01/ /2011. programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2010 05 /2011. programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7"

Transkript

1 01/ /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7

2 inzerce Ceny inzerce (bez DPH) 1/12 strany Kč 1/8 strany Kč 1/4 strany Kč 1/3 strany Kč 1/2 strany Kč řádková inzerce 500 Kč U více opakování výrazné slevy Kontakt: Mobil: Uzávěrka červnového vydání Nezapomeňte objednat inzerci! PŘEDVEDEME PŘEDNOSTI AUTORIZOVANÉHO SERVISU VŠEM MAJITELŮM VOZŮ PEUGEOT MÁTE-LI VŮZ STARŠÍ ČTYŘ L, VYSTŘIHNĚTE SI KUPÓN A MY VÁM ODEČTEME CELOU JEDNU PĚTINU Z FAKTURY MY PROVEDEME REKONSTRUKCI VAŠEHO DOMU, VY NÁM PŘENECHÁTE PŮDNÍ PROSTORY Všem vlastníkům bytových domů nabízíme výhodnou formu, jak zajistit financování nákladných oprav domu. V nevyužívaných a mnohdy chátrajících půdních prostorách vybudujeme nové bytové jednotky. Za to Vám nabízíme opravy domu v řádech milionů korun. Více informací na nebo tel.: % sleva inzerce_86x63_hobulet_01.indd 1 Jednička na 15:25:58 realitním trhu Z FAKTURY ZA OPRAVU VOZU STARŠÍHO ČTYŘ LET SLEVY NELZE SČÍTAT má vždy něco navíc AUTORIZOVANÝ NEZNAMENÁ DRAHÝ 7 Prodám i Váš byt Rychle, spolehlivě a za co nejlepší cenu PEUGEOT SERVIS. SPOLU DOJEDEME DÁL - KONCESIONÁŘ PEUGEOT, Veleslavínská 457/17b, Praha 6, tel.: více na YVONA ŽEREBNÁ Váš realitní makléř (nejen) pro Prahu 7 tel.:

3 Listárna 3 sloupek starosty Vážení spoluobčané, Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně výměny parkovací karty. Nestihla jsem termín 31. března a parkovací karta mi propadla. Jak mám nyní postupovat? Je možné kartu prodloužit, nebo musím zažádat o vydání nové? Děkuji předem za odpověď nebo alespoň za předání měho dotazu dál. Z. M., Holešovice Své náměty zasílejte na nebo poštou na adresu: Hobulet, Šaldova 26, Praha 8. Foto na obálce: Nikola Márová, 1. sólistka baletu Národního divadla. Fotograf: Mervyn Sterneck. Modelové klobouky pro focení zapůjčil modistický salon Model Veselá. v tomto vydání Hobuletu bychom Vás rádi seznámili s klíčovým dokumentem programovým prohlášením Rady MČ Praha 7 pro volební období V následujících čtyřech letech chceme v prvé řadě navázat na úspěšné projekty z minulého volebního období. Dále se zaměříme na kvalitní přípravu dlouhodobých projektů, aby mohlo následující vedení městské části bez komplikací pokračovat v jejich realizaci. Chtěli bychom opět dát v rozhodovacím procesu prostor Vám občanům. Cílem je náležitě zohlednit Vaše názory na to, co se v minulosti na Sedmičce osvědčilo, a naopak co je třeba změnit. Pevně věřím, že se nám společnými silami podaří rozvíjet Prahu 7 jako moderní, dynamické, kulturní a útulné místo pro život. Marek Ječmének, starosta MČ Praha 7 FOTO: archiv Odpověď redakce: Dodatečně si můžete kartu koupit kdykoliv v pracovní dny ve výdejně úřadu, ale může se Vám stát, že s neplatnou (propadlou) parkovací kartou budete odtažena. Pokud si kupujete parkovací kartu na stejné vozidlo, můžete si kartu koupit až tři měsíce předem. Vyhnete se tak zbytečnému čekání či jiným komplikacím. Naše milá maminka MARIE VLÁŠKOVÁ se dne dožívá krásných 70 let. Vše nejkrásnější do dalšího života přeje dcera Ivana s manželem, syny Martinem a Jiřím a také syn Jiří s manželkou a synem Tomášem. HOBULET časopis městské části praha 7 obsah Hobuletu 05/2011 Redaktoři: Eliška Míkovcová, Jana Tomanová, Jaroslava Ježková, Grafika, DTP: Petr Hrabánek Redakční rada: Marek Ječmének MUDr. Tomáš Kaštovský Miroslav Fabián PhDr. Ivo Železný Mgr. Daniel Soukup Ing. Libor Polášek Jan Ernst Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel: B.H.S. Bohemia, a.s., Valčíkova 13, Praha 8 Inzerci, obsah a design zajišťuje: MAURI s.r.o., Šaldova 26, Praha 8 tel.: téma 4 6 rodina 7 8 senioři 9 10 praha kultura profil představujeme nejoblíbenější 20 bezpečnost 21 servis 22

4 4 Téma programové prohlášení rady mč praha 7 pro volební období Rada MČ Praha 7, která byla zvolena dne 11. listopadu 2010 na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, předkládá občanům Prahy 7 své programové prohlášení pro volební období Tento dokument představuje základní vytyčení priorit a hlavních cílů, kterých chce rada v tomto volebním období dosáhnout a jež by měly vést k co nejkvalitnějšímu komplexnímu rozvoji městské části Praha 7. Starosta městské části Praha 7 Marek Ječmének Kompetence: ROZVOJ II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 220, tel , Rozvoj Budeme usilovat o efektivní a udržitelný rozvoj Prahy 7. Zasadíme se o to, aby rozvoj odpovídal sídelnímu charakteru městské části a aby vedl ke zkvalitnění životního prostředí, služeb, dopravy, pracovních příležitostí a volného času. Zajistíme, aby se občané mohli na rozvoji městské části přímo podílet prostřednictvím veřejných diskuzí a byli včas informováni o všech změnách. V rámci přípravy velkých rozvojových projektů budeme komunikačně propojovat občany s hlavním městem Prahou i soukromými investory. Budeme se intenzivně podílet na veškerých změnách územního plánu, které se dotýkají Prahy 7. Se zapojením občanů vyvineme maximální úsilí k rychlému a kvalitnímu výběru nového sídla radnice Prahy 7. Zasadíme se, aby revitalizace území Bubny-Zátory probíhala co nejefektivněji v souladu s potřebami městské části a jejích občanů. Zástupce starosty městské části Praha 7 Daniel Štěpán Kompetence: ŠKOLSTVÍ, ZAHRANIČNÍ VZTAHY II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 213, tel , Školství Nadále budeme investovat do zkvalitnění

5 programové prohlášení 5 text: MČ praha 7, FOTO: archiv, mervyn sterneck a modernizace mateřských i základních škol zřizovaných městskou částí. Zasadíme se o rozšíření počtu míst v mateřských školách výstavbou dvou nových tříd v MŠ Kostelní. Zaměříme se na optimalizaci využití objektů základních škol s důrazem na zkvalitnění výuky a mimoškolní výchovy. Podpoříme výměnné pobyty žáků základních škol v rámci ČR i zahraničí. Zajistíme, aby všechna školská zařízení byla vybavena moderními herními prvky a didaktickými pomůckami. Vyvineme maximální úsilí k opětovnému zprovoznění MŠ U Průhonu. Zahraniční spolupráce Budeme rozvíjet spolupráci s partnerskými městy zejména v oblasti výměny zkušeností s grantovými programy EU, výměny studentů a spolupráce mezi školami. Budeme podporovat aktivity mládeže se zaměřením na zahraničí. Plánujeme aktivní zapojení do kulturních, sportovních a společenských akcí, kterých se zúčastní zahraniční subjekty. Budeme usilovat o zintenzivnění propagace MČ Praha 7 v zahraničí. Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg Kompetence: DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPORT II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 217, tel , Doprava Zaměříme se na zvýšení plynulosti, kvality a bezpečnosti dopravy v Praze 7. Vyvineme maximální úsilí ve snaze dosáhnout co nejrychlejšího dokončení výstavby tunelu Blanka včetně nápravy všech vzniklých škod a odškodnění občanů. Budeme usilovat o vymístění průjezdné dopravy z obytné zástavby. Budeme iniciovat realizaci nové dopravní stopy Bubenská. Budeme nadále pokračovat v optimalizaci Zóny placeného stání s ohledem na potřeby obyvatel, podpoříme zavedení smíšených parkovacích zón. Bezpečnost chodců zvýšíme zaváděním zpomalovacích pásů, bezpečnějších nástupních ostrůvků, bezbariérových přístupů ke komunikacím a osvětlených přechodů. Budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků. Zasadíme se o častější kontrolu stavu komunikací a operativní odstraňování závad. Životní prostředí Budeme podporovat investice zaměřené na zlepšení životního prostředí v sedmém pražském obvodu. Zrealizujeme revitalizaci Ortenova náměstí, parku v Tusarově ulici a dokončíme úpravy okolí stanice Vltavská. Úpravou vnitrobloků a kultivací parkových ploch obnovíme místa určená k relaxaci a odpočinku. Zasadíme se o revitalizaci ostrova Štvanice. Budeme pokračovat v dosadbě uličních stromořadí. Zavedeme tlakové mytí chodníků a dezinfekce vnějších plášťů domů. Navýšíme počet laviček, odpadkových košů a stojanů na sáčky na psí exkrementy. Podpoříme postupné zavádění a údržbu květinových záhonů v ulicích Prahy 7. Vybudujeme závlahový systém v parcích. V rámci Místní agendy 21 budeme dále zapojovat širokou veřejnost do řešení problémů a přípravy projektů v oblasti životního prostředí. Sport Budeme podporovat přínosné sportovní a tělovýchovné projekty. Zrealizujeme rekonstrukci dětských hřišť v ulicích U Sparty a Kostelní. Zasadíme se o revitalizaci Letenské pláně se zaměřením na sport, odpočinek a volný čas. Rozšíříme cyklostezky na území Prahy 7. Stanovíme pravidla pro pohyb a chování cyklistů a in-line bruslařů v parcích. Zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský Kompetence: FINANCE, INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MAJETEK II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 282, tel , Finance Zabezpečíme průkazné, transparentní, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky městské části, aby bylo zajištěno jejich maximální využití k dlouhodobému rozvoji městské části. Nepřipustíme bezúčelné zadlužení městské části. Budeme sestavovat vyrovnaný, stabilní rozpočet s důrazem na snižování neinvestiční části a posilování investic. Budeme usilovat o navýšení vlastních příjmů. Budeme dbát na maximální úspornost a promyšlenost při vynakládání finančních prostředků z rozpočtu. Budeme zkvalitňovat hospodaření městské části s důrazem na optimálnost a efektivnost vynakládaných prostředků. Budeme usilovat o co nejširší zapojení dotací z evropských fondů a dalších dotačních zdrojů do rozpočtu MČ Praha 7 pro financování veřejně prospěšných projektů. Dáváme přednost takovým programům, které přinesou dlouhodobý prospěch. Investice a veřejné zakázky Zavedeme protikorupční strategii včetně mapy korupčních rizik. Majetek Budeme dbát na efektivní užívání veškerého nemovitého majetku městské části. U podílového vlastnictví domů v zájmu zkvalitnění jejich správy sjednotíme vlastnictví prodejem nebo odkupem jednotlivých podílů. Budeme pokračovat v kompletních rekonstrukcích a opravách svěřeného majetku, tak aby mohl být účelně pronajímán.

6 6 Téma Zasadíme se o co nejrychlejší ukončení likvidace státních podniků. Zavedeme jediného správce nemovitého majetku městské části, Sedmou ubytovací s. r. o. děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zároveň těmto dětem zajistíme možnost účasti na výletech a školních pobytech Budeme podporovat mateřská centra a organizace poskytující sociální služby na území Prahy 7. Zasadíme se o zachování dostupnosti komplexní lékařské péče pro občany Prahy 7. Nadále budeme podporovat provoz obecních jeslí. Radní městské části Praha 7 Jaroslav Kopecký Radní městské části Praha 7 Mgr. Marcela Justová Kompetence: BEZPEČNOST, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 222, tel , Kompetence: BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY, SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ I. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 120, tel , Byty a nebytové prostory Zaměříme se na zlepšení stavu a využitelnosti stávajícího bytového a nebytového fondu. Vyvineme maximální úsilí ke zmírnění dopadů deregulace nájemného. Budeme se soustředit na co nejefektivnější boj s neplatiči. Při obsazování nebytových prostor budeme klást důraz na zkvalitnění občanské vybavenosti a rozvoj služeb pro občany. Zintenzivníme spolupráci se společenstvími vlastníků jednotek v domech, kde jsou situovány jednotlivé obecní byty. Sociální péče a zdravotnictví Budeme rozšiřovat zdravotně-sociální služby a usilovat o důstojné podmínky pro život všech potřebných obyvatel Prahy 7. Dokončíme projekt Domu pro seniory včetně dietní jídelny. Budeme dále podporovat a rozvíjet činnost Pečovatelského centra Praha 7. Budeme pokračovat v realizaci osvědčených programů pro seniory, jako jsou rehabilitační kurzy plavání, počítačové kurzy či bezplatná právní poradna. Zřídíme specializované moderní sportoviště pro seniory. Zasadíme se o rozšíření elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory. Zaměříme se na podporu rodin s dětmi a sociálně slabých občanů. Budeme pokračovat v pořádání táborů pro Radní městské části Praha 7 Jiří Koutský Kompetence: kultura II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 261, tel , Kultura Budeme podporovat aktivity občanů a organizací na území MČ Praha 7 v oblasti kultury a volného času se zaměřením na všechny věkové skupiny obyvatel. Budeme rozvíjet činnost Kulturního centra Vltavská s ohledem na kvalitní programovou skladbu. Podpoříme digitalizaci a další rozvoj kina BIO OKO. Podpoříme rekonstrukci a brzké znovuotevření Královské dvorany (Šlechtovy restaurace) a její využití pro kulturní účely. Zasadíme se o realizaci hodnotných kulturních projektů v historických i moderních prostorách v Praze 7. Bezpečnost Budeme nadále usilovat o navýšení počtu strážníků v ulicích Prahy 7 a podporovat iniciativu Každý občan zná svého strážníka. Budeme pokračovat v programech spojených s bezpečností, jako jsou právní poradna, poradna pro týrané či mediační služba. Zaměříme se na intenzivní spolupráci s neziskovým sektorem v otázkách bezpečnosti a prevence. Budeme rozvíjet programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů zejména u dětí a mládeže. Ve spolupráci se školami a městskou či republikovou policií připravíme přednáškové cykly zaměřené na protidrogovou prevenci, extremismus, šikanu a další rizikové oblasti. Budeme podporovat terénní program v ulicích Prahy 7 zaměřený na uživatele drog a nepřizpůsobivé občany. Zasadíme se o další rozvoj Městského kamerového systému. Budeme prosazovat posílení pravomocí městské části a vlivu na legislativní změny, např. v oblasti povolování heren. Radní společná kompetence: otevřená radnice Budeme nadále usilovat o přátelskou a otevřenou radnici a rozvíjet projekty s cílem přiblížit Úřad MČ Praha 7 směrem k veřejnosti. Zlepšíme informovanost občanů o veškerém podstatném dění v Praze 7. Zaměříme se na další zkvalitnění prezentace městské části v rámci magazínu Hobulet. Rozšíříme počet informačních panelů se zprávami z Prahy 7 ve veřejně přístupných místech na celém území městské části. Dále budeme rozvíjet internetovou prezentaci Prahy 7 a systém on-line služeb. Podstatná témata budeme diskutovat v rámci setkání s občany, veřejných projednání či průzkumů veřejného mínění. Budeme pokračovat v činnosti pracovních skupin občanů s cílem vytipovat aktuální problémy a nedostatky v Praze 7. TEXT: MČ praha 7, FOTO: archiv

7 rodina 7 nové speciální třídy v praze 7 Zatímco se děti těší na letní prázdniny, školy se už připravují na následující školní rok. Základní škola Tusarova stejně jako základní škola TGM otevřou v září speciální třídy. Na zápisy a přihlášky je třeba myslet už nyní. Základní škola Tusarova už podruhé otevírá pro předškoláky přípravnou třídu. Je určená pro děti s odkladem školní docházky, které mají sníženou koncentraci pozornosti, trpí grafomotorickými či logopedickými obtížemi, případně jsou jazykově, sociálně či zdravotně znevýhodněné. Jejím hlavním cílem je připravit děti k bezproblémovému nástupu do první třídy. K otevření je třeba aspoň sedm zájemců, maximální počet dětí ve třídě byl stanoven na patnáct. Zájemci mohou využít den otevřených dveří v přípravné třídě, který se bude konat 19. května 2011 od 9 do 11 hodin, zápis proběhne 26. května 2011 od 15 do 17 hodin. Od září Základní škola Tusarova také otevře třídu se zaměřením na matematiku a přírodní vědy. Je určená pro žáky 6. ročníku a hlásit se mohou děti zajímající se o matematiku, zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii. Hlubší znalosti zde získají nejen díky navýšenému počtu hodin v těchto vědách, ale budou mít možnost upevnit si praktické dovednosti v rámci povinně volitelných předmětů. K otevření třídy je třeba, aby projevilo zájem aspoň osmnáct žáků. Děti se mohou hlásit do 31. května 2011 a vybrány budou na základě prospěchu v pátém ročníku. Více informací o obou třídách získáte na stránkách Sportovně zaměřené děti, které se věnují florbalu a tenisu, dostanou šanci rozvíjet svůj talent v Základní škole TGM, kde se od září otevře třída se zaměřením právě na tyto dva sporty. Určená je pro žáky narozené v letech 1998 a 1999, tedy 7. ročníky. Projekt vznikl za podpory a aktivní spolupráce s Úřadem městské části Praha 7 a sportovními kluby florbalu a tenisu Sparta Praha. Výuka tělesné výchovy zde bude zvýšená na pět vyučovacích hodin týdně. Třídu by mělo navštěvovat 20 až 25 žáků. Přihlášky je možné odevzdat do Přijímací řízení se nekoná, podmínkou přijetí do sportovní třídy je kromě provozování uvedených sportů na soutěžní úrovni také nejhorší známka 3 na posledním vysvědčení a snížený stupeň hodnocení chování není přípustný. Při větším počtu uchazečů bude rozhodovat prospěch na posledním vysvědčení. Více informací získáte na stránkách TEXT: jaroslava ježková, FOTO: ZŠ tusarova, archiv přijďte fandit na maraton! V neděli 8. května 2011 bude Praha opět hostit špičkové vytrvalce z celého světa. Trasa Volkswagen Maraton Praha 2011 povede tak jako v minulých letech také Prahou 7. Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg vás zve na doprovodný program, který se uskuteční v neděli 8. května na fandicím stanovišti u budovy Lighthouse Vltava Waterfront Towers v ulici Jankovcova. Od 9.15 do zde zahraje kapela Los Rumberos a vystoupí JNS Cheerleaders. Mezi až hodin pobaví diváky DJ s reprodukovanou hudbou a vystoupení JNS Cheerleaders. Od čtvrtka 5. do soboty 7. května se v holešovickém Výstavišti uskuteční akce Marathon Sport Expo, kde bude připravený zdarma program pro celé rodiny. Představí se zde na šedesát výrobců sportovního zboží, své stánky tu budou mít i významné světové maratony a v rámci doprovodného programu tu mohou zájemci získat podpisy známých sportovců i VIP osobností. Celá akce stejně jako v minulých letech přiláká desítky tisíc lidí, což s sebou přinese i omezení v dopravě. V Praze 7 budou v neděli 8. května uzavřeny pro individuální automobilovou dopravu tyto ulice: nábřeží Edvarda Beneše: nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů: Jateční, Jankovcova: Omezení lze očekávat i v městské hromadné dopravě, více se dozvíte na stránkách dopravního podniku nebo na bezplatné telefonní lince , která bude v provozu od 2. do 8. května. Více informací najdete i na stránkách

8 8 rodina Oslavte den matek! Již potřetí si na páteční odpoledne 6. května připravila městská část Praha 7 oslavy Dne matek. Na křižovatce komunikace pro pěší mezi dětským hřištěm a tenisovými kurty bude probíhat od do program pro děti i dospělé. Pro maminky i děti budou připravené drobné dárky, soutěže, skákací hrad a kadeřnická show. Nebude chybět ani tradiční klaunské vystoupení oblíbeného klauna Ferdy. 6. května 2011 od do 17.00, Letenské sady, letenská korálkyáda V sobotu 7. května od do proběhne ve Vodárenské věži v areálu DDM akce s dlouholetou tradicí Letenská korálkyáda. Všichni příchozí budou mít možnost vyrobit si drobné doplňky a dárky z korálků. Součástí je také Keramické patlání výroba dárků v naší keramické dílně. Vstup je zdarma. DDM Praha 7, Na Výšinách 1, Pojďte cvičit do stromovky! Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg vás zve na zahájení pravidelného kondičního cvičení ve Stromovce. Cvičit se začíná 6. června v 10 hodin, sraz je u Planetária. Kondiční cvičení pro veřejnost bude ve Stromovce u Planetária probíhat pravidelně dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu až do 28. září Účast není věkově omezena. Cvičení je zdarma. Cvičební program bude zaměřen především na zlepšení fyzické kondice (posilování, strečink, vytrvalost). Pořadatelem je MČ Praha 7 ve spolupráci s občanským sdružením Sedmička v pohybu. letenský kuličkový turnaj Ve čtvrtek 19. května od do proběhne již po čtvrté letenské klání v kuličkách. Soutěžit se bude na hřišti v Letenských sadech, pod kaštany za stánkem u tenisových kurtů. Rodinné centrum Letná si pro příchozí připravilo kromě kuličkového turnaje také soutěže pro nejmenší a zábavný program s překvapením. Rodinné centrum Letná, Janovského 24, Letní Letňák cirkusová škola pro děti Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná přijímá přihlášky do druhého ročníku letní cirkusové školy pro děti nazvané Letní Letňák. Loňský první ročník se velmi osvědčil přihlásilo se nám mnoho zájemců, děti cirkusové dílny bavily a celá škola byla ukončena povedeným společným představením, říká Jiří Turek, ředitel festivalu Letní Letná. Letní Letňák je určen pro děti od 6 do 15 let a proběhne v době festivalu od 21. srpna do 4. září každý den od 7.30 do Děti si vyzkoušejí například žonglování, jízdu na jednokolce, výrobu loutek a masek, malování, divadlo či chůzi na laně. Kdo se účastní Letního Letňáku více než sedm dní, bude zapojen do společné přípravy dětského divadelního představení s prvky cirkusu, které se odehraje v závěru festivalu. Letní Letňák má omezenou kapacitu, tak přihlašte své dítě včas! Více informací naleznete na Patronem Letního Letňáku je Lipánek, partnerem Soco Combo. Festival Letní Letná, tel TEXT: eliška mikovcová, FOTO: mediafax, michal kalasek, archiv inzerce 27025_Next_folie_178x86.indd 1 3/23/11 3:37 PM

9 SENIOŘI rodina 9 jarní sportování pro seniory Cvičení je důležitá součást péče o vlastní zdraví, příjemné zpestření dne i společenská záležitost. Na Sedmičce se péče o seniory nevyhýbá ani oblasti sportovního vyžití. Vyberte si z mnoha způsobů, jak zlepšit svou kondici! Nordic Walking Popularita chůze s lehkými, skládacími hůlkami se rozšířila z Finska po celé Skandinávii až do střední a jižní Evropy. Hůlky, které jsou nezbytnou součástí tohoto sportu, pomáhají při chůzi správně držet tělo, a tím odstraňují bolest zad. Ideální trasou je například park Stromovka, kde jsou vyznačeny trasy pro pěší. Ostatní balanční a posilovací cvičení Klub seniorů v budově DPS U Studánky 15 pořádá každé pondělí od cvičení na židlích, se stuhami nebo s malými míčky. Zlepšit kondici, rovnováhu a obratnost můžete také v Rotundě Centru pro pohybový systém. Rotunda pomáhá seniorům rozvíjet často jen zanedbané pohybové schopnosti a odkrývat jejich rezervy. To se daří zejména díky využívání balančních pomůcek, jako je bosu, nebo u seniorů stále oblíbenější trampolínky. Obojí podporuje pro starší lidi tak důležitou rovnováhu. Velká péče se věnuje správnému držení těla, zejména držení hlavy, a tím i celé postavy zpříma. Kondici je zde možné zlepšit i rekreačním šlapáním na spinningových kolech. Jednotlivé lekce pro seniory vedené instruktorem stojí 90 Kč. Pokud rádi sportujete na čerstvém vzduchu, od dubna můžete využít spinningová kola, která jsou na terase před Rotundou volně k dispozici i mimo zmíněné pravidelné lekce. S výhledem na Vltavu si tak můžete zajezdit na kole za 30 Kč za půl hodiny. Regenerační centrum Arnika nabízí v úterý od kurz Zumba Gold pro starší dospělé a seniory. Lektorka speciálně upravila taneční a fitness pohyby tak, aby vyhovovaly potřebám aktivních seniorů. V pondělí, úterý a ve čtvrtek vždy kolem poledne má v rozvrhu cvičení pro seniory také Fitklub Heleny Jarkovské. Kontakty: Fitklub Heleny Jarkovské, Bubenská 19, tel Klub seniorů, DPS U Studánky, tel Regenerační centrum Arnika, Janovského 11, tel Rotunda Centrum pro pohybový systém, Jankovcova 2a, tel rozvoz obědů: rozšíření nabídky Častým přáním klientů bylo obohacení nabídky rozvozu o dietní jídla, a proto se Pečovatelská služba snažila najít vhodného dodavatele. To se nyní podařilo a od 2. května si můžete vybrat ze čtyř kvalitních jídel. V nabídce najdete dva běžné a dva dietní obědy, tj. žlučníkovou a diabetickou dietu. Pečovatelská služba zajišťuje rozvoz jídel každý všední den a za velmi příjemnou cenu 44 Kč. Kontakty na příslušné koordinátorky: Blanka Sloupenská Ivana Melicharová Zuzana Vegrichtová Ludmila Odarčenková Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1415/1,

10 10 senioři nabídka služeb pečovatelského centra Pečovatelské centrum Praha 7 ve spolupráci městskou částí Praha 7 nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům MČ Praha 7 širokou a pestrou nabídku služeb. Terénní pečovatelská služba vypomáhá s nutnými pracemi v domácnosti, s nákupy, péčí o osobní hygienu a dalšími životními potřebami. Individuální přeprava autem je další ze služeb, kterou můžete využít. Pracovník centra vás odveze k lékaři, na velký nákup ve vzdálenějších nákup-ních centrech, na rehabilitaci, na kulturní a společenské aktivity nebo na úřady. Klub seniorů DPS, U Studánky 15 se postará o vaše kulturní zážitky. Zde jsou nejbližší konané akce: Růžencová slavnost přednáška, 4. května od Jitka Vrbová s kytaristou Standou Chmelíkem hudební vystoupení, 11. května od Pánský Týnec, Perus celodenní výlet, 15. června od 9.00 Více informací o službách i připravovaných akcích najdete na webových stránkách nebo se dozvíte při osobní návštěvě v Pečovatelském centru, Praha 7, Heřmanova 1. tel (paní Zdena Koněrzová) Manželé Vamberovi oslavili zlatou svatbu Padesát let společného života, tedy zlatou svatbu, oslavili v dubnu manželé Vamberovi. Oddáni byli na Staroměstské radnici v roce 1961, od roku 1964 žijí v Praze 7. V manželství vychovali dvě dcery dvojčata a těší se již ze čtyř vnoučat. Oba manželé aktivně sportují, věnují se volejbalu, kanoistice, surfování, plavání nebo lyžování. Paní Vamberová pracovala v oblasti výpočetní techniky v Geoindustrii. Pan Vambera byl ředitelem v Tesle. K významnému jubileu jim popřál za radnici Prahy 7 radní Jiří Koutský, který páru předal pamětní list, květinu a dárkový koš. TEXT: eliška mikovcová, FOTO: archiv inzerce SIMPLY CLEVER Základní umělecká škola Praha 7 Šimáčkova 16 přijímací zkoušky pro školní rok 2011/ května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin SÓLOVÝ ZPĚV, VÝTVARNÝ OBOR 25. května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin sólový ZPĚV, VÝTVARNÝ OBOR 26. května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin sólový ZPĚV, SBOROVÝ ZPĚV VÝTVARNÝ OBOR, TANEČNÍ OBOR taneční obor otevíráme 1. září 2011 (pohyb, tanec, tvořivost, lidové písně a hry, baletní průprava, scénický tanec) Česko-japonské setkání (výstava) Věž Novoměstské radnice absolventský koncert Atrium absolventský koncert České muzeum hudby absolventský harfový koncert kostel U Klimenta žákovský koncert AMU, Sál Martinů tel nově otevřená GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE HRADČANSKÁ přijímá nové pacientky Dobrý servis potěší i cenou Například výměna předních brzdových destiček bez signalizace opotřebení: pro modely ŠKODA Fabia 1,2; 1,4 a 1,6 - s použitím šekové knížky Kč - běžná cena Kč pro modely ŠKODA Octavia Tour 1,4 a 1,6 - s použitím šekové knížky Kč - běžná cena Kč Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: ABO servis, spol. s r.o. Jateční 41, Praha 7 (vjezd z ulice Na Maninách) Tel.: ordinační hodiny: po 9,00-16,00 út 8,00-12,30 13,00-17,00 st 12,00-19,00 čt 8,00-12,30 13,00-18,00 pá 8,00-14,00 ww adresa: prim. MUDr. ANTONÍN KAPRÁL Milady Horákové 116/109, Praha 6 web: telefon k objednání: kroků od stanice metra Hradčanská autobus č. 174, 108, tramvaj č. 1, 8, 15, 18, 20, 25, 26

11 praha 7 11 odstranění problematických stromů na zahradě MŠ kostelní O víkendu 16. a 17. dubna 2011 došlo k pokácení osmi stromů v areálu MŠ Kostelní. Odstranění stromů bylo realizováno především z bezpečnostního hlediska, které bylo zohledněno v rámci plánování přístavby pavilonu pro dvě nové třídy. Rekonstrukce objektu MŠ Kostelní s dostavbou nových tříd pro 56 dětí patří mezi stěžejní investiční priority pro tento rok. Když jsme tento projekt plánovali, snažili jsme se zohlednit, aby prostorové řešení přístavby nezasáhlo žádný z hodnotných stromů v zahradě školky. Dle znaleckých posudků bylo nakonec rozhodnuto, že bude pokáceno pouze devět stromů, přičemž jeden byl odstraněn již na podzim minulého roku. Tyto stromy by s ohledem na svůj stav mohly do budoucna představovat bezpečnostní riziko pro hrající si děti, uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský. V zahradě školky bylo odstraněno pět jilmů lysých a čtyři lípy srdčité. Zároveň zde budou přesazeny čtyři keře. Plánovaná výstavba se nedotkne žádné z cenných a kvalitních dřevin. Za pokácené stromy dojde k náhradní výsadbě, která se uskuteční v ulici Pplk. Sochora. Zde bude letos instalováno 14 ks mobilních betonových nádob s okrasnými dřevinami a květinami. MUDr. Tomáš Kaštovský zástupce starosty MČ Praha 7 Připravovaná rozsáhlá rekonstrukce MŠ Kostelní s dostavbou nových tříd patří mezi stěžejní projekty v rámci rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání v Praze 7. V rozpočtu je na její realizaci vyčleněno 24 mil. Kč. Sedmá městská část zároveň žádá o dotaci hl. m. Prahu. inzerce TEXT: Tiskové oddělení MČ praha 7, jaroslava ježková, FOTO: archiv Nezapomeňte hlasovat pro svou oblíbenou kavárnu, restauraci, pekařství či kosmetiku a kadeřnictví na Nejste v katalogu firem Prahy 7? Zaregistrujte se zdarma na Máte zájem o inzerci na Kontaktujte nás! Tel.:

12 12 praha 7 objevujeme zapomenutá místa prahy Městská část Praha 7 ve spolupráci s Pražskou informační službou a za podpory Magistrátu hlavního města Prahy vytvořila jedinečnou soutěž pro Pražany s názvem Zapomenutá místa Prahy, kterou vyhlásí 10. května 2011.,,Praha není pouze Karlův most nebo Vyšehrad. Zapomenutými místy chceme zahraničním i tuzemským návštěvníkům nabídnout nové, atraktivní lokality po celé Praze. Posílit tak turistický ruch, a tím podpořit podnikatele i kulturní život v městských částech, řekla ředitelka Pražské informační služby Ing. Lucie Ramnebornová. Praha má spoustu pozoruhodných zákoutí a památek s nevšední minulostí, např. keltský menhir, sochu s veslem přímo na Hradčanském náměstí nebo zasypaný bazén pod Barrandovskými terasami. Pokud máte ve svém okolí také takto zajímavá místa či památky, které jsou nedílnou součástí pražské historie či vaší městské části, pošlete nám jejich fotografie s krátkým popisem a zapojte se do soutěže o hodnotné ceny. Své tipy již můžete zasílat poštou na adresu Pražské informační služby (Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5), přinést osobně na některé z Turistických informačních center PIS nebo poslat elektronicky na Na stránkách můžete najít inspiraci a veškeré informace k soutěži. Výherci budou vylosováni 1. září inzerce 3337 VW DEL PorscheProsek passat_178x131_atyp.indd 1 4/8/11 2:30 PM

13 praha rodina7 13 TEXT: MČ praha 7, eliška mikovcová, jaroslava ježková, FOTO: mediafax, Pavel smrž, jakub POláček, michal kalasek, archiv jarní úklid ulic květen Do 5. května bude pokračovat na území městské části úklid chodníků a vozovek. Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádají všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7, a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek. V případě, že nebudete respektovat dopravní značení a nepřeparkujete svůj automobil, dopustíte se dopravního přestupku, za který hrozí pokuta v maximální výši 2000 Kč. Seznam termínů úklidu naleznete také na www. Praha7.cz, nebo v informačních centrech MČ Praha 7. Termíny úklidu květen blok č. 9 pondělí: termín čištění Tusarova (Jankovcova Komunardů), Na Maninách (Jateční Dělnická), V Háji (Jateční Dělnická), Jankovcova (Jateční Dělnická) + záliv před domem, Komunardů (Bubenské nábř. Dělnická) oboustranně, Komunardů (Dělnická Ortenovo nám.) jednostranně, Jateční (Komunardů Jankovcova) blok č. 10 úterý: termín čištění U Pergamenky, Jankovcova (U Parního mlýna Argentinská), Přívozní, Ortenovo nám. od č. 1 k č. 21, Malá Plynární, V Zákoutí, U Vody, Varhulíkové blok č. 11 středa: termín čištění Poupětova včetně slepého úseku k Argentinské, U Měšťanského pivovaru, U Průhonu (Argentinská Komunardů), Přístavní (Osadní Komunardů), U Městských domů, U Staré plynárny, Osadní (Dělnická Ortenovo nám.), NN 3879 spojka U Městských domů Osadní, Komunardů (Ortenovo nám. Dělnická) přil. k bloku blok č. 12 čtvrtek: termín čištění Na Maninách (U Uranie Dělnická), V Háji (U Uranie Dělnická), Přístavní (Komunardů Jankovcova), U Průhonu (Komunardů Jankovcova), spojka Jankovcova U Průhonu, U Parního mlýna, Jankovcova (Dělnická U Parního mlýna), U Uranie (Na Maninách Ortenovo náměstí) cesta domů slaví 10 let Hospicové občanské sdružení Cesta domů, které od počátku sídlí v Praze 7, slaví letos deset let od svého založení. Za dobu své existence pomohlo více než 860 pacientům na konci života a jejich nejbližším. Sdružení poskytuje služby domácího hospice, odborné poradny, nově nabízí veřejnou půjčovnu pomůcek, odlehčovací služby, klub pro pozůstalé, specializovanou veřejnou knihovnu, vydává informační materiály, pořádá přednášky pro odborníky i veřejnost a provozuje rozsáhlý informační a diskusní portál Zdravotnické služby Cesty domů fungují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Na činnost sdružení můžete přispět například zasláním DMS ve tvaru DMS CESTADOMU na číslo Cena dárcovské sms je 30 Kč, ze které Cesta domů obdrží 27 Kč. Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Kontakt: kancelář, knihovna a charitativní krámek: Bubenská 3, tel Domácí hospic, poradna, odlehčovací služby a půjčovna pomůcek: Dukelských hrdinů 54, tel Den Prahy 7 Městská část Praha 7 chystá na červnové sobotní odpoledne program pro celou rodinu. V sobotu 11. června proběhne ve Stromovce pestrý zábavný program! Zazpívají členové Pěveckého sboru Radost a Kühnova dětského sboru. Ukázky bojových umění předvedou lektoři ze Zhai Hua Wushu Institutu, sportovní aerobik uvidíte v podání Pro Fitness Praha a těšit se můžete také na akrobatický rock n roll, který zatančí Silueta Praha. Na děti čeká Velká pohádková cesta, pirátská show a divadelní představení. Během dne se představí i mnoho dalších sdružení, klubů a firem působících na území Prahy června 2011 od do 18.00, Stromovka, nová zastávka u sparty K lepší dostupnosti městské hromadné dopravy by měla přispět nová zastávka U Sparty ve směru ke stanici Hradčanská. Funguje od 15. dubna letošního roku. Zároveň zůstávají v provozu i stanice MHD u Ministerstva vnitra. Tento stav potrvá zhruba do června 2012, kdy se plánuje dokončení celkových úprav třídy Milady Horákové. Po tomto datu zůstane pouze zastávka U Sparty. pietní akt u mostu barikádníků 5. května se od u pomníku Obětem povstání v květnu 1945 u paty mostu Barikádníků uskuteční pietní akt u příležitosti významného dne Květnové povstání českého lidu a státního svátku Den vítězství. Všichni, kteří chtějí uctít památku padlých hrdinů, jsou srdečně zváni. sparta prague open 2011 V areálu tenisové Sparty ve Stromovce se uskuteční Sparta Prague Open ročník mezinárodního tenisového turnaje žen s dotací USD. Na turnaji se představí česká tenisová jednička Petra Kvitová a řada dalších světových tenistek. V sobotu se koná také exhibice tenisových legend Mansoura Bahramiho s Henrim Lecontem proti Karlu Nováčkovi s Jiřím Novákem, divácké soutěže a program pro děti. Vstupné po celou dobu turnaje zdarma. Více informací naleznete na

14 14 kultura Bio oko: tak trochu jiné kino! Můj permanentní kulturní tip je Bio OKO. Program kina dělají tak osvícení lidé, že je možné jít naslepo, a nikdy nemůžu být zklamaná. Pokud mám vybrat jednu událost, tak to je 9. května ve dokumentární film mladého režiséra Jakuba Hejny Divadlo Svoboda. Kdo chce mít silný a hluboký kulturní zážitek, ať jde určitě na tento film! Nebude zklamán! Helena Třeštíková režisérka Před dvěma roky prošlo Bio Oko rekonstrukcí a od té doby nabízí návštěvníkům originální programové lahůdky. I v květnu můžete vyzkoušet Bio Hazard nebo Oko Naslepo, přijít na promítání s kočárkem a na internetu si třeba odhlasovat, jaký film chcete v kině vidět! Bio Oko prošlo v září 2009 výraznými změnami. Přestavěn byl sál i vstupní část, dále byla zakoupena nová zvukotechnika a projektor. Designér Maxim Velčovský si pohrál s interiérem. Při sledování filmu si tak můžete vybrat mezi obyčejnou sedačkou, lehátkem, sedacím pytlem nebo třeba autosedačkou. Oko také pravidelně každý měsíc uvádí filmy v rámci projektů, ze kterých si vybere opravdu každý. Projekce pro seniory nabízí možnost zhlédnout filmové novinky v dopolední projekci za sníženou cenu 60 Kč. Vždy v úterý od probíhá cyklus Baby Bio, tedy speciální projekce se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Nabízejí útulnou atmosféru pro děti a dávají rodičům prostor věnovat se jak filmu, tak dětem. Maminky a tatínkové mají své děti na dosah a zároveň se mohou dívat na celovečerní dospělácký film. Nikdo se na ně nebude zlobit, když během sledování filmu budou řešit rodinné či akutní výchovné záležitosti. Mezi ty nejmladší projekty Bia Oko patří Bio Hazard, ve kterém je každý měsíc představen jeden nebezpečně hororový film. Květnový Bio Hazard připadá na pátek třináctého a od se bude promítat snímek Podivní. Dalším neobvyklým cyklem je Bio Ucho. Běžná kina se věnují většinou audiovizuální tvorbě, ale Bio Oko má na programu i audioknihu, tedy zvukovou nahrávku literárního díla, ať už namluvenou jedním, či více hlasy. Za zmínku stojí také Soboty pro rodiče s dětmi. Každou sobotu od do probíhá v Oku speciální aktivní program. Vše zahájí hodinové pásmo pohádek, kdy mohou rodiče trávit chvíli bez svých ratolestí. Po skončení filmu si zkušení lektoři převezmou děti a odvedou je na pódium, kde je pro ně připraven program tematicky navazující na zhlédnuté pohádky. Pokud máte rádi překvapení a věříte dramaturgům kina, těšte se na jedinečný zážitek formou Oka Naslepo. Máte možnost vyrazit do kina, aniž byste věděli, na jaký film jdete. Vstupné se neplatí předem, ale až po promítání a zaplatíte přesně takovou částku, jakou sami uznáte za vhodné. A když zjistíte, že jste promítaný film už viděli, kompenzaci v podobě piva zdarma máte jistou. Filmoví nadšenci ocení i projekt Filmjukebox. Pokud totiž nedávají v kinech vaše oblíbené filmy, můžete si na odhlasovat, který film chcete vidět. Bio Oko je zkrátka trochu jiné kino, než na která jsme zvyklí. Bio Oko, Františka Křížka 15,

15 kultura 15 májový koncert 17. května zazpívá pěvecký sbor Radost v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí. Tento tradiční májový koncert začne v 19.30, vstupenky zakoupíte na místě. Kostel sv. Antonína, Strossmayerovo náměstí, TEXT: eliška míkovcová, FOTO: mediafax, jakub poláček, jan hromádko, tomáš třeštík, archiv david koller pokřtí cd ve vltavské Úspěšný hudebník David Koller představí své sólové album 5. května v Kulturním centru Vltavská. Na novou desku Teď a tady si fanoušci Davida Kollera počkali čtyři roky. Pracovali jsme často i šestnáct hodin denně, přes půl roku, řekl k tvorbě alba čerstvý Zpěvák roku. Bývalý frontman skupiny Lucie sestavil doprovodnou kapelu ze sedmi muzikantů, které s sebou bere na turné. Z původní sestavy kapely Lucie přivedl baskytaristu Marka Minárika, kytarový post obsadil Michal Pelant a kláves se ujal Michal Nejtek, známý ze svého působení v souboru avantgardní vážné hudby Agon. I když Koller nahrál bicí na desce sám, v sedmi skladbách angažoval pro koncertní vystoupení slovenského bubeníka Martina Valihoru, který sedmým rokem žije ve Spojených státech, kde absolvoval Berklee College of Music a působí v celosvětově známé kapele japonské jazzové pianistky Hiromi. Vstupenky na pražský koncert jsou k dostání od 280 Kč v předprodeji v pokladně KC Vltavská. KC Vltavská, Bubenská 1, šlechtovka ožije kulturou! Městská část Praha 7 ve spolupráci se společností PARMA CZECH s.r.o. připravila pro návštěvníky Stromovky mnoho kulturních zážitků. 6. května zde proběhne Den pro Rozmarýnu. Od do budete moci zhlédnout vernisáž fotografií dětí z dětských domovů, budou probíhat také různé workshopy. Od vystoupí Marcele band. Ve čtvrtek 12. května zde proběhne koncert skupiny H. B. Gang, 27. května vystoupí Michael Marquez. Vstupné na všechny akce je dobrovolné a vybraná částka bude věnovaná na projekty zaměřené na pomoc dětem a mladistvím v dětských domovech. Šlechtova restaurace, Stromovka, Slovanská epopej v Praze Do 22. května je návštěvníkům Veletržního paláce umožněn přístup do Malé dvorany, kde je umístěno pět pláten Slovanské epopeje. Nejedná se však zatím o výstavu, plátna zde byla rozvěšena z důvodu restaurátorského ošetření a nyní budou krátkodobě zpřístupněna v rámci vstupného do Veletržního paláce. Národní galerie Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Benefice pro japonsko Česko-japonská společnost ve spolupráci s Botanickou zahradou v Troji pořádá 7. května od do benefiční akci pro Japonsko. Na programu je tvorba ikebany, čajový obřad, prodej obrázků, ukázka bojového umění, exhibice bubeníků a koncert flétny shakuhachi. Výtěžek ze vstupného poputuje do zemětřesením poničeného Japonska. Botanická zahrada v Troji, Nádvorní 134, suzi quatro Americká rockerka Suzi Quatro vystoupí 27. května na Výstavišti! Tato hudební ikona sedmdesátých a osmdesátých let se vrací s novou deskou a vyráží na velké turné. Vstupenky jsou k dostání v přeprodeji od 650 Kč. Incheba, Výstaviště Praha 7, qotsa ve vltavské Skupina Queens of the Stone Age vystoupí 29. května v KC Vltavská v rámci evropského turné, kterým podporuje reedici svého debutového alba. Vstupenky stojí 710 Kč. KC Vltavská, Bubenská 1,

16

17 profil 17 na sýrech vzniká závislost Praha 7 zasáhla do života Jiřího Malíka několikrát: dvacet let zde bydlel a otevřel zde i svůj první obchod se sýry. Tomu se dařilo natolik dobře, že časem přibyly další a další. Právě na Letenském náměstí se tak zrodila síť známých prodejen. Podle jejího spolumajitele to byla spíš náhoda než promyšlený tah. text: (ma), FOTO: mervyn sterneck Svou první prodejnu Cheesy jste otevřel na Letné a vlastně její úspěšnost tak trochu rozhodla o tom, že v tomto oboru podnikáte dál. Měl jste nějaký konkrétní důvod k tomu, otevřít obchod právě v Praze 7? Měl, dlouho jsem v Praze 7 bydlel a v tom samém domě jsem už i jednou podnikal. Prodával jsem tam gramofonové desky, jenže pak se trh s deskami zhroutil a tyto prodejny skončily po celé Praze. Poté tam byl skateshop, který zhruba po roce skončil. A tehdy jsme se rozhodli v obchodě jsme dva plus máme společnici z Holandska že zkusíme podnikat. Nejdřív jsme chtěli dělat bagety, ale pak, když jsme zjistili, že je obchod volný, tak nás napadla kamenná prodejna se sýry. Otevřeli jsme na konci října 2006, tehdy jsme si všichni půjčili peníze, abychom ho naplnili zbožím, a za čtyři dny byl vyprodaný. A my nevěděli, co máme dál dělat. Nakonec jsme do měsíce otevřeli další obchod na Smíchově a další v Ostravě. Jak to, že jste najednou byli tak úspěšní, když tady podobné pokusy byly a majitelé své obchody brzo zavřeli? Myslím si, že to byla šťastná ruka a shoda náhod, co se týká místa i času. Otevřeli jsme na konci roku 2006, kdy země prosperovala a nebyla zde žádná krize, navíc na Letné žije hodně cizinců, kteří tyto obchody znali. A také zvenku věděli, že tyto sýry jsou dražší, protože zrajou i několik let a i během této doby se o ně člověk musí každý den starat. Navíc jsme byli první, kdo měl sýry vystavené na policích, což tehdy bylo nemyslitelné a chtěli nám kvůli tomu obchod zavřít. A určitě nám pomohl supermarket naproti. Lidé si tam nakoupili a pak šli k nám pro sýry. Než jste začal obchodovat se sýry, věnoval jste se nákupu a prodeji desek. Není to trochu velký skok? Je to sice skok, ale já se k sýrům dostal právě díky deskám. Před tím jsem nikdy nebyl labužník. Ale jak jsem jezdil do Rotterdamu, kde jsem celý den stál se sluchátky na uších, tak nebyl čas na jídlo. Jen naproti byl takový sýrový krámek, kde jsem si obzvlášť oblíbil jeden sýr mimochodem, dodneška ho v našich obchodech nemáme a na ten jsem chodil. Když jsem pak zjistil, že prodávat desky už nemá cenu, napadlo mě zkusit právě tohle. Navíc mám holandskou kamarádku, která mi v tom pomohla. Po měsíci od toho okamžiku jsme už začali otevírat. Dokážou Češi ocenit kvalitní sýr a vybrat si ho? Určitě, u nás v obchodech nemáme obyčejné prodavače, ale školené lidi, kteří tomu rozumí a dovedou poradit. Zhruba osmdesát procent sýrů jde u nás zdarma ochutnat. Když jsme otevřeli, byla velká spotřeba ochutnávek. Nyní se už setkáváme s tím, že si lidé berou třeba sedm druhů sýru, ale jen po pěti dekách. A už ochutnávat nechtějí, vědí, co kupují. Jaký sýr mají lidé v Praze 7 nejraději? Z kozích sýrů, které jsou zcela jiné než ty české, je to ten, kterému se slangově říká divoká koza. Kozy, z jejichž mléka se vyrábí, se krmí jen trávou a v zimě slámou. A nemají na rozdíl od těch českých v sobě tolik koziny, i já jsem jim přišel na chuť. Někdo sice nad kozími sýry stále ohrnuje nos, ale kozí holandské polotvrdé sýry jsou jiné. Dále jsou pak oblíbené goudy a třeba takzvaná přestárlá gouda, což je hodně tvrdý sýr, vhodný spíš jako delikatesa k vínu. Ale máme také označené sýry pro děti, protože ty přestárlé jsou hodně slané, a pro ně tedy nevhodné. Pokud byste věděl, jaký obchod se sýry bude mít úspěch, šel byste do toho třeba dřív? Udělal byste z dnešního pohledu něco jinak? Kdybych to věděl, tak je jasné, že bych do toho šel dřív. Ale možná třeba v roce 2003 ještě nebyl ten správný okamžik pro sýry. Navíc nikdo z nás před tím neměl žádné zkušenosti s byznysem. A co bych dělal z dnešního pohledu jinak? Nevím, jestli bych se pustil do franšízy. Jaké máte plány do budoucna? Chcete zůstat u obchodu se sýrem, nebo vás láká zkusit něco nového? Zkusil bych něco jiného, jen kdyby sýry přestaly jít, a to si nemyslím, lidé budou jíst pořád. Navíc si myslím, že na sýry vzniká závislost. A protože sýr a víno je velice dobrá záliba, tak prodáváme i vína, například z vinic herců Gérarda Depardieua nebo Pierra Richarda, který k nám už přijel a podepisoval viněty svých vín. Chtěli bychom mít svou vlastní produkci sýrů, rozšířit nabídku o regionální produkty, plánujeme menší automat na čerstvé mléko a to vše doplnit i vlastními pekařskými výrobky. Takže spíš než o změně uvažuju o plánech do budoucna. 3 oblíbená místa: Stromovka když jsem tu bydlel, tam jsem chodil nejraději se psem na vycházky. Letenská plán mám rád ten výhled. Wakata club

18 18 představujeme s dětským oddílem do přírody a za sportem S jarem přichází krásné počasí a samozřejmě také doba, kdy můžeme trávit více času na čerstvém vzduchu. A to platí hlavně pro děti. Proto vám na následujících stránkách představíme několik oddílů, které se venkovním volnočasovým aktivitám dětí věnují, ať už formou jednorázových akcí, nebo pravidelných schůzek a tréninků. Je z čeho vybírat! Pionýrský oddíl Fregata Dětský oddíl Fregata, který se věnuje vodní turistice, poznávání přírody a nejrůznějším sportům, působí na Sedmičce již 27 let. Pořádá pravidelné schůzky pro chlapce i dívky ve věku od 8 do 14 let ve vlastní klubovně každou středu od do Děti se mohou těšit také na několik víkendových akcí, týdenní lyžařský pobyt na horách a hlavně třítýdenní letní tábor v jižních Čechách, který se koná v termínu od do Zájemci mohou kontaktovat vedoucího oddílu Ing. Michala Vohralíka (tel.: , Fregata, klubovna v areálu dětské školky U Uranie 16, Dům dětí a mládeže Praha 7 Zápis do většiny kroužků sice probíhá pololetně, ale Dům dětí a mládeže Praha 7 pořádá také jednodenní akce a prázdninové tábory. Nabídka je bohatá, od týdenních po třítýdenní akce s tematickým zaměřením od disko tanců přes experimentální archeologii až po florbal. Kompletní nabídku najdete na webových stránkách V prostorách DDM bude i letos během celých letních prázdnin probíhat příměstský tábor. Cena zůstává 150 Kč za den. Přihlašovat se můžete u Mgr. Jiřího Svobody (tel.: , Dům dětí a mládeže Praha 7, Šimáčkova 16, Tenisová škola Tallent 18. dubna začala v tenisové škole Tallent nová sezona! Na ukázkovou hodinu, která je zdarma, jsou zváni předškoláci, školáci ale i všichni ostatní bez ohledu na věk. Hlavním cílem je zapojit všechny přítomné do cvičení a her po celou dobu tréninku. Jak říká trenérka Marcela Turoňová: Sport umožňuje dítěti vydat přebytečnou energii a zároveň získat energii novou, plynoucí ze samotné radosti z pohybu. Pokud dítě nebaví kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou. Kromě tenisových kurzů připravuje škola program na celé léto v podobě příměstských táborů, tenisových táborů a kempů. Tenisová škola Tallent, tel.: , , TEXT: eliška míkovcová, foto: archiv

19 dětské oddíly 19 Skautské oddíly na Sedmičce V Praze 7 fungují čtyři oddíly v rámci tří skautských středisek. Prvním z nich je 85. středisko Bílý Albatros Praha, které má dívčí oddíl Argyroneta a chlapecký oddíl Araneus. Softballový a baseballový tým Sportovní klub SaBaT Praha pořádá celoročně nábor pro dívky od 8 do 13 let do softballových týmů. Příjímá také chlapce a dívky od 7 let do žákovských baseballových týmů. Nábory na softball probíhají na trénincích vždy v úterý a ve čtvrtek od u trenérek. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte trenérku Jitku Horovou (tel.: , Více informací o baseballových týmech získáte u trenérky Heleny Vavrušové (tel.: , Tréninky probíhají vždy v pondělí a čtvrtek od SaBaT, U Vltavy 1, Malí ochránci přírody Pterodactylus Pterodactylus je oddíl Českého svazu ochránců přírody pro děti od 9 do 12 let. Může se chlubit pravidelnou celoroční činností, množstvím víkendových výprav a letními i zimními tábory. Je zaměřen na všestranný pohyb, zajímavou a pestrou činnost, turistiku několika druhů (vodácká, cyklistická, pěší a lyžařská) a trochu víc než jiní také na geologii, speleologii a všechno, co souvisí s přírodou. Přihlásit se do oddílu je možné telefonicky nebo em u vedoucích oddílu (Ondra , Jana ; Pterodactylus, ČSOP, Na Výšinách 1000, Argyroneta Schůzky dívčího oddílu Argyroneta probíhají v klubovně na adrese Šternberkova 7. Kromě toho se děti účastní letního táboru na Šumavě a zimního lyžařského táboru v Krkonoších. Během roku jsou pořádány jednodenní a víkendové výlety pěšky nebo na kole. Oddíl přijímá nové členky ve věku od 5 do 12 let. Araneus Chlapecký oddíl Araneus se více než dvacet let snaží vést děti k samostatnosti a odpovědnosti a pomoci jim všestranně rozvíjet svou osobnost. V současné době oddíl přijímá chlapce od 5 do 15 let. Schůzky jsou děleny do dvou skupin podle věku chlapci od 11 do 15 let se scházejí každou středu od do 18.30, mladší chlapci od 6 do 11 let mají schůzku každé pondělí od do středisko VATRA Praha je druhým skautským střediskem fungujícím na Sedmičce a zaměřuje se na nejmladší děti. Nové členy bere již ve věku 4,5 roku. Děti společně tráví čas hraním, povídáním a učením se. Ti nejmladší na víkendové výpravy nejezdí, ale jednodenní akce jsou pro ně vhodné. Vedoucí Michaela Lapáčková má několik let praxe v MŠ jako učitelka a oddílu se věnuje přes deset let. Ve středisku jsou také dvě družiny pro větší děti, které mají už program i s víkendovými výpravami. Jedná se o smíšený kolektiv, kde tráví společně čas kluci i holky. Více informací získáte u jednotlivých vedoucích: Míša Lapáčková (tel.: , Kačka Musilová ( , Haškova 629/7, 45. skautské středisko Silmaril sídlící ve Vodárenské věži na Letné oslavilo v loňském roce dvacet let svojí existence. Zážitky, pohyb v přírodě, zázemí dobré party, vědomosti, poznávání přírody či sportovní vyžití, všechno to skautský program zahrnuje. Náplň akcí zajišťují dospělí vedoucí, kteří sami ve středisku vyrostli a kteří prošli systémem skautských odborných kvalifikací. Mezi aktivity patří pravidelné schůzky v klubovně a víkendové akce většinou mimo Prahu, které jsou pořádány jednou až dvakrát do měsíce. V létě všechny čeká letní tábor, který je vždy tematický. Letos bude na motivy Tolkienova Hobita. Skauti ze Silmarilu se rovněž podílejí na mnoha veřejných projektech, mezi něž patří například sbírka Postavme školu v Africe či Betlémské světlo. Silmaril přijímá v současné době nové členy kluky a holky ve věku 7 10 let. Více informací vám sdělí Petr Neumann (tel.: , Vodárenská věž na Letné,

20 20 nejoblíbenější Nejoblíbenější vzdělávací instituce Hlasování ankety Nejlepší na Sedmičce běží dál! Aktuální pořadí firem, založené na spokojenosti zákazníků, najdete na webových stránkách Tento měsíc představíme nejlépe hodnocené firmy působící v oblasti vzdělávání. fotovideokurzy Firma nabízí kurzy pro všechny, kdo se zajímají o digitální fotografování a o dokumentární i hranou filmovou tvorbu. Všichni účastníci se naučí ovládat své vlastní digitální přístroje a pořizovat s nimi kvalitní fotografie nebo videa. Kurzy jsou zaměřeny především prakticky, probírá se také teorie nutná k pochopení všech funkcí fotoaparátu či kamery. Předností kurzů je malý počet účastníků. Kontakt: Fotovideokurzy, Letohradská 58, studio tana Rekvalifikační vzdělávací zařízení s akre-ditací MŠMT Studio Tana se zaměřuje na výuku dospělých a rekvalifikační kurzy zaměřené na péči o tělo. Velký důraz je kladen na praktickou výuku. Kromě rekvalifikačních kurzů najdete v nabídce také mnoho zájmových a doplňkových kurzů, kterými lze zlepšit své schopnosti. Kontakt: Studio Tana, Tusarova 15, bohemian ventures Společnost dováží a distribuuje cizojazyčnou literaturu. Najdete zde kompletní nabídku materiálů na výuku angličtiny učebnice, slovníky, gramatiku, zjednodušenou četbu Penguin Readers a moderní anglickou beletrii. Bohemian Ventures má výhradní zastoupení Pearson Longman. Kontakt: Dělnická 13, Praha 7, 10 nejoblíbenějších 1. fotovideokurzy Letohradská 58/ studio tana, Tusarova bohemian ventures Dělnická jeden jazyk nestačí V Závětří 6 5. obchodní akademie holešovice, Jablonského 3 6. growth point 89 Na Ovčinách 2 7. navreme boheme Dukelských hrdinů péče o hlas a řeč Ortenovo náměstí agentura educo Dobrovského Akademie sociálního umění Tabor, Jana Zajíce 32 Pořadí firem v anketě k TEXT: eliška míkovcová, foto: archiv inzerce

Mechanizovan Lokalita. úklidová firma předkropem. Termín. Antonínská. Argentinská. Argentinská u nádraží. Badeniho. Bondyho. Po, Stř,Pá, Ne.

Mechanizovan Lokalita. úklidová firma předkropem. Termín. Antonínská. Argentinská. Argentinská u nádraží. Badeniho. Bondyho. Po, Stř,Pá, Ne. ROZSAH ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A DALŠÍCH ČINNOSTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 úklid je dokončen maximálně do 14:00 vývoz košů bude dokončen příslušný den do 12:00 Svoz odpadu z Vývoz a doplňování

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Ing. Jiřina

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd

Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd 5.A každému opatříme vlastní šatní skříňku zajistíme, aby byly doplňovány hygienické potřeby na WC zajistíme změnu skladby rozvrhu změníme vybavení tříd

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015

P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 P R O G R A M 3. jednání Rady HMP, které se koná dne 27. 1. 2015 K odsouhlasení - zápis z 2. jednání Rady HMP ze dne 20. 1. 2015 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 9.00

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání:

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání: Zápis z 1. jednání Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015 konané dne 25.02.2015 od 17:00 do 19:28 h, v místnosti č. 142, 1. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Seznam členů komise:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více