31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013"

Transkript

1 31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony, sady a materiálu I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_02_01_31 Vzdělávací oblast dle RVP Tematický celek dle ŠVP Předmět, obor, ročník Anotace Estetické vzdělávání Česká literatura 2. poloviny 19. století - májovci Český jazyk a literatura, OA, 2. a 4. ročník Pracovní list prezentuje základní údaje o životě a práci Jana Nerudy, součástí je rozbor díla Povídky malostranské. Řešením úkolů k ukázkám si žáci ověří porozumění textu, upevní poznatky a prohloubí vědomosti o tomto díle. Pracovní list slouží také pro opakování tématu k maturitní zkoušce. Realizátorem tohoto projektu je Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Život: Básník, prozaik, novinář, literární kritik. Jan Neruda Člen nového literárního sdružení, které se přihlásilo k odkazu K. H. Máchy. Mladí literáti založili almanach Máj, redaktorem se stal Josef Barák, dalšími přispívateli byli V. Hálek, K. Světlá, A. Heyduk, V. Šolc a R. Mayer. Svou tvorbou bojovali proti sociálnímu i národnostnímu útisku. Prosazovali pravdivý obraz skutečnosti = realismus a lidovost. Jejich cílem bylo povznést českou literaturu na světovou úroveň. narozen v Praze, rodina žila na Malé Straně studoval práva a filozofii cestoval Paříž, Egypt po návratu z cest pracoval v Národních listech a literárně tvořil Dílo Novinář napsal na 2000 fejetonů a novinářských próz na aktuální téma, uveřejňoval je pod značkou (trojúhelník), v tisku vycházely pod čarou (podčárník) některé vyšly souborně Různí lidé, Studie krátké a kratší, Žerty hravé a dravé Básník napsal šest básnických sbírek, některé básně zachycují tehdejší poměry v naší zemi, jiné mají silnou sociální motivaci Hřbitovní kvítí ve sbírce vyjádřen pesimismus, skepse, vliv básníkovy zkušenosti chudoba a nešťastná láska Knihy veršů sbírka rozdělena na 3 části a) básně jsou epické, sociální témata (Dědova mísa, Před fortnou milosrdných) b) básně lyrické, věnovány Otci, Matičce a Anně, vyjádřen rozdílný vztah k matce a otci, k němu našel cestu až na smrtelném loži c) básně příležitostné Vším jsem byl rád zamyšlení nad dosavadním životem Písně kosmické optimistické básně o vztahu člověka a kosmu, v básni A mluví člověk vyjadřuje víru ve schopnosti člověka a lidského rozumu a v sílu národa Balady a romance stírá se rozdíl mezi baladou a romancí, obsahem básní je často strana 1

3 motiv života, sbírka je vrcholem lidovosti Prosté motivy intimní a přírodní lyrika, sbírka rozdělena podle ročních dob, paralela proměny přírody s proměnou lidského života Zpěvy páteční sbírka vydána posmrtně, národní a vlastenecká lyrika, víra ve slavnou budoucnost národa Jen dál Prozaik Autor povídkového souboru z pražského prostředí Arabesky Trhani povídka ze života dělníků na stavbě železnice Povídky malostranské Literární druh: epika, próza Žánr: soubor 13 povídek Místo děje: Malá Strana v Praze Rozbor díla Povídky malostranské Téma: autor zachytil život obyčejných lidí na Malé Straně v době Nerudova dětství a mládí, podává obraz malostranského prostředí a mezilidských vztahů Některé povídky byly zfilmovány Týden v tichém domě, Slečna Máry Postavy: typizoval postavy Malé Strany i s povahovými rysy, vytvořil figurky Malé Strany v povídkách vystupuje řada postav živnostníci, obchodníci, úředníci, penzisté, bohatí i chudina, vytvářejí obraz typických lidských rysů i vlastností Kompozice: autor použil tří typů povídek: představil řadu drobných postav Týden v tichém domě, Figurky pečlivě vykreslil jednu scénu - Večerní šplechty, U tří lilií představil typy lidí s jejich výraznou individuální zvláštností Doktor Kazisvět, Hastrman, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku poslední povídka Figurky je kompozičně podobná první povídce realisticky a výstižně jsou zachyceny mezilidské vztahy, povahové rysy dějovost je oslabena, posílena je charakteristika postav Jazyk autor střídá humorný a satirický tón s vážným tónem užívá hovorový jazyk, pražské výrazy i básnické obraty jednotlivé postavy charakterizuje i jejich mluva strana 2

4 Děj Týden v tichém době píše o osudech obyvatel malostranského činžáku, kde žije rodina pana domácího, jejich dcera se chce provdat za staršího muže, nevěrného nadporučíka, dalšími obyvateli jsou paní Bavorová a její syn, chudí, ale velmi čestní lidé. V povídce vystupují další obyvatelé domu, autor seznamuje čtenáře s jejich osudy. Pan Ryšánek a pan Schlegl dlouholeté nepřátelství dvou obchodníků, protože se zamilovali do stejné ženy, je ukončeno až nemocí jednoho z nich. Přivedla žebráka na mizinu vystupuje zde zlá žebračka (baba miliónová), která dobrosrdečného pana Vojtíška, poctivého žebráka, pomluví, roznese o něm nepravdu, že je bohatý, lidé mu odmítnou dávat almužnu a on hladem zemře. A to vše jen z toho důvodu, že ji odmítl. O měkkém srdci paní Rusky stará paní navštěvuje všechny pohřby, ale hlavním záměrem návštěv je pomluva mrtvých. Večerní šplechty mladíci si na střeše sdělují různé příběhy ze studentského života. Doktor Kazisvět je příběh lékaře Heriberta, který poznal, že se u nebožtíka nejedná o smrt, ale o ztrnulost živého člověka, tím však zkazil plány pozůstalých. Hastrman život pana Rybáře se rázem zhroutil, když zjistil, že sbírka jeho polodrahokamů je bezcenná. Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku život hlavního hrdiny končí sebevraždou, neboť maloměstská společnost obchodníka s kroupami mezi sebe nepřijala. U tří lilií krásná, ale vnitřně zlá a necitlivá dívka očaruje svým tancem v hostinci za letní bouřky mladíka, přestože jí právě zemřela matka. Svatováclavská mše chlapec se nechá zavřít v kostele, aby viděl půlnoční mši, ale nakonec ji zaspí. Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1845, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno spiknutí chlapců bylo znemožněno, když jejich peníze na střelný prach propil hokynář. Psáno o letošních dušičkách je příběh dvou nápadníků, kteří se dvoří slečně Máry, ale oba se jí postupně vzdávají. Po letech se ona stará o jejich hroby. Figurky student vypráví zajímavé příběhy obyvatel činžovního domu. Ukázka č. 1 Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven?" Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu: Nemá to ceny - oblázky -." Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec, pro nás i pro vás. Vy jste sobě je pracně sebral - strýčku, nechte je, prosím, všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat - " Mysleli jste snad," šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, "že jsem bohat, a já vskutku - " Strýčku," pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku, copak nejsme vámi bohati? Moje děti by neměly dědečka, moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastni, vy jste naším požehnáním v domě - " strana 3

5 Úkoly: 1. Zařaďte dílo žánrově. 2. Ze které povídky je úryvek? 3. Označte dialog postav. 4. Čeho si rodina cení na staříkovi, když to nejsou peníze? 5. Jak složitá je syntax ukázky? 6. Proč autor užívá tvarů: bohat, bohati? 7. Obsahuje úryvek slova z knižní slovní zásoby? Ukázka č. 2 Parádní pohřební vůz byl teď průvod předjel a zastavil u brány. Kněží se obrátili, mládenci spustili máry pomalu k zemi a začalo kropení. Pak kočové povytáhli pohyblivý podklad vozu a mládenci zdvihli rakev, aby ji dali na vůz. Teď se to stalo! Buď že byl na jedné straně nadbytek sil, nebo na obou stranách zcela stejná neobratnost náhle rakev sjela užším koncem k zemi a víko s rachotem odskočilo. Mrtvola zůstala sice v rakvi, ale svezla se trochu do kolenou a pravá ruka se vymrštila přes rakev ven. Zděšení bylo všeobecné. Rázem nastalo ticho, že soused mohl slyšet tikot hodinek v sousedově kapse. Zraky všech se vpíjely v nehybnou tvář mrtvého rady. A zrovna vedle rakve stál doktor Heribert. Byl se právě branou vracel z nějaké procházky, kormidloval mezi hromadou lidí sice sem tam, ale náhle byl nucen zůstat stát zrovna za kněžími a teď byl šedivý jeho kabátek zrovna vedle černého rubáše umrlcova. To trvalo okamžik. Jaksi mimovolně chopil se Heribert svislé ruky, snad aby ji zase v rakvi umístil. Ale podržel ji v rukou svých, prsty jeho nepokojně hrály, a oči spočívaly pátravě na mrtvém obličeji před ním. Teď vztáhl ruku a rozevřel víčko pravého umrlcova oka. No, copak je to? houkl vtom Ostrohradský. Pročpak se to nespraví? Máme tak zůstat stát? Někteří mládenci vztahovali ruce. Pozor! vzkřikl malý Heribert hlasem k neuvěření širokým a zvučným. Ten muž není mrtev! Úkoly: 1. Zařaďte dílo žánrově. 2. Ze které povídky je úryvek? 3. Do jakého uměleckého směru dílo řadíme? 4. Jak souvisí obsah úryvku s názvem povídky? 5. Jak složitá je syntax ukázky? 6. Jaký je v ukázce pořádek slov? strana 4

6 Řešení: Ukázka č Literární druh epika, žánr povídka. 2. Hastrman. 3. Individuální řešení. Příklad dialogu: Nemá to ceny - oblázky -." Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec, pro nás i pro vás. Vy jste sobě je pracně sebral - strýčku, nechte je, prosím, všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat - " 4. Pravé bohatství nespočívá v hromadění majetku, ale v dobrých rodinných vztazích. 5. Syntax v ukázce není složitá, autor užívá jak vět jednoduchých, tak souvětí, vyskytují se i nedokončené výpovědi a přímá řeč. 6. Jmenný tvar bohat, bohati se běžně vyskytoval ve spisovné češtině 19. století. 7. Individuální řešení. Příklad: přec, bohat, vskutku Ukázka č Literární druh epika, žánr povídka. 2. Doktor Kazisvět. 3. Kritický realismus. 4. Podivínský lékař zachránil nebožtíka, kterého se rodina chystala pohřbít. On však nebyl mrtvý, pouze trpěl ztrnulostí. Tím ale lékař překazil plány rodiny na dědictví. Neruda tak ukázal, jak i nevážený člověk může být společnosti přínosný a naopak upozornil na přetvářku, která se vyskytuje i v rodinných vztazích. 5. Syntax v ukázce obsahuje věty jednoduché rozvité i souvětí. Text je doplněn přímou řečí. 6. Pořádek slov z dnešního pohledu je převrácený, odpovídá češtině 19. století. strana 5

7 Literatura POLÁŠKOVÁ, Taťána, Ivana DOROVSKÁ a Yvonne KONEČNÁ. Literatura pro 2. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2009, 3 sv. ISBN BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury vyd. Velryba, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce: pro střední školy. Vyd. 3. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, 88 s. ISBN SOCHROVÁ. Čtenářský deník k Literatuře v kostce. Vyd. 1. Praha: Fragment, 1998, 3 sv. ISBN NERUDA, Jan. Povídky malostranské. 1. vyd. Praha: Unholy cathedral, Michal Zítko, ISBN X. strana 6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Miroslava Zajíčková

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci, Jan Neruda Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/14_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci, Jan Neruda Číslo projektu:

Více

11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech

11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech 11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech Konec 50. let, nástup mladé generace proti historičnosti-literatura má opustit historické tradice a poznat soudobý národní

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 10. Realismus Světový realismus 1. Charakteristika období 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 3. Francouzský realismus Honore de Balzac Gustave Flaubert

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak Padesát tváří Jiřího Grätze aneb Dějinami českého básnictví trochu jinak Předmluva Dvojvrstevná je tato kniha. Měla by zobrazit vývoj české poezie od národního obrození až po naši dobu, obsahuje výkladové

Více

Bakalářská práce. Tři zastavení nad dílem Františka Hrubína (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta) Západočeská univerzita v Plzni

Bakalářská práce. Tři zastavení nad dílem Františka Hrubína (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta) Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Tři zastavení nad dílem Františka Hrubína (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta) Plzeň,

Více

INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA

INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA ROZBOR A TVORBA OBJEKTŮ INSPIROVANÁ BÁSNÍ ADAM A EVA JIŘINA KRÁSOVÁ 2012/2013 Vedoucí práce: Petr Jirout Střední škole Waldorfské lyceum Křepejského 1501/12, 149 00 Praha 4 Opatov Prohlášení studenta Prohlašuji,

Více

Literatura pro děti a mládež

Literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež Distanční text Olga Kubeczková Obsah 1. Úvod 4 2. Literatura pro děti a mládež v počátcích 6 2.1 Počátky 6 2.2 Národní obrození 11 2.3 Folklor 17 2.4 Shrnutí kapitoly o počátcích

Více

ŠKOLA V RYTMU KLASIKY

ŠKOLA V RYTMU KLASIKY METODICKÝ MATERIÁL Martina ROZSYPALOVÁ, Iva ROZSYPALOVÁ, Taťána MIKULSKÁ, Jana CACHOVÁ ŠKOLA V RYTMU KLASIKY SPOLEČNOST PRO KVALITU ŠKOLY, o.s. www.kvalitaskoly.cz ŠKOLA V RYTMU KLASIKY Metodický materiál

Více

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2

OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1. ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 1 OBSAH ČÍSLA: PRVNÍ KROK Úvodník - Štěpán Kohout...1 ROZHOVOR KROKU Ivo Vysoudil s Helenou Lisickou...2 KNIHOVNICTVÍ DRŽÍ KROK Mezinárodní seminář CASLIN 2004 - Věra Jurmanová, Petr Škyřík...5 Udělení

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

15. Meziválečná próza

15. Meziválečná próza 1 15. Meziválečná próza I. Okruh autorů kolem Lidových novin - K. Čapek, J. Čapek, E. Bass, K Poláček Karel Čapek (1890 1938) - narodil se v Malých Svatoňovicích, jeho otec byl lékař, měl 2 sourozence:

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2012 Bc. Gabriela Dohnalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více