PODĚKOVÁNÍ. A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODĚKOVÁNÍ. A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku."

Transkript

1 1

2 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat: - organizaci Život 90 za ochotu a vstřícnost - 3D tiskárně Materialise za vytištění modelu a trpělivost - Mírovi a Honzovi za pomoc a konzultace, specielně Mírovi za realizaci modelu - mojí babičce - Adamovi, který mi pomohl s korekturou - Vítkovi za krásné fotky a videa - babičce Polesné, která se stala na den modelkou A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku. 2 3

3 české vysoké učení technické v Praze Fakulta ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Anna Kutíková AR 2014/2015, LS NÁzev diplomové Práce: interakce seniorů do společnosti (ČJ) (AJ) integration of seniors into the society Jazyk práce: český Prof. Marian Karel Vedoucí práce: Ústav: Úpd Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace (česká): Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. senior Cílovou skupinou jsou primárně aktivní senioři, očekávaným cílem je navrhnout produkt, jenž by umožnil reintegrovat cílovou skupinu do společnosti skrze sdílenou aktivitu (příprava jídla). Navrhovaný produkt nese silný sociální rozměr. Bude sloužit jako platforma která umožní propojit díky společné aktivitě (vaření a společnému stolování) více věkových skupin. Anotace (anglická): The target group for my product are active seniors. The aim of my diploma project is to design a product which would help to reintegrate elderly people into the society through shared activity (cooking). My product lays strong emphasis upon its social dimension. It will serve as a platform which could bring different age groups together thanks to food sharing Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis autora-diplomanta Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD. 4 5

4 OBSAH ÚVOD...8 REŠERŠE...10 výstup analýzy + formulace vize...19 proces navrhování výchozí koncept...21 tvar...22 co to dělá?...23 kolik porcí?...24 kdy...27 JAKÉ za jídlo...28 materiály a nabíjení...32 realizace modelu...33 fotky modelu...40 syntéza + závěr

5 úvod zadání - definice projektu Téma: Integrace steniorů do společnosti Cílovou skupinou jsou primárně aktivní senioři, očekávaným záměrem samotného diplomového projektu je navrhnout produkt, jenž by umožnil reintegrovat tuto věkovou skupinu do společnosti skrze sdílenou aktivitu (příprava jídla). Navrhovaný produkt obsahuje / se vyznačuje důrazem na sociální rozměr. Bude v každodenním životě sloužit jako platforma, která umožní propojit skrze Navrhovaná metodika a způsob práce První fáze projektu zahrnovala rešerši problematiky seniorů se zaměřením na jejich vztah k vaření, stravování a moderním technologiím. Rešerše cílila na otázky týkající se předmětů, které starší lidé v kuchyni používají. Dále také na jejich zvyky během nákupu, přípravy, skladování a konzumování jídla. Zkrátka na celou jejich kulturu stolování, včetně jejich receptů, způsobů jak je shání a předávají dál, zda podle nich vaří, jaké jsou jejich nejoblíbenější kuchařky a podobně. Nevyhnutelnou součástí této fáze projektu byla také návštěva seniorů a komunikace s nimi o výše uvedených tématech. Na tomto základě se vytvořil obraz Persony - fiktivní osoby, která je průměrem zkoumaného vzorku. společné činnosti (vaření a společnému stolování) více věkových skupin. Výstupem bude model v poměru 1:1 a2x portfolio s detailním popisem postupu a záměru, zařazení fotografii a vizualizací. Průběh práce byl konzultován s odborníky na problematiku aktivních seniorů tak i se samotnými seniory. Z nabytých poznatků jsem rozkryla souvislosti mezi mnou formulovanými tématy, vyvodila jsem užší závěry a směr, kterým se diplomová práce ubírala. Poté jsem se zaměřila na tvar, skicování, stavbu pracovních mockup modelů a testování jejich ergonomie se samotnými seniory. Důležitá je i volba materiálu a technologií, v tomto ohledu jsem se snažila zaměřit na materiál, který je seniorům v kuchyni důvěrně znám a pokusila jsem se jej prokombinovat s moderními technologiemi. Při tvorbě modelu jsem si nekladla za cíl navrhnout plně funkční produkt, ale spíše koncept, který bude propracován do detailů a bude se moci dále rozvíjet. Po celou dobu projektu jsem byla v kontaktu a konzultovala práci s Ing. Macíkem. CÍLE PROJEKTU: Zapojit aktivní seniory do společnosti Propojení seniorů s jinými věkovými skupinami Jídlo jako služba a zároveň důvod setkávání úvod úvod 8 9

6 rešerše ROZHOVORY Senioři jsou obecně vnímáni jako skupina lidí starších 60 let, jako věková hranice je většinou vnímán odchod do důchodu. Například internetový slovník ABZ.CZ rozlišuje tři významy pojmu senior, přičemž pro nás je nejrelevantnější význam druhý, tedy příslušník starší věkové kategorie. V této životní fázi dochází u lidí k větší izolovanosti od společnosti a omezuje se kontakt s okolním světem, zejména kvůli, po odchodu z práce. Mým cílem je navrhnout produkt, který umožní setkávání s jinými lidmi. V knize Marie Vágnerové (Vágnerová, 2007, s ) stojí: Potřeba sociálního kontaktu je stale silná. Pocit generační sounáležitosti a solidarity je pro starší lidi velmi důležitý. Důraz na vrstevníky je stejně silný, jako byl v dětství a dospívání. Uznání a ocenění od ostatních lidi přispívá k uchování přijatelné sebeúcty a saturuje tak i potřebu seberealizace. Starší člověk potřebuje byt milován (potřeba citové jistoty), ale zároveň chce byt uznáván i ceněn. Pocit užitečnosti může životu staršího člověka dávat smysl i v situacích, kdy je to zdánlivě nemožné a může mít velmi rozmanitou podobu. Potřeba seberealizace bývá ve stáři častěji uspokojována nepřímo, prostřednictvím identifikace s blízkým člověkem. Další patrnou změnou je proměna osobnostních charakteristik. Z toho vyplývá, že navzdory opuštění pracovního procesu má senior přirozenou potřebu se s ostatními lidmi dále vídat a udržovat sociální kontakt. Většina seniorů neovládá nové technologie, tento svět je jim poněkud trochu cizí. Je to svět digitální, žijeme v informačním věku. Změny v podobě elektronizace služeb, vývoje medií a přemisťování informačních toků na světovou informační síť mohou být důvodem, proč se velký počet seniorů cítí být (a mnohdy tomu tak skutečně je) vyloučeno z podílu na děni v současné společnosti. Dnes se nachází v různých volnočasových střediscích kurzy na téma internet a jeho použití. Jedna z mých kamarádek vede podobný kurz na VŠE v rámci Univerzity třetího věku a tak jsem se jednoho v rámci zkoumání vod zúčastnila. Na dané hodině se učili odesílat y. Kamarádka jim funkci elektronické pošty přiblížila skrze jednoduché přirovnání: je něco jako poštovní budova a k otevření doručené zprávy je místo klíčku od schránky potřeba dvojklik myší. Tato metoda se mi zdála celkem účinná a většině seniorů se podařilo opravdu odeslat. zdroje: VÁGNEROVÁ, Marie Vývojová psychologie II. : dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha : Karolinum, s. ISBN Při studiu vztahu seniorů k jídlu jsem navštívila volnočasové centrum pro seniory Život 90, které nabízí kurzy, poradnu, půjčovnu kompenzačních pomůcek a další služby během několika návštěv centra jsem uskutečnila krátké rozhovory se šesti pacientkami. Lidé z vedení centra a samotní senioři ke mne byli vždy milí a ochotně spolupracovali. Zde předkládám jeden rozhovor jako příklad a dále ještě otázky s mým komentářem/nejčastějšími odpověďmi. TONIČKA 71 Jaký je Váš vztah k vaření? Vaření nepatří k mým zálibám, beru to spíš jako vedlejší činnost. Vařit mne naučila moje maminka před svadbou. Jak a kde se stravujete? Já ráda chodím do restaurace, když to jde, ale co jsem v důchodu, tak nejsou peníze. Takže vařím, hlavně kvůli manželovi. Vařím dvě až tři porce dopředu, jídlo co se dá potom ohřát a pak to často dám do mrazáku a sním třeba až za 5 dní, abych neměla dva dny po sobě to samé. Jaké jsou Vaše nejoblíbenější recepty? Moje vnoučata mají rády můj medovník, ale takovej poctivej medovník, ne ten z kaváren. No a můj muž zbožňuje svíčkovou, ale musí se umět udělat, naložit tak tři dny předem. Já vařim často podle kuchařky, kterou jsem dostala kdysi dávno - Kuchařka naší vesnice. Tu měla tenkrát každá hospodyně. Štve mě, když mám vymýšlet co budu vařit. Jaké použíte spotřebiče kuchyni? Když si to můžu ulehčit, tak ráda robota použiju. Někdy ale přidělají víc práce, než užitku. Experimentujete ráda v kuchyni? Co Vy a exotické suroviny, cizí kuchyně? Já mám ráda italskou kuchyni, mám tam kamarádku totiž. S manželem milujeme těstoviny a pizzu. To mě dokáže rozčílit, když na to někdo dává kečup, má se tam dávat pasata nebo protlak. Taky kvůli vysokému cholesterolu žijeme zdravěji a jíme hodně saláty a zeleninu ke každému jídlu. Starší člověk potřebuje byt milován (potřeba citové jistoty), ale zároveň chce byt znáván i ceněn. rešerše rešerše 10 11

7 Shrnutí nejčastějších odpovědí a mé postřehy z rozhovorů: Jaký je Váš vztah k vaření? Na tuto otázku žádná neodpověděla kladně, vaření považují za neutrální činnost. Většinou vaří kvůli manželovi nebo proto, že zkrátka musí. Postupem času se ale každá o vaření rozpovídala a například mi detailně popisovala jak uvařit dobrou svíčkovou. Na závěr rozhovoru jsem měla dojem, že je vaření docela baví. Jak a kde se stravujete? Restaurace navštěvují sporadicky, spíše při slavnostních příležitostech. Vaří 2-3 porce dopředu, někdo je sní další dny, někdo uloží do mrazáku. Vaří pro sebe, manžela a někdy i děti. Donáškovou službu obědů pro seniory využívala jedna z respondenetek. Z finančních důvodů přestala. Jaké jsou Vaše nejoblíbenější recepty? Nejčastěji v této souvislosti zmiňovaly co mají ráda vnoučata nebo manžel (svíčková, štrůdl atd.). Nebo naopak recepty, které jsou velmi jednoduché na přípravu. Většina z nich vzpomínala na kuchařku z mládí, některé se shodovaly. Například Kuchařka naší vesnice nebo Úsporná kuchařka od Anuše Kejřové. Tři z nich mluvili o tom, že často připravují saláty a zeleninová jídla. Hlavně z důvodu zdraví a hlavně vysokého cholesterolu. Jaké použíte spotřebiče v kuchyni? Všechny odpověděly, že skoro žádné. Používají nejčastěji remosku, mixer a některá i kuchyňský robot. Dotykový přístroj v domácnosti nemá žádná. Experimentujete ráda v kuchyni? Co Vy a exotické suroviny, cizí kuchyně? Nejčastjější exotické v odpovědích byly olivový olej a kus - kus. Vegetariánství žásná z nich nezkoušela. Cizí kuchyně je nelákají, leda italská (špagety a piza). Dvě se rozpovídaly o exotickém ovoci, které občas vidí v supermarketu, jako například avokádo, netuší jak s tím naložit. Nidky si ho nekoupily. INTERNET čas + cena Když se podíváme do světa internetu, tak zjistíme, že vaření a jídlo jsou poměrně dost oblíbená témata. V žebříčcích nejlepší blogů se vždy objeví alespoň jeden foodblog. Tištěné kuchařky v knihkupectvích zaujímají vždy více místa než sociální antropologie, zkrátka všichni rádi jíme. On-line kuchařky dnes nabízejí mnoho možností, od počtu použitých ingrediencí, přes náročnost až po dobu vaření a přípravy S popularitou vaření souvisí i stoupající obliba lokálních a home-made věcí, na vzestupu jsou blogy o domácí fermentaci, výrobě alkoholů, pečení domácího pečiva, výrobě zmrzliny a podobně. Řada aplikací pro mobilní telefony, vám ukáže nejbližší restaurace (Urbanspoon). Dalším fenoménem, který v poslední době hýbe světem je takzvaný foodsharing. Nejznámějším webem v této oblasti je net. Jedná se o online cooking platformu, sdružující osoby, které mají rády dobré jídlo. Ať už jste kuchař nebo strávník. Jako kuchař na web jednoduše napíšete, co dnes vaříte, kolik máte porcí navíc, cenu za porci a čas vyzvednutí. Potenciální strávník si zjistí, kdo dnes vaří v jeho okolí něco dobrého, přes web osobu zkontaktuje a pak už si jen vyzvedne hotové jídlo. Platí se při předání. Na webu se sdružují především lidé, kteří si rozumí s novými technologiemi, což znevýhodňuje seniory, kteří bývají často počítačově negramotní (viz výše). Ale kdo by neměl rád jídlo od babičky, že? typ jídla počet porcí internetová stránka rešerše rešerše 12 13

8 PERSONA Děti mají zahradu se zeleninou a ovocem, taky jsem se o takovou starala, když mě ještě nebolely záda, v létě mne zásobují čerstvou zeleninou a ovocem, a ty jahodové koláče potom! Co jsem v důchodu, tak se už nepotkávám s lidmi tolik jako dřív, přátelé pomalu odcházejí. Trochu mi to chybí. Když vařím, dělám více porcí, přeci se nevyplatí dělat jen jednu porci. Sice chodím do Klubu důchodců, ale tak si všichni povídají jen o to co je bolí, ráda bych poznala někoho mladšího. rešerše rešerše 14 15

9 FOODSHARING Webových stránek či aplikací, které se zabývají sdílením pokrmů, existují na světě stovky. Největší z nich je Zaregistrujete se a můžete se hned začít poohlížet, u koho si dnes vyzvednete večeři. Web byl založen v březnu 2012 v Amsterdamu. Sám uvádí, že právě teď má jen v Holandsku registrovaných více než domácích kuchařů a strávníků. Služba získala řadu prestižních cen, např. Accenture Innovation Awards 2012 a Change in Business Award Sdílení jídla je oblíbené i například v zemích postižených krizí (Španělsko, Řecko), mezi matkami na mateřské, mladými lidmi gurmány, foodblogery apod. V Praze je zaregistrováno bohužel zatím jen cca. 30 lidí. INSPIRATIVNÍ PROJEKTY HLAVNÍ ZNAKY ON-LINE COOKING PLATFOREM: sdružují osoby se zájmem o vaření, trpící stejnou potravinovou alergií (celiaci, intolerance laktózy, alergie na vejce atd.), s různými způsobi stravování (vegetariáni, vegani atd.) ekologie - zabraňování plýtvání potravin sociální podnikání - zaměření na zlepšení světa, zisk není nejdůležitější PROJEKT ODBABI Umělecká skupina Posedlí se spojila s návrhářkou Josefinou Bakošovou a výsledkem byla kolekce šatů pod značkou ODBABI. Fotky a následná propagace vznikla ve spolupráci s babičkami z volnočasového centra Elpida. V zakoupenám balíčku budete mít připravený střih, návod na ušití, látku, nitě, špendlíky a křídu. S tímto balíčkem navštívíte svoji babičku, maminku, sestru nebo kamarádku a požádáte ji, aby Vás naučila šít a společně vytvoříte originální kousek oblečení, ke kterému budete mít úplně jiný vztah. lidé poznají své sousedy a okolí Cílem není dělat vysokou krejčovinu, ale spojit generace. Projekt odbabi v sovbě propojuje slow fashion přístup, podporu lokální módní scény i výrazný sociální rozměr. rešerše rešerše 16 17

10 PROJEKT PONOŽKY OD BABIČKY výstup analýzy Projekt je opět v režiji centra pro seniory Eplida. Babičky pletou ponožky, které se následně prodávají v interneotvém obchodě zoot.cz. Výtěžek jde na centrum Elpida. Cena jednoho páru je 249 kč. + formulace vize Stejně jako u předchozího projektu se i ze využívá dovednosti babičky, Ráda bych propojila seniory se světem foodsharingu za pomoci produktu, který budou mít starší lidé doma a který bude komunikovat s internetem, webem, který bude sociální sítí. Ráda bych využila artefaktů, které jsou seniorům dobře známy, j (kuchyňská minutka, tvary čudlíků jako například u trouby, symbolika talíře jako porce a podobně). Produkt bych chtěla navrhnout s ohledem na životní prostředí, takže počítám v návrhu s ekologickými materiály a systémem napájení. Jak vyplývá z rozhovorů, naše babičky vaří často. Převážně si jídlo vaří sami a několik porcí dopředu. A co teprve senior, když vaří jen sám pro sebe. Můj produkt si klade za cíl vyřešit tento aspekt a zároveň seniory zapojit více do společenského života. Poznání nových lidí v jejich okolí. Se strávníky by tak mohli vytvářet sociální vazby, z vyzvedávání jídla se může stát pravidelná záležitost, rituál sblížení generací. Zároveň je to možnost malého přivýdělku pro seniory, jejichž ekonomická situace je často nevyhovující. předpokládaný scénář konceptu 1/ Senior vaří a ví, že bude mít porce navíc. 2/ Zadá na produktu všechny potřebné informace (co, kolik, kdy). 3/ Potenciální strávník reaguje na inzerát, senior dostane zpetnou vazbu. 4/ Strávník se dostaví ve stanovený čas k seniorovi a vyzvedne si jídlo. fáze projektu 1/ navrhnout jak jednotlivé údaje převést do podoby produktu (kdy? co? v kolik hodin?) 2/ tvar - pracovní modely (testování tvaru) 3/ materiály 4/ vnitřní mechanika 5/ výroba modelu 6/ testování produktu (testování je fáze, která bude následovat po odevzdání diplomové práce, testování je časově náročné a je pro mne obtížené obsáhnout ji v rámci 3 měsíců) Konkrétním projektům, produktům v závěru rešerše záměrně nevěnuji příliš pozronosti. Mé inspirační zdroje spatřuji spíše v ideové rovině. Jde mi propojování generací skrze sdílení jídla. rešerše výstup analýzy + formulace vize 18 19

11 proces předpokládaný scénář konceptu - storyboard navrhování 1/VÝCHOZÍ KONCEPT Základem je navrhnout, jak jednotlivé údaje převést do podoby produktu - kdy? co? cena? Zvolila jsem koncept minutky, jednoduchého analogového stoječku, důvěrně známého všem kuchařkám. Hodí se zejména na měření kratších časových úseků, jako například doby vaření vajec. Údaje by se na produktu nastavili stejně, jako čas na minutce. výstup analýzy + formulace vize proces navrhování 20 21

12 2/TVAR 3/CO TO DĚLÁ? SKICI Dalším krokem bylo skicování, které mne navedlo na výsledný tvar. Jak jsem již výše popsala, senior skrze produkt potřebuje sdělit světu několik základních informací. Vrchní část slouží ke PRACOVNÍ MODELY sdělení kolik porcí je k dispozici. Prostřední část s čárkami Na základě skic jsem si vytvořila a čísly je k nastavení času vyzvednutí - kdy. Poslední několik pracovních modelů, které informace se týká toho, co bude předmětem výměny. jsem dávala testovat seniorkám a sledovala, jak s nimi zacházejí, uživatel = ten kdo užívá produkt, kuchařku otáčejí je. I díky tomu jsem strávník = ten kdo si vyzvedne jídlo optimalizovala tvar a rozměry. proces navrhování proces navrhování 22 23

13 KOLIK PORCÍ? K nastavení porcí uživatel otočí vrchní částí produktu po směru hodinových ručiček. Porce je aktivovaná tehdy, svítí-li dioda červeně a šipka na prostřením dílu ukazuje na kolečko, zarezervovaná porce zezelná, což je zpětná vazba pro uživatele. Jako grafický prvek jsem zvolila příbor a kroužek, symboliku talíře. Usilovala jsem o znázornění porce. proces navrhování proces navrhování 24 25

14 KDY? K nastavení času uživatel otočí prostřední částí produktu po směru hodinových ručiček. Požadovaný čas musí ukazovat na šipku na spodní části. Zvolila jsem čas vyzvednutí 11:00-19:00. Předpokládám, že služba slouží spíše pro obědy/večeře a po 19:00 už pro seniory příliš pozdě. Časový úsek vyzvednutí jídla je tedy devět hodin. Číslené označení připomíná klasickou minutku. možné stavy neaktivní stav 0 porcí aktivní stav 1 porce je navolena aktivní stav 2 porce jsou navoleny (možnost až 3 porcí) aktivní stav 1 porce je zarezervována strávníkem hledání optimální grafiky proces navrhování proces navrhování 26 27

15 JAKÉ JÍDLO? V tomto kroku jsem se opět snažila co nejvíce propojit digitální svět s analogovým, pro seniory známým a bezpečným. K produktu patří klasická papírová kuchařka a sada samolepek - záložek, které si uživatel může nalepit na své recepty, případně si je kamkoliv připnout. K nastavení připravovaného jídla uživatel naskenuje z kuchařky/ samolepky recept. U receptu naskenuje uživatel grafický symbol razítka, každé má jinou barvu. Skenr (senzor) funguje na principu čtení RGB barev. Barva naskenovaného receptu se objeví na vrchu produktu, uživatel se tak může ujistit, co vlastně zadal. Při skenování uživatel produktem mírně zatlačí směrem dolů a dojde k cvaknutí, jako když se razítkuje. proces navrhování proces navrhování 28 29

16 kuchařka GRA FOO SHA GRA FOO GRANDMA SHA FOOD SHARING GRANDMA FOOD SHARING Produkt má na spodní části RGB senzor, který se přiloží k barevnému razítku/značce u receptu, a tak se načte typ jídla. Barva se zobrazí na diodách ve vrchní části GRA FOO SHA GRANDMA FOOD SHARING Navrhování principu připnutí k vlastním receptům. proces navrhování proces navrhování 30 31

17 3/MATERIÁLY A NABÍJENÍ 4/ REALIZACE MODELU Jako hlavní materiál jsem zvolila porcelán. Záměrem bylo navrhnout přátelský a domácí produkt. V tomto ohledu se porcelán přímo nabízí. Na začátku vymýšlení konceptu nabíjení byly různé futuristické návrhy, od nabíjení skrze pečení v troubě, až po vodní turbínu poháněnou zbytkovou vodou z vaření. Chtěla jsem princip nabíjení udržet v rovině kuchyně a vaření. To se bohužel v tuto chvíli jeví jako nereálné, a tak jsem zvolila princip nabíjení na indukci. V budoucnosti bych ale chtěla původní myšlenku realizovat. Realizace modelu probíhala ve třech fázích. První z nich byla výroba keramického modelu. Ten jsem si nechala vytisknout na 3D tiskárně ve firmě Materialise v Ústí nad Labem, glazování proběhlo na témže místě. Druhá fáze byl potisk, využila jsme metody sítotiskového obtisku, který je velice odolný, nerozpíjí se a je přesný. Třetí a poslední fází bylo zajištění vnitřní elektroniky. Konkrétně jde o scanování RGB barev, otočný systém, cvakání při jednotlivých časových úsecích, diody v systému porcí a na vrchní části produktu. Zde jsem spolupracovala s Ing. Miroslavem Macíkem, který navrhl a zajistil 3D tisk vnitřních částí. ihned po tisku engoba naglazováno materiály a nabíjení realizace modelu 32 33

18 technický výkres - keramické části elektronické vnitřnosti Pro začátek jsem si rozebrala kuchyňskou minutku. prostředek vršek spodek elektronika uvnitř produktu prostřední část - mikrokontrolér, akumulátor, bluetooth spodní část - RGB senzor, tlačítko, indukční nabíjení vrchní část - diody + rezistory Jednotlivé části se otáčí na potenciometrech, konstrukce v které je vše zasazeno, je tisknuta na 3D tiskárně. Největší dík patří Ing. Miroslavu Macíkovi z Katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT, který navrhl a zkonstruoval elektroniku uvnitř produktu elektronika potřebná k funkčnosti prototypu à 60 à 60 à 60 potenciometr baterka à 54 à 12 à 7 mikrokontrolérarduino RGB čtečka potenciometr tlačítko realizace modelu realizace modelu 34 35

19 elektronika spodní části elektronika prostřední části potenciometr à 7.00 kovové kuličky z ložisek, zajišťují cvakání u časové osy pružinky tlačítko konstrukce + mikrokontrolér + akumulator RGB senzor realizace modelu realizace modelu 36 37

20 konstrukce + mikrokontrolér + akumulator napojení spodní části na prostřední pomocí vytištěné konstrukce a potenciometru obal = tubus + utěrka elektronika vrchni části 3D tisk částí realizace modelu realizace modelu 38 39

21 fotky modelu - obrázková příloha 40 41

22 42 43

23 44 45

24 syntéza + závěr GRA FOO SHA GRANDMA FOOD SHARING V případě realizace projektu se u něj počítá s integrovanou simkartou a internetem, babička by internetové připojení navíc pořizovat nemusela. Vše by bylo součástí balíčku. Nabízí se spojení se společnostmi, které doručují potraviny domů. Jako například nebo cz. Produkt by se mohl stát součástí jejich marketingu, tudíž by nemusel být drahý. Senioři by automaticky při koupi mohli mít již založený účet a profil na webu. O ten by se vůbec nemuseli starat. V případě úprav, jako například změn ceny jídla nebo adresy, by senior zavolal na zákaznickou linku a úpravy by provedl prostředník. Výsledným řešením je porcelánový objekt s mechanikou, který se na první jeví jako jednoduchá analogová minutka. Ve skutečnosti se jedná o sofistikovaného prostředníka mezi babiččinou kuchyní a vnějším světem. Produkt je tedy výsledkem hledání nových cest v oblasti foodsharingu. Produkt bych chtěla dále rozvíjet ve spolupráci s Katedrou počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT. Když někomu přibližuji svoji diplomovou práci, často slýchám otázky ohledně bezpečnosti seniorů. Je mi trochu líto, že vždy přijde na přetřes možnost zneužití produktu a negativní možné důsledky pro seniory (např. okradení). Práce s lidmi vždy závisí na vzájemné důvěře a respektu. Web, přes který, by byla služba provozována, by mohl požadovat po svých uživatelích ověřenou totožnost. Takto funguje například web Dle jejich oficiálního webu se přes tuto službu ubytovalo již hostů. Všichni hosté i ubytovatelé musejí mít ověřenou totožnost ve třech krocích: 1/ Vyfotit se nebo nahrát fotku ze svého oficiálního dokladu totožnosti, jako je občanský průkaz nebo pas. 2/ Připojit si jiný online profil, jako jsou účty na Facebooku, Google, nebo LinkedIn, ke svému Airbnb účtu. 3/ Nahrát profilovou fotku a poskytnout telefonní číslo a ovou adresu. + + zdroj - https://www.airbnb.cz/about/about-us syntéza + závěr 46 47

25 zdroje: str https://pj2901.wordpress.com/2011/07/11/grandmas-garden/ str str str str fotky z Kuchařky - food blog

26 50 51

27 52 díky!

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická):

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ. Vedoucí práce: Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace. Anotace (anglická): ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Pavel Tománek AR 2012/2013, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE V PRAZE 10 (ČJ) (AJ) MULTI-FUNCTIONAL BUILDING

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Infolab. Efektivní IT řešení. www.tachospeed.cz. Nabídka řešení

Infolab. Efektivní IT řešení. www.tachospeed.cz. Nabídka řešení Infolab. Efektivní IT řešení Nabídka řešení Obsluha digitálních a analogových tachografů. Evidence a vyhodnocení pracovní doby řidičů. Kontrolní sestavy přestupků a pokuty v zahraničí. Vyúčtování cestovních

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6

SAMSUNG E1170. Stránka 1 z 6 Stránka 1 z 6 SAMSUNG E1170 Cena : 416,- Kč bez DPH 499,- Kč s DPH Jednoduchý mobilní telefon vhodný pro nenáročné uživatele, seniory apod. Nabízí všechny základní funkce mobilní komunikace, imituje elegantní

Více

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david. Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.pertl Microsoft Dynamics CRM Online Přihlašovací údaje Otevřete si stránku

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Deliverable D2 [NIC-WEB-] Redesign UI mojeid Předmět: [A4M39NUR] Návrh uživatelského rozhraní Zpracovali: Petr Liška, Jan Šrogl, Petr Štěpán

Více

Digitální seminář Mobilní aplikace v r. 2014 - základ úspěšné komunikace

Digitální seminář Mobilní aplikace v r. 2014 - základ úspěšné komunikace Digitální seminář Mobilní aplikace v r. 2014 - základ úspěšné komunikace Krátce o mně Filip Dřímalka Marketing / Business Development I Konzultace / Školení Co dnes znamenají mobilní aplikace? Nebudeme

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ

KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ workshop Komunitní bydlení (nejen) pro seniory KONCEPT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ Brno, listopad 2013, David Tichý, technická spolupráce Zuzana Lyčková DAVID TICHÝ 2/21 SMĚŘOVÁNÍ KONCEPCE Omezení osamocení v

Více

Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka

Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka Optimalizace e-shopu pomocí T-Groups Případová studie ukazující přínos poznatků z klinické psychologie pro inovace GfK Czech 1 Základní popis projektu Pozadí Společnost

Více

svatební tradice v České republice

svatební tradice v České republice Svatební Guru svatební tradice v České republice O projektu Cílem projektu je vytvořit přehled tradic na různých místech České republiky. Od drobných detailů po velké rozdíly mezi současnými městskými

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Prezentace České Obce Sokolské. na internetu a postupná. elektronizace administrativy

Prezentace České Obce Sokolské. na internetu a postupná. elektronizace administrativy 01010101011101010111010101010101001010101101010100001111101101010111010101010 10111110010101010000111110111011010011011011011101011011110011101010101011001 01000101010001111101011010010101010000100100100100010111010010010010100100100

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Regionální knihovna Karviná virtuálně. Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009

Regionální knihovna Karviná virtuálně. Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009 Regionální knihovna Karviná virtuálně Moravská zemská knihovna v Brně 25. 11. 2009 Osnova -úvod SecondLifeobecně -Avatar -město Bohemia - Regionální knihovna Karviná Second Life (Druhý život) -trojrozměrný

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 61621/14/7300-40175-050225 Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: 29685 4416 E-mail:

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

2. Fotografie tiskneme sami... 10

2. Fotografie tiskneme sami... 10 Tištěné fotoalbum OBSAH 1. Tištěné fotoalbum... 3 2. Fotografie tiskneme sami... 10 2.1 Snímky jsou uloženy v paměti fotoaparátu... 10 2.2 Snímky jsou uloženy na paměťové kartě... 10 2 1. TIŠTĚNÉ FOTOALBUM

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat

OPRAVÁRNA.CZ. Co jde opravit, není třeba vyhazovat OPRAVÁRNA.CZ Co jde opravit, není třeba vyhazovat Co je Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků - sdružuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opravit ať už jde o elektroniku, domácí

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více