Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800"

Transkript

1 Náhrada hořákových automatik série R74 automatikami série EC/RM7800 SERVISNÍ LISTY Původní automatika série R74 Nová automatika série EC/RM7800 Hořákové automatiky Honeywell série R74 byly prvními mikroprocesorovými hořákovými automatikami vyvinutými v Evropě. Od jejich uvedení na evropský trh (okolo roku 980) bylo vyrobeno veliké množství těchto automatik, které si vybudovaly velice dobré jméno především v průmyslovém řízení spalování. Na základě požadavků zákazníku a díky svým vynikajícím vlastnostem vzniklo v průběhu let mnoho variant této automatiky, které pokrývaly široké spektrum různých aplikací. V roce 99 uvedla firma Honeywell na evropský trh první hořákové automatiky série EC/RM7800. Tato nová generace mikroprocesorových hořákových automatik byla navržena tak, aby odpovídala veškerým technickým a bezpečnostním předpisům a normám a zároveň, aby řešila co nejvíce specifických požadavků zákazníků. Po uvedení série automatik EC/RM7800 na trh, došlo k postupnému nahrazování automatik série R74 v nových aplikacích automatikami série EC/RM7800. Současně s tím však také docházelo k postupnému nahrazování automatik R74, které již byly v provozu. Díky tomu, že se množství dodávaných automatik série R74 každým rokem snižovalo a stále více byly využívány automatiky série EC/RM7800, docházelo k průběžnému ukončování výroby jednotlivých modifikací automatiky R74 a ve spolupráci s našimi zákazníky byly postupně prováděny změny pomocí automatik série EC/RM78. V průběhu minulých let rozšířilo mnoha zahraničních průmyslových firem své aktivity i do České republiky, čímž se na náš trh přesunulo také velké množství technologií osazených právě hořákovými automatikami série R74. Ve většině těchto případů se tyto firmy snaží zajistit příslušné náhradní díly, aby nebyla ohrožena výroba na jejich linkách. Jelikož se již hořákové automatiky série R74 nevyrábějí, je nutné připravit a nebo přímo realizovat modernizaci technologie takovým způsobem, aby s minimem změn byla tato technologie funkční, bezpečná a osazena takovými díly, které budou zaručovat jednodušší způsob získání případných náhradních dílů. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili tyto jednoduché servisní listy, které Vás seznámí s náhradou původní automatiky série R74 novou automatikou ze série EC/RM7800. Věříme, že Vám tato dokumentace pomůže při řešení otázek týkajících se automatik série R74. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte firmu Honeywell. Veškeré potřebné kontakty najdete na poslední stránce tohoto dokumentu.

2 ! VÝSTRAHA irma Honeywell nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé nevhodným a/nebo neodborným zásahem do zařízení. Veškeré informace uvedené v tomto servisním listě jsou určeny pouze pro kvalifikované pracovníky. Nebudete-li si jisti, že servisní zásah, který chcete podle tohoto listu provést je správný, nikdy tento zásah neprovádějte!!! Práce na plynových a elektrických spotřebičích může provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Veškerá připojení a standardní i nestandardní servisní zásahy na plynových i elektrických zařízeních musejí být provedeny v souladu s platnými příslušnými předpisy, normami a instrukcemi vydanými výrobcem zařízení. DŮLEŽITÉ Vždy doporučujeme přenechat provedení výměny hořákové automatiky autorizovanému servisu daného zařízení. Není-li taková firma k dispozici, doporučujeme přenechání tyto úpravy odborné firmě. Při případném servisu Vám doporučujeme používat příručku výrobku pro hořákové automatiky série EC/RM7850, kterou Vám na požádání zašleme a nebo je tato příručka k dispozici i na našich Internetových stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pobočku firmy Honeywell. Kontakt je uveden na poslední stránce tohoto dokumentu. Příprava náhrady hořákové automatiky série R74 pomocí hořákové automatiky série EC/RM78 spočívá v několika krocích:. Zjištění přesného typu použité automatiky R74. Zjištění přesného typu použitého detektoru plamene 3. Pomocí tabulek na stránkách 4 až 7 vybrat vhodnou náhradní automatiku EC/RM78, nastavení konfiguračních propojek, provětrávací kartu a zesilovač signálu detekotoru plamene. Hořákové automatiky série EC7850 používají napájecí napětí 0-40VAC. Hořákové automatiky série RM7850 používají napájecí napětí 0VAC 4. Je-li používáno externí tlačítko resetu poruchy (např. automatika je uvnitř rozvaděče a resetovací tlačítko je umístěno na jeho čelním panelu, potom je nutné hořákovou automatiku EC/RM78 osadit i modulem dálkového resetu S780 a nebo modulem displeje s klávesnicí. 5. Detektor plamene zůstává původní. 6. Důkladné prostudování skutečného zapojení automatiky R74 na dané aplikaci. Vzhledem k univerzálnosti R74 docházelo velice často k poněkud nestandardním zapojením, která měla přizpůsobit automatiku pro daný projekt. Automatiky série EC/RM78 tato nestandardní zapojení řeší podobným způsobem. 7. Porovnání skutečného zapojení automatiky R74 se standardním zapojením automatiky EC/RM78 a příprava nového zapojení. Zvýšená pozornost by měla být věnována především přepojení bezpečnostních vstupů, manostatu vzduchu a koncových spínačů signalizůjících polohu servopohonu. Veškeré ostatní prvky lze přepojit bez větších komplikací. 8. Je-li spolu s hořákovou automatikou R74 používán také komunikační modul série Q74, bude nutné u nové automatiky EC/RM78 použít komunikační modul S780 a nové programové vybavení. V tomto případě se, prosím, obraťte na nejbližší pobočku firmy Honeywell. strana

3 Nová hořáková automatika EC/RM7850 je potom složena z těchto prvků:. základní prvky, které tvoří funkční náhradu za automatiky série R74: Základní modul - z tabulek na straně 4 až 6 vyberte vhodný typ Časovací provětrávací karta - z tabulek na straně 4 až 6 vyberte vhodný typ Zesilovač signálu detektoru plamene - z tabulky na straně 7 vyberte vhodný typ Základní montážní deska (Svorkovnice) - typ Q7800A Modul dálkového resetu S780 - viz text na straně, bod 4. další příslušenství, které není nutné pro provoz automatiky, ale může být použito pro zjednodušení obsluhy a servisu automatiky a nebo pro zapojení automatiky do nadřezeného řídícího systému: Modul displeje s klávesnicí - viz text na straně, bod 4. tento modul existuje v několika jazykových variantách Komunikační modul včetně programového vybavení - viz text na straně, bod 8 HOŘÁKOVÁ AUTOMATIKA EC/RM78 V ROZLOŽENÉM STAVU Modul displeje s klávesnicí nebo modul dálkového resetu Základní modul automatiky EC/RM7850 Základní montážní deska (Svorkovnice) Časovací provětrávací karta Zesilovač signálu detektoru plamene strana 3

4 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 Konfigurační propojky na EC/RM7850 Původní typ R74 Možná náhrada Časovací karta JR JR JR3 série EC/RM78 pro EC/RM7850 R74A043 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST0 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74 A043ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A043ST033 EC7850A07 ST7800A03 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST037 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST038 EC7850A07 ST7800A005 Odpojena Odpojena Ponechána R74A043ST044 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST047 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74A043ST30 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST30 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A043ST3 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A050 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST09 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A 050ST09 EC7850A ST7800A054 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST053 EC7850A080 ST7800A0 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST07 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpoj ena Ponechána R74A050ST30 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST3 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74A050ST33 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A050ST34 RM7850A09 ST7 800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74A068 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST0 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST08 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST0 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST05 RM7850A09 ST7800A005 Odpojena Odpojena Odpojena R74A076ST06 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechán a Odpojena R74A076ST07 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST030 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST035 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74A076ST039 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A076ST040 RM7850A07 ST7800A0 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST04 RM7850A09 ST7800A088 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R7 4A076ST05 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST056 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST057 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST058 RM7850A09 ST7800A039 Pone chána Ponechána Odpojena R74A076ST059 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST060 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Ponechána Odpojena R74A076ST073 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST075 RM 7850A07 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74A076ST304 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74A076ST308 RM7850A07 ST7800A039 Odpojena Ponechána Ponechána strana 4

5 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 (POKRAČOVÁNÍ) Konfigurační propojky na EC/RM7850 Původní typ R74 Možná náhrada Časovací karta JR JR JR3 série EC/RM78 pro EC/RM7850 R74B04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST06 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74B058ST048 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74B058ST049 EC7850A ST7800A03 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST055 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Po nechána R74B058ST06 EC7850A080 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74B058ST06 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST074 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74B058ST303 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74C007 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C007ST00 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C007ST043 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74C05 EC7850A ST7800A0 Odpojena Odpojena Ponechána R74C05ST006 RM7850A09 ST7800A0 Odpojena Odpojena Ponechána R74C03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST 0 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E00ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST033 EC7850A07 ST7800A03 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST037 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpoje na Ponechána R74E00ST038 EC7850A07 ST7800A005 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST044 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST047 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R74E00ST30 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST30 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00ST3 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E00 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST 09 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST09 EC7850A ST7800A054 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST03 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST053 EC7850A080 ST7800A0 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST07 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST30 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST3 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Ponechána R74E00ST33 EC7850A ST7800A 039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E00ST34 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R74E08 EC7850A ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST0 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST08 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST0 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST05 RM7850A09 ST7800A005 Odpojena Odpojena Odpoj ena R74E036ST06 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST07 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST030 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena strana 5

6 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH AUTOMATIK SÉRIE R74 POMOCÍ NOVÝCH AUTOMATIK SÉRIE EC/RM78 (POKRAČOVÁNÍ) Původní typ R74 Možná náhrada série EC/RM78 Časovací karta pro EC/RM7850 Konfigurační propojky na EC/RM7850 JR JR JR3 R74E036ST035 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST039 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74 E036ST040 RM7850A07 ST7800A0 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST04 RM7850A09 ST7800A088 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST04 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Ponechána R74E036ST05 RM7850A07 ST7800A039 Ponec hána Ponechána Odpojena R74E036ST056 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST057 RM7850A07 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST058 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST059 RM 7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST060 RM7850A09 ST7800A039 Odpojena Ponechána Odpojena R74E036ST073 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST075 RM7850A07 ST7800A039 Ponechána Odpojena Od pojena R74E036ST304 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Ponechána Odpojena R74E036ST308 RM7850A07 ST7800A039 Odpojena Ponechána Ponechána R74E069 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R74E077 EC7850A ST7800A039 Ponec hána Ponechána Odpojena R7408 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST06 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R7406ST048 EC7850A ST7800A039 Odpojena Odpojena Odpojena R7406ST049 EC7850A ST7800A03 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST055 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána R7406ST06 EC7850A080 ST7800A06 Ponechána Ponechána Odpojena R74 06ST06 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST074 EC7850A080 ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7406ST303 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Odpojena R7404 RM7850A09 ST7800A039 Ponechána Odpoj ena Ponechána R74059 EC7850A ST7800A039 Ponechána Odpojena Ponechána strana 6

7 TABULKA NÁHRAD PŮVODNÍCH ZESILOVAČŮ SINÁLU DETEKTORŮ PLAMENE NOVÝMI ZESILOVAČEMI ZE SÉRIE EC/RM78 Zesilovač signálu detektoru plamene pro R74 Odpovídající zesilovač signálu detektoru plamene pro EC/RM7800 Poznámka R73A0 R73B00 R73B08 R73B037 R733A00 R733B08 R733B06 R733B034 R747B0 R747B09 R747B037 R747C09 R7847A05 R7847A05 R7847A033 R7847A033 R7849A05 R7849A05 R7849A03 R7849A03 R7847B03 R7847B03 R7847B03 R7847C005 R747C07 R7847C005 R747C035 R7847C005 R7476A007 R7886A00 R7476A05 R7886A00 R706A008 R786A034 R706A06 R786A06 R706A04 R786A06 R736A009 R736A009 POZNÁMKY. U systémů s napájením 0V/40VAC může být pro ovládání clonky samokontroly některých detektorů plamene vyžadováno použit převodního transformátor 0/40VAC - 0VAC 0VA (není součástí dodávky). Pro přesné zapojení postupujte podle instrukčních listů dodávaných s detektorem plamene. Například velice často používaný detektor plamene typu C706A004 má 0V ovládání clonky samokontroly a vyžaduje tento transformátor. Dále se může jednat o detektory plamene typu C70E, nebo C7076A/D. U detektoru plamene typu C706A00 není tento transformátor nutný, jelikož má tento detektor svoji vlastní vnitřní úpravu napájení clonky samokontroly.. Zesilovač sigálu detektoru plamene typu R736A009 byl využíván pro vícehořákové aplikace. V případě, že máte tento zesilovač použitý, kontaktujte firmu Honeywell pro další pomoc s náhradou prostřednictvím automatiky EC/RM78. strana 7

8 Základní tabulka popisu přepojení jednotlivých svorek u automatiky série R74 a EC/RM78 Popis svorky Číslo svorky Číslo svorky Poznámka R74 EC/RM78 áze napájecího napětí 4 Nulový vodič napájení (N) Zemnění 3 a 7 () Dálkový reset 3 Svorka 3 na modulu S780 nebo S7800 Dálkový reset 5 Svorka 5 na modulu S780 nebo S7800 Napájení bezpečnostních prvků 6 a 7 (propojeno) 6 Bezpečnostní vstup 8 a 9 (propojeno) 0 Vstup řízení hořáku mezi 6-7 a Vodič ze svorek 6-7 (R74) na svorku 0 (EC78) Vodič ze svorky (R74) na svorku 6 (EC78) Vstup signalizace nízkého výkonu kotle Vstup signalizace plného výkonu kotle Manostat vzduchu 6-7 a 4 Vodič ze svorky 6-7 (R74) na svorku 6 (EC78) Vodič ze svorky 4 (R74) na svorku 7 (EC78) Předzapalovací blokování Nepoužito Propojka mezi svorky 4 a 7 Výstup zapalování 6 0 Pilotní ventil výstup přerušovaný 7 8 Pilotní ventil výstup trvalý 8 Výstup hlavního ventilu 9 9 Výstup ventilátoru 5 5 Výstup signalizace poruchy 0 3 Ovládání servomotoru společný 3 3 Ovládání servomotoru-nízký výkon Ovládání servomotoru-plný výkon 0 Ovládání servomotoru-modulace 4 Detektor plamene - svorka 8 () Detektor plamene - svorka 7 () Detektor plamene - clonka samokontroly clonka 30 POZOR!! na výstupní svorku pro napájení clonky samokontroly je převáděno napájecí napětí. Tzn. u automatik série EC78 = 0-40V, u automatik série RM78 = 0V. Pro další podrobnosti viz strana 7, schema na straně 0 a poznámka č. na této straně. Indikace signálu plamene mezi 3 a 3 Připojení na zesilovači signálu detektoru plamene. Komunikační linka mezi 33 a 34 S použitím modulu S780 - pro bližší informace kontaktujte firmu Honeywell POZNÁMKY. U systémů s napájením 0V/40VAC může být pro ovládání clonky samokontroly některých detektorů plamene vyžadováno použit převodního transformátor 0/40VAC / 0VAC 0VA (není součástí dodávky). Pro přesné zapojení postupujte podle instrukčních listů dodávaných s detektorem plamene nebo podle zapojení na straně této příručky. Například velice často používaný detektor plamene typu C706A004 má 0V ovládání clonky samokontroly a vyžaduje tento transformátor. Dále se může jednat o detektory plamene typu C70E, nebo C7076. U detektoru plamene typu C706A00 není tento transformátor nutný, jelikož má tento detektor svoji vlastní vnitřní úpravu napájení clonky samokontroly.. Je-li používáno externí tlačítko resetu poruchy (např. automatika je uvnitř rozvaděče, a resetovací tlačítko je umístěno na jeho čelním panelu, potom je nutné hořákovou automatiku EC/RM78 osadit i modulem dálkového resetu S780 a nebo modulem displeje s klávesnicí. strana 8

9 Interní a externí blokové schema automatiky R V ~ 50 Hz Připojení tlačítka dálkového resetu Připojení detektoru plamene Clonka samokontroly Komunikační výstup Ovládání hořáku Řízení na nízký výkon Řízení na plný výkon Manostat vzduchu Konfigurační propojka pro vícehořákové aplikace Zapalování Pilotní ventil (vypínaný) Pilotní ventil (trvalý) Havarijní vstupy Hlavní ventil Ventilátor Porucha NÍZKÝ VÝKON SPOLEČNÝ PLNÝ VÝKON MODULACE Výstup pro řízení servomotoru (řízení výkonu) ZNÁZORŇUJE ZPĚTNOU VAZBU KONTROLY STAVU RELÉ A NAPÁJENÍ VÝSTUPU SVORKY NA SVORKOVNICI RELEOVÝ KONTAKT (NO) CÍVKA RELÉ RELEOVÝ KONTAKT (NC) strana 9

10 Interní a externí blokové schema automatiky EC/RM7850 RUN/TEST PŘEPÍNAČ RESET TLAČÍTKO LED DIODY OBVOD BEZPEČNOSTNÍHO RELÉ ES 8 MIKROPROCESOR OBVOD ŘÍZENÍ RELÉ K K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K NAPÁJENÍ Automatiky EC7850 mají napájení 0-40VAC Automatiky RM7850 mají napájení 0VAC L N 4 30 Vac KONIURAČNÍ ČASOVACÍ KARTA PROPOJKY PROVĚTRÁNÍ SINÁL PLAMENE NASUNOVACÍ ZESILOVAČ SINÁLU PLAMENE ZPĚTNÁ VAZBA KONTROLY STAVU RELÉ A VÝSTUPŮ NAPÁJENÍ OVLÁDACÍ NAPÁJENÍ MĚŘÍCÍ SVORKY CLONKA N CLONKA 0-40 VAC CLONKA 0VAC POZOR! 3 3K DDL 6 ES3 ES 6K 3K LOS RS485 DDL KOMUNIKACE 3 LEENDA AL Porucha (Alarm) (v klidu rozpojen) ES Vstup koncového spínače nízkého výkonu ES Předzapalovací blokování ES3 Vstup koncového spínače plného výkonu AN Ventilátor IN Zapalování MODUL DISPLEJE S KLÁVESNICÍ RT 0 6 LD DÁLKOVÝ RESET 7 8K 8K 9K K PLNÝ VÝKON SPOLEČNÝ 3 NÍZKÝ VÝKON 5 MODULACE 4 K 4K 7K K 5K L áze napájecího napětí LOS Havarijní vstup LD Vstup manostatu vzduchu MV Hlavní ventil PV Pilotní ventil (vypínaný) PV Pilotní ventil (trvalý) RT Provozní a bezpečnostní termostaty a kontakty AL ZNÁZORŇUJE ZPĚTNOU VAZBU KONTROLY STAVU RELÉ A NAPÁJENÍ VÝSTUPU... RELEOVÝ KONTAKT (NO) RELEOVÝ KONTAKT (NC) CÍVKA RELÉ SVORKY PŘIPOJENÍ DETEKTORU PLAMENE (ZÁVISLÉ NA TYPU DETEKTORU PLAMENE) VNĚJŠÍ ZAPOJENÍ VNITŘNÍ ZAPOJENÍ IN PV PV MV AN AL Zajistěte vhodné vypínání a odpovídající jištění Při připojení fáze L přímo na vstup LOS musí být zajištěno minimálně jedno řízené vypnutí hořáku a opakování startovací sekvence v průběhu 4 hodin. 3 Hodnota výstupního napětí na svorce (napájení clonky samokontroly detektoru plamene) odpovídá hodnotě napájecího napětí hořákové automatiky - tzn. u série EC78 je napájení 0-40VAC, u série RM78 je napájení 0VAC. Bude-li s hořákovou automatikou série EC78 použit detektor plamene osazený clonkou samokontroly na 0VAC (např. detektor plamene typ C706A004, nebo typy C7076A,D), potom je nutné použít pro napájení této clonky převodní transformátor 0-40VAC / 0VAC (0VA). Tento transformátor není součástí dodávky firmy Honeywell. strana 0

11 Příklady typických zapojení nejběžnějších detektorů plamene Polovodíčový ultrafialový detektor se samokontrolní funkci (C706A) Polovodíčový ultrafialový detektor se samokontrolní funkci a nastavitelnou citlivostí (C7076A,D) CLONKA CLONKA VZDÁLENÝ DETEKTOR 7 3a 3b b 8 a L L ZEMĚNÍ C7076A NEBO C7076D SVORKOV- NICE 4 N MODRÁ ŽLUTÁ BÍLÁ BÍLÁ 3 L (L) L (N) EC7800 SÉRIE L 5 Ionizační elektroda X X Ultrafialový detektory (C707/C7035/C7044) otočlánek X MODRÁ BÍLÁ X Vodiče detektoru plamene jsou rozlišeny barvou izolace. Modrý vodič musí být připojen na svorku s označením písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé) a bílý vodič musí být připojen na svorku označenou písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé). Detekční UV trubice je závislá na polaritě zapojení. Přepólování vodičů (a to i krátkodobě) může způsobit poškození nebo zničení UV detektoru. Vodiče detektoru plamene jsou rozlišeny barvou izolace. Modrý vodič musí být připojen na svorku s označením písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé) a žlutý vodič musí být připojen na svorku označenou písmenem (na hořákové automatice nebo plaenovém relé). Detekční UV trubice je závislá na polaritě zapojení. Přepólování vodičů (a to i krátkodobě) může způsobit poškození nebo zničení UV detektoru. 3 Pro ovládání clonky samokontroly musí být použit převodní transformátor 0/40VAC / 0VAC 0VA (není součástí dodávky). 4 Hodnota výstupního napětí na svorce (napájení clonky samokontroly detektoru plamene) odpovídá hodnotě napájecího napětí hořákové automatiky - tzn. u série EC78 je napájení 0-40VAC, u série RM78 je napájení 0VAC. Bude-li s hořákovou automatikou série EC78 použit detektor plamene osazený clonkou samokontroly na 0VAC (např. detektor plamene typ C706A004, nebo typy C7076A,D), potom je nutné použít pro napájení této clonky převodní transformátor 0-40VAC / 0VAC (0VA). Tento transformátor není součástí dodávky firmy Honeywell. Detektor plamene typu C706A00 tento transformátor nevyžaduje. strana

12 Porovnání rozměrů automatik R74 A EC/RM78 Boční pohled Čelní pohled Svorkovnice Horní pohled Rozměry automatiky R74 vmilimetrech BURNER CONTROL SCROLL MODE SAVE BOČNÍ KRYT SUNDEJTE POUZE PRO ÚČELY MĚŘENÍ NA SVORKÁCH M395 Rozměry kompletně osazené hořákové automatiky EC/RM78 včetně Základní montážní desky Q7800A, v milimetrech irma Honeywell si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. 003 Honeywell s.r.o., Praha strana Honeywell spol. s r.o. Oddělení řízení spalování Na Strži 65/ Praha 4 Česká republika Tel: ax:

EC7830/EC7850 Série. Hořákové automatiky série EC7830/EC7850 PŘÍRUČKA VÝROBKU

EC7830/EC7850 Série. Hořákové automatiky série EC7830/EC7850 PŘÍRUČKA VÝROBKU EC7830/EC7850 Série Hořákové automatiky série EC7830/EC7850 PŘÍRUČKA VÝROBKU Základní informace Mikroprocesorové hořákové automatiky série EC/RM7800 jsou automatiky určené pro ovládání automatických plynových,

Více

DKG 972 Série. Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY

DKG 972 Série. Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY A Honeywell Company DKG 972 Série Hořákové automatiky série DKG 972 INSTRUKČNÍ LISTY Konstrukční vlastnosti Elektrické obvody automatik jsou umístěny do ohnivzdorného průhledného stavebnicového krytu.

Více

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY

DMG 971 Série. Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY A Honeywell Company DMG 971 Série Hořákové automatiky série DMG 971 INSTRUKČNÍ LISTY Konstrukční vlastnosti Mikroprocesor, elektronické součástky, výstupní relé a zesilovač signálu detektoru plamene jsou

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

R4348A,B Průmyslová plamenová relé

R4348A,B Průmyslová plamenová relé R4348A,B Průmyslová plamenová relé Technická dokumentace POUŽITÍ Tato relé jsou určena pro hořákové aplikace, kde mohou být použita jako: - jednoduchý reléový spínač - model R4348A, který indikuje přítomnost

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY

EXTERNÍ MODUL SIGNALIZACE PORUCHY PT55 X MS 1 EXTERNÍ MODUL MS1 SIGNALIZACE PORUCHY MS1 je externí modul pro systém signalizace poruchy kotlů a kaskádových kotelen. Krabička modulu signalizace MS1 se připojuje k termostatu PT55X. Při chybovém

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V C 201 Poruchová signalizace na DI lištu pro 8 vstupů 230VAC nebo 24VAC/DC, s napájením 230V PVA82 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové krabičce s krytím IP 40.

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Spínače. UNICA Top 10 AX 250 V 16 AX 250 V. UNICA Top, Airlink. Mechanismy -

Spínače. UNICA Top 10 AX 250 V 16 AX 250 V. UNICA Top, Airlink. Mechanismy - Spínače 10 AX 250 V P84029 P84243 P84010 MGU320130 MGU320312 MGU310130 P84214 MGU310312 P84030 Spínač jednopólový ř. 1 P84619 P84590 1 modul 1 modul Aluminium MGU320130 MGU310130 MGU3101T30 Grafi t MGU320112

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

KM113.02 - VERZE OUTDOOR

KM113.02 - VERZE OUTDOOR Komunikační modul pro ovládání klimatizačního zařízení LG KM113.02 - VERZE OUTDOOR TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Bezpečnostní předpisy Instalace Provoz a údržba OBSAH 1. Bezpečnost strana 3 2. Popis aplikace strana

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-094 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 NÁVOD k užití napěťového relé NR, NRT RTK 28-710_3 RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 N A P Ě Ť O V É R E L É NR, NRT Obsah: 1. Užití NR.... 3 2. Princip funkce... 3 3. Výstupy... 3 4. Parametry...

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Řídící jednotka YP-12-009 s LCD displejem pro motory 36V úhel hallových sond 120 max. 250W. Návod k obsluze

Řídící jednotka YP-12-009 s LCD displejem pro motory 36V úhel hallových sond 120 max. 250W. Návod k obsluze Řídící jednotka YP-12-009 s LCD displejem pro motory 36V úhel hallových sond 120 max. 250W Návod k obsluze Vlastnosti: Napájecí napětí 36V Pro motory 250W s hallovými sondami v úhlu 120 Podpora PAS s možností

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Nahradní díly na kotle DUA

Nahradní díly na kotle DUA Nahradní díly na kotle DUA Možné Cena Kč 24 24 24 24 30 30 28 28 Ses Poz Unical servisní velkoobchody náhrady bez DPH CT CK RT RK CT CK BT BK 2 28 95000081 11050902 8738101326 Armatura UT R kompletní 1

Více

Nástěnný regulátor Evolution TH

Nástěnný regulátor Evolution TH HS K 14001 01.2014 ástěnný regulátor Evolution TH Regulátor pro ovládání fancoilů, teplovzdušných jednotek, podlahových konvektorů a obdobných spotřebičů s EC nebo 3-rychlostními asynchronními 1-fázovými

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

RGB ovladač VM146. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento manuál!

RGB ovladač VM146. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento manuál! RGB ovladač VM146 1)Vypínač 2) Přepínač módu, výběr mezi módy "RGB" a "Effect" RGB mód: výstupní úrovně červené, zelené a modré mohou být individuálně měněny pomocí tlačítek nahoru a dolů. Mód Effect:

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Pneumatické řídicí prvky

Pneumatické řídicí prvky Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M 8 7 PTM2250T PTM2250T-M DESIGO I/O moduly Ovládací moduly Tříbodový výstup AC 24250 V, s vnitřním modelem zdvihu PTM2250T PTM2250T-M Signálový převodník pro připojení na P-bus, s tříbodovým řídícím výstupem

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Nová řada kontrolních relé C-Lynx

Nová řada kontrolních relé C-Lynx Nová řada kontrolních relé C-Lynx 1 Existují dva dobré důvody pro použití kontrolního relé : detekce abnormálního provozního stavu zásah zamezující vážnému poškození stroje Detekovat lze : sled a výpadek

Více

KbEMU emulátor USB klávesnice. Technická dokumentace

KbEMU emulátor USB klávesnice. Technická dokumentace KbEMU emulátor USB klávesnice Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Popis zařízení...3 2. Připojení...3 3. Ovladače...5 4. Signalizace...5 5.

Více

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT HIS 71 TL 400 TL 600 TOM TAR 1D MDS 10T HIS 71, TL 400, TL 600, TOM, TAR 1D, MDS 10T je stavebnicově řešená monitorovací soustava určená pro monitorování izolačního stavu zdravotnických izolovaných IT-sítí

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Dvouosá / tříosá indikace polohy

Dvouosá / tříosá indikace polohy Z89 Dvouosá / tříosá indikace polohy Napájení 24 VDC nebo 115/230 VAC Vstupy pro inkrementální snímače Externí vstup pro každou osu: nulování / reference Zápis reference Přídavná konstanta Absolutní a

Více

PE Ochranný vodič 11 Sign. kontakt přítomnosti napětí B L1 Fázový vodič zdroje "A" 14 Sign. kontakt přítomnosti napětí B N1 Nulový vodič zdroje "A" L

PE Ochranný vodič 11 Sign. kontakt přítomnosti napětí B L1 Fázový vodič zdroje A 14 Sign. kontakt přítomnosti napětí B N1 Nulový vodič zdroje A L UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REDUNDANTNÍ PŘEPÍNAČ RSA-16A 1) Základní specifikace Redundantní přepínač RSA-16A je určen k zajištění stálého zálohovaného síťového napětí ze dvou nezávislých zdrojů nebo sítí. Redundantní

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

MI-093. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-093. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-093 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N nucenné řízení MAX (maximální poloha) 100 % nucenné řízení MIN (minimální poloha) 0 %

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N nucenné řízení MAX (maximální poloha) 100 % nucenné řízení MIN (minimální poloha) 0 % echnický list NV2A--PC Komunikace schopný zdvihový pohon pro 2 a 3cestné zdvihové ventily přestavná síla napájecí napětí AC/DC 2 V ovládání spojité DC (0) 0. V...10 V, nastavitelné jmenovitý zdvih 20 mm

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10. www.infrasensor.cz

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10. www.infrasensor.cz Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10 www.infrasensor.cz Přednosti Dosah do 10m Plně automatické nastavení citlivosti SW sestaven pro práci ve venkovním prostředí Možnost montáže

Více

Vstupní terminál LOG3

Vstupní terminál LOG3 Vstupní terminál LOG3 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 od verze firmware: 2.41 Popis LOG3 v2,41.doc - strana 1 (celkem 8) Popis funkce Modul LOG3 slouží pro ovládání

Více

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS

MANUÁL. Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll CZE ENG FRA ITA SPA NLD RUS MANUÁL Termostat 230 V 24 V Standard Komfort Control s technologií microcontroll Vážený zákazníku Obsah Pořízením jednoho z termostatů typu Standard, Komfort nebo Control jste se rozhodli pro digitální

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.5 Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace automatická korekce ekvitermní křivky

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více