SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický bod (zapisovatelka, právní asistence, schválení ověřovatelů zápisu, schválení programu 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje) - ústní zpráva, přednese JUDr. Hašek, hejtman 2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 3. Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje 4. Zpráva o činnosti finančního výboru - písemný materiál, přednese Mgr. Dufek, předseda výboru 5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru - písemný materiál, přednese p. Navrkal, předseda výboru 6. Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - písemný materiál, přednese Mgr. Janda, předseda výboru 7. Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství - písemný materiál, přednese Mgr. Šimeček, předseda výboru 8. Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy - písemný materiál, přednese Ing. Matějková, předsedkyně výboru 9. Zpráva o činnosti Rady pro národnostní menšiny - písemný materiál, přednese Ing. Záthurecký, předseda rady 10. Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii 11. Zpráva o činnosti Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje za 2. pololetí Protikorupční strategie Jihomoravského kraje; Kodex etiky Jihomoravského kraje 13. Stanovení závazného ukazatele Dětskému centru Znojmo, příspěvkové organizaci 1

2 14. Poskytnutí dotací v rámci programu SoMoPro 15. Zvýšení členského příspěvku Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. 16. Výměnné pobyty studentů - Smlouva o poskytnutí dotace 17. Balada pro banditu v Petrohradě - Smlouva o poskytnutí dotace 18. Program spolupráce (spolupráce s Oděskou oblastí) 19. Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s. r. o. v období červenec - prosinec Dotace z rozpočtu JMK 21. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace 22. Schválení rozpočtových opatření provedených Radou Jihomoravského kraje do 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 23. Analýza zdrojů a požadavků na financování projektů EU v roce 2011 schválených v orgánech kraje 24. Aktualizace statutu Sociálního fondu 25. Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku PK p.č. 2295/1 v k.ú. Šlapanice u Brna 26. Úplatný převod budovy č.p. 330 s pozemky v k.ú. Lednice na Moravě 27. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Znojmo-město, Přímětice a Znojmo-Louka 28. Bezúplatný převod staveb a pozemku do vlastnictví statutárního města Brna (k.ú. Jundrov, k.ú. Bohunice, k.ú. Město Brno a k.ú. Veveří) 29. Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Lednice na Moravě 2

3 30. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Bílovice nad Svitavou 31. Bezúplatné nabytí stavby a pozemků a smlouvy o budoucích darovacích smlouvách na převod pozemků z vlastnictví statutárního města Brna (k.ú. Štýřice, k.ú. Řečkovice, k.ú. Židenice a k.ú. Černovice) 32. Schválení souhlasného prohlášení k pozemkům p.č 7192/74 a p.č. 7192/75 v k.ú. Boskovice 33. Projekt Archeopark Mikulčice část Akropole 34. Projekt Obnova secesní památky vila a život rodiny Löw Beerů 35. Porušení rozpočtové kázně v rámci grantového projektu OP VK Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín 36. Jihomoravská branka Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob na realizaci Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji v období školního/akademického roku 2011/ Změny závazných ukazatelů organizací zřizovaných Jihomoravským krajem z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 v oblasti školství 39. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 40. Převedení činnosti domova mládeže a školní jídelny - SOŠ zdravotnická a sociální, Kyjov, Komenského 46 a SOŠ a SOU automobilní, Kyjov, Nádražní Dotace pro oblast protidrogových aktivit na rok Dotace Klubu českých turistů - písemný materiál, přednese Mgr. Božek, CSc., náměstek hejtmana 43. Dotace na provoz historických motorových vozů na trati Lednice Břeclav Brno hl.n. - písemný materiál, přednese Mgr. Božek, CSc., náměstek hejtmana 3

4 44. Naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje v roce písemný materiál, přednese Mgr. Božek, CSc., náměstek hejtmana 45. Dotace na podporu vinobraní Dotace na hospodaření v lesích 47. Dodatek ke smlouvě a změna smluvních podmínek dotace v oblasti vodního hospodářství 48. Dotace ze ZÚ pro vodní hospodářství JMK 49. Dotace EVVO 50. Dotace projekty ve vodním hospodářství 51. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině - písemný materiál, přednese MUDr. Ryšavý, člen rady 52. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2011 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví - písemný materiál, přednese MUDr. Ryšavý, člen rady 53. Změny závazných ukazatelů některých příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti zdravotnictví - písemný materiál, přednese MUDr. Ryšavý, člen rady 54. Poskytnutí dotace z rozpočtu JMK Občanské sdružení Effatha Praha 55. Poskytnutí daru Benediktinskému opatství Rajhrad na projekt Benediktinské opatství Rajhrad, Muzeum Brněnska výstavní prostory, jižní křídlo prelatury 56. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK město Znojmo 57. Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace stanovení závazného ukazatele 58. Dotace pro Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 4

5 59. Dotace pro město Moravský Krumlov 60. Dotace pro Diakonii ČCE středisko v Brně 61. Dotace pro Radu seniorů České republiky, o.s. 62. Smlouva o poskytnutí dotace organizaci Ruka pro život občanské sdružení 63. Informativní zpráva o plnění opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji za rok 2009 a Stanovení a změna závazného ukazatele pro Zámeček Střelice, příspěvkovou organizaci 65. Dodatky ke zřizovacím listinám některých příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 66. Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK - písemný materiál, přednese Ing. Horák, náměstek hejtmana 67. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK - písemný materiál, přednese Ing. Horák, náměstek hejtmana 68. Stanovení závazných ukazatelů příspěvkové organizaci SÚS JMK na rok Změna a stanovení závazného ukazatele stanoveného příspěvkové organizaci SÚS JMK na rok 2011 a schválení převodu finančních prostředků z Investičního fondu Jihomoravského kraje do rozpočtu Jihomoravského kraje 70. Úplatný převod pozemku p.č. 1358/10 v k.ú. Vranov nad Dyjí 71. Úplatné nabytí pozemku p.č. 599/4 v k.ú. Úsobrno 72. Úplatné nabytí pozemku p.č. 921/2 v k.ú. Úsobrno 73. Úplatné nabytí pozemku p.č. 921/7 v k.ú. Úsobrno 74. Úplatné nabytí pozemků p.č. 816/47 a p.č. 921/21 v k.ú. Úsobrno 5

6 75. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1638/16 v k.ú. Uhřice u Boskovic 76. Úplatné nabytí pozemku p.č. 211/4 v k.ú. Hodonice 77. Úplatné nabytí pozemku p.č. 211/6 v k.ú. Hodonice 78. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2828/8 v k.ú. Jaroměřice 79. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2828/10 v k.ú. Jaroměřice 80. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 2828/6 v k.ú. Jaroměřice 81. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 1074/2 v k.ú. Letovice 82. Bezúplatný převod pozemku p.č v k.ú. Trnové Pole 83. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 786/26 v k.ú. Tišnov 84. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 2602/3 v k.ú. Lanžhot 85. Bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. Vlasatice 86. Bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Ivaň 87. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Trnové Pole 88. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Valchov 89. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vranovice nad Svratkou 90. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Břeclav 91. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bystrc 6

7 92. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Konice u Znojma, Popice u Znojma a Znojmoměsto 93. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3730/3 v k.ú. Břeclav 94. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 181/1 v k.ú. Lednice na Moravě 95. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1917/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 96. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1526/86 v k.ú. Komín 97. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod částí pozemků v k.ú. Královopolské Vážany 98. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod části pozemku p.č. 1672/30 v k.ú. Rousínov u Vyškova 99. Smlouva o budoucí smlouvě darovací uzavíraná mezi Jihomoravským krajem a společností HUTIRA-BRNO, s.r.o. 100.Darovací smlouva na převod části stavby a pozemků v k.ú. Znojmo-město uzavíraná se společností Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. Informativní zprávy Dotazy, podněty a připomínky Politická diskuse JUDr. Michal Hašek, v.r. hejtman Jihomoravského kraje 7

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011 ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0420/Z14/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva hlavního mesta Prahy, které se konalo dne 24.2.2005 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.12.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0578/Z18/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Obsah : 1. Usnesení Rady Zlínského kraje...str. 3 2. Důvodová zpráva...str. 5 2. 1. Příjmy...str. 5 2. 1. 1. Daňové příjmy...str.

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 11. 2013

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 11. 2013 USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 11. 2013 USNESENÍ 38/1441/2013 I. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, schválit žádost Sdružení Čech, Moravy a

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014

ZÁPIS z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 15.09.2014 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: Nepřítomen: 41 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více