Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800"

Transkript

1 Náhrada hořákových automatik série R74 automatikami série EC/RM7800 SERVISNÍ LISTY Původní automatika série R74 Nová automatika série EC/RM7800 Hořákové automatiky Honeywell série R74 byly prvními mikroprocesorovými hořákovými automatikami vyvinutými v Evropě. Od jejich uvedení na evropský trh (okolo roku 980) bylo vyrobeno veliké množství těchto automatik, které si vybudovaly velice dobré jméno především v průmyslovém řízení spalování. Na základě požadavků zákazníku a díky svým vynikajícím vlastnostem vzniklo v průběhu let mnoho variant této automatiky, které pokrývaly široké spektrum různých aplikací. V roce 99 uvedla firma Honeywell na evropský trh první hořákové automatiky série EC/RM7800. Tato nová generace mikroprocesorových hořákových automatik byla navržena tak, aby odpovídala veškerým technickým a bezpečnostním předpisům a normám a zároveň, aby řešila co nejvíce specifických požadavků zákazníků. Po uvedení série automatik EC/RM7800 na trh, došlo k postupnému nahrazování automatik série R74 v nových aplikacích automatikami série EC/RM7800. Současně s tím však také docházelo k postupnému nahrazování automatik R74, které již byly v provozu. Díky tomu, že se množství dodávaných automatik série R74 každým rokem snižovalo a stále více byly využívány automatiky série EC/RM7800, docházelo k průběžnému ukončování výroby jednotlivých modifikací automatiky R74 a ve spolupráci s našimi zákazníky byly postupně prováděny změny pomocí automatik série EC/RM78. V průběhu minulých let rozšířilo mnoha zahraničních průmyslových firem své aktivity i do České republiky, čímž se na náš trh přesunulo také velké množství technologií osazených právě hořákovými automatikami série R74. Ve většině těchto případů se tyto firmy snaží zajistit příslušné náhradní díly, aby nebyla ohrožena výroba na jejich linkách. Jelikož se již hořákové automatiky série R74 nevyrábějí, je nutné připravit a nebo přímo realizovat modernizaci technologie takovým způsobem, aby s minimem změn byla tato technologie funkční, bezpečná a osazena takovými díly, které budou zaručovat jednodušší způsob získání případných náhradních dílů. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tyto jednoduché servisní listy, které Vás seznámí s náhradou původní automatiky série R74 novou automatikou ze série EC/RM7800. Věříme, že Vám tato dokumentace pomůže při řešení otázek týkajících se automatik série R74. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte firmu Honeywell. Veškeré potřebné kontakty najdete na poslední stránce tohoto dokumentu.

2 ! VÝSTRAHA irma Honeywell nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé nevhodným a/nebo neodborným zásahem do zařízení. Veškeré informace uvedené v tomto servisním listě jsou určeny pouze pro kvalifikované pracovníky. Nebudete-li si jisti, že servisní zásah, který chcete podle tohoto listu provést je správný, nikdy tento zásah neprovádějte!!! Práce na plynových a elektrických spotřebičích může provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Veškerá připojení a standardní i nestandardní servisní zásahy na plynových i elektrických zařízeních musejí být provedeny v souladu s platnými příslušnými předpisy, normami a instrukcemi vydanými výrobcem zařízení. DŮLEŽITÉ Vždy doporučujeme přenechat provedení výměny hořákové automatiky autorizovanému servisu daného zařízení. Není-li taková firma k dispozici, doporučujeme přenechání tyto úpravy odborné firmě. Při případném servisu Vám doporučujeme používat příručku výrobku pro hořákové automatiky série EC/RM7850, kterou Vám na požádání zašleme a nebo je tato příručka k dispozici i na našich Internetových stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pobočku firmy Honeywell. Kontakt je uveden na poslední stránce tohoto dokumentu. Příprava náhrady hořákové automatiky série R74 pomocí hořákové automatiky série EC/RM78 spočívá v několika krocích:. Zjištění přesného typu použité automatiky R74. Zjištění přesného typu použitého detektoru plamene 3. Pomocí tabulek na stránkách 4 až 7 vybrat vhodnou náhradní automatiku EC/RM78, nastavení konfiguračních propojek, provětrávací kartu a zesilovač signálu detekotoru plamene. Hořákové automatiky série EC7850 používají napájecí napětí 0-40VAC. Hořákové automatiky série RM7850 používají napájecí napětí 0VAC 4. Je-li používáno externí tlačítko resetu poruchy (např. automatika je uvnitř rozvaděče a resetovací tlačítko je umístěno na jeho čelním panelu, potom je nutné hořákovou automatiku EC/RM78 osadit i modulem dálkového resetu S780 a nebo modulem displeje s klávesnicí. 5. Detektor plamene zůstává původní. 6. Důkladné prostudování skutečného zapojení automatiky R74 na dané aplikaci. Vzhledem k univerzálnosti R74 docházelo velice často k poněkud nestandardním zapojením, která měla přizpůsobit automatiku pro daný projekt. Automatiky série EC/RM78 tato nestandardní zapojení řeší podobným způsobem. 7. Porovnání skutečného zapojení automatiky R74 se standardním zapojením automatiky EC/RM78 a příprava nového zapojení. Zvýšená pozornost by měla být věnována především přepojení bezpečnostních vstupů, manostatu vzduchu a koncových spínačů signalizůjících polohu servopohonu. Veškeré ostatní prvky lze přepojit bez větších komplikací. 8. Je-li spolu s hořákovou automatikou R74 používán také komunikační modul série Q74, bude nutné u nové automatiky EC/RM78 použít komunikační modul S780 a nové programové vybavení. V tomto případě se, prosím, obraťte na nejbližší pobočku firmy Honeywell. strana

3 Nová hořáková automatika EC/RM7850 je potom složena z těchto prvků:. základní prvky, které tvoří funkční náhradu za automatiky série R74: Základní modul - z tabulek na straně 4 až 6 vyberte vhodný typ Časovací provětrávací karta - z tabulek na straně 4 až 6 vyberte vhodný typ Zesilovač signálu detektoru plamene - z tabulky na straně 7 vyberte vhodný typ Základní montážní deska (Svorkovnice) - typ Q7800A Modul dálkového resetu S780 - viz text na straně, bod 4. další příslušenství, které není nutné pro provoz automatiky, ale může být použito pro zjednodušení obsluhy a servisu automatiky a nebo pro zapojení automatiky do nadřezeného řídícího systému: Modul displeje s klávesnicí - viz text na straně, bod 4. tento modul existuje v několika jazykových variantách Komunikační modul včetně programového vybavení - viz text na straně, bod 8 HOŘÁKOVÁ AUTOMATIKA EC/RM78 V ROZLOŽENÉM STAVU Modul displeje s klávesnicí nebo modul dálkového resetu Základní modul automatiky EC/RM7850 Základní montážní deska (Svorkovnice) Časovací provětrávací karta Zesilovač signálu detektoru plamene strana 3

4 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 Konfigurační propojky na EC/RM7850 Původní typ R74 Možná náhrada Časovací karta JR JR JR3 série EC/RM78 pro EC/RM7850 R74A043 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST0 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74 A043ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A043ST033 EC7850A07 ST7800A03 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST037 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST038 EC7850A07 ST7800A005 Odpojena Odpojena Ponechána R74A043ST044 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST047 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST30 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST30 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST3 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A050 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST09 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A 050ST09 EC7850A ST7800A054 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST053 EC7850A080 ST7800A0 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST07 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpoj ena Ponechána R74A050ST30 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST3 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST33 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST34 RM7850A09 ST7 800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A068 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST0 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST08 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST0 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST05 RM7850A09 ST7800A005 Odpojena Odpojena Odpojena R74A076ST06 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechán a Odpojena R74A076ST07 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST030 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST035 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST039 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A076ST040 RM7850A07 ST7800A0 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST04 RM7850A09 ST7800A088 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R7 4A076ST05 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST056 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST057 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST058 RM7850A09 ST7800A039 Pone chána Ponechána Odpojena R74A076ST059 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST060 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Ponechána Odpojena R74A076ST073 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST075 RM 7850A07 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A076ST304 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST308 RM7850A07 ST7800A039 Odpojena Ponechána Ponechána strana 4

5 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 (POKRAČOVÁNÍ) Konfigurační propojky na EC/RM7850 Původní typ R74 Možná náhrada Časovací karta JR JR JR3 série EC/RM78 pro EC/RM7850 R74B04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST06 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74B058ST048 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74B058ST049 EC7850A ST7800A03 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST055 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Po nechána R74B058ST06 EC7850A080 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74B058ST06 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST074 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST303 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74C007 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C007ST00 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C007ST043 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C05 EC7850A ST7800A0 Odpojena Odpojena Ponechána R74C05ST006 RM7850A09 ST7800A0 Odpojena Odpojena Ponechána R74C03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST 0 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E00ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST033 EC7850A07 ST7800A03 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST037 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpoje na Ponechána R74E00ST038 EC7850A07 ST7800A005 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST044 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST047 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST30 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST30 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST3 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST 09 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST09 EC7850A ST7800A054 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST053 EC7850A080 ST7800A0 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST07 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST30 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST3 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST33 EC7850A ST7800A 039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST34 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E08 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST0 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST08 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST0 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST05 RM7850A09 ST7800A005 Odpojena Odpojena Odpoj ena R74E036ST06 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST07 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST030 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena strana 5

6 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 (POKRAČOVÁNÍ) Původní typ R74 Možná náhrada série EC/RM78 Časovací karta pro EC/RM7850 Konfigurační propojky na EC/RM7850 JR JR JR3 R74E036ST035 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST039 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74 E036ST040 RM7850A07 ST7800A0 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST04 RM7850A09 ST7800A088 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST05 RM7850A07 ST7800A039 Ponec hána Ponechána Odpojena R74E036ST056 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST057 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST058 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST059 RM 7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST060 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Ponechána Odpojena R74E036ST073 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST075 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Odpojena Od pojena R74E036ST304 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST308 RM7850A07 ST7800A039 Odpojena Ponechána Ponechána R74E069 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E077 EC7850A ST7800A039 Ponec hána Ponechána Odpojena R7408 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST06 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R7406ST048 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R7406ST049 EC7850A ST7800A03 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST055 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R7406ST06 EC7850A080 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74 06ST06 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST074 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST303 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7404 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpoj ena Ponechána R74059 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána strana 6

7 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH ZESILOVAČŮ SINÁLU DETEKTORŮ PLAMENE NOVÝMI ZESILOVAČEMI ZE SÉRIE EC/RM78 Zesilovač signálu detektoru plamene pro R74 Odpovídající zesilovač signálu detektoru plamene pro EC/RM7800 Poznámka R73A0 R73B00 R73B08 R73B037 R733A00 R733B08 R733B06 R733B034 R747B0 R747B09 R747B037 R747C09 R7847A05 R7847A05 R7847A033 R7847A033 R7849A05 R7849A05 R7849A03 R7849A03 R7847B03 R7847B03 R7847B03 R7847C005 R747C07 R7847C005 R747C035 R7847C005 R7476A007 R7886A00 R7476A05 R7886A00 R706A008 R786A034 R706A06 R786A06 R706A04 R786A06 R736A009 R736A009 POZNÁMKY. U systémů s napájením 0V/40VAC může být pro ovládání clonky samokontroly některých detektorů plamene vyžadováno použit převodního transformátor 0/40VAC - 0VAC 0VA (není součástí dodávky). Pro přesné zapojení postupujte podle instrukčních listů dodávaných s detektorem plamene. Například velice často používaný detektor plamene typu C706A004 má 0V ovládání clonky samokontroly a vyžaduje tento transformátor. Dále se může jednat o detektory plamene typu C70E, nebo C7076A/D. U detektoru plamene typu C706A00 není tento transformátor nutný, jelikož má tento detektor svoji vlastní vnitřní úpravu napájení clonky samokontroly.. Zesilovač sigálu detektoru plamene typu R736A009 byl využíván pro vícehořákové aplikace. V případě, že máte tento zesilovač použitý, kontaktujte firmu Honeywell pro další pomoc s náhradou prostřednictvím automatiky EC/RM78. strana 7

8 Základní tabulka popisu přepojení jednotlivých svorek u automatiky série R74 a EC/RM78 Popis svorky Číslo svorky Číslo svorky Poznámka R74 EC/RM78 áze napájecího napětí 4 Nulový vodič napájení (N) Zemnění 3 a 7 () Dálkový reset 3 Svorka 3 na modulu S780 nebo S7800 Dálkový reset 5 Svorka 5 na modulu S780 nebo S7800 Napájení bezpečnostních prvků 6 a 7 (propojeno) 6 Bezpečnostní vstup 8 a 9 (propojeno) 0 Vstup řízení hořáku mezi 6-7 a Vodič ze svorek 6-7 (R74) na svorku 0 (EC78) Vodič ze svorky (R74) na svorku 6 (EC78) Vstup signalizace nízkého výkonu kotle Vstup signalizace plného výkonu kotle Manostat vzduchu 6-7 a 4 Vodič ze svorky 6-7 (R74) na svorku 6 (EC78) Vodič ze svorky 4 (R74) na svorku 7 (EC78) Předzapalovací blokování Nepoužito Propojka mezi svorky 4 a 7 Výstup zapalování 6 0 Pilotní ventil výstup přerušovaný 7 8 Pilotní ventil výstup trvalý 8 Výstup hlavního ventilu 9 9 Výstup ventilátoru 5 5 Výstup signalizace poruchy 0 3 Ovládání servomotoru společný 3 3 Ovládání servomotoru-nízký výkon Ovládání servomotoru-plný výkon 0 Ovládání servomotoru-modulace 4 Detektor plamene - svorka 8 () Detektor plamene - svorka 7 () Detektor plamene - clonka samokontroly clonka 30 POZOR!! na výstupní svorku pro napájení clonky samokontroly je převáděno napájecí napětí. Tzn. u automatik série EC78 = 0-40V, u automatik série RM78 = 0V. Pro další podrobnosti viz strana 7, schema na straně 0 a poznámka č. na této straně. Indikace signálu plamene mezi 3 a 3 Připojení na zesilovači signálu detektoru plamene. Komunikační linka mezi 33 a 34 S použitím modulu S780 - pro bližší informace kontaktujte firmu Honeywell POZNÁMKY. U systémů s napájením 0V/40VAC může být pro ovládání clonky samokontroly některých detektorů plamene vyžadováno použit převodního transformátor 0/40VAC / 0VAC 0VA (není součástí dodávky). Pro přesné zapojení postupujte podle instrukčních listů dodávaných s detektorem plamene nebo podle zapojení na straně této příručky. Například velice často používaný detektor plamene typu C706A004 má 0V ovládání clonky samokontroly a vyžaduje tento transformátor. Dále se může jednat o detektory plamene typu C70E, nebo C7076. U detektoru plamene typu C706A00 není tento transformátor nutný, jelikož má tento detektor svoji vlastní vnitřní úpravu napájení clonky samokontroly.. Je-li používáno externí tlačítko resetu poruchy (např. automatika je uvnitř rozvaděče, a resetovací tlačítko je umístěno na jeho čelním panelu, potom je nutné hořákovou automatiku EC/RM78 osadit i modulem dálkového resetu S780 a nebo modulem displeje s klávesnicí. strana 8

9 Interní a externí blokové schema automatiky R V ~ 50 Hz Připojení tlačítka dálkového resetu Připojení detektoru plamene Clonka samokontroly Komunikační výstup Ovládání hořáku Řízení na nízký výkon Řízení na plný výkon Manostat vzduchu Konfigurační propojka pro vícehořákové aplikace Zapalování Pilotní ventil (vypínaný) Pilotní ventil (trvalý) Havarijní vstupy Hlavní ventil Ventilátor Porucha NÍZKÝ VÝKON SPOLEČNÝ PLNÝ VÝKON MODULACE Výstup pro řízení servomotoru (řízení výkonu) ZNÁZORŇUJE ZPĚTNOU VAZBU KONTROLY STAVU RELÉ A NAPÁJENÍ VÝSTUPU SVORKY NA SVORKOVNICI RELEOVÝ KONTAKT (NO) CÍVKA RELÉ RELEOVÝ KONTAKT (NC) strana 9

10 Interní a externí blokové schema automatiky EC/RM7850 RUN/TEST PŘEPÍNAČ RESET TLAČÍTKO LED DIODY OBVOD BEZPEČNOSTNÍHO RELÉ ES 8 MIKROPROCESOR OBVOD ŘÍZENÍ RELÉ K K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K NAPÁJENÍ Automatiky EC7850 mají napájení 0-40VAC Automatiky RM7850 mají napájení 0VAC L N 4 30 Vac KONIURAČNÍ ČASOVACÍ KARTA PROPOJKY PROVĚTRÁNÍ SINÁL PLAMENE NASUNOVACÍ ZESILOVAČ SINÁLU PLAMENE ZPĚTNÁ VAZBA KONTROLY STAVU RELÉ A VÝSTUPŮ NAPÁJENÍ OVLÁDACÍ NAPÁJENÍ MĚŘÍCÍ SVORKY CLONKA N CLONKA 0-40 VAC CLONKA 0VAC POZOR! 3 3K DDL 6 ES3 ES 6K 3K LOS RS485 DDL KOMUNIKACE 3 LEENDA AL Porucha (Alarm) (v klidu rozpojen) ES Vstup koncového spínače nízkého výkonu ES Předzapalovací blokování ES3 Vstup koncového spínače plného výkonu AN Ventilátor IN Zapalování MODUL DISPLEJE S KLÁVESNICÍ RT 0 6 LD DÁLKOVÝ RESET 7 8K 8K 9K K PLNÝ VÝKON SPOLEČNÝ 3 NÍZKÝ VÝKON 5 MODULACE 4 K 4K 7K K 5K L áze napájecího napětí LOS Havarijní vstup LD Vstup manostatu vzduchu MV Hlavní ventil PV Pilotní ventil (vypínaný) PV Pilotní ventil (trvalý) RT Provozní a bezpečnostní termostaty a kontakty AL ZNÁZORŇUJE ZPĚTNOU VAZBU KONTROLY STAVU RELÉ A NAPÁJENÍ VÝSTUPU... RELEOVÝ KONTAKT (NO) RELEOVÝ KONTAKT (NC) CÍVKA RELÉ SVORKY PŘIPOJENÍ DETEKTORU PLAMENE (ZÁVISLÉ NA TYPU DETEKTORU PLAMENE) VNĚJŠÍ ZAPOJENÍ VNITŘNÍ ZAPOJENÍ IN PV PV MV AN AL Zajistěte vhodné vypínání a odpovídající jištění Při připojení fáze L přímo na vstup LOS musí být zajištěno minimálně jedno řízené vypnutí hořáku a opakování startovací sekvence v průběhu 4 hodin. 3 Hodnota výstupního napětí na svorce (napájení clonky samokontroly detektoru plamene) odpovídá hodnotě napájecího napětí hořákové automatiky - tzn. u série EC78 je napájení 0-40VAC, u série RM78 je napájení 0VAC. Bude-li s hořákovou automatikou série EC78 použit detektor plamene osazený clonkou samokontroly na 0VAC (např. detektor plamene typ C706A004, nebo typy C7076A,D), potom je nutné použít pro napájení této clonky převodní transformátor 0-40VAC / 0VAC (0VA). Tento transformátor není součástí dodávky firmy Honeywell. strana 0

11 Příklady typických zapojení nejběžnějších detektorů plamene Polovodíčový ultrafialový detektor se samokontrolní funkci (C706A) Polovodíčový ultrafialový detektor se samokontrolní funkci a nastavitelnou citlivostí (C7076A,D) CLONKA CLONKA VZDÁLENÝ DETEKTOR 7 3a 3b b 8 a L L ZEMĚNÍ C7076A NEBO C7076D SVORKOV- NICE 4 N MODRÁ ŽLUTÁ BÍLÁ BÍLÁ 3 L (L) L (N) EC7800 SÉRIE L 5 Ionizační elektroda X X Ultrafialový detektory (C707/C7035/C7044) otočlánek X MODRÁ BÍLÁ X Vodiče detektoru plamene jsou rozlišeny barvou izolace. Modrý vodič musí být připojen na svorku s označením písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé) a bílý vodič musí být připojen na svorku označenou písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé). Detekční UV trubice je závislá na polaritě zapojení. Přepólování vodičů (a to i krátkodobě) může způsobit poškození nebo zničení UV detektoru. Vodiče detektoru plamene jsou rozlišeny barvou izolace. Modrý vodič musí být připojen na svorku s označením písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé) a žlutý vodič musí být připojen na svorku označenou písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé). Detekční UV trubice je závislá na polaritě zapojení. Přepólování vodičů (a to i krátkodobě) může způsobit poškození nebo zničení UV detektoru. 3 Pro ovládání clonky samokontroly musí být použit převodní transformátor 0/40VAC / 0VAC 0VA (není součástí dodávky). 4 Hodnota výstupního napětí na svorce (napájení clonky samokontroly detektoru plamene) odpovídá hodnotě napájecího napětí hořákové automatiky - tzn. u série EC78 je napájení 0-40VAC, u série RM78 je napájení 0VAC. Bude-li s hořákovou automatikou série EC78 použit detektor plamene osazený clonkou samokontroly na 0VAC (např. detektor plamene typ C706A004, nebo typy C7076A,D), potom je nutné použít pro napájení této clonky převodní transformátor 0-40VAC / 0VAC (0VA). Tento transformátor není součástí dodávky firmy Honeywell. Detektor plamene typu C706A00 tento transformátor nevyžaduje. strana

12 Porovnání rozměrů automatik R74 A EC/RM78 Boční pohled Čelní pohled Svorkovnice Horní pohled Rozměry automatiky R74 vmilimetrech BURNER CONTROL SCROLL MODE SAVE BOČNÍ KRYT SUNDEJTE POUZE PRO ÚČELY MĚŘENÍ NA SVORKÁCH M395 Rozměry kompletně osazené hořákové automatiky EC/RM78 včetně Základní montážní desky Q7800A, v milimetrech irma Honeywell si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. 003 Honeywell s.r.o., Praha strana Honeywell spol. s r.o. Oddělení řízení spalování Na Strži 65/ Praha 4 Česká republika Tel: ax:

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Easy.Net systém centrální regulace Návod k použití

Easy.Net systém centrální regulace Návod k použití systém centrální regulace Návod k použití Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 0.0.. centrální regulace EASY.NET EASY.NET Úvod je velmi levná a jednoduše použitelná regulace. Předností je jednoduchá montáž

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

DKG 972. Automatika pro řízení plynových hořáků. Pro atmosférické plynové hořáky 1- nebo 2- stupňové

DKG 972. Automatika pro řízení plynových hořáků. Pro atmosférické plynové hořáky 1- nebo 2- stupňové Automatika pro řízení plynových hořáků DKG 972 Pro atmosférické plynové hořáky 1- nebo 2- stupňové Možná čidla plamene: - ionizační sonda - infračervený detektor IRD 1020 - UV čidlo UVD 971 OBLAST POUŽITÍ

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR EN-6304V / EN-6308V PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ DIGITÁLNÍ VIDEOREKORDÉR PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU! Obsah Bezpečnostní upozornění...3 Vlastnosti...4 Obsah dodávky...5 Popis částí

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Kouzlo jednoduchosti Systémy domovní komunikace nové generace Dialog systému s uživatelem Snadná instalace rozsáhlých systémů 16 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1039 1039/1 Ipervoice systémový server

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

INDUSTRIAL SCIENTIFIC CS, s.r.o. Obchodní a servisní zastoupení pro ČR a SR Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 Česká republika

INDUSTRIAL SCIENTIFIC CS, s.r.o. Obchodní a servisní zastoupení pro ČR a SR Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 Česká republika MANUÁL SURVEYOR 4B INDUSTRIAL SCIENTIFIC CS, s.r.o. Obchodní a servisní zastoupení pro ČR a SR Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 Česká republika DETEKCE PLYNŮ MONITOROVÁNÍ PLYNŮ A PRACHU Děkujeme Vám za

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více