25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 let v ČR. Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice"

Transkript

1 25 let v ČR Srdce Bohu, ruce lidem. Armáda spásy 25 let v České republice

2 Prapor spásy 25. výročí Obsah Územní velitel Hans van Vliet 3 Slovo národního velitele 4 Jak nás vidí? 5 Národní velitelé za uplynulých 25 let 6 7 Historie AS v ČSR a ČR 8 9 Mezinárodní Armáda spásy 10 Sbor jako duchovní a sloužící jednotka 11 (Major Rein van Wagtendonk) Svědectví Božena Holcmanová Olga Gebauerová Daniela Kolařová Rozhovor s Janem F. Krupou 14 Co zahrnuje práce s lidmi bez domova? 15 Konečně doma Životní příběh paní D Služba Domov pod svahem, Havířov Česká Armáda spásy pomáhá lidem postiženým povodněmi 2013 Mezinárodní krizové události Akce Armády spásy ReShare 22 Se svolením Sportisimo Prague Half Marathon 23 Běh pro Armádu spásy 24 Slovensko 25 Poděkování sponzorům 26 Publikace AS 27 Srdce Bohu, ruce lidem Před 25 lety požádal československý prezident Václav Havel Armádu spásy, aby se vrátila do této země a pomohla organizovat pomoc lidem bez domova. Odpověď tehdejší generálky Armády spásy, Evy Burrowsové, zněla: Rádi se vrátíme, pokud ale také budeme moci kázat evangelium o Boží lásce. Tak se po čtyřicetiletém vyhnanství vrátila Armáda spásy do Československa. Začalo se toho dít hodně: byla otevřena sociální centra, domovy pro muže a ženy bez domova i domy pro matky s dětmi a pro seniory. V každém centru byla pozornost zaměřena nejen na sociální a materiální potřeby lidí, ale také na jejich potřeby duchovní. Pomoc lidem byla od počátku založena na Boží lásce a na víře, že Bůh miluje a přijímá každého člověka. Sociální pomoc také provázela evangelizace. V každém místě, kde Armáda spásy působí, je křesťanský sbor nebo misijní stanice, kde je evangelium Ježíše Krista tím nejdůležitějším. Během 25 let jsme toho hodně udělali. Mnohé se změnilo, a s měnící se společností přicházejí stále další změny. Mění se také potřeby lidí i to, o co lidé žádají. V tomto časopise bychom vám rádi ukázali, co jsme udělali, co děláme a co budeme dále dělat. Ale jedno se v Armádě spásy nezměnilo a nikdy se nezmění. Naše práce, naše pomoc se zakládá na Boží lásce. Věříme, že ke skutečné změně života může dojít jen tehdy, když lidé přijmou do svého života Ježíše Krista. Neznamená to, že nepomáháme lidem, kteří v to nevěří nebo neuvěří. Znamená to jen, že jim o tom stále říkáme. Armáda spásy je křesťanská organizace a naším heslem je a bude: Srdce Bohu, ruce lidem. Majorka Attie van Wagtendonková 2

3 Nestavíme jen na základech Božího slova a jeho lásky, ale také na důležité práci těch, kteří byli před námi od roku 1919 do roku S láskou a vděčností na ně vzpomínáme. Během uplynulých 25 let se Armáda spásy v České republice a v Nizozemí k sobě přibližovaly. Společně tvoří jedno území, jak to nazýváme. Společně vyrážíme do boje proti chudobě, proti osamocenosti lidí a proti nezákonnému obchodování s lidmi. Společně budujeme Boží království na této zemi. Království lásky, úcty a lidskosti. Moje žena i já si velice vážíme našich pravidelných návštěv překrásné České republiky. Vždy se cítíme vítáni a vždy nás znovu překvapuje, jak se práce neustále rozvíjí. Od Karlových Varů po Havířov, od Prahy po Brno. slovo územního velitele Nejdříve bych chtěl vám všem poblahopřát při příležitosti čtvrtstoletí Armády spásy v České republice. Velice jsme se radovali a byli vděční, že jsme v roce 1990 mohli po 40 letech obnovit práci v ovzduší otevřenosti a svobody. A že po 25 letech můžeme v této práci dále pokračovat. Armáda spásy je tu pro každého bez ohledu na víru, rasu nebo přesvědčení. I poslání máme stejné jako před 25 lety. Pomáhat lidem, kteří žádnou pomoc nemají, a sdílet s nimi poselství o Boží lásce. A je to tato láska, která nás žene dál. Naše práce nebyla vždycky snadná. K vybudování práce Armády spásy v České republice bylo potřeba vynakládat značné úsilí. Jsme Bohu vděční za to, že do této důležité průkopnické práce povolával lidi, kteří dovedli Armádu spásy tam, kde je dnes. Rád bych poděkoval všem důstojníkům, salutistům, stoupencům, přátelům i dobrovolníkům Armády spásy za jejich usilovnou práci, za všechen čas, který věnují pomoci lidem, kteří ji tak zoufale potřebují. Je to důležitá práce, bez níž se my ani oni nemůžeme obejít. Armáda spásy je také vděčná za to, že byla 4. září 2014 zaregistrována jako církev. Je to důležitý mezník v dějinách Armády spásy, zvláště pak v území Nizozemí a Česká republika. Je to nejen uznání naší přítomnosti v České republice, ale také povzbuzení pro české salutisty, aby se dále dělili o dobrou zprávu a oslovovali ty, kteří jsou v nouzi. Doufáme, že budeme moci práci Armády spásy neustále rozvíjet. Uvědomujeme si potřeby lidí a chceme se dále snažit tyto jejich potřeby naplňovat. Moje žena, komisařka Marja van Vlietová, i já vám přejeme nádherné prožití výročí. Ať vám Bůh i nadále žehná. Jemu patří chvála. Komisař Hans van Vliet územní velitel území Nizozemí a Česká republika 3

4 Mají práci, mají kde bydlet a jejich vztahy se vyvíjejí správným směrem. A ten zaměstnanec k tomu dodal: Jsem na to hrdý a jsem za to vděčný. Na našich cestách po republice jsme zjistili, že téměř všichni pracovníci využívají nejen svých dovedností, ale mají také stejný základní postoj. Postoj, který přijali z biblického příběhu o svatbě v Káně Galilejské. Ježíšova matka tam říká služebníkům: Udělejte, cokoli vám řekne. Základní postoj pracovníků Armády spásy je to, že jsou otevření ke slovům a hlasu jejich Pána a že je také uskutečňují v praxi. Když jste to schopní dělat, dosáhnete velkých věcí. V České republice jsou výsledky tohoto postoje patrné. Dělejte to, co vám Pán říká Letos oslavujeme 25. výročí obnovení práce Armády spásy v České republice. 25 vzrušujících let. Minulý rok jsme se stali součástí této strhující práce a vnímáme to jako výsadu. Na cestách, při kterých jsme tuto práci chtěli poznat, jsme navštívili všechny sbory a sociální služby. Získali jsme informace o množství různých aktivit a obětavost a elán pracovníků na nás velmi zapůsobily. Naslouchali jsme jejich zkušenostem a také jsme jim kladli otázky. Jedna z otázek zněla: Co ve vaší práci ve vás vzbuzuje hrdost? Odpovědi byly samozřejmě různé. Jeden zaměstnanec nám vyprávěl o své zkušenosti. Mluvil o dvou uživatelích, kterým Armáda spásy pomohla. Pak odešli, ale za nějakou dobu se vrátili. Nebylo to proto, že by znovu potřebovali pomoc. Přišli, aby poděkovali, protože jsou už zase schopní stát na vlastních nohou. Při ohlédnutí na uplynulých 25 let vidíme, že je toho mnoho, za co můžeme být vděční a na co můžeme být hrdí. Nejvíc ale za ten základní postoj: Udělejte, cokoli vám řekne. Tento postoj pomáhá Armádě spásy uskutečňovat její dvojnásobné poslání: evangelizovat a pomáhat po sociální stránce, jak to vyjadřují slova: polévka, mýdlo a spasení. Tento postoj nám pomáhá obracet naše srdce k Bohu a naše ruce k lidem v minulosti, v současnosti i v budoucnosti. Při pohledu do budoucnosti vidíme, kolik je toho ještě potřeba udělat, protože je ve společnosti tolik potřebných. Pokud si udržíme ten základní postoj: Dělejte to, co vám Pán říká, bude ve společnosti docházet ke změně. Budeme přibližovat Boží království a Pán... Pán se bude usmívat. Bude na nás pyšný. Majoři Teunis a Ria Scholtensovi národní velitelé 4

5 napsali o nás Ivan Hoffman Armáda spásy a kapitalismus se k sobě výborně hodí. Z jedné strany je zde systém, který generuje bídu a chudobu, z druhé strany pak charitativní křesťanská organizace, která těm největším zoufalcům a nešťastníkům podává pomocnou ruku. Armáda spásy u nás působila za první republiky a s příchodem komunistů k moci byla v roce 1950 zrušena. Jakmile se zde po roce 1989 začal budovat kapitalismus, jasnozřivě se k nám vrátila i Armáda spásy. Předem bylo jasné, že o práci nebude mít nouzi. Dnes u nás extrémní chudobou trpí 400 tisíc lidí a trend je vzestupný. Na Armádě spásy je samozřejmě nejcennější její obětavost a soucit se sociálně vyloučenými. Vedle toho se ale jedná o instituci nesmírně efektivní, která má na rozdíl od státu propracované know-how. Zatímco stát systémem dávek nepřímo podporuje byznys s chudobou, Armáda spásy se orientuje na to, jak pomoci chudým. Obecně platí, že zatímco stát hledá výmluvy, proč něco nejde, Armáda spásy pracuje a ještě stíhá v rámci osvěty poukazovat na příčiny zhoršující se situace. Naše problémy jsou pak, jak se ukazuje, specifické. Na rozdíl od zemí, kde kapitalismus měli a stát se s jeho slabými stránkami snažil něco dělat, u nás se kapitalismus zaváděl div ne jako ideál. Politici na něj nedali dopustit, a že by mohl mít i negativa, je ani nenapadlo. Že rekvalifikace veksláků na miliardáře bude mít za následek statisíce sociálně vyloučených a milióny chudých proto nikdo neřešil. Miroslav Etzler "Na ulici všichni běžně vídáme spoustu starých, nemocných nebo postižených lidí, ale taky lidi, kteří se ocitli v nouzi. Soucítím s nimi. Zaplaťpánbůh, že existuje organizace jako je Armáda spásy, která takovýmto lidem pomáhá a snaží se jim ukázat cestu, jak se z této zoufalé situace dostat, říká Miroslav Etzler, který si prý nechtěnou životní nouzí také prošel. "Nikdo z nás nikdy neví, kdy se může dostat do potíží. I já jsem si v životě prošel nelehkým obdobím a sáhl si na dno. Proto vím, že ocitnout se v situaci, kdy nemáte nejen na nájem, ale třeba ani na jídlo, a není nikdo, kdo by vám pomohl, kdy nemáte kde složit hlavu, jste vděční za hrnek čaje nebo talíř polévky, může být snadnější, než si myslíte. Praví přátelé se od člověka, který se ocitne v nouzi, neotáčejí. Ale kolik takových přátel máme, že?" dodal herec, známý i jako policejní kapitán z primáckých Cest domů. Zdroj: lidicky_ved Armáda spásy u nás nevděčí za práci normálnímu kapitalismu, nýbrž kapitalismu mafiánskému, což představuje daleko náročnější výzvu. Dobrou zprávou je, že dokud jsou mezi námi lidé, kteří žijí pro druhé, ještě není vše ztraceno. Archiv Deník Zdroj: html 5

6 1. Co vidíte jako největší úspěch za vašeho vedení? 2. Co vás nejvíce překvapilo? 3. Co přejete Armádě spásy v České republice do dalších let? Komisaři Wim a Netty van der Harstovi ( ) Majoři Colin a Maureen Huntovi ( ) 1. Raději než slovo úspěch používáme slovo požehnání. V prvních letech po návratu Armády spásy ( ) jsme měli nádherné zkušenosti s tím, kolik lidí se zajímalo o naši práci a byli ochotní ji podporovat včetně církví, místních úřadů, vlády a mnoha dalších. To nám umožnilo v krátkém čase začít práci, i církevní, v různých městech. Také finanční podpora vlády ukazovala na to, že Armádě spásy důvěřují a plně přijímají skutečnost, že základem pro naši práci je křesťanská víra. Jedním z velkých požehnání bylo setkání s některými bývalými důstojníky, vojáky a přáteli Armády spásy. Jejich věrná svědectví o tom, jak je Bůh vedl v době, kdy byla Armáda spásy zakázaná, byla pro nás velkým příkladem. Požehnáním byla i jejich modlitební a praktická podpora. Pamatujeme si, jak staří důstojníci a vojáci z pražského sboru nadšeně pomáhali uklízet a připravovat ubytovnu na první otevření. Týmová práce s důstojníky, vojáky a zaměstnanci, kteří byli z různého prostředí a různých národností, nás povzbuzovala a přinášela i další výzvy. 2. Je jistě zřejmé, že na začátku naší práce v roce 1990 patřila překvapení k našemu každodennímu životu. Mnohokrát nás překvapovaly žádosti o pomoc, druhy budov, které nám nabízeli dobré i špatné. Ale především nás překvapovalo, co může Bůh dělat skrze své lidi, když na něho plně spoléhají. 3. Přejeme především všem, kteří cítí, že jsou nějak s Armádou spásy spojeni, aby zakoušeli Boží přítomnost. Doufáme a věříme, že skrze práci a svědectví Armády spásy najdou lidé smysl života a dovědí se o úžasné Boží lásce ke všem lidem. Co nás nejvíc zklamalo? (i když jste se na to neptali) To, že jsme nemohli zahájit práci na Slovensku, i když pro to bylo všechno připraveno a byla k dispozici i budova. Jsme proto šťastní, že je teď Armáda spásy aktivní i na Slovensku a že tam brzy zahájí práci oficiálně. 1. Brzy po našem příchodu do České republiky v září 1996 jsme si uvědomili, že tu Armáda potřebuje časopis Prapor spásy. Bůh měl předem úžasný plán a v republice už byla důstojnice s vydavatelskými zkušenostmi, majorka Philippa Smale. Díky jejím odborným znalostem a úsilí mnoha lidí mohl Prapor spásy vzniknout. Byl to úspěch? Myslíme, že na tuto otázku odpovídá skutečnost, že po 19 letech tento časopis stále vydáváte. Hluboce mě znepokojovalo, že jediní lidé, kteří mohli odpovědět na Boží povolání k tomu, aby se stali důstojníky, byli ti, kteří mluvili plynně anglicky a mohli se tedy vzdělávat na kadetní škole v Londýně. S oddanou myslí a odbornými znalostmi (tehdy kapitána) Davida Blowerse a poručíka Aleše Malacha jsme se začali modlit a plánovat vzdělávací program. Mezinárodní ústředí s tím souhlasilo a když jsme se v červnu 2000 vraceli s Maureen do Anglie, byl tento program pro vzdělávání v České republice téměř připravený pro první kadety. 2. A překvapení? Možná to, že nás tolik nádherných lidí přijalo, ačkoli jsme neuměli váš jazyk a neznali vaši zemi. Dali jste nám svá srdce a lásku s takovou velkorysostí. Ale vlastně mě to vůbec nepřekvapuje, protože vím o vaší oddanosti a lásce k Ježíši! Jen mě těší všechny ty milé vzpomínky. 3. Ty úspěchy mě vlastně nepřekvapovaly, protože pro něco tak důležitého, jako je budoucnost Armády spásy, byl Bůh tím, kdo všechno jasně inspiroval. Modlíme se za to, aby čeští salutisté i nadále odpovídali na Boží povolání ke službě. Vést Armádu spásy v České republice byla obohacující a cenná zkušenost, za kterou Bohu děkujeme. Necítíme to jinak ani teď, když se po všech těch letech ohlížíme zpět. Děkujeme Bohu za všechna požehnání ale i výzvy, které před námi byly. 6

7 1. V době, kdy jsme byli v České republice, se tato země připojila k Evropské unii. Pracovníci Armády spásy vyřizovali s velikým nasazením žádosti o granty a prováděli změny podle požadavků Evropské unie. Všichni na tom pracovali ze všech sil. Vyžadovalo to práci mnoha hodin, ale byl to úspěch. 2. Nejvíce nás překvapovalo to, že každý viděl tuto transformaci jako nutnou a jednal při tom velmi pružně. Nic nebylo nemožné pro to, aby se mohly uskutečňovat cíle i poslání Armády spásy. 3. Naším největším přáním je, aby láska Ježíše Krista inspirovala Armádu spásy při tom, když pomáhá lidem slovem i skutkem. Majoři Theo a Tineke Wolterinkovi ( ) 1. Za povodní v roce 1991 jsme mohli spolu s důstojníky, zaměstnanci a dobrovolníky pomáhat mnoha lidem v poničených vesnicích, jako byly např. Počáply. Během našeho funkčního období jsme v Ostravě otevřeli nový domov pro matky s dětmi a v Brně centrum pro mládež Jonáš. Vnímali jsme jako výsadu, že se azylový dům Samaritán v Opavě pod vedením ředitele Tondy Plachého rozhodl připojit k Armádě spásy. 2. A největší překvapení? Vaše oddanost a neotřesitelná víra v našeho Pána. Tehdy to mnoho znamenalo i pro náš vlastní duchovní růst. Zjišťovali jsme, že mnoho věcí není samozřejmostí a že Bůh svou milost dává pro každý nový den. Majoři Mike a Ruth Stannettovi ( ) 3. Do dalších let přejeme Armádě spásy, aby její duchovní i sociální vliv v českých zemích dále rostl. A modlíme se za to, aby se mnoho dalších lidí nadšeně věnovalo poslání Armády spásy, které jí Bůh dal. Armádu spásy nám připomínají slova ze Zjevení 2,19: Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Služte a bojujte dál v Ježíšově jménu! Modlíme se za vás. Bůh vám všem žehnej! 1. Jsme si velice vědomi toho, že oficiální registrace Armády spásy jako církve nebyl náš osobní úspěch, ale úspěch celého týmu a členů sborů při kampani Dále to byl rozvoj a růst profesionalizace sociálních služeb Armády spásy a zahájení projektu ReShare. A to poslední začátek práce Armády spásy na Slovensku. 2. Ruth i mne vždycky překvapovalo, jak byli lidé vůči nám osobně velkorysí. Odpouštěli nám naše neohrabané pokusy mluvit česky. Ale mnohem víc nás překvapovali mladí lidé, kteří chtěli v Armádě spásy sloužit, zvláště ti, kteří se chtěli stát důstojníky. Od našich důstojníků/vedoucích sborů jsme se hodně učili naslouchat Duchu svatému a od vedoucích v sociálních službách hledat nové způsoby, jak zasahovat potřebné lidi Důstojníkům, vojákům, stoupencům, zaměstnancům a přátelům Armády spásy přejeme, aby rostla jejich víra i soucítění s lidmi. Aby si uvědomovali a rozpoznávali komplexní potřeby lidí. A aby se Armáda spásy stala samostatnou oblastí. Plukovníci Piet a Annelies Dijkstrovi ( ) 7

8 Historie Armády spásy dívka však žila jako prostitutka jak teď měla žít křesťanský život? Proto ji ta žena přijala do svého domova, a z toho se rozvinula práce Armády spásy pro ženy, které potřebovaly pomoc a přístřeší. V roce 1888 chtěli W. Booth a jeho spolupracovníci udělat něco pro velké množství bezdomovců, kteří přespávali na londýnských ulicích. Z této snahy vznikla první ubytovna Armády spásy pro bezdomovce. Současným velitelem mezinárodní Armády spásy je generál André Cox, který byl zvolen v roce Přestože mezinárodní ústředí i sídlo jejího velitele je v Londýně, charakter Armády spásy je opravdu mezinárodní. V současné době pracuje ve 126 zemích světa a má více než 1,5 mil. členů. Duchovní a sociální práci koná ve 175 jazycích v téměř 28 tisících zařízení. Armádu spásy založil v roce 1865 metodistický kazatel William Booth, i když jeho původním úmyslem nebylo zahájit nové náboženské hnutí. Od chvíle, kdy se jako dospívající chlapec obrátil ke křesťanství, měl Booth velký zájem o chudé a nevěřící lidi vměstě Nottinghamu v Anglii, kde tehdy žil. V roce 1865 se setkal se skupinkou křesťanů, kteří pořádali shromáždění ve východním Londýně, jedné z nejchudších čtvrtí města. Booth se stal vedoucím této skupiny a doufal, že víra promění životy lidí a ti se pak přidají k místním církvím. Avšak ti, kteří se pod jeho vlivem obrátili, chtěli zůstat s ním a připojit se k jeho službě a tak začala práce, která byla napřed známa jako Východolondýnská misie a později jako Křesťanská misie. V Československu zahájila Armáda spásy práci v roce 1919 a rychle rozvinula oba rozměry své práce církevní činnost i domovy pro bezdomovce a jiné skupiny lidí na okraji společnosti. Poté, co přečkala obtížnou dobu okupace v letech 1939 až 1945, byla její činnost nejprve omezena a nakonec zcela ukončena komunistickým režimem a početná skupina jejích členů byla uvězněna. Nejznámějším z nich byl major Josef Korbel, jehož příběh je popsán v knize V nepřátelském táboře. V roce 1878 se uprostřed diskuse o charakteru tohoto hnutí zrodil téměř náhodou název Armáda spásy, který se okamžitě ujal. Od tohoto okamžiku hnutí rostlo a šířilo se pozoruhodnou rychlostí, osvojilo si vojenský způsob organizace, uniformy a terminologii a brzy se rozšířilo po celé Británii a pak do mnoha dalších zemí. I když šlo původně o církevní hnutí, vojáci Armády spásy (nazývaní také salutisté) brzy pochopili, že křesťanství má také sociální důsledky. V roce 1884 rozmlouvala jedna členka AS s mladou dívkou, která se chtěla stát křesťankou. Tato Pokud to bylo možné, mezinárodní Armáda spásy udržovala kontakt se svými členy, kteří našli duchovní zázemí v jiných církvích, a vytrvale se modlila za to, aby se dveře pro její 8

9 službu v pravý čas znovu otevřely. Krátce po sametové revoluci v listopadu 1989 požádala skupina křesťanů Armádu spásy, aby zvážila obnovení práce. Tehdejší federální československá vláda měla také velký zájem o odborné a praktické zkušenosti Armády s řešením problémů lidí bez domova. Prezident Václav Havel se setkal s generálkou Evou Burrowsovou a byly navázány přímé kontakty s Ministerstvem práce a sociálních věcí. V současné době je v každém městě působení jeden sbor Armády spásy. Jednotlivá sociální zařízení jsou vedena českými i zahraničními odborníky. Sociální práce zahrnuje např. péči o bezdomovce, staré a nemocné občany, matky s dětmi, děti a mládež, ale i další formy pomoci podle aktuálních potřeb. Armáda spásy v České republice byla dne registrována MV ČR jako občanské sdružení, od ledna roku 2014 je spolkem. Armáda spásy v ČR má sídlo v Praze. V jejím čele stojí velící důstojník pro Českou republiku v současné době, s účinností od 1. června 2014, tuto funkci zastávají majoři Tonnie a Ria Scholtensovi z Nizozemí. Národní ústředí zajišťuje styk s ústředními orgány ČR, koordinuje práci v celé republice, udržuje kontakt s mezinárodní Armádou spásy a vede centrální účetnictví pro veškerá zařízení Armády spásy v ČR. Konkrétní práce v jednotlivých městech, kde Armáda spásy působí (jsou to Praha, Brno, Ostrava, Havířov, Karlovy Vary, Krnov, Opava, Přerov, Šumperk, Jirkov, Chodov), zahrnuje oblast duchovní i sociální. V posledních pěti letech došlo v Armádě spásy k několika významným událostem. Jednou z nich byl v celé historii zcela první evropský kongres Armády spásy, kterého se zúčastnilo pod vedením tehdejší generálky Lindy Bondové téměř 1400 členů Armády spásy ze všech evropských destinací. Povzbudilo nás vědomí, že jsme součástí této velké duchovní rodiny. O rok později, přesně , došlo historicky k první registraci Armády spásy jako církve. Předcházel tomu poměrně dlouhý administrativní proces, ale poprvé od roku 1919 se i Armáda spásy na území České republiky mohla připojit k existujícím církvím. Právě tato chybějící registrace vedla v roce 1950 k tomu, že musela Armáda spásy opustit tuto zemi. Duchovní práce je soustředěna do tzv. sborů, v jejichž čele jsou důstojníci Armády spásy, ordinovaní kazatelé a pastýři. 9 Od roku 2013 se také datují počátky misijní služby Armády spásy na Slovensku. Armáda spásy na Slovensku je rovněž registrována jako občanské sdružení a věříme, že ještě v letošním roce se tato Armáda stane 127. zemí, ve které celosvětově Armáda spásy působí.

10 Mezinárodní Armáda spásy Armáda spásy je nedílnou součástí křesťanské církve, i když se liší způsobem řízení i praxí. Učení Armády spásy je podobné učení hlavního proudu křesťanství. V článcích víry klade důraz na Boží spasitelný záměr. Jejím cílem je růst křesťanské víry rozvoj vzdělání, zmírnění chudoby a další charitativní činnosti prospěšné pro společnost nebo pro celé lidstvo. Pod generálovým vedením působí duchovní i sociální služby spravované důstojníky na plný úvazek a zaměstnanci i vojáky, kteří slouží ve volném čase. Armádě také přináší prospěch podpora mnoha stoupenců a přátel včetně členů poradních výborů. Vedení Armády spásy zajišťují jmenovaní důstojníci, kteří jsou ordinovanými duchovními. Všichni salutisté přijali za své disciplinovaný život naplněný soucitem. Řídí se vysokými mravními normami, ke kterým patří abstinence od alkoholu a tabáku. Od samých počátků přiznává Armáda ženám rovné příležitosti, je jim dostupná každá hodnost i služba. Mladí lidé jsou už od dětství vedeni k tomu, aby milovali Boha a sloužili mu. Ač vznikla k šíření evangelia, pustila se Armáda spásy zcela přirozeně i do programů na zlepšování situace chudých. Tam, kde Armáda působí, se tyto programy dále rozvíjejí prakticky, kvalifikovaně i efektivně z hlediska nákladů. Rozvíjející se sociální služby se vypořádávají s endemickými potřebami a specifickými krizovými situacemi na celém světě i díky modernímu vybavení a vysoce kvalifikovanému personálu. Neustále se znovu přehodnocuje potřeba moderních zařízení a dlouhodobý rozvoj. Strategie Armády spásy i členové z nejrůznějších zemí světa umožňují ve stále větší míře spolupráci s mezinárodními záchrannými složkami i se samotnými vládami. Partnerství se soukromými i veřejnými dobročinnými organizacemi bude dále přinášet úlevu potřebným lidem. Zvěst o Boží vykupující lásce nabízí jednotlivcům i společnosti možnost radovat se z lepšího života na zemi i místo ve věčném Kristově království. V současné době vede Armádu spásy generál André Cox, který byl 3. srpna 2013 zvolen jejím 20. generálem. Práce Armády spásy: Armáda spásy nabízí celosvětově širokou škálu služeb od vyhledávání ztracených členů rodiny po reakce na katastrofy. Následuje přehled toho, co děláme. Pokud byste se chtěli dozvědět víc o službách, které nabízíme, neváhejte prosím kontaktovat Armádu spásy ve vaší zemi. Závislosti Armáda spásy má řadu rehabilitačních programů pro osoby se závislostmi. Jsme přesvědčeni, že přístup k těmto lidem musí být holistický, celostní, že je potřeba dostat se ke kořenům jejich závislostí, nestačí jen pomoc při překonávání závislosti. Odezva na krizové situace Na místa přírodních katastrof, katastrof způsobených člověkem i na místa válečných konfliktů přichází Armáda spásy s praktickou pomocí i soucitným přístupem k těm, kteří se náhle ocitnou v nouzové situaci. Armáda se nejdříve snaží uspokojit okamžité fyzické potřeby lidí, ale kromě toho slouží i jejich zraněným srdcím a unaveným duším. Služba vyhledávání ztracených členů rodiny Služba vyhledávání ztracených členů rodiny byla oficiálně založena v r. 1885, kdy byla pojmenována Úřad paní Boothové pro vyhledávání. Vyvinula se z ní jedna z nejcharakterističtějších celosvětových služeb Armády spásy v mnoha územích, kde neustále působí už přes 120 let. Jejím posláním je obnovit nebo udržet rodinné vztahy vyhledáváním příbuzných, s nimiž ztratila rodina kontakt, ať už nedávno nebo v daleké minulosti. Pokud chcete o této službě zjistit víc nebo chcete požádat o vyhledání příbuzného, kontaktujte Armádu spásy v zemi, kde žijete. Sociální práce Armáda spásy je jedním z největších poskytovatelů sociální péče na světě. Téměř v každé zemi, kde působíme, existují také naše sociální programy. Sportovní služby Oddělení sportovních služeb mezinárodního ústředí je tu proto, aby povzbuzovalo, podporovalo a poskytovalo zdroje vedoucím sportovních služeb Armády spásy na celém světě. Ti pak mohou nacházet spojení, budovat vztahy a pomáhat lidem a místním komunitám, aby se mohli radovat ze zdravého těla, mysli i ducha. Patří to k poslání Armády spásy zachraňovat duše, pomáhat růstu ke svatosti a sloužit trpícímu lidstvu. 10

11 Sbor jako duchovní a sloužící jednotka Když se major Rein van Wagtendonk (Národní ředitel pro sbory) dívá na duchovní práci Armády spásy, nerad mluví o Armádě jako o církvi. Sbor Armády spásy je místo, kde se setkáváme s Bohem, kde vidíme Ježíšovu lásku a kde zakoušíme vedení Duchem svatým. Major ještě dodává, že kázání v Armádě spásy se zaměřují na obrácení k Bohu, přijetí spasení a na život ve svatosti. Kážeme nejen slovy ale i skutky (sociální činnost). Majorovy myšlenky se opírají o Ježíšův život. Ježíš často lidem pomáhal nejdříve v tom, co potřebovali tělesně, a potom teprve mluvil o odpuštění a o tom, že je potřeba být ve spojení s Bohem Otcem. Proto jsou podle majorova mínění volnočasové aktivity ve sboru tak důležité. Práce ve sboru má čtyři pilíře: evangelizaci, jednotu, duchovní růst a službu společnosti. Proto bude sbor vždycky zapojen do sociální práce Armády spásy, ale bude také nabízet v různých klubech programy zaměřené na potřeby lidí v tom městě, kde sbor působí. Dodává, že takovéto programy by měly být přístupné všem bez ohledu na to, jestli se o víru zajímají nebo ne. Zároveň lidem ze sboru umožňují, aby byli ve spojení s ostatními lidmi a aby se s nimi navzájem poznávali. Pak budou mít i možnost mluvit s nimi o evangeliu. Na otázku, proč je tak podnětné a úžasné být sborovým důstojníkem, odpovídá major, že být sborovým důstojníkem není zaměstnání. Pevně věřím, že každý důstojník má osobní povolání a vlastní obdarování. Podle mého mínění každý důstojník, ať už je pověřen jakoukoli prací, musí být tím, kdo vidí lidi žijící bez Boha. Jeho úkolem je seznámit je s Bohem. Major Rein je přesvědčený, že je to touhou všech důstojníků. Nevidí rozdíl mezi sborovým důstojníkem, důstojníkem v sociálních službách nebo důstojníkem v administrativě. Všichni jsme důstojníci, které povolal Bůh a jejichž touhou je seznámit lidi s tím jediným, kdo miluje všechny lidi. Proto je také přesvědčený o tom, že ten, kdo navštíví sbor nebo kterýkoli projekt Armády spásy, by měl najít naslouchající ucho a oči otevřené pro jeho vlastní potřeby. Pokud jde o budoucnost, modlí se major za to, aby byl každý sbor živým místem, o kterém lidé vědí, že jsou tam vítaní a že tam mohou zakusit něco jedinečného. A aby byl známý jako místo, v jehož středu je Boží láska a kde věnují pozornost každému člověku. Nevidím to tak, že bude práce sborů v České republice rozsáhlá co do počtu, ale věřím, že porosteme duchovně a že sbory budou živými duchovními společenstvími lidí všech generací. Volnočasové aktivity jsou kluby, ve kterých se mohou scházet lidé se zájmem o určitou věc a kde je nakonec možné dotknout se i duchovních věcí. Jednotlivé sbory působí v různých částech země, proto se tyto aktivity mohou značně lišit, protože by měly reagovat na potřeby a/nebo otázky lidí v okolní společnosti. 11 Rád bych viděl, aby si salutisté, stoupenci a další členové v každém sboru uvědomovali, že se musíme zaměřit na potřeby a otázky komunity, ve které se nacházíme. A abychom ve víře chválili a uctívali Boha a přiváděli druhé do jeho blízkosti.

12 Božena Holcmanová Každý, kdo jen slyší, každý, kdo jen chce! Ohlašujem zvěst tu blahou po světě. Kde jen jaký člověk bez vší naděje, každý kdo jen chceš, ó pojď! Každý, kdo jen slyší, každý, kdo jen chce! Ohlašujem zvěst tu blahou po světě. Otec milostivý tebe domů zve. Každý, kdo jen chceš, ó pojď! Každý, kdo jen slyší, pojď, neváhej! Dveře otevřené, vjít se nezdráhej! Ježíš je ta cesta, své mu srdce dej, každý, kdo jen chceš, ó pojď! Každý, kdo chce vstoupit do nebes bran, každý, kdo jen chce, aj tomu přístup dán. Každý, kdo jen chce, všech pozval k sobě Pán, každý, kdo jen chceš, ó pojď! Tuto nádhernou zvěst evangelia jsem uslyšela zpívanou bratřími z Armády spásy na rohu ulice blízko Janáčkova divadla v Ostravě roku Bylo to začátkem prázdnin. Měli tam postavený stůl s obrazem posledního soudu a nad stolem upevněný deštník s nápisem ARMÁDA SPÁSY. Čtyři bratři s doprovodem malé tahací harmoniky ve tvaru včelí buňky tuto píseň zpívali. Na hlavách měli širáky (klobouky s nápisem ARMÁDA SPÁSY). Slova písně: Otec tebe domů zve mne velmi oslovila. Na druhý den jsem se vracela z práce do dětského domova, kde jsem tehdy bydlela. Potkal mě mladý člověk a dal mi letáček o Pánu Ježíši. To bylo druhé zavolání Boží. Ptala jsem se, zda je z Armády spásy. Nejsem, ale věřím v Pána Ježíše Krista, Božího Syna, který za mé hříchy zemřel na kříži, a vím, že kdybych teď zemřel, přijdu do nebe.,,jak to můžete vědět? zeptala jsem se.,,kdybyste četla Bibli, tam byste se to dozvěděla. A já mu řekla, že Bibli mám, ale že jí nerozumím. On mi řekl, ať si čtu Nový zákon a prosím svými slovy Boha, abych porozuměla tomu, co budu číst v evangeliu o Pánu Ježíši, a pozval mě do svého sboru. To bylo třetí Boží zavolání. Po několika týdnech jsem se odvážila do toho sboru přijít. Slyšela jsem tam kázání o královně Ester. Ten bratr, co kázal, řekl: To k tobě vztahuje Bůh svého Syna Ježíše, chce tě přijmout za své dítě, darovat ti život, odpustit ti tvé hříchy. To bylo už čtvrté zavolání Boží. Další kázání bylo o Pánu Ježíši, jak byl za nás hříšné lidi ukřižován a jeho krev tam byla vylita k očištění našich hříchů, aby nás smířil svou smrtí s Bohem, abychom vírou v něho obdrželi odpuštění hříchů a život věčný. Rozumovala jsem sama v sobě: Jak mě může očistit Kristova krev? Na druhý den jsme v práci dělali několik pohřebních věnců to jsem nedělala ráda, připomínalo mi to, že i já jednou umřu a měla jsem strach z Božího soudu. Večer po práci jsem se vykoupala a když jsem se na tu špínu ve vaně ohlédla, přišla mi myšlenka, že mýdlem jsem tu špínu umyla, ale své hříchy ne. A opět mi přišla myšlenka: A proč se nenecháš umýt krví Pána Ježíše? Klekla jsem si u té vany a začala volat k Bohu. Najednou se mi promítl jako ve filmu celý můj dosavadní život a já začala prosit Boha o smilování a odpuštění mých hříchů. Bylo mi těžko, že mi Bůh neodpovídá. Uvědomila jsem si, že už to je přes dva měsíce, co mě začal zvát tou písní Každý, kdo jen slyší, kterou Armáda spásy zpívala na ulici, pak svědectví bratra, pozvání do sboru k slyšení Božího slova a kolikrát jsem tam slyšela tu zvěst evangelia. A já věděla, že to mne Bůh zval k sobě a já že jsem na to volání Boží lásky tak dlouho nereagovala. Tu jsem si vzpomněla, že věřící mi několikrát řekli, že když si nevědí rady, tak hledají odpověď v Bibli v Božím slově. A tak jsem si vzala Bibli a řekla jsem: Pane Ježíši, já věřím, že tato Bible je Boží slovo. A Bible se mi otevřela: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno (Matouš 7,7). Poklekla jsem znovu a najednou jsem řekla svatému Bohu: Otče drahý, děkuji ti, že Pán Ježíš vylil na kříži svou krev za mne. A Bůh se stal mým Otcem a Pán Ježíš mým Spasitelem. Drazí moji bratři a sestry v Armádě spásy, písní, kterou zpívali vaši předchůdci na ulici v Ostravě v r. 1949, se stali nástrojem k poznání lásky nebeského Otce. Prosím Pána Ježíše, aby si vás všechny i nadále používal k zvěstování evangelia (A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření [Marek 16,15]) i k praktickým službám pomoci lidem okolo vás. Jste nám všem věřícím v této vaší nesnadné práci, kterou s láskou konáte Bohu, velkým povzbuzením. Bůh vám žehnej! Tuto vzpomínku vám ve svých 83 letech posílá vaše sestra v Pánu Ježíši. 12

13 Radostní přímluvci Každá skupina kadetů má jméno svého ročníku, které je pro kadety po celém světě shodné. Od roku 1918 vybírá jména generál vždy na určité období dopředu. Minulá generálka Armády spásy Linda Bondová ( ) tak zvolila jména pro kadety studující v letech (Ohlašovatelé milosti), (Poslové světla) a konečně také pro studenty v letech : Radostní přímluvci. Když jsem poprvé uslyšela jméno ročníku, ve kterém budu studovat, říkala jsem si, že přesně zapadá do toho, co prožívám v posledních dnech. Máme za sebou Velikonoce. Letos jsem si více než kdy jindy uvědomovala radost, která vyplývá z Ježíšova vítězství na kříži. Můžeme tak uctívat Boha ne proto, abychom dosáhli vítězství, ale z pozice vítězů. To nám dodává jistotu a sebevědomí i v té nejtěžší situaci. Tam, kde nestačíme, Ježíš stačí. Nehemjáš řekl Izraelcům: Radost z Hospodina bude vaší silou (Neh 8,11). Když se přimlouváme za druhé, potřebujeme se dostat na stejnou vlnovou délku s Pánem. Kéž Bůh prohloubí naše porozumění, když čteme Písmo nebo se přimlouváme za druhé. Někdy spěcháme v našich přímluvách, aniž bychom se Pána ptali, jak chce, abychom se za druhé modlili. To stejné platí i o našich činech. Chválit můžeme i v situaci, kdy nám jako Ježíši zůstávají dvě rybičky a pět chlebů pro nasycení tisíců. Možná jsme dnes zaopatření, ale i naše společnost trpí hladem, zejména tím duchovním. Můžeme i dnes chválit Ježíše a dát mu to málo, co máme. Tam, kde postavíme takovýto oltář, Bůh poskytne vše ostatní. Věřím, že naše chvála a díky uvolňují Boží moc. V 1. Mojžíšově 1,2 čteme, že nad vodami se vznášel Duch. Vznášel se nebo také tančil. Bůh sesílá svého Ducha a on se pohybuje v místech, kde nic není. Je předchůdcem toho, co bude Bůh dělat, a my tak můžeme svými přímluvami připravit půdu pro Boží jednaní v naší zemi (Ž 104,30). Olga Gebauerová Když byl Ježíš na zemi, věděl, jak žít z radosti i uprostřed utrpení (Žd 12,2). Věděl, že zvítězí a přivede mnohé do Božího království. Boží radostí jsme já a ty. Před námi je svatba, svatba Beránka s jeho církví. On jako ženich se chce oženit s námi, svojí nevěstou. Někdy v místě uctívání už ani nemluvíme. Boží Duch svědčí našemu duchu a z tohoto místa vyvěrá naše přímluva za druhé kolem, za ztracené (Ž 95 a 96). Jako Armáda spásy za sebou máme bohatou minulost. To, kam směřujeme, je však mnohem nádhernější, než si dovedeme představit. Bůh je Bohem naděje. Kéž by se z nás všech mohli stát radostní přímluvci za naši zemi. Bůh vede celý můj život Měla jsem tu výsadu, že jsem mohla vyrůstat v křesťanské rodině. Rodiče mě i mé sourozence odmala vedli k Bohu, takže jsem mohla Boha přirozeně poznávat. Četli si s námi z Bible, modlili se s námi. Také nás brali do církve, kam jsem chodila vždy ráda a dobrovolně. Svůj život jsem už jako malá svěřila do rukou Bohu, když jsem mu otevřela své srdce. I když jsem si možná ještě plně neuvědomovala, co to obnáší, odmala jsem si uvědomovala, že je Bůh se mnou. Uvědomovala jsem si, že mi pomáhá, že uzdravuje, ochraňuje a stará se o nás. Modlila jsem se k němu a věděla jsem, že mě slyší. Nikdy jsem neměla ve svém životě období, kdy bych od Boha odešla. Nikdy jsem nepochybovala o tom, že Bůh existuje. Vždy jsem byla v církvi, kde jsem měla přátele, službu, rodinu... Zkrátka to bylo místo, kde jsem toužila být. Do Armády spásy jsem přišla s rodiči. Věřím, že nás sem dovedl Bůh. Jedna z věcí, která mě přitahovala, je láska a moudrost ve službě lidem z různých společenských tříd. Vždy jsem chtěla sloužit Bohu a tady jsem viděla příklady toho, jak žít pro Boha naplno. Byla to jedna z hlavních věcí, které mě vedly k tomu, že jsem se chtěla stát vojákem. Vím, že celý můj život vede Bůh a věřím, že toto je další naplánovaný krok na cestě, kterou pro mě připravil. Daniela Kolářová 13

14 Rozhovor s Janem F. Krupou národním ředitelem sociálních služeb Proč je důležitá sociální práce Armády spásy? Dnes pomohou sociální služby Armády spásy každý den cca osob, což je obrovské množství. Když k tomu připojíme fakt, že se většinou jedná o lidi, o které jiní nestojí, jsou těžce postiženi chudobou, vyloučeni ze společnosti tím nejdrastičtějším způsobem, t.j. ztrátou bydlení, je zřejmé, že je tato práce v naši zemi velmi důležitá. Co se za uplynulých 20 let nejvíc změnilo? Rozdíly určitě jsou, v devadesátých letech bylo mezi lidmi bez domova mnohem méně seniorů a také méně vysloveně mladých lidí. Důvod je prostý za posledních 20 let přibylo sociálně ohrožených seniorů, víc a víc se projevuje rozpad rodiny jako fatální předpoklad vzniku sociálně náročnějších situací. Klíčový rozdíl je v tom, že dnes je na ulici řada lidí s dlouholetou zkušeností s životem na ulici, to logicky začátkem 90. let nebylo. Existují také velké rozdíly v práci s těmito lidmi. Před dvaceti pěti lety byla i práce Armády spásy v ČR víc charitativní než sociálně profesionální. Tím vůbec nechci porovnávat kvalitu práce, jen v té době neexistovala legislativní úprava sociálních služeb, která spolu se standardy kvality vnesla do poskytování služeb systém. Co očekáváte od ředitelů a zaměstnanců v Armádě spásy? Především očekávám, že se ztotožní s následujícími principy naší práce: přijetí každého jako Boží stvoření každý má právo na pomoc každý může změnit svůj život Slyšela jsem, jak jste řekl, že by měl důstojník duchovně pečovat o uživatele ve všech projektech Armády spásy. Proč to považujete za důležité? Protože plně souhlasím s uskutečňováním známého hesla: polévka, mýdlo a spasení. To znamená, že chceme přicházejícím lidem pomáhat nejen materiálně, ale rovněž nabídkou pastorační podpory. Jakou naději máte pro Armádu spásy, pokud jde o dalších pět let, a za co se modlíte? Stojí před námi spousta výzev, navíc, kdykoli otevřeme další dveře (třeba na různých úřadech apod.), objeví se další možnosti rozvoje naší práce. Co si myslím, že je opravdu důležité? Aby nás možnost rozšiřování našich služeb neodváděla od toho nejpodstatnějšího: že máme sloužit s pevným spolehnutím na Pána Boha, ne pro budování dobrého jména Armády spásy či k posilování našeho sebevědomí, ale pouze proto, že naši pomoc někdo potřebuje a že je to náš Pán, kdo nás k ní dennodenně povolává. Což věřící i nevěřící pracovníci mohou nejlépe naplňovat v laskavém přístupu k uživatelům a v poctivé snaze o kvalitu našich služeb. Rozhovor s Inkou Královou sociální pracovnicí Co zahrnuje práce s lidmi bez domova? Paní Inka Králová pracuje jako sociální pracovnice v Armádě spásy již šest let. Na této práci ji nejvíce baví různorodost. Žádný den není stejný a mění se i osudy lidí. I když všechny lidi bez domova spojuje obtížná životní situace, příčina u každého z nich se liší, jsou to např. dluhy, nezaměstnanost, psychické onemocnění, závislosti apod. Ta škála příčin je opravdu pestrá a vždy vyžaduje individuální přístup. Existují nějaké přesné postupy, jak se pracuje s člověkem bez domova? Např. i ve spolupráci s psychologem apod.? Přesné postupy neexistují, jelikož každý klient vyžaduje individuální přístup, jenž se odvíjí od jeho osobní situace. Proto 14

15 spolupracujeme a hledáme řešení s celou řadou organizací a odborníků, mezi které patří, kromě lékařů a psychologů, pracovníci úřadů práce, sociální kurátoři, opatrovníci, poskytovatelé sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, chráněná bydlení atd.) a neziskové organizace, které samy pracují s lidmi bez domova nebo poskytují další vhodné služby pro tuto skupinu lidí. Za jak dlouho je člověk z ulice schopen vrátit se do normálního života? Na tuto otázku není lehké odpovědět. Obvykle záleží na tom, jak dlouho jsou klienti bez domova. Obecně platí, že ti, co jsou na ulici kratší dobu, se vrací snáze. Nelze to ale brát jako pravidlo. Důležité jsou i sociální a pracovní dovednosti jedince, jeho zdravotní stav, motivace ke změně atd. Najdou se mezi vašimi klienty takoví, kteří na sobě pracovat nechtějí? Lze i je přesvědčit o opaku? Určitému procentu lidí bez domova se nechce nic řešit. Jsou nejspokojenější, když po nich nikdo nic nechce. Přesto s nimi pracujeme. Snažíme se jim ukázat pozitiva cesty, kterou se mohou vydat, co by jim vynaložené úsilí mohlo přinést a výhody oproti nynějšímu stavu. Záleží pak na nich, pro co se rozhodnou. O čem hovoříte se svými klienty nejčastěji? Předně o tématech, s kterými sami přicházejí a která souvisí s jejich potřebami a problémy. Častým tématem bývá zaměstnání, bydlení, zdravotní stav, rodina, dluhy a další věci ze života každého z nás. Kromě toho se rozhovory týkají i jejich budoucnosti, protože ani v sociálních zařízeních Armády spásy nemohou být navždy. Z tohoto důvodu je vždy potřeba vytvořit určitý plán do budoucna. U každého klienta vycházíme z toho, co má za sebou a v jaké situaci se aktuálně nachází. Na základě těchto informací se je snažíme vést k tomu, aby více přemýšleli nad tím, kam chtějí sami směřovat a jak toho docílit. Někdo již má konkrétní představu, čeho a jak by chtěl dosáhnout, a ty další se v tom snažíme podpořit. Jak často s klienty hovoříte? V azylovém domě a sociální rehabilitaci se s nimi snažíme udržovat pravidelný kontakt. Zpravidla se s každým z nich scházíme jednou týdně (pokud to časové důvody nedovolují, tak alespoň jednou za 14 dní). Interval kontaktu závisí i na potřebách každého klienta. S někým probíhají setkání několikrát týdně, s jiným klientem jsou méně intenzivní. V nízkoprahovém denním centru je to podle potřeb klientů. S kolika lidmi zhruba v tuto chvíli pracujete? Azylový dům má kapacitu 108 lidí, z čehož je v současné době 80 mužů a 28 žen. Na sociálního pracovníka tak připadá 30 klientů, s kterými intenzivně pracuje na zlepšení jejich situace. Nízkoprahové denní centrum (NDC pomoc formou poradenství, základní stravy, hygieny, ošacení) má kapacitu 100 klientů, denně zde průměrně připadá na jednoho pracovníka 25 klientů. Pracovníci se zde snaží lidi bez domova motivovat ke změně způsobu života a zprostředkovávají jim kontakt s dalšími organizacemi. V sociální rehabilitaci jsou dva sociální pracovníci a jeden pracovník v sociálních službách, kapacita je zde 30 osob, na pracovníka tak připadá 10 klientů. Pracovníci se zde snaží rozvíjet zejména sociální a pracovní dovednosti klientů a naučit je, jak správně jednat v různých situacích. Kromě toho funguje v Armádě spásy i tzv. terénní program. Pracovníci aktivně vyhledávají lidi bez domova a navštěvují lokality, ve kterých se vyskytují. Těmto lidem poskytují především poradenství, drobnou materiální pomoc a zprostředkovávají jim další návazné sociální služby. Armáda spásy také spravuje tzv. noclehárny, kam lidé bez domova přijdou večer, přespí a ráno odcházejí. Mohou se zde najíst a osprchovat a také zkontaktovat se sociálním pracovníkem, který jim poskytne poradenství a podpoří je či motivuje ke změně. Obecně převládají mezi osobami bez domova muži, i když počet žen neustále stoupá. Připouštíte si osudy lidí, kterým pomáháte? Osudy lidí se snažím nepřipouštět, v případě že se tak skutečně stane, konzultuji vše s lidmi v týmu a na supervizích. Pociťujete někdy nad nimi lítost? Nenazvala bych to lítostí, spíše mě mrzí, když vidím, že se klient snaží a pracuje na sobě a vyskytnou se překážky, které se nedají ovlivnit, a ty mu brání v dosažení cíle, např. věk nebo zdravotní stav. 15

16 Konečně doma Životní příběh paní D. (46) Paní D. se raduje, že má místo, kde může společně se svým druhem žít. Byla dlouho bez domova a má zdravotní problémy s nohama. Přestože už bydlí, říká stále my, když mluví o bezdomovcích. Je v ní velká síla a nezdolnost a raduje se z věcí, které většině lidí připadají obyčejné a rutinní. Paní D. strávila celé své dětství a mládí v dětském domově, kam byla umístěna, protože se o ni matka nebyla schopná postarat. Svou rodinu ale pravidelně navštěvovala o víkendech, prázdninách a svátcích. Hodně lnula k otci, který byl ale těžce nemocný, časem to došlo tak daleko, že na víkendy domů jezdila, aby o něj pečovala, matka to nezvládala. Učila se na šičku, škola jí celkem šla, dokud nedošlo k tragédii. Před závěrečnými zkouškami měla její matka nehodu a umřela. Říká, že měla psychický blok a propadla. Když jí bylo 18, umřel i otec. V domově dál být nemohla, přestěhovala se do Čech, kde dostudovala, získala výuční list a vrátila se do rodného města. Tam brigádně nastoupila jako svačinářka na dolech. Bydlela v domku, který ovšem stál na poddolovaném podloží a museli ho strhnout. Nějakou dobu bydlela u své známě, platila jí nájemné. Po čase už nechtěla být na obtíž a rozhodla se, že pojede do Prahy, kde bude větší šance na stabilní práci. Ale našla opět jen brigádu a neměla kde bydlet. Spávala po noclehárnách a ubytovnách. Pak ale o práci přišla, skončila na ulici a byla úplně sama, bez rodiny, bez přátel. Byla mladá a připojila se ke komunitě bezdomovců. Říká: Byla jsem nezkušená, poznala jsem spoustu lidských osudů, zažila jsem hodně velmi nebezpečných situací. Doba se měnila a ona nevěděla, jak to ve světě chodí, spoustu věcí nechápala. Pak těsně před revolucí se rozhodla, že se vrátí do místa trvalého bydliště, kde si vyřídí dávky a zkusí začít znova. Protože znala síť sociálních služeb, šla rovnou na noclehárnu, pak na azylový dům, kde vypomáhala v kuchyni. Byly to dobré časy, ale práci jsem najít nemohla, jen brigády, usmívá se a pokračuje. Když někomu řeknete, že jste na noclehárně Armády spásy, nechce vás přijmout. Často byla i na ulici, znala místní bezdomovce. Víte, oni ztratili víru ve společnost, jsou zakomplexovaní, nechtějí s nikým mluvit, natož někomu věřit. Často jsou zneužívaní jako tzv. bílí koně. Přišli nějací lidé, oblékli je v sekáči, zneužili jejich občanku, a když nechtěli, hrozili jim fyzickou likvidací a někdy je i opravdu zbili Pak už nevěříte nikomu. Pak potkala svého přítele, seděl sám na tramvajové zastávce, 16

17 vypadal smutně, tak k němu přišla a ptala se, co mu je. Nejdříve ji odbyl, ale nedala se, vzala ho s sebou na charitativní akci na náměstí. Ze začátku se s ní nechtěl bavit, ale časem začal poslouchat a nechal si poradit. Doporučila mu služby Armády spásy, šatník, možnost hygieny i noclehárnu. Tam mu pracovníci pomohli vyřídit dávky. Hledal práci, ale stále měl jen brigády. Po dohodě s ředitelem výstaviště bydleli nějakou dobu v podzemních parkovištích. Vlastně jsme to tam hlídali, smála se paní D., občas jsme dostali i nějaké peníze, když jsme pomohli zabránit krádeži, věděli o nás, nosili nám i jídlo a různé věci. I policajti o nás věděli, a když jsme zmizeli, hledali nás, vzpomínala. Byly to dobré chvíle, když věděli, že na nich někomu záleží. Pak ale onemocněla a její druh se bál nechávat ji samotnou, když chodil na brigády. Domluvili se, že půjdou oba dva do Armády spásy, paní na azylový dům a pán na noclehárnu. Už ji tam znali a nabídli jí možnost sociálního bytu. Tak se jí splnil sen a nyní v bytě i s druhem bydlí už půl roku naprosto příkladně. On si našel práci, dělají si společné rodinné rozpočty, chodí na procházky, na výlety, dopřávají si drobné radosti, zařizují byt a ze všeho se radují. Celou dobu, co byli na ulici, si přáli jedině bydlení. Věděli, jak je venku nebezpečno, bezdomovci jsou napadáni, často se dostanou do problémů se zákonem a smrt jim hrozí každý den. Připadala si jako méněcenný člověk, ale nikdy se nevzdala. Mnozí bezdomovci rezignují, když se jim řekne bezďák, špína, lidé se na ně dívají skrz prsty, takže se jich bezdomovci bojí. Potřebují záchytný bod, někoho, kdo jim řekne, jak na to. Ztrácejí sebeúctu, jsou jako v poušti, je jim všechno jedno, nestarají se o sebe a už jsou v bludném kruhu. Já se tak nechci chovat! Má dobrý pocit, že i přítel se chytil. Svoji práci zbožňuje, každý den se učí něco nového, pak přijde domů, sedneme si k televizi, on mi vypráví, co dělal, a dáme si něco dobrého. Říká to tak slavnostně, jako nejvýjimečnější věc na světě. Mají jen sami sebe, ale to jim stačí, nechtějí kamarády z ulice, bojí se, že by je mohli zase stáhnout dolů. Chodí oba do církve, kde jim hodně pomohli. Jednou seděla paní D. na lavičce v parku před kostelem, přemýšlela, co dál. Řekla si, že se zajde pomodlit. Oslovil ji místní farář, vše mu svěřila. Na rovinu mi řekl, že to bude těžké, ale toho já se nebojím, všechno doteď bylo těžké. 2. Co nejčastěji řeší? Současnost nebo budoucnost? Budoucnost, říkala jsem si: Tento rok doklepu, ale co dál? Budu vůbec ještě žít? 3. Jaké jsou její životní priority? Chodit stále čistá, mít práci a najít pomocnou ruku, vybudovat si zázemí. Najít bydlení, to ostatní přijde! 4. Jaké má sny do budoucna? Jak vidí svou budoucnost? Rodina, nový domov, zapomenout na to, co bylo předtím, a pomáhat druhým. 5. Má kamarádky? Kamarády z ulice určitě ne. Chodíme do sboru, kde máme přátele, ti nám hodně pomohli. Když jsme ještě byli na ulici, brali si nás někdy domů na oběd, nebo na výlety, neštítili se nás, nestyděli se za nás před lidmi. Když jsme dostali byt, na společenství řekl farář: Naši bezdomovci už nejsou bezdomovci a všichni se s námi radovali a pomohli nám se zařízením bytu. A pak je tady H. (její druh), je mi s ním moc dobře, je to dobrý chlap. 6. Co je pro ni budoucnost? Zůstat v bytě, dokončit cestu tímto směrem a pomáhat dalším. Ukázat, že to jde. Na ulici není perspektiva, lidi přicházejí a odcházejí. Sami musí chtít a společnost si jich musí všimnout, a tyto dvě věci se musí stát najednou. Musíme se naučit žít sami ze svých peněz, nevyužívat pomoc jiných. Poté, co paní D. mluvila otevřeně o svém životě, odpověděla na několik otázek týkajících se života žen bez domova: 1. Nad čím žena bez domova dnes a denně přemýšlí? Na ten přítomný den, kde sežene peníze na jídlo a tak. A taky na to, kdy už to skončí. Víte, venku je hezky, když jdete na procházku, ale my se neměli kam vracet. Snili jsme o bydlení v nějakém starším domečku, který bychom si opravili. A taky ten smutek, nejhorší to je na Vánoce, na Štědrý večer, to je depka. Všichni jsou někde doma a vy jim tak strašně závidíte. Další svátky už byly dobré, to už si nás k sobě vzal třeba někdo ze sboru. 17

18 Dům pod svahem je buď můj odrazový můstek k lepšímu životu, anebo to bude poslední krásná etapa mého života. (Tak to je absolutně aktuální a čerstvý příběh.) Služba Domov pod svahem Havířov Do Domu pod svahem jsem nastoupil před rokem. Součástí mé minulosti byl alkohol, drogy, trestná činnost a vězení. Během léčby v psychiatrické nemocnici jsem si uvědomil, že potřebuji čas, abych se dal do pořádku, a proto jsem nastoupil do Domu pod svahem. Po roce v programu mohu říci, že se mi povedlo upevnit vztahy s rodinou, naučil jsem se abstinovat, řeším zdraví. Znovu jsem v kontaktu s dcerou, získal jsem zpět důvěru rodičů a mám chuť žít. Za půl roku se budu stěhovat do tréninkového bytu a věřím, že v té době již budu pracovat. Jsem rozhodnut vzít jakoukoliv práci. Nyní vím, že několik výroků našich klientů: Žil jsem na ulici více než 20 let. Teď mám vlastní nájemní být a práci. Zrelapsoval jsem. Chtěl jsem umřít. V Domě pod svahem jsem dostal druhou šanci. Dávková pracovnice mi tvrdila, že v programu nevydržím ani měsíc. Nyní jsem absolvent programu a jednám o vlastním bytě. Když jsem se zapsal do pořadníku, ukradl jsem věci do sběru a koupil krabici vína. Teď po ukončení programu mám vlastní byt a práci. Před rokem jsem skončil rekvalifikaci a díky ní získal stálou práci v domě pro seniory. Mám novou profesi, která je pro mě bezpečná. V červenci 2012 jsem nastoupil do Domu pod svahem z azylového domu. Po přijetí jsem uvažoval, zda mám v 57 letech šanci něco změnit. Teď abstinuji, žiji v tréninkovém bytě a pravidelně vyjíždím za svými dětmi. Začíná se mi dařit. Našel jsem si práci, mám přítelkyni, která mi pomáhá jít po cestě abstinence. Česká Armáda spásy pomáhá lidem postiženým povodněmi 2013 Velká část Prahy a severozápadních Čech byla postižena červnovými povodněmi. Pražské CSS pro lidi bez domova i budova sboru byly v nebezpečí, že budou zaplaveny, ale nedošlo k tomu. Jsme za to Bohu velmi vděčni. Proto bylo možné ponechat ubytovnu otevřenou a na žádost městských úřadů poskytnout lůžka navíc lidem bez domova a evakuovaným. Během prvních povodňových dnů byla ubytovna zcela zaplněna: 108 lidí bylo v ubytovně a 56 v noclehárně. Využil se i byt, kde našlo útočiště 22 lidí, kteří museli opustit své domovy. Denní centrum v ubytovně bylo v noci otevřené pro ty, kteří jsou za normálních okolností pod mosty nebo u řeky, aby byli v noci na suchém místě. Všichni hosté dostali jídlo, kávu a čaj. Armáda spásy vyhlásila hned v prvním týdnu sbírku na pomoc lidem postiženým povodní v Praze a okolí. Finanční pomoc nabídla i Armády spásy v Holandsku. V sobotu 8. června přijel první tým Armády spásy do Počapel a Nučniček, vesnic na levém břehu Labe poblíž Terezína. Tentokrát tam voda vystoupila mnohem výš než v roce Byly zatopeny nejen sklepy a skladiště, ale i obytné části domů. Na některých místech vystoupila voda i nad 2 metry. V prvních týdnech čistily týmy Armády spásy domy a vyhazovaly zničený nábytek. Do této práce se zapojilo asi 70 dobrovolníků. Byli mezi nimi členové sborů Armády spásy, zaměstnanci i členové jiných církví. Trvalo dlouho, než voda opadla a domy začaly vysychat. Armáda spásy mohla poskytnout 25 vysoušečů. Díky finanční pomoci z různých stran mohla Armáda poskytnout finanční podporu asi 90 rodinám z výše zmíněných vesnic, aby mohly nahradit zničený nábytek a další potřebné věci. Díky sponzorům mohla Armáda zorganizovat i rodinný víkend v Krkonoších pro děti a jejich rodiny z Počapel. 18

19 Mezinárodní krizové události Krizové události a pohromy mají různou podobu a velikost. Světová média věnují některým velkou pozornost, např. zemětřesení na Haiti v r a v Japonsku v r. 2011, nebo cyklonu Haiyan na Filipínách v r Jiné krizové události se dotýkají života tisíců lidí, ale zdá se, že zůstávají bez povšimnutí. Mnohými takovými událostmi se ale táhne jedna nit. Je to reakce Krizových služeb Armády spásy. Poslední krizová událost, kam přináší Armáda spásy pomoc Zemětřesení o síle 7,8 stupňů zasáhlo Nepál v sobotu 25. dubna časně ráno a zdevastovalo oblast hlavního města Káthmandú. První zprávy mluvily o více než mrtvých a o mnoha zničených vesnicích a podnicích. Je to nejhorší zemětřesení, které tuto oblast postihlo od roku Tehdy mělo zemětřesení sílu 8,2 a o život přišlo lidí. Vedoucí mezinárodní Armády spásy, generál André Cox, uveřejnil v neděli 26. dubna na Facebooku svou ranní pobožnost (www.facebook.com/generalandrecox), a vyzval salutisty, aby se modlili za lidi v Nepálu: Modlete se prosím za pokoj a útěchu pro ty, kdo truchlí. Modlete se za uzdravení raněných. Modlete se za ty, kteří přišli na pomoc jako první a pracují v těžkých a nebezpečných podmínkách. Pomoc Armády spásy při této katastrofě je koordinována indickým Západním územím. Územní velitel, komisař Lalngaihawmi, požádal o pomoc území Armády spásy na celém světě. Členka týmu Mezinárodních krizových služeb na Mezinárodním ústředí Armády spásy, Damaris Fricková, přicestovala do Nepálu, aby podpořila místní úřady a zjistila, jak nejlépe může Armáda pomáhat ve spolupráci s ostatními organizacemi, které jsou už na místě. Členové Oddělení pro komunikaci mezinárodního ústředí budou v této oblasti během několika týdnů. Jejich snahou bude podat zprávu o situaci přímo z postiženého místa. Pohotovostní tým Armády spásy v Nepálu obdržel první dodávky pomoci 30. dubna. Znamená to, že mohl začít s distribucí ve velkém. Nejdříve přišly na řadu dvě vesnice v blízkosti Káthmandú. Ve čtvrtek 30. dubna přicestoval tým z Indie zároveň se 700 bednami balené vody (8.400 l) a 130 bednami nudlí (asi balení). Mladí dobrovolníci z Armády spásy v Nepálu pracovali neúnavně při vykládání a uskladňování zboží. Rýže, čočka, olej a sůl byly zakoupeny přímo na místě. V lalitpurské oblasti jižně od Káthmandú bylo zjištěno, že 15 rodin přišlo o všechno. Protože jsou velmi blízko základny týmu Armády spásy, byli také první, kdo přijali nezbytnou pomoc včetně potravin. O pár dní později se pohotovostní tým Armády spásy v Nepálu vydal do odlehlých vesnic, kam se ještě pomoc zvenčí nedostala. Jedna skupina zamířila do Sindhupalu, kde nemají elektřinu. Vzali s sebou lopaty a sekery, aby pomohli vesničanům při vyprošťování mrtvých těl pohřbených pod troskami budov. Tyto vesnice jsou velmi těžko dosažitelné kvůli sesuvům půdy a povodním způsobeným zemětřesením. Kapitán MacDonald Chandi, vyslaný Mezinárodními krizovými službami Armády spásy, musel překonávat podobné obtíže na cestě do Ramechhapu, kam se vydal se svým týmem, aby provedl posouzení místních potřeb. Hlásí: Trvalo sedm hodin, než jsme se tam dostali. Kvůli sesuvům půdy jsme se museli pachtit po nerovných kamenitých a rozbitých cestách. Po příjezdu jsme zjistili, že většina domů je zcela zničená a místní lidé se obávají bydlet i v těch, které ještě stojí. Mluvili jsme s místními představiteli i s několika členy rodin, kteří jsou zarmoucení a skleslí, protože ztratili své blízké. Navíc ještě nemají přístřeší ani peníze, za které by si koupili něco na přikrytí. Pro nás z toho vyplývá, že zoufale potřebují stany nebo plachty, pod kterými by mohli bydlet do té doby, než si postaví domy. Major Lalnusangi Ralte oznámil, že tým Armády spásy reagující na krizi teď pracuje ve třech táborech v Káthmandú a také kolem základny týmu, která je v blízkosti hlavního města. Aktuálnější informace (anglicky) o pomoci v krizové situaci v Nepálu najdete na webových stránkách Mezinárodní Armády spásy 19

20 Národní akce Armády spásy Armáda spásy je dlouhodobě zapojena do mnoha národních projektů, které jsou zaměřené na pomoc potřebným. Velmi úzkou spolupráci navázala Armáda spásy s RTV Prima, a to obzvláště s protagonisty rodinného seriálu Cesty domů a nově také s herci seriálu Svatby v Benátkách. Akcí, které herci těchto seriálů podpořili, je již mnoho a patří jim veliké poděkování. Strom splněných přání V loňském roce s námi herci již potřetí rozsvítili Strom splněných přání, který již pět let organizujeme ve spolupráci s obchodním centrem Šestka. Děti z našich azylových domů a komunitních center si kreslí svá vánoční přání a návštěvníci obchodního centra Šestka jim přání plní. Během pěti let se již podařilo zajistit více jak 1600 dárků v hodnotě téměř Kč! Dejte své staré bundě nový smysl Herci RTV Prima, Markéta Hrubešová a Miroslav Etzler, podpořili další národní akci, kterou Armáda spásy organizovala společně s obchodním řetězcem INTERSPORT. Sbírka bund probíhá pravidelně v podzimních měsících a pokud kdokoliv přinesl svou starou bundu do prodejny INTERSPORTU, tak automaticky získal 20% slevu na nákup nové bundy. Miroslav Etzler a Markéta Hrubešová, společně se zástupci firmy INTERPORT, předali bundy lidem bez domova. Markéta Hrubešová: Každý civilizovaný člověk by měl umět pomáhat lidem, kteří se ocitli ve svízelné situaci. Proto jsem s sebou vzala i svou dceru Christel, aby viděla, že ne každý má v životě štěstí a žije v pohodlí domova Přeju vám všem, abyste se drželi. Ať vás bundy zahřejí a máte z nich alespoň malou radost. Miroslav Etzler: Já se umím vcítit do vaší situace víc, než si myslíte. Zhruba před sedmnácti lety jsem se dostal do situace, kdy jsem krátce žil jako bezdomovec. Byl jsem bez prostředků, přišel jsem o rodinu, a protože už jsem neměl rodiče, neměl jsem za kým jít. 20

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014

Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Tréninkové bydlení v Armádě spásy Antonín Plachý a spolupracovníci 14.5.2014 Motto: Naučit se samostatně bydlet není jen placení nájemného a nákladů na bydlení, ale jsou to také náležitosti, které s tímto

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více