Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Identifikátor zařízení: IČO: Adresa: Náměstí Františka Křižíka 860/25, Tábor Telefon: , Fax: Internetová stránka: Zřizovatel: Právní forma: Ředitel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Příspěvková organizace RNDr. Miroslav Vácha telefon škola: mobil: bydliště: Údolní 458, Tábor-Měšice telefon byt: ředitelem školy od

2 Další informace o škole Zástupkyní ředitele, která trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu, je Mgr. Marcela Horažďovská, zástupkyní ředitele Mgr. Hana Chotovinská. Školská rada při Gymnáziu Pierra de Coubertina byla zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 601/2005/RK ke dni 7. června 2005 s počtem 9 členů. Její mandát dnem 6. června 2008 vypršel. Nová Školská rada při Gymnázium Pierra de Coubertina byla zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 586/2008/RK ke dni 7. června Předsedou Školské rady při Gymnáziu Pierra de Coubertina je Mgr. Lukáš Folk. Metodickými orgány pro jednotlivé předměty (skupiny předmětů) a poradními orgány vedení školy jsou předmětové komise vedené svými předsedy (celkem 13 předmětových komisí). Členy předmětové komise jsou všichni učitelé dané aprobace a ti, kteří příslušný předmět vyučují. Podobným orgánem pro předměty vyučované ve francouzském jazyce je francouzská sekce vedená koordinátorem. Výchovnou poradkyní je Mgr. Milena Šťastná, školním metodikem sociálně patologických jevů je Mgr. Petr Nývlt. Školním metodikem informačních a komunikačních technologií a zároveň správcem školní počítačové sítě je Zdeněk Kozák. Metodikem environmentální výchovy je Mgr. Hana Chotovinská. V oblasti ekonomicko-správní zajišťují chod školy kromě vedení hospodářka ing. Marie Žáková, účetní Světlana Králová a správce majetku a administrativní pracovnice Lenka Kaczorová, technické zázemí a úklid školník a uklízečky. Škola sídlí ve dvou budovách, původní budova čp. 860 je v majetku Města Tábor, budova čp je v majetku Jihočeského kraje. Obě budovy jsou navzájem propojeny a tvoří jeden funkční celek. Vzhledem k nedostatku místa v obou budovách má škola pronajaty ještě dvě učebny v prostorách Jihočeské univerzity v těsném sousedství školy. Součástí školy je školní jídelna výdejna, strava se tam dováží z jídelen Střední odborné školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor. Vzhledem k malé kapacitě této výdejny se šest tříd stravuje v jídelně Domova mládeže Vyšší odborné školy zemědělské a Střední zemědělské školy v Táboře. Pro studenty bydlící ve větší vzdálenosti je možnost ubytování v Domově mládeže SZeŠ, Tomkova ul., Tábor, s eventuelním celodenním stravováním. K měla škola 748 žáků (z toho 512 dívek) v 26 třídách. Rozdělení podle jednotlivých oborů vzdělání je následující: obor vzdělání K/41 čtyřleté studium 3 třídy obor vzdělání K/401 čtyřleté studium (dobíhající) 6 tříd obor vzdělání K/408 čtyřleté studium (dobíhající) 3 třídy obor vzdělání K/610 šestileté bilingvní studium 6 tříd obor vzdělání K/81 osmileté studium 4 třídy obor vzdělání K/801 osmileté studium (dobíhající) 4 třídy 2

3 b) Obory a zaměření učební plány 1. KKOV K/41 Gymnázium Školní vzdělávací program Se vzděláním do života č.j. GT/1272/09 schválený ředitelem školy dne ve třídách 1.B, 1.C, a 1.D. 2. KKOV K/401 Gymnázium všeobecné (dobíhající) Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v 2., 3. a 4. ročníku (třídy 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C). 3. KKOV K/408 Gymnázium živé jazyky (dobíhající) Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v 2., 3. a 4. ročníku (třídy 2.D, 3.D, 4.D). 4. KKOV K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce Pilotní školní vzdělávací program Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním schválený MŠMT ČR dne pod č.j / ve třídě 1.A. 5. KKOV K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce Učební plán tříd gymnázia s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském (spolupráce s Francií) č.j / , schválený MŠMT ČR dne v ročníku (třídy 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A). 6. KKOV K/81 Gymnázium Školní vzdělávací program Ke vzdělání krok za krokem č.j. GT/1539/07 schválený ředitelem školy dne v primě, sekundě a tercii. 7. KKOV K/81 Gymnázium Školní vzdělávací program Se vzděláním do života č.j. GT/1272/09 schválený ředitelem školy dne v kvintě. 8. KKOV K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající) Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v kvartě, sextě, septimě a oktávě. 3

4 c) Personální zabezpečení činnosti školy 1. Vedení školy: Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 1. Vácha Miroslav MFF UK M F 30 N 2. Horažďovská Marcela FF UK Č Fr 32 N 3. Chotovinská Hana FTVS UK Tv Bi 27 N 2. Pedagogičtí pracovníci a) učitelé s plným úvazkem Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 1. Aubraye Gabriela PF JU Č.B. Č Fr 11 N 2. Bušová Magdalena FF UP Olomouc Č A 23 N 3. Černá Martina PřF UK F Ch 15 N 4. Daňková Dana MFF UK M F 32 N 5. Dvořáková Ivana PřF UK Z M 23 N 6. Ďuricová Zdenka PF Č.B. R-D-ZSV 31 N 7. Folk Lukáš PřF UK Bi Ch 7 N 8. Frantl Rudolf FTVS UK Tv Z 30 N 9. Frommová Anna FF UK Č Fr 34 N 10. Fučíková Miloslava PF Plzeň M Z 26 N 11. Géhin Denis Université Nancy F Ch 30 N 12. Havlíková Alena FTVS UK Č Tv 33 N 13. Havlíková Iva FF UP Olomouc A - N 3 N. 14. Hrubantová Marcela PF UJEP Ústí n. L. Č ZSV 3 N 15. Husáková Petra PF Č.B. Č Vv 14 N 16. Jelínková Martina PF JU Ch Bi 2 N 17. Kálal Jiří FF UK Praha Č D 24 N 18. Kloboučníková Miroslava PF JU R Fr Hv 21 N 19. Koloros Petr PřF UK Ch Bi 44 N 20. Kozák Zdeněk PřF UP Olomouc Ch-M-IVT 43 N 21. Král Josef MFF UK M Dg 35 N 22. Kubešová Kateřina FF UP Olomouc A 7 N 23. Laštovková Lucie PF UK Č ZSV 3 N 24. Lešková Jana FF MU Brno Fr Šp 6 N RD 25. Macek Ivan FF UJEP Brno Č Fr A 37 N 26. Molíková Petra PF JU Šp - D 8 N 27. Mrázek František FF UK D On Fr 35 N 28. Nagyová Petra FF UK Č A 7 N RD 29. Nováková Marie PřF UK Ch M 34 N 30. Nováková Zuzana PF UK A 10 Urč. Zástup za RD 31. Novotná Eva PřF UK Bi M 18 N 32. Novotná Jiřina MFF UK M F 37 N 33. Nývlt Petr FTVS UK Tv Ch 9 N 34. Prachařová Miroslava FF UK Č D 29 N 4

5 Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 35. Růžička Aleš PřF, PF UK Bi-Ch-Vv 33 N 36. Rybáková Petra PF UJEP A 1 N MD, RD 37. Stibalová Kateřina FF UK Praha Č Psych. 10 N 38. Strnad František FTVS UK Tv Z 37 N 39. Szabóová Milena UJEP Brno Tv Z A 30 N 40. Szutáková Libuše FTVS UK Tv Bv 26 N 41. Šedivá Alena MFF UK M F 25 N 42. Šimková Dagmar FEL ZU Plzeň IVT 7 N RD 43. Šťastná Milena FF UK Č N 30 N 44. Taušlová Ida PF ČB A 19 N 45. Tlustá Ivana FF UK Č N 21 N 46. Trčková Pavla FTVS, PřF UK Tv Bi 13 N 47. Třicátníková Romana PF Ústí n. Lab. Č A 18 N 48. Váchová Marie FF UP Olomouc Č A 28 N 49. Velík Miroslav PF UK Praha Fr D 4 N 50. Vilmus Audrey Univ. Nancy Fr 5 Urč. 51. Voráček Václav MFF UK M F 25 N 52. Zemanová Alena FTVS UK Tv Z 33 N b) učitelé s částečným úvazkem Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr Poznámka 1. Beneš Zdeněk PF ČB Č Hv 36 N 2. Beran Miroslav PřF UK Ch 20 N 3. Berthelot Dominique Univ. de Poitiers Fr 10 N 5. Černý Richard VŠE Praha IVT 18 N. 6. Čechová Daniela MFF UK M F 11 N RD 7. Doudová Lea FTVS UK Tv 12 Urč. 8. Holas Jan PF MU Tv M 10 N. 9. Hrkal Pavel MFF UK M F 46 Urč. Důchodce 12. Kisby Neil Univ. Leicester A 17 N 13. Líkařová Hana FTVS UK Tv A 28 N Do Matějková Olga PF JU N L 8 N 15. Matoušková Zdeňka FF UJEP Brno Fr Šp 38 Urč. Zástup za MD 16. Němečková Miloslava PF Č.B. Č N 30 N 17. Pikhart Miroslav PF Č.B. M-Bi-IVT 17 Urč. Zástup za RD 18. Plechatová Zdeňka MFF UK M F 36 Urč. Důchodce 19. Rinkeová Kateřina PřF UK M Z 14 N 20. Schläferová Hana PF UK A - Hv 10 Urč. 21. Smetana Martin FF UP Olomouc A Šp 3 N 22. Turecká Eliška PF UK Ch Bi 5 N RD 23. Vondráková Sabina UP Olomouc A 3 Urč. 24. Žilavá Marie MFF UK M F 12 N RD 25. Žilavý Petr MFF UK F 10 N Pracovní poměr na dobu určitou je uzavírán pouze s pracovníky, kteří pracují krátkodobě na částečný úvazek, s důchodci, pracovníky na zástup a některými francouzskými učiteli. 5

6 3. Nepedagogičtí pracovníci: č. příjmení a jméno vzdělání Pracovní zařazení roky praxe pracovní poměr 1. Kozáková Petra VOŠ ekonomická Hospodářka 4 N MD, RD 2. Žáková Marie VŠE Hospodářka 27 Urč. za MD 3. Králová Světlana SEŠ Účetní 20 N 4. Kaczorová Lenka VOŠ ekonomická Správce majetku, 12 N administrativní prac. 5. Štach Ladislav Vyučen Školník 47 N 6. Bucsaiová Jana ZŠ Uklízečka 42 Urč. Důchodce 7. Černá Marie ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 28 N 8. Hrušková Terézia ZŠ Uklízečka 40 Urč. Důchodce 9. Kováčová Jaroslava ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 36 N 10. Křemenová Ivana ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 37 N 11. Plochová Dana ZŠ Uklízečka 33 N 12. Přibylová Hana Vyučena Uklízečka (0,5 úv.) 35 N 13. Ptáčková Vladislava ZŠ Uklízečka 34 N Do Šedivá Romana ZŠ Uklízečka 30 N Od Černá Marie ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 28 N 16. Kováčová Jaroslava ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 36 N 17. Křemenová Ivana ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 37 N 18. Přibylová Hana Vyučena Kuchařka (0,5 úv.) 35 N 19. Štachová Jaroslava Vyučena Kuchařka (0,5 úv.) 16 N 20. Beran Zdeněk Vyučen Správce tělocvičny 49 Urč. Důchodce Průměrný evidenční počet pracovníků ve školním roce 2009/10: 84,3 Průměrný přepočtený počet pracovníků ve školním roce 2009/10: 72,2 Z toho pedagogických pracovníků: 59,8 Všechny hodiny byly ve školním roce 2009/10 odučeny aprobovaně. d) Údaje o přijímacím řízení do prvního ročníku V souladu s kritérii přijímacího řízení konali přijímací zkoušku pouze uchazeči o osmileté studium oboru vzdělání K/81 Gymnázium. Uchazeči o studium oborů vzdělání K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce a K/41 Gymnázium byli přijímáni pouze na základě studijních výsledků dosahovaných na ZŠ. Počet podaných přihlášek na všechny obory vzdělání v 1. kole přesahoval počet volných míst (u čtyřletého a osmiletého studia značně převyšoval). Po odevzdání zápisových lístků však zůstala ve všech oborech vzdělání volná místa a bylo tedy vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Po ukončení druhého kola byly zcela naplněny třídy osmiletého a šestiletého studia, ve čtyřletém studiu zůstala volná dvě místa. Po důkladném rozboru situace další kola přijímacího řízení již vypisována nebyla. 6

7 Tabulka výsledků přijímacího řízení: Obor vzdělání Počet přihlášených v 1. kole Počet přijatých v 1. kole (odevzdalo zápisový lístek) Počet přihlášených v 2. kole Počet přijatých v 2. kole (odevzdalo zápisový lístek) Zpětné vzetí zápisového lístku Skutečně nastoupí k K/ K/610 nižší stupeň šestiletého st K/81 nižší stupeň osmiletého st Přetrvává poměrně velký zájem o osmileté studium, u něhož počet přihlášených vysoce převyšuje počet volných míst, i když i zde je v průběhu posledních let patrný určitý pokles zájmu o tento typ studia. Příčinou může být postupný úbytek počtu žáků v příslušném populačním ročníku a možná i pečlivější zvažování rodičů před samotným podáním přihlášky. U šestiletého dvojjazyčného studia počet zájemců nijak výrazně nepřevyšoval počet volných míst, z výsledků přijímacího řízení však vyplývá, že šlo v naprosté většině o uchazeče pro dvojjazyčné studium motivované. Počet uchazečů, kteří neodevzdali zápisový lístek, byl proto velice malý. Celkově nízký počet zájemců o šestileté dvojjazyčné studium je způsoben především negativním postojem základních škol k odchodu žáků na víceleté (především na šestileté) gymnázium. Pozitivním jevem je skutečnost, že na rozdíl od předchozích let, se velmi minimalizoval počet žáků, kteří si šli přijímací zkoušky pouze zkusit, bez úmyslu ke studiu skutečně nastoupit. U čtyřletého oboru vzdělání byl sice díky systému přijímacího řízení počet podaných přihlášek poměrně vysoký, nejednalo se však ve všech případech o skutečné zájemce o studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Přesto výsledný počet nastoupivších uchazečů ukazuje stabilní zájem o gymnaziální studium. Podrobnější rozbor přijímacího řízení vyplývá z protokolů o přijetí podle jednotlivých oborů vzdělání (kopie v příloze). e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce r. 2009/10 Celkový počet tříd ve školním roce 2009/10 byl 26, celkový počet žáků k podle výkazu S 7-01 byl 748 (z toho 512 dívek). V průběhu školního roku přestoupili do Gymnázia Pierra de Coubertina dva žáci, jeden žák se vrátil po ukončení přerušení vzdělávání a jeden žák odešel na jinou školu. Údaje o prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2009/10 Údaje jsou uvedeny podle stavu k

8 Obory vzdělání K/401 Gymnázium všeobecné a K/41 Gymnázium třída počet žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.B ,914 1.C ,869 1.D ,600 2.B ,914 2.C ,869 3.B ,931 3.C ,038 4.B ,146 4.C ,319 Neprospívající žáci z třídy 4.B úspěšně složili opravnou zkoušku a v září 2010 skládali zkoušku maturitní. Obor vzdělání K/408 Gymnázium živé jazyky třída počet žáků s vyznam. Prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 2.D ,747 3.D ,989 4.D ,101 Nehodnocený žák ve třídě 3.D byl hodnocen v prodlouženém období pro hodnocení a pokračuje ve studiu. Obor vzdělání K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce třída počet žáků s vyznam. Prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.A ,854 2.A ,787 3.A ,856 4.A ,879 5.A ,215 6.A ,002 Nehodnocený žák v 1.A byl hodnocen v náhradním termínu a pokračuje ve studiu. Nehodnocený žák ve 3.A byl dlouhodobě nemocný a odešel na jinou střední školu, kde byl přijat do 1. ročníku. Jeden neprospívající žák ve 4.A byl hodnocen v náhradním termínu a pokračuje ve studiu, druhý neprospívající byl v náhradním termínu hodnocen v jednom předmětu stupněm 5, v měsíci září úspěšně vykonal opravnou zkoušku a pokračuje ve studiu. Obory vzdělání K/801 Gymnázium všeobecné a K/81 Gymnázium třída počet žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr prima ,383 sekunda ,517 tercie ,503 kvarta ,520 kvinta ,815 sexta ,702 septima ,846 oktáva ,648 8

9 Jeden nehodnocený žák v sekundě a nehodnocení žáci v kvartě a septimě byli hodnoceni v náhradním termínu a pokračují ve studiu. Druhý nehodnocený žák v sekundě opakuje na žádost rodičů ze zdravotních důvodů druhý ročník osmiletého studia. Neprospívající žák v kvintě úspěšně složil opravnou zkoušku a pokračuje ve studiu. Celkem za školu: poč. žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr Celkem ,846 Údaje o chování Na konci školního roku 2009/10 byl jeden žák hodnocen 2. stupněm z chování a jeden žák 3. stupněm, ostatní žáci byli hodnoceni stupněm prvním. Uložená kázeňská opatření ve školním roce 2009/10: Důtka ředitele školy 6 Pochvala ředitele školy 35 Důtka třídního učitele 38 Pochvala třídního učitele 72 Výsledky maturitních zkoušek Ústní maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/10 konaly v 5 třídách závěrečných ročníků v období dvou týdnů Ve třídách oboru vzdělání K/610 proběhly v týdnu od do písemné zkoušky z francouzsky vyučovaných předmětů (třída 6.A). Maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury proběhly dne Ve třídě předposledního ročníku oboru vzdělání K/610 (třída 5.A) proběhla první část maturitní zkoušky zkouška z francouzského jazyka a literatury. Ústní část této zkoušky se konala ve dnech a , písemná část dne Příprava žáků na maturitní zkoušky byla poznamenána skutečností, že definitivní rozhodnutí o způsobu konání maturitních zkoušek padlo až na podzim roku Předsedové maturitních komisí: 4.B Eva Tetenková, Gymnázium Týn nad Vltavou 4.C Mgr. Jaroslava Justýnová, Gymnázium Milevsko 4.D Mgr. Jana Kadeřábková, Gymnázium Písek Oktáva Mgr. Lenka Štěpánová, Gymnázium Soběslav 6.A PhDr. Ondřej Pešek, PhD., FF JU České Budějovice 5.A Mgr. Ivo Petrů, PhD., FF JU České Budějovice 9

10 Tabulka výsledků 1. termínu maturitních zkoušek ve školním roce 2009/10: obor počet připuštěno Nepřipuštěnmenáním neprospělo opakovalo S vyzna- žáků k mat. zk. z r.2008/ K/ K/ K/ K/ K/610 (první část) Nehodnoceno Dva žáci oboru vzdělání K/410, kteří nemohli konat maturitní zkoušku z důvodu neprospěchu na konci 4. ročníku, skládali maturitní zkoušku v termínu Oba tito žáci neprospěli (jeden z jednoho a druhý ze tří předmětů) a budou skládat maturitní zkoušku v roce Jeden neprospívající žák oboru vzdělání K/401 neprospěl ze dvou předmětů a bude konat opravnou zkoušku v roce 2011, druhý neprospívající byl hodnocen nedostatečnou pouze z jednoho předmětu a uspěl u opravné maturitní zkoušky, která se konala Oba neprospívající žáci 5. ročníku oboru vzdělání K/610 uspěli u opravné maturitní zkoušky, která se konala f) Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů probíhal podle minimálního preventivního programu (zpracoval Mgr. Petr Nývlt), který definuje tři základní oblasti primární prevence: výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti, odmítnutí všech forem protizákonných aktivit. Prioritou bylo pokračování adaptačních dnů pro první ročníky (projekt SPOLU), snaha rozšířit jednodenní adaptační program třídy 1. A na vícedenní program, podobně jako je tomu u primy, pro niž proběhl ve spolupráci s občanským sdružením ECHO Tábor na přelomu srpna a září 2009 na základně Vávrovka u Veselí n/l program START Program byl zaměřen na adaptaci do nového sociálního prostředí a na sociální učení. Z dalších priorit je možné uvést zajištění financování prevence z grantů, zlepšení komunikace na všech úrovních a diagnostika prvních ročníků. Většina krátkodobých cílů byla splněna. Byly podány dvě žádost o grant Jihočeského kraje. Z Programu I. pro prevenci sociálně patologických jevů se podařilo získat finanční prostředky ve výši ,- Kč, které byly vynaloženy v souladu s plánem na realizaci dotazníkové studie u žáků prvních ročníků. Diagnostikovány jsou tendence k rizikovému chování, postoje a hodnoty žáků. Nově se v testech diagnostikovala míra užívání alkoholu, nelegálních návykových látek a záškoláctví. Na základě naměřených hodnot se škola pohybuje lehce pod průměrem gymnázií ČR, co se týče alkoholu a ilegálních drog. V samotné diagnostice Dr. Němce spadají žáci školy v průměru do nejméně rizikové skupiny. V oblasti OPL však můžeme spatřit pozvolné zvyšování hodnot v průběhu šesti let, kdy se na škole diagnostikuje, byť v rámci kategorie, kde respondenti nevykazují žádné patologické chování. Z prostředků grantu byla také zaplacena první polovina specializačního studia metodika prevence rizikových jevů. Byl založen preventivní tým ve složení RNDr. Miroslav Vácha ředitel školy, Mgr. Petr Nývlt metodik prevence, Mgr. Milena Šťastná výchovná poradkyně, PhDr. Kateřina Stibalová psycholožka. Preventivní tým řeší vzniklé rizikové jevy a současně nabízí žákům školy větší počet komunikačních kanálů. Od 2. poloviny školního roku 2008/9 se písemně zaznamenává 10

11 každé řešení rizikového jevu. Další dílčí projekty ze schváleného grantu jsou postupně realizovány ve školním roce 2009/10. Na škole je upřednostňována nespecifická primární prevence, zaměřená na využití volného času. Do výuky jsou zařazovány filmy z projektu Jeden svět ve školách, program společnosti Člověk v tísni. Kontinuální specifická prevence je taktéž záležitostí školního webu s tematikou rizikových jevů Žáci 2. ročníků se zúčastnili komponovaného programu z oblasti prevence OPL. Metodik prevence prošel školením z oblasti legislativy OPL. Na základě nových poznatků připravuje inovaci školního preventivního programu, případně, bude-li to nutné, návrh na úpravu školního řádu. Na škole se neřešil žádný závažný patologický jev, který by se vyskytoval ve větší míře. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/10 Další vzdělávání učitelů probíhalo podle plánu DVPP na rok 2009/10 (kopie v příloze). V souladu s tímto plánem zahájila specializační studium koordinátorka ŠVP Hana Chotovinská, ve specializačním studiu pokračoval metodik sociálně patologických jevů a v rozšiřujícím studiu angličtiny pokračovala J. Lešková. Jako každoročně probíhalo vzdělávání instruktorů lyžování a snowboardingu k zajištění LVVK, kterého se zúčastnili tři učitelé. Těžištěm DVPP v roce 2009/10 byla příprava učitelů k nové maturitní zkoušce. Během školního roku bylo postupně vyškoleno pro různé funkce 29 učitelů, dalších sedm učitelů je do systému vzdělávání zapojeno, dosud však nesplnili podmínky pro certifikaci. Zatím byli vyškoleni učitelé pro následující funkce: Zadavatel 13 Hodnotitel písemných prací z českého jazyka a literatury 7 Hodnotitel ústních zkoušek z českého jazyka a literatury 10 Hodnotitel písemných prací z angličtiny 7 Hodnotitel ústních zkoušek z angličtiny 8 Hodnotitel písemných prací z francouzštiny 2 Hodnotitel ústních zkoušek z francouzštiny 2 Hodnotitel písemných prací z němčiny 3 Hodnotitel ústních zkoušek z němčiny 3 Hodnotitel písemných prací ze španělštiny 1 Hodnotitel ústních zkoušek ze španělštiny 1 Průběžně se vyučující zúčastňovali také akreditovaných školení organizovaných NIDV, ZVaS a dalšími institucemi, i když účast na nich byla limitována nutností zapojit se do vzdělávání k nové maturitě. Tři vyučující absolvovali v rámci DVPP jazykový kurz pro učitele s nejazykovou aprobací. Čtyři vyučující jsou zapojeni do dlouhodobějších projektů DVPP. Pro ilustraci uvádím sumární přehled navštívených akcí (kromě vzdělávání k nové maturitě): Počet návštěv na akcích DVPP (akreditovaných): 24 z toho jednorázových: 12 dlouhodobějších kurzů: 12 Počet učitelů školy účastnících se aspoň jedné akreditované akce: 22 11

12 Vedle vzdělávání akreditovaného v rámci DVPP se někteří učitelé zúčastnili vzdělávacích akcí, které sice nebyly akreditovány, měly však značnou důležitost pro profesní růst těchto vyučujících (např. oborové konference nebo školení na používání interaktivní tabule). Pro učitele francouzštiny ve ročníku, kteří vyučují francouzský jazyk jako mateřštinu, a učitele vyučující vybrané předměty ve francouzském jazyce probíhalo vzdělávání organizované Francouzským velvyslanectvím v Praze, jehož lektory byli převážně francouzští učitelé. Vzdělávání tohoto druhu proběhlo ve všech francouzsky vyučovaných předmětech a ve francouzštině samotné; zúčastnilo se ho celkem sedm učitelů vyučujících některé předměty ve francouzském jazyce nebo francouzštinu v dvojjazyčném studiu, jeden vyučující absolvoval dvoutýdenní stáž ve Francii. h) Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Realizace výuky podle ŠVP Ve školním roce 2009/10 již třetím rokem pokračoval náběh výuky podle školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Ke vzdělání krok za krokem. Průběžně během školního roku probíhaly hodnotící a koordinační schůzky zainteresovaných vyučujících, v závěru školního roku pak byla výuka podle nového ŠVP v primě, sekundě a tercii vyhodnocena. Bylo konstatováno, že se zatím daří naplňovat základní cíle ŠVP a že výuka podle něj je pro žáky jednoznačným přínosem. Na základě dosavadních zkušeností byl připraven návrh na dílčí úpravy ŠVP. Komplexnější vyhodnocení bude možné provést až po proběhnutí celého čtyřletého cyklu. Pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého studia byl ve školním roce 2009/10 zpracován školní vzdělávací program Se vzděláním do života, podle něhož byla ve školním roce 2009/10 v 1. ročnících čtyřletého studia a v 5. ročníku osmiletého studia započata výuka. V průběhu celého školního roku se vyučující v dotčených třídách pravidelně scházeli (za účasti koordinátorky ŠVP) a stav výuky konzultovali. V závěru školního roku pak byla výuka podle ŠVP v uvedených třídách vyhodnocena. Zatím podle názoru většiny vyučujících nebylo nutno do ŠVP zasahovat. I v tomto případě bude možné provést komplexní vyhodnocení až po proběhnutí celého čtyřletého cyklu. Rovněž v šestiletém dvojjazyčném studiu byla v prvním ročníku započata výuka podle školního vzdělávacího programu. V tomto případě se jedná o pilotní ŠVP Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním, který byl vypracován v rámci pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia. Stejně jako při tvorbě tak i při realizaci výuky podle tohoto pilotního ŠVP a při jejím vyhodnocení škola intenzivně spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pokusné ověřování je vypsáno na léta , potom bude provedeno vyhodnocení a předpokládá se, že bude zpracována definitivní verze RVP i ŠVP DG. Koordinátorkou tvorby ŠVP pro čtyřleté a pro osmileté studium je Mgr. Hana Chotovinská, koordinátorkou pro šestileté dvojjazyčné studium je Mgr. Marcela Horažďovská. 12

13 Environmenální výchova Environmentální výchova se uskutečňovala na základě programu ekologické výchovy, který má škola zpracován. Program vytyčuje dlouhodobé cíle i konkrétní úkoly pro školní rok 2009/10. V rámci tohoto programu byly realizovány následující aktivity. 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy: účast na semináři k MA 21 přírodovědná vycházka spojená s odbornou přednáškou o historii těžby stříbrných rud na Mladovožicku 2. Rozvoj znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahu člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska, možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje: ekologické kurzy 4. ročníků 3. Vytváření a rozvíjení zodpovědného vztahu a jednání k přírodě a ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích: exkurze do Ekologického centra Černošín u Plzně pro žáky, kteří se v rámci soutěže Těžíme hliník z našich domácností umístili ve školním kole na 1. místě 4. Rozvoj schopnosti uvažovat v souvislostech a chápat integraci přístupů ekologických, technicko-technologických, ekonomických i sociálních: za účast v celorepublikové soutěži Recyklohraní obdržela škola Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2009; díky zpětnému sběru elektrozařízení se škola podílela na úspoře 105,64 t primárních surovin, m 3 vody, 47,2 l ropy, 2,37 MWh elektrické energie, 0,63 t CO 2 na snížení produkce skleníkových plynů a 2,43 t na snížení produkce nebezpečného odpadu, exkurze v Jaderné elektrárně Temelín, u příležitosti Světového dne vody exkurze v čističce odpadních vod v Táboře 5. Podpora zájmu žáků o veřejný život v místě bydliště a rozvíjení vlastní zodpovědnosti za změny, které v něm probíhají: účast tří družstev školy na soutěži Poznej a chraň přírodovědná soutěž pořádaná ČSOP - 1. místo v kategorii mladších žáků, exkurze žáků do Botanické zahrady v Táboře, vysazení Dubu Pierra de Coubertina v parku v blízkosti školy, návštěva stálých expozic Blatského muzea a výstavy na téma Voda, zapojení se do ekologické soutěže Voda živá vyhlášené sdružením Arnika a podpořené prostředky Státního fondu životního prostředí 6. Působení na vytváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu žáků školy ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje: u příležitosti Dne Země návštěva filmového představení Home (Zpráva o stavu planety Země), prostřednictvím besed a nástěnek předání informací k významným dnům pro životní prostředí (Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, Den bez pesticidů a cigaret, Úmluva o světovém dědictví), semináře v Geofyzikálním ústavu Akademie věd v rámci Týdne vědy a techniky na téma: vulkanismus, zemětřesení, magnetizmus a životní prostředí 7. Organizace praktické činnosti v oblasti ekologické výchovy: třídění odpadu a PET lahví, péče o zeleň, sběr hliníku, baterií a elektrozařízení, Památné stromy na Táborsku výstava fotografií ke Dni stromů. 13

14 8. Propagace ekologické výchovy na škole mezi rodiči i na veřejnosti: škola je partnerem projektu Evvoluce Ochrany fauny ČR Votice, účast na vybraných akcích pořádaných Jč sekcí KEV, účast v krajském kole Ekologické olympiády, soutěž Zelená stezka a zlatý list - 2. místo v krajském kole - kategorie mladších žáků Zahraniční aktivity: - Pro žáky oboru vzdělání K/610 (bilingvní studium) se uskutečnily kompletní výměnné studijní pobyty se školami v Elbeuf, Montivilliers a Dole, v podzimních měsících proběhla druhá část výměnného pobytu - výjezd táborských studentů do Nancy. Tyto studentské výměny jsou pro bilingvní studium nedílnou součástí výuky; mají za cíl nejen prohloubení jazykových znalostí, ale i poznání kultury, způsobu života a reálií hostitelské země a regionu. Podle možností se těchto výměn zúčastňují i studenti nebilingvních tříd, kteří se učí francouzsky. - Dlouhodobá, tradiční partnerská spolupráce mezi Gymnáziem Pierra de Coubertina a gymnázii v Kostnici (SRN), která se koná v rámci partnerství obou měst, pokračovala v říjnu 2009 druhou částí výměnného pobytu výjezdem 43 táborských žáků do Kostnice. - Spolupráce s gymnáziem v Eggenfeldenu (SRN) pokračovala oběma částmi výměnného pobytu pro 17 žáků v dubnu a květnu Již druhým rokem pokračovala spolupráce s St. Pieterscollege v Bruselu; uskutečnily se obě části výměnného pobytu pro 29 anglicky mluvících žáků. - Dlouhodobou se již stala spolupráce s Bert-Brecht-Gymnasium v Dortmundu (SRN); uskutečnily se obě části výměnného pobytu (v září 2009 přijetí v Táboře a v dubnu 2010 výjezd do SRN) pro 25 anglicky mluvících žáků. - Jako velice úspěšnou lze hodnotit účast reprezentačního družstva školy na 7. mezinárodním fóru Pierra de Coubertina, které se uskutečnilo v září 2009 v řecké Olympii. Obdobná fóra se konají každé dva roky a škola se jich pravidelně účastní spolu se zhruba 140 žáky škol nesoucích jméno zakladatele novodobých olympijských her z 16 zemí 4 kontinentů. Sportovní aktivity - Uskutečnilo se pět lyžařských výchovně výcvikových kurzů pro třídy 1.C, 1.D, 3.A, sekunda a kvinta. Kurzů se zúčastnila většina žáků uvedených tříd, výcvik (lyžařský i snowboardový) byl zajištěn kvalifikovanými instruktory učiteli Tv i dalšími učiteli školy s platným instruktorským průkazem. Pro třídu 1.B nebyl pro menší zájem žáků organizován samostatný kurz, žáci této třídy však měli možnost obsadit volná místa v kurzech ostatních. Na každém kurzu byl přítomen zdravotník (lékař). Všechny kurzy se uskutečnily v Říčkách v Orlických horách. - V souladu se ŠVP Ke vzdělání krok za krokem byl realizován dvoudenní cykloturistický kurz v sekundě. - V závěru školního roku se uskutečnily dva sportovní turistické kurzy, kterých se zúčastnili studenti ze 3. ročníků a septimy. Jeden kurz byl internátní, proběhl na Šumavě 14

15 a byl zaměřen především na pěší a vodní turistiku a pobyt v přírodě, druhý kurz se konal v Táboře s denní docházkou a byl zaměřen na pěší turistiku a hry v terénu. - Gymnázium Pierra de Coubertina bylo spolupořadatelem okresního a krajského kola Corny poháru v lehké atletice. - V prosinci 2009 proběhl v nové tělocvičně již 12. ročník závodu ve skoku vysokém Mikulášská laťka. Závod byl otevřený pro žáky všech základních a středních škol okresu Tábor. - Sportovní dny školy nebyly organizovány, během školního roku však proběhly turnaje žákovských družstev ve volejbalu a florbalu. - Tradičně hojná a byla účast školních družstev v nejrůznějších sportovních soutěžích organizovaných AŠSK. Z výraznějších umístění uvádím: 1. místo družstva dívek v okresním a 3. místo v krajském kole soutěže v přespolním běhu, 1. místo družstva dívek i chlapců v okresním a 2. místo dívek v krajském kole soutěže v plavání, 1. místo v okresním kole volejbalu dívek, 1. místo v okresním kole košíkové chlapců, 1. místo družstva školy v okresním i krajském kole soutěže v šachu a 5. místo v kole celostátním. Významnější kulturní akce - Z pověření Národního institutu dětí a mládeže byla škola pořadatelem ústředního kola a ústřední přehlídky projektu Evropa ve škole ve dnech a V rámci přehlídky se uskutečnila výstava oceněných prací v gotickém sále Husitského muzea v Táboře. Nad akcí převzali záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a starostka města Tábor ing. Hana Randová. - Ve dnech března 2010 proběhly na škole DNY FRANKOFONIE, pořádané za podpory Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, Francouzské aliance jižní Čechy, Nadačního fondu Gymnázia Tábor a několika sponzorů. Program nabízel cyklus zábavných vědomostních soutěží o Francii a frankofonních oblastech s názvem Otázky všeho druhu, na pořadu byla i soutěžní pěvecká vystoupení žáků bilingvních tříd a studentů francouzského jazyka a dvě divadelní představení nastudovaná žáky třídy 3.A. Akce byla určena přednostně žákům dvojjazyčných tříd a zájemcům z řad ostatních oborů vzdělání, kteří studují francouzštinu jako druhý jazyk. S velkým úspěchem se setkala i večerní divadelní repríza pro rodičovskou veřejnost. - Během školního roku se uskutečnilo několik zájezdů na večerní představení významných pražských divadel pro zájemce z řad žáků školy. - V rámci hudební výchovy navštívili žáci 1. ročníků koncerty vážné hudby v pražském Rudolfinu. - V prosinci 2009 se v kostele sv. Jakuba konal tradiční adventní koncert Pěveckého sboru Gymnázia Pierra de Coubertina, vedeného novým sbormistrem Zdeňkem Benešem. - V dubnu 2010 se ve Vodárenské věži uskutečnila výstava výtvarných děl žáků třídy 6.A. - Již třetím rokem pravidelně každých 14 dnů vycházela v týdeníku Táborsko stránka studentů Gymnázia Pierra de Coubertina, kterou vytvářela skupina žáků školy pod vedením Mgr. Romany Třicátníkové. 15

16 Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity - Exkurze doplňující vzdělávací program v jednotlivých předmětech byly zapracovány do plánů předmětových komisí a podle nich realizovány. Pro organizaci a povolování exkurzí byla stanovena pevná pravidla (maximálně tři exkurze za rok na jednu třídu). Tato pravidla jednoznačně přispěla k zefektivnění provozu školy a k lepšímu využití času stráveného na exkurzích, na druhé straně vyučující zásadním způsobem při organizaci exkurzí neomezovala. Již po několikáté byly prakticky všechny školní výlety a sportovní kurzy soustředěny do závěrečných dnů června Z významnějších akcí je možno uvést např. pravidelné exkurze na Čapkovu Strž, do zoologické zahrady, návštěvy divadelních představení v anglickém jazyce, návštěvy Jaderné elektrárny Temelín, kulturně historické exkurze do Prahy, návštěvy pražského planetária a další. Prezentace školy - Den otevřených dveří se uskutečnil ; budoucí studenti i jejich rodiče si mohli školu prohlédnout, navštívit výuku v některých třídách, hovořit s vyučujícími. Proběhl také blok informací o přijímacím řízení a dalším studiu. - Škola se rovněž zúčastnila Burzy středních škol okresu Tábor, která se konala v sále hotelu Palcát a burz škol v Bechyni a v Soběslavi. Před burzou škol proběhla také prezentace gymnázia v tisku. - Zástupci školy se rovněž zúčastnili několika třídních schůzek a besed na základních školách v Táboře a okolí. - Pro zlepšení zájmu o dvojjazyčné studium byl v lednu 2010 uspořádán tzv. Francouzský návštěvní den, jehož cílem byla spíše neformální prezentace šestiletého dvojjazyčného studia. Vyučující francouzské sekce společně se svými žáky nabídli návštěvníkům možnost seznámit se detailně nejen se specifikami samotného studia, ale především s nejrůznějšími aktivitami studentů (Dny frankofonie, výměnné zahraniční pobyty, ukázky mimoškolní činnosti); zájemci o studium mohli rovněž ochutnat některé speciality francouzské kuchyně, součástí návštěvního odpoledne bylo i vyhlášení soutěže Sněhulák, organizované jak pro naše studenty, tak i pro širší táborskou veřejnost, a předvedení série skečů ve francouzštině v režii žáků 3. ročníku. - Na všechny ZŠ v okrese Tábor, na Úřad práce Tábor a na všechny pedagogickopsychologické poradny v regionu byly zaslány letáky s informacemi o studiu. - Velmi důležitou prezentací školy je webová stránka Gymnázia Pierra de Coubertina. - Za nejdůležitější prezentaci školy považuji však tu, která není na očích, ale která je přesto velice účinná. Mám tím na mysli pověst školy, která ovlivní veřejné mínění více než jakkoliv kvalitní prezentace. Snahou vedení školy je, aby výchovně vzdělávací práce školy byla na takové úrovni, aby se škola za svou pověst nemusela stydět. Účast žáků v předmětových soutěžích - Studenti školy se s většími či menšími úspěchy účastnili prakticky všech předmětových olympiád a řady sportovních soutěží. Jejich odborné vedení zajišťovaly jednotlivé předmětové komise. Více než 40 žáků školy se objevilo na medailových místech okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kol. 16

17 - Z nejvýznamnějších úspěchů ve školním roce 2009/10 je možno uvést: a) kategorie pro žáky plnící povinnou školní docházku: - 2. místo Vojtěcha Hotmara v okresním kole MO kat. Z6-1. místo Anežky Potěšilové v okresním kole MO kat. Z7-2. místo Lucie Fořtové v okresním kole MO kat. Z8-2. místo Karla Mládka v okresním kole MO kat. Z9-1. místo Bereniky Součkové v okresním a krajském kole FO kat. E - 1. místo Lucie Fořtové a 2. místo Stanislava Vyhnala v okresním kole FO kat. F - 1. místo Tomáše Fárníka a 2. místo Davida Kaczora v okresním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. I B - 1. místo Eleny Hadjievy a 3. místo Petra Chvátala v okresním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. II B - 2. místo Dagmar Havlíkové v okresním kole ZO kat. B - 1. místo Bereniky Součkové v okresním kole ZO kat. C - 1. místo Stanislava Vyhnala v okresním kole BiO kat. C - 1. místo Bereniky Součkové v okresním a 2. místo téže žákyně v krajském kole ChO kat. D - 2. místo Ondřeje Dvořáka v okresním kole ChO kat. D - 1. místo Bereniky Součkové v okresním kole Dějepisné olympiády b) kategorie pro žáky ve věku let: - 1. místo Radky Kuchařové v okresním kole Olympiády v českém jazyce kat. II - 1. místo Martiny Vaváčkové v krajském kole MO kat. A - 2. místo Petra Hudečka v krajském kole FO kat. C - 1. místo Stanislava Fořta v celostátním kole Astronomické olympiády, 2. místo tohoto žáka v Mezinárodní astronomické olympiádě - 2. místo Lukáše Timka v celostátním kole Astronomické olympiády, a 3. místo tohoto žáka v Mezinárodní astronomické olympiádě - 1. místo Stanislava Fořta v krajském kole SOČ za práci Dynamika pohybu molekulárních oblaků - 1. místo Matěje Beneše v okresním kole ZO kat. D - 1. místo Denisy Strakové a 2. místo v okresním kole Soutěže v jazyce anglickém kat. III - 1. místo Denisy Strakové v krajském kole a 2. Místo stejné žákyně v celostátním kole Soutěže v jazyce francouzském kat. SŠ B1-1. místo Václava Prchlíka v okresním a 3. místo tohoto žáka v krajském kole Soutěže v jazyce německém kat. III - 1. místo Jana Fučíka v krajském a 2. místo stejného žáka v celostátním kole Soutěže v jazyce španělském kat. SŠ II Další soutěže a akce přesahující rámec výuky: - 2. místo Filipa Soldáta v krajském kole soutěže Evropa ve škole kat. II - 1. místo Kateřiny Husákové a 3. místo Evy Fittlové v krajském kole soutěže Evropa ve škole kat. III - 2. místo Barbory Čunátové v krajském kole soutěže Evropa ve škole kat. IV - 3. místo Barbory Čunátové v literární soutěži Máchovou stopou - práce žáků školy byly v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny publikovány na stránkách celostátního i regionálního vydání Mf Dnes - diplom pro Veroniku Šímovou za přednes textu v krajském kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov 17

18 - 3. místo Václava Prchlíka v mezinárodní olympiádě v rakouském Sankt Pöltenu pořádané spolkovou zemí Dolní Rakousy pro partnerské školy - 1. Místo družstva kvarty v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus družstev - 2. místo Martiny Vaváčkové v zemském kole Mathematik-olympiade 2009/10 in Deutschland - 2. místo Stanislava Fořta v přírodovědné olympiádě zemí EU - pomoc studentů při humanitárních akcích (Srdíčkový den, Květinový den, Svátek s Emilem a další) Výsledky přijímacího řízení na VŠ Je možné konstatovat, že škola si již po řadu let udržuje velice pozitivní trend, kdy drtivá většina jejích absolventů pokračuje v dalším studiu na vysoké škole. Z celkového počtu 141 absolventů školy bylo 137, tj. 97,2% přijato k vysokoškolském studiu. Pouze čtyři žáci pokračují ve studiu na VOŠ. i) Údaje o výsledcích inspekcí ČŠI Ve školním roce 2009/10 proběhly ve škole dvě inspekce ČŠI. Ve dnech proběhla ve škole inspekce zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. V jednotlivých oblastech hodnocení byla škola hodnocena následovně: - škola má potřebné finanční zdroje pro zabezpečení školního vzdělávacího programu, - školní vzdělávací program je v plném souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, - vzdělávání v cizích jazycích je na nadstandardní úrovni, příkladem dobré praxe je bohatá spolupráce s partnerskými zahraničními školami, výměnné pobyty žáků jako nedílná součást vzdělávání a zapojení žáků do praktického využívání cizího jazyka v mezinárodních aktivitách školy. Kopie inspekční zprávy je v příloze. Druhá inspekce se uskutečnila dne a byla zaměřena na kontrolu ukončování středního vzdělání maturitní zkouškou ve smyslu ustanovení 73 školského zákona a vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích v platném znění. Podle kontrolního zjištění ČŠI kontrolované maturitní zkoušky proběhly v souladu s ustanoveními 73 školského zákona a vyhlášky č. 442/1991 Sb.; nebyly zjištěny žádné jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek maturitní zkoušky. Kopie protokolu je v příloze. 18

19 j) Základní údaje o hospodaření školy v roce Výnosy Výnosy rozpočtu školy v roce 2009 byly tvořeny prostředky na přímé neinvestiční výdaje, na provozní výdaje, účelovými prostředky (rozvojové programy, drogy), příjmy z HČ a vlastními příjmy. Struktura výnosů byla následující: 1. Celkové výnosy ,50 2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů 0,00 3. Příjmy z HČ ,66 4. Ostatní příjmy ,84 v tom prostředky na přímé NIV ,00 prostředky na nepřímé NIV ,00 rozv. program MŠMT ÚZ ,00 rozv. program MŠMT ÚZ ,00 granty Jihočeského kraje ,00 vlastní příjmy ,84 2. Náklady Náklady rozpočtu školy jsou dány nutností v plné míře zabezpečit chod školy v hlavní činnosti a v nezbytné míře také hospodářskou činnost. Struktura nákladů byla následující: 1. Investiční náklady celkem ,00 z toho z investičního fondu ,00 2. Neinvestiční náklady celkem ,50 3. Náklady HČ ,66 4. Náklady hlavní činnosti ,84 z toho náklady na platy pracovníků školy ,00 zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění ,00 náklady na učebnice, uč. texty a uč. pom ,90 ostatní provozní náklady ,94 3. Hospodářský výsledek Celkový hospodářský výsledek 0,00 Z toho hlavní činnost 0,00 hospodářská činnost 0,00 19

20 Hospodaření organizace v roce 2009 bylo vyrovnané, k dosažení nulového hospodářského výsledku bylo použito rezervního fondu ve výši ,32 Kč. Všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly vyčerpány. V roce 2009 byly poměrně značně sníženy přidělené prostředky na ostatní přímé ONIV, což se spolu s absencí prostředků na pořízení výpočetní techniky a softwaru negativně projevilo na možnosti dalšího rozvoje školy. Mírně klesající výše přidělovaných provozních prostředků ve spojitosti s rostoucími cenami značně omezila možnost zlepšování prostředí školy pro žáky i učitele. Výsledek hospodaření příznivě ovlivnily také vlastní příjmy i hospodářská činnost. 4. Informace o výsledcích kontrol hospodaření V roce 2009 neproběhla žádná kontrola hospodaření. 5. Kopie účetních výkazů Kopie účetních výkazů jsou v příloze zprávy. 6. Závěr Hospodaření školy v roce 2009 skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. Závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. Celkově lze konstatovat, že vyčerpané prostředky v hlavní činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina umožnily plnit poslání školy v oblasti výchovy a vzdělávání a zajistit bez větších problémů provoz školy v roce k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola udržuje pravidelné kontakty s Mezinárodním výborem Pierra de Coubertina a s Českou olympijskou akademií. Jejich prostřednictvím spolupracuje s řadou škol z celého světa; každé dva roky se pravidelně zúčastňuje Mezinárodního fóra Pierra de Coubertina. Škola byla zapojena do dvou rozvojových programů vyhlášených MŠMT ČR: 1. Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce. V rámci tohoto programu obdržela škola finanční prostředky ve výši ,- Kč. Prostředky byly použity v souladu s programem a náležitě vyúčtovány. 2. Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků. V rámci tohoto programu obdržela škola finanční prostředky ve výši ,- Kč. Prostředky byly použity v souladu s programem a náležitě vyúčtovány. V rámci grantového programu Jihočeského kraje získala škola grant na preventivní program na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve výši ,- Kč. Prostředky grantu byly využity ke stanovenému účelu a náležitě vyúčtovány. 20

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více