Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II"

Transkript

1 Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Číslo projektu: SK1-LEO Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

2 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management TESTOVÁNÍ NÁSTROJŮ ECVET PROSTŘEDNICTVÍM STUDENTSKÝCH MOBILIT V RÁMCI PROJEKTU ECVET TOUR II Projekt ECVET TOUR II (Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management)

3 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Obsah Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II...5 Selekce nástrojů určených pro testování...6 Přehled realizovaných mobilit - vysílající a přijímající organizace...7 Praktická realizace testování...9 Hodnocení mobilit...11 Sumarizace výsledků hodnocení...11 Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant...11 Evaluation form for students...15 Evaluation grid for sending organization...20 Evaluation grid for receiving organization...24 Mobility Evaluation Sheet...29 Hodnocení mobilit ve formě interview...31 Konference ECVET Tour II...34 Dokumentování a certifikace mobilit...35 Posouzení a uznávání výsledků mobilit školami...37 Závěry...37 Přílohy...40 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Cílem tohoto dokumentu je popsat procesy, použité nástroje a způsoby hodnocení, použité během realizace studentských mobilit mezinárodního projektu ECVET Tour II. Projekt ECVET Tour II trval dva roky a byl financován z prostředků Evropské komise a programu Leonardo da Vinci/Transfer inovací. Projekt byl orientovaný na oblast gastronomie a hotelového managementu, konkrétně na profese kuchař a recepční. S ohledem na zaměření projektu přizval příjemce grantu k účasti několik českých a slovenských středních odborných škol, které poskytují vzdělání ve zmíněných oborech. Jedním z hlavních cílů projektu bylo zajistit otestování systému ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) ve školním prostředí zmíněných zemí. ECVET je evropskou iniciativou, která byla vyvinuta s cílem usnadnit uznávání výsledků získaných v odborném vzdělávání a přípravě, ať již formální či neformální cestou. Jedním z nejhodnotnějších výsledků ECVET-u je podpora mobility pracovní síly v odborné oblasti napříč Evropou. ECVET pracuje s několika klíčovými pojmy: Vzdělávací výstupy: vzdělávací výstupy popisují to, co u studenta nebo učícího se očekáváme, že bude vědět / znát, bude tomu rozumět a bude to vědět provést po úspěšném absolvování výuky. Tyto výsledky jsou popsány a hodnoceny ve formě dovedností, znalostí a kompetencí demonstrovaných studujícím. Jednotky vzdělávacích výstupů (vzdělávací jednotky): jsou konkrétní částí kvalifikace. Jejich obsah tvoří popis konkrétních studijních výsledků. Body / kredity ECVET: jednotky mají v rámci celé kvalifikace svou váhu, která může být vyjádřena v bodech ECVET. Pro kvantifikaci učebního procesu a náročnosti práce, která je potřebná pro kompletizaci specifického úkonu nebo pro ovládání daných vzdělávacích výstupů, lze zaznamenat ECVET kredity. Memorandum o porozumění a Dohoda o vzdělávání jsou jedny z nejdůležitějších dokumentů / dohod mezi institucemi a mezi studentem a poskytovatelem jeho vzdělávání a odborné přípravy, které podporují mobilitu studentů napříč zapojenými organizacemi 1. Výsledkem výše uvedené výzvy bylo zapojení dvou škol slovenských, stejného počtu českých a jedné rakouské: Súkromná odborná škola HOST Bratislava (SK) Stredná odborná škola Stará Ľubovňa (SK) Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha (CZ) Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady (CZ) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov (CZ) Škola turizmu Salzburg Klessheim (AT) Více informací o zapojených školách najdete na stránkách https://www.naric.org.uk/ecvet/what%20is%20ecvet.aspx 2 4

5 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Zúčastněné střední odborné školy se v rámci projektu podílely na tvorbě řady výstupů spojených s realizací a organizací studentských mobilit. Jelikož ani na Slovensku a ani v České republice školní kurikula nepracují s jednotkami vzdělávacích výstupů, bylo pro potřeby testování a využití ECVET v rámci mobilit, třeba vytvořit specifické vzdělávací jednotky. V projektu ECVET Tour II jsme to udělali s pomocí kompetenčních matic, které považujeme za velmi hodnotný projektový výstup, protože reprezentují strukturovaný popis profesních kompetencí ve formě přehledné tabulky. Příprava a zpracování těchto materiálů jsou detailně popsané v dokumentu Ako zorganizovať úspešné mobility študentov. Nástroje ECVET adaptované na prostredie Slovenskej republiky 3, které je možné stáhnout z webové stránky projektu. Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II Jedním z hlavních cílů projektu bylo praktické ověření funkčnosti a použitelnosti přenesených a nově vytvořených nástrojů ECVET přímo v praxi. I když je proces testování velmi komplexní aktivitou, můžeme ho v podmínkách projektu rozčlenit do několika kroků: A. Selekce nástrojů, které byly vytvořeny v předcházejících fázích projektu, určených pro testování B. Výběr subjektů a prostředí, v nichž se dané nástroje budou testovat C. Praktická realizace testovaní v průběhu implementace mobilit a po jejich skončení Tento krok byl zásadní, zahrnoval také návrh a organizaci konkrétních aktivit. Vzhledem k rozsahu, můžeme tuto fázi rozdělit na dvě části: a) Přípravná fáze b) Realizační fáze D. Hodnocení mobilit (závěrečná hodnotící fáze) a) Funkčnost hodnotících nástrojů a dokumentace hodnocení b) Hodnocení mobility formou hodnotícího formuláře Monitoring a mentoring c) Hodnocení mobility z pohledu jejích účastníků (studentů) d) Hodnocení mobility z pohledu vysílajících organizací e) Hodnocení mobility z pohledu přijímajících organizací f) Specifické hodnocení aplikované rakouským partnerem g) Celkové zhodnocení mobilit formou otevřené diskuze v rámci závěrečné projektové konference (s cílem diseminace projektu) h) Dokumentace a certifikace mobilit 3 5

6 E. Uznávání výsledků mobilit školami F. Definování závěrů a přínosů Selekce nástrojů určených pro testování V rámci projektu vznikla řada teoreticko-metodických materiálů zaměřená na postupy a procesy ECVET. Mezi jinými například Nástroje adaptované na prostředí Slovenské a České republiky, podkladové a vzorové tabulky pro práci a přiblížení vzdělávacích systémů v těchto zemích, nebo smlouvy a podkladové šablony pro hodnocení mobilit 4. Pro ověření v praxi z nich poté projektový tým a spolupracující školy vybraly dále uvedené nástroje: a. Vzdělávací jednotky (zpracované během projektu ECVET Tour II) Tematicky byly tyto jednotky zaměřené takto: Vybrané rezervační a restaurační systémy v ubytovacích zařízeních ve Slovenské republice Výroba mléčných produktů Příprava tříchodového menu regionální východoslovenské kuchyně: máčanka, bryndzové halušky, zemiakové lokše Příprava specialit studené kuchyně: sýrové výrobky, masné výrobky, saláty Příprava příloh - různé druhy českých knedlíků Ubytovací služby a rezervační systémy v České republice Příprava tříchodového menu - Krkonošská kuchyně b. Dokument popisující proces realizace a tvorby podkladů pro studentské mobility (Nástroje adaptované na prostředí Slovenské a České republiky) c. Dohoda o vzdělávání (Learning Agreement) odvíjející se od Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding) d. Nástroje pro hodnocení mobilit e. Specifické testování studentů během mobility v Rakousku Testování vytvořených vzdělávacích jednotek se uskutečnilo v aktuálních podmínkách a prostředí škol, které dané jednotky navrhly a popsaly (viz přehled v tabulce na str. 5). Testování ostatních nástrojů mobility proběhlo ve všech zapojených školách v rámci práce na projektu s využitím připravené metodiky. Specifický hodnotící dotazník aplikoval pouze jeden realizátor projektu, Tourismusschulen Salzburg Klessheim. 4 Všechny zmíněné materiály je možné stáhnout na webové stránce projektu (www.ecvettour2.eu). 6

7 Přehled realizovaných mobilit - vysílající a přijímající organizace Výběr testovacího prstředí včetně očekávané vzdelávací jednotky s příslušnými vzdělávacími výstupy, které se budou testovat, je uveden v následující tabulce: Vysílající škola Místo testování (země) Předmět testování (vzdělávací jednotky) HOST Súkromná stredná odborná škola a hotelová akadémia Bratislava (SK) SOŠ Stredná odborná škola Stará Ľubovňa (SK) Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha (CZ) Hotelová škola Vyšší odborná škola hotelnictví a turizmu Poděbrady (CZ) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov (CZ) Škola turismu Salzburg Klestem (AT) HOST Bratislava Bratislava (SK) - Vybrané rezervační a restaurační systémy v ubytovacích zařízeních ve Slovenské republice - Výroba mléčných produktů X X Mobilita 2 studentů v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X SOŠ Stará Ľubovňa (SK) - Příprava 3.chodového menu regionální východoslovenské kuchyně: máčanka, bryndzové halušky, zemiakové lokše X X X X Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha (CZ) - Příprava příloh - různé druhy českých knedlíků Hotelová škola Vyšší odborná škola hotelnictví a turizmu Poděbrady (CZ) - Ubytovací služby a rezervační systémy v České republice Mobilita 2 studentů v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X X X X X X X X Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov (CZ) - Příprava tříchodového menu (Krkonošská kuchyně) X Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X X X škola turismu Salzburg Klessheim (AT) - Vzdělávací blok s vybranými oblastmi turizmus a gastronomie Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne X 7

8 Mobility studentů (Rakousko, Česká republika, Slovensko) 8

9 Praktická realizace testování Jedním z důležitých cílů projektu bylo uskutečnění mobilit, protože právě jejich prostřednictvím bylo možné vyzkoušet vytvořené nástroje, jejich účinnost a použitelnost v praxi. Vzhledem k tomu, že implementace mobilit patří z organizačního hlediska k nejsložitějším úkolům vyžadujícím řadu kroků, byla tato aktivita v projektu ECVET Tour II rozdělená do dvou samostatných fází. a) Přípravná fáze V období přípravy na mobility byly využity takové pracovní aktivity, které měly v prvé řadě poznávací, studijní a informativně- instruktážní charakter. Jednalo se zejména o seznámení se základní terminologií a postupy ECVET. Uskutečnily se prostřednictvím konzultací škol s koordinátorem projektu anebo formou pracovních setkání. Patřil k nim například studijní pobyt v Salcburku v říjnu 2013, organizovaný výlučně pro pedagogy ze zapojených škol. Jeho část byla vedle metodiky tvorby vzdělávacích jednotek věnovaná také přípravě mobilit. Účastníci získali mimo jiné informace týkající se zkušeností s realizací mobilit na příkladu již ukončených, úspěšných projektů, zaměřených na problematiku ECVET. Zároveň měli příležitost prohlédnout si školu v Salcburku, její učebny a střediska pro praktickou přípravu, aby svým studentům dokázali přiblížit podmínky a prostředí plánovaných mobilit. Protože se v projektu neuvažovalo o vzájemné návštěvě všech zúčastněných škol, sloužilo setkání také jako prostor pro networking a výměnu informací o podmínkách a prostředí pro mobility v jednotlivých školách. Informace získané na setkání pomohly školám při výběru vhodných témat pro zpracování vzdělávacích jednotek a další přípravu mobilit. Osobní kontakty mezi jednotlivými pedagogy byly zároveň motivací pro nastávající vstřícnou a otevřenou operativní spolupráci, konzultace při domlouvání podmínek mobilit, a také při uzavírání dohod ve formě Learning Agreement. Během přípravné fáze probíhala aktivní komunikace a konzultace učitelů s koordinátorem projektu a osobou pověřenou poskytováním informačního servisu k mobilitám. Z administrativního hlediska bylo v této fázi nezbytné připravit a podepsat deklarativní Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding) a Dohodu o vzdělávání (Learning Agreement). Dále byly v rámci přípravné fáze vytvořeny i základní nástroje pro realizaci mobilit - vzdělávací jednotky definující výsledky vzdělávání (vzdělávací výstupy) a nezbytné časové dotace na jejich absolvování. Vzdělávací jednotky byly následně testovány s ohledem na trvání dané mobility a uvedenou časovou dotaci přímo pedagogy jednotlivých škol, kteří je zpracovali. 9

10 Přípravná fáze zahrnovala také vytvoření vzorových formulářů a šablon pro posouzení průběhu mobilit a hodnocení úspěšnosti studentů z různých hledisek. Důležitý byl pohled studenta - jeho očekávání před zahájením mobility a hodnocení naplnění plánovaných cílů po skončení výměnného pobytu. Neméně důležitý byl samozřejmě pohled učitele na práci studenta v průběhu mobility schopnost zapojit se do výuky, jazykové schopnosti (mobilita v Rakousku), zručnost a znalosti v praxi atd. Třetím kritériem hodnocení mobilit, které se týkalo především organizační stránky věci, bylo hodnocení tohoto procesu z pohledu instituce, která studenta v rámci mobility přijímala nebo vysílala. Po finalizaci zmíněných hodnotících formulářů, doručil koordinátor projektu tyto dotazníky jednotlivým školám, které se tak v předstihu mohly seznámit s jejich obsahem a připravit se na jejich využívání. b) Realizační fáze Mobility byly z hlediska organizace realizovány víceméně v souladu s plánem projektu. Na základě aktuální situace a komunikace se školami však došlo k modifikaci počtu a rozsahu mobilit. Původní plán projektu počítal s uskutečněním menšího počtu mobilit a větší časovou dotací, konkrétně jednoho měsíce. Externí hodnotitelé projektu však doporučili do mobilit zapojit také rakouské školy. Právě tomuto návrhu se později přizpůsobila i realizační fáze. Zásadní změna mobilit tak spočívala v rozšíření počtu přizvaných škol. Tím došlo na jedné straně k realizaci většího počtu mobilit a na druhé straně ke zkrácení jejich trvání na jeden nebo dva týdny v závislosti na rozsahu vybrané vzdělávací jednotky. Mobility tím byly výrazněji provázané s reálnou časovou dotací, která byla nezbytná pro jejich absolvování. Veškeré úpravy však zároveň respektovaly limitované finanční zdroje schválené pro realizaci projektu. Po stránce organizace se mobility uskutečnily v souladu s uzavřenými dohodami. Jejich realizace nenarušila nastavený rozvrh hodin, organizaci školního roku a nedotkla se ani důležitých akcí, například maturitních zkoušek. Mobility se uskutečnily ve dvou blocích, a to: v jarním bloku závěrečné části školního roku 2013/2014 a v podzimním bloku úvodní části školního roku 2014/2015. Praktická organizace mobilit vyžadovala vysokou flexibilitu při výběru účastníků, pro který byla nastavena řada kritérií. Studenti byli vybíráni nejen podle studijních výsledků, ale také podle zájmu a motivace dozvědět se něco nového a podílet se na projektu. Důležitým faktorem byla také samostatnost studentů, schopnost každého z nich sám vycestovat do ciziny. Vzhledem k tomu, že mobility byly rozpočtově nastaveny na jednoho, maximálně dva studenty, kteří měli samostatně cestovat a krátkodobě studovat v zahraničí, byl podmínkou účasti věk osmnáct a více let, dostatečná odborná a jazyková způsobilost včetně dobré adaptability na nové prostředí atp. Výběr uchazečů tak byl sice náročnější, ale na druhé straně potvrdil vhodnost kandidátů a zabezpečil splnění očekávaných výsledků mobility. 10

11 Hodnocení mobilit Hodnocení uskutečněných mobilit se odehrálo na více úrovních a dotklo se všech důležitých aktivních účastníků. Funkčnost hodnotících nástrojů a dokumentace hodnocení Na základě zkušeností z předcházejících projektů bylo pro hodnocení uskutečněných mobilit připraveno hned několik hodnotících formulářů. Nad rámec základní metodiky hodnocení použila škola v Salcburku navíc své vlastní zavedené hodnotící listy a dotazníky. Vyplněné hodnotící formuláře tak představují dokumentaci, která výmluvně vypovídá o dosažených výsledcích. Dotazníky byly formulovány univerzálně tak, aby je bylo možné použít při všech mobilitách a pro absolvování všech zvolených vzdělávacích jednotek. Vzhledem k tomu, že byly připravované ve spolupráci s rakouským partnerem a univerzálním jazykem projektu byla angličtina, vznikaly i tyto materiály do velké míry v angličtině. Výjimku tvořily dotazníky pro studenty ( Evaluation form for students ). Díky použití jejich mateřského jazyka pro ně bylo snazší se vyjádřit a vypovídací hodnota dotazníků tak byla vyšší. Pro hodnocení účastníků mobility (studenty) byly používány: Monitoring and Mentoring of the participant (formulář pro hodnocení; příloha č. 1) Mobility Evaluation Sheet (formulář pro hodnocení, který uplatnila rakouská škola Tourismusschulen Salzburg Klessheim) Pro hodnocení mobility z pohledu jejích účastníků byly použité: Evaluation form for students (hodnotící dotazník, příloha č. 2) Evaluation Grid for sending organization (hodnotící dotazník pro vysílající organizaci; příloha č. 3) Evaluation Grid for receiving organization (hodnotící dotazník pro přijímající organizaci; příloha č. 4) Interview (v souvislosti s diseminačními účely byly použity dotazníky ve formě rozhovoru; příloha č. 5). Sumarizace výsledků hodnocení Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant (Sledování a vedení účastníka; příloha č. 1) Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant se skládal ze dvou částí: Hodnocení práce studenta v průběhu mobility včetně jeho přístupu k práci, hodnocení jeho jazykových a komunikačních schopností K hodnocení se používá známka vyjádřená slovy se využívá slovní známka, její popis je v druhé části formuláře 11

12 Sumarizace výsledků z hodnotícího formuláře Monitoring and Mentoring of the participant ukázala, že v hodnocení studentů byla poměrně velká variabilita: Hodnocení práce studenta ( work assessment ) se pohybovalo ve škále od velmi dobrý ( very good ) až po vynikající ( excellent ). Komunikační zručnosti ( communication ) jsou hodnocené v rozmezí velmi dobrý ( very good ) až vynikající ( excellent ). Jazykové kompetence ( language competences ) jsou hodnocené ve škále docela dobrý ( fairly good ) až vynikající ( excellent ). Přístup ke specifickému úkolu ( attitude to the specific job ) byl hodnocený v rozmezí velmi dobrý ( very good ) až vynikající ( excellent ) Takto široké zhodnocení schopností studentů bylo způsobeno dosahováním dobrých výsledků v České a Slovenské republice, kde komunikační a zejména jazykové dovednosti byly srovnatelné a pro studenty nebyl problém dorozumět se díky vzájemné příbuznosti slovenštiny a češtiny. Na druhé straně, vlivem jiného komunikačního jazyka v Rakousku, se do výsledného hodnocení dostaly i relativně horší známky, protože úroveň ovládnutí německého nebo anglického jazyka byla u jednotlivých studentů velmi rozdílná. 12

13 Vybrané ukázky hodnocení: 13

14 14

15 Evaluation form for students (hodnotící dotazník pro studenty; příloha č. 2) Dotazník určený pro hodnocení studentů měl v prvé části dát představu o očekáváních studentů před výjezdem na mobilitu. Druhá část se soustředila na odpovědi na otázku, zda byla tato očekávání také naplněna, do jaké míry, co nového mobilita studentovi přinesla a zda byl s pobytem spokojený. Cílem dotazníku bylo získat subjektivní názor studenta a zhodnotit úspěšnost mobility z pohledu jejího přímého účastníka. Vzor hodnotícího dotazníku Evaluation form for students ve slovenském, českém a anglickém jazyce je přílohou č. 2a, 2b, 2c tohoto dokumentu. Ukázka hodnocení z pohledu studenta: 15

16 16

17 17

18 18

19 Souhrn hodnocení studentů podle jednotlivých bodů dotazníku přinesl následující závěry: PŘED MOBILITOU před výjezdem na mobilitu studenti většinou očekávali získání nových poznatků, zlepšení jazykových znalostí, seznámení s novým prostředím a jinou formou výuky, poznání odlišné kultury a možnost vyzkoušet svou pracovní zručnost v cizím prostředí. PO ABSOLVOVÁNÍ MOBILITY studenti uvedli, že jejich očekávání se převážně splnila, popřípadě v menší míře částečně splnila. Celkově je však možné konstatovat, i na základě osobních pohovorů se studenty, že jejich očekávání byla naplněna. Další konkrétní otázky: Co jste se podle Vašeho názoru naučili během Vašeho pobytu v zahraničí? Co se Vám podařilo? Účastníci mobility uvádějí, že v průběhu svého pobytu se naučili hlavně: - praktické postupy při absolvování úkolů popsaných ve vzdělávacích jednotkách - lépe se dorozumívat, být samostatný, flexibilní, komunikativní, být platnými členy týmu - vytvářet si nové kontakty (které, podle našich zjištění, nadále udržují) - respektovat zahraniční specifika a odlišnosti Co se Vám naopak nepodařilo? S jakými úkoly jste měli problém se vyrovnat? Studenti přiznali, že v cizím jazykovém prostředí (Rakousko) nedokázali k naprosté spokojenosti prezentovat vlastní odborné poznatky. Co se Vám při studijním pobytu v zahraniční škole nejvíce líbilo? Z odpovědí lze shrnout: systém fungování školy, ochota a přátelské vztahy, zapojení účastníků do koloběhu školy, kvalita stravování, vybavení školy. S čím jste naopak nebyli spokojeni? V této části studenti většinou vyjádřili spokojenost, bez negativních postřehů. Pokud se něco vyskytlo, jednalo se pouze o menší výhrady k rozjezdu pobytu a navázání úvodního kontaktu s učiteli. Hodnocení účastníků mobilit je v celku možné považovat za pozitivní. Vzdor nepatrným výhradám, by studenti využili nabídku zúčastnit se mobility i v budoucnosti, což svědčí o naplnění jejich očekávání. Spokojenost studentů se zapojením do mobilit byla potvrzena i jejich učiteli, kteří s nimi byli v neustálém kontaktu a přinášeli koordinátorovi projektu informace, jak se jim během mobility daří. Zprávy byly vždy pozitivní, ať šlo o kompletní naplnění pracovního programu a výuky nebo volný čas, o jehož charakter a naplánování se postarali učitelé přijímajících škol. Volnočasový program byl povětšinou zaměřen na prohlídku města a okolí, ukázku místních zajímavostí, či aktivity sportovního charakteru. Mobility zahraničních studentů byly obohacením také pro domácí studenty z přijímajících organizací. Nejednou se sami nabídli, že připraví mobilitnímu studentovi program, aby se s ním mohli lépe seznámit a také se něco nového dozvědět. 19

20 Je důležité říci, že díky účasti zahraničního studenta se částečně, a to k lepšímu, změnila i atmosféra v přijímající škole, například v případě bratislavské školy HOST. Domácí studenti se chtěli ukázat před zahraničními, a tak došlo i k jejich většímu zapojení do výuky a vstřícnějšímu vystupování během hodiny. Výrazně tak byla podpořena motivace studentů reagovat na úkoly učitele během vyučování. Účast zahraničních studentů mimo jiné přinesla učitelům přijímajících škol i nečekaně specifickou podporu, která spočívala v potvrzení potřeby vhodně a slušně se do vyučování oblékat. Díky účastníkům mobilit ze škol, kde se vyžaduje školní uniforma, bylo domácím studentům s jejich pomocí snazší vysvětlit, že proti slušnému oblečení není třeba bojovat, jak bývá ve školách u některých jednotlivců zvykem. Zahraniční studenti kromě jiného poukázali také na potřebu ovládání cizích jazyků, kterou následně, po návratu z mobilit v Rakousku, potvrdili i domácí studenti. Z výše zmíněného tak vyplývá, že výměnné pobyty nejsou motivační pouze pro studenty, kteří se jich přímo zúčastní, ale mohou mít (alespoň částečný) pozitivní dopad i na každodenní zaběhnutý řád školy a výuky. Evaluation Grid for sending organization (hodnotící dotazník pro vysílající organizaci; příloha č. 3) Hodnocení jednotlivých aspektů mobility z pohledu vysílající organizace zahrnovalo škálu bodů od 1 (nejnižší hodnota) až po 5 (nejvyšší bodová hodnota). Dotazníky byly připravené v anglickém jazyce a jejich ukázka je přílohou č. 3 tohoto dokumentu. Dotazník se skládal z několika částí: - Kontaktní údaje vysílající organizace (školy), - Hodnocení před mobilitou (příprava mobility), - Hodnocení samotné mobility - Hodnocení specifických organizačních záležitostí 20

21 Ukázka hodnocení z pohledu vysílajících organizací: 21

22 22

23 Vyhodnocení dotazníků bylo zpracované zprůměrováním bodového ohodnocení jednotlivých otázek. Hodnotilo se následovně: 1 - velmi slabé, 5 - velmi dobré. ČÁST A Příprava mobility ( Preparation of mobility ) Otázka 1. Byli učitelé a pedagogický sbor předem informováni o mobilitě? Jak dobře byli informováni? Hodnocení 3, 8 2. Nakolik byli o projektu informováni studenti? 4, Ohodnoťte komunikaci mezi Vámi a koordinátorem mobility (APEL / EDUcentrum) před jejím uskutečněním ( , pošta, telefonický kontakt)? Jak hodnotíte informovanost o projektu (projektový záměr, cíle, obsah projektu) na straně pomocného pedagogického personálu? Do jaké míry byli studenti a učitelé připravení komunikovat v cizím jazyce? 3,3* 4,0 3,8 Průměrná známka části A 3,78 * Výsledná známka je průměrem konkrétních hodnocení, je to také společná známka pro oba koordinátory APEL i EDUcentrum. Nízké hodnocení udávaly zejména české školy směrem ke koordinátorovi EDUcentrum, který se z důvodu pracovní vytíženosti nemohl naplno věnovat organizaci mobilit. ČÁST B Mobilita ( Mobility ) Otázka Hodnocení Jak byste ohodnotili úvodní setkání s přijímající organizací a projektovými partnery? Jak byste ohodnotili přijímající organizaci a zapojení studentů do vyučovacího procesu? Jak byste ohodnotili zvládnutí vzdělávacích jednotek studenty? Jaká byla úroveň komunikace s pedagogickým sborem přijímající organizace v průběhu mobility? 3,5 4,5 4,0 4,5 5. Byla uspokojena očekávání studentů? 4,5 Průměrná známka části B 4,2 23

24 ČÁST C Organizace ubytování, stáž, doplňkový program ( Organization accommodation, board, supplementary program ) Otázka Jak byste ohodnotili přípravu mobility z pohledu zabezpečení ubytování? Jaký je Váš názor na poskytovanou stravu v průběhu mobility? Ako by ste ohodnotili doplnkový (kultúrny) program poskytovaný prijímajúcou organizáciou? Hodnocení 4,7 5 4,75 4. Ako by ste celkovo ohodnotili prijímajúcu organizáciu? 3,75 Průměrná známka části C 4,55 Hodnocení uskutečněných mobilit z pohledu vysílajících organizací je pozitivní, charakterizované hodnocením od 3,5 do 5. Celkové bodové hodnocení se udrželo na úrovni 4,18. To svědčí o všeobecné spokojenosti škol i studentů, kteří se mobilit zúčastnili. Evaluation Grid for receiving organization (hodnotící dotazník pro přijímající organizaci; příloha č. 4) Tento typ hodnocení byl strukturovaný podobně jako dotazník pro vysílající organizace. Byl v něm použit stejný systém bodového ohodnocení a členění na čtyři základní části: - Kontaktní údaje přijímající organizace (školy), - Hodnocení před mobilitou (organize mobility), - Hodnocení samotné mobility (realizace mobility), - Hodnocení specifických organizačních záležitostí 24

25 Ukázka hodnocení z pohledu přijímajících organizací: 25

26 26

27 K vyhodnocení daných dotazníků byl použit stejný princip jako v prvním případě, a to průměrování bodového ohodnocení jednotlivých otázek. (Hodnocení: 1 - velmi slabé, 5 - velmi dobré.) Dotazník je přílohou č. 5 tohoto dokumentu. ČÁST A Příprava mobility ( Preparation of mobility ) Otázka Hodnocení S jakým předstihem jste od vysílající organizace obdrželi informaci o zájmu zúčastnit se mobility? Ohodnoťte komunikaci mezi Vámi a koordinátorem mobility (APEL/EDUcentrum) před jejím uskutečněním ( , pošta, telefonický kontakt)? Jak hodnotíte informovanost o projektu (projektový záměr cíle, obsah projektu) na straně pomocného pedagogického personálu vysílající organizace? 4,3 2,7* 3,7 Průměrná známka části A 3,53 * Výsledná známka je průměrem konkrétních hodnocení, je to také společná známka pro oba koordinátory APEL i EDUcentrum. Nízké hodnocení udávaly zejména české školy směrem ke koordinátorovi EDUcentrum, který se z důvodu pracovní vytíženosti nemohl naplno věnovat organizaci mobilit. ČÁST B Mobilita ( Mobility ) Otázka Hodnocení 1. Jak probíhal běžný den ve škole v průběhu mobility? 3, Jak byste ohodnotili Vaši schopnost zařadit účastníky mobilit do každodenního běhu školy a výuky? Jak probíhala Vaše komunikace s koordinátorem mobility (APEL/ EDUcentrum) v průběhu mobility? Jak byste ohodnotili Vaši kapacitu pro poskytnutí tutora pro mobilitního studenta? 4,8 3,0 4,0 Průměrná známka části B 3,87 27

28 ČÁST C Organizace ubytování, stáž, doplňkový program ( Organization accommodation, board, supplementary program ) Otázka Hodnocení 1. Do jaké míry bylo možné poskytovat studentům denní stravu? 4,6 2. Do jaké míry bylo možné poskytnout studentům ubytování? 4,2 3. Jak byste ohodnotili Vaši schopnost zabezpečit studentům program v jejich volném čase? 4,2 4. Zúčastnili byste se mobility i v budoucnosti? 4,5 Průměrná známka části C 4,37 Hodnocení z pohledu přijímající organizace vykázalo ve srovnání s hodnocením od vysílající organizace širší variabilitu, jeho průměrná známka je na úrovni 3,92. Z výsledku vyplývá zejména nutnost neustálé komunikace s koordinátorem mobility, a to jak v době přípravy, tak během realizace mobility. Přijímající školy relativně příznivě hodnotily svůj vlastní potenciál a schopnosti zrealizovat mobility. V zásadě můžeme konstatovat, že školy hodnotily velmi pozitivně možnost opětovného zapojení do podobné aktivity, jakou byly studentské mobility projektu ECVET Tour II. 28

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Projekt Leonardo da VINCI - PARTNERSTVÍ ČÍSLO SMLOUVY CZ/11LLP-LdV/PS/P/134026

Projekt Leonardo da VINCI - PARTNERSTVÍ ČÍSLO SMLOUVY CZ/11LLP-LdV/PS/P/134026 Projekt Leonardo da VINCI - PARTNERSTVÍ ČÍSLO SMLOUVY CZ/11LLP-LdV/PS/P/134026 Název projektu: Testing of the approach of the project to develop ECVET, "CREDCHEM" (funded by the DG education and culture),

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC Project No. 518423 LLP 1 2011 1 ES LEONARDO LMP NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC This

Více

Základní dovednosti Pracovní trénink. nemocnice a péči. Směrnice. tréninkové materiály

Základní dovednosti Pracovní trénink. nemocnice a péči. Směrnice. tréninkové materiály Základní dovednosti Pracovní trénink pro nemocnice a péči Směrnice a tréninkové materiály Základní pracovní dovednosti Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nedostatečně kvalifikované

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky

NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky NSK: První osvědčení o zkoušce z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky Praha, 14. března 2013 od března 2011 získalo díky Národní soustavě

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education

Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Partnerství Comenius Regio Název projektu: Quality Management in Education Zpráva z průzkumu Názory absolventek a absolventů středních škol na kvalitu vzdělávání II. část březen 2013 Zpracovali: Martina

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Co dělat d pro lepší odborné vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference Škola ve firmě,, firma ve škole: Odborné vzdělávání vize, trendy, budoucnost

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová

Pravidla hodnocení MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla hodnocení MÚ Moravská

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více