DINION IP ultra 8000 MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DINION IP ultra 8000 MP"

Transkript

1 Video DINION IP ltra 8000 MP DINION IP ltra 8000 MP Rozlišení 4K UHD pro výjimečné detaily Extrémně vysoké rozlišení při vysoké rychlosti závěrky (30 snímků/s) Úplný přehled se zvětšenými detaily Nízké zatížení sítě a náklady na úložiště Mimořádný široký dynamický rozsah (92+16 db) Kamera DINION IP ltra 8000 MP s 12MP rozlišením vytváří ostrý, jasný a nevěřitelně podrobný obraz pro ty nejnáročnější systémy videosledování založené na protokol IP. Nahrává v rozlišení 12 megapixelů rychlostí 20 snímků/s a v rozlišení 4K UHD rychlostí 30 snímků/s, takže dokáže vytvářet záznam rychle se pohybjících objektů ve vysokých rozlišeních. Ostrý obraz možňje efektivní a podrobno zpětno analýz, která při shromažďování sodních důkazů hraje nemalo roli. Kamera nabízí širokoúhlý pohled a několik oblastí zájm na jedné obrazovce. Můžete se tedy zaměřit na detaily, aniž byste ztratili přehled o celk. Přehled systém Kamera DINION IP ltra 8000 MP přináší vyšší úroveň pokročilých postpů zpracování obraz. Technologie inteligentní analýzy obraz (IV) sledje konkrétní sitace a zaměřje se na ně. Dále inteligentně strktrje ložené video, aby bylo možné rychle získat potřebná data. Technologie inteligentní atomatické expozice (ie) zajišťje vynikající kompenzaci předního světla a protisvětla a zajišťje, že vždy získáte skvělý obraz. Technologie inteligentního dynamického potlačení šm (idnr) snižje objem datových přenosů ze zdrojového zařízení a vyžívá šířk pásma poze v případě potřeby. Objem datových přenosů se sníží až o 50 % a zároveň tím snížíte náklady na úložiště a zatížení sítě bez negativního vliv na kvalit videa. Fnkce Změřený dynamický rozsah Dynamický rozsah kamery je mimořádný a při porovnání záznamů z různých kamer je evidentní 92 db široký dynamický rozsah v režim 4K UHD (a dalších 16 db v kombinaci s inteligentní atomaticko expozicí). Sktečný dynamický rozsah kamery se měří pomocí analýzy fnkce optoelektrické konverze (OECF) se standardní testovací tablko založeno na normách ISO. Tato metoda zajišťje reálnější a ověřitelnější výsledky ve srovnání s teoretickými odhady, které se občas požívají. Inteligentní analýza obraz Po pohých 20 mintách můžete přehlédnot 90 % činnosti na obrazovce. Technologie inteligentní analýzy obraz (IV) vás pomáhá pozorňovat na aktivaci přednastavených poplachů. Pomocí chytré kombinace až 8 pravidel IV lze zjednodšit složité úlohy a omezit falešné poplachy na minimm. Technologie IV rovněž inteligentně strktrje zaznamenané video pomocí metadat. Díky tom můžete rychle získat požadovaný obraz

2 2 DINION IP ltra 8000 MP z několikahodinových videozáznamů. Metadata lze také požít jako nevyvratitelné důkazy sod nebo k optimalizaci firemních postpů založené na počítání osob nebo informacích o hstotě dav. Technologie IV vás pozorňje v případě potřeby a možňje vám rychle získat potřebná data. Inteligentní atomatická expozice Změny intenzity protisvětla a předního světla moho obraz znehodnotit. Inteligentní atomatická expozice (ie) ve snaze dosáhnot skvělého obraz za každé sitace atomaticky pravje expozici kamery. Nabízí špičkovo kompenzaci předního světla a nevěřitelno kompenzaci protisvětla díky atomatickém přizpůsobení měnícím se podmínkám osvětlení. Technologie ie zajišťje vynikající expozici v jakékoli sitaci. Inteligentní dynamické potlačení šm Klidné scény s žádným nebo minimálním pohybem vyžadjí nižší objem datových přenosů. Inteligentní dynamické potlačení šm (idnr) inteligentně rozlišje mezi šmem a podstatnými informacemi, čímž snižje objem datových přenosů až o 50 %. Díky potlačení šm ve zdrojovém zařízení při snímání obraz nemá nižší objem datových přenosů záporný vliv na kvalit videa. Technologie idnr pravje prostorové a časové filtrování (3DNR) na základě inteligentní analýzy obsah snímané scény. Časové filtrování s kompenzací pohyb (MCTF) snižje rozmazání pohyb, k němž obvykle dochází při standardním časovém filtrování. Zajišťje tak kvalit obraz rychle se pohybjících objektů a zároveň optimalizje objem datových přenosů. Technologie idnr výrazně snižje náklady na úložiště a zatížení sítě, protože vyžívá šířk pásma poze v případě potřeby. Kódování založené na oblasti Další fnkcí, která zmenšje šířk pásma, je kódování založené na oblasti. Lze nastavit parametry komprese až pro osm živatelem definovatelných oblastí. To možňje požít vysoko kompresi pro nezajímavé oblasti a ponechat větší šířk pásma pro důležité části scény. Profil optimalizovaný pro přenosovo rychlost V tablce je vedena průměrná typická optimalizovaná šířka pásma v kilobitech za seknd pro různé snímkové kmitočty: Snímky/ s 12 MP (4:3) 4K UHD 1080p Volitelné rozlišení a poměr stran Kamera nabízí tři základní varianty požití, které lze vybrat při jejím spštění a které zajišťjí nejvyšší výkon při obvyklých sitacích: Rozlišení 12 MP (4:3) Rozlišení 4K UHD (16:9) Rozlišení 1 080p (16:9) Variant s 12MP rozlišením lze požít v sitacích, kdy je vyžadováno nejvyšší možné rozlišení. Variant s rozlišením Ultra High Definition (UHD) lze požít v sitacích, kdy je vyžadován nový standard 16:9 4K se snímkovým kmitočtem 30 snímků/s. Varianta s rozlišením 1080p30 (16:9) je rčena pro sitace vyžadjící velmi vysoko citlivost a dynamický rozsah. Každá z těchto variant složí k výběr nejlepších možných parametrů ladění pro dano sitaci a zajišťje nejvyšší možný výkon kamery. Uživatelské režimy Kamera je vybavena velmi intitivním živatelským rozhraním, které možňje rychle a snadno provést konfigraci. K dispozici je devět konfigrovatelných živatelských režimů s nejlepšími nastaveními pro řad různých sitací. Pro sitace během dne či noci lze vybrat různé živatelské režimy. Interiér obvyklé změny při střídání dne a noci v interiérech, bez jasného slnečního světla a osvětlení lic. Exteriér obvyklé změny při střídání dne a noci ve venkovních prostředích, s jasným slnečním světlem a osvětlením lic. Optimalizováno pro noc optimalizováno pro snímání detailů při horším osvětlení. Nízká přenosová rychlost nižší požadavky na šířk pásma. Inteligentní E optimalizováno pro měnící se přední světlo a protisvětlo způsobené slnečními paprsky a jinými osvícenými objekty ve scéně. Ostré barvy vyšší kontrast, ostrost a sytost. Sport záznam s vysoko rychlostí závěrky a vylepšené podání barev a ostrost. Doprava ke sledování dopravy na silnicích nebo parkovištích. Může být požit také v průmyslových areálech, kdy je třeba sledovat rychle se pohybjící předměty. Minimalizje se zkreslení způsobené pohybem. Maloobchodní prodejny vylepšené podání barev a ostrost se sníženými požadavky na šířk pásma. Více toků Inovativní fnkce vícenásobných toků poskytje různé toky H.264 společně s tokem M JPEG. Tyto toky snadňjí zobrazení a nahrávání s efektivním vyžitím šířky pásma a také integraci se systémy pro správ videa od jiných výrobců. V závislosti na vybraném rozlišení a snímkovém kmitočt pro první tok představje drhý tok kopii toho prvního nebo tok s nižším rozlišením.

3 3 DINION IP ltra 8000 MP Přiřazení toků Varianta požití Tok 1 Tok 2 Přiřazení toků 12 MP (4:3) při 20 snímcích/s 12 MP (4:3) při 15 snímcích/s 4K UHD (16:9) při 25/30 snímcích/ s 4K UHD (16:9) při 15 snímcích/s (16:9) při 25/30 snímcích/ s (16:9) při 15 snímcích/s Kopie tok Kopie tok 1 SD: 640 x 480 SD ROI: 640 x 480 SD, dální ROI: 640 x Kopie tok 1 SD: 768 x 432 D1 4:3, ořízntý obraz: Kopie tok 1 SD, dální ROI: 768 x 432 SD: 768 x p: x p: x D1 4:3, ořízntý obraz: SD, dální ROI: 768 x SD: 768 x p: x p: x D1 4:3, ořízntý obraz: Kopie tok 1 SD, dální ROI: 768 x 432 SD: 768 x p: x p: x D1 4:3, ořízntý obraz: SD, dální ROI: 768 x 432 Třetí tok požívá I-snímky prvního tok pro záznam, čtvrtý tok zobrazje obraz JPEG při maximální rychlosti 10 Mb/s. Oblasti zájm a E-PTZ Uživatel může definovat oblasti zájm (ROI). Dálkové ovládací prvky E-PTZ (elektronické otáčení, naklánění a nastavení transfokace) možňjí vybrat konkrétní oblasti základního obraz. Pro tyto oblasti jso vytvářeny samostatné toky pro vzdálené zobrazení a nahrávání. Tyto toky, společně s hlavním tokem, možňjí obslze samostatně sledovat nejzajímavější část scény, zatímco bde stále zachováno sitační povědomí. Fnkce inteligentního sledování (itracking) nestále analyzje scén a hledá v ní pohyblivé objekty. Pokd je zjištěn pohyblivý objekt, kamera atomaticky praví svá nastavení včetně zorného pole, aby mohla optimálně snímat detaily požadovaného objekt. Snadná instalace Kamera může být napájena přes připojení síťovým kabelem podporjícím napájení přes síť. Při této konfigraci je pro přenos obraz, napájení a řízení kamery vyžadováno připojení poze jedním kabelem. Požití napájení přes síť snadňje instalaci a je levnější, protože kamery nevyžadjí místní napájecí zdroj. Kamer lze také napájet z napájecích zdrojů +12 V DC. Ke zvýšení spolehlivosti systém lze kamer sočasně připojit k napájení přes síť i k napájecím zdroji +12 V DC. Navíc lze požít záložní zdroje UPS (Uninterrptible Power Spply), které možní nepřetržitý provoz dokonce i při přeršení dodávky elektrické energie. K zajištění bezproblémového kabelového připojení k síti kamera podporje technologii to-mdix, která možňje požít kabely s přímými nebo překříženými vodiči. Správa úložiště Správ nahrávání lze řídit prostřednictvím softwar Bosch Video Recording Manager (VRM) nebo může kamera požívat cíle iscsi přímo bez jakéhokoli nahrávacího softwar. Decentralizované nahrávání Chcete-li ložit až 2 TB místních nahrávek poplach, vložte paměťovo kart do slot pro kart. Nahrávání před poplachem do paměti RM zmenšje šířk pásma pro nahrávání v síti a prodlžje efektivní životnost paměťové karty.

4 4 DINION IP ltra 8000 MP Clodové slžby Kamera podporje odesílání soborů JPEG podle čas nebo založené na poplach na čtyři různé účty. Tyto účty moho adresovat servery FTP nebo clodová úložiště (například Dropbox). Na tyto účty lze také exportovat videoklipy nebo snímky JPEG. Poplachy moho být nastaveny tak, aby způsobily odeslání oznámení prostřednictvím nebo zprávy SMS, takže jste vždy vědomeni o neobvyklých dálostech. Zabezpečení přístp Jso podporovány ochrana heslem se třemi úrovněmi a ověřování 802.1x. K zajištění zabezpečeného přístp prostřednictvím webového prohlížeče požívejte protokol HTTPS s certifikátem SSL loženým v kameře. Komnikační kanály pro přenos obraz a zvk lze nezávisle šifrovat algoritmem ES se 128bitovými klíči instalací volitelné licence pro šifrování vázané na místo požívání. Kompletní software pro sledování K dispozici je mnoho způsobů, jak získat přístp k fnkcím kamery: požitím webového prohlížeče, pomocí systém Bosch Video Management System, bezplatné aplikace Bosch Video Client, aplikace Video Secrity pro mobilní zařízení nebo softwar od jiných dodavatelů. Integrace do systém Kamera vyhovje specifikaci ONVIF (Open Network Video Interface Form) Profile S. Ta zarčje vzájemno spolpráci mezi síťovými videoprodkty od různých výrobců. Integrátoři jiných společností moho snadno získat přístp k sadám vnitřních fnkcí kamery, aby ji mohli integrovat do velkých projektů. Více informací naleznete na web Integration Partner Program (IPP) společnosti Bosch (ipp.boschsecrity.com). Možné objektivy K dispozici jso dvě verze kamery: jedna s 5mm objektivem, jedna s 3,2mm objektivem. Objektivy jso montovány a kalibrovány při výrobě a nejso běžně vyměnitelné. Certifikáty a osvědčení Standardy Emise EN třída B (2010), +C (2011) FCC: 47 CFR 15, třída B ( ) Odolnost EN (napájení přes síť, +12 V ss.)* (2011) EN (2006), +C: (2008) Standardy Vibrace Kamera s objektivem o hmotnosti 500 g podle normy IEC (5 m/s 2, v provoz) UHD SMPTE Rozlišení: x (UHDTV1) 4K UHD (2 160p) HD SMPTE 274M-2008 Rozlišení: Podání barev Solad se standardem ONVIF ITU-R BT.2020 EN , IEC * Kapitoly 7 a 8 (požadavek na zdroj síťového napětí) se na kamer nevztahjí. Pokd je však ntné, aby systém, v němž je tato kamera požívána, vyhovoval této normě, pak msí této normě vyhovovat všechny požité napájecí zdroje. Oblast Evropa US Kanada Certifikace CE UL FCC CS Poznámky k instalaci/konfigraci Ovládací prvky D T L R M VDC 1 Data (RS485/422/232) 6 Tlačítko obnovení výchozího nastavení 2 Poplachový vstp, poplachový výstp 3 10/100 Base-T Fast CVBS E T H - P o E MENU µsd 7 Servisní videovýstp (konektor SMB) 8 Vstp napájení (poze 12 V ss.) 4 Slot pro kart MicroSD 9 diovstp/adiovýstp 5 Tlačítko Men Poplach EN třída II (2011) Bezpečnost EN UL (2. vydání) CN/CS-C 22.2 č

5 5 DINION IP ltra 8000 MP Rozměry v mm (palcích) Výkon snímání obraz citlivost (3 200 K, 89% odrazivost, 30% IRE, 33 ms, F2,45), osvětlení scény Barevný režim (12 MP / 4K UHD) lx Barevný režim (1 080p) lx Pohled zepřed 78 (3.07) Černobílý režim (12 MP / 4K UHD) Černobílý režim (1 080p) lx lx 66 (2.60) 207 (7.90) Pohled z bok s 3,2mm objektivem Tok videodat Komprese videa H.264 (MP), M-JPEG Toky Více konfigrovatelných toků s kompresí H. 264 a M-JPEG, konfigrovatelný snímkový kmitočet a šířka pásma. Oblasti zájm (ROI) Celkové zpoždění IP Minimálně 120 ms, maximálně 340 ms Strktra GOP IP, IBP, IBBP 66 (2.60) Interval kódování Oblasti kodér 1 až 30 (25) snímků/s ž 8 oblastí s nastaveními kvality kodér na oblast 194 (7.66) Pohled z bok s 5mm objektivem Technické specifikace Napájení Napájecí zdroj Spotřeba prod Spotřeba energie Napájení přes síť Snímací prvek Typ Pixely 12 V DC Napájení přes síť 48 V DC, jmenovité 750 m (12 V DC) 200 m (napájení přes síť, 48 V DC) 9 W IEEE 802.3af (802.3at typ 1) třída 3 1/2,3palcový snímač CMOS 12 MP Výkon snímání obraz dynamický rozsah Režim 12 MP (4:3) Režim 4K UHD (16:9) Režim 1 080p 92 db (široký dynamický rozsah) (92+16 db s technologií ie) 92 db (široký dynamický rozsah) (92+16 db s technologií ie) 98 db (široký dynamický rozsah) (98+16 db s technologií ie) Rozlišení videa (h v) 12 MP x (při 20 snímcích/s) 4K UHD 1080p HD 720p HD D1 4:3 (zmenšený/ ořízntý) x (při 30 snímcích/s) x (při 30 snímcích/s) x 720 (při 30 snímcích/s) p SD Kódování: Zobrazené: p SD p SD p SD Kódování: Zobrazené: p SD Fnkce týkající se obraz Režim Den/Noc Upravitelná nastavení obraz Vyvážení bílé Závěrka Barevný, černobílý, atomatický Kontrast, sytost, jas až K, 4 atomatické režimy (Standardní, SON/SOX, Základní, Dominantní barva), manální režim a režim Pozastavení tomatická elektronická závěrka (ES) Pevná (volitelná) Výchozí závěrka

6 6 DINION IP ltra 8000 MP Fnkce týkající se obraz Kompenzace protisvětla Potlačení šm Vypnto, tomaticky, Inteligentní atomatická expozice (ie) Inteligentní dynamické potlačení šm (idnr) se samostatnými časovými a prostorovými nastaveními Místní úložiště Vnitřní paměť RM Slot pro paměťovo kart Nahrávání před poplachem 10 s Podporje karty microsdhc s kapacito až 32 GB a microsdxc s kapacito až 2 TB (pro nahrávání v rozlišení HD je doporčena karta SD třídy 6 nebo vyšší) Zvýšení kontrast Ostrost Maskování privátních zón nalýza pohyb v obraz Uživatelské režimy Další fnkce Tok zvk Standard Odstp signál od šm Tok zvk Vstp/výstp nalogový videovýstp Vstp adiolinky Linkový výstp zvk Konektory adio Poplachový vstp ktivace vstp poplach Poplachový výstp Napětí poplachového výstp Datový port Zapnto nebo vypnto Volitelná úroveň zvýšení ostrosti Čtyři nezávislé oblasti, plně programovatelné Inteligentní analýza obraz (IV) 9 režimů Překlopení obraz, počítadlo pixelů, opatření videozáznam vodotiskem, zobrazení překryvných informací G.711, vzorkovací kmitočet 8 khz L16, vzorkovací kmitočet 16 khz C-LC, vzorkovací kmitočet 48 khz C-LC, vzorkovací kmitočet 80 khz > 50 db Plně dplexní / polodplexní Konektor SMB, CVBS (PL/NTSC), 1 Všš, 75 ohmů (poze pro servisní účely) Max. 18 Vrms při typických 18 kiloohmech 0.85 Vrms při typických 1,5 kiloohm Miniatrní monofonní 3,5 mm 2 vstpy +5 V ss. nominální; +40 V ss., max. (stejnosměrně vázaný se zdvihacím rezistorem 50 kiloohmů na +3,3 V ss.) (< 0,5 V je nízké; > 1,4 V je vysoké) 1 výstp Maximálně 30 V C nebo +40 V DC Maximální prod 0,5 (stejnosměrný), 10 V (poze odporová zátěž) RJ45 RS 232/422/485 Nahrávání Software Konfigrace jednotky ktalizace firmwar Softwarový prohlížeč Síť Protokoly Šifrování Možnost propojení Optika Objímka objektiv Typ objektiv (NBN F6) Typ objektiv (NBN F2) Mechanické hodnoty Rozměry (š v d) Hmotnost Nepřetržité nahrávání, krhové nahrávání Nahrávání poplachů, dálostí a plánované nahrávání Prostřednictvím webového prohlížeče nebo správce konfigrace (Configration Manager) Dálkově programovatelná Internetový prohlížeč, Bosch Video Client nebo software od jiných výrobců IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, RP, DHCP, NTP (SNTP), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfhost.de, no-ip.com), SMTP, iscsi, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOP, Dropbox, CHP, digest athentication TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, ES (volitelné) 10/100 Base-T, atomatické rozeznání (atosensing), poloviční/plný dplex ONVIF Profile S, to-mdix Montována ve výrobě 5mm objektiv s pevno ohniskovo vzdáleností a pevno clono (70stpňové zorné pole) a s minimální vzdáleností objekt 1,1 m 3,2mm objektiv s pevno ohniskovo vzdáleností a pevno clono (120stpňové zorné pole) a s minimální vzdáleností objekt 0,45 m 78 x 66 x 200 mm s objektivem montovaným ve výrobě 860 g s 3,2mm objektivem 870 g s 5mm objektivem Barva Kovová titanová, odstín RL 9006 Montáž stativ Závit 1/4" 20 UNC dole a nahoře Prostředí Provozní teplota 20 C až +50 C Skladovací teplota 30 C až +70 C

7 7 DINION IP ltra 8000 MP Prostředí Relativní vlhkost za provoz Relativní vlhkost 20 % až 93 % Skladovací vlhkost Relativní vlhkost až 98 % Informace o objednání DINION IP ltra 8000 MP Vysoce výkonná 12MP skříňková kamera pro inteligentní sledování v rozlišení 4K UHD. 12 MP, napájení přes síť, inteligentní atomatická expozice, inteligentní dynamické potlačení šm, oblast zájm (E-PTZ), IV, čtyři toky s kompresí H.264, bezplatné zobrazovací aplikace, clodové slžby, detekce zvk/pohyb, 5mm objektiv Číslo objednávky NBN F6 DINION IP ltra 8000 MP Vysoce výkonná 12MP skříňková kamera pro inteligentní sledování v rozlišení 4K UHD. 12 MP, napájení přes síť, inteligentní atomatická expozice, inteligentní dynamické potlačení šm, oblast zájm (E-PTZ), IV, čtyři toky s kompresí H.264, bezplatné zobrazovací aplikace, clodové slžby, detekce zvk/pohyb, 3,2mm objektiv Číslo objednávky NBN F2 Softwarové příslšenství 128bitové šifrování ES pro BVIP Licence pro 128bitové šifrování ES pro BVIP, vázaná na místo požívání. Tato licence je vyžadována poze jedno pro každo instalaci. Umožňje šifrovano komnikaci mezi zařízeními a stanicemi správy BVIP. Číslo objednávky MVS-FENC-ES Zastopeno společností: Czech Repblic Bosch Secrity Systems s.r.o. Pod Višňovko 1661/ Praha 4, Česká Repblika Tel.: Fax: Bosch Secrity Systems s.r.o Údaje se moho změnit bez předchozího pozornění cs, V9, 18. Čvn 2014

TINYON IP 2000 WI. Video TINYON IP 2000 WI. www.boschsecurity.cz

TINYON IP 2000 WI. Video TINYON IP 2000 WI. www.boschsecurity.cz Video www.boschsecrity.cz Kompaktní a elegantní bezdrátová kamera pro vnitřní požití s rozlišením 720p a rozhraním pro bezdrátovo síť LAN Možnost bezdrátového připojení pomocí standard IEEE 802.11b/g/n

Více

FLEXIDOME IP micro 2000

FLEXIDOME IP micro 2000 Video FLEXIDOME IP micro 2000 FLEXIDOME IP micro 2000 www.boschsecrity.cz Kompaktní a elegantní mikrokamera IP s koplovým krytem pro vnitřní požití Rozlišení 720p nebo VGA při 30 snímcích za seknd Slot

Více

DINION IP 7000 HD. Video DINION IP 7000 HD. www.boschsecurity.cz. Vysoké rozlišení 1080p, formát HD

DINION IP 7000 HD. Video DINION IP 7000 HD. www.boschsecurity.cz. Vysoké rozlišení 1080p, formát HD Video DINION IP 7000 HD DINION IP 7000 HD www.boschsecrity.cz Vysoké rozlišení 1080p, formát HD Inteligentní potlačení šm zmenšje požadavky na šířk pásma a úložiště až o 30 % tomatické zpětné zaostření

Více

DINION IP 5000 HD. Video DINION IP 5000 HD. www.boschsecurity.cz. Elegantní síťová kamera pro vnitřní použití. Rozlišení 1080p pro ostrý obraz

DINION IP 5000 HD. Video DINION IP 5000 HD. www.boschsecurity.cz. Elegantní síťová kamera pro vnitřní použití. Rozlišení 1080p pro ostrý obraz Video DINION IP 5000 HD DINION IP 5000 HD www.boschsecrity.cz Elegantní síťová kamera pro vnitřní požití Rozlišení 1080p pro ostrý obraz Inteligentní potlačení šm zmenšje požadavky na šířk pásma a úložiště

Více

AVIOTEC IP starlight 8000

AVIOTEC IP starlight 8000 Systémy EPS AVIOTEC IP starlight 8000 AVIOTEC IP starlight 8000 www.boschsecrity.cz Velmi rychlá detekce ohně a koře Odolnost proti falešném poplach Pokrytí rozsáhlé sledované oblasti Vynikající výkon

Více

FLEXIDOME IP indoor 4000 HD

FLEXIDOME IP indoor 4000 HD Video FLEXIDOME IP indoor 4000 HD FLEXIDOME IP indoor 4000 HD www.boschsecrity.cz Rozlišení 720p pro ostrý obraz Kamera IP s koplovým krytem a varifokálním objektivem pro vnitřní požití Čtyři plně konfigrovatelné

Více

DINION IP bullet 4000

DINION IP bullet 4000 Video DINION IP bllet 4000 DINION IP bllet 4000 www.boschsecrity.cz Válcová kamera IP s varifokálním objektivem pro venkovní požití Vestavěná infračervená osvětlovací jednotka zajišťjící viditelnost na

Více

FLEXIDOME IP micro 2000

FLEXIDOME IP micro 2000 Video FLEXIDOME IP micro 2000 FLEXIDOME IP micro 2000 www.boschsecrity.cz Kompaktní a elegantní mikrokamera IP s koplovým krytem pro vnitřní požití Rozlišení 720p nebo VGA při 30 snímcích za seknd Slot

Více

DINION IP bullet 5000

DINION IP bullet 5000 Video DINION IP bllet 5000 DINION IP bllet 5000 www.boschsecrity.cz Válcová kamera IP s varifokálním objektivem pro venkovní požití Vestavěná infračervená osvětlovací jednotka zajišťjící viditelnost na

Více

FLEXIDOME IP outdoor 4000

FLEXIDOME IP outdoor 4000 Video FLEXIDOME IP otdoor 4000 FLEXIDOME IP otdoor 4000 www.boschsecrity.cz Kamera IP s koplovým krytem a varifokálním objektivem pro venkovní požití Rozlišení 720p pro ostrý obraz Čtyři plně konfigrovatelné

Více

FLEXIDOME IP micro 5000

FLEXIDOME IP micro 5000 Video FLEXIDOME IP micro 5000 FLEXIDOME IP micro 5000 www.boschsecrity.cz Kompaktní a elegantní mikrokamera s koplovým krytem pro venkovní požití Rozlišení 1080p a 5 MP Oblasti zájm a E-PTZ Detekce pohyb

Více

DINION IP dynamic 7000 HD

DINION IP dynamic 7000 HD Video DINION IP dynamic 7000 HD DINION IP dynamic 7000 HD www.boschsecrity.cz Vysoký dynamický rozsah pro sočasné zobrazení detailů v jasných i tmavých oblastech (106 db s inteligentní atomaticko expozicí)

Více

DINION IP 5000 MP. Video DINION IP 5000 MP. www.boschsecurity.cz. Elegantní síťová kamera pro vnitřní použití

DINION IP 5000 MP. Video DINION IP 5000 MP. www.boschsecurity.cz. Elegantní síťová kamera pro vnitřní použití Video DINION IP 5000 MP DINION IP 5000 MP www.boschsecrity.cz Elegantní síťová kamera pro vnitřní požití 5 milionů pixelů pro obraz s vysoko úrovní detailů Inteligentní potlačení šm zmenšje požadavky na

Více

FLEXIDOME IP indoor 5000

FLEXIDOME IP indoor 5000 Video FLEXIDOME IP indoor 5000 FLEXIDOME IP indoor 5000 www.boschsecrity.cz Kamera IP s koplovým krytem a varifokálním objektivem pro vnitřní požití Rozlišení 1080p a 5 MP Oblasti zájm a E-PTZ Detekce

Více

DINION IP dynamic 7000 HD

DINION IP dynamic 7000 HD Video DINION IP dynamic 7000 HD DINION IP dynamic 7000 HD www.boschsecrity.cz Vysoký dynamický rozsah možňjící sočasné zobrazení detailů v jasných i tmavých oblastech (106 db s IE) Inteligentní potlačení

Více

DINION IP starlight 7000 HD

DINION IP starlight 7000 HD Video DINION IP starlight 7000 HD DINION IP starlight 7000 HD www.boschsecrity.cz Vynikající výkon za slabého osvětlení (0,017 lx v barevném režim) Inteligentní potlačení šm zmenšje požadavky na šířk pásma

Více

FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD

FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD Video FLEXIDOME IP otdoor 4000 HD FLEXIDOME IP otdoor 4000 HD www.boschsecrity.cz Kamera IP s koplovým krytem a varifokálním objektivem pro venkovní požití Rozlišení 720p pro ostrý obraz Čtyři plně konfigrovatelné

Více

FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD

FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD Video FLEXIDOME IP otdoor 5000 HD FLEXIDOME IP otdoor 5000 HD www.boschsecrity.cz Rozlišení 1080p pro ostrý obraz Snadná instalace, objektiv s atomatickým zoomem a zaostřováním, průvodce a předkonfigrované

Více

FLEXIDOME IP corner 9000 MP

FLEXIDOME IP corner 9000 MP Video FLEXIDOME IP corner 9000 MP FLEXIDOME IP corner 9000 MP www.boschsecrity.cz Provedení No-Grip pro rohovo montáž zarčje maximální bezpečnost Rozlišení 1,5 MP pro ostrý obraz Sledje celo malo místnost,

Více

FLEXIDOME IP outdoor 5000 MP

FLEXIDOME IP outdoor 5000 MP Video FLEXIDOME IP otdoor 5000 MP FLEXIDOME IP otdoor 5000 MP www.boschsecrity.cz 5 milionů pixelů pro obraz s vysoko úrovní detailů Snadná instalace, objektiv s atomatickým zoomem a zaostřováním, průvodce

Více

FLEXIDOME IP indoor 5000 HD

FLEXIDOME IP indoor 5000 HD Video FLEXIDOME IP indoor 5000 HD FLEXIDOME IP indoor 5000 HD www.boschsecrity.cz Rozlišení 1080p pro ostrý obraz Snadná instalace, objektiv s atomatickým zoomem a zaostřováním, průvodce a předkonfigrované

Více

FLEXIDOME IP indoor 5000 MP

FLEXIDOME IP indoor 5000 MP Video FLEXIDOME IP indoor 5000 MP FLEXIDOME IP indoor 5000 MP www.boschsecrity.cz Snadná instalace, objektiv s atomatickým zoomem a zaostřováním, průvodce a předkonfigrované režimy 5 milionů pixelů pro

Více

HD konferenční Dome kamera

HD konferenční Dome kamera Video HD konferenční Dome kamera HD konferenční Dome kamera www.boschsecrity.cz HD rozlišení 1080p a 720p 160 zoom (10 optický, 16 digitální) Standardní výstp HD-SDI Ovládání a konfigrace přes síť Ethernet

Více

FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP

FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP Video FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP www.boschsecrity.cz obrazový snímač s rozlišením 5 MP a rychlostí 15 snímků/s pro zachycení jemných detailů a plynlý pohyb diskrétní,

Více

FLEXIDOME HD 1080p HDR VR

FLEXIDOME HD 1080p HDR VR Video FLEXIDOME HD 1080p HDR VR FLEXIDOME HD 1080p HDR VR www.boschsecritysystems.cz Vysoký dynamický rozsah pro sočasné zobrazení detailů v jasných i tmavých oblastech Analýza scény založená na obsah

Více

FLEXIDOME starlight HD 720p60 RD

FLEXIDOME starlight HD 720p60 RD Video FLEXIDOME starlight HD 720p60 RD FLEXIDOME starlight HD 720p60 RD www.boschsecuritysystems.cz u u u Vynikající výkon za slabého osvětlení (0,017 lx v barevném režimu) Inteligentní potlačení šumu

Více

VIDEOJET decoder 3000

VIDEOJET decoder 3000 Video VIDEOJET decoder 3000 VIDEOJET decoder 3000 www.boschsecrity.cz Dekódování HD 1080p30/i60 nebo 720p60 při jednodchém zobrazení Možnost kvadrantového zobrazení pro videodata v kvalitě SD až do 960H

Více

FLEXIDOME starlight HD 720p60 VR

FLEXIDOME starlight HD 720p60 VR Video FLEXIDOME starlight HD 720p60 VR FLEXIDOME starlight HD 720p60 VR www.boschsecritysystems.cz Vynikající výkon za slabého osvětlení (0,017 lx v barevném režim) Analýza scény založená na obsah optimalizje

Více

DINION IP starlight 8000 MP

DINION IP starlight 8000 MP Video DINION IP starlight 8000 MP DINION IP starlight 8000 MP www.boschsecurity.cz u Pozoruhodný výkon za slabého osvětlení (0.0121 lx) u Přesné detaily při vysoké rychlosti závěrky (30 snímků/s) u u Nízké

Více

DINION IP ultra 8000 MP

DINION IP ultra 8000 MP Video DINION IP ultra 8000 MP DINION IP ultra 8000 MP www.boschsecurity.cz u Rozlišení 12 MPx (4K UHD) pro výjimečné detaily u Extrémně vysoké rozlišení při vysoké rychlosti závěrky (30 snímků/s) u u Nízké

Více

VIDEOJET multi 4000. Video VIDEOJET multi 4000. www.boschsecurity.cz. 16 vstupních videokanálů s Dual Streaming

VIDEOJET multi 4000. Video VIDEOJET multi 4000. www.boschsecurity.cz. 16 vstupních videokanálů s Dual Streaming Video VIDEOJET mlti 4000 VIDEOJET mlti 4000 www.boschsecrity.cz 16 vstpních videokanálů s Dal Streaming Odstranění prokládání ve videovstp a progresivní kódování pomocí vysokého profil H.264 Síťové nahrávání

Více

VideoJet X20/X40 XF E Videokodér H.264

VideoJet X20/X40 XF E Videokodér H.264 Video VideoJet X20/X40 XF E Videokodér H.264 VideoJet X20/X40 XF E Videokodér H.264 www.boschsecrity.cz Videodata nejvyšší kvality komprimovaná podle standard H.264 přes IPv4 a IPv6 Kódování s adaptivní

Více

HD konferenční Dome kamera

HD konferenční Dome kamera Video HD konferenční Dome kamera HD konferenční Dome kamera www.boschsecrity.cz HD rozlišení 1080p a 720p 160 zoom (10 optický, 16 digitální) Standardní výstp HD-SDI Ovládání a konfigrace přes síť Ethernet

Více

Řada DVR 630 a 650. Video Řada DVR 630 a 650. www.boschsecuritysystems.cz. 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením CIF

Řada DVR 630 a 650. Video Řada DVR 630 a 650. www.boschsecuritysystems.cz. 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením CIF Video Řada DVR 630 a 650 Řada DVR 630 a 650 www.boschsecritysystems.cz 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením Flexibilní zobrazení se dvěma monitorovými výstpy Vzdálené zobrazení,

Více

DINION IP starlight 8000 MP

DINION IP starlight 8000 MP Video DINION IP tarlight 8000 MP DINION IP tarlight 8000 MP www.bochecrity.cz Pozorhodný výkon za labého ovětlení (0.0121 lx) Přené detaily při vyoké rychloti závěrky (30 nímků/) Nízké zatížení ítě a náklady

Více

FLEXIDOME AN corner 9000

FLEXIDOME AN corner 9000 Video www.boschsecrity.cz 960H Provedení No-Grip pro rohovo montáž zarčje maximální bezpečnost Snímací prvek 960H s mimořádně vysokým rozlišením Sledje celo malo místnost, včetně prostor přímo pod sebo

Více

FPC-500 Konvenční ústředna EPS

FPC-500 Konvenční ústředna EPS Systémy EPS FPC-500 Konvenční ústředna EPS FPC-500 Konvenční ústředna EPS www.boschsecrity.cz Vysoce moderní optika vhodná pro veřejná prostranství Displej LCD s prostým textem K dispozici pro 2, 4 nebo

Více

Videorekordér řady 400

Videorekordér řady 400 Video Videorekordér řady 400 Videorekordér řady 400 www.boschsecritysystems.cz Čtyřkanálové nahrávání v reálném čase s technologií H.264 Zobrazení a nahrávání obraz v rozlišení, 2 nebo 4 Vestavěný webový

Více

VIP X1600 XF Vysoce výkonný modulární videokodér

VIP X1600 XF Vysoce výkonný modulární videokodér Video VIP X1600 XF Vysoce výkonný modlární videokodér VIP X1600 XF Vysoce výkonný modlární videokodér www.boschsecrity.cz Až 16 vstpních videokanálů Modlární a rozšířitelné videomodly vyměnitelné za chod

Více

LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc

LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc Video LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc www.boschsecritysystems.cz Pokročilá technologie zpracování obraz Vylepšený modl XF-Dynamic s inteligentní kompenzací protisvětla

Více

Chceme vám nabídnout kvalitní záběr i při nekvalitním osvětlení. technologie starlight

Chceme vám nabídnout kvalitní záběr i při nekvalitním osvětlení. technologie starlight Chceme vám nabídnout kvalitní záběr i při nekvalitním osvětlení technologie starlight 2 technologie starlight Dokonalé kamery pro nepřetržité snímání Nebylo by skvělé, kdybyste měli jistotu, že za jakýchkoli

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s kopulovitým krytem

VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s kopulovitým krytem Video VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s koplovitým krytem VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s koplovitým krytem www.boschsecritysystems.cz Modely mírně nárazvzdorné a nárazvzdorné Snímací prvek CCD 1/3''

Více

LBC 14xx/x0 Regulátory hlasitosti U40 a LBC 1431/10 Volič kanálů

LBC 14xx/x0 Regulátory hlasitosti U40 a LBC 1431/10 Volič kanálů Konferenční systémy LBC 14xx/x0 Reglátory hlasitosti U40 a LBC 1431/10 Volič kanálů LBC 14xx/x0 Reglátory hlasitosti U40 a LBC 1431/10 Volič kanálů www.boschsecrity.cz Verze 12 W, 36 W a 100 W K dispozici

Více

NBN 832 Kamera DinionHD IP Den/ Noc 1080p

NBN 832 Kamera DinionHD IP Den/ Noc 1080p CCTV NBN 832 Kamera DinionHD IP Den/Noc 1080p NBN 832 Kamera DinionHD IP Den/ Noc 1080p 1/2,7palcový snímací prvek CMOS Den/Noc s progresivním snímáním Vysoké rozlišení 1080p, formát HD Místní úložiště

Více

Řada DVR 670. Video Řada DVR 670. www.boschsecuritysystems.cz. 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase v rozlišení 4CIF

Řada DVR 670. Video Řada DVR 670. www.boschsecuritysystems.cz. 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase v rozlišení 4CIF Video Řada DVR 670 Řada DVR 670 www.boschsecritysystems.cz 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase v rozlišení 4CIF Flexibilní zobrazení se dvěma monitorovými výstpy Vzdálené zobrazení, přehrávání,

Více

FLEXIDOME IP starlight 7000 RD

FLEXIDOME IP starlight 7000 RD Video www.boschsecurity.cz u u u Vynikající výkon za slabého osvětlení (0,017 lx v barevném režimu) Inteligentní potlačení šumu zmenšuje požadavky na šířku pásma a úložiště až o 30 % Kryt se zvýšenou odolností

Více

PRS xbxxx Základní zesilovače

PRS xbxxx Základní zesilovače Konferenční systémy PRS xbxxx Základní zesilovače PRS xbxxx Základní zesilovače www.boschsecrity.cz Vysoce efektivní kanály zesilovače třídy D Spínaný napájecí zdroj Vstpy pro lokální adiosignály Napájení

Více

Photobeam 5000. Systémy elektrické zabezpečovací signalizace Photobeam 5000. www.boschsecurity.cz. Detekce čtyřmi paprsky

Photobeam 5000. Systémy elektrické zabezpečovací signalizace Photobeam 5000. www.boschsecurity.cz. Detekce čtyřmi paprsky Systémy elektrické zabezpečovací signalizace Photobeam 5000 Photobeam 5000 www.boschsecrity.cz Detekce čtyřmi paprsky Selektivní obvod okolního prostředí Řízení síly paprsk pro snížení výskyt přeslechů

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

VDC 485 Kamery FlexiDome XF s kopulovitým krytem

VDC 485 Kamery FlexiDome XF s kopulovitým krytem Video VDC 485 Kamery FlexiDome XF s koplovitým krytem VDC 485 Kamery FlexiDome XF s koplovitým krytem www.boschsecritysystems.cz Kryt odolný proti silným nárazům, mechanickém poškození a povětrnostním

Více

Řídicí jednotky CCS 1000 D

Řídicí jednotky CCS 1000 D Konferenční systémy Řídicí jednotky CCS 1000 D Řídicí jednotky CCS 1000 D www.boschsecrity.cz možnost Plg-and-play pro rychlé a snadné připojení až 80 konferenční zařízení intitivní ovládání přes webový

Více

VDN-498 Kamera FlexiDome 2X s kopulovým krytem

VDN-498 Kamera FlexiDome 2X s kopulovým krytem Video VDN-498 Kamera FlexiDome 2X s koplovým krytem VDN-498 Kamera FlexiDome 2X s koplovým krytem www.boschsecritysystems.cz Dvacetibitová technologie zpracování obraz Snímací prvek CCD s širokým dynamickým

Více

LTC 8600 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

LTC 8600 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant Video 86 Modlární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant 86 Modlární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant www.boschsecrity.cz Přepínání 8 kamer na 6 monitorech Modlární konstrkce Výkonné

Více

www.abbas.cz Vlastnosti Picodome DDF4220HDV je hybridní WDR HD dome kamera.

www.abbas.cz Vlastnosti Picodome DDF4220HDV je hybridní WDR HD dome kamera. Picodome DDF4220HDV je hybridní WDR HD dome kamera. Kamera poskytuje real-time HD video (720p/30) a používá H.264 kodek, který je v současnosti nejdokonalejší standart pro vysoce účinnou kompresy videa,

Více

IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením TRUEN

IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením TRUEN IP kamerové systémy IP BOX kamery s HD rozlišením IP kamery, a LG Legenda: Výprodej X Zvýhodněná sada ovinka Snížení ceny TCAM-5310 1,3Mpix IP kamera s přenosem obrazu a obousměrného zvuku /konference/,

Více

Software Bosch Recording Station 8.10

Software Bosch Recording Station 8.10 Video Software Bosch Recording Station 8.10 Software Bosch Recording Station 8.10 www.boschsecritysystems.cz Software pro nahrávání a správ videodat v síti IP Možnost připojení až 64 zdrojů videodat k

Více

VIP X1 Jednokanálový videokodér

VIP X1 Jednokanálový videokodér CCTV VIP X1 Jednokanálový videokodér VIP X1 Jednokanálový videokodér Jednokanálový kodér s duálním tokem Vysoce kvalitní obraz MPEG 4 v rozlišení od QCIF do 4CIF Nahrávání přes rozhraní USB a iscsi Ultra-kompaktní

Více

LBB 1990/00 Řídicí jednotka

LBB 1990/00 Řídicí jednotka Konferenční systémy LBB 1990/00 Řídicí jednotka LBB 1990/00 Řídicí jednotka www.boschsecritysystems.cz Srdce systém evakačního rozhlas Plena Voice Alarm System Certifikát TÜV pro norm IEC 60849 a EZÚ pro

Více

Bosch Recording Station Appliance

Bosch Recording Station Appliance Video Bosch Recording Station Appliance Bosch Recording Station Appliance www.boschsecritysystems.cz Systém pro nahrávání a správ pro videodata přenášená přes síť IP, připravený k požití ihned po vybalení

Více

Hybridní nebo síťový rekordér HD řady 700

Hybridní nebo síťový rekordér HD řady 700 Video Hybridní nebo síťový rekordér HD řady 700 Hybridní nebo síťový rekordér HD řady 700 www.boschsecritysystems.cz Nahrávání obraz z kamer s rozlišením HD nebo SD v reálném čase 32 kanálů pro kamery

Více

FMC 210 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požáru

FMC 210 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požáru Systémy EPS FMC 10 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požár FMC 10 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požár www.boschsecrity.cz Nastavení manálního tlačítkového hlásiče požár po spštění poplach Možnost atomatického

Více

LC5-WC06E4 Stropní reproduktor

LC5-WC06E4 Stropní reproduktor Konferenční systémy LC5-WC6E4 Stropní reprodktor LC5-WC6E4 Stropní reprodktor www.boschsecrity.cz Vhodný pro reprodkci řeči a hdby Mimořádně kompaktní velikost Vhodný pro požití ve vlhkých a slaných prostředích

Více

IP kamery TRUEN, ZAVIO a LG

IP kamery TRUEN, ZAVIO a LG IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem LW130WD F1100 Legenda: Výprodej X Zvýhodněná sada ovinka Snížení ceny F1105 Jako F1100 1Mpix IP HD kamera s přenosem WIFI přenosem. F3101 F3106 P5110

Více

IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem

IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem IP kamerové systémy IP kompaktní kamery s objektivem IP kamery TRUE, a LG Legenda: Výprodej X 100,00 EUR Zvýhodněná sada 100,00 EUR ovinka 100,00 EUR Snížení ceny 100,00 EUR 1Mpix IP HD kamera s přenosem

Více

Varifokální objektivy

Varifokální objektivy Video Varifokální y Varifokální y www.boschsecritysystems.cz Vysoce kvalitní optika 1/3palcové a 1/2palcové formáty Spolehlivá, robstní konstrkce Různé ohniskové i Kompaktní design Varifokální y jso nejniverzálnějším

Více

FMC 420RW Jednočinné hlásiče požáru se zdokonalenou technologií LSN

FMC 420RW Jednočinné hlásiče požáru se zdokonalenou technologií LSN Systémy EPS FMC 420RW Jednočinné hlásiče požár se zdokonaleno technologií LSN FMC 420RW Jednočinné hlásiče požár se zdokonaleno technologií LSN www.boschsecritysystems.cz Spštění poplach stiskntím černé

Více

Milesight C2963-FPB Full HD,IP SIP/VoIP,IR,PoE,motoriz.zoom

Milesight C2963-FPB Full HD,IP SIP/VoIP,IR,PoE,motoriz.zoom Milesight C2963-FPB Full HD,IP SIP/VoIP,IR,PoE,motoriz.zoom H.265 / HEVC Full HD video, 1920x1080 px Motorizovaná optika - zoom a zaostření objektivu Integrované IR LED diody Voděodolná konstrukce IP67

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

Detektory pohybu PIR řady Professional Series s antimaskingem

Detektory pohybu PIR řady Professional Series s antimaskingem Systémy elektrické zabezpečovací signalizace Detektory pohyb PIR řady Professional Series s antimaskingem Detektory pohyb PIR řady Professional Series s antimaskingem www.boschsecrity.cz Standardní pokrytí

Více

Rádiový systém detekce požáru pro sítě LSN

Rádiový systém detekce požáru pro sítě LSN 17 19 18 34 3 50 49 21 20 36 35 52 51 23 2 38 37 54 53 24 10 26 25 40 39 5 57 56 13 12 28 27 42 41 59 58 15 14 30 29 4 43 61 60 16 32 31 46 45 63 62 48 47 64 Systémy EPS Rádiový systém detekce požár pro

Více

Modulární výkonný videokodér VIP X1600

Modulární výkonný videokodér VIP X1600 CCTV Modulární výkonný videokodér VIP X1600 Modulární výkonný videokodér VIP X1600 Až 16 videovstupů Modulární zařízení s možností rozšíření díky modulům vyměnitelným za chodu Přímé nebo síťové ukládání

Více

Naším záměrem je inovovat zabezpečení tam, kde to nejvíce potřebujete. Video přes síť IP přehled produktu Červen 2015

Naším záměrem je inovovat zabezpečení tam, kde to nejvíce potřebujete. Video přes síť IP přehled produktu Červen 2015 Naším záměrem je inovovat zabezpečení tam, kde to nejvíce potřebujete přehled produktu Červen 2015 2 Obsah Kamery s kopulovým krytem Panoramatické kamery Pevné kamery Speciální kamery Pohyblivé kamery

Více

Držáky a příslušenství pro řadu AutoDome

Držáky a příslušenství pro řadu AutoDome Video Držáky a příslšenství pro řad AtoDome Držáky a příslšenství pro řad AtoDome www.boschsecritysystems.cz Modly napájení 24 V AC, 120 V AC a 230 V AC Držáky pro závěsno montáž na stěn, do roh, na slop,

Více

Milesight C4463-PB 4.0MP, IP SIP/VoIP, IR, PoE,outdoor

Milesight C4463-PB 4.0MP, IP SIP/VoIP, IR, PoE,outdoor Milesight C4463-PB 4.0MP, IP SIP/VoIP, IR, PoE,outdoor H.265 / HEVC 4MP video, 2592x1520 px Integrované IR LED diody Voděodolná konstrukce IP67 Funkce WDR Ultra (120dB) Noční vidění na vzdálenost 25 m

Více

MIC440 Kamera PTZ do výbušného prostředí

MIC440 Kamera PTZ do výbušného prostředí Video Kamera PTZ do výbšného prostředí Kamera PTZ do výbšného prostředí www.boschsecritysystems.cz Jednotka pro dvě spektra s certifikací podle směrnice ATEX 94/9/ES Exd IIC T6 Certifikace CSA a Inmetro

Více

LBC 3090/01 Stropní reproduktor

LBC 3090/01 Stropní reproduktor Konferenční systémy LBC 39/1 Stropní reprodktor LBC 39/1 Stropní reprodktor www.boschsecrity.cz Vhodný pro reprodkci řeči a hdby Zvýšená citlivost Zápstná montáž do dtin ve strop Snadná instalace Ochranný

Více

LS1 OC100E 1 Směrový reproduktor

LS1 OC100E 1 Směrový reproduktor Konferenční systémy LS1 OC1E 1 Směrový reprodktor LS1 OC1E 1 Směrový reprodktor www.boschsecrity.cz Pro aplikace v rozsáhlých prostorech s vysokými stropy Volitelný držák pro pevné chycení Ochrana proti

Více

Zoom objektivy a varifokální objektivy s korekcí pro infračervenou část spektra

Zoom objektivy a varifokální objektivy s korekcí pro infračervenou část spektra Video Zoom objektivy a varifokální objektivy s korekcí pro infračerveno Zoom objektivy a varifokální objektivy s korekcí pro infračerveno www.boschsecritysystems.cz Korekce pro infračerveno pro požití

Více

Milesight C2163-FPNA HD, Remote Zoom, IP SIP/VoIP, IR, out.

Milesight C2163-FPNA HD, Remote Zoom, IP SIP/VoIP, IR, out. Milesight C2163-FPNA HD, Remote Zoom, IP SIP/VoIP, IR, out. Motorizovaná optika - zoom a zaostření objektivu Noční vidění na vzdálenost na 15 m Voděodolná konstrukce IP67 Detekce pohybu Funkce WDR Venkovní

Více

STACIONÁRNÍ KAMERY PRO KAMEROVÝ SYSTÉM

STACIONÁRNÍ KAMERY PRO KAMEROVÝ SYSTÉM STACIONÁRNÍ KAMERY PRO KAMEROVÝ SYSTÉM Vlastnosti venkovní HDTV IP kamery: venkovní megapixelová HDTV 720p Day/Night IP-kamera SD/SDHC slot pro lokální záznam multistreaming H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC),

Více

Milesight C2962-FPB Full HD,IP SIP/VoIP,obj.7-22mm,IR60m,mot.z.,WDRult.

Milesight C2962-FPB Full HD,IP SIP/VoIP,obj.7-22mm,IR60m,mot.z.,WDRult. Milesight C2962-FPB Full HD,IP SIP/VoIP,obj.7-22mm,IR60m,mot.z.,WDRult. H.265 / HEVC Noční vidění na vzdálenost 60 m WDR Ultra 140dB Full HD video, 1920x1080 px Motorizovaná optika - zoom a zaostření objektivu

Více

Příloha č.1 Technická specifikace

Příloha č.1 Technická specifikace Příloha č.1 Technická specifikace Počty: 34 ks typ A interiérové bez krytu 6 ks typ B exteriérové s krytem Kamera typ A Normy a předpisy - minimálně tříletá záruka výrobce. - vyhovuje bezpečnostním standardům,

Více

Systém izolátorů reproduktorových linek

Systém izolátorů reproduktorových linek Konferenční systémy Systém izolátorů reprodktorových linek Systém izolátorů reprodktorových linek www.boschsecrity.cz Poskytje redndantní reprodktorové okrhy pro systémy veřejného ozvčení a evakačního

Více

LBC 14x0/x0 Regulátory hlasitosti MK a LBC 1430/10 Volič kanálů

LBC 14x0/x0 Regulátory hlasitosti MK a LBC 1430/10 Volič kanálů Konferenční systémy LBC 14x0/x0 Reglátory hlasitosti MK a LBC 1430/10 Volič kanálů LBC 14x0/x0 Reglátory hlasitosti MK a LBC 1430/10 Volič kanálů www.boschsecrity.cz Verze 12 W, 36 W a 100 W K dispozici

Více

Řada Advantage Line od společnosti Bosch Výběr, který jste si vždy přáli

Řada Advantage Line od společnosti Bosch Výběr, který jste si vždy přáli Řada Advantage Line od společnosti Bosch Výběr, který jste si vždy přáli Společnost Bosch Security Systems rozšiřuje portfolio videa o řadu Advantage Line novou a cenově dostupnou řadu profesionálních

Více

FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru

FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru Systémy EPS FCP 32/FCH 32 Konvenční atomatické hlásiče požár FCP 32/FCH 32 Konvenční atomatické hlásiče požár www.boschsecritysystems.cz Vysoká spolehlivost detekce díky vyhodnocovací elektronice Aktivní

Více

PLN 2AIO120 Přehrávač disků DVD/CD / tuner

PLN 2AIO120 Přehrávač disků DVD/CD / tuner Konferenční systémy PLN 2AIO120 Přehrávač disků DVD/CD / tner PLN 2AIO120 Přehrávač disků DVD/CD / tner www.boschsecrity.cz Řešení vše v jednom pro hdb na pozadí a vyvolávání Přehrávač disků DVD/CD pro

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2016 CCTV

KATALOG PRODUKTŮ 2016 CCTV KATALOG PRODUKTŮ 2016 CCTV Firma HUNT Electronic Co, Ltd založena v roce 1988 je jedním z předních výrobců kamerových systémů. V souvislosti s rychlým růstem a rozšiřováním síťových řešení, nyní HUNT poskytuje

Více

FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kouřových hlásičů

FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kouřových hlásičů Systémy EPS FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kořových hlásičů FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kořových hlásičů www.boschsecrity.cz Možnost připojení ke konvenčním ústřednám EPS Vysoká odolnost

Více

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití Konferenční systémy LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití www.boschsecrity.cz Rozšířená oblast poslech Vynikající srozmitelnost

Více

LBC 3011/x1 Panelové reproduktory

LBC 3011/x1 Panelové reproduktory Konferenční systémy LBC 11/x1 Panelové reprodktory LBC 11/x1 Panelové reprodktory www.boschsecrity.cz Vysoce kvalitní reprodkce řeči a hdby Dvocestný systém Jednodché nastavení výkon Zápstná montáž do

Více

Digitální videorekordér řady Divar MR

Digitální videorekordér řady Divar MR CCTV Digitální videorekordér řady Divar MR Digitální videorekordér řady Divar MR Cenově výhodné, bezpečné vestavěné provedení Účinná komprese souborů MPEG-4 Zobrazení a nahrávání obrazu v rozlišení CIF,

Více

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version Systémy EPS FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version www.boschsecrity.cz Kombinace optických, teplotních a chemických senzorů s inteligentní

Více

LTC 0498 Kamera Dinion2X Den/Noc

LTC 0498 Kamera Dinion2X Den/Noc CCTV LTC 0498 Kamera Dinion2X Den/Noc LTC 0498 Kamera Dinion2X Den/Noc Dvacetibitová technologie zpracování obrazu Snímací prvek CCD s širokým dynamickým rozsahem Dynamický modul s inteligentní kompenzací

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

LB3-PCx50 Prvotřídní skříňkové reproduktory

LB3-PCx50 Prvotřídní skříňkové reproduktory Konferenční systémy LB3-PCx Prvotřídní skříňkové reprodktory LB3-PCx Prvotřídní skříňkové reprodktory www.boschsecrity.cz Vysoká kvalita reprodkce hdby a řeči Odolné vůči vlivům počasí, vhodné pro kryto

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Divar MR Digitální videorekordér

Divar MR Digitální videorekordér Video Divar MR Digitální videorekordér Divar MR Digitální videorekordér www.boschsecritysystems.cz Cenově výhodné, bezpečné vestavěné provedení Účinná komprese soborů MPEG-4 Zobrazení a nahrávání obraz

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více