Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva Poděkování

2 1. Základní údaje Název: Domov na půl cesty MAJÁK Adresa: U Michelského mlýna 25, Praha 4 Michle Status: právnická osoba občanské sdružení Zřizovatel: Ekumenická síť pro aktivity mladých, o.s. (zkratka ENYA o.s.) Sídlo organizace: U Nás 9, Praha 4 - Braník Registrace: u MV pod č. II/s-OVS /97-R IČ: Statutární zástupce: Mgr. Eva Mikulecká předsedkyně sdružení Web: Tel: Bankovní spojení: /0100 KB a.s. Kontakty: Z.Plevová vedoucí MAJÁKU, mob , G. Federlová zástupkyně, mob , E. Mikulecká, ENYA o.s., tel: , MAJÁK zahájil svou činnost v listopadu 2007 po obdržení registrace poskytovatelů sociálních služeb. 2

3 2. Důležité události v roce 2008 Propagace Rok 2008 byl pro nás prvním rokem ostrého provozu, a proto jsme veškerou energii zpočátku věnovali propagaci nového zařízení. V lednu 2008 byly spuštěny webové stránky organizace O zahájení činnosti MAJÁKU byli informováni nejen kurátoři sociálních odborů městských částí v Praze, ale zejména vedení dětských domovů. Během roku jsme navštívili 14 dětských domovů v Praze a Středočeském kraji a 4 zařízení Fondu ohrožených dětí. V průběhu roku se do MAJÁKU přijelo podívat více než 20 návštěv z ústavních zařízení a zástupců neziskových organizací. Zástupci MAJÁKU také navštívili domy na půl cesty v Praze. V závěru roku jsme začali připravovat tisk prvního propagačního letáčku. Příprava bytů a metodik Počátek roku jsme zahájili s jedním vybaveným bytem, v průběhu roku se tak postupně vybavovaly nábytkem a připravovaly k nastěhování další byty. Zavedli jsme do bytů také internetové připojení. Vytvořili jsme první koncepce Smluv, Pravidel společného soužití, první metodické materiály a pracovní náplně. Spolupráce Domov na půl cesty MAJÁK se registroval do adresářů neziskových organizací a navázal užší spolupráci s organizacemi, které poskytují podobné nebo doplňkové služby znevýhodněným mladým lidem, např. Rozmarýna o.p.s., Lata o.s. Spolupracujeme se sociálním odborem Městské části Prahy 4 a hledáme zaměstnavatele, kteří by nabídli našim čerstvým absolventům první pracovní uplatnění. Veřejná sbírka Každý koš pomáhá Redakce sportu České televize a kluby Mattoni Národní basketbalové ligy uspořádaly druhý ročník charitativní akce Každý koš pomáhá. Výtěžek společné sbírky klubů, hráčů, partnerů akce i široké veřejnosti, která se mohla zapojit formou dárcovských sms, byl rozdělen mezi Domov na půl cesty MAJÁK a Dům na půl cesty ve Valašském Meziříčí. Informace o akci byly vysílány na ČT4, v pořadech BasketManie a Time:Out. Garantem projektu byl Jakub Bažant z ČT. 3

4 Vzdělávání V roce 2008 v MAJÁKU stabilně pracoval čtyřčlenný tým denních a nočních pracovníků, který absolvoval kurzy zaměřené na zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, kurzy psychologických a komunikačních dovedností, řešení konfliktů a jiné. Statistické údaje o poskytnuté službě v roce 2008 Počet uživatelů 16 Dívky 9 Chlapci 7 Průměrné využití služby (měsíce) 4 Studenti 10 Pracující 5 Mateřská dovolená 1 Podíl obyvatelů z dětského domova 81% 4

5 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK Domov na půl cesty MAJÁK (dále MAJÁK) založilo občanské sdružení ENYA za spolupráce Náboženské obce Církve československé husitské v Michli (NO CČSH). Ve své činnosti MAJÁK vychází z křesťanských zásad. Druh sociální služby: Domy na půl cesty, pobytová služba sociální prevence Definice podle zákona o sociálních službách: Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. MAJÁK poskytuje své sociální služby na základě registrace poskytovatele sociálních služeb ode dne a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky. Služba je poskytována obyvatelům Majáku celoročně a za úhradu. Působnost: Česká republika s důrazem na Prahu a Středočeský kraj. POSLÁNÍ Posláním Domova na půl cesty MAJÁK v Praze 4 - Michli je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče, nebo v nich prožili část svého života. MAJÁK poskytuje bydlení v domácím prostředí, sociální poradenství a další služby. Prostřednictvím individuálního přístupu pracovníků, dobrých mezilidských vztahů a respektování jedinečnosti každého člověka tak motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a uměli žít v souladu se společenskými normami. Okruh osob, kterým je služba určena: mladým lidem ve věku let, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče (dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické a výchovné ústavy, Klokánky, SOS dětské vesničky nebo i pěstounskou péči) mladým lidem ve věku let, kteří prožili část života v zařízení náhradní výchovné péče 5

6 těhotným dívkám, maminkám s 1-2 dětmi (max. 5 let věku každého dítěte), manželským nebo družským párům s jedním dítětem (při splnění předchozích podmínek) CÍLEM MAJÁKU je podpora mladých lidí v těchto oblastech: být soběstačný ve vedení vlastní domácnosti dokončit vzdělání, popř. rozšíření si kvalifikace získat pracovní návyky a pracovní uplatnění na trhu práce být schopen hospodařit s vlastními financemi Činnost MAJÁKU směřuje k podpoře samostatnosti jednotlivce tak, aby se zapojili do běžného způsobu života. K dosažení těchto cílů poskytujeme obyvatelům MAJÁKU tyto služby: POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 1. Bydlení na dobu až dvou let 2. Sociální poradenství a) Asistence při vedení domácnosti a financí b) Podpora při studiu ve škole a zvyšování si kvalifikace c) Asistence při jednání s institucemi d) Zprostředkování lékařské a právní pomoci e) Aktivity ve volném čase 3. Sociálně terapeutická činnost a) Pomoc se získáním zaměstnání a brigád b) Zprostředkování psychologické péče ZÁSADY poskytování sociální služby v MAJÁKU Bezpečné a přátelské prostředí Podpora samostatnosti obyvatele směřující k tomu, aby se nestal závislý na poskytovaných službách Dodržování práv obyvatel Respektování potřeb, přání a rozhodnutí obyvatelů 6

7 4. Pracovní tým v roce 2008 Mgr. Eva Mikulecká předsedkyně sdružení Lenka Krejčová noční služba Mgr. Zuzana Plevová vedoucí MAJÁKU Lukáš Hrdlička, Dis. noční služba Mgr. Gabriela Federlová zástupkyně vedoucí Markéta Poulíčková asistentka účetní Mgr. Jana Krajčiříková fundraising Roman Federle údržba budovy Michal Žilka noční služba účetní kancelář Dalesta Eva Mlezivová a Helena Blažejová PC servis firma CA-ST Radovan Svoboda 7

8 5. Finanční zpráva 2008 Výnosy k částka v Kč MPSV Magistrát hl.m.prahy Úřad městské části Praha Úhrady uživatelů ,50 Nadační fond Veolia Česká basketbalová federace Basketball Nymburk a.s Gymnázium Ohradní Dary soukromých osob Veřejná sbírka Úroky 419,33 CELKEM ,50,- Náklady k Osobní náklady celkem mzdové náklady pracovní smlouvy odvody zdravotní a sociální poj ostatní osobní náklady - DPP Materiálové náklady celkem DHM do 40 tis kancelářské potřeby ,50 potraviny ,50 spotřebované nákupy pohonné hmoty režijní materiál Nemateriální náklady celkem ,87 energie ,20 telefony, internet, další spoje ,53 nájemné 10 opravy a udržování

9 služby ,50 cestovní náhrady bankovní poplatky 9.645,64 ost. náklady (pojištění, doména, tisk) přímá podpora ,50 ostatní materiál na programy 5.702,50 CELKEM ,87 Hospodářský výsledek Celkem výnosy Celkem náklady ,87 Hospodářský výsledek ,13 Kč 6. Poděkování Děkujeme všem, kteří nás v roce 2008 podpořili: MPSV Magistrát hl.m Praha Městská část Praha 4 Nadační fond Veolia Česká basketbalová federace Basketball Nymburk a.s. Miroslav Jansta Jakub Bažant Sponzorská akce Každý koš pomáhá Gymnázium Ohradní Jana Krajčiříková Růžena Kolářová Monika Dolejšová Gabriela Pospíšilová paní Svobodová Milan Kubík Irena Košíčková Roman Federle Farníci CČSH - Michle 9

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

Výroční zpráva 2014 Ekumenická síť pro aktivity mladých

Výroční zpráva 2014 Ekumenická síť pro aktivity mladých Výroční zpráva 2014 Ekumenická síť pro aktivity mladých ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EKUMENICKÉ SÍTI PRO AKTIVITY MLADÝCH, obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podobně jako každý rok, i letos jsme pro Vás na přelomu jara a léta připravili Výroční zprávu za rok předchozí, tentokráte za rok 2011.

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ. S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ. S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ S d r u ž e n í s o c i á l n í c h a s i s t e n t ů 2014 1 1 SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ Sdružení sociálních asistentů poskytuje od r. 2003 v souladu

Více

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu.

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. Výroční zpráva Dům tří přání 2011 Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. 2 Úvodní slovo Vážení přátelé, kolegové a příznivci našeho sdružení, rok 2011 je pro nás rokem jubilejním, oslavili

Více

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21 OBSAH Úvodní slovo, Poslání charity... 2 Organizační struktura........ 3 Základní údaje..... 4 Charitní domov Otrokovice... 5 Odlehčovací služba 9 Charitní ošetřovatelská služba Otrokovice... 12 Charitní

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE:

NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: NAŠE PROJEKTY PODPORUJE: HESTIA PRAHA, NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA ASOCIACE PROGRAMU PĚT P V ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zveme Vás na krátkou procházku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s.

Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s. Výroční zpráva 2014 Bruntál, červen 2015 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika společnosti... 3 3. Organizační struktura... 5 4. Poskytované sociální služby... 6 5. Sociálně právní ochrana dětí...

Více

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

2005 Konto Bariéry č. ú. 17 111 444 / 2400, ebanka

2005 Konto Bariéry č. ú. 17 111 444 / 2400, ebanka Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Nadace Charty 77 Konto Bariéry Výroční zpráva za rok Padesát korun měsíčně je větší pomoc, než si dokážete představit. Děkujeme. 2005 Konto Bariéry č. ú. 17 111 444 /

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi letech provozování

Více