BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU"

Transkript

1 BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU Již počátkem 90. let 20. století se začala zkoušet nová konstrukce pojezdu, která v rámci koncernu CNH znamenala vytvoření modelové řady CVX. Ta ve své konstrukci zahrnovala bezstupňovou převodovku, což přineslo široké možnosti pro nastavení traktoru jak z pohledu udržování konstantních otáček motoru tak tempomatu rychlosti. Obsluha měla k dispozici tzv. potenciometr zátěže, kterým bylo možné ovlivnit režim práce spalovacího motoru a tím i spotřebu paliva. V podstatě se uvedeným potenciometrem nastavoval pokles otáček, než začal management převodovky měnit převodový poměr. Tím bylo možné udržovat dlouhodobě zatížení motoru v oblasti s nejvyšším točivým momentem, kde pracuje motor s nejnižší měrnou spotřebou paliva a přitom obsluha nemusí provádět žádné řazení, vše probíhalo zcela automaticky. Samotné jádro převodovky bylo řešeno jako výměnná jednotka, která se vkládala do skříně převodovky. Konstrukce hlavních komponentů je vidět z obr.1. Obr. 1 Převodovka u modelové řady CVX byla koncipována jako výměnná jednotka. Konstrukčně byla tvořena hydrostatickou jednotkou, zastoupenou axiálním pístovým regulačním hydrogenerátorem (regulace V g - geometrického objemu) sklonem desky, +/ ) a axiálním pístovým hydromotorem s konstantním V g, smontované do jednoho celku (oba disponují geometrickým objem V g = 55 cm 3, max. pracovní tlak 43 MPa a průměrný tlak je 23 MPa). Druhou, mechanickou část tvoří složený planetový převod skládající se ze čtyř JPS (jednoduché planetové soukolí) rozdělených na tři skupiny. Sumarizační planetový převod (P1,P2) typu 4k+r, planetovou převodovku (P3,P4) typu 4k+r a reverzační planetový převod P5 typu 2k+r. Řazení probíhá pomocí zubových spojek, ovládaných tlakem oleje při stlačení a rozpínáním pomocí pružiny. Čtyři zubové spojky jsou pro jízdní rozsahy, a po jedné pro jízdu vpřed a vzad. Popis funkce převodovky Točivý moment motoru pohání hřídel (1), a tím současně soukolí (6) (mechanická část), prostřednictvím které, vstupuje na korunové kolo (P1), sčítacího planetového převodu (7) a také soukolí (2), kterým pohání hydrogenerátor (3) a zajišťuje tak příkon hydrostatické části. Současně se hřídelem (1) přenáší výkon na vývodový hřídel. Axiální hydrogenerátor pohání hydromotor (4) s (V g = konst). Točivý moment z hydrostatického převodníku je přenášen 1

2 pomocí soukolí (5) na planetové kolo (P1) sčítacího převodu. Z části sčítacího převodu vystupuje moment do planetové převodovky (8), kde v závislosti na pojezdové rychlosti přechází z centrálních kol na unašeč této převodovky, nebo je přímo veden unašečem sčítacího převodu (7), aniž by procházel částí (8). Z planetové převodovky vystupuje do reverzační planetové převodovky, která určuje směr jízdy. Jestliže je sepnutá spojka (KV) traktor jede vpřed. Jízda vzad je při sepnuté spojce (KR) Obr.2 Schéma CVT převodovky z modelové řady traktorů CVX Funkci převodovky lze popsat na třech provozních stavech: Neutrál Točivý moment motoru přechází od hřídele (1) na soukolí (6), přes které otáčí korunovým kolem (7) části (P1) a současně soukolím (2) pohání hydrogenerátor (3), který přes hydromotor (4) a soukolí (5) otáčí centrálním kolem (P1). Otáčky centrálního i korunového kola jsou stejné ale opačné, ovšem obvodová rychlost je odlišná. Výsledkem je pohyb unašeče, který je společný pro obě planetová soukolí (P1, P2). Protože korunové kolo P1 P2 P3 P4 Obr.3 Diagram rychlostí planetových převodů u CVT převodovky traktoru modelové řady CVT 2

3 soukolí (P2) stojí a unašeč se otáčí, musí se pohybovat planetové kolo společné pro (P2, P4). U soukolí (P3) je sepnutá spojka (K1) a proto stojí i korunové kolo. V převodu (P3) stojí planetové i korunové kolo a proto stojí i unašeč. Ten je společný i pro (P4) ze kterého vystupuje do reverzační planetové převodovky (9) ve které je sepnutá spojka (KV jízda vpřed) a odtud na rozvodovku. Tím je dosaženo klidového stavu umožňujícího zastavení a stání v kopci. Jízda v před a zrychlování 1. převodový rozsah (pojezdová rychlost od 0 až 8 km/h) Točivý moment motoru je rozváděn stejným způsobem jako v klidovém stavu při sepnuté spojce (K1) a (KV). Jakmile řidič sešlápne pedál rychlosti, dojde k naklápění hydrogenerátoru z jedné krajní polohy do druhé (α = -/+20 0 ). Tím dojde ke změně V g a tedy i hydrostatického převodu, což se projeví postupným snižováním otáček planetového kola převodu (P1). Poroste obvodová rychlost unašeče soukolí (P1,P2). Zvýšení otáček unašeče způsobí pohyb korunového kola soukolí (P2) a tím i centrálního kola (P3), které při sepnuté spojce (K1) zajistí pohyb unašeče převodu (P3, P4). Ten tvoří výstupní část zajišťující přes sepnutou spojku (KV) pohyb traktoru, jehož velikost bude narůstat až na rychlost 8,045 km/h. V okamžiku dosažení (α = 0, Vg = 0) nedodává hydrogenerátor žádný tlakový olej hydromotoru a výkon motoru je přenášen pouze mechanicky. P1 P2 P3 P4 Obr.4 Diagram rychlostí planetových převodů u CVT převodovky traktoru modelové řady CVT Další činnost převodovky bude pokračovat pouze v přeřazování mezi jednotlivými spojkami z K1, K2, K3 až K4 podle aktuální pojezdové rychlosti traktoru. Regulační deska hydrogenerátoru se bude sklánět z jedné krajní polohy do druhé podle aktuálně zařazené spojky. Jízda vzad Zpětný chod (obr.5) nezpůsobí změna funkce hydromotoru, ale sepnutí spojky (KR), která zabrzdí unašeč reverzační planetové převodovky (9). Výkon je přenášen ze soukolí (8) na satelit (10), který se otáčí pouze kolem své osy a současně zabírá do satelitu (11), který mění smysl otáčení centrálního kola (12) tvořícího výstup z celé převodovky. Traktor potom reaguje úplně stejně jako při jízdě vpřed Obr.5 Reverzační převodovka 3

4 Možnosti ovládání pojezdu Traktor má tři ovládací pedály jako každý jiný, jejich funkce je ovšem odlišná. Spojkový pedál slouží jako bezpečností prvek, který zajistí přerušení pohonu pojezdu a vývodového hřídele, přes spínač umístěný pod spojkovým pedálem. Brzdový pedál má nezměněnou funkci, ale ten plynový se musí nazývat pojezdovým, neboť z něj neovládáme přímo vstřikovací čerpadlo, ale předáváme informaci pro řídící management, který s ohledem na zatížení a otáčky motoru volí převodový poměr tak, aby motor pracoval v oblasti nízké měrné spotřeby paliva, samozřejmě v závislosti na poloze potenciometru zátěže. Pokud se pojezdový pedál uvolní, traktor samočinně zpomalí až do úplného zastavení, a to i na svahu. Pokud se do 30s traktor nerozjede, automaticky se aktivuje blokace převodovky. Tempomat rychlosti je ovládaný tlačítkem na multifunkční páce, jehož stiskem nastavíme aktuální rychlost traktoru a potom můžeme její velikost ještě měnit tlačítky +/-. Deaktivace tempomatu je provedena stlačením pedálu pojezdu, brzdy nebo opět tlačítkem na ovládací páce. Reverzace probíhá plynule pomocí tlačítka na ovládací páce, po jehož stisku traktor začne zpomalovat až do zastavení, a potom se rozjíždět opačným směrem. Samozřejmostí jsou tři rychlostní rozsahy (0 14, 0 25 a 0 40 km/h), které lze předvolit prostřednictvím kolébkového přepínače. Traktor nabízí tři základní režimy pro nastavení managementu spalovacího motoru a převodovky: ovládání pedálem pojezdu mění se otáčky motoru i převodový poměr ovládání pedálem pojezdu při zapnutém vývodovém hřídeli otáčky motoru jsou konstantní, mění se pouze převodový poměr ovládání pedálem pojezdu se zapnutým tlačítkem pro postřikovač otáčky motoru se mění a převodový poměr je konstantní, tzv. lineární závislost Výsledky měření Během uplynulých deseti let byla modelová řada s CVX převodovkou podrobena v České republice dvěma rozsáhlým měřením, jak v laboratorních, tak praktických podmínkách. Obě měření byly realizovány Ústavem techniky a automobilové dopravy z Mendelovy univerzity v Brně. První z nich se uskutečnilo v roce 2003 v laboratorních podmínkách, kde byl výkon motoru přenášen hnacími nápravami na válce dynamometru. Z řady měření, které se realizovaly, jsme vybrali dvě, na kterých je vidět změnu otáček motoru při různém nastavení ručního akcelerátoru a potenciometru zátěže. Výsledky měření jsou uvedeny na obr.6 a 8. Při nastavení plné dodávky paliva (ruční akcelerátor je na maximu) a třech polohách potenciometru zátěže tzn. 0, 5 a 10 je vidět na obr.6. Změna otáček motoru nastala až po určitém zatížení, od kterého začal managament převodovky měnit převodový poměr a udržovat konstantní otáčky motoru. Čím byla nastavena vyšší hodnota, tím větší pokles otáček nastal, než převodovka začala měnit (zvyšovat) převodový poměr. Do tohoto okamžiku reagovala převodovka jako stupňovitá. Odlišným způsobem se projevil management převodovky při ponechání ručního plynu na pozici pro volnoběh, viz obr. 7. Nejdříve, po rozjezdu traktoru se otáčky motoru sami zvýšily na úroveň 2100 a poté při rostoucím zatížení klesly na úroveň /min při současném snižování převodového poměru. Od určitého zatížení, stejně jako v prvním případě došlo ke změně (zvyšování) převodového poměru, tak aby se otáčky motoru zvýšily na úroveň odpovídající pozici potenciometru. Při natočení potenciometru do pozice 10 se otáčky motoru zvýšily na úroveň /min a poté opět začal management převodovky zvyšovat převodový poměr, aby je již udržel konstantní při rostoucím zatížení. Poslední z grafů na obr. 8 byl naměřen při 4

5 kombinovaném zatěžování spalovacího motoru přes hnací nápravy a vývodový hřídel. Na hnacích nápravách bylo vytvořeno zatížení tahovou silou 27 kn a přes vývodový hřídel se plynule zvyšoval odebíraný výkon motoru až na 93 kw. Otáčky motoru byly po celou dobu měření udržovány na konstantní hodnotě. V okamžiku, kdy točivý moment motoru (zatížení motoru) dosáhlo přechodu mezi regulátorovou a zatěžovací částí, začal management převodovky zvyšovat převodový poměr, aby snížil zatížení přenášené od pojezdových kol na motor a tím i udržovat konstantní otáčky motoru. 2500, , ,00 Otáčky motoru 2100, , , , , ,00 900,00 n m m pt 1000,00 800,00 600,00 400,00 Měrná tahová spotřeba 700,00 200,00 Potenciom etr na stupni 0 Potenciom etr na stupni 5 Potenciom etr na stupni 10 Obr.6 Tahová charakteristika traktoru Case IH 170 CVX s nastaveným plným ručním plynem a plně sešlápnutým pedálem rychlosti při měnícím nastavení potenciometru zátěže Otáčky motoru [min -1 ] n m m pt Měrná tahová spotřeba [g.kw -1.h Potenciom etr na stupni 0 Potenciom etr na stupni 5 Potenciom etr na stupni 10 Obr.7 Tahová charakteristika traktoru Case IH 170 s plně sešlápnutým pedálem rychlosti při měnícím nastavení potenciometru zátěže. Není nastavena plná dodávka paliva. 0 5

6 Otáčky motoru [ot/min] Měrná tahová spotřeba [g/kwhod] Čas [s] Tahový výkon [kw] Tahová síla [kn] Pojezdová rychlost [km/hod] Prokluz[%] Obr. 8 Průběh měřených veličin v čase, při práci traktoru Case IH 170 CVX s vývodovým hřídelem 1000 E a plně sešlápnutým pedálem rychlosti, konstantní tahovou silou 27 kn s měnícím zatěžováním přes vývodový hřídel a pot. zátěže na hodnotě 10. Druhé měření se uskutečnilo v roce 2007 při testování traktorů Case IH v dopravě, viz obr.10. Jedním z měřených traktorů byl také Case IH CVX 195. Během měření se vyzkoušely opět režimy práce společného managementu spalovacího motoru a převodovky prostřednictvím potenciometru zátěže, viz obr.9. Obr.9 Různé nastavení potenciometru zátěže, které bylo během zkoušek použito Z výsledků měření vyplynulo, že potenciometrem zátěže lze ovlivnit spotřebu paliva a také výkonnost soupravy. Čím větší bude nastavení hodnoty potenciometru, tím větší úsporu paliva lze očekávat, neboť motor pracuje při nižších otáčkách motoru v oblasti s nižší spotřebou paliva. O tom vypovídají i výsledky měření. Při nastavení potenciometru do pozice 10 lze ušetřit až 2,8 l (10,9 %) za hodinu jízdy ve srovnání s nastavením do pozice 1. Úspora paliva vzniká v důsledku udržování otáček motoru v oblasti s nejvyšším točivým momentem, kde motor pracuje s nejnižší spotřebou paliva. Nejvíce se vliv potenciometru při 6

7 větší zátěži např. jízdě do kopce, kdy otáčky motoru klesají na úroveň 1400 min -1 (pot. nastaven na 10). Jakmile zatížení motoru tzn. M k dosáhne již obalové křivky, dochází ke zvětšování převodového poměru a tím také ke snižování pojezdové rychlosti. Proto byla při jízdě do kopce dosažena nejvyšší hodnota úspory paliva, která v případě hodinové spotřeby dosáhla 24%. Nižší otáčky motoru se projeví snížením výkonnosti soupravy. Při zmiňované jízdě do kopce to bylo o 11,1 %. Aby se účinek poklesu výkonnosti soupravy snížil, musí se nastavit vyšší hodnota na potenciometru zátěže. Z tohoto pohledu se jeví jako nejlepší nastavení na hodnotu 5, kdy bylo dosaženo snížení spotřeby o 4,8% a výkonnost soupravy se nezměnila oproti nastavení 1. Obr.10 Souprava traktoru Case IH 195 CVX s návěsem během přípravy na měření Na konci minulého roku představila společnost Case IH novou modelovou řadu traktorů PUMA CVX, která disponuje pro traktory, novou koncepcí bezstupňové technologie s využitím principu dvoutoké převodovky, na které se experimentálně pracuje již 20 let v automobilovém průmyslu u mechanických stupňovitých převodovek. Převodovky využívající tohoto principu nesou označení DSG (Direkt Schalt Getriebe). Princip DSG převodovky je založen na tom, že k řazení převodových stupňů dochází v okamžiku, kdy není daný převod v záběru, tzn. snižuje se výrazně opotřebení třecích segmentů. Zapnutí daného převodu pro přenos výkonu motoru se pak uskutečňuje prostřednictvím dvou spojek, jejichž ovládání je řešeno elektrohydraulicky. Příkladem DSG převodovky z automobilového průmyslu je vidět na obr.11. Převodovku tvoří na vstupu dvojitá lamelová spojka, kterou se spíná pohon pro dutý (zeleně označený) nebo plný (červeně označený) hřídel. Na obou hřídelích jsou uložena ozubená kola, která jsou ve stálém záběru s koly na výstupním hnaném hřídeli. 7

8 B A Obr.11 Koncepce DSG převodovky z osobních automobilů, 1-Pohon od motoru, 2-Vstupní hřídel do převodovky, 3-Výstupní soukolí k pohonu diferenciálu, 4-Soukolí pro jízdu vzad, 5-Vstupní hřídel do převodovky, 6-Šestý převodový stupeň, 7-Pátý převodový stupeň, 8- Druhý převodový stupeň, 9-Čtvrtý převodový stupeň, 10-Třetí převodový stupeň, 11-První převodový stupeň, A, B-lamelové spojky 8

9 Zapojování jednotlivých převodů do záběru se uskutečňuje prostřednictvím synchronizačních spojek, jejichž synchronizační objímky jsou ovládány elektrohydraulicky. Na obr.11 je zachycen provozní stav, při kterém je pro rozjezd vozidla z klidu předřazen první rychlostní stupeň. V okamžiku, kdy řidič sešlápne pedál plynu dojde k plynulému sepnutí spojky, přenosu výkonu motoru na červeně značený hřídel, soukolí prvního převodového stupně, a vozidlo se plynule rozjíždí. V tento okamžik mechatronický systém automaticky předřazuje druhý převodový stupeň, tím že přesune synchronizační objímku tohoto stupně do záběru. Jakmile je dosaženo rychlosti pro přeřazení na druhý stupeň, dojde k postupnému uvolňování tlaku ve spojce A a k zaplňování spojky B tlakovou kapalinou. Při plném sepnutí spojky se předřazuje třetí převodový stupeň a celý proces bude probíhat stejně jako předchozím případě. Stejně pracuje převodovka při podřazování. Celý proces řazení je plně automatizován a řidič přesouvá volící páku převodovky do pozic pro různé režimy řazení např. standardní, sportovní, jízda ve městě, nebo může řadit pomocí tlačítek jednotlivé stupně. DSG převodovka v případě koncernu Volkswagen byla původně koncipována jako šestirychlostní s dvojitou lamelovou spojkou a dnes je nabízena jako sedmi rychlostní se dvěma kotoučovými spojkami a vypínacími ložisky. Tímto řešením došlo ke snížení provozního tlaku hydrauliky, snížení příkonu a zvýšení účinnosti převodovky. Bezstupňovou převodovku z modelové řady Puma CVX jste mohli vidět na veletrhu Techagro 2010, kde byl vystavený její funkční model. Konstrukce převodovky je založena na kombinaci mechanické a hydraulické části, jejichž výstupní členy jsou přivedeny do slučovacího Obr.12 A-Spojka A, B-Spojka B, 1-Setrvačník s hydraulickým tlumičem torzních kmitů, 2-Unašeč satelitů, 3-Planetové kolo, 4-Satelit, 5-Planetové kolo, 6-Korunové kolo, 7-Pohon korunového kola, 8-Soukolí F1 (první převodový rozsah), 9-Synchronizační spojka (Převody F1/F3), 10-Soukolí F3 (Třetí převodový rozsah), 11(23)-Soukolí pro jízdu vzad R1, 12(21)-soukolí F2 (druhý převodový rozsah), 13-Soukolí R2 (druhý stupeň pro jízdu vzad), 14-Synchronizační spojka (Převody F4/R2), 15-Soukolí F4 (čtvrtý převodový rozsah), 16-kryt, 17-Oddělovací deska, 18-vývodový hřídel, 19- Hnaný hřídel (spojka B), 20-Hnaný hřídel (spojka A), 22-Synchronizační spojka F2/R1, 9

10 planetového převodu, viz obr.12. Mechanickou část tvoří stupňovitá, tří-hřídelová převodovka s trojicí synchronizačních spojek pro řazení čtyř rozsahů pro jízdu vpřed a dvou rozsahů pro jízdu vzad. Řazení probíhá prostřednictvím řadících vidliček, ovládaných elektrohydraulicky. Do mechanické části patří dále dvě lamelové spojky, kterými se zapne dané soukolí rozsahu do aktivního záběru. Hydrostatická část se skládá z regulačního pístového hydrogenerátoru a neregulačního pístového hydromotoru. Pohon hydrogenerátoru je řešen od průběžné hřídele, poháněné přímo od spalovacího motoru. Hydrogenerátor a hydromotor jsou uloženy ve společné skříni tzv. Back to Back, kdy je spojovací potrubí mezi oběma prvky nejkratší, což snižuje tlakové ztráty a zmařený výkon. Regulace geometrického objemu hydrogenerátoru je řešena sklonem desky, o kterou se opírá 9 pístků, které jsou schopny vytlačit až 110 cm 3. Sklon regulační desky lze měnit do obou směrů Hydromotor pracuje trvale s geometrickým objemem 90 cm 3. Konstrukce převodovky dovoluje rychlost až 70 km/h, která je elektronicky omezena (sklon regulační desky hydrogenerátoru) na 50 nebo 40 km/h při otáčkách 1550 nebo /min. Výkon z mechanické a hydrostatické části je přiveden do slučovacího převodu viz obr. 13, který je umístěn na vstupu převodovky. Od spalovacího motoru se pohání centrální kolo (2) a od hydromotoru korunové kolo (1). Do mechanické části převodovky pak vede unašeč satelitů (6) a hřídel s planetovým kolem (5). Princip funkce převodovky lze stejně jako v případě všech CVT a IVT převodovek popsat prostřednictvím diagramu obvodových rychlostí. Vzhledem k tomu, že princip převodovky nebyl doposud detailně popsán, uvedeme podrobně všechny provozní režimy. Obr.13 Slučovací planetový převod, 1-korunové kolo, 2/5-planetová kola, 3/4-satelit, 6- unašeč 10

11 Aktivní klidový stav a první rychlostní rozsah (0 12,5 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku 13 slučovacího převodů), Aktivní klidový stav je charakterizován stojícím traktorem bez nutnosti aktivace ruční brzdy. Při stání traktoru je aktivovaný první převodový stupeň. Aby se dosáhlo tohoto stavu, musí se zajistit, aby unašeč satelitů, který je výstupní částí, zůstal v klidu a neotáčel se (bod 4), viz obr.14. To je možné pouze při otáčení korunového kola (1) a centrálního kola (2) do vzájemně opačného směru (bod 1). Aby se traktor rozjel, musí dojít k otáčení unašeče. Za předpokladu konstantních otáček centrálního kola (2) dojde ke snižování otáček korunového kola (1) prostřednictvím poklesu geometrického objemu hydrogenerátoru. V okamžiku, kdy bude rychlost korunového kola nulová, pak je veškerý výkon motoru přenášen pouze mechanicky (bod 2). Skloněním regulační desky hydrogenerátoru do opačného směru dojde ke změně směru proudění oleje, kde byl původně výtlak je nyní sání a tam kde bylo sání je nyní výtlak. Regulační deska se postupně sklání, až na úroveň max. sklonu, což představuje 8 0 (Bod 3). V tomto okamžiku se traktor pohybuje max. rychlostí na první rozsah (0 12,5 km/h) Obr.14 Aktivní klidový stav a první rychlostní rozsah 11

12 Druhý rychlostní rozsah (12,5 19 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku 13 slučovacího převodů), Při zařazeném prvním rychlostním rozsahu se automaticky předřazuje druhý rychlostní rozsah, který ale není aktivní, dokud není dosaženo max. rychlosti v prvním rozsahu. Při dosažení tohoto stavu se plynule sepne lamelová spojka (B viz obr.12_řez převodovkou) a výstupní částí z planetového převodu se stává centrální kolo (5). Pro zvýšení pojezdové rychlosti musí dojít k poklesu otáček korunového kola (1), které se realizuje snižováním geometrického objemu hydrogenerátoru. V okamžiku, kdy se korunové kolo zastaví (bod 2, sklon regulační desky hydrogenerátoru je roven α = 0 0, pak je veškerý výkon motoru přenášen jen mechanickou částí převodovky, viz obr.15. V tomto okamžiku dosahuje pojezdová rychlost 18 km/h. Dalším skloněním regulační desky hydrogenerátoru do opačného směru se otáčky centrálního kola (5) dále urychlí, a tím se ještě zvýší pojezdová rychlost. Sklon regulační desky zde dosahuje přibližně α = Při tomto sklonu jede traktor max. rychlostí 19 km/h ve druhém převodovém rozsahu Obr.15 Druhý rychlostní rozsah 12

13 Třetí rychlostní rozsah (19 38 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku 13 slučovacího převodů), Další zrychlování nastane zařazením třetího rozsahu, při kterém se výstupní částí stává unašeč slučovacího převodu. Třetí rychlostní převod je aktivován lamelovou spojkou A. Regulační deska hydrogenerátoru začne snižovat sklon, což způsobí zvyšování otáček unašeče. Jakmile je sklon regulační desky nulový, bod 2, pak dochází k přenosu výkonu motoru pouze mechanickou částí převodovky, viz obr.16. Další zvýšení rychlosti nastane plynulým sklonem regulační desky do opačného sklonu až do téměř max. sklonu Obr.16 Třetí rychlostní rozsah Obr.16 Třetí rychlostní rozsah 13

14 Čtvrtý rychlostní rozsah (38 70 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku 13 slučovacího převodů), Poslední rozsah se zařadí lamelovou spojkou B. Výstupní částí z převodu je centrální kolo 5. Regulační deska hydrogenerátoru je nyní vykloněna do krajní polohy a otáčky korunového kola dosahují svého maxima, viz bod 3. Postupným snižováním sklonu dochází k zpomalování korunového kola a zvyšování otáček výstupního členu, centrálního kola, viz obr.17. Jakmile dosáhne sklon nulové hodnoty, výkon motoru se opět přenáší pouze mechanicky. Dalším sklonem regulační desky do opačného směru dochází k dalšímu urychlování centrálního kola. Jakmile sklon desky dosáhne svého maxima, pak dosahuje rychlost traktoru 70 km/h Obr.17 Čtvrtý rychlostní rozsah Obr.17 Čtvrtý rychlostní rozsah 14

15 Jízda vzad (0 až 16 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku X slučovacího převodů), Při jízdě vzad se slučovací planetový převod chová stejně jako při jízdě vzad, tzn. výstupní částí je unašeč, jehož otáčky se začínají postupně zvyšovat podle toho, jak se mění sklon regulační desky hydrogenerátoru. Platí zde stejný popis jako při situaci v neutrále a jízdě vpřed na první rychlostní stupeň. Změna směru otáčení se realizuje přímo ve stupňovité části převodovky prostřednictvím předlohového hřídele. Unašeč satelitů je spojený s ozubeným kolem 11 (obr.12), které je přes předlohový hřídel spojené s výstupním hřídelem z převodovky, viz obr.18. Jakmile dosahuje pojezdová rychlost traktoru 16 km/h, předřazuje se synchronizační objímka pro druhý rozsah jízdy vzad a lamelová spojka A se plynule rozepíná za současného zapínání lamelové spojky B Obr.18 Jízda vzad, první rozsah 15

16 Jízda vzad (16 až 35 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku X slučovacího převodů), Situace ve slučovacím planetovém převodu odpovídá jízdě vpřed na druhý převodový rozsah. Výstupní částí je planetové kolo (5). Rozdíl je pouze v tom, že regulační deska hydrogenerátoru při přechodu přes nulový úhel pokračuje až do max. sklonu, neboť se zvyšuje převodový poměr ve stupňovité části převodovky, jak je patrné z obr.19. Výkon ze slučovacího planetového převodu je veden přes ozubené kolo 13 (obr.12), předlohový hřídel a ozubené kolo na výstupní hřídel z převodovky Obr.19 Jízda vzad, druhý rozsah 16

17 Možnosti nastavení pojezdu Pojezd traktoru je možné ovládat jak pedálem tak pomocí páky. Není zde nutné přepínat mezi způsobem ovládání, ale závisí pouze na tom, který z ovládacích členů je nastaven na vyšší hodnotu rychlosti. Pedálem pojezdu nebo pákou pojezdu lze měnit rychlost v rozsahu, vymezeném max. rychlostí jedné ze tří hodnot, kterou vidíte na panelu před sebou a samozřejmě si každou z nich libovolně nastavit. Sešlápnete-li pedál pojezdu na podlahu, pak bude mít management motoru a převodovky snahu uvedenou rychlost dosáhnout a otáčky motoru přitom budou ležet v rozmezí vymezené ručním plynem. Pomocí ručního plynu můžete nastavit tři režimy práce řízení spalovacího motoru a převodovky. Tímto způsobem lze nastavit tři režimy řízení spalovacího motoru a převodovky: Levou polovinou se nastaví dolní hranice otáček a druhou max. otáčky resp. horní mez. V tomto rozsahu budou udržovány otáčky motoru během práce. Otáčky motoru budou automaticky udržovány na spodní hranici. Při zvyšujícím zatížení, kdy již nebude možné udržet minimální otáčky, management převodovky začne řadit, zvyšovat převodový poměr a tím kompenzovat zvýšené zatížení. Tato situace je schematicky znázorněna na obr Jakmile zatížení motoru dosáhne bodu A, převodovka začíná zvyšovat převodový poměr a tím i hnací točivý moment, který se přenese na hnací kola traktoru. Tím však dochází k poklesu rychlosti traktoru. Proto společný management zvýší otáčky motoru a pomůže udržet zvolenou rychlost na tempomatu. Zvyšování otáček motoru může probíhat až do hodnoty, vymezené pozicí B. Nastavit konstantní otáčky motoru pro práci s PTO, obě poloviny jsou naproti sobě. Tato situace je schematicky znázorněna na obr Jakmile zatížení motoru dosáhne bodu A = B, převodovka začíná zvyšovat převodový poměr a tím i hnací točivý moment, který se přenese na hnací kola traktoru. Zvyšováním převodového poměru znamená pokles rychlosti, priorita je udržet konstantní otáčky PTO. Levá polovina ručního plynu pro nastavení dolní hranice otáček se posune nad pravou polovinu. Při práci pak dochází k tomu, že otáčky motoru jsou udržovány na horní hranici otáček (obvykle otáčky motoru pro PTO) a při zvýšení zatížení dojde k jejich poklesu na dolní hranici bez zásahu převodovky tzn. až při spodní hranici otáček začne převodovka zvětšovat převodový poměr. Tento režim je vhodný např. při lisování, kdy malý pokles otáček motoru nemá velký vliv na kvalitu prováděné práce. V podstatě se jedná o nastavení poklesu otáček, než 17

18 začne společný management zvyšovat převodový poměr. Tato situace je schematicky znázorněna na obr Jakmile zatížení motoru dosáhne bodu A, převodovka začíná zvyšovat převodový poměr a tím i hnací točivý moment, A Točivý moment Mt (N.m) A B A=B B Otáčky motoru n (1/min) Obr.20 Vnější otáčková charakteristika spalovacího motoru Dalšími možnostmi pro nastavení jsou tři tempomaty rychlosti, které lze nastavit nezávisle na sobě v libovolném rozsahu rychlostí. Každý z rozsahů pak lze ještě upravovat pomocí ručního potenciometru. Velikost kroku, o který se zvyšuje rychlost je závislý od zvolené hodnoty rychlosti, např. při rychlostech mezí 1 až 10 km/h je krok 0,1 km/h, při rychlosti nad 15 km/h je to 1 km/h. Celkem je specifikováno sedm rozsahů s rozdílnou hodnotou regulačního kroku. Další funkcemi jsou např. tempomat otáček resp. minimální a maximální otáčky a tři stupně zrychlování. Společný management lze vyřadit z činnosti pomoci tlačítka na panelu z loketní opěrky. Pedálem na podlaze se pak mění otáčky motoru i rychlost traktoru v rozsahu, vymezeném nastaveným tempomatem např. 0 až 15 km/h. Při plně sešlápnutém pedálu jsou dosaženy maximální otáčky a max. rychlost podle zvolené max. rychlosti, traktor tak pracuje s konstantním převodovým poměrem. Za zmínku stojí funkce převzatá již z modelu CVX, která se používá v situacích, kdy dochází ke stáčení např. návěsu během intenzivního brzdění. Aby se tento stav změnil, stačí stisknout současně tlačítka pro změnu směru jízdy. Tím dochází ke zvýšení rychlosti traktoru a brzdění pouze samotného návěsu. Souprava se tak narovná a jízda stabilizuje. 18

19 Využití bezstupňové technologie u sklízecích mlátiček CASE IH Case IH využívá principu CVT technologie nejenom pro traktory, ale lze ho najít také v konstrukci sklízecích mlátiček u regulace a reverzace otáček rotoru. Rotor se může otáčet ve třech rozsazích, 220 až 450 1/min, /min a /min. Změna rozsahu se provádí zařazením jednoho ze tří převodových stupňů v převodovce pohonu rotoru. Následné přizpůsobení optimálních otáček rotoru probíhá elektronicky ± 20 1/min, prostřednictvím změny otáček planetového kola slučovacího planetového převodu. Koncepce celého pohonu rotoru je vidět na obr Obr.21 Pohon rotoru sklízecích mlátiček Case IH, 1-spalovací motor, 2-slučovací planetový převod, 3-úhlová převodovka, 4-stupňovitá převodovka pro řazení rozsahů. Planetový převod má obvyklou konstrukci viz obr. 23, tzn. korunové kolo (7), satelity (není označena pozice), unašeč satelitů (8) a planetové kolo (není označena pozice). Vstup do planetového převodu je řešen přes hydromotor (hydraulická cesta), kterým se pohání planetové kolo. Druhý vstup je řešen mechanicky soukolím (3), přes které se při zapnutých příslušných lamelových spojkách roztočí korunové kolo (7). Výstup z planetového převodu je řešen prostřednictvím unašeče satelitů (8). Během provozu nastávají v podstatě tři provozní situace: neutrál (bez pohonu rotoru), pohon rotoru a reverzace otáčení. Schematický jsou tyto situace popsány prostřednictvím diagramu obvodových rychlostí planetového soukolí. Při provozu sklízecí mlátičky, kdy není využíván rotor, je planetové kolo zastavené v důsledku nulového geometrického objemu hydrogenerátoru, kterým se přivádí tlakový olej do hydromotoru spojeného s tímto kolem. Korunové kolo je pak spojené s rámem přes aktivní lamelové spojky (6). Zastavením dvou částí soukolí pak zajišťuje nulové otáčky pro unašeč, 19

20 viz obr Po zvolení jednoho ze tří rozsahů a uvedení pohonu rotoru do činnosti se nejprve roztáčí planetové kolo přes hydrostatickou část, viz obr Jakmile se velikost otáček rotoru přiblíží otáčkám motoru (při zapínání by měly být na úrovni /min), začne se postupně zapínat lamelová spojka, kterou se propojí mechanický pohon od motoru s korunovým kolem (7), viz obr V tento okamžik pracuje planetový převod jako slučovací, stejně jako u Pumy CVX. Posledním provozním stavem je reverzace pohybu rotoru pro případy snadnějšího uvolnění rotoru při ucpání materiálem. Reverzace se provádí zastavením korunového kola stehně jako v případě (2) ale regulační deska hydrogenerátoru se začne vyklánět do opačného směru, což povede ke změně smyslu otáčení hydromotoru a tím i planetového kola, obr Obr. 22 Diagram rychlostí planetového převodu CVT převodovky pohonu rotoru. 1-rotor bez pohonu, 2-rozběh rotoru, 3-standardní činnost rotoru, 4-reverzace Obr.23 Řez slučovacím planetovým převodem pohonu rotoru u modelu

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND N E W H O L L A N D T 7 O O O OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM Ovládání elektrohydraulických okruhů dva okruhy hydrauliky ovládáte lehkým zmáčknutím tlačítka. Aktivace IntelliSteer TM zmáčknete tlačítko a automatický

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013 9. května 2013 Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy Bezplatnou součástí inteligentního řídicího systému pohonné jednotky, která poskytuje úsporu paliva 4 až 5 procent, se

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického AUTOEXPERT DUBEN 2007 PLANETOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY S HYDRODYNAMICKÝM MĚNIČEM V tomto vydání Praktické dílny navážeme na problematiku přenosu točivého momentu. V minulém vydání Praktické dílny jsme

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY MAGNUM Duben, 2009 1 Úvod Traktory Case IH Magnum TM byly poprvé uvedeny na trh na podzim v roce 1987. Téma, využité během představení nového traktoru bylo stavíme to nejlepší.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

ů k opník mezi crossovery, první model Subaru s m otorem Boxer Diesel, prv ní model s a utomatickou převodovkou Lineartronic s dieslem Poprv

ů k opník mezi crossovery, první model Subaru s m otorem Boxer Diesel, prv ní model s a utomatickou převodovkou Lineartronic s dieslem Poprv Průkopník mezi crossovery, první model Subaru s motorem Boxer Diesel, první model s automatickou převodovkou Lineartronic s dieslem 1) Outback stál u zrodu populární kategorie crossoverů. Model Outback

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Den s traktorem Deutz-Fahr 7250 TTV

Den s traktorem Deutz-Fahr 7250 TTV Den s traktorem Deutz-Fahr 7250 TTV S traktory Deutz-Fahr jsem měl možnost již dvakrát strávit Den s. V obou případech se ale jednalo o Agrotrony s mechanickou převodovkou. Proto jsem uvítal nabídku svézt

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

5-stupňová automatická převodovka 09A/09B

5-stupňová automatická převodovka 09A/09B Service. Self-Study Program 232 5-stupňová automatická převodovka 09A/09B Design a funkce Nový 5-stupňová automatická převodovka Nová automatická převodovka je určena pro instalace na Volkswagen a Audi

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Krmě míchací vůz. Verti-Mix

Krmě míchací vůz. Verti-Mix Krmě míchací vůz Verti-Mix V ědecký výzkum v různých zemích prokázal, že produktivita výroby mléka se při použití krmě míchacích vozů s vertikálním míchacím šnekem mnohonásobně zvýšila. Smícháním jednotlivých

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I.

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. První část naší cesty vede k traktorům řady T6000 Delta. Tyto modely traktorů nabízí zákazníkům sníženou výšku kabiny, kterou zejména ocení ti, kteří podnikají v živočišné

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

Katalog traktorů 2015. Vladimír Pícha

Katalog traktorů 2015. Vladimír Pícha Katalog traktorů 2015 Vladimír Pícha KATALOG TRAKTORŮ 2015 Vladimír Pícha Lektoroval: Ing. Jan Cholenský, CSc. Vydalo nakladatelství Vladimír Pícha - agromachinery Na Petřinách 72 162 00 Praha 6 www.agromachinery.cz

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Přizpůsobí se jakékoliv situaci.

Přizpůsobí se jakékoliv situaci. NEXOS F FB VL VE Přizpůsobí se jakékoliv situaci. Pro Vás jako stvořený. Nároky zákazníků týkající se traktorů s úzkým rozchodem jsou velmi vysoké a individuální. A protože není možné přizpůsobit vinohrad,

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008 Geotrac řady 3 + 4 Přehled modelů pro rok 2008 Od S 14 po Geotrac 60 let traktorů Lindner (1948 2008) Rakouský rodinný podnik Lindner vyrábí traktory a transportéry určené k nasazení v horských oblastech,

Více

Velká síla na dlouhém ramenu

Velká síla na dlouhém ramenu 62 Velká síla na dlouhém ramenu Provozní test: Se svým teleskopickým nakladačem 9380 T s centrálním kloubem útočí firma Schäffer na nové dimenze: výška zdvihu 6,90 m při nosnosti téměř 5 t. Díky těmto

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

1) Přednáška 7.11.2012 (8. přednáška)

1) Přednáška 7.11.2012 (8. přednáška) 1) Přednáška 7.11.2012 (8. přednáška) - zkouška 2 části - Kaplanova 5 otázek (žádná nesmí být za F) - přihlašovací údaje: login: bs2013 heslo: volant456 - Studium - Studijní opory - 6. Motory a pohony

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Samotný text: Jednoduchý, ne však hloupý

Samotný text: Jednoduchý, ne však hloupý Samotný text: Jednoduchý, ne však hloupý Mnoho lidí ohrnuje nad Zetorem nos, ale český výrobce zůstává věrný těm, kteří se bezesporu budou zajímat o nejnovější vlajkovou loď, jež si již získává své zákazníky

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Servisní smlouvy MAN.

Servisní smlouvy MAN. Servisní smlouvy MAN. Již žádné proměnlivé náklady. MAN kann. JIŽ ŽÁDNÉ PROMĚNLIVÉ NÁKLADY. Vyzbrojte se proti riziku neočekávaně vzniklých nákladů na opravy a ulevte svému administrativnímu týmu tím,

Více

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen MALÝ LETECKÝ MOTOR AICTA Design Work (ADW) je tradiční vývojář dieselových motorů, má zkušenosti z Avie a ČKD Hradec Králové. Její tým vyvíjí motory již desítky let. Firma AICTA Design Work se pustila

Více

Nepoužívané. úhlu natoč. kol ne (výchozí) Pomocí tlačítek "h" a "m" vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka "m" potvrďte.

Nepoužívané. úhlu natoč. kol ne (výchozí) Pomocí tlačítek h a m vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka m potvrďte. Rychlý průvodce H menu IA IB Přístrojový panel IA (Deluxe 12 tlačítek), IB (standard 6 tlačítek) H2 H3 Konfigurace Volba ano Pomocí tlačítek "h" a "m" vyberte požadovanou volbu a dlouhým stiskem tlačítka

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Fendt 200 Vario V/F/P 207 V/F 208 V/F 209 V/F/P 210 V/F/P 211 V/F/P

Fendt 200 Vario V/F/P 207 V/F 208 V/F 209 V/F/P 210 V/F/P 211 V/F/P Fendt 200 Vario V/F/P 207 V/F 208 V/F 209 V/F/P 210 V/F/P 211 V/F/P Fendt 200 Vario V/F/P 2 3 Jednoduše špička V oblasti speciálních traktorů udává Fendt, uvedením výrobní řady 200 Vario V/F/P s plynulou

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v POMOCNÉ POHONY V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení

ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení ŘÍZENÍ je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení Základní pojmy rejd celkový rejd - úhel vychýlení kola od přímého směru - úhel od jedné do druhé krajní polohy kola (bývá

Více

4WS řízení zadních kol

4WS řízení zadních kol 4WS řízení zadních kol Pavel Brabec 1), Miroslav Malý 2), Robert Voženílek 3) Abstract Four-Wheel Steering Rear Wheels Control. For parking and low-speed maneuvers, the rear wheels steer in the opposite

Více

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Automatická převodovka. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Automatická převodovka H-STEP 1 Rejstřík Obsluha řadicí páky 3 Modelové řady a označení 5 Údržba 7 Nároky na kapalinu ATF 9 Kontrola

Více

Modelová řada T8 vstoupila na náš trh v roce 2011. V souvislosti s uvedením plynulých převodovek AutoCommand

Modelová řada T8 vstoupila na náš trh v roce 2011. V souvislosti s uvedením plynulých převodovek AutoCommand Vítejte u T8 Modelová řada T8 vstoupila na náš trh v roce 2011. V souvislosti s uvedením plynulých převodovek AutoCommand do prodeje u těžkých traktorů prošla i celá řada T8 v roce 2014 Face liftem, který

Více

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů

Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů Výběrové řízení na dodávku traktoru s vybavením pro zakládání a údržbu maloparcelních pokusů OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle 12 odst.

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

NEW HOLLAND T8000 T8020 I T8030 I T8040 I T8050

NEW HOLLAND T8000 T8020 I T8030 I T8040 I T8050 NEW HOLLAND T8000 T8020 I T8030 I T8040 I T8050 MODELOVÁ ŘADA T8000. ELEGANCE, VÝKONNOST A INOVACE VŠE, CO OČEKÁVÁTE OD NEW HOLLAND. Čtyři modely řady T8000 jsou poháněny motory, které splňují emisní normu

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

200 Vario skutečná kapacita v praktickém využití

200 Vario skutečná kapacita v praktickém využití Fendt Vario Vario skutečná kapacita v praktickém využití Po celém světě pracuje u zemědělců a poskytovatelů služeb v zemědělství více než Fendt 207 Vario 51 kw 70 PS 100.000 plynulých převodovek Vario

Více

Bezpečnostní systémy podvozku a systémy 4WD vozů Mitsubishi TECHNICKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA

Bezpečnostní systémy podvozku a systémy 4WD vozů Mitsubishi TECHNICKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA Bezpečnostní systémy podvozku a systémy 4WD vozů Mitsubishi TECHNICKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA Úvod Tato příručka byla navržena tak, aby sloužila jako průvodce umožňující získání důkladnějších znalostí o systémech

Více

Křivánky 745/18, 642 00 Brno, IČ: 26234599, DIČ: CZ26234599 Provozovna: Střítež, 739 59, tel.: 558 694 324 www.mitrenga.cz, www.zetormorava.

Křivánky 745/18, 642 00 Brno, IČ: 26234599, DIČ: CZ26234599 Provozovna: Střítež, 739 59, tel.: 558 694 324 www.mitrenga.cz, www.zetormorava. Test traktoru Zetor Forterra 135: Plnoletý Před 18 lety jsme měli v Testu traktorů Zetor naposledy. To, že jsou dnes již traktory z Čech dospělé, dokazuje působivým způsobem Forterra 135 (95kW/129 PS dle

Více

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla SKUPINA PŘÍLOH XIV Dvoucestná vozidla Společná ustanovení Příloha XIV k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV-pracovními stroji. 2. Základní rozdělení dvoucestných

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Trubkové pohony LT50 NHK / LT60 NHK Návod k montáži a obsluze

Trubkové pohony LT50 NHK / LT60 NHK Návod k montáži a obsluze Přípravné práce na hřídeli Montáž pohonu (Nastavovací pomůcka) Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více