Výroční zpráva G L Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva G L. 2011 2012 Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726"

Transkript

1 Výroční zpráva G L Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

2 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Gymnázium, Praha 9, Litoměřická Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Mgr. Marek Kaufmann, , RNDr. Jana Andělová, , Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Gymnázium 660 Školní jídelna Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu Gymnázium K/41 Gymnázium 390 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) K/81 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné 390 dobíhající K/804 Gymnázium přírodovědné předměty 330 dobíhající 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a) nové obory / programy nemáme b) zrušené obory / programy nemáme 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, PSČ (MHMP) b) jiná - nemáme 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Technické vybavení školy je i přes maximální snahu o jeho modernizaci s ohledem na finanční prostředky spíše průměrné. Dlouhodobým problémem je klimatizace budovy. Od začátku června přesahuje teplota v učebnách 35 stupňů. O prázdninách proběhla dlouho plánovaná výměna oken v učebnovém pavilonu za plastová izolační. Očekáváme, že se situace zlepší. Silové rozvody, elektřina, voda, topení a kanalizace jsou vzhledem ke svému stáří (38 let) ve velmi špatném stavu. Z ekonomických důvodů byla o další rok posunuta II. etapa jejich rekonstrukce. V právě ukončeném školním roce byly nejvýznamnější investiční akcí výměna oken, rozšíření bezpečnostního systému školy, obnova školního nábytku, malování a modernizace počítačového vybavení školy. Probíhá také rekonstrukce školního sportoviště hrazená ze sportovního grantu Hlavního města Prahy. Veškeré zde uvedené problémy jsou zařazeny do investičního plánu školy a evidovány magistrátem. 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Zahájení činnosti Jiří Bulant rodiče a žáci předseda školské rady RNDr. Jana Dvořáková sbor Mgr. Libuše Nejmanová sbor Ing. Martina Marešová rodiče a žáci člen člen člen p. Jan Slezák - zřizovatel člen 3

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) Gymnázium , ,62 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) Gymnázium škola celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 56 98,28 nekvalifikovaných 1 1,72 c) věková struktura pedagogických pracovníků celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let d) další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměření účastníků vzdělávací instituce semináře elearning 2 AŠ kurzy 9 doplňkové pedagogické studium školský management e-learning, Hodnotitel MZ PUP, Letní geografická škola, 9 Cermat rozšiřování aprobace 1 rozšiřování aprobace Aj 1 Pedf. UK 4

5 jiné (uvést jaké) 13 AJ, metodika AJ, Rozvojové cíle tisíciletí, Pilotáž učebnic, Kurs psychologie, Botanika, mykologie, GIS, Zoologie, Genetika, Dramatická výchova 13 UK, JČU e) jazykové vzdělávání a jeho podpora učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 15 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 20 15,58 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy jiné (uvést jaké) 5

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů Gymnázium Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 5 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 11 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 13 - jiný důvod změny (uveďte jaký): b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů Gymnázium 0 0 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele Gymnázium 28,67 12,24 b) vzdělávání při zaměstnání škola průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele 6

7 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Gymnázium prospělo s vyznamenáním 162 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 14 opakovalo ročník 8 žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 96,5 % průměrný zameškaných hodin na žáka / studenta 52,183 z toho neomluvených 0,131 b) vzdělávání při zaměstnání škola prospělo s vyznamenáním z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo opakovalo ročník žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů % průměrný zameškaných hodin na žáka / studenta 7

8 z toho neomluvených 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Gymnázium ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl škola Gymnázium MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání žáků, kteří konali zkoušku 107 vzdělávání při zaměstnání z toho konali zkoušku opakovaně 13 žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 prospěl s vyznamenáním 12 žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 95 neprospěl 0 škola Gymnázium žáků, kteří konali zkoušku ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání z toho konali zkoušku opakovaně žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 8

9 přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) prospěl s vyznamenáním žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název přihlášek celkem kol přijímacího řízení celkem přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání nepřijatých celkem obor: x obor: x volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/2013 b) Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přihlášek celkem kol přijímacího řízení celkem 4 1 přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole 3 z toho v dalších kolech 1 9

10 z toho na odvolání nepřijatých celkem volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: x 3 0 obor: x přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Bulharsko 1 Polsko 1 Rusko 4 Slovensko 2 Ukrajina 7 Vietnam 8 Zkušenosti jsou různé, záleží na kulturní a sociální úrovni jednotlivých žáků a rodin. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Zkušenosti jsou různé, záleží na kulturní a sociální úrovni jednotlivých žáků a rodin. Gymnázium, jako výběrová škola není přizpůsobeno pro výuku výše uvedených žáků s výjimkou přiměřených zdravotních handicapů. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. Ano. Vzdělávání probíhá podle IVP. K další práci s talenty slouží projektové týdny a konzultační hodiny. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V letošním roce se škola zúčastnila státních maturit. Současně poprvé proběhlo testování žáků devátých tříd organizované ČŠI. 10

11 11. Školní vzdělávací programy Škola 3. rokem pokračovala ve výuce podle učebního oboru K/41 Naše škola v Evropě. Pátým rokem pokračovala výuka podle učebního oboru K/81 Moje, tvoje, naše škola. Poslední ročník studoval podle učebních plánů K/401 (čtyřleté studium) a K/801 (vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na škole jsou vyučovány tyto cizí jazyky Anglický, německý, španělský a francouzský. Uvedené pořadí kopíruje četnost. Každý žák gymnázia povinně studuje dva cizí jazyky. Z dlouhodobého hlediska roste zájem o španělštinu na úkor jazyka francouzského. Výuku cizích jazyků podporujeme pořádáním různých soutěží (např: recitační soutěže, jazykové olympiády), dále účastí v mezinárodních projektech (např: Komenius, Deliberation in Democracy, Millennium Development Goals). Pravidelnými akcemi školního roku jsou výměnné nebo poznávací zájezdy do zahraničí. 13. Vzdělávací programy VOŠ nejsou 11

12 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola a) Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk kurzů Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů Celkem b) Výsledek státních jazykových zkoušek Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou v tom speciální Počet celkem z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy) d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) Počet ložnic celkem 1 až 3 lůžkových v tom 4 až 6 lůžkových 7 až 10 lůžkových 11 a více lůžkových Společenské místnosti a klubovny 12

13 b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) gymnázium SOŠ konzervatoř SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) celkem c) Naplněnost domovů mládeže ubytovaných ve škol. roce 2011/2012 kapacita naplněnost v % d) Žádosti o ubytování v domově mládeže - žádostí celkem - z toho žádostí, kterým nebylo vyhověno - nejčastější důvody nevyhovění žádosti e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) f) Další údaje o ubytovaných g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 13

14 V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Školní metodička prevence Mgr. Hana Procházková ve školním roce 2011/12 ukončila 5letý sebezkušenostní výcvik pro metodiky prevence KVP I., zajišťovaný akreditovanou organizací Člověk bez závislostí. Na financování 2 let studia získala grant MHMP. VP ukončila doplňující studium rozšiřující kompetence výchovného poradce o mimořádně nadané a zdravotně postižené žáky /64 hodin/. 1. Výchovné a kariérní poradenství Práce výchovného poradce a školního metodika prevence /VP, ŠMP/ vycházela z náplně práce obou funkcí. Na naší škole nepůsobí školní psycholog. VP se pravidelně zúčastňovala schůzek ŠMP i VP v Pedagogicko-psychologické poradně Prahy 9, se kterou velmi úzce spolupracujeme. Psycholožka Mgr. Kateřina Königová pravidelně během roku poskytovala našim studentům i jejich rodičům konzultace v poradně a dokonce i v budově gymnázia. Profi vyšetření pro nevyhraněné studenty 3. a 4. ročníků i s následným rozborem a pohovorem proběhlo ve 2 termínech. V rámci kariérního poradenství byl pro maturanty uspořádán seminář agenturou SCIO Jak se dostat na VŠ a NSZ. Studenti posledních ročníků měli možnost seznámit se se studijními programy pro vysokoškoláky v programu Erasmus. Absolvent ČZU jim přiblížil možnosti, výhody a průběh půlročního studia na universitě ve Španělsku. VP předává studentům materiály zaměřené k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ Kam po maturitě, SCIO apod. VP průběžně sledovala třídy, ve kterých se objevovaly problémy výchovného i vzdělávacího charakteru. Se studenty je pak rozebírala, konzultovala. Dotazníkovým šetřením ve 3 případech zjišťovala sociologii, klima třídy s následným doporučením, jak s třídou pracovat. Řešen jeden případ, kdy rodič oznámil na policii domnělou šikanu svého dítěte. 2. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program jsme plnili v rámci jednotlivých sekcí ve výuce i v projektových dnech. Katastrofy - první pomoci při katastrofách a život ohrožujících situacích, zvládání stresových situací. Katastrofy v lidském životě končící v soudních síních Soudci do škol Gender tematika rovnoprávnost ve vztazích a ve společnosti. Projekt Lidice a atentátu na R. Heidricha rasismus, xenofobie. Květen VP pracovala se všemi třídami nižšího gymnázia. 14

15 Zaměření na problematiku vztahů ve třídě, šikany, kyberšikany, netolismu, škodlivosti kouření a konzumování alkoholu. Rodičovské schůzky - prezentace VP o nebezpečí internetu pro děti a mládež. Diskutovali o svých možnostech, jak ovlivnit své děti při užívání internetu, jaká nebezpečí jim hrozí, jak s dětmi o problematice mluvit. V rámci spolupráce s Přírodovědeckou fakultou se studenti 1. A a 5.F zúčastnili výzkumu o informovanosti o AIDS. Studentka v rámci své diplomové práce sledovala znalosti skupiny poučených a nepoučených studentů. Vzhledem ke zvyšování zadluženosti obyvatel a nutnosti zlepšení finanční gramotnosti VP doporučila vyučujícím ZSV zapojit se do programu Finanční gramotnost - výsledkem bylo 2. a 3. místo v Praze Společenské vědy 5. rok probíhá projekt Soudci do škol. V rámci výuky OV i ZSV probíhají přednášky na témata: drogy, kriminalita, alkoholismus, týrání, šikana. Český jazyk Slohové práce na témata: drogová závislost, volný čas, přátelé. Německý jazyk Prevence sociálně patologických jevů je jednak součástí výuky a probíhá ve všech ročnících v závislosti na probíraných tématech v jednotlivých učebních celcích (např. šikana, výchova proti kouření, boj proti xenofobii, drogové závislosti, vysvětlování zásad zdravé výživy, eurooptimismus a další), jednak se ji snažíme prosazovat i v praxi mimo přímé vyučování. Dějepis a estetická výchova, MENE TEKEL (Beseda se ženou vězněnou v 50. Letech), návštěva Petschkova paláce, Lidic (Projekt o atentátu na Heydricha). 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Společenské vědy Projekt KWN (KID WITNESS NEWS) natáčení tématu Ekologie. Biologie Projekty komplexní přírodovědné exkurze do Krušných hor a do biosférické rezervace Třeboňsko, v rámci kterých byly zařazeny i exkurze do větrných elektráren a povrchových hnědouhelných dolů. Besedy s odborníky na téma ekologický dopad těžby hnědého uhlí a cestovního ruchu v severních Čechách. Anglický jazyk Průběžně ve výuce 15

16 Německý jazyk Vzhledem k tomu, že německy mluvící země jsou v oblasti ekologie velmi aktivní, je toto téma často probíráno i v hodinách německého jazyka viz jednotlivé učební plány. Diskutujeme se studenty o možnostech ekologicky šetrných postupů a porovnáváme jejich využívání v České republice a v německy mluvících zemích. Věnujeme se tématům jako je znečišťování životního prostředí, hospodaření s energií a odpady, jaderná energetika, změny klimatu a ochrana přírody. 4. Multikulturní výchova Společenské vědy V rámci výuky kultury při hodinách OV i ZSV, náboženství 4. a 8. ročníky, projekt Festival jeden svět, model OSN Románské jazyky Průběžně ve výuce Biologie Planeta Země tematický pořad o různých regionech světa (Čína) Diashow Afrika jinak Anglický jazyk Ve výuce viz jednotlivé plány. Semináře a přednášky pro studenty v rámci mezinárodních projektů a programů (viz mezinárodní projekty) Fair Trade, Comenius, Deliberation, MDG. Viz dále Český jazyk Vánoční akademie, Schola Pragensis Německý jazyk Seznamujeme studenty s národními a kulturními odlišnostmi zejména v německy mluvících zemích (viz jednotlivé učební plány) a zároveň poukazujeme na společné kulturní dědictví. V praxi si toto mohou studenti vyzkoušet při každoročním výměnném pobytu se školou v Kolíně nad Rýnem nebo při poznávacích zájezdech do německy mluvících zemí. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Společenské vědy Výuka ZSV v 3. a 7. ročnících Německý jazyk 16

17 Snažíme se studentům ukázat soulad hospodářského a společenského pokroku se zachováním životního prostředí. Třídíme odpad, snažíme se šetřit elektrickou energii, neplýtvat vodou a zbytečně neznečišťovat školní budovu a okolí. Seznamujeme studenty s tím, jak tyto problémy řeší německy mluvící země. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Románské jazyky Poznávací zájezd Provence Biologie Projekty komplexní přírodovědné exkurze do Krušných hor a do biosférické rezervace Třeboňsko. Anglický jazyk Výměnný pobyt v rodinách Kolín nad Rýnem 15 studentů/2 učitelé 11/2011 a 4/2012. (součást grantu MHMP) Německý jazyk Už 11 let organizujeme výměnné pobyty s Gesamtschule Holweide v Kolíně nad Rýnem. Akce se účastní vždy 15 žáků a 2 pedagogové z každé školy. Tématem v tomto roce bylo Společné prvky architektury partnerských měst. Další akce Seznamovací pobyt prvních ročníků LVK Školní výlety Výjezdy v rámci realizace projektových týdnů 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Taneční kroužek (30 studentů), Světluška (2.F, 2.G, 3.F, 3.G) Kroužek stylistiky Se studenty průběžně navštěvujeme výstavy a kulturní akce pořádaných Rakouským kulturním centrem a Goetheinstitutem. 17

18 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Studentky z 3.F se zúčastnily soutěže pořádané firmou Panasonic KWN - Kid witness news. Jejich video se v konkurenci stovek dalších probojovalo do celostátního kola, kde získalo cenu za produkci od kameramana Vladimíra Smutného (Skalpel, prosím!, Tmavomodrý svět, Kuky se vrací). 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Románské jazyky Příprava na výměnný pobyt v Bretani (Rennes) Anglický jazyk Mezinárodní projekty a spolupráce v rámci Comenius, Deliberation in Democracy, Millenium Development Goals Německý jazyk Spolupráce s Gesamtschule Holweide v Kolíně n/r (jsme podporováni Česko-německým fondem budoucnosti). Dějepis a estetická výchova CENTROPA (židovská tématuika, holocaust) 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Románské jazyky Spolupráce - Fr. Institut, SUF, Pedagogická fakulta UK Anglický jazyk British Council, SPUSA (v rámci školních projektů) Oxford University Press, Bohemian Ventures pilotáže učebnic Fair Trade přednášky Saved by the Bell charitativní akce ve škole na pomoc dětem z rozvojových zemí 18

19 PedF UK fakultní učitelé Český jazyk Projekt Studenti čtou a píší noviny spolupráce Mf Dnes 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz přípravné kurzy 203 žáci ne pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) nanečisto 394 žáci ne 12. Další aktivity, prezentace Schola Pragensis Zahradní slavnost Školní akademie Slavnostní předávání vysvědčení 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 19

20 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola nebyla provedena 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Veřejnosprávní kontrola, Mgr. Stanislava Lustyková, Bc. Eliška Harenčáková, účetnictví nebylo vedeno v souladu se zákonem nápravná opatření Kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole, Mgr. Stanislava Lustyková, Bc. Eliška Harenčáková, , splněno Veřejnosprávní finanční kontrola, Ing Jana Kardošová, Ivana Brejchová, Ing Laďka Bořková, Ing Petra Doležalová, , účetnictví nebylo vedeno v souladu se zákonem nápravná opatření 20

21 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok

22 22

23 VIII. Další informace VIII. 23

24 Učební plán pro nižší gymnázium ŠVP předmět/ročník Český jazyk 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) Cizí jazyk I 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) Cizí jazyk II 3(3) 3(3) 3(3) Občanská výchova 2 1/2(1/2) 1 1 Dějepis Zeměpis Matematika 5(2) 4(1) 4(2) 4(2) Fyzika /3(1/3) Chemie /3(1/3) Biologie Inf.a výp.tech. 0 1/2(1/2) 1(1) 4/3(1/3) Estetická vých. 4(4) 2(2) 2(2) 2(2) Tělesná vých. 3(3) 3(3) 2(2) 2(2) Celkem

25 Učební plán pro čtyřleté studium - všeobecné zaměření předmět/ročník Český jazyk 3(1) 3(1) 4(1) 5(1) Cizí jazyk I 4(4) 4(4) 3(3) 3(3) Cizí jazyk II 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) Zákl. spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika 4(1) 4(1) 5(2) 4(1) Fyzika Chemie Biologie Pr.cv. z přír. před. 2(2) 2(2) Inf.a výp.tech. 2(2) 2(2) Estetická vých. 2(2) 2(2) Tělesná vých. 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) Volit. předm. 4(4) 6(6) Celkem

26 Učební plán pro osmileté studium ročník předmět Český jazyk 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 3(1) 3(1) 4(1) 5(1) Cizí jazyk I 4(4) 4(4) 3(3) 3(3) 4(4) 4(4) 4(4) 3(3) Cizí jazyk II 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) Latina Občanská nauka Zákl. spol. věd Dějepis Zeměpis Deskr. geometrie Matematika 5(2) 5(2) 4(2) 4(2) 5(2) 5(2) 5(2) 4(1) Fyzika (1) 2 2 Chemie (1) 2 2 Biologie (1) 3(1) 2 Pr.cv. z přír. před. 2(2) Inf.a výp.tech. 2(2) 2(2) 1(1) Estetická vých. 4(4) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) Tělesná vých. 3(3) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) Volit. předm. 2(2) 6(6) Celkem

27 Učební plán ŠVP vyšší gymnázium 27

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Výroční zpráva o škole za školní rok 2011/2012 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Telefon 224 262 286 E mail: info@sgjs.cz

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2006. Škola Kavčí hory mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, Praha 4, 147 00 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více