Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU"

Transkript

1 STŘELA ZÁŘÍ číslo Zpravodaj Obecního úřadu v Postřelmově Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Na zasedání dne zastupitelstvo obce mj. schválilo: rozpočtové opatření č. 2 obce Postřelmov na rok 2012, přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na zajištění akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Postřelmov, bezúplatný převod lokálního biokoridoru K 1-2 a K 2-R v k. ú. Postřelmov od Ministerstva zemědělství ČR do majetku obce (výsadba stromů a keřů kolem hraniční strouhy), realizaci projektu Fotbalový stadion Postřelmov, změnu podmínek pro koupi nemovitosti budovy č. p. 10 v k. ú. Postřelmov. Usnesení zastupitelstva obce ze dne je zveřejněno na úřední desce OÚ. POPLATKY ZA ROK 2012 název poplatku výše splatnost poplatek za komunální odpad na II. pol ,- Kč/osoba do úhrada vodného a stočného za I. pololetí 2012 do Číslo účtu obce Postřelmov: /0800 ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY OÚ Pondělí a středa: 8.00 hod hod hod hod. Mimo uvedené úřední dny budou záležitosti občanů řešeny po předchozí dohodě s pracovníkem OÚ. 1

2 ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU Místo zpětného odběru elektropřístrojů a zařízení u kotelny v ulici Závořická, bude otevřeno ve čtvrtek 6. a 20. září 2012 od hod. do hod. V tyto dny zde mohou pouze občané Postřelmova odevzdat i velkoobjemový nebo nebezpečný odpad. Jde o bezplatnou službu. POZOR, nebude odebírána stavební suť a jiné odpady ze staveb! Občané jsou povinni dbát pokynů pracovníků obce a svozové firmy. SVOZ PLASTŮ Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude proveden v úterý 4. září 2012 od 6.00 hod. Žluté pytle s plasty a oranžové pytle s tetrapaky uložte vedle popelnic. PET láhve je nutné předem slisovat (např. sešlápnutím) z důvodu zmenšení objemu. Žluté i oranžové pytle je možno bezplatně obdržet na obecním úřadě. OTEVŘENÍ HROBKY BUKŮVKŮ U příležitosti Dne Evropského dědictví bude v sobotu 8. září od hod. do hod. a od hod. do hod. zpřístupněna hrobka Bukůvků z Bukůvky. POSTŘELMOVSKÉ HODY SE KONAJÍ V NEDĚLI 23. ZÁŘÍ 2012 Při této příležitosti Vás sbor dobrovolných hasičů Postřelmov srdečně zve k příjemnému posezení, které se koná v sobotu 22. září od hod. v areálu hasičské zbrojnice. Máme pro Výs zajištěno bohaté občerstvení: opékané sele makrely točené pivo alko, nealko nápoje burčák Srdečně Vás zvou pořadatelé. UPOZORNĚNÍ Žádáme procházející občany v ulici Pod Lipami kolem břehu potoka o udržování pořádku na veřejných prostranstvích v této lokalitě. Plastové láhve, sáčky, papírové kapesníky, krabičky od cigaret, plechovky atd. znečišťují tuto lokalitu. (Ing. Olga Kubišová předsedkyně komise životního prostředí) POSTŘELMOV - ZAJÍMAVOSTI OBCE Publikaci autorky Hany Pavlíkové si můžete zakoupit v pokladně OÚ Postřelmov za cenu 30 Kč. 2

3 OPRAVA TEXTU V srpnovém zpravodaji Střela byl vytisknut příspěvek, ve kterém jsme Vás seznámili s chronologickým pořadím farářů a administrátorů v Postřelmově od roku Při psaní čtyřstrany textu jsem se dopustil několika chyb a překlepů, za což se občanům i autorovi příspěvku J. Brožovi omlouvám a děkuji za pochopení, Luděk Nevoral. Správný text je uveden tučně. Oprava str. 6 - Chronologické pořadí farářů a administrátorů v Postřelmově od roku KOSIČIUS Jiří PUBLUS Valentýn Norbert Kozlovice ve Slezku JAGOŠ Bedřích Lipov, okres Hodonín Oprava str. 8 kaplani v Postřelmově: 1972, REICHEL František penzista Postřelmov, Lipník nad Bečvou, MOST PŘES ŘEKU MORAVU V červnovém zpravodaji loňského roku jsme seznámili čtenáře Střely s historií železobetonového obloukového mostu na silniční komunikaci III./3703 přes řeku Moravu, který byl z důvodu špatného stavu na podzim loňského roku odstraněn. Na jeho místě byl postaven nový most, který je tvořen prostým polem z ocelových parapetních nosníků se spřaženou železobetonovou dolní mostovkou a veřejným chodníkem na konzolách, uložený na masivních železobetonových opěrách. Práce byly započaty v srpnu 2011 a stavba mostu byla dokončena koncem května 2012, kdy začal sloužit svému účelu. Dílo bylo zkolaudováno 12. července Správce mostu: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Zhotovitel stavby: SDS EXMOST spol. s r. o. Brno Délka přemostění: 22,6 m v kolmé a 22,775 m v šikmé ose Délka nosné konstrukce: 25,54 m Délka mostu: 33,026 m Šíře mostu: 11,670 m Výška mostu nad terénem: 5,66 m Ocelová konstrukce byla vyrobena společností VÍTKOVICE - MACHINERY GROUP v roce (L. N.) KONTAKTY OÚ POSTŘELMOV Starosta obce - Jaroslav Nimrichtr Pokladna, poplatky, pohledávky, správa hřbitova - Anna Heclová Investice, ÚP, správ. činnost na úseku ŽP a komunikací - Marcela Peksová Věci veřejnoprávní, pozemky obce - Luděk Nevoral Ekonomika, účetnictví - Marcela Nimrichtrová Matrika, evidence obyvatel - Jana Kolářová Správa majetku, provoz kotelen - Jiří Ospálek FAX Hlášení poruch - vakuová kanalizace Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická

4 OSOBNOSTI POSTŘELMOVA KOPP Karel ( Police, Šumperk) Učitel, kulturní pracovník, kronikář, starosta Postřelmova Narodil se v Polici u Úsova v rodině rolníka Karla a Josefy Koppových. Po vychození měšťanské školy v Lošticích absolvoval v roce 1905 učitelský ústav v Poličce. Učit začínal v Klopině, odkud přešel do Sudkova a poté na menšinovou školu do Úsova. Od roku 1910 vyučoval ve Veleboři a 16. září 1912 začal učit na národní škole v Postřelmově. Další vzdělání na učitelském ústavu v Olomouci mu umožnilo přejít v roce 1920 na tehdy personálně budovanou postřelmovskou měšťanskou školu. Zde převzal školní kroniku, kterou vedl do roku 1929 a poté s přestávkami v letech 1930 až 1933, 1937 až 1938 a později od roku 1944 do roku Jeho organizační schopnosti dokládají jeho několikerá jmenování prozatímním ředitelem školy. Poprvé se tak stalo po odchodu ředitele Františka Neubauera v únoru 1928, podruhé po odchodu ředitele Karla Homoly v roce 1931 a nakonec převzal správu školy od Vincence Pešáka v roce Už po příchodu do Postřelmova se zapojil do veřejného života v obci, byl činný v sokolském hnutí a po dlouhá léta byl starostou postřelmovského Sokola, předsedal místní školní radě a vedl obecní spořitelnu. Jeho autorita a obliba mezi občany ho vynesly ve volbách v roce 1928 do křesla starosty obce. Tak jako vedl žáky k hospodárnosti, pečoval o pořádek ve finančních a majetkových záležitostech obce. Po zvolení starostou začal psát obecní kroniku, v níž stručně zaznamenal léta 1918 až 1928 a poté ji vedl až do roku Starostenský úřad předal v roce 1931 svému kolegovi učiteli Oskaru Doleželovi. V roce 1933 začala výstavba nové budovy obecní spořitelny na místě staré sokolovny, na jejímž zajišťování se významně podílel. V srpnu 1937 převzal Karel Kopp správu obecné a měšťanské školy v Postřelmově a s jeho jménem je spojena další důležitá stavební akce v obci, výstavba nové školní budovy započatá v roce Ve funkci ředitele, jímž byl od 23. května 1938, otevíral novou školu 4. září Po okupaci pohraničí byl v roce 1939 na udání ředitele německé obecné školy Herberta Teufla vyšetřován vedle Bohumila Ballona a Josefa Hustého na úřadovně gestapa v Šumperku. V tomtéž roce musel funkci ředitele předat novému řediteli německé i české školy Floriánu Schenkovi. Pod vedením německých ředitelů prožil těžkosti války. 5. května 1945 se opět ujal vedení školy. Rychlá konsolidace poměrů na škole přispěla k obnově řádného vyučování, tolikrát předtím narušovaného válkou. Karel Kopp odešel na zasloužený odpočinek za změněných politických poměrů v roce K jeho zásluhám o výchovu mladé generace a správu školy i v kritických obdobích náleží zásluhy o rozvoj obce, a to nejen o výstavbu veřejných budov, ale i o rozvoj veřejného života v Postřelmově a o zachování historie obce v postřelmovských školních a obecních kronikách. Karel Kopp zemřel (Z. D.) 4

5 KULTURA V OBCI Poděkování Dne proběhlo v areálu Restaurace U Kevina Sportovní odpoledne pro děti. Tato akce byla věnována Klubu nemocných cystickou fibrózou a celkový výtěžek činil Kč. Děti si prošly několika úkoly a za jejich splnění byly odměňovány malými dárečky a občerstvením. Maminky se mohly nechat nalíčit, dětem se tvořily barevné účesy a tatínci zápolili v rytířském souboji. Akci zpestřilo vystoupení dětí z MŠ Postřelmov, taneční skupiny Intro a Miniintro a mažoretek ze ZŠ Postřelmov. Hřebem celého odpoledne bylo vystoupení kouzelníka pana Michala Janzy, na které se děti velice těšily. Celým odpolednem nás provázel skvělý pan Jan Hajduk. Děti si také mohly namalovat a vyrobit svůj vlastní větrník (symbol nemocných CF) a odnést si ho domů jako památku na celou akci. Chtěla bych tímto velice poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli finanční částkou, věcnými dary, svými výtvory, které se mohly zpeněžit, dále pak velký dík patří vystupujícím, přátelům a rodině, kteří pomáhali s organizací a přidali ruku k dílu bez nároku na honorář a také děkuji všem, kteří přišli a strávili tento slunný den s námi a tím podpořili dobrou věc. Děkuji a příští rok uspořádáme druhý ročník. Za Klub nemocných CF Petra Blaháčková KINO ZÁŘÍ Líbáš jako Ďábel Středa v 18:15 hod. Komedie, přístupné od 13 let, Česko, 2012, 113 min., režie: Marie Poledňáková Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová, Milan Šteindler, Jiří Langmajer, Petr Nárožný, Tereza Kostková, Nela Boudová a další. Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází autorka a režisérka Marie Poledňáková s volným pokračováním úspěšné komedie. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše Sněhurka a lovec Středa v 18:15 hod. Dobrodružný, akční, fantasy, drama, USA, 2012, 126 min., režie: Rupert Sanders Hrají: Kristen Steward, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Ian McShane, Bob Hoskins, Sam Spruell, Toby Jones, Eddie Marsan, Ray Winstone, Nick Frost a další. Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc než Disneyho film. KNIHOVNA - Vyhodnocení cestopisné soutěže Výhercem cestopisné soutěže o Brazílii se stala paní Stanislava Bártová. Knižní cenu převzala na jevišti před vystoupením brazilského souboru. Gratulujeme a přejeme hezké chvilky s KNIHOU. 5

6 KURZY a KROUŽKY KD ve školním roce 2012/2013 JÓGA s Jitkou Čulíkovou Zápis a informační schůzka proběhne v úterý v hod. v malém sále KD. FLÉTNA - Gabriela Kubíčková Informační schůzka proběhne v pátek v hod. v klubovně č. 3. Počet míst je omezen. Přednost mají stálí žáci. Výuka bude zahájena dle rozvrhu hodin. Platba bude probíhat 2x ročně a na pololetí činí 800 Kč. VÝTVARNÝ A KERAMICKÝ KROUŽEK - Jitka Skálová a Vladimíra Grauová Zápis proběhne ve čtvrtek hod. v atelieru KD. Výuka bude zahájena ve čtvrtek v hod. Platba bude probíhat 2x ročně a na pololetí činí 450 Kč. SCÉNICKÝ TANEC MINIINTRO - Lenka Hajduková Zápis proběhne ve středu v hod na malém sále. Výuka bude zahájena ve středu v hod. Platba bude probíhat 2x ročně a na pololetí činí 200 Kč. Mimo uvedenou platbu si děti přispívají dle potřeby na výrobu kostýmů. MATEŘSKÉ CENTRUM BUDULÍNEK Je určeno pro děti do 3 let s doprovodem dospělých. Centrum můžete navštívit v KD každou středu a čtvrtek od 9.00 do hod. Poplatek na dítě je 20 Kč hotově. CVIČENÍČKO PRO DĚTI A RODIČE s cvičitelkou Evou Hoplíčkovou Zápis proběhne v pondělí od do v knihovně. Výuka bude zahájena v pondělí v hod. v tělocvičně. Zapsat se mohou pouze děti starší 2 let. Platba bude probíhat 2x ročně a na pololetí činí 200 Kč. Folklorní soubor MARKOVIČKA - Drtilová Libuše Zápis proběhne v úterý v hod. v malém sále KD. Způsob úhrady kurzů a kroužků: hotově na pokladně OÚ bankovním převodem na účet /0800, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel rodného čísla odpovědného zástupce Termíny plateb: 1. pololetí - splatnost do pololetí - splatnost do Přihlášky do kroužků jsou závazné a od září si je můžete vyzvednout v kulturním domě a v pokladně OÚ. Školné se nevrací. (Zdena Hrachovinová) 6

7 MINIGALERIE NA VERANDĚ - OHLÉDNUTÍ Výstava fotografií ZDENKA HERMANNA Vernisáž se uskuteční v pátek v hod. Tato výstava se koná k 15. výročí úmrtí postřelmovského fotografa. Úvodní slovo pronese MUDr. Miroslav Macek. FOLKLOR Miladě Grulichové (Květiny, zelenina), Ing. Martinu Urbánkovi (Zelenina), Jaroslavu Osladilovi (Obchod pro dům a zahradu), a Petře Mikuláštikové (Restaurace Na Špici). SPORT TJ POSTŘELMOV ODDÍL KOPANÉ Výsledky utkání okresního přeboru mužů: Postřelmov Libina 2 : 3 ( Jáně, Pospíšil) Dubicko Postřelmov 6 : 0 Postřelmov Loštice B 0 : 1 Dne jsme u nás v kulturním domě přivítali hosty ze země tropických pralesů daleké Brazílie. Mohli jsme potěšit oko pohledem na krásné barevné kostýmy a seznámit se s lidovými brazilskými tanci. Tanečníci a hudebníci ze souboru ZABELÉ prezentovali oblasti Montes Claros, Jequitinhonha Valley, Januária, San Francisco, Janaúba a další. Hosté velmi ocenili připravené občerstvení. Proto bychom také rádi poděkovali sponzorům, kteří přispěli ovocem a nápoji k milému přivítání souboru Zabelé: V září bude okresní přebor mužů pokračovat těmito zápasy: Neděle Písařov Postřelmov 16,30 hod. Sobota Postřelmov Hrabišín B 16,30 hod. Sobota Postřelmov Loučná n. D. 16,00 hod. Sobota Obědné Postřelmov 16,00 hod. Sobota Postřelmov Rovensko 16,00 hod. Zahájen bude okresní přebor mladších žáků: Neděle Postřelmov Lesnice 13,00 hod. Sobota Rovensko Postřelmov 14,00 hod. Neděle Postřelmov Jedlí 10,00 hod. Sobota Postřelmov Loštice 10,00 hod. (Zdena Hrachovinová) Přijďte povzbudit naše mužstva. (J. N.) 7

8 INZERCE KURZY ANGLIČTINY PRO VEŘEJNOST ZŠ POSTŘELMOV ZAČÁTEK 11. ZÁŘÍ 6-9 OSOB VE SKUPINĚ Bližší informace: Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, IČ Redakční rada: šéfredaktor Mirka Nezbedová, příspěvky Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov; měsíčník Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na připomínky a náměty zasílejte na: nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na 8

ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod.

ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod. Zpravodaj obce Postřelmov ČERVEN 2015 číslo 6 STŘELA ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov. Program

Více

EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ

EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ STŘELA Zpravodaj obce Postřelmov ZÁŘÍ 2015 číslo 9 Aktuálně EXOTIKA V POSTŘELMOVĚ Kdo by se rád někdy nepodíval na Nový Zéland? Do tajuplné země, kde se natáčel legendární Pán prstenů. A koho by nepřitahovalo

Více

STŘELA ŘÍJEN číslo 10 30. 9. 2012

STŘELA ŘÍJEN číslo 10 30. 9. 2012 STŘELA ŘÍJEN číslo 10 30. 9. 2012 Zpravodaj Obecního úřadu v Postřelmově ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE se koná v pondělí dne 22. 10. 2012 v 17. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov.

Více

STRELA. Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově. ĆERVEN - číslo 6 26. 5. 2009. Informace z obecního úřadu

STRELA. Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově. ĆERVEN - číslo 6 26. 5. 2009. Informace z obecního úřadu ĆERVEN - číslo 6 26. 5. 2009 ˇ STRELA Zpravodaj obecního úřadu v Postřelmově Informace z obecního úřadu Zasedání zastupitelstva obce Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 22. 6. 2009 v 17.00

Více

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny 2015 červen č. 6 Uzavírky ve městě / str. 3 Školní akce / str. 8 Sport / str. 14 15 Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny Pokračujeme v našem seriálu, ve které představujeme

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto.

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto. VydáVá město Brušperk Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky Leden 2015 www.brusperk mesto.cz Všem našim občanům přeji úspěšný start do nového roku 2015, spokojenost,

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2013 OBČANÉ PARDUBICKÉHO KRAJE V ROCE 2012 ODEVZDALI 2 245 TUN ELEKTROODPADU Pardubice, 28. 2. 2013 OBYVATELÉ PARDU- BICKÉHO KRAJE

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ

www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2011 Ú V O D N Í S L O V O M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka máme tady prázdniny a čas dovolené, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI l. března 2004 ZDARMA ročník 13/číslo 51 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Setkání seniorů Ve středu 28. ledna odpoledne patřily sály

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem

Více

Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, 17. května 2015

Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, 17. května 2015 ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 červenec srpen 2015 Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, 17. května 2015 Žehnání nového zásahového vozidla JSDH Tvarožná, 7. června 2015 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce

Více

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN 2013 www.brusperk mesto.cz Vážení občané, v sobotu 16.

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 3. ročník č. 1 / březen 2014 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 3. ročník č. 1 / březen 2014 www.smrzice.cz V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci v kulturním domě posezení s manželkami jako poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA F F SRPEN 2013 Obsah Mezinárodní odborné symposium v Příboře 4. a 5. srpna 2013 Z jednání rady města Optimalizace řízení Městského úřadu Příbor Město Příbor má schválený Tržní řád

Více