DINION IP ultra 8000 MP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DINION IP ultra 8000 MP"

Transkript

1 Video DINION IP ltra 8000 MP DINION IP ltra 8000 MP Rozlišení 4K UHD pro výjimečné detaily Extrémně vysoké rozlišení při vysoké rychlosti závěrky (30 snímků/s) Úplný přehled se zvětšenými detaily Nízké zatížení sítě a náklady na úložiště Mimořádný široký dynamický rozsah (92+16 db) Kamera DINION IP ltra 8000 MP s 12MP rozlišením vytváří ostrý, jasný a nevěřitelně podrobný obraz pro ty nejnáročnější systémy videosledování založené na protokol IP. Nahrává v rozlišení 12 megapixelů rychlostí 20 snímků/s a v rozlišení 4K UHD rychlostí 30 snímků/s, takže dokáže vytvářet záznam rychle se pohybjících objektů ve vysokých rozlišeních. Ostrý obraz možňje efektivní a podrobno zpětno analýz, která při shromažďování sodních důkazů hraje nemalo roli. Kamera nabízí širokoúhlý pohled a několik oblastí zájm na jedné obrazovce. Můžete se tedy zaměřit na detaily, aniž byste ztratili přehled o celk. Přehled systém Kamera DINION IP ltra 8000 MP přináší vyšší úroveň pokročilých postpů zpracování obraz. Technologie inteligentní analýzy obraz (IV) sledje konkrétní sitace a zaměřje se na ně. Dále inteligentně strktrje ložené video, aby bylo možné rychle získat potřebná data. Technologie inteligentní atomatické expozice (ie) zajišťje vynikající kompenzaci předního světla a protisvětla a zajišťje, že vždy získáte skvělý obraz. Technologie inteligentního dynamického potlačení šm (idnr) snižje objem datových přenosů ze zdrojového zařízení a vyžívá šířk pásma poze v případě potřeby. Objem datových přenosů se sníží až o 50 % a zároveň tím snížíte náklady na úložiště a zatížení sítě bez negativního vliv na kvalit videa. Fnkce Změřený dynamický rozsah Dynamický rozsah kamery je mimořádný a při porovnání záznamů z různých kamer je evidentní 92 db široký dynamický rozsah v režim 4K UHD (a dalších 16 db v kombinaci s inteligentní atomaticko expozicí). Sktečný dynamický rozsah kamery se měří pomocí analýzy fnkce optoelektrické konverze (OECF) se standardní testovací tablko založeno na normách ISO. Tato metoda zajišťje reálnější a ověřitelnější výsledky ve srovnání s teoretickými odhady, které se občas požívají. Inteligentní analýza obraz Po pohých 20 mintách můžete přehlédnot 90 % činnosti na obrazovce. Technologie inteligentní analýzy obraz (IV) vás pomáhá pozorňovat na aktivaci přednastavených poplachů. Pomocí chytré kombinace až 8 pravidel IV lze zjednodšit složité úlohy a omezit falešné poplachy na minimm. Technologie IV rovněž inteligentně strktrje zaznamenané video pomocí metadat. Díky tom můžete rychle získat požadovaný obraz

2 2 DINION IP ltra 8000 MP z několikahodinových videozáznamů. Metadata lze také požít jako nevyvratitelné důkazy sod nebo k optimalizaci firemních postpů založené na počítání osob nebo informacích o hstotě dav. Technologie IV vás pozorňje v případě potřeby a možňje vám rychle získat potřebná data. Inteligentní atomatická expozice Změny intenzity protisvětla a předního světla moho obraz znehodnotit. Inteligentní atomatická expozice (ie) ve snaze dosáhnot skvělého obraz za každé sitace atomaticky pravje expozici kamery. Nabízí špičkovo kompenzaci předního světla a nevěřitelno kompenzaci protisvětla díky atomatickém přizpůsobení měnícím se podmínkám osvětlení. Technologie ie zajišťje vynikající expozici v jakékoli sitaci. Inteligentní dynamické potlačení šm Klidné scény s žádným nebo minimálním pohybem vyžadjí nižší objem datových přenosů. Inteligentní dynamické potlačení šm (idnr) inteligentně rozlišje mezi šmem a podstatnými informacemi, čímž snižje objem datových přenosů až o 50 %. Díky potlačení šm ve zdrojovém zařízení při snímání obraz nemá nižší objem datových přenosů záporný vliv na kvalit videa. Technologie idnr pravje prostorové a časové filtrování (3DNR) na základě inteligentní analýzy obsah snímané scény. Časové filtrování s kompenzací pohyb (MCTF) snižje rozmazání pohyb, k němž obvykle dochází při standardním časovém filtrování. Zajišťje tak kvalit obraz rychle se pohybjících objektů a zároveň optimalizje objem datových přenosů. Technologie idnr výrazně snižje náklady na úložiště a zatížení sítě, protože vyžívá šířk pásma poze v případě potřeby. Kódování založené na oblasti Další fnkcí, která zmenšje šířk pásma, je kódování založené na oblasti. Lze nastavit parametry komprese až pro osm živatelem definovatelných oblastí. To možňje požít vysoko kompresi pro nezajímavé oblasti a ponechat větší šířk pásma pro důležité části scény. Profil optimalizovaný pro přenosovo rychlost V tablce je vedena průměrná typická optimalizovaná šířka pásma v kilobitech za seknd pro různé snímkové kmitočty: Snímky/ s 12 MP (4:3) 4K UHD 1080p Volitelné rozlišení a poměr stran Kamera nabízí tři základní varianty požití, které lze vybrat při jejím spštění a které zajišťjí nejvyšší výkon při obvyklých sitacích: Rozlišení 12 MP (4:3) Rozlišení 4K UHD (16:9) Rozlišení 1 080p (16:9) Variant s 12MP rozlišením lze požít v sitacích, kdy je vyžadováno nejvyšší možné rozlišení. Variant s rozlišením Ultra High Definition (UHD) lze požít v sitacích, kdy je vyžadován nový standard 16:9 4K se snímkovým kmitočtem 30 snímků/s. Varianta s rozlišením 1080p30 (16:9) je rčena pro sitace vyžadjící velmi vysoko citlivost a dynamický rozsah. Každá z těchto variant složí k výběr nejlepších možných parametrů ladění pro dano sitaci a zajišťje nejvyšší možný výkon kamery. Uživatelské režimy Kamera je vybavena velmi intitivním živatelským rozhraním, které možňje rychle a snadno provést konfigraci. K dispozici je devět konfigrovatelných živatelských režimů s nejlepšími nastaveními pro řad různých sitací. Pro sitace během dne či noci lze vybrat různé živatelské režimy. Interiér obvyklé změny při střídání dne a noci v interiérech, bez jasného slnečního světla a osvětlení lic. Exteriér obvyklé změny při střídání dne a noci ve venkovních prostředích, s jasným slnečním světlem a osvětlením lic. Optimalizováno pro noc optimalizováno pro snímání detailů při horším osvětlení. Nízká přenosová rychlost nižší požadavky na šířk pásma. Inteligentní E optimalizováno pro měnící se přední světlo a protisvětlo způsobené slnečními paprsky a jinými osvícenými objekty ve scéně. Ostré barvy vyšší kontrast, ostrost a sytost. Sport záznam s vysoko rychlostí závěrky a vylepšené podání barev a ostrost. Doprava ke sledování dopravy na silnicích nebo parkovištích. Může být požit také v průmyslových areálech, kdy je třeba sledovat rychle se pohybjící předměty. Minimalizje se zkreslení způsobené pohybem. Maloobchodní prodejny vylepšené podání barev a ostrost se sníženými požadavky na šířk pásma. Více toků Inovativní fnkce vícenásobných toků poskytje různé toky H.264 společně s tokem M JPEG. Tyto toky snadňjí zobrazení a nahrávání s efektivním vyžitím šířky pásma a také integraci se systémy pro správ videa od jiných výrobců. V závislosti na vybraném rozlišení a snímkovém kmitočt pro první tok představje drhý tok kopii toho prvního nebo tok s nižším rozlišením.

3 3 DINION IP ltra 8000 MP Přiřazení toků Varianta požití Tok 1 Tok 2 Přiřazení toků 12 MP (4:3) při 20 snímcích/s 12 MP (4:3) při 15 snímcích/s 4K UHD (16:9) při 25/30 snímcích/ s 4K UHD (16:9) při 15 snímcích/s (16:9) při 25/30 snímcích/ s (16:9) při 15 snímcích/s Kopie tok Kopie tok 1 SD: 640 x 480 SD ROI: 640 x 480 SD, dální ROI: 640 x Kopie tok 1 SD: 768 x 432 D1 4:3, ořízntý obraz: Kopie tok 1 SD, dální ROI: 768 x 432 SD: 768 x p: x p: x D1 4:3, ořízntý obraz: SD, dální ROI: 768 x SD: 768 x p: x p: x D1 4:3, ořízntý obraz: Kopie tok 1 SD, dální ROI: 768 x 432 SD: 768 x p: x p: x D1 4:3, ořízntý obraz: SD, dální ROI: 768 x 432 Třetí tok požívá I-snímky prvního tok pro záznam, čtvrtý tok zobrazje obraz JPEG při maximální rychlosti 10 Mb/s. Oblasti zájm a E-PTZ Uživatel může definovat oblasti zájm (ROI). Dálkové ovládací prvky E-PTZ (elektronické otáčení, naklánění a nastavení transfokace) možňjí vybrat konkrétní oblasti základního obraz. Pro tyto oblasti jso vytvářeny samostatné toky pro vzdálené zobrazení a nahrávání. Tyto toky, společně s hlavním tokem, možňjí obslze samostatně sledovat nejzajímavější část scény, zatímco bde stále zachováno sitační povědomí. Fnkce inteligentního sledování (itracking) nestále analyzje scén a hledá v ní pohyblivé objekty. Pokd je zjištěn pohyblivý objekt, kamera atomaticky praví svá nastavení včetně zorného pole, aby mohla optimálně snímat detaily požadovaného objekt. Snadná instalace Kamera může být napájena přes připojení síťovým kabelem podporjícím napájení přes síť. Při této konfigraci je pro přenos obraz, napájení a řízení kamery vyžadováno připojení poze jedním kabelem. Požití napájení přes síť snadňje instalaci a je levnější, protože kamery nevyžadjí místní napájecí zdroj. Kamer lze také napájet z napájecích zdrojů +12 V DC. Ke zvýšení spolehlivosti systém lze kamer sočasně připojit k napájení přes síť i k napájecím zdroji +12 V DC. Navíc lze požít záložní zdroje UPS (Uninterrptible Power Spply), které možní nepřetržitý provoz dokonce i při přeršení dodávky elektrické energie. K zajištění bezproblémového kabelového připojení k síti kamera podporje technologii to-mdix, která možňje požít kabely s přímými nebo překříženými vodiči. Správa úložiště Správ nahrávání lze řídit prostřednictvím softwar Bosch Video Recording Manager (VRM) nebo může kamera požívat cíle iscsi přímo bez jakéhokoli nahrávacího softwar. Decentralizované nahrávání Chcete-li ložit až 2 TB místních nahrávek poplach, vložte paměťovo kart do slot pro kart. Nahrávání před poplachem do paměti RM zmenšje šířk pásma pro nahrávání v síti a prodlžje efektivní životnost paměťové karty.

4 4 DINION IP ltra 8000 MP Clodové slžby Kamera podporje odesílání soborů JPEG podle čas nebo založené na poplach na čtyři různé účty. Tyto účty moho adresovat servery FTP nebo clodová úložiště (například Dropbox). Na tyto účty lze také exportovat videoklipy nebo snímky JPEG. Poplachy moho být nastaveny tak, aby způsobily odeslání oznámení prostřednictvím nebo zprávy SMS, takže jste vždy vědomeni o neobvyklých dálostech. Zabezpečení přístp Jso podporovány ochrana heslem se třemi úrovněmi a ověřování 802.1x. K zajištění zabezpečeného přístp prostřednictvím webového prohlížeče požívejte protokol HTTPS s certifikátem SSL loženým v kameře. Komnikační kanály pro přenos obraz a zvk lze nezávisle šifrovat algoritmem ES se 128bitovými klíči instalací volitelné licence pro šifrování vázané na místo požívání. Kompletní software pro sledování K dispozici je mnoho způsobů, jak získat přístp k fnkcím kamery: požitím webového prohlížeče, pomocí systém Bosch Video Management System, bezplatné aplikace Bosch Video Client, aplikace Video Secrity pro mobilní zařízení nebo softwar od jiných dodavatelů. Integrace do systém Kamera vyhovje specifikaci ONVIF (Open Network Video Interface Form) Profile S. Ta zarčje vzájemno spolpráci mezi síťovými videoprodkty od různých výrobců. Integrátoři jiných společností moho snadno získat přístp k sadám vnitřních fnkcí kamery, aby ji mohli integrovat do velkých projektů. Více informací naleznete na web Integration Partner Program (IPP) společnosti Bosch (ipp.boschsecrity.com). Možné objektivy K dispozici jso dvě verze kamery: jedna s 5mm objektivem, jedna s 3,2mm objektivem. Objektivy jso montovány a kalibrovány při výrobě a nejso běžně vyměnitelné. Certifikáty a osvědčení Standardy Emise EN třída B (2010), +C (2011) FCC: 47 CFR 15, třída B ( ) Odolnost EN (napájení přes síť, +12 V ss.)* (2011) EN (2006), +C: (2008) Standardy Vibrace Kamera s objektivem o hmotnosti 500 g podle normy IEC (5 m/s 2, v provoz) UHD SMPTE Rozlišení: x (UHDTV1) 4K UHD (2 160p) HD SMPTE 274M-2008 Rozlišení: Podání barev Solad se standardem ONVIF ITU-R BT.2020 EN , IEC * Kapitoly 7 a 8 (požadavek na zdroj síťového napětí) se na kamer nevztahjí. Pokd je však ntné, aby systém, v němž je tato kamera požívána, vyhovoval této normě, pak msí této normě vyhovovat všechny požité napájecí zdroje. Oblast Evropa US Kanada Certifikace CE UL FCC CS Poznámky k instalaci/konfigraci Ovládací prvky D T L R M VDC 1 Data (RS485/422/232) 6 Tlačítko obnovení výchozího nastavení 2 Poplachový vstp, poplachový výstp 3 10/100 Base-T Fast CVBS E T H - P o E MENU µsd 7 Servisní videovýstp (konektor SMB) 8 Vstp napájení (poze 12 V ss.) 4 Slot pro kart MicroSD 9 diovstp/adiovýstp 5 Tlačítko Men Poplach EN třída II (2011) Bezpečnost EN UL (2. vydání) CN/CS-C 22.2 č

5 5 DINION IP ltra 8000 MP Rozměry v mm (palcích) Výkon snímání obraz citlivost (3 200 K, 89% odrazivost, 30% IRE, 33 ms, F2,45), osvětlení scény Barevný režim (12 MP / 4K UHD) lx Barevný režim (1 080p) lx Pohled zepřed 78 (3.07) Černobílý režim (12 MP / 4K UHD) Černobílý režim (1 080p) lx lx 66 (2.60) 207 (7.90) Pohled z bok s 3,2mm objektivem Tok videodat Komprese videa H.264 (MP), M-JPEG Toky Více konfigrovatelných toků s kompresí H. 264 a M-JPEG, konfigrovatelný snímkový kmitočet a šířka pásma. Oblasti zájm (ROI) Celkové zpoždění IP Minimálně 120 ms, maximálně 340 ms Strktra GOP IP, IBP, IBBP 66 (2.60) Interval kódování Oblasti kodér 1 až 30 (25) snímků/s ž 8 oblastí s nastaveními kvality kodér na oblast 194 (7.66) Pohled z bok s 5mm objektivem Technické specifikace Napájení Napájecí zdroj Spotřeba prod Spotřeba energie Napájení přes síť Snímací prvek Typ Pixely 12 V DC Napájení přes síť 48 V DC, jmenovité 750 m (12 V DC) 200 m (napájení přes síť, 48 V DC) 9 W IEEE 802.3af (802.3at typ 1) třída 3 1/2,3palcový snímač CMOS 12 MP Výkon snímání obraz dynamický rozsah Režim 12 MP (4:3) Režim 4K UHD (16:9) Režim 1 080p 92 db (široký dynamický rozsah) (92+16 db s technologií ie) 92 db (široký dynamický rozsah) (92+16 db s technologií ie) 98 db (široký dynamický rozsah) (98+16 db s technologií ie) Rozlišení videa (h v) 12 MP x (při 20 snímcích/s) 4K UHD 1080p HD 720p HD D1 4:3 (zmenšený/ ořízntý) x (při 30 snímcích/s) x (při 30 snímcích/s) x 720 (při 30 snímcích/s) p SD Kódování: Zobrazené: p SD p SD p SD Kódování: Zobrazené: p SD Fnkce týkající se obraz Režim Den/Noc Upravitelná nastavení obraz Vyvážení bílé Závěrka Barevný, černobílý, atomatický Kontrast, sytost, jas až K, 4 atomatické režimy (Standardní, SON/SOX, Základní, Dominantní barva), manální režim a režim Pozastavení tomatická elektronická závěrka (ES) Pevná (volitelná) Výchozí závěrka

6 6 DINION IP ltra 8000 MP Fnkce týkající se obraz Kompenzace protisvětla Potlačení šm Vypnto, tomaticky, Inteligentní atomatická expozice (ie) Inteligentní dynamické potlačení šm (idnr) se samostatnými časovými a prostorovými nastaveními Místní úložiště Vnitřní paměť RM Slot pro paměťovo kart Nahrávání před poplachem 10 s Podporje karty microsdhc s kapacito až 32 GB a microsdxc s kapacito až 2 TB (pro nahrávání v rozlišení HD je doporčena karta SD třídy 6 nebo vyšší) Zvýšení kontrast Ostrost Maskování privátních zón nalýza pohyb v obraz Uživatelské režimy Další fnkce Tok zvk Standard Odstp signál od šm Tok zvk Vstp/výstp nalogový videovýstp Vstp adiolinky Linkový výstp zvk Konektory adio Poplachový vstp ktivace vstp poplach Poplachový výstp Napětí poplachového výstp Datový port Zapnto nebo vypnto Volitelná úroveň zvýšení ostrosti Čtyři nezávislé oblasti, plně programovatelné Inteligentní analýza obraz (IV) 9 režimů Překlopení obraz, počítadlo pixelů, opatření videozáznam vodotiskem, zobrazení překryvných informací G.711, vzorkovací kmitočet 8 khz L16, vzorkovací kmitočet 16 khz C-LC, vzorkovací kmitočet 48 khz C-LC, vzorkovací kmitočet 80 khz > 50 db Plně dplexní / polodplexní Konektor SMB, CVBS (PL/NTSC), 1 Všš, 75 ohmů (poze pro servisní účely) Max. 18 Vrms při typických 18 kiloohmech 0.85 Vrms při typických 1,5 kiloohm Miniatrní monofonní 3,5 mm 2 vstpy +5 V ss. nominální; +40 V ss., max. (stejnosměrně vázaný se zdvihacím rezistorem 50 kiloohmů na +3,3 V ss.) (< 0,5 V je nízké; > 1,4 V je vysoké) 1 výstp Maximálně 30 V C nebo +40 V DC Maximální prod 0,5 (stejnosměrný), 10 V (poze odporová zátěž) RJ45 RS 232/422/485 Nahrávání Software Konfigrace jednotky ktalizace firmwar Softwarový prohlížeč Síť Protokoly Šifrování Možnost propojení Optika Objímka objektiv Typ objektiv (NBN F6) Typ objektiv (NBN F2) Mechanické hodnoty Rozměry (š v d) Hmotnost Nepřetržité nahrávání, krhové nahrávání Nahrávání poplachů, dálostí a plánované nahrávání Prostřednictvím webového prohlížeče nebo správce konfigrace (Configration Manager) Dálkově programovatelná Internetový prohlížeč, Bosch Video Client nebo software od jiných výrobců IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, RP, DHCP, NTP (SNTP), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfhost.de, no-ip.com), SMTP, iscsi, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOP, Dropbox, CHP, digest athentication TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, ES (volitelné) 10/100 Base-T, atomatické rozeznání (atosensing), poloviční/plný dplex ONVIF Profile S, to-mdix Montována ve výrobě 5mm objektiv s pevno ohniskovo vzdáleností a pevno clono (70stpňové zorné pole) a s minimální vzdáleností objekt 1,1 m 3,2mm objektiv s pevno ohniskovo vzdáleností a pevno clono (120stpňové zorné pole) a s minimální vzdáleností objekt 0,45 m 78 x 66 x 200 mm s objektivem montovaným ve výrobě 860 g s 3,2mm objektivem 870 g s 5mm objektivem Barva Kovová titanová, odstín RL 9006 Montáž stativ Závit 1/4" 20 UNC dole a nahoře Prostředí Provozní teplota 20 C až +50 C Skladovací teplota 30 C až +70 C

7 7 DINION IP ltra 8000 MP Prostředí Relativní vlhkost za provoz Relativní vlhkost 20 % až 93 % Skladovací vlhkost Relativní vlhkost až 98 % Informace o objednání DINION IP ltra 8000 MP Vysoce výkonná 12MP skříňková kamera pro inteligentní sledování v rozlišení 4K UHD. 12 MP, napájení přes síť, inteligentní atomatická expozice, inteligentní dynamické potlačení šm, oblast zájm (E-PTZ), IV, čtyři toky s kompresí H.264, bezplatné zobrazovací aplikace, clodové slžby, detekce zvk/pohyb, 5mm objektiv Číslo objednávky NBN F6 DINION IP ltra 8000 MP Vysoce výkonná 12MP skříňková kamera pro inteligentní sledování v rozlišení 4K UHD. 12 MP, napájení přes síť, inteligentní atomatická expozice, inteligentní dynamické potlačení šm, oblast zájm (E-PTZ), IV, čtyři toky s kompresí H.264, bezplatné zobrazovací aplikace, clodové slžby, detekce zvk/pohyb, 3,2mm objektiv Číslo objednávky NBN F2 Softwarové příslšenství 128bitové šifrování ES pro BVIP Licence pro 128bitové šifrování ES pro BVIP, vázaná na místo požívání. Tato licence je vyžadována poze jedno pro každo instalaci. Umožňje šifrovano komnikaci mezi zařízeními a stanicemi správy BVIP. Číslo objednávky MVS-FENC-ES Zastopeno společností: Czech Repblic Bosch Secrity Systems s.r.o. Pod Višňovko 1661/ Praha 4, Česká Repblika Tel.: Fax: Bosch Secrity Systems s.r.o Údaje se moho změnit bez předchozího pozornění cs, V9, 18. Čvn 2014

FLEXIDOME IP indoor 5000 MP

FLEXIDOME IP indoor 5000 MP Video FLEXIDOME IP indoor 5000 MP FLEXIDOME IP indoor 5000 MP www.boschsecrity.cz Snadná instalace, objektiv s atomatickým zoomem a zaostřováním, průvodce a předkonfigrované režimy 5 milionů pixelů pro

Více

VideoJet X20/X40 XF E Videokodér H.264

VideoJet X20/X40 XF E Videokodér H.264 Video VideoJet X20/X40 XF E Videokodér H.264 VideoJet X20/X40 XF E Videokodér H.264 www.boschsecrity.cz Videodata nejvyšší kvality komprimovaná podle standard H.264 přes IPv4 a IPv6 Kódování s adaptivní

Více

Software Bosch Recording Station 8.10

Software Bosch Recording Station 8.10 Video Software Bosch Recording Station 8.10 Software Bosch Recording Station 8.10 www.boschsecritysystems.cz Software pro nahrávání a správ videodat v síti IP Možnost připojení až 64 zdrojů videodat k

Více

VDC 485 Kamery FlexiDome XF s kopulovitým krytem

VDC 485 Kamery FlexiDome XF s kopulovitým krytem Video VDC 485 Kamery FlexiDome XF s koplovitým krytem VDC 485 Kamery FlexiDome XF s koplovitým krytem www.boschsecritysystems.cz Kryt odolný proti silným nárazům, mechanickém poškození a povětrnostním

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Schopné zajistit duševní pohodu Profesionální nahrávání a správa videodat

Schopné zajistit duševní pohodu Profesionální nahrávání a správa videodat Schopné zajistit duševní pohodu Profesionální nahrávání a správa videodat 2 Bosch Recording Solutions Vysoce kvalitní řešení pro každého Z naší komplexní řady řešení nahrávání si můžete zvolit to, které

Více

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version Systémy EPS FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version www.boschsecritysystems.cz Kombinace optických, teplotních a chemických senzorů

Více

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití Konferenční systémy LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití www.boschsecrity.cz Rozšířená oblast poslech Vynikající srozmitelnost

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 14 1.1 Vyhledání informací 14 1.2 Tisk informací z nápovědy 15 2 Úvod 16 3 Přehled

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

VDC 485 a VDN 495 Kamery FlexiDome XF a FlexiDomeDN s kopulovým krytem

VDC 485 a VDN 495 Kamery FlexiDome XF a FlexiDomeDN s kopulovým krytem CCTV VDC 485 a VDN 495 Kamery FlexiDome XF a FlexiDomeDN s kopulovým krytem VDC 485 a VDN 495 Kamery FlexiDome XF a FlexiDomeDN s kopulovým krytem Vysoce kompaktní kryt s mechanickou odolností a odolností

Více

Síťové kamery. Uživatelský manuál

Síťové kamery. Uživatelský manuál Síťové kamery Uživatelský manuál Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky, obraťte se, prosím, na našeho prodejce. Manuál je platný pro síťové kamery. Tento

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY KATALOG 2012 VIDEOTELEFONY... 2 - černobílé, barevné, drátové, systémové, multisystémové Str. č. CCTV KAMERY... 9 - kamery barevné, den/noc, speed dome, web, skryté OBJEKTIVY... 20

Více

KAMEROVÝ SENZOR FQ2. Nový standard v kamerové kontrole a ověřování kódů

KAMEROVÝ SENZOR FQ2. Nový standard v kamerové kontrole a ověřování kódů KAMEROVÝ SENZOR Nový standard v kamerové kontrole a ověřování kódů»» Všestranná řada se skvělými funkcemi»» dokonale ostrý obraz»» Provedení vše v jednom 2 3 Představujeme řadu kamerových senzorů Provedení

Více

PŘÍRUČKA PRO MONITORING 2014 VAŠE SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ NVR

PŘÍRUČKA PRO MONITORING 2014 VAŠE SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ NVR PŘÍRUČKA PRO MONITORING 2014 VAŠE SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ NVR www.synology.com Synology je hlavním prodejcem NAS na celosvětovém trhu. Jako specializovaný dodavatel NAS serverů se snažíme využívat nejnovější

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka

Bosch Video Management System. cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System cs Konfigurační příručka Bosch Video Management System Obsah cs 3 Obsah 1 Použití nápovědy 13 1.1 Vyhledání informací 13 1.2 Tisk informací z nápovědy 14 2 Úvod 15 3 Přehled

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2. Vy navrhujete, Canon vyrábí

Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2. Vy navrhujete, Canon vyrábí Zdokonaleno s ohledem na vás Firmware verze 2 Vy navrhujete, Canon vyrábí Silný přístroj pro silné snímky Pozdvihněte své fotografické umění na vyšší úroveň. 18megapixelový snímač CMOS je zárukou snímků

Více

MANUÁL PRAKTICKÝ PRO. ... for new solutions... - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY

MANUÁL PRAKTICKÝ PRO. ... for new solutions... - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY 2015 PRAKTICKÝ MANUÁL PRO - OBCHODNÍKY - PROJEKTANTY - TECHNIKY IP CCTV EZS Kontrola vstupu Perimetrické systémy Audio Měření Řídící systémy Evakuační systémy LAN... for new solutions... OBSAH: STRANA

Více

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 Černobílé multifunkční zařízení

WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 Černobílé multifunkční zařízení WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790 Černobílé multifunkční zařízení WorkCentre 5735/5740/5745/5755 zobrazeno s automatickým podavačem oboustranných dokumentů, velkokapacitním tandemovým zásobníkem

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad

Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad PETR JANDA Habrová 448 250 64 Měšice Studie k vytvoření zadávací dokumentace výběrového řízení centralizovaného kamerového systému pro region Jihozápad Obsah 1. Úvod 2. Parametry kamer a kamerových bodů

Více