Klece šibíkové. Klece těžní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klece šibíkové. Klece těžní"

Transkript

1 TĚŽNÍ KLECE DOPRAVNÍ NÁDOBY TĚŽNÍ KLECE Použití: Těžní klece slouží pro dopravu rubaniny, lidí a materiálu v jamách a šibících uhelných a rudných dolů. Dle užití a provedení se dělí na: - klece havarijních dopravních zařízení - klece šibíkové - klece těžní dvouetážové až čtyřetážové Dvouetážová klec Klece havarijních dopravních zařízení mohou být stabilní a mobilní. Nejmenší nevedená mobilní klec kruhového průřezu je dopravována jako součást mobilního havarijního dopravního zařízení. Klece stabilní jsou buď trvale zavěšeny, nebo se do provozního stavu zavěšují před jejich použitím. V profilu jámy jsou pak vedeny průvodnicemi, nebo průvodnicí a lanem těžního zařízení. Tyto klece mají pak vlastní stabilní těžní stroj, nebo jsou nasazovány na mobilní stroj. Klece nevedené mají válcovitý tvar s kuželovými náběhy. Klece vedené jsou většinou obdélníkového průřezu. Konstrukčně obsahují nosný rám, osazený podlahou, střechou, závěsem lana, vedením klece, bočním zakrytováním a vstupní dvířka. Rozměrově jsou uzpůsobeny profilu provozované jámy. Klece šibíkové jsou klece pro dopravu lidí a materiálu ve slepých důlních jamách na důlní patra, nedostupná hlavními jámami. Jsou to většinou jednopatrové klece pro jednočinnou dopravu s protizávažím, účelově konstruované pro dopravu strojního vybavení používaném na daném patře a jeho potřeby. Parametrově jsou provozovány s nižší únosností (pro dva důlní vozíky), menší rychlosti a s kluzným vedením klece po dřevěných průvodnicích. Zavěšení je jednolanové, nebo čtyřlanové. Konstrukce je klasická nosný rám, závěs lana, vedení klece, podlaha, střecha, boční zakrytování a čelní dvířka buď pevná, nebo žaluziová. Podlaha je osazena kolejnicemi pro důlní vozy, střecha doplněna nosným prvkem závěsné dráhy a její horní povrch zábradlím se stříškou. Klece těžní které jsou provozovány ve vtažných nebo výdušných jamách dolů, jsou převážně konstruovány jako dvou etážové až čtyřetážové, které mohou být v celku nebo dělené pro snazší nasazování do těžní jámy. Pro dopravu rubaniny nebo materiálu do dolu jsou provedeny většinou pro dva vozy typu JDV v etáži za sebou. Zavěšení klecí je převážně na jednom těžním laně. Klece jsou řešeny jako svařence nosný rám s hlavou a podlahou, pevné nebo výsuvné podlahy dalších etáží, pevné boční zaplechování. K vybavení hlavy patří závěsy lana, záchytné ústrojí a pevné vedení klece po průvodnici. Na hlavě je na čelních stranách situováno kolové vedení, ohrazení okopovým plechem a zábradlím se stříškou. Etáže jsou vybaveny kolejnicemi a aretačním zařízením pro důlní vozy, případně nosníkem pro lanovou drážku nebo dopravu břemen, držáky a dvířky pro dopravu lidí. Podlaha je v případě těžního stroje s třecím kotoučem doplněna o závěsy

2 TĚŽNÍ KLECE vyrovnávacího lana. Na její spodní části jsou na čelech namontována opět kolová vedení klece a pevná vodítka. Technické parametry: Klece jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užití, nosnosti, zavěšení těžního, případně vyrovnávacího lana (lan) a vybavení. Bezpečnost: Klece s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Klece se dodávají dle konstrukce celistvé nebo dělený pro dopravu a montáž, opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž klecí musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let.

3

4 Šibíková klec Čtyřetážová dělená klec Trojetážová dělená klec Dvoupatrová klec

5 SKIPY DOPRAVNÍ NÁDOBY SKIPY Použití: Skipy jsou pevné nádoby skříňové konstrukce k přímé dopravě rubaniny. Technické parametry: Skipy jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užitečné nosnosti, zavěšení těžních a vyrovnávacích lan a vybavení a pod.. Dopravovaný objem 12 až 21 m 3 Dopravovaná hmotnost dle měrné hmotnosti rubaniny Těžební rychlost 16 až 20 m/s Kolové vedení odpružené Popis: Skip celosvařované konstrukce sestává z hlavy, nádoby a paty. Hlava je tvořena tuhým rámem s otvory pro lanové závěsy, na který navazují podélná nosná táhla kostry. Čela hlavy jsou opatřena pevnými vodítky, nad nimi jsou pevné konzoly pro montáž odpruženého kolového vedení. Horní část, olemována okopovým plechem, tvoří podlahu pro prohlídky a údržbářské práce. Nádobu tvoří rámová konstrukce z nosných podélných táhel, krytá plechem, proti vydutí vyztužená příčkami. V horní části z čela je násypný otvor, ve spodní části šikmý skluz a výsypný otvor, uzavřený gilotinovým nebo segmentovým otočným uzávěrem. Šikmý skluz a jeho boky je vyložen otěrovými plechy, nad uzávěrem je umístěna odlehčovací stříška. Na čelech ve středu jsou střední pevná vodítka. Pod skluzem je na patě vytvořen uzavřený prostor pro dopravu lidí, opatřen dvířky. Patu tvoří kompaktní rám, na kterém jsou ukončena nosná podélná táhla. Na čelech spodní části jsou konzoly pro kolová vedení a pevná vodítka, ve střední části pak nosníky pro uchycení závěsů spodních vyrovnávacích lan.

6 SKIPY Bezpečnost: Skip s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Skip se dodává opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Vybavení skipu jako kolová vedení, zábradlí a stříška, branky se dodávají samostatně. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž skipu musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let. METODA KONEČNÝCH PRVKŮJE NUMERICKÁ METODA SLOUŽÍCÍ K SIMULACI PRŮBĚHŮ NAPĚTÍ, DEFORMACÍ

7 DOPRAVA DL. MAT. ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU DLOUHÉHO MATERIÁLU Použití: Zařízení slouží k dopravě dlouhého materiálu v kontejnerech do dolů. Mohou to být kontejnery umístěné v kleci, nebo zavěšené pod klecí. Materiál se dopravuje v klanicových vozech z povrchu na místo použití v dole bez překládání. Kontejner trvale zavěšený v kleci se používá u těžních zařízení, která slouží výhradně pro dopravu materiálu, případně u těžních zařízení jednočinných, kde místo vyrovnávacího závaží lze zabudovat speciální klec s kontejnerem. Kontejnerová klec může obsahovat i jednu horní etáž pro dopravu lidí. Kontejner zavěšený pod klecí se používá tam, kde se nevyžaduje pravidelná kapacitní doprava materiálu. Kontejner se pod klec zavěšuje jen v případech jeho používání. Obrázek kontejneru v kleci se základními rozměry: Technické parametry: klec rozměrové parametry jsou dány profilem těžní zátyně jámy a délce kontejneru kontejner pro klanicový vůz a materiál délky 6 m zatížení 2 3 t

8 DOPRAVA DL. MAT. Popis: Zařízení sestává z kontejnerové klece, kontejneru a výklopného zařízení. Klec sestává z hlavy, dopravní etáže, nosných táhel a paty. Hlava je svařovaný skříňový nosník, obsahující závěs těžního lana, záchytné ústrojí, na čelech pevná vodítka a nad nimi kolová vedení. Dopravní etáž s pevnou podlahou je konstruována pro dva důlní vozy za sebou. Dle provedení kinematiky výklopu kontejneru je klec opatřena buď úchytem čepu, nebo křivkovou dráhou vedení kontejneru. Pata je rámové konstrukce, kryta podlahovým plechem a opatřená kolejnicí pro případnou dopravu vozů. Na čelech jsou pevná vedení a konzoly pro kolová vedení. Uprostřed jsou situovány závěsy pro případná spodní vyrovnávací lana. Vlastní kontejner je svarek rámové konstrukce. Na spodní části je opatřen profily pro kola důlního klanicového vozu a aretací jeho polohy. Na spodní straně je pevné čelo s měkkým vyložením pro oporu dlouhého materiálu v dopravované svislé poloze. Vyklápění je realizováno pomocí pevných táhel nebo lany, zavěšenými na konstrukci ohlubně a pater. Další varianta kontejneru v kleci je typ kontejneru, který je opatřen vodícími kladkami a do klece zajíždí v křivkovém vedení. Tato klec většinou obsahuje vlastní pohon pro zatahování kontejneru. Kontejner pro dopravu dlouhého materiálu zavěšený pod klecí: Je v podstatě shodné konstrukce jako předchozí typ. Před dopravou materiálu se zavěšuje se do zvláštního závěsu, namontovaném pod těžní klecí. Vyklápěcí zařízení kontejneru na ohlubni a patrech tvoří lanové závěsy. Funkce: Kontejner trvale zavěšený v kleci - po dojezdu kontejnerové klece na důlní patro se provede odaretování kontejneru v kleci a jeho zavěšení na výklopné zařízení. Dalším pozvolným popouštění se kontejner natáčí ze svislé do vodorovné polohy. Po ukončení manipulace se na kratší stranu sklopí můstky, odaretuje se klanicový vůz s nákladem a vytáhne se z kontejneru. Zpětnou manipulací se kontejner uvede do svislého stavu a po aretaci jeho polohy v kleci je možno započíst nový cyklus dopravy. Kontejner ovládaný vzduchovým vrátkem v hlavě klece se po připojení ke vzduchu spouští a zvedá pomocí kladkového lanového převodu. Přední vodící kola kontejneru jsou vedena křivkou v kleci, zadní jsou pojezdová po koleji v kleci a ohlubně nebo patra. Kontejner zavěšený pod klecí je nutno pro případy jeho používání nejdříve zavěsit do speciálních závěsů. Jeho manipulace je shodná, jako ve výše uvedeném prvém případě. Bezpečnost: Zařízení musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Zařízení se dodává opatřeno ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Vybavení klece jako kolová vedení, zábradlí, stříška apod. se dodávají samostatně. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy a ověření funkce dle určení vedení organizace.

9 SVĚRY SVĚRY PRO KOTVENÍ LAN KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Použití: Svěry pro kotvení lan kruhového průřezu se používají při manipulaci s těžními lany a vyrovnávacími lany při jejich výměnách nebo zkracování, nebo při výměnách lanových úvazků. Obrázek se zástavnými rozměry: Technické parametry: Svěra KL 6/30 KL 20/60 KL 50/80 Průměr kotvení lana mm mm mm Jmenovitá nosnost 60 kn 200 kn 500 kn Hmotnost 56 kg 695 kg 935 kg Popis: Základními funkčními elementy jsou svěrné klíny s výměnnými čelistmi pro různé průměry lan. Klíny se pohybují po opěrných kladkách, uložených na valivých ložiskách. Osy opěrných kladek jsou pevně uchyceny k nosnému rámu svěry a podepřeny čelní odklopnou deskou. Její odklopení umožňuje nasazení svěry na lano. K přesouvání svěrných klínů do nebo z pracovní polohy slouží unašeč, který se zvedá nebo spouští pomocí ručních tyčí prostřednictvím zvedacích pák. V horní krajní poloze, tj. při max. rozevřených čelistech, jsou svěrné klíny zajištěny pružinovým aretačním zařízením. Funkce: Svěry se používají většinou na ohlubni, kde se nasunou na lano odklopením sklopné bočnice roční pákou. Po zpětném ustavení bočnice se ruční pákou sklopí klíny do pracovní polohy, ve které dolehnou na lano. Svěrného zatažení se dosáhne vlastní hmotností lana. Po ukončení prací s lanem se postupuje opačným způsobem. Bezpečnost: Svěry s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Svěry se dodávají opatřeny ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem.

10 ZÁVĚSY ZÁVĚSY PRO VYROVNÁVACÍ LANA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Použití: Závěs se používá k uchycení kruhového vyrovnávacího lana k dopravní nádobě, případně také protizávaží. Dovoluje pracovní pootočení lana a jeho průběžné zkracování v úvazku. Technický popis: Otočný závěs umožňuje pootáčení vyrovnávacího lana kruhového průřezu během pracovního cyklu. Sestává z obrtlíku se soudečkovým ložiskem a úvazku lana, které pro nosnost 4 t je tvořen srdcovkou s lanovými svěrami. Pro vyšší nosnosti tvoří úvazek lana zalévaná koncovka na jedné straně a klínový úvazek typu Asea na straně druhé. Vzájemné spojení obrtlíku a úvazku včetně uchycení k dopravní nádobě je pomocí čepů. Technické parametry: Nosnost otočného závěsu do 4 t do 8 t do 16 t do 24 t Průměr vyrovnávacího lana 25-37,5 mm mm mm mm Závěs se zalévanou koncovkou Max. šířka D 360 mm D 254 mm D 297 mm D 297 mm Délka 1226 mm 1160 mm 1360 mm 1360 mm Max. hmotnost 109 kg 189 kg 325 kg 325 kg Závěs s klínovým úvazkem typu A 120 kn A 160 kn Max. otočný průměr 515 mm 515 mm Délka 1830 mm 2220 mm Hmotnost 432 kg 514 kg Dodávka: Závěs se dodává kompletně složený, opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Bezpečnost: Závěsy s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Montáž: Montáž skipu musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace.

11 KLÍNOVÝ ÚVAZEK KLÍNOVÝ ÚVAZEK TĚŽNÍCH LAN typu AD Použití: Klínový úvazek je určen pro zavěšení dopravní nádoby vícelanového těžního stroje a po přepočtu nosnosti je možné tento základní typ použít i u jednolanového stroje. Je vhodný jako náhrada dožívajících úvazků typu Schönfeld nebo Droste, proto je vyráběn a dodáván ve velikostní řadě těchto úvazků. Obrázek sestavení se zástavnými rozměry a popisem základních položek: 1 postranice 2 lišta 1 - čepová 3 lišta 2 drážková Kontrolní rysky: 1 - jmenovitý průměr lana 4 lišta mezní zatažení srdce 5 kloubové pouzdro 3 - dosednutí srdce na lišty 6 srdce se zajištěním 7 čep lišty se zajištěním Poznámka: průměr lana d a otvor D pro závěsný čep se 8 uchycení konce lana volí dle zadání objednatele 9 závěsný čep se zajištěním šířku g lze upravit pro zápustné šrouby 10 kontrolní svorka 11 vyrážecí klín 12 montážní přípravek

12 KLÍNOVÝ ÚVAZEK Funkce: Lano je svíráno v samosvorném klínu mezi lištami a srdcem. Po zatažení lana do svěru se poloha srdce pojistí maticemi šroubu a upevní kontrolní svorka. Technické parametry: a rozměry úvazků dle velikostního čísla jsou orientačně uvedeny v přiložené tabulce. Popis: Nové technické řešení zadávané do oběhu pod typovým označením AD spočívá v kombinaci konstrukčního provedení nosné drážky a čepů u postranic výrobku, čímž se dosahuje vyšší jakost strojního provedení výrobku - přesnější výroba a tím souměrnější rozložení zátěžových sil na nosné díly úvazku. Jednotlivé hlavní díly jsou uvedeny na obrázku: postranice (1) je základním nosným dílem, na který je přenášeno svěrné zatížení na jedné straně přes lištu (2) a čepy, na druhé straně přes lištu (3) s drážkou. Lišta (4) přenáší nosnou sílu od závěsného čepu (9) přes kloubové pouzdro (5) na postranici (1) rovněž přes drážku. Zajištění čepů (7) je klíny, srdce (6) je pojištěno šroubem přes talířovou pružinu a lišty (3) a (4) jsou v postranici staženy šrouby se zajištěním ohýbanou podložkou v druhém provedení lišta (4) šrouby se zápustnou hlavou. Lano z úvazku je vyvedeno uchycením konce (8) s předepsanou kontrolní svorkou (10). Ze svěru se srdce vyráží klínem (11). Výrobek je označen štítkem a kontrolními ryskami. Dodávka: Výrobek se dodává opatřen ochranným povrchovým zinkováním a nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. K výrobku patří 2 vyrážecí klíny srdce, pro sadu 4 úvazků pak i montážní přípravek. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce, doložené atesty materiálů, zkušebními protokoly a statickým výpočtem. Na objednání je možno dle požadavku dodat i závěsné čepy. (9) se zajištěním.

13 KLÍNOVÝ ÚVAZEK Tabulka velikostí, informativní rozměry, výkresová čísla: Velikost úvazku Nosnost kn * Hmotnost kg Rozsah lan d * a a a b c e f g / h k R drážky 0,6d 0,6d Čep D max * Typ úvazku: AD 0/25 AD 1/37 AD 2/55 AD 3/100 AD 4/150 AD 5/220 AD 6/300 AD 7/400 AD * AD * atypická dodávka dle požadavku zákazníka Základní a skupinové objednací číslo výkresu přiřazené k typu: upravuje posléze výrobce svým interním trojčíslím dle provedení výrobku. V objednávce uveďte: počet kusů, název úvazku, typ, velikost/nosnost, výkresové číslo, průměr lana d, závěsného čepu D a šířky g Vzor zadání objednávky: 4 ks klínový úvazek AD 5/220 č.v pro průměr lana 40 mm, průměr závěs. čepu 100 mm, šířky 152 mm

14 VYROVNÁVAČ TAHU HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TAHU Typ: HV 4 čtyřlanový HV 2 dvoulanový Použití: Hydraulický vyrovnávač tahu slouží k vyrovnání tahů v lanech u vícelanových těžních strojů s třecím kotoučem, které vznikají při provozu vlivem rozdílného prodloužení lan jejich toleranční tuhosti nebo nestejným průměrem lanových drážek třecího kotouče. K těžnímu zařízení se dodává kompletní příslušná souprava vyrovnávače dle počtu lan se vzájemným hydraulickým propojením válců, ventily, manometry a zásobníkem hydraulického oleje. Sestavení hydraulických vyrovnávačů: HV2 HV4 Legenda: 1 - kompletní válec vyrovnávače, 2 - postranice horní, 3 - postranice dolní, 4 - kulové ložisko, 5 - pracovní hydraulický válec, 6 - závěsný čep horní, 7 - závěsný čep spodní, 8 - hydraulické propojení, 9 - zásobník hydraulického oleje, 10 - nosná konzola

15 VYROVNÁVAČ TAHU Technické parametry: Typ HV 2 HV 4 Počet lan ks 2 4 Nosnost kn Průměr pracovních válců mm Pracovní tlak/zkušební MPa 12 / / 32 Hydraulický olej HM 32 HM 32 Pracovní zdvih mm Min. Délka mezi čepy mm Max. Délka mezi čepy mm Průměr čepů mm Šířka mezi postranicemi mm (160) Zásobník hydraulického oleje litry Rozteč válců (dle rozteče lan) mm Rozměry viz náčrtek Základní výkresové číslo Funkce: Vyrovnání tahů v lanech spočívá na principu shodných tlaků ve válcích (daných zatížením) jejich vzájemným hydraulickým propojením při možnosti rozdílného zdvihu jednotlivých válců, což odpovídá rozdílné délce převinutých lan. Vyrovnání tahů je umožněno jen do vyčerpání zdvihu, pak musí následovat krácení lana v úvazku. Popis: Provozní sada vyrovnávačů je tvořena shodným počtem válců (1) jako těžních lan. Válec (1) sestává ze dvou postranic horních (2) a dvou dolních (3), které jsou na jedné straně opatřeny hlavou s okem pro závěsné čepy (6,7) a na druhé straně šroubovaným kulovým ložiskem (4), mezi něž je vložen pracovní hydraulický válec (5). Jednotlivé válce (5) jsou vzájemně hydraulicky propojeny (8), k němuž patří hadice, šroubení, rozváděcí kostky, sada ovládacích ventilů, tlakoměr a zásobníková nádržka (9) hydraulického oleje, která je umístěna včetně ventilů a kostek na nosné konzole (10). Bezpečnost: Výrobek splňuje požadavky vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č.415/2003 Sb., bezpečnost mechanických nosných dílů vyrovnávače je min. 7-násobná proti typovému statickému zatížení. Dodávka: Souprava vyrovnávače tahu se dodává demontována na samostatné kompletní díly a propojení. Ocelová konstrukce je opatřena ochranným nátěrem. K dodávce se přikládá jedna sada ND těsnění pracovního válce. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce, doložené atesty materiálů, zkušebními protokoly a statickým výpočtem. Montáž, seřízení, údržba: Základní montáž a vyzkoušení funkce je provedena ve výrobním závodě. Provozní montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracem vedením organizace, kteří postupují podle technické dokumentace výrobce. Doprava, skladování: Výrobek se expeduje EXW sídla výrobce. Skladování je doporučeno v krytém suchém prostředí s teplotou nad 5ºC. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu, nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost výrobku je 10let.

16

17 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO K Použití: Kolové vedení odpružené KVO K slouží k valivému vedení dopravních nádob klecí, po dřevěných průvodnicích.

18 KOLOVÉ VEDENÍ Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány odpružením svazky listových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kola jsou při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí. Jejich odpružení zajišťují svazky dvou listových pružin, jejichž charakteristiku lze dle potřeby upravit. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede jeho nové nastavení polohy na dotek k průvodnici natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matic. Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost vedené nádoby (závaží) 25 t Max. dopravní rychlost nádoby (závaží) 16 m/s Rozměr průvodnice dřevo 180 x 220 mm Rozměr vodících kol čelní (dvojité) 300 x 156 mm boční 320 x 100 mm Materiál obručí kol pryž, Chlorbutyl, Ruback Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině 15 mm Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici na dotek až 2 mm Odporová síla v ose čelního dvojkolí -sada pružin A 0-12 kn Odporová síla v ose bočního kola -sada pružin B 0-10 kn Rozměry (šířka x hloubka x výška ) 1082 x 439 x 575/806 mm Povrchová ochrana dvousložkový lak nebo žárový pozink Montážní šrouby 10 až 12 x M20 Hmotnost 200 kg Popis: Souprava obsahuje jedno čelní dvojkolí a dvě boční odpružená kola. Na klec se montují 4 soupravy. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro uložení svazků listových pružiny a otvory pro montážní šrouby. Boční kola jsou umístěna na svislle uložených opružinách, čelní dvojkolí v šikmém uložení. Domky pro listové pružiny jsou svařence, obsahující čep pro uchycení listových pružin, podložku, seřizovací šroub, bezpečnostní držák a samotné listy pružiny. Montážní sestavu dále doplňují kostky kuželového uložení excentrického čepu kol, vodící a bezpečnostní držáky se seřizovatelnými dorazy a kompletní vodící kola s výměnnými obručemi, uložená na valivých ložiskách a zajištěná dvojicí matic. Údržba: Při denních kontrolách je nutno kontrolovat stav a opotřebení výměnné obruče vodících kol a jeho dostatečný kontakt s průvodnicí, aby nedocházelo místo odvalování ke smyku kola po průvodnici. Obruč je nutno vyměnit, opotřebí-li se jejich průměr na Ø 235 mm u čelního kola a na Ø 260 mm u bočního kola. Výměna se provádí v dílně, po demontáži kola ze soupravy a po povolení stahovacích šroubů - sejmutím klínovch ráfků u bočních kol a výměnou za nové volné obruče, u čelního dvojkolí výměnu kol. Před zpětnou montáží se zkontroluje stav ložisek kola - jejich vůle, provede se jejich vyčištění, případně seřízení a namazání novou tukovou náplní. Zařízení je nutno udržovat v čistotě, pravidelně kontrolovat vůle v ložiskách kol, dotažení šroubů a matic, vizuálně kontrolovat konstrukci na deformace či praskliny materiálu. Případná prasklá pružina se nahradí shodným typem po demontáži jistícího šroubu. Opotřebené díly včas vyměnit. Garance: Na výrobek je poskytnuta záruka 12 měsíců ode dne nasazení do provozu, max. 18 měsíců od dodání. POZOR: Nedodržením pokynů NP záruka výrobku pomíjí.

19 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 320 SE provedení P2, P 3, P4, P5 Použití: Kolová vedení odpružená KVO 320 SE výše uvedených provedení slouží k valivému vedení těžních klecí v jámě po dřevěných průvodnicích. Typ P3 je základní provedení, P2 odlehčený, P4 s dvojmontáží čelních kol a P5 zesílený typ. Všechny typy nahrazují neodpružený typ KVN 32, mají shodné připojovací rozměry a používají shodná vodící kola s pryžovými obručemi Ø 320 x 100mm Obrázek sestavení: KVO 320 P3 KVO 320 P4 Legenda: 1.základ.deska, 2.čep, 3.excentrický kuželový čep, 4.vodící kolo, 5.pružinový blok, 6.kyvné rameno Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost klece 30 t Max. dopravní rychlost klece 16 m/s Rozměr průvodnice 180 x 220 mm Rozměr vodících pryž. kol s atestem na nehořlavost a st.el. Ø320 x 100 mm Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině 15 mm Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici na dotek Počáteční a max. odporová síla v ose kola (sada pružin A) 4-17 kn Počáteční a max. odporová síla v ose kola (sada pružin B) 5-25 kn Rozměry šířka x hloubka x výška (cca mm) 936 x 515 x 440 Montážní šrouby 12 x M 20 Hmotnost provedení P2 / P3 / P4 / P5 (kg) 155 / 198 / 240 / 226

20 KOLOVÉ VEDENÍ Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány hysterezí svazku talířových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kolo je při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí, naklápění pák s koly se odehrává na kyvném čepu, uloženém v domcích na základové desce. Odpor s lomenou lineární charakteristikou zajišťuje svazek předepnutých talířových pružin, jejichž skladbou lze charakteristiku odporu dle potřeby upravit. Po vyčerpání vůle mezi průvodnicí a dopravní nádobou dojde k dosednutí pevných vodítek dopravní nádoby na průvodnici a tím zabránění případným extrémním rázům na kolové vedení. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede nastavení jeho nové polohy na dotek natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matek. Provedení P2 je odlehčené provedení, konstruováno z vysokopevnostních materiálů. Provedení P4 je konstruováno pro montáž dvojice kol na čele z důvodu lepšího průjezdu zejména velkými uchycovacími otvory průvodnic. Provedení P5 je zesílené provedení pro větší horizontální rázy. Popis: Na klec se montují 4 soupravy. Souprava P2 a P3 obsahuje jedno čelní a dvě boční odpružená kola, souprava P4 má na čelní páce namontováno dvojkolí. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro jednu čelní a dvě boční kyvné páky, držáků svazku talířových pružin a otvory pro montážní šrouby s kontramaticemi. Kyvné páky jsou svařence, obsahující těleso pro uchycení kuželového čepu vodícího kola, bočnice s opěrkou pro vzpěru talířových pružin a nosnou trubku s ložiskovými pouzdry pro čep, uložený v domcích základové desky. Montážní sestavu dále doplňují tři sady talířových pružin v uzavřeném a zatěsněném držáku, vzpěry pružin, seřizovací šrouby, jejich pojistky, závlačky a tři kompletní plnopryžová vodící kola s pojistnými maticemi, uložená na dvojici kuželíkových ložisek na excentrickém čepu s kuželovým koncem. Dvojkolí u provedení P4 je na společné ose, uložené v dělených domcích čelní kyvné páky. Zesílené provedení P5 má zesílenou konstrukci a čepy kyvných pák. Na požadavek je možno realizovat centrální mazání čepů z jednoho místa. Montáž: Souprava KVO 320 SE rozměrovými parametry základové desky a montážních otvorů odpovídá shodnému typu neodpruženého kolového vedení typu KVN 32, které může být bez dodatečných úprav hlavy a paty dopravní nádoby tímto novým typem nahrazeno. Montáž soupravy na dopravní nádobu se provede deseti šrouby s pojištěním kontramaticemi. Vodící kolo se montuje nasazením excentrického kuželového čepu do pouzdra kyvné páky a jeho pojištěním dvojicí matic. Seřízení, údržba: Provádí se dle Návodu k používání, dodávaného s výrobkem. Součástí je i Soupis náhradních dílů.

21 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO S1 a KVO S2 Použití: Kolové vedení odpružené KVO S ve dvou provedeních S1 a S2 slouží k valivému vedení dopravních nádob skipů, po ocelových průvodnicích. Obě provedení jsou vzájemně nahraditelná svým užitím, funkcí i zástavnými rozměry. Oba tyto typy rovněž svými parametry plně nahrazují starší soupravy KVO 350 P2 a P3. Sestava KVO S2 Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány odpružením svazky listových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kola jsou při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí. Jejich odpružení zajišťují svazky dvou listových pružin, jejichž charakteristiku lze dle potřeby upravit. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede jeho nové nastavení polohy na dotek k průvodnici natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matic.

22 KOLOVÉ VEDENÍ Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost vedené nádoby (závaží) Max. dopravní rychlost nádoby (závaží) Rozměr průvodnice Rozměr vodících kol čelní dvojkolí boční kola - provedení S1 /S2 Materiál obručí kol - provedení S1 /S2 Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici Odporová síla v ose čelního dvojkolí -sada pružin A / B Odporová síla v ose bočního kola -sada pružin A / B Rozměry (šířka x hloubka x výška) Povrchová ochrana Montážní šrouby Hmotnost 50 t 16 m/s ocel 10 x 150 mm 2x 350 x 70 mm 350 x 70 / 320 x 100 mm pryž, polyuretan 15 mm na dotek až 2 mm 2x 0-11 / 2x 0-9 kn 0-12 / 0-10 kn 1132 x 594 x 587/827 mm dvousložkový lak nebo žárový pozink 10 až 12 x M kg Popis: Souprava obsahuje jedno čelní dvojkolí a dvě boční odpružená kola. Na skip se montují 4 soupravy. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro uložení svazků listových pružiny a otvory pro montážní šrouby. Boční kola jsou umístěna na svisle uložených pružinách po boku nádoby skipu, čelní dvojkolí kolmo na základové desce. Domky pro listové pružiny jsou svařence, obsahující čep pro uchycení listových pružin, podložku, seřizovací šroub, bezpečnostní držák a samotné listy pružiny. Montážní sestavu dále doplňují kostky kuželového uložení excentrického čepu kol, vodící a bezpečnostní držáky se seřizovatelnými dorazy a kompletní vodící kola s výměnnými obručemi, uložená na valivých ložiskách a zajištěná dvojicí matic. Souprava v provedení S1 obsahuje boční kola rozměru Ø 350 x 70 mm, provedení S2 obsahuje kola rozměru Ø 320 x 100 mm. Údržba: Soupravy KVO S se montují přímo na základové desky hlavy a paty skipu montážními šrouby M20 s pojištěním kontramaticí. Po montáži soupravy na dopravní nádobu se provede nastavení excentricity čepu kol a dvojkolí tak, aby v rektifikovaném místě dosedlo na dotek k průvodnici s max. vůlí do dvou milimetrů. Další provozní seřízení se provádí vždy po určeném opotřebení obruče opětovným natočením excentru na dotek kola k průvodnici a zajištěním polohy u bočních kol maticemi a čelního dvojkolí šrouby domků. Při denních prohlídkách je nutno kontrolovat stav a opotřebení výměnné obruče vodících kol a jeho dostatečný kontakt s průvodnicí, aby nedocházelo místo odvalování ke smyku kola po průvodnici. Obruč je nutno vyměnit, opotřebí-li se jejich průměr u kola Ø 320 mm na Ø 240 mm, u kol Ø 350 mm pak na Ø 300 mm. Výměna bočních i čelních kol se po jejich demontáži ze soupravy provádí v dílně. Před zpětnou montáží se zkontroluje i stav ložisek kola - jejich vůle, provede se jejich vyčištění, případně seřízení a namazání novou tukovou náplní. Zařízení je nutno udržovat v čistotě, pravidelně kontrolovat vůle v ložiskách kol, dotažení šroubů a matic, vizuálně kontrolovat konstrukci na deformace či praskliny materiálu. Případná prasklá pružina se nahradí shodným typem po demontáži jistícího šroubu. Opotřebené díly včas vyměnit. Garance: Na výrobek je poskytnuta záruka 12 měsíců ode dne nasazení do provozu, max. 18 měsíců od dodání. POZOR: Nedodržením pokynů NP záruka výrobku pomíjí.

2.2. Kolová vedení odpružená

2.2. Kolová vedení odpružená The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X KOLOVÁ VEDENÍ DOPRAVNÍCH NÁDOB Zdeněk Ecler 1 Klíčová slova: kolová vedení, dopravní nádoba Abstrakt:

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE Typ: OPVN 250/LxB, 380F02 NP 1 Rev.05 (25.01.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Zvedací zařízení. Teleskopická tyč - ruční tyč pro lanový zvedák. Skříňka pro lanový zvedák - pro kompletní zvedák a jeho transport. Materiál ocel.

Zvedací zařízení. Teleskopická tyč - ruční tyč pro lanový zvedák. Skříňka pro lanový zvedák - pro kompletní zvedák a jeho transport. Materiál ocel. Zvedací zařízení. Lanový zvedák SAT - kompletní základní vybavení. Zvedák, odlitý z aluminia, ocel. lano s hákem, tel. tyč a náhradní střižný kolík. SAT-08-20.00 800 kg 8,4 mm 13,9 kg 6 189 SAT-16-20.00

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 0 ROLETA STANDARD - ŘETÍZKOVÁ Standardní řetízková roleta pro menší rozměry, vyznačuje se pevnými ocelovými držáky pro stěnovou nebo stropní montáž, jako závaží je použit žaluziový

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně

STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně STARKON Nová Říše s.r.o. Army program - polní vybavení a skříně Výrobní program naší firmy, která na českém trhu působí již od roku 1994, je zaměřen na výrobu nábytku, stavební truhlářství a komplexní

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 01 OBSAH ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm STANDARD 1 ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX - AL ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm KOMPAKT ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX - AL

Více

Přívěsy na přepravu vozidel

Přívěsy na přepravu vozidel Přívěsy na přepravu vozidel 02 Produktová nabídka Přívěsy na přepravu vozidel Spektrum přívěsů na přepravu vozidel značky Pongratz se pohybuje v rozmezí od nebrzděných přívěsů na přepravu motocyklů až

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Vozidlo Zatížení přední nápravy min.7 100 Kg Zatíž.zad.náp: min.11 500 Kg přípust.celk.hmotnost min.18 000 Kg Barvy Podvozek RAL 9011 Kola RAL 9006

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Přepravník NCJ 32 TECHNICKÉ PARAMETRY

Přepravník NCJ 32 TECHNICKÉ PARAMETRY Přepravník NCJ 32 Celohliníkový cisternový přepravník NCJ 32 je určen pro přepravu suchých, sypkých, prachových, jemně zrnitých a granulovaných materiálů, mletého vápna, vápence, cementu, maltových směsí

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více