Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II"

Transkript

1 Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Číslo projektu: SK1-LEO Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

2 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management TESTOVÁNÍ NÁSTROJŮ ECVET PROSTŘEDNICTVÍM STUDENTSKÝCH MOBILIT V RÁMCI PROJEKTU ECVET TOUR II Projekt ECVET TOUR II (Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management)

3 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Obsah Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II...5 Selekce nástrojů určených pro testování...6 Přehled realizovaných mobilit - vysílající a přijímající organizace...7 Praktická realizace testování...9 Hodnocení mobilit...11 Sumarizace výsledků hodnocení...11 Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant...11 Evaluation form for students...15 Evaluation grid for sending organization...20 Evaluation grid for receiving organization...24 Mobility Evaluation Sheet...29 Hodnocení mobilit ve formě interview...31 Konference ECVET Tour II...34 Dokumentování a certifikace mobilit...35 Posouzení a uznávání výsledků mobilit školami...37 Závěry...37 Přílohy...40 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Cílem tohoto dokumentu je popsat procesy, použité nástroje a způsoby hodnocení, použité během realizace studentských mobilit mezinárodního projektu ECVET Tour II. Projekt ECVET Tour II trval dva roky a byl financován z prostředků Evropské komise a programu Leonardo da Vinci/Transfer inovací. Projekt byl orientovaný na oblast gastronomie a hotelového managementu, konkrétně na profese kuchař a recepční. S ohledem na zaměření projektu přizval příjemce grantu k účasti několik českých a slovenských středních odborných škol, které poskytují vzdělání ve zmíněných oborech. Jedním z hlavních cílů projektu bylo zajistit otestování systému ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) ve školním prostředí zmíněných zemí. ECVET je evropskou iniciativou, která byla vyvinuta s cílem usnadnit uznávání výsledků získaných v odborném vzdělávání a přípravě, ať již formální či neformální cestou. Jedním z nejhodnotnějších výsledků ECVET-u je podpora mobility pracovní síly v odborné oblasti napříč Evropou. ECVET pracuje s několika klíčovými pojmy: Vzdělávací výstupy: vzdělávací výstupy popisují to, co u studenta nebo učícího se očekáváme, že bude vědět / znát, bude tomu rozumět a bude to vědět provést po úspěšném absolvování výuky. Tyto výsledky jsou popsány a hodnoceny ve formě dovedností, znalostí a kompetencí demonstrovaných studujícím. Jednotky vzdělávacích výstupů (vzdělávací jednotky): jsou konkrétní částí kvalifikace. Jejich obsah tvoří popis konkrétních studijních výsledků. Body / kredity ECVET: jednotky mají v rámci celé kvalifikace svou váhu, která může být vyjádřena v bodech ECVET. Pro kvantifikaci učebního procesu a náročnosti práce, která je potřebná pro kompletizaci specifického úkonu nebo pro ovládání daných vzdělávacích výstupů, lze zaznamenat ECVET kredity. Memorandum o porozumění a Dohoda o vzdělávání jsou jedny z nejdůležitějších dokumentů / dohod mezi institucemi a mezi studentem a poskytovatelem jeho vzdělávání a odborné přípravy, které podporují mobilitu studentů napříč zapojenými organizacemi 1. Výsledkem výše uvedené výzvy bylo zapojení dvou škol slovenských, stejného počtu českých a jedné rakouské: Súkromná odborná škola HOST Bratislava (SK) Stredná odborná škola Stará Ľubovňa (SK) Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha (CZ) Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady (CZ) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov (CZ) Škola turizmu Salzburg Klessheim (AT) Více informací o zapojených školách najdete na stránkách https://www.naric.org.uk/ecvet/what%20is%20ecvet.aspx 2 4

5 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Zúčastněné střední odborné školy se v rámci projektu podílely na tvorbě řady výstupů spojených s realizací a organizací studentských mobilit. Jelikož ani na Slovensku a ani v České republice školní kurikula nepracují s jednotkami vzdělávacích výstupů, bylo pro potřeby testování a využití ECVET v rámci mobilit, třeba vytvořit specifické vzdělávací jednotky. V projektu ECVET Tour II jsme to udělali s pomocí kompetenčních matic, které považujeme za velmi hodnotný projektový výstup, protože reprezentují strukturovaný popis profesních kompetencí ve formě přehledné tabulky. Příprava a zpracování těchto materiálů jsou detailně popsané v dokumentu Ako zorganizovať úspešné mobility študentov. Nástroje ECVET adaptované na prostredie Slovenskej republiky 3, které je možné stáhnout z webové stránky projektu. Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II Jedním z hlavních cílů projektu bylo praktické ověření funkčnosti a použitelnosti přenesených a nově vytvořených nástrojů ECVET přímo v praxi. I když je proces testování velmi komplexní aktivitou, můžeme ho v podmínkách projektu rozčlenit do několika kroků: A. Selekce nástrojů, které byly vytvořeny v předcházejících fázích projektu, určených pro testování B. Výběr subjektů a prostředí, v nichž se dané nástroje budou testovat C. Praktická realizace testovaní v průběhu implementace mobilit a po jejich skončení Tento krok byl zásadní, zahrnoval také návrh a organizaci konkrétních aktivit. Vzhledem k rozsahu, můžeme tuto fázi rozdělit na dvě části: a) Přípravná fáze b) Realizační fáze D. Hodnocení mobilit (závěrečná hodnotící fáze) a) Funkčnost hodnotících nástrojů a dokumentace hodnocení b) Hodnocení mobility formou hodnotícího formuláře Monitoring a mentoring c) Hodnocení mobility z pohledu jejích účastníků (studentů) d) Hodnocení mobility z pohledu vysílajících organizací e) Hodnocení mobility z pohledu přijímajících organizací f) Specifické hodnocení aplikované rakouským partnerem g) Celkové zhodnocení mobilit formou otevřené diskuze v rámci závěrečné projektové konference (s cílem diseminace projektu) h) Dokumentace a certifikace mobilit 3 5

6 E. Uznávání výsledků mobilit školami F. Definování závěrů a přínosů Selekce nástrojů určených pro testování V rámci projektu vznikla řada teoreticko-metodických materiálů zaměřená na postupy a procesy ECVET. Mezi jinými například Nástroje adaptované na prostředí Slovenské a České republiky, podkladové a vzorové tabulky pro práci a přiblížení vzdělávacích systémů v těchto zemích, nebo smlouvy a podkladové šablony pro hodnocení mobilit 4. Pro ověření v praxi z nich poté projektový tým a spolupracující školy vybraly dále uvedené nástroje: a. Vzdělávací jednotky (zpracované během projektu ECVET Tour II) Tematicky byly tyto jednotky zaměřené takto: Vybrané rezervační a restaurační systémy v ubytovacích zařízeních ve Slovenské republice Výroba mléčných produktů Příprava tříchodového menu regionální východoslovenské kuchyně: máčanka, bryndzové halušky, zemiakové lokše Příprava specialit studené kuchyně: sýrové výrobky, masné výrobky, saláty Příprava příloh - různé druhy českých knedlíků Ubytovací služby a rezervační systémy v České republice Příprava tříchodového menu - Krkonošská kuchyně b. Dokument popisující proces realizace a tvorby podkladů pro studentské mobility (Nástroje adaptované na prostředí Slovenské a České republiky) c. Dohoda o vzdělávání (Learning Agreement) odvíjející se od Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding) d. Nástroje pro hodnocení mobilit e. Specifické testování studentů během mobility v Rakousku Testování vytvořených vzdělávacích jednotek se uskutečnilo v aktuálních podmínkách a prostředí škol, které dané jednotky navrhly a popsaly (viz přehled v tabulce na str. 5). Testování ostatních nástrojů mobility proběhlo ve všech zapojených školách v rámci práce na projektu s využitím připravené metodiky. Specifický hodnotící dotazník aplikoval pouze jeden realizátor projektu, Tourismusschulen Salzburg Klessheim. 4 Všechny zmíněné materiály je možné stáhnout na webové stránce projektu (www.ecvettour2.eu). 6

7 Přehled realizovaných mobilit - vysílající a přijímající organizace Výběr testovacího prstředí včetně očekávané vzdelávací jednotky s příslušnými vzdělávacími výstupy, které se budou testovat, je uveden v následující tabulce: Vysílající škola Místo testování (země) Předmět testování (vzdělávací jednotky) HOST Súkromná stredná odborná škola a hotelová akadémia Bratislava (SK) SOŠ Stredná odborná škola Stará Ľubovňa (SK) Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha (CZ) Hotelová škola Vyšší odborná škola hotelnictví a turizmu Poděbrady (CZ) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov (CZ) Škola turismu Salzburg Klestem (AT) HOST Bratislava Bratislava (SK) - Vybrané rezervační a restaurační systémy v ubytovacích zařízeních ve Slovenské republice - Výroba mléčných produktů X X Mobilita 2 studentů v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X SOŠ Stará Ľubovňa (SK) - Příprava 3.chodového menu regionální východoslovenské kuchyně: máčanka, bryndzové halušky, zemiakové lokše X X X X Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha (CZ) - Příprava příloh - různé druhy českých knedlíků Hotelová škola Vyšší odborná škola hotelnictví a turizmu Poděbrady (CZ) - Ubytovací služby a rezervační systémy v České republice Mobilita 2 studentů v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X X X X X X X X Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov (CZ) - Příprava tříchodového menu (Krkonošská kuchyně) X Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X X X škola turismu Salzburg Klessheim (AT) - Vzdělávací blok s vybranými oblastmi turizmus a gastronomie Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne X 7

8 Mobility studentů (Rakousko, Česká republika, Slovensko) 8

9 Praktická realizace testování Jedním z důležitých cílů projektu bylo uskutečnění mobilit, protože právě jejich prostřednictvím bylo možné vyzkoušet vytvořené nástroje, jejich účinnost a použitelnost v praxi. Vzhledem k tomu, že implementace mobilit patří z organizačního hlediska k nejsložitějším úkolům vyžadujícím řadu kroků, byla tato aktivita v projektu ECVET Tour II rozdělená do dvou samostatných fází. a) Přípravná fáze V období přípravy na mobility byly využity takové pracovní aktivity, které měly v prvé řadě poznávací, studijní a informativně- instruktážní charakter. Jednalo se zejména o seznámení se základní terminologií a postupy ECVET. Uskutečnily se prostřednictvím konzultací škol s koordinátorem projektu anebo formou pracovních setkání. Patřil k nim například studijní pobyt v Salcburku v říjnu 2013, organizovaný výlučně pro pedagogy ze zapojených škol. Jeho část byla vedle metodiky tvorby vzdělávacích jednotek věnovaná také přípravě mobilit. Účastníci získali mimo jiné informace týkající se zkušeností s realizací mobilit na příkladu již ukončených, úspěšných projektů, zaměřených na problematiku ECVET. Zároveň měli příležitost prohlédnout si školu v Salcburku, její učebny a střediska pro praktickou přípravu, aby svým studentům dokázali přiblížit podmínky a prostředí plánovaných mobilit. Protože se v projektu neuvažovalo o vzájemné návštěvě všech zúčastněných škol, sloužilo setkání také jako prostor pro networking a výměnu informací o podmínkách a prostředí pro mobility v jednotlivých školách. Informace získané na setkání pomohly školám při výběru vhodných témat pro zpracování vzdělávacích jednotek a další přípravu mobilit. Osobní kontakty mezi jednotlivými pedagogy byly zároveň motivací pro nastávající vstřícnou a otevřenou operativní spolupráci, konzultace při domlouvání podmínek mobilit, a také při uzavírání dohod ve formě Learning Agreement. Během přípravné fáze probíhala aktivní komunikace a konzultace učitelů s koordinátorem projektu a osobou pověřenou poskytováním informačního servisu k mobilitám. Z administrativního hlediska bylo v této fázi nezbytné připravit a podepsat deklarativní Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding) a Dohodu o vzdělávání (Learning Agreement). Dále byly v rámci přípravné fáze vytvořeny i základní nástroje pro realizaci mobilit - vzdělávací jednotky definující výsledky vzdělávání (vzdělávací výstupy) a nezbytné časové dotace na jejich absolvování. Vzdělávací jednotky byly následně testovány s ohledem na trvání dané mobility a uvedenou časovou dotaci přímo pedagogy jednotlivých škol, kteří je zpracovali. 9

10 Přípravná fáze zahrnovala také vytvoření vzorových formulářů a šablon pro posouzení průběhu mobilit a hodnocení úspěšnosti studentů z různých hledisek. Důležitý byl pohled studenta - jeho očekávání před zahájením mobility a hodnocení naplnění plánovaných cílů po skončení výměnného pobytu. Neméně důležitý byl samozřejmě pohled učitele na práci studenta v průběhu mobility schopnost zapojit se do výuky, jazykové schopnosti (mobilita v Rakousku), zručnost a znalosti v praxi atd. Třetím kritériem hodnocení mobilit, které se týkalo především organizační stránky věci, bylo hodnocení tohoto procesu z pohledu instituce, která studenta v rámci mobility přijímala nebo vysílala. Po finalizaci zmíněných hodnotících formulářů, doručil koordinátor projektu tyto dotazníky jednotlivým školám, které se tak v předstihu mohly seznámit s jejich obsahem a připravit se na jejich využívání. b) Realizační fáze Mobility byly z hlediska organizace realizovány víceméně v souladu s plánem projektu. Na základě aktuální situace a komunikace se školami však došlo k modifikaci počtu a rozsahu mobilit. Původní plán projektu počítal s uskutečněním menšího počtu mobilit a větší časovou dotací, konkrétně jednoho měsíce. Externí hodnotitelé projektu však doporučili do mobilit zapojit také rakouské školy. Právě tomuto návrhu se později přizpůsobila i realizační fáze. Zásadní změna mobilit tak spočívala v rozšíření počtu přizvaných škol. Tím došlo na jedné straně k realizaci většího počtu mobilit a na druhé straně ke zkrácení jejich trvání na jeden nebo dva týdny v závislosti na rozsahu vybrané vzdělávací jednotky. Mobility tím byly výrazněji provázané s reálnou časovou dotací, která byla nezbytná pro jejich absolvování. Veškeré úpravy však zároveň respektovaly limitované finanční zdroje schválené pro realizaci projektu. Po stránce organizace se mobility uskutečnily v souladu s uzavřenými dohodami. Jejich realizace nenarušila nastavený rozvrh hodin, organizaci školního roku a nedotkla se ani důležitých akcí, například maturitních zkoušek. Mobility se uskutečnily ve dvou blocích, a to: v jarním bloku závěrečné části školního roku 2013/2014 a v podzimním bloku úvodní části školního roku 2014/2015. Praktická organizace mobilit vyžadovala vysokou flexibilitu při výběru účastníků, pro který byla nastavena řada kritérií. Studenti byli vybíráni nejen podle studijních výsledků, ale také podle zájmu a motivace dozvědět se něco nového a podílet se na projektu. Důležitým faktorem byla také samostatnost studentů, schopnost každého z nich sám vycestovat do ciziny. Vzhledem k tomu, že mobility byly rozpočtově nastaveny na jednoho, maximálně dva studenty, kteří měli samostatně cestovat a krátkodobě studovat v zahraničí, byl podmínkou účasti věk osmnáct a více let, dostatečná odborná a jazyková způsobilost včetně dobré adaptability na nové prostředí atp. Výběr uchazečů tak byl sice náročnější, ale na druhé straně potvrdil vhodnost kandidátů a zabezpečil splnění očekávaných výsledků mobility. 10

11 Hodnocení mobilit Hodnocení uskutečněných mobilit se odehrálo na více úrovních a dotklo se všech důležitých aktivních účastníků. Funkčnost hodnotících nástrojů a dokumentace hodnocení Na základě zkušeností z předcházejících projektů bylo pro hodnocení uskutečněných mobilit připraveno hned několik hodnotících formulářů. Nad rámec základní metodiky hodnocení použila škola v Salcburku navíc své vlastní zavedené hodnotící listy a dotazníky. Vyplněné hodnotící formuláře tak představují dokumentaci, která výmluvně vypovídá o dosažených výsledcích. Dotazníky byly formulovány univerzálně tak, aby je bylo možné použít při všech mobilitách a pro absolvování všech zvolených vzdělávacích jednotek. Vzhledem k tomu, že byly připravované ve spolupráci s rakouským partnerem a univerzálním jazykem projektu byla angličtina, vznikaly i tyto materiály do velké míry v angličtině. Výjimku tvořily dotazníky pro studenty ( Evaluation form for students ). Díky použití jejich mateřského jazyka pro ně bylo snazší se vyjádřit a vypovídací hodnota dotazníků tak byla vyšší. Pro hodnocení účastníků mobility (studenty) byly používány: Monitoring and Mentoring of the participant (formulář pro hodnocení; příloha č. 1) Mobility Evaluation Sheet (formulář pro hodnocení, který uplatnila rakouská škola Tourismusschulen Salzburg Klessheim) Pro hodnocení mobility z pohledu jejích účastníků byly použité: Evaluation form for students (hodnotící dotazník, příloha č. 2) Evaluation Grid for sending organization (hodnotící dotazník pro vysílající organizaci; příloha č. 3) Evaluation Grid for receiving organization (hodnotící dotazník pro přijímající organizaci; příloha č. 4) Interview (v souvislosti s diseminačními účely byly použity dotazníky ve formě rozhovoru; příloha č. 5). Sumarizace výsledků hodnocení Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant (Sledování a vedení účastníka; příloha č. 1) Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant se skládal ze dvou částí: Hodnocení práce studenta v průběhu mobility včetně jeho přístupu k práci, hodnocení jeho jazykových a komunikačních schopností K hodnocení se používá známka vyjádřená slovy se využívá slovní známka, její popis je v druhé části formuláře 11

12 Sumarizace výsledků z hodnotícího formuláře Monitoring and Mentoring of the participant ukázala, že v hodnocení studentů byla poměrně velká variabilita: Hodnocení práce studenta ( work assessment ) se pohybovalo ve škále od velmi dobrý ( very good ) až po vynikající ( excellent ). Komunikační zručnosti ( communication ) jsou hodnocené v rozmezí velmi dobrý ( very good ) až vynikající ( excellent ). Jazykové kompetence ( language competences ) jsou hodnocené ve škále docela dobrý ( fairly good ) až vynikající ( excellent ). Přístup ke specifickému úkolu ( attitude to the specific job ) byl hodnocený v rozmezí velmi dobrý ( very good ) až vynikající ( excellent ) Takto široké zhodnocení schopností studentů bylo způsobeno dosahováním dobrých výsledků v České a Slovenské republice, kde komunikační a zejména jazykové dovednosti byly srovnatelné a pro studenty nebyl problém dorozumět se díky vzájemné příbuznosti slovenštiny a češtiny. Na druhé straně, vlivem jiného komunikačního jazyka v Rakousku, se do výsledného hodnocení dostaly i relativně horší známky, protože úroveň ovládnutí německého nebo anglického jazyka byla u jednotlivých studentů velmi rozdílná. 12

13 Vybrané ukázky hodnocení: 13

14 14

15 Evaluation form for students (hodnotící dotazník pro studenty; příloha č. 2) Dotazník určený pro hodnocení studentů měl v prvé části dát představu o očekáváních studentů před výjezdem na mobilitu. Druhá část se soustředila na odpovědi na otázku, zda byla tato očekávání také naplněna, do jaké míry, co nového mobilita studentovi přinesla a zda byl s pobytem spokojený. Cílem dotazníku bylo získat subjektivní názor studenta a zhodnotit úspěšnost mobility z pohledu jejího přímého účastníka. Vzor hodnotícího dotazníku Evaluation form for students ve slovenském, českém a anglickém jazyce je přílohou č. 2a, 2b, 2c tohoto dokumentu. Ukázka hodnocení z pohledu studenta: 15

16 16

17 17

18 18

19 Souhrn hodnocení studentů podle jednotlivých bodů dotazníku přinesl následující závěry: PŘED MOBILITOU před výjezdem na mobilitu studenti většinou očekávali získání nových poznatků, zlepšení jazykových znalostí, seznámení s novým prostředím a jinou formou výuky, poznání odlišné kultury a možnost vyzkoušet svou pracovní zručnost v cizím prostředí. PO ABSOLVOVÁNÍ MOBILITY studenti uvedli, že jejich očekávání se převážně splnila, popřípadě v menší míře částečně splnila. Celkově je však možné konstatovat, i na základě osobních pohovorů se studenty, že jejich očekávání byla naplněna. Další konkrétní otázky: Co jste se podle Vašeho názoru naučili během Vašeho pobytu v zahraničí? Co se Vám podařilo? Účastníci mobility uvádějí, že v průběhu svého pobytu se naučili hlavně: - praktické postupy při absolvování úkolů popsaných ve vzdělávacích jednotkách - lépe se dorozumívat, být samostatný, flexibilní, komunikativní, být platnými členy týmu - vytvářet si nové kontakty (které, podle našich zjištění, nadále udržují) - respektovat zahraniční specifika a odlišnosti Co se Vám naopak nepodařilo? S jakými úkoly jste měli problém se vyrovnat? Studenti přiznali, že v cizím jazykovém prostředí (Rakousko) nedokázali k naprosté spokojenosti prezentovat vlastní odborné poznatky. Co se Vám při studijním pobytu v zahraniční škole nejvíce líbilo? Z odpovědí lze shrnout: systém fungování školy, ochota a přátelské vztahy, zapojení účastníků do koloběhu školy, kvalita stravování, vybavení školy. S čím jste naopak nebyli spokojeni? V této části studenti většinou vyjádřili spokojenost, bez negativních postřehů. Pokud se něco vyskytlo, jednalo se pouze o menší výhrady k rozjezdu pobytu a navázání úvodního kontaktu s učiteli. Hodnocení účastníků mobilit je v celku možné považovat za pozitivní. Vzdor nepatrným výhradám, by studenti využili nabídku zúčastnit se mobility i v budoucnosti, což svědčí o naplnění jejich očekávání. Spokojenost studentů se zapojením do mobilit byla potvrzena i jejich učiteli, kteří s nimi byli v neustálém kontaktu a přinášeli koordinátorovi projektu informace, jak se jim během mobility daří. Zprávy byly vždy pozitivní, ať šlo o kompletní naplnění pracovního programu a výuky nebo volný čas, o jehož charakter a naplánování se postarali učitelé přijímajících škol. Volnočasový program byl povětšinou zaměřen na prohlídku města a okolí, ukázku místních zajímavostí, či aktivity sportovního charakteru. Mobility zahraničních studentů byly obohacením také pro domácí studenty z přijímajících organizací. Nejednou se sami nabídli, že připraví mobilitnímu studentovi program, aby se s ním mohli lépe seznámit a také se něco nového dozvědět. 19

20 Je důležité říci, že díky účasti zahraničního studenta se částečně, a to k lepšímu, změnila i atmosféra v přijímající škole, například v případě bratislavské školy HOST. Domácí studenti se chtěli ukázat před zahraničními, a tak došlo i k jejich většímu zapojení do výuky a vstřícnějšímu vystupování během hodiny. Výrazně tak byla podpořena motivace studentů reagovat na úkoly učitele během vyučování. Účast zahraničních studentů mimo jiné přinesla učitelům přijímajících škol i nečekaně specifickou podporu, která spočívala v potvrzení potřeby vhodně a slušně se do vyučování oblékat. Díky účastníkům mobilit ze škol, kde se vyžaduje školní uniforma, bylo domácím studentům s jejich pomocí snazší vysvětlit, že proti slušnému oblečení není třeba bojovat, jak bývá ve školách u některých jednotlivců zvykem. Zahraniční studenti kromě jiného poukázali také na potřebu ovládání cizích jazyků, kterou následně, po návratu z mobilit v Rakousku, potvrdili i domácí studenti. Z výše zmíněného tak vyplývá, že výměnné pobyty nejsou motivační pouze pro studenty, kteří se jich přímo zúčastní, ale mohou mít (alespoň částečný) pozitivní dopad i na každodenní zaběhnutý řád školy a výuky. Evaluation Grid for sending organization (hodnotící dotazník pro vysílající organizaci; příloha č. 3) Hodnocení jednotlivých aspektů mobility z pohledu vysílající organizace zahrnovalo škálu bodů od 1 (nejnižší hodnota) až po 5 (nejvyšší bodová hodnota). Dotazníky byly připravené v anglickém jazyce a jejich ukázka je přílohou č. 3 tohoto dokumentu. Dotazník se skládal z několika částí: - Kontaktní údaje vysílající organizace (školy), - Hodnocení před mobilitou (příprava mobility), - Hodnocení samotné mobility - Hodnocení specifických organizačních záležitostí 20

21 Ukázka hodnocení z pohledu vysílajících organizací: 21

22 22

23 Vyhodnocení dotazníků bylo zpracované zprůměrováním bodového ohodnocení jednotlivých otázek. Hodnotilo se následovně: 1 - velmi slabé, 5 - velmi dobré. ČÁST A Příprava mobility ( Preparation of mobility ) Otázka 1. Byli učitelé a pedagogický sbor předem informováni o mobilitě? Jak dobře byli informováni? Hodnocení 3, 8 2. Nakolik byli o projektu informováni studenti? 4, Ohodnoťte komunikaci mezi Vámi a koordinátorem mobility (APEL / EDUcentrum) před jejím uskutečněním ( , pošta, telefonický kontakt)? Jak hodnotíte informovanost o projektu (projektový záměr, cíle, obsah projektu) na straně pomocného pedagogického personálu? Do jaké míry byli studenti a učitelé připravení komunikovat v cizím jazyce? 3,3* 4,0 3,8 Průměrná známka části A 3,78 * Výsledná známka je průměrem konkrétních hodnocení, je to také společná známka pro oba koordinátory APEL i EDUcentrum. Nízké hodnocení udávaly zejména české školy směrem ke koordinátorovi EDUcentrum, který se z důvodu pracovní vytíženosti nemohl naplno věnovat organizaci mobilit. ČÁST B Mobilita ( Mobility ) Otázka Hodnocení Jak byste ohodnotili úvodní setkání s přijímající organizací a projektovými partnery? Jak byste ohodnotili přijímající organizaci a zapojení studentů do vyučovacího procesu? Jak byste ohodnotili zvládnutí vzdělávacích jednotek studenty? Jaká byla úroveň komunikace s pedagogickým sborem přijímající organizace v průběhu mobility? 3,5 4,5 4,0 4,5 5. Byla uspokojena očekávání studentů? 4,5 Průměrná známka části B 4,2 23

24 ČÁST C Organizace ubytování, stáž, doplňkový program ( Organization accommodation, board, supplementary program ) Otázka Jak byste ohodnotili přípravu mobility z pohledu zabezpečení ubytování? Jaký je Váš názor na poskytovanou stravu v průběhu mobility? Ako by ste ohodnotili doplnkový (kultúrny) program poskytovaný prijímajúcou organizáciou? Hodnocení 4,7 5 4,75 4. Ako by ste celkovo ohodnotili prijímajúcu organizáciu? 3,75 Průměrná známka části C 4,55 Hodnocení uskutečněných mobilit z pohledu vysílajících organizací je pozitivní, charakterizované hodnocením od 3,5 do 5. Celkové bodové hodnocení se udrželo na úrovni 4,18. To svědčí o všeobecné spokojenosti škol i studentů, kteří se mobilit zúčastnili. Evaluation Grid for receiving organization (hodnotící dotazník pro přijímající organizaci; příloha č. 4) Tento typ hodnocení byl strukturovaný podobně jako dotazník pro vysílající organizace. Byl v něm použit stejný systém bodového ohodnocení a členění na čtyři základní části: - Kontaktní údaje přijímající organizace (školy), - Hodnocení před mobilitou (organize mobility), - Hodnocení samotné mobility (realizace mobility), - Hodnocení specifických organizačních záležitostí 24

25 Ukázka hodnocení z pohledu přijímajících organizací: 25

26 26

27 K vyhodnocení daných dotazníků byl použit stejný princip jako v prvním případě, a to průměrování bodového ohodnocení jednotlivých otázek. (Hodnocení: 1 - velmi slabé, 5 - velmi dobré.) Dotazník je přílohou č. 5 tohoto dokumentu. ČÁST A Příprava mobility ( Preparation of mobility ) Otázka Hodnocení S jakým předstihem jste od vysílající organizace obdrželi informaci o zájmu zúčastnit se mobility? Ohodnoťte komunikaci mezi Vámi a koordinátorem mobility (APEL/EDUcentrum) před jejím uskutečněním ( , pošta, telefonický kontakt)? Jak hodnotíte informovanost o projektu (projektový záměr cíle, obsah projektu) na straně pomocného pedagogického personálu vysílající organizace? 4,3 2,7* 3,7 Průměrná známka části A 3,53 * Výsledná známka je průměrem konkrétních hodnocení, je to také společná známka pro oba koordinátory APEL i EDUcentrum. Nízké hodnocení udávaly zejména české školy směrem ke koordinátorovi EDUcentrum, který se z důvodu pracovní vytíženosti nemohl naplno věnovat organizaci mobilit. ČÁST B Mobilita ( Mobility ) Otázka Hodnocení 1. Jak probíhal běžný den ve škole v průběhu mobility? 3, Jak byste ohodnotili Vaši schopnost zařadit účastníky mobilit do každodenního běhu školy a výuky? Jak probíhala Vaše komunikace s koordinátorem mobility (APEL/ EDUcentrum) v průběhu mobility? Jak byste ohodnotili Vaši kapacitu pro poskytnutí tutora pro mobilitního studenta? 4,8 3,0 4,0 Průměrná známka části B 3,87 27

28 ČÁST C Organizace ubytování, stáž, doplňkový program ( Organization accommodation, board, supplementary program ) Otázka Hodnocení 1. Do jaké míry bylo možné poskytovat studentům denní stravu? 4,6 2. Do jaké míry bylo možné poskytnout studentům ubytování? 4,2 3. Jak byste ohodnotili Vaši schopnost zabezpečit studentům program v jejich volném čase? 4,2 4. Zúčastnili byste se mobility i v budoucnosti? 4,5 Průměrná známka části C 4,37 Hodnocení z pohledu přijímající organizace vykázalo ve srovnání s hodnocením od vysílající organizace širší variabilitu, jeho průměrná známka je na úrovni 3,92. Z výsledku vyplývá zejména nutnost neustálé komunikace s koordinátorem mobility, a to jak v době přípravy, tak během realizace mobility. Přijímající školy relativně příznivě hodnotily svůj vlastní potenciál a schopnosti zrealizovat mobility. V zásadě můžeme konstatovat, že školy hodnotily velmi pozitivně možnost opětovného zapojení do podobné aktivity, jakou byly studentské mobility projektu ECVET Tour II. 28

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Garant PDP: Bc. Monika Novosádová, Duha Klíčová

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory žáků a žákyň středních škol na kvalitu vzdělávání I. část květen 2012 Zpracovali: Martina Navrátilová

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU)

LLP/ERASMUS. Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků programu Erasmus (prostředky EU) 1 LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tuto zprávu musí student zaslat elektronicky své koordinátorce Centra zahraničních studií MU do 10 dnů po ukončení studijního

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNAVATELE HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ABSOLVENTŮ Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Co dělat d pro lepší odborné vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference Škola ve firmě,, firma ve škole: Odborné vzdělávání vize, trendy, budoucnost

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031 Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 Obsah 1. Projekt - Praxe pro život 2. Klíčové aktivity 3. Kompetence a povinnosti koordinátorů aktivit

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program

Riverside School Základní škola. Vzdělávací program Riverside School Základní škola Vzdělávací program Cíle vzdělávacího programu Prostřednictvím širokého a vyváženého učebního program rozvíjet a posilovat u každého žáka intelektuální, duchovní, sociální

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků 1 Úvod 1.1. Tento dokument obsahuje principy uznávání kompetencí poradenských pracovníků, které byly vypracovány v rámci mezinárodního

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více