8/2009. Z obsahu: Slovo hejtmana kraje Vysočina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8/2009. Z obsahu: Slovo hejtmana kraje Vysočina"

Transkript

1 8/2009 Slovo hejtmana kraje Vysočina Léto na Vysočině bývá spojeno s využíváním nepřeberných možností naší přírody. V našich mírných kopečcích, v prostorných lesích, u příjemných rybníků nacházíme my domorodci i návštěvníci z jiných krajů a zemí místa pro relaxaci a odpočinek po celoročním shonu. Pro koupání, cykloturistiku i klasické pěší túry s doprovodem šumění stromů a vnímáním úžasných přírodních krás. Letos nám ovšem příroda zase ukázala, kdo je tady pánem. Zatímco některé roky hledíváme k obloze a čekáme na tolik potřebnou vláhu, letos jsme zvláště začátkem léta měli zcela jiné pocity. Snad už to přestane! A nové a nové přívaly deště se zase hrnuly. A pro mnoho lidí v celé zemi přicházely s velkou vodou velké problémy a pro některé přímo tragédie. Přestože jinde na tom byli hůř, i na mnohých místech Vysočiny jsme dostali zabrat. Jako předseda povodňové komise kraje jsem měl možnost sledovat zblízka všechny ty starosti, obavy, preventivní opatření a nakonec i konkrétní akce. Průběžně jsme pracovali na tom, aby ohrožení našich občanů bylo co nejmenší i na následné pomoci postiženým. Přes vše špatné, co takové situace přinášejí, jsem musel mnohé obdivovat. Především solidaritu lidí v nouzi. Mnozí dobrovolníci pomáhali bez ohledu na svůj čas, únavu i rizika. Rovněž musím vysoce ocenit práci povodňových orgánů obcí, jednotlivých starostů, složek integrovaného záchranného systému, zvláště hasičů a dalších subjektů, které se podílely na odstraňování následků lokálních povodní v našem kraji. Zkrátka stále neporučíme větru, dešti. To neznamená, že bychom se přírodě a venkovu neměli průběžně věnovat. Měl jsem v minulém období dost konkrétních podnětů k zamyšlení nad kontinuitou vývoje venkova. Tak koncem června jsme přivítali u nás účastníky třídenního zasedání ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU, které se u nás konalo v rámci českého předsednictví v unii. Na Vysočinu přijela padesátka pozvaných ředitelů a odborníků, např. z Kypru, Irska, Dánska a Švédska. Slyšeli jsme od nich dost chvály. Podpisem tzv. Jihlavské deklarace rovněž definovali podobu strategie komunikace lesnictví na evropské úrovni v následujících letech. Hospodaření v lesích má u nás dobrou tradici i současnou úroveň. I zvěři v našich lesích přes její kolísající stavy snad už nehrozí vyhubení. I když třeba těch pobíhajících zajíců pamatuji ze svého dětství mnohem více. Mnohem více bolavých problémů naproti tomu máme v našem klasickém zemědělství. Zcela chápu protestní akce našich zemědělců proti neúnosným cenám mléka. Krávu si člověk s láskou chová po staletí jako svého nejbližšího poskytovatele obživy. I každý chudý sedlák míval doma nějakou tu kravku, ta byla důležitým téměř členem rodiny a pomáhala mu přežít i v nejtěžších dobách. Měl od ní mléko, pak máslo a tvaroh, nakonec i maso. Něco se snědlo doma, něco prodalo na trhu. V dnešní globalizované době je všechno jinak. Obří trh ovládají velkovýrobci, kteří diktují nemilosrdně pro sebe výhodné ceny. A ty velkovýrobce zase tlačí velkoprodejci, kteří chtějí na své štíty vyvěsit: Cenová bomba! V západní Evropě situace donutila státy už dříve k poměrně štědrým podporám, aby zemědělci přežili. Dnes jim ani ty nestačí. A co teprve chudáci naši zemědělci, kteří jsou nuceni přežívat v této přímé konkurenci s pouze padesátiprocentními dotacemi. Tato politika EU je neúnosná a pro ty naše krávy likvidační. Bohužel ani české vlády oprávněné nářky zemědělců nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši venkovští hospodáři nějak vyčarují. Ale jejich situace je už opravdu neúnosná a řešení se nedá odkládat. Ceny mléka pod výrobními náklady jsou nelogické a k nepřežití. Člověk přírodu ovlivňuje a v mnohém jí pomáhá. Ale musí přitom dávat pozor na míru svého působení, největším nebezpečím pro přírodu je narušení přirozené rovnováhy. K té patří i léty formovaný způsob života na venkově. Rozumné hospodaření v lesích, na polích i ve stájích. Ne krátkodobé drancování za účelem okamžitého zisku. Zvláště tady platí, že to, co se léta buduje, může být rychle a téměř nenávratně zničeno. Foto: Karel Slavíček Z obsahu: Kronika výběr zajímavostí My obyčejní a neobyčení lidé Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí Vítězný Znovíncup 2009 Počátky v obrazech Vši se nevyskytují jen v rodinách se špatnou hygienou 55. ročník křišťálu 1

2 Začátkem července jsme oslavili státní svátky spojené s naší historií příchod Cyrila a Metoděje spojený s novými křesťanskými idejemi, smrt Jana Husa spojenou s bojem za jejich očistu od nánosů lidské chtivosti. Připomínejme si historii svého národa, často na ni v běhu dnešních starostí zapomínáme. A používejme jejího odkazu i pro dnešek. Měly by nám znít z dávnověků ozvěnou pozapomenutá slova jako je pokora, mravnost. Nebo z pozdějších dob i ten oblíbený selský rozum. Například proto, aby za pár let neznaly děti zajíce jen z klece v zoo a ty naše kravičky jen z obrázků ve slabikáři MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina KRONIKA - VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ 1922, 1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 Rok v srpnu byl vydlážděn šamotovými dlaždicemi vestibul v nemocnici - obec. škola: r. 1922/1923 zapsáno 275 dětí, 5 tříd a 1 pobočka - k činnosti městské knihovny: 1808 svazků, půjčeno 3710 sv., příspěvek obce 1400 Kčs - včelařství: 17 členů, 102 včelstva, 1 kg medu 23 K, vosku 31 K Rok v druhé polovině ledna odcestoval ze Zlína p. Stanislav Fuka, úředník fy Baťa, do Athén a odtud pokračoval letadlem přes Palestinu, Sýrii, Bagdád a Irák do Britské Indie. Pan St. Fuka pocházel z Počátek. 12. února kolem 9. hod. dopol. byl zpozorován zvláštní optický úkaz kolem slunce na pásových oblacích. Byly vidět pěkné duhy a paslunce. 14.,15.,16. května předváděn v Biu-Sokol poprvé zvukový film Psohlavci na novém zvukovém zařízení. 1. června uplynulo 50 let ode dne, kdy MgPh. Josef Pancíř st., rodák z Dobrušky převzal zdejší lékárnu června účast členstva tělocvičné jednoty Sokol na IX. všesokolském sletu v Praze. 2. září zavedeno spojení autokarem s Pelhřimovem a Prahou. Trať Žirovnice-Počátky-Pelhřimov-Praha. Počátky odjezd 4:10, příjezd 21: října ve schůzi obecního zastupitelstva schváleno zvýšení odměny řádovým sestrám v mateřské školce v Počátkách. Rok ledna bylo obcí zakoupeno od firmy Philips v Praze za korun rozhlasové zařízení se čtyřmi dálkovými reproduktory, které budou umístěny na věži děkanského kostela. Z příkazu protektorátních úřadů bylo Palackého náměstí přejmenováno na Hauptplatz Hlavní náměstí. 30. ledna se obchodnictvo obrátilo na Okresní úřad v Kamenici n. L. se žádostí za zavedení nedělního klidu v obchodních živnostech. Městská rada i zastupitelstvo se vyslovilo proti zavedení nedělního klidu s tím, že město Počátky je převážně zemědělské a zavedením nedělního klidu by byl znemožněn obyvatelstvu, zvláště z vrstev dělnických a zemědělských, nákup životních potřeb, které bez újmy na výdělku a bez velké ztráty času, má možnost obstarat své nákupy jen v neděli. 13. května v r bylo dokončeno v městském parku dětské hřiště s pískovištěm, které bylo započato v r května pro zřízení vodovodu na Volmanci byl dán obcí Českomoravským drahám k dispozici pramen sv. Ludmily v lese Jalovčí. 20. srpna v důsledku leteckých náletů v rámci válečných operací byl ve sklepích hlavní (měšťanské školy) v parku zřízen pro obyvatelstvo letecký kryt. 16. září okresní hejtmanství v Pelhřimově, oznámilo, že podle protektorátního nařízení o zrušení obecní policie v obcích pod obyvatel se zruší policie v našem městě. Rok v lednu bylo otevřeno dětské oddělení státní nemocnice v Počátkách. 8. května - 7. výročí osvobození ČSR Rudou armádou. 6. listopadu v předvečer 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce se konal v 19 hod. průvod městem, jehož se zúčastnily všechny závody a školní žactvo. Po pochodu městem šel průvod do sokolovny, kde po zahrání hymen ČSR a SSSR následoval slavnostní projev, pak pásmo recitací a písní Pionýra. Po programu byla zapěna Píseň práce. Sál byl zcela naplněn. 31. prosince odpoledne se konala v městě slavnost Dědy Mráze. Děda Mráz, který vyjel z Krajského dětského domova na saních, tažených párem bílých koní, dojel na náměstí, kde ho uvítal předseda MNV s hudbou a četným obecenstvem i žactvem škol. Odtud se celý průvod ubíral do sokolovny. Zde žactvo škol předvedlo pásmo recitací, zpěvů a tanců. Na počátku pásma přivítán Děda Mráz, a po jeho skončení bylo každé dítě obdarováno cukrovím a ovocem. 31. prosince - od podle dohody s nemocnicí v Jihlavě, bude zajíždět z Jihlavy do SOKOLOVNA Akce srpen 2009 P. a. zkratka: Prodejní akce P. a. - f. TOMTEX - Seconhand P. a. - f. BELLITEX - Seconhand Počátek 1x měsíčně oční lékař a bude ordinovat v nemocnici. Od budou pravidelně 1x týdně lékaři z Počátek ordinovat přímo v závodech. Rok rada MěNV dne 10. ledna 1962 schválila návrh na přejmenování dosavadní Stalinovy ulice na Žirovnickou ulici, směřující k sousední Žirovnici. V polovině ledna 1962 byly ve Stodolní ulici vykáceny staré a přerostlé kaštany. Staré stromy svojí rozlohou velmi stínily do stodol, které jsou projektovány na přestavbu na rodinné domky. Jejich vykácením se prosvětlila celá ulice. Na jejich místo budou vysázeny kulovité javory. Kromě toho se zde bude dělat kanalizace, stromy jí tarasí cestu a řada stromů není celistvá. Koncem ledna a v únoru 1962 se u nás rozšířila chřipka s běžným horečnatým průběhem bez následků. Přišla k nám, když byla předtím v severních Čechách značně rozšířena. Bylo tolik případů, že ve zdrav. středisku bylo za dopoledne až 50 případů chřipky. Do nemocnice byly zastaveny návštěvy a přeloženy plesy. Aby se dále nešířila, a aby ji děti ve škole nerozšiřovaly, byly pololetní prázdniny prodlouženy do Dětská ozdravovna ve sv. Kateřině v Počátkách byla přejmenována na Dětskou ozdravovnu Julia Fučíka v Počátkách. V jejím vestibulu je umístěna v nadživotní velikosti socha Julia Fučíka, dar Měst NV v Pelhřimově. První máj byl ještě ve znamení posledních dnů sněhu, kdy na střechách, stromech a místy na polích byl ještě sníh, který na zemi roztál. Bylo chladno, obava z přepršky. 2

3 Místní autoklub Svazarmu Počátky uspořádal v neděli 24. června 1962 v Počátkách III. krajský přebor jihočeského kraje za účasti jezdců II. klasifikační třídy na motokárách. Trénink se konal v 9 hod. dopoledne a hlavní závod ve 14 hod. Jelo 25 mimopočáteckých závodníků, trať vedla od garáží ČSAD Stodolní ulicí k nemocnici, Březinovou ulicí a kolem pošty do Tyršovy ulice. Bylo to 19 kol po 800 metrech. Zájem občanstva byl velký. Rok ke konci roku 1972 byly opět svépomocí zahájeny práce na výstavbě benzinové čerpací stanice na Žirovnické ulici. Po dvouleté brigádnické práci byla dokončena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově, odkud jsou vypravovány všechny pohřby. Protože stávající více než 100 let stará budova mateřské školky nevyhovuje ani prostorově, ani hygienicky, usilovala rada MěNV o výstavbu nové, moderní školky. Budova je projektována pro 120 dětí a je stavěna v parku proti ZDŠ. Rok Padesát let fotbalu v Počátkách v roce 1982 vzpomíná celá sportovní veřejnost pět desítek let kopané v našem městě. Bylo to 26. září 1932 v hostinci U Karásků, kdy se sešla ustavující schůze za velké účasti příznivců a nadšenců tohoto, tehdy nového, sportu. V roce 1935 byl založen turnaj o Stříbrný pohár. V prvním ročníku Počátky zvítězily ve finále nad DFC Jihlava, ve druhém ročníku nad Žirovnicí a ve třetím nad Marthonem Pelhřimov. Od roku 1953 se datuje nynější název TJ Spartak Počátky a od roku 1955 se hraje na hřišti vybudovaném v rámci sportovního areálu při silnici směrem na Jihlavu. Slavnostní otevření hřiště se konalo při příležitosti první okrskové spartakiády. Na stadionu Spartaku jsou nové šatny pro sportovce. Při této výstavbě započali také sportovci budovat druhý tréninkový prostor - fotbalové hřiště vedle stávajícího. 25. let počáteckého svazu rybářů Český rybářský svaz, místní organizace v Počátkách, oslavili v prosinci 1982 čtvrtstoletí svého trvání. Dne se konala v hotelu Modrá hvězda na náměstí ustavující schůze, kterou byla založena místní organizace svazu rybářů. Měla 25 členů, hospodařila na 13 ha rybníků a disponovala částkou Kčs. Za 25 let se členská základna zvýšila na 80 členů a také majetek organizace se poctivou prací členů zmnohonásobil. Rybáři mají vlastní spolkovou budovu, vozový park a veškeré zařízení potřebné pro svoji činnost. Organizace je nejen soběstačná ve výrobě násadových ryb, ale každoročně prodává ostatním organizacím v kraji průměrně ks ročních candátů, candátí jikry, vačkový plůdek kapra a ostatní druhy násadových ryb. Kromě své činnosti rybochovné a sportovního rybaření pomáhají rybáři místnímu JZD ve špičkových pracích, provádějí sběr druhotných surovin, je mezi nimi i mnoho dobrovolných dárců krve. Své nástupce vychovávají v pionýrském rybářském kroužku při místní základní škole. Za svoji činnost získala organizace v soutěži kraje v létech 1979, 1980 a 1981 první místo, v celosvazové soutěži ČSR v roce 1980 první a v roce 1981 druhé místo. Poslední porod v počátecké nemocnici byl dne , narodila se dcera manželům Michalčíkovým. Poté dochází k soustředění porodnické péče do nemocnice v Pelhřimově z celého území okresu, kde byla vybudována moderní porodnice. Posledním porodem končí porodnice svoje služby pro maminky z Počátek a okolí a budou si zvykat na nové prostředí v Pelhřimově. Zde zůstává několik lůžek na ženském oddělení, ambulance a poradna pro těhotné. Začátek roku se vyznačoval silnými mrazy až -27 C při pěkném jasném počasí. 23. ledna povoluje mráz a začíná sněžit. 19. března napadlo cca 40 cm sněhu a ještě přes Velikonoce 10. a 12. dubna se objevil sníh. 1. května rovněž padalo a zvrat k teplému počasí nastal kolem půlky května. Po přechodném ochlazení v půli června nastupuje pěkné letní počasí, které trvá ještě v září. Kolem 31. října rostlo ještě velké množství hub. Pěkné a poměrně teplé počasí je i začátkem listopadu a konec roku (Vánoce) se vyznačoval nedostatkem sněhu, častou mlhou. Rok dnem 1. ledna připadá počátecká nemocnice pod správu města a její název se mění zpět na Všeobecná veřejná nemocnice Počátky. V tomto roce jsme byli svědky neobvyklého počasí. Od časného léta zaznamenával teploměr abnormální horka a naproti tomu bylo velice málo srážek. 100 let varhan v kostele sv. Jana Křtitele v Počátkách jsou mnohé věci, které s přibývajícími léty nabývají historickou hodnotu. Mezi takové nesporně patří i varhany v počáteckém kostele. V listopadu 1992 při úklidu prostor zdejšího děkanství byla nalezena Pamětní listina svědčící o významném jubileu varhan v kostele sv. Jana Křtitele na Palackého náměstí v Počátkách, postavených v listopadu Od 1. ledna je Počátecký zpravodaj vydáván každý měsíc. Redakční rada do konce roku téměř zaniká a zpravodaj je v podstatě záležitostí zaměstnanců kulturního zařízení. Od byl zahájen provoz v novém pavilonu mateřské školy. V prvním poschodí byla umístěna 5. třída, která byla v minulých letech v dřevěné budově v parku u základní školy. Dnem byl zahájen provoz Rychlé zdravotnické pomoci při Všeobecné veřejné nemocnici v Počátkách s nepřetržitou 24- hodinovou službou. Současně byla pod silnicí pod internou zřízena přistávací plocha pro zdravotnický vrtulník, čímž je do budoucna zajištěna rychlá, a pro pacienta méně náročná, přeprava v případech, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje. Rok 2002 událostí, která silně ovlivnila život občanů našeho města byla situace kolem naší nemocnice, jejíž ekonomické ale i personální problémy vedení města nedokázalo úspěšně řešit. To ve svých důsledcích vedlo k rozhodnutí o zrušení nemocnice se značnými ekonomickými dopady na rozpočet města jak v letošním, tak v příštím roce. Příznivou událostí tohoto roku bylo založení nové kulturní tradice úspěšným uspořádáním velkolepých Václavských slavností. V tomto roce byla pozornost vedení města soustředěna na dokončení vybavení interiéru ubytovny v Sokolovně s kapacitou 46 lůžek a uvedení celého zařízení do provozu. V druhé polovině roku pak byla připravována přestavba bývalého Kulturního domu v nemocniční zahradě na další dům s pečovatelskou službou s kapacitou 11 bytů. Od 1. července, po provedeném výběrovém řízení, byl za vedoucího Kulturního zařízení města přijat p. Vít Kratochvíl, čerstvý středoškolský absolvent. Jeho studium bylo zaměřeno na manažerskou činnost. Doplnil také redakční radu Počáteckého zpravodaje. Sloučením dvou stávajících zařízení města a to příspěvkové organizace,,počátecké vodovody a kanalizace (POVAK) a organizační složky města,,městský technický dvůr vznikla nová obchodní společnost nazvaná Vodotechnické služby s. r. o. Počátky. Střelecký klub Policie Počátky a klub vojáků v záloze - členové se zúčastnili 4 závodů spadajících do celostátní soutěže. Byly to klubový přebor, okresní přebor, Vojta open a Pohár obvodního oddělení policie Počátky. Družstvo klubu se zúčastnilo finále Českomoravského poháru, na Lidické růži v Kladně obsadilo 3. místo a v Okresním poháru okresního ředitele policie ČR získalo 2. místo. Celkem se členové klubu v letošním roce zúčastnili 35 střeleckých soutěží. BAPON ŠTEPON, s. r. o. Počátky - tato firma byla založena v roce Získala do svého majetku provozovnu bývalé pletárny, 3

4 která byla po roce 1990 nějaký čas uzavřena. Navázala tak na dlouholetou tradici výroby punčochářského zboží v našem městě, která sahá až do 18. století. Rok 2002 jako celek byl velmi teplý a mimořádně na většině území i rekordně vlhký. V Jihočeském kraji byla naměřena maximální teplota 34,9 C dne ve Vráži u Písku, minimální teplota byla naměřena -36,3 C dne 4.1. na Kvildě. Maximální denní srážky byly zaznamenány dne 7.8. v Pohorské Vsi a to 180,5 mm. V srpnu 2002 byla značná část naší republiky postižena katastrofálními povodněmi mnohde v rozsahu stoletých až pětisetletých množství vody protékající našimi řekami, zejména Vltavou a Labem. Přírodní rezervace v našem okolí - v Počáteckém zpravodaji byli občané seznámeni se dvěma přírodními rezervacemi v blízkém okolí města. Je to soustava 3 kaskádových rybníčků za Horní Vilímčí zvaná,,lisovy. Tato rezervace se skládá z mokřadů a vlhkých luk a jsou zde rozsáhlá rašeliniště. V tomto území se nacházejí společenstva silně ohrožených druhů rostlin. Namátkou lze jmenovat suchopýrek alpský, ostřice šupinoplodá, prstnatec májový, vachta trojlistá a bařička bahenní. Některé z těchto rostlin jsou zapsány i v Červené knize ohrožených druhů. Toto území je i významným hnízdištěm ptactva. Vyskytují se zde: bekasina otavní, tetřívek obecný, ledňáček říční, z dravců pak přechodně orel skalní, sokol stěhovavý a pochop moták. Druhou rezervací je lokalita,,krčil. Je to území okolo rybníka Krčil v katastru obce Polesí. Opět je zde cenný komplex vodních, mokřadních a lučních společenstev, některé patří mezi ohrožené druhy. Je to vachta trojlistá, zábělník bahenní, violka bahenní a masožravá rostlina - rosnatka okrouhlolistá. Ze živočichů je zde hojně obojživelníků - rosnička, skokan zelený, kuňka žlutobřichá a čolek obecný. Hnízdí zde i řada druhů zpěvného ptactva i ledňáček říční. Z nočních dravců se zde vyskytuje puštík obecný, sýc rousný i výr velký. V rybníce se občas objevuje vydra říční. Pro vstup do těchto rezervací jsou stanovena přísná pravidla, rovněž i pro údržbu tohoto území, sečření trávy a omezování keřů a porostů. Sestavila Petra Kopečná, KZM Počátky My obyčejní a neobyčejní lidé (Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování, pro zasmání) Příběhy zlatých českých ručiček a hlaviček Byl jsem 40 let v USA a na český přízvuk si zpětně pozvolna zvykám, omlouval se starší pán při představování. To nevadí měl jsem kamaráda, který tam byl také tak dlouho- znám to. Konverzace pokračovala dotazem v které části země můj kamarád žil. Na severu v Chicagu. Já také, chlubí se. Co dělal? Odpovídám, že Láďa už zemřel, ale byl malířem pokojů. K mému překvapení vyslovil jeho příjmení a pronesl, že pracovali společně. Původně zemědělec z jihu Čech byl ve státech slušným řemeslníkem. Strýc bratrance opustil jako mladý naší zem a stal se v USA úspěšným tenisovým trenérem. Stal se dokonce kamarádem prezidenta Ronalda Regana. Krajan spravující v New Yorku Českou zahradní hospodu s českou školou se původně živil jako trenér veslování. Spolužák spíše univerzitního zaměření se stal významným konstruktérem, později spoluvlastníkem a nakonec i vlastníkem firmy v Austrálii. Bylo mu to málo a tak si pořídil i velký mrazírenský podnik. Dnes v klidu užívá důchodu na svém zámečku ve středních Čechách. O české, špičkové manažerce největší dánské banky budu psát později. V Ženevské bance UBS, mimochodem největší ve Švýcarsku překvapil češtinou mladý bankéř. Při návštěvě rakouské krajské nemocnice v Sankt Poltenu nás provázela lékařka se jmenovkou Martinkova. Ani už nepřekvapí, že její manžel je počátecký rodák... a.t.d..a.t.d.. Mnoho česky znějících obchodů, restaurací, firem v okolních zemích svědčí o tom, že se zlaté české ručičky uživí bez problémů snad všude na světě. Ve Vídni jsme navštívili poblíž Parlamentu restauraci a koho nevidět. Číšník z Modré hvězdy familiárně nazývaný pro svou typickou pomalost rychlý šíp zde ve své rodinné restauraci kmital, chválil si podmínky po vstupu do EU a zjevně byl za vodou. Ve Vídeňském Prátru je nejúspěšnější restaurací Schweizer Haus, který vlastní rodina Kolarik- no prostě Kolaříkovi původem ze sousední Jihlávky. Všichni potvrdili staré pravidlo: Dej soukromníkovi kus skály a za pár roků z něj vytvoří zahradu. Doba nesvobody s ostnatými dráty na hranicích odchodům šikovných rukou do zahraničí bránila, ale např. jen v roce 1968 posílilo švýcarské společenství našich spoluobčanů. Vedle řemeslníků zmizelo do světa zejména velké množství chytrých hlav. Myslím, že není třeba vyjmenovávat herce, lékaře, filmové režiséry oceněné Oskarem. Co myslíte? Jsou to obyčejní, či neobyčejní lidé? Je škoda, nebo dobře, že odešli z naší země? Z vyprávění babičky si pamatuji, že se do ciziny chodilo volně a na zkušenou. Pohledět na svou zemi zvenčí nebývá na škodu. Jako mladý jsem si přál pokusit svůj osud prací někde v zahraničí. Získat zkušenosti, sebevědomí a po návratu být žádaný, potřebný. V případě neúspěchu bych se vrátil též, rychle a rád. Naší generaci to nebylo dopřáno. Trochu mladým závidím. Je dobré, že pro ně je možnost svobodně vycestovat, uvidět, poznat, vzdělávat se, pracovat. Je dobré, že je to samozřejmostí. Svoboda je přínosná, je obrovským závazkem, stejně jako dobrodiním. (Příště: Příběhy o samostatnosti a svobodě) J. Třebický I před zhoubnými nádory je možné se chránit V úterý jsme přivítali v Počátkách milého hosta: z Českých Budějovic k nám přijel pan MUDr. František Trnka, odborný lékař v oboru onkologie. Mnoho let se věnuje studiu kancerogeneze tj. vývoje a vzniku nádorových onemocnění. O svých zkušenostech zajímavě pohovořil i na přednášce, kterou organizoval Český červený kříž. Je škoda, že se jen málo lidí zajímá o tuto problematiku. Protože i před zhoubnými nádory je možné se chránit. Měla jsem možnost si s MUDr. Trnkou chvilku popovídat. Ráda bych se o tento rozhovor podělila i s našimi občany... Pane doktore, jsou zhoubné nádory nezbytnou příčinou úmrtí pacientů? Zhoubné nádory jsou velmi závažným problémem. Kromě psychických a sociálních traumat s sebou přinášejí i opakovaná vyšetření, chirurgické zákroky, ozařování, chemoterapii a taky nutnost pozměnit navyklý, nevhodný způsob života. Není ale pravda, že se na každý zhoubný nádor musí zemřít. V dnešní době máme léčebné postupy, které dokáží některé zhoubné 4

5 nádory zcela vyléčit. Anebo alespoň snížit jejich agresivitu a prodlouží tak nemocnému jak délku života, tak i významně ovlivnit jeho kvalitu. Je ale nutné, aby pacient přišel k lékaři včas. Čeho by si lidé měli všímat, co může být prvním příznakem onemocnění? Lidé by si měli všímat změn, které dříve nepozorovali. Například nově vzniklých pigmentových útvarů na kůži, nebo rostoucího a měnícího se mateřského znaménka, nehojící se ranky či rány, nevysvětlitelného krvácení např. gynekologického nebo příměsi krve v moči, stolici, vykašlaném sputu nebo ve zvratkách by měly člověka donutit, co nejdříve navštívit lékaře. Stejně tak zjištění bulky nebo zduření, které člověk dříve nepozoroval, si zaslouží pozornost. A taky třeba dlouhotrvající kašel by měl lidi přivést k lékaři. Těch varovných příznaků je mnoho, liší se podle typu zhoubného nádoru... Můžeme se nějakými testy ubezpečit, že zhoubný nádor nemáme? Je škoda, že někteří lidé jsou ke svému zdraví lhostejní. A přece se nabízejí preventivní programy dostupné všem. Například v odhalování počátečních stadií nádorů tlustého střeva, kde naše republika zaujímá nechvalné 1. místo v Evropě, se běžně používá test na zjištění skrytého krvácení do zažívacího traktu. Tento test je možno provést jednoduchým opakovaným odběrem stolice a jejím vyšetřením v laboratoři. Poskytnout toto vyšetření může každý praktický obvodní lékař. Nebo mamografie. U nás pojišťovny hradí mamografické vyšetření prsů ve dvouletých intervalech u žen nad 45 let. Kdo chce, může si ho zaplatit a podstoupit ho i před 45. rokem. A přesto je hodně žen, které se na mamografii nedostaví. Další dostupnou prevencí jsou pravidelné preventivní prohlídky na gynekologii, kde lékař odebírá v rámci prevence i stěr na cytologii, která může upozornit na zvýšené riziko karcinomu děložního čípku. Proti karcinomu děložního čípku přeci existuje očkování... Ano, jednou z příčin vzniku karcinomu děložního čípku je infekce papilomaviry HPV, proti níž se mohou mladá děvčata a ženy nechat očkovat. Není to ale jediná příčina tohoto onemocnění. Takže tímto karcinomem může onemocnět i dívka či žena, která je očkovaná proti HPV. Proto je třeba, aby všechny ženy podstupovaly 1x za rok preventivní gynekologické vyšetření bez ohledu na to, zda jsou očkované. V posledních letech u nás rychle přibývá počet zhoubných nádorů tlustého střeva. Kde vidíte příčinu? Prudký nárůst těchto nádorů zaznamenáváme přibližně od let, kdy u nás začaly fungovat hypermarkety a hlavně jejich slevové akce. Lidé tak nakupují zlevněné uzeniny ve větším množství, které nedokáží v určeném čase zkonzumovat. Protože jsou levné, dopřávají si jich více, než je nezbytně třeba. A mnohdy na úkor konzumace potravin podstatně zdravějších. Jsem přesvědčen o tom, že kombinace uzenin, piva a kouření je pro vznik nádorového onemocnění značně rizikovým faktorem. Takže ani špekáčky opékané na ohníčku bychom neměli našim dětem dopřát? Mají je přeci v oblibě. Jak jsem řekl, jde o uzeniny. A navíc všechny potraviny prudce tepelně připravené grilováním, smažením, prudkým pečením i opékáním na ohníčku obsahují karcinogenní látky, které se podílejí na vzniku nádorů především nádorů tlustého střeva. Když už si nemůžete tuto pochoutku odřeknout, pak ji prokládejte alespoň stejným množstvím čerstvé zeleniny a celozrnným pečivem. Riziko tím snížíte na polovinu. Máme prázdniny. I Vy si myslíte, že nám sluníčko může ublížit? Ultrafialové záření je neviditelnou složkou slunečního spektra, která se podílí na vzniku tzv. solárních nádorů. Proto všeho s mírou. Vadí jak dlouhodobé slunění, tak i krátkodobé intenzivní slunění. Nejvíce jsou ohroženi lidé s blond nebo zrzavými vlasy a s modrýma nebo zelenýma očima. Onemocnět však může kdokoliv. Zhoubný melanom se může vyskytnout jak na kůži normálního vzhledu, tak i na podkladu pigmentových ložisek např. mateřských znamének. Navštívit kožního lékaře by měli lidé vždy, když zpozorují nově vzniklý pigmentový útvar na kůži, ale i tehdy, když mnoho let existující znaménko začne měnit svůj tvar, velikost či barvu, začne svědit nebo krvácet. Včasné ošetření může člověku zachránit život. Všem lidem doporučuji používat ochranné krémy s vysokým UV filtrem, omezení pobytu na přímém slunci i omezení návštěv solárií. Hezky se s Vámi povídá, ale mnoha zajímavých a důležitých témat jsme se ani nedotkli. Kde mohou lidé získat více informací o zhoubných nádorech, jejich prevenci a léčbě? V roce 2007 vydal Prof. Dientsbier knížku Informovaný pacient, která by měla být dostupná u praktických lékařů. Já jsem před nedávnem vydal jednoduše psanou knížečku O nádorech pro zdravě zvídavé. Snažil jsem se ji napsat tak, aby jí porozuměli i lidé, kteří nemají zdravotnické vzdělání. Knížku v ceně kolem 100,- Kč je možno si koupit v knihkupectví u p. Vytopila v Pelhřimově, anebo si ji objednat na adrese: Jan Jelínek, knihkupectví Hledající, Za Pohořelcem 12, Praha 6. ová adresa na toto knihkupectví je: Co byste na závěr popřál našim spoluobčanům? Krásné prázdniny, a načerpání jak fyzických, tak psychických sil. Je prokázáno, že právě psychika hraje ve vzniku zhoubných nádorů velmi důležitou roli. Chraňme si své zdraví, buďme užiteční, udělejme si radost, když je to možné, prostě radujme se z každého prožitého dne... Děkuji za Váš čas i za příjemný rozhovor. M. Hajná Charleyova teta u diváků zabodovala (článek vyšel dne 24. června 2009 v Týdeníku Milevské noviny 25/2009) Téměř stovka diváků se nechala odlákat 18. června 2009 od televizní obrazovky. Ti, co přišli do Domu kultury v Milevsku, určitě neprohloupili. Agilní soubor z Počátek předvedl představení, které mělo říz a patřičnou šťávu. Diváci se skvěle bavili. V některých chvílích určitě víc, než na drahých představeních profi herců. Pro soubor to byl velký zápřah, neboť ve stejném týdnu vystupoval s představením ještě v Pelhřimově. Přesto počátečtí ochotníci hráli s chutí a zápalem. A my v kulturním domě určitě víme, kam se obrátit za čas s dotazem, co soubor připravuje nového. Děkujeme za reprezentaci, KZM Počátky 5

6 Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí Dne na 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod, byl schválen projekt Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí. Akce je registrovaná pod č. CZ.1.11/2.1.00/ Dne byla podepsaná smlouva o poskytnutí finanční podpory dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti jihovýchod na realizaci projektu Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí v celkové výši Kč což je 92,5 % z finančních nákladů na akci. (dotace 85 % je ze strukturálního fondu ERDF, 7,5 % je příspěvek veřejných zdrojů). Město bude financovat zbývajících 7,5 %. Celkové náklady akce jsou Kč. Projekt předpokládá vybudování naučné stezky v celkové délce m vedoucí ke: kapli sv. Kateřiny (stezka K) altánu sv. Vojtěcha (stezka V) kapli sv. Markéty (stezka M) včetně rekonstrukce zdi u kaple sv. Kateřiny a zřízení mobiliáře naučné stezky. Projektová dokumentace na stavbu byla vypracována Ing. Jiřím Lagnerem a Antonínem Hradilem. Pramen sv. Vojtěcha Stavba obsahuje: l stezku K o celková délce 1425 m, která je rozdělena na úsek K1 a K2 - úsek K1 o délce 505 m řeší rekonstrukci asfaltové vozovky o šířce 3m (od křižovatky se silnicí do areálu ZD k hájovně) - úsek K2 o délce 920 m řeší rekonstrukci štěrkové komunikace (od hájovny ke kapli sv. Kateřiny) l stezku V o délce 360 m od hájovny k altánu sv. Vojtěcha l stezku M o délce 130 m bude odbočovat ke kapli sv. Markéty tyto stezky budou provedené se štěrkovým povrchem s posypem a zaválcovanými lomovými výsivkami l rekonstrukci rozbořené zdi u kaple sv. Kateřiny l mobiliář stezky obsahující turistické značení, informační tabule, odpočívadla. Během měsíců prosinec 2008 až leden 2009 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení vyhrála firma I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Stavba byla zahájena v květnu letošního roku. K dnešnímu dni je položen asfaltový koberec na stezce K (k hájovně), Pramen sv. Markéty Naučná stezka k pramenům Počátek a okolí 6

7 provedena rekonstrukce štěrkové vozovky a zahájené práce na stezce V a M. Stavba bude dokončena do dubna Pramen sv. Ludmily Pramen sv. Kateřiny Statistika nuda je, má však cenné údaje Vítám vás! Oči vám právě zabloudily do nové rubriky, která se zabývá statistikou. A co že to vlastně ta STATISTIKA je? Ve slovníku cizích slov je napsáno: Statistika je obor zabývající se sběrem, analýzou a zpracováním informací, které kvantitativně charakterizují zákonitosti jevů ve spojitosti s jejich kvalitním obsahem. Jste z toho moudří? V dnešní době se statistika stává samostatným studijním oborem. A ti, co chtějí vědět více, mohou tak studovat na Fakultě informatiky a statistiky v Praze, nebo se jen tak zapsat na Kurz statistické metody-minitab, jež lidem pomáhá činit rozhodnutí, které mají výsledky, protože je naučí číst a analyzovat svá data. V poslední době jsem prošla velkou kupu dat a je mi líto nechávat si je pro sebe. Je nudná? Ne, nechci vás tady nudit samými čísly a tabulkami, ale zaujmout. Statistika může být zajímavá! Co se týká statistiky, tak vzdělaná na toto téma nejsem, ale statistická čísla mám ráda, pomáhají mi utvořit si přehled s možností bilancovat a být v obraze na dané téma. Na pomoc jsem si vzala Český statistický úřad ČSÚ a informace vám budu zprostředkovávat převážně za náš kraj Vysočina. Budu li mít údaje, prošpikuji tyto krajská data i informacemi z Počátek a blízkého okolí. A co vás čeká? Zajímají vás čísla o počtu obyvatel, narození, úmrtnosti a nemocí na které se často umírá a v jakém věku? Zajímá vás počet potratů v našem kraji? Tak dost! Začínáme! Dnešní téma, které je shrnuto do tabulky je tím, čím vše začíná a to narozením. Nahlédněte sami, třeba zjistíte, že jste to takto očekávali, nebo jste překvapení z vepsaných čísel? Statistická ročenka kraje Vysočina obyvatelstvo - narození Narození celkem: Narození podle v ku matky: z toho mrtvé do Živ narození: v tom podle pohlaví muži v tom podle pohlaví ženy podle po adí dít te: první druhé t etí tvrté a více a více Živ narozených do 2.500g Narození podle stavu matky: Úhrnná plodnost 1,293 1,315 1,392 svobodné Pr m r. v k matky u porodu 28,4 28,8 29,1 vdané prvního dít te 26,6 27,0 27,0 rozvedené druhého dít te 29,0 29,3 29,8 ovdov lé t etího dít te 31,6 32,4 32,4 Narozených mimo manželství 22,7 24,9 25,2 Po et porod dvoj at troj at Podíl prvních d tí narozených v manželství do 8 m síc po s atku % - ze všech nar. d tí prvního po adí v sou.manželství 36,1 31,6 34,2 Škoda jen, že ČSÚ nemá aktualizovaná data i za rok Kdo se však chce podívat na více statistických informací, různého druhu, nechť sám navštíví stránky Narození / rok celkem Celkem narozených d tí z toho chlapc

8 Po et porod prvního dít te 26,6 27,0 27,0 rozvedené druhého dít te 29,0 29,3 29,8 ovdov lé t etího dít te 31,6 32,4 32,4 Narozených mimo manželství 22,7 24,9 25,2 Podíl prvních d tí narozených dvoj at v manželství do 8 m síc po s atku % - ze všech nar. d tí troj at prvního po adí v sou.manželství ,1 31,6 34,2 Zajímavá určitě jsou i čísla z městské matriky v Počátkách: Narození / rok celkem Celkem narozených d tí z toho chlapc z toho d v átek Pokračování příště: Složení obyvatelstva kraje Vysočina podle pohlaví a věku. Ludmila Marková kronikářka Poděkování občanům za jejich pomoc při záplavách Jménem humanitární organizace ADRA bych ráda poděkovala všem občanům, kteří jakýmkoli způsobem pomohli těm oblastem naší republiky, které byly zasaženy letošními záplavami. Děkuji jak lidem, kteří dlouhodobě v menších částkách přispívají do pohotovostního projektu ADRA ÚL, tak těm z občanů, kteří přispěli jednorázově nebo opakovaně na povodňové konto ADRA, případně poslali dárcovskou SMS. Všechny tyto peníze byly nebo budou použity na likvidování škod způsobených velkou vodou v postižených regionech. Po átecký divadelní spolek Vás srde n zve na VINOBRANÍ v sobotu 19. zá í 2009 od 20 hod. v Sokolovn v Po átkách. Hraje kapela KAREL a my. ADRA opakovaně vyslala své dobrovolníky, kteří o víkendech pomáhali v postižených oblastech odklízet bahno, písek, dřevo a poničené věci. Prali prádlo, vařili pro vyplavené rodiny a dobrovolníky, kteří byli zaměstnáni likvidací škod. Zajišťovali a rozdělovali hygienické potřeby, úklidové pomůcky, prováděli sanaci znečištěných studní. Z vybraných peněz nakupovali postiženým lidem nejnutnější osobní věci včetně prádla, potravin... tak, aby jim ulehčili tuto na první pohled beznadějnou situaci a pomohli jim navrátit se co nejdřív k únosnému způsobu života. V budoucnu budou pomáhat s opravou postižených domů, budou provádět sanační omítky... Adráci jsou milí a pracovití lidé, kteří kromě manuální a finanční pomoci dokáží s lidmi i pohovořit a navodit optimističtější pohled na celou situaci... Mnohé z toho by ale nebylo možné bez pomoci finančních darů od ostatních lidí z celé naší republiky, mezi něž patří i naši občané. I jim bych ráda alespoň touto cestou za jejich pomoc poděkovala... P edprodej vstupenek místenek v cen 70,- K : Cukrárna, Palackého nám stí 16, Po átky Tel.: , Pokud by ještě někdo chtěl přispět jakoukoli finanční částkou na konto ADRY určené pro pomoc obětem záplav, pak uvádím tyto možnosti: 1/ Konto ADRY určené přímo na pomoc postiženým oblastem: /0300, v. s / Pohotovostní fond pro možnost okamžité pomoci ADRA ÚL: KB /0100, v. s / Dárcovská SMS, jejíž výtěžek se použije na pomoc postiženým oblastem: DMS ADRA, které se odešle na č Podrobnější informace z činnosti ADRY je možno zjistit na internetu na Přeji všem dárcům radost z toho, že mohli i oni pomoci. Přeji jim, aby oni sami podobnou pomoc nikdy potřebovat nemuseli... Marie Hajná VÍTĚZNÝ ZNOVÍNCUP 2009 Desátý ročník oblíbené Vinařské 50 zůstane v historických tabulkách zapsán jako ročník dvojnásobného vítězství závodníků EUROFOAM SPORT TEAMU. Celkovým vítězem se stal Petr CIRKL a společně s Liborem TRKOLOU a Ondřejem ŠOHAJEM zaznamenali i vítězství v soutěži týmů. Podařilo se jim tak vylepšit loňské třetí místo v týmové soutěži. Pořadatelé si letos opět pochvalovali velký zájem cyklistů o start v Šatově a začátkem června dokonce zastavili prezenci dalších závodníků pro vyčerpání startovních čísel cyklistů je pro mnohé závody nedostižná meta pro AUTHOR ZNOVÍNCUP je to však v posledních ročnících realita. Velké množství závodníků neodradilo ani nepříznivé počasí v jehož důsledku se pořadatelé rozhodli závodníky letos vyslat na tzv. mokrou variantu trati s vynecháním nejvíce rozbahněných úseků. S nástrahami mokré trati si nejlépe poradil Petr CIRKL v čase 1:32:24 s luxusním náskokem více než dvou minut. Na druhém místě dorazil do cíle Radovan KYJOVSKÝ / AUTHOR REMERX MTB TEAM 1:34:29 / a na třetím místě Milan BACHMAN / FRM BIKE.COM 1:34:39 /, kterému ke stříbru chybělo pouhých sedm desetin vteřiny. Také další skupina v cíli byla velmi vyrovnaná a o pořadí 8

9 rozhodovali desetiny vteřiny. Přesvědčil se o tom i druhý nejlepší závodník v barvách EUROFOAM SPORT TEAMU Libor TRKOLA na třetí místo kategorie MB ztrácel 0,4 vteřiny! I tak byl s celkově devátým místem a časem 1:40:11 Libor spokojený a průběh závodu si pochvaloval. V závěrečných kilometrech se mu podařilo spojit dvě skupiny závodníků a k úplné spokojenosti chyběli v cíli jen centimetry. Vítězství týmu EUROFOAM CELTEX podtrhl na 14. místě celkového pořadí Ondřej ŠOHAJ / 1:40:33 /. Také on poznal vyrovnanost sobotního závodu, když v kategorii MA obsadil nepopulární čtvrté místo se ztrátou 10 vteřin na třetí příčku. Šestým nejlepším juniorem byl Jakub ŠOHAJ / 80. celkově 1:51:59 /. Šéf EUROFOAMU Radek SEDLÁK přes organizační vytížení spojené se sponzorskými aktivitami EUROFOAMU závod dokončil na 137. místě a v kategorii MC mu patřila 36. příčka / 1:56:18 /. Závod se podařilo dokončit 1356 závodníkům. Firma EUROFOAM se již tradičně podílela na Vinařské 50 jako sponzor a nejlepší závodníci si tak odnášeli nejen koruny vítězů, ale i kvalitní matrace CELTEX. Díky spojení kvalitní firemní prezentace a výborných výsledků závodníků byl EUROFOAM opět v Šatově k nepřehlédnutí. Mnozí účastníci cyklistických závodů mezi znojemskými vinicemi tak odjíždějí se vzpomínkou na modré dresy EUROFOAM SPORT TEAMU na stupních vítězů, matrace CELTEX z kolekce EUROFOAMU v rukou vítězů, či na létající talíře od EUROFOAMU nad hlavami všech spokojených účastníků desátého ročníku vinařské 50. Za rok v Šatově tedy s EUROFOAMEM nashledanou! Znáte své město? Počátecký divadelní spolek Vás srdečně zve na VINOBRANÍ Kde jsme pořídili tuto fotografii??? Odpověď najdete v příštím čísle PZ. v sobotu 19. září 2009 od 20 hod. v Sokolovně v Počátkách. Hraje kapela KAREL a my. Předprodej vstupenek místenek v ceně 70,- Kč: Cukrárna, Palackého náměstí 16, Počátky Tel.: , Dopoledne s policií Dne 8. června se uskutečnilo zajímavé setkání dětí z mateřské a základní školy s policií a hasiči. Děti si prohlédly policejní techniku, vyzkoušely výbavu těžkooděnce, poseděly v hasičském autě i na policejní motorce. 9

10 Ze zápisníku Policie ČR Krádež v Počátkách Počátečtí policisté šetří zajímavý případ. Ze soboty na neděli odcizil neznámý pachatel v Počátkách z plotového sloupu brány areálu Smrčkovy vily sochu znázorňující lva. Druhou stejnou sochu pachatel poškodil. Škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun. Vloupání do kanceláře Z pátku na sobotu vnikl neznámý pachatel na dvůr pily v Počátkách. Pachatel se vloupal do kanceláře, kde odcizil sekeru a dále do skladu, ze kterého si odnesl dvě motorové pily. Svým jednáním způsobil škodu téměř 10 tisíc korun. Nezvládl kolo Ve středu (17.6.) krátce před 20. hodinou jel dvaapadesátiletý cyklista po silnici III. třídy ve směru od Stojčína na Žirovnici. Po projetí levotočivé zatáčky na přímém úseku silnice těsně před obcí Žirovnice vlivem opilosti nezvládl řízení jízdního kola, vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do kovových svodidel a upadl na vozovku. Při nehodě se cyklista lehce zranil a byl převezen na vyšetření do nemocnice. Dechovou zkouškou přístrojem Dräger bylo u cyklisty naměřeno 2,17 promile alkoholu v dechu. Cyklista se dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a jeho případ bude předán k řešení správnímu orgánu na MěÚ v Pelhřimově. Informace pro občany Linka důvěry STŘED je jedinou linkou tohoto typu v kraji Vysočina. Její pracovníci jsou připraveni poskytnout volajícímu krizovou intervenci, stejně tak jako mu pomoct zvládnout obtížné situace. V případě zájmu volajícího mu pracovníci pomohou zorientovat se v možnostech využití další odborné pomoci. Linka důvěry je anonymní. Kontakty na logu informují o telefonních číslech Linky důvěry STŘED ( nebo ) a ové adrese internetového poradenství Počátky v obrazech Do konce srpna můžeme v počáteckém muzeu navštívit prázdninovou výstavu Počátky v obrazech. Uvidíme Počátky známé i neznámé, například obraz malovaný v květnu roku 1821, kde nezaměnitelná silueta Počátek, kostel s věží, má gotický ráz. V tomto roce zasáhl Počátky velký požár a většina domů byla přestavěna včetně kostela. Na výstavě jsou díla F. D. Sedláčka, J. Husníka, K. Dvorského, P. Juhna, J. Mádla nebo Z. Tománka. Prolíná se zde tvorba profesionálních umělců společně s obrázky amatérských tvůrců, jejich obrazy však mají pro nás důležitou výpovědní hodnotu. Vystavené obrazy a grafiky jsou součástí sbírky obrazů počáteckého muzea, která se rozrůstala především v době, kdy kustodem muzea byl pan Jaroslav Bloch, velký ctitel výtvarného umění. Působil zde od roku 1947 až do roku 1978 a za tuto dobu připravil pro návštěvníky více než 40 výstav výtvarného umění. V Počátkách vystavovali významní výtvarníci a mnozí se sem rádi vraceli. Patří mezi ně například Bohumíra Hrušková (nar. v Chvojnově u Pelhřimova), Jiří Švensgsbír, Karel Svolinský, Max Švabinský, A. V. Slavíček, Cyril Bouda, Michal Florian a mnoho dalších. Někteří autoři byli osobními přáteli J. Blocha, mezi ně patří například František Bílkovský, pro tohoto umělce byly Počátky oblíbeným námětem. Stejnou zálibu v krajině Počátek našel i další umělec A. F. Stehlík. Možná by se našel v Počátkách pamětník, který kdysi potkal malíře, který s bílými čtvrtkami papíru a japonským perem chodil stezkami mezi poli, aby zachytil krásu rodného kraje Otokara Březiny. Další výtvarník inspirovaný Otokarem Březinou je Jan Konůpek, je to výjimečný umělec, který vyniká spiritualitou těženou z literárních dějů. Lákaly ho záhady a mystika, ilustroval PŮJČKY Rychlé vyřízení - nové, lepší podmínky. Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!! Máte EXEKUCI?... Vyřešíme! Máte důchod? Mateřskou? Práci?... Půjčíme Vám!!! Nízké měsíční splátky!!! Registry neřešíme! Tel.: Bibli, antické báje, Shakespearova dramata, Březinovy vize. S jeho dílem se můžeme setkat v Rodném domě Otokara Březiny a spolu s ním najdeme v památníku O. Březiny práce dalších vynikajících českých výtvarníků Josefa Váchala a především Františka Bílka, ale také grafiky Michala Floriana. Goethe kdysi řekl: V dobách úzkosti, bolesti i radosti člověk potřebuje umělce. Až se vám někdy zasteskne a budete potřebovat umělce, už víte, kde je najdete. Městské muzeum Počátky Marie Filipová

11 výběrové ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍKA KZM Kulturní zařízení města Počátky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na KZM Počátky Předpoklady: odborná kvalifikace /střední odborné vzdělání + maturita/ bezúhonnost zdravotní způsobilost organizační a řídící schopnosti Další požadavky: aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet) Výhodou: praxe v kultuře, flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, řidičský průkaz skupiny B Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu datum a podpis zájemce Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti, ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost. Předpokládaný nástup: dle dohody Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce Neotvírat - výběrové řízení KZM zašlete do 10. září 2009 na adresu Kulturní zařízení města Počátky, Horní 87, Počátky nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ Počátky, Palackého nám. 1 VŠI SE NEVYSKYTUJÍ JEN V RODINÁCH SE ŠPATNOU HYGIENOU, HROZÍ VŠEM Se začátkem školního roku se vrátí postrach mnoha rodin. Vši. Ve školách se opakovaně objevují a děti chodí domů s notýsky s varováním. Vyskytují se i v Počátkách, a s trochou nadsázky můžeme říct, že se tak Počátky začlenily mezi vyspělé země, protože v současnosti se ve všech rozvinutých zemích světa výskyt vši dětské zvyšuje. Například v Izraeli je napadeno vší až 50% dětí alespoň jednou za rok, v Belgii se veš vyskytuje až u 9% dětí, v Austrálii u 13% dětí. Příčinou je schopnost tohoto parazita odolávat odvšivovacím prostředkům. Farmaceutické firmy proto vyvíjí stále nové deratizační prostředky. Použití chemie je účinné pouze v souvislosti s důsledným mechanickým odstraňováním, je důležité odstranit i hnidy, tedy vajíčka vší. Veš provází člověka celá tisíciletí. Lidské vši, odvšivovací hřebeny a popisy odvšivovacích prostředků jsou známy z archeologických nálezů zejména z oblastí Mrtvého moře, Egypta, či dalších částí antického světa. Zde se vši nevyhýbali ani velkým a vznešeným panovníkům, samotným faraónům. U nich jsme si mohli povšimnout na pohřebních maskách, že měli vousy zabandážované do trčící ruličky. Tak se panovník pojistil proti nebezpečí, že by se mu vši dostaly do vousů. V egyptských textech ze 16. století př. n. l. je popisován odvšivovací prostředek z datlí a mouky. Aby ale vši neměli vůbec, své vlastní vlasy si holili a místo nich nosili paruky z vlasů otroků. Veš dětská je bezkřídlý hmyz, neskáče ani nelétá. Žije pouze v lidských vlasech, mimo ně zhruba do jednoho dne hyne. Je to však dostatečně dlouhá doba, aby se znovu usídlila na nové hlavě. Živí se krví svého hostitele, přelézá z vlasu na vlas, a je jí zcela lhostejné, komu ten vlas patří. Dospělá veš dorůstá dvou až čtyř milimetrů. Má tři páry nohou, na nich silné drápy, kterými se drží vlasu a leze po něm. Samičky denně nakladou až sedm vajíček, která připevňuje pevným tmelem na vlasy. Za sedm až deset dní se z nich líhnou larvy zvané nymfy, které stejně jako dospělá veš sají krev zhruba třikrát denně. Mezitím vlas povyroste, ale prázdné vaječné obaly zůstávají pevně přilepeny a s vlasem postupně odrůstají. Živou hnidu poznáme hlavně podle toho, že při zmáčknutí mezi prsty praskne. Celý cyklus vývoje trvá dní. Veš žije až pět týdnů, během kterých stačí naklást až 150 vajíček. Další, poměrně nedávno zjištěnou zajímavostí je fakt, že člověk je hostitelem dvou druhů vši dětské jeden se vyvinul u člověka vzpřímeného, druhý u člověka moudrého. Z toho také plyne, že tyto dva vývojově odlišné druhy spolu zřejmě přišly do kontaktu a spolu i nějakou dobu žili! Z toho vyplývá, že mít veš není jen estetický problém, vší kousnutí svědí hodně. 11

12 Pro odborné informace a rady jsme si došli přímo do ordinace počáteckého praktického lékaře MUDr. Miloše J. F. Beutla. S pousmáním nám rád odpověděl na pár otázek. Vzpomínal, že se alespoň 12 let, s pacientem, který by se přišel léčit ohledně vší, nesetkal. Je to tím, že dospělí pacienti, kteří si objeví vši, si je v klidu domova odstraní a nemají potřebu lékaře vyhledávat. Postižení se často stydí, aby nebyli považováni za zavšivené a tím pádem i špinavé. Tyto předsudky jsou ovšem bezpředmětné, protože výskyt infekce vší nemá nic společného s nedostatečnou osobní hygienou. V medicínském žargonu se nemoci spojené s broukem zvaným veš, všeobecně označují jako pedikulóza. Pane doktore, jaké máme druhy těchto parazitů a jsou člověku nebezpečné? Zástupci parazitující na člověku jsou: - Veš šatní (Pediculus corporis) žije v záhybech prádla, ze kterého se vydává sát na lidskou pokožku a opět se vrací do prádla. Může přenést skvrnitý tyfus. - Veš dětská (Pediculus capitis) neboli hlavová se může vyskytovat ve vlasech i vousech. Jméno dětská souvisí s tím, že je často přenášena mezi dětmi ve školce nebo škole. Většinou její výskyt identifikujeme nálezem hnid ve vlasech. Veš dětská nepřenáší žádné nebezpečné onemocnění, ale po jejím sání vznikají svědivé ranky. Bodnutím do kůže vylučuje sekret a ten je příčinou úporného svědění postiženého místa. Dítě svědění nutí k opakovanému škrábání, kůže je pak podrážděná, zarudlá až rozškrábaná a může docházet k následné infekci. Někdy mohou vznikat i ekzémy. Průvodním jevem pak může být i zduření místních uzlin jako reakce na probíhající zánět postižené kůže. - Veš muňka (Phithirus pubis) takzvaná filcka, žije v lidském ochlupení (v ohanbí, na prsou, v podpaží, v obočí i v řasách), nikdy ji nenajdete ve vlasech, je pro ni tenký, neudrží se na něm. Je přenášena mimochodem při pohlavním styku nebo z ložního prádla, ručníků. Velké namodralé pupence svědí a po jejich rozškrábání dochází k sekundárním infekcím. Co dělat, když vši v dětské i v dospělé hlavě objevíme? Jestliže zjistíme, že se dítě opakovaně škrábe na hlavičce (nejen dítě), musíme na nákazu pomyslet. Posaďte je ke světlu (večer pod lampu) a opatrně prohlížejte pramínky vlasů zejména v zátylku a kolem uší. Potvrdí-li se, a vši či hnidy opravdu nalezneme, je nutné prohlédnout hlavu všem členům rodiny, všechny ručníky vyprat, použité hřebeny vyčistit a dezinfikovat, stejně tak je důležité vyměnit, vyprat a vyžehlit ložní prádlo. Antipedikulóza jsou přípravky působící proti vším. Při odvšivení se léky aplikují do vlasů ve formě šampónu, spreje nebo gelu. Z volně prodejných přípravků se k odvšivení používají fyzikálně nebo chemicky působící přípravky. Z těchto řad vám dá vybrat jakákoli lékárna. U zvlášť intenzivního napadení je poslední a nejúčinnější metodou radikální zkrácení vlasů. Na vlasech kratších jak 1 cm se veš neudrží. Bohužel toto je nemyslitelné zvláště u dospívajících dívek. Co ještě kromě léků pomáhá? Spolehlivým se ukázalo při výskytu vší tzv. mokré vyčesávání hřebenem všiváčkem (mezery hřebínku mezi jednotlivými zuby nesmí přesahovat 0,3 mm). Mokré proto, že suché vši, zdržující se u kořínků vlasů snadno uniknou, kdežto mokré se znehybní a snadno se vyčešou. Pod vlasy si dejte čistý papír, dobře na něm parazity uvidíte. Jen opakované vyčesávání a prohlížení vlasů je zárukou úspěchu. Pro snadnější odstranění hnid se doporučuje zábal ze dvou dílů francovky a jednoho dílu glycerinu. Naneste směs na vlasy, zabalte igelitem a převažte suchým ručníkem, zhruba po půl hodině pročešte a zbylé hnidy stáhněte. Pamatujte, z jedné hnidy je jedna veš a ta denně naklade 3-4 i 7 vajíček = nové hnidy. Veš žijící dejme tomu tři týdny, naklade vajíček. A z těch se vylíhnou nové vši Sami si to spočítejte. A co petrolej, pane doktore, vzpomínáte? V žádném případě nepoužívejte petrolej! Po něm sice vši hynou, ale jeho použití je nebezpečné. U člověka a hlavně u dětí může nastat alergická reakce s vážnými zdravotními komplikacemi a nepříjemnými potížemi na kůži. To samé je i s přípravky určenými pro zvířata. Nepoužívat! Je nutné dítě vyřadit z kolektivního zařízení? Ano, je to nutné do doby, než má dítě hlavičku zbavenou všech hnid a týká se to jak dětí navštěvujících mateřskou školku, tak i školáků. Současně je potřeba, abyste uvědomili třídního učitele popřípadě ředitele školy o nákaze, protože jedině oni mohou učinit taková opatření, aby se nákaza dále nešířila. Možnost, aby se dítě léčilo doma a rodič s ním zůstal na paragraf, existuje. Je třeba domluvit se s dětským lékařem, který rozhodne, zda je to nutné a případně vypíše neschopenku i pro rodiče. Musí se léčba opakovat? Proces umytí lékem šamponem je vhodné opakovat i v případě, že se vám jeví první umytí dostatečně účinné. Za vyčerpávající odpovědi děkujeme panu MUDr. Miloši J.F. Beutlovi Jak se k této situaci staví právě školy a školní zařízení? Vzpomínáte? Já jsem ještě zažila, na základní škole, pravidelné prohlížení hlav, třídní soudružkou učitelkou. Ty dnes však sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili vši na další děti. V případě výskytu vší ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. 12

13 Školní zařízení se řídí a vychází ze Sdělení pro ředitele škol a školských zařízení k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy vši dětské - vydané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tento stručný materiál ze dne se základními informacemi připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Ve školním řádu by měl být upraven postup při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně vší). Dále je možné podle místních podmínek upravit ve školním řádu takový postup, podle něhož při zajištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka a žák bude po příchodu oddělen od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. Rodiče však nemohou být nuceni k tomu, aby si dítě vyzvedli neprodleně. Pokud zákonný zástupce nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělání žáka. Této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek a zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě. Pokud jde o sankce, lze na ně použít zmíněné nepřiznání fakultativních sociálních dávek. Vedle toho by v úvahu přicházela pokuta ukládaná orgánem ochrany veřejného zdraví, a to za přestupek podle 29 zákona č.200/1990 Sb. Problém však je, že nejprve by se muselo rodičům opakovaně zavšiveného dítěte vydat patřičné rozhodnutí, směřující ke splnění povinností odvšivení dítěte. Teprve pokud by takové rozhodnutí nebylo respektováno, bylo by možné k pokutě přistoupit. Odborná pomoc na nás čeká v lékarně Při léčbě zavšivení (pedikulózy) jsou v současné době nabízeny a používány dva přípravky z kategorie léků Parasidose šampon a Diffusil H forte spray. Parasidose obsahuje syntetickou látku, jejíž obdoba se přirozeně vyskytuje v některých druzích kopretin. Látky z této skupiny (pyretroidy) se používají i v mnohých postřicích proti hmyzu v zemědělství a pěstitelství (např. mšicím) a v repelentech. Bohužel na tuto látku se již u vší vyskytuje rezistence. Diffusil obsahuje taktéž plně syntetickou látku ze skupiny karbamátů. Na tuto látku se rezistence (snad) dosud nevyskytla. Tyto dva přípravky jsou v ČR registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv, což pokládám za obecně poměrně důležité, vzhledem k neuvěřitelně a neustále se rozšiřujícímu se spektru různých kosmetických přípravků (a potravinových doplňků). Všechny další, mě známé, přípravky jsou na bázi olejů, ať již čistě minerálních, rostlinných nebo silikonových, mnohdy doplněných oleji esenciálními (silicemi). Mechanismus účinku tkví především v ucpání vzdušnic hmyzu a v jeho následném zadušení. I zde existují analogicky fungující prostředky k ochraně rostlin (především domácích, okrasných). Esenciální oleje (hojně se používá tzv. tea tree olej, ale např. i anýzový aj.) mohou mít i další, přímé účinky na parazita. Tyto přípravky jsou někdy registrovány jako zdravotnický prostředek nebo, většinou, jako kosmetický přípravek. Obecně je široce rozšířený názor, že tato tzv. přírodní léčba nebude provázena žádnými vedlejšími či nežádoucími účinky. Nemusí tomu tak být, například v případě těžké alergie na TTO, se kterou jsem se nedávno setkal. Již historickým postupem je použití petroleje. Upozorňuji, že žádný z diskutovaných přípravků fyzicky neodstraňuje z vlasů hnidy, byť jsou třeba již i mrtvé. Naopak mrtvé hnidy vyschnou a zesvětlají a v tmavých vlasech jsou o to patrnější. A zde se dostáváme k další, mechanické metodě odstranění vší z vlasového porostu. Jemné hřebínky (všiváčky) lze použít jak k přímému odstranění dospělců i vajíček, tak i diagnosticky. Dále je známo, že k odstranění vší vede zkrácení vlasového porostu na délku pod 5mm. Případné další dotazy rád zodpovím. Mgr. Pavel Kešner, lékárník Lékárna U Sv. Kateřiny, Počátky tel Rodiče, nepodceňujte toto téma a prosím reagujte, dětem hlavinky prohlížejte. V dnešní době mít v domácí lékárničce odvšivovací prostředek je pomalu samozřejmostí jako obvaz, náplast a peroxid vodíku. Nikdy nevíte, kde na vás ta potvůrka čeká a zjištění: Mám vši! je velice nepříjemné. Připravilo KZM Počátky 13

14 MĚSTSKÁ KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Génius Zdeněk Svěrák, Čermáková Dana Jak to bylo se zázraky aneb co v záhadologiích nebývá, Jarolímková Stanislava Kladivo na Skoty, Plaidy Jean Na cestě po České republice, Cézar Jan Záře purpurové hory, Martini Manuela Píseň ohně, Coulter Catherine Brusinky, Nesvadbová Bára Odvrácená strana lásky - krimi Utkané z lásky, Schönauer Pouta domova, Medlicott Joan Vražda v postranní ulici, Christie Agatha Nepřítel, Drake Shannon Ďáblovi doktoři, Spitzová Vivien Prorok, Džibrán Chalíl Vůně karamelek, Hamzová Marie Báječné nakupování do kočárku, Kinsella Sophie Život s bylinkami Sharpovi střelci, Cornwell Bernard Zemři a zapomeň, Welsch Vítězslav Polibek pro nevěstu, Cabot Patricia Zelený hrob, Crombie Deborah Pro děti a mládež: Strašidla na Silvrštejně, Kaletová Lucie Detektiv Klubko Případ zeleného papouška, Schefflerová Ursel Setkání v Londýně, Vrbová Milada Princové se nežení s popelkami, Jínová Šárka Piráti Co si zvířátka šeptají Na křídlech touhy, Miková Karla Klub Tygrů Chrám hromů, Brezina Thomas Pravěk ilustrované dějiny světa Když padá nebe, Junková Šárka Mystické příšery, Mc Nab Chris Pozvánka na oslavu 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Počátkách Dne od 13 hodin. VZPOMÍNKA Dne uplynul rok od smrti našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Dušana Snížka. Vzpomeňte s námi na tohoto laskavého a čestného člověka, který navždy zůstane v našich srdcích. Manželka a dcera s rodinou Program oslav: 13:00 slavnostní žehnání praporu sboru v kostele Sv. Jana Křtitele. 14:00 pochod městem, položení věnce k pamětní desce Jakuba Aloise Jindry. 14:30 příchod průvodu k hasičské zbrojnici, přivítání hostů. 15:00 ukázky zásahů IZS a požárních útoků. 16:00 volná zábava, občerstvení a hudba. 14

15 VYJÁDŘENÍ KE ÑSTUDIJNÍ TECHNOLOGII.ì StudijnÌ technologie vyuûìvan ve studijnìch centrech Basic po celè»eskè republice p ipravuje dïti na to, aby se v budoucnu aktivnï zajìmaly o uëenì, umïly se samy a efektivnï uëit, uëenì je bavilo a nebylo pro nï spojeno s nadmïrn m stresem. StudijnÌ technologie zaloûen americk m humantistou L. Ronem Hubbardem p edstavuje optimistickou v chovnou pozici. D raz je kladen na ctu k dìtïti, respekt a d vïru, orientaci na jeho vnit nì aktivitu a tvo ivè sìly, vlastnì proûitky a zkuöenosti a p edevöìm skuteënè porozumïnì l tce a schopnost ji pouûìvat v praxi. Ve studijnìch centrech Basic jsou û ci vedeni k tomu, aby si samostatnï stanovovali vlastnì cìle p i svèm vzdïl v nì. P i stanovov nì vlastnìch studijnìch cìl vych zejì ze sv ch aktu lnìch pot eb a problèm, p iëemû se uëitel snaûì takè vypozorovat p ÌËiny, kterè tyto problèmy vyvolaly. é ci nesou odpovïdnost za smï ov nì svèho vlastnìho v voje, za n sledky svè volby. Na tomto mìstï je t eba upozornit, ûe dovednost pl novat a Ìdit vlastnì pr ci je velmi d leûit, ale vyûaduje, aby se jì û k uëil postupnï. Proto se ve studijnìch centrech Basic postupuje cestou dìlëìch krok a û ci si postupnï formulujì velmi konkrètnì a kr tkodobè cìle (nap. zvl dnout vyjmenovan slova, p eëìst urëitou knihu, pochopit shodu podmïtu s p Ìsudkem, atd.). V angliëtinï existuje termìn "scaffolding" neboli budov nì leöenì, opory pro uëenì û ka (Wood, Bruner, Ross, 1976). MyslÌ se jìm takov pr bïh uëenì, kter umoûúuje û kovi dos hnout cìle, na nïjû by bez pomoci druhèho nemïl dost sil. Oporu m ûe û kovi poskytnout uëitel nebo spoluû ci. P i d slednè individualizaci poskytuje takovou oporu ve studijnìch centrech Basic uëitel. é k si p i spolupr ci ÌdÌ s m mìru dopomoci, kterou pot ebuje - jednoduöe tak, ûe pracuje tak dlouho, dokud m ûe, a pomoc vyhled jen pro p esnï vymezen krok. Teorie "leöenì"odpovìd v sledk m v zkumu Lva VygotskÈho (1978), kter Ìkal, ûe vöechny ment lnì funkce se ve v voji dìtïte nejprve objevujì p i spolupr ci s dospïl mi. P i v voji û ka lze identifikovat zûnu nejbliûöìho v voje, kter se nalèz pr vï tam, kde û k nenì schopen konat s m, ale ve spolupr ci s uëitelem kol zvl dne. DalöÌ velkou p ednostì p Ìstupu vych zejìcìho ze studijnì technologie je pr bïûn reflexe a vyhodnocov nì procesu uëenì a v p ÌpadÏ pot eby p ehodnocenì vlastnìho postupu uëenì. P i studiu je kladen velk d raz na aktivitu û ka a jeho vnit nì motivaci k uëenì. P i ËtenÌ a psanì se û ci uëì vyuûìvat r znè zdroje informacì a se zìskan mi informacemi aktivnï pracujì (formulujì hlavnì myölenku, vyj d Ì vlastnìmi slovy obsah zìskan ch informacì i jejich v znam, formulujì, jak v znam m zìskan informace pro bïûn ûivot, a propojuje novï zìskanè s p edeöl mi zkuöenostmi.) Mezi silnè str nky studijnì technologie praktikovanè ve studijnìch centrech Basic pat Ì fakt, ûe se nezamï uje pouze na zvl dnutì konkrètnìho uëebnìho problèmu (jako nap Ìklad: zlepöenì ËtenÌ a pravopisu), ale proces uëenì povaûuje za stejnï d leûit jako jeho v sledek. Tento p Ìstup je v souëasnè dobï nadmìru aktu lnì v probìhajìcì kurikul rnì reformï, kde se klade velk d raz na systematick v cvik û k v rozvìjenì klìëov ch kompetencì. Za jednu z nejd leûitïjöìch klìëov ch kompetencì je povaûov na klìëov kompetence k uëenì. StudijnÌ technologie napom h k rozvoji pr vï tèto klìëovè kompetence tìm, ûe se û ci uëì rozpozn vat svè uëebnì barièry, ale takè zp soby uëenì, kterè jsou pro nï nejefektivnïjöì a vïdomï je pouûìvat. Prost ednictvìm studijnì technologie se û ci uëì dodrûovat psychohygienu uëenì i p ezkoum vat silnè i slabè str nky svèho uëebnìho procesu, rozpozn vat p ek ûky v uëenì a diskutovat o nich a eöit je, p ijìmat podporu i rady a vytv et si pl n svèho dalöìho zlepöov nì. Velkou devizou studijnìch center Basic je pozitivnì klima, kterè uëenì prov zì. Klima, kterè je prosyceno up ÌmnostÌ, z jmem, ch pajìcìm naslouch nìm a to nejen p i pr ci se û ky, ale takè s jejich rodiëi. RodiËe jsou povaûov ni za partnery p i hled nì vhodn ch strategiì p i vytv enì individu lnìho programu a majì moûnost navötïvovat p edn öky, kterè pr ci s jejich dïtmi osvïtlujì. StudijnÌ technologie praktikovan ve studijnìch centrech Basic odpovìd poûadavk m soudobè kurikul rnì reformy - zejmèna poûadavku individu lnìho p Ìstupu a rozvoje a utv enì klìëov ch kompetencì. Mgr. Jana Kargerov, Ph.D. Odborn asistentka na kated e prim rnì pedagogiky PedagogickÈ fakulty Univerzity Karlovy, kde vyuëuje obecnou didaktiku a inovativnì pedagogickè proudy. Lektorka dalöìho vzdïl v nì 15

16 Pila Kamenický s. r. o. Horní Radouň 104 Na stavební řezivo poskytujeme certifi kát jakosti CE Standardní řezivo Štípané palivové dříví Trámy: cena 5000 Kč/m % DPH všech rozměrů, do délky 11 m Latě: cena 5200 Kč/m % DPH všech rozměrů a délek Prkna: od 2000 Kč/m % DPH v délkách od 1,5 m do 5 m (délky: 1 m, 50 cm, 33 cm, 25 cm) smrk: cena od 642 Kč/prm + 9 % DPH buk: cena od 1055 Kč/prm + 9 % DPH bříza: cena od 734 Kč/prm + 9 % DPH olše: cena od 734 Kč/prm + 9 % DPH 1 prm = hranice o rozměru m Zboží Vám dovezeme až do domu Doprava: 20 Kč/km + 19 % DPH Truhlářské řezivo: výroba dle zadaných parametrů Tel.: Tel.: Web: ICQ:

17 Koupelny JAVOS DKM Pitbike SUPERMOTO byl to první ročník? Také jste v sobotu 27. června 2009, když jste vyšli z domu ven na ulici, přemýšleli, co to slyšíte za zvuky? V centru města, na autobusovém nádraží v Počátkách, byly pořádané firmou DKM Moto Počátky ve spolupráci s generálním partnerem KOUPELNY JAVOS Počátky, závody motorek. Závodu s názvem Koupelny JAVOS DKM Pitbike SUPERMOTO, se zúčastnili přední jezdci tohoto sportu nejen od nás. Na autobusovém nádraží a v přilehlé Tyršově ulici byla připravena velice atraktivní technická trať. Nechybělo ozvučené pódium, kde nás sám Pavel Kantor, majitel firmy DKM MOTO, informoval o průběhu závodu jednotlivých kategorií. Ty byly vypsány tři: Mikroni, Junior a prestižní OPEN. K těmto ještě přibyly i závody v kategorii Amatér, Čtyřkolky a Fichtl. Nechybělo ani stanoviště rychlé záchranné pomoci. Pořadatelé měli vše do detailů vyladěné a promyšlené. Přihlížející diváci se mohli občerstvit v přistavených stáncích a zároveň si prohlédnout vystavené poháry - ceny, které se po ukončení závodů rozdělily novým majitelům. A kdo že vlastně byli ti vítězové? Závody Koupelny JAVOS DKM Pitbike SUPERMOTO Po adí Mikroni Junior OPEN Amatér ty kolky Fichtl 1. Patrik Plachý Daniel Trost Karel Stan k Ji í Trost Ji í Turek Aleš Povolný 2. Marie Štanclová Filip Schmied Adam Bajer Matouš Slouha David Trkola Ji í Sviták 3. Pavel Fuk Ond ej Marek Ond ej Marek 4. Alena Andreasová 17 Ji í Štancl, Vít Klíma Adam Kocmánek Václav Kadlec - Tomáš Pol ák Vladimír Trost Mat j Vl ek Václav Mat j 5. Martin Povolný - Pavel Kejmar - - Radek Plechatý 6. Vojt ch Dufek - Miroslav Šplíchal Pavel Kantor Ji í Štancl Ond ej Marek a Pavel Kantor Robert Voto ek - - -

18 Počasí závodům přálo a diváků postupně přibývalo. Od 10:00 hodin dopoledne byly tréninky a samotný hlavní závod začal po 13 hodině. Za Pavlem Kantorem přišla i regionální televize, která si jej natočila do krátkého spotu a zároveň vzala do záběru i nadšené diváky i samotné závodníky po startu přímo na závodní ploše. Shlédli jsme i pár šťastných pádů jezdců z motorky. Šťastných, protože ve většině případů, motorku opět postavili, pokračovali dál v jízdě a nikomu se nic nestalo. Nadšené děti obdivovaly zaparkované motorky i čtyřkolky a také samotné jezdce v barevných kombinézách. Ti, kdo měli skutečný zájem, si zde přímo na místě mohli vybrat z vystavovaných mašin a zakoupit si ji. Pořadatelé i lidé zde přihlížející byli usměvaví, panovala zde pohoda a nadšená atmosféra. I když byl ještě červen, dětem však již nastaly letní prázdniny. A tak touto akcí byly prázdniny velice příjemně zahájeny. Co myslíte, půjdou do toho firmy DKM Moto a JAVOS i příští rok? KZM Počátky 18

19 55. ročník Křišťálu Prázdninová doba je pro fotbalisty obdobím volna a různých pohárů. Tak tomu bylo i v Počátkách 11. července, kdy místní oddíl kopané SK Spartak uspořádal 55. ročník turnaje O Křišťálový pohár. Na turnaj se podařilo zajistit následující mužstva: FK Spartak MAS Sezimovo Ústí a. s. - účastník české fotbalové ligy, který se v loňském ročníku umístil na 8. místě Horácký FK Třebíč o. s. účastník divize, který se v loňském ročníku umístil na 4. místě FK Pelhřimov nový účastník divize, který v loňské sezoně hrál KP Vysočiny a stal se jejím vítězem SK Spartak Počátky účastník II. třídy OP Pelhřimovska, kterému se nevydařila loňská sezona v I. B třídě KP a sestoupil A nyní již ke sportovním výsledkům turnaje: V prvním vyřazovacím zápase nastoupil domácí Spartak proti HFK Třebíč, kdy domácí hráči stačili soupeři vzdorovat první poločas. Ve druhém zkušenější soupeř naše hráče přehrál. SK Spartak Počátky - HFK Třebíč 0 : 3 ( 0:0 ) Branky: 35min Komínek, 48min Sedláček, 54min Chalupa Druhé vyřazovací utkání: FK Pelhřimov - FK Spartak MAS Sezimovo Ústí 1 : 1 ( 1:1 ) Branky: 18min Cech - 5min Brůžek Na pokutové kopy postoupil MAS, kdy se pelhřimovští exekutoři pokutových kopů příliš nevyznamenali, když tři kopy trestuhodně zahodili. V utkání o třetí místo pak došlo k měření sil zástupců okresu Pelhřimov, i když to bylo z různých výkonnostních soutěží. SK Spartak Počátky - FK Pelhřimov 0 : 5 ( 0:2 ) Branky: 10min Krčil, 15min Liška, 31min Papež, 44min Fišer, 44min Dýnek Finále: FK Spartak MAS Sezimovo Ústí - HFK Třebíč 1 : 1 ( 1:1 ) Branky : 41min Koutník (PK) - 76min Durda Došlo tedy opět na, pro diváky atraktivní, pokutové kopy. Tentokrát se rozhodlo až v sedmé sérii, kdy rozhodli svými kopy brankáři obou mužstev v poměru 5 : 6. Vítězi 55. ročníku se tak stali hráči Horáckého FK Třebíč, kterým gratulujeme. Při rozhodování zápasů se střídali rozhodčí: Nenadál Pavel, Švehla Marek, Nechvátal Jiří a Rys Jaroslav. Turnaj sledovalo 200 spokojených diváků, kterým přálo i letošní velmi proměnlivé počasí. Výbor oddílu děkuje všem členům oddílu za pomoc při přípravě turnaje a obsluze ve stáncích při turnaji p. Šindelářovi J., Tušilovi M. a Jirsovi V. Velké poděkování pak patří sponzorům turnaje: Město Počátky, FOPO Počátky p. Lehejček, Uzenářství p. Vojta, Hodinářství p. Brož, Zelenina p. Smrčka, Drogerie p. Hernová, Gaskom - prodejna Quelle p. Komínová, Potraviny Zmeškal, Autokomplet p. Ižovský, Elektroopravna p. Bouzek, Sportbar p. Škoda, Květinka Hörnerová, Lékárna U sv. Kateřiny, Slunovrat květiny, Lékárna Pod Javořicí p. Blecha, Uzeniny Mareček p. Kysela D., JOPRA p. Preisinger, Cukrárna p. Krátká, Nápojová prodejna p. Nekola, Restaurace U Karásků p. Karásek, VTS Počátky, Elektra p. Janků, Resort Sv. Kateřina, Malířství p. Vrábel, Sklenářství p. Norek, Cykloopravna p. Matějů, Kadeřnictví Jelínková-Přechová, Autoopravna Kadlec V., truhlářství Pospíchal V., Oprava obuvi p. Šatara, Hračky Skalický, Autodoprava Kalina, Autoopravna p. Povolný, Elektra p. Janková, Pivnice p. Kukla, Agrodružstvo Počátky, I. Kamenická stavební, DKM Moto p. Kantor, Stavo p. Voharčík krp řádková inzerce Pronajmu, eventuelně prodám, byt 2+1 v Počátkách. Nová okna, zatepleno, dům má plynovou kotelnu. Platby Kč + elektřina za měsíc. Cena dohodou. Tel.: , Děkujeme firmě FORD FOPO s.r.o. Počátky za sponzorský dar mladým hasičům při SDH Počátky. Kolektiv vedoucích mladých hasičů 19

20 Fotbalový ročník již rozlosován Před fotbalovým turnajem proběhly losovací aktivy KFS a OFS, které určily zápasový kalendář i našim mužstvům. Výbor oddílu však již několik týdnů před těmito aktivy pracoval na určení losovacích čísel. Tato činnost před novým ročníkem nebyla jednoduchá. Náš oddíl vyšel vstříc sousední Žirovnici zapůjčením našeho hřiště pro zápasy jejího A mužstva (v Žirovnici proběhne rekonstrukce fotbalového stadionu). Došlo též ke sloučení mužstev dorostu pod hlavičku SK Spartaku Počátky. Proto tato jednání musela probíhat ve spolupráci obou výborů. Byla vytvořena pracovní skupina za Počátky p. Král a p. Pavlíček, za Žirovnici p. Tůma a p. Dýnek. Lze říci, že se povedlo zajistit v dané situaci maximum. Bylo zajištěno dobré rozložení zápasů na našem stadioně, neboť i OFS nám vyšel vstříc se všemi požadavky pro losovací aktiv. Nyní již k k prvním zápasům a plánům jednotlivých mužstev. Mužstvo mužů A, kterému se příliš nevydařil loňský ročník, bude hrát II. třídu OP. Byla vytvořena nová trenérská dvojice Burza Milan st. Kozelek Josef. Tito dva již začali tvořit nový kádr a samozřejmě i trénovat. V rámci přípravy se účastnili domácího turnaje. Další příprava mužstvo čeká na turnaji v Božejově (Počátky, Božejov, Kostelec, Kamenice n/l) a 1.8. zápas v H. Cerekvi. Svoji cestu soutěží zahájí na domácím hřišti v sobotu 9. srpna s N. Rychnovem od 16:30 hod a 16. srpna s Čejovem od 16:30 hod. Mužstvo mužů B odehraje svůj první zápas IV. třídy OP v neděli 23. srpna na domácím hřišti s Plačkovem. Mužstvo dorostu, které od nového ročníku bude spojené se stejně starými hráči Žirovnice bude hrát okresní přebor a svůj první zápas sehraje na domácí půdě v sobotu 29. srpna s Horní Vsí od 16:30 hodin. Toto mužstvo má za úkol postoupit do I. třídy kraje. Mladší a starší žáci, kteří jsou v současné době jediní zástupci hrající krajské soutěže, začínají své mistrovské zápasy v sobotu 29. srpna na domácím hřišti od 9:00 a 10:45 hodin s žáky z Polné. Obě mužstva žáků jsou spojena již čtvrtým rokem se žáky ze Žirovnice, v novém ročníku budou starší žáci hrát i s pěti hráči z H. Cerekve. Nejmladším naším mužstvem je nově založené mužstvo mladší přípravky. Toto se po dlouhé době přihlásilo do soutěží OP, kde změří síly s hráči Žirovnice a Pacova. Soutěž budou hrát turnajově, kdy první turnaj proběhne na našem hřišti (pořadatelem je Žirovnice) 5.9. nebo Doufejme, že se našim mužstvům v novém soutěžním ročníku bude dařit a po ukončení soutěží budou spokojeni nejen hráči, ale i naši fanoušci. Tímto bych je všechny chtěl pozvat na počátecký stadion. Na našem hřišti zahájí svou soutěž hráči Slavoje Žirovnice A v sobotu 22. srpna s hráči Ústrašína od 16:30 hodin. krp Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 20

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Zahájení letní sezony: Méně čepic, spokojenější bikeři. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Zahájení letní sezony: Méně čepic, spokojenější bikeři. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) Starostův sloupek Jak se bude vyvíjet financování měst a obcí v České Republice? Jaké jsou finanční výhledy Města Prachatice? Nehrozí propady výnosů některých daní? To

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Rozmarné léto. červen 2012

Rozmarné léto. červen 2012 červen 2012 Rozmarné léto Vstupujeme do letního měsíce června a nad počasím kroutíme hlavou. Nejlépe jej vystihuje legendární věta, kterou vložil Antonínu Důrovi do úst Vladislav Vančura v románu Rozmarné

Více

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH číslo 7-8 červenec/srpen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností DEN DĚTÍ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Přiznám se, že jeden z článků v tomto vydání ve mně vyvolává rozpaky. Předpokládám, že

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 5/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních do Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem navázat

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2008, ročník XVIII, číslo 3 Vážení spoluobčané, vítám Vás při čtení červnového vydání Týneckých listů

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 1. 2007

Uzávěrka tohoto čísla 5. 1. 2007 1) 2007 Uzávěrka tohoto čísla 5. 1. 2007 Letošní leden je nebývale teplý i v Třebechovicích. Svědčí o tom desítky rozkvetlých sedmikrásek na zahradě u Rytířů. Foto VD Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více

ročník XIII. cena 15 Kč číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû

ročník XIII. cena 15 Kč číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû číslo 7/2011 vyšlo 8. 4. 2011 cena 15 Kč Mûsto i kraj ocenily pedagogy u pfiíleïitosti Dne uãitelû Kde konãí odpadky podnikatelû, ktefií si neplatí popelnici? ročník XIII. Foto: M. Marek Vladimír Václavek

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

7/2010. oficiální měsíčník statutárního města Zlína

7/2010. oficiální měsíčník statutárního města Zlína 7/2010 oficiální měsíčník statutárního města Zlína stalo se 1) Při přijetí hostů filmového festivalu, které se uskutečnilo v Baťově vile, blahopřála primátorka Irena Ondrová jubilantům osmdesátiletému

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

4/5/6 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ POMNÍK OBĚTEM II.SVĚTOVÉ VÁLKY. foto Světla Parkanová

4/5/6 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ POMNÍK OBĚTEM II.SVĚTOVÉ VÁLKY. foto Světla Parkanová 4/5/6 2010 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ POMNÍK OBĚTEM II.SVĚTOVÉ VÁLKY foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v minulém čísle Dolnopočernického zpravodaje jsem slíbil, že vás budu informovat o

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží Ročník XI. číslo 12 (146) Úterý 23. prosince 2003 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7, Kč DNES 12 STRAN CENA 7, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V SOBOTU 31. ledna 2004 Uzávěrka: 22. ledna Riegrova turistická

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., ÚNOR 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA II /2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Z rady města strana 5 Rybníky Bystřicka strana 11 Sedm osobností Bystřicka strana

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí

sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí 5/2013 POZVÁNKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Zdravé Město Počátky a Via rustica o.s. Pacov si vás dovolují pozvat na setkání u kulatého stolu v rámci přípravy rozvojové strategie našeho regionu pro období 2014

Více