Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc rodiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu. Měsíc rodiny"

Transkript

1 Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Motto Rotary International for the year 2009/10: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Distriktní motto pro rok 2009/10: RESPEKT K PRAVDĚ, VŮLI K ČINŮM! (Respect for the truth, the will to act!) Dopis guvernéra č.6 prosinec 2009 Měsíc rodiny Obsah/strana: Přílohy/číslo: Slovo guvernéra 2 Distriktní akce 3 Letní tábory výzva 4 Časový harmonogram výberu guvernéra Rotary Good News uzávěrka čísla 1/ GSE do Distriktu 7620, Maryland, USA 6 Seminář RYLA Distriktní administrativa 7 Klubové akce 9 Formulár pre navrhovanie kandidátov na guvernéra Program RYLA 2 Pozvánka RYLA 3 Formulář Incoming Officers 4 Přehled o členech a docházce za říjen Pozvánka RC Pardubice & Lions 6 Pozvánka Lions & Rotary 6

2 Třebíč, Vážené rotariánky, vážení rotariáni, milí přátelé! Měsíc prosinec je v rotariánském hnutí věnován rodině. Nejen rodině Rotary, ale i té naší, ve které žijeme. Obě tyto úrovně však lze dobře skloubit. Zvláště v předvánoční a vánoční době, kdy se snažíme pomáhat potřebným více než kdy jindy. Řada klubů pořádá nejrůznější akce s dobročinným účelem. To poskytuje dobrou příležitost i rodinným příslušníkům - manželkám, sourozencům, dětem a vnoučatům. Nejlépe je učit se praxí a následovat dobrý příklad. O rotariánských myšlenkách to také platí. V minulém dopise jsem si povzdechl, že v našem distriktu ubude jeden klub. Vzápětí se však naše rotariánské společenství rozrostlo o velmi cennou ratolest. Charter Rotaract klubu Poděbrady zahřál u srdce všechny přítomné. Obrovský kus práce odvedli past prezident Tomáš Czernin z patronátního Rotary klubu Poděbrady i novopečený prezident Rotaract klubu Tomáš Holub. Dalším přírůstkem v distriktu bude Rotary klub Košice Classic. Zakládající schůze se očekává v nejbližší době a se slavností předání charty počítají Košičtí na jaře. Také jim přejeme úspěšný start. Ve výčtu vyvedených akcí minulého měsíce nemohu pominout konferenci na téma etiky v podnikání a ve společnosti, nad kterou spolu se mnou převzal záštitu bývalý prezident Václav Havel. Zúčastnil jsem se mnoha konferencí, ale nepamatuji takto vydařenou. Jedna skvělá přednáška byla vystřídána snad ještě lepší, a to bez jediné výjimky. Můj dojem mi potvrdili mnozí ze sto padesáti účastníků. Předpokládám, že konference bude mít pokračování. Konference měla i dva konkrétní výstupy. Výzva na zavedení předmětu etická výchova do učebních osnov základních a středních škol již leží na pracovním stole ministryně školství České republiky, která slíbila popřát jí sluchu. Druhou výzvou bylo dobrovolné přijetí závazku aplikovat zkoušku čtyř rotariánských otázek v životě a v podnikání účastníků konference. Dlužno podotknout, že dvě třetiny z nich byli nerotariáni. Uspořádání skvělého podniku se ujaly ostravské Rotary kluby, po stránce organizační hrál první housle přítel Zdeněk Michálek z RC Ostrava se svými spolupracovníky. Jim všem patří obrovský dík. I když nebylo hlavním cílem vytvořit zisk, přesto i po této stránce byl podnik úspěšný. Profitovat budou humanitární projekty a program Polio Plus. Moji asistenti obdrželi DVD s výborným filmem na téma Polio. Rádi ho dají klubům k dispozici. Není natočen systémem na jednu branku. Pravdivě ukazuje klady i některé stinné stránky tohoto nosného projektu Rotary International. Chci poděkovat všem klubům, které vyslyšely moji výzvu k mimořádnému příspěvku na Polio. Chtěl bych každému poděkovat zvlášť, ale chybí mi statistika těch klubů, které přispěly přímo do ústředí. Prosím, ozvěte se PDG Jozefě Polákové a podejte jí zprávu. 2

3 Předpokládám, že ve většině klubů již proběhly volby představenstev na příští rotariánský rok. Prosím sekretáře klubů, nezapomeňte do konce prosince nahlásit iniciály sekretářů na příští rok a prezidentů na rok následující do ústředí RI i distriktnímu sekretáři Petru Fenclovi. Je to důležité pro redakci světového seznamu klubů a zejména pro zasílání pololetních zpráv na kluby. Znovu připomínám službu ostatním přátelům v distriktu založit si členskou kartu na novém webovém portálu Rotary Termín jeho uvedení do provozu se nezadržitelně blíží. Prosím sekretáře klubů, aby byli nápomocni méně počítačově gramotným kolegům. Vážení přátelé, rotariánky a rotariáni, přeji vám, aby se vám dařilo i ve vaší rodině šířit ideál služby druhým bez ohledu na vlastní zájem. Aby vám nechyběl respekt k pravdě a vůle k činům. Váš František Ryneš guvernér distriktu 2240 Diistriiktníí akce Stav k Datum Název akce Místo konání Pořádá Školení budoucích prezidentů a sekretářů (PETS) Jihlava RC Jihlava Školení Nadace Rotary Jihlava RC Jihlava Distriktní shromáždění Jihlava RC Jihlava Semináři RYLA 2010 Prostřední Bečva Komise Ryla D Distriktní konference Třebíč RC Třebíč 3

4 Výzva kllubům:: Letníí tábory (Short-Term Exchange) Jan Bílek, RC Poděbrady, Short-Term Coordinator Vážení přátelé, Obracím se na Vás s výzvou organizování letních táborů. Výměnné programy Rotary International určené pro naši nastupující generaci považuji osobně za jeden z nejhodnotnějších souborů programů RI. Letní tábory jsou nedílnou součástí tohoto souboru. Jenom letos vyjelo jen z České republiky na krátkodobé výměnné pobyty 62 studentů do více než 40 zemí. Česká republika současně přijala 44 zahraničních studentů do tří letních táborů: Eastern Bohemia RC Hradec Králové spolu s RC Pardubice South Bohemia RC Tábor Biking, Hiking and Sightseeing in Bohemian-Moravian Highland RC Jihlava, RC Třebíč a RC Telč. Pro příští rok, (léto 2010) lze očekávat, že do zahraničí vyjede opět okolo 50 až 60 studentů. My bychom pak měli obdobné množství studentů do České republiky přijmout. Nemáme však zatím žádnou konkrétní informaci z klubů, že by zamýšlely organizovat v tomto období letní tábor. Vyzýváme proto všechny kluby, aby přijaly výzvu na zachování alespoň určité míry reciprocity výměnných pobytů a připravily letní tábory i v létě Případné zájemce prosím, aby mne v této věci urychleně kontaktovali. Děkuji současně touto cestou výše jmenovaným rotary klubům za zorganizování letošních letních táborů, jmenovitě pak příteli Vítu Jakšičovi z RC Tábor, příteli Pavlu Tomanovi z RC Jihlava a přátelům Martinu Palečkovi a Radomíru Tylšovi z RC Hradec Králové, kteří byli hlavními organizátory těchto táborů. Na závěr bych velmi rád též poděkoval mému předchůdci ve funkci příteli Karlu Hozíkovi, který byl po řadu let až do letošního roku vedoucím krátkodobých výměn v České republice a věnoval této činnosti opravdu nesmírné úsilí a mnoho času. Karle, díky!!! Jan Bílek Short-Term Coordinator District 2240, Czech Republic RC Poděbrady Chelčického 948 CZ29001 Poděbrady Mobil:

5 Časový harmonogram výberu kandiidáta na ffunkciiu guvernéra D 2240 na rotariiánsky rok Termín uzávierky prijímania návrhov z klubov Nominačná komisia oznámi DG Františkovi Rynešovi meno vybraného kandidáta a informuje o tom všetkých kandidátov Február 2010 List guvernéra č.8 zverejnenie mena a klubu kandidáta na DGN. Zároveň bude oznámený termín, do ktorého sa budú prijímať prípadné protinávrhy - protikandidatúry v prospech pôvodne navrhovaných kandidátov Dištriktné zhromaždenie Jihlava: Potvrdenie a predstavenie osoby navrhnutého kandidáta nominačnou komisiou. V prípade obdržaného protinávrhu niektorým klubom a podporený viacerými klubmi, bude DG František Ryneš na DZ informovať o termínoch a spôsobe druhého kola výberu kandidáta. Výsledky výberu kandidáta v prípade konania druhého kola budú zverejnené na Dištriktnej konferencii v Třebíči ( ). (Formulár pre navrhovanie kandidátov viz príloha č. 1) Svatopluk K. Jedlička, šéfredaktor časopisu Vážení rotariánšrtí přátelé, Před vánočními svátky obdržíte do svých poštovních schránek RGN číslo 2009/6 (listopad/prosinec). Podle harmonogramu vyjde další číslo začátkem února (RGN 2010/1). Bude v něm věnován dostatečný prostor pro Vaše příspěvky o aktivitách, které jste uskutečnili v období adventu i vánočních a novoročních svátků. Do tohoto čísla uvítáme zejména příspěvky, které budou vypovídat o principech a cílech Rotary tak, jak si je budeme znovu připomínat v průběhu ledna na našich mítincích a příspěvky o mezilidských vztazích či všeobecném porozumění, které jsou únorovým tématem kalendáře Rotary. Součástí RGN 2010/1 bude i tématická příloha Global Outlook poskytující tentokrát komplexní pohled na úlohu Rotary při řešení konfliktů a udržení světového míru. Uzávěrka do RGN 2010/1 je 31. prosince Kontakty: mobil

6 Skupiinová studiijjníí výměna do D 7620,, Marylland,, USA George J. Podzimek, předseda podvýboru GSE V požadovaném termínu do nominovaly Rotary kluby Brno, České Budějovice, Plzeň, Praha-Classic, Zlín a Žilina celkem 8 kandidátů do GSE týmu, který absolvuje od do skupinovou studijní výměnu v Distriktu 7620, Maryland, USA. Distriktní výběrová komise vybere z kandidátů 4 členy týmu a 1 náhradníka. Bude hodnotit profesní a společenskou zralost kandidátů, týmového ducha, znalost rotariánského prostředí všeobecně s důrazem na nominující klub a úroveň projevu v anglickém jazyce. Infformace k semiinářii RYLA 2010 Zdeněk Michálek, předseda komise Ryla D 2240 Téma semináře: Rasové rozdíly a multikulturalita Prostřední Bečva (okr. Vsetín, ČR ) Jedním z cílů Rotary je pomáhat mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti vedení lidí. Pro naplňování tohoto cíle se Rotary Cluby v různých distriktech podílí na přípravě tisíců mladých lídrů v programech RYLA, které jsou součástí aktivit Rotary International od roku Cílem RYLA je: demonstrovat vztah Rotary k mládeži a zaměření Rotary na mládež, poskytnout tréninkovou zkušenost vybraným potenciálním mladým vůdčím osobnostem, povzbudit roli vedení lidí (i sebe sama) u mladých lidí prostřednictvím mladých lidí, dát veřejně najevo, že jsou to zejména mladí lidé, kdo poskytují službu společenství. RYLA je intenzivní tréninkový program. Mohou se ho zúčastnit mladí lidé ve věku od 17 do 30 let, vybraní a doporučení vysílajícími Rotary Cluby, prokáží-li zájem získat nové poznatky a zkušenosti v oblastech jako leadership, sebepoznání, profesní rozvoj a etika, chtějí-li se užít zábavy a získat nové přátele. Účastníci také poznají poslání, hodnoty, cíle a systém fungování Rotary. Na závěr obdrží oficiální RYLA certifikát. Semináře RYLA jsou vedeny lidmi, kteří dosáhli úspěchu v podnikání nebo ve své profesi. V pořadí 11. seminář RYLA v distriktu 2240 uskuteční opět v obci Prostřední Bečva, vzdálené asi 15 km od Rožnova pod Radhoštěm, města, považovaného za srdce Valašska, možná i díky Skanzenu - Valašskému muzeu v přírodě. Necelých 10 km je vzdáleno horské turistické středisko Pustevny, odkud je krásná procházka na památnou horu Radhošť s kaplí a sochou sv. Cyrila a Metoděje. Procházka vede kolem obnovené sochy staroslovanského boha Radegasta. Od hranic se Slovenskem je obec vzdálena asi 10 km. 6

7 I letos se na programu se finančně významně podílí distrikt 2240, takže poplatek za účastníka vyslaného Rotary Cluby činí 2000,- Kč + náhrada jízdného. Vyzýváme všechny Rotary Cluby v distriktu 2240, aby nominovali účastníky na seminář RYLA. Jako Rotariáni tím přispějeme k rozvoji aktivit Rotary distriktu 2240 ve službě mládeži a profesi. Ing. Zdeněk Michálek Předseda komise Ryla D 2240 Kontakt: Mail: tel: (Pozvánka a přihláška viz přílohy č. 2 a 3) Diistriiktníí admiiniistratiiva Incomiing Offffiicers Petr Fencl, sekretář Distriktu 2240 Na přelomu roku čekají sekretáře dva mimořádné úkoly ve vztahu k Rotary International. V prosinci nahlášení prezidentů a sekretářů, kteří budou ve svých funkcích v rotariánském roce , v lednu pak vyplnění a odeslání pololetní zprávy, která slouží k aktualizaci klubové členské základny k datu a ke stanovení výše příspěvku do Rotary International. Jména a kontakty na prezidenty a sekretáře mají kluby nahlásit do na formuláři, který doslali současní sekretáři poštou, nebo to mohou provést on-line na webových stránkých RI prostřednictvím nabídky Members Access. V případě, že využijete tuto možnost, papírový formulář není třeba vyplňovat. Přístupová práva pro vložení těchto údajů na webové.stránky Rotary International mají současný prezident a sekretář. Kliknutím na položku Member Access se otevře nabídka, po jejímž vyplnění dostane uživatel přístupové heslo. Jeho pomocí se pak dostane k datům svého Rotary klubu s možností je editovat. Údaje o prezidentech a sekretářích budou rovněž použity do celosvětového adresáře činovníků Rotary (Official Directory ), který mohou kluby dostat podle své volby buď v knižním vydání nebo na CD. Údaje slouží rovněž ke komunikaci Rotary International s budoucími činovníky, např. pro zasílání různých dokumentů RI sekretáři klubu. 7

8 Pro komunikaci distriktu s budoucími činovníky je účelné, abyste tyto kontakty sdělili sekretáři distriktu zasláním kopie této zprávy příp. alespoň mu poslali jméno, příjmení a elektronickou adresu prezidenta a sekretáře elektronickou poštou. V příloze nejdete bianco formulář pro případ, že byste jej chtěli vyplnit na počítači. (bianco formulář Incoming Officers viz příloha č.4) Pollolletníí hllášeníí do Rotary Internatiionall Sekretáři klubů obdrží na přelomu roku od Rotary International z Curychu formuláře pololetního hlášení (Semiannual Report, Halbjahresbericht) s návodem, jak dokumenty vyplnit. Podle vykázaného počtu členů k se stanoví výše příspěvku jak do RI, tak i do rozpočtu distriktu na celé příští pololetí. Pro informaci účtárně distriktu o vykázaném počtu členů je nezbytné, abyste sekretáři distriktu poslali kopii alespoň jednoho formuláře Semiannual Report Form (bianco formulář viz příloha č.x). Na rozdíl od předchozího, nelze SAR vyřídit on-line na webu RI, nýbrž vyplněný a řádně podepsaný formulář je třeba poslat poštou, faxem nebo oskenovaný po internetu. Přehlled o čllenech a docházce za měsíc říjen 2009 najdete v příloze č. 5. Hlášení nedošlo od 19 Rotary klubů: Brandýs Boleslav, Bratislava, Bratislava Danube, Chomutov, Hluboká n./vlt. Golf, Jihlava, Košice Country, Kroměříž, Liptovský Mikuláš, Olomouc, Opava International, Ostrava International, Prag Bohemia, Praga Caput Regni, Praha City, Trutnov, Vrchlabí, Zlín a Zvolen 8

9 Kllubové akce Stav k Datum Název akce Místo konání Organizuje Benefiční koncert Evanjelický kostol v Poprade RC Poprad Společné tradiční setkání našich klubů Východočeské divadlo v Pardubicích. RC Pardubice a Lions Club Pardubice Beneffiičníí koncert Spollečná akce Liions Cllubu Pardubiice a RC Pardubiice (pozvánka viz příloha č.6) Martin Kolovratník, prezident RC Pardubice Vážení rotariánští přátelé, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na společnou akci Rotary klubu Pardubice a Lions klubu Pardubice. která se bude konat ve čtvrtek 28. ledna 2010 ve Východočeském divadle v Pardubicích. 9

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu

Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Rotary International, Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika František Ryneš guvernér distriktu Motto Rotary International for the year 2009/10: THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Distriktní

Více

2/2011 ročník XIII. Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

2/2011 ročník XIII. Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 2/2011 ročník XIII Rád zpívám dobrým lidem ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2/2011 ročník XIII ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

OBSAH. dobré zprávy dobrým lidem. Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři, Poselství prezidenta RI Johna Kennyho 4

OBSAH. dobré zprávy dobrým lidem. Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři, Poselství prezidenta RI Johna Kennyho 4 Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři, opět k Vám přichází náš časopis, aby Vám přinesl informace o aktivitách našeho společenství Rotary International, zejména pak ve vztahu k našemu česko-slovenskému

Více

1/2007 ročník IX. Mia Farrow nejen herečka ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1/2007 ročník IX. Mia Farrow nejen herečka ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 1/2007 ročník IX Mia Farrow nejen herečka ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA OBSAH Guvernérův glosář 4 zamyšlení a postřehy guvernéra D2240 Romana

Více

1/2011 ročník XIII. Společenská sezóna vrcholí ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1/2011 ročník XIII. Společenská sezóna vrcholí ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 1/2011 ročník XIII Společenská sezóna vrcholí ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1/2011 ročník XIII ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

2/2007 ročník IX. Benefiční plesy byly opět úspěšné ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

2/2007 ročník IX. Benefiční plesy byly opět úspěšné ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 2/2007 ročník IX Benefiční plesy byly opět úspěšné ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Foto: Ladislav Šeiner ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA)

Více

Představujeme prezidenta RI Wilfrida J. Wilkinsona a jeho choť Joan

Představujeme prezidenta RI Wilfrida J. Wilkinsona a jeho choť Joan G O O D N E W S 4/2007 ročník IX Představujeme prezidenta RI Wilfrida J. Wilkinsona a jeho choť Joan ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 4/2007 ročník IX ROTARY INTERNATIONAL

Více

OBSAH. dobré zprávy dobrým lidem. Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,

OBSAH. dobré zprávy dobrým lidem. Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři, Foto: Ladislav Šeiner ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní,

Více

1/2008 ročník X. Bill Gates pomáhá nejen penězi ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

1/2008 ročník X. Bill Gates pomáhá nejen penězi ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA G O O D N E W S 1/2008 ročník X Bill Gates pomáhá nejen penězi ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1/2008 ročník X ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 Editorial Vážení čtenáři, v posledních dnech mě zaujalo několik zpráv a informací, které jsou - alespoň pro mě - zajímavé natolik, že se s vámi o ně chci podělit.

Více

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf Bulletin Národního institutu pro další vzdělávání Elektronický zpravodaj NIDV 2013 ročník II. číslo 2 VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Aktuální programová nabídka NIDV ke

Více

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014

Informační listy Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově pro školní rok 2013 / 2014 Informační listy Vážení rodiče, Vážení rodiče vítáme Vás a Vaše studenty na prahu nového školního roku. Přejeme si, aby to byl rok nových objevů pro studenty, rok dobrých zpráv pro jejich rodiče, rok smysluplné

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Lví očko. pro dětské očko

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Lví očko. pro dětské očko ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Lví očko pro dětské očko LIONS CLUBS INTERNATIONAL 1/2011 4 Slovo guvernéra Oldřich Choděra 4 Téma: Lions Eye 6 Lions Eye: Nový

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy KROMĚŘÍŽ - město památek UNESCO 24. a 25. května 2010 Dobrovolnictví v české společnosti současnost a perspektivy Kroměříž město památek UNESCO

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 FÓRUM ZÁŘÍ 2013 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Ohlasy na vzdělávací kurzy Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 Vážené

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Japonské tance. zima 2008 jaro 2009

Japonské tance. zima 2008 jaro 2009 Pozvánka na 16. konvent D 122 v Plzni Votvírák 2009 Návštěva v LOEC Koukají na nás správně? Zprávy z činnosti klubů RCh ČR Jan Harašta 10. výročí LC Rokycany zima 2008 jaro 2009 Japonské tance v Praze

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

Získali jsme akreditaci programu MPA. Další ročník soutěže GMC začíná Simulace strategie řízení společnosti. Vysoká škola finanční a správní

Získali jsme akreditaci programu MPA. Další ročník soutěže GMC začíná Simulace strategie řízení společnosti. Vysoká škola finanční a správní Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2012 Získali jsme akreditaci programu MPA Master of Public Administration Strana 04 Další ročník soutěže GMC začíná Simulace

Více

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Zpráva o realizaci projektu -Letní škola mladých vědců 2013 -Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV Číslo projektu rozhodnutí MŠMT ČR: 512 018 13 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Číslo projektu smlouva

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA LIONS CLUBS INTERNATIONAL 1/2015 Zveme vás na XXIII. distriktní konvent Vážení přátelé, lioni a lionky! Rády bychom Vás přivítaly

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více