PODĚKOVÁNÍ. A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODĚKOVÁNÍ. A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku."

Transkript

1 1

2 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat: - organizaci Život 90 za ochotu a vstřícnost - 3D tiskárně Materialise za vytištění modelu a trpělivost - Mírovi a Honzovi za pomoc a konzultace, specielně Mírovi za realizaci modelu - mojí babičce - Adamovi, který mi pomohl s korekturou - Vítkovi za krásné fotky a videa - babičce Polesné, která se stala na den modelkou A v neposlední řadě vedoucímu mé diplomové práce prof. Marianu Karlovi za odborné vedení a inspirativní kritiku. 2 3

3 české vysoké učení technické v Praze Fakulta ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Anna Kutíková AR 2014/2015, LS NÁzev diplomové Práce: interakce seniorů do společnosti (ČJ) (AJ) integration of seniors into the society Jazyk práce: český Prof. Marian Karel Vedoucí práce: Ústav: Úpd Oponent práce: Klíčová slova (česká): Anotace (česká): Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D. senior Cílovou skupinou jsou primárně aktivní senioři, očekávaným cílem je navrhnout produkt, jenž by umožnil reintegrovat cílovou skupinu do společnosti skrze sdílenou aktivitu (příprava jídla). Navrhovaný produkt nese silný sociální rozměr. Bude sloužit jako platforma která umožní propojit díky společné aktivitě (vaření a společnému stolování) více věkových skupin. Anotace (anglická): The target group for my product are active seniors. The aim of my diploma project is to design a product which would help to reintegrate elderly people into the society through shared activity (cooking). My product lays strong emphasis upon its social dimension. It will serve as a platform which could bring different age groups together thanks to food sharing Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. V Praze dne podpis autora-diplomanta Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD. 4 5

4 OBSAH ÚVOD...8 REŠERŠE...10 výstup analýzy + formulace vize...19 proces navrhování výchozí koncept...21 tvar...22 co to dělá?...23 kolik porcí?...24 kdy...27 JAKÉ za jídlo...28 materiály a nabíjení...32 realizace modelu...33 fotky modelu...40 syntéza + závěr

5 úvod zadání - definice projektu Téma: Integrace steniorů do společnosti Cílovou skupinou jsou primárně aktivní senioři, očekávaným záměrem samotného diplomového projektu je navrhnout produkt, jenž by umožnil reintegrovat tuto věkovou skupinu do společnosti skrze sdílenou aktivitu (příprava jídla). Navrhovaný produkt obsahuje / se vyznačuje důrazem na sociální rozměr. Bude v každodenním životě sloužit jako platforma, která umožní propojit skrze Navrhovaná metodika a způsob práce První fáze projektu zahrnovala rešerši problematiky seniorů se zaměřením na jejich vztah k vaření, stravování a moderním technologiím. Rešerše cílila na otázky týkající se předmětů, které starší lidé v kuchyni používají. Dále také na jejich zvyky během nákupu, přípravy, skladování a konzumování jídla. Zkrátka na celou jejich kulturu stolování, včetně jejich receptů, způsobů jak je shání a předávají dál, zda podle nich vaří, jaké jsou jejich nejoblíbenější kuchařky a podobně. Nevyhnutelnou součástí této fáze projektu byla také návštěva seniorů a komunikace s nimi o výše uvedených tématech. Na tomto základě se vytvořil obraz Persony - fiktivní osoby, která je průměrem zkoumaného vzorku. společné činnosti (vaření a společnému stolování) více věkových skupin. Výstupem bude model v poměru 1:1 a2x portfolio s detailním popisem postupu a záměru, zařazení fotografii a vizualizací. Průběh práce byl konzultován s odborníky na problematiku aktivních seniorů tak i se samotnými seniory. Z nabytých poznatků jsem rozkryla souvislosti mezi mnou formulovanými tématy, vyvodila jsem užší závěry a směr, kterým se diplomová práce ubírala. Poté jsem se zaměřila na tvar, skicování, stavbu pracovních mockup modelů a testování jejich ergonomie se samotnými seniory. Důležitá je i volba materiálu a technologií, v tomto ohledu jsem se snažila zaměřit na materiál, který je seniorům v kuchyni důvěrně znám a pokusila jsem se jej prokombinovat s moderními technologiemi. Při tvorbě modelu jsem si nekladla za cíl navrhnout plně funkční produkt, ale spíše koncept, který bude propracován do detailů a bude se moci dále rozvíjet. Po celou dobu projektu jsem byla v kontaktu a konzultovala práci s Ing. Macíkem. CÍLE PROJEKTU: Zapojit aktivní seniory do společnosti Propojení seniorů s jinými věkovými skupinami Jídlo jako služba a zároveň důvod setkávání úvod úvod 8 9

6 rešerše ROZHOVORY Senioři jsou obecně vnímáni jako skupina lidí starších 60 let, jako věková hranice je většinou vnímán odchod do důchodu. Například internetový slovník ABZ.CZ rozlišuje tři významy pojmu senior, přičemž pro nás je nejrelevantnější význam druhý, tedy příslušník starší věkové kategorie. V této životní fázi dochází u lidí k větší izolovanosti od společnosti a omezuje se kontakt s okolním světem, zejména kvůli, po odchodu z práce. Mým cílem je navrhnout produkt, který umožní setkávání s jinými lidmi. V knize Marie Vágnerové (Vágnerová, 2007, s ) stojí: Potřeba sociálního kontaktu je stale silná. Pocit generační sounáležitosti a solidarity je pro starší lidi velmi důležitý. Důraz na vrstevníky je stejně silný, jako byl v dětství a dospívání. Uznání a ocenění od ostatních lidi přispívá k uchování přijatelné sebeúcty a saturuje tak i potřebu seberealizace. Starší člověk potřebuje byt milován (potřeba citové jistoty), ale zároveň chce byt uznáván i ceněn. Pocit užitečnosti může životu staršího člověka dávat smysl i v situacích, kdy je to zdánlivě nemožné a může mít velmi rozmanitou podobu. Potřeba seberealizace bývá ve stáři častěji uspokojována nepřímo, prostřednictvím identifikace s blízkým člověkem. Další patrnou změnou je proměna osobnostních charakteristik. Z toho vyplývá, že navzdory opuštění pracovního procesu má senior přirozenou potřebu se s ostatními lidmi dále vídat a udržovat sociální kontakt. Většina seniorů neovládá nové technologie, tento svět je jim poněkud trochu cizí. Je to svět digitální, žijeme v informačním věku. Změny v podobě elektronizace služeb, vývoje medií a přemisťování informačních toků na světovou informační síť mohou být důvodem, proč se velký počet seniorů cítí být (a mnohdy tomu tak skutečně je) vyloučeno z podílu na děni v současné společnosti. Dnes se nachází v různých volnočasových střediscích kurzy na téma internet a jeho použití. Jedna z mých kamarádek vede podobný kurz na VŠE v rámci Univerzity třetího věku a tak jsem se jednoho v rámci zkoumání vod zúčastnila. Na dané hodině se učili odesílat y. Kamarádka jim funkci elektronické pošty přiblížila skrze jednoduché přirovnání: je něco jako poštovní budova a k otevření doručené zprávy je místo klíčku od schránky potřeba dvojklik myší. Tato metoda se mi zdála celkem účinná a většině seniorů se podařilo opravdu odeslat. zdroje: VÁGNEROVÁ, Marie Vývojová psychologie II. : dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha : Karolinum, s. ISBN Při studiu vztahu seniorů k jídlu jsem navštívila volnočasové centrum pro seniory Život 90, které nabízí kurzy, poradnu, půjčovnu kompenzačních pomůcek a další služby během několika návštěv centra jsem uskutečnila krátké rozhovory se šesti pacientkami. Lidé z vedení centra a samotní senioři ke mne byli vždy milí a ochotně spolupracovali. Zde předkládám jeden rozhovor jako příklad a dále ještě otázky s mým komentářem/nejčastějšími odpověďmi. TONIČKA 71 Jaký je Váš vztah k vaření? Vaření nepatří k mým zálibám, beru to spíš jako vedlejší činnost. Vařit mne naučila moje maminka před svadbou. Jak a kde se stravujete? Já ráda chodím do restaurace, když to jde, ale co jsem v důchodu, tak nejsou peníze. Takže vařím, hlavně kvůli manželovi. Vařím dvě až tři porce dopředu, jídlo co se dá potom ohřát a pak to často dám do mrazáku a sním třeba až za 5 dní, abych neměla dva dny po sobě to samé. Jaké jsou Vaše nejoblíbenější recepty? Moje vnoučata mají rády můj medovník, ale takovej poctivej medovník, ne ten z kaváren. No a můj muž zbožňuje svíčkovou, ale musí se umět udělat, naložit tak tři dny předem. Já vařim často podle kuchařky, kterou jsem dostala kdysi dávno - Kuchařka naší vesnice. Tu měla tenkrát každá hospodyně. Štve mě, když mám vymýšlet co budu vařit. Jaké použíte spotřebiče kuchyni? Když si to můžu ulehčit, tak ráda robota použiju. Někdy ale přidělají víc práce, než užitku. Experimentujete ráda v kuchyni? Co Vy a exotické suroviny, cizí kuchyně? Já mám ráda italskou kuchyni, mám tam kamarádku totiž. S manželem milujeme těstoviny a pizzu. To mě dokáže rozčílit, když na to někdo dává kečup, má se tam dávat pasata nebo protlak. Taky kvůli vysokému cholesterolu žijeme zdravěji a jíme hodně saláty a zeleninu ke každému jídlu. Starší člověk potřebuje byt milován (potřeba citové jistoty), ale zároveň chce byt znáván i ceněn. rešerše rešerše 10 11

7 Shrnutí nejčastějších odpovědí a mé postřehy z rozhovorů: Jaký je Váš vztah k vaření? Na tuto otázku žádná neodpověděla kladně, vaření považují za neutrální činnost. Většinou vaří kvůli manželovi nebo proto, že zkrátka musí. Postupem času se ale každá o vaření rozpovídala a například mi detailně popisovala jak uvařit dobrou svíčkovou. Na závěr rozhovoru jsem měla dojem, že je vaření docela baví. Jak a kde se stravujete? Restaurace navštěvují sporadicky, spíše při slavnostních příležitostech. Vaří 2-3 porce dopředu, někdo je sní další dny, někdo uloží do mrazáku. Vaří pro sebe, manžela a někdy i děti. Donáškovou službu obědů pro seniory využívala jedna z respondenetek. Z finančních důvodů přestala. Jaké jsou Vaše nejoblíbenější recepty? Nejčastěji v této souvislosti zmiňovaly co mají ráda vnoučata nebo manžel (svíčková, štrůdl atd.). Nebo naopak recepty, které jsou velmi jednoduché na přípravu. Většina z nich vzpomínala na kuchařku z mládí, některé se shodovaly. Například Kuchařka naší vesnice nebo Úsporná kuchařka od Anuše Kejřové. Tři z nich mluvili o tom, že často připravují saláty a zeleninová jídla. Hlavně z důvodu zdraví a hlavně vysokého cholesterolu. Jaké použíte spotřebiče v kuchyni? Všechny odpověděly, že skoro žádné. Používají nejčastěji remosku, mixer a některá i kuchyňský robot. Dotykový přístroj v domácnosti nemá žádná. Experimentujete ráda v kuchyni? Co Vy a exotické suroviny, cizí kuchyně? Nejčastjější exotické v odpovědích byly olivový olej a kus - kus. Vegetariánství žásná z nich nezkoušela. Cizí kuchyně je nelákají, leda italská (špagety a piza). Dvě se rozpovídaly o exotickém ovoci, které občas vidí v supermarketu, jako například avokádo, netuší jak s tím naložit. Nidky si ho nekoupily. INTERNET čas + cena Když se podíváme do světa internetu, tak zjistíme, že vaření a jídlo jsou poměrně dost oblíbená témata. V žebříčcích nejlepší blogů se vždy objeví alespoň jeden foodblog. Tištěné kuchařky v knihkupectvích zaujímají vždy více místa než sociální antropologie, zkrátka všichni rádi jíme. On-line kuchařky dnes nabízejí mnoho možností, od počtu použitých ingrediencí, přes náročnost až po dobu vaření a přípravy S popularitou vaření souvisí i stoupající obliba lokálních a home-made věcí, na vzestupu jsou blogy o domácí fermentaci, výrobě alkoholů, pečení domácího pečiva, výrobě zmrzliny a podobně. Řada aplikací pro mobilní telefony, vám ukáže nejbližší restaurace (Urbanspoon). Dalším fenoménem, který v poslední době hýbe světem je takzvaný foodsharing. Nejznámějším webem v této oblasti je net. Jedná se o online cooking platformu, sdružující osoby, které mají rády dobré jídlo. Ať už jste kuchař nebo strávník. Jako kuchař na web jednoduše napíšete, co dnes vaříte, kolik máte porcí navíc, cenu za porci a čas vyzvednutí. Potenciální strávník si zjistí, kdo dnes vaří v jeho okolí něco dobrého, přes web osobu zkontaktuje a pak už si jen vyzvedne hotové jídlo. Platí se při předání. Na webu se sdružují především lidé, kteří si rozumí s novými technologiemi, což znevýhodňuje seniory, kteří bývají často počítačově negramotní (viz výše). Ale kdo by neměl rád jídlo od babičky, že? typ jídla počet porcí internetová stránka rešerše rešerše 12 13

8 PERSONA Děti mají zahradu se zeleninou a ovocem, taky jsem se o takovou starala, když mě ještě nebolely záda, v létě mne zásobují čerstvou zeleninou a ovocem, a ty jahodové koláče potom! Co jsem v důchodu, tak se už nepotkávám s lidmi tolik jako dřív, přátelé pomalu odcházejí. Trochu mi to chybí. Když vařím, dělám více porcí, přeci se nevyplatí dělat jen jednu porci. Sice chodím do Klubu důchodců, ale tak si všichni povídají jen o to co je bolí, ráda bych poznala někoho mladšího. rešerše rešerše 14 15

9 FOODSHARING Webových stránek či aplikací, které se zabývají sdílením pokrmů, existují na světě stovky. Největší z nich je Zaregistrujete se a můžete se hned začít poohlížet, u koho si dnes vyzvednete večeři. Web byl založen v březnu 2012 v Amsterdamu. Sám uvádí, že právě teď má jen v Holandsku registrovaných více než domácích kuchařů a strávníků. Služba získala řadu prestižních cen, např. Accenture Innovation Awards 2012 a Change in Business Award Sdílení jídla je oblíbené i například v zemích postižených krizí (Španělsko, Řecko), mezi matkami na mateřské, mladými lidmi gurmány, foodblogery apod. V Praze je zaregistrováno bohužel zatím jen cca. 30 lidí. INSPIRATIVNÍ PROJEKTY HLAVNÍ ZNAKY ON-LINE COOKING PLATFOREM: sdružují osoby se zájmem o vaření, trpící stejnou potravinovou alergií (celiaci, intolerance laktózy, alergie na vejce atd.), s různými způsobi stravování (vegetariáni, vegani atd.) ekologie - zabraňování plýtvání potravin sociální podnikání - zaměření na zlepšení světa, zisk není nejdůležitější PROJEKT ODBABI Umělecká skupina Posedlí se spojila s návrhářkou Josefinou Bakošovou a výsledkem byla kolekce šatů pod značkou ODBABI. Fotky a následná propagace vznikla ve spolupráci s babičkami z volnočasového centra Elpida. V zakoupenám balíčku budete mít připravený střih, návod na ušití, látku, nitě, špendlíky a křídu. S tímto balíčkem navštívíte svoji babičku, maminku, sestru nebo kamarádku a požádáte ji, aby Vás naučila šít a společně vytvoříte originální kousek oblečení, ke kterému budete mít úplně jiný vztah. lidé poznají své sousedy a okolí Cílem není dělat vysokou krejčovinu, ale spojit generace. Projekt odbabi v sovbě propojuje slow fashion přístup, podporu lokální módní scény i výrazný sociální rozměr. rešerše rešerše 16 17

10 PROJEKT PONOŽKY OD BABIČKY výstup analýzy Projekt je opět v režiji centra pro seniory Eplida. Babičky pletou ponožky, které se následně prodávají v interneotvém obchodě zoot.cz. Výtěžek jde na centrum Elpida. Cena jednoho páru je 249 kč. + formulace vize Stejně jako u předchozího projektu se i ze využívá dovednosti babičky, Ráda bych propojila seniory se světem foodsharingu za pomoci produktu, který budou mít starší lidé doma a který bude komunikovat s internetem, webem, který bude sociální sítí. Ráda bych využila artefaktů, které jsou seniorům dobře známy, j (kuchyňská minutka, tvary čudlíků jako například u trouby, symbolika talíře jako porce a podobně). Produkt bych chtěla navrhnout s ohledem na životní prostředí, takže počítám v návrhu s ekologickými materiály a systémem napájení. Jak vyplývá z rozhovorů, naše babičky vaří často. Převážně si jídlo vaří sami a několik porcí dopředu. A co teprve senior, když vaří jen sám pro sebe. Můj produkt si klade za cíl vyřešit tento aspekt a zároveň seniory zapojit více do společenského života. Poznání nových lidí v jejich okolí. Se strávníky by tak mohli vytvářet sociální vazby, z vyzvedávání jídla se může stát pravidelná záležitost, rituál sblížení generací. Zároveň je to možnost malého přivýdělku pro seniory, jejichž ekonomická situace je často nevyhovující. předpokládaný scénář konceptu 1/ Senior vaří a ví, že bude mít porce navíc. 2/ Zadá na produktu všechny potřebné informace (co, kolik, kdy). 3/ Potenciální strávník reaguje na inzerát, senior dostane zpetnou vazbu. 4/ Strávník se dostaví ve stanovený čas k seniorovi a vyzvedne si jídlo. fáze projektu 1/ navrhnout jak jednotlivé údaje převést do podoby produktu (kdy? co? v kolik hodin?) 2/ tvar - pracovní modely (testování tvaru) 3/ materiály 4/ vnitřní mechanika 5/ výroba modelu 6/ testování produktu (testování je fáze, která bude následovat po odevzdání diplomové práce, testování je časově náročné a je pro mne obtížené obsáhnout ji v rámci 3 měsíců) Konkrétním projektům, produktům v závěru rešerše záměrně nevěnuji příliš pozronosti. Mé inspirační zdroje spatřuji spíše v ideové rovině. Jde mi propojování generací skrze sdílení jídla. rešerše výstup analýzy + formulace vize 18 19

11 proces předpokládaný scénář konceptu - storyboard navrhování 1/VÝCHOZÍ KONCEPT Základem je navrhnout, jak jednotlivé údaje převést do podoby produktu - kdy? co? cena? Zvolila jsem koncept minutky, jednoduchého analogového stoječku, důvěrně známého všem kuchařkám. Hodí se zejména na měření kratších časových úseků, jako například doby vaření vajec. Údaje by se na produktu nastavili stejně, jako čas na minutce. výstup analýzy + formulace vize proces navrhování 20 21

12 2/TVAR 3/CO TO DĚLÁ? SKICI Dalším krokem bylo skicování, které mne navedlo na výsledný tvar. Jak jsem již výše popsala, senior skrze produkt potřebuje sdělit světu několik základních informací. Vrchní část slouží ke PRACOVNÍ MODELY sdělení kolik porcí je k dispozici. Prostřední část s čárkami Na základě skic jsem si vytvořila a čísly je k nastavení času vyzvednutí - kdy. Poslední několik pracovních modelů, které informace se týká toho, co bude předmětem výměny. jsem dávala testovat seniorkám a sledovala, jak s nimi zacházejí, uživatel = ten kdo užívá produkt, kuchařku otáčejí je. I díky tomu jsem strávník = ten kdo si vyzvedne jídlo optimalizovala tvar a rozměry. proces navrhování proces navrhování 22 23

13 KOLIK PORCÍ? K nastavení porcí uživatel otočí vrchní částí produktu po směru hodinových ručiček. Porce je aktivovaná tehdy, svítí-li dioda červeně a šipka na prostřením dílu ukazuje na kolečko, zarezervovaná porce zezelná, což je zpětná vazba pro uživatele. Jako grafický prvek jsem zvolila příbor a kroužek, symboliku talíře. Usilovala jsem o znázornění porce. proces navrhování proces navrhování 24 25

14 KDY? K nastavení času uživatel otočí prostřední částí produktu po směru hodinových ručiček. Požadovaný čas musí ukazovat na šipku na spodní části. Zvolila jsem čas vyzvednutí 11:00-19:00. Předpokládám, že služba slouží spíše pro obědy/večeře a po 19:00 už pro seniory příliš pozdě. Časový úsek vyzvednutí jídla je tedy devět hodin. Číslené označení připomíná klasickou minutku. možné stavy neaktivní stav 0 porcí aktivní stav 1 porce je navolena aktivní stav 2 porce jsou navoleny (možnost až 3 porcí) aktivní stav 1 porce je zarezervována strávníkem hledání optimální grafiky proces navrhování proces navrhování 26 27

15 JAKÉ JÍDLO? V tomto kroku jsem se opět snažila co nejvíce propojit digitální svět s analogovým, pro seniory známým a bezpečným. K produktu patří klasická papírová kuchařka a sada samolepek - záložek, které si uživatel může nalepit na své recepty, případně si je kamkoliv připnout. K nastavení připravovaného jídla uživatel naskenuje z kuchařky/ samolepky recept. U receptu naskenuje uživatel grafický symbol razítka, každé má jinou barvu. Skenr (senzor) funguje na principu čtení RGB barev. Barva naskenovaného receptu se objeví na vrchu produktu, uživatel se tak může ujistit, co vlastně zadal. Při skenování uživatel produktem mírně zatlačí směrem dolů a dojde k cvaknutí, jako když se razítkuje. proces navrhování proces navrhování 28 29

16 kuchařka GRA FOO SHA GRA FOO GRANDMA SHA FOOD SHARING GRANDMA FOOD SHARING Produkt má na spodní části RGB senzor, který se přiloží k barevnému razítku/značce u receptu, a tak se načte typ jídla. Barva se zobrazí na diodách ve vrchní části GRA FOO SHA GRANDMA FOOD SHARING Navrhování principu připnutí k vlastním receptům. proces navrhování proces navrhování 30 31

17 3/MATERIÁLY A NABÍJENÍ 4/ REALIZACE MODELU Jako hlavní materiál jsem zvolila porcelán. Záměrem bylo navrhnout přátelský a domácí produkt. V tomto ohledu se porcelán přímo nabízí. Na začátku vymýšlení konceptu nabíjení byly různé futuristické návrhy, od nabíjení skrze pečení v troubě, až po vodní turbínu poháněnou zbytkovou vodou z vaření. Chtěla jsem princip nabíjení udržet v rovině kuchyně a vaření. To se bohužel v tuto chvíli jeví jako nereálné, a tak jsem zvolila princip nabíjení na indukci. V budoucnosti bych ale chtěla původní myšlenku realizovat. Realizace modelu probíhala ve třech fázích. První z nich byla výroba keramického modelu. Ten jsem si nechala vytisknout na 3D tiskárně ve firmě Materialise v Ústí nad Labem, glazování proběhlo na témže místě. Druhá fáze byl potisk, využila jsme metody sítotiskového obtisku, který je velice odolný, nerozpíjí se a je přesný. Třetí a poslední fází bylo zajištění vnitřní elektroniky. Konkrétně jde o scanování RGB barev, otočný systém, cvakání při jednotlivých časových úsecích, diody v systému porcí a na vrchní části produktu. Zde jsem spolupracovala s Ing. Miroslavem Macíkem, který navrhl a zajistil 3D tisk vnitřních částí. ihned po tisku engoba naglazováno materiály a nabíjení realizace modelu 32 33

18 technický výkres - keramické části elektronické vnitřnosti Pro začátek jsem si rozebrala kuchyňskou minutku. prostředek vršek spodek elektronika uvnitř produktu prostřední část - mikrokontrolér, akumulátor, bluetooth spodní část - RGB senzor, tlačítko, indukční nabíjení vrchní část - diody + rezistory Jednotlivé části se otáčí na potenciometrech, konstrukce v které je vše zasazeno, je tisknuta na 3D tiskárně. Největší dík patří Ing. Miroslavu Macíkovi z Katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT, který navrhl a zkonstruoval elektroniku uvnitř produktu elektronika potřebná k funkčnosti prototypu à 60 à 60 à 60 potenciometr baterka à 54 à 12 à 7 mikrokontrolérarduino RGB čtečka potenciometr tlačítko realizace modelu realizace modelu 34 35

19 elektronika spodní části elektronika prostřední části potenciometr à 7.00 kovové kuličky z ložisek, zajišťují cvakání u časové osy pružinky tlačítko konstrukce + mikrokontrolér + akumulator RGB senzor realizace modelu realizace modelu 36 37

20 konstrukce + mikrokontrolér + akumulator napojení spodní části na prostřední pomocí vytištěné konstrukce a potenciometru obal = tubus + utěrka elektronika vrchni části 3D tisk částí realizace modelu realizace modelu 38 39

21 fotky modelu - obrázková příloha 40 41

22 42 43

23 44 45

24 syntéza + závěr GRA FOO SHA GRANDMA FOOD SHARING V případě realizace projektu se u něj počítá s integrovanou simkartou a internetem, babička by internetové připojení navíc pořizovat nemusela. Vše by bylo součástí balíčku. Nabízí se spojení se společnostmi, které doručují potraviny domů. Jako například nebo cz. Produkt by se mohl stát součástí jejich marketingu, tudíž by nemusel být drahý. Senioři by automaticky při koupi mohli mít již založený účet a profil na webu. O ten by se vůbec nemuseli starat. V případě úprav, jako například změn ceny jídla nebo adresy, by senior zavolal na zákaznickou linku a úpravy by provedl prostředník. Výsledným řešením je porcelánový objekt s mechanikou, který se na první jeví jako jednoduchá analogová minutka. Ve skutečnosti se jedná o sofistikovaného prostředníka mezi babiččinou kuchyní a vnějším světem. Produkt je tedy výsledkem hledání nových cest v oblasti foodsharingu. Produkt bych chtěla dále rozvíjet ve spolupráci s Katedrou počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT. Když někomu přibližuji svoji diplomovou práci, často slýchám otázky ohledně bezpečnosti seniorů. Je mi trochu líto, že vždy přijde na přetřes možnost zneužití produktu a negativní možné důsledky pro seniory (např. okradení). Práce s lidmi vždy závisí na vzájemné důvěře a respektu. Web, přes který, by byla služba provozována, by mohl požadovat po svých uživatelích ověřenou totožnost. Takto funguje například web Dle jejich oficiálního webu se přes tuto službu ubytovalo již hostů. Všichni hosté i ubytovatelé musejí mít ověřenou totožnost ve třech krocích: 1/ Vyfotit se nebo nahrát fotku ze svého oficiálního dokladu totožnosti, jako je občanský průkaz nebo pas. 2/ Připojit si jiný online profil, jako jsou účty na Facebooku, Google, nebo LinkedIn, ke svému Airbnb účtu. 3/ Nahrát profilovou fotku a poskytnout telefonní číslo a ovou adresu. + + zdroj - https://www.airbnb.cz/about/about-us syntéza + závěr 46 47

25 zdroje: str https://pj2901.wordpress.com/2011/07/11/grandmas-garden/ str str str str fotky z Kuchařky - food blog

26 50 51

27 52 díky!

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARKETINGOVÝ MIX RESTAURACE NA CHALUPĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARKETINGOVÝ MIX RESTAURACE NA CHALUPĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MARKETINGOVÝ MIX RESTAURACE NA CHALUPĚ MARKETING

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou. Key aspects of developing projects with social functionality

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou. Key aspects of developing projects with social functionality BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou Key aspects of developing projects with social functionality Martin Popelák Unicorn College 2010 Unicorn College, V

Více

Placená reklama na Facebooku

Placená reklama na Facebooku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Efektivnost využívání sociálních sítí ve firmě Ondřej Samek Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační akce za účelem prodeje Bc. Ivana Pšenčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce se zabývá českými seniory

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

E-inkluze. metodická příručka

E-inkluze. metodická příručka E-inkluze metodická příručka E-inkluze metodická příručka Jaroslava Kotíková Miriam Kotrusová Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca Praha 2014 Manuál vznikl v rámci projektu Přenos znalostí v oblasti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing EXPORT VÝROBKŮ PAVLOPOSADSKÉ A ORENBURGSKÉ MANUFAKTURY EXPORT OF PRODUCTS PAVLOPOSADSK

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra aplikované fyziky a techniky Bakalářská práce Skladba vyučování fyziky na základních školách - analýza videozáznamu z výuky Vypracoval:

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

Sociální sítě teoretický koncept

Sociální sítě teoretický koncept Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Sociální sítě teoretický koncept Bakalářská práce Autor: Štěpán Košař Informační technologie, Manažer projektů

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Reklamní kampaň pro vybranou

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu

Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Analýza a návrh řešení online jazykového kurzu Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D. Michal Kupský Brno 2015 Děkuji doc.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce : Jana Švejdová : PhDr. Helena Kučerová TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Viktor Gleich. Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh.

Viktor Gleich. Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Viktor Gleich Zavedení informačního systému (jako nového produktu) na trh. Bakalářská práce

Více