01/ /2011. programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/2010 05 /2011. programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7. Zdarma, vydává mč Praha 7"

Transkript

1 01/ /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 programové prohlášení rady městské části praha 7 Profil: jiří malík dětské oddíly v praze 7

2 inzerce Ceny inzerce (bez DPH) 1/12 strany Kč 1/8 strany Kč 1/4 strany Kč 1/3 strany Kč 1/2 strany Kč řádková inzerce 500 Kč U více opakování výrazné slevy Kontakt: Mobil: Uzávěrka červnového vydání Nezapomeňte objednat inzerci! PŘEDVEDEME PŘEDNOSTI AUTORIZOVANÉHO SERVISU VŠEM MAJITELŮM VOZŮ PEUGEOT MÁTE-LI VŮZ STARŠÍ ČTYŘ L, VYSTŘIHNĚTE SI KUPÓN A MY VÁM ODEČTEME CELOU JEDNU PĚTINU Z FAKTURY MY PROVEDEME REKONSTRUKCI VAŠEHO DOMU, VY NÁM PŘENECHÁTE PŮDNÍ PROSTORY Všem vlastníkům bytových domů nabízíme výhodnou formu, jak zajistit financování nákladných oprav domu. V nevyužívaných a mnohdy chátrajících půdních prostorách vybudujeme nové bytové jednotky. Za to Vám nabízíme opravy domu v řádech milionů korun. Více informací na nebo tel.: % sleva inzerce_86x63_hobulet_01.indd 1 Jednička na 15:25:58 realitním trhu Z FAKTURY ZA OPRAVU VOZU STARŠÍHO ČTYŘ LET SLEVY NELZE SČÍTAT má vždy něco navíc AUTORIZOVANÝ NEZNAMENÁ DRAHÝ 7 Prodám i Váš byt Rychle, spolehlivě a za co nejlepší cenu PEUGEOT SERVIS. SPOLU DOJEDEME DÁL - KONCESIONÁŘ PEUGEOT, Veleslavínská 457/17b, Praha 6, tel.: více na YVONA ŽEREBNÁ Váš realitní makléř (nejen) pro Prahu 7 tel.:

3 Listárna 3 sloupek starosty Vážení spoluobčané, Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně výměny parkovací karty. Nestihla jsem termín 31. března a parkovací karta mi propadla. Jak mám nyní postupovat? Je možné kartu prodloužit, nebo musím zažádat o vydání nové? Děkuji předem za odpověď nebo alespoň za předání měho dotazu dál. Z. M., Holešovice Své náměty zasílejte na nebo poštou na adresu: Hobulet, Šaldova 26, Praha 8. Foto na obálce: Nikola Márová, 1. sólistka baletu Národního divadla. Fotograf: Mervyn Sterneck. Modelové klobouky pro focení zapůjčil modistický salon Model Veselá. v tomto vydání Hobuletu bychom Vás rádi seznámili s klíčovým dokumentem programovým prohlášením Rady MČ Praha 7 pro volební období V následujících čtyřech letech chceme v prvé řadě navázat na úspěšné projekty z minulého volebního období. Dále se zaměříme na kvalitní přípravu dlouhodobých projektů, aby mohlo následující vedení městské části bez komplikací pokračovat v jejich realizaci. Chtěli bychom opět dát v rozhodovacím procesu prostor Vám občanům. Cílem je náležitě zohlednit Vaše názory na to, co se v minulosti na Sedmičce osvědčilo, a naopak co je třeba změnit. Pevně věřím, že se nám společnými silami podaří rozvíjet Prahu 7 jako moderní, dynamické, kulturní a útulné místo pro život. Marek Ječmének, starosta MČ Praha 7 FOTO: archiv Odpověď redakce: Dodatečně si můžete kartu koupit kdykoliv v pracovní dny ve výdejně úřadu, ale může se Vám stát, že s neplatnou (propadlou) parkovací kartou budete odtažena. Pokud si kupujete parkovací kartu na stejné vozidlo, můžete si kartu koupit až tři měsíce předem. Vyhnete se tak zbytečnému čekání či jiným komplikacím. Naše milá maminka MARIE VLÁŠKOVÁ se dne dožívá krásných 70 let. Vše nejkrásnější do dalšího života přeje dcera Ivana s manželem, syny Martinem a Jiřím a také syn Jiří s manželkou a synem Tomášem. HOBULET časopis městské části praha 7 obsah Hobuletu 05/2011 Redaktoři: Eliška Míkovcová, Jana Tomanová, Jaroslava Ježková, Grafika, DTP: Petr Hrabánek Redakční rada: Marek Ječmének MUDr. Tomáš Kaštovský Miroslav Fabián PhDr. Ivo Železný Mgr. Daniel Soukup Ing. Libor Polášek Jan Ernst Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel: B.H.S. Bohemia, a.s., Valčíkova 13, Praha 8 Inzerci, obsah a design zajišťuje: MAURI s.r.o., Šaldova 26, Praha 8 tel.: téma 4 6 rodina 7 8 senioři 9 10 praha kultura profil představujeme nejoblíbenější 20 bezpečnost 21 servis 22

4 4 Téma programové prohlášení rady mč praha 7 pro volební období Rada MČ Praha 7, která byla zvolena dne 11. listopadu 2010 na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7, předkládá občanům Prahy 7 své programové prohlášení pro volební období Tento dokument představuje základní vytyčení priorit a hlavních cílů, kterých chce rada v tomto volebním období dosáhnout a jež by měly vést k co nejkvalitnějšímu komplexnímu rozvoji městské části Praha 7. Starosta městské části Praha 7 Marek Ječmének Kompetence: ROZVOJ II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 220, tel , Rozvoj Budeme usilovat o efektivní a udržitelný rozvoj Prahy 7. Zasadíme se o to, aby rozvoj odpovídal sídelnímu charakteru městské části a aby vedl ke zkvalitnění životního prostředí, služeb, dopravy, pracovních příležitostí a volného času. Zajistíme, aby se občané mohli na rozvoji městské části přímo podílet prostřednictvím veřejných diskuzí a byli včas informováni o všech změnách. V rámci přípravy velkých rozvojových projektů budeme komunikačně propojovat občany s hlavním městem Prahou i soukromými investory. Budeme se intenzivně podílet na veškerých změnách územního plánu, které se dotýkají Prahy 7. Se zapojením občanů vyvineme maximální úsilí k rychlému a kvalitnímu výběru nového sídla radnice Prahy 7. Zasadíme se, aby revitalizace území Bubny-Zátory probíhala co nejefektivněji v souladu s potřebami městské části a jejích občanů. Zástupce starosty městské části Praha 7 Daniel Štěpán Kompetence: ŠKOLSTVÍ, ZAHRANIČNÍ VZTAHY II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 213, tel , Školství Nadále budeme investovat do zkvalitnění

5 programové prohlášení 5 text: MČ praha 7, FOTO: archiv, mervyn sterneck a modernizace mateřských i základních škol zřizovaných městskou částí. Zasadíme se o rozšíření počtu míst v mateřských školách výstavbou dvou nových tříd v MŠ Kostelní. Zaměříme se na optimalizaci využití objektů základních škol s důrazem na zkvalitnění výuky a mimoškolní výchovy. Podpoříme výměnné pobyty žáků základních škol v rámci ČR i zahraničí. Zajistíme, aby všechna školská zařízení byla vybavena moderními herními prvky a didaktickými pomůckami. Vyvineme maximální úsilí k opětovnému zprovoznění MŠ U Průhonu. Zahraniční spolupráce Budeme rozvíjet spolupráci s partnerskými městy zejména v oblasti výměny zkušeností s grantovými programy EU, výměny studentů a spolupráce mezi školami. Budeme podporovat aktivity mládeže se zaměřením na zahraničí. Plánujeme aktivní zapojení do kulturních, sportovních a společenských akcí, kterých se zúčastní zahraniční subjekty. Budeme usilovat o zintenzivnění propagace MČ Praha 7 v zahraničí. Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg Kompetence: DOPRAVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SPORT II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 217, tel , Doprava Zaměříme se na zvýšení plynulosti, kvality a bezpečnosti dopravy v Praze 7. Vyvineme maximální úsilí ve snaze dosáhnout co nejrychlejšího dokončení výstavby tunelu Blanka včetně nápravy všech vzniklých škod a odškodnění občanů. Budeme usilovat o vymístění průjezdné dopravy z obytné zástavby. Budeme iniciovat realizaci nové dopravní stopy Bubenská. Budeme nadále pokračovat v optimalizaci Zóny placeného stání s ohledem na potřeby obyvatel, podpoříme zavedení smíšených parkovacích zón. Bezpečnost chodců zvýšíme zaváděním zpomalovacích pásů, bezpečnějších nástupních ostrůvků, bezbariérových přístupů ke komunikacím a osvětlených přechodů. Budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků. Zasadíme se o častější kontrolu stavu komunikací a operativní odstraňování závad. Životní prostředí Budeme podporovat investice zaměřené na zlepšení životního prostředí v sedmém pražském obvodu. Zrealizujeme revitalizaci Ortenova náměstí, parku v Tusarově ulici a dokončíme úpravy okolí stanice Vltavská. Úpravou vnitrobloků a kultivací parkových ploch obnovíme místa určená k relaxaci a odpočinku. Zasadíme se o revitalizaci ostrova Štvanice. Budeme pokračovat v dosadbě uličních stromořadí. Zavedeme tlakové mytí chodníků a dezinfekce vnějších plášťů domů. Navýšíme počet laviček, odpadkových košů a stojanů na sáčky na psí exkrementy. Podpoříme postupné zavádění a údržbu květinových záhonů v ulicích Prahy 7. Vybudujeme závlahový systém v parcích. V rámci Místní agendy 21 budeme dále zapojovat širokou veřejnost do řešení problémů a přípravy projektů v oblasti životního prostředí. Sport Budeme podporovat přínosné sportovní a tělovýchovné projekty. Zrealizujeme rekonstrukci dětských hřišť v ulicích U Sparty a Kostelní. Zasadíme se o revitalizaci Letenské pláně se zaměřením na sport, odpočinek a volný čas. Rozšíříme cyklostezky na území Prahy 7. Stanovíme pravidla pro pohyb a chování cyklistů a in-line bruslařů v parcích. Zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský Kompetence: FINANCE, INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, MAJETEK II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 282, tel , Finance Zabezpečíme průkazné, transparentní, účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky městské části, aby bylo zajištěno jejich maximální využití k dlouhodobému rozvoji městské části. Nepřipustíme bezúčelné zadlužení městské části. Budeme sestavovat vyrovnaný, stabilní rozpočet s důrazem na snižování neinvestiční části a posilování investic. Budeme usilovat o navýšení vlastních příjmů. Budeme dbát na maximální úspornost a promyšlenost při vynakládání finančních prostředků z rozpočtu. Budeme zkvalitňovat hospodaření městské části s důrazem na optimálnost a efektivnost vynakládaných prostředků. Budeme usilovat o co nejširší zapojení dotací z evropských fondů a dalších dotačních zdrojů do rozpočtu MČ Praha 7 pro financování veřejně prospěšných projektů. Dáváme přednost takovým programům, které přinesou dlouhodobý prospěch. Investice a veřejné zakázky Zavedeme protikorupční strategii včetně mapy korupčních rizik. Majetek Budeme dbát na efektivní užívání veškerého nemovitého majetku městské části. U podílového vlastnictví domů v zájmu zkvalitnění jejich správy sjednotíme vlastnictví prodejem nebo odkupem jednotlivých podílů. Budeme pokračovat v kompletních rekonstrukcích a opravách svěřeného majetku, tak aby mohl být účelně pronajímán.

6 6 Téma Zasadíme se o co nejrychlejší ukončení likvidace státních podniků. Zavedeme jediného správce nemovitého majetku městské části, Sedmou ubytovací s. r. o. děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zároveň těmto dětem zajistíme možnost účasti na výletech a školních pobytech Budeme podporovat mateřská centra a organizace poskytující sociální služby na území Prahy 7. Zasadíme se o zachování dostupnosti komplexní lékařské péče pro občany Prahy 7. Nadále budeme podporovat provoz obecních jeslí. Radní městské části Praha 7 Jaroslav Kopecký Radní městské části Praha 7 Mgr. Marcela Justová Kompetence: BEZPEČNOST, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 222, tel , Kompetence: BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY, SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ I. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 120, tel , Byty a nebytové prostory Zaměříme se na zlepšení stavu a využitelnosti stávajícího bytového a nebytového fondu. Vyvineme maximální úsilí ke zmírnění dopadů deregulace nájemného. Budeme se soustředit na co nejefektivnější boj s neplatiči. Při obsazování nebytových prostor budeme klást důraz na zkvalitnění občanské vybavenosti a rozvoj služeb pro občany. Zintenzivníme spolupráci se společenstvími vlastníků jednotek v domech, kde jsou situovány jednotlivé obecní byty. Sociální péče a zdravotnictví Budeme rozšiřovat zdravotně-sociální služby a usilovat o důstojné podmínky pro život všech potřebných obyvatel Prahy 7. Dokončíme projekt Domu pro seniory včetně dietní jídelny. Budeme dále podporovat a rozvíjet činnost Pečovatelského centra Praha 7. Budeme pokračovat v realizaci osvědčených programů pro seniory, jako jsou rehabilitační kurzy plavání, počítačové kurzy či bezplatná právní poradna. Zřídíme specializované moderní sportoviště pro seniory. Zasadíme se o rozšíření elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory. Zaměříme se na podporu rodin s dětmi a sociálně slabých občanů. Budeme pokračovat v pořádání táborů pro Radní městské části Praha 7 Jiří Koutský Kompetence: kultura II. patro Úřadu MČ Praha 7, kancelář č. 261, tel , Kultura Budeme podporovat aktivity občanů a organizací na území MČ Praha 7 v oblasti kultury a volného času se zaměřením na všechny věkové skupiny obyvatel. Budeme rozvíjet činnost Kulturního centra Vltavská s ohledem na kvalitní programovou skladbu. Podpoříme digitalizaci a další rozvoj kina BIO OKO. Podpoříme rekonstrukci a brzké znovuotevření Královské dvorany (Šlechtovy restaurace) a její využití pro kulturní účely. Zasadíme se o realizaci hodnotných kulturních projektů v historických i moderních prostorách v Praze 7. Bezpečnost Budeme nadále usilovat o navýšení počtu strážníků v ulicích Prahy 7 a podporovat iniciativu Každý občan zná svého strážníka. Budeme pokračovat v programech spojených s bezpečností, jako jsou právní poradna, poradna pro týrané či mediační služba. Zaměříme se na intenzivní spolupráci s neziskovým sektorem v otázkách bezpečnosti a prevence. Budeme rozvíjet programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů zejména u dětí a mládeže. Ve spolupráci se školami a městskou či republikovou policií připravíme přednáškové cykly zaměřené na protidrogovou prevenci, extremismus, šikanu a další rizikové oblasti. Budeme podporovat terénní program v ulicích Prahy 7 zaměřený na uživatele drog a nepřizpůsobivé občany. Zasadíme se o další rozvoj Městského kamerového systému. Budeme prosazovat posílení pravomocí městské části a vlivu na legislativní změny, např. v oblasti povolování heren. Radní společná kompetence: otevřená radnice Budeme nadále usilovat o přátelskou a otevřenou radnici a rozvíjet projekty s cílem přiblížit Úřad MČ Praha 7 směrem k veřejnosti. Zlepšíme informovanost občanů o veškerém podstatném dění v Praze 7. Zaměříme se na další zkvalitnění prezentace městské části v rámci magazínu Hobulet. Rozšíříme počet informačních panelů se zprávami z Prahy 7 ve veřejně přístupných místech na celém území městské části. Dále budeme rozvíjet internetovou prezentaci Prahy 7 a systém on-line služeb. Podstatná témata budeme diskutovat v rámci setkání s občany, veřejných projednání či průzkumů veřejného mínění. Budeme pokračovat v činnosti pracovních skupin občanů s cílem vytipovat aktuální problémy a nedostatky v Praze 7. TEXT: MČ praha 7, FOTO: archiv

7 rodina 7 nové speciální třídy v praze 7 Zatímco se děti těší na letní prázdniny, školy se už připravují na následující školní rok. Základní škola Tusarova stejně jako základní škola TGM otevřou v září speciální třídy. Na zápisy a přihlášky je třeba myslet už nyní. Základní škola Tusarova už podruhé otevírá pro předškoláky přípravnou třídu. Je určená pro děti s odkladem školní docházky, které mají sníženou koncentraci pozornosti, trpí grafomotorickými či logopedickými obtížemi, případně jsou jazykově, sociálně či zdravotně znevýhodněné. Jejím hlavním cílem je připravit děti k bezproblémovému nástupu do první třídy. K otevření je třeba aspoň sedm zájemců, maximální počet dětí ve třídě byl stanoven na patnáct. Zájemci mohou využít den otevřených dveří v přípravné třídě, který se bude konat 19. května 2011 od 9 do 11 hodin, zápis proběhne 26. května 2011 od 15 do 17 hodin. Od září Základní škola Tusarova také otevře třídu se zaměřením na matematiku a přírodní vědy. Je určená pro žáky 6. ročníku a hlásit se mohou děti zajímající se o matematiku, zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii. Hlubší znalosti zde získají nejen díky navýšenému počtu hodin v těchto vědách, ale budou mít možnost upevnit si praktické dovednosti v rámci povinně volitelných předmětů. K otevření třídy je třeba, aby projevilo zájem aspoň osmnáct žáků. Děti se mohou hlásit do 31. května 2011 a vybrány budou na základě prospěchu v pátém ročníku. Více informací o obou třídách získáte na stránkách Sportovně zaměřené děti, které se věnují florbalu a tenisu, dostanou šanci rozvíjet svůj talent v Základní škole TGM, kde se od září otevře třída se zaměřením právě na tyto dva sporty. Určená je pro žáky narozené v letech 1998 a 1999, tedy 7. ročníky. Projekt vznikl za podpory a aktivní spolupráce s Úřadem městské části Praha 7 a sportovními kluby florbalu a tenisu Sparta Praha. Výuka tělesné výchovy zde bude zvýšená na pět vyučovacích hodin týdně. Třídu by mělo navštěvovat 20 až 25 žáků. Přihlášky je možné odevzdat do Přijímací řízení se nekoná, podmínkou přijetí do sportovní třídy je kromě provozování uvedených sportů na soutěžní úrovni také nejhorší známka 3 na posledním vysvědčení a snížený stupeň hodnocení chování není přípustný. Při větším počtu uchazečů bude rozhodovat prospěch na posledním vysvědčení. Více informací získáte na stránkách TEXT: jaroslava ježková, FOTO: ZŠ tusarova, archiv přijďte fandit na maraton! V neděli 8. května 2011 bude Praha opět hostit špičkové vytrvalce z celého světa. Trasa Volkswagen Maraton Praha 2011 povede tak jako v minulých letech také Prahou 7. Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg vás zve na doprovodný program, který se uskuteční v neděli 8. května na fandicím stanovišti u budovy Lighthouse Vltava Waterfront Towers v ulici Jankovcova. Od 9.15 do zde zahraje kapela Los Rumberos a vystoupí JNS Cheerleaders. Mezi až hodin pobaví diváky DJ s reprodukovanou hudbou a vystoupení JNS Cheerleaders. Od čtvrtka 5. do soboty 7. května se v holešovickém Výstavišti uskuteční akce Marathon Sport Expo, kde bude připravený zdarma program pro celé rodiny. Představí se zde na šedesát výrobců sportovního zboží, své stánky tu budou mít i významné světové maratony a v rámci doprovodného programu tu mohou zájemci získat podpisy známých sportovců i VIP osobností. Celá akce stejně jako v minulých letech přiláká desítky tisíc lidí, což s sebou přinese i omezení v dopravě. V Praze 7 budou v neděli 8. května uzavřeny pro individuální automobilovou dopravu tyto ulice: nábřeží Edvarda Beneše: nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů: Jateční, Jankovcova: Omezení lze očekávat i v městské hromadné dopravě, více se dozvíte na stránkách dopravního podniku nebo na bezplatné telefonní lince , která bude v provozu od 2. do 8. května. Více informací najdete i na stránkách

8 8 rodina Oslavte den matek! Již potřetí si na páteční odpoledne 6. května připravila městská část Praha 7 oslavy Dne matek. Na křižovatce komunikace pro pěší mezi dětským hřištěm a tenisovými kurty bude probíhat od do program pro děti i dospělé. Pro maminky i děti budou připravené drobné dárky, soutěže, skákací hrad a kadeřnická show. Nebude chybět ani tradiční klaunské vystoupení oblíbeného klauna Ferdy. 6. května 2011 od do 17.00, Letenské sady, letenská korálkyáda V sobotu 7. května od do proběhne ve Vodárenské věži v areálu DDM akce s dlouholetou tradicí Letenská korálkyáda. Všichni příchozí budou mít možnost vyrobit si drobné doplňky a dárky z korálků. Součástí je také Keramické patlání výroba dárků v naší keramické dílně. Vstup je zdarma. DDM Praha 7, Na Výšinách 1, Pojďte cvičit do stromovky! Zástupce starosty MČ Praha 7 Josef Neuberg vás zve na zahájení pravidelného kondičního cvičení ve Stromovce. Cvičit se začíná 6. června v 10 hodin, sraz je u Planetária. Kondiční cvičení pro veřejnost bude ve Stromovce u Planetária probíhat pravidelně dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu až do 28. září Účast není věkově omezena. Cvičení je zdarma. Cvičební program bude zaměřen především na zlepšení fyzické kondice (posilování, strečink, vytrvalost). Pořadatelem je MČ Praha 7 ve spolupráci s občanským sdružením Sedmička v pohybu. letenský kuličkový turnaj Ve čtvrtek 19. května od do proběhne již po čtvrté letenské klání v kuličkách. Soutěžit se bude na hřišti v Letenských sadech, pod kaštany za stánkem u tenisových kurtů. Rodinné centrum Letná si pro příchozí připravilo kromě kuličkového turnaje také soutěže pro nejmenší a zábavný program s překvapením. Rodinné centrum Letná, Janovského 24, Letní Letňák cirkusová škola pro děti Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná přijímá přihlášky do druhého ročníku letní cirkusové školy pro děti nazvané Letní Letňák. Loňský první ročník se velmi osvědčil přihlásilo se nám mnoho zájemců, děti cirkusové dílny bavily a celá škola byla ukončena povedeným společným představením, říká Jiří Turek, ředitel festivalu Letní Letná. Letní Letňák je určen pro děti od 6 do 15 let a proběhne v době festivalu od 21. srpna do 4. září každý den od 7.30 do Děti si vyzkoušejí například žonglování, jízdu na jednokolce, výrobu loutek a masek, malování, divadlo či chůzi na laně. Kdo se účastní Letního Letňáku více než sedm dní, bude zapojen do společné přípravy dětského divadelního představení s prvky cirkusu, které se odehraje v závěru festivalu. Letní Letňák má omezenou kapacitu, tak přihlašte své dítě včas! Více informací naleznete na Patronem Letního Letňáku je Lipánek, partnerem Soco Combo. Festival Letní Letná, tel TEXT: eliška mikovcová, FOTO: mediafax, michal kalasek, archiv inzerce 27025_Next_folie_178x86.indd 1 3/23/11 3:37 PM

9 SENIOŘI rodina 9 jarní sportování pro seniory Cvičení je důležitá součást péče o vlastní zdraví, příjemné zpestření dne i společenská záležitost. Na Sedmičce se péče o seniory nevyhýbá ani oblasti sportovního vyžití. Vyberte si z mnoha způsobů, jak zlepšit svou kondici! Nordic Walking Popularita chůze s lehkými, skládacími hůlkami se rozšířila z Finska po celé Skandinávii až do střední a jižní Evropy. Hůlky, které jsou nezbytnou součástí tohoto sportu, pomáhají při chůzi správně držet tělo, a tím odstraňují bolest zad. Ideální trasou je například park Stromovka, kde jsou vyznačeny trasy pro pěší. Ostatní balanční a posilovací cvičení Klub seniorů v budově DPS U Studánky 15 pořádá každé pondělí od cvičení na židlích, se stuhami nebo s malými míčky. Zlepšit kondici, rovnováhu a obratnost můžete také v Rotundě Centru pro pohybový systém. Rotunda pomáhá seniorům rozvíjet často jen zanedbané pohybové schopnosti a odkrývat jejich rezervy. To se daří zejména díky využívání balančních pomůcek, jako je bosu, nebo u seniorů stále oblíbenější trampolínky. Obojí podporuje pro starší lidi tak důležitou rovnováhu. Velká péče se věnuje správnému držení těla, zejména držení hlavy, a tím i celé postavy zpříma. Kondici je zde možné zlepšit i rekreačním šlapáním na spinningových kolech. Jednotlivé lekce pro seniory vedené instruktorem stojí 90 Kč. Pokud rádi sportujete na čerstvém vzduchu, od dubna můžete využít spinningová kola, která jsou na terase před Rotundou volně k dispozici i mimo zmíněné pravidelné lekce. S výhledem na Vltavu si tak můžete zajezdit na kole za 30 Kč za půl hodiny. Regenerační centrum Arnika nabízí v úterý od kurz Zumba Gold pro starší dospělé a seniory. Lektorka speciálně upravila taneční a fitness pohyby tak, aby vyhovovaly potřebám aktivních seniorů. V pondělí, úterý a ve čtvrtek vždy kolem poledne má v rozvrhu cvičení pro seniory také Fitklub Heleny Jarkovské. Kontakty: Fitklub Heleny Jarkovské, Bubenská 19, tel Klub seniorů, DPS U Studánky, tel Regenerační centrum Arnika, Janovského 11, tel Rotunda Centrum pro pohybový systém, Jankovcova 2a, tel rozvoz obědů: rozšíření nabídky Častým přáním klientů bylo obohacení nabídky rozvozu o dietní jídla, a proto se Pečovatelská služba snažila najít vhodného dodavatele. To se nyní podařilo a od 2. května si můžete vybrat ze čtyř kvalitních jídel. V nabídce najdete dva běžné a dva dietní obědy, tj. žlučníkovou a diabetickou dietu. Pečovatelská služba zajišťuje rozvoz jídel každý všední den a za velmi příjemnou cenu 44 Kč. Kontakty na příslušné koordinátorky: Blanka Sloupenská Ivana Melicharová Zuzana Vegrichtová Ludmila Odarčenková Pečovatelské centrum Praha 7, Heřmanova 1415/1,

10 10 senioři nabídka služeb pečovatelského centra Pečovatelské centrum Praha 7 ve spolupráci městskou částí Praha 7 nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům MČ Praha 7 širokou a pestrou nabídku služeb. Terénní pečovatelská služba vypomáhá s nutnými pracemi v domácnosti, s nákupy, péčí o osobní hygienu a dalšími životními potřebami. Individuální přeprava autem je další ze služeb, kterou můžete využít. Pracovník centra vás odveze k lékaři, na velký nákup ve vzdálenějších nákup-ních centrech, na rehabilitaci, na kulturní a společenské aktivity nebo na úřady. Klub seniorů DPS, U Studánky 15 se postará o vaše kulturní zážitky. Zde jsou nejbližší konané akce: Růžencová slavnost přednáška, 4. května od Jitka Vrbová s kytaristou Standou Chmelíkem hudební vystoupení, 11. května od Pánský Týnec, Perus celodenní výlet, 15. června od 9.00 Více informací o službách i připravovaných akcích najdete na webových stránkách nebo se dozvíte při osobní návštěvě v Pečovatelském centru, Praha 7, Heřmanova 1. tel (paní Zdena Koněrzová) Manželé Vamberovi oslavili zlatou svatbu Padesát let společného života, tedy zlatou svatbu, oslavili v dubnu manželé Vamberovi. Oddáni byli na Staroměstské radnici v roce 1961, od roku 1964 žijí v Praze 7. V manželství vychovali dvě dcery dvojčata a těší se již ze čtyř vnoučat. Oba manželé aktivně sportují, věnují se volejbalu, kanoistice, surfování, plavání nebo lyžování. Paní Vamberová pracovala v oblasti výpočetní techniky v Geoindustrii. Pan Vambera byl ředitelem v Tesle. K významnému jubileu jim popřál za radnici Prahy 7 radní Jiří Koutský, který páru předal pamětní list, květinu a dárkový koš. TEXT: eliška mikovcová, FOTO: archiv inzerce SIMPLY CLEVER Základní umělecká škola Praha 7 Šimáčkova 16 přijímací zkoušky pro školní rok 2011/ května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin SÓLOVÝ ZPĚV, VÝTVARNÝ OBOR 25. května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin sólový ZPĚV, VÝTVARNÝ OBOR 26. května 2011 HRA NA hudební nástroje hodin sólový ZPĚV, SBOROVÝ ZPĚV VÝTVARNÝ OBOR, TANEČNÍ OBOR taneční obor otevíráme 1. září 2011 (pohyb, tanec, tvořivost, lidové písně a hry, baletní průprava, scénický tanec) Česko-japonské setkání (výstava) Věž Novoměstské radnice absolventský koncert Atrium absolventský koncert České muzeum hudby absolventský harfový koncert kostel U Klimenta žákovský koncert AMU, Sál Martinů tel nově otevřená GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE HRADČANSKÁ přijímá nové pacientky Dobrý servis potěší i cenou Například výměna předních brzdových destiček bez signalizace opotřebení: pro modely ŠKODA Fabia 1,2; 1,4 a 1,6 - s použitím šekové knížky Kč - běžná cena Kč pro modely ŠKODA Octavia Tour 1,4 a 1,6 - s použitím šekové knížky Kč - běžná cena Kč Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: ABO servis, spol. s r.o. Jateční 41, Praha 7 (vjezd z ulice Na Maninách) Tel.: ordinační hodiny: po 9,00-16,00 út 8,00-12,30 13,00-17,00 st 12,00-19,00 čt 8,00-12,30 13,00-18,00 pá 8,00-14,00 ww adresa: prim. MUDr. ANTONÍN KAPRÁL Milady Horákové 116/109, Praha 6 web: telefon k objednání: kroků od stanice metra Hradčanská autobus č. 174, 108, tramvaj č. 1, 8, 15, 18, 20, 25, 26

11 praha 7 11 odstranění problematických stromů na zahradě MŠ kostelní O víkendu 16. a 17. dubna 2011 došlo k pokácení osmi stromů v areálu MŠ Kostelní. Odstranění stromů bylo realizováno především z bezpečnostního hlediska, které bylo zohledněno v rámci plánování přístavby pavilonu pro dvě nové třídy. Rekonstrukce objektu MŠ Kostelní s dostavbou nových tříd pro 56 dětí patří mezi stěžejní investiční priority pro tento rok. Když jsme tento projekt plánovali, snažili jsme se zohlednit, aby prostorové řešení přístavby nezasáhlo žádný z hodnotných stromů v zahradě školky. Dle znaleckých posudků bylo nakonec rozhodnuto, že bude pokáceno pouze devět stromů, přičemž jeden byl odstraněn již na podzim minulého roku. Tyto stromy by s ohledem na svůj stav mohly do budoucna představovat bezpečnostní riziko pro hrající si děti, uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský. V zahradě školky bylo odstraněno pět jilmů lysých a čtyři lípy srdčité. Zároveň zde budou přesazeny čtyři keře. Plánovaná výstavba se nedotkne žádné z cenných a kvalitních dřevin. Za pokácené stromy dojde k náhradní výsadbě, která se uskuteční v ulici Pplk. Sochora. Zde bude letos instalováno 14 ks mobilních betonových nádob s okrasnými dřevinami a květinami. MUDr. Tomáš Kaštovský zástupce starosty MČ Praha 7 Připravovaná rozsáhlá rekonstrukce MŠ Kostelní s dostavbou nových tříd patří mezi stěžejní projekty v rámci rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání v Praze 7. V rozpočtu je na její realizaci vyčleněno 24 mil. Kč. Sedmá městská část zároveň žádá o dotaci hl. m. Prahu. inzerce TEXT: Tiskové oddělení MČ praha 7, jaroslava ježková, FOTO: archiv Nezapomeňte hlasovat pro svou oblíbenou kavárnu, restauraci, pekařství či kosmetiku a kadeřnictví na Nejste v katalogu firem Prahy 7? Zaregistrujte se zdarma na Máte zájem o inzerci na Kontaktujte nás! Tel.:

12 12 praha 7 objevujeme zapomenutá místa prahy Městská část Praha 7 ve spolupráci s Pražskou informační službou a za podpory Magistrátu hlavního města Prahy vytvořila jedinečnou soutěž pro Pražany s názvem Zapomenutá místa Prahy, kterou vyhlásí 10. května 2011.,,Praha není pouze Karlův most nebo Vyšehrad. Zapomenutými místy chceme zahraničním i tuzemským návštěvníkům nabídnout nové, atraktivní lokality po celé Praze. Posílit tak turistický ruch, a tím podpořit podnikatele i kulturní život v městských částech, řekla ředitelka Pražské informační služby Ing. Lucie Ramnebornová. Praha má spoustu pozoruhodných zákoutí a památek s nevšední minulostí, např. keltský menhir, sochu s veslem přímo na Hradčanském náměstí nebo zasypaný bazén pod Barrandovskými terasami. Pokud máte ve svém okolí také takto zajímavá místa či památky, které jsou nedílnou součástí pražské historie či vaší městské části, pošlete nám jejich fotografie s krátkým popisem a zapojte se do soutěže o hodnotné ceny. Své tipy již můžete zasílat poštou na adresu Pražské informační služby (Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5), přinést osobně na některé z Turistických informačních center PIS nebo poslat elektronicky na Na stránkách můžete najít inspiraci a veškeré informace k soutěži. Výherci budou vylosováni 1. září inzerce 3337 VW DEL PorscheProsek passat_178x131_atyp.indd 1 4/8/11 2:30 PM

13 praha rodina7 13 TEXT: MČ praha 7, eliška mikovcová, jaroslava ježková, FOTO: mediafax, Pavel smrž, jakub POláček, michal kalasek, archiv jarní úklid ulic květen Do 5. května bude pokračovat na území městské části úklid chodníků a vozovek. Městská část Praha 7 a Technická správa komunikací žádají všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7, a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek. V případě, že nebudete respektovat dopravní značení a nepřeparkujete svůj automobil, dopustíte se dopravního přestupku, za který hrozí pokuta v maximální výši 2000 Kč. Seznam termínů úklidu naleznete také na www. Praha7.cz, nebo v informačních centrech MČ Praha 7. Termíny úklidu květen blok č. 9 pondělí: termín čištění Tusarova (Jankovcova Komunardů), Na Maninách (Jateční Dělnická), V Háji (Jateční Dělnická), Jankovcova (Jateční Dělnická) + záliv před domem, Komunardů (Bubenské nábř. Dělnická) oboustranně, Komunardů (Dělnická Ortenovo nám.) jednostranně, Jateční (Komunardů Jankovcova) blok č. 10 úterý: termín čištění U Pergamenky, Jankovcova (U Parního mlýna Argentinská), Přívozní, Ortenovo nám. od č. 1 k č. 21, Malá Plynární, V Zákoutí, U Vody, Varhulíkové blok č. 11 středa: termín čištění Poupětova včetně slepého úseku k Argentinské, U Měšťanského pivovaru, U Průhonu (Argentinská Komunardů), Přístavní (Osadní Komunardů), U Městských domů, U Staré plynárny, Osadní (Dělnická Ortenovo nám.), NN 3879 spojka U Městských domů Osadní, Komunardů (Ortenovo nám. Dělnická) přil. k bloku blok č. 12 čtvrtek: termín čištění Na Maninách (U Uranie Dělnická), V Háji (U Uranie Dělnická), Přístavní (Komunardů Jankovcova), U Průhonu (Komunardů Jankovcova), spojka Jankovcova U Průhonu, U Parního mlýna, Jankovcova (Dělnická U Parního mlýna), U Uranie (Na Maninách Ortenovo náměstí) cesta domů slaví 10 let Hospicové občanské sdružení Cesta domů, které od počátku sídlí v Praze 7, slaví letos deset let od svého založení. Za dobu své existence pomohlo více než 860 pacientům na konci života a jejich nejbližším. Sdružení poskytuje služby domácího hospice, odborné poradny, nově nabízí veřejnou půjčovnu pomůcek, odlehčovací služby, klub pro pozůstalé, specializovanou veřejnou knihovnu, vydává informační materiály, pořádá přednášky pro odborníky i veřejnost a provozuje rozsáhlý informační a diskusní portál Zdravotnické služby Cesty domů fungují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Na činnost sdružení můžete přispět například zasláním DMS ve tvaru DMS CESTADOMU na číslo Cena dárcovské sms je 30 Kč, ze které Cesta domů obdrží 27 Kč. Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Kontakt: kancelář, knihovna a charitativní krámek: Bubenská 3, tel Domácí hospic, poradna, odlehčovací služby a půjčovna pomůcek: Dukelských hrdinů 54, tel Den Prahy 7 Městská část Praha 7 chystá na červnové sobotní odpoledne program pro celou rodinu. V sobotu 11. června proběhne ve Stromovce pestrý zábavný program! Zazpívají členové Pěveckého sboru Radost a Kühnova dětského sboru. Ukázky bojových umění předvedou lektoři ze Zhai Hua Wushu Institutu, sportovní aerobik uvidíte v podání Pro Fitness Praha a těšit se můžete také na akrobatický rock n roll, který zatančí Silueta Praha. Na děti čeká Velká pohádková cesta, pirátská show a divadelní představení. Během dne se představí i mnoho dalších sdružení, klubů a firem působících na území Prahy června 2011 od do 18.00, Stromovka, nová zastávka u sparty K lepší dostupnosti městské hromadné dopravy by měla přispět nová zastávka U Sparty ve směru ke stanici Hradčanská. Funguje od 15. dubna letošního roku. Zároveň zůstávají v provozu i stanice MHD u Ministerstva vnitra. Tento stav potrvá zhruba do června 2012, kdy se plánuje dokončení celkových úprav třídy Milady Horákové. Po tomto datu zůstane pouze zastávka U Sparty. pietní akt u mostu barikádníků 5. května se od u pomníku Obětem povstání v květnu 1945 u paty mostu Barikádníků uskuteční pietní akt u příležitosti významného dne Květnové povstání českého lidu a státního svátku Den vítězství. Všichni, kteří chtějí uctít památku padlých hrdinů, jsou srdečně zváni. sparta prague open 2011 V areálu tenisové Sparty ve Stromovce se uskuteční Sparta Prague Open ročník mezinárodního tenisového turnaje žen s dotací USD. Na turnaji se představí česká tenisová jednička Petra Kvitová a řada dalších světových tenistek. V sobotu se koná také exhibice tenisových legend Mansoura Bahramiho s Henrim Lecontem proti Karlu Nováčkovi s Jiřím Novákem, divácké soutěže a program pro děti. Vstupné po celou dobu turnaje zdarma. Více informací naleznete na

14 14 kultura Bio oko: tak trochu jiné kino! Můj permanentní kulturní tip je Bio OKO. Program kina dělají tak osvícení lidé, že je možné jít naslepo, a nikdy nemůžu být zklamaná. Pokud mám vybrat jednu událost, tak to je 9. května ve dokumentární film mladého režiséra Jakuba Hejny Divadlo Svoboda. Kdo chce mít silný a hluboký kulturní zážitek, ať jde určitě na tento film! Nebude zklamán! Helena Třeštíková režisérka Před dvěma roky prošlo Bio Oko rekonstrukcí a od té doby nabízí návštěvníkům originální programové lahůdky. I v květnu můžete vyzkoušet Bio Hazard nebo Oko Naslepo, přijít na promítání s kočárkem a na internetu si třeba odhlasovat, jaký film chcete v kině vidět! Bio Oko prošlo v září 2009 výraznými změnami. Přestavěn byl sál i vstupní část, dále byla zakoupena nová zvukotechnika a projektor. Designér Maxim Velčovský si pohrál s interiérem. Při sledování filmu si tak můžete vybrat mezi obyčejnou sedačkou, lehátkem, sedacím pytlem nebo třeba autosedačkou. Oko také pravidelně každý měsíc uvádí filmy v rámci projektů, ze kterých si vybere opravdu každý. Projekce pro seniory nabízí možnost zhlédnout filmové novinky v dopolední projekci za sníženou cenu 60 Kč. Vždy v úterý od probíhá cyklus Baby Bio, tedy speciální projekce se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Nabízejí útulnou atmosféru pro děti a dávají rodičům prostor věnovat se jak filmu, tak dětem. Maminky a tatínkové mají své děti na dosah a zároveň se mohou dívat na celovečerní dospělácký film. Nikdo se na ně nebude zlobit, když během sledování filmu budou řešit rodinné či akutní výchovné záležitosti. Mezi ty nejmladší projekty Bia Oko patří Bio Hazard, ve kterém je každý měsíc představen jeden nebezpečně hororový film. Květnový Bio Hazard připadá na pátek třináctého a od se bude promítat snímek Podivní. Dalším neobvyklým cyklem je Bio Ucho. Běžná kina se věnují většinou audiovizuální tvorbě, ale Bio Oko má na programu i audioknihu, tedy zvukovou nahrávku literárního díla, ať už namluvenou jedním, či více hlasy. Za zmínku stojí také Soboty pro rodiče s dětmi. Každou sobotu od do probíhá v Oku speciální aktivní program. Vše zahájí hodinové pásmo pohádek, kdy mohou rodiče trávit chvíli bez svých ratolestí. Po skončení filmu si zkušení lektoři převezmou děti a odvedou je na pódium, kde je pro ně připraven program tematicky navazující na zhlédnuté pohádky. Pokud máte rádi překvapení a věříte dramaturgům kina, těšte se na jedinečný zážitek formou Oka Naslepo. Máte možnost vyrazit do kina, aniž byste věděli, na jaký film jdete. Vstupné se neplatí předem, ale až po promítání a zaplatíte přesně takovou částku, jakou sami uznáte za vhodné. A když zjistíte, že jste promítaný film už viděli, kompenzaci v podobě piva zdarma máte jistou. Filmoví nadšenci ocení i projekt Filmjukebox. Pokud totiž nedávají v kinech vaše oblíbené filmy, můžete si na odhlasovat, který film chcete vidět. Bio Oko je zkrátka trochu jiné kino, než na která jsme zvyklí. Bio Oko, Františka Křížka 15,

15 kultura 15 májový koncert 17. května zazpívá pěvecký sbor Radost v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí. Tento tradiční májový koncert začne v 19.30, vstupenky zakoupíte na místě. Kostel sv. Antonína, Strossmayerovo náměstí, TEXT: eliška míkovcová, FOTO: mediafax, jakub poláček, jan hromádko, tomáš třeštík, archiv david koller pokřtí cd ve vltavské Úspěšný hudebník David Koller představí své sólové album 5. května v Kulturním centru Vltavská. Na novou desku Teď a tady si fanoušci Davida Kollera počkali čtyři roky. Pracovali jsme často i šestnáct hodin denně, přes půl roku, řekl k tvorbě alba čerstvý Zpěvák roku. Bývalý frontman skupiny Lucie sestavil doprovodnou kapelu ze sedmi muzikantů, které s sebou bere na turné. Z původní sestavy kapely Lucie přivedl baskytaristu Marka Minárika, kytarový post obsadil Michal Pelant a kláves se ujal Michal Nejtek, známý ze svého působení v souboru avantgardní vážné hudby Agon. I když Koller nahrál bicí na desce sám, v sedmi skladbách angažoval pro koncertní vystoupení slovenského bubeníka Martina Valihoru, který sedmým rokem žije ve Spojených státech, kde absolvoval Berklee College of Music a působí v celosvětově známé kapele japonské jazzové pianistky Hiromi. Vstupenky na pražský koncert jsou k dostání od 280 Kč v předprodeji v pokladně KC Vltavská. KC Vltavská, Bubenská 1, šlechtovka ožije kulturou! Městská část Praha 7 ve spolupráci se společností PARMA CZECH s.r.o. připravila pro návštěvníky Stromovky mnoho kulturních zážitků. 6. května zde proběhne Den pro Rozmarýnu. Od do budete moci zhlédnout vernisáž fotografií dětí z dětských domovů, budou probíhat také různé workshopy. Od vystoupí Marcele band. Ve čtvrtek 12. května zde proběhne koncert skupiny H. B. Gang, 27. května vystoupí Michael Marquez. Vstupné na všechny akce je dobrovolné a vybraná částka bude věnovaná na projekty zaměřené na pomoc dětem a mladistvím v dětských domovech. Šlechtova restaurace, Stromovka, Slovanská epopej v Praze Do 22. května je návštěvníkům Veletržního paláce umožněn přístup do Malé dvorany, kde je umístěno pět pláten Slovanské epopeje. Nejedná se však zatím o výstavu, plátna zde byla rozvěšena z důvodu restaurátorského ošetření a nyní budou krátkodobě zpřístupněna v rámci vstupného do Veletržního paláce. Národní galerie Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Benefice pro japonsko Česko-japonská společnost ve spolupráci s Botanickou zahradou v Troji pořádá 7. května od do benefiční akci pro Japonsko. Na programu je tvorba ikebany, čajový obřad, prodej obrázků, ukázka bojového umění, exhibice bubeníků a koncert flétny shakuhachi. Výtěžek ze vstupného poputuje do zemětřesením poničeného Japonska. Botanická zahrada v Troji, Nádvorní 134, suzi quatro Americká rockerka Suzi Quatro vystoupí 27. května na Výstavišti! Tato hudební ikona sedmdesátých a osmdesátých let se vrací s novou deskou a vyráží na velké turné. Vstupenky jsou k dostání v přeprodeji od 650 Kč. Incheba, Výstaviště Praha 7, qotsa ve vltavské Skupina Queens of the Stone Age vystoupí 29. května v KC Vltavská v rámci evropského turné, kterým podporuje reedici svého debutového alba. Vstupenky stojí 710 Kč. KC Vltavská, Bubenská 1,

16

17 profil 17 na sýrech vzniká závislost Praha 7 zasáhla do života Jiřího Malíka několikrát: dvacet let zde bydlel a otevřel zde i svůj první obchod se sýry. Tomu se dařilo natolik dobře, že časem přibyly další a další. Právě na Letenském náměstí se tak zrodila síť známých prodejen. Podle jejího spolumajitele to byla spíš náhoda než promyšlený tah. text: (ma), FOTO: mervyn sterneck Svou první prodejnu Cheesy jste otevřel na Letné a vlastně její úspěšnost tak trochu rozhodla o tom, že v tomto oboru podnikáte dál. Měl jste nějaký konkrétní důvod k tomu, otevřít obchod právě v Praze 7? Měl, dlouho jsem v Praze 7 bydlel a v tom samém domě jsem už i jednou podnikal. Prodával jsem tam gramofonové desky, jenže pak se trh s deskami zhroutil a tyto prodejny skončily po celé Praze. Poté tam byl skateshop, který zhruba po roce skončil. A tehdy jsme se rozhodli v obchodě jsme dva plus máme společnici z Holandska že zkusíme podnikat. Nejdřív jsme chtěli dělat bagety, ale pak, když jsme zjistili, že je obchod volný, tak nás napadla kamenná prodejna se sýry. Otevřeli jsme na konci října 2006, tehdy jsme si všichni půjčili peníze, abychom ho naplnili zbožím, a za čtyři dny byl vyprodaný. A my nevěděli, co máme dál dělat. Nakonec jsme do měsíce otevřeli další obchod na Smíchově a další v Ostravě. Jak to, že jste najednou byli tak úspěšní, když tady podobné pokusy byly a majitelé své obchody brzo zavřeli? Myslím si, že to byla šťastná ruka a shoda náhod, co se týká místa i času. Otevřeli jsme na konci roku 2006, kdy země prosperovala a nebyla zde žádná krize, navíc na Letné žije hodně cizinců, kteří tyto obchody znali. A také zvenku věděli, že tyto sýry jsou dražší, protože zrajou i několik let a i během této doby se o ně člověk musí každý den starat. Navíc jsme byli první, kdo měl sýry vystavené na policích, což tehdy bylo nemyslitelné a chtěli nám kvůli tomu obchod zavřít. A určitě nám pomohl supermarket naproti. Lidé si tam nakoupili a pak šli k nám pro sýry. Než jste začal obchodovat se sýry, věnoval jste se nákupu a prodeji desek. Není to trochu velký skok? Je to sice skok, ale já se k sýrům dostal právě díky deskám. Před tím jsem nikdy nebyl labužník. Ale jak jsem jezdil do Rotterdamu, kde jsem celý den stál se sluchátky na uších, tak nebyl čas na jídlo. Jen naproti byl takový sýrový krámek, kde jsem si obzvlášť oblíbil jeden sýr mimochodem, dodneška ho v našich obchodech nemáme a na ten jsem chodil. Když jsem pak zjistil, že prodávat desky už nemá cenu, napadlo mě zkusit právě tohle. Navíc mám holandskou kamarádku, která mi v tom pomohla. Po měsíci od toho okamžiku jsme už začali otevírat. Dokážou Češi ocenit kvalitní sýr a vybrat si ho? Určitě, u nás v obchodech nemáme obyčejné prodavače, ale školené lidi, kteří tomu rozumí a dovedou poradit. Zhruba osmdesát procent sýrů jde u nás zdarma ochutnat. Když jsme otevřeli, byla velká spotřeba ochutnávek. Nyní se už setkáváme s tím, že si lidé berou třeba sedm druhů sýru, ale jen po pěti dekách. A už ochutnávat nechtějí, vědí, co kupují. Jaký sýr mají lidé v Praze 7 nejraději? Z kozích sýrů, které jsou zcela jiné než ty české, je to ten, kterému se slangově říká divoká koza. Kozy, z jejichž mléka se vyrábí, se krmí jen trávou a v zimě slámou. A nemají na rozdíl od těch českých v sobě tolik koziny, i já jsem jim přišel na chuť. Někdo sice nad kozími sýry stále ohrnuje nos, ale kozí holandské polotvrdé sýry jsou jiné. Dále jsou pak oblíbené goudy a třeba takzvaná přestárlá gouda, což je hodně tvrdý sýr, vhodný spíš jako delikatesa k vínu. Ale máme také označené sýry pro děti, protože ty přestárlé jsou hodně slané, a pro ně tedy nevhodné. Pokud byste věděl, jaký obchod se sýry bude mít úspěch, šel byste do toho třeba dřív? Udělal byste z dnešního pohledu něco jinak? Kdybych to věděl, tak je jasné, že bych do toho šel dřív. Ale možná třeba v roce 2003 ještě nebyl ten správný okamžik pro sýry. Navíc nikdo z nás před tím neměl žádné zkušenosti s byznysem. A co bych dělal z dnešního pohledu jinak? Nevím, jestli bych se pustil do franšízy. Jaké máte plány do budoucna? Chcete zůstat u obchodu se sýrem, nebo vás láká zkusit něco nového? Zkusil bych něco jiného, jen kdyby sýry přestaly jít, a to si nemyslím, lidé budou jíst pořád. Navíc si myslím, že na sýry vzniká závislost. A protože sýr a víno je velice dobrá záliba, tak prodáváme i vína, například z vinic herců Gérarda Depardieua nebo Pierra Richarda, který k nám už přijel a podepisoval viněty svých vín. Chtěli bychom mít svou vlastní produkci sýrů, rozšířit nabídku o regionální produkty, plánujeme menší automat na čerstvé mléko a to vše doplnit i vlastními pekařskými výrobky. Takže spíš než o změně uvažuju o plánech do budoucna. 3 oblíbená místa: Stromovka když jsem tu bydlel, tam jsem chodil nejraději se psem na vycházky. Letenská plán mám rád ten výhled. Wakata club

18 18 představujeme s dětským oddílem do přírody a za sportem S jarem přichází krásné počasí a samozřejmě také doba, kdy můžeme trávit více času na čerstvém vzduchu. A to platí hlavně pro děti. Proto vám na následujících stránkách představíme několik oddílů, které se venkovním volnočasovým aktivitám dětí věnují, ať už formou jednorázových akcí, nebo pravidelných schůzek a tréninků. Je z čeho vybírat! Pionýrský oddíl Fregata Dětský oddíl Fregata, který se věnuje vodní turistice, poznávání přírody a nejrůznějším sportům, působí na Sedmičce již 27 let. Pořádá pravidelné schůzky pro chlapce i dívky ve věku od 8 do 14 let ve vlastní klubovně každou středu od do Děti se mohou těšit také na několik víkendových akcí, týdenní lyžařský pobyt na horách a hlavně třítýdenní letní tábor v jižních Čechách, který se koná v termínu od do Zájemci mohou kontaktovat vedoucího oddílu Ing. Michala Vohralíka (tel.: , Fregata, klubovna v areálu dětské školky U Uranie 16, Dům dětí a mládeže Praha 7 Zápis do většiny kroužků sice probíhá pololetně, ale Dům dětí a mládeže Praha 7 pořádá také jednodenní akce a prázdninové tábory. Nabídka je bohatá, od týdenních po třítýdenní akce s tematickým zaměřením od disko tanců přes experimentální archeologii až po florbal. Kompletní nabídku najdete na webových stránkách V prostorách DDM bude i letos během celých letních prázdnin probíhat příměstský tábor. Cena zůstává 150 Kč za den. Přihlašovat se můžete u Mgr. Jiřího Svobody (tel.: , Dům dětí a mládeže Praha 7, Šimáčkova 16, Tenisová škola Tallent 18. dubna začala v tenisové škole Tallent nová sezona! Na ukázkovou hodinu, která je zdarma, jsou zváni předškoláci, školáci ale i všichni ostatní bez ohledu na věk. Hlavním cílem je zapojit všechny přítomné do cvičení a her po celou dobu tréninku. Jak říká trenérka Marcela Turoňová: Sport umožňuje dítěti vydat přebytečnou energii a zároveň získat energii novou, plynoucí ze samotné radosti z pohybu. Pokud dítě nebaví kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou. Kromě tenisových kurzů připravuje škola program na celé léto v podobě příměstských táborů, tenisových táborů a kempů. Tenisová škola Tallent, tel.: , , TEXT: eliška míkovcová, foto: archiv

19 dětské oddíly 19 Skautské oddíly na Sedmičce V Praze 7 fungují čtyři oddíly v rámci tří skautských středisek. Prvním z nich je 85. středisko Bílý Albatros Praha, které má dívčí oddíl Argyroneta a chlapecký oddíl Araneus. Softballový a baseballový tým Sportovní klub SaBaT Praha pořádá celoročně nábor pro dívky od 8 do 13 let do softballových týmů. Příjímá také chlapce a dívky od 7 let do žákovských baseballových týmů. Nábory na softball probíhají na trénincích vždy v úterý a ve čtvrtek od u trenérek. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte trenérku Jitku Horovou (tel.: , Více informací o baseballových týmech získáte u trenérky Heleny Vavrušové (tel.: , Tréninky probíhají vždy v pondělí a čtvrtek od SaBaT, U Vltavy 1, Malí ochránci přírody Pterodactylus Pterodactylus je oddíl Českého svazu ochránců přírody pro děti od 9 do 12 let. Může se chlubit pravidelnou celoroční činností, množstvím víkendových výprav a letními i zimními tábory. Je zaměřen na všestranný pohyb, zajímavou a pestrou činnost, turistiku několika druhů (vodácká, cyklistická, pěší a lyžařská) a trochu víc než jiní také na geologii, speleologii a všechno, co souvisí s přírodou. Přihlásit se do oddílu je možné telefonicky nebo em u vedoucích oddílu (Ondra , Jana ; Pterodactylus, ČSOP, Na Výšinách 1000, Argyroneta Schůzky dívčího oddílu Argyroneta probíhají v klubovně na adrese Šternberkova 7. Kromě toho se děti účastní letního táboru na Šumavě a zimního lyžařského táboru v Krkonoších. Během roku jsou pořádány jednodenní a víkendové výlety pěšky nebo na kole. Oddíl přijímá nové členky ve věku od 5 do 12 let. Araneus Chlapecký oddíl Araneus se více než dvacet let snaží vést děti k samostatnosti a odpovědnosti a pomoci jim všestranně rozvíjet svou osobnost. V současné době oddíl přijímá chlapce od 5 do 15 let. Schůzky jsou děleny do dvou skupin podle věku chlapci od 11 do 15 let se scházejí každou středu od do 18.30, mladší chlapci od 6 do 11 let mají schůzku každé pondělí od do středisko VATRA Praha je druhým skautským střediskem fungujícím na Sedmičce a zaměřuje se na nejmladší děti. Nové členy bere již ve věku 4,5 roku. Děti společně tráví čas hraním, povídáním a učením se. Ti nejmladší na víkendové výpravy nejezdí, ale jednodenní akce jsou pro ně vhodné. Vedoucí Michaela Lapáčková má několik let praxe v MŠ jako učitelka a oddílu se věnuje přes deset let. Ve středisku jsou také dvě družiny pro větší děti, které mají už program i s víkendovými výpravami. Jedná se o smíšený kolektiv, kde tráví společně čas kluci i holky. Více informací získáte u jednotlivých vedoucích: Míša Lapáčková (tel.: , Kačka Musilová ( , Haškova 629/7, 45. skautské středisko Silmaril sídlící ve Vodárenské věži na Letné oslavilo v loňském roce dvacet let svojí existence. Zážitky, pohyb v přírodě, zázemí dobré party, vědomosti, poznávání přírody či sportovní vyžití, všechno to skautský program zahrnuje. Náplň akcí zajišťují dospělí vedoucí, kteří sami ve středisku vyrostli a kteří prošli systémem skautských odborných kvalifikací. Mezi aktivity patří pravidelné schůzky v klubovně a víkendové akce většinou mimo Prahu, které jsou pořádány jednou až dvakrát do měsíce. V létě všechny čeká letní tábor, který je vždy tematický. Letos bude na motivy Tolkienova Hobita. Skauti ze Silmarilu se rovněž podílejí na mnoha veřejných projektech, mezi něž patří například sbírka Postavme školu v Africe či Betlémské světlo. Silmaril přijímá v současné době nové členy kluky a holky ve věku 7 10 let. Více informací vám sdělí Petr Neumann (tel.: , Vodárenská věž na Letné,

20 20 nejoblíbenější Nejoblíbenější vzdělávací instituce Hlasování ankety Nejlepší na Sedmičce běží dál! Aktuální pořadí firem, založené na spokojenosti zákazníků, najdete na webových stránkách Tento měsíc představíme nejlépe hodnocené firmy působící v oblasti vzdělávání. fotovideokurzy Firma nabízí kurzy pro všechny, kdo se zajímají o digitální fotografování a o dokumentární i hranou filmovou tvorbu. Všichni účastníci se naučí ovládat své vlastní digitální přístroje a pořizovat s nimi kvalitní fotografie nebo videa. Kurzy jsou zaměřeny především prakticky, probírá se také teorie nutná k pochopení všech funkcí fotoaparátu či kamery. Předností kurzů je malý počet účastníků. Kontakt: Fotovideokurzy, Letohradská 58, studio tana Rekvalifikační vzdělávací zařízení s akre-ditací MŠMT Studio Tana se zaměřuje na výuku dospělých a rekvalifikační kurzy zaměřené na péči o tělo. Velký důraz je kladen na praktickou výuku. Kromě rekvalifikačních kurzů najdete v nabídce také mnoho zájmových a doplňkových kurzů, kterými lze zlepšit své schopnosti. Kontakt: Studio Tana, Tusarova 15, bohemian ventures Společnost dováží a distribuuje cizojazyčnou literaturu. Najdete zde kompletní nabídku materiálů na výuku angličtiny učebnice, slovníky, gramatiku, zjednodušenou četbu Penguin Readers a moderní anglickou beletrii. Bohemian Ventures má výhradní zastoupení Pearson Longman. Kontakt: Dělnická 13, Praha 7, 10 nejoblíbenějších 1. fotovideokurzy Letohradská 58/ studio tana, Tusarova bohemian ventures Dělnická jeden jazyk nestačí V Závětří 6 5. obchodní akademie holešovice, Jablonského 3 6. growth point 89 Na Ovčinách 2 7. navreme boheme Dukelských hrdinů péče o hlas a řeč Ortenovo náměstí agentura educo Dobrovského Akademie sociálního umění Tabor, Jana Zajíce 32 Pořadí firem v anketě k TEXT: eliška míkovcová, foto: archiv inzerce

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání:

Přítomni: Omluveni: Hosté: Předsedající: Miroslav Tutter MBA. - předseda. Usnášení schopná: Program jednání: Zápis z 1. jednání Sportovní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015 konané dne 25.02.2015 od 17:00 do 19:28 h, v místnosti č. 142, 1. patro, ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Seznam členů komise:

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis z 5. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 04.05.2015 od 17:00 do 19:30h v místnosti č.

Zápis z 5. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 04.05.2015 od 17:00 do 19:30h v místnosti č. Zápis z 5. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 04.05.2015 od 17:00 do 19:30h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Ing. Jiřina

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007

Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007 Kalendář akcí ÚŠ ČOS leden 2007 září 2007 Leden 4.1. - 7.1. Cvič. všestrannosti II. tř., (26/06) / škol. - 3. konz. / Severák / ajurcickova@sokol.eu Cvič. RDPD II. tř., (27/06) / škol. - 3. konz. / Severák

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE

NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE KONFERENCE TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY FIREMNÍ VEČÍRKY OSTATNÍ FIREMNÍ AKCE DÁREK PRO OBCHODNÍ PARTNERY A KLIENTY ROZŠÍŘENÍ BENEFITNÍHO PROGRAMU PRO ZAMĚSTNANCE NETRADIČNÍ CENY DO

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 7 dne 19. května

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více