ZPRAVODAJ BENÁTECKA. V tomto čísle najdete: číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč. 6. listopadu 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA. V tomto čísle najdete: číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč. 6. listopadu 2009"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč 6. listopadu 2009 V tomto čísle najdete: 2. změna rozpočtu str. 4 ZŠ, MŠ str Nová expozice v Muzeu Benátky str. 18 BFA str. 23 Sport str Městské centrum komplexní péče (str. 16 a 17) BENÁTKY V Badmintonovou exhibici indonéského národního týmu dne 15. října 2009 zahájil starosta města Benátky nad Jizerou Jaroslav Král, velvyslanec Indonéské republiky v ČR Jeho Excelence Salim Said a prezident benáteckého badmintonového klubu Petr Martinec (vlevo) více informací na str. 36 a 37 Foto: emje To se psal rok 1989 Foto poskytlo Muzeum Benátky PROMĚNÁCH ČASU Rok 2009 je rokem, kdy si připomínáme 660 let od založení Nových Benátek. Nechci se zabývat historií, od toho jsou povolanější (Dr. Beneš). Rok 2009 je zároveň rokem, kdy si připomínáme 20 let od tzv. sametové revoluce. Určitě je zajímavé, podívat se na těch 20 let města v kontextu právě 660 let v kontextu historie. Město Benátky nad Jizerou je poměrně složitý organismus. Jeho historický vývoj (složení z pěti historických částí) a jeho geografické rozložení vytváří celek z částí, kde každá má své specifikum. Jsou města snadno organizovatelná, města, která mají jedno centrum. U měst naší velikosti se málokdy vidí, aby měla dvě nebo více přirozených center. Z této skutečnosti vyplývají problémová specifika, která je nutné řešit a slaďovat. Specifika ve vybavenosti, infrastruktuře, dopravní zátěži, životním prostředí atd., ale hlavně v myšlení obyvatel. Pokud se město vyvíjí historicky harmonicky, získá pak určitou kompaktnost, společenskou setrvačnost a tradici. Nepřísluší mi hodnotit předchozí období v dějinách města, to ať posoudí povolanější. Události r začaly psát novou současnost města. Zásadní změny politické a společenské přinesly i změny hodnot v životě města. Město se muselo vyrovnat s důsledky privatizací, restitucí. Začaly se akceptovat nové termíny kapitál, míra nezaměstnanosti, svobodné podnikání, nové spektrum politických stran atd. V tomto rámci se snažilo nové vedení města zachovávat vyrovnaný postoj k základním životním hodnotám, vytvářet příznivé společenské klima a zároveň odstraňovat obrovský vnitřní dluh v infrastruktuře a vybavení města, ať už to byla školní, zdravotnická, sociální zařízení města, kulturní památky, nebo dopravní infrastruktura, zasíťování všech městských částí či zařízení sportovní. Muselo zároveň dbát o zajištění základních parametrů životního prostředí, vytváření sítí sociálních a zdravotnických služeb pro potřebné, zajištění dopravní obslužnosti. Reagovat na vývoj nezaměstnanosti, tím, že rozšířilo nabídku pracovních míst v nové průmyslové zóně. Ne vždy se vše dařilo podle představ, zvláště když se objevily překážky, kterým nelze zatím čelit např. povodně v roce 2000 či finanční krize v současnosti. Město docílilo za 20 let příznivých parametrů. Byly zachovány tradiční kulturní akce (BFA, Benátecký pohár - soutěž ve společenském tanci), vytvořeny nové (Novoroční ohňostroj, Prvomájový jarmark, Ochutnávka vín, Zámecké slavnosti). Rozvíjí se školství, síť zdravotních a sociálních služeb, zařízení města dostávají nový kabát. Městská zastupitelstva vykazovala na rozdíl od orgánů tzv. velké politiky vysokou politickou kulturu, což se projevovalo i na pružnosti v rozhodování. Město prošlo za posledních 20 let složitým vývojem. Určitě je stále co vylepšovat, co napravovat. Snahou byl vždy jen prospěch a rozvoj města s vytvořením příznivého klimatu. Zda se tato snaha dařila či daří, je na posouzení občanů města. Pokud budou s vývojem města spokojeni, bude to to největší ocenění této snahy a to je deviza dalšího harmonického rozvoje. Doufejme, že toto období v kontextu dějinného vývoje města obstojí a společně si držme palce i do budoucnosti. Jaroslav Král starosta města

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Revitalizace Husova náměstí a přilehlých ulic Zhotovitel: firma H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav Stavební práce na náměstí pokračují zrychleným tempem, aby většina byla hotova do zimy. Je hotova dlažba na polovině nová v béžové barvě. V opačných odstínech jsou provedeny parapety oken a římsy. Obkládá se sokl budovy. Uvnitř probíhají obklady a dlažby na sociálních zařízeních v žluté a zelené barvě a malování jednotlivých místností. Osazují se vnitřní parapety oken. Výstavba nového víceúčelového hřiště v lokalitě U Silvie Zhotovitel: Linhart spol. s r.o., Brandýs n. L. St. Boleslav V měsíci říjnu došlo k vybetonování podkladu pro položení umělého trávníku. Dále byla položena zámková dlažba na přístupové komunikaci a před objektem šaten uvnitř areálu. Došlo k dokončení instalace hracích prvků a k dokončení dopadových ploch na dětském hřišti. Pokračovaly truhlářské práce na objektu šaten. asfaltového krytu páteřní komunikace vedoucí od restaurace U internátu a směřující k napojení na ulici Pražskou a k rekonstrukci komunikací pro pěší. Důraz na zajištění bezpečnosti chodců vedl k navržení zpomalovacích prahů. Zpomalovací práh s krytem ze zámkové dlažby je navržen v prostoru před MŠ. V rámci rekonstrukce budou osazeny prvky povrchového odvodnění. K povrchovému odvodnění jsou navrženy uliční vpusti. Dále bude provedena přeložka sdělovacího vedení Na budoucích zelených plochách Husova náměstí byla dosypána nová zemina, seje se tráva a sází keře Foto: emje Na Husově náměstí se dokončují povrchy komunikací V měsíci říjnu byl při výstavbě víceúčelového hřiště v lokalitě U Silvie vybetonován podklad pro položení umělého trávníku Rekonstrukce náměstí 17. listopadu Zhotovitel: SYNER s.r.o., Liberec Ve druhé polovině měsíce října došlo k předání staveniště a byl proveden částečný prořez dřevin, které se nacházejí v místech dotčených stavbou. V letošním roce bude zahájena I. etapa, která zasáhne komunikace a parkovací stání před č.p. 514, 515, 500, 501, 518, 519 a 520. Záměrem celé rekonstrukce je zvýšení kapacity parkovacích stání (jedná se o podélná, kolmá i šikmá stání), dále dojde k opravě a bude vybudováno nové veřejné osvětlení. Rovněž budou upraveny plochy pro umístění kontejnerů na tuhý komunální odpad. Kostel sv. Martina V kostele sv. Martina probíhá restaurování dřevěné kazatelny a oltáře. Práce provádí na základě výběrového řízení Dagmar Lebenhartová z Prahy, pozlacování Jana Skalníková z Chotěšic a truhlářské a řezbářské práce Marek Jakl z Mělnického Vtelna. Tento mobiliář je ve vlastnictví Římskokatolické církve, která uzavřela s Městem Benátky nad Jizerou smlouvu Vaněčkovy ulice a téměř celé náměstí. Zde se dokončuje dlažba z žulových kostek na komunikacích i mozaiková dlažba chodníků. Kolem kaple sv. Rodiny (tzv. Kafemlejnek) byla vydlážděna plocha z úlomků čediče. Na budoucích zelených plochách byla dosypána nová zemina, seje se tráva a sází keře. Ve větším počtu než původně jsou osazeny lampy veřejného osvětlení a dokončuje se slavnostní osvětlení kaple. Rekonstrukce a přístavba domu čp. 432 Žižkova ulice na MŠ Zhotovitel: firma CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa Fasáda na nové školce je hotova. Barevně je oddělena část původní ve žlutém odstínu a část Jednostranné zvýšení nájemného z bytu Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou odsouhlasilo na zasedání dne jednostranné zvýšení nájemného z bytu od v maximální výši, tj. na cílovou částku ve výši 63,67 Kč/m 2 u kategorie byt a 57,30 Kč/m 2 u kategorie snížená kvalita bytu. Nájemné bylo přepočteno a zasláno všem uživatelům městských bytů. Na základě jejich argumentů Zastupitelstvo přehodnotilo své rozhodnutí a schválilo dne odklad účinnosti cílového nájemného až do roku Pro jednotlivé uživatele bude ještě v tomto roce připravena k podpisu dohoda, popř. dodatek ke smlouvě o nájmu bytu s navýšením. V případě, že uživatel nebude souhlasit a odmítne podepsat, bude nájemné navýšeno dle původního schváleného návrhu a to od Odklad účinnosti cílového nájemného až do roku 2013 Přehled nárůstu v jednotlivých letech období byt-navýšení o Kč/m 2 byt-navýšení o Kč/m 2 byt-navýšení o Kč/m 2 byt-navýšení o Kč/m 2 dříve I. kat dříve II. kat. dříve III. kat. dříve IV. kat. 1-12/2010 Kč 10,- 35,01 Kč 10,- 31,65 Kč 10,- 28,13 Kč 10,- 25, /2011 Kč 10,- 45,01 Kč 10,- 41,65 Kč 10,- 38,13 Kč 10,- 35, /2012 Kč 10,- 55,01 Kč 10,- 51,65 Kč 10,- 48,13 Kč 10,- 45, /2013 Kč 8,66 63,67 Kč 12,02 63,67 Kč 9,17 57,30 Kč 12,02 57,30 cíl. hodnota 63,67 63,67 57,30 57,30

3 6. listopadu 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 o výpůjčce a město dostalo na restaurátorské práce dotaci 50 tis. Kč z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Zateplení polikliniky Zhotovitel: STAV - AGENCY s.r.o., Liberec Technický dozor investora: Realstav MB spol. s r.o. Mladá Boleslav Začátkem měsíce října byla dokončena fasáda také ve vstupní části budovy. Byly dokončeny drobné úpravy uvnitř budovy. Ve druhém týdnu měsíce došlo k úklidu staveniště a úpravám terénu v okolí budovy. Hotové dílo bylo předáno ve druhém týdnu měsíce října. Celkové náklady na tuto akci dosáhly výše Kč. Na realizaci této akce se podařilo Městu získat dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši Kč. Celkové náklady na zateplení polikliniky v Benátkách nad Jizerou II dosáhly výše Kč Rekonstrukce Smetanovy ulice Ve Smetanově ulici probíhá pokládka kabelu vysokého napětí od trafostanice ve střední části do trafostanice u náměstí. Současně se na Vyhlídce Jaroslava Matouška pokládá kanalizační řad, do kterého se zaústí dešťové svody i splaškové přípojky z jednotlivých domů okolo. Práce jsou Na Vyhlídce Jaroslava Matouška se pokládá kanalizační řad, do kterého se zaústí dešťové svody i splaškové přípojky z okolních domů Fota na straně 2 a 3: MěÚ komplikované velkou hloubkou kanalizace a skalním podložím. Ve spodní části ulice bylo dokončeno napojení dlažby na Soumarovu ulici. Lapidárium V zámeckých sklepích se připravuje expozice soch. Projekt na osvětlení a úpravy prostoru vypracoval Ing. arch. Pavel Mudruňka ze Sezemic u Pardubic. V současné době zde pracovníci Technických služeb vyzdívají podstavce pod jednotlivé sochy a následně sem budou sochy přestěhovány z různých míst, kde byly dosud uloženy. V prvním podzemním podlaží jich bude 9, v druhém podzemním podlaží bude 6 soch Karikatur, které byly původně umístěny na ohradní zdi nádvoří. V průběhu zimy bude opraveno také schodiště mezi jednotlivými podlažími sklepů. Oprava komunikace v ulici Soukalova Rekonstrukce komunikace v Soukalově ulici bude zahájena na jaře příštího roku. Do konce roku 2009 bude probíhat pasportizace stavu vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Burčákové slavnosti Na pozvání města Hustopeče (cca 6 tis. obyvatel) se starosta našeho města Jaroslav Král zúčastnil i letošních Burčákových slavností v Hustopečích, městě, které patří k nejstarším osídleným územím na jižní Moravě a které je spjato s osobou našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Vrcholem slavností je Historický průvod a zasedání Burčákové unie. Členy unie je již 49 obcí a měst což představuje letos již asi 100 tisíc obyvatel. Je to včetně našeho města a pěti obcí, přijatých do unie letos a mezi kterými bylo i slovenské město Svätý Jur. Letos se pochlubila Burčáková unie ustanovením nové speciální vojenské složky Podzemní vojsko, které má za hlavní úkol průzkum podzemí za účelem zjistit, kde je nejlepší víno. Intráda města Benátky nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou má městský znak, řetěz i prapor. Co dosud město až dosud postrádalo, byla znělka města. V současné době však již Benátky nad Jizerou mají i svoji znělku. Intrádu zkomponoval prof. Jan Kasal na motiv z melodramu Jiřího Antonína Bendy Ariadna na Naxu. Byla nahrána žesťovým souborem členů České Filharmonie Praha. MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č.102/4z/2009 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat stavební pozemek č. 271 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 543 m 2 v k.ú. Nové Benátky ulice Miroslava Soumara, v majetku Města Benátky nad Jizerou, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši 1000 Kč/m 2 - inženýrské sítě v dosahu pozemku - na tomto pozemku lze realizovat stavbu rodinného domu V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi st.p.č. 271 v k.ú. Nové Benátky NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v hod ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 1 % z celkové vyvolávací ceny (tj Kč). Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 (jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Stavební pozemek č. 271 v k.ú. Nové Benátky

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Druhá změna rozpočtu Výdaje (uvádíme pouze změněné výdajové částky) Par. Název Návrh 2009 v Kč 1. rozpočtová změna Předpoklad Změna +, 1014 Nákup služeb - psí útulky , , , , Prezentace města , , , , Veřejné prostranství , , , ,00 Hřiště u Silvie , , , , Komunikace , , , ,00 Husovo náměstí , , , , Chodníky, parkoviště , , , , Dopravní obslužnost , , , , Vodovodní přípojka Dražice, prodejna Hanička , , Příspěvek MŠ , , , , Opravy MŠ , ,00 0, , Investice MŠ , , , ,00 MŠ Žižkova , , , , Opravy ZŠ Husovo náměstí , , , Investice ZŠ Husovo náměstí , , , , Investice ZŠ Pražská , , , , Základní umělecká škola , , , , Letní kino , , , , Knihovna, Informační středisko , , , , Fotodokumentace , , , , Opravy kulturních památek , , , , Sportovní areál , , , , Přístavba tělocvičny , , , , Příspěvky klubům , , , , Poliklinika-zateplení střechy a fasády , , , , Ostatní nemovitosti , , , , Dům-služebna městské policie , , , , Vybavení a provoz služebny městské policie , , Demolice čp , , Bytové hospodářství , , , , Nein. transfery společen. vlastníků jednotek , , Výstavba inž. sítí , , , , Komunální služby , , , , Stanoviště na tříděný odpad , , , , Vybavení sběrného dvora , , Městské centrum kompl. péče příspěvek , , , , Městské centrum kompl. péče , , , , Azylový dům pro ženy , , Volby do EP , , Správa , , , , Vypořádání dotací a příspěvků , , , ,00 C e l k e m výdaje , , , ,00 Druhá změna rozpočtu Příjmy (uvádíme pouze změněné příjmové částky) Par. Pol. Název Návrh 2009 v Kč 1. rozpočtová změna Předpoklad Změna +, Daňové příjmy , , ,00 0,00 Nedaňové příjmy 3412 Sportovní areál , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , , , Pronájem kotelny , , , , Odměny za odpady , , , , , , , ,00 Dotace 4111 Neinvest. dotace - volby EP , , ,00 Úřad práce , , , , , , , ,00 Celkem příjmy , , , ,00 Revolvingový úvěr , ,00 C e l k e m příjmy , , , ,00

5 6. listopadu 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou Městské centrum komplexní péče Ú z e m n í p ů s o b n o s t poskytovatele: Benátky nad Jizerou, domácí ošetřovatelská péče (mimo Benátky nad Jizerou i okolní obce dle dohody) Popis poskytovaných služeb Pečovatelská služba, Domov pro seniory (počet klientů čekajících na umístění se pohybuje kolem 120 žádostí, z toho jich cca 20 potřebuje službu akutně s ohledem na zdravotní stav), Denní/Týdenní stacionář, Domácí ošetřovatelská péče byl podrobně uveden v předcházejících vydáních Zpravodaje Benátecka a v tomto čísle v textu pod názvem Činnost orgánů města. 2. Domov U Anežky K o n t a k t n í ú d a j e o poskytovateli: Domov U Anežky, nám. 17. listopadu 703, Benátky nad Jizerou II tel , ředitelka: Ing. Eva Rovná, sociální pracovnice: Bc. Zuzana Bukvičková Ú z e m n í p ů s o b n o s t: Středočeský kraj P o p i s poskytovaných služeb: Domov U Anežky poskytuje svým klientům celodenní péči. Domov je moderně vybaven a uzpůsoben potřebám klientů. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, anatomickými křesly, lednicí, TV a rádiem. K pokoji náleží samostatné sociální zařízení a vestavěná skříň v předsíni. V rámci celodenní péče jsou poskytovány dle indikace lékaře fyzioterapeutická cvičení s možností využití řady rehabilitačních pomůcek. Klienti mají možnost se účastnit volnočasových aktivit. Měsíční poplatek zahrnuje ubytování, stravu, úklid, praní, žehlení a rehabilitaci. C í l o v á s k u p i n a: mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s tělesným, zdravotním, zrakovým a jiným zdravotním postižením, senioři K a p a c i t a: 64 míst (23 dvoulůžkových a 18 jednolůžkových pokojů) D o s a ž i t e l n o s t s l u ž b y: nepřetržitý provoz možnost návštěv dle potřeby služby si hradí každý klient sám využívá se příspěvek na péči měsíční poplatek činí 8 340,- Kč, u diabetiků 8 400,- Kč (rok 2009) P e r s o n á l n í z a j i š t ě n í: 40 osob, z toho 23 v přímé péči F i n a n č n í z d r o j e: platby klientů, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dotace Č e k a c í d o b a na umístění do Domova U Anežky se pohybuje kolem 1 roku 3. Azylový dům K o n t a k t n í ú d a j e o poskytovateli: Město Benátky nad Jizerou, Azylový dům pro bezdomovce, Podolecká ulice Benátky nad Jizerou I tel Martina Eichlerová Ú z e m n í p ů s o b n o s t: Benátky nad Jizerou P o p i s byl uveden v říjnovém čísle Zpravodaje Benátecka na straně 5 4. Klub pro seniory K o n t a k t n í ú d a j e o poskytovateli: Město Benátky nad Jizerou, Klub pro seniory (budova bývalého internátu), nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II Kontaktní osoby: Milena Vraníková tel , MUDr. Kroupová tel , Ú z e m n í p ů s o b n o s t: Benátky nad Jizerou P o p i s poskytovaných služeb: Klub pro seniory nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity určené zejména pro seniory. V programu nabízí zejména pohybová cvičení, odborné přednášky, vzdělávání v technikách ručních prací, besedy se zajímavými lidmi. Program může být tematicky uzpůsoben a věnován konkrétnímu období např. Velikonoce, Vánoce, apod. C í l o v á s k u p i n a: senioři, široká veřejnost P o k r a č o v á n í K a p a c i t a: cca 30 osob D o s a ž i t e l n o s t s l u ž b y: provoz úterý a čtvrtek od 14:00 19:00 hodin, v roce 2009 pravidelně středa od 14 hodin vzdělávání v technikách ručních prací, po domluvě probíhá svoz zájemců P e r s o n á l n í z a j i š t ě n í: 1-2 osoby F i n a n č n í z d r o j e: Město Benátky nad Jizerou 5. Mateřské centrum Klub matek z Benátek K o n t a k t n í ú d a j e o poskytovateli: Sídlo sdružení: Občanské sdružení Klub matek z Benátek, Jiřího Wolkera 16/125, Benátky nad Jizerou Místo setkávání: budova bývalého Internátu, nám. 17. listopadu Benátky nad Jizerou II tel , P r á v n í f o r m a poskytovatele: Občanské sdružení Ú z e m n í p ů s o b n o s t: Benátky nad Jizerou a okolí P o p i s p o s k y t o v a n ý c h s l u ž e b: Občanské sdružení se zaměřuje na tvorbu aktivit pro matky s dětmi a jejich další rodinné příslušníky. V rámci své činnosti se orientuje na provozování mateřského centra a organizaci programů pro děti, vzdělávání, terapeutickou a relaxační činnost. Nabízí možnost pomoci při řešení sociálních otázek a složitých životních situací, sociální poradenství. Poskytuje možnost integrace (prevence proti sociální izolaci), sounáležitosti, pomoc se zvládáním role matky a mateřství. C í l o v á s k u p i n a: všichni příchozí rodiče s dětmi D o s a ž i t e l n o s t s l u ž b y: úterý a pátek od 9:00-12:00 hodin poplatek 20 Kč (10 Kč pro členy Klubu) rok 2009 P e r s o n á l n í z a j i š t ě n í: dle programu F i n a n č n í z d r o j e: příspěvky účastníků, dary sponzorů, podpora města (poskytnutí prostoru) V p ř í š t í m č í s l e: Občanské sdružení Semiramis, Občanské sdružení Jekhetami Luma Společný svět, Občanské sdružení Nezávislý život, Občanské sdružení Romano lav Činnost orgánů města za rok část ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA MĚSTSKÉ CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou (Od 1. ledna 2009 příspěvková organizace města s právní subjektivitou) Motto: Sociální a zdravotní služby se dotýkají široké veřejnosti v každém období života, nikdo z nás neví, kdy i pro něho budou potřebné a umožní mu žít v prostředí svého domova P e r s o n á l n í o b s a z e n í: Jaroslava Hlaváčková, vedoucí (od ředitelka) DOMOV PRO SENIORY: Milena Vraníková, zdravotní sestra Jana Březinová, zdravotní sestra Pavla Živná, zdravotní sestra Emilie Kalová, zdravotní sestra (pracovní poměr od ) Drahoslava Králová, pečovatelka Zdeňka Walterová, pečovatelka Marie Novotná, pečovatelka Miluše Mazouchová, pečovatelka PEČOVATELSKÁ SLUŽBA: Jindra Váňová, pečovatelka Alena Stinková, pečovatelka Bohumila Sailerová, (ukončení pracovního poměru k ) Eva Ječná, pečovatelka (pracovní poměr od ) Pokračování na str. 6

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka (Pokračování ze str. 5) DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE: Marta Rysková, zdravotní sestra Petra Maříková, zdravotní sestra Náplň činnosti: Domov pro seniory (kapacita 30 obytných jednotek - 1 a 2 lůžkové pokoje): pobytová sociální služba zajišťující péči o potřeby klienta a jeho domácnost od nepřetržitá péče 24 hodin denně úhrada za služby v domově pro seniory dle zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. zahrnuje bydlení, praní a žehlení prádla, úklid základní péče zahrnuje péči o klienta a je hrazena jako úhrada peč. služby, pokud klient nepobírá příspěvek na péči. Pokud pobírá příspěvek, je hrazena tímto příspěvkem. Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami. pravidelné týdenní aktivity - cvičení pro seniory, cvičení paměti, dopolední kavárnička, meditace se zpěvem křesťanských písní, čtvrteční literární posezení, soutěže se zaměřením na osobnosti, které klientům připomínají mládí, dále kulturní programy, společenská a sportovní činnost, přednášky na různá témata aj. Domácí ošetřovatelská péče: poskytována zdravotními sestrami na základě doporučení praktického lékaře v domácnosti klienta jedná se o ošetřovatelskou péči zdravotní výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami Pečovatelská služba v domácnostech klientů: terénní služba, pečovatelky zajišťují péči o klienta (hygiena, osobní asistence) a péči o domácnost klienta (úklid, nákupy, praní prádla, pochůzky, donáška oběda) Denní (týdenní) stacionář: určen pro denní pobyty klientů, o které v průběhu pracovní části dne nemohou pečovat jejich rodinní příslušníci cílem je klienty během pobytu aktivizovat, aby se u nich vytvořil přirozený rytmus dne a noci poskytuje celodenní aktivizační program, jehož součástí jsou ergoterapie, procházky, sledování televize, videa, společenské hry, různé příležitostné kulturní a společenské akce a podobně Rekapitulace činností (počet): DOMOV PRO SENIORY obyvatel 31 - z toho muži/ženy 4/27 průměrný věk obyvatel 79,7 měsíční výše úhrady za pobyt Kč - u nově přijatých Kč DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE vykázaných návštěv ujetých kilometrů PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTECH příjemců služby 40 ujetých kilometrů DENNÍ (TÝDENNÍ) STACIONÁŘ klientů denní stacionář 2-3 klientů týdenní stacionář 4-5 M Ě S T S K Á K N I H O V N A Lidická 43, Benátky nad Jizerou P e r s o n á l n í o b s a z e n í: Blažena Šonská, vedoucí Stanislava Čákorová Lenka Žáčková (4 hodinový pracovní úvazek, k odchod do starobního důchodu) Monika Bašková, infocentrum Náplň činnosti knihovna: vkládání starých a nových svazků do elektronického katalogu, vyřazování a běžné knihovnické práce půjčování, akvizice knihovního fondu - nákup knih, evidence, řazení do katalogů, rezervace knih, které nejsou čtenářům ihned k dispozici, nové knihy na internetu, informační služby, bibliografické služby, přehled volných míst Úřadu práce, reprografické služby, internetový prohlížeč a další neknihovnické služby zájemcům akce pro veřejnost spolupráce hlavně se ZŠ v Benátkách II, mateřskými školami a zvláštní školou. Tvorba prezentací na přání učitelek ZŠ nebo po dohodě s MŠ a družinou. Jedná se většinou o spisovatele, básníky a díla, která právě v tu dobu děti probírají ve škole, nebo o programy vhodné pro určitý věk s naučnou ale i zábavnou tematikou. Na závěr prezentací se připravují znalostní soutěže o ceny (např. soutěž pro 3. tř. ZŠ na téma Naše město Benátky nad Jizerou ) nábory dětských čtenářů, exkurze pro družinu a následné promítání, vyhledávání a procvičování v on-line katalogu knih Městské knihovny v Benátkách spolupráce s Klubem pro seniory, kde se pořádá pravidelně jednou měsíčně prezentace sestavuje a tiskne propagační publikace pro potřeby Infocentra (Pexeso, Pěší turistika-skládačka, záložky do knih, dotisky Benátky nad Jiz. - památky, Benátky nad Jiz. - zámek, Tipy na výlet ) služby veřejnosti veřejný internet, barevný a čern. tisk do A3, fax, , skenování, laminování, psaní dokumentů, tvorba plakátů, vizitek apod. Náplň činnosti Infocentrum: CZECH POINT - vydávání výpisů z Katastru nemovitostí, Trestního rejstříku, Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku prodej propagačních materiálů (brožur, pohledů, turistických známek, map, upomínkových předmětů) poskytování informací (turistika, jízdní řády, telefonní čísla, ubytování, stravování, databáze firem a úřadů) pobočka knihovny půjčování knih prodej vstupenek na městské akce (divadlo, ples, koncert) služby veřejnosti fax, tisk do A3, kopírování, skenování, veřejný internet zajišťování prohlídek vyhlídkové věže kostela zámeckého kostela Rekapitulace činností (počet): KNIHOVNA Svazky knih Výpůjčky Čtenáři registrovaní 674 Meziknihovní výpůjční služba 55 Přírůstky knih 848 Úbytky knih Akce pro veřejnost (školy, MŠ, děti a mládež, Klub seniorů, klub maminek Mondík, družina ZŠ) 59 Návštěvníci knihovny Návštěvníci volných míst Úřadu práce 30 Návštěvy internetu 981 Černobílý tisk a kopírování Fax, skenování 191 Barevný tisk 487 INFOCENTRUM CZECH POINT - výpisy z KN, TR, OR, ŽR Černobílý tisk a kopírování Barevný tisk 28 Fax + skenování 104 Návštěvy internetu 383 Návštěvy vyhlídkové věže kostela 509

7 6. listopadu 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Návštěva Úřadu práce a učiliště Škodovky Dne se celý devátý ročník vydal na Úřad práce do Mladé Boleslavi. Jeli jsme tam proto, abychom se dozvěděli něco o školách, přijímacím řízení a nabídkách prací v našem okresu. Hodně z nás už mělo představu o své budoucí škole dříve, než jsme se tam vydali, a kdo ne, měl možnost si udělat jasno. Určitě nám tato návštěva Pro informace o možnostech vzdělávání a zaměstnání si devátá třída zajela na Úřad práce v Mladé Boleslavi moc pomohla a už se moc nebojíme toho, co nás čeká příští rok. Po dvou hodinách strávených na Úřadu práce přišla na řadu Škodovka, po které jsme se procházeli další hodinu a půl. Nakoukli jsme do prostor, ve kterých se vyrábějí součástky do aut a musím říci za všechny, že to bylo moc poučné. Některým z nás se ve Škodovce tak líbilo, že se tam chystají podat přihlášku. Anežka Tůmová, 9. A Nabídka zaměstnání a škol poskytovala možnosti širokého výběru Seznámení s provozem Škodovky bylo opravdu poučné Exkurze šestých tříd Ve čtvrtek 1. října jela 6. A a 6. B na exkurzi do ZOO v Praze. Před osmou hodinou ranní jsme se sešli u zastávky a odjeli směrem k Praze. Cesta byla dlouhá. Když jsme přijeli na parkoviště a vystoupili z autobusu, paní učitelka nám rozdala pracovní listy a také mapy, abychom v té veliké ZOO nezabloudili. A mohlo se vyrazit. Nejprve jsme si šli prohlédnout pavilon opic. Asi v hodin jsme měli objednaného lektora. Cesta s lektorem nám trvala přibližně jednu hodinu. Za tu dobu jsme si mohli prohlédnout netopýry, opice, různé druhy ryb a také různé rostliny. Prohlídku s průvodcem v indonéské džungli jsme si docela užili, až na jednu věc. Bylo tam strašně vlhko a dusno, ale to prostě k tomuto prostředí patří. Nejúspěšnějšími řešiteli pracovních listů Tropický deštný les byli: Eliška Farkasová a Eva Kalová z 6. B, Vojta Sahula, Petr Šebor a Jirka Stavar z 6. A Třídy 6. A a 6. B v pražské ZOO Po návratu z džungle jsme se nasvačili a také ty pracovní listy nemohly zůstat prázdné. Dále jsme pokračovali k medvědům, žirafám, tygrům a také hadům. Některé děti s sebou měly fotoaparáty a také mobily. Fotografovat se mohla všechna zvířata, takže na ně máme alespoň nějakou vzpomínku. Ve jsme opustili ZOO a nastoupili do autobusu. Paní Zadákové a paní Šlapákové děkujeme a doufáme, že další exkurze bude taky tak pěkná a povedená jako tato. V zoologické zahradě se nám líbilo Eliška Farkasová, 6. B Fota poskytla ZŠ Husovo náměstí Zatočte s elektroodpadem V úterý v jsme se s naší třídou vydali na Burzu v Benátkách na ekologickou akci, týkající se o elektroodpadů. Přivítali nás pracovníci firmy Elektrowin. Moderátor na pódiu nám řekl, ať si pročteme informace na tabulích. Potom nás vyzkoušel a za správné odpovědi jsme dostali malé ceny. Také jsme dostali pexeso, tužku, magnet a připomínky, jak třídit elektrospotřebiče, např. ledničku, mikrovlnku a starou vrtačku. Také jsme se dívali na video, jak se rozebírá stará lednička a co se z ní dá recyklovat. Za odměnu jsme si mohli zaskákat v nafukovací konvici. A potom jsme odešli, plni ekologických informací, do školy na další výuku. Martin Hošek, Petr Šodek, Vojta Sahula, 6. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Velcí a malí kamarádi Nejkrásnější přivítání proběhlo 1. září v 1. třídě. V doprovodu mámy a táty s široce rozevřenýma očima a ve velkém očekávání vcházeli naši prvňáčci poprvé do své třídy a usedali poprvé do své lavice. Přivedli je jejich velcí kamarádi z 9. B třídy paní učitelky Jany Nejedlé. Děti měly nachystány dárečky na přivítanou, pomůcky, pamětní list na svůj velký školní den. Nyní v měsíci říjnu již umí přečíst spoustu písmen a krátkých slov, počítají do pěti, hrají na flétničky, pracovaly s počítačem, cvičí a učí se všemu novému stejně jako jejich starší spolužáci. Ale hlavně, učí se i od svých velkých kamarádů. Za poměrně krátkou dobu tohoto školního roku proběhlo už opravdu hodně oficiálních i neformálních kontaktů s naší devítkou. Prvňáci se svými kamarády z deváté třídy Děti se vzájemně navštěvují, povídají si, seznamují se s prostředím školy, chlubí se svými studijními výsledky, prvňáčci malují svým deváťákům obrázky. Na začátku školního roku jsme si společně prohlédli novou sportovní halu, třídy na druhém stupni a navštívili ředitelnu. Byli jsme v Mladé

8 strana 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka Boleslavi v multikině na filmu Vzhůru do oblak. Deváťáci pro nás připravili skvělé soutěže a hry při společné tělesné výchově, pomohli nám při pracovním vyučování se stříháním a lepením, vzájemně jsme si řekli, jaké povolání by kdo rád v životě vykonával. Nechci předem prozrazovat tajemství, ale prvňáčci brzy na oplátku předvedou vše, co umí zazpívat a zahrát na flétny. Tradice partnerství prvňáčků a deváťáků v naší škole posiluje formou her, různých činností a akcí sebevědomí žáčků, rychlé začlenění do školního života a cit pro další spolupráci. Těšíme se na další setkávání. Mgr. Ilona Hanušová Čtyřboj mladšího žactva Ve středu se konal čtyřboj mladších žáků a žákyň. Jak už napovídá jméno závodu, závodilo se ve 4 disciplínách. A to v běhu na 60 m, v hodu kriketovým míčkem, dálce nebo výšce, dívky v běhu na 600 m, chlapci na 800 m. Začínalo se závodem na 60 m. Holky ve složení Bára Hrušková, Lucka Drahozalová, Kája Nešněrová, Tereza Bednářová a Denisa Šikalová začaly závody docela slibně. Jejich výkony ve skoku dalekém patřily k nejlepším. Na výšce holky skákaly velmi dobře, ale pár zkažených pokusů jim zabránilo pokračovat na dalších výškách. V hodu krikeťákem i v běhu na 600 m si holky vedly velmi dobře. Naše dívčí družstvo se celkem umístilo Na tělesnou výchovu s první třídou připravili žáci deváté třídy zajímavé soutěže a hry Filip Roudnický na atletickém čtyřboji na 3. místě. Kluci, kteří nás skvěle reprezentovali, soutěžili ve složení Patrik Kubík, Filip Roudnický, David Prokop, Lukáš Šípek a Jirka Herclík. Na šedesátce měli kluci jedny z nejlepších časů. Skok daleký i skok vysoký se také podařil na výbornou. Hod kriketovým míčkem se všem povedl. Běh na 800 m trošku pokulhával, ale kluci na poslední rovince zabojovali, čímž si zajistili celkové první místo. Jako náhradníci s námi jeli Dan Kohout, Míša Sejpalová a Bára Odvárková. Ti všichni (i s fotografkou Káťou Urbanovou) se spíš než závodům věnovali sluníčku a svačině. Náš doprovod tvořili p. uč. Nejedlá a pan ředitel Novotný. Den předtím se také konal čtyřboj starších žáků. Starší dívky ve složení Linda Kubová, Eva Dědková, Petra Herclíková, Tereza Jelínková a Markéta Chvalkovská vyhrály a postoupily na krajské kolo. Kluci byli čtvrtí a za naši školu závodili Martin Tott, Štěpán Krýda, Pavel Chytrý, Zdeněk Gergely a Štěpán Šutek. Doprovod závodníkům udílel rady ve složení pan učitel Nejedlý a paní učitelka K. Nejedlá. Všem závodníkům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Linda Kubová Kinderiáda Dne se konala atletická soutěž prvního stupně KINDE- RIÁDA. Naše družstvo, které se zúčastnilo v počtu pěti dívek a pěti chlapců, se pečlivě na tyto závody připravovalo. Nejdříve je čekala rozcvička. Po ní se někteří kluci rozběhli na skok z místa, skok do dálky a na kriket. Dívky mezi tím čekalo šedesát metrů a hod plným míčem. Pro ty, kteří zrovna nezávodili, byly připraveny různé soutěže. Dívky se po šedesáti metrech mohly těšit na skok daleký, skok z místa a na kriket. K o n e č n é v ý s l e d k y: Kamila Hejdrychová 2. kategorie dívky, 60 m nádherné 1. místo v čase 10,04 s Tereza Folová 3. kategorie dívky, 60 m krásné 1. místo v čase 9,63 s Majda Veselá 3. kategorie dívky, 60 m 3. místo v čase 10,11 s Filip Haspeklo 3. kategorie kluci, 60 m 2. místo v čase 9,61 s Michal Čermák 2. kategorie kluci,60 m 2. místo v čase 10,21 s Filip Haspeklo 3. kategorie kluci, kriket skvělé 1. místo s výsledkem 42,71 m T. Folová, A. Mansfeld, K. Hejdrychová, F. Haspeklo štafeta, 2. místo v čase 38,10 s Celkově družstvo Benátek n. J. ZŠ Pražská skončilo na pátém místě. P. Herclíková, K. Nováková, M. Chvalkovská Dívky se po běhu na šedesát metrů mohly těšit na skok daleký, skok z místa a na kriket Kinderiáda, atletická soutěž prvního stupně - předávání cen Z atletického čtyřboje starších chlapců, který probíhal den před závody mladších žáků záběr z běhu na m Kino s prvňáky V pátek 2. října jsme s našimi malými kamarády vyrazili na velkolepý a dlouho očekávaný výlet do kina, alespoň tedy myslím, že děti to tak braly. Po složitém hledání před naší školou jsme každý našli svého prvňáčka, v některých případech to však bylo naopak. Po nekonečně dlouhé cestě pan řidič zaparkoval vedle Škodovky a my se vydali na strastiplnou cestu k Bondy centru, kde jsme měli půlhodinový rozchod a tam se naše

9 6. listopadu 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 cesty rozdělily na dvě části. Jedna - ta hladovější do KFC a druhá zvědavá podnikla výpad na hračkářství. Poté se naše potěšené tváře shromáždily před kinem a když si většina pořídila svůj vysněný popcorn, jsme se vydali na první cestu do sálu č. 4. Po nekonečné, patnáctiminutové reklamě jsme zjistili, že místo Vzhůru do oblak nám promítají Dobu ledovou 3, takže jsme se asi po dalších deseti minutách přesunuli do sálu č. 1, kde jsme konečně zhlédli náš film. Nejspíš jsme vybrali správně, jak jsme usoudili z toho, že děti film opravdu bavil a byl pro ně napínavý a nejen ony se vžily do děje filmu Vzhůru do oblak. Po příjezdu jsme ještě naše dětičky doprovodili na oběd a hurá domů. Terka Jelínková a Kačka Urbanová Sběrová akce na ZŠ Pražská Ve dnech 5. až 9. října 2009 se opět na naší škole mohla, po roční přestávce způsobené výstavbou nové haly, konat tradiční akce sběr starého papíru. Zapojili se do ní téměř všichni žáci, mnoho rodičů i učitelé školy. Výtěžek kg sice nepřekonal rekord z roku října 2007, ten byl kg, ale i tak je vynikající. Vždyť v průměru každý žák odevzdal téměř 60 kg starého papíru. Pořadí tříd se určovalo podle průměru na žáka, a tak na 1. stupni zvítězila třída 5. B s průměrem 94,48 kg a na druhém stupni 9. B, jejíž průměr byl 84.9 kg. Z celkového zisku Kč získají jednotlivé třídy 30 % a ty vítězné navíc prémii ve výši Kč od Sdružení rodičů. Za zbylé prostředky škola opět nakoupí pomůcky pro výuku (tonery do kopírek a tiskáren, papír pro tisk apod.). Na závěr bych chtěl poděkovat všem žákům, třídním učitelům, rodičům i ostatní veřejnosti za aktivitu a ochotu s jakou se na celé akci podíleli a vyjádřit přesvědčení, že i další podobné akce budou stejně tak úspěšné. Jiří Čížek, zást. ředitele Běh Štěpánkou Ve středu 7. října naše škola - ZŠ Pražská vyrazila se silným družstvem na přespolní běh, který se konal v mladoboleslavském parku Štěpánka. Počasí nám opravdu přálo. Nic jsme neponechali náhodě, takže nechyběli náhradníci a samozřejmě doprovod p. uč. Nejedlá a p. uč. Nejedlý. Běhalo se ve čtyřech kategoriích a to mladší kluci a holky ze 6. a 7. tříd a starší holky a kluci z 8. a 9. tříd. Mladší holky reprezentovaly Kristýna Tejklová, Tereza Bednářová, Karolína Nešněrová, Míša Sejpalová, Lucie Drahozalová a umístily se na pěkném 4. místě. Mladší kluci běželi ve složení - Filip Roudnický, David Prokop, Lukáš Šípek, Patrik Kubík a Jirka Herclík. Kluci si vybojovali jak 1. místo, tak postup na krajské kolo v Žehušicích. Za starší holky běhaly Linda Kubová, Eva Dědková, Míša Dingová, Kristýna Čurdová a Petra Herclíková a za kluky Zdeněk Gergely, Štěpán Krýda, Martin Tott, Lukáš Havlas a Fanda Pařízek. Obě starší kategorie se umístily na 1. místě a postupují na krajské kolo do Žěhušic. Doufáme, že i tam se nám zadaří. Tereza Jelínková Ve středu 7. října se ZŠ Pražská zúčastnila přespolního běhu v mladoboleslavském parku Štěpánka Čtyřboj 7. A 7. B Dne se konal turnaj čtyř zápasů mezi třídami 7. A a 7. B. Hrál se fotbal, florbal, házená a vybíjená. Třída 7. A v sestavě Martin Keller, Lukáš Šípek, Dominik Hruška, Karolína Nešněrová, Miroslav a Jiří Herclíkovi vyhráli první zápas fotbal. Vyhráli 3:0. Všechny tři góly střelil kapitán týmu Martin Keller. Ve florbale ale prohráli. Hráli dobře, ale na 7. B nestačili. Hvězda týmu na florbal byl Erik Mároši, který střelil jeden ze dvou gólů a bavil spoluhráče. Potom přišla na řadu házená, tu 7. A vyhrála 5:2. Ve vybíjené zase vyhrála 7. A. Nejlepší hráči, kteří nebyli vybiti, jsou Jakub Plášil, David Prokop, Miroslav Herclík a dobře házející kapitán Martin Keller. Tento turnaj spravedlivě odpískal pan učitel Vladislav Nejedlý. Martin Keller a Vašek Mlsna přinesli dort, šampaňské a chlebíčky. Pohostili soupeře, ale hlavní cenu, dort a šampaňské, si snědli sami ve školní kuchyni. Sportovní poradce 7. A byla p. uč. Věra Čížková. Tento turnaj měla být odveta z minulého roku, to turnaj uspořádala 6. B (7. B) a tento rok si to připravila 7. A. Turnaj vyhrála 7. A s celkovým skóre 3:1 na zápasy. Obě třídy byly dobře sehrané, ale 7. A to vyhrála. Děkujeme p. uč. Nejedlému, který si udělal čas a odpískal nám to. Martin Keller David Prokop, žáci 7. A Dne se konal turnaj čtyř zápasů mezi třídami 7. A a 7. B. Hrál se fotbal, florbal, házená a vybíjená Wintonovy děti , pro každého normální den jako každý jiný. Ano, pro většinu lidí ano, ale jistě ne pro deváté ročníky naší školy. Měli jsme totiž tu čest setkat se s člověkem, který prožil ve svém životě něco, co bychom si určitě nepřáli zažít. Jmenoval se Thomas Graumann. Patřil mezi 699 zachráněných dětí Nicholase Wintona a vyprávěl nám svůj životní příběh. Jelikož pan Thomas mluví anglicky a jak sám říká, nejlépe umí česky říci jen dvě slova a to prosím a děkuji, překládala nám jeho výklad paní učitelka Frumarová. Jeho smutný příběh začal v sedmi letech, když musel odjet bez svého mladšího brášky, který byl nemocný, na jeden rok do Velké Británie, kde se měl učit jazyk. Jeho bráška se však už dalšího vlaku nedočkal, zemřel v koncentračním táboře jako ostatní členové z Thomasovy rodiny, zatímco se pan Graumann naučil anglickému jazyku a postupně zapomínal ten český. Po návratu do České republiky se dozvěděl o své rodině a jeho cesta pokračovala pomocí lidem z Filipín, kde našel svou manželku, s kterou měl později 2 děti a dvě si také adoptoval. Pan Thomas byl velmi milý a ochotný, Thomas Graumann patřil mezi 699 zachráněných dětí Nicholase Wintona a vyprávěl nám svůj životní příběh s jeho manželkou nám také zazpívali filipínskou písničku, dokonce nás naučili jedno filipínské slovo, pananalig (víra). Po vyprávění jeho příběhu jsme si každý mohl vzít malou bibli s jeho podpisem a letáček s jeho životopisem. Kačka Urbanová, Linda Kubová

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka Běh školou V úterý se uskutečnil Běh školou. Ve se všichni závodníci sešli na školním hřišti. Po zahájení, na kterém jsme skoro všichni mrzli, se na start závodu dostavily závodnice z 1. třídy. Takto se na start dostavili všichni běžci, vždy začínaly dívky a až po nich běželi chlapci. I když byla celá trať mokrá, nikdo neupadl. Děti z první třídy běžely jedno kolo, které měřilo 350 metrů. Děti z druhé až páté třídy běžely dvě kola a vyšší ročníky běžely kola tři. A pořadí bylo následující: 1. r o č n í k - Dívky: 1. Žaneta Kepková, 2. Lucie Horáková, 3. Šárka Trnková Chlapci: 1. Jan Závora, 2. František Burda, 3. Ján Husák r o č n í k - Dívky: 1. Lucie Šulcová, 2. Denisa Bůžková, 3. Natálie Bůžková Chlapci: 1. Michal Čermák, 2. Zdeněk Sejpal, 3. Mirek Kotalík r o č n í k - Dívky: 1. Tereza Folová, 2. Milada Došlá, 3. Majda Veselá Chlapci: 1. Gerald Dunka, 2. Adam Mansfeld, 3. Albert Zettel r o čn í k - Dívky: 1. Michaela Sejpalová, 2. Denisa Šikalová, 3. Dominika Janočková Chlapci: 1. Filip Roudnický, 2. David Prokop, 3. Patrik Kubík r o č n í k - Dívky: 1. Linda Kubová, 2. Míša Dingová, 3. Eva Dědková Chlapci: 1. Štěpán Krýda, 2. Zdeněk Gergely, 3. Lukáš Havlas Kristýna Šestáková moštu z donesených jablíček, byla pro děti to pravé ořechové. Jinou formou, než výkladem v lavicích, si prošly podzimní zahradu, pole, okolí rybníka, les a farmu. Měly možnost si prohlédnout a poznávat plodiny sklízené na podzim, uhádnout čím se živí, a kde přezimují volně žijící zvířata. I přes nepřízeň počasí a velkou zimu se dětem program moc líbil a já dodávám super, určitě jsme tam nebyli naposledy! Mgr. Michaela Teplá Druhé třídy se zúčastnily výukového programu v DDM v Mladé Boleslavi s názvem,,podzim v přírodě Fota poskytla ZŠ Pražská Podzim v přírodě V úterý se 2. třídy zúčastnily výukového programu v DDM v Mladé Boleslavi s názvem,,podzim v přírodě. Akce se konala v Mini ZOO, která patří právě Domu dětí. Více jak hodina různých ukázek, povídání a nakonec vlastní výroba Všudelet Na Běhu školou, která se konal v ZŠ Pražská dne 13. října, vždy jako první běžely dívky a až po nich běželi chlapci

11 6. listopadu 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLY / ZPRAVODAJSTVÍ strana 11 MUZEUM HRAČEK na nádvoří zámku upozorňuje na otevírací dobu o SOBOTÁCH a NEDĚLÍCH v době od 1. listopadu do 29. listopadu 2009 vždy od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hodin POZOR! NOVÝ DÍL FOTOARCHIVU BENÁTECKA V PRODEJI! Tak jako v předcházejících šesti letech přichází vydavatel, Město Benátky nad Jizerou, v těchto podzimních dnech s dalším, tentokráte již sedmým dílem unikátního souboru historických i současných fotografií, Fotoarchiv Benátecka 7. Soubor obsahuje na 1800 snímků časově řazených od nejstarších k novějším s námětem významných událostí celostátního významu, tak jak se odehrávaly v našem městě v letech 1918, 1939, 1945, 1968 a Do této skupiny autoři přiřadili i odhalování pamětních desek a vysazování památných stromů. Druhou velkou skupinu tohoto Fotoarchivu tvoří slavnosti. Obsahuje následující soubory: Vánoce, Velikonoce, masopust, Mikuláše, dětské dny, 1. máj, tryzny, slavnosti církevní i vojenské a mnohé další. I když některé fotografie nemají patřičnou technickou úroveň, o to větší je jejich hodnota dokumentární, vypovídající o atmosféře v našem městě v jednotlivých obdobích, tak jak je zachytili většinou amatérští fotografové. K rozšíření tohoto ojedinělého souboru můžete, vážení čtenáři, přispět i vy zapůjčením vašich vlastních fotografií zachycujících život našeho města v minulosti ve všech jeho nejrozličnějších podobách. Kontaktní adresa: Jaromír Polák, ulice Dr. Nováka 504, Nové Benátky, telefon Těšíme se na vaší spolupráci a předem děkujeme. Zájemce o Fotoarchiv Benátecka 7 upozorňujeme, že stejně jako všechny předcházející díly, je možné si je zakoupit v Informačním středisku v Nových Benátkách, v Městské knihovně ve Starých Benátkách a v Muzeu Benátky za jednotnou cenu 190 Kč za 1 díl. Nezapomeňte, že Fotoarchiv Benátecka může být i vhodným vánočním dárkem, který určitě potěší. Vám, novým majitelům souboru Fotoarchiv Benátecka, přejí autoři i vydavatel příjemné zážitky při prohlížení fotografií a rozšiřování poznatků o minulosti i současnosti našeho města.

12 strana 12 MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka MATEŘSKÁ ŠKOLA Podzim v MŠ Poupátko Nejlepší malíř je podzim, štětec nemá, maluje to ti, mámo, to ti povím barvičkami čaruje. Já chci také čarovat, podzim budu malovat. A začal podzim slaďoučký, barevný, slunečný i deštivý, ale hlavně jedno z nejkrásnějších ročních období, bohatých nejen na krásu barev přírody, ale zejména na její dary ovoce, zeleninu, přírodniny atd. My, děti z MŠ Poupátko, jsme byly denně u toho Při vycházkách jsme navštěvovaly ovocný sad, zahrádku, políčko; pozorovaly jsme dozrávání a sklizeň ovoce i zeleniny, přípravu polí k zimnímu spánku. Nechyběla ani ochutnávka ovoce, vyhledávání všech dostupných plodů (kaštanů, ořechů, žaludů ), přírodnin, včetně pozorování všeho, co příroda bez štětce a barviček dokázala vytvořit za KRÁSU. A za to jí my, malí přírodovědci, moc děkujeme a slibujeme, že ji budeme po celý rok chránit! Ani my, děti z MŠ, jsme za přírodou nezůstaly pozadu. Tentokrát jsme vzaly štětce, barvy, plody, přírodniny a během pár dní se naše pokojíčky proměnily v pestrobarevnou zahradu, plnou přírodních skřítků, podzimníčků, barevných obrázků přírody zkrátka v RÁJ ZRAKU A CHUTÍ Že ovoce a zelenina jsou plné vitamínů víme i my, a tak denně do třídy Dráčků přinášíme jablíčka, hrušky, mrkvičku, samé dobrůtky (za které mimo jiné děkujeme i našim rodičům) a pojídáme a pojídáme, abychom zahnaly všechny bacily kolem nás. Snad i to nám v těchto sychravých dnech pomůže k tomu, abychom byly stále fit! A co Vy, milí spoluobčané? Také občas myslíte na své zdraví a přísun vitamínů? Krása podzimu zanedlouho odezní, ale básně, písně a říkadla, hry s podzimem, které se denně učíme, v nás dětech budou ještě dlouho, hodně dlouho!!! A že to s tím prožíváním podzimního období myslíme skutečně doopravdy, posíláme Vám všem jednu vlastní písničku, jejíž obsah určitě najdete při podzimních vycházkách přírodou. Podzimní trárirum Trárirum, trárirum, podzim už je tu. Na nebíčku sluníčko, hřeje svítí maličko, trárirum, trárirum, podzim už je tu. Vlaštovičky odlétají, vrány zase přilétají, trárirum, trárirum, podzim už je tu. Na stromečku jablíčka, trhá je Ančička, trárirum, trárirum, podzim už je tu. Listí padá ze stromů, máme hodně kaštanů, trárirum, trárirum, podzim už je tu. Na zahrádce mrkvičku, dáme ji do košíčku, trárirum, trárirum, podzim už je tu. Děti dráčka zhotovují, na poli ho vypouštějí, trárirum, trárirum, podzim už je tu. Všechna lesní zvířátka, mají svoje doupátka, trárirum, trárirum, podzim už je tu. Za MŠ Poupátko děti ze třídy Dráčků s paní uč. Martincovou Podzim v Růžence Žloutne listí, den se krátí, nikdo ani nevěří, že už krásné léto končí, podzim vkročí do dveří. A podzim ve vší své kráse vkročil i do naší MŠ Růženka. Děti se v září a říjnu seznamovaly s krásami podzimu, naučily se spousty básniček, písniček, z vycházek nanosily mnoho přírodního materiálu, hlavně listí, které jsme pak poctivě lisovali. Vylisované listy jsme využili ve výtvarných činnostech, a tak v šatně létají draci z listí, visí tam různě obrázky. Do projektu PODZIM se zapojili i rodiče a doma s dětmi vyráběli různá strašidýlka, skřítky Podzimníčky, lesní víly. V MŠ jsme pak uspořádali už tradiční výstavku. Vůbec jsme si nedovolili hodnotit, který výtvor je nejhezčí, všechny byly krásné, originální a velmi nápadité. Vyhráli všichni. Tímto bych chtěla všem rodičům poděkovat za spolupráci. Za MŠ Růženka: M. Stránská Děti v MŠ Poupátko vzaly štětce, barvy, plody, přírodniny a během pár dní se naše pokojíčky proměnily v pestrobarevnou zahradu, plnou přírodních skřítků Podzimníčků, barevných obrázků Podzim v MŠ Poupátko Fota poskytla MŠ Poupátko Do projektu Podzim se zapojili i rodiče a doma s dětmi vyráběli různá strašidýlka, skřítky Podzimníčky, lesní víly a v MŠ jsme pak uspořádali už tradiční výstavku Fota poskytla MŠ Růženka

13 6. listopadu 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 MĚSTSKÁ KNIHOVNA Vážení čtenáři, podzimní čas přímo vybízí k četbě. Také v listopadu můžeme doporučit několik novinek z fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou. Jednou z nich je titul Židovská Knižní novinky Praha s podnázvem Průvodce městem, které neexistuje. Autor Jan Boněk nám poutavým způsobem přibližuje historii nejmenší pražské čtvrti. Některé historické události, týkající se působení židovského ghetta na území Prahy, jsou dodnes obestřeny tajemstvím. Na konci 19. století schválili pražští radní modernizaci centra Prahy, která ve své podstatě obnášela demolici většiny území Židovského Města. Čtvrť byla bourána v letech 1897 až 1921 a asanace pokračovala volnějším tempem až do druhé světové války. Knížka obsahuje mnoho dobových kreseb a fotografií budov a ulic, které musely ustoupit modernizaci podle tehdejších evropských architektonických trendů. Dnes už víme, že Praha těmito zásahy ztratila část své nenahraditelné kouzelné atmosféry Autor v knize zmiňuje mimo jiné také zámek v Benátkách nad Jizerou v souvislosti s návštěvami židovského kronikáře Davida Ganse u hvězdáře Tychona Brahe. Mnohé čtenáře bude tato knížka jistě inspirovat k procházce po Starém Městě pražském Mezi další nové knihy patří např.: Jak poznat psí duši (Rudolf Desenský), Babicovy dobroty (Jiří Babica), Rhinemannova výměna (Robert Ludlum), Bez důkazů (Colleen McCulloughová) atd. Přejeme příjemné čtenářské zážitky. Spolupráce Městské knihovny se ZŠ Pražská V měsíci říjnu jsme v knihovně pořádali hned dvě prezentace pro žáky 3. tříd ZŠ Pražská. Na téma Město Benátky nad Jizerou jsme se sešli dvakrát. Společně jsme si povídali o historii města, o městských památkách, zařízeních, známých osobnostech, kulturním dění apod. Při druhé návštěvě jsme si pro děti připravili motivační soutěž Znáš své město, ve které ti nejúspěšnější získali ceny ve formě propagačních materiálů města Benátky nad Jizerou. Musím uznat, že dospělý obyvatel města by se za znalosti dětí vůbec nemusel stydět, výsledky některých dětí byly velice dobré. Další téma prezentace zpracované knihovnou pro 3. třídy, se Prezentace: Město Benátky nad Jizerou IH týkalo švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života této spisovatelky, prohlédli si zajímavé fotografie. Formou projekce jsme si povídali o díle A. Lindgrenové, jako např. Pipi dlouhá punčocha. Zmínili jsme i počin České televize Kniha mého srdce, kde se kniha A. Lindgrenové Děti z Bullerbynu umístila v TOP 10 nejúspěšnějších knih. Do projekcí se vždy snažíme zapojit i děti, což se nám velmi osvědčilo, akce je pak pro děti mnohem zábavnější a troufám si říci, že se k nám i rády vracejí. SČ Ceník inzerce ve Zpravodaji Benátecka Plošná inzerce formát A4 (190x264 mm) Kč Plošná inzerce formát A5 (190x130 mm) Kč Plošná inzerce na 1/4 str. (92x130 mm) 750 Kč Plošná inzerce na 1/8 str. ( 92,5x63 mm) 375 Kč Řádková inzerce 1 Kč/úhoz Sleva 5% za každé 3 měsíce Redakční uzávěrka je vždy dvacátého pátého předchozího měsíce. ZB vychází vždy k 8. dni v měsíci. Objednávky inzerce na adrese : Městská knihovna Lidická Benátky nad Jizerou II Telefon: ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v úterý 10. listopadu 2009 od 17 hodin v sále Záložna přednášku PhDr. Luďka Beneše k 300. výročí narození Františka Bendy HISTORIE RODU BENDŮ Přednáška bude doplněna promítáním obrazů a fotografií. Třída 3. A s pí. uč. Mlčochovou v Městské knihovně Děti ze třídy 3. B s pí uč. Mouchovou v úterý 8. prosince 2009 od 17 hodin v sále Záložna přednášku PhDr. Karla Herčíka KULTURNÍ PAMÁTKY NA BENÁTECKU Vstupné Kč 10,-, členové zdarma. Těšíme se na vaši účast.

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka SKAUTI Postavme školu v Africe Postavme školu v Africe je veřejná sbírka pořádaná společností Člověk v tísni a Junákem svazem skautů a skautek ČR, zaměřená na stavbu škol a podporu vzdělávání v Etiopii. Jak už jsem psala v minulém čísle Zpravodaje Benátecka, cílem sbírky je každoročně získat finanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii, které by měly pomoct jedné z nejchudších zemí světa vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby a negramotnosti. V uplynulých letech se díky sbírce Postavme školu v Africe podařilo postavit devět škol pro téměř dětí. Kromě samotné stavby a vybavení je z jiných zdrojů zajištěno i školení učitelů v moderních vyučovacích metodách a interaktivnímu přístupu ve výuce. Letos poprvé se k pořádání sbírky přidal i dívčí skautský oddíl Fialek z Benátek nad Jizerou. O naše zážitky bychom se zde s vámi rády podělily. Na pátek 9. a sobotu 10. října jsme si připravily nejen kasičky, informační letáčky, odznáčky a trička k prodeji, ale také doprovodný program a velké informační cedule, které jsme vylepily na náš informační stan, který jsme umístily na velkém ostrůvku Na Burse. Dále byla připravena africká hudba, ale také perkusové nástroje, na které si příchozí mohli zkusit zahrát. Papíry, pastelky a křídy pro kreslení nejen představ o afrických školách či zvířatech. Bavlnky pro vplétání copánků do vlasů. Knížka afrických pohádek. Kvíz o Etiopii. Materiál na výrobu korálků, barvy na obličej nebo typické africké placky k ochutnávce. Bohužel o většinu těchto aktivit nebyl příliš velký zájem. Jak už jsem zmínila výše, peníze na sbírku jsme s dárci směňovaly za malé odznáčky nebo trička. Odznáčků jsme měly rovnou stovku a minimální příspěvek za jeden byl 30 Kč. Všechny se nám podařilo proměnit na příspěvek pro stavbu škol. Triček jsme si objednaly dvacet a krásných třináct se nám podařilo po 250 Kč prodat. Nutno podotknout, že deset z nich šlo do skautských rodin. Pravděpodobně jako u každé jiné sbírky, tak jsme se tentokrát i my setkaly s celou škálou reakcí. Na jedné straně byly nepříjemné odpovědi typu nechte mě, neotravujte mě, nemám čas a někdy bohužel i mnohem vulgárnější reakce. Někteří nás také obohatili svým názorem, na co jiného by bylo potřeba sbírky pořádat. Další skupinkou byli lidé, kteří nevěděli, proč je zastavujeme a proč chceme peníze, ale nechali si vše vysvětlit a rádi přispěli. Někteří přispívali, aniž by věděli, na jakou věc jejich peníze poputují. V závěru pátečního dne, kdy už jsme byly významně unavené, jsme neobcházely kolemjdoucí, ale pouze jsme pasivně vyčkávaly v našem informačním stánku. Tak jsme se setkaly i s těmi dárci, kteří přišli až k nám a řekli Dobrý den, můžu vám přispět? Rozzářil se nám úsměv na tváři, natáhly jsme ruce se zapečetěnými kasičkami a chtěly jsme vysvětlovat o jakou sbírku jde, ale tito lidé byli již o sbírce informování z médií či jinak. A kolik se nám nakonec podařilo vybrat peněz? Z prodeje triček jsme získaly 3250 Kč. Z kasiček jsme po rozpečetění vysypaly krásných 7733 Kč. Jednoho pána jsme na ulici dokonce přesvědčili k převodu peněz rovnou z účtu osobního na účet sbírkový. S tímto příspěvkem, který činil 1500 Kč, se můžeme pochlubit s celkovou částkou Kč. Tato částka se může proměnit například v 4161 tužek, 1560 sešitů, 22 židlí, 12 lavic, 41 pytlů cementu nebo přibližně jednu setinu budovy základní školy (čtyři třídy a sborovna). Děkujeme všem, kteří k této částce přispěli a pomohli nám tak podpořit vzdělanost dětí v Etiopii. Pokud jste neměli to štěstí a nezastihli jste nás při pořádání sbírky a přesto byste rádi přispěli, můžete tak učinit následovně: Roční dárcovská SMS SMS ve tvaru DMS ROK AFRIKA na číslo , díky které vám každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Službu lze zrušit odesláním DMS STOP AFRIKA. Dárcovská SMS SMS ve tvaru DMS AFRIKA na telefonní číslo Cena DMS je 30 Kč, na konto projektu Postavme školu v Africe bude připsáno 27 Kč. Převodem z vašeho běžného účtu na bankovní konto sbírky V průběhu celého roku můžete zasílat peníze na sbírkové konto /0300 u ČSOB. Tímto příspěvkem si poté můžete snížit svůj daňový základ. Jestli vás tento projekt zaujal a chcete se dozvědět mnohem více informací, můžete navštívit internetové stránky. Děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věc a těšíme se na další ročník Fialky; 2. dívčí oddíl skautek; středisko Povodeň; Tak si představuje školu v Africe Petr Mittelboch Letos poprvé se k pořádání sbírky Postavme školu v Africe přidal i dívčí skautský oddíl Fialek z Benátek nad Jizerou Foto poskytl skautský oddíl Fialek

15 6. listopadu 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 Podzimní dění v Mateřském centru V říjnu jsme v mateřském centru zavedli výuku angličtiny pro děti od 4 let, vyučuje se vždy v pondělí od 14.30, než začnou speciální akce. Ty byly minulý měsíc velmi pestré: tvorba kalendářů metodou scrapbook (v listopadu pokračujeme), drakiáda (vyvedla se i navzdory nepřízni počasí), vázání dětí do šátku. Tělocvičné aktivity ve sportovní hale i přímo v centru jsme obohatili o nové náčiní pro chodící i pro ty nejmenší děti. Co se chystá na listopad? Každé pondělí od hod.: Angličtina pro děti Pondělí v 15.30: Maňáskové divadlo Pondělí Sobota MATEŘSKÉ CENTRUM v 15.30: Přednáška o očkování s dr. Lojdovou v 10.00: Plavání rodičů s dětmi (od 6 měsíců) s instruktorkou (přihlášky na v Klubu Delfín Úterý ve 20.00: Adventní a vánoční výzdoba s p. Černou Pondělí v 15.30: Výroba kalendářů na rok 2010 metodou scrapbooking Pondělí v 15.30: Mikulášská nadílka V čase předvánočním bychom pak rádi uspořádali čtení pro děti (Celé Česko čte dětem), setkání s Mikulášem a masáže miminek. Přesnější program a podrobnosti se dozvíte na: Kontakt: MC Benátky, nám. 17. listopadu 397, Benátky n. J. V Mateřském centru změnila nepřízeň počasí klasickou drakiádu v drakiádu malovanou, která se opravdu vyvedla Fota poskytlo MC Benátky SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ ŘÍJEN Den Datum Hodina N e d ě l e S o b o t a N e d ě l e S o b o t a N e d ě l e Ú t e r ý S o b o t a N e d ě l e S o b o t a N e d ě l e KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE LISTOPAD V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Milada Trnková, DiS, Petra Drahotová tel.: Keramická dílna pro veřejnost Modelování z keramické hlíny podle předlohy nebo vlastní fantazie pod vedením pedagoga. Přihlášky do Info: Petra Drahotová, tel Cena: 150 Kč dospělí, 50 Kč děti Pyžamový večírek aneb Dívčí mejdan Přijďte prožít sobotní noc do našeho Klubu. Užijeme si pořádný dívčí mejdan. Budeme poslouchat hudbu, hrát hry a tvořit. Jídlo a pitný režim zajištěny. Podrobnější informace v KDM. Přihlášky nejpozději do Info: Milada Trnková, DiS., tel Cena: 150 Kč Keramická dílna pro veřejnost Glazování Akce je určena pro účastníky keramické dílny a je zdarma. Info: Petra Drahotová, tel Výroba adventních věnců Přijďte si k nám vyrobit adventní věnec dle vlastního vkusu a fantazie. S jeho pomocí pak vytvoříte ve svém bytě příjemnou předvánoční atmosféru. K dispozici vám bude velké množství tradičních i méně známých sušin a dekoračních materiálů. Přihlášky do Info: Petra Drahotová, tel Cena: 120 Kč Předvánoční výroba svíček Svíčky patří k tradičním vánočním dekoracím. Vyzkoušejte si v předvánočním čase vlastnoruční výrobu svíček různými technikami. Naučíte se vyrábět gelové svíčky, svíčky ze včelího vosku či svíčky odlévané z forem. Přihlášky do Info: Milada Trnková, DiS., tel Cena: 70 Kč KDM připravuje Čertování s řadou novinek Mikuláš v doprovodu andělů a čertů je návštěvou, kterou děti každým rokem netrpělivě očekávají. Čertování patří k již pravidelným akcím našeho Klubu a letos ho připravujeme s celou řadou novinek. Snad každý dospělý, který vyrostl v našem městě, pamatuje dobu, kdy se děti na benáteckém sídlišti houfovaly kolem procházejících skupinek čertů, provázejících anděla a Mikuláše. Chceme se k této tradici vrátit, a proto v letošním roce proběhne Čertování nově na benáteckém sídlišti, v prostorách dráhy na inline bruslení. Návštěvníci z pekel tam ukáží dětem své umění a andělé si s nimi zatančí andělský tanec. Chybět nebudou ani zábavné soutěže a celá řada dalších překvapení. V letošním roce mají rodiče možnost zakoupit si od 1. listopadu v KDM stokorunový kupón na pěkný mikulášský balíček, který dítě obdrží přímo na akci z rukou Mikuláše. Rodičům tak umožníme mít před Vánoci o jednu starost méně. Čertování proběhne 5. prosince od 17 do 19 hodin a návštěva nebeská i pekelná se už na všechna dítka moc těší. Vstupné je 30 Kč, při zakoupení Mikulášského balíčku vstup zdarma. Z podkladů KDM zpracoval Vratislav Houštecký

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka MĚSTSKÉ CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE Penzionu pro důchodce v Benátkách nad Jizerou je 15 let Na úvod krátké zavzpomínání na vývoj našich služeb v předešlých patnácti letech. Bylo to 10. listopadu 1994, kdy byl slavnostním otevřením uveden do provozu Penzion pro důchodce. Prvních třicet klientů se postupně nastěhovalo do nových domovů a začali jsme pospolu žít. O jejich spokojenost se společně tehdy staralo pět penzionových děvčat. V roce 1996 zakládáme Agenturu domácí zdravotní péče pro klienty našeho města i okolních obcí. Za nemocnými dnes zajíždí denně podle ordinace praktických lékařů tři zdravotní sestry. V roce 2004 rozšiřujeme sociální služby o další druh služby - otevíráme Denní stacionář, kde jsme schopny se postarat o klienty po dobu, kdy rodina je v zaměstnání. V odpoledních hodinách se klienti vrací do svého domova. V pěveckém sboru Sluníčko vystupují obyvatelky Domova seniorů a některé z uživatelek odlehčovacích služeb I když prostor, ve kterém se význačné výročí slavilo a které má MěCKP pro podobné události k dispozici, je poněkud stísněný, byli domácí i hosté opravdu spokojeni. Vystoupení dětí z Dětského domova v Krnsku potěšilo všechny přítomné Jaroslava Hlaváčková, Marie Novotná a Miluše Mazouchová se starají o klienty MěCKP již patnáct let V roce 2006 rozšiřujeme sociální služby o službu terénní - o Pečovatelskou službu. Tři profesionální pečovatelky se starají o domácnost i o ostatní potřeby klientů v jejich domácím prostředí. Tato služba se poskytuje pouze na území města Benátky nad Jizerou. Ve stejném roce uvádíme do provozu Týdenní stacionář. Je to pobytová sociální služba, která zajistí celodenní potřeby klientů nepřetržitě 24 hodin denně, a to po dobu, kdy rodina péči nemůže zajistit. Důležitá změna pro naše zařízení nastala v roce 2007, kdy s účinností zákona o sociálních službách získáváme registraci na Domov pro seniory. Tato služba je pobytovou sociální službou, s péčí poskytovanou klientům nepřetržitě 24 hodin denně. Den 1. ledna 2009 je pro nás významným datem MěCKP se stává příspěvkovou organizací města a získává právní subjektivitu. Máme zaregistrovány čtyři typy sociálních služeb a registraci na terénní zdravotní službu. I krátké připomenutí vývoje našich sociálních a zdravotních služeb je důkazem toho, že Zastupitelstva našeho města podporovaly a podporují tuto důležitou životní oblast. Patnácté výročí otevření Penzionu pro důchodce v Benátkách nad Jizerou je výročím, které si zaslouží oslavit. MěCKP rozložilo oslavy do několika dnů. Dne jsme uspořádali fotbalový miniturnaj - zaměstnanci Penzionu proti zaměstnancům Domova U Anežky. Počasí nám ten den nepřálo, tak jsme soupeřili u stolního fotbalu, nálada byla výborná, cenu si odnesl každý soutěžící, bylo plno legrace a smíchu. Dne jsme otevřeli dveře našeho Penzionu veřejnosti. K nahlédnutí byla připravena kronika, alba s fotografiemi zachycující život Klientů, společenské dění. Informační materiály nabízely návštěvníkům seznámení se sociálními a zdravotními službami, informovaly o typu služeb, způsobu zavedení služby a cenách úhrad jednotlivých služeb. Vlastní prohlídka budovy přiblížila návštěvníkům úroveň bydlení a života, společenské aktivity. V dopoledních hodinách návštěvníci mohli zahlédnout cvičení našich seniorů, práce s hlínou v keramické dílně. Návštěvníci měli možnost shlédnout prostory pro poskytované služby Denního stacionáře a Odlehčovacích služeb. Zajímali se a hodnotili i vlastní provoz zařízení. Den otevřených dveří nepřímo byl i dnem návštěvním. Náhodně, o to však srdečněji, si popovídali známí z dob

17 6. listopadu 2009 ZPRAVODAJSTVÍ strana 17 mládí, kteří se řadu let neviděli. Vzájemně se informovali o kvalitě života v Domově pro seniory a života v rodinném domě, kde potřebné služby chybí. A dne celý kolektiv zaměstnanců MěCKP připravil pro své klienty hlavní oslavu. Slavnostní odpoledne jsme zahájili přivítáním hostů pana J. Krále, starostu města, M. Maříka, tajemníka městského úřadu, H. Jíchové, vedoucí sociálního odboru městského úřadu. Přivítáni byli i zástupci církve, p. P. Dvořáček, p. Šimorda s manželkou. Starosta města popřál všem klientům trvalou spokojenost s poskytovanými službami a hodně štěstí a pohody v jejich životě. Zaměstnancům poděkoval za citlivý přístup a vzornou péči o klienty. A již byl před námi bohatý program, který pro slavnostní chvíle připravily děti z Dětského domova v Krnsku, písničky si připravil pěvecký sbor Sluníčko složený z obyvatel našeho Domova seniorů, úspěšná byla módní přehlídka historických oděvů v provedení členek benáteckého svazu žen. Následovalo vystoupení mažoretek zaměstnankyň MěCKP, později jsme mohli sledovat historický tanec v podání tanečnic ze ZUŠ J. A. Bendy. Nechyběla ani tombola ceny do tomboly věnovala lékárna Viola v Benátkách nad Jizerou II., p. Luboš Mazouch, p. Vanda Štichová, děkujeme. K tanci a poslechu nám hrály sestry Svárovské ze Sýčiny. Jeden z bodů programu jsem nazvala dvorana slávy a patřil třem našim klientkám paní Jarmile Krejčové, Blaženě Ferdové a Marii Čížkové a pracovnicím, Marii Novotné a Miluši Mazouchové, které jsou v našem zařízení od samého začátku. A patřil také těm, kteří byli u samého zrodu Penzionu pro důchodce a měli nezanedbatelný podíl na rozvoji našich služeb starosta města Jaroslav Král, tehdejší tajemnice městského úřadu Emilie Jeřábková a vedoucí sociálního odboru Hana Jíchová. (Pozn. redakce: Od samého začátku řídí toto benátecké zařízení paní Jaroslava Hlaváčková a uznání v dvoraně slávy patří právem i jí.) Průběh slavnostního odpoledne, včetně rozhovoru se starostou města, rozhovorů s klienty a ředitelkou MěCKP natáčela regionální televize. Odpoledne se opravdu vydařilo. Za jeho přípravou i vlastním průběhem oslav se skrývá velký kus práce zaměstnanců či správněji zaměstnankyň MěCKP, které zvládly vedle své velmi náročné práce a starosti o rodiny i přípravu slavnosti, včetně ve vlastní režii doma pečených sladkých zákusků. Touto cestou jim vyjadřuji své poděkování, jejich práce si nesmírně vážím a jsem ráda, že mohu pracovat v takovém kolektivu. Jsou to moje děvčata. Děvčata děkuji! Jaroslava Hlaváčková, ředitelka MěCKP Na snímku zleva je pí Jarmila Krejčová, Blažena Ferdová a Marie Čížková, které se přistěhovaly do Penzionu pro důchodce v roce 1994 a dodnes tady mají svůj domov Záběr z napínavého fotbalového miniturnaje zaměstnanci Penzionu proti zaměstnancům Domova U Anežky, který se odehrával vzhledem k nepříznivému počasí uvnitř budovy u stolního fotbalu Tanečnice z benátecké ZUŠ J. A. Bendy svým tancem potěšily všechny přítomné Vystoupení mažoretek v podání zaměstnankyň MěCKP sklidilo velký úspěch Manekýnka doplnila předvádění modelu, dnes již historických vycházkových šatů, ukázkou toho, co umí její mluvící papoušek Členky benáteckého svazu žen připravily pro slavnostní program zajímavou módní přehlídku historických oděvů poznali jste, že předváděný model jsou dámské plavky? Pokud to zdravotní stav dovoluje, zatančí si klientky MěCKP opravdu s chutí Fota: emje, Marie Novotná

18 strana 18 MUZEUM BENÁTKY Zpravodaj Benátecka MUZEUM BENÁTKY Výstava obrazů Ing. Zdeňka Halíře skončila Od 1. října do 1. listopadu 2009 proběhla v našem muzeu výstava obrazů Ing. Zdeňka Halíře nazvaná Česká krajina. Velká návštěvnost dokumentuje úspěch výstavy. Tato výstava byla doplněna pracemi z dílny keramika pana Václava Černého, dobrého přítele Ing. Halíře. Výstavu a muzeum navštívilo v uvedeném termínu návštěvníků. Pohyblivý panel s badatelským slovníkem nové expozice Replika válečného děla Návštěvník si může vlastnoručně vyzkoušet například střelbu z repliky válečného děla, okování koně nebo si vyzkoušet kyrys. Jak se návštěvník také dozví, Jan z Werthu totiž působil mimo jiné ve funkci císařského plukovníka, velitele kyrysnického pluku hraběte Püchhaimba. O dalších četných funkcích a válečných i osobních úspěších a prohrách tohoto muže se dozvíte především v nové sezóně od 1. května 2010, pokud zavítáte do našeho muzea. Tato expozice, která, jak doufáme, bude zajímavým zdrojem informací pro každého bez rozdílu věku, mohla vzniknout díky podpoře Města Benátky nad Jizerou a Středočeského kraje. Těšíme se v nové sezóně na návštěvníky, kteří se budou chtít i zábavnou formou seznámit s významným obdobím našich dějin a s jedním z jejich aktéru. M. Chupíková Fota: emje Vernisáží dne 1. října 2009 byla zahájena výstava obrazů Ing. Zdeňka Halíře Foto poskytlo Muzeum Benátky V muzeu byla otevřena nová expozice Ve středu 28. října byla v našem muzeu otevřena nová expozice nazvaná Jan z Werthu generál třicetileté války. Generál císařské jízdy, svobodný pán svaté říše římské, dvorní válečný rada Jan z Werthu, byl majitelem benáteckého panství v letech 1647 až Práce na nové expozici byly zahájeny v roce 2007 a dokončeny byly právě letos 28. října mohla být expozice poprvé představena veřejnosti. Expozice je věnována především činnosti Jana z Werthu jakožto generála třicetileté války. Návštěvníci se tak mohou dozvědět více o jednom z nejdelších válečných konfliktů v evropských dějinách prostřednictvím osoby jednoho jejího generála. I když se nejedná o příliš oblíbenou postavu z benáteckých dějin, přesto se Jan z Werthu zapsal do historie města i pozitivně. Jako majitel Benátek zásadně upravil své sídlo. K dosavadnímu renesančnímu zámku bylo přistavěno nové barokní křídlo. Byla postavena i četná hospodářská stavení a celý zámecký prostor byl ohražen zdí se třemi branami. Muzeum i v nové expozici zůstává věrno svému záměru, být co nejblíže návštěvníkovi, a proto i tato nová část muzea je interaktivní. A u t o ř i e x p o z i c e Odborná spolupráce PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Pavel Sosnovec, PhDr. Jiří Waldhauser Architektonické řešení Mgr. Alice Karbanová Výtvarné řešení Mgr. Magdaléna Waage, Mgr. Andrea Angelová, Ing. Jiří Winter Technické řešení Ing. Pavel Karban Prapor Jana z Werthu (vpravo) a dalších účastníků třicetileté války Ve středu 28. října byla v Muzeu Benátky slavnostně otevřena nová expozice Foto: emje M u z e u m s r d e č n ě z v e Výstava k 300. výročí narození Františka Bendy HUDBA A JÁ vernisáž ve středu 11. listopadu 2009 v hodin, Muzeum Benátky Vánoční výstava CUKROVÍ NAŠICH BABIČEK vernisáž výstavy ve středu 7. prosince 2009 v hodin, Muzeum Benátky Muzeum je otevřeno po dobu trvání výstav pondělí až pátek od 9.00 do hodin

19 6. listopadu 2009 KLUB PRO SENIORY strana 19 KLUB SENIORŮ Klub seniorů v říjnu Ochrana před podvodníky a násilníky První říjnový čtvrtek jsme v Klubu přivítali nprap. Davida Schöna z preventivně informačního oddělení mladoboleslavské policie s velmi aktuální přednáškou o prevenci kriminality páchané na seniorech. Jak to bývá zvykem, přednáška byla formou besedy a postupně jsme se probírali tématy, jakými jsou ochrana před podvodníky, před kapesními zloději, zabezpečení domovních dveří a platebních karet, mluvili jsme také o domácím násilí a problémech s ním spojených a také o tom, jak se chovat při přepadení. K dokreslení praktik podvodníků nám byl promítnut film, při kterém jsme si mohli uvědomit, že nikdy nejsme dost ostražití. Dozvěděli jsme se, že základním pravidlem v prevenci je: nprap. David Schön Foto: Milena Vraníková 1. nedůvěřuj, 2. prověřuj, 3. neotvírej domovní dveře neznámým osobám. Důležité je také, abychom nebyli nevšímaví a zvláště u domácího násilí se nebáli podezřelé okolnosti oznámit např. sociálním pracovnicím a pokud by se to stalo i nám, abychom se nestyděli a včas zarazili svého tyrana. Povídali jsme si dlouho a nemohli se hned rozejít, protože bylo nutné ještě mezi sebou sdílet tyto skutečnosti. Určitě příští rok uspořádáme podobnou besedu, velice důležité je být připraven na podobné situace. MUDr. Lýdie Kroupová Není hůl jako hůl Téma zdravotnické potřeby bylo pro návštěvníky klubu nejen zajímavé, ale také užitečné. K přehledným informacím o nabídce a využití důležitých a někdy i nezbytných zdravotnických kompenzačních pomůcek, není úplně tak snadný přístup. Zástupci firmy Zdravotnické potřeby DMA Bc. Radkovi Wenclovi se podařilo svým srozumitelným výkladem i odpovídáním na dotazy všechny přítomné plně zaujmout. Jmenované pomůcky si mohl každý prohlédnout, případně vyzkoušet (např. hole), dozvěděl se, jak a kdy používat, kam se obrátit pro případnou finanční pomoc pro získání příslušné pomůcky. Závěrem si mohli zájemci vyzkoušet i jízdu na elektrickém skútru. Mnohým z přítomných přineslo toto odpoledne pomoc při zdolávání jejich různých nesnází a rozhodně rozšířilo jejich informovanost v dané problematice. Tato prezentace firmy nebyla pouhou snahou o to, prodat za každou cenu co nejvíce, ale hlavně snahou o opravdovou pomoc. Vlevo Bc. Radek Wencl ukazuje paní L. Mikešové, jak řídit elektrický skútr Odpoledne s paní doktorkou I další čtvrteční odpoledne bylo naplněno zdravotnickou tematikou. Paní doktorka Cyrany hovořila o oblasti, která netrápí jen seniory, ale vyskytuje se i u mladší generace, o oblasti inkontinence. Co je příčinou, jak je možné předcházet jejímu vzniku, jak lze omezit rozsah, kdy se MUDr. Květoslava Cyrany obrátit o pomoc k lékaři, jak s daným stavem plnohodnotně žít. O tom všem se hovořilo, paní doktorka trpělivě vysvětlovala a odpovídala na jednotlivé dotazy. Pro většinu přítomných je MUDr. Cyrany rodinným doktorem, zná zdravotní stav několika generací v nejedné rodině v Benátkách i v okolních obcích. Odpoledne s paní doktorkou a daným tematem přispělo u mnohých k uklidnění a k jinému pohledu na případné zdravotní problémy. Výročí městského Domova pro seniory V těsném sousedství sídla Klubu seniorů je městský Domov pro seniory, který ve čtvrtek 22. října 2009 oslavil patnáct let svého provozu. K tomuto výročí měl Domov připravený bohatý program, a protože mezi ty, kteří program zajišťovali nebo byli na slavnostní program pozváni, byli i Ti, kteří zajišťují a starají se o chod Klubu seniorů, byl připravený program (Centrum terénních programů Semiramis drogová problematika) Klubu seniorů přeložen na náhradní termín. Životní prostředí v našem městě Životní prostředí bylo tematem posledního čtvrtečního říjnového odpoledne v Klubu seniorů. Pan Miroslav Kochman pracuje na benáteckém městském úřadu a životního prostředí je jeho pracovní náplní. Poutavou formou hovořil o stavu životním prostředí v našem městě, výklad doprovázel promítáním materiálu na dané téma. Připomenul vývoj a současný stav v různých oblastech životního prostředí ovzduší, čistota vod, odpady, zeleň Přítomné výklad zaujal natolik, že přestali vnímat i čas. Plně soustředěni sledovali výklad, kladli dotazy a dokonce se domluvili s přednášejícím na jarním výletě do přírody s odborným výkladem. Touto formou ještě jednou jménem spokojených účastníků poučného a velice zajímavého odpoledne panu Kochmanovi děkujeme. Text a fota: emje O životním prostředí v našem městě si se seniory popovídal pan Miroslav Kochman z MěÚ Benátky nad Jizerou Program Klubu pro seniory listopad 2009 úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Navštíví nás kadeřnice úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Finanční služby pro seniory úterý Státní svátek - zavřeno čtvrtek Posezení s p. Jarou při kávě a čaji úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Advent začíná pohovoří kazatel Svoz do Klubu na úterý volat v pondělí do hodin, svoz na čtvrtek volat ve středu do hodin na telefonní číslo podatelna MěÚ Benátky nad Jizerou. prosinec 2009 úterý Cvičení pro seniory čtvrtek společenský sál Záložna Přátelské posezení

20 strana 20 OSOBNOSTI / DOPISY Zpravodaj Benátecka OSOBNOSTI František Karel Krouský Možná, že starý pán, který na přelomu 19. a 20. století brouzdal po Benátkách s těžkým fotoaparátem a v místních hostincích vyprávěl o svém bouřlivém mládí, připadal tehdejší benátecké mládeži směšný a považovali jej za podivína. Je však skutečností, že díky jeho fotografické vášni máme dodnes dochovánu řadu pohledů na dávné a často již zmizelé benátecké lokality, budovy i osobnosti, a je také nesporným faktem, že byl osobně a ve významné míře přítomen revolučním událostem let František Karel Krouský se narodil v mlýně v Zámostí 9. března U svého bratra Josefa, který po otci převzal mlynářskou živnost, se vyučil tomuto prastarému a uznávanému řemeslu, po dosažení plnoletosti si však nejprve pronajal hostinec v Sovinkách. Teprve v polovině čtyřicátých let zakoupil mlýn v Krnsku a stal se tak váženým občanem. Jeho postavení v obci bylo upevněno také aktivitami v letech , kdy inicioval založení a organizoval činnost spolků Národní obrana a Slovanská lípa v Zámostí a v Bezně. Jelikož byly tyto spolky po porážce revoluce označeny za protistátní, čekalo F. K. Krouského plných 33 měsíců vyšetřovací vazby ve věznici v Praze na Hradčanech. Před soud sice nakonec postaven nebyl, několik let však žil pod přísnou policejní kontrolou a navíc byl vypovězen z Prahy. Až do konce padesátých let se živil různými příležitostnými pracemi na různých místech v Uhrách, kde se jeho postavení běžence vůbec nedalo srovnávat s pozicí, kterou zastával do roku Teprve politické uvolnění po vydání tzv. Říjnového diplomu v roce 1860 mu umožnilo návrat do vlasti. Řadu let pak působil jako redaktor pražských listů Čas, Hlas a Národní listy, poslední léta života pak strávil v Nových Benátkách, kde si zřídil fotografický ateliér. Od poloviny šedesátých let se snažil prosadit také na poli literatury, jeho romány Bratří z Kalicha (1866) a Usmířenec (1880) ani povídkový soubor Ta mlýnská chasa, ta se hezky nese (vydáno až 1915) však neměly výraznější ohlas. Z dnešního pohledu považujeme za mnohem cennější vzpomínkovou knihu Doba převratu z roku 1909, v níž přinesl řadu hodnotných údajů o událostech na přelomu první a druhé poloviny 19. století, jichž byl sám protagonistou, mj. vzpomínek na osobní přátelství s Karlem Havlíčkem Borovským. Krátkými články pak přispíval do časopisů Boleslavan, Mlynář a Svoboda. František Karel Krouský zemřel v Nových Benátkách 2. října 1909 v požehnaném věku 86 let. PhDr. Luděk Beneš DOPISY A JE TU LISTOPAD Listopad je pro mne měsíc v roce, který, vyjádřeno dnešním jazykem těch mladších, zrovna nemusím Jaroslav Foglar má pro něj název Bláznivý měsíc, popsal to výstižně. Příroda ztrácí své kouzlo a vítr nás nutí k vytopeným místnostem a knihovně. A je to zřejmě pravda. Přátelé, píši tyto řádky 16. října a v tisku, v TV a na Internetu se dovídám, jak je na mnoha místech neobvyklé množství sněhu, je ohrožená doprava, nejde elektrický proud, neteče teplá voda a nejde topení. Fuj, fuj, fuj! Připomenu si však, že 13. listopadu se sejdu (dá-li Bůh a Osud) se spolužáky v Benátkách. Bude to tedy později, než jsem napsal v říjnovém příspěvku, ale bude to. Je tedy na co se těšit A dokonce U samce na Burze!!! Kde jinde také v našem věku Listopad? To jsou Svátky zemřelých a Dušiček. Jsou potřebné. Připomenout si ty, kteří už nežijí, zejména rodiče, to přece patří nejen ke zvykům, ale hlavně k projevu lásky a slušnosti. Ale je tu také 17. listopad. Datum dvakrát významné pro naše dějiny. V roce 1939 si dovolili v Praze vysokoškoláci manifestovat. Němečtí okupanti jejich akci krvavě potlačili. Jejich ozbrojené síly postřelily nejen studenta Jana Opletala, který za pár dnů na zranění zemřel, ale také zastřelili pekařského dělníka Václava Sedláčka. Poté zrušili v Protektorátě všechny vysoké školy. Ještě během války byl v Londýně tento den prohlášen za Mezinárodní den studentstva. O padesát let později se o manifestaci znovu pokusili studenti na Národní třídě v Praze. Protiakce policie? Nestřílelo se, studenti skando- vali máme holé ruce a výsledek byl, kupodivu, jiný. Za pár dnů došlo k tzv. Sametové revoluci. Použil jsem slov Václava Havla. Letos si připomínáme její dvacetileté výročí. Jak se vše podařilo, co se splnilo z představ a vizí nás občanů, to nechám na Vašem uvažování a Vašem rozboru. Dovolte mi, abych ocitoval našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, z jeho článku, který mu byl otištěn ještě v devatenáctém století v časopise Atheneum. Běda národu, který nemá mužů, kterým nejen svobodno, ale i povinno o všech důležitých národních potřebách svobodně rokovati, uvažovati, kritizovati. Běda národu, který pro životní své účely není připraven Nebuďme však pesimisté, nefilosofujme, ale žijme. Dnes, zítra i v dalších dnech, měsících a létech. Užívejme si přírody, krásy, lásky a víry v život, který je náš, protože nikoho jiného nemůže být. Pro dlouhé večery doporučuji ke čtení dramatické romány Grahama Greena, sladkobolnou Věčnou Ambru Kahtleen Winsorové a do třetice dosti tvrdou, ale pravdivou beletrii Karla Pecky, který si svoje dost užil před listopadem 1989 zejména v kriminále, v uranových dolech. Nebudete zklamáni. Víte na co se ještě těším v listopadu? Na to, že snad nepodlehneme vánočním bláznivým reklamám a také na 21. listopad, kdy pojedeme s manželkou s cestovní kanceláří na jednodenní návštěvu Vídně do Albertiny na výstavu: Impresionismus Munch Moderna. S manželkou jsme si to dali o měsíc dříve pod stromeček A přiznám se k tomu, že mi to připomene Benátky nad Jizerou a jejich knihovnu, kde jsem si ještě jako kluk půjčoval Světozor, Zlatou Prahu a jiné časopisy s bohatým obsahem článků o umění a s mnoha reprodukcemi obrazů a soch. A možná, že se nám bude líbit i počasí. Dnes jsem na Internetu četl úvahu jakéhosi znalce z oboru meteorologie a klimatologie, který se domnívá, že by letošní listopad mohl být teplejší, než tyto říjnové dny. Takže se v tomto sdělení opakuji: Buďme optimisté a věřme si nejen sobě, ale i mezi sebou. A protože existuje také věda o číslech, tedy numerologie, dočetl jsem se, že jedenáctka se také někdy používá při počtu apoštolů, tedy bez zrádce Jidáše, že v antickém Řecku tvořilo správní skupinu vždy deset zvolených zástupců a jeden tajemník, že jedenáctka nejsou ani dvě jedničky ani v součtu číslo dvě. Nakonec osobně dodávám, že počet fotbalistů v sestavě je také jedenáct a napadá mě, jak moc bychom právě v této době potřebovali Klapzubovu jedenáctku, aby nám pomohla v dalších letech alespoň v kvalifikaci na mistrovství Evropy A tak se nenuďme ani v listopadu. Zdraví Vás všechny Váš Dr. Jiří Pfeifer VINOTÉKA A BAR U VINICE Po kratší odmlce se opět hlásíme s novinkami o životě v naší vinotéce a baru. Koncert Johna de Jonga dne proběhl, maximálně se povedl a obecenstvo bylo spokojeno i přes to, že místem konání bylo podloubí před vinotékou a nebyl zrovna letní večer. Nutno ovšem dodat, že většina návštěvníků předcházela případnému chladu různými druhy nápojů, kterých bylo na baru k mání dostatek. Jinak nové náměstí, kde se naše vinotéka nachází, už se také rýsuje, jelikož rekonstrukce zdá se - spěje ke zdárnému konci a prostředí kolem nás mění k lepšímu, což nás také těší. Povzbudila nás i nedávná návštěva vinaře Václava Ovčáčíka ve Velehradu, kam jsme podnikli cestu za účelem nákupu nových vín ročníku Pan Ovčáčík nám také přislíbil, že k nám do vinotéky přijede za účelem prezentace svých vín. Co se týče naší práce zde, snažíme se pro naše hosty dělat maximum, ale zároveň nechceme ustupovat komerčním způsobům a praktikám, se kterými se v zařízeních podobného typu můžete setkat téměř na každém kroku. Možná i proto k nám nezabloudí tolik hostů, jak bychom si bývali přáli, ale ti, co přijdou, jsou nadšeni, že našli něco jiného, osobitého, netuctového a poctivého, takže se k nám rádi vrací a berou s sebou k naší radosti své přátele a známé. Doufáme, že i s finální podobou nového náměstí se najde více těch, kteří se nebudou bát vyšlápnout kopec k nám nahoru. Odměnou jim bude příjemné a stylové prostředí naší vinotéky a baru. Tím jsem Vás taky trochu chtěla navnadit, abyste přišli ochutnat vína, která si sami vybíráme a dovážíme. No, a pokud nejste vinaři, vůbec to nevadí, máme tu i jiný sortiment, který uspokojí nebojím se říci i nejnáročnější konzumenty. V listopadu chystáme ochutnávku vín pana Georgiose Iliase z Pavlova. Myslím, že jeho vína stojí zato okoštovat, posuďte sami, až si přečtete článek níže. Tímto Vás samozřejmě na degustaci srdečně zveme. Pro více informací sledujte náš web (www.uvinice.com). Tolik ve zkratce něco ze života vinotéky a baru U vinice. Těšíme se na viděnou a přejeme Vám krásný podzim.

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více