Multimediální přenosy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multimediální přenosy"

Transkript

1 Multimediální přenosy Ing. Milan Šárek, CSc. Katedra počítačových systému FIT České vysoké učení technické v Praze MI-MTI, ZS2010/11, Předn. 13 https://edux.fit.cvut.cz/ MI-MTI / prof. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 1/33

2 Navazuje na obsah přednášek MT-MTI č. 10 a 11 zejména s ohledem na řízení provozu a reservace pásma Co může v sítích přenášet: zvuk obraz prostorový vjem (zvuk, obraz) taktilní (hmatové) podněty začátky vůně, chutě zatím ojedinělé pokusy obrovská možnost uplatnění (gastronomie, parfumerie, medicína) Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 2/33

3 Teoretický základ: Shanon Kotelnikovův teorém neboli vzorkovací věta Pokud je signál x(t), spojitý v čase a obsahuje pouze frekvenční složky s kmitočty menšími než fmax, pak je veškerá informace o tomto signálu obsažena v hodnotách x(nt), za předpokladu, že vzorkovací frekvence fvz= 1/T je větší než 2fmax, neboli: fvz > 2fmax Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 3/33

4 Možnosti přenosu obrazu a zvuku v počítačových sítích: statický obraz o bitmapy: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF o vektorová grafika: PS, EPS, CDR, HPGL o důležitý typ zdroje (snínač CCD x kreslicí program) video: AVI, MPEG, mjpeg, MOV, QT hlas: WMA, MP3, AU, OGG Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 4/33

5 Další možnosti přenosu obrazového a zvukového signálu: přenos nekomprimovaného videa možnosti odstranění redundance systémy komprese H.261, 263, MPEG 1, 2 a 4 návaznost na televizní technologie a systémy zobrazení Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 5/33

6 Základní popis skupiny standardů MPEG (Moving Picture Experts Group) MPEG-1 The standard on which such products as Video CD and MP3 are based MPEG-2 The standard on which such products as Digital Television set top boxes and DVD are based; MPEG-4 The standard for multimedia for the fixed and mobile web; MPEG-7 The standard for description and search of audio and visual content; MPEG-21 The Multimedia Framework; MPEG-A The standard providing application-specific formats by integrating multiple MPEG technologies; Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 6/33

7 Rozdíl mezi hierarchií telekomunikačních systémů a počítačovými sítěmi: kvalita služby QoS dlouhodobý vývoj telekomunikačních systémů v návaznosti na klasickou telefonii omezené možnosti rychlosti přenosu s ohledem na udržení kvality přenosové trasy pro potřeby přenosu hlasu technologie ATM a přenosové systémy kategorie STM Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 7/33

8 Počítačové sítě: typy s řízeným přístupem k médiu (Token Ring, Arcnet) náhodný (pseudonáhodný) přístup k přenosovému médiu co nejvyšší možná přenosová rychlost chyby přenosu řešeny opakováním Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 8/33

9 Požadavky na síťovou infrastrukturu: požadavek na kvalitu služby (QoS) je u sítí řešen bud naddimenzováním přenosových kapacit nebo různými metodami řízení přenosové trasy nad nespolehlivým médie použití protokolu RTP pro přenos audia a videa RSVP protokol Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn. 13 9/33

10 Protokol RTP (Real-time Transport Protocol): Přenosový protokol v reálném čase (RTP, Real-time Transport Protocol, RFC 3550) je protokol zajišťující podporu pro koncové multimediální přenosy v reálném čase. Nezaručuje doručení dat ani správné pořadí jednotlivých paketů, ale definuje jejich pořadová čísla, podle kterých mohou multimediální aplikace rozpoznat chybějící pakety. Zakládá se na synchronizaci časového přenosu a zjištění ztráty nebo nesprávného pořadí dat. Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

11 Real-time Transport Control Protocol: RTCP: RTP neposkytuje žádný mechanizmus na zajištění doručení, včasného doručení paketů, ani pro doručení paketů ve správném pořadí. Doručování paketů je monitorováno pomocí podpůrného řídicího protokolu RTCP. Tyto dva protokoly jsou často brány dohromady a označovány jako RTP/RTCP Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

12 Real-time Transport Control Protocol: RTCP: RTCP používá periodické vysílání paketů od každého účastníka relace RTP všem ostatním účastníkům za účelem řízení výkonnosti a pro diagnostické účely. RTCP pomáhá RTP monitorovat doručení dat v rozsáhlých sítích se skupinovým vysíláním. Monitorování pomáhá příjemci detekovat ztrátu paketů a provést kompenzaci kolísání zpoždění v síti. Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

13 Real-time Transport Control Protocol: RTCP: RTCP vytváří zpětnou vazbu mezi účastníky relace protokolu RTP, ve které periodicky probíhá výměna RTCP paketů. RTCP pakety obsahují informace, podle kterých může strana vysílající multimediální proud dynamicky měnit např. rychlost přenosu na základě požadavků strany přijímající. Protokol RTCP tak poskytuje služby řízení toku a kontroly zahlcení sítě. Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

14 Resource Reservation Protocol (RSVP) protokol: RSVP protokol je užívaný k zajištění kvality služby pro aplikační datový tok RSVP je také užívaný směrovači pro doručení požadavku kvality služby (QoS) všem uzlům na cestě datového toku. Důsledkem RSVP požadavku bude rezervace zdrojů pro dané uzly na cestě od zdroje dat k jejich cíli. Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

15 HOST RSVP protocol ROUTER Appli- RSVP cation RSVP < > RSVP < > <--> process Routing process _. -->Polcy <--> -->Polcy.._ Cntrl process.._ Cntrl data. === =========== == ========== === ========== == ========== >Admis ---->Admis _V V V Cntrl _V V V Cntrl Class- Packet Class- Packet ifier ==>Schedulr ================> ifier ==>Schedulr ===========> data data Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

16 Základní myšlenka IP multicastu: místo odesílání jednotlivých datagramů ke každému cíli je odeslán pouze jediný datagram metoda přeposílání diagramů z jednoho zdroje skupině více koncových stanic používá se ke snížení celkové zátěže počítačové sítě Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

17 Technologie IP multicastu: IP multicast mechanismus pro skupinovou komunikaci v IP vrstvě Zdroj vysílá jeden datagram, na multicast směrovačích se jeho kopie vysílají do větví multicast stromu Podpora IP multicasti: o adresy typu D o IGMP (Internet Group Management Protocol) Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

18 K identifikaci jednotlivých multicastových skupin se používají adresy třídy D Třídy IP adres Třída Začátek (bin) 1. bajt Standardní maska Bitů sítě Bitů stanice Sítí Stanic v každé síti A B C D multicast E vyhrazeno jako rezerva Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

19 Protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) Dynamicky registruje členy, patřící do skupiny identifikovaných adresou třídy D. Hostitel identifikuje členství ve skupině odesláním zpráv protokolu IGMP a data zasílá vždy všem členům skupiny. Směrovače používající protokol IGMP pravidelně naslouchají zprávám protokolu IGMP a systematicky odesílají dotazy s cílem zjistit, které skupiny jsou v síti LAN aktivní. Směrovače spolu komunikují pomocí multicast směrovacích protokolů a pro každou skupinu připravují cesty pro spoje s přenosem typu multicast Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

20 DVTS (Digital Video Transport System) přenáší audio/video (A/V) data kódovaná jako digitální video v paketech přímo ze sběrnice IEEE-1394 do IP sítě DVTS umožňuje přenos obrazu s běžným rozlišením (SD, Standard Definition) s nízkým zpožděním v kvalitě digitálního videa Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

21 Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

22 Protokoly standardu H.323 Standard H.323 je nezávislý na transportních protokolech a zahrnuje: kódování zvuku kódování obrazu H.255 signalizace volání řídící signalizace H.245 RTP RTCP Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

23 Multipoint Control Unit MCU MCU poskytuje podporu pro konferenci tří a více H.323 terminálů. Všechny terminály zúčastňující se konference sestavují spojení s MCU. MCU řídí konferenční zdroje, ovládá tok dat a určuje audio nebo video kodek Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

24 Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

25 Možnosti zobrazení 3D klasické metody projekce a aktivními nebo pasivními (polarizačními) brýlemi autostereoskopické LCD monitory vybavené speciální mezivrstvou s optickou mřížkou a obraz lze bez brýlí pozorovat z předepsané vzdálenosti, princip např.: Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

26 Současný stav multimediálních přenosů v prostředí vysokorychlostních sítí: návaznost na gigabitovou přenosovou infrastrukturu na bázi DWDM její využití v oblasti přenosů HDTV, 4k a HDTV 3D požadavky aplikací na objem datového toku, kvalitu a zpoždění přenášených multimediálních dat příklady realizovaných projektů Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

27 Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

28 Stream type Data stream Network interface 4K JPEG2000 (DCI) 250 Mbit/s 1 Gbit/s 4K JPEG2000 (DCI) 3D 2x 250 Mbit/s 1 Gbit/s 4K uncompressed 6 Gbit/s 10 Gbit/s 4K uncompressed 3D 12 Gbit/s 40 Gbit/s Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

29 Stream type Data stream Network interface 8K JPEG Gbit/s 10 Gbit/s 8K JPEG2000 3D 2x 1 Gbit/s 10 Gbit/s 8K uncompressed 24 Gbit/s 40 Gbit/s 8K uncompressed 3D 48 Gbit/s 100 Gbit/s Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

30 da Vinci Surgical System 3D HD Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

31 MVTP- 4k přenos videa v gigabitových sítích MVTP-4k je v rámci projektu CESNETu vyvinuto Modular Video Transform Platform pro real-time přenos videa ve kvalitách 4k, 2k and HD přes 10 Gigabit Ethernet, zatím se zdá být přenosová rychlost 10 Gb/s příliš exkluzivní, ale stačí porovnat s vývojem sítí za posledních 10 let. aplikační rozhranní: 4 dual-link HD-SDI inputs 4 dual-link HD-SDI outputs Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

32 Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, v Brně Přenos z operačního robota Da Vinci z nemocníce v Ústí nad Labem Zobrazením v 3D full HD v prostorách konference Ing. M. Šárek na brněnském výstavišti MMP MI-MTI 2010, předn /33

33 Zdroje: Moving Picture Experts Group: Digital Cinema Initiatives: CineGrid Initiative: Sdružení CESNET: a Ing. M. Šárek MMP MI-MTI 2010, předn /33

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6. Část 11: VOIP, IP telefonie

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.6. Část 11: VOIP, IP telefonie Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.6 Část 11: VOIP, IP telefonie Jiří Peterka, 2010 terminologie VOIP (Voice over IP) obecné

Více

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více

Počítačové sítě. vypracované státnicové otázky - 1 -

Počítačové sítě. vypracované státnicové otázky - 1 - Počítačové sítě vypracované státnicové otázky - 1 - 1 Model ISO/OSI a přenosové protokoly TCP/IP, popis a vlastnosti referenční komunikační model označený zkratkou slovního spojení "International Standards

Více

Technická infrastruktura a síťové technologie

Technická infrastruktura a síťové technologie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Technická infrastruktura a síťové technologie Doplňkový studijní materiál kurzu se zaměřením na počítačové

Více

5. Počítačové sítě. Osnova. Výklad. 1. Základní pojmy, principy, architektury

5. Počítačové sítě. Osnova. Výklad. 1. Základní pojmy, principy, architektury 5. Počítačové sítě Osnova 1. 2. 3. 4. 5. Základní pojmy, principy, architektury Spojované a nespojované sítě OSI model, protokoly v prostředí Internetu. Směrování Základní služby počítačových sítí, správa

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky VoIP hlasová komunikace v IP sítích Bakalářská práce Václav Beran Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Bakalářský studijní program Teleinformatika SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 Základní vlastnosti technologie diffserv 2004/2005 Otto

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ

2. ZPŮSOBY REALIZACE VIDEOKONFERENCÍ Abstrakt MOŽNOSTI A TRENDY MULTIMEDIÁLNÍCH PŘENOSŮ A VIDEOKONFERENCÍ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra logistiky a technických disciplín e-mail: michal.sedlacek@vslg.cz

Více

PSS. Optika ADSL. pásmo 0kHz 1104kHz, 256 kanálů po 4,31kHz prvních 6 kanálů pro hlas (0-26kHz) rozdělení na down/upstream (obvykle UDDDDD) VDSL

PSS. Optika ADSL. pásmo 0kHz 1104kHz, 256 kanálů po 4,31kHz prvních 6 kanálů pro hlas (0-26kHz) rozdělení na down/upstream (obvykle UDDDDD) VDSL PSS Optika WDM - vlnový multiplex multiplexace v optických vlíknech pomocí různých vlnových délek světla rošíření kapacity full duplex DWDM hustý multiplex CWDM -hrubý multiplex kombinace CWDM/DWDM PDH

Více

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC 1. TCP/IP zásobník Aplikační vrstva Vypracované otázky ke zkoušce z UPS 26. 1. 2012 DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Počítačové sítě. Architektura TCP/IP. V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP

Počítačové sítě. Architektura TCP/IP. V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP Počítačové sítě Architektura TCP/IP V současnosti nejpoužívanější síťová architektura (primární architektura sítě Internet) Implementace TCP/IP User-end systémy (PC, servery, ) - implementace všech funkčních

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Historie počítačových sítí

Historie počítačových sítí Historie počítačových sítí Co je to síť Důvody vzájemného sdílení zařízení Co je to rozhraní (interface) a protokol Historicky standardní rozhraní PC Vznik specializovaného síťového rozhraní NIC Vznik

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI

Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI Příklady otázek ke zkoušce z předmětu PSI 1. Uveďte a. formát adresy IPv4, b. co je to subnetting, c. co je to supernetting, d. co je to CIDR. 2. Co je to MIME? Popiš některou z kódovacích technik, které

Více

1 Principy síťových architektur, vrstvové modely, model ISO/OSI komunikace, entity, protokoly, služby

1 Principy síťových architektur, vrstvové modely, model ISO/OSI komunikace, entity, protokoly, služby 1 Principy síťových architektur, vrstvové modely, model ISO/OSI komunikace, entity, protokoly, služby 1.1 Vrstvové modely rozdělení komunikace na několik vrstev vrstva: definována službou poskytovanou

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 7 Přenos hlasu prostřednictvím

Více

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1 Obsah 1 Úvod - základní pojmy 4 1.1 Základy sítí...............................................

Více

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

SWITCHE PRO FTTX - NASAZENÍ V SÍTÍCH S IPTV

SWITCHE PRO FTTX - NASAZENÍ V SÍTÍCH S IPTV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí. Doporučená literatura. Motivace

Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí. Doporučená literatura. Motivace Osnova přednášky Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí Pavel Balda ZČU v Plzni, FAV, KKY Motivace a historie Vrstvení protokolů referenční model ISO-OSI Rodina protokolů TCP/IP Formáty

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více