Výživa dříve narozených. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výživa dříve narozených. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová"

Transkript

1 Výživa dříve narozených a její taje PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

2 1. Co by měla zohlednit výživa dospělých 2. Výživová doporučení, tzv. Bílá kniha 3. Racionální výživa seniorů 4. Pitný režim 5. Podvýživa 6. Obezita 7. Vliv farmak na výživu 8. Následky nedostatečné výživy OSNOVA 4/12/14 2

3 1/ COBY MĚLA ZOHLEDNIT VÝŽIVA DOSPĚLÝCH Pohlaví, věk, práci, stres, časovou omezenost, zásady racionální výživy jako prevence civilizačních nemocí, zdravotní stav a bazální metabolismus Výživu seniorů je nutné přizpůsobit fyziologickým změnám spojených s procesem stárnutí, celkovému zdravotnímu stavu a stavu psychiky Ve stáří sice klesá potřeba energie, stravování však musí být kvalitní s dostatkem výživových látek, vitamínů, minerálních látek a tekutin zabráníme příliš rychlému stárnutí organismu Do denního režimu zařadit pravidelný pohyb i preventivní návštěvy lékaře V příjmu živin zohlednit mírnou diferenciaci podle pohlaví a) Ženy vydávají stejně, mnohdy i více energie vykonávají více tělesné práce (zaměstnání, domácnost, péče o děti aj.) v touze zachovat tělesné proporce (diety) přijímají málo živin a s nimi i nedostatečné množství Fe, Ca, tekutin b) Muži by měli přijímat více energie a tekutin, neboť s nimi hůře hospodaří 4/12/14 3

4 2/ VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ PRO OBČANY ČR Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (květen 2007) Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období (říjen 2007) TEZE: Lze předpokládat, že až 80 % případům nemocí srdce, cévních mozkových příhod, diabetu mellitu 2. typu a 40 % případům rakoviny by bylo možno předejít, pokud by se vyloučily rizikové faktory běžného životního stylu. Podle WHO (World Health Organization Světové zdravotnická organizace) většina hlavních faktorů, které se uplatňují nepříznivě na zdraví člověka, souvisí s výživou. V pořadí závažnosti jsou to: nadbytečný příjem soli, vysoký příjem alkoholu, nevhodné složení tuku, vysoký příjem energie a nedostatečný příjem ovoce a zeleniny. Nesprávná výživa se tak významně podílí na řadě onemocnění, které ovlivňují aktivitu člověka a zvyšují riziko jeho předčasného úmrtí. 4/12/14 4

5 3/ RACIONÁLNÍ VÝŽIVA SENIORŮ Geriatrické hledisko pro začátek seniorského věku stanovilo věk 65 let a používá tzv. pramenné členění let mladí senioři (nabídka volnočasových aktivit včetně pracovních příležitostí) let staří senioři (zdravotní problematika, nabídka takových služeb, aby byli podporováni a ne invalidizováni) > 85 let velmi staří senioři (potřeba sociální podpory, služby typu osobní asistence, pečovatelská služba aj centenarians (století) > 110 supracentenarians 4/12/14 5

6 Po 60 roce věku se začínají projevovat fyziologické změny stárnutí Pokles basálního výdeje energie (BMR Basal Metabolic Rate) Snížení fyzické aktivity Zmenšení svalové hmoty a zvýšení rezerv tuku Zhoršení dentice Snížení sekrece slin a trávicích šťáv Snížená koncentrace enzymů (látky bílkovinné povahy, které jsou schopny štěpit živiny, katalyzátory chemických reakcí v organismu) Snížení motility a resorpční kapacity zažívacího traktu (pohyblivost a schopnost vstřebávat živiny ) Snížená funkce ledvin Špatná tolerance mléka a mléčných výrobků => nedostatek enzymu laktázy, který by štěpil laktózu (laktózová intolerance) + alergie na kasein (chybí enzym chymosin) Zhoršení funkce smyslových orgánů- zrak, sluch, chuť, čich, hmat Snížení pohyblivosti na podkladě kloubních onemocnění 4/12/14 6

7 Psychosociální problémy: osamělost, omezený příjem financí, nesoběstačnost Zdravotní problémy chronického charakteru: kardiovaskulární, respirační, vylučování, endokrinologické, GIT= gastrointestinální (zažívací) trakt Polymorbidita (přítomnost více chorob současně): řada farmak (léků) způsobuje nechutenství, záněty trávicí soustavy aj. Snížení denního příjmu energie, především proteinů (bílkovin) Laktózová intolerance: nedostatek Ca lomivost kosp Objevují se další problémy 4/12/14 7

8 Racionální výživa je klíčem ke zlepšení kvality života Strava by měla být přitažlivé chuťově i vzhledově Strava musí být vyvážená a komplexní Na co se zaměřit: 1/ příjem kvalitních bílkovin (maso, rostlinné bílkoviny) 2/ dostatek ovoce, zeleniny (podpora peristaltiky střev, zdroj mikronutrientů => hlavně selen, železo, vit. A, C, E 3/ regulovat příjem tuků a jednoduchých sacharidů 4/ příjem soli max. 7g / den 5/ jíst 5-7 menších porcí denně (poslední 2-4 hodiny před spaním) 6/ pitný režim 7/ průměrný příjem energie: a) muži: 9500kJ/den starší 75 let 8500kJ/den b) ženy: 8500kJ/den starší 75 let 7600kJ/den neaktivní senior: 105 kj (25 kcal) / kg aktivní senior: kj (30-35 kcal) / kg 4/12/14 8

9 4/12/14 9

10 4/ PITNÝ REŽIM Nepociťování žízně jeden z největších problémů výživy Nedostatečné množství tekutin zhoršuje schopnost soustředění, riziko trombóz (sraženin), zácpy Dlouhodobější nedostatek způsobuje dehydrataci organismu závažné metabolické změny, časté celkové zhoršení zdravotního stavu, častější výskyt infekce močových cest snížený průtok krve (perfuze) mozkem zmatenost, nerovnováha dezorientace, kolapsy, poruchy vědomí, mozková mrtvice Je nutné sledovat skutečně vypité množství tekutin Průměrné potřebné denní množství přijatých tekutin je cca 2,5 l V omezeném množství lze tekutiny získat z potravy, dobrým zdrojem jsou polévky (cca 2dl), ovoce, zelenina (vodní meloun ve 100g / 80 g vody) Důležité je i zvlhčení prostředí 4/12/14 10

11 Základní principy správného pitného režimu Voda, bylinné čaje, ovocné šťávy, minerální vody střídat Bylinné čaje střídat v souladu s pravidelně užívanými léky Minerální vody střídat, cca 0,5l některé obsahují větší množství sodíku nevhodné (hypertenze) Džusy ředit min. v poměru 1:1, nepít na lačno dráždí žaludeční sliznici, nebezpečí zánětu Černá káva odvodňuje (dehydruje), nepít na lačno, nepatří do PR Káva instantní obsahuje méně kofeinu než káva zrnková Káva bez kofeinu, melta aj. je vhodnější Černý, zelený, bílý čaj Alkohol občas, není-li lékařem zakázán: neškodné?: 1/2l piva, 2dl vína, 0,3cl des. 4/12/14 11

12 5/ PODVÝŽIVA MALNUTRICE patologický stav způsobený nedostatkem živin (MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.) STATISTIKA Asi 20 % seniorů trpí nedostatečnou výživou, ne u všech se rozvine malnutrice Nejčastější výskyt malnutrice: 1/ ve věku nad 65 let (5 8 %) 2/ v nemocnicích (20 40 %), až polovina pacientů vykazuje těžkou malnutrici 3/ v domácím prostředí až 16 % seniorů má kalorický příjem 1 000kcal / den, asi 6 8 % vykazuje klinické a laboratorní známky malnutrice HLAVNÍ VLIVY, PODÍLEJÍCÍ SE NA MALNUTRICI Exogenní (primární, vnější): sdružené onemocnění, užívání velkého množství léků, involuční změny, ztráta chrupu, sociální izolace a s tím spojená deprese, nedostatek podnětů a pomoc okolí, finanční potíže Endogenní (sekundární, vnitřní): nedostatečný příjem potravy a živin, tělo není schopno je přijmout: onemocnění a operace trávicího traktu, poruchy žláz s vnitřní sekrecí, poruchy enzymatických systémů u jaterních onemocnění, zvýšené odbourávání živin (potravinová intolerance, léky) 4/12/14 12

13 příčiny malnutrice 1. Sociální chudoba skutečná i domnělá, samota, ztráta soběstačnosti (pomoc při jídle, oblékání, vaření ), ústavní problémy (monotónnost stravy, kumulace starých lidí aj.) 2. Psychické demence, deprese, smutek, úzkostné diety diabetes, hypercholesterolemie, Alzheimerova choroba 3. Somatické (tělesné) a) dyspepsie (obtíže při trávení, nechutenství, zvracení, pachuť v ústech ), poruchy v dutině ústní, žvýkací potíže (otlačeniny od protéz) b) otupena intenzita prožívání pocitu hladu i sytosti převládá pocit plnosti žaludku (pomaleji se vyprazdňuje, časně signalizuje pocit plnosti) c) stresová nemoc = metabolický stres závisí na typu onemocnění a míře katabolismu klesne-li v posledních 6 měsících hmotnost o 10% => nutno podpořit výživu 4/12/14 13

14 6/ OBEZITA nepoměr mezi příjmem a výdejem energie Fyziologické změny a) změna poměru svalové a tukové tkáně pokles BMR b) snížení fyzické aktivity pracovní, mimopracovní c) degenerativní změny kloubního aparátu další omezování fyzických aktivit pokles fyzické zdatnosti, projev syndromu hypomobility d) pokles hormonů androgenů, estrogenů a somatotropního hormonu e) zhoršení smyslového vnímání, především chuti zvýšený příjem sacharidů, soli Sociální změny změna stylu života, ztráta partnera, vliv rodiny a sociálních skupin Psychické změny deprese, pocity smutku, beznaděje, osamocení, méněcennosti, afektivní poruchy chování Ekonomické změny možný omezený příjem finančních prostředků konzumace méně kvalitních potravin s vysokým podílem tuků, sacharidů Farmaka, nedostatek spánku aj. 4/12/14 14

15 7/ VLIV FARMAK NA VÝŽIVU Arteriální hypertenze (zvýšení krevního tlaku, hodnoty 140/90 mm Hg a vyšší ) POZOR NA zrající sýry, pivo, víno, kvasnicové extrakty, hovězí a kuřecí játra, hovězí bujón, klobásy a čokoládu potraviny obsahující tyramin, negativně ovlivňuje léčbu, může způsobit tzv. HYPERTENZNÍ krizi 210/130 mm Hg Užívání ACE - Inhibitorů (hypertenze, léčba chronických srdečních selhání, prevence onemocnění ledvin u diabetiků) a kalium šetřící diuretika (odvodnění, otoky, cirhóza jater) POZOR NA potraviny bohaté na draslík nebezpečí zvýšení koncentrace draslíku v krvi HYPERKALÉMIE přepžení ledvin, únava, svalová slabost, průjmy, zmatenost, dochází k určitým změnám na EKG, zpomalí se srdeční akce (bradykardie) Diuretika obecně snižují vstřebávání kyseliny listové Perorální antidiabetika - PAD (diabetes 2. typu) zlepšují citlivost buněk na účinek inzulin, čímž zlepší transport cukru z krve do buněk, nebo stimulují buňky slinivky břišní tvořící inzulin k vyšší činnosti v případě hladovění či špatného stravování riziko hypoglykémie 4/12/14 15

16 Vliv stravy a léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem Léky na uklidnění (antidepresiva) snižují využitelnost vitamínu B 12 Léky proti bolesti (analgetika) snižují využitelnost vitamínu C a kyseliny listové Lidé trpící depresemi a demencí trpí nedostatkem kyseliny listové Léky na epilepsii vyvolávají deficit vitamínu D (riziko osteoporózy) a kyseliny listové (poruchy krvetvorby) Warfarin vyšší příjem vitamínu K snižuje účinnost léčby, může zvýšit nebezpečí krvácení POZOR NA: brokolice, listovou zeleninu, rajčata, kyselé okurky, kiwi Jódové preparáty: účinnost snižují látky strumigeny, které brání štítné žláze hromadit a využívat jód POZOR NA: špenát, zelí, kapustu 4/12/14 16

17 8/ NÁSLEDKY NEDOSTATEČNÉ VÝŽIVY Snížena obranyschopnost: oslabení imunity, infekční onemocnění, komplikace nemoci Ztráta svalové tkáně: delší rekonvalescence, zhoršená pohyblivost, dekubity (proleženiny), pneumonie (hrudní koš se neúplně rozevírá menší dýchaný objem vzduchu) Zvýšené riziko pooperačních komplikací: špatné a prolongované (prodloužené) hojení ran, infekce Prodloužení rekonvalescence Celkové zhoršení kvality života: apatie, únava, deprese, vyšší náklady na léčbu a léky Vyšší mortalita: vyšší počet úmrtí v poměru k počtu obyvatel Včasná nutriční podpora snižuje morbiditu (nemocnost v poměru k počtu nemocných jedinců vůči počtu všech zdravých i rozličně nemocných jedinců), mortalitu (úmrtnost), zkracuje hospitalizaci, snižuje výskyt komplikací, zlepšuje hojení ran. 4/12/14 17

PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA

PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA Studijní opora PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Ph.D., MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Rozsah: 10 hodin výuky, 5 hodin konzultací Hodnocení nutričního stavu

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Jak pomáhá ovoce a zelenina. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak pomáhá ovoce a zelenina. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak pomáhá ovoce a zelenina PaedDr. Mgr. Hana Čechová 1. Největší zdravotně rizikové faktory v Evropě 2. Pyramida zdraví 3. Alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny denně 4. Jednoduché počítání co je jedna porce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern

Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern 1 Dynamický život Autoři: Hans Diehl Aileen Ludington Peter Pribiš Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern V otázkach s výběrem zakroužkujte vždy jen jednu správnou odpoveď! V otevřených

Více

VÝŽIVA A KARDIOVASKULÁRNÍ a NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

VÝŽIVA A KARDIOVASKULÁRNÍ a NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ VÝŽIVA A KARDIOVASKULÁRNÍ a NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MUDr. Darja Štundlová Nemoci srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění KVO) a nádorová onemocnění (NO) jsou v ČR i v ostatních ekonomicky vyspělých zemích

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral

PRODUKTOVÁ DOKUMENTace. Fytomineral PRODUKTOVÁ DOKUMENTace Fytomineral Platnost od 5. května 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytomineralu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Simona Vacíková Stravování v nemocnicích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Stravování v nemocnicích Bakalářská práce Simona Vacíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie

Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie MUDr. Miroslava Navrátilová interní a nutriční konziliář FN Brno Poradna pro poruchy metabolismu a výživy Psychiatrická klinika

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

Aspartam riziko nežádoucích účinků

Aspartam riziko nežádoucích účinků Aspartam riziko nežádoucích účinků Přednášky pro VŠCHT Lubomír Kužela Aspartam obecné údaje Sladivost sacharóza 200 x více než sacharóza Toxikokinetika Negativní efekt hydrolyzován ve střevě absorbován

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. Autor: Bc. Dagmar Pifková Brno

Více

Výživa pro boj s nemocí

Výživa pro boj s nemocí Výživa pro boj s nemocí Rady a návody pro pacienty a jejich blízké Tvá výživa bude tvým lékem (Hippokratés z Kósu, řecký lékař, otec medicíny, 460-377 př.n.l., Kniha o výživě) Nevím, co mám vzít s sebou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 Autor: Daniela Lojková

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. VLIV NEZDRAVÉHO

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE FYTOVET Platnost od 1. dubna 2010 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 8 Složení Fytovetu 11 Význam prvků nezbytně potřebných pro organismus 12 Celkové

Více

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI TRITON MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický p

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický p ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický příjem, výdej Vitamíny Minerální látky Nápoje Mentální anorexie, podvýživa, bulimie,

Více

SLOVNÍČEK WWW.YESNEYES.CZ. ZDRAVÍ je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci či vady.

SLOVNÍČEK WWW.YESNEYES.CZ. ZDRAVÍ je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci či vady. ZDRAVÍ je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci či vady. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL je jedním z předpokladů zdraví člověka. Není to jen vyvážená výživa a pohyb, ale i nekuřáctví,

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více