Xerox WorkCentre M15/M15i Stručná úvodní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Xerox WorkCentre M15/M15i Stručná úvodní příručka"

Transkript

1 Xerox WorkCentre M15/M15i Stručná úvodní příručka 604P13320 Konektor podavače Automatický podavač předloh Vodítka pro předlohy Vstupní přihrádka pro předlohy Kryt předloh Přihrádka pro třídění dokumentů Konektor USB Telefonní připojení: EXT. LINKA Paralelní konektor Konektor napájecí šňůry Vypínač Ovládací panel Boční kryt Ruční podavač Přední kryt Zásobník papíru Skenovací modul Výstupní přihrádka Sklo pro předlohy Uvolňovací západka

2 Vítá vás přístroj Xerox WorkCentre M15/ M15i Děkujeme, že jste si vybrali přístroj Xerox WorkCentre M15/M15i. S přístrojem byla dodána následující dokumentace: Stručná úvodní příručka Pokyny pro instalaci Uživatelská příručka Následující stránky obsahují základní informace o hlavních funkcích, které vám pomohou začít s přístrojem pracovat. Pokud budete potřebovat podrobnější informace o kterékoliv z funkcí přístroje WorkCentre M15/M15i, prostudujte si uživatelskou příručku. The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HE ANGLIE 2003 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana podle autorského práva se vztahuje na veškeré formy materiálů a informací chráněných autorským právem a záležitosti s nimi spojené, které v současné době povoluje psané nebo soudcovské právo nebo které budou v budoucnu povoleny, zejména na materiál vygenerovaný ze softwarových programů, který jsou zobrazen na displeji, např. ikony, zobrazení, vzhled obrazovek atd. Xerox, The Document Company, the digital X a veškeré produkty společnosti Xerox uvedené v této publikaci jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation. Uznávány jsou tímto názvy produktů a ochranné známky jiných společností. Strana 2

3 Vybalení 1 Odstraňte plastovou fólii z LCD displeje. Odstraňte veškeré pásky a obalové materiály. Páska Displej 2 Zatáhněte za uvolňovací západku skeneru dole na skenovacím modulu a odemkněte skenovací hlavu. Otevřete zásobník papíru a odstraňte obalový materiál. Skenovací modul 3 Zkontrolujte, že máte následující komponenty: USB kabel Napájecí šňůra Telefonní šňůra (pouze model M15i) Software Uživatelská dokumentace Kazeta s tonerem dodávaná s výrobkem Válec Strana 3

4 Základní informace o ovládacím panelu Pozastavení tisku z PC Kopie/Fax/ Snímání Displej z tekutých krystalů (LCD) Stav úlohy Menu/ Konec Ruční skupina Ruční vytáčení Vymazat/ Vymazat vše Stop Tlačítka funkcí Navigační tlačítka Zobrazení chyb Enter Opětovné vytáčení/ Pauza Rychlé vytáčení Numerická klávesnice Start WorkCentre M15 Pozastavení tisku z PC Menu/Konec Displej z tekutých krystalů (LCD) Vymazat/ Vymazat vše Stop Tlačítka funkcí Navigační tlačítka Zobrazení chyb Enter Numerická klávesnice Start Strana 4

5 Připojení Podle následujících pokynů provedete připojení nezbytná pro instalaci přístroje WorkCentre M15/M15i. 1 Automatický podavač předloh Připojte kabel automatického podavače předloh k portu zvýrazněnému na obrázku a utáhněte postranní šrouby. POZNÁMKA: Pro model M15 je automatický podavač předloh volitelnou součástí. 2 Telefonní šňůra (pouze model M15i) Připojte telefonní šňůru do zásuvky ve zdi a do přípojky pro linku na přístroji. V případě potřeby připojte do EXTERNÍ zásuvky na přístroji záznamník anebo telefon. Strana 5

6 3 USB kabel nebo kabel pro paralelní port UPOZORNĚNÍ: Před připojením kabelu vypněte počítač. USB kabel Připojte USB kabel přímo k počítači. NEBO Připojte kabel pro paralelní port IEEE1284 (v prodeji samostatně). Kabel IEEE1284 (paralelní port) 4 Napájení Připojte napájecí šňůru k přístroji a k zásuvce napájení. Přepněte vypínač do pozice ZAPNUTO ( I ). Na přístroji se zobrazí hlášení WARMING UP PLEASE WAIT... (přístroj se zahřívá, čekejte prosím...). Strana 6

7 Instalace kazety s tonerem a válce 1 Zatáhněte za uvolňovací západku a otevřete boční kryt. 2 Otevřete přední kryt. 3 Vybalte nový válec. Nedotýkejte se povrchu válce. Zasuňte válec do štěrbiny na pravé straně otvoru. Strana 7

8 4 Vyjměte počáteční kazetu s tonerem z obalu. Lehce kazetou zatřepejte, aby se uvolnil toner. Protřepáním kazety zajistíte maximální počet kopií na kazetu. 5 Otočte západku toneru směrem nahoru. Vložte novou kazetu s tonerem do přístroje a zajistěte ji. 6 Otočte západku toneru směrem dolů a zajistěte ji. Zavřete přední a boční kryt. Výrobek se vrátí do klidového režimu. Strana 8

9 Založení papíru 1 Otevřete zásobník papíru. Tlačte na přítlačnou desku, dokud nezapadne na místo. 2 Upravte zadní vodítko papíru podle požadované délky papíru. Vodítko je nastavené na formát A4 nebo 8,5 x 11" v závislosti na tom, v které zemi byl výrobek dodán. LGL FOLIO A4 LTR Pokud chcete do přístroje vložit papír jiného formátu, zvedněte zadní vodítko ze současné pozice a přesuňte ho do požadované pozice. Zadní vodítko 3 Promněte papír mezi prsty a vložte ho do zásobníku. Zásobník papíru má maximální kapacitu 550 listů obyčejného papíru gramáže 80 g/m 2. Strana 9

10 4 Zkontrolujte, jestli je papír pod separátor. Nevkládejte do zásobníku více papíru, než je určeno značkou pro naplnění. Značka pro naplnění Separátor 5 Upravte pozici postranního vodítka - zvedněte páčku a posuňte vodítko tak, aby se dotýkalo hrany papíru. Vodítko nesmí na hranu papíru příliš tlačit. Zavřete zásobník papíru. Strana 10

11 Nastavení jazyka (pouze model M15) 1 Stiskněte tlačítko [Menu/Exit] (Menu/Konec); zobrazí se první menu. Stiskněte tlačítko [Enter]. WorkCentre M15 SYSTEM DATA [paper size...] 2 Pomocí tlačítka přejděte na položku SELECT LANGUAGE (zvolit jazyk). Pomocí navigačních tlačítek a vyberte požadovaný jazyk. Stiskněte tlačítko [Enter]. WorkCentre M15 SELECT LANGUAGE [english] Strana 11

12 Nastavení jazyka a země (pouze model M15i) Stiskněte tlačítko [Menu/Exit] (Menu/Konec); zobrazí se první menu. Pomocí tlačítka přejděte na položku SYSTEM SETUP (nastavení systému). Stiskněte tlačítko [Enter]. Pomocí tlačítka přejděte na položku SELECT LANGUAGE (zvolit jazyk). Pomocí navigačních tlačítek a vyberte požadovaný jazyk. Stiskněte tlačítko [Enter]. Zobrazí se volba COUNTRY (země). SYSTEM DATA [paper size...] SYSTEM SETUP [receive mode...] SELECT LANGUAGE [english] POZNÁMKA: Volba Země neplatí pro Severní Ameriku a Kanadu. Při změně země se vymaže pamět. Strana 12

13 4 Pomocí navigačních tlačítek a vyberte položku [1: YES] (ano), pokud chcete změnit nastavení země, nebo položku [2: NO] (ne), pokud chcete ponechat současné nastavení, a stiskněte tlačítko [Enter]. Pokud jste vybrali položku [1: YES] (ano), vyberte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko [Enter]. V případě potřeby stiskněte tlačítko [Menu/Exit] (Menu/ Konec), a uložte tak příslušné nastavení a vystupte z menu. SELECT COUNTRY? 1: YES 2: NO SELECT COUNTRY [ UK ] Strana 13

14 Nastavení místní identifikace a jména (pouze model M15i) V některých zemích platí zákonná povinnost uvádět na každém odeslaném faxu číslo faxu. Nahoře na každé stránce odeslané z přístroje bude vytištěna identifikace systému, která obsahuje číslo telefonu a jméno (nebo název společnosti). Při vkládání identifikace systému pro přístroj postupujte podle následujících pokynů. 1 2 Stiskněte tlačítko [Menu/Exit] (Menu/Konec); zobrazí se první menu. Pomocí tlačítka přejděte na položku SYSTEM ID (identifikace systému). SYSTEM DATA [paper size...] SYSTEM ID [TELEPHONE...] POZNÁMKA: V některých zemích předpisy nepovolují přístup k místní identifikaci uživatele. 3 Stiskněte tlačítko [Enter]. Zadejte číslo faxu. Pokud již číslo bylo zadáno, bude zobrazeno. Pokud chcete aktuální položku vymazat a zadat správné číslo, stiskněte tlačítko [Clear/Clear All] (Vymazat/Vymazat vše). Jakmile se zobrazí správné telefonní číslo, stiskněte tlačítko [Enter]. FAX: Strana 14

15 4 Na displeji se zobrazí výzva k zadání identifikace. Pomocí numerické klávesnice zadejte jméno nebo název společnosti. ID: KLÁVESA PŘIŘAZENÁ ČÍSLA, PÍSMENA NEBO ZNAKY 1 1> mezera 2 A > B> C > 2 3 D > E > F > 3 4 G > H > I > 4 5 J > K > L > 5 6 M > N > O > 6 Pokud již jméno bylo zadáno, bude zobrazeno. Pokud chcete aktuální položku vymazat a zadat správné jméno, stiskněte tlačítko [Clear/Clear All] (Vymazat/Vymazat vše). Úprava čísel nebo jmen 7 P > Q > R > S > 7 8 T > U > V > 8 9 W > X > Y > Z > > - >, >. > > / > * > # > & > 0 Pokud chcete opravit chybu, posuňte kurzor pod nesprávný znak pomocí tlačítka nebo. Stiskem správného čísla přepište nesprávný znak. Stiskem tlačítka [Clear/Clear All] (Vymazat/Vymazat vše) vymažete všechny znaky. Jakmile bude jméno na displeji správné, stiskněte tlačítko [Enter]. Stiskněte tlačítko [Menu/Exit] (Menu/Konec), uložte příslušné nastavení a vystupte z menu. Strana 15

16 Nastavení data a času (pouze model M15i) Když je přístroj zapnutý a připravený na odeslání faxu, je na displeji zobrazen aktuální čas a datum. Čas a datum se tiskne na všechny odesílané faxy. Při nastavení data a času postupujte podle následujících pokynů Stiskněte tlačítko [Menu/Exit] (Menu/Konec); zobrazí se první menu. Pomocí tlačítka nebo přejděte na položku DATE & TIME (datum a čas). Stiskněte tlačítko [Enter]. Pomocí numerické klávesnice zadejte správné datum a čas. Den = 01 ~ 31 Měsíc = 01 ~ 12 Rok = 00 ~ 99 Hodiny = 00 ~ 23 (režim 24 hodin) = 01 ~ 12 (režim 12 hodin) Minuty = 00 ~ 59 Formát data a času: DD = den MM = měsíc YY = rok HH: =hodiny MM = minuty Jakmile se zobrazí správné datum a čas, stiskněte tlačítko [Enter]. Stiskněte tlačítko [Menu/Exit] (Menu/Konec), a uložte tak příslušné nastavení a vystupte z menu :00 SYSTEM DATA [paper size...] date & time ddmmyy hh:mm POZNÁMKA: Formát hodin lze v nastavení systémových dat nastavit na režim 12 nebo 24 hodin. Strana 16

17 Instalace softwaru Instalace ovladačů a dalšího softwaru umožní tisk z počítače. Před instalací softwaru z CD zkontrolujte, jestli je přístroj WorkCentre M15/M15i zapojený do sítě a připojený k paralelnímu nebo USB portu počítače. POZNÁMKA: Operační systémy Windows 95 a Windows NT 4.0 nepodporují připojení USB. 1 Zapněte počítač a spust te Windows. POZNÁMKA: Pokud se objeví okno pro nový hardware, stiskněte tlačítko Zrušit. 2 Vložte CD s ovladači do mechaniky CD-ROM na počítači. Pokud se automaticky objeví obrazovka Xerox, přejděte ke kroku č. 3. V menu Start vyberte položku [Spustit]. Napište D:\XINSTALL.EXE ( D je písmeno označující mechaniku CD-ROM). Vyberte tlačítko [OK]. Spustit Otevřít: D:\XINSTALL.EXE OK Zrušit Procházet... 3 Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci softwaru. Po instalaci softwaru restartujte počítač. Pokud se CD automaticky nevysune z mechaniky, vyjměte ho po restartu počítače. Strana 17

18 Použití přístroje WorkCentre M15/M15i 1 2 Kopírování Zkontrolujte, jestli je na displeji zobrazeno hlášení READY TO COPY (přístroj je připraven kopírovat). Pokud ne, stiskněte několikrát za sebou tlačítko [Copy/Fax/Scan] (Kopie/Fax/Snímání), dokud se nezobrazí hlášení COPY MODE (režim kopírování), a stiskněte tlačítko [Enter]. Vložte do přístroje předlohy pomocí automatického podavače předloh nebo skla pro předlohy. Vyberte požadované funkce kopírování, zadejte počet kopií a stiskněte tlačítko Start. Tisk Otevřete příslušnou aplikaci a vyberte existující dokument nebo vytvořte nový dokument. Vyberte [Tisk] z nabídky Soubor. Zkontrolujte, jestli je zvolen přístroj WorkCentre M15 Series, a naprogramujte tiskové volby požadované pro danou úlohu. Ve všech dialogových oknech vyberte tlačítko [OK] a vytiskněte úlohu. Stav WorkCentre M15 READY TO COPY 100% 001 % zmenšení/ zvětšení Počet kopií Strana 18

19 3 Odeslání faxu (pouze model M15i) Vložte do přístroje předlohy pomocí automatického podavače předloh nebo skla pro předlohy. Zkontrolujte, jestli je na displeji zobrazeno hlášení FAX. Pokud ne, stiskněte několikrát za sebou tlačítko [Copy/Fax/Scan] (Kopie/Fax/Snímání), dokud se nezobrazí hlášení FAX MODE (režim faxu), a stiskněte tlačítko [Enter]. Aktuální datum 11 - DEC % 15:11 FAX Aktuální čas % použitelné paměti Zvolený režim Vyberte požadované funkce faxu, zadejte číslo faxu a stiskněte tlačítko Start. 4 Snímání předlohy do souboru (pouze model M15i) Vložte do přístroje předlohy pomocí automatického podavače předloh nebo skla pro předlohy. Otevřete aplikaci, kterou využíváte k zachycení snímaného obrazu. Postupujte podle pokynů pro příslušnou aplikaci, nasnímejte předlohu a přeneste ji na počítač. Stav READY TO SCAN POZNÁMKA: Pokud pro snímání použijete software Paperport, aplikace vytvoří samostatný soubor pro každou nasnímanou stránku úlohy. Tyto samostatné stránky lze spojit v rámci aplikace Paperport. Strana 19

20 ControlCentre 5.0 Pomocí programu společnosti Xerox ControlCentre 5.0 je možné nastavit systémová data pro fax, vytvářet a měnit položky telefonního seznamu a prohlížet na počítači informace o nastavení. Program společnosti Xerox ControlCentre 5.0 se instaluje automaticky při instalaci softwaru pro přístroj společnosti Xerox WorkCentre M15/M15i. Přístroj WorkCentre M15 může využívat program ControlCentre 5.0 pouze pro aktualizaci firemního softwaru. Přístroj může plně využívat funkčnost programu ControlCentre Spuštění programu ControlCentre 5.0 Klikněte na tlačítko [Start] na počítači. Z nabídky Programy vyberte [Xerox ] a [ControlCentre 5.0]. Objeví se obrazovka programu ControlCentre 5.0. Strana 20

21 2 Použití programu ControlCentre 5.0 Zvolte příslušnou kartu a naprogramujte požadované volby. POZNÁMKA: Při změně nastavení se přístroj a program ControlCentre 5.0 automaticky aktualizuje podle posledního nastavení provedeného na přístroji nebo v programu ControlCentre 5.0. Z programu ControlCentre 5.0 vystoupíte pomocí tlačítka [Exit] na obrazovce každé z karet. Další informace získáte pomocí tlačítka [Help] (nápověda). Strana 21

22 Další pomoc Pokud potřebujete pomoc, obrat te se na techniky ve středisku Xerox Welcome Center nebo se spojte s místním zástupcem. Pokud nám budete telefonovat, uveďte vždy výrobní číslo přístroje. Poznamenejte si výrobní číslo přístroje do následujícího prostoru: # Pokud potřebujete zjistit výrobní číslo, otevřete pomocí západky boční kryt, a poté otevřete přední kryt. Výrobní číslo se nachází na panelu nad válcem. Telefonní číslo střediska Xerox Welcome Center nebo místního zástupce dostanete při instalaci přístroje WorkCentre M15/M15i. Pro další použití si toto číslo poznamenejte do následujícího prostoru: Telefonní číslo střediska Welcome Center nebo místního zástupce: Xerox Welcome Center v USA: Xerox Welcome Center v Kanadě: XEROX ( ) Strana 22

23 Poznámky Strana 23

24 Strana 24

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

ATEUS - Helios displej

ATEUS - Helios displej ATEUS - Helios displej obj. č. 9135240 Popis Vestavný set ATEUS - Helios displej Vám umožní rozšířit jakoukoliv základní jednotku dveřního komunikátoru ATEUS - Helios o grafický displej, zobrazující telefonní

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Stručný návod k použití. User Guide XT3008CS0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Stručný návod k použití. User Guide XT3008CS0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. User Guide XT3008CS0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Překlad: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Velká Británie

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Xerox WorkCentre C226 Příručka rychlého startu

Xerox WorkCentre C226 Příručka rychlého startu Xerox WorkCentre C226 Příručka rychlého startu Hlavní vypínač Podavač DADF Přední dvířka Ovládací panel Střední rošt Levá boční dvířka Boční vstup Levý rošt x Duplex/obraceč a výstupní rošt Páčka levých

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Verze 1.0 Únor Tiskový stroj Xerox Color C75 Úvodní příručka

Verze 1.0 Únor Tiskový stroj Xerox Color C75 Úvodní příručka Verze 1.0 Únor 2013 2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více