Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2009/2010 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Identifikátor zařízení: IČO: Adresa: Náměstí Františka Křižíka 860/25, Tábor Telefon: , Fax: Internetová stránka: Zřizovatel: Právní forma: Ředitel školy: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Příspěvková organizace RNDr. Miroslav Vácha telefon škola: mobil: bydliště: Údolní 458, Tábor-Měšice telefon byt: ředitelem školy od

2 Další informace o škole Zástupkyní ředitele, která trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu, je Mgr. Marcela Horažďovská, zástupkyní ředitele Mgr. Hana Chotovinská. Školská rada při Gymnáziu Pierra de Coubertina byla zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 601/2005/RK ke dni 7. června 2005 s počtem 9 členů. Její mandát dnem 6. června 2008 vypršel. Nová Školská rada při Gymnázium Pierra de Coubertina byla zřízena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 586/2008/RK ke dni 7. června Předsedou Školské rady při Gymnáziu Pierra de Coubertina je Mgr. Lukáš Folk. Metodickými orgány pro jednotlivé předměty (skupiny předmětů) a poradními orgány vedení školy jsou předmětové komise vedené svými předsedy (celkem 13 předmětových komisí). Členy předmětové komise jsou všichni učitelé dané aprobace a ti, kteří příslušný předmět vyučují. Podobným orgánem pro předměty vyučované ve francouzském jazyce je francouzská sekce vedená koordinátorem. Výchovnou poradkyní je Mgr. Milena Šťastná, školním metodikem sociálně patologických jevů je Mgr. Petr Nývlt. Školním metodikem informačních a komunikačních technologií a zároveň správcem školní počítačové sítě je Zdeněk Kozák. Metodikem environmentální výchovy je Mgr. Hana Chotovinská. V oblasti ekonomicko-správní zajišťují chod školy kromě vedení hospodářka ing. Marie Žáková, účetní Světlana Králová a správce majetku a administrativní pracovnice Lenka Kaczorová, technické zázemí a úklid školník a uklízečky. Škola sídlí ve dvou budovách, původní budova čp. 860 je v majetku Města Tábor, budova čp je v majetku Jihočeského kraje. Obě budovy jsou navzájem propojeny a tvoří jeden funkční celek. Vzhledem k nedostatku místa v obou budovách má škola pronajaty ještě dvě učebny v prostorách Jihočeské univerzity v těsném sousedství školy. Součástí školy je školní jídelna výdejna, strava se tam dováží z jídelen Střední odborné školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor. Vzhledem k malé kapacitě této výdejny se šest tříd stravuje v jídelně Domova mládeže Vyšší odborné školy zemědělské a Střední zemědělské školy v Táboře. Pro studenty bydlící ve větší vzdálenosti je možnost ubytování v Domově mládeže SZeŠ, Tomkova ul., Tábor, s eventuelním celodenním stravováním. K měla škola 748 žáků (z toho 512 dívek) v 26 třídách. Rozdělení podle jednotlivých oborů vzdělání je následující: obor vzdělání K/41 čtyřleté studium 3 třídy obor vzdělání K/401 čtyřleté studium (dobíhající) 6 tříd obor vzdělání K/408 čtyřleté studium (dobíhající) 3 třídy obor vzdělání K/610 šestileté bilingvní studium 6 tříd obor vzdělání K/81 osmileté studium 4 třídy obor vzdělání K/801 osmileté studium (dobíhající) 4 třídy 2

3 b) Obory a zaměření učební plány 1. KKOV K/41 Gymnázium Školní vzdělávací program Se vzděláním do života č.j. GT/1272/09 schválený ředitelem školy dne ve třídách 1.B, 1.C, a 1.D. 2. KKOV K/401 Gymnázium všeobecné (dobíhající) Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v 2., 3. a 4. ročníku (třídy 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C). 3. KKOV K/408 Gymnázium živé jazyky (dobíhající) Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v 2., 3. a 4. ročníku (třídy 2.D, 3.D, 4.D). 4. KKOV K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce Pilotní školní vzdělávací program Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním schválený MŠMT ČR dne pod č.j / ve třídě 1.A. 5. KKOV K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce Učební plán tříd gymnázia s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském (spolupráce s Francií) č.j / , schválený MŠMT ČR dne v ročníku (třídy 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A). 6. KKOV K/81 Gymnázium Školní vzdělávací program Ke vzdělání krok za krokem č.j. GT/1539/07 schválený ředitelem školy dne v primě, sekundě a tercii. 7. KKOV K/81 Gymnázium Školní vzdělávací program Se vzděláním do života č.j. GT/1272/09 schválený ředitelem školy dne v kvintě. 8. KKOV K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající) Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22 schválený MŠMT ČR dne v kvartě, sextě, septimě a oktávě. 3

4 c) Personální zabezpečení činnosti školy 1. Vedení školy: Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 1. Vácha Miroslav MFF UK M F 30 N 2. Horažďovská Marcela FF UK Č Fr 32 N 3. Chotovinská Hana FTVS UK Tv Bi 27 N 2. Pedagogičtí pracovníci a) učitelé s plným úvazkem Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 1. Aubraye Gabriela PF JU Č.B. Č Fr 11 N 2. Bušová Magdalena FF UP Olomouc Č A 23 N 3. Černá Martina PřF UK F Ch 15 N 4. Daňková Dana MFF UK M F 32 N 5. Dvořáková Ivana PřF UK Z M 23 N 6. Ďuricová Zdenka PF Č.B. R-D-ZSV 31 N 7. Folk Lukáš PřF UK Bi Ch 7 N 8. Frantl Rudolf FTVS UK Tv Z 30 N 9. Frommová Anna FF UK Č Fr 34 N 10. Fučíková Miloslava PF Plzeň M Z 26 N 11. Géhin Denis Université Nancy F Ch 30 N 12. Havlíková Alena FTVS UK Č Tv 33 N 13. Havlíková Iva FF UP Olomouc A - N 3 N. 14. Hrubantová Marcela PF UJEP Ústí n. L. Č ZSV 3 N 15. Husáková Petra PF Č.B. Č Vv 14 N 16. Jelínková Martina PF JU Ch Bi 2 N 17. Kálal Jiří FF UK Praha Č D 24 N 18. Kloboučníková Miroslava PF JU R Fr Hv 21 N 19. Koloros Petr PřF UK Ch Bi 44 N 20. Kozák Zdeněk PřF UP Olomouc Ch-M-IVT 43 N 21. Král Josef MFF UK M Dg 35 N 22. Kubešová Kateřina FF UP Olomouc A 7 N 23. Laštovková Lucie PF UK Č ZSV 3 N 24. Lešková Jana FF MU Brno Fr Šp 6 N RD 25. Macek Ivan FF UJEP Brno Č Fr A 37 N 26. Molíková Petra PF JU Šp - D 8 N 27. Mrázek František FF UK D On Fr 35 N 28. Nagyová Petra FF UK Č A 7 N RD 29. Nováková Marie PřF UK Ch M 34 N 30. Nováková Zuzana PF UK A 10 Urč. Zástup za RD 31. Novotná Eva PřF UK Bi M 18 N 32. Novotná Jiřina MFF UK M F 37 N 33. Nývlt Petr FTVS UK Tv Ch 9 N 34. Prachařová Miroslava FF UK Č D 29 N 4

5 Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr poznámka 35. Růžička Aleš PřF, PF UK Bi-Ch-Vv 33 N 36. Rybáková Petra PF UJEP A 1 N MD, RD 37. Stibalová Kateřina FF UK Praha Č Psych. 10 N 38. Strnad František FTVS UK Tv Z 37 N 39. Szabóová Milena UJEP Brno Tv Z A 30 N 40. Szutáková Libuše FTVS UK Tv Bv 26 N 41. Šedivá Alena MFF UK M F 25 N 42. Šimková Dagmar FEL ZU Plzeň IVT 7 N RD 43. Šťastná Milena FF UK Č N 30 N 44. Taušlová Ida PF ČB A 19 N 45. Tlustá Ivana FF UK Č N 21 N 46. Trčková Pavla FTVS, PřF UK Tv Bi 13 N 47. Třicátníková Romana PF Ústí n. Lab. Č A 18 N 48. Váchová Marie FF UP Olomouc Č A 28 N 49. Velík Miroslav PF UK Praha Fr D 4 N 50. Vilmus Audrey Univ. Nancy Fr 5 Urč. 51. Voráček Václav MFF UK M F 25 N 52. Zemanová Alena FTVS UK Tv Z 33 N b) učitelé s částečným úvazkem Č. příjmení a jméno vzdělání aprobace roky praxe prac. poměr Poznámka 1. Beneš Zdeněk PF ČB Č Hv 36 N 2. Beran Miroslav PřF UK Ch 20 N 3. Berthelot Dominique Univ. de Poitiers Fr 10 N 5. Černý Richard VŠE Praha IVT 18 N. 6. Čechová Daniela MFF UK M F 11 N RD 7. Doudová Lea FTVS UK Tv 12 Urč. 8. Holas Jan PF MU Tv M 10 N. 9. Hrkal Pavel MFF UK M F 46 Urč. Důchodce 12. Kisby Neil Univ. Leicester A 17 N 13. Líkařová Hana FTVS UK Tv A 28 N Do Matějková Olga PF JU N L 8 N 15. Matoušková Zdeňka FF UJEP Brno Fr Šp 38 Urč. Zástup za MD 16. Němečková Miloslava PF Č.B. Č N 30 N 17. Pikhart Miroslav PF Č.B. M-Bi-IVT 17 Urč. Zástup za RD 18. Plechatová Zdeňka MFF UK M F 36 Urč. Důchodce 19. Rinkeová Kateřina PřF UK M Z 14 N 20. Schläferová Hana PF UK A - Hv 10 Urč. 21. Smetana Martin FF UP Olomouc A Šp 3 N 22. Turecká Eliška PF UK Ch Bi 5 N RD 23. Vondráková Sabina UP Olomouc A 3 Urč. 24. Žilavá Marie MFF UK M F 12 N RD 25. Žilavý Petr MFF UK F 10 N Pracovní poměr na dobu určitou je uzavírán pouze s pracovníky, kteří pracují krátkodobě na částečný úvazek, s důchodci, pracovníky na zástup a některými francouzskými učiteli. 5

6 3. Nepedagogičtí pracovníci: č. příjmení a jméno vzdělání Pracovní zařazení roky praxe pracovní poměr 1. Kozáková Petra VOŠ ekonomická Hospodářka 4 N MD, RD 2. Žáková Marie VŠE Hospodářka 27 Urč. za MD 3. Králová Světlana SEŠ Účetní 20 N 4. Kaczorová Lenka VOŠ ekonomická Správce majetku, 12 N administrativní prac. 5. Štach Ladislav Vyučen Školník 47 N 6. Bucsaiová Jana ZŠ Uklízečka 42 Urč. Důchodce 7. Černá Marie ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 28 N 8. Hrušková Terézia ZŠ Uklízečka 40 Urč. Důchodce 9. Kováčová Jaroslava ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 36 N 10. Křemenová Ivana ZŠ Uklízečka (0,5 úv.) 37 N 11. Plochová Dana ZŠ Uklízečka 33 N 12. Přibylová Hana Vyučena Uklízečka (0,5 úv.) 35 N 13. Ptáčková Vladislava ZŠ Uklízečka 34 N Do Šedivá Romana ZŠ Uklízečka 30 N Od Černá Marie ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 28 N 16. Kováčová Jaroslava ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 36 N 17. Křemenová Ivana ZŠ Kuchařka (0,5 úv.) 37 N 18. Přibylová Hana Vyučena Kuchařka (0,5 úv.) 35 N 19. Štachová Jaroslava Vyučena Kuchařka (0,5 úv.) 16 N 20. Beran Zdeněk Vyučen Správce tělocvičny 49 Urč. Důchodce Průměrný evidenční počet pracovníků ve školním roce 2009/10: 84,3 Průměrný přepočtený počet pracovníků ve školním roce 2009/10: 72,2 Z toho pedagogických pracovníků: 59,8 Všechny hodiny byly ve školním roce 2009/10 odučeny aprobovaně. d) Údaje o přijímacím řízení do prvního ročníku V souladu s kritérii přijímacího řízení konali přijímací zkoušku pouze uchazeči o osmileté studium oboru vzdělání K/81 Gymnázium. Uchazeči o studium oborů vzdělání K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce a K/41 Gymnázium byli přijímáni pouze na základě studijních výsledků dosahovaných na ZŠ. Počet podaných přihlášek na všechny obory vzdělání v 1. kole přesahoval počet volných míst (u čtyřletého a osmiletého studia značně převyšoval). Po odevzdání zápisových lístků však zůstala ve všech oborech vzdělání volná místa a bylo tedy vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Po ukončení druhého kola byly zcela naplněny třídy osmiletého a šestiletého studia, ve čtyřletém studiu zůstala volná dvě místa. Po důkladném rozboru situace další kola přijímacího řízení již vypisována nebyla. 6

7 Tabulka výsledků přijímacího řízení: Obor vzdělání Počet přihlášených v 1. kole Počet přijatých v 1. kole (odevzdalo zápisový lístek) Počet přihlášených v 2. kole Počet přijatých v 2. kole (odevzdalo zápisový lístek) Zpětné vzetí zápisového lístku Skutečně nastoupí k K/ K/610 nižší stupeň šestiletého st K/81 nižší stupeň osmiletého st Přetrvává poměrně velký zájem o osmileté studium, u něhož počet přihlášených vysoce převyšuje počet volných míst, i když i zde je v průběhu posledních let patrný určitý pokles zájmu o tento typ studia. Příčinou může být postupný úbytek počtu žáků v příslušném populačním ročníku a možná i pečlivější zvažování rodičů před samotným podáním přihlášky. U šestiletého dvojjazyčného studia počet zájemců nijak výrazně nepřevyšoval počet volných míst, z výsledků přijímacího řízení však vyplývá, že šlo v naprosté většině o uchazeče pro dvojjazyčné studium motivované. Počet uchazečů, kteří neodevzdali zápisový lístek, byl proto velice malý. Celkově nízký počet zájemců o šestileté dvojjazyčné studium je způsoben především negativním postojem základních škol k odchodu žáků na víceleté (především na šestileté) gymnázium. Pozitivním jevem je skutečnost, že na rozdíl od předchozích let, se velmi minimalizoval počet žáků, kteří si šli přijímací zkoušky pouze zkusit, bez úmyslu ke studiu skutečně nastoupit. U čtyřletého oboru vzdělání byl sice díky systému přijímacího řízení počet podaných přihlášek poměrně vysoký, nejednalo se však ve všech případech o skutečné zájemce o studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Přesto výsledný počet nastoupivších uchazečů ukazuje stabilní zájem o gymnaziální studium. Podrobnější rozbor přijímacího řízení vyplývá z protokolů o přijetí podle jednotlivých oborů vzdělání (kopie v příloze). e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce r. 2009/10 Celkový počet tříd ve školním roce 2009/10 byl 26, celkový počet žáků k podle výkazu S 7-01 byl 748 (z toho 512 dívek). V průběhu školního roku přestoupili do Gymnázia Pierra de Coubertina dva žáci, jeden žák se vrátil po ukončení přerušení vzdělávání a jeden žák odešel na jinou školu. Údaje o prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2009/10 Údaje jsou uvedeny podle stavu k

8 Obory vzdělání K/401 Gymnázium všeobecné a K/41 Gymnázium třída počet žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.B ,914 1.C ,869 1.D ,600 2.B ,914 2.C ,869 3.B ,931 3.C ,038 4.B ,146 4.C ,319 Neprospívající žáci z třídy 4.B úspěšně složili opravnou zkoušku a v září 2010 skládali zkoušku maturitní. Obor vzdělání K/408 Gymnázium živé jazyky třída počet žáků s vyznam. Prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 2.D ,747 3.D ,989 4.D ,101 Nehodnocený žák ve třídě 3.D byl hodnocen v prodlouženém období pro hodnocení a pokračuje ve studiu. Obor vzdělání K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce třída počet žáků s vyznam. Prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr 1.A ,854 2.A ,787 3.A ,856 4.A ,879 5.A ,215 6.A ,002 Nehodnocený žák v 1.A byl hodnocen v náhradním termínu a pokračuje ve studiu. Nehodnocený žák ve 3.A byl dlouhodobě nemocný a odešel na jinou střední školu, kde byl přijat do 1. ročníku. Jeden neprospívající žák ve 4.A byl hodnocen v náhradním termínu a pokračuje ve studiu, druhý neprospívající byl v náhradním termínu hodnocen v jednom předmětu stupněm 5, v měsíci září úspěšně vykonal opravnou zkoušku a pokračuje ve studiu. Obory vzdělání K/801 Gymnázium všeobecné a K/81 Gymnázium třída počet žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr prima ,383 sekunda ,517 tercie ,503 kvarta ,520 kvinta ,815 sexta ,702 septima ,846 oktáva ,648 8

9 Jeden nehodnocený žák v sekundě a nehodnocení žáci v kvartě a septimě byli hodnoceni v náhradním termínu a pokračují ve studiu. Druhý nehodnocený žák v sekundě opakuje na žádost rodičů ze zdravotních důvodů druhý ročník osmiletého studia. Neprospívající žák v kvintě úspěšně složil opravnou zkoušku a pokračuje ve studiu. Celkem za školu: poč. žáků s vyznam. prospělo nehodnoceno neprospělo stud. průměr Celkem ,846 Údaje o chování Na konci školního roku 2009/10 byl jeden žák hodnocen 2. stupněm z chování a jeden žák 3. stupněm, ostatní žáci byli hodnoceni stupněm prvním. Uložená kázeňská opatření ve školním roce 2009/10: Důtka ředitele školy 6 Pochvala ředitele školy 35 Důtka třídního učitele 38 Pochvala třídního učitele 72 Výsledky maturitních zkoušek Ústní maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/10 konaly v 5 třídách závěrečných ročníků v období dvou týdnů Ve třídách oboru vzdělání K/610 proběhly v týdnu od do písemné zkoušky z francouzsky vyučovaných předmětů (třída 6.A). Maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury proběhly dne Ve třídě předposledního ročníku oboru vzdělání K/610 (třída 5.A) proběhla první část maturitní zkoušky zkouška z francouzského jazyka a literatury. Ústní část této zkoušky se konala ve dnech a , písemná část dne Příprava žáků na maturitní zkoušky byla poznamenána skutečností, že definitivní rozhodnutí o způsobu konání maturitních zkoušek padlo až na podzim roku Předsedové maturitních komisí: 4.B Eva Tetenková, Gymnázium Týn nad Vltavou 4.C Mgr. Jaroslava Justýnová, Gymnázium Milevsko 4.D Mgr. Jana Kadeřábková, Gymnázium Písek Oktáva Mgr. Lenka Štěpánová, Gymnázium Soběslav 6.A PhDr. Ondřej Pešek, PhD., FF JU České Budějovice 5.A Mgr. Ivo Petrů, PhD., FF JU České Budějovice 9

10 Tabulka výsledků 1. termínu maturitních zkoušek ve školním roce 2009/10: obor počet připuštěno Nepřipuštěnmenáním neprospělo opakovalo S vyzna- žáků k mat. zk. z r.2008/ K/ K/ K/ K/ K/610 (první část) Nehodnoceno Dva žáci oboru vzdělání K/410, kteří nemohli konat maturitní zkoušku z důvodu neprospěchu na konci 4. ročníku, skládali maturitní zkoušku v termínu Oba tito žáci neprospěli (jeden z jednoho a druhý ze tří předmětů) a budou skládat maturitní zkoušku v roce Jeden neprospívající žák oboru vzdělání K/401 neprospěl ze dvou předmětů a bude konat opravnou zkoušku v roce 2011, druhý neprospívající byl hodnocen nedostatečnou pouze z jednoho předmětu a uspěl u opravné maturitní zkoušky, která se konala Oba neprospívající žáci 5. ročníku oboru vzdělání K/610 uspěli u opravné maturitní zkoušky, která se konala f) Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů probíhal podle minimálního preventivního programu (zpracoval Mgr. Petr Nývlt), který definuje tři základní oblasti primární prevence: výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti, odmítnutí všech forem protizákonných aktivit. Prioritou bylo pokračování adaptačních dnů pro první ročníky (projekt SPOLU), snaha rozšířit jednodenní adaptační program třídy 1. A na vícedenní program, podobně jako je tomu u primy, pro niž proběhl ve spolupráci s občanským sdružením ECHO Tábor na přelomu srpna a září 2009 na základně Vávrovka u Veselí n/l program START Program byl zaměřen na adaptaci do nového sociálního prostředí a na sociální učení. Z dalších priorit je možné uvést zajištění financování prevence z grantů, zlepšení komunikace na všech úrovních a diagnostika prvních ročníků. Většina krátkodobých cílů byla splněna. Byly podány dvě žádost o grant Jihočeského kraje. Z Programu I. pro prevenci sociálně patologických jevů se podařilo získat finanční prostředky ve výši ,- Kč, které byly vynaloženy v souladu s plánem na realizaci dotazníkové studie u žáků prvních ročníků. Diagnostikovány jsou tendence k rizikovému chování, postoje a hodnoty žáků. Nově se v testech diagnostikovala míra užívání alkoholu, nelegálních návykových látek a záškoláctví. Na základě naměřených hodnot se škola pohybuje lehce pod průměrem gymnázií ČR, co se týče alkoholu a ilegálních drog. V samotné diagnostice Dr. Němce spadají žáci školy v průměru do nejméně rizikové skupiny. V oblasti OPL však můžeme spatřit pozvolné zvyšování hodnot v průběhu šesti let, kdy se na škole diagnostikuje, byť v rámci kategorie, kde respondenti nevykazují žádné patologické chování. Z prostředků grantu byla také zaplacena první polovina specializačního studia metodika prevence rizikových jevů. Byl založen preventivní tým ve složení RNDr. Miroslav Vácha ředitel školy, Mgr. Petr Nývlt metodik prevence, Mgr. Milena Šťastná výchovná poradkyně, PhDr. Kateřina Stibalová psycholožka. Preventivní tým řeší vzniklé rizikové jevy a současně nabízí žákům školy větší počet komunikačních kanálů. Od 2. poloviny školního roku 2008/9 se písemně zaznamenává 10

11 každé řešení rizikového jevu. Další dílčí projekty ze schváleného grantu jsou postupně realizovány ve školním roce 2009/10. Na škole je upřednostňována nespecifická primární prevence, zaměřená na využití volného času. Do výuky jsou zařazovány filmy z projektu Jeden svět ve školách, program společnosti Člověk v tísni. Kontinuální specifická prevence je taktéž záležitostí školního webu s tematikou rizikových jevů Žáci 2. ročníků se zúčastnili komponovaného programu z oblasti prevence OPL. Metodik prevence prošel školením z oblasti legislativy OPL. Na základě nových poznatků připravuje inovaci školního preventivního programu, případně, bude-li to nutné, návrh na úpravu školního řádu. Na škole se neřešil žádný závažný patologický jev, který by se vyskytoval ve větší míře. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/10 Další vzdělávání učitelů probíhalo podle plánu DVPP na rok 2009/10 (kopie v příloze). V souladu s tímto plánem zahájila specializační studium koordinátorka ŠVP Hana Chotovinská, ve specializačním studiu pokračoval metodik sociálně patologických jevů a v rozšiřujícím studiu angličtiny pokračovala J. Lešková. Jako každoročně probíhalo vzdělávání instruktorů lyžování a snowboardingu k zajištění LVVK, kterého se zúčastnili tři učitelé. Těžištěm DVPP v roce 2009/10 byla příprava učitelů k nové maturitní zkoušce. Během školního roku bylo postupně vyškoleno pro různé funkce 29 učitelů, dalších sedm učitelů je do systému vzdělávání zapojeno, dosud však nesplnili podmínky pro certifikaci. Zatím byli vyškoleni učitelé pro následující funkce: Zadavatel 13 Hodnotitel písemných prací z českého jazyka a literatury 7 Hodnotitel ústních zkoušek z českého jazyka a literatury 10 Hodnotitel písemných prací z angličtiny 7 Hodnotitel ústních zkoušek z angličtiny 8 Hodnotitel písemných prací z francouzštiny 2 Hodnotitel ústních zkoušek z francouzštiny 2 Hodnotitel písemných prací z němčiny 3 Hodnotitel ústních zkoušek z němčiny 3 Hodnotitel písemných prací ze španělštiny 1 Hodnotitel ústních zkoušek ze španělštiny 1 Průběžně se vyučující zúčastňovali také akreditovaných školení organizovaných NIDV, ZVaS a dalšími institucemi, i když účast na nich byla limitována nutností zapojit se do vzdělávání k nové maturitě. Tři vyučující absolvovali v rámci DVPP jazykový kurz pro učitele s nejazykovou aprobací. Čtyři vyučující jsou zapojeni do dlouhodobějších projektů DVPP. Pro ilustraci uvádím sumární přehled navštívených akcí (kromě vzdělávání k nové maturitě): Počet návštěv na akcích DVPP (akreditovaných): 24 z toho jednorázových: 12 dlouhodobějších kurzů: 12 Počet učitelů školy účastnících se aspoň jedné akreditované akce: 22 11

12 Vedle vzdělávání akreditovaného v rámci DVPP se někteří učitelé zúčastnili vzdělávacích akcí, které sice nebyly akreditovány, měly však značnou důležitost pro profesní růst těchto vyučujících (např. oborové konference nebo školení na používání interaktivní tabule). Pro učitele francouzštiny ve ročníku, kteří vyučují francouzský jazyk jako mateřštinu, a učitele vyučující vybrané předměty ve francouzském jazyce probíhalo vzdělávání organizované Francouzským velvyslanectvím v Praze, jehož lektory byli převážně francouzští učitelé. Vzdělávání tohoto druhu proběhlo ve všech francouzsky vyučovaných předmětech a ve francouzštině samotné; zúčastnilo se ho celkem sedm učitelů vyučujících některé předměty ve francouzském jazyce nebo francouzštinu v dvojjazyčném studiu, jeden vyučující absolvoval dvoutýdenní stáž ve Francii. h) Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Realizace výuky podle ŠVP Ve školním roce 2009/10 již třetím rokem pokračoval náběh výuky podle školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Ke vzdělání krok za krokem. Průběžně během školního roku probíhaly hodnotící a koordinační schůzky zainteresovaných vyučujících, v závěru školního roku pak byla výuka podle nového ŠVP v primě, sekundě a tercii vyhodnocena. Bylo konstatováno, že se zatím daří naplňovat základní cíle ŠVP a že výuka podle něj je pro žáky jednoznačným přínosem. Na základě dosavadních zkušeností byl připraven návrh na dílčí úpravy ŠVP. Komplexnější vyhodnocení bude možné provést až po proběhnutí celého čtyřletého cyklu. Pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého studia byl ve školním roce 2009/10 zpracován školní vzdělávací program Se vzděláním do života, podle něhož byla ve školním roce 2009/10 v 1. ročnících čtyřletého studia a v 5. ročníku osmiletého studia započata výuka. V průběhu celého školního roku se vyučující v dotčených třídách pravidelně scházeli (za účasti koordinátorky ŠVP) a stav výuky konzultovali. V závěru školního roku pak byla výuka podle ŠVP v uvedených třídách vyhodnocena. Zatím podle názoru většiny vyučujících nebylo nutno do ŠVP zasahovat. I v tomto případě bude možné provést komplexní vyhodnocení až po proběhnutí celého čtyřletého cyklu. Rovněž v šestiletém dvojjazyčném studiu byla v prvním ročníku započata výuka podle školního vzdělávacího programu. V tomto případě se jedná o pilotní ŠVP Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním, který byl vypracován v rámci pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia. Stejně jako při tvorbě tak i při realizaci výuky podle tohoto pilotního ŠVP a při jejím vyhodnocení škola intenzivně spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pokusné ověřování je vypsáno na léta , potom bude provedeno vyhodnocení a předpokládá se, že bude zpracována definitivní verze RVP i ŠVP DG. Koordinátorkou tvorby ŠVP pro čtyřleté a pro osmileté studium je Mgr. Hana Chotovinská, koordinátorkou pro šestileté dvojjazyčné studium je Mgr. Marcela Horažďovská. 12

13 Environmenální výchova Environmentální výchova se uskutečňovala na základě programu ekologické výchovy, který má škola zpracován. Program vytyčuje dlouhodobé cíle i konkrétní úkoly pro školní rok 2009/10. V rámci tohoto programu byly realizovány následující aktivity. 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy: účast na semináři k MA 21 přírodovědná vycházka spojená s odbornou přednáškou o historii těžby stříbrných rud na Mladovožicku 2. Rozvoj znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahu člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska, možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje: ekologické kurzy 4. ročníků 3. Vytváření a rozvíjení zodpovědného vztahu a jednání k přírodě a ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích: exkurze do Ekologického centra Černošín u Plzně pro žáky, kteří se v rámci soutěže Těžíme hliník z našich domácností umístili ve školním kole na 1. místě 4. Rozvoj schopnosti uvažovat v souvislostech a chápat integraci přístupů ekologických, technicko-technologických, ekonomických i sociálních: za účast v celorepublikové soutěži Recyklohraní obdržela škola Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2009; díky zpětnému sběru elektrozařízení se škola podílela na úspoře 105,64 t primárních surovin, m 3 vody, 47,2 l ropy, 2,37 MWh elektrické energie, 0,63 t CO 2 na snížení produkce skleníkových plynů a 2,43 t na snížení produkce nebezpečného odpadu, exkurze v Jaderné elektrárně Temelín, u příležitosti Světového dne vody exkurze v čističce odpadních vod v Táboře 5. Podpora zájmu žáků o veřejný život v místě bydliště a rozvíjení vlastní zodpovědnosti za změny, které v něm probíhají: účast tří družstev školy na soutěži Poznej a chraň přírodovědná soutěž pořádaná ČSOP - 1. místo v kategorii mladších žáků, exkurze žáků do Botanické zahrady v Táboře, vysazení Dubu Pierra de Coubertina v parku v blízkosti školy, návštěva stálých expozic Blatského muzea a výstavy na téma Voda, zapojení se do ekologické soutěže Voda živá vyhlášené sdružením Arnika a podpořené prostředky Státního fondu životního prostředí 6. Působení na vytváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu žáků školy ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje: u příležitosti Dne Země návštěva filmového představení Home (Zpráva o stavu planety Země), prostřednictvím besed a nástěnek předání informací k významným dnům pro životní prostředí (Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, Den bez pesticidů a cigaret, Úmluva o světovém dědictví), semináře v Geofyzikálním ústavu Akademie věd v rámci Týdne vědy a techniky na téma: vulkanismus, zemětřesení, magnetizmus a životní prostředí 7. Organizace praktické činnosti v oblasti ekologické výchovy: třídění odpadu a PET lahví, péče o zeleň, sběr hliníku, baterií a elektrozařízení, Památné stromy na Táborsku výstava fotografií ke Dni stromů. 13

14 8. Propagace ekologické výchovy na škole mezi rodiči i na veřejnosti: škola je partnerem projektu Evvoluce Ochrany fauny ČR Votice, účast na vybraných akcích pořádaných Jč sekcí KEV, účast v krajském kole Ekologické olympiády, soutěž Zelená stezka a zlatý list - 2. místo v krajském kole - kategorie mladších žáků Zahraniční aktivity: - Pro žáky oboru vzdělání K/610 (bilingvní studium) se uskutečnily kompletní výměnné studijní pobyty se školami v Elbeuf, Montivilliers a Dole, v podzimních měsících proběhla druhá část výměnného pobytu - výjezd táborských studentů do Nancy. Tyto studentské výměny jsou pro bilingvní studium nedílnou součástí výuky; mají za cíl nejen prohloubení jazykových znalostí, ale i poznání kultury, způsobu života a reálií hostitelské země a regionu. Podle možností se těchto výměn zúčastňují i studenti nebilingvních tříd, kteří se učí francouzsky. - Dlouhodobá, tradiční partnerská spolupráce mezi Gymnáziem Pierra de Coubertina a gymnázii v Kostnici (SRN), která se koná v rámci partnerství obou měst, pokračovala v říjnu 2009 druhou částí výměnného pobytu výjezdem 43 táborských žáků do Kostnice. - Spolupráce s gymnáziem v Eggenfeldenu (SRN) pokračovala oběma částmi výměnného pobytu pro 17 žáků v dubnu a květnu Již druhým rokem pokračovala spolupráce s St. Pieterscollege v Bruselu; uskutečnily se obě části výměnného pobytu pro 29 anglicky mluvících žáků. - Dlouhodobou se již stala spolupráce s Bert-Brecht-Gymnasium v Dortmundu (SRN); uskutečnily se obě části výměnného pobytu (v září 2009 přijetí v Táboře a v dubnu 2010 výjezd do SRN) pro 25 anglicky mluvících žáků. - Jako velice úspěšnou lze hodnotit účast reprezentačního družstva školy na 7. mezinárodním fóru Pierra de Coubertina, které se uskutečnilo v září 2009 v řecké Olympii. Obdobná fóra se konají každé dva roky a škola se jich pravidelně účastní spolu se zhruba 140 žáky škol nesoucích jméno zakladatele novodobých olympijských her z 16 zemí 4 kontinentů. Sportovní aktivity - Uskutečnilo se pět lyžařských výchovně výcvikových kurzů pro třídy 1.C, 1.D, 3.A, sekunda a kvinta. Kurzů se zúčastnila většina žáků uvedených tříd, výcvik (lyžařský i snowboardový) byl zajištěn kvalifikovanými instruktory učiteli Tv i dalšími učiteli školy s platným instruktorským průkazem. Pro třídu 1.B nebyl pro menší zájem žáků organizován samostatný kurz, žáci této třídy však měli možnost obsadit volná místa v kurzech ostatních. Na každém kurzu byl přítomen zdravotník (lékař). Všechny kurzy se uskutečnily v Říčkách v Orlických horách. - V souladu se ŠVP Ke vzdělání krok za krokem byl realizován dvoudenní cykloturistický kurz v sekundě. - V závěru školního roku se uskutečnily dva sportovní turistické kurzy, kterých se zúčastnili studenti ze 3. ročníků a septimy. Jeden kurz byl internátní, proběhl na Šumavě 14

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 312 /2008 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř

Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř Gymnázium Chotěboř Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 byla vypracována podle pokynů Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK. školní rok 2007/2008 1 Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM RUMBURK školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 2 Sídlo: Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

Více

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79 41 K/81 Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více