Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800"

Transkript

1 Náhrada hořákových automatik série R74 automatikami série EC/RM7800 SERVISNÍ LISTY Původní automatika série R74 Nová automatika série EC/RM7800 Hořákové automatiky Honeywell série R74 byly prvními mikroprocesorovými hořákovými automatikami vyvinutými v Evropě. Od jejich uvedení na evropský trh (okolo roku 980) bylo vyrobeno veliké množství těchto automatik, které si vybudovaly velice dobré jméno především v průmyslovém řízení spalování. Na základě požadavků zákazníku a díky svým vynikajícím vlastnostem vzniklo v průběhu let mnoho variant této automatiky, které pokrývaly široké spektrum různých aplikací. V roce 99 uvedla firma Honeywell na evropský trh první hořákové automatiky série EC/RM7800. Tato nová generace mikroprocesorových hořákových automatik byla navržena tak, aby odpovídala veškerým technickým a bezpečnostním předpisům a normám a zároveň, aby řešila co nejvíce specifických požadavků zákazníků. Po uvedení série automatik EC/RM7800 na trh, došlo k postupnému nahrazování automatik série R74 v nových aplikacích automatikami série EC/RM7800. Současně s tím však také docházelo k postupnému nahrazování automatik R74, které již byly v provozu. Díky tomu, že se množství dodávaných automatik série R74 každým rokem snižovalo a stále více byly využívány automatiky série EC/RM7800, docházelo k průběžnému ukončování výroby jednotlivých modifikací automatiky R74 a ve spolupráci s našimi zákazníky byly postupně prováděny změny pomocí automatik série EC/RM78. V průběhu minulých let rozšířilo mnoha zahraničních průmyslových firem své aktivity i do České republiky, čímž se na náš trh přesunulo také velké množství technologií osazených právě hořákovými automatikami série R74. Ve většině těchto případů se tyto firmy snaží zajistit příslušné náhradní díly, aby nebyla ohrožena výroba na jejich linkách. Jelikož se již hořákové automatiky série R74 nevyrábějí, je nutné připravit a nebo přímo realizovat modernizaci technologie takovým způsobem, aby s minimem změn byla tato technologie funkční, bezpečná a osazena takovými díly, které budou zaručovat jednodušší způsob získání případných náhradních dílů. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tyto jednoduché servisní listy, které Vás seznámí s náhradou původní automatiky série R74 novou automatikou ze série EC/RM7800. Věříme, že Vám tato dokumentace pomůže při řešení otázek týkajících se automatik série R74. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte firmu Honeywell. Veškeré potřebné kontakty najdete na poslední stránce tohoto dokumentu.

2 ! VÝSTRAHA irma Honeywell nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé nevhodným a/nebo neodborným zásahem do zařízení. Veškeré informace uvedené v tomto servisním listě jsou určeny pouze pro kvalifikované pracovníky. Nebudete-li si jisti, že servisní zásah, který chcete podle tohoto listu provést je správný, nikdy tento zásah neprovádějte!!! Práce na plynových a elektrických spotřebičích může provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Veškerá připojení a standardní i nestandardní servisní zásahy na plynových i elektrických zařízeních musejí být provedeny v souladu s platnými příslušnými předpisy, normami a instrukcemi vydanými výrobcem zařízení. DŮLEŽITÉ Vždy doporučujeme přenechat provedení výměny hořákové automatiky autorizovanému servisu daného zařízení. Není-li taková firma k dispozici, doporučujeme přenechání tyto úpravy odborné firmě. Při případném servisu Vám doporučujeme používat příručku výrobku pro hořákové automatiky série EC/RM7850, kterou Vám na požádání zašleme a nebo je tato příručka k dispozici i na našich Internetových stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pobočku firmy Honeywell. Kontakt je uveden na poslední stránce tohoto dokumentu. Příprava náhrady hořákové automatiky série R74 pomocí hořákové automatiky série EC/RM78 spočívá v několika krocích:. Zjištění přesného typu použité automatiky R74. Zjištění přesného typu použitého detektoru plamene 3. Pomocí tabulek na stránkách 4 až 7 vybrat vhodnou náhradní automatiku EC/RM78, nastavení konfiguračních propojek, provětrávací kartu a zesilovač signálu detekotoru plamene. Hořákové automatiky série EC7850 používají napájecí napětí 0-40VAC. Hořákové automatiky série RM7850 používají napájecí napětí 0VAC 4. Je-li používáno externí tlačítko resetu poruchy (např. automatika je uvnitř rozvaděče a resetovací tlačítko je umístěno na jeho čelním panelu, potom je nutné hořákovou automatiku EC/RM78 osadit i modulem dálkového resetu S780 a nebo modulem displeje s klávesnicí. 5. Detektor plamene zůstává původní. 6. Důkladné prostudování skutečného zapojení automatiky R74 na dané aplikaci. Vzhledem k univerzálnosti R74 docházelo velice často k poněkud nestandardním zapojením, která měla přizpůsobit automatiku pro daný projekt. Automatiky série EC/RM78 tato nestandardní zapojení řeší podobným způsobem. 7. Porovnání skutečného zapojení automatiky R74 se standardním zapojením automatiky EC/RM78 a příprava nového zapojení. Zvýšená pozornost by měla být věnována především přepojení bezpečnostních vstupů, manostatu vzduchu a koncových spínačů signalizůjících polohu servopohonu. Veškeré ostatní prvky lze přepojit bez větších komplikací. 8. Je-li spolu s hořákovou automatikou R74 používán také komunikační modul série Q74, bude nutné u nové automatiky EC/RM78 použít komunikační modul S780 a nové programové vybavení. V tomto případě se, prosím, obraťte na nejbližší pobočku firmy Honeywell. strana

3 Nová hořáková automatika EC/RM7850 je potom složena z těchto prvků:. základní prvky, které tvoří funkční náhradu za automatiky série R74: Základní modul - z tabulek na straně 4 až 6 vyberte vhodný typ Časovací provětrávací karta - z tabulek na straně 4 až 6 vyberte vhodný typ Zesilovač signálu detektoru plamene - z tabulky na straně 7 vyberte vhodný typ Základní montážní deska (Svorkovnice) - typ Q7800A Modul dálkového resetu S780 - viz text na straně, bod 4. další příslušenství, které není nutné pro provoz automatiky, ale může být použito pro zjednodušení obsluhy a servisu automatiky a nebo pro zapojení automatiky do nadřezeného řídícího systému: Modul displeje s klávesnicí - viz text na straně, bod 4. tento modul existuje v několika jazykových variantách Komunikační modul včetně programového vybavení - viz text na straně, bod 8 HOŘÁKOVÁ AUTOMATIKA EC/RM78 V ROZLOŽENÉM STAVU Modul displeje s klávesnicí nebo modul dálkového resetu Základní modul automatiky EC/RM7850 Základní montážní deska (Svorkovnice) Časovací provětrávací karta Zesilovač signálu detektoru plamene strana 3

4 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 Konfigurační propojky na EC/RM7850 Původní typ R74 Možná náhrada Časovací karta JR JR JR3 série EC/RM78 pro EC/RM7850 R74A043 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST0 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74 A043ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A043ST033 EC7850A07 ST7800A03 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST037 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST038 EC7850A07 ST7800A005 Odpojena Odpojena Ponechána R74A043ST044 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST047 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST30 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST30 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST3 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A050 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST09 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A 050ST09 EC7850A ST7800A054 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST053 EC7850A080 ST7800A0 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST07 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpoj ena Ponechána R74A050ST30 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST3 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST33 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST34 RM7850A09 ST7 800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A068 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST0 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST08 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST0 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST05 RM7850A09 ST7800A005 Odpojena Odpojena Odpojena R74A076ST06 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechán a Odpojena R74A076ST07 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST030 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST035 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST039 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A076ST040 RM7850A07 ST7800A0 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST04 RM7850A09 ST7800A088 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R7 4A076ST05 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST056 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST057 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST058 RM7850A09 ST7800A039 Pone chána Ponechána Odpojena R74A076ST059 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST060 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Ponechána Odpojena R74A076ST073 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST075 RM 7850A07 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A076ST304 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST308 RM7850A07 ST7800A039 Odpojena Ponechána Ponechána strana 4

5 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 (POKRAČOVÁNÍ) Konfigurační propojky na EC/RM7850 Původní typ R74 Možná náhrada Časovací karta JR JR JR3 série EC/RM78 pro EC/RM7850 R74B04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST06 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74B058ST048 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74B058ST049 EC7850A ST7800A03 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST055 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Po nechána R74B058ST06 EC7850A080 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74B058ST06 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST074 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST303 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74C007 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C007ST00 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C007ST043 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C05 EC7850A ST7800A0 Odpojena Odpojena Ponechána R74C05ST006 RM7850A09 ST7800A0 Odpojena Odpojena Ponechána R74C03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST 0 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E00ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST033 EC7850A07 ST7800A03 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST037 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpoje na Ponechána R74E00ST038 EC7850A07 ST7800A005 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST044 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST047 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST30 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST30 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST3 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST 09 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST09 EC7850A ST7800A054 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST053 EC7850A080 ST7800A0 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST07 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST30 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST3 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST33 EC7850A ST7800A 039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST34 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E08 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST0 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST08 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST0 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST05 RM7850A09 ST7800A005 Odpojena Odpojena Odpoj ena R74E036ST06 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST07 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST030 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena strana 5

6 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 (POKRAČOVÁNÍ) Původní typ R74 Možná náhrada série EC/RM78 Časovací karta pro EC/RM7850 Konfigurační propojky na EC/RM7850 JR JR JR3 R74E036ST035 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST039 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74 E036ST040 RM7850A07 ST7800A0 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST04 RM7850A09 ST7800A088 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST05 RM7850A07 ST7800A039 Ponec hána Ponechána Odpojena R74E036ST056 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST057 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST058 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST059 RM 7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST060 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Ponechána Odpojena R74E036ST073 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST075 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Odpojena Od pojena R74E036ST304 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST308 RM7850A07 ST7800A039 Odpojena Ponechána Ponechána R74E069 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E077 EC7850A ST7800A039 Ponec hána Ponechána Odpojena R7408 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST06 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R7406ST048 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R7406ST049 EC7850A ST7800A03 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST055 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R7406ST06 EC7850A080 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74 06ST06 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST074 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST303 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7404 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpoj ena Ponechána R74059 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána strana 6

7 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH ZESILOVAČŮ SINÁLU DETEKTORŮ PLAMENE NOVÝMI ZESILOVAČEMI ZE SÉRIE EC/RM78 Zesilovač signálu detektoru plamene pro R74 Odpovídající zesilovač signálu detektoru plamene pro EC/RM7800 Poznámka R73A0 R73B00 R73B08 R73B037 R733A00 R733B08 R733B06 R733B034 R747B0 R747B09 R747B037 R747C09 R7847A05 R7847A05 R7847A033 R7847A033 R7849A05 R7849A05 R7849A03 R7849A03 R7847B03 R7847B03 R7847B03 R7847C005 R747C07 R7847C005 R747C035 R7847C005 R7476A007 R7886A00 R7476A05 R7886A00 R706A008 R786A034 R706A06 R786A06 R706A04 R786A06 R736A009 R736A009 POZNÁMKY. U systémů s napájením 0V/40VAC může být pro ovládání clonky samokontroly některých detektorů plamene vyžadováno použit převodního transformátor 0/40VAC - 0VAC 0VA (není součástí dodávky). Pro přesné zapojení postupujte podle instrukčních listů dodávaných s detektorem plamene. Například velice často používaný detektor plamene typu C706A004 má 0V ovládání clonky samokontroly a vyžaduje tento transformátor. Dále se může jednat o detektory plamene typu C70E, nebo C7076A/D. U detektoru plamene typu C706A00 není tento transformátor nutný, jelikož má tento detektor svoji vlastní vnitřní úpravu napájení clonky samokontroly.. Zesilovač sigálu detektoru plamene typu R736A009 byl využíván pro vícehořákové aplikace. V případě, že máte tento zesilovač použitý, kontaktujte firmu Honeywell pro další pomoc s náhradou prostřednictvím automatiky EC/RM78. strana 7

8 Základní tabulka popisu přepojení jednotlivých svorek u automatiky série R74 a EC/RM78 Popis svorky Číslo svorky Číslo svorky Poznámka R74 EC/RM78 áze napájecího napětí 4 Nulový vodič napájení (N) Zemnění 3 a 7 () Dálkový reset 3 Svorka 3 na modulu S780 nebo S7800 Dálkový reset 5 Svorka 5 na modulu S780 nebo S7800 Napájení bezpečnostních prvků 6 a 7 (propojeno) 6 Bezpečnostní vstup 8 a 9 (propojeno) 0 Vstup řízení hořáku mezi 6-7 a Vodič ze svorek 6-7 (R74) na svorku 0 (EC78) Vodič ze svorky (R74) na svorku 6 (EC78) Vstup signalizace nízkého výkonu kotle Vstup signalizace plného výkonu kotle Manostat vzduchu 6-7 a 4 Vodič ze svorky 6-7 (R74) na svorku 6 (EC78) Vodič ze svorky 4 (R74) na svorku 7 (EC78) Předzapalovací blokování Nepoužito Propojka mezi svorky 4 a 7 Výstup zapalování 6 0 Pilotní ventil výstup přerušovaný 7 8 Pilotní ventil výstup trvalý 8 Výstup hlavního ventilu 9 9 Výstup ventilátoru 5 5 Výstup signalizace poruchy 0 3 Ovládání servomotoru společný 3 3 Ovládání servomotoru-nízký výkon Ovládání servomotoru-plný výkon 0 Ovládání servomotoru-modulace 4 Detektor plamene - svorka 8 () Detektor plamene - svorka 7 () Detektor plamene - clonka samokontroly clonka 30 POZOR!! na výstupní svorku pro napájení clonky samokontroly je převáděno napájecí napětí. Tzn. u automatik série EC78 = 0-40V, u automatik série RM78 = 0V. Pro další podrobnosti viz strana 7, schema na straně 0 a poznámka č. na této straně. Indikace signálu plamene mezi 3 a 3 Připojení na zesilovači signálu detektoru plamene. Komunikační linka mezi 33 a 34 S použitím modulu S780 - pro bližší informace kontaktujte firmu Honeywell POZNÁMKY. U systémů s napájením 0V/40VAC může být pro ovládání clonky samokontroly některých detektorů plamene vyžadováno použit převodního transformátor 0/40VAC / 0VAC 0VA (není součástí dodávky). Pro přesné zapojení postupujte podle instrukčních listů dodávaných s detektorem plamene nebo podle zapojení na straně této příručky. Například velice často používaný detektor plamene typu C706A004 má 0V ovládání clonky samokontroly a vyžaduje tento transformátor. Dále se může jednat o detektory plamene typu C70E, nebo C7076. U detektoru plamene typu C706A00 není tento transformátor nutný, jelikož má tento detektor svoji vlastní vnitřní úpravu napájení clonky samokontroly.. Je-li používáno externí tlačítko resetu poruchy (např. automatika je uvnitř rozvaděče, a resetovací tlačítko je umístěno na jeho čelním panelu, potom je nutné hořákovou automatiku EC/RM78 osadit i modulem dálkového resetu S780 a nebo modulem displeje s klávesnicí. strana 8

9 Interní a externí blokové schema automatiky R V ~ 50 Hz Připojení tlačítka dálkového resetu Připojení detektoru plamene Clonka samokontroly Komunikační výstup Ovládání hořáku Řízení na nízký výkon Řízení na plný výkon Manostat vzduchu Konfigurační propojka pro vícehořákové aplikace Zapalování Pilotní ventil (vypínaný) Pilotní ventil (trvalý) Havarijní vstupy Hlavní ventil Ventilátor Porucha NÍZKÝ VÝKON SPOLEČNÝ PLNÝ VÝKON MODULACE Výstup pro řízení servomotoru (řízení výkonu) ZNÁZORŇUJE ZPĚTNOU VAZBU KONTROLY STAVU RELÉ A NAPÁJENÍ VÝSTUPU SVORKY NA SVORKOVNICI RELEOVÝ KONTAKT (NO) CÍVKA RELÉ RELEOVÝ KONTAKT (NC) strana 9

10 Interní a externí blokové schema automatiky EC/RM7850 RUN/TEST PŘEPÍNAČ RESET TLAČÍTKO LED DIODY OBVOD BEZPEČNOSTNÍHO RELÉ ES 8 MIKROPROCESOR OBVOD ŘÍZENÍ RELÉ K K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K NAPÁJENÍ Automatiky EC7850 mají napájení 0-40VAC Automatiky RM7850 mají napájení 0VAC L N 4 30 Vac KONIURAČNÍ ČASOVACÍ KARTA PROPOJKY PROVĚTRÁNÍ SINÁL PLAMENE NASUNOVACÍ ZESILOVAČ SINÁLU PLAMENE ZPĚTNÁ VAZBA KONTROLY STAVU RELÉ A VÝSTUPŮ NAPÁJENÍ OVLÁDACÍ NAPÁJENÍ MĚŘÍCÍ SVORKY CLONKA N CLONKA 0-40 VAC CLONKA 0VAC POZOR! 3 3K DDL 6 ES3 ES 6K 3K LOS RS485 DDL KOMUNIKACE 3 LEENDA AL Porucha (Alarm) (v klidu rozpojen) ES Vstup koncového spínače nízkého výkonu ES Předzapalovací blokování ES3 Vstup koncového spínače plného výkonu AN Ventilátor IN Zapalování MODUL DISPLEJE S KLÁVESNICÍ RT 0 6 LD DÁLKOVÝ RESET 7 8K 8K 9K K PLNÝ VÝKON SPOLEČNÝ 3 NÍZKÝ VÝKON 5 MODULACE 4 K 4K 7K K 5K L áze napájecího napětí LOS Havarijní vstup LD Vstup manostatu vzduchu MV Hlavní ventil PV Pilotní ventil (vypínaný) PV Pilotní ventil (trvalý) RT Provozní a bezpečnostní termostaty a kontakty AL ZNÁZORŇUJE ZPĚTNOU VAZBU KONTROLY STAVU RELÉ A NAPÁJENÍ VÝSTUPU... RELEOVÝ KONTAKT (NO) RELEOVÝ KONTAKT (NC) CÍVKA RELÉ SVORKY PŘIPOJENÍ DETEKTORU PLAMENE (ZÁVISLÉ NA TYPU DETEKTORU PLAMENE) VNĚJŠÍ ZAPOJENÍ VNITŘNÍ ZAPOJENÍ IN PV PV MV AN AL Zajistěte vhodné vypínání a odpovídající jištění Při připojení fáze L přímo na vstup LOS musí být zajištěno minimálně jedno řízené vypnutí hořáku a opakování startovací sekvence v průběhu 4 hodin. 3 Hodnota výstupního napětí na svorce (napájení clonky samokontroly detektoru plamene) odpovídá hodnotě napájecího napětí hořákové automatiky - tzn. u série EC78 je napájení 0-40VAC, u série RM78 je napájení 0VAC. Bude-li s hořákovou automatikou série EC78 použit detektor plamene osazený clonkou samokontroly na 0VAC (např. detektor plamene typ C706A004, nebo typy C7076A,D), potom je nutné použít pro napájení této clonky převodní transformátor 0-40VAC / 0VAC (0VA). Tento transformátor není součástí dodávky firmy Honeywell. strana 0

11 Příklady typických zapojení nejběžnějších detektorů plamene Polovodíčový ultrafialový detektor se samokontrolní funkci (C706A) Polovodíčový ultrafialový detektor se samokontrolní funkci a nastavitelnou citlivostí (C7076A,D) CLONKA CLONKA VZDÁLENÝ DETEKTOR 7 3a 3b b 8 a L L ZEMĚNÍ C7076A NEBO C7076D SVORKOV- NICE 4 N MODRÁ ŽLUTÁ BÍLÁ BÍLÁ 3 L (L) L (N) EC7800 SÉRIE L 5 Ionizační elektroda X X Ultrafialový detektory (C707/C7035/C7044) otočlánek X MODRÁ BÍLÁ X Vodiče detektoru plamene jsou rozlišeny barvou izolace. Modrý vodič musí být připojen na svorku s označením písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé) a bílý vodič musí být připojen na svorku označenou písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé). Detekční UV trubice je závislá na polaritě zapojení. Přepólování vodičů (a to i krátkodobě) může způsobit poškození nebo zničení UV detektoru. Vodiče detektoru plamene jsou rozlišeny barvou izolace. Modrý vodič musí být připojen na svorku s označením písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé) a žlutý vodič musí být připojen na svorku označenou písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé). Detekční UV trubice je závislá na polaritě zapojení. Přepólování vodičů (a to i krátkodobě) může způsobit poškození nebo zničení UV detektoru. 3 Pro ovládání clonky samokontroly musí být použit převodní transformátor 0/40VAC / 0VAC 0VA (není součástí dodávky). 4 Hodnota výstupního napětí na svorce (napájení clonky samokontroly detektoru plamene) odpovídá hodnotě napájecího napětí hořákové automatiky - tzn. u série EC78 je napájení 0-40VAC, u série RM78 je napájení 0VAC. Bude-li s hořákovou automatikou série EC78 použit detektor plamene osazený clonkou samokontroly na 0VAC (např. detektor plamene typ C706A004, nebo typy C7076A,D), potom je nutné použít pro napájení této clonky převodní transformátor 0-40VAC / 0VAC (0VA). Tento transformátor není součástí dodávky firmy Honeywell. Detektor plamene typu C706A00 tento transformátor nevyžaduje. strana

12 Porovnání rozměrů automatik R74 A EC/RM78 Boční pohled Čelní pohled Svorkovnice Horní pohled Rozměry automatiky R74 vmilimetrech BURNER CONTROL SCROLL MODE SAVE BOČNÍ KRYT SUNDEJTE POUZE PRO ÚČELY MĚŘENÍ NA SVORKÁCH M395 Rozměry kompletně osazené hořákové automatiky EC/RM78 včetně Základní montážní desky Q7800A, v milimetrech irma Honeywell si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. 003 Honeywell s.r.o., Praha strana Honeywell spol. s r.o. Oddělení řízení spalování Na Strži 65/ Praha 4 Česká republika Tel: ax:

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis

náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis CZ1R-SERVIS 0104R6-CZ Katalog Prosinec 2004 náhradních dílů pro kotle a instrukční listy pro servis POZOR! Obrázky uvedené v tomto katalogu jsou pouze ilustrační a nemusejí vždy plně odpovídat skutečnosti.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

AUTOMATICKY ŘÍZENÉ GENERÁTORY PRO SONDY

AUTOMATICKY ŘÍZENÉ GENERÁTORY PRO SONDY Inteligentní montážní řešení Řada AUTOMATICKY ŘÍZENÉ GENERÁTORY PRO SONDY LS AUTOMATIZOVANÉ RUČNÍ SONDA LIS Návod k obsluze Dukane Part No. 403-572 - 02 Výrobky jsou vyráběny v provozech s registrací ISO.

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP-A indoor absorpční vzduchové tepelné čerpadlo pro instalaci v technické místnosti napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revize: B Kód: D-LBR741 Tento

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ (A)QTD10/kW-A-CMS2 (SPOUŠTĚČ) TŘÍFÁZOVÝ ROZVADĚČ S PŘÍMÝM ROZBĚHEM PRO JEDNO ELEKTRICKÉ ČERPADLO S PROUDOVOU OCHRANOU A KONTROLOU CHODU NA SUCHO. UNI EN ISO 9001 : 2000 Sìdlo

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008 AD Regu Technická dokumentace MaR 2008 w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2008 30 PK-ADX-JESY-01-C 2 Měřicí a regulační technika OBSAH 1. Regu

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Chytrý design nové řady svorek ABB Entrelec

Chytrý design nové řady svorek ABB Entrelec Číslo 2 2010 Chytrý design nové řady svorek ABB Entrelec Časopis plný novinek od specializovaných výrobců komponent pro automatizaci a elektrotechniku:»» Auer»» Sunx»» PULS»» Stego»» Tecsis»» Mersen»»

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ plynového zásobníkového ohřívače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin pro komerční použití CZ Cat. II2H3B/P, II2H3+ Prod. ID-Nr. 0085AS0071 Před instalací,

Více

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS

CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CGU 02 komunikační modul GSM-GPRS CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : +420 465 521 020 Fax: +420 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. Bezpečnostní

Více

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více