Kralický. zpravodaj PROSINEC Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kralický. zpravodaj PROSINEC 2012. Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce"

Transkript

1 Kralický PROSINEC 2012 zpravodaj Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce

2 2

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, sice je to neuvěřitelné, jak čas rychle utíká, ale je to tak, že za pár dní zase budeme o rok starší, někteří možná i trochu chytřejší, při čemž si ale nejsem zcela jist, zda lidová moudrost, která to tvrdí, je vždy zcela pravdivá. Naopak mi osobně připadá, čím jsem starší a možná toho i trochu více vím, že přestávám spoustě věcí rozumět a tak se raději věnuji už a jen výhradně dění v Kralicích a ve svém okolí, s přísným zákazem sledování poledních debat, partií, představování prezidentských kandidátů a dokonce v poslední době i čtení některých novin, případně sledování televizních zpráv. Najednou už mi stačí jen každodenní přehled na internetu, kde si mohu vybrat to, co mne zajímá. Aby to bylo stejné také u tohoto článku i pro Vás, jen heslovitě nejpodstatnější z letošního roku a náznak roku příštího, ve kterém zřejmě nejdůležitější, mimo běžné práce a úkoly, budou oslavy výročí 400 let vydání Bible, ani ne tak pro tyto oslavy a výročí, ale pro podstatu věci samotnou. Podstatu, ke které by se ta naše dnešní společnost už jednou konečně měla a musí vrátit, pokud budeme chtít obstát ve srovnání se světem, ve srovnání s ostatními národy, z nichž některým, respektive jejich příslušníkům, nejde moc na rozum, cože tady u nás v poslední době vlastně vyvádíme. Nicméně vraťme se k letošnímu dění v Kralicích, kde důležité byly rekonstrukce kotelen ZŠ a MŠ, dokončení cesty v Horních Lhoticích, rekonstrukce kuchyně MŠ. Ve školce snad navíc budou mít radost i rodiče dětí, které mají pro spaní ve školce nové postýlky, deky a povlečení, takže v příštím roce odpadne starost rodičů s praním, stejně tak jako odpadnou starosti s donáškou většiny dalších věcí, včetně papírů a jiných součástí výbavičky, kterou děti měly do školky letos donést. Jinak, zmiňovat se o práci po obci, jako jsou chodníky, práce v obecním lese a další, je zřejmě vcelku zbytečné, protože ti, kteří chtějí vidět a slyšet, vědí, co a jak se dělá, udělalo, stejně tak jako ví, co se případně nedaří. Tady asi největším problémem, se kterým si na rozdíl od jiných záležitostí zřejmě nebudeme umět zcela uspokojivě poradit, (bez toho, že bychom rezignovali a něco tolerovali) jsou množící se krádeže, ať již soukromého nebo obecního majetku, kdy se jedná o krádeže dřeva, nafty a dalších drobností, až třeba po krádež poloroštů a dalšího železa z lávky rybníka Nad Práchovnou. Mimo tohoto problému s nenechavci, také asi budou přetrvávat potíže při věčném boji s lidskou hloupostí, kdy jeden příklad za všechny, příklad, při němž budeme zhruba po 500 letech přejmenovávat rybník Pivovárek na žabník někdy v jarních měsících po té, až naučíme přes zimu prchat obyvatele Domu s pečovatelskou službou podle nově zpracované dokumentace zdolávání požáru DPS, dokumentace podle novely zákona, z níž mají nájemníci v každém bytě na vnitřní straně svých vchodových dveří základní schéma s vyznačením místa, kde se právě nachází, aby si před prcháním v systému Krhounek lépe uvědomili, že jsou skutečně ve svém vlastním bytě. Přes všechny trampoty, jako vždy, ale i v tom letošním roce, se kterým se za pár dní rozloučíme, bylo zřejmě víc toho, co se podařilo, kdy v této souvislosti chci poděkovat všem za jejich práci pro jejich organizace, pro obec a tím vlastně pro všechny naše spoluobčany, kterým musím také poděkovat třeba jen i za jejich pochopení při potížích spojených s rekonstrukcí elektrické sítě a veřejného osvětlení, ale i dalších věcí a záležitostí, které bohužel nevycházely úplně přesně podle našich společných představ. 3

4 Vážení spoluobčané, na sklonku letošního roku mi dovolte, abych Vám všem popřál za obecní zastupitelstvo, ale i jménem svým, příjemné prožití šťastných a veselých svátků vánočních, pokud možno v kruhu Vašich blízkých a hlavně pak vnoučat a dětí s jejich štěstím rozzářenýma očima, které bývají vždy tou nekrásnější ozdobou nejen svátků samotných, ale celkově našich domovů. Do nového roku, pak Vám společně s přáním všeho nejlepšího, přeji za obecní zastupitelstvo zejména hodně zdraví, štěstí a pohody ve Vašem okolí, protože skutečně není pro nás všechny nic důležitějšího a potřebnějšího než zdraví, trocha štěstí a hodně pochopení a lásky těch kolem nás. starosta obce INFORMACE SPOZ Dne se v místní Sokolovně uskutečnila již tradiční Mikulášská nadílka. Zahájily ji děti z mateřské školy a myslím, že se jim vystoupení velmi vydařilo. Po krátkém tanečním dovádění přišel mezi děti Mikuláš, samozřejmě s čerty a anděly. Mikuláš si k sobě zval jednotlivé ročníky nebo třídy a po splnění jednoduchého úkolu naděloval. Každé z dětí, které do Sokolovny přišlo a bylo jich okolo stovky, dostalo Adventní kalendář a čokoládovou figurku Mikuláše. I když se některé děti zpočátku bály, úkol splnily všechny a tak si spokojeně odnášely nadílku domů. Nakonec Mikuláš se svou družinou navštívili některé z dětí doma. Poděkování patří Obci Kralice za zakoupení dárků, TJ Sokol za zapůjčení Sokolovny a velký dík mládeži za zajištění celé akce. Dne , tentokrát mimořádně v hod se v Památníku Bible uskuteční tradiční adventní koncert, jehož výtěžek půjde na dobročinné účely. Pozvánku na něj najdete v tomto Zpravodaji a my se budeme těšit, že si nenecháte ujít příjemný adventní podvečer. První sobotu v novém roce, tedy 5. ledna 2013, se také již tradičně, uskuteční Tříkrálová sbírka. Navštívíme Vás v době od 9.00 hod a věříme, že i v této nelehké době, najdeme Vaše srdce otevřená. Snad se i při této sbírce podaří zajistit, aby tři králové projeli obcí na koních. Ze SPOZ je to pro tento rok již všechno. Dovolte mi, abych Vám jménem nás všech, popřála poklidný zbytek adventu, požehnané Vánoce a šťastné vykročení do roku Za SPOZ Jana Nekudová. 4 Za SPOZ Jana Nekudová

5 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V KRALICÍCH V měsíci listopadu letošního roku v Kralicích probíhaly výměny sloupů elektrického vedení. Toho využili archeologové z Muzea Vysočiny v Jihlavě dr. Milan Vokáč, Bohumil Dvořáka a Mgr. Jan Knotek a přijeli prozkoumat vykopané díry na nové sloupy. Největší úspěch měli u cesty kolem kostela, ulice Martinská. Archeologové našli úlomky keramiky a také kostru. 5

6 Co se týká zlomků keramiky, byla to keramika z období hradištního (tj. období století), dále úlomky keramiky z století. Starší nalezené úlomky keramiky pocházejí z počátku založení Kralic období slovanské mladohradištní (11. a 12. století). Počátky osídlení dnešních Kralic lze předpokládat v 10. Století, kdy přicházeli první kolonisté do tohoto kraje podél řeky Oslavy. Zbudovali si zde hradisko, které v mladší době hradištní přeměnili v románský dvorec. Existence dvorce je prokázaná pohřebištěm v prostoru kostela sv.martina, výzkumem v šedesátých letech minulého století dr. Fialovou. Již dříve byla mladohradištní keramika nalezena v Kralicích v místech dnešního domu pana Jaroslava Šarouna, ul. Ve Zmolách, tak i v oblasti bývalého zdravotního střediska a přilehlé zahradě a na tvrzi. Zlomky keramiky, nalezené v současné době, jsou z hmoty s příměsí tuhy (grafitu), výzdoba se skládá z rytých vlnic, do šroubovice vinutých žlábků. Nalezenou kostru našli archeologové v místě končící kostelní venkovní zdi, směrem na východní světovou stranu,ve výkopu určený pro nový sloup. Dle názoru dr.vokáče se jednalo o pohřeb dítěte, podle zlomků keramiky v hrobové jámě je kostra asi z století. Archeologové kostru vyjmuli a odvezli k antropologickému posudku. Tato zmíněná událost velice zaujala i místní školáky, kteří cestou z obědu obdivovali starou kostru a krátký výklad od dr. Vokáče. O těchto současných archeologických nálezech byl článek také v Horáckých novinách. Informace jsem konzultovala s dr.vokáčem. Monika Doležalová Z PAMÁTNÍKU BIBLE KRALICKÉ Zvolna končí hlavní návštěvní sezóna v Památníku Bible kralické. Už dnes můžu říct, že to byl úspěšný rok, protože do Památníku Bible kralické zavítalo skoro 5000 zájemců o Bibli kralickou. Zmínila bych aspoň některé zajímavé návštěvy letošního roku. 6

7 V dubnu přijela do Památníku skupina 40 polských studentů z Poznani a Lešna, v rámci projektu Brána jazyků otevřena. Protože Lešno bylo posledním místem, kde pracovala kralická tiskárna jednoty bratrské a také v Lešně působil J. A. Komenský, tak v jejich programu nesměla chybět návštěva Kralic. Skupinu vedla pí. Jana Šubrová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. K dalším významným a vzácným hostům Památníku patřila návštěva pí. Feline Haugwitz, vdovy po Karlu Antonínu Haugwitz, který zemřel v ČR roku 1995, při setkání rodu v Náměšti n. Osl. Paní Feline byla v Památníku 16. září. A ještě bych zmínila jednu skupinu návštěvníků ze dne 27. listopadu, kdy Památník navštívila skupina 20 seniorů,v doprovodu terapeutek, z Domova seniorů v Třebíči (na snimku), kteří přijeli v rámci projektu Turistikou k aktivnímu stáří, zařazeného pod Národní program Zdraví a zdravé stárnutí. Ve skupině byli vozíčkáři, senioři s chodítky nebo s francouzskými holemi. I přes tyto handicapy zvládli všichni celou prohlídku Památníku, tvrze i kostela a odjížděli velice spokojeni. Koordinátorem projektu v oblasti Vysočina byl Bc. Arnošt Sobotka. Všichni návštěvníci, kteří zavítají do Kralic a hlavně do Památníku, jsou cennými hosty. Protože v příštím roce proběhnou oslavy Výročí Bible kralické (jednodílky), tak si myslím, že návštěvníků bude ještě více. Monika Doležalová Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ Hasiči Kralice nad Oslavou Děkujeme všem členům a příznivcům za jejich obětavou práci a stálou podporu v uplynulém roce 2012 a přejeme požehnané Vánoce a šťastný nový rok výbor SDH Kralice nad Oslavou FC Kralice Děkujeme všem našim členům, ale i fandům a příznivcům za Vaši podporu a přízeň a přejeme klidné a příjemné prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce Společně s Vámi si budeme přát, aby nám to v příštím roce dobře kopalo, a aby bylo na co se dívat. Veronika Rousová 7

8 Tělocvičná jednota Sokol Kralice nad Oslavou Kralické hody 2012 Již tradičně proběhly v obci Martinské hody. Pod trpělivým vedením paní Mgr. Jany Nekudové probíhaly od září nácviky Besedy. Letos byl zájem o stárkovství slabší, o velké absenci některých přihlášených nemluvě. Nicméně poděkování patří všem zúčastněným za realizaci výzdoby sokolovny a úpravy jejího okolí, ale především za vlastní přípravu na hodové veselí, které vyvrcholilo hodovou zábavou s tradičním tancem Besedy na úvod. Letošní počasí nebylo ke stárkům vlídné, tak jako vloni. Po zkušenostech z loňska neobcházeli stárci Lhotice. Díky příspěvkům a účasti občanů, kteří aktivně podporují tuto tradici v naší obci můžeme v jejím pořádání nadále pokračovat. Všem, kteří tak činí patří velké poděkování Návštěvnost taneční zábavy byla srovnatelná s minulým rokem, zejména mladí lidé do 30-ti let drží pomyslnou taktovku v účasti na podobných akcích. Většina občanů, střední generací počínaje, zůstává pravděpodobně doma a podporovat podobné akce asi nehodlá. Soutěž o nejlepší guláš a pálenku V sobotu proběhl v sokolovně pod záštitou starosty obce a TJ Sokol v pořadí již 3. ročník soutěže o nejlepší guláš a pálenku. Hodnotilo se tentokráte 14 vzorků guláše a 17 vzorků pálenky. Akce byla doprovázena živou hudbou, takže o zábavu bylo postaráno. Guláše byly opět hodnoceny ve dvou kategoriích - standardní a přívlastkové. Pálenka byla hodnocena v jedné kategorii. V kategorii standardní guláše bylo pořadí 1. místo - Rostislav Břoušek (zvěřinový) 2. místo - Vlastimil Malý (hovězí) 3. místo- Dana Vrbová (hovězí); v kategorii přívlastkové bylo pořadí 1.místo - Václav Doležal (segedin) 2. místo - Monika Doležalová (bramborový) 3. místo - Helena Dračková vz. č.3 (segedin). V kategorii pálenek bylo pořadí 1. místo Caska David (třešeň) 2. místo - Tomek David (slivovice) 3. místo - Doležalová Jana (slivovice). Výherci byli obdarováni hodnotnými cenami. Akce se oproti loňskému roku zúčastnilo občanů o trochu méně. Díky novému systému hodnocení, které bylo rychlé, jednoduché a přehledné, se neobjevily žádné dřívější problémy. Vyhodnocení bylo provedeno v nejzazším možném termínu a pak už se zúčastnění mohli v klidu bavit poslechem i tancem, což bylo i jedním z důvodů pořádání akce. Dle ohlasu většiny zúčastněných se akce opět velmi líbila. Na závěr patří poděkování všem občanům, kteří poskytli hodnotící vzorky a samozřejmě obci za pomoc při realizaci této akce. Podrobné vyhodnocení naleznete na na Facebooku TJ Sokol Kralice nebo na nástěnce u sokolovny. Pozvánka na Sokolský ples 2013 V sobotu 16. února 2013 proběhne v sokolovně tradiční sokolský ples,na který srdečně zveme všechny občany. Těšíme se na podporu cestou hojné účastí a předem děkujeme všem za poskytnuté ceny do tomboly. 8

9 Poděkování Touto cestou bychom chtěli veřejně vyjádřit poděkování paní Marii Neklapilové, Lesní Jakubov 7, za sponzorský dar a to ušití padáku pro děti do cvičení probíhajícího v sokolovně. Děkujeme Lenka Matoušková, Riana Vojtíšková a děti. výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou Zprávičky z naší stájičky Sportovní sezónu 2012 zakončili Honzík se zapůjčenou klisnou Lilií na Mistrovství české republiky v paradrezuře v Hradištku u Sadské na výbornou, vyhráli a získali tak titul mistra republiky již po osmé. Byl to letos opravdu velký zážitek, protože dosáhnout takového úspěchu s mladou klisnou, se kterou se Honzík znal teprve pár měsíců, byl opravdu velký úspěch a radost pro nás všechny. Přenos ze závodů a rozhovor s jezdci jsme měli možnost sledovat v televizi na ČT4. Moc nás to potěšilo, že i veřejnost je seznámena s činností handicapovaných sportovců. Ve dnech 1. a bylo pro paradrezurní jezdce uspořádáno soustředění v Herouticích s anglickým trenérem ClivemMilkinsnem, kterého jsme se zúčastnili s Lilií. Velmi se nám líbilo a bylo přínosem do naší další práce, což má být v příštím roce Mistrovství Evropy v Dánsku. Děkujeme za spolupráci a podporu našim přátelům a sponzorům. Přejeme vám krásné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2013! Stáj Honzík Kralice 9

10 INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL EKOPROGRAM V MŠ SPOLUPRÁCE S DDM NÁMĚŠŤ N.OSL. Děkujeme zaměstnancům DDM Náměšť nad Oslavou za pěkné dopoledne s podzimní tématikou, kdy si děti zábavnou formou vyzkoušely poznávat druhy stromů, jejich plody a druhy hub. Na závěr si každý vytvořil krásného ježečka z keramické hlíny. 10

11 VÁNOČNÍ PEČENÍ ANEB CHYSTÁME SE NA VÁNOCE VE ŠKOLCE, MALÍ, VELCÍ, HOLKY, KLUCI 11

12 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V MŠ SPOLUPRÁCE SE ZAHRADNICTVÍM MATÚŠŮ HORNÍ LHOTICE Děkujeme zaměstnancům zahradnictví Matúšů za pěkné dopoledne s vánoční tématikou, kdy si děti (s opravdu jen malou dopomocí) vytvořily krásné vánoční svícny, které jim doma udělají radost. POZVÁNKA NA AKCI DO MŠ KRALICE V ROCE 2013: v 15 hod. se v MŠ Kralice uskuteční zajímavá přednáška speciální pedagožky Mgr. Bínové z pedagogicko-psychologické poradny Brno na téma: Školní zralost dětí před vstupem do ZŠ zejména pro rodiče předškolních dětí. Zváni jsou i ostatní zájemci. 12

13 PF 2013 Krásné, pohodové a radostné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2013 přejí všem děti a zaměstnanci MŠ Kralice nad Oslavou. Vážení rodiče a milí občané Kralic! Dovolte nám, abychom Vás se závěrem kalendářního roku 2012 již tradičně pozdravili. V naší mateřské a základní škole jsme pracovali stejně jako předešlé roky. Snažili jsme se dodržet všechny plány a cíle, které jsme si na začátku roku stanovili. Odrazem naší práce byla reakce dětí. Žádné z nich neodnesli čerti, kteří hudrovali v sokolovně, což je dobré znamení. Naopak Mikuláš nadělil všem, které přišly, zarecitovaly a splnily úkoly. Toto setkání se vydařilo a dětem se líbilo. Zbývá ještě navodit pravou vánoční atmosféru třídními besídkami v mateřské škole a odpolední besídkou v základní škole, na kterou jste všichni srdečně zváni. Chtěli bychom poděkovat za opravy v budovách mateřské i základní školy, které byly potřebné k provozu a bez nichž bychom nemohli začít nový rok. Ten ať je tím, který vyplní Vaše přání a Vy budete plni síly a chuti zvládat všechny životní situace. Hodně zdaru, zdraví, porozumění a radosti Vám přeje kolektiv ZŠ a MŠ! Loď HORÁCKO vyplouvá z přístaviště Kramolín ve dnech 15.,16., 22., 23.,5., 26. a a vždy ve 13:00 hod. Dále pak budeme plout každou sobotu a neděli se na lodi uskuteční ADVENTNÍ KONCERT a cestující dostanou dáreček pod stromeček 25. a si pochutnají na skvělém vánočním punči se rozloučíme se starým rokem 1.1. přivítáme nový rok

14 Zavedená finanční společnost s dlouholetou tradicí - OVB Allfinanz, a.s. nabízí občanům využití bezplatné finanční poradny, která byla od listopadu 2012 zřízena ve vaší obci. Jsme zde proto, abyste ušetřili čas a efektivně nakládali se svými penězi. Poradna vám pomůže řešit: - optimalizaci rodinných financí jak neplatit víc, než mám - vytváření finančních rezerv, spoření - oddlužení, řešení exekucí - zajištění rizika pojištění osob a majetku - zabezpečení na stáří - daňovou optimalizaci využití státních dotací - cesty k vlastnímu bydlení úvěry, hypotéky a refinancování - vklady a investice - finanční osvětu mezi lidmi přednášky, individuální konzultace Provozní doba: pondělí a středa dle telefonické domluvy Kontaktní osoba: R2 - Ing. Josef Jánský, tel Odpovědná vedoucí: VR - Zuzana Matoušková, tel

15 Pro nově zřizované finanční poradny ve vašem regionu přijmeme spolupracovníky na pozici Asistent/ka finančního poradce Požadujeme: komunikativnost, slušné vystupování. Nabízíme: individuální pracovní dobu, zajímavé finanční ohodnocení. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná také pro studenty, ženy na mateřské či aktivní důchodce. Pro bližší informace kontaktujte: Zuzana Matoušková odpovědná vedoucí tel Pro nově zřizované finanční poradny ve vašem regionu hledáme vhodné uchazeče na pozici Vedoucí finančních poraden Požadujeme: min. SŠ vzdělání, ŽL, zkušenosti s řízením a vedením kolektivu, komunikativnost, odpovídající vystupování, pracovní nasazení. Nabízíme: flexibilní pracovní dobu, zajímavé finanční ohodnocení, firemní benefity, osobní růst a kariérní postup. Nástup možný ihned. Pro bližší informace kontaktujte: Zuzana Matoušková odpovědná vedoucí tel

16 KRALICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 Čtvrletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou 14. prosince 2012, reg. MK ČR E Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, telefon Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, náklad 430 výtisků 16

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO

KATALOG PF 2016. Veselé vánoce. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. Pf 2016. a štastný Nový rok. Pf 2016. Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOGO VAŠE LOGO KATALOG PF 2016 Formát DL na šířku (210 x 99 mm). VAŠE LOG OGO D1 D2 D3 D4 D5 D6 a štastný Nový rok D7 D8 D9 D10 D11 D12 a štastný Nový rok D13 D14 Formát A6 na výšku (105 x 148 mm). A1 A2 A3 D15 D16 a

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2015

V Ř E S K O V Á K prosinec 2015 V Ř E S K O V Á K prosinec 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v uplynulém roce se nám podařilo nejen účelně investovat do obecního majetku, ale i dvě větší akce, historicky 1.Workcamp a tradiční setkání

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obsah. Novinky o prázdninách

Obsah. Novinky o prázdninách 8. vydání 2014 Novinky o prázdninách Obsah Novinky o prázdninách 2 Vánoční výstava 2013 5 Ptáme se vedení školy 8 Svět ICT 9 Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhlo v naší škole mnoho událostí.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více