Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II"

Transkript

1 Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Číslo projektu: SK1-LEO Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

2 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management TESTOVÁNÍ NÁSTROJŮ ECVET PROSTŘEDNICTVÍM STUDENTSKÝCH MOBILIT V RÁMCI PROJEKTU ECVET TOUR II Projekt ECVET TOUR II (Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management)

3 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Obsah Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II...5 Selekce nástrojů určených pro testování...6 Přehled realizovaných mobilit - vysílající a přijímající organizace...7 Praktická realizace testování...9 Hodnocení mobilit...11 Sumarizace výsledků hodnocení...11 Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant...11 Evaluation form for students...15 Evaluation grid for sending organization...20 Evaluation grid for receiving organization...24 Mobility Evaluation Sheet...29 Hodnocení mobilit ve formě interview...31 Konference ECVET Tour II...34 Dokumentování a certifikace mobilit...35 Posouzení a uznávání výsledků mobilit školami...37 Závěry...37 Přílohy...40 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Cílem tohoto dokumentu je popsat procesy, použité nástroje a způsoby hodnocení, použité během realizace studentských mobilit mezinárodního projektu ECVET Tour II. Projekt ECVET Tour II trval dva roky a byl financován z prostředků Evropské komise a programu Leonardo da Vinci/Transfer inovací. Projekt byl orientovaný na oblast gastronomie a hotelového managementu, konkrétně na profese kuchař a recepční. S ohledem na zaměření projektu přizval příjemce grantu k účasti několik českých a slovenských středních odborných škol, které poskytují vzdělání ve zmíněných oborech. Jedním z hlavních cílů projektu bylo zajistit otestování systému ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) ve školním prostředí zmíněných zemí. ECVET je evropskou iniciativou, která byla vyvinuta s cílem usnadnit uznávání výsledků získaných v odborném vzdělávání a přípravě, ať již formální či neformální cestou. Jedním z nejhodnotnějších výsledků ECVET-u je podpora mobility pracovní síly v odborné oblasti napříč Evropou. ECVET pracuje s několika klíčovými pojmy: Vzdělávací výstupy: vzdělávací výstupy popisují to, co u studenta nebo učícího se očekáváme, že bude vědět / znát, bude tomu rozumět a bude to vědět provést po úspěšném absolvování výuky. Tyto výsledky jsou popsány a hodnoceny ve formě dovedností, znalostí a kompetencí demonstrovaných studujícím. Jednotky vzdělávacích výstupů (vzdělávací jednotky): jsou konkrétní částí kvalifikace. Jejich obsah tvoří popis konkrétních studijních výsledků. Body / kredity ECVET: jednotky mají v rámci celé kvalifikace svou váhu, která může být vyjádřena v bodech ECVET. Pro kvantifikaci učebního procesu a náročnosti práce, která je potřebná pro kompletizaci specifického úkonu nebo pro ovládání daných vzdělávacích výstupů, lze zaznamenat ECVET kredity. Memorandum o porozumění a Dohoda o vzdělávání jsou jedny z nejdůležitějších dokumentů / dohod mezi institucemi a mezi studentem a poskytovatelem jeho vzdělávání a odborné přípravy, které podporují mobilitu studentů napříč zapojenými organizacemi 1. Výsledkem výše uvedené výzvy bylo zapojení dvou škol slovenských, stejného počtu českých a jedné rakouské: Súkromná odborná škola HOST Bratislava (SK) Stredná odborná škola Stará Ľubovňa (SK) Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha (CZ) Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady (CZ) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov (CZ) Škola turizmu Salzburg Klessheim (AT) Více informací o zapojených školách najdete na stránkách https://www.naric.org.uk/ecvet/what%20is%20ecvet.aspx 2 4

5 Transfer of VET innovation in the field of gastronomy and hotel management Zúčastněné střední odborné školy se v rámci projektu podílely na tvorbě řady výstupů spojených s realizací a organizací studentských mobilit. Jelikož ani na Slovensku a ani v České republice školní kurikula nepracují s jednotkami vzdělávacích výstupů, bylo pro potřeby testování a využití ECVET v rámci mobilit, třeba vytvořit specifické vzdělávací jednotky. V projektu ECVET Tour II jsme to udělali s pomocí kompetenčních matic, které považujeme za velmi hodnotný projektový výstup, protože reprezentují strukturovaný popis profesních kompetencí ve formě přehledné tabulky. Příprava a zpracování těchto materiálů jsou detailně popsané v dokumentu Ako zorganizovať úspešné mobility študentov. Nástroje ECVET adaptované na prostredie Slovenskej republiky 3, které je možné stáhnout z webové stránky projektu. Testování nástrojů ECVET prostřednictvím studentských mobilit v rámci projektu ECVET Tour II Jedním z hlavních cílů projektu bylo praktické ověření funkčnosti a použitelnosti přenesených a nově vytvořených nástrojů ECVET přímo v praxi. I když je proces testování velmi komplexní aktivitou, můžeme ho v podmínkách projektu rozčlenit do několika kroků: A. Selekce nástrojů, které byly vytvořeny v předcházejících fázích projektu, určených pro testování B. Výběr subjektů a prostředí, v nichž se dané nástroje budou testovat C. Praktická realizace testovaní v průběhu implementace mobilit a po jejich skončení Tento krok byl zásadní, zahrnoval také návrh a organizaci konkrétních aktivit. Vzhledem k rozsahu, můžeme tuto fázi rozdělit na dvě části: a) Přípravná fáze b) Realizační fáze D. Hodnocení mobilit (závěrečná hodnotící fáze) a) Funkčnost hodnotících nástrojů a dokumentace hodnocení b) Hodnocení mobility formou hodnotícího formuláře Monitoring a mentoring c) Hodnocení mobility z pohledu jejích účastníků (studentů) d) Hodnocení mobility z pohledu vysílajících organizací e) Hodnocení mobility z pohledu přijímajících organizací f) Specifické hodnocení aplikované rakouským partnerem g) Celkové zhodnocení mobilit formou otevřené diskuze v rámci závěrečné projektové konference (s cílem diseminace projektu) h) Dokumentace a certifikace mobilit 3 5

6 E. Uznávání výsledků mobilit školami F. Definování závěrů a přínosů Selekce nástrojů určených pro testování V rámci projektu vznikla řada teoreticko-metodických materiálů zaměřená na postupy a procesy ECVET. Mezi jinými například Nástroje adaptované na prostředí Slovenské a České republiky, podkladové a vzorové tabulky pro práci a přiblížení vzdělávacích systémů v těchto zemích, nebo smlouvy a podkladové šablony pro hodnocení mobilit 4. Pro ověření v praxi z nich poté projektový tým a spolupracující školy vybraly dále uvedené nástroje: a. Vzdělávací jednotky (zpracované během projektu ECVET Tour II) Tematicky byly tyto jednotky zaměřené takto: Vybrané rezervační a restaurační systémy v ubytovacích zařízeních ve Slovenské republice Výroba mléčných produktů Příprava tříchodového menu regionální východoslovenské kuchyně: máčanka, bryndzové halušky, zemiakové lokše Příprava specialit studené kuchyně: sýrové výrobky, masné výrobky, saláty Příprava příloh - různé druhy českých knedlíků Ubytovací služby a rezervační systémy v České republice Příprava tříchodového menu - Krkonošská kuchyně b. Dokument popisující proces realizace a tvorby podkladů pro studentské mobility (Nástroje adaptované na prostředí Slovenské a České republiky) c. Dohoda o vzdělávání (Learning Agreement) odvíjející se od Memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding) d. Nástroje pro hodnocení mobilit e. Specifické testování studentů během mobility v Rakousku Testování vytvořených vzdělávacích jednotek se uskutečnilo v aktuálních podmínkách a prostředí škol, které dané jednotky navrhly a popsaly (viz přehled v tabulce na str. 5). Testování ostatních nástrojů mobility proběhlo ve všech zapojených školách v rámci práce na projektu s využitím připravené metodiky. Specifický hodnotící dotazník aplikoval pouze jeden realizátor projektu, Tourismusschulen Salzburg Klessheim. 4 Všechny zmíněné materiály je možné stáhnout na webové stránce projektu (www.ecvettour2.eu). 6

7 Přehled realizovaných mobilit - vysílající a přijímající organizace Výběr testovacího prstředí včetně očekávané vzdelávací jednotky s příslušnými vzdělávacími výstupy, které se budou testovat, je uveden v následující tabulce: Vysílající škola Místo testování (země) Předmět testování (vzdělávací jednotky) HOST Súkromná stredná odborná škola a hotelová akadémia Bratislava (SK) SOŠ Stredná odborná škola Stará Ľubovňa (SK) Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha (CZ) Hotelová škola Vyšší odborná škola hotelnictví a turizmu Poděbrady (CZ) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov (CZ) Škola turismu Salzburg Klestem (AT) HOST Bratislava Bratislava (SK) - Vybrané rezervační a restaurační systémy v ubytovacích zařízeních ve Slovenské republice - Výroba mléčných produktů X X Mobilita 2 studentů v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X SOŠ Stará Ľubovňa (SK) - Příprava 3.chodového menu regionální východoslovenské kuchyně: máčanka, bryndzové halušky, zemiakové lokše X X X X Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha (CZ) - Příprava příloh - různé druhy českých knedlíků Hotelová škola Vyšší odborná škola hotelnictví a turizmu Poděbrady (CZ) - Ubytovací služby a rezervační systémy v České republice Mobilita 2 studentů v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X X X X X X X X Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov (CZ) - Příprava tříchodového menu (Krkonošská kuchyně) X Mobilita 1 studenta v trvání 2 týdnů X X X škola turismu Salzburg Klessheim (AT) - Vzdělávací blok s vybranými oblastmi turizmus a gastronomie Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne Mobilita 1 studenta v trvání 1 týdne X 7

8 Mobility studentů (Rakousko, Česká republika, Slovensko) 8

9 Praktická realizace testování Jedním z důležitých cílů projektu bylo uskutečnění mobilit, protože právě jejich prostřednictvím bylo možné vyzkoušet vytvořené nástroje, jejich účinnost a použitelnost v praxi. Vzhledem k tomu, že implementace mobilit patří z organizačního hlediska k nejsložitějším úkolům vyžadujícím řadu kroků, byla tato aktivita v projektu ECVET Tour II rozdělená do dvou samostatných fází. a) Přípravná fáze V období přípravy na mobility byly využity takové pracovní aktivity, které měly v prvé řadě poznávací, studijní a informativně- instruktážní charakter. Jednalo se zejména o seznámení se základní terminologií a postupy ECVET. Uskutečnily se prostřednictvím konzultací škol s koordinátorem projektu anebo formou pracovních setkání. Patřil k nim například studijní pobyt v Salcburku v říjnu 2013, organizovaný výlučně pro pedagogy ze zapojených škol. Jeho část byla vedle metodiky tvorby vzdělávacích jednotek věnovaná také přípravě mobilit. Účastníci získali mimo jiné informace týkající se zkušeností s realizací mobilit na příkladu již ukončených, úspěšných projektů, zaměřených na problematiku ECVET. Zároveň měli příležitost prohlédnout si školu v Salcburku, její učebny a střediska pro praktickou přípravu, aby svým studentům dokázali přiblížit podmínky a prostředí plánovaných mobilit. Protože se v projektu neuvažovalo o vzájemné návštěvě všech zúčastněných škol, sloužilo setkání také jako prostor pro networking a výměnu informací o podmínkách a prostředí pro mobility v jednotlivých školách. Informace získané na setkání pomohly školám při výběru vhodných témat pro zpracování vzdělávacích jednotek a další přípravu mobilit. Osobní kontakty mezi jednotlivými pedagogy byly zároveň motivací pro nastávající vstřícnou a otevřenou operativní spolupráci, konzultace při domlouvání podmínek mobilit, a také při uzavírání dohod ve formě Learning Agreement. Během přípravné fáze probíhala aktivní komunikace a konzultace učitelů s koordinátorem projektu a osobou pověřenou poskytováním informačního servisu k mobilitám. Z administrativního hlediska bylo v této fázi nezbytné připravit a podepsat deklarativní Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding) a Dohodu o vzdělávání (Learning Agreement). Dále byly v rámci přípravné fáze vytvořeny i základní nástroje pro realizaci mobilit - vzdělávací jednotky definující výsledky vzdělávání (vzdělávací výstupy) a nezbytné časové dotace na jejich absolvování. Vzdělávací jednotky byly následně testovány s ohledem na trvání dané mobility a uvedenou časovou dotaci přímo pedagogy jednotlivých škol, kteří je zpracovali. 9

10 Přípravná fáze zahrnovala také vytvoření vzorových formulářů a šablon pro posouzení průběhu mobilit a hodnocení úspěšnosti studentů z různých hledisek. Důležitý byl pohled studenta - jeho očekávání před zahájením mobility a hodnocení naplnění plánovaných cílů po skončení výměnného pobytu. Neméně důležitý byl samozřejmě pohled učitele na práci studenta v průběhu mobility schopnost zapojit se do výuky, jazykové schopnosti (mobilita v Rakousku), zručnost a znalosti v praxi atd. Třetím kritériem hodnocení mobilit, které se týkalo především organizační stránky věci, bylo hodnocení tohoto procesu z pohledu instituce, která studenta v rámci mobility přijímala nebo vysílala. Po finalizaci zmíněných hodnotících formulářů, doručil koordinátor projektu tyto dotazníky jednotlivým školám, které se tak v předstihu mohly seznámit s jejich obsahem a připravit se na jejich využívání. b) Realizační fáze Mobility byly z hlediska organizace realizovány víceméně v souladu s plánem projektu. Na základě aktuální situace a komunikace se školami však došlo k modifikaci počtu a rozsahu mobilit. Původní plán projektu počítal s uskutečněním menšího počtu mobilit a větší časovou dotací, konkrétně jednoho měsíce. Externí hodnotitelé projektu však doporučili do mobilit zapojit také rakouské školy. Právě tomuto návrhu se později přizpůsobila i realizační fáze. Zásadní změna mobilit tak spočívala v rozšíření počtu přizvaných škol. Tím došlo na jedné straně k realizaci většího počtu mobilit a na druhé straně ke zkrácení jejich trvání na jeden nebo dva týdny v závislosti na rozsahu vybrané vzdělávací jednotky. Mobility tím byly výrazněji provázané s reálnou časovou dotací, která byla nezbytná pro jejich absolvování. Veškeré úpravy však zároveň respektovaly limitované finanční zdroje schválené pro realizaci projektu. Po stránce organizace se mobility uskutečnily v souladu s uzavřenými dohodami. Jejich realizace nenarušila nastavený rozvrh hodin, organizaci školního roku a nedotkla se ani důležitých akcí, například maturitních zkoušek. Mobility se uskutečnily ve dvou blocích, a to: v jarním bloku závěrečné části školního roku 2013/2014 a v podzimním bloku úvodní části školního roku 2014/2015. Praktická organizace mobilit vyžadovala vysokou flexibilitu při výběru účastníků, pro který byla nastavena řada kritérií. Studenti byli vybíráni nejen podle studijních výsledků, ale také podle zájmu a motivace dozvědět se něco nového a podílet se na projektu. Důležitým faktorem byla také samostatnost studentů, schopnost každého z nich sám vycestovat do ciziny. Vzhledem k tomu, že mobility byly rozpočtově nastaveny na jednoho, maximálně dva studenty, kteří měli samostatně cestovat a krátkodobě studovat v zahraničí, byl podmínkou účasti věk osmnáct a více let, dostatečná odborná a jazyková způsobilost včetně dobré adaptability na nové prostředí atp. Výběr uchazečů tak byl sice náročnější, ale na druhé straně potvrdil vhodnost kandidátů a zabezpečil splnění očekávaných výsledků mobility. 10

11 Hodnocení mobilit Hodnocení uskutečněných mobilit se odehrálo na více úrovních a dotklo se všech důležitých aktivních účastníků. Funkčnost hodnotících nástrojů a dokumentace hodnocení Na základě zkušeností z předcházejících projektů bylo pro hodnocení uskutečněných mobilit připraveno hned několik hodnotících formulářů. Nad rámec základní metodiky hodnocení použila škola v Salcburku navíc své vlastní zavedené hodnotící listy a dotazníky. Vyplněné hodnotící formuláře tak představují dokumentaci, která výmluvně vypovídá o dosažených výsledcích. Dotazníky byly formulovány univerzálně tak, aby je bylo možné použít při všech mobilitách a pro absolvování všech zvolených vzdělávacích jednotek. Vzhledem k tomu, že byly připravované ve spolupráci s rakouským partnerem a univerzálním jazykem projektu byla angličtina, vznikaly i tyto materiály do velké míry v angličtině. Výjimku tvořily dotazníky pro studenty ( Evaluation form for students ). Díky použití jejich mateřského jazyka pro ně bylo snazší se vyjádřit a vypovídací hodnota dotazníků tak byla vyšší. Pro hodnocení účastníků mobility (studenty) byly používány: Monitoring and Mentoring of the participant (formulář pro hodnocení; příloha č. 1) Mobility Evaluation Sheet (formulář pro hodnocení, který uplatnila rakouská škola Tourismusschulen Salzburg Klessheim) Pro hodnocení mobility z pohledu jejích účastníků byly použité: Evaluation form for students (hodnotící dotazník, příloha č. 2) Evaluation Grid for sending organization (hodnotící dotazník pro vysílající organizaci; příloha č. 3) Evaluation Grid for receiving organization (hodnotící dotazník pro přijímající organizaci; příloha č. 4) Interview (v souvislosti s diseminačními účely byly použity dotazníky ve formě rozhovoru; příloha č. 5). Sumarizace výsledků hodnocení Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant (Sledování a vedení účastníka; příloha č. 1) Hodnotící formulář Monitoring and Mentoring of the participant se skládal ze dvou částí: Hodnocení práce studenta v průběhu mobility včetně jeho přístupu k práci, hodnocení jeho jazykových a komunikačních schopností K hodnocení se používá známka vyjádřená slovy se využívá slovní známka, její popis je v druhé části formuláře 11

12 Sumarizace výsledků z hodnotícího formuláře Monitoring and Mentoring of the participant ukázala, že v hodnocení studentů byla poměrně velká variabilita: Hodnocení práce studenta ( work assessment ) se pohybovalo ve škále od velmi dobrý ( very good ) až po vynikající ( excellent ). Komunikační zručnosti ( communication ) jsou hodnocené v rozmezí velmi dobrý ( very good ) až vynikající ( excellent ). Jazykové kompetence ( language competences ) jsou hodnocené ve škále docela dobrý ( fairly good ) až vynikající ( excellent ). Přístup ke specifickému úkolu ( attitude to the specific job ) byl hodnocený v rozmezí velmi dobrý ( very good ) až vynikající ( excellent ) Takto široké zhodnocení schopností studentů bylo způsobeno dosahováním dobrých výsledků v České a Slovenské republice, kde komunikační a zejména jazykové dovednosti byly srovnatelné a pro studenty nebyl problém dorozumět se díky vzájemné příbuznosti slovenštiny a češtiny. Na druhé straně, vlivem jiného komunikačního jazyka v Rakousku, se do výsledného hodnocení dostaly i relativně horší známky, protože úroveň ovládnutí německého nebo anglického jazyka byla u jednotlivých studentů velmi rozdílná. 12

13 Vybrané ukázky hodnocení: 13

14 14

15 Evaluation form for students (hodnotící dotazník pro studenty; příloha č. 2) Dotazník určený pro hodnocení studentů měl v prvé části dát představu o očekáváních studentů před výjezdem na mobilitu. Druhá část se soustředila na odpovědi na otázku, zda byla tato očekávání také naplněna, do jaké míry, co nového mobilita studentovi přinesla a zda byl s pobytem spokojený. Cílem dotazníku bylo získat subjektivní názor studenta a zhodnotit úspěšnost mobility z pohledu jejího přímého účastníka. Vzor hodnotícího dotazníku Evaluation form for students ve slovenském, českém a anglickém jazyce je přílohou č. 2a, 2b, 2c tohoto dokumentu. Ukázka hodnocení z pohledu studenta: 15

16 16

17 17

18 18

19 Souhrn hodnocení studentů podle jednotlivých bodů dotazníku přinesl následující závěry: PŘED MOBILITOU před výjezdem na mobilitu studenti většinou očekávali získání nových poznatků, zlepšení jazykových znalostí, seznámení s novým prostředím a jinou formou výuky, poznání odlišné kultury a možnost vyzkoušet svou pracovní zručnost v cizím prostředí. PO ABSOLVOVÁNÍ MOBILITY studenti uvedli, že jejich očekávání se převážně splnila, popřípadě v menší míře částečně splnila. Celkově je však možné konstatovat, i na základě osobních pohovorů se studenty, že jejich očekávání byla naplněna. Další konkrétní otázky: Co jste se podle Vašeho názoru naučili během Vašeho pobytu v zahraničí? Co se Vám podařilo? Účastníci mobility uvádějí, že v průběhu svého pobytu se naučili hlavně: - praktické postupy při absolvování úkolů popsaných ve vzdělávacích jednotkách - lépe se dorozumívat, být samostatný, flexibilní, komunikativní, být platnými členy týmu - vytvářet si nové kontakty (které, podle našich zjištění, nadále udržují) - respektovat zahraniční specifika a odlišnosti Co se Vám naopak nepodařilo? S jakými úkoly jste měli problém se vyrovnat? Studenti přiznali, že v cizím jazykovém prostředí (Rakousko) nedokázali k naprosté spokojenosti prezentovat vlastní odborné poznatky. Co se Vám při studijním pobytu v zahraniční škole nejvíce líbilo? Z odpovědí lze shrnout: systém fungování školy, ochota a přátelské vztahy, zapojení účastníků do koloběhu školy, kvalita stravování, vybavení školy. S čím jste naopak nebyli spokojeni? V této části studenti většinou vyjádřili spokojenost, bez negativních postřehů. Pokud se něco vyskytlo, jednalo se pouze o menší výhrady k rozjezdu pobytu a navázání úvodního kontaktu s učiteli. Hodnocení účastníků mobilit je v celku možné považovat za pozitivní. Vzdor nepatrným výhradám, by studenti využili nabídku zúčastnit se mobility i v budoucnosti, což svědčí o naplnění jejich očekávání. Spokojenost studentů se zapojením do mobilit byla potvrzena i jejich učiteli, kteří s nimi byli v neustálém kontaktu a přinášeli koordinátorovi projektu informace, jak se jim během mobility daří. Zprávy byly vždy pozitivní, ať šlo o kompletní naplnění pracovního programu a výuky nebo volný čas, o jehož charakter a naplánování se postarali učitelé přijímajících škol. Volnočasový program byl povětšinou zaměřen na prohlídku města a okolí, ukázku místních zajímavostí, či aktivity sportovního charakteru. Mobility zahraničních studentů byly obohacením také pro domácí studenty z přijímajících organizací. Nejednou se sami nabídli, že připraví mobilitnímu studentovi program, aby se s ním mohli lépe seznámit a také se něco nového dozvědět. 19

20 Je důležité říci, že díky účasti zahraničního studenta se částečně, a to k lepšímu, změnila i atmosféra v přijímající škole, například v případě bratislavské školy HOST. Domácí studenti se chtěli ukázat před zahraničními, a tak došlo i k jejich většímu zapojení do výuky a vstřícnějšímu vystupování během hodiny. Výrazně tak byla podpořena motivace studentů reagovat na úkoly učitele během vyučování. Účast zahraničních studentů mimo jiné přinesla učitelům přijímajících škol i nečekaně specifickou podporu, která spočívala v potvrzení potřeby vhodně a slušně se do vyučování oblékat. Díky účastníkům mobilit ze škol, kde se vyžaduje školní uniforma, bylo domácím studentům s jejich pomocí snazší vysvětlit, že proti slušnému oblečení není třeba bojovat, jak bývá ve školách u některých jednotlivců zvykem. Zahraniční studenti kromě jiného poukázali také na potřebu ovládání cizích jazyků, kterou následně, po návratu z mobilit v Rakousku, potvrdili i domácí studenti. Z výše zmíněného tak vyplývá, že výměnné pobyty nejsou motivační pouze pro studenty, kteří se jich přímo zúčastní, ale mohou mít (alespoň částečný) pozitivní dopad i na každodenní zaběhnutý řád školy a výuky. Evaluation Grid for sending organization (hodnotící dotazník pro vysílající organizaci; příloha č. 3) Hodnocení jednotlivých aspektů mobility z pohledu vysílající organizace zahrnovalo škálu bodů od 1 (nejnižší hodnota) až po 5 (nejvyšší bodová hodnota). Dotazníky byly připravené v anglickém jazyce a jejich ukázka je přílohou č. 3 tohoto dokumentu. Dotazník se skládal z několika částí: - Kontaktní údaje vysílající organizace (školy), - Hodnocení před mobilitou (příprava mobility), - Hodnocení samotné mobility - Hodnocení specifických organizačních záležitostí 20

21 Ukázka hodnocení z pohledu vysílajících organizací: 21

22 22

23 Vyhodnocení dotazníků bylo zpracované zprůměrováním bodového ohodnocení jednotlivých otázek. Hodnotilo se následovně: 1 - velmi slabé, 5 - velmi dobré. ČÁST A Příprava mobility ( Preparation of mobility ) Otázka 1. Byli učitelé a pedagogický sbor předem informováni o mobilitě? Jak dobře byli informováni? Hodnocení 3, 8 2. Nakolik byli o projektu informováni studenti? 4, Ohodnoťte komunikaci mezi Vámi a koordinátorem mobility (APEL / EDUcentrum) před jejím uskutečněním ( , pošta, telefonický kontakt)? Jak hodnotíte informovanost o projektu (projektový záměr, cíle, obsah projektu) na straně pomocného pedagogického personálu? Do jaké míry byli studenti a učitelé připravení komunikovat v cizím jazyce? 3,3* 4,0 3,8 Průměrná známka části A 3,78 * Výsledná známka je průměrem konkrétních hodnocení, je to také společná známka pro oba koordinátory APEL i EDUcentrum. Nízké hodnocení udávaly zejména české školy směrem ke koordinátorovi EDUcentrum, který se z důvodu pracovní vytíženosti nemohl naplno věnovat organizaci mobilit. ČÁST B Mobilita ( Mobility ) Otázka Hodnocení Jak byste ohodnotili úvodní setkání s přijímající organizací a projektovými partnery? Jak byste ohodnotili přijímající organizaci a zapojení studentů do vyučovacího procesu? Jak byste ohodnotili zvládnutí vzdělávacích jednotek studenty? Jaká byla úroveň komunikace s pedagogickým sborem přijímající organizace v průběhu mobility? 3,5 4,5 4,0 4,5 5. Byla uspokojena očekávání studentů? 4,5 Průměrná známka části B 4,2 23

24 ČÁST C Organizace ubytování, stáž, doplňkový program ( Organization accommodation, board, supplementary program ) Otázka Jak byste ohodnotili přípravu mobility z pohledu zabezpečení ubytování? Jaký je Váš názor na poskytovanou stravu v průběhu mobility? Ako by ste ohodnotili doplnkový (kultúrny) program poskytovaný prijímajúcou organizáciou? Hodnocení 4,7 5 4,75 4. Ako by ste celkovo ohodnotili prijímajúcu organizáciu? 3,75 Průměrná známka části C 4,55 Hodnocení uskutečněných mobilit z pohledu vysílajících organizací je pozitivní, charakterizované hodnocením od 3,5 do 5. Celkové bodové hodnocení se udrželo na úrovni 4,18. To svědčí o všeobecné spokojenosti škol i studentů, kteří se mobilit zúčastnili. Evaluation Grid for receiving organization (hodnotící dotazník pro přijímající organizaci; příloha č. 4) Tento typ hodnocení byl strukturovaný podobně jako dotazník pro vysílající organizace. Byl v něm použit stejný systém bodového ohodnocení a členění na čtyři základní části: - Kontaktní údaje přijímající organizace (školy), - Hodnocení před mobilitou (organize mobility), - Hodnocení samotné mobility (realizace mobility), - Hodnocení specifických organizačních záležitostí 24

25 Ukázka hodnocení z pohledu přijímajících organizací: 25

26 26

27 K vyhodnocení daných dotazníků byl použit stejný princip jako v prvním případě, a to průměrování bodového ohodnocení jednotlivých otázek. (Hodnocení: 1 - velmi slabé, 5 - velmi dobré.) Dotazník je přílohou č. 5 tohoto dokumentu. ČÁST A Příprava mobility ( Preparation of mobility ) Otázka Hodnocení S jakým předstihem jste od vysílající organizace obdrželi informaci o zájmu zúčastnit se mobility? Ohodnoťte komunikaci mezi Vámi a koordinátorem mobility (APEL/EDUcentrum) před jejím uskutečněním ( , pošta, telefonický kontakt)? Jak hodnotíte informovanost o projektu (projektový záměr cíle, obsah projektu) na straně pomocného pedagogického personálu vysílající organizace? 4,3 2,7* 3,7 Průměrná známka části A 3,53 * Výsledná známka je průměrem konkrétních hodnocení, je to také společná známka pro oba koordinátory APEL i EDUcentrum. Nízké hodnocení udávaly zejména české školy směrem ke koordinátorovi EDUcentrum, který se z důvodu pracovní vytíženosti nemohl naplno věnovat organizaci mobilit. ČÁST B Mobilita ( Mobility ) Otázka Hodnocení 1. Jak probíhal běžný den ve škole v průběhu mobility? 3, Jak byste ohodnotili Vaši schopnost zařadit účastníky mobilit do každodenního běhu školy a výuky? Jak probíhala Vaše komunikace s koordinátorem mobility (APEL/ EDUcentrum) v průběhu mobility? Jak byste ohodnotili Vaši kapacitu pro poskytnutí tutora pro mobilitního studenta? 4,8 3,0 4,0 Průměrná známka části B 3,87 27

28 ČÁST C Organizace ubytování, stáž, doplňkový program ( Organization accommodation, board, supplementary program ) Otázka Hodnocení 1. Do jaké míry bylo možné poskytovat studentům denní stravu? 4,6 2. Do jaké míry bylo možné poskytnout studentům ubytování? 4,2 3. Jak byste ohodnotili Vaši schopnost zabezpečit studentům program v jejich volném čase? 4,2 4. Zúčastnili byste se mobility i v budoucnosti? 4,5 Průměrná známka části C 4,37 Hodnocení z pohledu přijímající organizace vykázalo ve srovnání s hodnocením od vysílající organizace širší variabilitu, jeho průměrná známka je na úrovni 3,92. Z výsledku vyplývá zejména nutnost neustálé komunikace s koordinátorem mobility, a to jak v době přípravy, tak během realizace mobility. Přijímající školy relativně příznivě hodnotily svůj vlastní potenciál a schopnosti zrealizovat mobility. V zásadě můžeme konstatovat, že školy hodnotily velmi pozitivně možnost opětovného zapojení do podobné aktivity, jakou byly studentské mobility projektu ECVET Tour II. 28

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Projekty 2004 Česká republika Leonardo da Vinci 2 Obsah: 3 1. Program Leonardo da Vinci...... 4 2. Hodnocení kvality projektů mobility... 5 3. Hodnotící formulář...

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012

Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 Vazby vzdělávání a trhu práce Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných NÚV (NÚOV) v období 2004-2012 1 Obsah Úvod, metodologie... 3 Metodologie... 9 1. Názory zaměstnavatelů

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY Josef Malach ÚVOD Příspěvek vychází z předpokladu, že vysoké školy by měly více usilovat o naplnění své role při zkoumání problematiky výchovy k podnikavosti i při

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová

Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace. Ivana Shánilová Závěrečná zpráva o systému DVPP v oblasti autoevaluace Ivana Shánilová Poděkování Děkuji všem mým kolegům za spolupráci při řešení projektu Autoevaluace PhDr. Martinu Chválovi, Ph.D., PhDr. Karlu Starému,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více