Cesta k úspěchu podle Napoleona Hilla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta k úspěchu podle Napoleona Hilla"

Transkript

1 Č PŘEDSTAVIVOST Č tvrtým ukazatelem na cestě k úspěchu je představivost. Představivost nesmí chybět žádnému úspěšnému člověku. K zapojení představivosti nepotřebujete dobré vzdělání. Používat představivost znamená využívat staré myšlenky k vytváření nových plánů, jako když se nový dům staví ze starých cihel. Jednou jistý mladý muž čekal s tácem v rukou ve frontě v bufetu, aby si mohl nabrat jídlo. Při postupování v řadě začala jeho představivost pracovat a on si pomyslel: Proč by nemohl vzniknout samoobslužný obchod s potravinami? Lidé by přicházeli, sami plnili své košíky zbožím a platili při odchodu. Pak si pronajal malý obchod a pokusil se tam svůj nápad uskutečnit. Dnes vlastní obchody v desítkách amerických měst. Jeho myšlenka samoobslužného obchodu, který šetří čas a peníze všem zúčastněným, z něj učinila boháče. Podívejte se okolo sebe a zamyslete se, jak byste mohli využít představivost ve svůj prospěch. Cenným se může stát například nápad, jak zvládnout více práce v kratším čase, popřípadě rada ostatním, jak by mohli svoji práci zefektivnit. Každá myšlenka, která pomůže ušetřit čas a pracovní sílu, má vyčíslitelnou hodnotu. Mějte to na paměti a neustále pátrejte po způsobech, jak ušetřit čas, protože právě taková cesta vede k úspěchu. Nyní se podívejme na jih Spojených států, kde se pěstuje bavlna. Lidé zde neužitečná semena bavlny dlouho zahazovali nebo je vršili na velké hromady. Jejich likvidace je stála hodně peněz.

2 40 Cesta k úspěchu podle Napoleona Hilla Jednoho dne okolo nahromaděných semen procházel jistý mladík. Pár jich vzal do hrsti a jedno rozdrtil v zubech. Zjistil tak, že semeno je plné oleje. Nabral si plechovku plnou semen a zkusil je drtit kladivem. Rozdrcená semena pak nasypal do sáčku, ze kterého začal vymačkávat olej. Posléze vyšlo najevo, že se olej hodí na spoustu věcí a že vymačkaná semena jsou zároveň vhodným krmivem pro dobytek. Tento mladík skvěle zužitkoval svou představivost. Zjistil, že semena, která farmáři vyhazovali, jsou ve skutečnosti nejcennější částí rostliny. Začal od nich semena odkupovat a vyrábět z nich olej a krmivo pro dobytek. Jeho objev z něj učinil boháče. Dnes už semena bavlny schraňují všichni. Představivost tohoto mladého muže měla hodnotu každoročních milionových zisků. Každý nápad, jak něco běžně pokládaného za odpad přeměnit na cenný produkt, je výsledkem úspěšného zapojení představivosti. Možná, že i vy byste mohli pomocí představivosti zamezit plýtvání, případně vymyslet způsob, jak někomu z vašich spolupracovníků ušetřit čas. Pokud se vám k tomu podaří nalézt vhodnou příležitost, posunete se na cestě k úspěchu o pořádný kus dál. V Kalifornii na pobřeží Tichého oceánu vzniklo město. Jeho stavitelé se je snažili postavit tak blízko oceánu, jak jen to bylo možné. Město se rozrůstalo tak dlouho, až pokrylo veškeré území, které měli jeho obyvatelé k dispozici. Na jedné straně stál vysoký kopec, který shlížel na širý oceán. Na kopci nebylo možné stavět, protože byl příliš strmý. Na úpatí kopce se nacházelo rovné podloží, to však bylo po většinu času zalité vodou z oceánu. Místo tak bylo pro jakoukoli výstavbu příliš vlhké. Nikdo toto území nepovažoval za hodnotné, protože na něm nemohly vyrůst žádné stavby. Jednou se zde ale objevil člověk s velkou představivostí. Vystoupil na vrchol kopce a shlédl dolů na plochu, která byla pokryta stojatou vodou. V tom okamžiku začala jeho představivost pracovat. Jelikož se tento muž

3 Představivost 41 naučil využívat představivost ve svůj prospěch, spatřil něco, čeho si mohli všimnout i lidé žijící v tomto městě, pokud by bývali sami zapojili představivost. A tak se muž vydal za majitelem onoho nízko položeného vodou zalitého území a za malou částku je od něj koupil. Pak zašel za majitelem kopce, který také levně odkoupil. Pak nakoupil dynamit, vyhodil kopec do povětří a hmotou z něj vyplnil bažinu. Z nevyužitelného území tak vznikly krásné parcely a plocha vhodná k zastavění se nyní nacházela i tam, kde dříve stával kopec. Tomuto člověku s velkou představivostí se vhodným vyrovnáním pozemku podařilo během pár měsíců vydělat spoustu peněz. Rozhlédněte se po místě, kde pracujete. Pokud zapojíte svou představivost, nepochybně přijdete na vhodné změny, díky kterým by bylo možné ušetřit čas a práci. Napadne vás, jak byste se mohli vypořádat se zadanými úkoly v kratším čase, nebo se vám podaří vymyslet, jak za stejnou dobu udělat více práce. Taková zlepšení vydělají peníze vám i vašemu zaměstnavateli. Nikdo nezíská vliv a nedosáhne trvalého úspěchu, pokud se nepřestane obviňovat za své chyby a selhání. Představivost patří mezi nejdůležitější témata probíraná v této knize právě díky ní se můžete na cestě k úspěchu posunout skutečně daleko. Budete-li při práci zapojovat představivost, úspěch se brzy dostaví. Před několika staletími objevil chudý námořník díky své představivosti nový kontinent. Jednalo se o nejvýnosnější využití představivosti v dějinách lidstva. Oním námořníkem byl Kryštof Kolumbus. Ze španělských břehů pohlížel na vody Atlantiku a představoval si, že na druhé straně se musí nacházet pevnina. Dostal k dispozici tři menší lodě a vydal se s nimi po pevnině pátrat. Nepodařilo se mu k ní doplout během prvního dne, během prvního týdne, ba ani během prvního měsíce, přesto stále pokračoval dál.

4 42 Cesta k úspěchu podle Napoleona Hilla Nakonec se mu skutečně podařilo tři malé lodě ke břehům nového kontinentu dopravit. Výsledkem Kolumbovy představivosti bylo založení nejlepší, nejsvobodnější a nejbohatší země světa, země, kde si každý může dovolit vlastní bydlení, kde každý, kdo chce pracovat, pracovat může a kde každý smí věřit, čemu chce, a uctívat Boha způsobem, jaký je mu vlastní. V zemi, odkud Kolumbus přišel, nic takového možné nebylo. I náš svobodný život v dnešní Americe je plodem Kolumbovy představivosti. Je dost možné, že na vaši představivost už žádné nové kontinenty nečekají, existuje však spousta způsobů jak přispět k dalšímu rozvoji země, ve které žijete. Před téměř dvěma tisíci lety se v jedné staré zemi narodilo dítě. Jeho rodiče byli tak chudí, že si nemohli dovolit vlastní dům, a jejich potomek se narodil ve chlévě. Později získal pouze nejzákladnější vzdělání. Jeho rodiče nebyli bohatí, měl jenom hrstku přátel. Nedostávalo se mu tolik volnosti jako nám, protože lidé tehdy žili ve větší nesvobodě než dnes. Když bylo chlapci dvanáct, začal využívat svou představivost. Viděl mezi sebou lidi, kteří se jeden ke druhému nechovali správně. Viděl, že světu chybí laskavost a svoboda. Vytvořil proto kolem sebe malé seskupení lidí, možná první svého druhu na světě. Mělo právě dvanáct členů. Když chlapec dospěl, stal se z něj vynikající kazatel. Jeho kázání byla prostá a snadno srozumitelná právě takové ostatně velké věci bývají. Tento skvělý kazatel se po celý život snažil vysvětlit lidem, že jedinou skutečně důležitou věcí v životě je štěstí. Tvrdil, že štěstí dosáhneme pouze tehdy, pokud se budeme snažit šťastnými učinit druhé. Hrstka nevědomých mužů tohoto kazatele zajala a odsoudila k smrti ukřižováním, jeho myšlenky se jim ale zadupat nepodařilo. Nikdo nebyl schopen zastavit šíření hlubokého poselství o pravdě a spravedlnosti pro všechny bez výjimky. Dnes se k jeho odkazu hlásí miliony věřících, mezi které možná také patříte. Pokud je tomu tak, určitě si vybavíte jeho nejslav-

5 Představivost 43 nější kázání Kázání na hoře, které je obsaženo v Bibli v Evangeliu podle Matouše. V tomto kázání zazněla i slavná věta: Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Jedná se bezpochyby o následováníhodné pravidlo. Za dva tisíce let od jeho vyslovení je ještě nikdo neporušil, aniž by při tom přišel k úhoně. Když se ve svých myšlenkách obracíte k velikému kazateli Ježíši Kristu, nezapomínejte na poselství, které po celý život zvěstoval lidem a podle kterého je nejdůležitější věcí na světě štěstí. Mějte na paměti, že štěstí dosáhneme pouze tehdy, pokud se budeme snažit šťastnými učinit druhé. Jednoho dne se jistý mladý muž vydal na voru po proudu řeky Mississippi. Byl to mladík z nuzných poměrů narozený ve srubu s podlahou z udusané hlíny. V New Orleans si všiml bílého muže, který prodával černé muže a ženy jako otroky. V tu chvíli jeho představivost začala pracovat. Měl dojem, že prodávat lidi jako otroky není správné. Jeho představivost mu říkala, že prodávat ve svobodné zemi muže a ženy je špatné. Uplynulo mnoho let a tento muž stanul v čele svojí země. V Bibli si čítával o proslulém kazateli narozeném ve chlévě a dobře si pamatoval jeho slavnou větu Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Cítil, že prodej otroků se neshoduje s Ježíšovým poselstvím, a rozhodl se proto učinit otroctví v Americe přítrž. Jeho okamžik nadešel, když si jej americký lid vyvolil za svého prezidenta. Tehdy mohl prodeji barevných lidí do otroctví vlastním přičiněním zabránit. Svým činem nám Abraham Lincoln, muž celoživotně usilující o to, aby jeho země zůstala nejsvobodnějším místem na zemi, ukázal příklad hodný následování. Lincoln věřil, že všichni máme nárok na spravedlnost. Věřil, že bychom se k sobě měli chovat upřímně a vždy říkat pravdu. Věřil, že bychom se měli v každodenním životě držet zlatého pravidla a řídit se jím na ulici, v obchodech, zkrátka všude, kde se lidé setkávají. Lincoln byl naším nejlepším

6 44 Cesta k úspěchu podle Napoleona Hilla prezidentem. Domníval se totiž, že každý člověk v Americe má právo být svobodný, že každý člověk má právo sklízet plody své práce, ať už je bílý, nebo černý. A věřil také, že každý, kdo se řádně chová, má právo na ochranu ze strany svého státu. Snažte se používat svou představivost. Třeba vás dovede až k činům, jimiž se zapíšete do dějin po boku dalších nesmrtelných osobností, které za svého života vybočily z průměru.

Lidé nejvíce litují toho, že promarnili svůj život. Že neudělali, co chtěli. Ne

Lidé nejvíce litují toho, že promarnili svůj život. Že neudělali, co chtěli. Ne Lidé nejvíce litují toho, že promarnili svůj život. Že neudělali, co chtěli. Ne toho, že dělali chyby. Proto je tato knížka věnována všem, kteří po něčem touží. Lidem, jenž mají své velké sny. Plány, ambice,

Více

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT

BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT BOHATÝ TÁTA RADÍ, JAK INVESTOVAT Co, kam a jak bohatí investují a chudí ne Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY Otcova rada do investování Před lety jsem se zeptal bohatého táty: Jakou

Více

10 DOVEDNOSTÍ STRATEGICKÉHO PODNIKATELE

10 DOVEDNOSTÍ STRATEGICKÉHO PODNIKATELE 10 DOVEDNOSTÍ STRATEGICKÉHO PODNIKATELE Proč je 90 % manažerů a podnikatelů unavených a mají pocit, že výsledky neodpovídají úsilí? Jak se přestat trápit a najít v práci pohodu? Jak si díky emailu a internetu

Více

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely.

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely. APOŠTOL VÍRY Smith Wigglesworth 1859-1947 Bennie Blount Ministries International This work is in the Public Domain. Copy Freely. Tato kniha je MAJETEK VEŘEJNOSTI. Kopírujte volně. www.bennieblount.org

Více

Vím o Vás, že jste zcestovala celý svět. Ano, jste Francouzka, ale zajímalo by mne, jak francouzsky se cítíte po všech těch letech v zahraničí?

Vím o Vás, že jste zcestovala celý svět. Ano, jste Francouzka, ale zajímalo by mne, jak francouzsky se cítíte po všech těch letech v zahraničí? KLÍČEM JE NAJÍT ROVNOVÁHU MEZI SYMPATIÍ A RESPEKTEM 6. 9. 2004 Povídavá, veselá, zcestovalá a zamilovaná do lidí a hektického života To je jen několik charakteristik, které vytanou na mysli, když myslím

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

Náskok díky nápadu. FinBob je mnohem více než jen další finanční portál. Společnost BSF a.s. v letošním roce spustila několik

Náskok díky nápadu. FinBob je mnohem více než jen další finanční portál. Společnost BSF a.s. v letošním roce spustila několik Jakým způsobem chce BSF ještě více prohloubit vztah s klienty? Jedním z hlavních nástrojů je právě osobní finanční portál Finbob. Díky tomu, že klient si zde může sledovat své portfolio, může být v elektronickém

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce 2003, k volné

Více

Svědectví z kázání Davida Hogana.

Svědectví z kázání Davida Hogana. FUEGO DE DIOS Svědectví z kázání Davida Hogana. Dočtete se o mocném probuzení mezi horskými kmeny v Mexiku, které trvá dodnes. Také se dočtete, že toto probuzení je výsledkem vytrvalého hledání Božího

Více

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší?

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší? 1 2 BOHATÝ TÁTA CHUDÝ TÁTA DÍL DRUHÝ CASHFLOW KVADRANT Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor... Který kvadrant je pro vás nejlepší? Robert T. Kiyosaki Sharon L. Lechter Z anglického

Více

Dr. Norman W. Walker: Omládněte

Dr. Norman W. Walker: Omládněte Internetová adresa: www.zdravinadlani.cz Dr. Norman W. Walker: Omládněte Překlad: MUDr. Božena Žižková 1. Nikdy nejste tak staří, abyste nemohli omládnout V podstatě jste vlastně to, co jíte a jste tak

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Dr. Norman W. Walker: Omládněte

Dr. Norman W. Walker: Omládněte Internetová adresa: www.knihykestazeni.zde.cz Dr. Norman W. Walker: Omládněte Překlad: MUDr. Božena Žižková 1. Nikdy nejste tak staří, abyste nemohli omládnout V podstatě jste vlastně to, co jíte a jste

Více

Šest principů emocionálně zdravé církve. 2.část. Odstranění vlivu minulosti. Stát nahý v mrazivém větru

Šest principů emocionálně zdravé církve. 2.část. Odstranění vlivu minulosti. Stát nahý v mrazivém větru Šest principů emocionálně zdravé církve 2.část Odstranění vlivu minulosti V emocionálně zdravých sborech lidé chápou, jakým způsobem jejich minulost ovlivňuje jejich současnou schopnost milovat Krista

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006 Povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné milosrdenství. A se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí v propasti mého milosrdenství. Deníček

Více

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více

Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009

Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009 Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009 Preambule Anonymních alkoholiků Anonymní Alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný

Více

V Y S T Ě H O V A L C E

V Y S T Ě H O V A L C E O S U D Y Č E S K É H O V Y S T Ě H O V A L C E aneb SNAHA A OBĚTAVOST - PÁDY, ZLOBA A NENÁVIST Copyright Jiří Pancíř 2013 Se souhlasem autora upravil Lubomír Sazeček 2 Motto Vše je pomíjivé, a bylo toho

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i navěky." Židům 13:8

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i navěky. Židům 13:8 1 Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i navěky." Židům 13:8 Semone (Mlčící) Zlomený a vylitý Cesta Korejce s Ježíšem Ki Dong Kim V podání Jimi Millera Biblické citace jsou uvedeny podle Starého zákona

Více

STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965

STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965 STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965 Page 1 of 19 WILLIAM MARRION BRANHAM Stydět se za Něho kázáno v Jeffersonville 11.7.1965 Protože tam bylo povstání, nemohl jsem kázat.

Více

OSHO - O základních lidských právech

OSHO - O základních lidských právech OSHO - O základních lidských právech Obsah OSHO - O základních lidských právech...1 01) Deklarace: Ne lidská práva ale hypokracie...1 02) Lidská práva pro nového člověka...19 03) Všeobecná deklarace lidských

Více

15 SKVĚLÝCH TIPŮ, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT JEDNODUCHÉ A VYZKOUŠENÉ METODY A STRATEGIE PRO BUDOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO PODNIKU HNED OD ZAČÁTKU.

15 SKVĚLÝCH TIPŮ, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT JEDNODUCHÉ A VYZKOUŠENÉ METODY A STRATEGIE PRO BUDOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO PODNIKU HNED OD ZAČÁTKU. 15 SKVĚLÝCH TIPŮ, JAK ZAČÍT POUŽÍVAT JEDNODUCHÉ A VYZKOUŠENÉ METODY A STRATEGIE PRO BUDOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO PODNIKU HNED OD ZAČÁTKU. SPECIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ: Informace v této publikaci byly napsány s cílem pomoci

Více

ANTOLOGIE TEXTŮ K HOSPODÁŘSKÝM DĚJINÁM

ANTOLOGIE TEXTŮ K HOSPODÁŘSKÝM DĚJINÁM ANTOLOGIE TEXTŮ K HOSPODÁŘSKÝM DĚJINÁM Sestavili: Klára Fabianková, Petr Chalupecký a Zdenka Jeřábková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Národohospodářská fakulta Antologie textů k hospodářským dějinám Sestavili:

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Zákazníci v osobním vlastnictví

Zákazníci v osobním vlastnictví Kapitola 1 Zákazníci v osobním vlastnictví Začíná být děsivě očividné, že naše technologie převyšuje naši lidskost. - Albert Einstein Zákaznická věrnost Jak zvýšit počet zákazníků a udržet si je ZEPTEJTE

Více

VELKÁ ATRAKCE: VYVÝŠENÝ KRISTUS

VELKÁ ATRAKCE: VYVÝŠENÝ KRISTUS VELKÁ ATRAKCE: VYVÝŠENÝ KRISTUS napsal Reuben Archer Torrey 1856 1928 A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32 Nedávno bylo v jedné upoutávce na nedělní večerní bohoslužby v jednom

Více

BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ

BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ BOHATÉ DITĚ, CHYTRÉ DÍTĚ Jak zajistit dítěti dobrý finanční start ROBERT T.KIYOSAKI Sharon L. Lechter PRAGMA HODKOVIČKY M Obsah Úvod První díl První kapitola Druhá kapitola Třetí kapitola Čtvrtá kapitola

Více