TISKOVÁ ZPRÁVA Z PRESSTRIPU ZA ZÁŽITKY NA MIKULOVSKO KVĚTNA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA Z PRESSTRIPU ZA ZÁŽITKY NA MIKULOVSKO 24. 25. KVĚTNA 2012"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Z PRESSTRIPU ZA ZÁŽITKY NA MIKULOVSKO KVĚTNA 2012 Dne května se uskutečnil na press trip s názvem Za zážitky na Mikulovsko, který seznámil účastníky s novinkami turistické sezóny Tento press trip tématicky navazoval na konferenci, která proběhla v rámci veletrhu Regiontour v lednu 2012 a umožnil tak návštěvníkům si opravdu zažít a vychutnat Mikulovsko se svými přírodními krásami, cennými historickými památkami a vynikajícími víny. Následující dny se v Mikulově konala významná kulturní akce Slavnosti města. PROGRAM PRESS TRIPU: ČTVRTEK 24.KVĚTNA 2012 Čas Místo Program Brno Sraz účastníků a odjezd do Mikulova přejezd do Mikulova Mikulov Uvítání účastníků, ubytování Mikulov Prohlídka Kolegiátního kostela svatého Václava v Mikulově po celkové rekonstrukci Mikulov Výstup na Svatý kopeček s výkladem o jedinečné přírodě a prohlídkou jednotlivých zastavení. Současný stav kapliček, informace o možnosti dárcovské sms k Záchraně kapliček křížové cesty Mikulov oběd Mikulov Prohlídka zámku - Regionální muzeum v Mikulově, novinky: výstava Jana Adama I. z Liechtensteina, předpremiérní prohlídka nové expozice Víno napříč staletími, dle zájmu možnost výběru prohlídky další expozice Mikulov Prohlídka hotelu wellnes s bazénem a vířivkami, vinařství v hotelu a další zajímavosti Novosedly Prohlídka místního vinařství, posezení ve vinném sklepě, ochutnávka vín řízená degustace, večeře DEN 2 PÁTEK 25. KVĚTNA 2012 Čas Místo Program Mikulov Snídaně Pasohlávky Okružní jízda lodí po horní Novomlýnské nádrži, krátká prohlídka autokempu Merkur, informace ke stavbě nového aquaparku Mikulov Prohlídka nové Galerie Závodný Mikulov Oběd se zástupci města, představení kulturního dění a připravovaných vinařských akcí přejezd do Brna

2 Vítejte v regionu Mikulovsko. V nejteplejší části České republiky se rozkládá kraj plný přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí - region Mikulovsko. Typický ráz tohoto malebného koutu jižní Moravy po staletí spoluvytvářelo vinařství. Při procházce krajinou nelze přehlédnout historii. Stačí jen pozvednout zrak a vnímat poselství různých dob a kultur. Přirozeným centrem Mikulovska je malebné město Mikulov s památkovou rezervací, impozantním barokním zámkem, renesančním náměstím a či starobylou židovskou čtvrtí. Mimořádné přírodní, historické a architektonické památky v kombinaci s příznivým teplým podnebím vinařského kraje zde vytvářejí příjemnou jižanskou atmosféru, jakou možná znáte z přímořských destinací jižní Evropy. Starobylé město Mikulov Vám nabízí poznávání a to doslova všemi smysly. Ať už jste milovníky historických památek, muzejních expozic nebo bohatého kulturního dění. Pokud patříte k těm, kdo dovedou ocenit dobré víno, uvítáte jistě možnost posezení se sklenkou dobrého vína v některém z místních sklípků. K dalším neopomenutelným přednostem Mikulova a okolí patří i možnost spojení výletů za poznáním s aktivní relaxací, ať už na kole, či pěšky. Zkrátka Mikulovsko má svým návštěvníkům co nabídnout. 24. KVĚTNA 2012 Prohlídka Kolegiátního kostela svatého Václava v Mikulově po celkové rekonstrukci Pravděpodobně již na konci 12. století stál na místě dnešního chrámu sv. Václava románský kostel. První psaná zmínka o kostele pochází z falza zakládací listiny dolnokounického kláštera, jež se hlásí do roku 1173, ve skutečnosti však vznikla asi o sto let později (někdy před rokem 1276). V roce 1426 byl mikulovský kostel vypálen husity a po dlouhou dobu zřejmě jen provizorně opraven. Novostavba mikulovského gotického chrámu byla zahájena kolem roku Zdá se, že mezi léty bylo postaveno kněžiště (presbytář), dále spodní část věže a zřejmě jen obvodní zdi trojlodí. Při výstavbě byla nevýhodná poloha kostela ve svahu vyrovnána kryptou pod kněžištěm. Ryze gotický charakter si kostel uchoval až do roku 1584, kdy při požáru vyhořela kostelní věž. Hlavní práce na renesančně-manýristické přestavbě kostela jsou spojeny s osobou kardinála Františka z Dietrichsteina ( ), biskupa olomouckého a od roku 1611 majitele mikulovského panství. Je především jeho zásluhou, že u kostela sv. Václava v Mikulově byla roku 1625 založena Význačná kolegiátní kapitula. Při přestavbě kostela byla gotická klenba presbytáře dotvořena manýristickou štukou s motivy andělů a květin. Nově bylo zaklenuto trojlodí chrámu s podobnou štukovou výzdobou jako v presbytáři. Ve vrcholu klenby hlavní lodi jsou umístěny kartuše s rodovými znaky Dietrichsteinů, nad vítězným obloukem se nachází erb kardinála Františka z Dietrichsteina. Při severní a jižní stěně trojlodí byly vedle bočních vstupů přistavěny dvě protilehlé kaple. Kardinálu Dietrichsteinovi je připisována i přístavba knížecí (panské) oratoře k západnímu průčelí kostela, včetně kryté chodby spojující tuto oratoř se zámkem. Při barokních úpravách však tato původní knížecí oratoř byla přebudována do dnešní podoby. Také gotická krypta kostela prošla stavební úpravou a byly do ní uloženy ostatky Markéty Františky z Lobkowicz, rozené z Dietrichsteina ( ), a jejího manžela Václava Viléma Popela z Lobkowicz ( ). Místo posledního odpočinku obou manželů zapříčinilo, že krypta pod presbytářem bývá označována jako tzv. lobkovická hrobka. Barokní epitafy těchto dvou manželů s jejich portréty dnes zdobí severní výklenek v presbytáři. Poslední výrazné stavební úpravy kostela jsou neseny v duchu baroka. V presbytáři byla přebudována hudební kruchta (kůr), kam roku 1771 byly instalovány nové varhany, které zhotovil

3 brněnský varhanář Jan Výmola. Protější měšťanská oratoř byla opatřena stejným dřevěným zdobeným balkónem jako kůr a dotvořena městským znakem. Do lodi kostela byla postavena zděná barokní kazatelna s točitým schodištěm a v jižní boční lodi umístěna mramorová křtitelnice. Barokního původu je také všech pět oltářů (vysvěceny roku 1771) a kostelní lavice. Barokní malířství je v kostele reprezentováno trojicí oltářních obrazů od Františka Adolfa z Freenthalu (monumentální obraz Zavraždění sv. Václava nad hlavním oltářem a obrazy Stětí sv. Barbory a Poslední večeře Páně nad oltáři v bočních lodích). Od roku 1996 prošla tato jedinečná kulturní památka celkovou rekonstrukcí. Více jak 5 let byl kostel zcela uzavřen veřejnosti pro náročnou opravu interiéru. Znovu zpřístupněn byl na podzim roku Do původní podoby byla např. restaurována jedinečná manýristická štuková výzdoba na klenbě chrámu. Součástí kostela je i kaple se sochou Loretánské Černé Madony, nejstarší na Moravě. Vedle Svatého kopečku nad městem je tak kostel sv. Václava druhým významným poutním místem pro věřící nejen z České republiky. V roce 2012 se počítá s pokračováním oprav fasády a věže kostela. Po mnoha letech se chrám stává znovu místem setkání pro věřící, poutníky i turisty. Prostorem k obdivu krásy umění i ke ztišení. Město Mikulov je nejen krásným místem jižní Moravy, ale i významným poutním místem. V roce 1623 kardinál František z Dietrichsteina dává nad městem postavit poutní kapli sv. Šebestiána, ke které vede známá křížová (pašijová) cesta, nejstarší v naší zemi. V blízkosti mikulovského náměstí u kapucínského kláštera nechal kardinál Dietrichstein v roce 1623 vybudovat také Loretánskou kapli (Svatou chýši), nejstarší na Moravě, která se stala stavební předlohou mladší Lorety v Praze na Hradčanech. Nad mikulovskou Loretou byl vybudován poutní kostel sv. Anny, který však společně s Loretou a kapucínským klášterem v roce 1784 zničil požár. Dnes na místě bývalé Lorety a kostela sv. Anny stojí monumentální Dietrichsteinská hrobka s kaplí Povýšení svatého kříže. Socha Loretánské Černé Madony byla přenesena do kolegiátního kostela sv. Václava a umístněna do boční kaple. Kostel sv. Václava v Mikulově se tak stal vedle Svatého kopečku nad městem cílem mnoha poutníků a dnes i Vás. Kontakt: P. Oldřich Chocholáč farář kostela sv. Václava v Mikulově mobil:

4 Půdorys a popis kostela: 1 A B G C F D E 1 hlavní oltář od brněnského sochaře Ondřeje Schweigla s obrazem Zavraždění sv. Václava (1771) od Františka Adolfa z Freenthalu 2 - hudební kruchta (kůr) a varhany, které v roce 1771 zhotovil brněnský varhanář Jan Výmola 3 pozdně barokní kanovnické lavice pořízené kolem roku měšťanská oratoř se znakem města Mikulova 5 - vítězný oblouk s erbem kardinála Františka z Dietrichsteina 6 barokní kazatelna 7 boční oltář s obrazem Stětí sv. Barbory od Františka Adolfa z Freenthalu, sochy sv. Františka Xaverského a sv. Antonína z Padovy 8 relikviář s ostatky sv. Donáta 9 kaple se sochou Loretánské Černé Madony 10 raně barokní kanovnické lavice (kolem roku 1625), původně umístněné v presbytáři 11 knížecí (panská) oratoř zdobená Dietrichsteinským znakem 12 pozdně barokní křtitelnice obklopená zábradlím z období přechodu rokoka a klasicismu 13 erb probošta Františka Drábka ( ) vetknutý do renesanční klenby v roce 1950 při opravě kostela 14 kaple Bolestné Panny Marie se sousoším Piety a andělů od sochaře Ignáce Lengelachera (kolem roku 1745) 15 boční oltář s obrazem Poslední večeře Páně od Františka Adolfa z Freenthalu

5 Náhrobky A - barokní epitaf Markéty Františky z Lobkowicz, rozené z Dietrichsteina a jejího manžela Václava Viléma Popela z Lobkowicz. Nad náhrobkem jsou portréty těchto manželů provedeny podle obrazů na mikulovském zámku, které vznikly u příležitosti jejich sňatku v Kroměříži. Náhrobky nechal zhotovit jejich jediný syn František Josef. B náhrobek s nápisem: Pán dal, Pán vzal, jméno Hospodinovo budiž pochváleno. Roku 1604 dne 12. května, šestého dne po porodu, o dvanácté hodině noční zesnula v Pánu Helena z Schampage, manželka urozeného pana rytíře Jana Burcharta, jež je pohřbena pod tímto kamenem. Její duše ať žije v Bohu. C náhrobek s nápisem: Synům Zikmundovi a Františkovi zbudovali zarmouceni Ondřej Hirschius a Maria Waidenera roku Vedle další náhrobek s nápisem: Václavovi, třetímu synovi, jedinému, jenž zbyl, žijícímu dva roky, dva měsíce a tři dny. Zemřel v Mikulově roku Zbudovali zarmoucení rodiče Ondřej Hirschius a Maria Waidenera. D náhrobek z roku 1689 s nápisem: Pohlédni pocestný na tento kámen, pod kterým leží slavný a šlechetný pán Jan Rudolf, hajný a správce panství vznešeného knížete z Dietrichsteina, jenž zemřel po 74 letech a 6 měsících dne 2. května. Zbožnýma rukama mu tímto pomníkem prokázali úctu zarmoucení přátelé. Ty, kdokoli toto čteš, dopřej mu pokoj a jdi. E - pozdně gotický náhrobek s reliéfně provedeným erbem F náhrobek z temně hnědého mramoru s textem: Zde leží počestný pán a význačný umělec Gregorius Plot, jenž zemřel 18. srpna 1640 ve věku 49 let, bývalý měšťan a umělecký pištec v Brně po dobu 24 let. Bože, buď milostiv jeho duši. Pod nápisem jsou zobrazeny housle a dva zkřížené cinky nátrubkový hudební nástroj. G - náhrobek správce mikulovského panství Tarquinia de Capon, Wandelbary Labesteinové a jejich dcery Ester Brunigy s rodovými znaky. Pozdně renesanční mramorová deska datovaná rokem Projekt Záchrana kapliček na Svatém kopečku v Mikulově O Svatém kopečku Svatý kopeček je jednou z dalších výrazných přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku až k poutnímu kostelu sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta. Svatý kopeček (363 m n. m.) je jeden z kopců Pavlovských vrchů. Bradlo z jurských vápenců má tvar oválného hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1992 přírodní rezervací. Původní rostlinné druhy se udržely ve stepním společenstvu na vrcholu Svatého kopečku. Na jižních svazích roste druhově pestrá skalní step (kosatec nízký, kavyl Ivanův, ožanka horská). Unikátní je zde výskyt několika druhů parazitických záraz. Východní svahy pokrývají křoviny s dominantním hlohem, severní svahy byly v minulosti zalesněny. Na stepích se hojně vyskytuje teplomilný hmyz. K nejpopulárnějším obratlovcům Svatého kopečku patří výři velcí hnízdící ve stěně opuštěného lomu. Kontakt: RNDr. Jiří Matuška Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava tel:

6 O vzniku projektu Objekty umístěné na vrcholku Svatého kopečku jsou vystavovány poměrně značným nepříznivým klimatickým podmínkám. Za posledních šedesát let tak neuplynul rok, aby se na Svatém kopečku neprováděly alespoň drobné opravy. V současnosti je potřeba opět provést obnovu křížové cesty, aby tato překrásná dominanta byla zachována příštím generacím. Poslední celkovou stavební obnovou prošly jednotlivé objekty křížové cesty postupně v letech Současný stav křížové cesty však vyžaduje opětovně provést její zásadní rekonstrukci. Vzhledem k náročnosti oprav této unikátní památky a jejího významu při utváření vnějšího obrazu města vstoupilo do příprav na obnovu křížové cesty i Město Mikulov. Dárcovská SMS Fórum dárců a Spolek přátel Mikulova v úzké spolupráci s městem Mikulov spustily projekt DMS pro záchranu kapliček na Svatém kopečku v Mikulově. Každý uživatel telefonu v České republice tak má možnost zaslat dárcovskou SMS na obnovu křížové cesty. Cena jedné zprávy ve tvaru DMS KAPLE odeslané od května letošního roku do 31. července 2013 na telefonní číslo je 30 korun. Z každé zaslané dárcovské SMS přitom 27 korun poputuje přímo na opravu soch jedné ze tří kaplí na Svatém kopečku v Mikulově. V roce 2009 byl ve spolupráci s církví zpracován projekt celkové obnovy křížové cesty, se žádostí o dotaci z fondů Evropské unie však město Mikulov neuspělo. Proto se zrodila myšlenka adopce, resp. donátorství obnovy jednotlivých kapliček křížové cesty. Osobní zodpovědnost za projekt převzal mikulovský starosta Rostislav Koštial. Ten se rozhodl důrazně apelovat na širokou veřejnost, aby se k opravě kaplí na Svatém kopečku připojila. V současné době si podnikatelé a patrioti města již většinu kaplí k opravě adoptovali. Cílem projektu Záchrana kapliček na Svatém kopečku v Mikulově není jen stavební obnova jednotlivých objektů, ale také zrestaurování výzdoby v těch kaplích, kde se dochovala, a doplnění výzdoby tam, kde již dnes chybí. Snahou města Mikulov, církve i dalších zainteresovaných subjektů je tak vrátit nejstarší dochované křížové cestě v českých zemích původní lesk. Spolek přátel Mikulova iniciuje a podporuje projekty zaměřené na oživení města Mikulova, rozvoj komunitní spolupráce a partnerství s městem Mikulovem. O Svatý kopeček se zajímá již od svého vzniku v roce Obnovil lavičky na křížové cestě a podílel se na opravě sochy madony z Božího hrobu. Další informace: Kontakty: Ing. Kateřina Korandová tel.: Rostislav Koštial tel.:

7

8 Stavební obnova kapliček na Svatém kopečku v Mikulově donátorství podnikatelů Kaple č. 1 Donátor: Aleš Strobl, Mikulov Stav venkovní obnovy: 03-05/2011 obnova střechy, předního průčelí. Obnova vnitřní výzdoby: restaurování soch, obnova mříže. Financováno z Fondu malých projektů Jižní Morava -Dolní Rakousko, spoluúčast Města Mikulova. Termín realizace: 05 08/2012. Kaple č. 2 Donátor: Vojtěch Vymyslický, s.r.o., Brno Stav venkovní obnovy: oprava střechy a vnitřních a vnějších omítek. Donátor restaurování sochařské výzdoby: S:LUKAS, s.r.o., Brno Stav vnitřní výzdoby: 11/2011 provedeno očištění sochy Kaple č. 3 Donátor: Hanuš Hondl, Mikulov Stav obnovy: podepsána smlouva o obnově kapličky Kaple č. 4 Donátor: Pavel Šuba - pokrývačství, Mikulov Stav obnovy: 11/2011 provedeno vyčištění okolního prostoru a střechy kaple od náletových dřevin, odstranění nesoudržných omítek a rozvolněných částí střechy kaple, 04/2012 oprava střechy a vnějších omítek Kaple č. 5 Donátor: Michal Marcinčák, Mikulov Stav obnovy: očištění okolí kapličky od náletů Obnova vnitřní výzdoby: restaurování soch, obnova mříže. Financováno z Fondu malých projektů Jižní Morava -Dolní Rakousko, spoluúčast Města Mikulova. Termín realizace: 05 08/2012. Kaple č. 6 Donátor: Radovan Král, Mikulov v jednání Stav obnovy: 06-10/2011, provedena 1. etapa restaurování obou soch vnitřní výzdoby kaple Kaple č. 7 Donátor: Ivo Hrdlička, Mikulov Stav obnovy: 11/2011 provedeno vyčištění okolního prostoru a střechy kaple od náletových dřevin, odstranění nesoudržných omítek Kaple č. 8 Donátor: Keltex, s.r.o., Brno Stav obnovy: v květnu 2012 provedena celková obnova kaple zahrnující opravu střechy, vnitřních a vnějších omítek včetně nátěrů, opravu podlahy z plných cihel, opravu mříže a vstupních schodů. Kaple č. 9 Donátor: Petr Marcinčák, Mikulov Stav obnovy: očištění okolí kapličky od náletů

9 Kaple č. 10 Donátor: Rotary klub, Uherský Brod Stav obnovy: 09/2011 provedena celková obnova kaple zahrnující opravu vnějších a vnitřních omítek včetně nátěrů, opravu cihelné podlahy a vstupních schodů a zhotovení nové mříže uzavírající vstupní otvor Kaple č. 11 Donátor: manželé Mariánovi, Mikulov Stav obnovy: v dubnu 2012 provedena celková obnova kaple zahrnující opravu střechy, vnitřních a vnějších omítek včetně nátěrů, opravu podlahy z plných cihel, opravu mříže a vstupních schodů. Kaple č. 12 Donátor: Jan Knor, Mikulov Stav obnovy: podepsána smlouva o obnově kapličky Kaple č. 13 Donátor: Miroslav Zvonek, Věra Karpíšková, Mikulov Stav obnovy: podepsána smlouva o obnově kapličky Kaple č. 14 Donátor: v jednání Ostatní aktivity Sponzorská účast na obnově kapliček firma KEIM s.r.o. a společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., které za sponzorské ceny dodají své výrobky kvalitní nátěrové hmoty resp. omítkové směsi určené pro obnovu památkových objektů. Charitativní akce zde byl v červnu 2011 dražen obraz brněnského malíře a grafika Jánuše Kubíčka s názvem Pohled na Mikulov. Tento obraz věnoval syn malíře - Adam Kubíček. Část výtěžku z dražby byla potom městem použita na krytí spoluúčasti dotace Ministerstva kultury, která byla poskytnuta na provedení 1. etapy restaurování dvou soch v kapli č. 6. Žádosti o dotace Fond malých projektů Jižní Morava-Dolní Rakousko - restaurování a obnova polychromie soch v kaplích č. 1 a č. 5. Projekt Restaurování soch byl schválen a doporučen Regionálním monitorovacím výborem k financování, nyní probíhá realizace projektu.

10 Prohlídka zámku - Regionální muzeum v Mikulově, novinky: výstava Jana Adama I. z Liechtensteina, předpremiérní prohlídka nové expozice Víno napříč staletími, dle zájmu možnost výběru prohlídky další expozice Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen v léno Liechtensteinům. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové.a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základů vyhořel, avšak díky péči Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. K nejzajímavějším součástem zámku patří zámecká knihovna a sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově a naleznete zde hned několik zajímavých expozic. Kompletní přehled expozic naleznete nyní se můžete blíže seznámit s novými a velmi zajímavými expozicemi v roce 2012 Výstava: Jan Adam I. z Liechtensteina ( ) ekonom, politik a mecenáš Termín: V roce 2012 si připomínáme 300 let od smrti knížete Jana Adama I. Liechtensteina, velké postavy knížecího rodu Liechtensteinů a zakladatele novodobého státu Knížectví Lichtenštejn. U příležitosti tohoto výročí je pořádána putovní výstava, nad níž má záštitu panující liechtensteinský kníže Jan- Adam II. a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. V rámci výstavy se představí unikátní předměty ze 17. a 18. století vážící se k postavě knížete. Návštěvník bude seznámen s dějinami rodu a jeho vazbou na Mikulov, který byl nejdůležitější državou rodu až do poloviny 16. století. Na počátku 17. století přesunul rod knížat z Liechtensteina, svoje aktivity na celé území zemí Koruny české. Byl to právě kníže Jan Adam I., který nechal v Rakousích a na Moravě postavit řadu staveb jako např. plumlovský zámek, část areálu lednického zámku nebo dva vídeňské paláce, Rossau a městský. Kníže byl navíc zručným ekonomem, povedlo se mu stabilizovat rodové finance a investovat je do dalších koupí panství jako byl Hodonín, Šternberk nebo Schellenberk a Vaduz. V den výročí jeho smrti proběhne ve Vranově u Brna přednáška o životě knížete Jana Adama I. a zádušní mše svatá na památku tohoto významného muže z knížecí rodiny Liechtensteinů. Stálá výstava: Víno napříč staletími Termín: od

11 Na zámku v Mikulově se 1. června otevřou brány zcela nové stálé vinařské výstavy nazvané Víno napříč staletími. Nejrozsáhlejší stálá vinařská výstava v České republice je jedinečná svým obsahem i výtvarným zpracováním. Návštěvníkům představí historii vinohradnictví a vinařství na našem území v evropských souvislostech. V krásných nově zrekonstruovaných, dosud veřejnosti nepřístupných, prostorách bývalých barokních koníren již od konce března postupně vznikají dobová prostředí, která návštěvníka provedou od Egypta až po současnost. Návštěvník projde například románským sklepem, gotickou kaplí, renesančním labyrintem ve tvaru hvězdy či barokním divadlem. Všude najde srozumitelně a obrazově bohatě zpracované dobové informace. Několik filmových projekcí návštěvníkovi ještě lépe přiblíží rozmach vinohradnictví a vinařství v jednotlivých obdobích historie. Závěrečnou projekci ukazující krásu naší vinohradnické krajiny bude moci shlédnout při posezení na kole, jakoby projížděl vinařskými cyklostezkami. V kombinaci s citlivým nasvícením a komponovanou dobovou hudbou bude prostor bývalých koníren naplněn zcela novou atmosférou. Mezi exponáty jsou vzácné originály z Moravy i Čech, ale také dokonalé repliky. Nejstarším exponátem je 18 milionů let dochovaný otisk révy teutonské, který vůbec poprvé je dlouhodobě zapůjčen z Národního muzea v Praze. Autoři mysleli rovněž na dětské či handicapované návštěvníky, pro které jsou na výstavě různé interaktivní a hmatové prvky. Výstavní prostor je bezbariérový. Díky spolupráci všech zúčastněných vzniká takto rozsáhlá a ojedinělá výstava v rekordně krátkém čase, během jednoho roku od spuštění přípravy. Vůbec první souhrnnou stálou vinařskou výstavu o historii a rozmanitém vývoji vinohradnictví a vinařství na našem území Víno napříč staletími připravuje Praga Mystica s.r.o. za podpory Jihomoravského kraje a Vinařského fondu pro Regionální muzeum v Mikulově na zámku v Mikulově. Prohlídka hotelu wellnes s bazénem a vířivkami, vinařství v hotelu a další zajímavosti - nová kvalita služeb poskytovaných v Mikulově

12 V Mikulově v minulosti existoval sice dostatek ubytovacích kapacit pro individuální turistiku, ale chyběla zde odpovídající kapacita ubytování pro pořádání velkých kongresů. Tento problém byl vyřešen, když v bývalém areálu Galant vyrostl stejnojmenný Hotel Galant, který je největším hotelem na vinařské Moravě vůbec. Ve svých 130 pokojích se ubytuje 300 lidí (i díky projektu, který částečně podpořil ROP Jihovýchod, SZIF a Czechinvest). A nejen to. V areálu se může najednou najíst až 1000 osob, do největšího kongresového sálu může najednou přijít 450 hostů, ve vinných sklepích najde místo na posezení u vína více než 250 osob. Mikulov leží uprostřed největší vinařské oblasti i podoblasti, a tak není divu, že už 150 metrů od náměstí najdete vinařství Galant, kde se hrozny zpracovávají. Hlavním záměrem manželů Marianových bylo vybudovat moderní vinařství v moderním hotelu uprostřed historického města. Vinařství v hotelu nebo chcete-li hotel ve vinařství. To jsou jen základní aktivity v areálu, kde se dříve šila kožená galanterie uprostřed historického jádra Mikulova. Z trosek zkrachovalé továrny vznikla továrna nová. Továrna na zážitky. V této továrně na zážitky je také dost místa pro jiné aktivity, například romantickou večeři pro dva nebo koupání v šampaňském a mnoho dalších. Některé z nich Vám nastíníme: Zážitek hotelový pokoj: Většina pokojů nabízí nadstandardní rozměry i pro hotelovou kvalitu ****. V továrně byly pro hotel nevhodně rozdělené nosné konstrukce, takže z nouze naštěstí vzniklo řešení, nabízející nadstandardní pohodlí. Ale to opravdové pohodlí ocení teprve ten, kdo se v Galantu vyspí. Špičkové matrace a vysoké postele poskytují jak hosté často říkají opravdu královské spaní. Matrace je základní společník, který Vás provází každou noc, proto si ji musíte vybírat stejně pečlivě jako partnera. S ním trávíte v přímém kontaktu mnohem méně času než s matrací, říká majitelka hotelu. Matraci doplňuje příjemné vybavení pokoje, o kterém se nedá říct, že by bylo moderně designové, ale rozhodně je vkusné a zejména v použitých maličkostech činí pobyt pohodlným. Na pokoji Vás přivítá běžící počítač, který je zároveň televizním přijímačem. Takže si v pohodlí pokoje můžete vybrat televizní program nebo jakoukoliv jinou nabídku z internetu, můžete si v posteli najít informace o počasí, o dění v Mikulově a okolí a naplánovat si svůj den v Mikulově. Centrální spořič energie, který hned u vchodu po zasunutí karty zapne všechny spotřebiče, je už v hotelích kategorie **** samozřejmostí. Ale jedna nonstop zásuvka, která umožní dobíjení počítačů, mobilních telefonů, ale i provoz ledničky v době, kdy jste na výletě, to už je jedna z těch maličkostí, která dokazuje, že majitelé hotelu vědí, co hosté potřebují. Z většiny pokojů jsou unikátní výhledy na Svatý kopeček, na mikulovský zámek, Kozí hrádek. Zážitek když dostanete hlad: V areálu Galant jsou připraveni nasytit v jednom okamžiku až 1000 lidí. To ovšem neznamená, že tam nenajdete romantický koutek pro dva na sluneční terase, ve vinném sklípku, na zahrádce Degustační galerie Pálava nebo v lobby baru. Personál se Vám věnuje stejně, jako byste přijeli autobusem plným příbuzných. Když dostanete jídelní lístek, najdete obvyklou a očekávanou nabídku. Ale není v České republice restaurace, kde by Vám nabídli na jedné straně jídelního lístku 96 jídel. Nejde nám o to, abychom nabídli všechno, co Magdaléna Rettigová vymyslela. Od masa máme jen 6 základních druhů. Ale důmyslným systémem si sami můžete vybrat doplňující omáčku nebo šťávu a můžete si vybrat přílohu. Jednoduchým číselným systémem si zvolíte kombinaci mas, omáček a příloh, přesně, jak právě v tom okamžiku máte chuť. A pokud si nevyberete z těch 96 kombinací, můžete do klasiky. Zelo, kachno, knedlo, strapačky, halušky, guláš nebo skvostná česnečka.

13 To všechno funguje, když například zrovna není výlov pohořelických kaprů nebo není čas chřestu. A čas chřestu je právě nyní. Staré německé přísloví říká: Kirschen rot, Spargel tot, což v překladu znamená když zrají třešně, chřest umírá. Ale protože třešně ještě nezrají, je pravý čas na chřest. V Galantu připravili svátek chřestu. Kromě standardní nabídky jídel se bude deset dní podávat pro zájemce 6-ti chodové chřestové menu. Na klasickou úpravu vařený chřest s holandskou omáčkou a novými brambory v tomto menu nezůstalo místo. Nejen proto, že brambory před týdnem zmrzly a budou o 3 týdny později. Je to hlavně proto, že šéfkuchař Hotelu Galant je experimentátor. To je hlavně pro nás konzumenty vynikající zpráva, protože na začátku června už můžete narazit na první třešně, končí svátek chřestu v Mikulově v neděli , takže je zapotřebí to letos stihnout. Zážitek zelený hotel V Mikulově vyrostl hotel, o kterém se může psát v odborných časopisech jako o příkladném snoubení požadavků na moderní život a zároveň na šetrný vztah k životnímu prostředí. Každý hotel má kotelnu, aby zásobovala hotel teplem. Hotel Galant však nemá kotelnu. Jen strojovnu a v ní není žádný kotel. Je zde 7 tepelných čerpadel, 3 kogenerační jednotky, asi deset výměníků, které přesouvají to nejcennější, co naše planeta má energii. Koupit energii, spotřebovat a vypustit do ovzduší všechno nepotřebné vnímáno klasickým myšlením se v Galantu nekoná. Všechno se musí otočit alespoň dvakrát. Teprve pak má voda a energie právo opustit areál Galant. Zážitek - koupání v šampaňském Současné technologie výroby vína zatěžují životní prostředí produkcí CO2. V Galantu CO2 jímají a sytí jím následně lázeňské koupele ve svém wellness. Kromě uhličité koupele Vám přiteče do vany i šumivé víno, které všichni známe pod názvem šampaňské. Víno s obsahem CO2. Každá koupel, která obsahuje CO2, je léčivá. Ale z vinného hroznu nejde jen o vytěžení kvalitního vína. Ve vinařství Galant usilují o komplexní využití vinného hroznu a vinných procesů, souvisejících s výrobou vína. Zážitek wellness a historické pohledy na Mikulov ze sluneční terasy. Kdybyste si chtěli skutečně odpočinout, přijeďte do Galantu. Na nejteplejším místě republiky na střeše tohoto hotelu najdete sluneční lázně, bazén, tři vířivky s hydromasážními funkcemi a hudbou, v bazénu uslyšíte z podvodního reproduktoru Bacha, budete si moci dosytosti prohlížet panorama mikulovského zámku nebo Svatého kopečku. Kontakt: Ing. Jiřího Marian Hotel Galant

14 Prohlídka místního vinařství, posezení ve vinném sklepě, ochutnávka vín řízená degustace vinařství VINO MARCINCAK provozovna: areál vinných sklepů v Novosedlech Víno Marcinčák je rodinné vinařství, které hospodaří na 110 ha vlastních vinic v mikulovské vinařské podoblasti. Většina vinic leží v Novosedlích, které jsou třetí největší vinařskou obcí na Moravě. Novosedlích se také nachází moderní výrobní areál a archivní sklepy. Všechna vína jsou vyráběna z vlastních hroznů. Od roku 2008 je vinařství největším vinohradnickým BIO-pěstitelem v České republice. Veškeré vinice jsou obhospodařovány a pěstovány ekologicky v duchu organické (bio)produkce. Vinařství ve svých vinicích pomáhá návratu vymizelého, ohroženého druhu motýla, kterým je pestrokřídlec podražcový. Filozofie hospodaření spočívá v malém zatížení révového keře hrozny, v redukci úrody a péči o každý jednotlivý keř a hrozen v souznění s přírodou bez chemie a zatěžování životního prostředí. Při pečlivém ručním sběru jsou vybírány pouze vyzrálé a zdravé hrozny, což umožňuje vyrábět výhradně přívlastková vína v celé škále odrůd. Vyhlášenou specialitou vinařství jsou přírodně sladká vína jejíchž kvalitou a velikostí produkce se vinařství řadí na světovou špičku. Celá úroda je sklízena ručně. Hrozny jsou pečlivě vybírány (sbírají se výhradně zdravé a vyzrálé hrozny a ukládány do speciálních přepravek asi po 20 kg a neprodleně dopraveny do vinařství ke zpracování.

15 25. KVĚTNA 2012 Okružní jízda lodí po horní Novomlýnské nádrži, krátká prohlídka autokempu Merkur, informace ke stavbě nového aquaparku Co se chystá letos nového v kempu v Pasohlávkách? Můžete si užít dovolenou v plně vybaveném luxusním rodinném stanu a v příštím roce od června 2013 bude zprovozněn nový Aquapark. Již v letošním létě můžete v našem kempu prožít tu správnou romantiku pobytu pod stanem, avšak se vším pohodlím 21. století a zároveň bez nutnosti do vybavení investovat. Dovolenou, na kterou budete vy a vaše děti ještě léta vzpomínat! Název kempu nově nabízí ubytování v luxusních obřích rodinných stanech značky Outwell. Při vstupu ani v celém prostoru stanu nemusíte sklonit hlavu, vyspíte se v peřinách na pohodlných matracích, k dispozici budete mít nadstandardní komfort a plné vybavení, vč. nábytku a dostatku úložných prostor, kuchyňky s vařičem, grilem, lednicí, rychlovarnou konvicí a kompletním nádobím. Stan je uzamykatelný. Ve stanu si rozsvítíte, uvaříte, vychladíte pivo a nabijete mobil nebo digitální fotoaparát. Stan je díky moderním materiálům a unikátním technologiím výborně prodyšný, vzdušný, nešustí a budete se v něm cítit velmi příjemně. I v uzavřeném stavu v něm není za slunečných dnů vedro, naopak za deště vlhkost odchází ze stanu ven a nedělá se tak uvnitř parno. Ani při silné bouřce voda do stanu v žádném případě nevnikne. Stan je chráněn proti větru, hmyzu, špíně a prachu. Stan bude již před vaším příjezdem postaven a připraven, stačí se do něj jen nastěhovat. V našem kempu vám jsou k dispozici 2 stany pro 4-5 osob (ideálně pro rodinu se 2-3 dětmi) a 2 stany pro 2-3 osoby (ideálně rodinu s jedním dítětem nebo pár, který si chce dopřát komfort velkého stanu). Ve stanech najdete následující výbavu: o autoplachta pod stanem, která naprosto izoluje od vlhkosti o komfort pro hosty zajišťuje koberec na podlaze stanu o pohodlný spánek garantují vysoké nafukovacím matrace z příjemného materiálu a kompletní ložní prádlo

16 o ve stanu budete mít všechen potřebný nábytek - jídelní stůl, židle a samozřejmě dostatek úložných prostor na šaty a osobní věci o jídlo si připravíte na kuchyňském stole, nadchne vás výbava spotřebiči - váš stan bude mít vařič, rychlovarnou konvici, lednici, gril a kompletní sadu nádobí o už žádná baterka nebo čelovka, váš stan má samozřejmě také závěsnou lampu o k dispozici je elektrická zásuvka, abyste si mohli nabít svůj mobil nebo digitální fotoaparát o pořádek vám pomůže udržet třeba odpadkový koš nebo čistící rohože před stanem o již součástí standardního vybavení stanu je moskytiéra vchody jsou uzamykatelné visacími zámky Stavíme moderní Aquapark Společnost ŽS REAL, a.s. začala v lednu letošního roku, prostřednictvím zhotovitele Sdružení Moravia Thermal, stavět moderní aquapark se širokým komplexem nabízených služeb pro turisty i obyvatele regionu, který obstojí i v mezinárodní konkurenci. Nový komplex vyroste na ploše přesahující 5 hektarů, v katastru obce Pasohlávky, v těsné blízkosti Autokempu Merkur a hotelu Termal. Chystané atrakce sledují nejnovější světové trendy a většina z nich je navržena pro celoroční provoz. Areál Aquaparku poskytne všem věkovým skupinám návštěvníků relaxaci v bazénech s geotermální vodou o teplotě 36 C, které budou doplněny v letní sezóně o další venkovní bazény s vodními atrakcemi. Pro relaxační bazény a rehabilitační procedury bude AQP využívat vodu z geotermálního vrtu Mušov. Pro nejmenší jsou připraveny víceúrovňové dětské bazénky a whirpool s řadou zábavných atrakcí, skluzavek a interaktivních prvků. Celý provoz klade důraz především na bezpečnost a komfort uživatelů. Ve wellness části budou moci návštěvníci využít sauny, římské lázně, odpočívárny i klidový bazén na vyhlídkové sluneční terase. Chybět nebude ani kryozóna a řada klasických lázeňských procedur. Předpokládané dokončení stavby je v květnu 2013, zkušební provoz za účasti veřejnosti bude zahájen v červnu téhož roku. Projekt Výstavba komplexu Moravia THERMAL je spolufinancován Evropskou Unií, podpořen dotací z ROP Jihovýchod Kontakt: ŽS REAL, a.s. Ing. Sylvie Pyszková Tel: :

17 Galerie Závodný Mikulov Galerie Závodný se nachází na nároží Husovy ulice, která byla v minulosti centrem židovské čtvrti a dnes je součástí městské památkové rezervace. Budovu navrhl mikulovský architekt Štěpán Děnge tak, aby co nejlépe zapadla do rázu zdejší krajiny. Rozhodl se proto vycházet z místního materiálu vápence, z něhož vznikla i Pálava. Místní vápenec se ale už netěží a pro stavební účely nemá vhodné vlastnosti. Použitý kámen se tak dovážel až z chorvatského ostrova Brač. Při pohledu zblízka je možné v něm rozeznat zkamenělé formy života dávné minulosti. Stavba galerie trvala pouhý rok, od podzimu Mezinárodní komise architektů letos udělila Galerii Závodný cenu Grand prix architektů za rok 2011 v kategorii Novostavby. Z budovy je výjimečný pohled na Kozí hrádek a na mikulovský zámek. Galerie moderního umění se poprvé veřejnosti otevřela v prosinci minulého roku při vernisáži umělců Dalibora Chatrného a Radka Kratiny. Výstava se stala součástí celoročního cyklu s tematikou geometrie a tvarů. K dalším umělcům vystavovaným v rámci daného cyklu patří například Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek, Milan Dobeš, Klaus Staudt, Leo Erb, Jiří Valenta, František Kyncl a další. Momentálně je zde výstava z pozůstalosti v průřezu celé jeho tvorby. pana Huga Demartiniho, která prezentuje umělce Jednotlivé autorské výstavy pro rok 2013 prováže téma Vlny v kruzích. Galerie Závodný nabízí také výukové programy pro děti a žáky základních škol. Při galerii vznikl Kruh přátel hudby Mikulov, nezisková organizace, která připravuje a uskutečňuje v prostorách galerie cyklus koncertů vážné hudby. Součástí galerie je kavárna, která slouží také jako čítárna uměleckých časopisů a publikací. V kavárně nabízíme kvalitní kávu, víno od vyhlášeného mikulovského vinaře Miroslava Volaříka, biomošty z hroznů a domácí zákusky z místních surovin. V letních měsících zve terasa galerie k příjemnému posezení.

18 Mikulov čeká rok nabitý kulturou a vínem Mikulov Objevování půvabů Mikulova není potřeba plánovat jenom na turistickou sezónu. Něco k vidění, slyšení i ochutnání totiž nabízí prakticky po celý rok. Jenom ve městě pod Pálavou se letos uskuteční na sto čtyřicet kulturních, vinařských a společenských akcí. Mikulov Jako generálka na zářijové Pálavské vinobraní budou tentokrát vypadat Slavnosti města Mikulova. V hlavní roli tam totiž poslední květnový víkend vystoupí moravské víno, hvězdy české a slovenské hudební scény, cimbálové muziky, dechovky i národopisné soubory. Po neděli startuje předprodej. Slavnosti města Mikulova se letos dočkají velkolepého pojetí, jejich program zatím připomíná malé vinobraní. Ten páteční zajistí Regionální muzeum v Mikulově, které pořádá Muzejní noc s Májovým víkendem. Náměstí ožije v sobotu 26. května. Kromě místních souborů se publiku představí Jiří Zonyga s kapelou. Zájemci se vydají Po stopách historie Mikulova 19. století, chybět nebude ani tradiční jarmark. Stánky s občerstvením i vínem vyrostou taky na amfiteátru. Sobotní odpoledne tam bude patřit dětem. Můžou se těšit na kolotoče a spoustu zábavy. Agentura Gryff, která tradičně zajišťuje historický program na Pálavském vinobraní, pro ně přichystá nejrůznější hry a soutěže, rozvedla ředitelka Mikulovské rozvojové Marcela Koňáková s tím, že vstupné je zdarma. Zpoplatněný bude pouze blok, který začne v 18 hodin. Na pódiu se vystřídá Tomáš Klus, Mandrage a slovenská skupina Desmod. Po nich bude hrát do půlnoci ještě Denver z Březí. Vstupenky od pondělí 12. března prodává Turistické informační centrum Mikulov, které je posílá rovněž poštou na dobírku. Jedna stojí 150 korun, na místě podraží o padesátikorunu. Milovníci vína můžou během soboty zamířit do Hotelu Zámeček, kde se uskuteční Mikulovské vinné trhy. Jejich patronkou se tentokrát stane Naďa Konvalinková. Kromě koštu špičkových vín z Čech a Moravy, nabídneme poprvé přehlídku vín ze zahraničí. Zajistíme i kulturní program a občerstvení, slíbil majitel hotelu Josef Ševčík s tím, že vstup na trhy je letos volný. Prodávat se budou pouze degustační bločky, katalogy a skleničky. Galerie Konvent a Eat art gallery plánuje společné zahájení výstavy pojmenované Mythart and Fillets Fine Art. K vidění budou obrazy z dílny Michele van Hogen z Rakouska a grafické listy, k ochutnání tradiční food style. Vstup do obou galerií je dobrovolný.

19 Mikulovská rozvojová, která organizačně zajišťuje Slavnosti města, počítá taky s nedělním dopoledním program, teprve ho upřesní. Odpoledne se pak v obřadní síni židovského hřbitova uskuteční vernisáž výstavy s názvem Moravští zemští rabíni v Mikulově. Bude pojednávat o nejvýznačnějších osobnostech zdejšího židovského města pochovaných na mikulovském židovském hřbitově, upřesnil pracovník regionálního muzea Jiří Sekereš. Červen bude zase ve znamení jazzu a moravské kuchyně. Na vzpomínkový večer k poctě Karla Krautgartnera naváže koncert amerického trumpetisty slovenského původu Laca Decziho. Gourmet festival už potřetí snoubí moravská vína té nejvyšší kvality s vybranými pokrmy. Během července a srpna čeká na návštěvníky v Mikulově léto na sto způsobů. Prázdninové prohlídky města s návštěvou vinných sklepů, noční prohlídky zámku, kostýmované prohlídky Dietrichsteinské hrobky, koncerty a divadelní představení, dílničky pro děti, čtvrtky plné chutí a vůní s vinařem, tajemné pátky se strašidly nebo cimbálové soboty, vyjmenovala některá z letních lákadel Koňáková. O prázdninách se v kulturním kalendáři Mikulova navíc objevuje třeba Kytarový festival, Festival Národů Podyjí, Pivobraní, Klavírní kurzy, Mikulovské výtvarné sympozium dílna či festival alternativní hudby Eurotrialog. Začátek září je pak spjatý s každoroční Mariánskou poutí na Svatý kopeček. Druhý zářijový víkend neodmyslitelně patří Pálavskému vinobraní, které opět slibuje bohatý kulturní program pro všechny generace. Návštěvníci se můžou těšit na koncerty domácích i zahraničních hvězd, dechových hudeb, cimbálových muzik, historický průvod, historickou i vinařskou tržnici a gastrospeciality. Nově bychom chtěli posílit parkovací místa a vytvořit klidové zóny, naznačila Koňáková. Z jara na říjen se přesunou Dny židovské kultury, kterou zájemci okusí formou koncertů, tanečních vystoupení, besed a ochutnávání jídel i alkoholu. Na listopadovou degustaci mladých vín, gastronomické speciality a doprovodný program se zpřístupněním některých památek láká Svatomartinský Mikulov. Jihomoravské městečko vsází i na zimní zážitky. Adventní koncerty, Vánoce pod radnicí spojené s jarmarkem a kulturou nebo procházky městem se šálkem svařeného vína oslovují rok co rok občany i návštěvníky z celé republiky. A nebudou chybět ani letos. Kontakt: Mikulovská rozvojová, s.r.o. Marcela Koňáková, ředitelka Tel.:

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Tisková zpráva 15/01/2015

Tisková zpráva 15/01/2015 Tisková zpráva 15/01/2015 Na Mikulovsko za zážitky (v sezóně 2015) Náš kraj přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí se nachází v nejteplejší části České republiky.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech 1. den odjezd z nástupních míst v ranních hodinách, přejezd přes Slovensko do Maďarska, dopoledne příjezd do Budapešti. Prohlídka starého Budína Matyášův

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Santa Maria Maior Resort

Santa Maria Maior Resort Santa Maria Maior Resort Developerský projekt Santa Maria Maior Resort Uprostřed okouzlující přírody, v exkluzivní lokalitě portugalského ostrova Madeira s jedinečným výhledem na Atlantik a hlavní město

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz

20. a 21. května státní zámek Frýdlant: Zpřístupnění hradní věže. PŘELOŽENO NA 20. A 21.6.www.zamek frydlant.cz Pozvání na hrady a zámky v květnu zámek Náchod snižuje na státní zámek vstupné, správa hradu a zámku Frýdlant se omlouvá za změnu již zveřejněných termínů speciálních prohlídek knihovny a věže Sychrov,

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Tipy na výlety Wagrain

Tipy na výlety Wagrain Tipy na výlety Wagrain Vodní svět Amadé www.wagrain-info.at otevírací doba: denně 9:30 20:00 vstupné: 10,00, 5 děti vstupné jednorázový vstup zdarma atrakce: 900 m² vodní plochy tobogány, skluzavky, vnitřní

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

Otevřené hranice otevřené sklepy

Otevřené hranice otevřené sklepy Otevřené hranice otevřené sklepy Nadace Partnerství Vás zve na přeshraniční exkurzi do rakouských vinařských obcí, která má za cíl výměnu zkušeností českých a rakouských vinařů z pořádání akcí typu otevřené

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Tipy na výlety Mittersill, Fusch

Tipy na výlety Mittersill, Fusch Tipy na výlety Mittersill, Fusch Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal,

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost

Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost Tisková zpráva Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost V Praze, dne 24. května 2013 Žižkovská televizní věž prošla kompletní a náročnou rekonstrukcí, která začala koncem roku 2011 a jejíž první etapa

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Bydlení s nejhezčími výhledy

Bydlení s nejhezčími výhledy Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování začátkem roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

VÍTEJTE Cítíte, že se vám již nedostává potřebné energie? Je jen na vás, jakou cestu si vyberete k jejímu obnovení. Tree of Life představuje ideální místo k regeneraci organismu a obnovení duševní rovnováhy.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA HOTEL IRIS *** Pálava - Pavlov Lokalita OREA Hotel IRIS stojí uprostřed vinařské vesnice Pavlov, rozložené na úpatí Pálavy, 60 km jižně od Brna směr Mikulov. Kapacita

Více

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více