Kralický. zpravodaj PROSINEC Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kralický. zpravodaj PROSINEC 2012. Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce"

Transkript

1 Kralický PROSINEC 2012 zpravodaj Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce

2 2

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, sice je to neuvěřitelné, jak čas rychle utíká, ale je to tak, že za pár dní zase budeme o rok starší, někteří možná i trochu chytřejší, při čemž si ale nejsem zcela jist, zda lidová moudrost, která to tvrdí, je vždy zcela pravdivá. Naopak mi osobně připadá, čím jsem starší a možná toho i trochu více vím, že přestávám spoustě věcí rozumět a tak se raději věnuji už a jen výhradně dění v Kralicích a ve svém okolí, s přísným zákazem sledování poledních debat, partií, představování prezidentských kandidátů a dokonce v poslední době i čtení některých novin, případně sledování televizních zpráv. Najednou už mi stačí jen každodenní přehled na internetu, kde si mohu vybrat to, co mne zajímá. Aby to bylo stejné také u tohoto článku i pro Vás, jen heslovitě nejpodstatnější z letošního roku a náznak roku příštího, ve kterém zřejmě nejdůležitější, mimo běžné práce a úkoly, budou oslavy výročí 400 let vydání Bible, ani ne tak pro tyto oslavy a výročí, ale pro podstatu věci samotnou. Podstatu, ke které by se ta naše dnešní společnost už jednou konečně měla a musí vrátit, pokud budeme chtít obstát ve srovnání se světem, ve srovnání s ostatními národy, z nichž některým, respektive jejich příslušníkům, nejde moc na rozum, cože tady u nás v poslední době vlastně vyvádíme. Nicméně vraťme se k letošnímu dění v Kralicích, kde důležité byly rekonstrukce kotelen ZŠ a MŠ, dokončení cesty v Horních Lhoticích, rekonstrukce kuchyně MŠ. Ve školce snad navíc budou mít radost i rodiče dětí, které mají pro spaní ve školce nové postýlky, deky a povlečení, takže v příštím roce odpadne starost rodičů s praním, stejně tak jako odpadnou starosti s donáškou většiny dalších věcí, včetně papírů a jiných součástí výbavičky, kterou děti měly do školky letos donést. Jinak, zmiňovat se o práci po obci, jako jsou chodníky, práce v obecním lese a další, je zřejmě vcelku zbytečné, protože ti, kteří chtějí vidět a slyšet, vědí, co a jak se dělá, udělalo, stejně tak jako ví, co se případně nedaří. Tady asi největším problémem, se kterým si na rozdíl od jiných záležitostí zřejmě nebudeme umět zcela uspokojivě poradit, (bez toho, že bychom rezignovali a něco tolerovali) jsou množící se krádeže, ať již soukromého nebo obecního majetku, kdy se jedná o krádeže dřeva, nafty a dalších drobností, až třeba po krádež poloroštů a dalšího železa z lávky rybníka Nad Práchovnou. Mimo tohoto problému s nenechavci, také asi budou přetrvávat potíže při věčném boji s lidskou hloupostí, kdy jeden příklad za všechny, příklad, při němž budeme zhruba po 500 letech přejmenovávat rybník Pivovárek na žabník někdy v jarních měsících po té, až naučíme přes zimu prchat obyvatele Domu s pečovatelskou službou podle nově zpracované dokumentace zdolávání požáru DPS, dokumentace podle novely zákona, z níž mají nájemníci v každém bytě na vnitřní straně svých vchodových dveří základní schéma s vyznačením místa, kde se právě nachází, aby si před prcháním v systému Krhounek lépe uvědomili, že jsou skutečně ve svém vlastním bytě. Přes všechny trampoty, jako vždy, ale i v tom letošním roce, se kterým se za pár dní rozloučíme, bylo zřejmě víc toho, co se podařilo, kdy v této souvislosti chci poděkovat všem za jejich práci pro jejich organizace, pro obec a tím vlastně pro všechny naše spoluobčany, kterým musím také poděkovat třeba jen i za jejich pochopení při potížích spojených s rekonstrukcí elektrické sítě a veřejného osvětlení, ale i dalších věcí a záležitostí, které bohužel nevycházely úplně přesně podle našich společných představ. 3

4 Vážení spoluobčané, na sklonku letošního roku mi dovolte, abych Vám všem popřál za obecní zastupitelstvo, ale i jménem svým, příjemné prožití šťastných a veselých svátků vánočních, pokud možno v kruhu Vašich blízkých a hlavně pak vnoučat a dětí s jejich štěstím rozzářenýma očima, které bývají vždy tou nekrásnější ozdobou nejen svátků samotných, ale celkově našich domovů. Do nového roku, pak Vám společně s přáním všeho nejlepšího, přeji za obecní zastupitelstvo zejména hodně zdraví, štěstí a pohody ve Vašem okolí, protože skutečně není pro nás všechny nic důležitějšího a potřebnějšího než zdraví, trocha štěstí a hodně pochopení a lásky těch kolem nás. starosta obce INFORMACE SPOZ Dne se v místní Sokolovně uskutečnila již tradiční Mikulášská nadílka. Zahájily ji děti z mateřské školy a myslím, že se jim vystoupení velmi vydařilo. Po krátkém tanečním dovádění přišel mezi děti Mikuláš, samozřejmě s čerty a anděly. Mikuláš si k sobě zval jednotlivé ročníky nebo třídy a po splnění jednoduchého úkolu naděloval. Každé z dětí, které do Sokolovny přišlo a bylo jich okolo stovky, dostalo Adventní kalendář a čokoládovou figurku Mikuláše. I když se některé děti zpočátku bály, úkol splnily všechny a tak si spokojeně odnášely nadílku domů. Nakonec Mikuláš se svou družinou navštívili některé z dětí doma. Poděkování patří Obci Kralice za zakoupení dárků, TJ Sokol za zapůjčení Sokolovny a velký dík mládeži za zajištění celé akce. Dne , tentokrát mimořádně v hod se v Památníku Bible uskuteční tradiční adventní koncert, jehož výtěžek půjde na dobročinné účely. Pozvánku na něj najdete v tomto Zpravodaji a my se budeme těšit, že si nenecháte ujít příjemný adventní podvečer. První sobotu v novém roce, tedy 5. ledna 2013, se také již tradičně, uskuteční Tříkrálová sbírka. Navštívíme Vás v době od 9.00 hod a věříme, že i v této nelehké době, najdeme Vaše srdce otevřená. Snad se i při této sbírce podaří zajistit, aby tři králové projeli obcí na koních. Ze SPOZ je to pro tento rok již všechno. Dovolte mi, abych Vám jménem nás všech, popřála poklidný zbytek adventu, požehnané Vánoce a šťastné vykročení do roku Za SPOZ Jana Nekudová. 4 Za SPOZ Jana Nekudová

5 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V KRALICÍCH V měsíci listopadu letošního roku v Kralicích probíhaly výměny sloupů elektrického vedení. Toho využili archeologové z Muzea Vysočiny v Jihlavě dr. Milan Vokáč, Bohumil Dvořáka a Mgr. Jan Knotek a přijeli prozkoumat vykopané díry na nové sloupy. Největší úspěch měli u cesty kolem kostela, ulice Martinská. Archeologové našli úlomky keramiky a také kostru. 5

6 Co se týká zlomků keramiky, byla to keramika z období hradištního (tj. období století), dále úlomky keramiky z století. Starší nalezené úlomky keramiky pocházejí z počátku založení Kralic období slovanské mladohradištní (11. a 12. století). Počátky osídlení dnešních Kralic lze předpokládat v 10. Století, kdy přicházeli první kolonisté do tohoto kraje podél řeky Oslavy. Zbudovali si zde hradisko, které v mladší době hradištní přeměnili v románský dvorec. Existence dvorce je prokázaná pohřebištěm v prostoru kostela sv.martina, výzkumem v šedesátých letech minulého století dr. Fialovou. Již dříve byla mladohradištní keramika nalezena v Kralicích v místech dnešního domu pana Jaroslava Šarouna, ul. Ve Zmolách, tak i v oblasti bývalého zdravotního střediska a přilehlé zahradě a na tvrzi. Zlomky keramiky, nalezené v současné době, jsou z hmoty s příměsí tuhy (grafitu), výzdoba se skládá z rytých vlnic, do šroubovice vinutých žlábků. Nalezenou kostru našli archeologové v místě končící kostelní venkovní zdi, směrem na východní světovou stranu,ve výkopu určený pro nový sloup. Dle názoru dr.vokáče se jednalo o pohřeb dítěte, podle zlomků keramiky v hrobové jámě je kostra asi z století. Archeologové kostru vyjmuli a odvezli k antropologickému posudku. Tato zmíněná událost velice zaujala i místní školáky, kteří cestou z obědu obdivovali starou kostru a krátký výklad od dr. Vokáče. O těchto současných archeologických nálezech byl článek také v Horáckých novinách. Informace jsem konzultovala s dr.vokáčem. Monika Doležalová Z PAMÁTNÍKU BIBLE KRALICKÉ Zvolna končí hlavní návštěvní sezóna v Památníku Bible kralické. Už dnes můžu říct, že to byl úspěšný rok, protože do Památníku Bible kralické zavítalo skoro 5000 zájemců o Bibli kralickou. Zmínila bych aspoň některé zajímavé návštěvy letošního roku. 6

7 V dubnu přijela do Památníku skupina 40 polských studentů z Poznani a Lešna, v rámci projektu Brána jazyků otevřena. Protože Lešno bylo posledním místem, kde pracovala kralická tiskárna jednoty bratrské a také v Lešně působil J. A. Komenský, tak v jejich programu nesměla chybět návštěva Kralic. Skupinu vedla pí. Jana Šubrová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. K dalším významným a vzácným hostům Památníku patřila návštěva pí. Feline Haugwitz, vdovy po Karlu Antonínu Haugwitz, který zemřel v ČR roku 1995, při setkání rodu v Náměšti n. Osl. Paní Feline byla v Památníku 16. září. A ještě bych zmínila jednu skupinu návštěvníků ze dne 27. listopadu, kdy Památník navštívila skupina 20 seniorů,v doprovodu terapeutek, z Domova seniorů v Třebíči (na snimku), kteří přijeli v rámci projektu Turistikou k aktivnímu stáří, zařazeného pod Národní program Zdraví a zdravé stárnutí. Ve skupině byli vozíčkáři, senioři s chodítky nebo s francouzskými holemi. I přes tyto handicapy zvládli všichni celou prohlídku Památníku, tvrze i kostela a odjížděli velice spokojeni. Koordinátorem projektu v oblasti Vysočina byl Bc. Arnošt Sobotka. Všichni návštěvníci, kteří zavítají do Kralic a hlavně do Památníku, jsou cennými hosty. Protože v příštím roce proběhnou oslavy Výročí Bible kralické (jednodílky), tak si myslím, že návštěvníků bude ještě více. Monika Doležalová Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ Hasiči Kralice nad Oslavou Děkujeme všem členům a příznivcům za jejich obětavou práci a stálou podporu v uplynulém roce 2012 a přejeme požehnané Vánoce a šťastný nový rok výbor SDH Kralice nad Oslavou FC Kralice Děkujeme všem našim členům, ale i fandům a příznivcům za Vaši podporu a přízeň a přejeme klidné a příjemné prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce Společně s Vámi si budeme přát, aby nám to v příštím roce dobře kopalo, a aby bylo na co se dívat. Veronika Rousová 7

8 Tělocvičná jednota Sokol Kralice nad Oslavou Kralické hody 2012 Již tradičně proběhly v obci Martinské hody. Pod trpělivým vedením paní Mgr. Jany Nekudové probíhaly od září nácviky Besedy. Letos byl zájem o stárkovství slabší, o velké absenci některých přihlášených nemluvě. Nicméně poděkování patří všem zúčastněným za realizaci výzdoby sokolovny a úpravy jejího okolí, ale především za vlastní přípravu na hodové veselí, které vyvrcholilo hodovou zábavou s tradičním tancem Besedy na úvod. Letošní počasí nebylo ke stárkům vlídné, tak jako vloni. Po zkušenostech z loňska neobcházeli stárci Lhotice. Díky příspěvkům a účasti občanů, kteří aktivně podporují tuto tradici v naší obci můžeme v jejím pořádání nadále pokračovat. Všem, kteří tak činí patří velké poděkování Návštěvnost taneční zábavy byla srovnatelná s minulým rokem, zejména mladí lidé do 30-ti let drží pomyslnou taktovku v účasti na podobných akcích. Většina občanů, střední generací počínaje, zůstává pravděpodobně doma a podporovat podobné akce asi nehodlá. Soutěž o nejlepší guláš a pálenku V sobotu proběhl v sokolovně pod záštitou starosty obce a TJ Sokol v pořadí již 3. ročník soutěže o nejlepší guláš a pálenku. Hodnotilo se tentokráte 14 vzorků guláše a 17 vzorků pálenky. Akce byla doprovázena živou hudbou, takže o zábavu bylo postaráno. Guláše byly opět hodnoceny ve dvou kategoriích - standardní a přívlastkové. Pálenka byla hodnocena v jedné kategorii. V kategorii standardní guláše bylo pořadí 1. místo - Rostislav Břoušek (zvěřinový) 2. místo - Vlastimil Malý (hovězí) 3. místo- Dana Vrbová (hovězí); v kategorii přívlastkové bylo pořadí 1.místo - Václav Doležal (segedin) 2. místo - Monika Doležalová (bramborový) 3. místo - Helena Dračková vz. č.3 (segedin). V kategorii pálenek bylo pořadí 1. místo Caska David (třešeň) 2. místo - Tomek David (slivovice) 3. místo - Doležalová Jana (slivovice). Výherci byli obdarováni hodnotnými cenami. Akce se oproti loňskému roku zúčastnilo občanů o trochu méně. Díky novému systému hodnocení, které bylo rychlé, jednoduché a přehledné, se neobjevily žádné dřívější problémy. Vyhodnocení bylo provedeno v nejzazším možném termínu a pak už se zúčastnění mohli v klidu bavit poslechem i tancem, což bylo i jedním z důvodů pořádání akce. Dle ohlasu většiny zúčastněných se akce opět velmi líbila. Na závěr patří poděkování všem občanům, kteří poskytli hodnotící vzorky a samozřejmě obci za pomoc při realizaci této akce. Podrobné vyhodnocení naleznete na na Facebooku TJ Sokol Kralice nebo na nástěnce u sokolovny. Pozvánka na Sokolský ples 2013 V sobotu 16. února 2013 proběhne v sokolovně tradiční sokolský ples,na který srdečně zveme všechny občany. Těšíme se na podporu cestou hojné účastí a předem děkujeme všem za poskytnuté ceny do tomboly. 8

9 Poděkování Touto cestou bychom chtěli veřejně vyjádřit poděkování paní Marii Neklapilové, Lesní Jakubov 7, za sponzorský dar a to ušití padáku pro děti do cvičení probíhajícího v sokolovně. Děkujeme Lenka Matoušková, Riana Vojtíšková a děti. výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou Zprávičky z naší stájičky Sportovní sezónu 2012 zakončili Honzík se zapůjčenou klisnou Lilií na Mistrovství české republiky v paradrezuře v Hradištku u Sadské na výbornou, vyhráli a získali tak titul mistra republiky již po osmé. Byl to letos opravdu velký zážitek, protože dosáhnout takového úspěchu s mladou klisnou, se kterou se Honzík znal teprve pár měsíců, byl opravdu velký úspěch a radost pro nás všechny. Přenos ze závodů a rozhovor s jezdci jsme měli možnost sledovat v televizi na ČT4. Moc nás to potěšilo, že i veřejnost je seznámena s činností handicapovaných sportovců. Ve dnech 1. a bylo pro paradrezurní jezdce uspořádáno soustředění v Herouticích s anglickým trenérem ClivemMilkinsnem, kterého jsme se zúčastnili s Lilií. Velmi se nám líbilo a bylo přínosem do naší další práce, což má být v příštím roce Mistrovství Evropy v Dánsku. Děkujeme za spolupráci a podporu našim přátelům a sponzorům. Přejeme vám krásné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2013! Stáj Honzík Kralice 9

10 INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL EKOPROGRAM V MŠ SPOLUPRÁCE S DDM NÁMĚŠŤ N.OSL. Děkujeme zaměstnancům DDM Náměšť nad Oslavou za pěkné dopoledne s podzimní tématikou, kdy si děti zábavnou formou vyzkoušely poznávat druhy stromů, jejich plody a druhy hub. Na závěr si každý vytvořil krásného ježečka z keramické hlíny. 10

11 VÁNOČNÍ PEČENÍ ANEB CHYSTÁME SE NA VÁNOCE VE ŠKOLCE, MALÍ, VELCÍ, HOLKY, KLUCI 11

12 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V MŠ SPOLUPRÁCE SE ZAHRADNICTVÍM MATÚŠŮ HORNÍ LHOTICE Děkujeme zaměstnancům zahradnictví Matúšů za pěkné dopoledne s vánoční tématikou, kdy si děti (s opravdu jen malou dopomocí) vytvořily krásné vánoční svícny, které jim doma udělají radost. POZVÁNKA NA AKCI DO MŠ KRALICE V ROCE 2013: v 15 hod. se v MŠ Kralice uskuteční zajímavá přednáška speciální pedagožky Mgr. Bínové z pedagogicko-psychologické poradny Brno na téma: Školní zralost dětí před vstupem do ZŠ zejména pro rodiče předškolních dětí. Zváni jsou i ostatní zájemci. 12

13 PF 2013 Krásné, pohodové a radostné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2013 přejí všem děti a zaměstnanci MŠ Kralice nad Oslavou. Vážení rodiče a milí občané Kralic! Dovolte nám, abychom Vás se závěrem kalendářního roku 2012 již tradičně pozdravili. V naší mateřské a základní škole jsme pracovali stejně jako předešlé roky. Snažili jsme se dodržet všechny plány a cíle, které jsme si na začátku roku stanovili. Odrazem naší práce byla reakce dětí. Žádné z nich neodnesli čerti, kteří hudrovali v sokolovně, což je dobré znamení. Naopak Mikuláš nadělil všem, které přišly, zarecitovaly a splnily úkoly. Toto setkání se vydařilo a dětem se líbilo. Zbývá ještě navodit pravou vánoční atmosféru třídními besídkami v mateřské škole a odpolední besídkou v základní škole, na kterou jste všichni srdečně zváni. Chtěli bychom poděkovat za opravy v budovách mateřské i základní školy, které byly potřebné k provozu a bez nichž bychom nemohli začít nový rok. Ten ať je tím, který vyplní Vaše přání a Vy budete plni síly a chuti zvládat všechny životní situace. Hodně zdaru, zdraví, porozumění a radosti Vám přeje kolektiv ZŠ a MŠ! Loď HORÁCKO vyplouvá z přístaviště Kramolín ve dnech 15.,16., 22., 23.,5., 26. a a vždy ve 13:00 hod. Dále pak budeme plout každou sobotu a neděli se na lodi uskuteční ADVENTNÍ KONCERT a cestující dostanou dáreček pod stromeček 25. a si pochutnají na skvělém vánočním punči se rozloučíme se starým rokem 1.1. přivítáme nový rok

14 Zavedená finanční společnost s dlouholetou tradicí - OVB Allfinanz, a.s. nabízí občanům využití bezplatné finanční poradny, která byla od listopadu 2012 zřízena ve vaší obci. Jsme zde proto, abyste ušetřili čas a efektivně nakládali se svými penězi. Poradna vám pomůže řešit: - optimalizaci rodinných financí jak neplatit víc, než mám - vytváření finančních rezerv, spoření - oddlužení, řešení exekucí - zajištění rizika pojištění osob a majetku - zabezpečení na stáří - daňovou optimalizaci využití státních dotací - cesty k vlastnímu bydlení úvěry, hypotéky a refinancování - vklady a investice - finanční osvětu mezi lidmi přednášky, individuální konzultace Provozní doba: pondělí a středa dle telefonické domluvy Kontaktní osoba: R2 - Ing. Josef Jánský, tel Odpovědná vedoucí: VR - Zuzana Matoušková, tel

15 Pro nově zřizované finanční poradny ve vašem regionu přijmeme spolupracovníky na pozici Asistent/ka finančního poradce Požadujeme: komunikativnost, slušné vystupování. Nabízíme: individuální pracovní dobu, zajímavé finanční ohodnocení. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná také pro studenty, ženy na mateřské či aktivní důchodce. Pro bližší informace kontaktujte: Zuzana Matoušková odpovědná vedoucí tel Pro nově zřizované finanční poradny ve vašem regionu hledáme vhodné uchazeče na pozici Vedoucí finančních poraden Požadujeme: min. SŠ vzdělání, ŽL, zkušenosti s řízením a vedením kolektivu, komunikativnost, odpovídající vystupování, pracovní nasazení. Nabízíme: flexibilní pracovní dobu, zajímavé finanční ohodnocení, firemní benefity, osobní růst a kariérní postup. Nástup možný ihned. Pro bližší informace kontaktujte: Zuzana Matoušková odpovědná vedoucí tel

16 KRALICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 Čtvrletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou 14. prosince 2012, reg. MK ČR E Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, telefon Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, náklad 430 výtisků 16

Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování

Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování BŘEZEN 2014 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce dne 13. 3. 2014 na svém zasedání mezi celou řadou záležitostí, které, pokud budete mít zájem, najdete na webových stránkách obce, projednalo také dva

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

noviny Slezskoostravské Adventní koncert pomohl měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma

noviny Slezskoostravské Adventní koncert pomohl měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII leden 2010 zdarma Starosta ocenil občany Na Emu vede nová

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ SPORT V OBCI ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Foto: Zdena Tomková Vážení spoluobčané, na prahu nového roku

Více

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, konečně po několika letech nám pravé zimní počasí signalizuje blížící se Vánoce a s tím i konec roku. Těší mě, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo realizovat záměry, se

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LIBUŠ A PÍSNICE 12. 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STAVBY METRA D INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 2 2015 ANKETA: NAŠI ZASTUPITELÉ TERMÍNY SBĚRU ODPADŮ AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 2 3 4 5 6 1

Více

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST)

ROUDNICE 1384-2014 (1. ČÁST) A. Sedláček: Hrady, zámky a tvrze království českého Jedna tvrz roudnická stávala směrem k Homyli ve vzdálenosti dva tisíce kroků od vesnice Na Horkách. Druhé tvrziště bylo dle místního podání u statku

Více

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 23.11.2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského

Více

zpravodaj Tři nová dětská hřiště opravila radnice MČ Brno-střed koncem loňského roku městská část osobnost měsíce Závěr loňského roku

zpravodaj Tři nová dětská hřiště opravila radnice MČ Brno-střed koncem loňského roku městská část osobnost měsíce Závěr loňského roku Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 1 Leden 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce I v roce 2012 budeme na tomto místě každý měsíc uveřejňovat fotografii osobnosti, která má co do

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Rozhovor měsíce: Mgr. Šárka Holečková, ředitelka MŠ

Rozhovor měsíce: Mgr. Šárka Holečková, ředitelka MŠ 12 číslo 12 Prosinec 1. 12. 2012 Rozhovor měsíce: Mgr. Šárka Holečková, ředitelka MŠ Můžete se našim čtenářům v krátkosti představit? Jmenuji se Šárka Holečková, bydlím již 25 let v Jaroměři, pocházím

Více

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři,

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři, Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Prosinec 2011 6/ ročník

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více