01/ /2011. programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2010 05 /2011. programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7"

Transkript

1 01/ /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7

2 inzerce Ceny inzerce (bez DPH) 1/12 strany Kč 1/8 strany Kč 1/4 strany Kč 1/3 strany Kč 1/2 strany Kč řádková inzerce 500 Kč U více opakování výrazné slevy Kontakt: Mobil: Uzávěrka červnového vydání Nezapomeňte objednat inzerci! PŘEDVEDEME PŘEDNOSTI AUTORIZOVANÉHO SERVISU VŠEM MAJITELŮM VOZŮ PEUGEOT MÁTE-LI VŮZ STARŠÍ ČTYŘ L, VYSTŘIHNĚTE SI KUPÓN A MY VÁM ODEČTEME CELOU JEDNU PĚTINU Z FAKTURY MY PROVEDEME REKONSTRUKCI VAŠEHO DOMU, VY NÁM PŘENECHÁTE PŮDNÍ PROSTORY Všem vlastníkům bytových domů nabízíme výhodnou formu, jak zajistit financování nákladných oprav domu. V nevyužívaných a mnohdy chátrajících půdních prostorách vybudujeme nové bytové jednotky. Za to Vám nabízíme opravy domu v řádech milionů korun. Více informací na nebo tel.: % sleva inzerce_86x63_hobulet_01.indd 1 Jednička na 15:25:58 realitním trhu Z FAKTURY ZA OPRAVU VOZU STARŠÍHO ČTYŘ LET SLEVY NELZE SČÍTAT má vždy něco navíc AUTORIZOVANÝ NEZNAMENÁ DRAHÝ 7 Prodám i Váš byt Rychle, spolehlivě a za co nejlepší cenu PEUGEOT SERVIS. SPOLU DOJEDEME DÁL - KONCESIONÁŘ PEUGEOT, Veleslavínská 457/17b, Praha 6, tel.: více na YVONA ŽEREBNÁ Váš realitní makléř (nejen) pro Prahu 7 tel.:

3 Listárna 3 sloupek starosty Vážení spoluobčané, Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně výměny parkovací karty. Nestihla jsem termín 31. března a parkovací karta mi propadla. Jak mám nyní postupovat? Je možné kartu prodloužit, nebo musím zažádat o vydání nové? Děkuji předem za odpověď nebo alespoň za předání měho dotazu dál. Z. M., Holešovice Své náměty zasílejte na nebo poštou na adresu: Hobulet, Šaldova 26, Praha 8. Foto na obálce: Nikola Márová, 1. sólistka baletu Národního divadla. Fotograf: Mervyn Sterneck. Modelové klobouky pro focení zapůjčil modistický salon Model Veselá. v tomto vydání Hobuletu bychom Vás rádi seznámili s klíčovým dokumentem programovým prohlášením Rady MČ Praha 7 pro volební období V následujících čtyřech letech chceme v prvé řadě navázat na úspěšné projekty z minulého volebního období. Dále se zaměříme na kvalitní přípravu dlouhodobých projektů, aby mohlo následující vedení městské části bez komplikací pokračovat v jejich realizaci. Chtěli bychom opět dát v rozhodovacím procesu prostor Vám občanům. Cílem je náležitě zohlednit Vaše názory na to, co se v minulosti na Sedmičce osvědčilo, a naopak co je třeba změnit. Pevně věřím, že se nám společnými silami podaří rozvíjet Prahu 7 jako moderní, dynamické, kulturní a útulné místo pro život. Marek Ječmének, starosta MČ Praha 7 FOTO: archiv Odpověď redakce: Dodatečně si můžete kartu koupit kdykoliv v pracovní dny ve výdejně úřadu, ale může se Vám stát, že s neplatnou (propadlou) parkovací kartou budete odtažena. Pokud si kupujete parkovací kartu na stejné vozidlo, můžete si kartu koupit až tři měsíce předem. Vyhnete se tak zbytečnému čekání či jiným komplikacím. Naše milá maminka MARIE VLÁŠKOVÁ se dne dožívá krásných 70 let. Vše nejkrásnější do dalšího života přeje dcera Ivana s manželem, syny Martinem a Jiřím a také syn Jiří s manželkou a synem Tomášem. HOBULET časopis městské části praha 7 obsah Hobuletu 05/2011 Redaktoři: Eliška Míkovcová, Jana Tomanová, Jaroslava Ježková, Grafika, DTP: Petr Hrabánek Redakční rada: Marek Ječmének MUDr. Tomáš Kaštovský Miroslav Fabián PhDr. Ivo Železný Mgr. Daniel Soukup Ing. Libor Polášek Jan Ernst Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel: B.H.S. Bohemia, a.s., Valčíkova 13, Praha 8 Inzerci, obsah a design zajišťuje: MAURI s.r.o., Šaldova 26, Praha 8 tel.: téma 4 6 rodina 7 8 senioři 9 10 praha kultura profil představujeme nejoblíbenější 20 bezpečnost 21 servis 22

4 4 Téma programové prohlášení rady mč praha 7 pro volební období Rada MČ Praha 7, která byla zvolena dne 11. listopadu 2010 na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, předkládá občanům Prahy 7 své programové prohlášení pro volební období Tento dokument představuje základní vytyčení priorit a hlavních cílů, kterých chce rada v tomto volebním období dosáhnout a jež by měly vést k co nejkvalitnějšímu komplexnímu rozvoji městské části Praha 7. Starosta městské části Praha 7 Marek Ječmének Kompetence: ROZVOJ II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 220, tel , Rozvoj Budeme usilovat o efektivní a udržitelný rozvoj Prahy 7. Zasadíme se o to, aby rozvoj odpovídal sídelnímu charakteru městské části a aby vedl ke zkvalitnění životního prostředí, služeb, dopravy, pracovních příležitostí a volného času. Zajistíme, aby se občané mohli na rozvoji městské části přímo podílet prostřednictvím veřejných diskuzí a byli včas informováni o všech změnách. V rámci přípravy velkých rozvojových projektů budeme komunikačně propojovat občany s hlavním městem Prahou i soukromými investory. Budeme se intenzivně podílet na veškerých změnách územního plánu, které se dotýkají Prahy 7. Se zapojením občanů vyvineme maximální úsilí k rychlému a kvalitnímu výběru nového sídla radnice Prahy 7. Zasadíme se, aby revitalizace území Bubny-Zátory probíhala co nejefektivněji v souladu s potřebami městské části a jejích občanů. Zástupce starosty městské části Praha 7 Daniel Štěpán Kompetence: ŠKOLSTVÍ, ZAHRANIČNÍ VZTAHY II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 213, tel , Školství Nadále budeme investovat do zkvalitnění

5 programové prohlášení 5 text: MČ praha 7, FOTO: archiv, mervyn sterneck a modernizace mateřských i základních škol zřizovaných městskou částí. Zasadíme se o rozšíření počtu míst v mateřských školách výstavbou dvou nových tříd v MŠ Kostelní. Zaměříme se na optimalizaci využití objektů základních škol s důrazem na zkvalitnění výuky a mimoškolní výchovy. Podpoříme výměnné pobyty žáků základních škol v rámci ČR i zahraničí. Zajistíme, aby všechna školská zařízení byla vybavena moderními herními prvky a didaktickými pomůckami. Vyvineme maximální úsilí k opětovnému zprovoznění MŠ U Průhonu. Zahraniční spolupráce Budeme rozvíjet spolupráci s partnerskými městy zejména v oblasti výměny zkušeností s grantovými programy EU, výměny studentů a spolupráce mezi školami. Budeme podporovat aktivity mládeže se zaměřením na zahraničí. Plánujeme aktivní zapojení do kulturních, sportovních a společenských akcí, kterých se zúčastní zahraniční subjekty. Budeme usilovat o zintenzivnění propagace MČ Praha 7 v zahraničí. Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg Kompetence: DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPORT II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 217, tel , Doprava Zaměříme se na zvýšení plynulosti, kvality a bezpečnosti dopravy v Praze 7. Vyvineme maximální úsilí ve snaze dosáhnout co nejrychlejšího dokončení výstavby tunelu Blanka včetně nápravy všech vzniklých škod a odškodnění občanů. Budeme usilovat o vymístění průjezdné dopravy z obytné zástavby. Budeme iniciovat realizaci nové dopravní stopy Bubenská. Budeme nadále pokračovat v optimalizaci Zóny placeného stání s ohledem na potřeby obyvatel, podpoříme zavedení smíšených parkovacích zón. Bezpečnost chodců zvýšíme zaváděním zpomalovacích pásů, bezpečnějších nástupních ostrůvků, bezbariérových přístupů ke komunikacím a osvětlených přechodů. Budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků. Zasadíme se o častější kontrolu stavu komunikací a operativní odstraňování závad. Životní prostředí Budeme podporovat investice zaměřené na zlepšení životního prostředí v sedmém pražském obvodu. Zrealizujeme revitalizaci Ortenova náměstí, parku v Tusarově ulici a dokončíme úpravy okolí stanice Vltavská. Úpravou vnitrobloků a kultivací parkových ploch obnovíme místa určená k relaxaci a odpočinku. Zasadíme se o revitalizaci ostrova Štvanice. Budeme pokračovat v dosadbě uličních stromořadí. Zavedeme tlakové mytí chodníků a dezinfekce vnějších plášťů domů. Navýšíme počet laviček, odpadkových košů a stojanů na sáčky na psí exkrementy. Podpoříme postupné zavádění a údržbu květinových záhonů v ulicích Prahy 7. Vybudujeme závlahový systém v parcích. V rámci Místní agendy 21 budeme dále zapojovat širokou veřejnost do řešení problémů a přípravy projektů v oblasti životního prostředí. Sport Budeme podporovat přínosné sportovní a tělovýchovné projekty. Zrealizujeme rekonstrukci dětských hřišť v ulicích U Sparty a Kostelní. Zasadíme se o revitalizaci Letenské pláně se zaměřením na sport, odpočinek a volný čas. Rozšíříme cyklostezky na území Prahy 7. Stanovíme pravidla pro pohyb a chování cyklistů a in-line bruslařů v parcích. Zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský Kompetence: FINANCE, INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MAJETEK II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 282, tel , Finance Zabezpečíme průkazné, transparentní, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky městské části, aby bylo zajištěno jejich maximální využití k dlouhodobému rozvoji městské části. Nepřipustíme bezúčelné zadlužení městské části. Budeme sestavovat vyrovnaný, stabilní rozpočet s důrazem na snižování neinvestiční části a posilování investic. Budeme usilovat o navýšení vlastních příjmů. Budeme dbát na maximální úspornost a promyšlenost při vynakládání finančních prostředků z rozpočtu. Budeme zkvalitňovat hospodaření městské části s důrazem na optimálnost a efektivnost vynakládaných prostředků. Budeme usilovat o co nejširší zapojení dotací z evropských fondů a dalších dotačních zdrojů do rozpočtu MČ Praha 7 pro financování veřejně prospěšných projektů. Dáváme přednost takovým programům, které přinesou dlouhodobý prospěch. Investice a veřejné zakázky Zavedeme protikorupční strategii včetně mapy korupčních rizik. Majetek Budeme dbát na efektivní užívání veškerého nemovitého majetku městské části. U podílového vlastnictví domů v zájmu zkvalitnění jejich správy sjednotíme vlastnictví prodejem nebo odkupem jednotlivých podílů. Budeme pokračovat v kompletních rekonstrukcích a opravách svěřeného majetku, tak aby mohl být účelně pronajímán.

6 6 Téma Zasadíme se o co nejrychlejší ukončení likvidace státních podniků. Zavedeme jediného správce nemovitého majetku městské části, Sedmou ubytovací s. r. o. děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zároveň těmto dětem zajistíme možnost účasti na výletech a školních pobytech Budeme podporovat mateřská centra a organizace poskytující sociální služby na území Prahy 7. Zasadíme se o zachování dostupnosti komplexní lékařské péče pro občany Prahy 7. Nadále budeme podporovat provoz obecních jeslí. Radní městské části Praha 7 Jaroslav Kopecký Radní městské části Praha 7 Mgr. Marcela Justová Kompetence: BEZPEČNOST, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 222, tel , Kompetence: BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY, SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ I. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 120, tel , Byty a nebytové prostory Zaměříme se na zlepšení stavu a využitelnosti stávajícího bytového a nebytového fondu. Vyvineme maximální úsilí ke zmírnění dopadů deregulace nájemného. Budeme se soustředit na co nejefektivnější boj s neplatiči. Při obsazování nebytových prostor budeme klást důraz na zkvalitnění občanské vybavenosti a rozvoj služeb pro občany. Zintenzivníme spolupráci se společenstvími vlastníků jednotek v domech, kde jsou situovány jednotlivé obecní byty. Sociální péče a zdravotnictví Budeme rozšiřovat zdravotně-sociální služby a usilovat o důstojné podmínky pro život všech potřebných obyvatel Prahy 7. Dokončíme projekt Domu pro seniory včetně dietní jídelny. Budeme dále podporovat a rozvíjet činnost Pečovatelského centra Praha 7. Budeme pokračovat v realizaci osvědčených programů pro seniory, jako jsou rehabilitační kurzy plavání, počítačové kurzy či bezplatná právní poradna. Zřídíme specializované moderní sportoviště pro seniory. Zasadíme se o rozšíření elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory. Zaměříme se na podporu rodin s dětmi a sociálně slabých občanů. Budeme pokračovat v pořádání táborů pro Radní městské části Praha 7 Jiří Koutský Kompetence: kultura II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 261, tel , Kultura Budeme podporovat aktivity občanů a organizací na území MČ Praha 7 v oblasti kultury a volného času se zaměřením na všechny věkové skupiny obyvatel. Budeme rozvíjet činnost Kulturního centra Vltavská s ohledem na kvalitní programovou skladbu. Podpoříme digitalizaci a další rozvoj kina BIO OKO. Podpoříme rekonstrukci a brzké znovuotevření Královské dvorany (Šlechtovy restaurace) a její využití pro kulturní účely. Zasadíme se o realizaci hodnotných kulturních projektů v historických i moderních prostorách v Praze 7. Bezpečnost Budeme nadále usilovat o navýšení počtu strážníků v ulicích Prahy 7 a podporovat iniciativu Každý občan zná svého strážníka. Budeme pokračovat v programech spojených s bezpečností, jako jsou právní poradna, poradna pro týrané či mediační služba. Zaměříme se na intenzivní spolupráci s neziskovým sektorem v otázkách bezpečnosti a prevence. Budeme rozvíjet programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů zejména u dětí a mládeže. Ve spolupráci se školami a městskou či republikovou policií připravíme přednáškové cykly zaměřené na protidrogovou prevenci, extremismus, šikanu a další rizikové oblasti. Budeme podporovat terénní program v ulicích Prahy 7 zaměřený na uživatele drog a nepřizpůsobivé občany. Zasadíme se o další rozvoj Městského kamerového systému. Budeme prosazovat posílení pravomocí městské části a vlivu na legislativní změny, např. v oblasti povolování heren. Radní společná kompetence: otevřená radnice Budeme nadále usilovat o přátelskou a otevřenou radnici a rozvíjet projekty s cílem přiblížit Úřad MČ Praha 7 směrem k veřejnosti. Zlepšíme informovanost občanů o veškerém podstatném dění v Praze 7. Zaměříme se na další zkvalitnění prezentace městské části v rámci magazínu Hobulet. Rozšíříme počet informačních panelů se zprávami z Prahy 7 ve veřejně přístupných místech na celém území městské části. Dále budeme rozvíjet internetovou prezentaci Prahy 7 a systém on-line služeb. Podstatná témata budeme diskutovat v rámci setkání s občany, veřejných projednání či průzkumů veřejného mínění. Budeme pokračovat v činnosti pracovních skupin občanů s cílem vytipovat aktuální problémy a nedostatky v Praze 7. TEXT: MČ praha 7, FOTO: archiv

7 rodina 7 nové speciální třídy v praze 7 Zatímco se děti těší na letní prázdniny, školy se už připravují na následující školní rok. Základní škola Tusarova stejně jako základní škola TGM otevřou v září speciální třídy. Na zápisy a přihlášky je třeba myslet už nyní. Základní škola Tusarova už podruhé otevírá pro předškoláky přípravnou třídu. Je určená pro děti s odkladem školní docházky, které mají sníženou koncentraci pozornosti, trpí grafomotorickými či logopedickými obtížemi, případně jsou jazykově, sociálně či zdravotně znevýhodněné. Jejím hlavním cílem je připravit děti k bezproblémovému nástupu do první třídy. K otevření je třeba aspoň sedm zájemců, maximální počet dětí ve třídě byl stanoven na patnáct. Zájemci mohou využít den otevřených dveří v přípravné třídě, který se bude konat 19. května 2011 od 9 do 11 hodin, zápis proběhne 26. května 2011 od 15 do 17 hodin. Od září Základní škola Tusarova také otevře třídu se zaměřením na matematiku a přírodní vědy. Je určená pro žáky 6. ročníku a hlásit se mohou děti zajímající se o matematiku, zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii. Hlubší znalosti zde získají nejen díky navýšenému počtu hodin v těchto vědách, ale budou mít možnost upevnit si praktické dovednosti v rámci povinně volitelných předmětů. K otevření třídy je třeba, aby projevilo zájem aspoň osmnáct žáků. Děti se mohou hlásit do 31. května 2011 a vybrány budou na základě prospěchu v pátém ročníku. Více informací o obou třídách získáte na stránkách Sportovně zaměřené děti, které se věnují florbalu a tenisu, dostanou šanci rozvíjet svůj talent v Základní škole TGM, kde se od září otevře třída se zaměřením právě na tyto dva sporty. Určená je pro žáky narozené v letech 1998 a 1999, tedy 7. ročníky. Projekt vznikl za podpory a aktivní spolupráce s Úřadem městské části Praha 7 a sportovními kluby florbalu a tenisu Sparta Praha. Výuka tělesné výchovy zde bude zvýšená na pět vyučovacích hodin týdně. Třídu by mělo navštěvovat 20 až 25 žáků. Přihlášky je možné odevzdat do Přijímací řízení se nekoná, podmínkou přijetí do sportovní třídy je kromě provozování uvedených sportů na soutěžní úrovni také nejhorší známka 3 na posledním vysvědčení a snížený stupeň hodnocení chování není přípustný. Při větším počtu uchazečů bude rozhodovat prospěch na posledním vysvědčení. Více informací získáte na stránkách TEXT: jaroslava ježková, FOTO: ZŠ tusarova, archiv přijďte fandit na maraton! V neděli 8. května 2011 bude Praha opět hostit špičkové vytrvalce z celého světa. Trasa Volkswagen Maraton Praha 2011 povede tak jako v minulých letech také Prahou 7. Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg vás zve na doprovodný program, který se uskuteční v neděli 8. května na fandicím stanovišti u budovy Lighthouse Vltava Waterfront Towers v ulici Jankovcova. Od 9.15 do zde zahraje kapela Los Rumberos a vystoupí JNS Cheerleaders. Mezi až hodin pobaví diváky DJ s reprodukovanou hudbou a vystoupení JNS Cheerleaders. Od čtvrtka 5. do soboty 7. května se v holešovickém Výstavišti uskuteční akce Marathon Sport Expo, kde bude připravený zdarma program pro celé rodiny. Představí se zde na šedesát výrobců sportovního zboží, své stánky tu budou mít i významné světové maratony a v rámci doprovodného programu tu mohou zájemci získat podpisy známých sportovců i VIP osobností. Celá akce stejně jako v minulých letech přiláká desítky tisíc lidí, což s sebou přinese i omezení v dopravě. V Praze 7 budou v neděli 8. května uzavřeny pro individuální automobilovou dopravu tyto ulice: nábřeží Edvarda Beneše: nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů: Jateční, Jankovcova: Omezení lze očekávat i v městské hromadné dopravě, více se dozvíte na stránkách dopravního podniku nebo na bezplatné telefonní lince , která bude v provozu od 2. do 8. května. Více informací najdete i na stránkách

8 8 rodina Oslavte den matek! Již potřetí si na páteční odpoledne 6. května připravila městská část Praha 7 oslavy Dne matek. Na křižovatce komunikace pro pěší mezi dětským hřištěm a tenisovými kurty bude probíhat od do program pro děti i dospělé. Pro maminky i děti budou připravené drobné dárky, soutěže, skákací hrad a kadeřnická show. Nebude chybět ani tradiční klaunské vystoupení oblíbeného klauna Ferdy. 6. května 2011 od do 17.00, Letenské sady, letenská korálkyáda V sobotu 7. května od do proběhne ve Vodárenské věži v areálu DDM akce s dlouholetou tradicí Letenská korálkyáda. Všichni příchozí budou mít možnost vyrobit si drobné doplňky a dárky z korálků. Součástí je také Keramické patlání výroba dárků v naší keramické dílně. Vstup je zdarma. DDM Praha 7, Na Výšinách 1, Pojďte cvičit do stromovky! Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg vás zve na zahájení pravidelného kondičního cvičení ve Stromovce. Cvičit se začíná 6. června v 10 hodin, sraz je u Planetária. Kondiční cvičení pro veřejnost bude ve Stromovce u Planetária probíhat pravidelně dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu až do 28. září Účast není věkově omezena. Cvičení je zdarma. Cvičební program bude zaměřen především na zlepšení fyzické kondice (posilování, strečink, vytrvalost). Pořadatelem je MČ Praha 7 ve spolupráci s občanským sdružením Sedmička v pohybu. letenský kuličkový turnaj Ve čtvrtek 19. května od do proběhne již po čtvrté letenské klání v kuličkách. Soutěžit se bude na hřišti v Letenských sadech, pod kaštany za stánkem u tenisových kurtů. Rodinné centrum Letná si pro příchozí připravilo kromě kuličkového turnaje také soutěže pro nejmenší a zábavný program s překvapením. Rodinné centrum Letná, Janovského 24, Letní Letňák cirkusová škola pro děti Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná přijímá přihlášky do druhého ročníku letní cirkusové školy pro děti nazvané Letní Letňák. Loňský první ročník se velmi osvědčil přihlásilo se nám mnoho zájemců, děti cirkusové dílny bavily a celá škola byla ukončena povedeným společným představením, říká Jiří Turek, ředitel festivalu Letní Letná. Letní Letňák je určen pro děti od 6 do 15 let a proběhne v době festivalu od 21. srpna do 4. září každý den od 7.30 do Děti si vyzkoušejí například žonglování, jízdu na jednokolce, výrobu loutek a masek, malování, divadlo či chůzi na laně. Kdo se účastní Letního Letňáku více než sedm dní, bude zapojen do společné přípravy dětského divadelního představení s prvky cirkusu, které se odehraje v závěru festivalu. Letní Letňák má omezenou kapacitu, tak přihlašte své dítě včas! Více informací naleznete na Patronem Letního Letňáku je Lipánek, partnerem Soco Combo. Festival Letní Letná, tel TEXT: eliška mikovcová, FOTO: mediafax, michal kalasek, archiv inzerce 27025_Next_folie_178x86.indd 1 3/23/11 3:37 PM

9 SENIOŘI rodina 9 jarní sportování pro seniory Cvičení je důležitá součást péče o vlastní zdraví, příjemné zpestření dne i společenská záležitost. Na Sedmičce se péče o seniory nevyhýbá ani oblasti sportovního vyžití. Vyberte si z mnoha způsobů, jak zlepšit svou kondici! Nordic Walking Popularita chůze s lehkými, skládacími hůlkami se rozšířila z Finska po celé Skandinávii až do střední a jižní Evropy. Hůlky, které jsou nezbytnou součástí tohoto sportu, pomáhají při chůzi správně držet tělo, a tím odstraňují bolest zad. Ideální trasou je například park Stromovka, kde jsou vyznačeny trasy pro pěší. Ostatní balanční a posilovací cvičení Klub seniorů v budově DPS U Studánky 15 pořádá každé pondělí od cvičení na židlích, se stuhami nebo s malými míčky. Zlepšit kondici, rovnováhu a obratnost můžete také v Rotundě Centru pro pohybový systém. Rotunda pomáhá seniorům rozvíjet často jen zanedbané pohybové schopnosti a odkrývat jejich rezervy. To se daří zejména díky využívání balančních pomůcek, jako je bosu, nebo u seniorů stále oblíbenější trampolínky. Obojí podporuje pro starší lidi tak důležitou rovnováhu. Velká péče se věnuje správnému držení těla, zejména držení hlavy, a tím i celé postavy zpříma. Kondici je zde možné zlepšit i rekreačním šlapáním na spinningových kolech. Jednotlivé lekce pro seniory vedené instruktorem stojí 90 Kč. Pokud rádi sportujete na čerstvém vzduchu, od dubna můžete využít spinningová kola, která jsou na terase před Rotundou volně k dispozici i mimo zmíněné pravidelné lekce. S výhledem na Vltavu si tak můžete zajezdit na kole za 30 Kč za půl hodiny. Regenerační centrum Arnika nabízí v úterý od kurz Zumba Gold pro starší dospělé a seniory. Lektorka speciálně upravila taneční a fitness pohyby tak, aby vyhovovaly potřebám aktivních seniorů. V pondělí, úterý a ve čtvrtek vždy kolem poledne má v rozvrhu cvičení pro seniory také Fitklub Heleny Jarkovské. Kontakty: Fitklub Heleny Jarkovské, Bubenská 19, tel Klub seniorů, DPS U Studánky, tel Regenerační centrum Arnika, Janovského 11, tel Rotunda Centrum pro pohybový systém, Jankovcova 2a, tel rozvoz obědů: rozšíření nabídky Častým přáním klientů bylo obohacení nabídky rozvozu o dietní jídla, a proto se Pečovatelská služba snažila najít vhodného dodavatele. To se nyní podařilo a od 2. května si můžete vybrat ze čtyř kvalitních jídel. V nabídce najdete dva běžné a dva dietní obědy, tj. žlučníkovou a diabetickou dietu. Pečovatelská služba zajišťuje rozvoz jídel každý všední den a za velmi příjemnou cenu 44 Kč. Kontakty na příslušné koordinátorky: Blanka Sloupenská Ivana Melicharová Zuzana Vegrichtová Ludmila Odarčenková Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1415/1,

10 10 senioři nabídka služeb pečovatelského centra Pečovatelské centrum Praha 7 ve spolupráci městskou částí Praha 7 nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům MČ Praha 7 širokou a pestrou nabídku služeb. Terénní pečovatelská služba vypomáhá s nutnými pracemi v domácnosti, s nákupy, péčí o osobní hygienu a dalšími životními potřebami. Individuální přeprava autem je další ze služeb, kterou můžete využít. Pracovník centra vás odveze k lékaři, na velký nákup ve vzdálenějších nákup-ních centrech, na rehabilitaci, na kulturní a společenské aktivity nebo na úřady. Klub seniorů DPS, U Studánky 15 se postará o vaše kulturní zážitky. Zde jsou nejbližší konané akce: Růžencová slavnost přednáška, 4. května od Jitka Vrbová s kytaristou Standou Chmelíkem hudební vystoupení, 11. května od Pánský Týnec, Perus celodenní výlet, 15. června od 9.00 Více informací o službách i připravovaných akcích najdete na webových stránkách nebo se dozvíte při osobní návštěvě v Pečovatelském centru, Praha 7, Heřmanova 1. tel (paní Zdena Koněrzová) Manželé Vamberovi oslavili zlatou svatbu Padesát let společného života, tedy zlatou svatbu, oslavili v dubnu manželé Vamberovi. Oddáni byli na Staroměstské radnici v roce 1961, od roku 1964 žijí v Praze 7. V manželství vychovali dvě dcery dvojčata a těší se již ze čtyř vnoučat. Oba manželé aktivně sportují, věnují se volejbalu, kanoistice, surfování, plavání nebo lyžování. Paní Vamberová pracovala v oblasti výpočetní techniky v Geoindustrii. Pan Vambera byl ředitelem v Tesle. K významnému jubileu jim popřál za radnici Prahy 7 radní Jiří Koutský, který páru předal pamětní list, květinu a dárkový koš. TEXT: eliška mikovcová, FOTO: archiv inzerce SIMPLY CLEVER Základní umělecká škola Praha 7 Šimáčkova 16 přijímací zkoušky pro školní rok 2011/ května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin SÓLOVÝ ZPĚV, VÝTVARNÝ OBOR 25. května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin sólový ZPĚV, VÝTVARNÝ OBOR 26. května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin sólový ZPĚV, SBOROVÝ ZPĚV VÝTVARNÝ OBOR, TANEČNÍ OBOR taneční obor otevíráme 1. září 2011 (pohyb, tanec, tvořivost, lidové písně a hry, baletní průprava, scénický tanec) Česko-japonské setkání (výstava) Věž Novoměstské radnice absolventský koncert Atrium absolventský koncert České muzeum hudby absolventský harfový koncert kostel U Klimenta žákovský koncert AMU, Sál Martinů tel nově otevřená GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE HRADČANSKÁ přijímá nové pacientky Dobrý servis potěší i cenou Například výměna předních brzdových destiček bez signalizace opotřebení: pro modely ŠKODA Fabia 1,2; 1,4 a 1,6 - s použitím šekové knížky Kč - běžná cena Kč pro modely ŠKODA Octavia Tour 1,4 a 1,6 - s použitím šekové knížky Kč - běžná cena Kč Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: ABO servis, spol. s r.o. Jateční 41, Praha 7 (vjezd z ulice Na Maninách) Tel.: ordinační hodiny: po 9,00-16,00 út 8,00-12,30 13,00-17,00 st 12,00-19,00 čt 8,00-12,30 13,00-18,00 pá 8,00-14,00 ww adresa: prim. MUDr. ANTONÍN KAPRÁL Milady Horákové 116/109, Praha 6 web: telefon k objednání: kroků od stanice metra Hradčanská autobus č. 174, 108, tramvaj č. 1, 8, 15, 18, 20, 25, 26

11 praha 7 11 odstranění problematických stromů na zahradě MŠ kostelní O víkendu 16. a 17. dubna 2011 došlo k pokácení osmi stromů v areálu MŠ Kostelní. Odstranění stromů bylo realizováno především z bezpečnostního hlediska, které bylo zohledněno v rámci plánování přístavby pavilonu pro dvě nové třídy. Rekonstrukce objektu MŠ Kostelní s dostavbou nových tříd pro 56 dětí patří mezi stěžejní investiční priority pro tento rok. Když jsme tento projekt plánovali, snažili jsme se zohlednit, aby prostorové řešení přístavby nezasáhlo žádný z hodnotných stromů v zahradě školky. Dle znaleckých posudků bylo nakonec rozhodnuto, že bude pokáceno pouze devět stromů, přičemž jeden byl odstraněn již na podzim minulého roku. Tyto stromy by s ohledem na svůj stav mohly do budoucna představovat bezpečnostní riziko pro hrající si děti, uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský. V zahradě školky bylo odstraněno pět jilmů lysých a čtyři lípy srdčité. Zároveň zde budou přesazeny čtyři keře. Plánovaná výstavba se nedotkne žádné z cenných a kvalitních dřevin. Za pokácené stromy dojde k náhradní výsadbě, která se uskuteční v ulici Pplk. Sochora. Zde bude letos instalováno 14 ks mobilních betonových nádob s okrasnými dřevinami a květinami. MUDr. Tomáš Kaštovský zástupce starosty MČ Praha 7 Připravovaná rozsáhlá rekonstrukce MŠ Kostelní s dostavbou nových tříd patří mezi stěžejní projekty v rámci rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání v Praze 7. V rozpočtu je na její realizaci vyčleněno 24 mil. Kč. Sedmá městská část zároveň žádá o dotaci hl. m. Prahu. inzerce TEXT: Tiskové oddělení MČ praha 7, jaroslava ježková, FOTO: archiv Nezapomeňte hlasovat pro svou oblíbenou kavárnu, restauraci, pekařství či kosmetiku a kadeřnictví na Nejste v katalogu firem Prahy 7? Zaregistrujte se zdarma na Máte zájem o inzerci na Kontaktujte nás! Tel.:

09 /2011. bohatá nabídka kurzů na sedmičce Profil: ivo andrle jak se hlídá praha 7. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

09 /2011. bohatá nabídka kurzů na sedmičce Profil: ivo andrle jak se hlídá praha 7. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 09 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 bohatá nabídka kurzů na sedmičce Profil: ivo andrle jak se hlídá praha 7 inzerce mimořádná sleva inzerce v katalogu firem Prahy 7 Katalog

Více

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce 01/2010 06 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 užíváme si prázdniny na sedmičce Bezpečné prázdniny Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7 inzerce Platíte jen výši splátek

Více

05 01/2010. téma: uklizená sedmička květen jen kvete Profil: vít máslo den matek v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

05 01/2010. téma: uklizená sedmička květen jen kvete Profil: vít máslo den matek v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 05 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: uklizená sedmička květen jen kvete Profil: vít máslo den matek v praze 7 inzerce Úspory rostou p ed o ima Kdy budete vybírat, záleží

Více

06 01/2010. téma: setkání starostů prázdniny na sedmičce Profil: pavel semela zahradní restaurace. Zdarma, vydává mč Praha 7

06 01/2010. téma: setkání starostů prázdniny na sedmičce Profil: pavel semela zahradní restaurace. Zdarma, vydává mč Praha 7 06 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: setkání starostů prázdniny na sedmičce Profil: pavel semela zahradní restaurace inzerce inz_jubileum House_178x131.indd 1 17.5.10

Více

04 01/2010. téma: zeleň v praze 7. jarní květinový ples profil: miroslav bobek. Časopis o životě na Sedmičce. Zdarma, vydává mč Praha 7

04 01/2010. téma: zeleň v praze 7. jarní květinový ples profil: miroslav bobek. Časopis o životě na Sedmičce. Zdarma, vydává mč Praha 7 04 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: zeleň v praze 7 čas vyrazit za sportem jarní květinový ples profil: miroslav bobek inzerce Hobulet_178x131.indd 1 3/16/10 2:33:41

Více

03 /2012. vybíráme mateřskou školu přednášky a semináře Profil: michal liška. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

03 /2012. vybíráme mateřskou školu přednášky a semináře Profil: michal liška. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 03 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 vybíráme mateřskou školu přednášky a semináře Profil: michal liška inzerce MODERNÍ SKLAD & BEZPEČNÝ SKLEP Bezpečný sklep - sklad k pronájmu

Více

06 /2012. sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

06 /2012. sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 06 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 sociální služby pro seniory kde venčit pejsky na sedmičce? Profil: radka vráblová inzerce Slevové kupony Získejte nové zákazníky prostřednictví

Více

05 /2012. kam na zahrádku? dost anonymnímu sdílení psích výkalů Profil: michaela richtrová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

05 /2012. kam na zahrádku? dost anonymnímu sdílení psích výkalů Profil: michaela richtrová. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 05 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 kam na zahrádku? dost anonymnímu sdílení psích výkalů Profil: michaela richtrová inzerce www.napanenske.cz dokončení ve III. čtvrtletí 2012

Více

01/2010. mč Praha 7. téma: doprava na sedmičce přehled základních škol profil: mirka hajdová zdravotnická zařízení

01/2010. mč Praha 7. téma: doprava na sedmičce přehled základních škol profil: mirka hajdová zdravotnická zařízení 01/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: doprava na sedmičce přehled základních škol profil: mirka hajdová zdravotnická zařízení Listárna obsah 3 Hobul 01/2010 Obsah: téma 4-5

Více

04 /2012. běžecké trasy Profil: františek fabián. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

04 /2012. běžecké trasy Profil: františek fabián. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 04 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 rozpočet MČ praha 7 běžecké trasy Profil: františek fabián inzerce 40% PRODÁNO! BYTY VČETNĚ SAUN, ŽIJTE ZDRAVĚ! SLEDUJTE NÁS NA /KOTITROJA

Více

09 /2012. kurzy a volný čas na sedmičce je libo čaj? Profil: tomáš tomšej. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

09 /2012. kurzy a volný čas na sedmičce je libo čaj? Profil: tomáš tomšej. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 09 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 kurzy a volný čas na sedmičce je libo čaj? Profil: tomáš tomšej inzerce Předváděcí studia stako: rodinná firma s 13-ti letou tradicí krátké

Více

10 /2012. dům s pečovatelskou službou SCUK.CZ: kde se na sedmičce dobře jí? Profil: jakub hartl. Zdarma, vydává mč Praha 7

10 /2012. dům s pečovatelskou službou SCUK.CZ: kde se na sedmičce dobře jí? Profil: jakub hartl. Zdarma, vydává mč Praha 7 10 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 dům s pečovatelskou službou SCUK.CZ: kde se na sedmičce dobře jí? Profil: jakub hartl inzerce Listárna 3 Předváděcí studia stako: rodinná

Více

03 /2013. mč Praha 7. Rozpočet MČ Praha 7. Dotazník pro rodiny s dětmi Profil: Jana Vosyková Když vás bolí celé tělo

03 /2013. mč Praha 7. Rozpočet MČ Praha 7. Dotazník pro rodiny s dětmi Profil: Jana Vosyková Když vás bolí celé tělo 03 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Rozpočet MČ Praha 7 Dotazník pro rodiny s dětmi Profil: Jana Vosyková Když vás bolí celé tělo inzerce VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE MEZINÁRODNÍ

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

01/2010 03/2010. březen měsíc čtenářů téma: rozpočet 2010 velikonoce se blíží profil: leoš válka. Zdarma, vydává mč Praha 7

01/2010 03/2010. březen měsíc čtenářů téma: rozpočet 2010 velikonoce se blíží profil: leoš válka. Zdarma, vydává mč Praha 7 01/2010 03/2010 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 březen měsíc čtenářů téma: rozpočet 2010 velikonoce se blíží profil: leoš válka inzerce Listárna obsah 3 Hobulet 03/2010 Obsah: téma

Více

Plánujeme prázdniny na Sedmičce

Plánujeme prázdniny na Sedmičce 06/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Plánujeme prázdniny na Sedmičce Představujeme: dětská hřiště Výsledky voleb a referenda Profil: Igor Němec inzerce Steak & Grill MEXICKÁ RESTAURACE

Více

12 /2012. advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

12 /2012. advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 12 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 advent na sedmičce vánoční dárky, které pomůžou i potěší Profil: ewan mclaren inzerce VOLNÁ VSTUPENKA 16.12. JARMARK OnaDnes 7. - 16. 12.

Více

04 /2013. mč Praha 7. Privatizace bytů v Praze 7. Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba

04 /2013. mč Praha 7. Privatizace bytů v Praze 7. Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba 04 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Privatizace bytů v Praze 7 Jarní pozvánky pro celou rodinu Profil: Lucie Červinková Rozvoz a donášková služba inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

11 /2013. mč Praha 7. Květinářství na Sedmičce. Jak se volilo v Praze 7 Pozvánky pro celou rodinu Profil: Hanka Křížková

11 /2013. mč Praha 7. Květinářství na Sedmičce. Jak se volilo v Praze 7 Pozvánky pro celou rodinu Profil: Hanka Křížková 11 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Květinářství na Sedmičce Jak se volilo v Praze 7 Pozvánky pro celou rodinu Profil: Hanka Křížková inzerce BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT BEZPEČNÝ

Více

Časopis o životě na Sedmičce. Zdarma, vydává mč Praha 7. téma: školství na sedmičce Profil: olga sommerová hubneme po vánocích

Časopis o životě na Sedmičce. Zdarma, vydává mč Praha 7. téma: školství na sedmičce Profil: olga sommerová hubneme po vánocích 01/2010 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 téma: školství na sedmičce Profil: olga sommerová hubneme po vánocích inzerce Předváděcí studia stako Praha 5, Plzeňská 255/163 tel.:

Více

Letní tipy pro celou rodinu

Letní tipy pro celou rodinu 07 08 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Letní tipy pro celou rodinu Téma: Povodně na Sedmičce Představujeme: Koupaliště Profil: P. Zelenka a K. Lidová inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Více

Rozpočet MČ Praha 7 schválen

Rozpočet MČ Praha 7 schválen 03/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Rozpočet MČ Praha 7 schválen Akademie celoživotního vzdělávání Profil: Adam Mišík Vinotéky na Sedmičce inzerce BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT BEZPEČNÝ

Více

02 /2012. sport na sedmičce vyrážíme na lyže Profil: kateřina pavlíková. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

02 /2012. sport na sedmičce vyrážíme na lyže Profil: kateřina pavlíková. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 02 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 sport na sedmičce vyrážíme na lyže Profil: kateřina pavlíková inzerce generální partner developer architekt projekt OKNA DVEŘE plastová,

Více

07 08 /2012. prázdniny na sedmičce máte chuť na zmrzlinu? Profil: ctibor turba. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

07 08 /2012. prázdniny na sedmičce máte chuť na zmrzlinu? Profil: ctibor turba. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 07 08 /2012 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 prázdniny na sedmičce máte chuť na zmrzlinu? Profil: ctibor turba inzerce chanka - originální šitá tvorba šaty, sukně a další pro mladé

Více

09 /2013. mč Praha 7. Dětské kurzy a kroužky. Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková

09 /2013. mč Praha 7. Dětské kurzy a kroužky. Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková 09 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Dětské kurzy a kroužky Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková inzerce V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě Š AT N Y

Více

12 /2011. advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce

12 /2011. advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner. Zdarma, vydává mč Praha 7. Časopis o životě na Sedmičce 12 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 advent na sedmičce oslavte silvestr Profil: bohumil kettner inzerce Kurzy vaření na Letné originální dárek pro každého Nabízíme: kurzy: seafood,

Více

10 /2011. katalog firem v praze 7 a anketa Profil: daniela veselá maurerův výběr: restaurace a bary. Zdarma, vydává mč Praha 7

10 /2011. katalog firem v praze 7 a anketa Profil: daniela veselá maurerův výběr: restaurace a bary. Zdarma, vydává mč Praha 7 10 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 katalog firem v praze 7 a anketa Profil: daniela veselá maurerův výběr: restaurace a bary inzerce PŘIJĎTE SI ZA BRU SLIT Veškeré informace

Více

Vánoční pozvánky pro celou rodinu

Vánoční pozvánky pro celou rodinu 12 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Vánoční pozvánky pro celou rodinu Adventní akce základních škol Sedmičkový jarmark Profil: Wabi Daněk inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více