Stavební úpravy v Osikách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy v Osikách"

Transkript

1 Protihluková stěna Hasičská zbrojnice Výstavba v Železném Pozvánky na hody Galerie Skleněnka Obrazy Františka Jurka Výstava v synagoze Dechový festival Vavřinecké kolečko Bruslení v létě Volejbal v Drásově Termínová listina OFS Číslo 15 Ročník XVIII Cena 9 Kč Víceúčelové centrum a sportoviště v Železném Obě stavby již slouží občanům Pozvánky na hody Obec Malhostovice zve na tradiční Vavřinecké hody. Připraveny jsou kulturní, společenské i sportovní akce, které se konají po tři dny. V pátek 6. srpna ve 21 hod. se koná taneční zábava, hraje Marshal. Na sobotu 7. srpna je v dopoledních hodinách připravena sportovní akce Vavřinecké kolečko a od 13 hod. bude zvaní hostů. Ve 20 hod. začne hodová zábava u sokolovny, hraje JAM-MIROS. V neděli v 11 hod. je slavnostní mše svatá, v 15 hod. půjde obcí krojovaný průvod, na 17. hodinu je připravena hodová zábava pod májou, hraje Zla anka. V Úsuší se koná pou v neděli 15. srpna. V dopoledních hodinách se (pokračování na str. 2) První kroky k výstavě byly zahájeny už v roce 2007 projektovou dokumentací. Akce byla stavebně zahájena v červenci loňského roku, kolaudace proběhla letos v červenci. Víceúčelové centrum se nachází ve středu obce nástavba a přístavba budovy prodejny potravin. Vzniklo zázemí pro technické služby v obci (garážování traktoru, sekačky, prostor pro posypový materiál) a zázemí pro pracovníky zajiš ující tyto služby. V přízemí se nachází místnost pro odbavení tělesně postižených občanů, kteří mají do budovy bezbariérový přístup. V prvním patře je v jedné části kancelář OÚ, účtárna, archív. Druhá část bude využívána pro kulturní a společenské vyžití občanů najdeme zde knihovnu, spolkovou místnost, čítárnu a hernu pro děti. Součástí projektu bylo vybudování malého dětského hřiště v těsné blízkosti budovy pro děti předškolního věku. Společně s centrem bylo vybudováno i nové sportoviště v areálu Horky. Na stávajícím hřišti byly postaveny dvě pergoly, tím se dají Stavební úpravy v Osikách Uprostřed obce probíhají práce na výstavbě nové točny. Točna autobusů s přístřeškem a přilehlé prostranství bylo v Osikách budováno na zavezené rokli v letech Funkce točny se zcela změnila v roce 1981, po stavbě spojovací komunikace Osiky-Brumov. Také parková zeleň po 28 letech si zaslouží obnovu. Proto v roce 2008 tyto prostory využívat ke kulturním akcím i v případě nepříznivého počasí. V sousedství původního hřiště bylo zbudováno multifunkční hřiště s umělým povrchem. Je určeno pro individuální i kolektivní (pokračování na str. 2) byla zpracována Studie úpravy prostranství točny autobusů v Osikách, která o rok později sloužila jako podklad pro zpracování projektové dokumentace Úprava prostranství točny autobusů Osiky a Revitalizace návsi kolem autobusové točny Osiky. Uvedený společný projekt řeší obnovu místní komunikace, veřejné zeleně, stanoviště odpadových kontejnerů a prostranství před prodejnou. Loni na podzim podala obec žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova u SZIF. Ta byla kladně vyřízena a v květnu letošního roku byla podepsána dohoda. Objem prací přesáhne 4 miliony Kč, z toho ¾ pokryjí dotace od SZIF. Výběrovým řízením byla vybrána jako dodavatel stavby firma Mertastav, která od začátku června uvedený projekt realizuje. Centrum u nádraží v Tišnově Jak si vedou v Horních Loučkách Obec je provozovatelem vodovodu a kanalizace. V minulých letech bylo investováno do akcí, které měly za cíl zlepšit vydatnost vodních zdrojů a kvalitu dodávané vody do sítě. Obec má vydané vodoprávní povolení na stavbu Stavba vodojemu o kapacitě 2x50 m 3 a zkapacitnění celkové vodovodní sítě. Na stavbu byla podána žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství. V případě neúspěchu bude stavba realizována z vlastních zdrojů a bude pravděpodobně uskutečněna v průběhu několika dalších let po jednotlivých etapách. Fotografická soutěž Městys Lomnice vyhlašuje již pátý ročník soutěže amatérské fotografie Lomnický objektiv, na volné téma z Lomnice. Na fotografiích mohou být různé místní památky, lidé našeho regionu, příroda, zážitek z prázdnin, kulturní nebo sportovní slavnost atd. Maximální počet fotografií od jednoho autora tři, barevné, černobílé i digitální, formát libovolný (max. 10x15 cm). Každá fotografie musí být identifikovatelná, vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrané snímky zveřejnit. Uzávěrka soutěže je 12. listopadu. Soutěžní snímky přijímá Úřad městyse Lomnice matrika, tel nebo na Protihluková stěna splnila očekávání Výstavba sportovního a obchodního centra u nádraží je v plném proudu. Kromě výstavby samotného centra se nyní již rýsuje i přístupová cesta od firmy Mouka. Další příjezd bude od ulice Mlýnská. Tuto část komunikace v délce cca 60 m financuje Město Tišnov. Vše má být včetně inženýrských sítí hotovo již na podzim. Upozornění řidičům Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince K výměně je třeba mít platný doklad totožnosti, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Povinná výměna průkazu je osvobozena od správního poplatku. Řidičský průkaz vyměníte na odboru dopravy obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v našem regionu Tišnov a Kuřim). Nový bude vydán nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Další informace získáte na internetových stránkách V současnosti je pro obec prioritou co nejdříve napojit nový vodní zdroj HV1, o hloubce 70 m a vydatnosti 106 m 3 denně, s hodnotou dusičnanů ve výši 12 mg v 1 litru vody na stávající vodojem a dodávat tuto kvalitní vodu občanům. V červenci byla provedena filtrace jezírka, které se nachází ve středu obce. Poděkování patří zvláště členům SDH, kteří se do této akce zapojili. Jezírko, které dnes září čistotou, se stalou jedním z dominantních prvků v obci a v horkých letních dnech může sloužit pro děti i k příjemnému osvěžení. Obyvatelé domů na Karasově ulici v Tišnově mohou být dnes již spokojeni. Jak se zdá, hluk od projíždějících vlaků se snížil. Protihluková stěna, která zde byla v květnu dokončena je vysoká 150 cm, jedná se o stěnu oboustranně pohlcující hluk a je zbudována z části na náspu tělesa dráhy a z části na opěrné zdi. Navštívili jsme některé obyvatele bydlící v Karasově ulici, abychom zjistili jak jsou s výstavbou stěny spokojeni. Podle jejich slov se stav skutečně zlepšil, hluk je podstatně menší a jsou rádi, že se výstavba stěny realizovala. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Pozemní stavby Brno, Houbalova 4, tel: , www. proximaprojekt.cz

2 Oslavy v Ochozi se vydařily O víkendu července si obec připomenula 620. výročí od první písemné zmínky. Oslavy byly zahájeny křtem knihy Ochoz a co možná nevíte, která mapuje dějiny a život v obci. Knihu je možné zakoupit v informačním centru v Lomnici, v prodejně smíšeného zboží v Ochozi a v knihkupectví paní Raškové v Tišnově. Návštěvníci zhlédli výstavu archiválií, fotografií i historických předmětů, připomínající život v obci v dřívějších dobách. Na své si přišli malí i velcí návštěvníci, pro které bylo připraveno bohaté občerstvení, nechyběl řemeslnický jarmark nebo atrakce pro děti. Cena Jihomoravského kraje Stejně jako v předchozích letech i letos bude udělena významným osobnostem Cena Jihomoravského kraje. Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. srpna. Podané návrhy na udělení ceny bude shromaž ovat vedoucí odboru kanceláře hejtmana, který je následně předá k projednání Radě a Zastupitelstvu JMK. Zastupitelé budou o oceněných rozhodovat v průběhu září. Návštěvníky zaujala výstava fotografií Vyberte Strom roku 2010 Červený buk z Lomnice je ve finále! Udělením Ceny JMK oceňujeme vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na jižní Moravě narodily, žijí nebo jsou s naším regionem spojeny svým působením. Vím, že takových osobností, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentují v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívají k jeho věhlasu a dobrému jménu, má náš kraj mnoho. Věřím proto, že budeme moci takto na V loňském roce byly zahájeny práce na opravě budovy požární zbrojnice, jejíž stáří je více než 50 let. Letos se v pracích pokračovalo. Budova byla zateplena a stavebními úpravami se současně vyřešilo i garážování požárních vozidel. V současné době jsou dokončeny i vjezdy do garáží, pokračuje se v dalších úpravách okolního prostranství, které jsou součástí jiné akce programu rozvoje venkova. V Borači mají opravený železniční přejezd Na fotografii přinášíme pohled na zbrusu nový přejezd, který se nachází uprostřed obce. Starý dřevený byl nahrazen novým. Oprava se uskutečnila v polovině července, práce byly prováděny při výluce vlakové dopravy. (ná) Až do 10. října můžete podpořit finalisty ankety Strom roku 2010 a přispět na výsadbu stromů. Finalistou mezi 12 stromy ankety je i červený buk v Lomnici. 300 let starý strom, který roste v parku před hlavním průčelím zámku se stal vítězem ankety Strom Tišnovska Údajně byl vysazen v době, kdy lomnické panství spravoval František Gabriel Serenyi. Stín buku rád využíval apatykář ze zámecké lékárny i hraběcí děti. Strom byl okrasou a dominantou zámeckého parku. Františka Gabriela Serenyiho si Lomničtí považovali, zasloužil se o rozkvět a vzhled obce a gramotnost obyvatel. Jeho rod vládl v Lomnici téměř tři sta let, až do roku Strom roku 2010 můžete zvolit dvěma způsoby: dárcovskou SMS nebo podpisem na hlasovací archy. Bližší informace získáte na Dárcovská SMS pro buk má tvar DMS STROM3, posílat ji můžete na číslo , cena SMS je 30 Kč. Anketa vyvrcholí 20. října v brněnském divadle Husa na provázku, kde vítězný Strom roku 2010 bude vyhlášen. jejich život a dílo upozornit nejširší veřejnost, řekl hejtman JMK Mgr. Michal Hašek, podle kterého bude slavnostní předání cen letošním laureátům součástí slavnostního říjnového koncertu JMK, který bude uspořádán u příležitosti 10. výročí obnovení krajské samosprávy. Plné znění zásad udílení ceny JMK je zveřejněno na webových stránkách JMK: (fel) Hasičská zbrojnice v Lažánkách v novém kabátě Tím, že obec zmodernizovala starou budovu hasičky a vybavila ji novou hasičskou technikou, dala svým hasičům dárek k 130. výročí založení sboru, které připadne na příští rok. (pokračování ze str. 1) míčové hry (volejbal, nohejbal, tenis a házená). Jeho součástí je zázemí, které dosud chybělo šatny, toalety, sklad sportovních potřeb a tribuna pro diváky. Vedle hřiště s umělým povrchem vznikl nový prostor, který v budoucnu využije SDH ke svým tréninkům. Financování bylo zajištěno z prostředků EU SZIF ve výši 90 %, 10 % byla spoluúčast obce. Celková hodnota díla je 15 milionů Kč. Vybudováním obou center dostávají občané Železného možnost kulturního, společenského i sportovního vyžití na velmi pěkné úrovni. Na konci července byly dokončeny práce související s montáží nové filtrační technologie, čerpací stanice a nových trubních rozvodů mezi bazénem a pískovými filtry. Posléze proběhl zkušební provoz a od začátku srpna je filtrační technologie uvedena do trvalého provozu. Nová technologie filtrace bazénové vody nahradila zastaralou a technicky nevyhovující pískovou kolonu. Stejně tak nově osazené čerpadlo zajistí efektivnější provoz, kdy výměnu celého objemu nádrže zajistí během pouhých pěti hodin. publicistika Loupež v Předklášteří V noci došlo k vloupání do občerstvení u Hastrmana v Předklášteří. Způsobená škoda je cca Kč. Našly se granáty Ve čtvrtek byly v řece pod mostem u železničního přejezdu v Předklášteří nalezeny 4 dělostřelecké granáty. Munici převzal pyrotechnik. Sprejeři opět řádí V pondělí posprejovali vandalové budovu ČOV v Nedvědici. Způsobili tak škodu ve výši cca Kč. Ztratily se motory Odcizení volně ložených motorů z areálu bývalého ZD v Lomničce bylo policii nahlášeno Zloději způsobili škodu za Kč. Upozornění Policie upozorňuje občany, aby nepouštěli cizí osoby do bytu nebo domu pod záminkou prodeje zboží. V posledních dnech se v regionu pohybuje auto stříbrné barvy, jehož pasažéři nabízí zlaté věci. (BTK) Ovenálie Ve dnech 14. a 15. srpna se v přírodním areálu na Zlobici konají ovčácké slavnosti Ovenálie. Uskuteční se výstava plemen ovcí a koz, ukázky stříhání ovcí, pasení, zpracování vlny a mléka. Připraven bude prodej specialit, sýrů, soutěže pro návštěvníky vaření kotlíkového guláše, pojídání halušek. Na Zlobici se dostanete autem z hlavní silnice Brno Svitavy v obci Lipůvka vlevo směr Tišnov, po 1 km na vrcholu stoupání odbočka vlevo (označeno) po účelové komunikaci 3 km do areálu. Autem z Tišnova přes Malhostovice odbočíte na kopci za Nuzířovem vpravo. Více informací na (xyz) Rekonstrukce nádrže v Drahoníně (pokračování ze str. 1) v kapličce koná mše svatá. V sobotu 14. srpna bude od 20 hod. v prostoru u kapličky pou ová zábava, na které k tanci a poslechu zahraje J-Bend. V Maršově pořádá SDH ve dnech srpna v parku u kaple pou- ové akce Hodové třídenní. V pátek od 21 hod. se koná předhodová taneční zábava pro Víceúčelové centrum a sportoviště v Železném Akci podpořil JMK dotací ve výši Kč. V průběhu srpna bude demontováno automatické dávkování chlóru a bude také opraveno dětské brouzdaliště. Nádrž plní primárně funkci akumulace vody pro hašení požárů. Mimo to je však velmi oblíbená u občanů, kteří ji na vlastní nebezpečí využívají v letních měsících k osvěžení. (ná) Tutláme nebo netutláme? VOX 15 Ohnivý živel řádil V pátek 16. července odpoledne hořelo obilí na poli u Lomničky v místech zvaných Mášovy dubiny. Podle šetření se ve velkých vedrech vznítila munice z II. světové války, obsahující náboje s bílým fosforem. Požár se podařilo HZS Tišnov v krátké době uhasit. V horkém letním počasí hoří v Mášových dubinách často Dívka zraněním podlehla Víkendový motorkářský sraz ( ) na letišti v Borovníku dostal hned na jeho startu krutou nálepku. Dvě hodiny po půlnoci v tamním areálu ujížděl na šestistovce Yamaha třicetiletý motorkář bez přilby na hlavě. Bláznivá jízda skončila tragicky. Motorkář, který vlastní řidičský průkaz pouze na nejslabší motocykly, vjel do skupinky chodců. Těm nepomohlo ani to, že si na cestu svítili baterkou. Bilance havárie je tragická. Na místě zůstali čtyři lidé v bezvědomí. Dvacetiletá dívka svým zraněním v brněnské nemocnici podlehla. Sedmadvacetiletý muž byl těžce zraněn, zraněna je i čtyřiadvacetiletá žena. V nemocnici skončil také řidič motorky, kterému šetřením byly zjištěny v krvi necelé 2 alkoholu. (xyz) Pozvánky na hody Krojovaní v Maršově mladé s rockovou skupinou Drive z Opavy. V sobotu je na 20. hod. připravena krojovaná hodová zábava, Českou a Moravskou besedu předtančí děti a krojovaná chasa. V neděli se koná Mariánská pou. V hod. je v parku mše svatá, ve hod. projde obcí krojovaný průvod dětí a chasy. Následovat bude hodové odpoledne s Bítešskou kapelou pana Božka. Obec Horní Loučky zve na pou Nanebevzetí Panny Marie, která se uskuteční v sobotu 14. srpna. V 15 hod. se koná v kapli mše svatá, od do 17 hod. je připraveno estrádní vystoupení na letním parketu, od 20 hod. bude ve venkovním areálu taneční zábava, na které zahrají Vracovjáci. Městys Lomnice zve příznivce dobré nálady na hody ve dnech 21. a 22. srpna. V sobotu 21. srpna stárci a stárkové budou zvát na nedělní program. Večer se bude konat předhodová zábava za doprovodu Veselé trojky Pavla Kršky. V neděli začne program v 15 hod. slavnostním průvodem stárků v lomnických krojích. Následovat bude vynesení ortelu nad beranem, program uzavře Moravská beseda. O hodovou zábavu se postará skupina Nota-Bene. Bohaté občerstvení zajištěno, každý si vybere dle chuti a libosti. V případě špatného počasí se akce uskuteční v sokolovně. III. díl Případ z konce dubna (!) havárií zakončenou honičku policejních hlídek, s automobilem údajně řízeným policistou, stále sledujeme. Jak nám sdělila kpt. Mgr. Martina Lídlová (tisková mluvčí Inspekce PČR), v případu stále probíhá šetření, čeká se na znalecké posudky a od dozorujícího státního zástupce je prodloužena lhůta do konce měsíce září. Aniž bychom chtěli vyšetřování zlehčovat, přece jenom se vkrádá myšlenka, že pokud tato jednoduchá věc není za 3 měsíce vyšetřena, nehrají zde roli nějaké jiné zájmy a vztahy? Jak by to bylo asi u složitějších případů? To by možná většina pachatelů v klidu zemřela ve vysokém věku v průběhu mnohaletého vyšetřování.

3 VOX 15 Výstava v Jamborově domě V galerii v Tišnově se koná výstava obrazů a litografií Františka Jurka k jeho nedožitým 55. narozeninám. Jurek se narodil 29. srpna 1955 v Novém Městě na Moravě, od mládí rád kreslil a maloval, vyučil se kuchařem. 20. listopadu 1989, tedy den po revoluci, kdy ještě vůbec nebylo jisté, jak vše dopadne, odešel do Rakouska, aby poznal možnosti našich sousedů. Odešel se záměrem přečkat tam dva měsíce, zůstal dvanáct let. V roce 1998 prezentoval poprvé své obrazy v ČR. V následujícím roce Státní zámek připravil pro návštěvníky několik výstav a akcí. Až do 29. srpna se v zahradě koná výstava Sochy na zámku. K vidění je také výstava Tvarování zeleně v historickém prostředí, která potrvá do 30. září. Dobrodružství vertikál V muzeu v Předklášteří se koná výstava o minulosti a přítomnosti horolezectví Dobrodružství vertikál, která je doplněna výstavou obrazů Ing. Arch. Josefa Borkovce. Potrvá do 28. září a navštívit ji můžete denně mimo pondělí a hod. Bližší info na tel (ná) Dechový festival Pod Hradiskem V sobotu se v Dolních Loučkách na hasičském placu Pod Hradiskem koná již tradiční dechový festival. Od 14 hod. bude hrát Podhorácká kapela, Kamarádi, Galáni, Pálavanka, Žadovjáci. Od 20 hod. bude následovat taneční zábava hrají Žadovjáci. Myšlenka konat dechový festival vznikla v roce 2003 v Ratíškovicích na festivalu slováckých dechových hudeb, kam z Louček každoročně vyráží milovníci dechovky za kvalitní muzikou. Když pak své zážitky rozebírali při posezení na Bařině, napadlo je uspořádat obdobnou akci, která Loučkám už hodně let chyběla. Díky skupince nadšenců se z této myšlenky stala tradice. V rámci uplynulých ročníků se tak na hasičském placu Pod Hradiskem vystřídaly kapely jako Podhorácká muzika z Dolních Louček, Bítešská kapela, Bobrůvanka, Brněnka, Kamarádi z Mutěnic, Vysočinka, Koroužanka, Šardičanka, Valaška a Túfaranka. Ve velké výstavní síni můžete vidět výstavu Loutky na zámku. Otevřeno v otevírací době zámku do 31. října. V malé výstavní síni se koná výstava Marie Ebner Eschenbach, žena, spisovatelka a dramatička. Ve velké výstavní síni je Program Clubu Escape v srpnu Klub v Kuřimi na zámku zve na pátek 6. srpna, kdy se koná Oldies Party Flash. Vstup do 21 hod. a pro návštěvníky letního kina zdarma, jinak 30 Kč. V sobotu 7. srpna se koná Hit Party Flash. Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Prožijte příjemný večer, nechte si hrát hity na přání. Vstup zdarma. V pátek 13. srpna je připraveno Oldies Party Flash. Vstup do 21 hod. a pro návštěvníky letního kina zdarma, jinak 30 Kč. V sobotu 14. srpna se koná Hit Party Flash. Večer se skvělou muzikou, vstup zdarma. V pátek 20. srpna je na programu Oldies Party Tomme. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální. Vstup do 21 hod. a pro návštěvníky letního kina zdarma, jinak 30 Kč. Jarošův mlýn zve Muzeum řemesla mlynářského ve Veverské Bítýšce je jediné místo, kde je možné získat putovní turistickou známku pro rok Ta je umís ována na dobu jednoho roku na jedno místo ze stávajících známkových míst. Motivem známky je 100 let od letu prvního českého pilota Jana Kašpara. Sběratelsky cenná známka je dávána zdarma při zakoupení turistické známky daného místa. Při prohlídce mlýna si můžete projít i taková místa, kam je za provozu z hygienických a bezpečnostních důvodů návštěvám vstup přísně zakázán. Dozvíte se, jak se ze vstupní suroviny obilného zrna vyrobí mouka hladká, polohrubá, hrubá, krupička, krupice, oddělí se otruby a klíčky, nežádoucí příměsi, plevel nebo jak se ve mlýně dříve žilo. Muzeum najdete Na Bílém potoce 89 (z náměstí po modré značce směrem na Šmelcovnu). Otevřeno je od úterý do neděle 9 19 hod. Mimo uvedenou dobu po domluvě na tel , (ná) Prodejní výstava Jana Saudka v Brně Brněnské kulturní centrum se v rámci své činnosti rozhodlo podpořit kulturní dění ve městě Brně a spolupracuje s majitelkou Saudekgallery na prodejní výstavě fotografií a olejů Jana Saudka, v prostorách Staré radnice Křiš álový sál a Prodejní galerie, Radnická 10. Výstava potrvá do 12. září, přístup do prostor je denně hod. Vstupné 50 Kč, zlevněné 25 Kč (studenti, senioři a ZTP), dítě do 10 let 20 Kč, rodinné 100 Kč (2 dospělí a 2 děti). (fel) Udělejte si výlet na hrad Veveří Na Veveří je otevřeno denně mimo pondělí 9 17 hod. V rámci vstupného do areálu je možné navštívit výstavy Copuli Lapidum kresebné rekonstrukce hradních zřícenin povodí řeky Svratky a repliky tyčových zbraní 30leté války, dále hradní ochozy, část sklepení a denně také stálou výstavu dravých ptáků s pravidelnými ukázkami sokolnického výcviku. Vstupné 50/25 Kč. uspořádal dvě samostatné výstavy v Brně a ve Vídni. Stal se i kmenovým autorem Galerie Otto se zastoupením ve Vídni, Bad Gasteinu, Mnichově a Londýně. Malíř, který začínal od úplné nuly a když konečně něčeho dosáhl, byl náhle povolán do nebeského ateliéru. František Jurek byl malířem nostalgických vzpomínek na přelom 19. a 20. století, na dobu našich pradědů a prababiček výrazná barevnost, charakteristická stylizace, dámy v kloboucích, kočka v okně, balón na obloze. Vše pod jasně modrou oblohou v pohodě, s úsměvem a beze spěchu. Domy ani lidé na obrazech nevrhají stín, i když počasí je letně slunečné. Domy, oblečené do barevných fasád, jsou frajersky rozkročené a některé téměř tančí. Čas se zastavil a malíř se rozhodl s ním nehýbat. Rezignoval i na účelovou prosperitu, která nutí člověka za každým úkonem hledat adekvátní zisk, prospěch a aktivní bankovní saldo. Výstava potrvá do a navštívit ji můžete úterý až pátek hod., sobota a neděle hod. V srpnu je na hradě otevřeno od 9 do 17 hod. (denně mimo pondělí). Připraveny jsou prohlídkové okruhy A, B, C, D. Vstupné do areálu za druhou branou (barbakánem) jednotné 10 Kč. Trasa A: základní průřez celými dějinami hradu a jeho stavebním vývojem, náznaková instalace, cca 60 min., plné vstupné 90 Kč, senioři 70 Kč, děti 6 15 let, studenti, ZTP 50 Kč. Trasa B: 19. století na gotickém hradu a rodina Mittrowských, plně zařízené interiéry, cca 90 min., max. 10 osob ve skupině, až od 10 let věku, pouze na předchozí objednávku, vstupné plné 200 Kč. Zámek Lysice nabízí k vidění Zámecké divadlo v Lysicích, obě potrvají do 31. října. Volný vstup mají návštěvníci do zámeckého sklepení s expozicí historických náhrobních kamenů a na výstavu Sochy Olbrama Zoubka v renesančním salonku vedle pokladny a na vnitřním nádvoří zámku. Od 17. do 22. srpna bude v reprezentačních prostorách prohlídkové trasy A připravena výstava Léto budiž pochváleno aranžmá z letních květin a květiny v obrazech akvarely. Více info najdete na (BTK) Kulturní akce ve Svatoslavi V sobotu 14. srpna ve 21 hod. se na návsi u kostela koná taneční zábava. Hraje Anna Rock. V neděli 15. srpna ve hod. se na návsi koná koncert SURF Eva a Vašek. Prohlídka bývalých reprezentativních prostor, nyní už zcela restaurované freskové jídelny a nově opraveného krovu tzv. Paláce s břitovou věží. Vstupné 20/10 Kč. Vstupné do areálu plné 10/5 Kč. Řecký víkend na hradě Veveří pro rodiny s dětmi se koná 14. a 15. srpna od 10 do 17 hod. Bližší info na nebo na tel (fel) kultura Kulturní tipy v Kuřimi Městská knihovna Tišnov Z knihovního zákona vyplývá pro knihovny povinnost provádět revizi knihovního fondu, a to jednou za 5 let. V červenci 2010 pracovnice tišnovské knihovny zrevidovaly více jak svazků knih. V rámci revize probíhala také aktualizace fondu. Půjčovní doba v srpnu: Dětské oddělení: PO 8 11 a hod. Dospělé oddělení: ÚT, ST 8 11 a hod. Navštivte hrad Pernštejn Výstava ve Skleněnce Galerie Skleněnka a Obecní úřad v Březině zvou v neděli v hod. na zahájení výstavy obrazů, šperků a fotografií. Autorka obrazů ak. malířka Alena Synková žije ve Švýcarsku a maluje výhradně ženy. Proto jsme zvolili k této výstavě šperkařku Danielu Vaňkovou, která tvoří v Brně. Obě autorky jsou absolventkami V Městské knihovně se koná výstava obrázků decoupage populární metoda dekorování, kdy staré okoukané předměty lze proměnit k nepoznání. Autorkou je Irena Vašíčková, výstavu můžete navštívit v půjčovní době až do 9. září. V srpnu je otevřeno dospělé oddělení: středa 9 12 a 13 18, pátek 9 12 a hod. Dětské oddělení: středa 9 12 a V předprodeji můžete zakoupit vstupenky na koncert naší přední folkové skupiny Prázdniny končí se Spirituál kvintetem, který se koná 29. srpna v na zámeckém nádvoří. Vstupné 100 Kč. K zakoupení jsou i vstupenky na koncert Čankišou a Kumbalu, který se koná 17. září na zámku. Vstupné 100 Kč. V předprodeji rovněž zakoupíte vstupenky na koncert Pocta Wabimu Ryvolovi Kamelot a hosté. Kromě členů Kamelotu se představí zpěvačka Blanka Šrumová (ex Tichá dohoda) a Petr Surý (ex Druhá tráva) a zahrají vlastní úpravy známých i méně známých skladeb trampského klasika. Vstupné 150 a 120 Kč. Koncert se koná 4. října v v KD. V předprodeji jsou vstupenky za 240 Kč a 190 Kč na Screamers v šapitó 6. října v hod. v KD. (fel) Horácká galerie v Novém Městě na Moravě V galerii se konají dvě výstavy. První s názvem Sochařovy sny, na které svá díla vystavuje do konce srpna Jiří Vašica. Druhá Jiří Bašta Vivat aluminium navazuje na instalaci objektů v Horácké galerii před několika lety, jejímž stěžejním tématem byla sbírka milníků a patníků zpodobňující světce. V současné fantazijní tvorbě z nalezeného materiálu, potkává umělec předměty běžné denní potřeby a dává jim možnost vyniknout v jiné oblasti, než pro jakou byly určeny. Otevřeno je denně mimo pondělí hod. (fel) Letní koncerty v Býkovicích V sobotu 14. srpna ve hod. se v Býkovicích u Černé Hory koná letní koncert, vystoupí Anna K. Vstupné 230 Kč. V neděli 15. srpna v 17 hod. vystoupí Bratři Nedvědové. Trasa C: doplnění stavebně historického vývoje, sklepy, krovy a jiná místa, důležitá pro stavební vývoj objektu, cca 90 min., max. 10 osob ve skupině, min. 5 osob, až od 15 let věku, pouze na předchozí objednávku, vstupné plné 200 Kč. Trasa D: kaple, sakristie, hodinová věž, cca 40 min., max. 5 osob ve skupině, až od 15 let věku, pouze pro fyzicky zdatné a zdravé osoby na předchozí objednávku, vstupné plné 200 Kč. Až do 3. října se na hradě v prostorách hradní sýpky konají výstavy Kryštof Pavel z Liechtensteinu- Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, která mapuje historii Moravy v první polovině 17. století, dramatické období třicetileté války, ale také jedno z významných období v dějinách samotného hradu Pernštejna. (kvok) Zámek v Rájci zve k návštěvě V srpnu je otevřeno hod. denně mimo pondělí. Návštěvníci si mohou zvolit pohlídku: malý okruh přízemí vstupné plné 80/60/50 Kč, velký okruh přízemí, první patro a kaple 100/70/60 Kč, kaple výstavní prostor za zámeckou kaplí 30/20 Kč. Ve dnech 14. a 15. srpna a 21. a 22. srpna se od 9 do hod. konají kostýmované prohlídky. Jedná se o netradiční prohlídky zámku s šermem, hudbou a tancem, které proběhnou v prvním patře zámku. Děti do 130 cm, které přijdou v kostýmech, mají vstup zdarma. V uvedených dnech bude na nádvoří zámku jarmark tradičních výrobků. Vstupné 80/60 Kč. V neděli 15. srpna se koná tradiční rájecká církevní pou, procesí vychází od kostela v Rájci a směřuje na nádvoří zámku. V zámecké kapli Nanebevzetí panny Marie se koná bohoslužba. V zámecké kapli je do 30. září výstava Dřevořezby manželů Netíkových. V sobotu v 10 a 14 hod. je připravena prohlídka parku se zámeckým zahradníkem. Začátek prohlídky na nádvoří zámku kontakt E. Kopecký , otvírací doba parku je denně od 6 do 20 hod. SUPŠ šperkařské v Turnově. Zahrát a zazpívat jim přijdou jejich přátelé Věra Bakalová, František Kratochvíl, František Bártl. Současně zahajuje Galerie Skleněnka v zasedací místnosti na OÚ výstavu STRAHA, studenta slavistiky a francouzského režiséra Patricka Vireta. Jedná se o soubor 24 fotografií a doprovodných textů autorů z Prahy a Štrasburku. Tato kolekce už byla vystavena ve Štrasburku a v Olomouci. Výstava potrvá do 19. září, otevřeno je o víkendech hod. nebo na požádání. Výstava fotografií ve všední dny 8 12 hod. nebo po domluvě na tel , post.cz. Alice Dostálová Galerie v Malhostovicích V Libušině galerii se během prázdnin koná Prázdninová obrazárna. K vidění jsou díla více než 40 autorů z Moravy a Čech. Otevřeno je úterý neděle hod. Více na nebo na tel (kvok) Vstupné 250/300 Kč. Vstupenky zakoupíte v penzionu U Tří Volů (Býkovice), v KIC na Běhounské v Brně. Více info na tel (fel) letní kino v Kuřimi nádvoří zámku Pá DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Komedie ČR So IRON MAN 2 Akční sci-fi USA Ne MAMAS & PAPAS Drama ČR Pá KUKY SE VRACÍ Dobrodružný/loutkový ČR Ne TWILIGHT SAGA: ZATMĚNÍ Romantický thriller USA (ná) KINO letní Kino Tišnov Pá So ŽENY V POKUŠENÍ Úspěšná česká komedie Út St TO BYL ZÍTRA FLÁM Komedie Pá So PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU Dobrodružný velkofilm Út St VRAHOUNI Akční komedie Pá So SOLOMON KANE Dobrodružný film Út St ZÁLOŽNÍ PLÁN Romantická komedie KINO SVRATKA Ne JAK VYCVIČIT DRAKA Animovaná komedie V galerii v Křížovicích se do 15. srpna koná výstava Obrázky a hračky pro děti. Mimořádně je otevřeno denně a hod., kromě pondělí. O víkendech v 15 hod. jsou připravena malá představení pro děti. K vidění je i stálá expozice děl Zdeňka Macháčka. Více informací získáte na tel Pozvánka na Lomnici V neděli 8. srpna bude ve 14 hod. v synagoze vernisáží zahájena výstava Fotografie fotoklubu Tišnov Krajina a krajinné detaily, Městys Lomnice Historické pohlednice Lomnice. Výstava potrvá do 29. srpna a navštívit ji můžete o víkendech od 13 do 17 hod. Mimo uvedenou dobu po domluvě na ÚM tel Výtvarné léto v Železném potrvá do Vstup denně hod. Fotografie na Žernůvce Až do 15. září se v Domově sv. Alžběty koná výstava tišnovského rodáka P. Václava Trmače Zvířata zblízka. (koko) V Galerii Kruh vystavuje v srpnu a září obrazy Zdeňka Burgetová. V nabídce jsou i prodejní výstavy keramiky, upomínkových předmětů. V srpnu a září je volný vstup do prostor bývalé zámecké kuchyně s výstavou historických litinových kamen z 19. stol. a ukázkou soudobé litiny. (HUSK)

4 inzerce Přij te k nám, rádi vás obsloužíme rezervace na tel: Tišnov, Horova 958 Býkovice: Porčův mlýn Krčma u mlýna otevřeno celý týden kromě pondělí Býkovice: Hotel U Tří volů (Býkovice 30) Lysice: Hotel Lidový dům (nám. Osvobození 145) Tel , kontakt CUKRÁRNA U KRÁLE Předklášteří otevřeno denně 9 19 h italská káva zákusky, chlebíčky zmrzlinové speciality letní zahrádka RESTAURACE KRČEK Tišnov sokolovna otevřeno každý den každý všední den výběr ze čtyř druhů menu sobota neděle: víkendové menu příjemné posezení na zahrádce, dětský koutek možnost zakoupení turistické známky a štítku rozhledny v Tišnově tel , w w w. r e s t a u r a c e k r c e k. c z Tel: Otevřeno červenec a srpen: pátek až neděle h Travní káry, lukostřelba, paintball Možnost firemních akcí, oslav atd. VOX 15 STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. přijme pracovníka na provozovnu CopyCentrum Tišnov Pracovní náplň: grafické návrhy, výroba reklamy, obsluha CopyCentra. Požadavky: dobrá znalost práce s PC, znalost grafických programů Písemné žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: STAVOPROJEKTA, stavební firma a.s., Kounicova 67, Brno, tel nebo na Dárkové kupony! Prodejna 4U Banana nám. Komenského 146, Tišnov obdarovaný si vybere sám vy ušetříte 10 % např. za kupon v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč Restaurace V CHALOUPKÁCH Předklášteří tel nabízíme: domácí kuchyně nekuřácká jídelna posezení na zahrádce otevřeno: denně h, pá so h, ne h TOTÁLNÍ VÝPRODEJ STROJŮ Sekací kladivo Makita Svařovací invertor ALFA IN HM0860C 4,9 kg Kč Vrtací kladivo DeWalt nová cena Kč PEGAS 160 E Kukla svářecká samostmívací D25002K P600E, P600E-C Kč nová cena Kč Kč Úhlová bruska Makita Úhlová bruska PROTOOL GA9030SF01 prům.230, 2400W AGP D prům.150, 1600W Kč nová cena Kč Kč akční cena Kč nová cena Kč nová cena Kč Specializovaná prodejna nářadí: Mlýnská 129, Tišnov, tel.: Prodejní doba: Po-Pá hodin, So hodin PIVNICE VE DVOŘE Štěpánovice o víkendech uzené speciality domácí kuchyně příjemné posezení v letní zahrádce dětský koutek po pá h, so ne h Prodám pračku WM, nerez vana, vrtulka dole, v dobrém stavu velice levně. Tel Prodám očištěné cihly. Plná 214 ks ks půlek, dutá 16 ks, bílá 12 ks. Vše za Kč. Tel Prodám bloky Supertherm 38 x 25 x 25cm P+D 150 ks + zbytky. Vše za Kč. Tel Prodám taška Bramac Alpská clasic (červená) ½ 80 ks. Cena 15 Kč/ks. Tel Prodám skruže prům. 60 cm, výška 100 cm, cena 600 Kč/ ks a výška 80 cm 2 ks, cena 500 Kč/ks. Tel Pro držitele ZTP průkazu výhodně prodám auto Škoda Favorit TK do 7/2012. Tel , Prodám silniční jízdní kola na výšku cca 175 cm. Perfektní stav. Tel Prodám novou sušičku na prádlo Whirpool AZW 7813 na 6 kg. Tel pokládka plovoucích podlah Obec Dolní Loučky nabízí k prodeji stavební pozemky v lokalitě Na Loukách za cenu Kč/m 2 v lokalitě jsou veškeré inženýrské sítě + přípojky (plyn, voda, elektřina) možnost výstavby RD bude ve III. čtvrtletí 2010 Bližší informace na nebo na OÚ tel Prodám nevybalený mrazák Indesit, 100 l, 4 šuflata. Pořizovací cena Kč, sleva Kč. Tel Dobře zaplatím pohlednice do r Adresa: Studený, Lidická 23 b, Brno. Tel večer. Studny voda, čištění studní, opravy, terasy, zámk. dlažby. Tel Pronajmu byt 1+1 v Tišnově, ulice Květnická. Tel Za odvoz daruji velmi pěkný a zachovalý nábytek. Tel Hledám od září dlouhodobý podnájem malého zařízeného bytu v Tišnově. Ne RK! Prosím SMS na tel (47letá nekuřačka) Až Kč měsíčně NAVÍC za reklamu na vašem AUTĚ, plotě, DOMĚ či pozemku. Volejte (po pá, 7 19 h) tel Jsem 42/175, hledám hodnou, inteligentní, pracovitou, možno i pohlednou ženu k vážnému seznámení se zájmy o vytváření vl. zázemí, o rodinu, děti. Věk od 25 do 35 let. Jen vážné nabídky. Tel Prodám Saab 9.5 r. v. 1998, sedan, černý, nové turbo, nové čelní sklo, servisován v Ústí nad Orlicí cena: Kč tel

5 VOX 15 inzerce %!!! POZOR ÈASOVÌ OMEZENO!!!!!! AKCE TRVÁ DO !!! více informací o akci na BRNO KUØIM TIŠNOV Veslaøská 103 Tišnovská 305 Brnìnská BRNO BLANSKO ŽÏÁR NAD SÁZAVOU Bayerova 23 Masarykova 14 Strojírenská KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ POMÙŽEME VÁM SE ZÍSKÁNÍM DOTACÍ Kontejnerová doprava zemní práce. LEVNÌ. Tel.: Distribuce mražených potravin Hradčany 1, Tišnov Skladník ƒ naskladnění a vyskladnění zboží ƒ dobrý fyzický stav, ƒ časová flexibilita, ochota pracovat ve dvousměnném provozu ƒ dobré finanční ohodnocení, příspěvky na stravování Tišnov, dům U Banána, Nám. Komenského 122 tel./fax , GSM EXOTIKA Pošleme vás nìkam...! Řidič skupiny C ƒ praxe, pečlivost, důslednost, zodpovědnost ƒ hmotná zodpovědnost, dobré finanční ohodnocení Životopis zašlete na Kontakt: Ing. Radek Milion Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Pozemní stavby JSME PROJEKČNÍ SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ SE VÝŠE UVEDENÝMI OBORY Z HLEDISK A NOVOSTAVEB, REKONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH NEBO FUNKČNÍCH ÚPRAV, VYUŽITELNOSTI OBJEKTŮ, MODERNIZACÍ, SANACÍ, SPECIALIZOVANÝCH POSOUZENÍ A NÁVRHŮ Z OBLASTI STATIKY, GEOTECHNIKY A ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ (POSOUZENÍ ÚNOSNOSTÍ, STABILITY, PŘE- TVOŘENÍ STAVEB, ZEMNÍCH TĚLES, SVAHŮ, PAŽÍ- CÍCH KONSTRUKCÍ, ATD.). NAVRHUJEME JAK STAVBY TVOŘENÉ KLASICKÝMI METODAMI, TAK SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE (NAPŘ. HLUBINNÉ ZALOŽENÍ, KOTVE- NÍ, HŘEBÍKOVÁNÍ, SPÍNÁNÍ OBJEKTŮ A PŘEDPJATÉ PRVKY, ZÁCHRANY OBJEKTŮ, ATD.), ŽELEZOBETONOVÉ, KOVOVÉ, DŘEVĚNÉ, KOMBINOVANÉ, SPŘAŽENÉ. DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOUT NAŠE SLUŽBY A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU! PROXIMA PROJEK T, s.r.o. Houbalova Brno-Lišeň tel: , www. proximaprojekt.cz proximaprojek proximaprojek t.c z

6 inzerce VOX 15 AUTOSPEKTRUM ACC Hviezdoslavova 3, Brno, mimořádná nabídka Fabia Ambiente 1.2 HTP 51 kw Modelový rok: 2010 Akční paket PLUS (klima + Sunset) Nabídková cena po slevě Kč Kč (včetně DPH) Tel Tel./Fax

7 VOX 15 Vodnář (21. leden 19. únor) Věnujte čas svým blízkým a přátelům. Neváhejte napsat tomu na koho už dlouho myslíte. Lehčí společenská zábava s menším flirtováním vám neublíží. Ryby (20. únor 20. březen) Nepřemýšlejte tolik o všem možném, nechte věci volně plynout a hlavně v citových záležitostech na nikoho netlačte. Důležité věci se vždy nějak vyřeší. Skopec (21. březen 20. duben) Je vám přáno přátelství i láska. Máte dostatek energie na všechno co si zamanete. Kujte svá želízka, dokud jsou žhavá a nezapomeňte přitom i relaxovat. Býk (21. duben 20. květen) Dejte si pozor na bezhlavá a ukvapená rozhodnutí. Nejdřív je nutné si záležitost dobře promyslet, vymyslet postup a pak jednat. Nebojte se, vše dopadne dobře. Blíženci (21. květen 21. červen) Bu te tolerantní k sobě i k druhým. Naplánujte si posezení v příjemné hospůdce s přáteli. Nastává čas volající po činech a správných rozhodnutích. Rak (22. červen 22. červenec) Odreagujte se od veškeré práce, nejlépe v kině nebo s dobrou knihou. Bu te rozhodní, to vás velmi posílí. Před vámi jsou příjemné dny plné romantiky Léčíme se bylinkami rozrazil lékařský Rozrazil je známý také pod názvy veronika, hušec, úložník, tržník nebo přítržník. Najdeme ho v suchých lesích, na pasekách i podél cest. Š áva z čerstvé rostliny léčí spáleniny a zlepšuje metabolismus (doporučuje se užívat čerstvou š ávu a to 2x až 4x denně 2 až 3 čajové lžičky). pro vaši volnou chvíli Myšlenky moudrých Včely a med zázrak přírody Včelaření a chov včel se u nás provozoval už více než před 1000 lety. Už v 11. a 12. století se vyvážel do okolních zemí med, vosk a medovina ve velikém objemu a v Praze se konaly speciální trhy, kde se prodával med i medovina. Med má jedinečné výživné vlastnosti a léčivé účinky. Odjakživa byl opěvován jako afrodiziakum Lev (23. červenec 23. srpen) Plánujete přestavby nebo opravy bytu nebo domu? Neváhejte a začněte. Před vámi je ideální čas pro veškeré změny. Partner i rodina budou stát při vás. Panna (24. srpen 23. září) Berte věci takové, jaké jsou. Příliš velké přemýšlení a analyzování vám nepomůže. Pozor na drobné maličkosti, mohou vyústit ve větší konflikty. Váhy (24. září 23. říjen) Máte před sebou skvělé dny. Podnikatelské aktivity budou probíhat zdárně, jednání a rozhovory budou mít spád a všechny problémy konstruktivně vyřešíte. Štír (24. říjen 22. listopad) Potřebujete se odreagovat a proto se věnujte práci na zahradě stříhání keřů, sekání trávy, nezapomeňte na přihnojení v zálivce. Přijdete na jiné myšlenky a teprve potom si dopřejte zasloužený odpočinek a relaxaci. Střelec (23. listopad 21. prosinec) Nerozčilujte se drobnostmi. Nyní máte šanci něco objevit a vyřešit tak různé obtíže. Pokud kouříte, je nejvyšší čas s tímto nešvarem přestat. Kozoroh (22. prosinec 20. leden) Máte stále málo pohybu a fyzické aktivity. Zkuste si naplánovat výlet do přírody na kole a hned budete myšlenkově soustředěnější a nápaditější. (BTK) Zajímavá výročí 8. srpen 1900 zemřel Emil Škoda významný český technik a velkopodnikatel, zakladatel největší strojírenské továrny v Plzni (nar v Plzni). Jeho kariéra začíná v roce 1866 nástupem na funkci vrchního inženýra ve strojírně hraběte Valdštejna-Vartenberka v Plzni, kterou v roce 1869 koupil a svůj závod začal úspěšně rozvíjet. Koupil malou továrničku s 33 dělníky, ze které brzy vybudoval podnik se dělníky a 200 techniky. Mimo zbraní vyprodukovala jeho firma do roku 1878 mechanismy pro 25 cukrovarů a 11 sladoven a pivovarů, dále stroje pro české doly a hutě i válcovny železa. Založil moderní ocelárnu, která byla schopna dodávat odlitky o hmotnosti desítek tun. Ocelové odlitky a později výkovky pro velké osobní a válečné lodě se staly vedle cukrovarů významnými exportními obory Škodovy továrny. V roce G r i l u j e t e r á d i? Droga snižuje hladinu cholesterolu v krvi, příznivě působí při zánětech močových cest, při bronchitidě, astmatu či zánětu průdušek. Podporuje zažívání, tvorbu enzymů slinivky břišní, je účinným antirevmatikem, patří k tzv. krev čistícím drogám a proto je vhodná při nejrůznějších kožních problémech. Odvar sílí plíce a mírní zahlenování. Odvar rozrazilu lékařského, divizny a anýzu léčí chrapot a tíži na prsou. Srpen je vhodný čas, kdy se můžeme připravit na zimu. Sbíráme jen takové množství bylin, kolik spotřebujeme za rok. V příštím roce si pak natrháme čerstvé, protože ty mají více účinných látek. Sbírat můžeme bazalku pravou, borůvku brusnici, diviznu, dobromysl, heřmánek pravý i římský, jitrocel kopinatý, kontryhel obecný, kopřivu dvou-domou, kukuřici setou, levanduli klasnatou, macešku violku, mátu kadeřavou i peprnou, mateřídoušku obecnou, měsíček zahradní, mochnu husí, yzop lékařský ad. Na zimu si můžeme nasušit také různé plody. Je třeba dbát na správné vysušení a uskladnění, aby bylinky neplesnivěly. Sbíráme a sušíme černý bez, jablka, hrušky, maliny, ostružiny, rybíz černý i červený, meruňky, broskve, borůvky, blumy, švestky atd. a elixír mládí. Znali ho i v Egyptě, nejstarším památníkem egyptské medicíny je papyrus Kniha přípravy léků na všechny části lidského těla. V tomto lékařském dokumentu, napsaném před lety, je uvedeno mnoho receptů, v nichž je obsažen med jako lék. Je také známo, že egyptská královna Kleopatra zdokonalovala svou ple pomocí medových masek. Strověcí Indové připisovali medu důležité a mnohostranné léčivé a posilňující vlastnosti. Římané dobře znali praktické využití medu a jeho konzervační účinky. Např. čerstvě ulovené ryby nakládali do medu, aby se při převozu nezkazily. Využití medu je velmi široké. Kromě antibakteriálních účinků vykazuje med také účinky protistresové, posiluje jaterní činnost, brání vzniku únavy během nárazové fyzické zátěže a u pacientů postižených anorexií tlumí nefyziologické hubnutí. V malém množství obsahuje také bílkoviny, minerální látky, vitamíny a spoustu dalších látek, které mu dávají jeho specifické vlastnosti. Nejvíce je zastoupena fruktosa a glukosa. Med známe květový (nektarový), lesní (medovicový) a smíšený. Květový med má světlejší barvu, je snadno stravitelný díky vyššímu obsahu glukózy (hroznového cukru) a fruktózy (ovocného cukru) a tím vhodný jako hodnotný doplněk výživy dětí, rekonvalescentů, sportovců aj. Lesní med je tmavší, což způsobují rostlinná barviva, obsažená v míze dřevin. Obsahuje větší množství minerálních látek a stopových prvků. Pastovaný med je speciálně upravený produkt. Vzniká opakovaným mícháním. Výsledkem míchání je plnohodnotný med krémové konzistence. Je zpracováván bez zahřívání a bez jakýchkoliv přísad. Zachovává si všechny látky a je stejně hodnotný jako tekutý. Víte, že včela špatně rozeznává červenou barvu? Na rozdíl od člověka však vidí ultrafialové barvy, čehož náležitě využívá při hledání květin. Aby včely vyrobily 1 kg 1896 byla postavena nová zbrojní hala a továrna se stala jedním z největších evropských výrobců zbraní. Emil Škoda zemřel ve Štýrsku. Je pochován na Mikulášském hřbitově v Plzni. Jeho pohřeb byl obrovskou událostí. Náhrobek s bronzovým nápisem Emil Ritter von Škoda, z roku 1903, je dílem italského sochaře Raffaella Romanelliho. Vyzkoušejte ražniči z ryb Budete potřebovat 600 g rybího filé nebo jiných sladkovodních ryb, asi 16 plátků anglické slaniny, 200 g žampionů, sůl, pepř, š ávu z citrónu, olej, tymián, bobkový list. Filé nebo ryby, předem vykostěné, nakrájíme na kousky, které naskládáme do misky. Citrónovou š ávu smícháme s 1 dl oleje, osolíme, opepříme, přidáme bobkový list a tymián, přelijeme tím maso a asi hodinu marinujeme. Pak každý kousek zabalíme do plátku anglické slaniny, napichujeme na jehlu střídavě vždy s plátkem žampionů. Během rožnění častěji obracíme a potíráme olejem. Podáváme s pečivem. (ná) Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele. Francis Bacon medu, musejí navštívit až 50 milionů květů různých rostlin. Křížovka o CENU Sponzorem křížovky je pan Bohuslav Matoušek ze Štěpánovic, který Tišnov ve Štěpánovicích o ima d jin otevřel venkovní (7) restauraci Na mlýně s možností grilování. Točí se pivo Medium Starobrno. Tel Pro dva výherce 15 bude připravena v restauraci večeře. A nyní ke křížovce. Vrch Květnice je zčásti vápencová a zčásti křemencová hora.v podzemí vápencové části se skrývají krasové dutiny. Největší a nekrásnější je Králova jeskyně, která byla objevena náhodně v r při (tajenka). Srpen v ovocné zahradě V tomto měsíci i ve vyšších polohách našeho regionu začínají zrát rané švestky a raná jablka. Srpen bývá často měsícem poměrně suchým a tak stromy s dozrávajícím ovocem je dobré občas zavlažit. U podzimních a zimních odrůd jablek pokračujeme ve čtrnáctidenních intervalech v postřiku na list Novinky z brněnské Zoo Do Zoo Brno v minulém měsíci přicestovali další dva poníci plemene miniappaloosa. Dvojice klisen (narozeny 5/2006 a 5/2004) byla Vrch Kv tnice, z ásti vápencová a z ásti k emencová hora. Hora, která kvete nejen celou ado vzácných teplomilných rostlin, ale doslova kvete i uvnit širokou škálou p ekrásných minerál V podzemí vápencové ásti Klentnice se skrývají významné krasové dutiny. Nejv tší a nejkrásn jš z nich je Králova jeskyn, která byla objevena náhodn v r p i (tajenka). AUTOR: SEBERA KALIGRAFIE 1. DÍL TAJENKY RACHMANI- NOVA OPERA ŠIKMO STRÝC (SLOV.) BULHARSKÁ M NA MUŠELÍN NÁPOV DA: AZARA ZKR. NÁRODNÍHO VÝBORU SM S VODY, LIHU A OCTA AKTÉ I VU T ROLETA V ZNIT SPZ OKR. ÚSTÍ NAD LABEM A (LAT.) BÁJNÝ PTÁK GRYF ŽVÁST 2. DÍL TAJENKY NA KRÁTKOU DOBU SPZ OKR. T EBÍ Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 23. srpna. Nezapomeňte připojit kontrolní kupón. Tajenka z minulého čísla zněla: plést vánočku Dárkový balíček od obce Kuřimské Jestřabí získávají Šauerová Růžena, Borač; Urbánková A. Maršov. Ceny jsou připraveny v tišnovské prodejně 4U BANANA, na Komenského nám. 146 (vedle květinové síně). Výherci si musí cenu vyzvednout nejpozději do příštího vydání VOXu. Rady našich babiček Pokud máme za sebou únavný den, můžeme si připravit velmi dobrou koupel z lučního kvítí. Pro pěkné vlasy si připravíme z šištiček chmelu odvar (přibližně z jedné hrsti) a přelijeme jím po umytí vlasy, které pak budou lesklejší a budou se méně lámat. Podobný účinek má i pivo. Aby byla pěkná ple (proti mastné pleti s rozšířenými póry) můžeme zkusit nálev z řepíku lékařského, kterým ple potíráme (2 polévkové lžíce na 150 ml vody smíchané s rozředěným lihem. Jablko pomůže vypíná ple, vyhlazuje vrásky a stahuje póry. Nakrájíme ho a povaříme v trošce mléka, vznikne nám báječná maska na obličej. DRAVÝ PTÁK V ELÍ PRODUKT PLOŠNÁ MÍRA BODNÁ ZBRA ÁST DNE VEJCE (ESP.) PYTLÁCKÉ LÉ KY ZKR. AKADE- MIE V D ŠPATNOST SÝR D TSKÝ POZDRAV CHEM. ZN. ASTATU AMBIT NÁZEV PÍSMENE L IDLA ZRAKU SPZ OKR. TRNAVA JINAK (SLOV.) ŠPATN VIDOUCÍ LOV K EŠETA KOLÉBAT vápenatými solemi. Poslední postřik se provádí čtrnáct dní před sklizní. U jednou plodícího maliníku můžeme po odplození seřezat u země loňské výhony, abychom udělali včas místo novým, které přinesou úrodu v příštím roce. Pokud se nám na stromech a keřích objeví mšice, použijeme proti ní Pirimor nebo Calypso 480. Je-li srpen suchý, můžeme pozorovat na stromech méně narostlé listy, které jsou svinuté a mají šedobronzovou barvu. Je to známka, že strom je napadený sviluškami. Při jejich přemnožení se stromy oslabují a musíme jim pomoci postřikem přípravku Omite 570 EW (0,1%). Konce letorostů, napadené houbovou chorobou padlím jabloňovým, odstřihneme, aby nebyly zdrojem jejího dalšího šíření. Z těchto důvodů také pravidelně sbíráme spadané a nahnilé ovoce. Ve druhé polovině měsíce začneme s výsadbou jahod. Včas zasazené jahody do zimy dobře zakoření a zimu pak lépe přečkají. Pokud jsou horké dny, je vhodné sazenice zastínit a pravidelně zalévat. (JoZa) opět dovezena z Nizozemí a doplní skupinku, sestávající ze tří hřebců a jedné klisny. Plemeno bylo vyšlechtěno v Nizozemí a svou výškou okolo 90 cm v kohoutku patří mezi středně velké poníky. Tyto malé velké krasavce naleznete v Dětské Zoo.

8 SPORT VOX 15 Vavřinecké kolečko Příznivci cyklistiky oslaví letos již osmý ročník Již tradičně se v Malhostovicích o hodech jezdí Vavřinecké kolečko. Letos je tato cyklistická akce naplánována na sobotu 7. srpna. Závod se koná v nenáročném terénu, start je v 10 hod. Přihlášky k závodu lze podat v den startu od 8.30 hod. u sportovního areálu. Startovné pro muže a ženy 100 Kč, Sychrov informuje Mistrovství ČR v trialu Ve dnech srpna se v Boskovicích koná MČR, Přebor ČR a Pohár naděje v trialu jednotlivců Boskovické šlapačky. Závod se děti do 15 let zdarma. Po závodě je zajištěno občerstvení a možnost umytí. Závod se jede na vlastní nebezpečí a je rozdělen do devíti kategorií: děti a rodiče délka trati 3,5 km, děti do 10 let délka trati 3,5 km, děti let 7 km, ženy let 11 km, ženy nad Závod Kuřimské běžecké ligy Příští závod se bude konat poslední prázdninovou sobotu 28. srpna na Kuřimské hoře. Prezentace bude probíhat v 9 hod. u ZŠ Tyršova, společný start je od místa prezentace vzdálen, takže je potřeba přijít na prezentaci včas. Start pro všechny kategorie je v 10 hod. Tra je dlouhá 5,8 km po lesní cestě. Připraven bude i 2 km dlouhý lidový běh pro začínající běžce a mládež. Startovné je 20 Kč, zahrnuje občerstvení po závodě. Více informací u p. A. Sikory, tel Myslivecké sdružení Sychrov, se sídlem v Moravských Knínicích, pořádá v sobotu 21. srpna na střelnici na Čihadlech XIV. ročník Memoriálu MVDr. Vladislava Hanáka v brokové střelbě na vysoké věži. Trénink je v pátek 20. srpna od 14 do 19 hod., zahájení závodu v sobotu v 9 hod. Střílí se za každého počasí. Zajištěno je občerstvení bohatá myslivecká kuchyně i hudba. (HUSK) koná v areálu Červená zahrada. Start i cíl je u depa před zimním stadionem v 10 hod. Délka trati je 7,5 km. 40 let 11 km, muži let 21 km, muži let 21 km, muži nad 40 let 21 km, muži běžně nezávodící 11 km. Na závěr se koná Veselá hodová jízda v netradičním oděvu, věk nerozhoduje. Jede se 1 kolo v délce 1 km. Zaje te si zabruslit do Blanska Zimní stadion v Blansku (Mlýnská 17) nabízí o prázdninách bruslení na ledě. Připravena je ledová plocha a příjemné ochlazení, které přijde v horkých letních dnech vhod. Návštěvníci si vše mohou užívat v odpoledních hodinách. Rozpis na jednotlivé týdny je na webových stránkách zimního stadionu. Bližší info na tel Petr Zukal. (fel) Termínová listina OFS Brno venkov pro podzimní část soutěžního ročníku OP, III.A,B IV.A, datum B, C OP dorost A OP dorost B OP žáci st.+ml.a OP žáci ml. sk. B III. žáci st. A III. žáci st. B OP přípr. OP př. OP přípr. OP př. st.a,c st.b ml. A ml.b Pohár kolo začátek kolo kolo začátek kolo kolo začátek kolo začátek kolo začátek kolo začátek kolo začátek kolo kolo začátek kolo kolo začátek so ne : :15 so ne : :15 1 so :00+10: :45 ne : : :15 st :30 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 1 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 2 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 3 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 4 út : :15 10: :00 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 5 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 6 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 7 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 8 čt :15 so :00+10: : : :00 ne : : : :15 9 so ne : :45 13 so ne : :15 OP starších žáků, mladších žáků sk. A, III.tř. starších žáků sk.b a OP přípravky mladší sk. B odehrají v podzimní části ještě 3 kola z jarní části. V jarní části soutěží se odehrají zbývající kolo a skupiny se rozdělí podle pořadí na a pořadí. Dále se bude hrát dvoukolově každý s každým. OP mladších žáků sk. B a OP přípr.st. sk. A se bude hrát 4. kolovým systémem. V podzimní části se hraje 2x stejně dle Bergerových tabulek pro 6 družstev a v jarní části 2x stejně, ale v opačném pořadí. Již několik let pořádají v Čebíně v srpnu v areálu vodní nádrže v Dálce sportovní odpoledne plné legrace a nezapomenutelných zážitků. Letošní neckyáda se uskuteční v sobotu 14. srpna. Více informací najdete na Volejbal v Drásově VS Drásov v přípravě na II. ligu Městys Drásov reprezentovala v minulém ročníku 2009/2010 čtyři družstva. Nejmladší sportovci se zúčastnili krajského přeboru Moto Grand Prix Brno 2010 Velká cena Brna na Masarykově okruhu Motocyklová Velká cena Brna patří k největším sportovním podnikům v ČR. Každoročně se na Masarykův okruh vydává v polovině srpna kolem motocyklových sportovních fanoušků. Letošní motoristická událost se koná ve dnech srpna. Informace o vstupném získáte na CK SLAN tour je již čtvrtý rok oficiálním prodejcem vstupenek na Moto Grand Prix ČR v Brně. Víkendové vstupenky platí na všechny 3 dny programu Grand Prix! Automotodrom Brno je umístěn mezi obcí Ostrovačice a městskou Slavnosti sportu a zdraví v Brně Brno INLINE GRAND PRIX 2010 Neckyáda v Čebíně částí Brno-Žebětín, pouhých 16 km od centra Brna. Nejlepší přístup k areálu je po dálnici D1. Pro příjezd z města Brna je možné kromě D1 využít i silnici II. třídy 602 (Brno Bosonohy Kývalka okruh) nebo silnici III. třídy 3842 (Brno Žebětín okruh). Městská hromadná doprava: Autobusová linka 402 ze Starého Lískovce (z hlavního nádraží použijte tramvajovou linku 8 směr Starý Lískovec). Speciální autobusová linka 400 z Mendlova náměstí zdarma (z hlavního nádraží použijte tramvajovou linku 1 směr Bystrc). V sobotu 14. srpna se v areálu výstaviště v Brně koná 6. ročník závodu, jehož součástí je Mistrovství ČR v inline maratonu, Akademické mistrovství ČR novinka, Českomoravský pohár novinka, Fitness desítka závod na 10 km, Inline Sprint, Závody dětí a juniorů a Handbike ½ maraton mezinárodní závod vozíčkářů. Podrobné informace najdete na adrese V soutěži o Českomoravský pohár v inline bruslení bude pohár udělen nejúspěšnějšímu závodníku a nejúspěšnější závodnici v absolutním pořadí série pohárových závodů. Celkový vítěz (bez ohledu na věkovou kategorii) ČMP 2010 v kategorii mužů a celková minivolejbalu, žáci krajského přeboru žáků, junioři startovali v 1. juniorské lize a muži ve 2. lize. V minivolejbalu startovaly dva týmy. Mladší obsadili 24. místo z 52 účastníků. Starší tým vedl tabulku až do posledního turnaje, ale nakonec obsadil 3. místo. Družstvo žáků skončilo na 5. místě ze 13 účastníků krajského přeboru. Družstvo juniorů v soutěži, kde se zúčastnilo deset týmů z celé Moravy, obsadilo poslední místo s bilancí 5 vítězství a 31 porážek. Přestože drásovský tým byl jasně nejmladší, oplýval velkou bojovností a snahou, což je příslibem do budoucna. Druhé místo ve II. lize mužů, které obsadil VS Drásov v uplynulé sezóně, je již minulostí. V současné době začíná příprava na nový ročník 2010/2011. Muži VS Drásov ji zahájili 27. července a bude se vítězka ČMP 2010 v kategorii žen obdrží finanční prémii Kč V závodu Handbike kategorie muži, ženy je začátek závodu v hod. Podrobné informace najdete na odvíjet v dlouho zaběhnutých kolejích. Zejména loňský model byl velice úspěšný a bylo by chybou od něho ustupovat. Jeho součástí je i série turnajů na antuce v pořadí Holubice (poslední sobota v červenci), Luleč a zejména domácí turnaj O pohár městyse Drásov. Letošní ročník bude již v pořadí dvanáctý a opět slibuje zajímavou podívanou na kvalitní volejbal. Bude se konat v sobotu 14. srpna v Drásově na kurtech za sokolovnou a je pouze pro zvaná prvoligová a druholigová družstva. Zahájení je v 9 hodin a v Drásově se mimo jiné představí poslední vítěz béčko extraligového Brna, Poštorná, Bučovice, extraligoví junioři Brno a další kvalitní celky. Po celý průběh turnaje je pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení. Příznivci volejbalu na tomto turnaji určitě nebudou zklamáni! (ond) Zdeněk Libiš, Kunštát Sychotín Diagram č. 403 originál VOXu Bílý táhne a donutí černého, aby mu dal mat ve 4 tazích samomat 4. tahem Bílý: Ka6, Dc2, Vh4, Vh8, Sc7, Jb4, Jd5, Pa2, e3, f7 /10/ Černý: Kc4, Sc3, Sg4 /3/ Tento samomat je fragmentem, stejně jako č. 397, marného pokusu zachránit echo nekorektního samomatu 10. tahem č ze šachové skladby 11/1988. Řešení: 1. Vc8 Kc5 2. f8 S+ Kc4 3. De4+ Sd4 4. Sa5+ Sxc8 mat. VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, Nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnov, telefon/fax: , mobil: , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 9 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012

Slavnosti Pernštejnského panství 2012 Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. 7. 2012 Mapa Nedvědice - orientační plánek parkovišť a stanoviště vrtulníku 1 parkoviště u hřbitova Kovářová Štěpánov nad Svratkou 2 parkoviště u kostela 3

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p.

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM NEDVĚDICE U RYBNÍKA Pořadatel Městys Nedvědice 5.7. ČTVRTEK 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. 20:00-01:00

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna Termíny svatebních obřadů pro rok 2016 Zimní svatba v zámecké oranžerii: 22.ledna 23.ledna 19.února 20.února 25.března 26.března Svatební sezóna v plném proudu, aneb

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Tréninková příprava 2015 termín

Tréninková příprava 2015 termín Tréninková příprava 2015 termín tréninková náplň pondělí 2.2.2015 spinning úterý 3.2.2015 středa 4.2.2015 relax bazén čtvrtek 5.2.2015 trénink v tělocvičně pátek 6.2.2015 sobota 7.2.2015 neděle 8.2.2015

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km

Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km Pořadatel: Slezská univerzita v Opavě z pověření ČESKÉ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU Datum soutěže: sobota 18. září 2011 Místo soutěže:

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 24.8.- 25.8. 2013 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR Pořádající organizace: ZO AVZO Pňovany 40045 Místo konání: Střelnice Pňovany Druh soutěže: Mistrovství

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

V. ročník závodu DOUBRAVA. Motto: Jediná krásná ryba je ta, která plave ve vodě.

V. ročník závodu DOUBRAVA. Motto: Jediná krásná ryba je ta, která plave ve vodě. V. ročník závodu DOUBRAVA 2005 Motto: Jediná krásná ryba je ta, která plave ve vodě. Klacl Jan Výroba muškařských vázacích materiálů. Hradecká 1027 534 01 Holice v Čechách Czech republic Tel.: +420 608

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec sobota 4. července 2015 Ostrava-Pustkovec zařazena do EXTRALIGY

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více