Kralický. zpravodaj PROSINEC Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kralický. zpravodaj PROSINEC 2012. Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce"

Transkript

1 Kralický PROSINEC 2012 zpravodaj Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok přeje zastupitelstvo obce

2 2

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, sice je to neuvěřitelné, jak čas rychle utíká, ale je to tak, že za pár dní zase budeme o rok starší, někteří možná i trochu chytřejší, při čemž si ale nejsem zcela jist, zda lidová moudrost, která to tvrdí, je vždy zcela pravdivá. Naopak mi osobně připadá, čím jsem starší a možná toho i trochu více vím, že přestávám spoustě věcí rozumět a tak se raději věnuji už a jen výhradně dění v Kralicích a ve svém okolí, s přísným zákazem sledování poledních debat, partií, představování prezidentských kandidátů a dokonce v poslední době i čtení některých novin, případně sledování televizních zpráv. Najednou už mi stačí jen každodenní přehled na internetu, kde si mohu vybrat to, co mne zajímá. Aby to bylo stejné také u tohoto článku i pro Vás, jen heslovitě nejpodstatnější z letošního roku a náznak roku příštího, ve kterém zřejmě nejdůležitější, mimo běžné práce a úkoly, budou oslavy výročí 400 let vydání Bible, ani ne tak pro tyto oslavy a výročí, ale pro podstatu věci samotnou. Podstatu, ke které by se ta naše dnešní společnost už jednou konečně měla a musí vrátit, pokud budeme chtít obstát ve srovnání se světem, ve srovnání s ostatními národy, z nichž některým, respektive jejich příslušníkům, nejde moc na rozum, cože tady u nás v poslední době vlastně vyvádíme. Nicméně vraťme se k letošnímu dění v Kralicích, kde důležité byly rekonstrukce kotelen ZŠ a MŠ, dokončení cesty v Horních Lhoticích, rekonstrukce kuchyně MŠ. Ve školce snad navíc budou mít radost i rodiče dětí, které mají pro spaní ve školce nové postýlky, deky a povlečení, takže v příštím roce odpadne starost rodičů s praním, stejně tak jako odpadnou starosti s donáškou většiny dalších věcí, včetně papírů a jiných součástí výbavičky, kterou děti měly do školky letos donést. Jinak, zmiňovat se o práci po obci, jako jsou chodníky, práce v obecním lese a další, je zřejmě vcelku zbytečné, protože ti, kteří chtějí vidět a slyšet, vědí, co a jak se dělá, udělalo, stejně tak jako ví, co se případně nedaří. Tady asi největším problémem, se kterým si na rozdíl od jiných záležitostí zřejmě nebudeme umět zcela uspokojivě poradit, (bez toho, že bychom rezignovali a něco tolerovali) jsou množící se krádeže, ať již soukromého nebo obecního majetku, kdy se jedná o krádeže dřeva, nafty a dalších drobností, až třeba po krádež poloroštů a dalšího železa z lávky rybníka Nad Práchovnou. Mimo tohoto problému s nenechavci, také asi budou přetrvávat potíže při věčném boji s lidskou hloupostí, kdy jeden příklad za všechny, příklad, při němž budeme zhruba po 500 letech přejmenovávat rybník Pivovárek na žabník někdy v jarních měsících po té, až naučíme přes zimu prchat obyvatele Domu s pečovatelskou službou podle nově zpracované dokumentace zdolávání požáru DPS, dokumentace podle novely zákona, z níž mají nájemníci v každém bytě na vnitřní straně svých vchodových dveří základní schéma s vyznačením místa, kde se právě nachází, aby si před prcháním v systému Krhounek lépe uvědomili, že jsou skutečně ve svém vlastním bytě. Přes všechny trampoty, jako vždy, ale i v tom letošním roce, se kterým se za pár dní rozloučíme, bylo zřejmě víc toho, co se podařilo, kdy v této souvislosti chci poděkovat všem za jejich práci pro jejich organizace, pro obec a tím vlastně pro všechny naše spoluobčany, kterým musím také poděkovat třeba jen i za jejich pochopení při potížích spojených s rekonstrukcí elektrické sítě a veřejného osvětlení, ale i dalších věcí a záležitostí, které bohužel nevycházely úplně přesně podle našich společných představ. 3

4 Vážení spoluobčané, na sklonku letošního roku mi dovolte, abych Vám všem popřál za obecní zastupitelstvo, ale i jménem svým, příjemné prožití šťastných a veselých svátků vánočních, pokud možno v kruhu Vašich blízkých a hlavně pak vnoučat a dětí s jejich štěstím rozzářenýma očima, které bývají vždy tou nekrásnější ozdobou nejen svátků samotných, ale celkově našich domovů. Do nového roku, pak Vám společně s přáním všeho nejlepšího, přeji za obecní zastupitelstvo zejména hodně zdraví, štěstí a pohody ve Vašem okolí, protože skutečně není pro nás všechny nic důležitějšího a potřebnějšího než zdraví, trocha štěstí a hodně pochopení a lásky těch kolem nás. starosta obce INFORMACE SPOZ Dne se v místní Sokolovně uskutečnila již tradiční Mikulášská nadílka. Zahájily ji děti z mateřské školy a myslím, že se jim vystoupení velmi vydařilo. Po krátkém tanečním dovádění přišel mezi děti Mikuláš, samozřejmě s čerty a anděly. Mikuláš si k sobě zval jednotlivé ročníky nebo třídy a po splnění jednoduchého úkolu naděloval. Každé z dětí, které do Sokolovny přišlo a bylo jich okolo stovky, dostalo Adventní kalendář a čokoládovou figurku Mikuláše. I když se některé děti zpočátku bály, úkol splnily všechny a tak si spokojeně odnášely nadílku domů. Nakonec Mikuláš se svou družinou navštívili některé z dětí doma. Poděkování patří Obci Kralice za zakoupení dárků, TJ Sokol za zapůjčení Sokolovny a velký dík mládeži za zajištění celé akce. Dne , tentokrát mimořádně v hod se v Památníku Bible uskuteční tradiční adventní koncert, jehož výtěžek půjde na dobročinné účely. Pozvánku na něj najdete v tomto Zpravodaji a my se budeme těšit, že si nenecháte ujít příjemný adventní podvečer. První sobotu v novém roce, tedy 5. ledna 2013, se také již tradičně, uskuteční Tříkrálová sbírka. Navštívíme Vás v době od 9.00 hod a věříme, že i v této nelehké době, najdeme Vaše srdce otevřená. Snad se i při této sbírce podaří zajistit, aby tři králové projeli obcí na koních. Ze SPOZ je to pro tento rok již všechno. Dovolte mi, abych Vám jménem nás všech, popřála poklidný zbytek adventu, požehnané Vánoce a šťastné vykročení do roku Za SPOZ Jana Nekudová. 4 Za SPOZ Jana Nekudová

5 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V KRALICÍCH V měsíci listopadu letošního roku v Kralicích probíhaly výměny sloupů elektrického vedení. Toho využili archeologové z Muzea Vysočiny v Jihlavě dr. Milan Vokáč, Bohumil Dvořáka a Mgr. Jan Knotek a přijeli prozkoumat vykopané díry na nové sloupy. Největší úspěch měli u cesty kolem kostela, ulice Martinská. Archeologové našli úlomky keramiky a také kostru. 5

6 Co se týká zlomků keramiky, byla to keramika z období hradištního (tj. období století), dále úlomky keramiky z století. Starší nalezené úlomky keramiky pocházejí z počátku založení Kralic období slovanské mladohradištní (11. a 12. století). Počátky osídlení dnešních Kralic lze předpokládat v 10. Století, kdy přicházeli první kolonisté do tohoto kraje podél řeky Oslavy. Zbudovali si zde hradisko, které v mladší době hradištní přeměnili v románský dvorec. Existence dvorce je prokázaná pohřebištěm v prostoru kostela sv.martina, výzkumem v šedesátých letech minulého století dr. Fialovou. Již dříve byla mladohradištní keramika nalezena v Kralicích v místech dnešního domu pana Jaroslava Šarouna, ul. Ve Zmolách, tak i v oblasti bývalého zdravotního střediska a přilehlé zahradě a na tvrzi. Zlomky keramiky, nalezené v současné době, jsou z hmoty s příměsí tuhy (grafitu), výzdoba se skládá z rytých vlnic, do šroubovice vinutých žlábků. Nalezenou kostru našli archeologové v místě končící kostelní venkovní zdi, směrem na východní světovou stranu,ve výkopu určený pro nový sloup. Dle názoru dr.vokáče se jednalo o pohřeb dítěte, podle zlomků keramiky v hrobové jámě je kostra asi z století. Archeologové kostru vyjmuli a odvezli k antropologickému posudku. Tato zmíněná událost velice zaujala i místní školáky, kteří cestou z obědu obdivovali starou kostru a krátký výklad od dr. Vokáče. O těchto současných archeologických nálezech byl článek také v Horáckých novinách. Informace jsem konzultovala s dr.vokáčem. Monika Doležalová Z PAMÁTNÍKU BIBLE KRALICKÉ Zvolna končí hlavní návštěvní sezóna v Památníku Bible kralické. Už dnes můžu říct, že to byl úspěšný rok, protože do Památníku Bible kralické zavítalo skoro 5000 zájemců o Bibli kralickou. Zmínila bych aspoň některé zajímavé návštěvy letošního roku. 6

7 V dubnu přijela do Památníku skupina 40 polských studentů z Poznani a Lešna, v rámci projektu Brána jazyků otevřena. Protože Lešno bylo posledním místem, kde pracovala kralická tiskárna jednoty bratrské a také v Lešně působil J. A. Komenský, tak v jejich programu nesměla chybět návštěva Kralic. Skupinu vedla pí. Jana Šubrová z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. K dalším významným a vzácným hostům Památníku patřila návštěva pí. Feline Haugwitz, vdovy po Karlu Antonínu Haugwitz, který zemřel v ČR roku 1995, při setkání rodu v Náměšti n. Osl. Paní Feline byla v Památníku 16. září. A ještě bych zmínila jednu skupinu návštěvníků ze dne 27. listopadu, kdy Památník navštívila skupina 20 seniorů,v doprovodu terapeutek, z Domova seniorů v Třebíči (na snimku), kteří přijeli v rámci projektu Turistikou k aktivnímu stáří, zařazeného pod Národní program Zdraví a zdravé stárnutí. Ve skupině byli vozíčkáři, senioři s chodítky nebo s francouzskými holemi. I přes tyto handicapy zvládli všichni celou prohlídku Památníku, tvrze i kostela a odjížděli velice spokojeni. Koordinátorem projektu v oblasti Vysočina byl Bc. Arnošt Sobotka. Všichni návštěvníci, kteří zavítají do Kralic a hlavně do Památníku, jsou cennými hosty. Protože v příštím roce proběhnou oslavy Výročí Bible kralické (jednodílky), tak si myslím, že návštěvníků bude ještě více. Monika Doležalová Z ČINNOSTI ORGANIZACÍ A SPOLKŮ Hasiči Kralice nad Oslavou Děkujeme všem členům a příznivcům za jejich obětavou práci a stálou podporu v uplynulém roce 2012 a přejeme požehnané Vánoce a šťastný nový rok výbor SDH Kralice nad Oslavou FC Kralice Děkujeme všem našim členům, ale i fandům a příznivcům za Vaši podporu a přízeň a přejeme klidné a příjemné prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce Společně s Vámi si budeme přát, aby nám to v příštím roce dobře kopalo, a aby bylo na co se dívat. Veronika Rousová 7

8 Tělocvičná jednota Sokol Kralice nad Oslavou Kralické hody 2012 Již tradičně proběhly v obci Martinské hody. Pod trpělivým vedením paní Mgr. Jany Nekudové probíhaly od září nácviky Besedy. Letos byl zájem o stárkovství slabší, o velké absenci některých přihlášených nemluvě. Nicméně poděkování patří všem zúčastněným za realizaci výzdoby sokolovny a úpravy jejího okolí, ale především za vlastní přípravu na hodové veselí, které vyvrcholilo hodovou zábavou s tradičním tancem Besedy na úvod. Letošní počasí nebylo ke stárkům vlídné, tak jako vloni. Po zkušenostech z loňska neobcházeli stárci Lhotice. Díky příspěvkům a účasti občanů, kteří aktivně podporují tuto tradici v naší obci můžeme v jejím pořádání nadále pokračovat. Všem, kteří tak činí patří velké poděkování Návštěvnost taneční zábavy byla srovnatelná s minulým rokem, zejména mladí lidé do 30-ti let drží pomyslnou taktovku v účasti na podobných akcích. Většina občanů, střední generací počínaje, zůstává pravděpodobně doma a podporovat podobné akce asi nehodlá. Soutěž o nejlepší guláš a pálenku V sobotu proběhl v sokolovně pod záštitou starosty obce a TJ Sokol v pořadí již 3. ročník soutěže o nejlepší guláš a pálenku. Hodnotilo se tentokráte 14 vzorků guláše a 17 vzorků pálenky. Akce byla doprovázena živou hudbou, takže o zábavu bylo postaráno. Guláše byly opět hodnoceny ve dvou kategoriích - standardní a přívlastkové. Pálenka byla hodnocena v jedné kategorii. V kategorii standardní guláše bylo pořadí 1. místo - Rostislav Břoušek (zvěřinový) 2. místo - Vlastimil Malý (hovězí) 3. místo- Dana Vrbová (hovězí); v kategorii přívlastkové bylo pořadí 1.místo - Václav Doležal (segedin) 2. místo - Monika Doležalová (bramborový) 3. místo - Helena Dračková vz. č.3 (segedin). V kategorii pálenek bylo pořadí 1. místo Caska David (třešeň) 2. místo - Tomek David (slivovice) 3. místo - Doležalová Jana (slivovice). Výherci byli obdarováni hodnotnými cenami. Akce se oproti loňskému roku zúčastnilo občanů o trochu méně. Díky novému systému hodnocení, které bylo rychlé, jednoduché a přehledné, se neobjevily žádné dřívější problémy. Vyhodnocení bylo provedeno v nejzazším možném termínu a pak už se zúčastnění mohli v klidu bavit poslechem i tancem, což bylo i jedním z důvodů pořádání akce. Dle ohlasu většiny zúčastněných se akce opět velmi líbila. Na závěr patří poděkování všem občanům, kteří poskytli hodnotící vzorky a samozřejmě obci za pomoc při realizaci této akce. Podrobné vyhodnocení naleznete na na Facebooku TJ Sokol Kralice nebo na nástěnce u sokolovny. Pozvánka na Sokolský ples 2013 V sobotu 16. února 2013 proběhne v sokolovně tradiční sokolský ples,na který srdečně zveme všechny občany. Těšíme se na podporu cestou hojné účastí a předem děkujeme všem za poskytnuté ceny do tomboly. 8

9 Poděkování Touto cestou bychom chtěli veřejně vyjádřit poděkování paní Marii Neklapilové, Lesní Jakubov 7, za sponzorský dar a to ušití padáku pro děti do cvičení probíhajícího v sokolovně. Děkujeme Lenka Matoušková, Riana Vojtíšková a děti. výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou Zprávičky z naší stájičky Sportovní sezónu 2012 zakončili Honzík se zapůjčenou klisnou Lilií na Mistrovství české republiky v paradrezuře v Hradištku u Sadské na výbornou, vyhráli a získali tak titul mistra republiky již po osmé. Byl to letos opravdu velký zážitek, protože dosáhnout takového úspěchu s mladou klisnou, se kterou se Honzík znal teprve pár měsíců, byl opravdu velký úspěch a radost pro nás všechny. Přenos ze závodů a rozhovor s jezdci jsme měli možnost sledovat v televizi na ČT4. Moc nás to potěšilo, že i veřejnost je seznámena s činností handicapovaných sportovců. Ve dnech 1. a bylo pro paradrezurní jezdce uspořádáno soustředění v Herouticích s anglickým trenérem ClivemMilkinsnem, kterého jsme se zúčastnili s Lilií. Velmi se nám líbilo a bylo přínosem do naší další práce, což má být v příštím roce Mistrovství Evropy v Dánsku. Děkujeme za spolupráci a podporu našim přátelům a sponzorům. Přejeme vám krásné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2013! Stáj Honzík Kralice 9

10 INFORMACE Z NAŠICH ŠKOL EKOPROGRAM V MŠ SPOLUPRÁCE S DDM NÁMĚŠŤ N.OSL. Děkujeme zaměstnancům DDM Náměšť nad Oslavou za pěkné dopoledne s podzimní tématikou, kdy si děti zábavnou formou vyzkoušely poznávat druhy stromů, jejich plody a druhy hub. Na závěr si každý vytvořil krásného ježečka z keramické hlíny. 10

11 VÁNOČNÍ PEČENÍ ANEB CHYSTÁME SE NA VÁNOCE VE ŠKOLCE, MALÍ, VELCÍ, HOLKY, KLUCI 11

12 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V MŠ SPOLUPRÁCE SE ZAHRADNICTVÍM MATÚŠŮ HORNÍ LHOTICE Děkujeme zaměstnancům zahradnictví Matúšů za pěkné dopoledne s vánoční tématikou, kdy si děti (s opravdu jen malou dopomocí) vytvořily krásné vánoční svícny, které jim doma udělají radost. POZVÁNKA NA AKCI DO MŠ KRALICE V ROCE 2013: v 15 hod. se v MŠ Kralice uskuteční zajímavá přednáška speciální pedagožky Mgr. Bínové z pedagogicko-psychologické poradny Brno na téma: Školní zralost dětí před vstupem do ZŠ zejména pro rodiče předškolních dětí. Zváni jsou i ostatní zájemci. 12

13 PF 2013 Krásné, pohodové a radostné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v roce 2013 přejí všem děti a zaměstnanci MŠ Kralice nad Oslavou. Vážení rodiče a milí občané Kralic! Dovolte nám, abychom Vás se závěrem kalendářního roku 2012 již tradičně pozdravili. V naší mateřské a základní škole jsme pracovali stejně jako předešlé roky. Snažili jsme se dodržet všechny plány a cíle, které jsme si na začátku roku stanovili. Odrazem naší práce byla reakce dětí. Žádné z nich neodnesli čerti, kteří hudrovali v sokolovně, což je dobré znamení. Naopak Mikuláš nadělil všem, které přišly, zarecitovaly a splnily úkoly. Toto setkání se vydařilo a dětem se líbilo. Zbývá ještě navodit pravou vánoční atmosféru třídními besídkami v mateřské škole a odpolední besídkou v základní škole, na kterou jste všichni srdečně zváni. Chtěli bychom poděkovat za opravy v budovách mateřské i základní školy, které byly potřebné k provozu a bez nichž bychom nemohli začít nový rok. Ten ať je tím, který vyplní Vaše přání a Vy budete plni síly a chuti zvládat všechny životní situace. Hodně zdaru, zdraví, porozumění a radosti Vám přeje kolektiv ZŠ a MŠ! Loď HORÁCKO vyplouvá z přístaviště Kramolín ve dnech 15.,16., 22., 23.,5., 26. a a vždy ve 13:00 hod. Dále pak budeme plout každou sobotu a neděli se na lodi uskuteční ADVENTNÍ KONCERT a cestující dostanou dáreček pod stromeček 25. a si pochutnají na skvělém vánočním punči se rozloučíme se starým rokem 1.1. přivítáme nový rok

14 Zavedená finanční společnost s dlouholetou tradicí - OVB Allfinanz, a.s. nabízí občanům využití bezplatné finanční poradny, která byla od listopadu 2012 zřízena ve vaší obci. Jsme zde proto, abyste ušetřili čas a efektivně nakládali se svými penězi. Poradna vám pomůže řešit: - optimalizaci rodinných financí jak neplatit víc, než mám - vytváření finančních rezerv, spoření - oddlužení, řešení exekucí - zajištění rizika pojištění osob a majetku - zabezpečení na stáří - daňovou optimalizaci využití státních dotací - cesty k vlastnímu bydlení úvěry, hypotéky a refinancování - vklady a investice - finanční osvětu mezi lidmi přednášky, individuální konzultace Provozní doba: pondělí a středa dle telefonické domluvy Kontaktní osoba: R2 - Ing. Josef Jánský, tel Odpovědná vedoucí: VR - Zuzana Matoušková, tel

15 Pro nově zřizované finanční poradny ve vašem regionu přijmeme spolupracovníky na pozici Asistent/ka finančního poradce Požadujeme: komunikativnost, slušné vystupování. Nabízíme: individuální pracovní dobu, zajímavé finanční ohodnocení. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná také pro studenty, ženy na mateřské či aktivní důchodce. Pro bližší informace kontaktujte: Zuzana Matoušková odpovědná vedoucí tel Pro nově zřizované finanční poradny ve vašem regionu hledáme vhodné uchazeče na pozici Vedoucí finančních poraden Požadujeme: min. SŠ vzdělání, ŽL, zkušenosti s řízením a vedením kolektivu, komunikativnost, odpovídající vystupování, pracovní nasazení. Nabízíme: flexibilní pracovní dobu, zajímavé finanční ohodnocení, firemní benefity, osobní růst a kariérní postup. Nástup možný ihned. Pro bližší informace kontaktujte: Zuzana Matoušková odpovědná vedoucí tel

16 KRALICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012 Čtvrletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou 14. prosince 2012, reg. MK ČR E Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, telefon Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice, náklad 430 výtisků 16

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více