Klece šibíkové. Klece těžní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klece šibíkové. Klece těžní"

Transkript

1 TĚŽNÍ KLECE DOPRAVNÍ NÁDOBY TĚŽNÍ KLECE Použití: Těžní klece slouží pro dopravu rubaniny, lidí a materiálu v jamách a šibících uhelných a rudných dolů. Dle užití a provedení se dělí na: - klece havarijních dopravních zařízení - klece šibíkové - klece těžní dvouetážové až čtyřetážové Dvouetážová klec Klece havarijních dopravních zařízení mohou být stabilní a mobilní. Nejmenší nevedená mobilní klec kruhového průřezu je dopravována jako součást mobilního havarijního dopravního zařízení. Klece stabilní jsou buď trvale zavěšeny, nebo se do provozního stavu zavěšují před jejich použitím. V profilu jámy jsou pak vedeny průvodnicemi, nebo průvodnicí a lanem těžního zařízení. Tyto klece mají pak vlastní stabilní těžní stroj, nebo jsou nasazovány na mobilní stroj. Klece nevedené mají válcovitý tvar s kuželovými náběhy. Klece vedené jsou většinou obdélníkového průřezu. Konstrukčně obsahují nosný rám, osazený podlahou, střechou, závěsem lana, vedením klece, bočním zakrytováním a vstupní dvířka. Rozměrově jsou uzpůsobeny profilu provozované jámy. Klece šibíkové jsou klece pro dopravu lidí a materiálu ve slepých důlních jamách na důlní patra, nedostupná hlavními jámami. Jsou to většinou jednopatrové klece pro jednočinnou dopravu s protizávažím, účelově konstruované pro dopravu strojního vybavení používaném na daném patře a jeho potřeby. Parametrově jsou provozovány s nižší únosností (pro dva důlní vozíky), menší rychlosti a s kluzným vedením klece po dřevěných průvodnicích. Zavěšení je jednolanové, nebo čtyřlanové. Konstrukce je klasická nosný rám, závěs lana, vedení klece, podlaha, střecha, boční zakrytování a čelní dvířka buď pevná, nebo žaluziová. Podlaha je osazena kolejnicemi pro důlní vozy, střecha doplněna nosným prvkem závěsné dráhy a její horní povrch zábradlím se stříškou. Klece těžní které jsou provozovány ve vtažných nebo výdušných jamách dolů, jsou převážně konstruovány jako dvou etážové až čtyřetážové, které mohou být v celku nebo dělené pro snazší nasazování do těžní jámy. Pro dopravu rubaniny nebo materiálu do dolu jsou provedeny většinou pro dva vozy typu JDV v etáži za sebou. Zavěšení klecí je převážně na jednom těžním laně. Klece jsou řešeny jako svařence nosný rám s hlavou a podlahou, pevné nebo výsuvné podlahy dalších etáží, pevné boční zaplechování. K vybavení hlavy patří závěsy lana, záchytné ústrojí a pevné vedení klece po průvodnici. Na hlavě je na čelních stranách situováno kolové vedení, ohrazení okopovým plechem a zábradlím se stříškou. Etáže jsou vybaveny kolejnicemi a aretačním zařízením pro důlní vozy, případně nosníkem pro lanovou drážku nebo dopravu břemen, držáky a dvířky pro dopravu lidí. Podlaha je v případě těžního stroje s třecím kotoučem doplněna o závěsy

2 TĚŽNÍ KLECE vyrovnávacího lana. Na její spodní části jsou na čelech namontována opět kolová vedení klece a pevná vodítka. Technické parametry: Klece jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užití, nosnosti, zavěšení těžního, případně vyrovnávacího lana (lan) a vybavení. Bezpečnost: Klece s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Klece se dodávají dle konstrukce celistvé nebo dělený pro dopravu a montáž, opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž klecí musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let.

3

4 Šibíková klec Čtyřetážová dělená klec Trojetážová dělená klec Dvoupatrová klec

5 SKIPY DOPRAVNÍ NÁDOBY SKIPY Použití: Skipy jsou pevné nádoby skříňové konstrukce k přímé dopravě rubaniny. Technické parametry: Skipy jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užitečné nosnosti, zavěšení těžních a vyrovnávacích lan a vybavení a pod.. Dopravovaný objem 12 až 21 m 3 Dopravovaná hmotnost dle měrné hmotnosti rubaniny Těžební rychlost 16 až 20 m/s Kolové vedení odpružené Popis: Skip celosvařované konstrukce sestává z hlavy, nádoby a paty. Hlava je tvořena tuhým rámem s otvory pro lanové závěsy, na který navazují podélná nosná táhla kostry. Čela hlavy jsou opatřena pevnými vodítky, nad nimi jsou pevné konzoly pro montáž odpruženého kolového vedení. Horní část, olemována okopovým plechem, tvoří podlahu pro prohlídky a údržbářské práce. Nádobu tvoří rámová konstrukce z nosných podélných táhel, krytá plechem, proti vydutí vyztužená příčkami. V horní části z čela je násypný otvor, ve spodní části šikmý skluz a výsypný otvor, uzavřený gilotinovým nebo segmentovým otočným uzávěrem. Šikmý skluz a jeho boky je vyložen otěrovými plechy, nad uzávěrem je umístěna odlehčovací stříška. Na čelech ve středu jsou střední pevná vodítka. Pod skluzem je na patě vytvořen uzavřený prostor pro dopravu lidí, opatřen dvířky. Patu tvoří kompaktní rám, na kterém jsou ukončena nosná podélná táhla. Na čelech spodní části jsou konzoly pro kolová vedení a pevná vodítka, ve střední části pak nosníky pro uchycení závěsů spodních vyrovnávacích lan.

6 SKIPY Bezpečnost: Skip s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Skip se dodává opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Vybavení skipu jako kolová vedení, zábradlí a stříška, branky se dodávají samostatně. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž skipu musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let. METODA KONEČNÝCH PRVKŮJE NUMERICKÁ METODA SLOUŽÍCÍ K SIMULACI PRŮBĚHŮ NAPĚTÍ, DEFORMACÍ

7 DOPRAVA DL. MAT. ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU DLOUHÉHO MATERIÁLU Použití: Zařízení slouží k dopravě dlouhého materiálu v kontejnerech do dolů. Mohou to být kontejnery umístěné v kleci, nebo zavěšené pod klecí. Materiál se dopravuje v klanicových vozech z povrchu na místo použití v dole bez překládání. Kontejner trvale zavěšený v kleci se používá u těžních zařízení, která slouží výhradně pro dopravu materiálu, případně u těžních zařízení jednočinných, kde místo vyrovnávacího závaží lze zabudovat speciální klec s kontejnerem. Kontejnerová klec může obsahovat i jednu horní etáž pro dopravu lidí. Kontejner zavěšený pod klecí se používá tam, kde se nevyžaduje pravidelná kapacitní doprava materiálu. Kontejner se pod klec zavěšuje jen v případech jeho používání. Obrázek kontejneru v kleci se základními rozměry: Technické parametry: klec rozměrové parametry jsou dány profilem těžní zátyně jámy a délce kontejneru kontejner pro klanicový vůz a materiál délky 6 m zatížení 2 3 t

8 DOPRAVA DL. MAT. Popis: Zařízení sestává z kontejnerové klece, kontejneru a výklopného zařízení. Klec sestává z hlavy, dopravní etáže, nosných táhel a paty. Hlava je svařovaný skříňový nosník, obsahující závěs těžního lana, záchytné ústrojí, na čelech pevná vodítka a nad nimi kolová vedení. Dopravní etáž s pevnou podlahou je konstruována pro dva důlní vozy za sebou. Dle provedení kinematiky výklopu kontejneru je klec opatřena buď úchytem čepu, nebo křivkovou dráhou vedení kontejneru. Pata je rámové konstrukce, kryta podlahovým plechem a opatřená kolejnicí pro případnou dopravu vozů. Na čelech jsou pevná vedení a konzoly pro kolová vedení. Uprostřed jsou situovány závěsy pro případná spodní vyrovnávací lana. Vlastní kontejner je svarek rámové konstrukce. Na spodní části je opatřen profily pro kola důlního klanicového vozu a aretací jeho polohy. Na spodní straně je pevné čelo s měkkým vyložením pro oporu dlouhého materiálu v dopravované svislé poloze. Vyklápění je realizováno pomocí pevných táhel nebo lany, zavěšenými na konstrukci ohlubně a pater. Další varianta kontejneru v kleci je typ kontejneru, který je opatřen vodícími kladkami a do klece zajíždí v křivkovém vedení. Tato klec většinou obsahuje vlastní pohon pro zatahování kontejneru. Kontejner pro dopravu dlouhého materiálu zavěšený pod klecí: Je v podstatě shodné konstrukce jako předchozí typ. Před dopravou materiálu se zavěšuje se do zvláštního závěsu, namontovaném pod těžní klecí. Vyklápěcí zařízení kontejneru na ohlubni a patrech tvoří lanové závěsy. Funkce: Kontejner trvale zavěšený v kleci - po dojezdu kontejnerové klece na důlní patro se provede odaretování kontejneru v kleci a jeho zavěšení na výklopné zařízení. Dalším pozvolným popouštění se kontejner natáčí ze svislé do vodorovné polohy. Po ukončení manipulace se na kratší stranu sklopí můstky, odaretuje se klanicový vůz s nákladem a vytáhne se z kontejneru. Zpětnou manipulací se kontejner uvede do svislého stavu a po aretaci jeho polohy v kleci je možno započíst nový cyklus dopravy. Kontejner ovládaný vzduchovým vrátkem v hlavě klece se po připojení ke vzduchu spouští a zvedá pomocí kladkového lanového převodu. Přední vodící kola kontejneru jsou vedena křivkou v kleci, zadní jsou pojezdová po koleji v kleci a ohlubně nebo patra. Kontejner zavěšený pod klecí je nutno pro případy jeho používání nejdříve zavěsit do speciálních závěsů. Jeho manipulace je shodná, jako ve výše uvedeném prvém případě. Bezpečnost: Zařízení musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Zařízení se dodává opatřeno ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Vybavení klece jako kolová vedení, zábradlí, stříška apod. se dodávají samostatně. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy a ověření funkce dle určení vedení organizace.

9 SVĚRY SVĚRY PRO KOTVENÍ LAN KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Použití: Svěry pro kotvení lan kruhového průřezu se používají při manipulaci s těžními lany a vyrovnávacími lany při jejich výměnách nebo zkracování, nebo při výměnách lanových úvazků. Obrázek se zástavnými rozměry: Technické parametry: Svěra KL 6/30 KL 20/60 KL 50/80 Průměr kotvení lana mm mm mm Jmenovitá nosnost 60 kn 200 kn 500 kn Hmotnost 56 kg 695 kg 935 kg Popis: Základními funkčními elementy jsou svěrné klíny s výměnnými čelistmi pro různé průměry lan. Klíny se pohybují po opěrných kladkách, uložených na valivých ložiskách. Osy opěrných kladek jsou pevně uchyceny k nosnému rámu svěry a podepřeny čelní odklopnou deskou. Její odklopení umožňuje nasazení svěry na lano. K přesouvání svěrných klínů do nebo z pracovní polohy slouží unašeč, který se zvedá nebo spouští pomocí ručních tyčí prostřednictvím zvedacích pák. V horní krajní poloze, tj. při max. rozevřených čelistech, jsou svěrné klíny zajištěny pružinovým aretačním zařízením. Funkce: Svěry se používají většinou na ohlubni, kde se nasunou na lano odklopením sklopné bočnice roční pákou. Po zpětném ustavení bočnice se ruční pákou sklopí klíny do pracovní polohy, ve které dolehnou na lano. Svěrného zatažení se dosáhne vlastní hmotností lana. Po ukončení prací s lanem se postupuje opačným způsobem. Bezpečnost: Svěry s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Svěry se dodávají opatřeny ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem.

10 ZÁVĚSY ZÁVĚSY PRO VYROVNÁVACÍ LANA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Použití: Závěs se používá k uchycení kruhového vyrovnávacího lana k dopravní nádobě, případně také protizávaží. Dovoluje pracovní pootočení lana a jeho průběžné zkracování v úvazku. Technický popis: Otočný závěs umožňuje pootáčení vyrovnávacího lana kruhového průřezu během pracovního cyklu. Sestává z obrtlíku se soudečkovým ložiskem a úvazku lana, které pro nosnost 4 t je tvořen srdcovkou s lanovými svěrami. Pro vyšší nosnosti tvoří úvazek lana zalévaná koncovka na jedné straně a klínový úvazek typu Asea na straně druhé. Vzájemné spojení obrtlíku a úvazku včetně uchycení k dopravní nádobě je pomocí čepů. Technické parametry: Nosnost otočného závěsu do 4 t do 8 t do 16 t do 24 t Průměr vyrovnávacího lana 25-37,5 mm mm mm mm Závěs se zalévanou koncovkou Max. šířka D 360 mm D 254 mm D 297 mm D 297 mm Délka 1226 mm 1160 mm 1360 mm 1360 mm Max. hmotnost 109 kg 189 kg 325 kg 325 kg Závěs s klínovým úvazkem typu A 120 kn A 160 kn Max. otočný průměr 515 mm 515 mm Délka 1830 mm 2220 mm Hmotnost 432 kg 514 kg Dodávka: Závěs se dodává kompletně složený, opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Bezpečnost: Závěsy s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Montáž: Montáž skipu musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace.

11 KLÍNOVÝ ÚVAZEK KLÍNOVÝ ÚVAZEK TĚŽNÍCH LAN typu AD Použití: Klínový úvazek je určen pro zavěšení dopravní nádoby vícelanového těžního stroje a po přepočtu nosnosti je možné tento základní typ použít i u jednolanového stroje. Je vhodný jako náhrada dožívajících úvazků typu Schönfeld nebo Droste, proto je vyráběn a dodáván ve velikostní řadě těchto úvazků. Obrázek sestavení se zástavnými rozměry a popisem základních položek: 1 postranice 2 lišta 1 - čepová 3 lišta 2 drážková Kontrolní rysky: 1 - jmenovitý průměr lana 4 lišta mezní zatažení srdce 5 kloubové pouzdro 3 - dosednutí srdce na lišty 6 srdce se zajištěním 7 čep lišty se zajištěním Poznámka: průměr lana d a otvor D pro závěsný čep se 8 uchycení konce lana volí dle zadání objednatele 9 závěsný čep se zajištěním šířku g lze upravit pro zápustné šrouby 10 kontrolní svorka 11 vyrážecí klín 12 montážní přípravek

12 KLÍNOVÝ ÚVAZEK Funkce: Lano je svíráno v samosvorném klínu mezi lištami a srdcem. Po zatažení lana do svěru se poloha srdce pojistí maticemi šroubu a upevní kontrolní svorka. Technické parametry: a rozměry úvazků dle velikostního čísla jsou orientačně uvedeny v přiložené tabulce. Popis: Nové technické řešení zadávané do oběhu pod typovým označením AD spočívá v kombinaci konstrukčního provedení nosné drážky a čepů u postranic výrobku, čímž se dosahuje vyšší jakost strojního provedení výrobku - přesnější výroba a tím souměrnější rozložení zátěžových sil na nosné díly úvazku. Jednotlivé hlavní díly jsou uvedeny na obrázku: postranice (1) je základním nosným dílem, na který je přenášeno svěrné zatížení na jedné straně přes lištu (2) a čepy, na druhé straně přes lištu (3) s drážkou. Lišta (4) přenáší nosnou sílu od závěsného čepu (9) přes kloubové pouzdro (5) na postranici (1) rovněž přes drážku. Zajištění čepů (7) je klíny, srdce (6) je pojištěno šroubem přes talířovou pružinu a lišty (3) a (4) jsou v postranici staženy šrouby se zajištěním ohýbanou podložkou v druhém provedení lišta (4) šrouby se zápustnou hlavou. Lano z úvazku je vyvedeno uchycením konce (8) s předepsanou kontrolní svorkou (10). Ze svěru se srdce vyráží klínem (11). Výrobek je označen štítkem a kontrolními ryskami. Dodávka: Výrobek se dodává opatřen ochranným povrchovým zinkováním a nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. K výrobku patří 2 vyrážecí klíny srdce, pro sadu 4 úvazků pak i montážní přípravek. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce, doložené atesty materiálů, zkušebními protokoly a statickým výpočtem. Na objednání je možno dle požadavku dodat i závěsné čepy. (9) se zajištěním.

13 KLÍNOVÝ ÚVAZEK Tabulka velikostí, informativní rozměry, výkresová čísla: Velikost úvazku Nosnost kn * Hmotnost kg Rozsah lan d * a a a b c e f g / h k R drážky 0,6d 0,6d Čep D max * Typ úvazku: AD 0/25 AD 1/37 AD 2/55 AD 3/100 AD 4/150 AD 5/220 AD 6/300 AD 7/400 AD * AD * atypická dodávka dle požadavku zákazníka Základní a skupinové objednací číslo výkresu přiřazené k typu: upravuje posléze výrobce svým interním trojčíslím dle provedení výrobku. V objednávce uveďte: počet kusů, název úvazku, typ, velikost/nosnost, výkresové číslo, průměr lana d, závěsného čepu D a šířky g Vzor zadání objednávky: 4 ks klínový úvazek AD 5/220 č.v pro průměr lana 40 mm, průměr závěs. čepu 100 mm, šířky 152 mm

14 VYROVNÁVAČ TAHU HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TAHU Typ: HV 4 čtyřlanový HV 2 dvoulanový Použití: Hydraulický vyrovnávač tahu slouží k vyrovnání tahů v lanech u vícelanových těžních strojů s třecím kotoučem, které vznikají při provozu vlivem rozdílného prodloužení lan jejich toleranční tuhosti nebo nestejným průměrem lanových drážek třecího kotouče. K těžnímu zařízení se dodává kompletní příslušná souprava vyrovnávače dle počtu lan se vzájemným hydraulickým propojením válců, ventily, manometry a zásobníkem hydraulického oleje. Sestavení hydraulických vyrovnávačů: HV2 HV4 Legenda: 1 - kompletní válec vyrovnávače, 2 - postranice horní, 3 - postranice dolní, 4 - kulové ložisko, 5 - pracovní hydraulický válec, 6 - závěsný čep horní, 7 - závěsný čep spodní, 8 - hydraulické propojení, 9 - zásobník hydraulického oleje, 10 - nosná konzola

15 VYROVNÁVAČ TAHU Technické parametry: Typ HV 2 HV 4 Počet lan ks 2 4 Nosnost kn Průměr pracovních válců mm Pracovní tlak/zkušební MPa 12 / / 32 Hydraulický olej HM 32 HM 32 Pracovní zdvih mm Min. Délka mezi čepy mm Max. Délka mezi čepy mm Průměr čepů mm Šířka mezi postranicemi mm (160) Zásobník hydraulického oleje litry Rozteč válců (dle rozteče lan) mm Rozměry viz náčrtek Základní výkresové číslo Funkce: Vyrovnání tahů v lanech spočívá na principu shodných tlaků ve válcích (daných zatížením) jejich vzájemným hydraulickým propojením při možnosti rozdílného zdvihu jednotlivých válců, což odpovídá rozdílné délce převinutých lan. Vyrovnání tahů je umožněno jen do vyčerpání zdvihu, pak musí následovat krácení lana v úvazku. Popis: Provozní sada vyrovnávačů je tvořena shodným počtem válců (1) jako těžních lan. Válec (1) sestává ze dvou postranic horních (2) a dvou dolních (3), které jsou na jedné straně opatřeny hlavou s okem pro závěsné čepy (6,7) a na druhé straně šroubovaným kulovým ložiskem (4), mezi něž je vložen pracovní hydraulický válec (5). Jednotlivé válce (5) jsou vzájemně hydraulicky propojeny (8), k němuž patří hadice, šroubení, rozváděcí kostky, sada ovládacích ventilů, tlakoměr a zásobníková nádržka (9) hydraulického oleje, která je umístěna včetně ventilů a kostek na nosné konzole (10). Bezpečnost: Výrobek splňuje požadavky vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č.415/2003 Sb., bezpečnost mechanických nosných dílů vyrovnávače je min. 7-násobná proti typovému statickému zatížení. Dodávka: Souprava vyrovnávače tahu se dodává demontována na samostatné kompletní díly a propojení. Ocelová konstrukce je opatřena ochranným nátěrem. K dodávce se přikládá jedna sada ND těsnění pracovního válce. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce, doložené atesty materiálů, zkušebními protokoly a statickým výpočtem. Montáž, seřízení, údržba: Základní montáž a vyzkoušení funkce je provedena ve výrobním závodě. Provozní montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracem vedením organizace, kteří postupují podle technické dokumentace výrobce. Doprava, skladování: Výrobek se expeduje EXW sídla výrobce. Skladování je doporučeno v krytém suchém prostředí s teplotou nad 5ºC. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu, nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost výrobku je 10let.

16

17 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO K Použití: Kolové vedení odpružené KVO K slouží k valivému vedení dopravních nádob klecí, po dřevěných průvodnicích.

18 KOLOVÉ VEDENÍ Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány odpružením svazky listových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kola jsou při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí. Jejich odpružení zajišťují svazky dvou listových pružin, jejichž charakteristiku lze dle potřeby upravit. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede jeho nové nastavení polohy na dotek k průvodnici natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matic. Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost vedené nádoby (závaží) 25 t Max. dopravní rychlost nádoby (závaží) 16 m/s Rozměr průvodnice dřevo 180 x 220 mm Rozměr vodících kol čelní (dvojité) 300 x 156 mm boční 320 x 100 mm Materiál obručí kol pryž, Chlorbutyl, Ruback Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině 15 mm Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici na dotek až 2 mm Odporová síla v ose čelního dvojkolí -sada pružin A 0-12 kn Odporová síla v ose bočního kola -sada pružin B 0-10 kn Rozměry (šířka x hloubka x výška ) 1082 x 439 x 575/806 mm Povrchová ochrana dvousložkový lak nebo žárový pozink Montážní šrouby 10 až 12 x M20 Hmotnost 200 kg Popis: Souprava obsahuje jedno čelní dvojkolí a dvě boční odpružená kola. Na klec se montují 4 soupravy. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro uložení svazků listových pružiny a otvory pro montážní šrouby. Boční kola jsou umístěna na svislle uložených opružinách, čelní dvojkolí v šikmém uložení. Domky pro listové pružiny jsou svařence, obsahující čep pro uchycení listových pružin, podložku, seřizovací šroub, bezpečnostní držák a samotné listy pružiny. Montážní sestavu dále doplňují kostky kuželového uložení excentrického čepu kol, vodící a bezpečnostní držáky se seřizovatelnými dorazy a kompletní vodící kola s výměnnými obručemi, uložená na valivých ložiskách a zajištěná dvojicí matic. Údržba: Při denních kontrolách je nutno kontrolovat stav a opotřebení výměnné obruče vodících kol a jeho dostatečný kontakt s průvodnicí, aby nedocházelo místo odvalování ke smyku kola po průvodnici. Obruč je nutno vyměnit, opotřebí-li se jejich průměr na Ø 235 mm u čelního kola a na Ø 260 mm u bočního kola. Výměna se provádí v dílně, po demontáži kola ze soupravy a po povolení stahovacích šroubů - sejmutím klínovch ráfků u bočních kol a výměnou za nové volné obruče, u čelního dvojkolí výměnu kol. Před zpětnou montáží se zkontroluje stav ložisek kola - jejich vůle, provede se jejich vyčištění, případně seřízení a namazání novou tukovou náplní. Zařízení je nutno udržovat v čistotě, pravidelně kontrolovat vůle v ložiskách kol, dotažení šroubů a matic, vizuálně kontrolovat konstrukci na deformace či praskliny materiálu. Případná prasklá pružina se nahradí shodným typem po demontáži jistícího šroubu. Opotřebené díly včas vyměnit. Garance: Na výrobek je poskytnuta záruka 12 měsíců ode dne nasazení do provozu, max. 18 měsíců od dodání. POZOR: Nedodržením pokynů NP záruka výrobku pomíjí.

19 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 320 SE provedení P2, P 3, P4, P5 Použití: Kolová vedení odpružená KVO 320 SE výše uvedených provedení slouží k valivému vedení těžních klecí v jámě po dřevěných průvodnicích. Typ P3 je základní provedení, P2 odlehčený, P4 s dvojmontáží čelních kol a P5 zesílený typ. Všechny typy nahrazují neodpružený typ KVN 32, mají shodné připojovací rozměry a používají shodná vodící kola s pryžovými obručemi Ø 320 x 100mm Obrázek sestavení: KVO 320 P3 KVO 320 P4 Legenda: 1.základ.deska, 2.čep, 3.excentrický kuželový čep, 4.vodící kolo, 5.pružinový blok, 6.kyvné rameno Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost klece 30 t Max. dopravní rychlost klece 16 m/s Rozměr průvodnice 180 x 220 mm Rozměr vodících pryž. kol s atestem na nehořlavost a st.el. Ø320 x 100 mm Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině 15 mm Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici na dotek Počáteční a max. odporová síla v ose kola (sada pružin A) 4-17 kn Počáteční a max. odporová síla v ose kola (sada pružin B) 5-25 kn Rozměry šířka x hloubka x výška (cca mm) 936 x 515 x 440 Montážní šrouby 12 x M 20 Hmotnost provedení P2 / P3 / P4 / P5 (kg) 155 / 198 / 240 / 226

20 KOLOVÉ VEDENÍ Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány hysterezí svazku talířových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kolo je při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí, naklápění pák s koly se odehrává na kyvném čepu, uloženém v domcích na základové desce. Odpor s lomenou lineární charakteristikou zajišťuje svazek předepnutých talířových pružin, jejichž skladbou lze charakteristiku odporu dle potřeby upravit. Po vyčerpání vůle mezi průvodnicí a dopravní nádobou dojde k dosednutí pevných vodítek dopravní nádoby na průvodnici a tím zabránění případným extrémním rázům na kolové vedení. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede nastavení jeho nové polohy na dotek natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matek. Provedení P2 je odlehčené provedení, konstruováno z vysokopevnostních materiálů. Provedení P4 je konstruováno pro montáž dvojice kol na čele z důvodu lepšího průjezdu zejména velkými uchycovacími otvory průvodnic. Provedení P5 je zesílené provedení pro větší horizontální rázy. Popis: Na klec se montují 4 soupravy. Souprava P2 a P3 obsahuje jedno čelní a dvě boční odpružená kola, souprava P4 má na čelní páce namontováno dvojkolí. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro jednu čelní a dvě boční kyvné páky, držáků svazku talířových pružin a otvory pro montážní šrouby s kontramaticemi. Kyvné páky jsou svařence, obsahující těleso pro uchycení kuželového čepu vodícího kola, bočnice s opěrkou pro vzpěru talířových pružin a nosnou trubku s ložiskovými pouzdry pro čep, uložený v domcích základové desky. Montážní sestavu dále doplňují tři sady talířových pružin v uzavřeném a zatěsněném držáku, vzpěry pružin, seřizovací šrouby, jejich pojistky, závlačky a tři kompletní plnopryžová vodící kola s pojistnými maticemi, uložená na dvojici kuželíkových ložisek na excentrickém čepu s kuželovým koncem. Dvojkolí u provedení P4 je na společné ose, uložené v dělených domcích čelní kyvné páky. Zesílené provedení P5 má zesílenou konstrukci a čepy kyvných pák. Na požadavek je možno realizovat centrální mazání čepů z jednoho místa. Montáž: Souprava KVO 320 SE rozměrovými parametry základové desky a montážních otvorů odpovídá shodnému typu neodpruženého kolového vedení typu KVN 32, které může být bez dodatečných úprav hlavy a paty dopravní nádoby tímto novým typem nahrazeno. Montáž soupravy na dopravní nádobu se provede deseti šrouby s pojištěním kontramaticemi. Vodící kolo se montuje nasazením excentrického kuželového čepu do pouzdra kyvné páky a jeho pojištěním dvojicí matic. Seřízení, údržba: Provádí se dle Návodu k používání, dodávaného s výrobkem. Součástí je i Soupis náhradních dílů.

21 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO S1 a KVO S2 Použití: Kolové vedení odpružené KVO S ve dvou provedeních S1 a S2 slouží k valivému vedení dopravních nádob skipů, po ocelových průvodnicích. Obě provedení jsou vzájemně nahraditelná svým užitím, funkcí i zástavnými rozměry. Oba tyto typy rovněž svými parametry plně nahrazují starší soupravy KVO 350 P2 a P3. Sestava KVO S2 Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány odpružením svazky listových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kola jsou při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí. Jejich odpružení zajišťují svazky dvou listových pružin, jejichž charakteristiku lze dle potřeby upravit. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede jeho nové nastavení polohy na dotek k průvodnici natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matic.

22 KOLOVÉ VEDENÍ Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost vedené nádoby (závaží) Max. dopravní rychlost nádoby (závaží) Rozměr průvodnice Rozměr vodících kol čelní dvojkolí boční kola - provedení S1 /S2 Materiál obručí kol - provedení S1 /S2 Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici Odporová síla v ose čelního dvojkolí -sada pružin A / B Odporová síla v ose bočního kola -sada pružin A / B Rozměry (šířka x hloubka x výška) Povrchová ochrana Montážní šrouby Hmotnost 50 t 16 m/s ocel 10 x 150 mm 2x 350 x 70 mm 350 x 70 / 320 x 100 mm pryž, polyuretan 15 mm na dotek až 2 mm 2x 0-11 / 2x 0-9 kn 0-12 / 0-10 kn 1132 x 594 x 587/827 mm dvousložkový lak nebo žárový pozink 10 až 12 x M kg Popis: Souprava obsahuje jedno čelní dvojkolí a dvě boční odpružená kola. Na skip se montují 4 soupravy. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro uložení svazků listových pružiny a otvory pro montážní šrouby. Boční kola jsou umístěna na svisle uložených pružinách po boku nádoby skipu, čelní dvojkolí kolmo na základové desce. Domky pro listové pružiny jsou svařence, obsahující čep pro uchycení listových pružin, podložku, seřizovací šroub, bezpečnostní držák a samotné listy pružiny. Montážní sestavu dále doplňují kostky kuželového uložení excentrického čepu kol, vodící a bezpečnostní držáky se seřizovatelnými dorazy a kompletní vodící kola s výměnnými obručemi, uložená na valivých ložiskách a zajištěná dvojicí matic. Souprava v provedení S1 obsahuje boční kola rozměru Ø 350 x 70 mm, provedení S2 obsahuje kola rozměru Ø 320 x 100 mm. Údržba: Soupravy KVO S se montují přímo na základové desky hlavy a paty skipu montážními šrouby M20 s pojištěním kontramaticí. Po montáži soupravy na dopravní nádobu se provede nastavení excentricity čepu kol a dvojkolí tak, aby v rektifikovaném místě dosedlo na dotek k průvodnici s max. vůlí do dvou milimetrů. Další provozní seřízení se provádí vždy po určeném opotřebení obruče opětovným natočením excentru na dotek kola k průvodnici a zajištěním polohy u bočních kol maticemi a čelního dvojkolí šrouby domků. Při denních prohlídkách je nutno kontrolovat stav a opotřebení výměnné obruče vodících kol a jeho dostatečný kontakt s průvodnicí, aby nedocházelo místo odvalování ke smyku kola po průvodnici. Obruč je nutno vyměnit, opotřebí-li se jejich průměr u kola Ø 320 mm na Ø 240 mm, u kol Ø 350 mm pak na Ø 300 mm. Výměna bočních i čelních kol se po jejich demontáži ze soupravy provádí v dílně. Před zpětnou montáží se zkontroluje i stav ložisek kola - jejich vůle, provede se jejich vyčištění, případně seřízení a namazání novou tukovou náplní. Zařízení je nutno udržovat v čistotě, pravidelně kontrolovat vůle v ložiskách kol, dotažení šroubů a matic, vizuálně kontrolovat konstrukci na deformace či praskliny materiálu. Případná prasklá pružina se nahradí shodným typem po demontáži jistícího šroubu. Opotřebené díly včas vyměnit. Garance: Na výrobek je poskytnuta záruka 12 měsíců ode dne nasazení do provozu, max. 18 měsíců od dodání. POZOR: Nedodržením pokynů NP záruka výrobku pomíjí.

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7 Obsah 1. Úvod................................................................................................ 3 2. Hydromotory.........................................................................................

Více

Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe

Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu a M udrzbe W V V ING.JAN BATĚK NADAS Ing. Jan Batěk AUTOBUSY KAROSA ŠM 11 v provozu a údržbě i Nakladatelství dopravy a spojů Praha Ing. Jan Batěk 1. ÚVOD Autobus KAROSA

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství

VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TU OSTRAVA, Fakulta bezpečnostního inženýrství Stroje a zařízení Části strojů Ing. Eva Veličková Obsah: 1. ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ...3 1.1 ČÁSTI STROJŮ...4 1.2 SPOJE A SPOJOVACÍ SOUČÁSTI...4 1.2.1

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

jednotek KLMZ pro ZONU II

jednotek KLMZ pro ZONU II PODNIKOVÁ NORMA Platnost od: 1.05.2010 Návod k používání, montážní a provozní předpisy PKP 12 7449 jednotek KLMZ pro ZONU II 1. ÚVOD 1.1 Návod k používání je určen provozovateli klimatizačních jednotek

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

OBS ROTOMATIC. Specifikace výrobku Návod k obsluze. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika

OBS ROTOMATIC. Specifikace výrobku Návod k obsluze. Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Vídeňská 172, Vestec 252 42 Jesenice u Prahy Česká republika Tel: +420-234 144 746, 790 Fax: +420-234 144 710, 777 Specifikace výrobku Návod k obsluze Obsah 1. SPECIFIKACE, URČENÍ A POUŽITÍ VÝROBKU...

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

STAVBA A PROVOZ STROJŮ

STAVBA A PROVOZ STROJŮ - 1 - STAVBA A PROVOZ STROJŮ Maturitní okruhy Martin Kantor, Milan Benda 2003 část 1. - 2 - I. Části strojů 1. Šroubové spoje Existují tři základní druhy šroubových spojů: a) b) c) a) spoj průchozím šroubem

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ TO NEJLEPŠÍ OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ V JEDNOM KATALOGU OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY www.autocora.cz Slovo úvodem Vážení obchodní partneři, připravili jsme pro Vás nový

Více

Ceník a manuál. Venkovní rolety. Předokenní rolety Nadokenní rolety do překladu RONO do překladu HELUZ Nadokenní dřevocementové schránky BAT G

Ceník a manuál. Venkovní rolety. Předokenní rolety Nadokenní rolety do překladu RONO do překladu HELUZ Nadokenní dřevocementové schránky BAT G Ceník a manuál Venkovní rolety Předokenní rolety Nadokenní rolety Rolety do překladu RONO Rolety do překladu HELUZ Nadokenní dřevocementové schránky BAT G Sešit 3 (7/2008) t o n e j l e p š í p o d s l

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Část: TVÁŘECÍ STROJE Poznámky k přednáškám Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc Praha 2006/2007 Obsah str. 2 1. Úvod 4 1.1 Význam výrobních strojů 4 1.2 Rozdělení výrobních strojů 6

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Katedra: Zemědělské dopravní a manipulační techniky Obor: Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ověření vybraných vlastností vozidla

Více

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum LETOVÁ PŘÍRUČKA ULTRALEHKÉHO KLUZÁKU TST-14M Bonus Výrobní číslo : Imatrikulace : VZOR VZOR Datum vydání : Výrobce : Podpis : VZOR Číslo evidované kopie : Tento kluzák musí být provozován podle informací

Více

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací

Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací Pozn.: - položky tohoto katalogu lze objednat pouze telefonicky, emailem anebo faxem, v současné době je již nenaleznete na našem e-shopu - dodací doba je 4 hodin - do objednávky uveďte vždy kód OP - platí

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy

SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy 1 Úvod Druhá část studijních textů je doplněna o stručný souhrn doplňkových provozů a problematiku manipulací. Členění každé organizace má řadu doplňujících úseků, bez kterých není možné určité činnosti

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice 24 Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ Armaturka Koukol České Budějovice Naše společnost působí na českém trhu od roku 1991 a navazuje na předválečnou výrobu armatur

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více