PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Hledání životní vize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Hledání životní vize"

Transkript

1 PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Hledání životní vize

2 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Hledání životní vize pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině. Na základě pilotního ověření mohly být výukové moduly korigovány do finální verze, jejímž výstupem bylo následně vytvoření publikací pro pedagogy a informačních letáků pro děti. Celkem bylo pilotně ověřeno 10 témat lektorovaných u primární cílové skupiny a 10 témat lektorovaných u sekundární cílové skupiny. Pilotní ověřování programu bylo zajištěno zkušenými lektory (tvůrci) programu, kteří byli: Mgr. Dita Prchlíková a Zdeněk Weber. 2. Harmonogram pilotního ověřování Pilotní ověřování probíhalo při realizaci klíčové aktivity Hledání životní vize ve všech zapojených dětských domovech dle předem stanoveného harmonogramu setkání. 1. etapa: od ledna roku 2011 pilotní ověřování lektorovaných témat bylo začleněno do pravidelných workshopů lektorů s cílovými skupinami v zapojených dětských domovech. Lektoři získávali zpětnou vazbu přímo prostřednictvím cílové skupiny. 2. etapa: březen 2011 realizační tým projektu distribuoval mezi pedagogické pracovníky projektu hodnotící dotazníky. 3. etapa: od konce března 2011 do konce října 2011 součástí pilotního ověřování aktivity Hledání životní vize bylo pořádání výukových kempů Hledání životní vize na ekofarmě Třebušín. 3. Plnění indikátorů pilotního ověřování V souladu s monitorovacími indikátory projektu bylo pilotní ověřování realizováno: u 15 pedagogů pracujících s dětmi v dětských domovech (sekundární cílová skupina) a u 75 dětí z dětských domovů v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji (primární cílová skupina).

3 4. Obsah pilotování V projektu není striktně uvedeno, které části výukového modulu mají být pilotovány. Lektorům bylo doporučeno, aby pilotovali klíčové informace modulu. V individuální přípravě se cílová skupina mohla vyjadřovat k dalším kapitolám výukového modulu. Lektorům bylo dále doporučeno, aby byly pilotně ověřeny i části kapitol k samostatné přípravě (cvičení, otázky, testy apod.). V každém případě bylo třeba získávat zpětnou vazbu cílové skupiny primární i sekundární k obsahu modulů a tyto archivovat. 5. Formální požadavky na pilotní ověřování V prezenční formě pilotování bylo naprosto nezbytné, aby byly vedeny prezenční listiny účastníků cílové skupiny, a to primární i sekundární cílové skupiny, které lektorům dodávaly administrátorky projektu před zahájením lektorování. Počet osob cílové skupiny mohl být na počátku odlišný od počtu osob, které pilotování reálně dokončily, lektoři tedy pracovali s rezervou a neustále museli myslet na monitorovací indikátory, které byly v zadání projektu stanoveny. Všechny textové formy z pilotování byly předávány administrátorkám projektu a byly využity při zpracovávání výstupů projektu. 6. Výukový kemp Hledání životní vize popis aktivity Součástí pilotního ověřování v aktivitě Hledání životní vize byl i praktický 3denní výukový kemp v podobě výjezdu do přírodního prostředí ekofarmy Třebušín. Celkem se uskutečnilo 15 výjezdů. Součástí pilotního ověřování bylo: pilotní ověřování materiálů a technik práce využitých při vzdělávání primární i sekundární cílové skupiny; pilotní ověřování instruktážních filmů použitých v modulu; pořizování fotodokumentace; prezenční listiny.

4 Harmonogram výjezdů zapojených dětských domovů: Termín Děts Horní Slavkov Lipová u Šluknova Krompach Ústí nad Labem Střekov Karlovy Vary a Ostrov (1. skupina) Vysoká Pec (1. skupina) Žatec Chomutov (1. skupina KOBY) Česká Lípa Karlovy Vary a Ostrov (2. skupina) Dubá Deštná Chomutov (2. skupina Samuel) Frýdlant Jablonné v Podještědí Vysoká Pec (2. skupina)

5 Program ekovíkendů 1. DEN příjezd účastníků, ubytování, večeře setkání v učebně, pravidla chování na ekofarmě, představení aktivit, společné stanovení pravidel chování, sdílení vzájemných očekávání a priorit večerka 2. DEN budíček, hygiena 8.00 ranní cvičení pro zdraví chi kung v přírodě snídaně 9.45 ranní výuka a program, práce s vizí a nástěnkou vize se zaměřením na konkretizaci a vyjádření, pojmenování, určení kroků v klíčových oblastech života. Bydlení, finanční zajištění, zaměstnání, hodnoty a etika chování, vztahy a sounáležitost, řád dne a sebeřízení, sebevědomí oběd exkurze na ekofarmě, chod ekofarmy, práce na ekofarmě, péče o zvířata, vztah k přírodě, otázky a odpovědi pokračování v práci s vizí, symbolický přechod do nového období života - hra orientovaná na prožití a pochopení klíčových oblastí života, symbolické překročení překážky a hledání přírodního symbolu vlastní samostatnosti (využití přírody) večeře sdílení dojmů a představení symbolů film z USA, český překlad Překročení prahu puberty Hledání vize, dokument o skupině 12 teenagerů, kteří stojí na prahu přechodu k samostatnosti a dospělosti a procházejí programem hledání vize v přírodě; film je plný inspirativních příběhů mladých lidí, pravdy a skutečné inspirace pro účastníky workshopu sdílení dojmů večerka

6 3. DEN budíček, hygiena 8.00 ranní cvičení pro zdraví chi kung v přírodě snídaně 9.45 výuka - pokračování v započatých aktivitách, integrace zážitků, dokončení nástěnky vize, dotazník spokojenosti oběd, společný úklid domu a pokojů, poděkování personálu ekofarmy, poslední kruh rozloučení odjezd 7. Zhodnocení pilotní výuky modulu V první fázi projektu se lektoři zaměřili na navázání raportu a vzájemné důvěry u primární cílové skupiny. Prvním důležitým poznáním se ukázalo, jak málo děti o smyslu a poslání projektu vědí. Lektorům dalo více práce opakovat význam, poslání a smysl projektu, a toto vyjasňovat opakovaně na dalších workshopech. Tím bylo dosaženo větší motivace účastníků a společně byla uznána důležitost témat obsažených ve workshopech. Další překážkou byly zkušenosti účastníků z předcházejících workshopů v jiných (obdobných) projektech. Nejčastějšími reakcemi bylo Je to nuda, ti lektoři se o nás nezajímají, proč jsme se to učili? K čemu to bylo. Bylo to moc dlouhé, bylo to memorování, umělé, neupřímné. Lektoři se setkali s mnoha očekáváními, která předpokládala, že se ve workshopech projektu Budoucnost pro Samuela bude dít to samé, co již prožili. Od začátku se lektorům osvědčilo pracovat s prozkoumáním vlastní lektorské motivace, což děti cítily, společně si ujasnili, že to lektoři s poskytováním pomoci a podpory dětem a pedagogům myslí vážně, a vše postavili na dobrých vztazích s dětmi. Dále bylo důležité od začátku eliminovat zmatek v tom, co je důležité a co se osvědčuje stále. První workshopy se nesli v duchu prohlubování vzájemné důvěry a vyjasňování smyslu projektu, využívala se skupinová cvičení zaměřená na prozkoumání vlastních hodnot a priorit, včetně následné komunikace, a hry zaměřené na sebepoznání. Od začátku bylo je zřejmé, že děti, kterým se odchod z DD blíží (na prahu dospělosti) jsou mnohem více motivované pracovat na své budoucnosti a spolupracovat s lektory. Další důležitou součástí bylo společné vytvoření pravidel chování ve skupině.

7 Jako velmi důležitá se ukázala kombinace lektorské dvojice Muž motivační kouč, lektor a podnikatel, a Žena psycholog, umělkyně a zkušený poradce. Bylo zřejmé, že děti více důvěřují lidem, kteří mají vedle odborného vzdělání také přímé zkušenosti ze života a umí je předávat, myslí to upřímně a jednají na rovinu a s respektem. Po třetím workshopu se lektoři začali orientovat na konkrétní specifická témata, jako jsou osobní životní vize, momentální překážky v životě a zdroje potřebné k jejich překonávání, práce a zaměstnání, hledání zaměstnání, zpracování životopisu, mzdy, brigády a základy finanční gramotnosti, sebeúcta a sebevědomí, víra ve schopnost změnit svůj život a další psychosociální témata. Jako podstatné, a to ve všech zapojených skupinách, se ukázalo klást důraz na soustavnou motivační práci s cílem posílit sebevědomí a sebeúctu u všech jedinců, a to skrze sebeuvědomění si vlastních sil, potenciálu, již dosažených úspěchů a skrze pozitivní zdroje orientované zpětnou vazbou. V oblasti sebevědomí, sebeuvědomění a sebeúcty jsou některé děti v dětských domovech velmi zanedbané. Na tuto myšlenku proto lektoři navázali při výuce pedagogů, kde se orientovali na umění dávat pozitivní zpětnou vazbu, zaměřenou na posílení sebedůvěry a korekce. V některých případech se lektoři rozhodli pro zadávání domácích úkolů, neboť obsahově složitější témata nebylo možné v průběhu jednoho sezení probrat (zaměstnání apod.). 8. Zjištění lektorů související s projektem Na začátku projektu měla většina účastníků velmi malou, nebo žádnou představu o svých krocích po opuštění dětského domova. Během sezení lektoři u více než poloviny účastníků na této představě pracovali. Dnes jsou děti schopné částečně popsat, co by mohlo být jejich budoucností. Někteří již udělali rozhodnutí zůstat v dětském domově a pokračovat ve studiu. Jako vhodný při navazování důvěry/raportu se ukazuje u dětí z dětských domovů partnerský přístup s vědomým udržováním hranic ze strany lektorů, dále s autenticitou chování a mluveného projevu, přizpůsobení se a velká důvěra v potenciální osobní rozvoj účastníků. Nastavení lektorů bylo máš na to, zvládneš to, tvá cesta bude úspěšná atd. Děti se na projekt těšily, především na lektory, ti starší na témata. Děti uváděly velkou důležitost toho, že lektoři jsou muž a žena, a že to jsou externí pracovníci, oceňovaly délku trvání workshopu 2 3 hodiny z důvodu únavy a schopnosti udržet pozornost, někteří

8 z důvodů věku odpovídajících potřeb (kouření, přítelkyně, PC hry, učení se do školy, trénink házené apod.). Děti oceňovaly život v bytech, pociťovaly to jako změnu statusu, doslovně říkali Je mi příjemné říkat ve škole, že jdu domů do bytu, bydlím v bytě. Cítily se dobře a více součástí společnosti, snižovalo se trauma způsobené identitou (dítě z dětského domova). Většina dětí bydlících v bytech zažívá příjemný, ale zároveň šokující objev, tzn. co to všechno obnáší bydlet sám, a procházejí tvrdými a potřebnými zkušenostmi, které jsou součástí jejich vývoje. Velkou práci odváděli pedagogové průvodci, a to především v bytech, při korekci chování dětí ve vztahu k bytu, k spolubydlícím, k spolubydlícím v domě, k penězům a zacházením s nimi, k vaření jídel, k praní a vůbec k celému home managementu. Děti oceňovaly a samy žádaly o výuku podstatných životních témat, velkým přínosem je pro ně otevřenost lektorů a sdílení příkladů ze života lektorů. Bydlení v bytech v kombinaci se vzdělávací a motivační prácí lektorů umožňuje krůček po krůčku zvyšovat adaptibilitu dětí z dětských domovů na realitu normálního života. Dalším zjištěním je překvapující poznání přicházející od dětí o jejich touze nepokračovat v osudu jejich rodičů, ale naopak nasměrovat svůj život co nejsmysluplnějším směrem. Dále děti oceňují přínos dětských domovů a pedagogů průvodců, většina z nich si uvědomuje, že jejich rodina by jim takovou podporu a vzdělání těžko zajistila. Děti potřebují opakovaně slyšet smysl a význam podnikaných aktivit, cíle projektu a smysl her a technik. Ukázalo se jako prospěšné opakovaně pracovat s motivací dětí, jak v rámci projektu, tak v rámci jejich budoucího života. Lektoři doporučují do projektu zapojit více individuálních pohovorů s účastníky. Důležité je zjištění, že většina účastníků má silný návyk nechávat se tzv. vláčet okolnostmi života, proto lektoři zaměřili více pozornosti na posílení vědomí schopnosti tvořit a korigovat svůj život. Osvědčilo se dělat workshopy zážitkovou formou, děti jsou již unavené přednáškami neosobních přednášejících zaměřených převážně na suchou teorii bez vztahu k účastníkům. Výuka v druhé fázi projektu byla uzpůsobena věku, inteligenci a možnostem jednotlivých skupin. Skupiny zapojené do projektu byly různorodé, proto i harmonogram setkávání byl uzpůsoben individuálnímu tempu a potřebám účastníků.

9 9. Zjištění lektorů nesouvisející přímo s projektem Děti, které přijdou do dětského domova v pozdějším věku, mají těžkosti pociťovat sounáležitost vůči dětskému domovu a novým kamarádům (kolektivu), proto mohou působit jako rebelové. Se sounáležitostí k dětskému domovu souvisí i přijetí hodnot, pravidel, norem chování, učením se novým schopnostem a adaptace na prostředí. Lektoři se opakovaně setkávali s těmito případy dětí prožívající averzi vůči sounáležitosti k dětskému domovu, a tedy ke všemu, co s tím souvisí. Slovo musíš, se kterým se tyto děti nejčastěji setkávají, nepodporuje jejich začlenění a oni sami mají těžkosti zvládnout tuto situaci. Pedagogové průvodci, kteří zastávají i další roli v dětském domově (např. jako vychovatelé, sociální pracovníci nebo ředitelé), mají často znevýhodnění, jejich role Pedagoga průvodce je poznamenána historií vzájemného vztahu. Lektoři proto doporučují v navazujícím projektu zaměřit se na historii vztahu účastníků a budoucího pedagoga průvodce. Pokud v tomto vztahu panují špatné dojmy, budoucí spolupráce nebude úspěšná. Děti z dětských domovů umístěných ve městech mají výrazně větší povědomí o fungování běžného života, lépe se orientují v životě, mají alespoň mlhavou představu o své budoucnosti. 10. Návrhy na zlepšení Lektoři doporučují věnovat delší a důkladnější pozornost přípravě dětí před vstupem do projektu. Umožnilo by to méně pracovat s motivací a více se věnovat konkrétním tématům. V navazujícím projektu lektoři doporučují návštěvu realizačního týmu či samotných lektorů v dětských domovech za účelem uskutečnění motivačního workshopu pro potenciální účastníky, diskuze s potenciálními účastníky a dobrovolné rozhodování účastníků o vstupu projektu. Při výběru spolupracujících dětských domovů je důležité dbát na skutečnost, aby v nich žily děti v adekvátním věku vhodným pro projekt, tzn. věk účastníků od let. Pro děti ve věku mezi let je tento druh práce a použité metody nejefektivnější, samozřejmě je co dát i mladším dětem, ale vyžaduje to jiný přístup k výuce. Některé děti opouštěly dětský domov v průběhu realizace projektu, což lektoři nepovažovali za prospěšné. Do budoucna je potřeba popřemýšlet, jak snížit riziko fluktuace cílové skupiny na minimum.

10 11. Spolupráce lektorů a pedagogů průvodců Jako velmi užitečná se ukázala spolupráce lektorů s pedagogy průvodci. Pedagogové referovali a sdíleli své dojmy z pedagogické činnosti a lektoři dávali návrhy na zlepšení, popřípadě na další postup. Konkrétně společně řešili například častý problém pedagogů průvodců, že je děti neposlouchají, nedělají, co se po nich chce. Pedagogům proto bylo doporučeno začít pracovat více s partnerským přístupem a jasně vymezenými hranicemi. Lektoři dále posilovali vzdělávání v asertivní komunikaci. Ukázalo se, že někteří pedagogové se věnovali v komunikaci nepodstatným věcem a informacím, tím ztráceli respekt a schopnost řídit skupinu. Většina workshopů s pedagogy probíhala tak, že v první části řešili společně s lektory aktuální témata a téma minulé, pedagogové byli plní dojmů a otázek, které bylo potřeba vyjasnit společnou respektující komunikací. V další části workshopu se pak lektoři věnovali konkrétním tématům workshopu a klasické výuce témat s cvičeními. Důležitým tématem workshopů se stala prevence syndromu vyhoření, zájem opakovaně přicházel přímo od pedagogů průvodců. Díky každodenním zkušenostem lektorů při práci s lidmi a dospívajícími hledajícími práci, mohli lektoři adekvátně poradit a doporučit cesty ke změnám. Jako důležitý se ukázal motivačně koučující přístup, o který pedagogové projevovali opakovaně zájem. Konkrétní výsledky lze spatřovat ve změně vnímání pedagogů průvodců a jejich celkovém přístupu ke vzdělávání dětí. Lektoři pedagogům předávali opakovaně inspirativní nápady a techniky, jak s dětmi pracovat, a především, jaký přístup zvolit. Šlo o přístup založený na hodnotách, akceptaci, respektu, společném cíli, zdravé osobní hranici, trpělivosti, motivaci. Důležitým výsledkem je podpora pedagogů v jejich komunikaci s účastníky projektu. Pedagogové o správnosti své práce někdy pochybovali, pravidelnými konzultacemi a upřímným sdílením docházelo k posílení sebedůvěry pedagogické práce a ke korekci neefektivní komunikace. Většina pedagogů používala na začátku projektu korektivní komunikaci zaměřenou na chyby a porušení pravidel, začínali komunikovat až tehdy, když docházelo k vychýlení. Díky lektorské činnosti dospěli lektoři k dialogu založenému na poskytování pozitivní zpětné vazby a upozorňování na úspěšné krůčky účastníků. Pozitivní zpětná vazba je bohužel stále něco neobvyklého a děti ji potřebovaly získávat, jinak se těžko orientovaly v tom, co je správné a co je špatné. Věděly, co je špatně, ale co je dobré, z toho nebyly schopny odvodit.

11 12. Vyjádření realizačního týmu projektu Lektoři po zkušenosti s realizací výukových kempů Hledání životní vize na ekofarmách doporučovali více víkendových výjezdů, které by prohlubovaly znalosti cílové skupiny zážitkovou formou. Na základě doporučení lektorů proto došlo v posledním monitorovacím období k navazujícím aktivitám rozšiřujícím témata modulu Hledání životní vize: 1. Byl zaměstnán lektor environmentální výchovy, který prohluboval znalosti primární cílové skupiny v oblasti environmentálního vzdělávání a zároveň se podílel na realizaci víkendového výukového kurzu s názvem Psychosociální výcvik. 2. Byla zaměstnána kariérová poradkyně, která prohlubovala znalosti cílové skupiny v oblasti přípravy na budoucí povolání, přípravy pro vstup na trh práce a orientaci cílové skupiny v možnostech vzdělávacího systému ČR. Kariérová poradkyně se rovněž podílela na realizaci víkendového výukového kurzu s názvem Kariérové poradenství. 3. Byla zaměstnána lektorka pracovněprávních vztahů, která prohlubovala znalosti primární cílové skupiny v oblasti pracovněprávních vztahů a pracovního práva. 4. Byla zaměstnána psycholožka, která rozvíjela psychologická témata modulu Hledání životní vize při vzdělávání pedagogů a poskytovala zpětnou vazbu na práci pedagogů formou Bálintovských skupin. 5. Byla uskutečněna jednodenní exkurze do Podkrušnohorského domu lidového umění, kde se cílová skupina seznámila s historií řemesel a osobně si mohla vyzkoušet práci tkalce, tradičního výrobce hraček, svíček, vonných pytlíčků a mnohé další.

12 13. Úvodní a závěrečné mapování cílové skupiny Úvodní a závěrečné mapování cílové skupiny prováděla Mgr. Karolina Homolová, která v projektu pracovala jako supervizor, následně jako speciální pedagog. Důležité informace k mapování: 1. Závěrečné mapování proběhlo oproti úvodnímu mapování jen se třemi dotazníky Skríninkový dotazník a Žebříček hodnot, které cílová skupina vyplňovala bezprostředně po vstupu do projektu. A dotazník Postojové škály, který byl přidaný nově. 2. Závěrečného mapování se účastnila pouze primární cílová skupina děti, které jsou v projektu od začátku, tj. mohl být sledován komplexní dopad všech klíčových aktivit projektu. S výsledky mapování byly zapojené dětské domovy seznámeny při závěrečném workshopu projektu dne Testové baterie úvodního mapování: Testové baterie závěrečného mapování: 1. Skríninkový dotazník 1. Skríninkový dotazník 2. Žebříček hodnot 2. Žebříček hodnot 3. Sny a přání 3. Postojové škály 4. Dotazník sociální opory 5. Vysněné povolání, přání a nápady 6. Hierarchie hodnot 7. Co chci v životě zažít

13 Vážíme si spolupráce všech zapojených pracovníků. Realizační tým projektu Budoucnost pro Samuela 2012

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro pedagogy

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro pedagogy Výukový program Ekonomická gramotnost verze pro pedagogy OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název projektu 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner 2. Popis projektu 2.1 Cíle projektu 2.2 Zapojené

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro děti

Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro děti Výukový program Ekonomická gramotnost verze pro děti OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název projektu 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner 2. Popis projektu 2.1 Cíle projektu 2.2 Zapojené dětské

Více

Výukový program Hledání životní vize. verze pro děti

Výukový program Hledání životní vize. verze pro děti Výukový program Hledání životní vize verze pro děti OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název projektu 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner 2. Popis projektu 2.1 Cíle projektu 2.2 Zapojené dětské

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 8. 2009 Datum ukončení realizace 31. 1. 2012 Partneři projektu Další vzdělávání

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 CHARAKTERISTIKA KARIÉRNÍHO CENTRA MU Cílem působení Kariérního centra Masarykovy univerzity je směrovat jeho vývoj

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014

Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014 Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014 01 Program včasné péče V červenci a srpnu skupinové aktivity dle harmonogramu projektu neprobíhaly (včasná péče probíhala pouze individuální formou), v září a říjnu aktivita

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY VE VTOS/VV

SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY VE VTOS/VV SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY VE VTOS/VV v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků

Odborná konference k projektu Gemini Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků Odborná konference k projektu Gemini 25.10.2016 Liberec Jméno přednášejícího: Ing. Kateřina Maršíková Název příspěvku: Představení prvotních výsledků analýzy GEMINI, kariérové poradenství DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 30.6.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink

BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink BSAA Praha, s.r.o. Poradenství Školení Koučink Cílové skupiny Senioři Sbory pedagogů Malé a střední podniky Pedagogické sbory Motto: Spojte příjemné s užitečným Lázeňský vzdělávací pobyt Koncepce Jednoduchý

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč

Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Mentoring nebo jen hodnocení? aneb co, jak, kdo a proč Saša Dobrovolná, 11. června 2014 Dobrý večer O čem to dnes bude? TÉMA mentoring ve vzdělávání CO? - informovat o mentoringu JAK? - seznámit, jakým

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více