BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU"

Transkript

1 BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU Již počátkem 90. let 20. století se začala zkoušet nová konstrukce pojezdu, která v rámci koncernu CNH znamenala vytvoření modelové řady CVX. Ta ve své konstrukci zahrnovala bezstupňovou převodovku, což přineslo široké možnosti pro nastavení traktoru jak z pohledu udržování konstantních otáček motoru tak tempomatu rychlosti. Obsluha měla k dispozici tzv. potenciometr zátěže, kterým bylo možné ovlivnit režim práce spalovacího motoru a tím i spotřebu paliva. V podstatě se uvedeným potenciometrem nastavoval pokles otáček, než začal management převodovky měnit převodový poměr. Tím bylo možné udržovat dlouhodobě zatížení motoru v oblasti s nejvyšším točivým momentem, kde pracuje motor s nejnižší měrnou spotřebou paliva a přitom obsluha nemusí provádět žádné řazení, vše probíhalo zcela automaticky. Samotné jádro převodovky bylo řešeno jako výměnná jednotka, která se vkládala do skříně převodovky. Konstrukce hlavních komponentů je vidět z obr.1. Obr. 1 Převodovka u modelové řady CVX byla koncipována jako výměnná jednotka. Konstrukčně byla tvořena hydrostatickou jednotkou, zastoupenou axiálním pístovým regulačním hydrogenerátorem (regulace V g - geometrického objemu) sklonem desky, +/ ) a axiálním pístovým hydromotorem s konstantním V g, smontované do jednoho celku (oba disponují geometrickým objem V g = 55 cm 3, max. pracovní tlak 43 MPa a průměrný tlak je 23 MPa). Druhou, mechanickou část tvoří složený planetový převod skládající se ze čtyř JPS (jednoduché planetové soukolí) rozdělených na tři skupiny. Sumarizační planetový převod (P1,P2) typu 4k+r, planetovou převodovku (P3,P4) typu 4k+r a reverzační planetový převod P5 typu 2k+r. Řazení probíhá pomocí zubových spojek, ovládaných tlakem oleje při stlačení a rozpínáním pomocí pružiny. Čtyři zubové spojky jsou pro jízdní rozsahy, a po jedné pro jízdu vpřed a vzad. Popis funkce převodovky Točivý moment motoru pohání hřídel (1), a tím současně soukolí (6) (mechanická část), prostřednictvím které, vstupuje na korunové kolo (P1), sčítacího planetového převodu (7) a také soukolí (2), kterým pohání hydrogenerátor (3) a zajišťuje tak příkon hydrostatické části. Současně se hřídelem (1) přenáší výkon na vývodový hřídel. Axiální hydrogenerátor pohání hydromotor (4) s (V g = konst). Točivý moment z hydrostatického převodníku je přenášen 1

2 pomocí soukolí (5) na planetové kolo (P1) sčítacího převodu. Z části sčítacího převodu vystupuje moment do planetové převodovky (8), kde v závislosti na pojezdové rychlosti přechází z centrálních kol na unašeč této převodovky, nebo je přímo veden unašečem sčítacího převodu (7), aniž by procházel částí (8). Z planetové převodovky vystupuje do reverzační planetové převodovky, která určuje směr jízdy. Jestliže je sepnutá spojka (KV) traktor jede vpřed. Jízda vzad je při sepnuté spojce (KR) Obr.2 Schéma CVT převodovky z modelové řady traktorů CVX Funkci převodovky lze popsat na třech provozních stavech: Neutrál Točivý moment motoru přechází od hřídele (1) na soukolí (6), přes které otáčí korunovým kolem (7) části (P1) a současně soukolím (2) pohání hydrogenerátor (3), který přes hydromotor (4) a soukolí (5) otáčí centrálním kolem (P1). Otáčky centrálního i korunového kola jsou stejné ale opačné, ovšem obvodová rychlost je odlišná. Výsledkem je pohyb unašeče, který je společný pro obě planetová soukolí (P1, P2). Protože korunové kolo P1 P2 P3 P4 Obr.3 Diagram rychlostí planetových převodů u CVT převodovky traktoru modelové řady CVT 2

3 soukolí (P2) stojí a unašeč se otáčí, musí se pohybovat planetové kolo společné pro (P2, P4). U soukolí (P3) je sepnutá spojka (K1) a proto stojí i korunové kolo. V převodu (P3) stojí planetové i korunové kolo a proto stojí i unašeč. Ten je společný i pro (P4) ze kterého vystupuje do reverzační planetové převodovky (9) ve které je sepnutá spojka (KV jízda vpřed) a odtud na rozvodovku. Tím je dosaženo klidového stavu umožňujícího zastavení a stání v kopci. Jízda v před a zrychlování 1. převodový rozsah (pojezdová rychlost od 0 až 8 km/h) Točivý moment motoru je rozváděn stejným způsobem jako v klidovém stavu při sepnuté spojce (K1) a (KV). Jakmile řidič sešlápne pedál rychlosti, dojde k naklápění hydrogenerátoru z jedné krajní polohy do druhé (α = -/+20 0 ). Tím dojde ke změně V g a tedy i hydrostatického převodu, což se projeví postupným snižováním otáček planetového kola převodu (P1). Poroste obvodová rychlost unašeče soukolí (P1,P2). Zvýšení otáček unašeče způsobí pohyb korunového kola soukolí (P2) a tím i centrálního kola (P3), které při sepnuté spojce (K1) zajistí pohyb unašeče převodu (P3, P4). Ten tvoří výstupní část zajišťující přes sepnutou spojku (KV) pohyb traktoru, jehož velikost bude narůstat až na rychlost 8,045 km/h. V okamžiku dosažení (α = 0, Vg = 0) nedodává hydrogenerátor žádný tlakový olej hydromotoru a výkon motoru je přenášen pouze mechanicky. P1 P2 P3 P4 Obr.4 Diagram rychlostí planetových převodů u CVT převodovky traktoru modelové řady CVT Další činnost převodovky bude pokračovat pouze v přeřazování mezi jednotlivými spojkami z K1, K2, K3 až K4 podle aktuální pojezdové rychlosti traktoru. Regulační deska hydrogenerátoru se bude sklánět z jedné krajní polohy do druhé podle aktuálně zařazené spojky. Jízda vzad Zpětný chod (obr.5) nezpůsobí změna funkce hydromotoru, ale sepnutí spojky (KR), která zabrzdí unašeč reverzační planetové převodovky (9). Výkon je přenášen ze soukolí (8) na satelit (10), který se otáčí pouze kolem své osy a současně zabírá do satelitu (11), který mění smysl otáčení centrálního kola (12) tvořícího výstup z celé převodovky. Traktor potom reaguje úplně stejně jako při jízdě vpřed Obr.5 Reverzační převodovka 3

4 Možnosti ovládání pojezdu Traktor má tři ovládací pedály jako každý jiný, jejich funkce je ovšem odlišná. Spojkový pedál slouží jako bezpečností prvek, který zajistí přerušení pohonu pojezdu a vývodového hřídele, přes spínač umístěný pod spojkovým pedálem. Brzdový pedál má nezměněnou funkci, ale ten plynový se musí nazývat pojezdovým, neboť z něj neovládáme přímo vstřikovací čerpadlo, ale předáváme informaci pro řídící management, který s ohledem na zatížení a otáčky motoru volí převodový poměr tak, aby motor pracoval v oblasti nízké měrné spotřeby paliva, samozřejmě v závislosti na poloze potenciometru zátěže. Pokud se pojezdový pedál uvolní, traktor samočinně zpomalí až do úplného zastavení, a to i na svahu. Pokud se do 30s traktor nerozjede, automaticky se aktivuje blokace převodovky. Tempomat rychlosti je ovládaný tlačítkem na multifunkční páce, jehož stiskem nastavíme aktuální rychlost traktoru a potom můžeme její velikost ještě měnit tlačítky +/-. Deaktivace tempomatu je provedena stlačením pedálu pojezdu, brzdy nebo opět tlačítkem na ovládací páce. Reverzace probíhá plynule pomocí tlačítka na ovládací páce, po jehož stisku traktor začne zpomalovat až do zastavení, a potom se rozjíždět opačným směrem. Samozřejmostí jsou tři rychlostní rozsahy (0 14, 0 25 a 0 40 km/h), které lze předvolit prostřednictvím kolébkového přepínače. Traktor nabízí tři základní režimy pro nastavení managementu spalovacího motoru a převodovky: ovládání pedálem pojezdu mění se otáčky motoru i převodový poměr ovládání pedálem pojezdu při zapnutém vývodovém hřídeli otáčky motoru jsou konstantní, mění se pouze převodový poměr ovládání pedálem pojezdu se zapnutým tlačítkem pro postřikovač otáčky motoru se mění a převodový poměr je konstantní, tzv. lineární závislost Výsledky měření Během uplynulých deseti let byla modelová řada s CVX převodovkou podrobena v České republice dvěma rozsáhlým měřením, jak v laboratorních, tak praktických podmínkách. Obě měření byly realizovány Ústavem techniky a automobilové dopravy z Mendelovy univerzity v Brně. První z nich se uskutečnilo v roce 2003 v laboratorních podmínkách, kde byl výkon motoru přenášen hnacími nápravami na válce dynamometru. Z řady měření, které se realizovaly, jsme vybrali dvě, na kterých je vidět změnu otáček motoru při různém nastavení ručního akcelerátoru a potenciometru zátěže. Výsledky měření jsou uvedeny na obr.6 a 8. Při nastavení plné dodávky paliva (ruční akcelerátor je na maximu) a třech polohách potenciometru zátěže tzn. 0, 5 a 10 je vidět na obr.6. Změna otáček motoru nastala až po určitém zatížení, od kterého začal managament převodovky měnit převodový poměr a udržovat konstantní otáčky motoru. Čím byla nastavena vyšší hodnota, tím větší pokles otáček nastal, než převodovka začala měnit (zvyšovat) převodový poměr. Do tohoto okamžiku reagovala převodovka jako stupňovitá. Odlišným způsobem se projevil management převodovky při ponechání ručního plynu na pozici pro volnoběh, viz obr. 7. Nejdříve, po rozjezdu traktoru se otáčky motoru sami zvýšily na úroveň 2100 a poté při rostoucím zatížení klesly na úroveň /min při současném snižování převodového poměru. Od určitého zatížení, stejně jako v prvním případě došlo ke změně (zvyšování) převodového poměru, tak aby se otáčky motoru zvýšily na úroveň odpovídající pozici potenciometru. Při natočení potenciometru do pozice 10 se otáčky motoru zvýšily na úroveň /min a poté opět začal management převodovky zvyšovat převodový poměr, aby je již udržel konstantní při rostoucím zatížení. Poslední z grafů na obr. 8 byl naměřen při 4

5 kombinovaném zatěžování spalovacího motoru přes hnací nápravy a vývodový hřídel. Na hnacích nápravách bylo vytvořeno zatížení tahovou silou 27 kn a přes vývodový hřídel se plynule zvyšoval odebíraný výkon motoru až na 93 kw. Otáčky motoru byly po celou dobu měření udržovány na konstantní hodnotě. V okamžiku, kdy točivý moment motoru (zatížení motoru) dosáhlo přechodu mezi regulátorovou a zatěžovací částí, začal management převodovky zvyšovat převodový poměr, aby snížil zatížení přenášené od pojezdových kol na motor a tím i udržovat konstantní otáčky motoru. 2500, , ,00 Otáčky motoru 2100, , , , , ,00 900,00 n m m pt 1000,00 800,00 600,00 400,00 Měrná tahová spotřeba 700,00 200,00 Potenciom etr na stupni 0 Potenciom etr na stupni 5 Potenciom etr na stupni 10 Obr.6 Tahová charakteristika traktoru Case IH 170 CVX s nastaveným plným ručním plynem a plně sešlápnutým pedálem rychlosti při měnícím nastavení potenciometru zátěže Otáčky motoru [min -1 ] n m m pt Měrná tahová spotřeba [g.kw -1.h Potenciom etr na stupni 0 Potenciom etr na stupni 5 Potenciom etr na stupni 10 Obr.7 Tahová charakteristika traktoru Case IH 170 s plně sešlápnutým pedálem rychlosti při měnícím nastavení potenciometru zátěže. Není nastavena plná dodávka paliva. 0 5

6 Otáčky motoru [ot/min] Měrná tahová spotřeba [g/kwhod] Čas [s] Tahový výkon [kw] Tahová síla [kn] Pojezdová rychlost [km/hod] Prokluz[%] Obr. 8 Průběh měřených veličin v čase, při práci traktoru Case IH 170 CVX s vývodovým hřídelem 1000 E a plně sešlápnutým pedálem rychlosti, konstantní tahovou silou 27 kn s měnícím zatěžováním přes vývodový hřídel a pot. zátěže na hodnotě 10. Druhé měření se uskutečnilo v roce 2007 při testování traktorů Case IH v dopravě, viz obr.10. Jedním z měřených traktorů byl také Case IH CVX 195. Během měření se vyzkoušely opět režimy práce společného managementu spalovacího motoru a převodovky prostřednictvím potenciometru zátěže, viz obr.9. Obr.9 Různé nastavení potenciometru zátěže, které bylo během zkoušek použito Z výsledků měření vyplynulo, že potenciometrem zátěže lze ovlivnit spotřebu paliva a také výkonnost soupravy. Čím větší bude nastavení hodnoty potenciometru, tím větší úsporu paliva lze očekávat, neboť motor pracuje při nižších otáčkách motoru v oblasti s nižší spotřebou paliva. O tom vypovídají i výsledky měření. Při nastavení potenciometru do pozice 10 lze ušetřit až 2,8 l (10,9 %) za hodinu jízdy ve srovnání s nastavením do pozice 1. Úspora paliva vzniká v důsledku udržování otáček motoru v oblasti s nejvyšším točivým momentem, kde motor pracuje s nejnižší spotřebou paliva. Nejvíce se vliv potenciometru při 6

7 větší zátěži např. jízdě do kopce, kdy otáčky motoru klesají na úroveň 1400 min -1 (pot. nastaven na 10). Jakmile zatížení motoru tzn. M k dosáhne již obalové křivky, dochází ke zvětšování převodového poměru a tím také ke snižování pojezdové rychlosti. Proto byla při jízdě do kopce dosažena nejvyšší hodnota úspory paliva, která v případě hodinové spotřeby dosáhla 24%. Nižší otáčky motoru se projeví snížením výkonnosti soupravy. Při zmiňované jízdě do kopce to bylo o 11,1 %. Aby se účinek poklesu výkonnosti soupravy snížil, musí se nastavit vyšší hodnota na potenciometru zátěže. Z tohoto pohledu se jeví jako nejlepší nastavení na hodnotu 5, kdy bylo dosaženo snížení spotřeby o 4,8% a výkonnost soupravy se nezměnila oproti nastavení 1. Obr.10 Souprava traktoru Case IH 195 CVX s návěsem během přípravy na měření Na konci minulého roku představila společnost Case IH novou modelovou řadu traktorů PUMA CVX, která disponuje pro traktory, novou koncepcí bezstupňové technologie s využitím principu dvoutoké převodovky, na které se experimentálně pracuje již 20 let v automobilovém průmyslu u mechanických stupňovitých převodovek. Převodovky využívající tohoto principu nesou označení DSG (Direkt Schalt Getriebe). Princip DSG převodovky je založen na tom, že k řazení převodových stupňů dochází v okamžiku, kdy není daný převod v záběru, tzn. snižuje se výrazně opotřebení třecích segmentů. Zapnutí daného převodu pro přenos výkonu motoru se pak uskutečňuje prostřednictvím dvou spojek, jejichž ovládání je řešeno elektrohydraulicky. Příkladem DSG převodovky z automobilového průmyslu je vidět na obr.11. Převodovku tvoří na vstupu dvojitá lamelová spojka, kterou se spíná pohon pro dutý (zeleně označený) nebo plný (červeně označený) hřídel. Na obou hřídelích jsou uložena ozubená kola, která jsou ve stálém záběru s koly na výstupním hnaném hřídeli. 7

8 B A Obr.11 Koncepce DSG převodovky z osobních automobilů, 1-Pohon od motoru, 2-Vstupní hřídel do převodovky, 3-Výstupní soukolí k pohonu diferenciálu, 4-Soukolí pro jízdu vzad, 5-Vstupní hřídel do převodovky, 6-Šestý převodový stupeň, 7-Pátý převodový stupeň, 8- Druhý převodový stupeň, 9-Čtvrtý převodový stupeň, 10-Třetí převodový stupeň, 11-První převodový stupeň, A, B-lamelové spojky 8

9 Zapojování jednotlivých převodů do záběru se uskutečňuje prostřednictvím synchronizačních spojek, jejichž synchronizační objímky jsou ovládány elektrohydraulicky. Na obr.11 je zachycen provozní stav, při kterém je pro rozjezd vozidla z klidu předřazen první rychlostní stupeň. V okamžiku, kdy řidič sešlápne pedál plynu dojde k plynulému sepnutí spojky, přenosu výkonu motoru na červeně značený hřídel, soukolí prvního převodového stupně, a vozidlo se plynule rozjíždí. V tento okamžik mechatronický systém automaticky předřazuje druhý převodový stupeň, tím že přesune synchronizační objímku tohoto stupně do záběru. Jakmile je dosaženo rychlosti pro přeřazení na druhý stupeň, dojde k postupnému uvolňování tlaku ve spojce A a k zaplňování spojky B tlakovou kapalinou. Při plném sepnutí spojky se předřazuje třetí převodový stupeň a celý proces bude probíhat stejně jako předchozím případě. Stejně pracuje převodovka při podřazování. Celý proces řazení je plně automatizován a řidič přesouvá volící páku převodovky do pozic pro různé režimy řazení např. standardní, sportovní, jízda ve městě, nebo může řadit pomocí tlačítek jednotlivé stupně. DSG převodovka v případě koncernu Volkswagen byla původně koncipována jako šestirychlostní s dvojitou lamelovou spojkou a dnes je nabízena jako sedmi rychlostní se dvěma kotoučovými spojkami a vypínacími ložisky. Tímto řešením došlo ke snížení provozního tlaku hydrauliky, snížení příkonu a zvýšení účinnosti převodovky. Bezstupňovou převodovku z modelové řady Puma CVX jste mohli vidět na veletrhu Techagro 2010, kde byl vystavený její funkční model. Konstrukce převodovky je založena na kombinaci mechanické a hydraulické části, jejichž výstupní členy jsou přivedeny do slučovacího Obr.12 A-Spojka A, B-Spojka B, 1-Setrvačník s hydraulickým tlumičem torzních kmitů, 2-Unašeč satelitů, 3-Planetové kolo, 4-Satelit, 5-Planetové kolo, 6-Korunové kolo, 7-Pohon korunového kola, 8-Soukolí F1 (první převodový rozsah), 9-Synchronizační spojka (Převody F1/F3), 10-Soukolí F3 (Třetí převodový rozsah), 11(23)-Soukolí pro jízdu vzad R1, 12(21)-soukolí F2 (druhý převodový rozsah), 13-Soukolí R2 (druhý stupeň pro jízdu vzad), 14-Synchronizační spojka (Převody F4/R2), 15-Soukolí F4 (čtvrtý převodový rozsah), 16-kryt, 17-Oddělovací deska, 18-vývodový hřídel, 19- Hnaný hřídel (spojka B), 20-Hnaný hřídel (spojka A), 22-Synchronizační spojka F2/R1, 9

10 planetového převodu, viz obr.12. Mechanickou část tvoří stupňovitá, tří-hřídelová převodovka s trojicí synchronizačních spojek pro řazení čtyř rozsahů pro jízdu vpřed a dvou rozsahů pro jízdu vzad. Řazení probíhá prostřednictvím řadících vidliček, ovládaných elektrohydraulicky. Do mechanické části patří dále dvě lamelové spojky, kterými se zapne dané soukolí rozsahu do aktivního záběru. Hydrostatická část se skládá z regulačního pístového hydrogenerátoru a neregulačního pístového hydromotoru. Pohon hydrogenerátoru je řešen od průběžné hřídele, poháněné přímo od spalovacího motoru. Hydrogenerátor a hydromotor jsou uloženy ve společné skříni tzv. Back to Back, kdy je spojovací potrubí mezi oběma prvky nejkratší, což snižuje tlakové ztráty a zmařený výkon. Regulace geometrického objemu hydrogenerátoru je řešena sklonem desky, o kterou se opírá 9 pístků, které jsou schopny vytlačit až 110 cm 3. Sklon regulační desky lze měnit do obou směrů Hydromotor pracuje trvale s geometrickým objemem 90 cm 3. Konstrukce převodovky dovoluje rychlost až 70 km/h, která je elektronicky omezena (sklon regulační desky hydrogenerátoru) na 50 nebo 40 km/h při otáčkách 1550 nebo /min. Výkon z mechanické a hydrostatické části je přiveden do slučovacího převodu viz obr. 13, který je umístěn na vstupu převodovky. Od spalovacího motoru se pohání centrální kolo (2) a od hydromotoru korunové kolo (1). Do mechanické části převodovky pak vede unašeč satelitů (6) a hřídel s planetovým kolem (5). Princip funkce převodovky lze stejně jako v případě všech CVT a IVT převodovek popsat prostřednictvím diagramu obvodových rychlostí. Vzhledem k tomu, že princip převodovky nebyl doposud detailně popsán, uvedeme podrobně všechny provozní režimy. Obr.13 Slučovací planetový převod, 1-korunové kolo, 2/5-planetová kola, 3/4-satelit, 6- unašeč 10

11 Aktivní klidový stav a první rychlostní rozsah (0 12,5 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku 13 slučovacího převodů), Aktivní klidový stav je charakterizován stojícím traktorem bez nutnosti aktivace ruční brzdy. Při stání traktoru je aktivovaný první převodový stupeň. Aby se dosáhlo tohoto stavu, musí se zajistit, aby unašeč satelitů, který je výstupní částí, zůstal v klidu a neotáčel se (bod 4), viz obr.14. To je možné pouze při otáčení korunového kola (1) a centrálního kola (2) do vzájemně opačného směru (bod 1). Aby se traktor rozjel, musí dojít k otáčení unašeče. Za předpokladu konstantních otáček centrálního kola (2) dojde ke snižování otáček korunového kola (1) prostřednictvím poklesu geometrického objemu hydrogenerátoru. V okamžiku, kdy bude rychlost korunového kola nulová, pak je veškerý výkon motoru přenášen pouze mechanicky (bod 2). Skloněním regulační desky hydrogenerátoru do opačného směru dojde ke změně směru proudění oleje, kde byl původně výtlak je nyní sání a tam kde bylo sání je nyní výtlak. Regulační deska se postupně sklání, až na úroveň max. sklonu, což představuje 8 0 (Bod 3). V tomto okamžiku se traktor pohybuje max. rychlostí na první rozsah (0 12,5 km/h) Obr.14 Aktivní klidový stav a první rychlostní rozsah 11

12 Druhý rychlostní rozsah (12,5 19 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku 13 slučovacího převodů), Při zařazeném prvním rychlostním rozsahu se automaticky předřazuje druhý rychlostní rozsah, který ale není aktivní, dokud není dosaženo max. rychlosti v prvním rozsahu. Při dosažení tohoto stavu se plynule sepne lamelová spojka (B viz obr.12_řez převodovkou) a výstupní částí z planetového převodu se stává centrální kolo (5). Pro zvýšení pojezdové rychlosti musí dojít k poklesu otáček korunového kola (1), které se realizuje snižováním geometrického objemu hydrogenerátoru. V okamžiku, kdy se korunové kolo zastaví (bod 2, sklon regulační desky hydrogenerátoru je roven α = 0 0, pak je veškerý výkon motoru přenášen jen mechanickou částí převodovky, viz obr.15. V tomto okamžiku dosahuje pojezdová rychlost 18 km/h. Dalším skloněním regulační desky hydrogenerátoru do opačného směru se otáčky centrálního kola (5) dále urychlí, a tím se ještě zvýší pojezdová rychlost. Sklon regulační desky zde dosahuje přibližně α = Při tomto sklonu jede traktor max. rychlostí 19 km/h ve druhém převodovém rozsahu Obr.15 Druhý rychlostní rozsah 12

13 Třetí rychlostní rozsah (19 38 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku 13 slučovacího převodů), Další zrychlování nastane zařazením třetího rozsahu, při kterém se výstupní částí stává unašeč slučovacího převodu. Třetí rychlostní převod je aktivován lamelovou spojkou A. Regulační deska hydrogenerátoru začne snižovat sklon, což způsobí zvyšování otáček unašeče. Jakmile je sklon regulační desky nulový, bod 2, pak dochází k přenosu výkonu motoru pouze mechanickou částí převodovky, viz obr.16. Další zvýšení rychlosti nastane plynulým sklonem regulační desky do opačného sklonu až do téměř max. sklonu Obr.16 Třetí rychlostní rozsah Obr.16 Třetí rychlostní rozsah 13

14 Čtvrtý rychlostní rozsah (38 70 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku 13 slučovacího převodů), Poslední rozsah se zařadí lamelovou spojkou B. Výstupní částí z převodu je centrální kolo 5. Regulační deska hydrogenerátoru je nyní vykloněna do krajní polohy a otáčky korunového kola dosahují svého maxima, viz bod 3. Postupným snižováním sklonu dochází k zpomalování korunového kola a zvyšování otáček výstupního členu, centrálního kola, viz obr.17. Jakmile dosáhne sklon nulové hodnoty, výkon motoru se opět přenáší pouze mechanicky. Dalším sklonem regulační desky do opačného směru dochází k dalšímu urychlování centrálního kola. Jakmile sklon desky dosáhne svého maxima, pak dosahuje rychlost traktoru 70 km/h Obr.17 Čtvrtý rychlostní rozsah Obr.17 Čtvrtý rychlostní rozsah 14

15 Jízda vzad (0 až 16 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku X slučovacího převodů), Při jízdě vzad se slučovací planetový převod chová stejně jako při jízdě vzad, tzn. výstupní částí je unašeč, jehož otáčky se začínají postupně zvyšovat podle toho, jak se mění sklon regulační desky hydrogenerátoru. Platí zde stejný popis jako při situaci v neutrále a jízdě vpřed na první rychlostní stupeň. Změna směru otáčení se realizuje přímo ve stupňovité části převodovky prostřednictvím předlohového hřídele. Unašeč satelitů je spojený s ozubeným kolem 11 (obr.12), které je přes předlohový hřídel spojené s výstupním hřídelem z převodovky, viz obr.18. Jakmile dosahuje pojezdová rychlost traktoru 16 km/h, předřazuje se synchronizační objímka pro druhý rozsah jízdy vzad a lamelová spojka A se plynule rozepíná za současného zapínání lamelové spojky B Obr.18 Jízda vzad, první rozsah 15

16 Jízda vzad (16 až 35 km/h) (Označení pozic včetně barev jednotlivých kol je stejné dle obrázku X slučovacího převodů), Situace ve slučovacím planetovém převodu odpovídá jízdě vpřed na druhý převodový rozsah. Výstupní částí je planetové kolo (5). Rozdíl je pouze v tom, že regulační deska hydrogenerátoru při přechodu přes nulový úhel pokračuje až do max. sklonu, neboť se zvyšuje převodový poměr ve stupňovité části převodovky, jak je patrné z obr.19. Výkon ze slučovacího planetového převodu je veden přes ozubené kolo 13 (obr.12), předlohový hřídel a ozubené kolo na výstupní hřídel z převodovky Obr.19 Jízda vzad, druhý rozsah 16

17 Možnosti nastavení pojezdu Pojezd traktoru je možné ovládat jak pedálem tak pomocí páky. Není zde nutné přepínat mezi způsobem ovládání, ale závisí pouze na tom, který z ovládacích členů je nastaven na vyšší hodnotu rychlosti. Pedálem pojezdu nebo pákou pojezdu lze měnit rychlost v rozsahu, vymezeném max. rychlostí jedné ze tří hodnot, kterou vidíte na panelu před sebou a samozřejmě si každou z nich libovolně nastavit. Sešlápnete-li pedál pojezdu na podlahu, pak bude mít management motoru a převodovky snahu uvedenou rychlost dosáhnout a otáčky motoru přitom budou ležet v rozmezí vymezené ručním plynem. Pomocí ručního plynu můžete nastavit tři režimy práce řízení spalovacího motoru a převodovky. Tímto způsobem lze nastavit tři režimy řízení spalovacího motoru a převodovky: Levou polovinou se nastaví dolní hranice otáček a druhou max. otáčky resp. horní mez. V tomto rozsahu budou udržovány otáčky motoru během práce. Otáčky motoru budou automaticky udržovány na spodní hranici. Při zvyšujícím zatížení, kdy již nebude možné udržet minimální otáčky, management převodovky začne řadit, zvyšovat převodový poměr a tím kompenzovat zvýšené zatížení. Tato situace je schematicky znázorněna na obr Jakmile zatížení motoru dosáhne bodu A, převodovka začíná zvyšovat převodový poměr a tím i hnací točivý moment, který se přenese na hnací kola traktoru. Tím však dochází k poklesu rychlosti traktoru. Proto společný management zvýší otáčky motoru a pomůže udržet zvolenou rychlost na tempomatu. Zvyšování otáček motoru může probíhat až do hodnoty, vymezené pozicí B. Nastavit konstantní otáčky motoru pro práci s PTO, obě poloviny jsou naproti sobě. Tato situace je schematicky znázorněna na obr Jakmile zatížení motoru dosáhne bodu A = B, převodovka začíná zvyšovat převodový poměr a tím i hnací točivý moment, který se přenese na hnací kola traktoru. Zvyšováním převodového poměru znamená pokles rychlosti, priorita je udržet konstantní otáčky PTO. Levá polovina ručního plynu pro nastavení dolní hranice otáček se posune nad pravou polovinu. Při práci pak dochází k tomu, že otáčky motoru jsou udržovány na horní hranici otáček (obvykle otáčky motoru pro PTO) a při zvýšení zatížení dojde k jejich poklesu na dolní hranici bez zásahu převodovky tzn. až při spodní hranici otáček začne převodovka zvětšovat převodový poměr. Tento režim je vhodný např. při lisování, kdy malý pokles otáček motoru nemá velký vliv na kvalitu prováděné práce. V podstatě se jedná o nastavení poklesu otáček, než 17

18 začne společný management zvyšovat převodový poměr. Tato situace je schematicky znázorněna na obr Jakmile zatížení motoru dosáhne bodu A, převodovka začíná zvyšovat převodový poměr a tím i hnací točivý moment, A Točivý moment Mt (N.m) A B A=B B Otáčky motoru n (1/min) Obr.20 Vnější otáčková charakteristika spalovacího motoru Dalšími možnostmi pro nastavení jsou tři tempomaty rychlosti, které lze nastavit nezávisle na sobě v libovolném rozsahu rychlostí. Každý z rozsahů pak lze ještě upravovat pomocí ručního potenciometru. Velikost kroku, o který se zvyšuje rychlost je závislý od zvolené hodnoty rychlosti, např. při rychlostech mezí 1 až 10 km/h je krok 0,1 km/h, při rychlosti nad 15 km/h je to 1 km/h. Celkem je specifikováno sedm rozsahů s rozdílnou hodnotou regulačního kroku. Další funkcemi jsou např. tempomat otáček resp. minimální a maximální otáčky a tři stupně zrychlování. Společný management lze vyřadit z činnosti pomoci tlačítka na panelu z loketní opěrky. Pedálem na podlaze se pak mění otáčky motoru i rychlost traktoru v rozsahu, vymezeném nastaveným tempomatem např. 0 až 15 km/h. Při plně sešlápnutém pedálu jsou dosaženy maximální otáčky a max. rychlost podle zvolené max. rychlosti, traktor tak pracuje s konstantním převodovým poměrem. Za zmínku stojí funkce převzatá již z modelu CVX, která se používá v situacích, kdy dochází ke stáčení např. návěsu během intenzivního brzdění. Aby se tento stav změnil, stačí stisknout současně tlačítka pro změnu směru jízdy. Tím dochází ke zvýšení rychlosti traktoru a brzdění pouze samotného návěsu. Souprava se tak narovná a jízda stabilizuje. 18

19 Využití bezstupňové technologie u sklízecích mlátiček CASE IH Case IH využívá principu CVT technologie nejenom pro traktory, ale lze ho najít také v konstrukci sklízecích mlátiček u regulace a reverzace otáček rotoru. Rotor se může otáčet ve třech rozsazích, 220 až 450 1/min, /min a /min. Změna rozsahu se provádí zařazením jednoho ze tří převodových stupňů v převodovce pohonu rotoru. Následné přizpůsobení optimálních otáček rotoru probíhá elektronicky ± 20 1/min, prostřednictvím změny otáček planetového kola slučovacího planetového převodu. Koncepce celého pohonu rotoru je vidět na obr Obr.21 Pohon rotoru sklízecích mlátiček Case IH, 1-spalovací motor, 2-slučovací planetový převod, 3-úhlová převodovka, 4-stupňovitá převodovka pro řazení rozsahů. Planetový převod má obvyklou konstrukci viz obr. 23, tzn. korunové kolo (7), satelity (není označena pozice), unašeč satelitů (8) a planetové kolo (není označena pozice). Vstup do planetového převodu je řešen přes hydromotor (hydraulická cesta), kterým se pohání planetové kolo. Druhý vstup je řešen mechanicky soukolím (3), přes které se při zapnutých příslušných lamelových spojkách roztočí korunové kolo (7). Výstup z planetového převodu je řešen prostřednictvím unašeče satelitů (8). Během provozu nastávají v podstatě tři provozní situace: neutrál (bez pohonu rotoru), pohon rotoru a reverzace otáčení. Schematický jsou tyto situace popsány prostřednictvím diagramu obvodových rychlostí planetového soukolí. Při provozu sklízecí mlátičky, kdy není využíván rotor, je planetové kolo zastavené v důsledku nulového geometrického objemu hydrogenerátoru, kterým se přivádí tlakový olej do hydromotoru spojeného s tímto kolem. Korunové kolo je pak spojené s rámem přes aktivní lamelové spojky (6). Zastavením dvou částí soukolí pak zajišťuje nulové otáčky pro unašeč, 19

20 viz obr Po zvolení jednoho ze tří rozsahů a uvedení pohonu rotoru do činnosti se nejprve roztáčí planetové kolo přes hydrostatickou část, viz obr Jakmile se velikost otáček rotoru přiblíží otáčkám motoru (při zapínání by měly být na úrovni /min), začne se postupně zapínat lamelová spojka, kterou se propojí mechanický pohon od motoru s korunovým kolem (7), viz obr V tento okamžik pracuje planetový převod jako slučovací, stejně jako u Pumy CVX. Posledním provozním stavem je reverzace pohybu rotoru pro případy snadnějšího uvolnění rotoru při ucpání materiálem. Reverzace se provádí zastavením korunového kola stehně jako v případě (2) ale regulační deska hydrogenerátoru se začne vyklánět do opačného směru, což povede ke změně smyslu otáčení hydromotoru a tím i planetového kola, obr Obr. 22 Diagram rychlostí planetového převodu CVT převodovky pohonu rotoru. 1-rotor bez pohonu, 2-rozběh rotoru, 3-standardní činnost rotoru, 4-reverzace Obr.23 Řez slučovacím planetovým převodem pohonu rotoru u modelu

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci,

Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Lektor: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 19.2 2014 v době od 9:00 16:00

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za

FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za MOTORY PNEUMATICKÉ Glentor s.r.o. má generální zastoupení pro Českou republiku na výrobky Spitznas Maschinenfabrik GmbH, který je výrobce zobrazených výrobků. FUNKCE 1. Konstrukční velikost udává výkon

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396) DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR 1 Parametr Jednotka Agrotron M 610 Agrotron M 620 2 Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové) - 4k4 4k4 3 Motor 4 Výrobce/model - DEUTZ / TCD 2012 L6 DEUTZ / TCD 2012 L6 5 Počet válců;

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Ekonomika provozu traktorů

Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Ekonomika provozu traktorů Konkurenceschopnost a kvalita cesta k úspěchu zemědělského podniku 1 Ekonomika provozu traktorů Seminář Institut Okresní pro Regionální agrárníspolupráci komory Blansko a OAK Hodonín a Institutu pro regionální

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

Z bagru... na dálnici

Z bagru... na dálnici Z bagru... na dálnici Přídavný pohon Mikro pojezd Hydraulický startér Radiální hydromotor v konstrukci silničních vozidel Je velmi kompaktním a účinným zdrojem kroutícího momentu Je často používán se k

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer

EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ. Prof. Ing. František Bauer EKONOMIKA PRÁCE STROJŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ Prof. Ing. František Bauer Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru KONKURENCESCHOPNOST - PODMÍNKA Ekonomika provozu traktorů a inovace v

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis

Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis Hospodárně s vozidlem IVECO Stralis Maximální točivý moment motoru (tažná síla) je v otáčkovém rozsahu 1000 1600 1/min V uvedených otáčkách tak můžete bez obav provozovat motor při plném zatížení, tzn.

Více

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND N E W H O L L A N D T 7 O O O OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM Ovládání elektrohydraulických okruhů dva okruhy hydrauliky ovládáte lehkým zmáčknutím tlačítka. Aktivace IntelliSteer TM zmáčknete tlačítko a automatický

Více

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického AUTOEXPERT DUBEN 2007 PLANETOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY S HYDRODYNAMICKÝM MĚNIČEM V tomto vydání Praktické dílny navážeme na problematiku přenosu točivého momentu. V minulém vydání Praktické dílny jsme

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

KATALOG TRAKTORŮ 2014

KATALOG TRAKTORŮ 2014 KATALOG TRAKTORŮ 2014 Vladimír Pícha Lektoroval: Ing. Jan Cholenský, CSc. Vydalo nakladatelství Vladimír Pícha - agromachinery Na Petřinách 72 162 00 Praha 6 www.agromachinery.cz Vydání první 347 stran

Více

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013

Tisková zpráva. Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy. 9. května 2013 9. května 2013 Výjimečná úspora paliva - Scania Opticruise s výkonnostními režimy Bezplatnou součástí inteligentního řídicího systému pohonné jednotky, která poskytuje úsporu paliva 4 až 5 procent, se

Více

Nabídka pro ty, co chtějí víc!

Nabídka pro ty, co chtějí víc! Nabídka pro ty, co chtějí víc! Polní tahač s maximální výkonem motoru při 1800 ot/min, jmenovitými otáčkami 2000 ot/min, maximální krouticí moment při 1400 ot/min, 4 ventily na válec, vstřikování Common-Rail

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor

Kompakt ecotech. Malý, ale prémiový traktor 1 Kompakt modely 2013 Série Kompakt sestává pro rok 2013 ze tří modelových řad Kompakt S Kompakt S 4055 Kompakt S 4065 Kompakt Kompakt 4065 Kompakt 4075 Kompakt ecotech Kompakt 4085 Kompakt 4095 Kompakt

Více

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 31 Haldex

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

Hydraulické mechanismy

Hydraulické mechanismy Hydraulické mechanismy Plynulá regulace rychlosti, tlumení rázů a možnost vyvinutí velikých sil jsou přednosti hydrauliky. Hydraulické mechanismy jsou typu: hydrostatické (princip -- Pascalův zákon) hydrodynamické

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

T7000 Auto Command hlásí nástup!

T7000 Auto Command hlásí nástup! T7000 Auto Command hlásí nástup! Traktory T7000 Auto Command jsou krásné již na první pohled. Bude se Vám líbit již klasický vzhled New Holland, díky kterému Váš traktor T7000 Auto Command sklidí úspěch

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY

TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY TRAKTOR MAGNUM TM NEBRASKA TESTY MAGNUM Duben, 2009 1 Úvod Traktory Case IH Magnum TM byly poprvé uvedeny na trh na podzim v roce 1987. Téma, využité během představení nového traktoru bylo stavíme to nejlepší.

Více

Příprava ploch před umělou obnovou lesa. Vypracoval : Jiří Dvořák

Příprava ploch před umělou obnovou lesa. Vypracoval : Jiří Dvořák Příprava ploch před umělou obnovou lesa Vypracoval : Jiří Dvořák Příprava ploch pro umělou obnovu Kumulace odpadu = snižování W až o 1/3 Odpad odstranit a přeměnit Odstranění = snížení nebezpečí požárů

Více

FASTRAC 3200 / 3230 XTRA

FASTRAC 3200 / 3230 XTRA KOMPLETNÍ ODPRUŽENÍ A KOTOUČOVÉ BRZDY S ABS NA VŠECH 4 KOLECH. JCB P-TRONIC - PŘEVODOVKA. TECHNICKÉ ÚDAJE Pneumatiky A Výška po štřechu kabiny B Výška po nástavbu na rámu C Rozvor kol D Rozchod kol 540/65

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D Probírky ještě efektivněji - s harvestorem John Deere 770D Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru John Deere 770D předurčují jeho nasazení zejména

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. NOVINKA SP29-06 Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. svůj výrobní program podle nejmodernějších technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. Klasická koncepce (ještě dnes hojně rozšířená

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV

POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M.

AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M. Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. AKČNÍ NABÍDKA TRAKTORU JOHN DEERE 6115M Vážení obchodní přátelé, dovoluji si vám předložit písemnou nabídku traktoru JOHN DEERE 6115M. JOHN DEERE 6115M Základní technické ukazatele traktoru Veličina Jednotka

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

ICT 50. Manipulátor & traktor v jednom! Ucelená koncepce pro celoroční práci ve výkonové třídě 50 KS

ICT 50. Manipulátor & traktor v jednom! Ucelená koncepce pro celoroční práci ve výkonové třídě 50 KS ICT 50 Manipulátor & traktor v jednom! nabídka systému Na přání je možná dodávka s filtrem pevných částic! Ucelená koncepce pro celoroční práci ve výkonové třídě 50 KS 1 Univerzální, snadno ovladatelný

Více

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPS SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.02 Použití Rotační

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02

MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 MAZÁNÍ OKOLKŮ LOKOMOTIV OK - 02 POUŽITÍ Mazací systém OK - 02 je určen k mazání okolků lokomotiv převážně s obousměrným provozem. Je to moderní mazací systém, u kterého mazivo rozptýlené ve vzduchu je

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

ROTÁTOR ANTÉNY. Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. Základní údaje.

ROTÁTOR ANTÉNY. Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ. Základní údaje. ROTÁTOR ANTÉNY Ci - 0407 PŘEDPIS PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ Základní údaje. maximální příkon z elektrovodné sítě ~ 235 V 40 W maximální příkon z autobaterie 12 V 38 W otáčivý moment unášeče stožáru 18 N čas potřebný

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2006 Tomáš Pacelt Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická

Více

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou HOLDER ŘADY C. SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace nosičů nářadí s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder

Více

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 60 426 2.98

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Hodnocení výkonnostně ekonomických parametrů soupravy pásového traktoru Case IH Quadrac 530 se třemi různými nářadími

Hodnocení výkonnostně ekonomických parametrů soupravy pásového traktoru Case IH Quadrac 530 se třemi různými nářadími Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: smerda@agrics.cz Pro Ty, co chtějí víc: Hodnocení výkonnostně ekonomických parametrů soupravy pásového

Více

PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI

PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI farmlift farmlift STVOŘEN PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI Navrhli jsme a zkonstruovali teleskopický manipulátor Farmlift pro Vaše každodenní potřeby manipulace na Vašich farmách a zemědělských podnicích. Jakýkoliv

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

AGRITECHNICA 2013. Místo: Hannover, Německo Datum: 12. 16. listopadu 2013 Pavilon: Hala 5, stánek B15. Ing. Zdeněk Musil 1

AGRITECHNICA 2013. Místo: Hannover, Německo Datum: 12. 16. listopadu 2013 Pavilon: Hala 5, stánek B15. Ing. Zdeněk Musil 1 Místo: Hannover, Německo Datum: 12. 16. listopadu 2013 Pavilon: Hala 5, stánek B15 1 Prezentace novinek Ve znamení efektivního zemědělství Nové traktory, nové motory Efficient Power, traktory CVX od 110

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více