Klece šibíkové. Klece těžní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klece šibíkové. Klece těžní"

Transkript

1 TĚŽNÍ KLECE DOPRAVNÍ NÁDOBY TĚŽNÍ KLECE Použití: Těžní klece slouží pro dopravu rubaniny, lidí a materiálu v jamách a šibících uhelných a rudných dolů. Dle užití a provedení se dělí na: - klece havarijních dopravních zařízení - klece šibíkové - klece těžní dvouetážové až čtyřetážové Dvouetážová klec Klece havarijních dopravních zařízení mohou být stabilní a mobilní. Nejmenší nevedená mobilní klec kruhového průřezu je dopravována jako součást mobilního havarijního dopravního zařízení. Klece stabilní jsou buď trvale zavěšeny, nebo se do provozního stavu zavěšují před jejich použitím. V profilu jámy jsou pak vedeny průvodnicemi, nebo průvodnicí a lanem těžního zařízení. Tyto klece mají pak vlastní stabilní těžní stroj, nebo jsou nasazovány na mobilní stroj. Klece nevedené mají válcovitý tvar s kuželovými náběhy. Klece vedené jsou většinou obdélníkového průřezu. Konstrukčně obsahují nosný rám, osazený podlahou, střechou, závěsem lana, vedením klece, bočním zakrytováním a vstupní dvířka. Rozměrově jsou uzpůsobeny profilu provozované jámy. Klece šibíkové jsou klece pro dopravu lidí a materiálu ve slepých důlních jamách na důlní patra, nedostupná hlavními jámami. Jsou to většinou jednopatrové klece pro jednočinnou dopravu s protizávažím, účelově konstruované pro dopravu strojního vybavení používaném na daném patře a jeho potřeby. Parametrově jsou provozovány s nižší únosností (pro dva důlní vozíky), menší rychlosti a s kluzným vedením klece po dřevěných průvodnicích. Zavěšení je jednolanové, nebo čtyřlanové. Konstrukce je klasická nosný rám, závěs lana, vedení klece, podlaha, střecha, boční zakrytování a čelní dvířka buď pevná, nebo žaluziová. Podlaha je osazena kolejnicemi pro důlní vozy, střecha doplněna nosným prvkem závěsné dráhy a její horní povrch zábradlím se stříškou. Klece těžní které jsou provozovány ve vtažných nebo výdušných jamách dolů, jsou převážně konstruovány jako dvou etážové až čtyřetážové, které mohou být v celku nebo dělené pro snazší nasazování do těžní jámy. Pro dopravu rubaniny nebo materiálu do dolu jsou provedeny většinou pro dva vozy typu JDV v etáži za sebou. Zavěšení klecí je převážně na jednom těžním laně. Klece jsou řešeny jako svařence nosný rám s hlavou a podlahou, pevné nebo výsuvné podlahy dalších etáží, pevné boční zaplechování. K vybavení hlavy patří závěsy lana, záchytné ústrojí a pevné vedení klece po průvodnici. Na hlavě je na čelních stranách situováno kolové vedení, ohrazení okopovým plechem a zábradlím se stříškou. Etáže jsou vybaveny kolejnicemi a aretačním zařízením pro důlní vozy, případně nosníkem pro lanovou drážku nebo dopravu břemen, držáky a dvířky pro dopravu lidí. Podlaha je v případě těžního stroje s třecím kotoučem doplněna o závěsy

2 TĚŽNÍ KLECE vyrovnávacího lana. Na její spodní části jsou na čelech namontována opět kolová vedení klece a pevná vodítka. Technické parametry: Klece jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užití, nosnosti, zavěšení těžního, případně vyrovnávacího lana (lan) a vybavení. Bezpečnost: Klece s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Klece se dodávají dle konstrukce celistvé nebo dělený pro dopravu a montáž, opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž klecí musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let.

3

4 Šibíková klec Čtyřetážová dělená klec Trojetážová dělená klec Dvoupatrová klec

5 SKIPY DOPRAVNÍ NÁDOBY SKIPY Použití: Skipy jsou pevné nádoby skříňové konstrukce k přímé dopravě rubaniny. Technické parametry: Skipy jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užitečné nosnosti, zavěšení těžních a vyrovnávacích lan a vybavení a pod.. Dopravovaný objem 12 až 21 m 3 Dopravovaná hmotnost dle měrné hmotnosti rubaniny Těžební rychlost 16 až 20 m/s Kolové vedení odpružené Popis: Skip celosvařované konstrukce sestává z hlavy, nádoby a paty. Hlava je tvořena tuhým rámem s otvory pro lanové závěsy, na který navazují podélná nosná táhla kostry. Čela hlavy jsou opatřena pevnými vodítky, nad nimi jsou pevné konzoly pro montáž odpruženého kolového vedení. Horní část, olemována okopovým plechem, tvoří podlahu pro prohlídky a údržbářské práce. Nádobu tvoří rámová konstrukce z nosných podélných táhel, krytá plechem, proti vydutí vyztužená příčkami. V horní části z čela je násypný otvor, ve spodní části šikmý skluz a výsypný otvor, uzavřený gilotinovým nebo segmentovým otočným uzávěrem. Šikmý skluz a jeho boky je vyložen otěrovými plechy, nad uzávěrem je umístěna odlehčovací stříška. Na čelech ve středu jsou střední pevná vodítka. Pod skluzem je na patě vytvořen uzavřený prostor pro dopravu lidí, opatřen dvířky. Patu tvoří kompaktní rám, na kterém jsou ukončena nosná podélná táhla. Na čelech spodní části jsou konzoly pro kolová vedení a pevná vodítka, ve střední části pak nosníky pro uchycení závěsů spodních vyrovnávacích lan.

6 SKIPY Bezpečnost: Skip s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Skip se dodává opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Vybavení skipu jako kolová vedení, zábradlí a stříška, branky se dodávají samostatně. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž skipu musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let. METODA KONEČNÝCH PRVKŮJE NUMERICKÁ METODA SLOUŽÍCÍ K SIMULACI PRŮBĚHŮ NAPĚTÍ, DEFORMACÍ

7 DOPRAVA DL. MAT. ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU DLOUHÉHO MATERIÁLU Použití: Zařízení slouží k dopravě dlouhého materiálu v kontejnerech do dolů. Mohou to být kontejnery umístěné v kleci, nebo zavěšené pod klecí. Materiál se dopravuje v klanicových vozech z povrchu na místo použití v dole bez překládání. Kontejner trvale zavěšený v kleci se používá u těžních zařízení, která slouží výhradně pro dopravu materiálu, případně u těžních zařízení jednočinných, kde místo vyrovnávacího závaží lze zabudovat speciální klec s kontejnerem. Kontejnerová klec může obsahovat i jednu horní etáž pro dopravu lidí. Kontejner zavěšený pod klecí se používá tam, kde se nevyžaduje pravidelná kapacitní doprava materiálu. Kontejner se pod klec zavěšuje jen v případech jeho používání. Obrázek kontejneru v kleci se základními rozměry: Technické parametry: klec rozměrové parametry jsou dány profilem těžní zátyně jámy a délce kontejneru kontejner pro klanicový vůz a materiál délky 6 m zatížení 2 3 t

8 DOPRAVA DL. MAT. Popis: Zařízení sestává z kontejnerové klece, kontejneru a výklopného zařízení. Klec sestává z hlavy, dopravní etáže, nosných táhel a paty. Hlava je svařovaný skříňový nosník, obsahující závěs těžního lana, záchytné ústrojí, na čelech pevná vodítka a nad nimi kolová vedení. Dopravní etáž s pevnou podlahou je konstruována pro dva důlní vozy za sebou. Dle provedení kinematiky výklopu kontejneru je klec opatřena buď úchytem čepu, nebo křivkovou dráhou vedení kontejneru. Pata je rámové konstrukce, kryta podlahovým plechem a opatřená kolejnicí pro případnou dopravu vozů. Na čelech jsou pevná vedení a konzoly pro kolová vedení. Uprostřed jsou situovány závěsy pro případná spodní vyrovnávací lana. Vlastní kontejner je svarek rámové konstrukce. Na spodní části je opatřen profily pro kola důlního klanicového vozu a aretací jeho polohy. Na spodní straně je pevné čelo s měkkým vyložením pro oporu dlouhého materiálu v dopravované svislé poloze. Vyklápění je realizováno pomocí pevných táhel nebo lany, zavěšenými na konstrukci ohlubně a pater. Další varianta kontejneru v kleci je typ kontejneru, který je opatřen vodícími kladkami a do klece zajíždí v křivkovém vedení. Tato klec většinou obsahuje vlastní pohon pro zatahování kontejneru. Kontejner pro dopravu dlouhého materiálu zavěšený pod klecí: Je v podstatě shodné konstrukce jako předchozí typ. Před dopravou materiálu se zavěšuje se do zvláštního závěsu, namontovaném pod těžní klecí. Vyklápěcí zařízení kontejneru na ohlubni a patrech tvoří lanové závěsy. Funkce: Kontejner trvale zavěšený v kleci - po dojezdu kontejnerové klece na důlní patro se provede odaretování kontejneru v kleci a jeho zavěšení na výklopné zařízení. Dalším pozvolným popouštění se kontejner natáčí ze svislé do vodorovné polohy. Po ukončení manipulace se na kratší stranu sklopí můstky, odaretuje se klanicový vůz s nákladem a vytáhne se z kontejneru. Zpětnou manipulací se kontejner uvede do svislého stavu a po aretaci jeho polohy v kleci je možno započíst nový cyklus dopravy. Kontejner ovládaný vzduchovým vrátkem v hlavě klece se po připojení ke vzduchu spouští a zvedá pomocí kladkového lanového převodu. Přední vodící kola kontejneru jsou vedena křivkou v kleci, zadní jsou pojezdová po koleji v kleci a ohlubně nebo patra. Kontejner zavěšený pod klecí je nutno pro případy jeho používání nejdříve zavěsit do speciálních závěsů. Jeho manipulace je shodná, jako ve výše uvedeném prvém případě. Bezpečnost: Zařízení musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Zařízení se dodává opatřeno ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Vybavení klece jako kolová vedení, zábradlí, stříška apod. se dodávají samostatně. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Montáž: Montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy a ověření funkce dle určení vedení organizace.

9 SVĚRY SVĚRY PRO KOTVENÍ LAN KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Použití: Svěry pro kotvení lan kruhového průřezu se používají při manipulaci s těžními lany a vyrovnávacími lany při jejich výměnách nebo zkracování, nebo při výměnách lanových úvazků. Obrázek se zástavnými rozměry: Technické parametry: Svěra KL 6/30 KL 20/60 KL 50/80 Průměr kotvení lana mm mm mm Jmenovitá nosnost 60 kn 200 kn 500 kn Hmotnost 56 kg 695 kg 935 kg Popis: Základními funkčními elementy jsou svěrné klíny s výměnnými čelistmi pro různé průměry lan. Klíny se pohybují po opěrných kladkách, uložených na valivých ložiskách. Osy opěrných kladek jsou pevně uchyceny k nosnému rámu svěry a podepřeny čelní odklopnou deskou. Její odklopení umožňuje nasazení svěry na lano. K přesouvání svěrných klínů do nebo z pracovní polohy slouží unašeč, který se zvedá nebo spouští pomocí ručních tyčí prostřednictvím zvedacích pák. V horní krajní poloze, tj. při max. rozevřených čelistech, jsou svěrné klíny zajištěny pružinovým aretačním zařízením. Funkce: Svěry se používají většinou na ohlubni, kde se nasunou na lano odklopením sklopné bočnice roční pákou. Po zpětném ustavení bočnice se ruční pákou sklopí klíny do pracovní polohy, ve které dolehnou na lano. Svěrného zatažení se dosáhne vlastní hmotností lana. Po ukončení prací s lanem se postupuje opačným způsobem. Bezpečnost: Svěry s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Dodávka: Svěry se dodávají opatřeny ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem.

10 ZÁVĚSY ZÁVĚSY PRO VYROVNÁVACÍ LANA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Použití: Závěs se používá k uchycení kruhového vyrovnávacího lana k dopravní nádobě, případně také protizávaží. Dovoluje pracovní pootočení lana a jeho průběžné zkracování v úvazku. Technický popis: Otočný závěs umožňuje pootáčení vyrovnávacího lana kruhového průřezu během pracovního cyklu. Sestává z obrtlíku se soudečkovým ložiskem a úvazku lana, které pro nosnost 4 t je tvořen srdcovkou s lanovými svěrami. Pro vyšší nosnosti tvoří úvazek lana zalévaná koncovka na jedné straně a klínový úvazek typu Asea na straně druhé. Vzájemné spojení obrtlíku a úvazku včetně uchycení k dopravní nádobě je pomocí čepů. Technické parametry: Nosnost otočného závěsu do 4 t do 8 t do 16 t do 24 t Průměr vyrovnávacího lana 25-37,5 mm mm mm mm Závěs se zalévanou koncovkou Max. šířka D 360 mm D 254 mm D 297 mm D 297 mm Délka 1226 mm 1160 mm 1360 mm 1360 mm Max. hmotnost 109 kg 189 kg 325 kg 325 kg Závěs s klínovým úvazkem typu A 120 kn A 160 kn Max. otočný průměr 515 mm 515 mm Délka 1830 mm 2220 mm Hmotnost 432 kg 514 kg Dodávka: Závěs se dodává kompletně složený, opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami. Bezpečnost: Závěsy s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb. Montáž: Montáž skipu musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracím vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace.

11 KLÍNOVÝ ÚVAZEK KLÍNOVÝ ÚVAZEK TĚŽNÍCH LAN typu AD Použití: Klínový úvazek je určen pro zavěšení dopravní nádoby vícelanového těžního stroje a po přepočtu nosnosti je možné tento základní typ použít i u jednolanového stroje. Je vhodný jako náhrada dožívajících úvazků typu Schönfeld nebo Droste, proto je vyráběn a dodáván ve velikostní řadě těchto úvazků. Obrázek sestavení se zástavnými rozměry a popisem základních položek: 1 postranice 2 lišta 1 - čepová 3 lišta 2 drážková Kontrolní rysky: 1 - jmenovitý průměr lana 4 lišta mezní zatažení srdce 5 kloubové pouzdro 3 - dosednutí srdce na lišty 6 srdce se zajištěním 7 čep lišty se zajištěním Poznámka: průměr lana d a otvor D pro závěsný čep se 8 uchycení konce lana volí dle zadání objednatele 9 závěsný čep se zajištěním šířku g lze upravit pro zápustné šrouby 10 kontrolní svorka 11 vyrážecí klín 12 montážní přípravek

12 KLÍNOVÝ ÚVAZEK Funkce: Lano je svíráno v samosvorném klínu mezi lištami a srdcem. Po zatažení lana do svěru se poloha srdce pojistí maticemi šroubu a upevní kontrolní svorka. Technické parametry: a rozměry úvazků dle velikostního čísla jsou orientačně uvedeny v přiložené tabulce. Popis: Nové technické řešení zadávané do oběhu pod typovým označením AD spočívá v kombinaci konstrukčního provedení nosné drážky a čepů u postranic výrobku, čímž se dosahuje vyšší jakost strojního provedení výrobku - přesnější výroba a tím souměrnější rozložení zátěžových sil na nosné díly úvazku. Jednotlivé hlavní díly jsou uvedeny na obrázku: postranice (1) je základním nosným dílem, na který je přenášeno svěrné zatížení na jedné straně přes lištu (2) a čepy, na druhé straně přes lištu (3) s drážkou. Lišta (4) přenáší nosnou sílu od závěsného čepu (9) přes kloubové pouzdro (5) na postranici (1) rovněž přes drážku. Zajištění čepů (7) je klíny, srdce (6) je pojištěno šroubem přes talířovou pružinu a lišty (3) a (4) jsou v postranici staženy šrouby se zajištěním ohýbanou podložkou v druhém provedení lišta (4) šrouby se zápustnou hlavou. Lano z úvazku je vyvedeno uchycením konce (8) s předepsanou kontrolní svorkou (10). Ze svěru se srdce vyráží klínem (11). Výrobek je označen štítkem a kontrolními ryskami. Dodávka: Výrobek se dodává opatřen ochranným povrchovým zinkováním a nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. K výrobku patří 2 vyrážecí klíny srdce, pro sadu 4 úvazků pak i montážní přípravek. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce, doložené atesty materiálů, zkušebními protokoly a statickým výpočtem. Na objednání je možno dle požadavku dodat i závěsné čepy. (9) se zajištěním.

13 KLÍNOVÝ ÚVAZEK Tabulka velikostí, informativní rozměry, výkresová čísla: Velikost úvazku Nosnost kn * Hmotnost kg Rozsah lan d * a a a b c e f g / h k R drážky 0,6d 0,6d Čep D max * Typ úvazku: AD 0/25 AD 1/37 AD 2/55 AD 3/100 AD 4/150 AD 5/220 AD 6/300 AD 7/400 AD * AD * atypická dodávka dle požadavku zákazníka Základní a skupinové objednací číslo výkresu přiřazené k typu: upravuje posléze výrobce svým interním trojčíslím dle provedení výrobku. V objednávce uveďte: počet kusů, název úvazku, typ, velikost/nosnost, výkresové číslo, průměr lana d, závěsného čepu D a šířky g Vzor zadání objednávky: 4 ks klínový úvazek AD 5/220 č.v pro průměr lana 40 mm, průměr závěs. čepu 100 mm, šířky 152 mm

14 VYROVNÁVAČ TAHU HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TAHU Typ: HV 4 čtyřlanový HV 2 dvoulanový Použití: Hydraulický vyrovnávač tahu slouží k vyrovnání tahů v lanech u vícelanových těžních strojů s třecím kotoučem, které vznikají při provozu vlivem rozdílného prodloužení lan jejich toleranční tuhosti nebo nestejným průměrem lanových drážek třecího kotouče. K těžnímu zařízení se dodává kompletní příslušná souprava vyrovnávače dle počtu lan se vzájemným hydraulickým propojením válců, ventily, manometry a zásobníkem hydraulického oleje. Sestavení hydraulických vyrovnávačů: HV2 HV4 Legenda: 1 - kompletní válec vyrovnávače, 2 - postranice horní, 3 - postranice dolní, 4 - kulové ložisko, 5 - pracovní hydraulický válec, 6 - závěsný čep horní, 7 - závěsný čep spodní, 8 - hydraulické propojení, 9 - zásobník hydraulického oleje, 10 - nosná konzola

15 VYROVNÁVAČ TAHU Technické parametry: Typ HV 2 HV 4 Počet lan ks 2 4 Nosnost kn Průměr pracovních válců mm Pracovní tlak/zkušební MPa 12 / / 32 Hydraulický olej HM 32 HM 32 Pracovní zdvih mm Min. Délka mezi čepy mm Max. Délka mezi čepy mm Průměr čepů mm Šířka mezi postranicemi mm (160) Zásobník hydraulického oleje litry Rozteč válců (dle rozteče lan) mm Rozměry viz náčrtek Základní výkresové číslo Funkce: Vyrovnání tahů v lanech spočívá na principu shodných tlaků ve válcích (daných zatížením) jejich vzájemným hydraulickým propojením při možnosti rozdílného zdvihu jednotlivých válců, což odpovídá rozdílné délce převinutých lan. Vyrovnání tahů je umožněno jen do vyčerpání zdvihu, pak musí následovat krácení lana v úvazku. Popis: Provozní sada vyrovnávačů je tvořena shodným počtem válců (1) jako těžních lan. Válec (1) sestává ze dvou postranic horních (2) a dvou dolních (3), které jsou na jedné straně opatřeny hlavou s okem pro závěsné čepy (6,7) a na druhé straně šroubovaným kulovým ložiskem (4), mezi něž je vložen pracovní hydraulický válec (5). Jednotlivé válce (5) jsou vzájemně hydraulicky propojeny (8), k němuž patří hadice, šroubení, rozváděcí kostky, sada ovládacích ventilů, tlakoměr a zásobníková nádržka (9) hydraulického oleje, která je umístěna včetně ventilů a kostek na nosné konzole (10). Bezpečnost: Výrobek splňuje požadavky vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č.415/2003 Sb., bezpečnost mechanických nosných dílů vyrovnávače je min. 7-násobná proti typovému statickému zatížení. Dodávka: Souprava vyrovnávače tahu se dodává demontována na samostatné kompletní díly a propojení. Ocelová konstrukce je opatřena ochranným nátěrem. K dodávce se přikládá jedna sada ND těsnění pracovního válce. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce, doložené atesty materiálů, zkušebními protokoly a statickým výpočtem. Montáž, seřízení, údržba: Základní montáž a vyzkoušení funkce je provedena ve výrobním závodě. Provozní montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracem vedením organizace, kteří postupují podle technické dokumentace výrobce. Doprava, skladování: Výrobek se expeduje EXW sídla výrobce. Skladování je doporučeno v krytém suchém prostředí s teplotou nad 5ºC. Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu, nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost výrobku je 10let.

16

17 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO K Použití: Kolové vedení odpružené KVO K slouží k valivému vedení dopravních nádob klecí, po dřevěných průvodnicích.

18 KOLOVÉ VEDENÍ Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány odpružením svazky listových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kola jsou při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí. Jejich odpružení zajišťují svazky dvou listových pružin, jejichž charakteristiku lze dle potřeby upravit. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede jeho nové nastavení polohy na dotek k průvodnici natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matic. Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost vedené nádoby (závaží) 25 t Max. dopravní rychlost nádoby (závaží) 16 m/s Rozměr průvodnice dřevo 180 x 220 mm Rozměr vodících kol čelní (dvojité) 300 x 156 mm boční 320 x 100 mm Materiál obručí kol pryž, Chlorbutyl, Ruback Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině 15 mm Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici na dotek až 2 mm Odporová síla v ose čelního dvojkolí -sada pružin A 0-12 kn Odporová síla v ose bočního kola -sada pružin B 0-10 kn Rozměry (šířka x hloubka x výška ) 1082 x 439 x 575/806 mm Povrchová ochrana dvousložkový lak nebo žárový pozink Montážní šrouby 10 až 12 x M20 Hmotnost 200 kg Popis: Souprava obsahuje jedno čelní dvojkolí a dvě boční odpružená kola. Na klec se montují 4 soupravy. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro uložení svazků listových pružiny a otvory pro montážní šrouby. Boční kola jsou umístěna na svislle uložených opružinách, čelní dvojkolí v šikmém uložení. Domky pro listové pružiny jsou svařence, obsahující čep pro uchycení listových pružin, podložku, seřizovací šroub, bezpečnostní držák a samotné listy pružiny. Montážní sestavu dále doplňují kostky kuželového uložení excentrického čepu kol, vodící a bezpečnostní držáky se seřizovatelnými dorazy a kompletní vodící kola s výměnnými obručemi, uložená na valivých ložiskách a zajištěná dvojicí matic. Údržba: Při denních kontrolách je nutno kontrolovat stav a opotřebení výměnné obruče vodících kol a jeho dostatečný kontakt s průvodnicí, aby nedocházelo místo odvalování ke smyku kola po průvodnici. Obruč je nutno vyměnit, opotřebí-li se jejich průměr na Ø 235 mm u čelního kola a na Ø 260 mm u bočního kola. Výměna se provádí v dílně, po demontáži kola ze soupravy a po povolení stahovacích šroubů - sejmutím klínovch ráfků u bočních kol a výměnou za nové volné obruče, u čelního dvojkolí výměnu kol. Před zpětnou montáží se zkontroluje stav ložisek kola - jejich vůle, provede se jejich vyčištění, případně seřízení a namazání novou tukovou náplní. Zařízení je nutno udržovat v čistotě, pravidelně kontrolovat vůle v ložiskách kol, dotažení šroubů a matic, vizuálně kontrolovat konstrukci na deformace či praskliny materiálu. Případná prasklá pružina se nahradí shodným typem po demontáži jistícího šroubu. Opotřebené díly včas vyměnit. Garance: Na výrobek je poskytnuta záruka 12 měsíců ode dne nasazení do provozu, max. 18 měsíců od dodání. POZOR: Nedodržením pokynů NP záruka výrobku pomíjí.

19 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 320 SE provedení P2, P 3, P4, P5 Použití: Kolová vedení odpružená KVO 320 SE výše uvedených provedení slouží k valivému vedení těžních klecí v jámě po dřevěných průvodnicích. Typ P3 je základní provedení, P2 odlehčený, P4 s dvojmontáží čelních kol a P5 zesílený typ. Všechny typy nahrazují neodpružený typ KVN 32, mají shodné připojovací rozměry a používají shodná vodící kola s pryžovými obručemi Ø 320 x 100mm Obrázek sestavení: KVO 320 P3 KVO 320 P4 Legenda: 1.základ.deska, 2.čep, 3.excentrický kuželový čep, 4.vodící kolo, 5.pružinový blok, 6.kyvné rameno Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost klece 30 t Max. dopravní rychlost klece 16 m/s Rozměr průvodnice 180 x 220 mm Rozměr vodících pryž. kol s atestem na nehořlavost a st.el. Ø320 x 100 mm Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině 15 mm Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici na dotek Počáteční a max. odporová síla v ose kola (sada pružin A) 4-17 kn Počáteční a max. odporová síla v ose kola (sada pružin B) 5-25 kn Rozměry šířka x hloubka x výška (cca mm) 936 x 515 x 440 Montážní šrouby 12 x M 20 Hmotnost provedení P2 / P3 / P4 / P5 (kg) 155 / 198 / 240 / 226

20 KOLOVÉ VEDENÍ Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány hysterezí svazku talířových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kolo je při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí, naklápění pák s koly se odehrává na kyvném čepu, uloženém v domcích na základové desce. Odpor s lomenou lineární charakteristikou zajišťuje svazek předepnutých talířových pružin, jejichž skladbou lze charakteristiku odporu dle potřeby upravit. Po vyčerpání vůle mezi průvodnicí a dopravní nádobou dojde k dosednutí pevných vodítek dopravní nádoby na průvodnici a tím zabránění případným extrémním rázům na kolové vedení. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede nastavení jeho nové polohy na dotek natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matek. Provedení P2 je odlehčené provedení, konstruováno z vysokopevnostních materiálů. Provedení P4 je konstruováno pro montáž dvojice kol na čele z důvodu lepšího průjezdu zejména velkými uchycovacími otvory průvodnic. Provedení P5 je zesílené provedení pro větší horizontální rázy. Popis: Na klec se montují 4 soupravy. Souprava P2 a P3 obsahuje jedno čelní a dvě boční odpružená kola, souprava P4 má na čelní páce namontováno dvojkolí. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro jednu čelní a dvě boční kyvné páky, držáků svazku talířových pružin a otvory pro montážní šrouby s kontramaticemi. Kyvné páky jsou svařence, obsahující těleso pro uchycení kuželového čepu vodícího kola, bočnice s opěrkou pro vzpěru talířových pružin a nosnou trubku s ložiskovými pouzdry pro čep, uložený v domcích základové desky. Montážní sestavu dále doplňují tři sady talířových pružin v uzavřeném a zatěsněném držáku, vzpěry pružin, seřizovací šrouby, jejich pojistky, závlačky a tři kompletní plnopryžová vodící kola s pojistnými maticemi, uložená na dvojici kuželíkových ložisek na excentrickém čepu s kuželovým koncem. Dvojkolí u provedení P4 je na společné ose, uložené v dělených domcích čelní kyvné páky. Zesílené provedení P5 má zesílenou konstrukci a čepy kyvných pák. Na požadavek je možno realizovat centrální mazání čepů z jednoho místa. Montáž: Souprava KVO 320 SE rozměrovými parametry základové desky a montážních otvorů odpovídá shodnému typu neodpruženého kolového vedení typu KVN 32, které může být bez dodatečných úprav hlavy a paty dopravní nádoby tímto novým typem nahrazeno. Montáž soupravy na dopravní nádobu se provede deseti šrouby s pojištěním kontramaticemi. Vodící kolo se montuje nasazením excentrického kuželového čepu do pouzdra kyvné páky a jeho pojištěním dvojicí matic. Seřízení, údržba: Provádí se dle Návodu k používání, dodávaného s výrobkem. Součástí je i Soupis náhradních dílů.

21 KOLOVÉ VEDENÍ KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO S1 a KVO S2 Použití: Kolové vedení odpružené KVO S ve dvou provedeních S1 a S2 slouží k valivému vedení dopravních nádob skipů, po ocelových průvodnicích. Obě provedení jsou vzájemně nahraditelná svým užitím, funkcí i zástavnými rozměry. Oba tyto typy rovněž svými parametry plně nahrazují starší soupravy KVO 350 P2 a P3. Sestava KVO S2 Funkce: Dynamické rázy, vyvolané za jízdy nerovností průvodnicového tahu, jsou eliminovány odpružením svazky listových pružin. Pružným zachycením těchto sil se podstatně omezují účinky dynamických rázů na konstrukci dopravní nádoby a výstroje jámy. Vodící kola jsou při jízdě v nuceném doteku s průvodnicí. Jejich odpružení zajišťují svazky dvou listových pružin, jejichž charakteristiku lze dle potřeby upravit. Po opotřebení pryžové obruče vodícího kola se provede jeho nové nastavení polohy na dotek k průvodnici natočením excentrického čepu kola a zajištěním dvojicí matic.

22 KOLOVÉ VEDENÍ Technické parametry: Max. celková provozní hmotnost vedené nádoby (závaží) Max. dopravní rychlost nádoby (závaží) Rozměr průvodnice Rozměr vodících kol čelní dvojkolí boční kola - provedení S1 /S2 Materiál obručí kol - provedení S1 /S2 Max. zdvih vodícího kola v horizontální rovině Doporučené ustavení vodícího kola k průvodnici Odporová síla v ose čelního dvojkolí -sada pružin A / B Odporová síla v ose bočního kola -sada pružin A / B Rozměry (šířka x hloubka x výška) Povrchová ochrana Montážní šrouby Hmotnost 50 t 16 m/s ocel 10 x 150 mm 2x 350 x 70 mm 350 x 70 / 320 x 100 mm pryž, polyuretan 15 mm na dotek až 2 mm 2x 0-11 / 2x 0-9 kn 0-12 / 0-10 kn 1132 x 594 x 587/827 mm dvousložkový lak nebo žárový pozink 10 až 12 x M kg Popis: Souprava obsahuje jedno čelní dvojkolí a dvě boční odpružená kola. Na skip se montují 4 soupravy. Nosným montážním prvkem je základová deska s návary domků pro uložení svazků listových pružiny a otvory pro montážní šrouby. Boční kola jsou umístěna na svisle uložených pružinách po boku nádoby skipu, čelní dvojkolí kolmo na základové desce. Domky pro listové pružiny jsou svařence, obsahující čep pro uchycení listových pružin, podložku, seřizovací šroub, bezpečnostní držák a samotné listy pružiny. Montážní sestavu dále doplňují kostky kuželového uložení excentrického čepu kol, vodící a bezpečnostní držáky se seřizovatelnými dorazy a kompletní vodící kola s výměnnými obručemi, uložená na valivých ložiskách a zajištěná dvojicí matic. Souprava v provedení S1 obsahuje boční kola rozměru Ø 350 x 70 mm, provedení S2 obsahuje kola rozměru Ø 320 x 100 mm. Údržba: Soupravy KVO S se montují přímo na základové desky hlavy a paty skipu montážními šrouby M20 s pojištěním kontramaticí. Po montáži soupravy na dopravní nádobu se provede nastavení excentricity čepu kol a dvojkolí tak, aby v rektifikovaném místě dosedlo na dotek k průvodnici s max. vůlí do dvou milimetrů. Další provozní seřízení se provádí vždy po určeném opotřebení obruče opětovným natočením excentru na dotek kola k průvodnici a zajištěním polohy u bočních kol maticemi a čelního dvojkolí šrouby domků. Při denních prohlídkách je nutno kontrolovat stav a opotřebení výměnné obruče vodících kol a jeho dostatečný kontakt s průvodnicí, aby nedocházelo místo odvalování ke smyku kola po průvodnici. Obruč je nutno vyměnit, opotřebí-li se jejich průměr u kola Ø 320 mm na Ø 240 mm, u kol Ø 350 mm pak na Ø 300 mm. Výměna bočních i čelních kol se po jejich demontáži ze soupravy provádí v dílně. Před zpětnou montáží se zkontroluje i stav ložisek kola - jejich vůle, provede se jejich vyčištění, případně seřízení a namazání novou tukovou náplní. Zařízení je nutno udržovat v čistotě, pravidelně kontrolovat vůle v ložiskách kol, dotažení šroubů a matic, vizuálně kontrolovat konstrukci na deformace či praskliny materiálu. Případná prasklá pružina se nahradí shodným typem po demontáži jistícího šroubu. Opotřebené díly včas vyměnit. Garance: Na výrobek je poskytnuta záruka 12 měsíců ode dne nasazení do provozu, max. 18 měsíců od dodání. POZOR: Nedodržením pokynů NP záruka výrobku pomíjí.

Klece šibíkové. Klece těžní

Klece šibíkové. Klece těžní DOPRAVNÍ NÁDOBY TĚŽNÍ KLECE Použití: Těžní klece slouží pro dopravu rubaniny, lidí a materiálu v jamách a šibících uhelných a rudných dolů. Dle užití a provedení se dělí na: - klece havarijních dopravních

Více

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 Použití : Kolové vedení odpružené KVO 40 SE slouží k valivému vedení dopravních nádob - skipů - po ocelových průvodnicích. Je inovací používaných kolových vedení

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

2.2. Kolová vedení odpružená

2.2. Kolová vedení odpružená The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X KOLOVÁ VEDENÍ DOPRAVNÍCH NÁDOB Zdeněk Ecler 1 Klíčová slova: kolová vedení, dopravní nádoba Abstrakt:

Více

- 2 - 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE SLOUPŮ 4 3. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ LEHKÉ 7

- 2 - 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE SLOUPŮ 4 3. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ LEHKÉ 7 SHRNOVACÍ PLACHTOVÉ KONSTRUKCE - VERSUS OMEGA SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ MONTÁŽNÍ SADY AKTUALIZACE 1.12. 2014 - 2 - OBSAH: 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro vnitřní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro vnitřní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro vnitřní spínací přístroje 1 Ruční pohony a příslušenství pro vnitřní spínací přístroje Slouží k ručnímu ovládání vnitřních spínacích přístrojů, především odpojovačů a odpínačů

Více

- 2 - 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL DUO 120 TRIKE 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE SLOUPŮ 4 3. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ LEHKÉ 7

- 2 - 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL DUO 120 TRIKE 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE SLOUPŮ 4 3. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ LEHKÉ 7 SHRNOVACÍ PLACHTOVÉ KONSTRUKCE - VERSUS OMEGA SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ MONTÁŽNÍ SADY PRACOVNÍ VERZE 15.2. 2015 - 2 - OBSAH: 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL DUO 120 TRIKE 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě vyklápěče nádob Obsah: 1) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně 10) Likvidace

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

SHRNOVACÍ PLACHTOVÉ KONSTRUKCE - VERSUS OMEGA SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ MONTÁŽNÍ SADY VODICÍ PROFIL MYCRO

SHRNOVACÍ PLACHTOVÉ KONSTRUKCE - VERSUS OMEGA SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ MONTÁŽNÍ SADY VODICÍ PROFIL MYCRO SHRNOVACÍ PLACHTOVÉ KONSTRUKCE - VERSUS OMEGA SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ MONTÁŽNÍ SADY VODICÍ PROFIL MYCRO AKTUALIZACE 1.10. 2014 - 2 - OBSAH: 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL MYCRO 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ VRTULÍ ŘADY V 503

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ VRTULÍ ŘADY V 503 KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ VRTULÍ ŘADY V 503 VRTULE V 503, V 503A, V 503AP AVIA PROPELLER, s.r.o. 199 00 Praha 9 Letňany, Česká Republika Dok. č.: 073-8921.7 Vydání: Revize: Únor 2009 ŘADA V 503 PLATNÉ OZNAČENÍ

Více

Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 JUPITER 120. Servisní katalog náhradních dílů SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 JUPITER 120. Servisní katalog náhradních dílů SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 120 Obsah Rám pluhu, táhlo spojovací.

Více

JUPITER 140 JUPITER 140/90

JUPITER 140 JUPITER 140/90 Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140 JUPITER 140/90 SERVISNÍ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Nesený oboustranný otočný pluh JUPITER 140 JUPITER 140/90

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Nosiče kolejnic Ceník od 1.2 2008

Nosiče kolejnic Ceník od 1.2 2008 N1, N1U latenská 59, 262 72 řeznice, CZ Nosiče kolejnic Ceník od 1.2 2008 N1 nosič kolejnice Nosič kolejnice N1 /75 je určen pro závěsnou manipulaci s jednou kolejnicí o maximální šířce hlavy 75, jejíž

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

800 - Spojovací části

800 - Spojovací části Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně Základní provedení skříně obsahuje: skelet odnímatelný horní kryt odnímatelný zadní kryt otvor ve dně 2 boční lišty dveře výklopná klika vložka DB5 šroubovaná perforovaná výztuha po celém obvodu dveří

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0

KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0 KOTVÍCÍ PRVKY MISKY 09.01.01.0 0911 001.000 Kotvící miska pro montáž na podlahu Únosnost : cca do 7,50 kn ( 750 dan ) Vhodné pro přívěsné vozíky : ocel pozink : 0,150 0911 002.000 Kotvící miska k zapuštění

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 3 02 00 000 Žebříky nastavovací 02 00 001 Žebřík nastavovací 4dílný dřevěný

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 60

Katalog náhradních dílů IGLAND 60 IGLAND 0 Výrobce: IGLAND A.S., Roresanden 09 N Grimstad, Norway Telefon: +7 7 00 Telefax: +7 7 0 Approved Revised: Issued: 0.0.0 P/N: 90 F:\DELEKAT\VINSJ\0\delekatalog 0.DOC Dovozce : IG-LES, s.r.o. J.Tomáška

Více

Stahováky pneumatik nákladních automobilů

Stahováky pneumatik nákladních automobilů Stahováky pneumatik nákladních automobilů Pro kola nákladních automobilů s ráfky vyrobenými z oceli a slitiny lehkých kovů Kompaktní velikost stahováku pneumatik jej činí vhodným pro pojízdné servisní

Více

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY

OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KATALOG VÝROBKŮ OCELOVÉ ROŠTY LISOVANÉ - P ROŠTY KONSTRUKCE Podlahové rošty se skládají z nosných, rozpěrných a lemovacích prutů popř. lemovacích profilů, které tvoří nerozebiratelný celek. Do nosných

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300 Montážní návod posuvně parkovacího systému 1 1. Montáž kolejnice a parkovacích segmentů Hlavní kolejnice může být kotvena přímo do stropu nebo do odpovídající ocelové nosné konstrukce. Ke spojení kolejnice

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ // OTK ÚVOD Větrací potrubí s pravoúhlým průřezem k použití pro mechanické odsávání kouřových spalin, obecně nazýváno jako potrubí pro odvod tepla a kouře. Klasifikace E600120(ho) 1500

Více

Panty Čepy Zámky Dorazy Ozdobné prvky. pohony pro posuvné brány. Kování. pro křídlové brány. Prodejce: Vladimír Tůma VRATA» BRÁNY» POHONY

Panty Čepy Zámky Dorazy Ozdobné prvky. pohony pro posuvné brány. Kování. pro křídlové brány. Prodejce: Vladimír Tůma VRATA» BRÁNY» POHONY Panty Čepy Zámky Dorazy Ozdobné prvky pohony pro posuvné brány Kování pro křídlové brány Prodejce: TRUHLÁŘSTVÍ» ZÁMEČNICTVÍ Vladimír Tůma VRATA» BRÁNY» POHONY artikl 146 doraz želva z pozinkované oceli

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. 09 Ruční stolní lis Univerzální svěrák Pákové nůžky na plech Ruční ohýbačky plechu Ruční zakružovačky plechu Elektrické zakružovačky plechu Signovačky 09 quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s

Více

Zařízení s ohřevem. Tepelný most elektrický. Popis: www.ruml-gastrotech.eu kontaktní informace +420 602 336 872 Strana 87

Zařízení s ohřevem. Tepelný most elektrický. Popis: www.ruml-gastrotech.eu kontaktní informace +420 602 336 872 Strana 87 Zařízení s ohřevem Kapitola 19 Tepelný most elektrický Podtyp RЕ 19.1-1 patrový Podtyp RЕ 19.2-2 patrový Podtyp RЕ 19.3-2 patrový s regulací výkonu RЕ 19.1 RЕ 19.2 - šířka 300 mm, výška 600 mm - vyška

Více

Rozváděčové skříně SVTL

Rozváděčové skříně SVTL Skříně pro samostatně stojící nebo řadové rozváděčové skříně Široká nabídka příslušenství umožňuje použití pro stavbu rozvodných nebo instalačních rozváděčů Kompatibilní se systémem Profi Line Příslušenství

Více

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Směrnice 02 Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Obsah Tahokovové podlahové rošty... 3 Tahokovové schodišťové stupně... 11 Tahokovové výplně zábradlí...

Více

III SOKO zemědělské náhradní díly

III SOKO zemědělské náhradní díly skupina - Řetězový dopravník NTVS-4-1(MV3-025) tabulka č. 8675 3605 258675.00 Řetěz dopravníku komplet 5 537 Kč 48,00 kg 3608 258675.01 Náhradní řetěz samostatný 1 352 Kč 12,00 kg 3612 258675.02 Lišta

Více

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000. Sting Sport ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL 2000 Sting Sport Číslování kapitol k a p i t o l a - 0 1 - k a p i t o l a - 0 2 - k a p i t o l a - 0 3 - k a p i t o l a - 0 4 - k a p i t o l a - 0 5 - k a p i

Více

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 6/2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 6/2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE RPE2-04 HC 4012 6/2000 D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99 ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ - speciální provedení montážních ploch 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče

Více

Vrtání řad otvorů v systému 32 mm

Vrtání řad otvorů v systému 32 mm č. 04 Vrtání řad otvorů v systému 3 mm A Popis Průmysl stanovuje standardy: řady otvorů se vždy vrtají s roztečí otvorů 3 mm a průměrem otvoru 5 mm nebo 3 mm. Pro tuto rozteč otvorů označovanou také jako

Více

Servisní katalog náhradních dílů. Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro. Univerzální nosič nářadí kombinovaný kypřič NEPTUN III

Servisní katalog náhradních dílů. Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro. Univerzální nosič nářadí kombinovaný kypřič NEPTUN III Servisní katalog náhradních dílů Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Univerzální nosič nářadí kombinovaný kypřič NEPTUN III 8m a 10m verze s podvozkem, se střižným a pružinovým systémem

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo Oblast techniky Vynález se týká dvojčinného kulového, pístového čerpadla s kývavým pístem, v němž se řeší čerpání kapalných a plynných látek ve dvou objemově shodných

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje

Ruční pohony a příslušenství. pro venkovní spínací přístroje Ruční pohony a příslušenství pro venkovní spínací přístroje 1 Venkovní ruční pohony Venkovní ruční pohony slouží k ručnímu ovládání venkovních spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. L

Více

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej

SKA0002 - AVC Čadca, a.s. výprodej SKA000 - AVC Čadca, a.s. výprodej platnost ceníku od 8..0 do vyprodání zásob 0600 Skříň spojky T8 Tatra Kód Skarab: 06 SKP: 0000 Obch.č.: 00 0600 Skříň spojky Tatra Kód Skarab: 8 SKP: 0080 Obch.č.: 00

Více

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně DistriBox Rozváděčové skříně Tabulka výběru skříní hloubka 300 400 500 D12 Rozměry skeletu Skříň IP40 Boční kryty IP40 Skříň IP55 Boční kryty IP55 Podstavce Montážní panely šířka výška 1 QA40-180603 35462

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA)

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA) ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA) Charakteristika: Zdvihadla slouží ke svislé dopravě břemen a k jejich držení v požadované výšce. Jednoduchá zdvihadla (zvedáky, kladkostroje, navíjedla) patří k malým mechanizačním

Více

N Á B Y T K O V É K O VÁ N Í P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E... 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A... 1 1 0

N Á B Y T K O V É K O VÁ N Í P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E... 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A... 1 1 0 P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E............................................ 1 0 6 K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A..............................................................................

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Technická specifikace. PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Technická specifikace. PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Technická specifikace PRAECISA série PS Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PS Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA série PS Ohraňovací lisy PRAECISA

Více

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Základní technické parametry a ceny Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH i vč. DPH 20%. Platnost ceníku od 1.5.2011

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu 1952 1954 1955 1956 1966 STAR LIFTKET generace 21. století Počáteční konstrukce LIFTKETu ukázala jako první na trhu cestu k menší

Více

VÝSUVNÉ KOŠE... 98 PRÁDELNÍ KOŠE... 100 DOPLŇKY ŠATNA... 101 SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE... 104 BOTNÍKY... 105 ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU...

VÝSUVNÉ KOŠE... 98 PRÁDELNÍ KOŠE... 100 DOPLŇKY ŠATNA... 101 SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE... 104 BOTNÍKY... 105 ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU... 96 VÝSUVNÉ KOŠE... 98 PRÁDELNÍ KOŠE... 100 DOPLŇKY ŠATNA... 101 SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE... 104 BOTNÍKY... 105 ŠATNÍ SYSTÉM NA MULTIFUNKČNÍM SLOUPU... 106 UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA... 122 97 ::: VÝSUVNÉ KOŠE

Více

Hliníkový portálový jeřáb, pojízdný se zátěží, s dvojitým nosníkem - nosnost 1 000 kg a 1 500 kg

Hliníkový portálový jeřáb, pojízdný se zátěží, s dvojitým nosníkem - nosnost 1 000 kg a 1 500 kg www.schilling-fn.de Hliníkový portálový jeřáb, pojízdný se zátěží, s dvojitým nosníkem - nosnost 1 000 kg a 1 500 kg Délka (celková) Délka (světlá šířka) Využitelná délka Rozsah nastavení podpěry Šířka

Více

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2 IX. DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY Stránka Dopravní kladičky 1 Všesměrové kladičky 2 Vodící kladičky a kotouče, kotouče nárazníkové

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY

TECHNICKÝ POPIS A POKYNY automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. POKYNY PRO ÚDRŽBU Strana 1 Celkem stránek:

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné

Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné Při otočení ramen se může stahovák využít jako vnitřní nebo vnější. Velká plocha drapáků umožňuje šetrné a rychlé snímání řemenic, ozubených kol, kulových

Více