ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 1 leden zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Některé autobusy jsou skutečně přeplněné strana 3 Informace z radnice strana 4 Dopis z DPmB strana 5 a 6 Ze školství a sportu strana 7 a 8 Petice strana 9 Pozvánky strana 10 Napsali jste nám strana 12 Zápis dětí do MŠ Starostka Nového Lískovce se vyjadřuje k problému omezení MHD v Novém Lískovci V září 2004 byla zahájena náročná přestavba křižovatky v Pisárkách, která má trvat tři roky. Stavba si vyžádala významné dopravní omezení, které se týká nejen individuální automobilové dopravy, ale hlavně zasahuje do systému veřejné dopravy. Hlavní směr na Mendlovo náměstí je totiž celé tři roky uzavřen, takže trolejbusová doprava z Nového Lískovce a Kohoutovic musela být nahrazena. Na systému náhradní dopravy pracoval Odbor dopravy Magistrátu města Brna společně s Dopravním podnikem města Brna již dlouho před uzavřením křižovatky. Původní návrhy nebyly z úrovně městských částí přijaty a ukázalo se, že najít takový systém, který by nepoškozoval občany jedné městské části na úkor jiných, bude velmi těžké. Proto se starostky a starostové Kohoutovic, Nového a Starého Lískovce a Bohunic dohodli, že budou postupovat společně a všechna stanoviska městských částí budou navzájem konzultovat. Díky této spolupráci se podařilo dojednat takovou náhradní dopravu, která dostatečně kompenzovala potíže, které občanům při uzavření křižovatky vznikly. Celé jednání trvalo několik měsíců a bylo ukončeno zhruba dva měsíce před plánovanou uzávěrou, takže bylo dost času na projednání v komisi dopravy městské části, na uplatnění návrhů na vylepšení systému, ale hlavně bylo dost času na dostatečné informování občanů. Přes obavy obyvatel dotčených městských částí si v září po uzavření křižovatky lidé poměrně rychle našli svá vyhovující spojení a systém uspokojivě začal fungovat. Na jednáních, která uzavření křižovatky předcházela a kterých se účastnili zástupci všech dotčených městských částí bylo dohodnuto, že systém náhradní dopravy bude fungovat bez výrazných změn po celou dobu stavby křižovatky. Dohodli jsme se rovněž, že po několika měsících provozu se opět sejdeme, budou vyhodnoceny zkušenosti a na základě nich případně provedeny dílčí korekce směřující k optimalizaci systému. Komise dopravy Rady městské části rovněž vypracovala několik návrhů na zlepšení přestupních vazeb na nově vzniklých přestupních bodech v Pisárkách i jinde, kde vznikly nově velmi nebezpečné situace. Místo toho Dopravní podnik města Brna koncem listopadu bez předchozího projednání s dotčenými městskými částmi rozhodl o zásadních změnách a omezení náhradní dopravy. Městským částem byla tato změna oficiálně ohlášena 7. prosince a jízdní řády se změnily od pondělí 12. prosince (viz dopis dopravního podniku). Jak je tedy možné, že systém, který měl fungovat po celou dobu stavby křižovatky, byl tak náhle změněn? Při přípravě stavby město počítalo se zvýšenými náklady na městskou dopravu ve výši zhruba 120 milionů korun. Tyto náklady byly naplánovány do rozpočtu stavby, takže při jednání o náhradní dopravě na jaře 2004 nebyly žádné signály o nedostatku financí na náhradní dopravu. Podobně město Brno postupovalo i v případě jiných staveb. (pokračování na str. 4) Z A STUPITELST VO M Ě ST SK É Č Á STI BRNO-NOV Ý L Í SKOV E C pořádá SPOLEČENSKÝ PLES V PÁTEK DNE 11. ÚNORA 2005 OD 20 DO 2 HODIN v prostorách TJ SOKOL Nový Lískovec na ulici Rybnická 75. V programu vystoupí FS LUČINA s cimbálovou muzikou. Půlnoční překvapení v podání SPOLKU ELEGANTNÍCH DAM. K tanci a poslechu hraje skupina LEJZR. Bohatá tombola Vstupné s místenkou 80 Kč Srdečně zvou pořadatelé. Předprodej vstupenek na sekretariátě ÚMČ Nový Lískovec v úředních hodinách. Moto: Kde je vůle, tam je i cesta. Shaw Vážení čtenáři, jak jsme slíbili v posledním Lískáčku loňského roku, toto číslo věnujeme problému, ke kterému naše městská čtvrť přišla jak slepý k houslím. Čím více se o tento problém zajímám, tím mi připadá neuvěřitelnější skutečnost, že magistrátní úředník udělá chybu, dá peníze do jiné kolonky, než měly být, peníze jsou tam sice stále, ale nejdou použít na účel, na který tam původně byly dány. A kdo tuto chybu úředního šimla nakonec odnese? A tak přestože snaha byla starostové obcí dotčení přestavbou křižovatky čtyři měsíce rokovali, konzultovali a byli přesvědčeni, že udělali vše, co pro své občany udělat mohli, aby ti byli co nejméně dotčeni stavbou někdo zjistí, že se stala jaksi úřední a účetní chyba a práce řady lidí, pohodlí tisícovek cestujících a spokojenost desetitisíců občanů vyletí úřední kolonkou. Nikdo se nikomu neomluví a stroze mu oznámí, že po dvou měsících je všechno jinak. A naštvané oběti celé té taškařice nevědí, na koho se vlastně zlobit, a vůbec se nedivím, že se cítí podvedeni a hlavně bezmocní. Ale ono to tak není, jak se již několikrát ukázalo, moc zdánlivě bezmocných je neuvěřitelná, pouze musí být těch zdánlivě bezmocných hodně a musí mluvit jedním rozzlobeným hlasem. A tak máme několik možností, první z nich je petice, kterou mnozí z vás podepsali ještě během vánočních svátků. Nyní ji máte k dispozici i v Lískáčku, podepisovat a odevzdávat podepsané archy můžete do Zatím víme o petici pouze u nás v Novém Lískovci, ale vzhledem k tomu, že podobně se toto nešťastné řešení chyby města dotklo i občanů jiných čtvrtí, máte-li možnost, řekněte svým známým a příbuzným ze čtvrtí Kohoutovice, Jundrov, Bohunice a Starý Lískovec, aby se připojili k našemu nesouhlasu. A pokud se v nejbližší době objeví další výzva k dalším projevům občanské nespokojenosti, prosím zapojte se. Třeba se nám podaří společnými silami ukázat vedení našeho města, že své chyby nemá řešit na úkor svých občanů. Kateřina Dubská vedoucí redakční rady Lískáčku TAJENKA KŘÍŽOVKY v minulém čísle zněla: Sandová: Láska je štěstí, které si dáváme navzájem. Knihy získávají: Milan Hikeš, Úpatní 36; Jaromír Votroubek, Svážná 14 a Eva Barteková, Oblá 46. Výherci si mohou ceny vyzvednout v úřední dny na sekretariátě ÚMČ. Blahopřejeme. RR

2 LÍSKÁČEK 1/ aktuálně Některé autobusy jsou skutečně přeplněné Na počátku ledna si novolískovecká radnice provedla vlastní malý průzkum obsazenosti autobusů ve špičkách. Průzkum se konal v období vysokoškolského zkouškového období, kdy je nápor na MHD o trochu menší, přesto zjistil přeplněnost některých spojů. Ve čtvrtek 6. ledna odpoledne od do hod. na zastávce Čtvrtě byly zjištěny přeplněné spoje linky x37 (3 ze 24). Od nemocnice přijely přeplněné i 3 ze 12 spojů linky 50, ale řada cestujících na Čtvrtích vystoupila. Šlo zřejmě o zaměstnance nemocnice, kteří s linkou jezdí jen 2 zastávky a přestupují zde na Mendlovo náměstí. Také spoje linek x35, 52 a 68 byly většinou plně obsazeny, ale ne tak, že by se cestující museli mačkat. Nejvolnější byly spoje linky x25, takže nasazování kloubových trolejbusů na tuto linku je zřejmě zbytečné. Daleko horší situace byla v pondělí 10. ledna od 7.20 do 7.50 hod. na Mendlově náměstí. Zatímco spoje linek 44 a 84 přijížděly dokonce i poloprázdné, z 18 autobusů ostatních linek x35, x37, 52 a 68 jich přeplněných přijela celá třetina (6), nejvíce z Kamenného Vrchu (3 z 5). Radnice chce obsazenost spojů znovu vyhodnotit na začátku letního vysokoškolského semestru. Výsledky průzkumů bude uplatňovat na grémiu, které pořádají město a dopravní podnik na začátku února. Martin Robeš, OSV

3 3 LÍSKÁČEK 1/2005 informace z radnice Rada městské části dne vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 19, Svážná 30 přehled předpisů dluhů na nájemném z nebytových prostor a pozemků a místních poplatcích z minulých let a stav jejich vymáhání přehled dlužníků na nájemném a stav vymáhání pohledávek a uložila na všechny, kteří neplní podmínky splátkového kalendáře podat žádost o přivolení soudu s výpovědí z nájmu a zažalovat o uhrazení dlužné částky nevyhověla žádosti o přidělení bytu 2+1, č. 2, Oblá 15 souhlasila s pronájmem části pozemku p. č. 2021/5 k. ú. Nový Lískovec po dobu provozování lékařské ordinace, za podmínky, že po ukončení provozu ordinace bude nájemní vztah ukončen a veřejná zeleň nájemcem uvedena do původního stavu se zásahem do pozemků p. č. 505/1, 505/5 a 525 v k. ú. Nový Lískovec za účelem vybudování účelové komunikace s tím, že budou dodrženy všechny podmínky z vyjádření dotčených organizací s pronájmem pozemku p.č. 505/1 a části pozemku p. č. 505/5 v k. ú. Nový Lískovec za účelem vybudování účelové komunikace schválila smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově základní školy č. 20/04 a č. 21/04 mezi ZŠ, Svážná 9 a AC Ferdas, Chodská 19h, Brno a Romanem Štrofem, Kamínky 21, Brno smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově základní školy č. 19/2004 a č. 35/2004 mezi ZŠ, Kamínky 5 a Mgr. Josefem Pohankou, Potácelova 42, Brno; Jazykovou přípravkou s. r. o., Bzenecká 1, Brno; TJ Tatranem Starý Lískovec, Klobásova 79, Brno; Jaroslavem Žákem, Komenského nám. 66, Rosice; Wulmarkem s. r. o., Na řádku 5, Břeclav; HBK Bulldogs Dědická 16, Brno; Globusem, Humenná 19, Brno; Martou Vaclovou, Těšenovice, Kroměříž; Pavlem Šrámkem, Zoubkova 21, Ing. Zdeňkem Šimkem, Obecní 1, Brno pronájem záhrádek občanům, bývalým členům místní organizace ČZS U Trianglu dne schválila smlouvu č o dodávce vody pro veřejnou LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Dana Beranová, Jiří Faber, Mgr. Jana Říhová, Martin Robeš, Oldřich Bartoš Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce a platby inzerátů Nevyžádané příspěvky se nevracejí. potřebu mezi BVaK a. s., jako dodavatelem, MČ Brno-Nový Lískovec jako vlastníkem pozemku a panem Miroslavem Nováčkem, zástupcem nájemců zahrádek, jako odběratelem smlouvu č o dodávce vody pro veřejnou potřebu mezi BVaK a. s., jako dodavatelem a MČ Brno-Nový Lískovec jako vlastníkem nemovitosti i odběratelem za objekt Kamínky 1 3, Brno dohodu o ukončení odběru vody pro nemovitost Obecní 23, Brno mezi BVaK a. s. jako dodavatelem, MČ Brno-Nový Lískovec jako vlastníkem nemovitosti a panem Miroslavem Brandejsem, Palouk 9, Brno jako odběratelem finanční plán Zpravodaje Lískáček na rok 2005 a uložila předložit ZMČ jako informativní zprávu přípravu opatření k úsporám energií v Novém Lískovci souhlasila s umístěním informační tabule u vchodu do sportovního centra na ulici Oblá 51c společnosti BAČ & CZ SPORT LINE, s. r. o. vybrala firmu Brko, s. r. o.tuřanka 221/17, pro zakázku tisk zpravodaje Lískáček vzala na vědomí informaci o plánovaném založení sdružení Hispánské menšiny v Brně dne schválila dopis náměstkovi primátora p. Zbytkovi, ve kterém nesouhlasí s omezením rozsahu MHD do MČ Brno-Nový Lískovec dne schválila dodatek č. 6 ke kupní smlouvě č. s na prodej a dodávku tepelné energie s firmou TEZA a. s. smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově základní školy č. 19/04, 25/04, 26/04 a č. 27/04 mezi ZŠ, Svážná 9 a Občanským sdružením VAKASPORT, Jugoslávská 13, Volejbalovým klubem Královo Pole, Vodova 108, panem Zdeňkem Hanákem, Oblá 46, panem Milanem Danielem, Pálkova 10, Brno pronájem části pozemku p. č. 227/1 v k.ú. Nový Lískovec o výměře 400 m² zahrádkářskému a rekreačnímu účelu na dobu neurčitou pronájem části pozemku p.č 861/1 v k.ú. Nový Lískovec o výměře 550 m² k zahrádkářskému a rekreačnímu účelu na dobu neurčitou záměr pronajmout plochu prodejny v objektu č. p. 410 (bývalá prodejna Albert) na dobu do plánovaného zahájení rekonstrukce objektu, přibližně do března 2006 souhlasila s pronájmem nebytového prostoru o výměře 15 m 2 v domě Oblá 11 a s uzavřením nájemní smlouvy s firmou SURTEX Trade, s. r. o. s umístěním sídla společnosti MS Koné, s. r. o. na adrese Koniklecová 4, Brno HLEDÁ SE PANÍ Pan Ján Škoda z Bučovic nás požádal, abychom mu pomohli při hledání paní, která mu 12. listopadu 2004 mezi 9. a 10. hodinou pomohla. Pan Škoda bloudil po sídlišti a nemohl najít hledanou adresu. Paní v popelavě šedém kabátě se ho v blízkosti starého Alberta ujala a pomohla mu hledanou adresu na ulici Kamínky najít. Pan Škoda by tuto paní rád našel, aby jí mohl poděkovat. Prosíme tedy jeho jménem tuto paní, aby se obrátila na ÚMČ, Oblá 75a nebo tel starostka vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 7, Oblá 3. Zastupitelstvo městské části dne schválilo termíny zasedání ZMČ pro 1. pololetí roku 2005 ve dnech 9. 2., , 4. 5., rozpočtová opatření č /2004 návrh rozpočtu roku 2005 převod (refundaci) prostředků na vykrytí nákladů vzniklých ZŠ Kamínky se zabezpečením provozu ve smyslu hygienické vyhlášky č. 137/2003 Sb., oproti předložení uhrazených faktur do výše tis. Kč uložilo RMČ v rámci upraveného rozpočtu roku 2005 najít zdroje pro poskytnutí investiční dotace ZŠ Kamínky na zhotovení ochranné mříže u hlavního vchodu do areálu školy do výše Kč a předložit ZMČ ke schválení příslušné rozpočtové opatření kontrolnímu výboru prověřit, zda při realizaci měření spotřeby TUV v Domečku nedošlo ke zmaření investice srovnáním objednávky projektu (včetně faktury), jeho realizace (včetně faktury), kolaudace a využívání RMČ zabývat se výběrovým řízením na stavební dozor BD Oblá 14, Kamínky a Kamínky RMČ zařadit na první zasedání ZMČ v roce 2005 jako samostatný bod Lískáček (náklady, rozsah) souhlasilo se Zadáním změn Územního plánu města Brna I-16. soubor změna funkčního využití č. B 30/03-I, které se týká ploch KV II s prodejem části pozemků p. č. 1292, 1294, 1296, 1297 v k. ú. Nový Lískovec p. č. 1286/1, 1297, 1298 v k. ú. Nový Lískovec. Taj. INFORMACE pro poplatníky daně z nemovitostí pro zdaňovací období roku 2005 mohou občané nalézt na úřední desce ÚMČ Brno-Nový Lískovec nebo na webových stránkách: POMOC PRO ASII Bankovní konta: Český výbor pro UNICEF: /0300, variabilní symbol 800 Česká katolická charita: /0800 Variabilní symboly 1071 Indie 1151 Indonésie 1711 Srí Lanka Nadace ADRA: /0300, variabilní symbol 777 Člověk v tísni: /0300, variabilní symbol není nutno, konstantní 0558 Dárcovská SMS Nadace ADRA: Pošlete zprávu DMS ASIE na číslo Cena SMS je 30 Kč + DPH, příspěvek je 27 Kč.

4 LÍSKÁČEK 1/ aktuálně Starostka Nového Lískovce se vyjadřuje k problému omezení MHD v Novém Lískovci (pokračování na str. 1) Ministerstvo dopravy ale velmi brzy město Brno upozornilo, že investiční prostředky nesmí být použity na úhradu provozních nákladů dopravního podniku. Na zvýšené náklady měla vliv také vyšší cena nafty v druhé polovině Když se nepodařilo s Ministerstvem dopravy vyjednat výjimku na použití peněz z rozpočtu stavby, požádal dopravní podnik o úhradu zvýšených nákladů město. Bohužel peníze plánované na zvýšené náklady spojené s objížďkou jsou již součástí smlouvy s Ministerstvem dopravy a nelze je vzít zpět. Takže se město Brno a dopravní podnik rozhodli, že tento nečekaný problém vyřeší omezením dopravy. Omezení se nejvíce projevilo právě v západní části Brna, intervaly ve špičkách z Nového Lískovce jsou dokonce delší než před uzavírkou křižovatky. Omezení však pocítili obyvatelé i jiných MČ, například Bystrce, Jundrova, Kohoutovic, Starého Lískovce a Bohunic. Navíc v rozpočtu na rok 2005 je provozní příspěvek pro dopravní podnik nižší o 1,5%, než v roce Ve srovnání se skutečností roku 2004 je to však téměř o 3,5% méně. Město tedy ve srovnání s předchozím rokem na MHD šetří. Co s tím? Změny v dopravě 12. prosince vyvolaly oprávněnou negativní reakci občanů, uživatelů městské dopravy.nejvíce lidem vadí zrušení linek 84 a 44 po ulici Rybnická, které zajišťovaly spojení do Králova Pole, a prodloužení intervalů na lince x35. Městská část bezprostředně reagovala zasláním dopisu Petru Zbytkovi, náměstkovi primátora, který je předsedou představenstva dopravního podniku a zároveň politikem, který má dopravu v Brně na starosti. Aby svůj názor mohli vyjádřit i občané, vznikla petice, kterou rovněž iniciovala Městská část. DOPIS z DPmB DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s. Věc: Změny v organizaci IDS JMK Na základě objemu objednaných kilometrických výkonů ze strany města Brna, který pro rok 2005 je ve stejné výši jako v roce 2004, jsme byli nuceni přistoupit k redukcím na některých linkách MHD zařazených do IDS JMK. Městské části Brno-Nový Lískovec se dotknou především tyto úpravy: zrušení závleku tangenciálních linek 44 a 84 přes Rybnickou a Čtvrtě prodloužení intervalů na linkách x35 a x37 změna trasy linky 68, v úseku Mendlovo náměstí Kamenný vrch je totožná s linkou x35 zavedení zastavování za znamení u zastávek Kluchova a Raisova. Petiční arch najdete vložený do Lískáčku. Protože považujeme za nepřijatelné, aby naši občané další tři roky trpěli uzavřením křižovatky, budeme s městem jednat o navrácení náhradní dopravy do původní podoby, která fungovala od září Budeme postupovat společně s ostatními městskými částmi, které omezení postihlo. Reakce veřejnosti a městských částí vedla k tomu, že dopravní podnik přislíbil v měsíci lednu provedení průzkumů naplněnosti spojů a následně jednání s městskými částmi. Domníváme se, že tak krátce po náhlé změně dopravy nemohou tyto průzkumy přinést objektivní obraz. Proto vás žádáme, abyste své názory a zkušenosti se změněnou dopravou zasílali na adresu Vaše podněty a podepsané petiční archy budou pro naši městskou část podkladem pro jednání s dopravním podnikem a orgány města Brna. Podkladem pro provedení těchto vyvolaných změn byly dopravní průzkumy prováděné v měsících září a říjnu Tyto průzkumy ukázaly např. malé využití linek 44 a 84 pro Nový Lískovec a odliv tranzitujících cestujících právě v důsledku jejich závleku. Prodloužení intervalů na linkách x35 a x37 vyplývá ovšem z výše uvedené objednávky města Brna, podle našich průzkumů budou vozidla využívána ve špičkách na maximum. S ohledem na celostátní změnu jízdních řádů od nebyl časový prostor na projednávání změn s jednotlivými městskými částmi. S pozdravem Ing. Rudolf John, technický ředitel A další problém s přestavbou křižovatky spojený ulice Rybnická Zatímco sídliště Kamenný Vrch se uzávěra křižovatky Hlinky dotkla hlavně změnou městské dopravy, obyvatelé ulice Rybnická jsou přímo postiženi. Právě oni se přestavby křižovatky nejvíc obávali, protože si ještě živě pamatují dobu před vybudováním tunelů, kdy přes Rybnickou jezdila tranzitní doprava na trase od Prahy. Rybnická je také dosud silnicí první třídy ve správě státních institucí a převod do nižší kategorie na městskou komunikaci teprve zdlouhavě probíhá. Proto jsou kompetence městské části i města Brna v této záležitosti velmi omezené a o většinu rozhodnutí provádí krajský úřad. Ještě před zahájením stavby se městská část pokusila vyjednat bezpečností opatření, snížení rychlosti a zvýraznění přechodů pro chodce. Podařilo se vyjednat, že přes ulici Rybnickou nebude smět jezdit těžká doprava nad 6,5 tuny. Investor oproti původním plánům zajistil obnovení povrchu ulice Rybnické, ale občané již dříve upozorňovali na stáří a špatný stav sítí pod vozovkou. Přes ulici Rybnickou začala totiž jezdit nejen náhradní MHD z Kohoutovic, ale v průběhu stavby je plánováno několik celkových uzavření křižovatky Hlinky, kdy veškerá doprava je vedena právě ulicí Rybnickou. Co to znamená, si obyvatelé ulice připomněli o prázdninách, kdy probíhala oprava povrchů na pražské radiále a byly po dobu několika týdnů zavřené tunely. Vedení městské části se v loňském roce dvakrát sešlo s obyvateli ulice Rybnická, abychom společně projednali situaci a hledali společně řešení. Na základě podnětů od občanů městská část objednala měření hluku a výsledky nyní vyhodnocuje hygienik. Částečně úspěšné bylo jednání o prodloužení intervalů zelené na přechodu pro chodce na křižovatce Rybnická-Petra Křivky. Krajský úřad rovněž rozhodl o zvýraznění svislých značek na přechodu pro chodce u zastávky Raisova. Neúspěšné však bylo jednání o zřízení nového přechodu u Sokolovny. Na naše opakované žádosti provádí policie ČR měření rychlosti v ulici Rybnické a v listopadu i prosinci opakovaně naměřili překročení rychlosti u velkého množství řidičů. Těsně před vánočními svátky došlo na Rybnické k havárii na plynových přípojkách v zatáčce nad ulicí Kluchova. Na havárii upozornili občané. Přestože plynárna začala situaci řešit, ihned jsme upozornili Krajský úřad a hasiče. Podle stanoviska plynárny nehrozí žádné nebezpečí a oprava plynových přípojek může pokračovat za provozu na ulici. Když investor stavby požádal o další víkendovou uzavírku ve dnech a 8. 1., městská část tentokrát s objížďkou nesouhlasila. Nákladní auta tedy po Rybnické nejezdila a do vyřešení havárie plynu s žádnou objížďkou souhlasit nebudeme. Kromě hluku, emisí a dalších negativních efektů zvýšené dopravy trápí obyvatele Nového Lískovce neukázněnost řidičů na ulici Rybnické. Kromě překračování rychlosti totiž většina z nich ignoruje povinnost umožnit chodcům bezpečně přejít komunikaci po přechodu pro chodce. Rybnická se tak stává nepřekonatelnou překážkou pro rodiče, kteří vedou děti do školky nebo i při cestě na zastávku MHD. Občané na Rybnické v současné době rovněž podepisují petici a požadují řešení neúnosné situace. To, co společně s obyvateli Rybnické požadujeme, by nestálo žádné obrovské peníze. Transparentní vyznačení přechodů pro chodce, snížení rychlosti v úseku přechodů na 30 km v hodině a důsledný dohled policie nad dodržováním předpisů. Někteří lidé dodnes vzpomínají na úspěšnou akci Židla, kterou inicioval bývalý starosta Jonáš. Při akci si obyvatelé Rybnické vynesli židle a zablokovali silnici. Stavba tunelů se pak údajně najednou pohnula. Možná, že až lidem zase dojde trpělivost...

5 5 LÍSKÁČEK 1/2005 ze školství a sportu Úspěch karatistů z Domečku na mistrovství ČR mládeže Mistrovství ČR v karate (ČSKe) bylo uspořádané ve dnech 11. až 12. prosince 2004 v Ústí nad Labem. První den (v sobotu) proběhla soutěž dorostu a juniorů, druhý den (v neděli) proběhla na stejném místě soutěž žáků. Za účasti několika set nominovaných závodníků téměř ze 70 oddílů z celé republiky, jsme se sedmi závodníky dokázali získat jednu stříbrnou medaili a tři čtvrtá místa. Hned první den jsme měli svá želízka v ohni v obou juniorských kategorií na KATA jednotlivců, jenže Katka Ižariková prohrála ve druhém kole s českou reprezentantkou Grošákovou těsně 3 : 2 a do dalších bojů nezasáhla. Obdobně i David Kopeček narazil na českého reprezentanta, pozdějšího vítěze, J. Pilmanna, který nad ním zvítězil, ale David tím dostal ještě možnost startovat v opravách (v repasáži), kde se mu podařilo postoupit až do boje o bronzovou medaili, kde ale znovu těsně prohrál s J. Pelnářem z Plzně (nepřál mu ani rozhodčí z Jihomoravského kraje!). Dalším naším účastníkem byl v dorostu Jan Buček, který si úspěšně vedl v kumite. Vyhrál tři zápasy za sebou v prodloužení, aby nakonec prohrál v boji o finále s českým reprezentantem J. Týlem těsně 1 : 0. V boji o bronz prohrál s A. Horvátem z Havířova 5 : 7, i když ještě půl minuty před koncem vedl 5 : 1! Naše ambice na medaile se naplnily až druhý den. Nejdříve na KATA v kategorii mladší žákyně i přes dobrý výkon nestačila Katka Heincová na svoji soupeřku již ve druhém kole, ve starších žácích pak prohrál Marek Aberl ve třetím kole se Ziclerem z Tarokanu (který skončil třetí). Vše jsme si však vynahradili v KUMITE starších žáků, kde Jakub Nekuda nastoupil proti loňskému mistru republiky D. Vobrovi, který už dva roky na soutěžích v ČR neprohrál, ale Jakub se nezalekl a suverénně zvítězil! Také náš druhý závodník Dominik Vymlátil v druhé části pavouka vyhrál nad Gorlitskim z Havířova! Oba vítězně postupovali až do semifinále, kde Jakub svého soupeře Netíka z Hradce Králové porazil 7 : 2, ale Dominik, částečně i kvůli drobnému zranění, podlehl J. Kočímu z Českých Budějovic 0 : 2. Takže se dá říci, že moc nechybělo a měli jsme oddílové finále na mistrovství ČR! Ve finále pak Jakub Nekuda bojoval až do prodloužení (0 : 0), kde však nakonec dříve zabodoval soupeř, takže jsme se těšili jen ze stříbrné medaile! Navíc bylo pro nás velmi příjemné, že nám hlasitě fandili i závodníci z jiných oddílů (z Hodonína, Jeseníku, z Letohradu i z Ústí nad Orlicí), čímž jim tímto moc děkujeme. Z brněnských oddílů jsme byli hodnoceni nejlépe společně s Tarokanem Brno. Pokud by Vás karate zajímalo více, dovolujeme si Vás tímto pozvat na naše tréninky, které probíhají v úterý a pátek od 16 do 19 hodin na ZŠ Svážná v Novém Lískovci. Na Vaši návštěvu se těší Ing. Petr Vrbík, ved. oddílu karate při DDM Lískovec Přepisy 8mm filmů tel Účast studentů SOŠ OOM na mezinárodním projektu Studenti Střední odborné školy ochrany osob a majetku z Brna-Nového Lískovce mohou v letošním školním roce pokračovat v práci na mezinárodním školním projektu Crossing Borders, protože tentokrát na něj dostali grant od vzdělávací nadace Socrates. Studenti SOŠ OOM,Španělska, Portugalska a Rakouska při společné práci. Po týdenním pobytu v Rakousku v minulém školním roce na střední škole v Retzu, kde se setkali se svými partnery v projektu z Portugalska, Španělska a Rakouska, dokončili studenti SOŠ OOM započatou práci prvního roku projektu Crossing Borders. Na cestu do Rakouska jim poskytl finanční příspěvek KÚ Jihomoravského kraje. Na základě výborných výsledků a díky svému aktivnímu přístupu k úkolům evropské problematiky a vytrvalosti v práci na projektu se jim v letošním školním roce podařilo získat grant od nadace Socrates na jeho další pokračování. Druhý ročník projektu byl zahájen návštěvou učitelky anglického jazyka Mgr. Libuše Matulové ve Španělsku v listopadu Na schůzce učitelů angličtiny zúčastněných škol z Portugalska, Španělska, Rakouska a České republiky byly dohodnuty podmínky a úkoly projektu pro tento školní rok a studenti se již zapojili do práce. Společně zpracovávají téma imigrace v Evropě a vyhodnocují výsledky svého průzkumu. Jsou spoluautory dotazníku, kterým budou zjišťovat příčiny a důsledky přistěhovalectví v uvedených zemích a výsledky zveřejní na webových stránkách projektu Na této adrese najdete i výsledky jejich práce v předchozím roce. I letos, ve druhém roce projektu Crossing Borders, bude probíhat diskuse studentů SOŠ OOM se středoškoláky z těchto zemí přes internet. Veškerá komunikace mezi studenty probíhá v anglickém jazyce. Vyvrcholením spolupráce bude návštěva čtyř studentů SOŠ OOM v doprovodu dvou vyučujících v Portugalsku v dubnu 2005 ve městě Loures u Lisabonu. Libuše Matulová, uč. angličtiny SOŠ OOM, Zoubkova 20, Brno-Nový Lískovec

6 LÍSKÁČEK 1/ ze školství a sportu Základní škola Svážná druhý stupeň Druhý stupeň na Základní škole Svážná vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Celkový počet žáků na druhém stupni je 309, z toho 146 chlapců a 153 dívek. Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 22 učitelů včetně ředitele a jeho zástupce. Učitelský sbor druhého stupně tvoří 5 mužů a 15 žen. Pouze jeden z vyučujících učí nekvalifikovaně, všichni ostatní splňují pedagogická kvalifikační kritéria. Na naší škole pracuje také specializovaný dětský psycholog a velmi vytížený školní poradce. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd, v každém ročníku jsou tři třídy, pouze sedmé ročníky mají třídy čtyři. Ve vzdělávacím procesu škola nabízí žákům rozšířenou výuku cizích jazyků. Vybírat si mohou z angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Žáci sedmých až devátých ročníků mají dále možnost si podle svého zájmu zvolit dva ze čtyř povinně volitelných předmětů. V nabídce jsou: ekologická praktika, sportovní hry, anglická konverzace a informatika. Novinkou v letošním školním roce je zřízení sportovní třídy pro žáky 6. ročníků. Třída byla zařazena pod kmenový sport cyklistika a jejím garantem se stala Tělovýchovná jednota Favorit Brno. Žáci navštěvující tuto třídu absolvují všestrannou pohybovou přípravu v pěti hodinách tělesné výchovy týdně. Podmínky pro sport má škola vynikající. V areálu školy jsou dvě tělocvičny a venkovní sportoviště s umělými povrchy. To čítá dvě hřiště, běžeckou dráhu a všechny atletické sektory. Pro zimní přípravu nebo nepříznivé počasí v jarních a podzimních měsících může škola využívat běžecký tunel s doskočištěm na ulici Oblé. Žáci druhého stupně se účastní mnoha vědomostních olympiád, sportovních soutěží, koncertů, výstav, veletrhů, výletů či pobytových akcí. Po kulturní stránce nesmíme opomenout, že pro letošní rok naše škola připravuje opět dětský muzikál (již třetí), ve kterém letos poprvé zazní vlastní texty i hudba. Na dalších aktivitách se podílí náš školní klub a jiné zájmové kroužky, které mohou děti ve škole navštěvovat, patří mezi ně např. keramický kroužek, kroužek volejbalu či futsalu a další. Mgr. Petr Punčochář Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček Tel VOLEJBALISTKY NOVÉHO LÍSKOVCE skončily po polovině soutěže druhé Po prvních třech kolech, kdy naše hráčky zvítězily ze šesti utkání pouze třikrát a v žebříčku zaujímaly až sedmou příčku, se situace výrazně zlepšila. Následující soupeř, družstvo DDM přijel do Lískovce rozhodnutý vylepšit si s nováčkem postavení v tabulce, ale výkonnostně nestačil. Po prvním jasně vyhraném setu jsme sice ještě jasněji prohráli druhý, ale to byl jediný set, který soupeř v obou utkáních získal. Většina následujících utkání probíhala podobně. Husovice, do té doby druhé družstvo v tabulce, odjíždělo z Lískovce s prohrami 3:1, 3:1, kdy vždy po jasně vyhraných dvou setech dal trenér domácích ve třetím větší šanci i střídajícím hráčkám. Za prohry ve třetích setech však nesou odpovědnost hlavně hráčky základní sestavy, které podcenily začátky setů a dovolily soupeři vytvořit náskok. Následující soupeř Univerzita Brno předvedl trochu lepší výkon. Po nervózních začátcích a shodně prohraných prvních setech jsme však v obou zápasech zvítězili stejným poměrem jako s Husovicemi. Starý Lískovec také nekladl velký odpor (3:1, 3:0) a další nováček soutěže Vinohrady nezískal ve svém domácím prostředí ani set. To již byly naše ženy na druhém místě tabulky o pět bodů před naším posledním soupeřem Juniorem. Na poslední kolo se naše hráčky důkladně připravovaly. Ale také soupeř věděl, že může snížit bodovou ztrátu na naše družstvo na jeden bod. O výsledku prvního zápasu ale rozhodl již výsledek úvodního setu. Celý set byl velmi vyrovnaný a v koncovce se dostaly do vedení hráčky Junioru. Domácí však otočili dva setboly a dramatickou koncovku vyhráli. A když jsme se v dostali do výrazného vedení i v druhém setu, přestal soupeř vzdorovat. Druhý zápas však bohužel nevyšel podle našich představ. Po špatném výkonu v prvním setu přišel ještě horší druhý a ve třetím jsme opět prohrávali v koncovce. Tentokrát jsme museli odvracet dva mečboly, ale zlepšeným výkonem jsme nakonec dotáhli utkání do pátého setu. Ten začal lépe pro nás a při točení stran jsme vedli 8:5. Ztráta koncentrace a několik hrubých chyb nahrávačky nás však připravily o radost z vítězství v posledním utkání roku. 15. ledna začíná druhá polovina soutěže, kterou hrajeme převážně na hřištích soupeře. V tělocvičně ZŠ Svážná nás můžete vidět v těchto termínech: (Kuřim) a (Vinohrady). Výsledky našich hráček Nový Lískovec - Mor. Slavia B 3:2 (17,-20,-18,17,7) Nový Lískovec - Mor. Slavia B 3:2 (-22,16,16,-23,15) Kometa - Nový Lískovec 3:2 (-17,8,20,-16,8) Kometa - Nový Lískovec 1:3 (-13,-21,23,-22) Kuřim - Nový Lískovec 3:1 (11,21,-25,16) Kuřim - Nový Lískovec 3:0 (15,13,13) Nový Lískovec - DDM Brno 3:1 (19,-13,16,19) Nový Lískovec - DDM Brno 3:0 (21,24,21) Nový Lískovec - Husovice 3:1 (16,18,-25,12) Nový Lískovec - Husovice 3:1 (19,14,-19,17) Nový Lískovec - Uni Brno B 3:1 (-23,19,22,15) Nový Lískovec - Uni Brno B 3:1 (-20,23,12,18) Nový Lískovec - St. Lískovec 3:1 (19,-22,23,22) Nový Lískovec - St. Lískovec 3:0 (20,15,17) Vinohrady - Nový Lískovec 0:3 (-17,-21,-10) Vinohrady - Nový Lískovec 0:3 (-16,-17,-23) Nový Lískovec - Junior 3:0 (25,12,19) Nový Lískovec - Junior 2:3 (-19,-9,25,20,-12) Tabulka po polovině soutěže pořadí body 1. Kuřim Nový Lískovec Junior DDM Brno Mor. Slavia B Uni Brno B Husovice St. Lískovec Kometa Vinohrady Nebylo odehráno dvojutkání Mor. Slavia Vinohrady 4

7 7 LÍSKÁČEK 1/2005 petice Petice proti omezení a rušení spojů MHD do Nového Lískovce Vážený pane primátore Svobodo, Vážený pane náměstku Zbytku, od 12. prosince 2004 se výrazně zhoršily služby veřejné dopravy v naší městské části. Interval linky x35 byl prodloužen z 5 minut na 7 8 minut i více v dopravní špičce a další spoje byly zrušeny. Již tak nepříjemně přeplněné autobusy nyní jezdí ještě přeplněnější. Přišli jsme o přímé spojení mezi starou zástavbou a sídlištěm. Každodenní cestování se tak stává komplikovanější a dlouhodobě neúnosné. My níže podepsaní obyvatelé Nového Lískovce proto nesouhlasíme s omezením počtu spojů hromadné dopravy do naší městské části a žádáme vás o urychlené zjednání nápravy navrácení intervalů na lince x35 ve špičkách na původních 5 minut a vyvolání jednání s naší městskou částí o řešení náhradní dopravy MHD po dobu uzavírky křižovatky v Pisárkách. Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis Petiční výbor: Ing. Jana Drápalová, Oblá 69, starostka MČ Brno-Nový Lískovec osoba určená k jednání jménem petičního výboru Ing. Hana Klicnarová, členka Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec Ing. Dalibor Hladík, člen Rady MČ Brno-Nový Lískovec Vyplněné petiční archy, prosím, doručte do poštou či osobně na adresu: Ing. Jana Drápalová, starostka, ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno

8 LÍSKÁČEK 1/ petice Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis

9 9 LÍSKÁČEK 1/2005 pozvánky KULTURNÍ KOMISE RMČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC zve občany na KARIBSKÝ PLES v hotelu Myslivna v sobotu 5. února 2005 od 20 hodin. V karibských a latinskoamerických rytmech Vás rozvlní kapela!silencio! a DJ Rodney Baltazar. Ukázka LA tanců školy Williama Zamory. Doporučeno neformální plážové oblečení. Vstupné 100 Kč Předprodej vstupenek na pokladně finančního odboru ÚMČ, slečna Veronika Živná, telefon Pojeďte s námi na hory! Domeček na Oblé pořádá 3. ročník Snow baba tábora pro rodiče s dětmi do 6 let. Letošní ročník oblíbeného zimního tábora se uskuteční od do v Branné v Jeseníkách. Jsou zde velmi dobré lyžařské podmínky pro děti i dospělé. Cena je 2900 Kč pro dospělé a 1900 pro děti. V ceně je doprava, ubytování, 3x denně jídlo, večerní program pro děti i dospělé a základní pojištění. Kontakt a přihlášky: Lydie Jobová Domeček na Oblé, Oblá 51c, tel.: MUDr. JANA JÁSZBERÉNYIOVÁ Praktická lékařka pro děti a dorost Kamínky 13, tel Vážení rodiče, oznamujeme vám, že máme volnou kapacitu pro registraci nových pacientů. Nabízíme: zdravotní péči dětem od narození do 19 let hrazenou zdravotní pojišťovnou homeopatickou léčbu i pro dospělé krátkou čekací dobu návštěvní služba podle domluvy vstupní prohlídka pro uzavření smluvního pojištění (pouze pro děti) ošetření smluvních pojištěnců (pouze pro děti) vyšetření pro uzavření smluvního pojištění od 0 19 let zdravotní péči smluvních pojištěnců od 0 19 let. Placená inzerce

10 LÍSKÁČEK 1/ aktuálně V listopadovém čísle Lískáčku se pan Benátský, zastupitel za ODS, podivoval nad špatným hospodařením radnice v souvislosti s termostatickými ventily ve školách. Obviňuje radnici, že nenaplánovala tyto prostředky do rozpočtu roku 2004, přestože zákon o hospodaření s energií platí již od roku 2000, a že radnice hospodaří špatně, když si na termoventily chce půjčit z peněz určených na bytové hospodářství. Situace je však poněkud jiná. Povinnosti, které obcím ukládá zákon o hospodaření s energií č.406/2000 naše městská část plní. V bytových domech byly energetické audity zpracovány s předstihem a termostatické ventily včetně poměrových měřidel osazeny již v minulých letech. V roce 2003 naše městská část nechala zpracovat na obě školy i školku tzv. energetické audity. Z nich mimo jiné vyplynulo, že samotné osazení termostatických ventilů nepřinese téměř žádné úspory energie. Všechny budovy mají z minulosti zřízenou ekvitermní regulaci a bez nákladných opatření, jako je zateplení a výměna oken, se již dalších výrazných úspor dosáhnout nedá. Školy a školky navíc potřebují úplně odlišný typ regulace než byty, kde termoventily skutečně k úsporám vedou. Mimo dobu vyučování a o víkendech se ve školách nastavuje tzv. útlumový režim a teplota ve třídách se snižuje. To jde proti funkci ventilů, které se naopak snaží napsali jste nám Malé osvěžení paměti Novolískovecký zpravodaj Lískáček sleduji již dlouhou dobu se zájmem, neboť mě dění v naší městské části zajímá. Všechna čísla, která se mi dostanou do schránky, si pečlivě archivuji. Poté, co jsem si v loňském listopadovém Lískáčku přečetl dopis bývalého starosty pana Střechovského, musel jsem archiv oprášit a ve starších číslech zalistovat, abych se ujistil, že netrpím totální ztrátou paměti. Z vyjádření pana Střechovského jsem totiž téměř nabyl dojmu, že nástupem nové redakční rady se z apolitického Lískáčku stal politicko-propagandistický měsíčník. Přitom osobně jsem měl pocit spíše opačný. Chápu, že by pan Střechovský rád zapomněl na své politické sloupky, ve kterých se takřka pravidelně špičkoval s opozičními zastupiteli v sériích reakcí na reakce. Není divu, že se v té době začalo mezi lidmi Lískáčku říkat Liskáček. Ale nejde mi do hlavy, jak mohl zapomenout na svůj památný úvodník v mimořádném volebním čísle před posledními komunálními volbami. Nejenže v něm přímo napsal, kdo by měl podle jeho názoru ve volbách zvítězit. Dokonce voliče vyzval, aby využili možnosti preferenčních hlasů, což v situaci, kdy on sám kandidoval, ale nikoli jako lídr své strany, bylo poměrně průhledným účelovým předvolebním vzkazem. A tak bychom v listování staršími čísly Lískáčku mohli pokračovat. Kromě občasných politických půtek, výčtu usnesení rady a zastupitelstva, pár pozvánek a jednoho rozhovoru se v něm však na takřka polovině stránek nalézala stále stejná komerční inzerce či trapné opisování příruček o první pomoci. Díky povolebním změnám v redakční radě dostáváme bohudík již dva roky do schránek zajímavé čtení o věcech, které se nás, obyvatel Nového Lískovce, skutečně dotýkají. A za to patří všem, kteří se na přípravě Lískáčku podílejí či do něj přispívají, velký dík. Martin Ander, občan Nového Lískovce udržovat konstantní teplotu. Zkušenosti ze škol v jiných obcích, kde již ventily osadili, jsou spíše negativní. Někde toto opatření vedlo dokonce ke zvýšení spotřeby energie. Zákon navíc nikde o termoventilech přímo nehovoří, je to věc vyhlášky a k té existují různé výklady. Zástupci městské části pečlivě sledovali poslaneckou iniciativu na změnu zákona. Instalaci termoventilů jsme po technické stránce měli připravenou (proběhlo výběrové řízení na dodavatele), ale realizaci jsme vědomě odsouvali. Na podzim roku 2004 však ještě nebylo zcela jisté, že novela zákona bude parlamentem schválena. Proto zastupitelstvo městské části schválilo půjčku z vlastního fondu vedlejší hospodářské činnosti (bytové hospodářství) až do výše 2 miliony Kč. Čerpat se mělo pouze za podmínky, že novela zákona nebude schválena a městská část bude muset termoventily do konce roku instalovat. Zároveň do rozpočtu na rok 2005 byla navržena částka na vrácení této částky do bytového hospodářství. Novela zákona schválena byla a 9. prosince 2004 vyšla ve sbírce zákonů. Peníze z bytového hospodářství tedy nemusely být vůbec použity a finanční prostředky, naplánované v rozpočtu 2005 ve výši Kč, mohou být použity na účelnější věci. Rada městské části Hříšní lidé města Novo-Lískoveckého Přestupková komise zdejšího úřadu šetřila v uplynulém roce celkem 107 případů, z toho 31 na základě oznámení státní policie, 15 městské policie, 11 na základě podnětů občanů, zbytek postoupených dalšími úřady. Největší část tvoří přestupky proti majetku, následují pak přestupky proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. V poslední době to bylo několik věcí týkajících se podávání alkoholických nápojů mladistvým. Přestupky proti majetku tvoří většinou krádeže v obchodních domech nezletilými, kteří vzhledem ke svému věku nejsou trestně odpovědní. Těmto deliktům však je třeba věnovat náležitou pozornost, neboť vlastně jde o kriminální činnost, která se od trestných činů liší jen výší škody a hranici tvoří částka Kč. Z této oblasti byl zajímavý případ krádeže v obchodním domě zaměstnancem bezpečnostní agentury. Patrně náhodou si všimla zaměstnankyně OD, že onen člověk odcházel z prodejny jiným vchodem než měl, a tak podezřelého zdržela do příchodu státní policie, která v jeho zavazadle zajistila několik věcí v hodnotě několika set Kč, které hodlal bez placení z OD odnést. Bezpečnostní agentura, pro kterou podezřelý měl pracovat, nám pak sdělila, že s ním pracovní poměr nemohli navázat, neboť jim nepředložil místopřísežné prohlášení o své bezúhonnosti. A tak to vypadá, že pro ně pracoval fuškou. Kolikráte předtím, si již něco odnesl bez placení se samozřejmě již nedalo zjistit. Policie nám poslala trestní oznámení a uvedla bydliště ve Starém Lískovci u jednoho pána, kterého však nikdo nezná a patrně tedy jak pronajimatel, tak i podezřelý v uvedeném bydlišti bydleli na černo. Nakonec se přece jen jeho pobyt zjistil v Karvinné. Velikou část přestupků proti občanskému soužití tvoří tak zvané návrhové delikty, kdy je možné zahájit řízení pouze na návrh poškozeného blízké osoby a to ve lhůtě 3 měsíců. Na bezpečnostní situaci v obvodu má samozřejmě rozhodující vliv práce policie a to jak státní, tak i městské. Čím více policistů bude v terénu, tím menší bude mít pachatel šanci, že unikne spravedlivé odplatě za způsobené zlo. JUDr. Karel Švehla, předseda přestupkové komise

11 11 LÍSKÁČEK 1/2005 aktuálně NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Pro dospělé Garlock Dorothy: Víc než vzpomínka Novák Tomáš: Jak předejít krizi v manželství Chase James Halley: Kdo dostane žolíka Delinsky Barbara: Bleskové námluvy Donnelly Jenifer: Čajová růže Pro děti Deary Terry: Děsivé dějiny Francie Adams Georgie: Tři malé čarodějky Dahlin Adam: Přespávací knížka Eken Cecilie: Studna Pána mlh Stewart Paul: Kroniky Světakraje Nejčtenější tituly pro dospělé: Monyová Simona: Roznesu tě na kopytech Coelho Paulo: Poutník Robertsová Nora: Božské zlo Nejčtenější tituly pro děti: Arold Marliese: Zcela bez tíže Francková Zuzana: Bibi, milovnice zvířat Longinová Helena: Kluci milují princezny NEJPŮČOVANĚJŠÍ FILMY VE VAŠÍ VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert DVD VHS 1. Já, robot 1. Baba na zabití 2. Riddick, kronika temna 2. 50x a stále poprvé 3. Král Artuš 3. Můj soused zabiják 2 4. Můj soused zabiják 2 4. Godsend 5. Lupiči paní domácí 5. Já, robot 6. Přes noc třicítkou 6. Král Artuš 7. Ronin 7. Riddick kronika temna 8. Kontrarozvědka 8. Věčný úsvit neposkvrněné mysli 9. Silver Hawk 9. Sniper Dogville 10. Zrůda RECEPTY LÍSKÁČKU Je po svátcích. Většinou nemůžete sladké ani vidět, ale určitě Vám přijde vhod tento jednoduchý recept: MLETÉ ŘÍZKY S KŘENEM 50 dkg vepřového masa a 30 dkg hovězího masa (nejlépe dvakrát umletého) smícháme s 2 houskami namočenými v mléce. Osolíme, opepříme, přidáme mletý kmín a 2 vejce. Dobře zpracujeme. Děláme placičky, na každou dáme lžičku křenu, přehneme a opět roztlačíme na plochý řízek. Na rozpáleném oleji opečeme. Hotové položíme na papírový ubrousek, necháme odsát mastnotu, poté opět sypeme troškou křenu a podáváme s bramborovou kaší nebo s chlebem. Pokud chceme mít oběd sváteční, děláme na pečící papír tvořítkem pusinky z bramborové kaše a necháme v troubě zapéci. Nově otevřené hlídané non-stop parkoviště na Kamenném Vrchu (vjezd z ulice Chironovy, pod kotelnou na Svážné ulici).výhodné měsíční sazby pro osobní, užitková a nákladní auta. Info: tel , KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY Zkuste metodu, která je při léčbě obezity považována za nejúčinnější BEHAVIORÁLNÍ PSYCHOTERAPIE Vám pomůže vytvořit správné stravovací a pohybové návyky. Budete nejen hubnout, ale váhové úbytky si i udržíte. Na této metodě jsou založeny. Začínáme v únoru 2005 v sokolovně v Novém Lískovci, kurs trvá 3 měsíce. V kurzech máte možnost: pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem. Telefon: SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. a ve čtvrtek od 14 do hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel TEXTOVÁ INZERCE Nabízíme pronájem zařízeného nebytového prostoru na Oblé 22. Kontakt: Přenechám nebytové prostory pěkně upravené na Kamenném Vrchu z důvodu MD 21 m 2 + WC v chodbě. Tel.: , CHOVATELSKÉ POTŘEBY Svážná 17, Kamenný Vrch (u školy), telefon: , mobil: , Nabízejí: Akvarijní rybky 30 druhů, akv. žabky, rostlinky, veškerá akv. výbava akvaria, filtry, topítka, osvětlení, odkalovací sady krmiva sušené Dajana, Tetramin, i mražené patentky (pakomáří larvy). Pochoutky pro psy slepičí pařát 5 Kč, uzená šlacha 13 kč, drž ky 20 Kč a další. V prodeji také granule pro psy různých značek pro malá i velká plemena, pro štěňata i seniory. Pro kočky granule již od 40 Kč/1 kg, steliva Mikeš, Mici, Benko, Zverlit Mražené maso od 15 Kč/1 kg. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ daňová evidence, podvojné účetnictví včetně roční závěrky Ing. Zdenka Kodoňová, Svážná 8, tel

12 LÍSKÁČEK 1/ ze školství a sportu Zápis dětí do mateřských škol v Novém Lískovci Přihlášky se budou vydávat: od do hod od 8.00 do hod. Rodiče si přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Vyplněné přihlášky se budou odevzdávat: od do hod od 8.00 do hod. ředitelky mateřských škol v Novém Lískovci Přemýšlíte, jaká mateřská škola bude pro vaše dítě nejvhodnější? MŠ Kamarád, Čtvrtě 3 nabízí: všestranný rozvoj vašeho dítěte zajímavé činnosti (divadla, besídky, drakiádu, vycházky do přírody, účast ve výtvarných soutěžích a sportovních olympiádách) individuální přístup (diety, docházka, doporučení vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně) kroužky (hudebně-pohybový, TV v sokolovně, plavání, angličtina, zdravé pískání, soukromá logopedie, školička příprava na školu ve spolupráci se ZŠ Kamínky) školu v přírodě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek a ve středu od 8.00 do hodin. Základem naší práce je speciální materiál Barevné kamínky, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a plně respektuje jeho hlavní cíle: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Činnost dětí probíhá individuálně nebo skupinově, formou přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, probouzí v dítěti aktivní zájem, odvahu ukázat, co všechno už samo umí a zvládne, vede je k tvořivému myšlení. S dětmi pracuje kolektiv sehraných, plně kvalifikovaných učitelek, které si průběžně rozšiřují a doplňují své pedagogické vzdělání. Informace na tel. čísle , Děti ze ŠD mají své zvířátko Již několik roků, vždy před Vánocemi, přichází do ŠD při ZŠ Kamínky 5 chovatelé z brněnské ZOO se svými svěřenci. Děti se tak setkaly s užovkou Albínou, mohly si pohladit nosálem Péťou, seznámily se s agamou, králíky nebo papouškem Edou, který zde měl před několika lety premiéru. Chovatelky dětem vyprávěly o své práci, o zvířatech, která chovají a jak se zvířata do ZOO dostala. Děti se zase zvídavě vyptávaly nejenom na to, co se děje v ZOO, ale zaujala je i nabídka o tzv. adopci zvířátka. A při tomto povídání a vysvětlování se děti rozhodly, že si nějaké zvířátko adoptují. Někdo o peníze na adopci poprosil rodiče, jiný si odpustil lízátko či žvýkačku a za necelý měsíc jsme už vybírali, které zvířátko budeme adoptovat. Zvítězila PIRAŇA, a tak u akvária visí nápis, že tuto rybu sponzorují děti ze ŠD Kamínky 5. Jako poděkování nám ZOO dala vstupenky pro všechny děti, které se do adopce zapojily. Na jaře se tam všichni společně půjdeme podívat. A tak vedle MAKAKA CHOCHOLATÉHO přispívají děti ze ZŠ Kamínky 5 také na chov PIRANĚ. Adoptovat zvířátko v ZOO Brno může jednotlivec nebo skupina. Kdo se přidáte k pomoci zvířátkům v naší ZOO? Za děti ŠD při ZŠ Kamínky 5 Růžena Pospíšilová a te se ukažte! V předvánočním čase přišli žáci ZŠ Kamínky 5 s nápadem vyzvat pedagogy na zápas v sálové kopané. Nejdříve proběhly domluvy týmů na obou stranách, domlouvala se strategie a taktika. Nakonec slovo dalo slovo a na 22. prosince 2004 byl stanoven začátek utkání. Vybraní chlapci a děvčata jednalo se o zápas smíšených týmů a zájemci z řad učitelů nastoupili proti sobě v tělocvičně ve sportovním oblečení a s bojovnou náladou. Samozřejmě nechyběli fandové z obou táborů. Začala hra. Bylo domluveno, že na hřišti musí být čtyři hráči, z nichž vždy dva ženského a dva mužského pohlaví. První patnáctiminutový poločas skončil ve prospěch učitelů v poměru 3 : 1, celkově po třiceti minutách slavili vítězství pedagogové výsledkem 4 : 3. I když byli žáci trochu zklamaní, nálada byla výborná a všichni si zápas pochvalovali. Učitelé tak žákům ukázali, že si také dovedou zahrát a i když jsou o několik pátků starší, pořád ještě mají dost sil vybojovat vítězství. Určitě to nebylo poslední utkání mezi žáky a učiteli, již nyní se připravuje utkání v košíkové a další na sebe nenechají dlouho čekat. Tyto neformální akce podporují dobré a přátelské vztahy mezi učiteli a žáky a navozují dobrou atmosféru na škole. Za tým pedagogů Mgr. Pavel Petr Dramatický kroužek na ZŠ Kamínky S nástupem školního roku 2004/05 jsme pro prvňáčky vytvořili mimo jiné zájmové aktivity, také kroužek dramatické výchovy. Ač jeho název zní oficiálně dosti komisně, je jeho náplň veselá a hravá, korespondující s mentalitou malých dětí. Zkrátka musí být taková, aby zaujala rozverné a neposedné prvňáčky. Obsahem jednotlivých setkání mezi pedagogem a dětmi jsou především různé dramatické hry, při nichž si děti rozvíjejí svoje komunikační schopnosti, osobnost a intelekt. Hry jsou koncipované vždy k nějakému tematickému okruhu (např. uvolnění a soustředění, objevování sebe a okolního světa, mimojazyková komunikace, pantomima, Kimovy hry apod.). Z naší zkušenosti vyplývá, že ten, kdo projde dramatickou výchovou, se později v reálných životních situacích chová uvolněně, kamarádsky a asertivně, navíc děti mohou takto získané poznatky a zkušenosti zúročit i ve vyučování. Můžeme bez nadsázky říci, že je o tento kroužek mezi prvňáčky velký zájem. Většina z nich pak lituje, že se v něm setkávají jen jednou týdně. Mgr. Milada Adamová, třídní učitelka 1.A autoškola Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: M malé motocykly A velké motocykly B osobní vozidla C nákladní vozidla D autobusy , PO PÁ 9 18 hod. SO hod. MOBIL: autoškola HYVNAR doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod.

13 13 LÍSKÁČEK 1/2005 ze života naší čtvrti 3. Vánoční jarmark na Kamínkách Letos již potřetí uspořádala naše škola v před- vánočním čase Vánoční jarmark. Využili jsme všechny zkušenosti z předchozích jarmarků a již v říjnu se některé třídy začaly připravovat na tuto tradiční akci. Termín byl stanoven na úterý 21. prosince. Bylo zde tolik věcí a různých výrobků, že zce- la jistě nebylo těžké najít pro každého něco. Ani nelze všechny dárečky vyjmenovat. Nechyběl ani zpěv koled v podání našeho pěveckého kroužku. Pohled na rozzářené děti a usměvavé dospělé byl pro všechny tou nejkrásnější odměnou za vynaložené úsilí. Celý letošní jarmark byl už od samého počátku pojat jako sbírka na nákup inhalátoru pro I. dětskou interní a onkologickou kliniku Fakultní Již od pondělí 20. prosince celá škola žila přípravou na ten třetí v pořadí. Chystala se slavnostní výzdoba vestibulu, začaly se objevovat první stánky. Všichni, i ti nejmenší, pracovali s velkou chutí a s obrovským nasazením. Všichni chtěli, aby ten letošní jarmark byl ještě lepší než ten loňský. A nastalo úterý 21. prosince Už od rána se intenzivně pracovalo na dokončení výzdoby školy. Zapojili se i naši nejmladší, kteří připravili papírové vánoční řetězy. Na velká okna se lepily vitráže se zimními náměty. Celou budovou se rozvonělo jehličí a ve vestibulu školy se začaly objevovat další svátečně vyzdobené stánky. Hodinu před zahájením se na ně rovnaly první výrobky. Těsně před otevřením kolem stánků postávaly netrpělivé děti a čekaly, kdo se z jejich rodiny dostaví. V hod. se slavnostně otevřely dveře a Jarmark byl zahájen. Rodiče, tety i strýcové, babičky a dědečkové se procházeli mezi nejrůznějšími novoročními či vánočními přáními, prostíráními, svícny na štědrovečerní stůl, keramikou, dárkovými taštičkami nebo krabičkami. Někteří žáci dokonce vlastnoručně napekli vánoční cukroví. Na improvizovanou projekční plochu na strop byly promítány prezentace a přání k Vánocům a novému roku, které připravili žáci devátých tříd v hodinách informatiky. Vánoční jarmark, dětské nemocnice na Černopolní ulici v Brně. Bylo příjemné sledovat, jak se o svoji sváteční náladu chtějí podělit nejen dospělí, ale i děti. Při výsledném počítání nás výše sbírky opět velmi příjemně překvapila. Za pouhé dvě hodiny se vybralo Kč. Tato částka bude v nejbližších dnech poukázána na konto dětské nemocnice a v průběhu prvního čtvrtletí 2005 proběhne nákup zařízení a jeho slavnostní předání přímo na oddělení 69 (vedoucí MUDr. Milan Bajer, PhD.) po finálním projednání přednostou I. interní kliniky Prof. MUDr. Hrstkovou, CSc. Máme radost, že se tato akce stala tradicí, spojenou s adventním časem a stává se tradičním vyvrcholením předvánoční atmosféry na Základní škole, Kamínky 5. A další tradicí se stává, že výtěžky těchto jarmarků vždy najdou toho správného a potřebného adresáta v rámci I. dětské interní a onkologické kliniky Fakultní dětské nemocnice na Černopolní ulici v Brně. který pořádala školní družina ze ZŠ Svážná 9 ve čtvrtek

14 LÍSKÁČEK 1/ ze života naší čtvrti OXEL baterie Prodejna malo- i velkoobchod Nabízíme sortiment spotřebních baterií OXEL: alkalická tužková baterie LR6 13,- Kč/1ks nebo 70,- Kč/10 ks, alkalická mikrotužka LR03 13,- Kč/ 1ks nebo 70,50 Kč/10 ks, velký monočlánek R20 11,- Kč, malý monočlánek R14 8,- Kč, tužková baterie R6H 3,50 Kč/1ks nebo 20,- Kč/10 ks, mikrotužka R03 4,- Kč, 9V baterie 6F22S 14,50 Kč, plochá baterie 3R12 19,- Kč, knoflíkové lithiové baterie 3V 12,- Kč nabíjecí R6 a R03 baterie od 21,50 Kč POZOR uvedené ceny jsou včetně DPH Oblá 83, tel.: , mobil: , po pá prodejna Auto Top AutoTop Centrum nabízí: autoalarmy (Crimestopper, Enforcer, Jablotron, Eaglemaster), centrální zamykání i s DO elektronické zabezpečení objektů Jablotron imobilizéry i dálkově ovládané, el. stahování oken i originál konektory, pojistky, relé, spínače, sirény, reproduktory, průchodky atd. příslušenství k mobilním telefonům, hands free, antény Naše ceny: centrální zamykání univerzální Kč, centrální zamykání s DO Kč, autoalarm Eaglemaster EM Kč, autoalarm Jablotron CA Kč, mechanické zajištění řadící páky Kč, pískování oken 490 Kč, hands free univerzální Kč, hands free originál Nokia 5110/6110/6210/ Kč. Oblá 83, tel.: , po pá hod. Opravy mikrovlnných trub, automatických praček, el. sporáků a domácích elektrospotřebičů MICHAL RAŠOVSKÝ Tel.: , Svážná Brno Záleského Brno Silvestrovský běh v Novém Lískovci Za krásného, až jarního počasí, kdy přicházející zájemci o aktivní pohyb byli vítáni nejen pořadateli, ale i sluníčkem, se uskutečnil již 26. ročník Silvestrovského běhu memoriál Richarda Plcha. Tradičně ho poslední den v roce pořádali atleti Moravské Slavie Brno a zázemí jim již čtvrtým rokem poskytla ZŠ Svážná v Novém Lískovci. Na start letošního běhu se v několika věkových kategoriích postavilo rekordních 132 startujících, a byl tak překonán rekord z roku 2002, kdy startovalo 121 závodníků. V loňském ročníku jsme měli tratě blátivé, letos je pořadatelé vyznačili po šotolinových cestách pod ulicí Plachty. Hlavní závod bezpečně vyhrál olympionik a triatlonista Filip Ospalý, který na atletických závodech startuje v barvách pořadatelského klubu. O druhé a třetí místo svedli do posledních metrů tratě téměř bratrovražedný souboj domácí vytrvalci Daniel Orálek (který již slavil 4x vítězství) a nadějný Jaroslav Urbánek. Přehled závodníků v jednotlivých kategoriích: muži 24 (1. Ospalý Filip), veteráni 26 (1. Kolínek František), ženy 11 (1. Kociánová Jiřina), lidový běh: ženy (5) muži (10) 15 (1. Schwartz Josef), rodiče s dětmi 4 (1. Matula Jakub), dorostenky 4 (1. Zachariášová Alice), dorostenci 8 (1. Kocourek Milan), starší žákyně 4 (1. Mrkosová Tereza), starší žáci 7 (1. Pásler Tomáš), mladší žákyně 8 (1. Horáčková Markéta), mladší žáci 10 (1. Bělehrádek Tomáš), přípravka dívky 5 (1. Stříbrná Veronika, 1. Prochová Hana), přípravka hoši 6 (1. Tancer Petr, 1. Tuček Martin), Celkem 132. Celková výsledková listina je umístěna na stránkách klubu Uspořádáním této akce se pořadatelé za podpory radnice a sponzorů snaží, aby se i v době vánočního klidu spoluobčané aktivně věnovali pohybu. Motivací pro některé z nich mohly být i věcné ceny a lehké občerstvení, které bylo po doběhu zajištěno pro všechny zúčastněné. Ti, kteří nesportují pravidelně, měli možnost změřit své síly v lidovém běhu, kterého se zúčastnil, jako už poněkolikáté, i hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Starostka městské části Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová se z rodinných důvodů omluvila. Na startu ji zastoupil člen rady MČ JUDr. Petr Všetečka a člen sportovní komise a ředitel ZŠ Svážná Mgr. Roman Kroupa. Za pořadatele L. Zouhar a Mgr. Petr Punčochář SLENDER LIFE Oblá 43 Kamenný Vrch, tel REKONDIČNÍCH STOLŮ zpevnění svalstva, zeštíhlední, odstranění bolesti zad ROLLETIC zpevnění, odstranění celulitidy MASÁŽ levná a účinná Novinka INFRASAUNA úžasný pomocník k upevnění zdraví, zpomalení stárnutí, zdravé hubnutí Být zdravá, štíhlá, krásná, stále mladá to vše získáte v našem studiu. Těšíme se na Vás

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 Informace z radnice

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1

Více

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické

Více

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.

Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. číslo 3 březen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec zdarma Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene. Pes přítel člověka Zima se chýlí ke konci, na trávnících tají poslední

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina občanů oddaných věci může změnit svět. Je to v podstatě jediný způsob, jakým se toho kdy dosáhlo.

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina občanů oddaných věci může změnit svět. Je to v podstatě jediný způsob, jakým se toho kdy dosáhlo. číslo 1 leden 2003 zdarma Motto: Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina občanů oddaných věci může změnit svět. Je to v podstatě jediný způsob, jakým se toho kdy dosáhlo. Vážení občané, V prosinci loňského

Více

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o uzavírce Pisáreckého tunelu strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Jsou tady

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 6 červen 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Napsali jste

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

číslo 12 prosinec 2003

číslo 12 prosinec 2003 číslo 12 prosinec 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Nastal vánoční čas strana 4 Oslavenkyně Helena Kružíková strana 6 Vánoční recepty

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

Novolískoveckého. Hříšní lidé města POZVÁNKA

Novolískoveckého. Hříšní lidé města POZVÁNKA číslo 9 září 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma MOTTO: Vychovávání je největší a nejtěžší problém, jaký lze člověku uložit. Hříšní lidé města Novolískoveckého I. Kant

Více

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Andělé mezi námi strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace z radnice

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 11 listopad 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Postup renovace pískovišť strana 2

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu

Více

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové

Více

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Programové prohlášení koalice Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 pro volební

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

Bohatý kulturní podzim

Bohatý kulturní podzim zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad 2009 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3,

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více