PODĚKOVÁNÍ. A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODĚKOVÁNÍ. A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku."

Transkript

1 1

2 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat: - organizaci Život 90 za ochotu a vstřícnost - 3D tiskárně Materialise za vytištění modelu a trpělivost - Mírovi a Honzovi za pomoc a konzultace, specielně Mírovi za realizaci modelu - mojí babičce - Adamovi, který mi pomohl s korekturou - Vítkovi za krásné fotky a videa - babičce Polesné, která se stala na den modelkou A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku. 2 3

3 české vysoké učení technické v Praze Fakulta ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Anna Kutíková AR 2014/2015, LS NÁzev diplomové Práce: interakce seniorů do společnosti (ČJ) (AJ) integration of seniors into the society Jazyk práce: český Prof. Marian Karel Vedoucí práce: Ústav: Úpd Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace (česká): Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. senior Cílovou skupinou jsou primárně aktivní senioři, očekávaným cílem je navrhnout produkt, jenž by umožnil reintegrovat cílovou skupinu do společnosti skrze sdílenou aktivitu (příprava jídla). Navrhovaný produkt nese silný sociální rozměr. Bude sloužit jako platforma která umožní propojit díky společné aktivitě (vaření a společnému stolování) více věkových skupin. Anotace (anglická): The target group for my product are active seniors. The aim of my diploma project is to design a product which would help to reintegrate elderly people into the society through shared activity (cooking). My product lays strong emphasis upon its social dimension. It will serve as a platform which could bring different age groups together thanks to food sharing Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis autora-diplomanta Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD. 4 5

4 OBSAH ÚVOD...8 REŠERŠE...10 výstup analýzy + formulace vize...19 proces navrhování výchozí koncept...21 tvar...22 co to dělá?...23 kolik porcí?...24 kdy...27 JAKÉ za jídlo...28 materiály a nabíjení...32 realizace modelu...33 fotky modelu...40 syntéza + závěr

5 úvod zadání - definice projektu Téma: Integrace steniorů do společnosti Cílovou skupinou jsou primárně aktivní senioři, očekávaným záměrem samotného diplomového projektu je navrhnout produkt, jenž by umožnil reintegrovat tuto věkovou skupinu do společnosti skrze sdílenou aktivitu (příprava jídla). Navrhovaný produkt obsahuje / se vyznačuje důrazem na sociální rozměr. Bude v každodenním životě sloužit jako platforma, která umožní propojit skrze Navrhovaná metodika a způsob práce První fáze projektu zahrnovala rešerši problematiky seniorů se zaměřením na jejich vztah k vaření, stravování a moderním technologiím. Rešerše cílila na otázky týkající se předmětů, které starší lidé v kuchyni používají. Dále také na jejich zvyky během nákupu, přípravy, skladování a konzumování jídla. Zkrátka na celou jejich kulturu stolování, včetně jejich receptů, způsobů jak je shání a předávají dál, zda podle nich vaří, jaké jsou jejich nejoblíbenější kuchařky a podobně. Nevyhnutelnou součástí této fáze projektu byla také návštěva seniorů a komunikace s nimi o výše uvedených tématech. Na tomto základě se vytvořil obraz Persony - fiktivní osoby, která je průměrem zkoumaného vzorku. společné činnosti (vaření a společnému stolování) více věkových skupin. Výstupem bude model v poměru 1:1 a2x portfolio s detailním popisem postupu a záměru, zařazení fotografii a vizualizací. Průběh práce byl konzultován s odborníky na problematiku aktivních seniorů tak i se samotnými seniory. Z nabytých poznatků jsem rozkryla souvislosti mezi mnou formulovanými tématy, vyvodila jsem užší závěry a směr, kterým se diplomová práce ubírala. Poté jsem se zaměřila na tvar, skicování, stavbu pracovních mockup modelů a testování jejich ergonomie se samotnými seniory. Důležitá je i volba materiálu a technologií, v tomto ohledu jsem se snažila zaměřit na materiál, který je seniorům v kuchyni důvěrně znám a pokusila jsem se jej prokombinovat s moderními technologiemi. Při tvorbě modelu jsem si nekladla za cíl navrhnout plně funkční produkt, ale spíše koncept, který bude propracován do detailů a bude se moci dále rozvíjet. Po celou dobu projektu jsem byla v kontaktu a konzultovala práci s Ing. Macíkem. CÍLE PROJEKTU: Zapojit aktivní seniory do společnosti Propojení seniorů s jinými věkovými skupinami Jídlo jako služba a zároveň důvod setkávání úvod úvod 8 9

6 rešerše ROZHOVORY Senioři jsou obecně vnímáni jako skupina lidí starších 60 let, jako věková hranice je většinou vnímán odchod do důchodu. Například internetový slovník ABZ.CZ rozlišuje tři významy pojmu senior, přičemž pro nás je nejrelevantnější význam druhý, tedy příslušník starší věkové kategorie. V této životní fázi dochází u lidí k větší izolovanosti od společnosti a omezuje se kontakt s okolním světem, zejména kvůli, po odchodu z práce. Mým cílem je navrhnout produkt, který umožní setkávání s jinými lidmi. V knize Marie Vágnerové (Vágnerová, 2007, s ) stojí: Potřeba sociálního kontaktu je stale silná. Pocit generační sounáležitosti a solidarity je pro starší lidi velmi důležitý. Důraz na vrstevníky je stejně silný, jako byl v dětství a dospívání. Uznání a ocenění od ostatních lidi přispívá k uchování přijatelné sebeúcty a saturuje tak i potřebu seberealizace. Starší člověk potřebuje byt milován (potřeba citové jistoty), ale zároveň chce byt uznáván i ceněn. Pocit užitečnosti může životu staršího člověka dávat smysl i v situacích, kdy je to zdánlivě nemožné a může mít velmi rozmanitou podobu. Potřeba seberealizace bývá ve stáři častěji uspokojována nepřímo, prostřednictvím identifikace s blízkým člověkem. Další patrnou změnou je proměna osobnostních charakteristik. Z toho vyplývá, že navzdory opuštění pracovního procesu má senior přirozenou potřebu se s ostatními lidmi dále vídat a udržovat sociální kontakt. Většina seniorů neovládá nové technologie, tento svět je jim poněkud trochu cizí. Je to svět digitální, žijeme v informačním věku. Změny v podobě elektronizace služeb, vývoje medií a přemisťování informačních toků na světovou informační síť mohou být důvodem, proč se velký počet seniorů cítí být (a mnohdy tomu tak skutečně je) vyloučeno z podílu na děni v současné společnosti. Dnes se nachází v různých volnočasových střediscích kurzy na téma internet a jeho použití. Jedna z mých kamarádek vede podobný kurz na VŠE v rámci Univerzity třetího věku a tak jsem se jednoho v rámci zkoumání vod zúčastnila. Na dané hodině se učili odesílat y. Kamarádka jim funkci elektronické pošty přiblížila skrze jednoduché přirovnání: je něco jako poštovní budova a k otevření doručené zprávy je místo klíčku od schránky potřeba dvojklik myší. Tato metoda se mi zdála celkem účinná a většině seniorů se podařilo opravdu odeslat. zdroje: VÁGNEROVÁ, Marie Vývojová psychologie II. : dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha : Karolinum, s. ISBN Při studiu vztahu seniorů k jídlu jsem navštívila volnočasové centrum pro seniory Život 90, které nabízí kurzy, poradnu, půjčovnu kompenzačních pomůcek a další služby během několika návštěv centra jsem uskutečnila krátké rozhovory se šesti pacientkami. Lidé z vedení centra a samotní senioři ke mne byli vždy milí a ochotně spolupracovali. Zde předkládám jeden rozhovor jako příklad a dále ještě otázky s mým komentářem/nejčastějšími odpověďmi. TONIČKA 71 Jaký je Váš vztah k vaření? Vaření nepatří k mým zálibám, beru to spíš jako vedlejší činnost. Vařit mne naučila moje maminka před svadbou. Jak a kde se stravujete? Já ráda chodím do restaurace, když to jde, ale co jsem v důchodu, tak nejsou peníze. Takže vařím, hlavně kvůli manželovi. Vařím dvě až tři porce dopředu, jídlo co se dá potom ohřát a pak to často dám do mrazáku a sním třeba až za 5 dní, abych neměla dva dny po sobě to samé. Jaké jsou Vaše nejoblíbenější recepty? Moje vnoučata mají rády můj medovník, ale takovej poctivej medovník, ne ten z kaváren. No a můj muž zbožňuje svíčkovou, ale musí se umět udělat, naložit tak tři dny předem. Já vařim často podle kuchařky, kterou jsem dostala kdysi dávno - Kuchařka naší vesnice. Tu měla tenkrát každá hospodyně. Štve mě, když mám vymýšlet co budu vařit. Jaké použíte spotřebiče kuchyni? Když si to můžu ulehčit, tak ráda robota použiju. Někdy ale přidělají víc práce, než užitku. Experimentujete ráda v kuchyni? Co Vy a exotické suroviny, cizí kuchyně? Já mám ráda italskou kuchyni, mám tam kamarádku totiž. S manželem milujeme těstoviny a pizzu. To mě dokáže rozčílit, když na to někdo dává kečup, má se tam dávat pasata nebo protlak. Taky kvůli vysokému cholesterolu žijeme zdravěji a jíme hodně saláty a zeleninu ke každému jídlu. Starší člověk potřebuje byt milován (potřeba citové jistoty), ale zároveň chce byt znáván i ceněn. rešerše rešerše 10 11

7 Shrnutí nejčastějších odpovědí a mé postřehy z rozhovorů: Jaký je Váš vztah k vaření? Na tuto otázku žádná neodpověděla kladně, vaření považují za neutrální činnost. Většinou vaří kvůli manželovi nebo proto, že zkrátka musí. Postupem času se ale každá o vaření rozpovídala a například mi detailně popisovala jak uvařit dobrou svíčkovou. Na závěr rozhovoru jsem měla dojem, že je vaření docela baví. Jak a kde se stravujete? Restaurace navštěvují sporadicky, spíše při slavnostních příležitostech. Vaří 2-3 porce dopředu, někdo je sní další dny, někdo uloží do mrazáku. Vaří pro sebe, manžela a někdy i děti. Donáškovou službu obědů pro seniory využívala jedna z respondenetek. Z finančních důvodů přestala. Jaké jsou Vaše nejoblíbenější recepty? Nejčastěji v této souvislosti zmiňovaly co mají ráda vnoučata nebo manžel (svíčková, štrůdl atd.). Nebo naopak recepty, které jsou velmi jednoduché na přípravu. Většina z nich vzpomínala na kuchařku z mládí, některé se shodovaly. Například Kuchařka naší vesnice nebo Úsporná kuchařka od Anuše Kejřové. Tři z nich mluvili o tom, že často připravují saláty a zeleninová jídla. Hlavně z důvodu zdraví a hlavně vysokého cholesterolu. Jaké použíte spotřebiče v kuchyni? Všechny odpověděly, že skoro žádné. Používají nejčastěji remosku, mixer a některá i kuchyňský robot. Dotykový přístroj v domácnosti nemá žádná. Experimentujete ráda v kuchyni? Co Vy a exotické suroviny, cizí kuchyně? Nejčastjější exotické v odpovědích byly olivový olej a kus - kus. Vegetariánství žásná z nich nezkoušela. Cizí kuchyně je nelákají, leda italská (špagety a piza). Dvě se rozpovídaly o exotickém ovoci, které občas vidí v supermarketu, jako například avokádo, netuší jak s tím naložit. Nidky si ho nekoupily. INTERNET čas + cena Když se podíváme do světa internetu, tak zjistíme, že vaření a jídlo jsou poměrně dost oblíbená témata. V žebříčcích nejlepší blogů se vždy objeví alespoň jeden foodblog. Tištěné kuchařky v knihkupectvích zaujímají vždy více místa než sociální antropologie, zkrátka všichni rádi jíme. On-line kuchařky dnes nabízejí mnoho možností, od počtu použitých ingrediencí, přes náročnost až po dobu vaření a přípravy S popularitou vaření souvisí i stoupající obliba lokálních a home-made věcí, na vzestupu jsou blogy o domácí fermentaci, výrobě alkoholů, pečení domácího pečiva, výrobě zmrzliny a podobně. Řada aplikací pro mobilní telefony, vám ukáže nejbližší restaurace (Urbanspoon). Dalším fenoménem, který v poslední době hýbe světem je takzvaný foodsharing. Nejznámějším webem v této oblasti je net. Jedná se o online cooking platformu, sdružující osoby, které mají rády dobré jídlo. Ať už jste kuchař nebo strávník. Jako kuchař na web jednoduše napíšete, co dnes vaříte, kolik máte porcí navíc, cenu za porci a čas vyzvednutí. Potenciální strávník si zjistí, kdo dnes vaří v jeho okolí něco dobrého, přes web osobu zkontaktuje a pak už si jen vyzvedne hotové jídlo. Platí se při předání. Na webu se sdružují především lidé, kteří si rozumí s novými technologiemi, což znevýhodňuje seniory, kteří bývají často počítačově negramotní (viz výše). Ale kdo by neměl rád jídlo od babičky, že? typ jídla počet porcí internetová stránka rešerše rešerše 12 13

8 PERSONA Děti mají zahradu se zeleninou a ovocem, taky jsem se o takovou starala, když mě ještě nebolely záda, v létě mne zásobují čerstvou zeleninou a ovocem, a ty jahodové koláče potom! Co jsem v důchodu, tak se už nepotkávám s lidmi tolik jako dřív, přátelé pomalu odcházejí. Trochu mi to chybí. Když vařím, dělám více porcí, přeci se nevyplatí dělat jen jednu porci. Sice chodím do Klubu důchodců, ale tak si všichni povídají jen o to co je bolí, ráda bych poznala někoho mladšího. rešerše rešerše 14 15

9 FOODSHARING Webových stránek či aplikací, které se zabývají sdílením pokrmů, existují na světě stovky. Největší z nich je Zaregistrujete se a můžete se hned začít poohlížet, u koho si dnes vyzvednete večeři. Web byl založen v březnu 2012 v Amsterdamu. Sám uvádí, že právě teď má jen v Holandsku registrovaných více než domácích kuchařů a strávníků. Služba získala řadu prestižních cen, např. Accenture Innovation Awards 2012 a Change in Business Award Sdílení jídla je oblíbené i například v zemích postižených krizí (Španělsko, Řecko), mezi matkami na mateřské, mladými lidmi gurmány, foodblogery apod. V Praze je zaregistrováno bohužel zatím jen cca. 30 lidí. INSPIRATIVNÍ PROJEKTY HLAVNÍ ZNAKY ON-LINE COOKING PLATFOREM: sdružují osoby se zájmem o vaření, trpící stejnou potravinovou alergií (celiaci, intolerance laktózy, alergie na vejce atd.), s různými způsobi stravování (vegetariáni, vegani atd.) ekologie - zabraňování plýtvání potravin sociální podnikání - zaměření na zlepšení světa, zisk není nejdůležitější PROJEKT ODBABI Umělecká skupina Posedlí se spojila s návrhářkou Josefinou Bakošovou a výsledkem byla kolekce šatů pod značkou ODBABI. Fotky a následná propagace vznikla ve spolupráci s babičkami z volnočasového centra Elpida. V zakoupenám balíčku budete mít připravený střih, návod na ušití, látku, nitě, špendlíky a křídu. S tímto balíčkem navštívíte svoji babičku, maminku, sestru nebo kamarádku a požádáte ji, aby Vás naučila šít a společně vytvoříte originální kousek oblečení, ke kterému budete mít úplně jiný vztah. lidé poznají své sousedy a okolí Cílem není dělat vysokou krejčovinu, ale spojit generace. Projekt odbabi v sovbě propojuje slow fashion přístup, podporu lokální módní scény i výrazný sociální rozměr. rešerše rešerše 16 17

10 PROJEKT PONOŽKY OD BABIČKY výstup analýzy Projekt je opět v režiji centra pro seniory Eplida. Babičky pletou ponožky, které se následně prodávají v interneotvém obchodě zoot.cz. Výtěžek jde na centrum Elpida. Cena jednoho páru je 249 kč. + formulace vize Stejně jako u předchozího projektu se i ze využívá dovednosti babičky, Ráda bych propojila seniory se světem foodsharingu za pomoci produktu, který budou mít starší lidé doma a který bude komunikovat s internetem, webem, který bude sociální sítí. Ráda bych využila artefaktů, které jsou seniorům dobře známy, j (kuchyňská minutka, tvary čudlíků jako například u trouby, symbolika talíře jako porce a podobně). Produkt bych chtěla navrhnout s ohledem na životní prostředí, takže počítám v návrhu s ekologickými materiály a systémem napájení. Jak vyplývá z rozhovorů, naše babičky vaří často. Převážně si jídlo vaří sami a několik porcí dopředu. A co teprve senior, když vaří jen sám pro sebe. Můj produkt si klade za cíl vyřešit tento aspekt a zároveň seniory zapojit více do společenského života. Poznání nových lidí v jejich okolí. Se strávníky by tak mohli vytvářet sociální vazby, z vyzvedávání jídla se může stát pravidelná záležitost, rituál sblížení generací. Zároveň je to možnost malého přivýdělku pro seniory, jejichž ekonomická situace je často nevyhovující. předpokládaný scénář konceptu 1/ Senior vaří a ví, že bude mít porce navíc. 2/ Zadá na produktu všechny potřebné informace (co, kolik, kdy). 3/ Potenciální strávník reaguje na inzerát, senior dostane zpetnou vazbu. 4/ Strávník se dostaví ve stanovený čas k seniorovi a vyzvedne si jídlo. fáze projektu 1/ navrhnout jak jednotlivé údaje převést do podoby produktu (kdy? co? v kolik hodin?) 2/ tvar - pracovní modely (testování tvaru) 3/ materiály 4/ vnitřní mechanika 5/ výroba modelu 6/ testování produktu (testování je fáze, která bude následovat po odevzdání diplomové práce, testování je časově náročné a je pro mne obtížené obsáhnout ji v rámci 3 měsíců) Konkrétním projektům, produktům v závěru rešerše záměrně nevěnuji příliš pozronosti. Mé inspirační zdroje spatřuji spíše v ideové rovině. Jde mi propojování generací skrze sdílení jídla. rešerše výstup analýzy + formulace vize 18 19

11 proces předpokládaný scénář konceptu - storyboard navrhování 1/VÝCHOZÍ KONCEPT Základem je navrhnout, jak jednotlivé údaje převést do podoby produktu - kdy? co? cena? Zvolila jsem koncept minutky, jednoduchého analogového stoječku, důvěrně známého všem kuchařkám. Hodí se zejména na měření kratších časových úseků, jako například doby vaření vajec. Údaje by se na produktu nastavili stejně, jako čas na minutce. výstup analýzy + formulace vize proces navrhování 20 21

12 2/TVAR 3/CO TO DĚLÁ? SKICI Dalším krokem bylo skicování, které mne navedlo na výsledný tvar. Jak jsem již výše popsala, senior skrze produkt potřebuje sdělit světu několik základních informací. Vrchní část slouží ke PRACOVNÍ MODELY sdělení kolik porcí je k dispozici. Prostřední část s čárkami Na základě skic jsem si vytvořila a čísly je k nastavení času vyzvednutí - kdy. Poslední několik pracovních modelů, které informace se týká toho, co bude předmětem výměny. jsem dávala testovat seniorkám a sledovala, jak s nimi zacházejí, uživatel = ten kdo užívá produkt, kuchařku otáčejí je. I díky tomu jsem strávník = ten kdo si vyzvedne jídlo optimalizovala tvar a rozměry. proces navrhování proces navrhování 22 23

13 KOLIK PORCÍ? K nastavení porcí uživatel otočí vrchní částí produktu po směru hodinových ručiček. Porce je aktivovaná tehdy, svítí-li dioda červeně a šipka na prostřením dílu ukazuje na kolečko, zarezervovaná porce zezelná, což je zpětná vazba pro uživatele. Jako grafický prvek jsem zvolila příbor a kroužek, symboliku talíře. Usilovala jsem o znázornění porce. proces navrhování proces navrhování 24 25

14 KDY? K nastavení času uživatel otočí prostřední částí produktu po směru hodinových ručiček. Požadovaný čas musí ukazovat na šipku na spodní části. Zvolila jsem čas vyzvednutí 11:00-19:00. Předpokládám, že služba slouží spíše pro obědy/večeře a po 19:00 už pro seniory příliš pozdě. Časový úsek vyzvednutí jídla je tedy devět hodin. Číslené označení připomíná klasickou minutku. možné stavy neaktivní stav 0 porcí aktivní stav 1 porce je navolena aktivní stav 2 porce jsou navoleny (možnost až 3 porcí) aktivní stav 1 porce je zarezervována strávníkem hledání optimální grafiky proces navrhování proces navrhování 26 27

15 JAKÉ JÍDLO? V tomto kroku jsem se opět snažila co nejvíce propojit digitální svět s analogovým, pro seniory známým a bezpečným. K produktu patří klasická papírová kuchařka a sada samolepek - záložek, které si uživatel může nalepit na své recepty, případně si je kamkoliv připnout. K nastavení připravovaného jídla uživatel naskenuje z kuchařky/ samolepky recept. U receptu naskenuje uživatel grafický symbol razítka, každé má jinou barvu. Skenr (senzor) funguje na principu čtení RGB barev. Barva naskenovaného receptu se objeví na vrchu produktu, uživatel se tak může ujistit, co vlastně zadal. Při skenování uživatel produktem mírně zatlačí směrem dolů a dojde k cvaknutí, jako když se razítkuje. proces navrhování proces navrhování 28 29

16 kuchařka GRA FOO SHA GRA FOO GRANDMA SHA FOOD SHARING GRANDMA FOOD SHARING Produkt má na spodní části RGB senzor, který se přiloží k barevnému razítku/značce u receptu, a tak se načte typ jídla. Barva se zobrazí na diodách ve vrchní části GRA FOO SHA GRANDMA FOOD SHARING Navrhování principu připnutí k vlastním receptům. proces navrhování proces navrhování 30 31

17 3/MATERIÁLY A NABÍJENÍ 4/ REALIZACE MODELU Jako hlavní materiál jsem zvolila porcelán. Záměrem bylo navrhnout přátelský a domácí produkt. V tomto ohledu se porcelán přímo nabízí. Na začátku vymýšlení konceptu nabíjení byly různé futuristické návrhy, od nabíjení skrze pečení v troubě, až po vodní turbínu poháněnou zbytkovou vodou z vaření. Chtěla jsem princip nabíjení udržet v rovině kuchyně a vaření. To se bohužel v tuto chvíli jeví jako nereálné, a tak jsem zvolila princip nabíjení na indukci. V budoucnosti bych ale chtěla původní myšlenku realizovat. Realizace modelu probíhala ve třech fázích. První z nich byla výroba keramického modelu. Ten jsem si nechala vytisknout na 3D tiskárně ve firmě Materialise v Ústí nad Labem, glazování proběhlo na témže místě. Druhá fáze byl potisk, využila jsme metody sítotiskového obtisku, který je velice odolný, nerozpíjí se a je přesný. Třetí a poslední fází bylo zajištění vnitřní elektroniky. Konkrétně jde o scanování RGB barev, otočný systém, cvakání při jednotlivých časových úsecích, diody v systému porcí a na vrchní části produktu. Zde jsem spolupracovala s Ing. Miroslavem Macíkem, který navrhl a zajistil 3D tisk vnitřních částí. ihned po tisku engoba naglazováno materiály a nabíjení realizace modelu 32 33

18 technický výkres - keramické části elektronické vnitřnosti Pro začátek jsem si rozebrala kuchyňskou minutku. prostředek vršek spodek elektronika uvnitř produktu prostřední část - mikrokontrolér, akumulátor, bluetooth spodní část - RGB senzor, tlačítko, indukční nabíjení vrchní část - diody + rezistory Jednotlivé části se otáčí na potenciometrech, konstrukce v které je vše zasazeno, je tisknuta na 3D tiskárně. Největší dík patří Ing. Miroslavu Macíkovi z Katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT, který navrhl a zkonstruoval elektroniku uvnitř produktu elektronika potřebná k funkčnosti prototypu à 60 à 60 à 60 potenciometr baterka à 54 à 12 à 7 mikrokontrolérarduino RGB čtečka potenciometr tlačítko realizace modelu realizace modelu 34 35

19 elektronika spodní části elektronika prostřední části potenciometr à 7.00 kovové kuličky z ložisek, zajišťují cvakání u časové osy pružinky tlačítko konstrukce + mikrokontrolér + akumulator RGB senzor realizace modelu realizace modelu 36 37

20 konstrukce + mikrokontrolér + akumulator napojení spodní části na prostřední pomocí vytištěné konstrukce a potenciometru obal = tubus + utěrka elektronika vrchni části 3D tisk částí realizace modelu realizace modelu 38 39

21 fotky modelu - obrázková příloha 40 41

22 42 43

23 44 45

24 syntéza + závěr GRA FOO SHA GRANDMA FOOD SHARING V případě realizace projektu se u něj počítá s integrovanou simkartou a internetem, babička by internetové připojení navíc pořizovat nemusela. Vše by bylo součástí balíčku. Nabízí se spojení se společnostmi, které doručují potraviny domů. Jako například nebo cz. Produkt by se mohl stát součástí jejich marketingu, tudíž by nemusel být drahý. Senioři by automaticky při koupi mohli mít již založený účet a profil na webu. O ten by se vůbec nemuseli starat. V případě úprav, jako například změn ceny jídla nebo adresy, by senior zavolal na zákaznickou linku a úpravy by provedl prostředník. Výsledným řešením je porcelánový objekt s mechanikou, který se na první jeví jako jednoduchá analogová minutka. Ve skutečnosti se jedná o sofistikovaného prostředníka mezi babiččinou kuchyní a vnějším světem. Produkt je tedy výsledkem hledání nových cest v oblasti foodsharingu. Produkt bych chtěla dále rozvíjet ve spolupráci s Katedrou počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT. Když někomu přibližuji svoji diplomovou práci, často slýchám otázky ohledně bezpečnosti seniorů. Je mi trochu líto, že vždy přijde na přetřes možnost zneužití produktu a negativní možné důsledky pro seniory (např. okradení). Práce s lidmi vždy závisí na vzájemné důvěře a respektu. Web, přes který, by byla služba provozována, by mohl požadovat po svých uživatelích ověřenou totožnost. Takto funguje například web Dle jejich oficiálního webu se přes tuto službu ubytovalo již hostů. Všichni hosté i ubytovatelé musejí mít ověřenou totožnost ve třech krocích: 1/ Vyfotit se nebo nahrát fotku ze svého oficiálního dokladu totožnosti, jako je občanský průkaz nebo pas. 2/ Připojit si jiný online profil, jako jsou účty na Facebooku, Google, nebo LinkedIn, ke svému Airbnb účtu. 3/ Nahrát profilovou fotku a poskytnout telefonní číslo a ovou adresu. + + zdroj - https://www.airbnb.cz/about/about-us syntéza + závěr 46 47

25 zdroje: str https://pj2901.wordpress.com/2011/07/11/grandmas-garden/ str str str str fotky z Kuchařky - food blog

26 50 51

27 52 díky!

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Lenka Bartoňová AR 2011/2012, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) KRAJSKÁ VĚDECKÁ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PLZNI (AJ) REGIONAL RESEARCH

Více

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART INTERIÉROVÝ MOBILIÁŘ INTERIOR MOBILIARI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART INTERIÉROVÝ MOBILIÁŘ INTERIOR MOBILIARI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO OF PRODUCT DESIGN INTERIÉROVÝ MOBILIÁŘ INTERIOR MOBILIARI 1

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU

PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘÍPRAVEK NA MĚŘENÍ SIL OD UTAHOVACÍHO MOMENTU Adam Hanzálek Filip Vrba 1 1 Obsah 2 2 Zadání... 3 3 Hodnotící list..

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan

HRAVÁ ŠKOLA VAŘENÍ. Zuzana Pospíšilová Ilustrace Drahomír Trsťan. Z. Pospíšilová / D. Trsťan Pro děti od P ro d ěti o d 6 let. le et. Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz Z. Pospíšilová / D. Trsťan Nebojte vaření!

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Maturitní práce témata pro obor vzdělání Společné stravování Školní rok 2011-2012 Téma č. 1: Staročeská kuchyně v moderní podobě Práce bude vycházet ze znalostí o české gastronomii se zaměřením na staročeskou

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY)

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) Návrh uživatelského rozhraní (A4M39NUR) Analýza tématu Autoři: Janovský Roman, Roubalová Eliška Cvičící:

Více

Prezentace České Obce Sokolské. na internetu a postupná. elektronizace administrativy

Prezentace České Obce Sokolské. na internetu a postupná. elektronizace administrativy 01010101011101010111010101010101001010101101010100001111101101010111010101010 10111110010101010000111110111011010011011011011101011011110011101010101011001 01000101010001111101011010010101010000100100100100010111010010010010100100100

Více

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby

CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439. Oznámení předběžných informací. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:414439-2012:text:cs:html CZ-Brno: Výzkum a vývoj a související služby 2012/S 250-414439 Oznámení předběžných informací Služby

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

DNUR semestrální projekt Nákupní seznam

DNUR semestrální projekt Nákupní seznam DNUR semestrální projekt Nákupní seznam Bc. Michal Macháček ČVUT FEL Praha, ZS 2013 machamic@fel.cvut.cz Obsah D1...1 Uživatelský průzkum...1 Základní popis aplikace...1 Typický uživatel...1 Interview...1

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

2. Jak Vám vyhovuje množství stravy - velikost porce?

2. Jak Vám vyhovuje množství stravy - velikost porce? ANKETA - STRAVOVÁNÍ V DS LIDICKÁ ZAMĚSTNANCI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, AZYLOVÉHO DOMU A DENNÍHO STACIONÁŘE Dobrý den, zasílám Vám vyhodnocení ankety o stravování, které bylo určeno zaměstnancům MěÚSS resp.

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Hnídek, Rutkovský, Vančura XYZ CAJ D1

Hnídek, Rutkovský, Vančura XYZ CAJ D1 Analýza existujících řešení XYZ CAJ D1 menu55.cz Společnost nabízí programové vybavení pro elektronické objednávky. Aplikaci je možné provozovat na různých typech zařízení, bez závislosti na systému. Zákazník

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Charakteristika CK Alpina

Charakteristika CK Alpina Charakteristika CK Alpina Jsme tradiční brněnská outdoorová cestovní kancelář. Specializujeme se na aktivní dovolenou - v naší nabídce najdete zájezdy turistické, cyklistické, zájezdy na via ferraty a

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Jeden Den Bez Elektřiny

Jeden Den Bez Elektřiny Jeden Den Bez Elektřiny Cíl(e): Žáci si uvědomí, že většina jejich každodenních aktivit potřebuje elektřinu. Pokusí se navrhnout cesty vedoucí ke snížení spotřeby elektřiny. Obecný popis aktivity: Elektřina

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Komplexní řešení projektu VÝHODNÝ SOFTWARE. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718

Komplexní řešení projektu VÝHODNÝ SOFTWARE. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 Komplexní řešení projektu VÝHODNÝ SOFTWARE www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 Výhodný Software, značka která láme prodejní rekordy s druhotnými licencemi. Název značky, komunikační

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz Obsah Popis aplikace... 3 Uživatelé... 3 Aktivity... 3 Systémová podpora... 3 Kontext... 3 Prototyp... 4 Informace... 4 Design

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry)

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Autor: Petr Douša, Jan Antropius Editor: Ivana Řezníková Praha, duben 2011

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Zákazník. Změna poptávky po typu rychlého občerstvení. změna stravovacích návyků. hamburgery -6% pizza -4% asijská kuchyně +6%

Zákazník. Změna poptávky po typu rychlého občerstvení. změna stravovacích návyků. hamburgery -6% pizza -4% asijská kuchyně +6% LIBERO Line Zákazník Změna poptávky po typu rychlého občerstvení změna stravovacích návyků hamburgery -6% pizza -4% asijská kuchyně +6% snižování výdajů zaměstnavatelů na společné stravování -> obědy mimo

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Zaměření webu. Témata webu

Zaměření webu. Témata webu Zaměření webu Cílová skupina 25-45 let (ženy i muži) Pro všechny, co milují jídlo Vše kolem vaření v moderní stylu a v moderním designu Jídlo pro radost a radost z jídla Témata webu Recepty a videorecepty

Více

Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz

Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz Přednášející: Mgr. Eva Vácová vacova@zmskola.cz Obsah přednášky Aktivační centrum Kurz

Více

Návrh zpravodajské aplikace idnes po Android

Návrh zpravodajské aplikace idnes po Android Návrh zpravodajské aplikace idnes po Android Semestrální projekt pro předmět PDA 1 D1! 4 Název! 4 Popis! 4 Cílová skupina! 4 D2! 5 Uživatelé! 5 Aktivity! 5 System Support! 5 Cílová platforma! 6 Context!

Více

Infolab. Efektivní IT řešení. www.tachospeed.cz. Nabídka řešení

Infolab. Efektivní IT řešení. www.tachospeed.cz. Nabídka řešení Infolab. Efektivní IT řešení Nabídka řešení Obsluha digitálních a analogových tachografů. Evidence a vyhodnocení pracovní doby řidičů. Kontrolní sestavy přestupků a pokuty v zahraničí. Vyúčtování cestovních

Více