POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH"

Transkript

1 POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH (Podklad ke cvičení č. 9) 1. Důležité informace o Ruské federaci a její ekonomice Zahraniční obchod ČR s Ruskou federací Přímé zahraniční investice ČR v Ruské federaci Kulturní zvláštnosti Rusů v obchodním jednání Milé kolegyně, milí kolegové, v rámci předmětu 2MO301 jsme se rozhodli pracovat s případovými studiemi na významné a zajímavé exportní a investiční destinace pro ČR. Tato studie je věnována Rusku (Ruské federaci, RF), které je podle Exportní strategie ČR pro (vypracovávané Ministerstvem průmyslu a obchodu, MPO, a schvalované vládou) jednou z prioritních zemí pro český export. 1 Na RF připadá cca 5 % českého zahraničního obchodu a v řadě let až 40 % dovozu ropy a ropných produktů a 2/3 až 75 % dovozu plynu do ČR. Tento materiál obsahuje podrobné čísla a statistiky, které běžně nenajdete v české literatuře. Doufáme, proto, že pro vás bude zajímavý nejen ke čtení, ale i jako podklad k následné diskuzi na hodině. Materiál obsahuje také informace k aktuální situaci a k sankcím uvaleným na RF. Otázky k diskuzi: Po prostudování materiálu a provedení případného vlastního výzkumu (denní tisk, BusinessInfo.cz apod.) z pozice české firmy zkuste zodpovědět na následující otázky: 1. Posuďte ekonomický vývoj a stav ekonomiky Ruské federace v letech Nakolik podle Vás obchod s RF je pro ČR výhodný? Jedná se opravdu o perspektivní zemi pro český vývoz? Berte v úvahu dlouhé období. 3. Jak podle Vás ovlivnil vzájemný obchod ČR a RF vstup RF do WTO v r. 2012? 4. Jaká je komoditní struktura vzájemného obchodu ČR a RF? Je spojena s určitými riziky? 5. Co je podle Vás lepší: vyvážet do nebo investovat v RF? Jaká je zkušenost velkých českých firem? Ve skupinkách navrhněte možnou strategii vývozu / investice do ČR pro fiktivní průmyslový podnik (výrobek, región, částka) s přihlédnutím k možnostem státní podpory vývozu v ČR, ruské podpory investic a kulturních zvláštností ruských podnikatelů. Můžete používat kterékoli podklady a znalosti včetně webových stránek ČEBu, EGAPu, MPO / BusinessInfo.cz a CzechTradu. 1 Celkově Strategie určuje 12 prioritních zemí Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam; a 25 zájmových zemí Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 1

2 1. Důležité informace o Ruské federaci a její ekonomice Rusko (rusky Rossija, Россия ), dalším oficiálním názvem Ruská federace ( Rossijskaja fěděracija, Российская федерация»), RF, je Největší zemí světa z hlediska rozlohy (17,1 mil. km 2 ), má tudíž velké zásoby přírodních zdrojů, mj. nerostných surovin, ropy, zemního plynu, dřeva, pitné vody atd.; 9. největší zemí podle počtu obyvatel (143,3 mil. v r. 2013, údaje Rosstatu, spolu s Krymským poloostrovem se jedná o cca 146,1 mil.); 55. zemí z hlediska úrovně lidského rozvoje (hodnota indexu 0,788 v r. 2013, tzv. vysoká úroveň rozvoje, srovnatelné s Bulharskem a Rumunskem, též Saúdskou Arábií); Zařazováno mezi deset největších ekonomik světa a představuje zhruba 2 3 % světového HDP (údaje Světové banky, 2012); V r byla 3. největším příjemcem a 4. největším vývozcem přímých zahraničních investic, PZI, ve světě (údaje UNCTADu, 2014); 2. největším světovým vývozcem ropy po Saudské Arábii a největším vývozcem zemního plynu, 3. největším vývozcem uhlí a světovém lídrem ve výstavbě jaderných elektráren, cca 37 % trhu (Služby EIA a CIA USA); Je hospodářsky nejvyspělejší a jednou z nejdynamičtějších zemí regionů Společenství nezávislých států, SNS, a také z jednou ze zemí světa s největším hospodářským potenciálem: spolu s Brazílií, Indií, Čínou a Jižní Afrikou, v r zahrnována bankou Goldman Sachs a dalšími zdroji do skupiny BRIC / BRICS; 2 Je od 22. srpna r členem WTO po letech vyjednání. Struktura ruské ekonomiky (vybraná odvětví): Tab. č. 1: Tvorba HDP RF podle vybraných odvětví ekonomické činnosti, stálé ceny r. 2008, % A Zemědělství (bez rybolovu) 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4% B Rybolov 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% C Těžba nerostných surovin 11% 13% 11% 9% 10% 10% 10% D Zpracovatelský průmysl 19% 20% 19% 18% 17% 17% 17% E Výroba a distribuce elektřiny, plynu a vody 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% F Stavebnictví 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% G Velkoobchod a maloobchod 16% 17% 19% 20% 21% 21% 21% H Pohostinství 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% I Doprava a komunikace 10% 9% 10% 9% 9% 9% 9% J Finanční činnost 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6% K Operace s nemovitostmi, pronájem atd. 10% 9% 10% 11% 12% 12% 12% L Státní správa, sociální pojištění a související činnosti 7% 7% 6% 5% 6% 5% 5% M Vzdělávání 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% N Zdravotnictví a doprovodné služby 5% 4% 4% 3% 4% 3% 3% O Jiné sociální, komunální a jiné služby 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% P Přidaná hodnota domácností 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Poznámka: Agregace na základě ruské odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKVED). Stálé ceny Zdroj: Rosstat; vlastní zpracování. 2 RF je také nejmenší a hospodářsky nejvyspělejší zemí BRIC a druhou nejmenší zemí BRICS. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 2

3 Specifika a problémy ruské ekonomiky v 21. století: 1) Stále relativně nízká konkurenceschopnost průmyslových výrobků, mj. na zahraničních trzích, z důvodu nízké produktivity práce, nedostatku pokročilých výrobních technologií a know-how ve zpracovatelském průmyslu, opotřebení výrobních kapacit (cca 46,8 % s koeficientem obnovy 6,6 % ročně v r. 2007) a zatím stále málo efektivní vládní politiky podpory domácích výrobců, mj. v oblasti monetárních opatření: přístupu k úvěrům, výše měnového kurzu apod. Situace se však dlouhodobě mění. 3 2) Z toho stále trvající závislost na vývozu přírodních zdrojů, mj. ropy, plynu, kovů a rud a dříví; u nichž je RF významným světovým exportérem (v průměru tyto skupiny činily cca 83,1 % celkového exportu země v letech , údaje Rosstatu). 4 Hlavním vývozním partnerem je přitom EU (nad 70 % exportu zmíněných komoditních skupin). Plánuje se diverzifikace směrem Asie (Čína, Japonsko). Vývoz Ruska se podílí na HDP cca 30 %. 3) Též závislost na dovozech hotové produkce (v průměru dovoz výrobků chemického průmyslu, strojírenství a zařazovaných do skupiny ostatní průmyslové zboží činil cca 64,1 % celkového importu země v letech dle Rosstatu). Hlavním dovozním partnerem RF je rovněž EU (podíl na importu nad 50 %). 5 Podíl dovozu na HDP Ruska je však méně než 30 %. Ruská vláda podporuje substituci importu domácí výrobu, mj. v automobilovém průmyslu (výroba / montáž). 6 4) Dlouhodobá závislost na přílivu zahraničního kapitálu, mj. přímých zahraničních investic (PZI), které jsou hlavním zdrojem modernizace a rozvoje ruské ekonomiky od konce XIX. Století (s výjimkou období socialismu). Hlavními investory v RF jsou země EU (nad 75 % stavu PZI, Kričevskij a Inozjemcev, 2009, str 48). 7 Z toho cca 50 %, stejně jako v případě Číny, je repatriace ruského kapitálu ze zahraničí. Rusko je také dlouhodobě významným investorem a investiční destinací ve světe, patří mezi TOP 10 hráčů (v r místo). 5) Relativně vysoký stupeň celní ochrany průměrná výše cel činila v r 2009 cca 10 % (vážený průměr, údaje WTO), což bylo nad průměrem zemí BRICS (7,4 %) a výraz- 3 Na základě vlastního pozorování autora v současné nicméně roste vývoz ruských výrobků s nižší přidanou hodnotou, mj. skla a nábytku, prostřednictvím mezinárodních sítí, např. IKEA, a high-tech výrobků (ruský texet plánoval výrobu v Pardubicích v r. 2013). K úspěšným ruským podnikům v IT sektoru patří např. Kaspersky Lab, 4. největší světový prodejce antivirového softwaru (podle společnosti IDC) působící ve 200 zemích a územích světa a vyhledávač Yandex (ruská obdoba Google, 60 % tamního trhu) expandující se do Turecka. Největší ruská banka Sberbank v r patřila mezi TOP 10 bank v Evropě (je přítomna v ČR, sídlo: Praha), automobilka GAZ expanduje do Turecka. 4 Kričevskij a Inozjemcev (2009, kapitola 2) uvádějí, že ruský těžební průmysl se dlouhodobě potýká s nedostatkem geologického průzkumu (je odkázán na velké mezinárodní firmy podle odhadů ekonomů až z cca 70 %) a mj. se zpomalením temp růstu těžby ropy po r (z 7,7 % 10,8 % na počátku nového milénia, na 2,1 % v letech 2006 a 2007 a 1,2 % v r dle Rosstatu). 5 V této souvislosti se dokonce ruskými ekonomy, např. Kričevským a Inozjemcevým (2009), a Aganbegjanem (2010), používá pojem substituce domácí výroby dovozy, neboť kvalitnější a levnější zahraniční zboží má tendenci vytěsňovat domácí produkci, což se zejména posílilo před světovou krizí kvůli relativní vysoké domácí inflaci (cca 11,4 % v letech ) a posilujícímu kurzu rublu vůči USD (z 31,35 RUB/USD v r na 24,85 RUB/USD v r. 2008). 6 Příkladem úspěšné substituce je továrna Volkswagen Group v Kaluze, Kalužská oblast (montáž vozů značek Audi, Škoda Fabia a Octavia od r. 2008, ročně vozů) a výrobní kooperace Škoda Auto s automobilkou GAZ v Nižním Novgorodu, Nižněnovgorodská oblast (montáž Škoda Yetti od r. 2011, od r Octavia, v Rusku neprodávanější model). 7 Stav PZI v ruské ekonomice je nadprůměrný oproti skupině BRICS, avšak stále nižší oproti zemím střední a východní Evropy (v letech cca 24,8 % HDP oproti cca 21,0 % u BRICS a 52,6 % u skupiny V4, tj. ČR, SR, Maďarska a Polska; údaje UNCTADu). Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 3

4 ně převyšovalo průměr rozvinutých zemí (např. EU 3,2 %, USA 2,1, % a Japonsko 2,7 %). 8 Vstup RF do WTO v srpnu r však vede ke snížení celní a jiné ochrany, která se do r má snížit o 30 %, zejména v případě automobilového průmyslu, také se uvažuje o liberalizaci zakládání poboček bank atd. 6) Relativně velký podíl státních zásahů do ekonomiky (tzv. quasi tržní hospodářství, též státní kapitalismus), mj. významná role ministerstev a státních podniků, podpora velkých firem, což vede k vyšším transakčním nákladům státní správy; do určitý míry nedokonalá nezávislost soudů a zakořeněná do ekonomiky, tzv. systemická korupce. 9 7) Velký počet nedokonale konkurenčních trhů (monopolů a oligopolů), zejména v těžebních a komunálních odvětvích a na místní úrovni (často se jedná o ovládané státem podniky), 10 stále nižší efektivita ruského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (FAS) oproti vyspělým zemím, méně průhledné veřejné zakázky atd. 8) Vyšší míra inflace (přírůstky indexu spotřebitelských cen, CPI v letech činily cca 10,76 % ročně dle Rosstatu, od r nižší, cca 6 7 %). Někteří ruští ekonomové navíc uvádějí, že aktuální struktura spotřebního koše CPI plně neodráží růst cen, který je ve skutečnosti rychlejší. V současné době se mj. jedná i o růst mezd (cca 38,32 % ročně, dle Rosstatu). Od propuknutí krize míra inflace se však stabilně pohybuje pod 10 % (ibid.). 9) Relativně slabý bankovní sektor podíl poskytnutých bankovních úvěrů na HDP činil v letech v RF v průměru 28,6 % oproti 97,0 % v zemích BRICS, 54,7 % u zemí V4 (ČR, SR, Maďarska a Polska), 139,4 % u EU, 226,3 % u USA a 313,7 % u Japonska (údaje Světové banky, 2012), což vede k vysoké ceně úvěrů a představuje překážku mj. pro rozvoj firem. 11 V současné době role bankovního sektoru roste. Největší ruské banky jsou Sberbank, VTB, Gazprombank, Alfabank, Bank Rossija atd.). V Rusku jsou též přítomny Raiffeisenbank, Unicredit, Socité générale, GE Moneybank a PPF (Home Credit). Existuje také česká Evropsko-ruská banka, a.s. 10) Existence relativně velké šedé ekonomiky cca 48,6 % oficiálního HDP v letech (130. místo z 151 v r dle Světové banky). Podíl šedé ekonomiky se podle řady odhadů v průběhu let snižoval (dle MF v r činil 20 %) Dovozními cly jsou v RF většinou chráněna odvětví s nízkou konkurenceschopností, mj. automobilový průmysl. Kromě toho země uplatňuje i vývozní cla na přírodní zdroje a zemědělskou produkci. Z tohoto a jiných důvodů (byrokracie apod.) počet zaměstnanců ruské celní správy činí cca 80 tis. osob. Podle rešerše Kričevského a Inozjemceva (2009, str. 58) jedná se o druhou největší celní správu světa. 9 Podle průzkumu Transparency International RF se z hlediska míry korupce umístila v r na 127. místě z 177 (dle hodnoty indexu vnímání korupce, angl. Corruption Perception Index, CPI). Korupce v Rusku podle OECD se dlouhodobě spíše snižuje (v r RF se umístila na 143. místě z 182). Skutečná míra korupce však může být poněkud nižší, neboť do CPI se zahrnují i v SNS a Asii rozšířené dárky (alkohol, bonboniéry, květiny atd.). Jedná se nicméně o dlouhodobý problém Ruska. 10 Monopoly a oligopoly na základě rešerše Kričevského a Inozjemceva (2009, str. 76) v r byly mj. RUSAL (100 % výroby hliníku), Rosněfť, LUKOIL, TNK-BP a Surgutněftěgaz (dohromady 73 % těžby ropy), SUEK a skupina Evraz (cca 63 % těžby uhlí), NLMK, MMK, Severstal a skupina Evraz (dohromady podíl na těžbě černých kovů nad 50 %), GAZPROM (85 % těžby, téměř 100 % dopravy a 100 % vývozu zemního plynu), Evrocement Group (39 % výroby cementu) atd. 11 Kričevskij a Inozjemcev (2009) a Aganbegjan (2010) uvádějí, že ruské nefinanční podniky využívaly úvěry domácího bankovního sektoru k financování pouze % svých investic před světovou krizí. Velké společnosti zakládají vlastní banky za účelem samofinancování Gazprombank (GAZPROM), Petrokommerc (LUKOIL), Surgutněftěgazbank (Surgutněftěgaz), Zenit (Tatnefť) apod. Nejrozšířenějším způsobem financování velkých ruských firem jsou ale dluhopisy v cizí měně, tzv. eurobondy. 12 Příkladem ruské šedé ekonomiky je tzv. dvojitá mzda (též mzda v obálce) u malých a středních podniků, kdy zaměstnanec pobírá dvě finanční částky nižší oficiální mzdu, z níž jsou odváděny daně, sociální a zdravotní pojištění; a zvlášť mimomzdový příplatek (šedou část). Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 4

5 11) Existence sociálních a dalších problémů, mj. nižší podíl sociálních výdajů na HDP v porovnání se zeměmi EU (cca 15 % HDP v r. 2007, nárůst v letech na 20 % za prezidenta Medveděva), nerovnost rozdělení příjmů ve společnosti (Giniho koeficient 0,417 v r. 2011, kde 0 dokonale rovnoměrné a 1 dokonale nerovnoměrné rozdělení; údaje CIA) a nutnost reforem důchodového systému 13 (v r byl založen Fond národního blahobytu, jehož účelem je mj. financování schodku důchodového systému z nadbytečných příjmů z vývozu ropy a zemního plynu) ) Významné regionální rozdíly, což mj. vyplývá z nerovnoměrného rozložení HDP a PZI mezi regiony; viz statistiky CB RF a Rosstatu a tabulku č. 4. Nejdynamičtějšími regiony RF jsou Moskva, Petrohrad, jejich oblasti a Republika Tatarstán. Bankovní sektor v RF (důležitá informace zejména pro investory): Ruský bankovní sektor se obecně charakterizuje jako relativně malý, atomizovaný, s velkým počtem institucí (1099 v r. 2012, údaje CBR), z nichž většina z hlediska svých aktiv není významná. Studie uvádějí, že před krizí (v r. 2008) 2/3 aktiv bankovního sektoru bylo vlastněno 20 největšími bankami (Sberbank, VTB atd.), které řídily 70 % vkladů domácností, poskytly 70 % podnikatelských úvěrů a obsluhovaly cca 64 % úspor domácností. Přičemž 45 % bankovního sektoru RF bylo vlastněno státem a cca 25 % zahraničními subjekty. 15 Třemi největšími bankami s podílem 40 % aktiv jsou Sberbank (obsluhuje až 50 % domácností), VTB a Gazprombank (zaměřují se převážně na podnikatelský sektor). Jedná se o státní banky. 16 Sberbank a VTB jsou z větší části vlastněny státem. V letech 2013 a 2014 Centrální banka RF (CB RF) odebírala licence řadě menších bank, což vyvolávalo odliv peněz z ruské ekonomiky do zahraničí a depreciaci měny, rublu (RUB). Klíčová úroková sazba CBR je od ,5 %. Sazby měnového a mezibankovního trhu MosPrime Rate a Ruonia byly ,15 a 8,73 %. Vývoj ekonomiky: Vývoj ruské ekonomiky je dlouhodobě poznamenán relativně rychlým růstem HDP (v letech cca 7%). Světová finanční, ekonomická a dluhová krize přinesla významný pokles hrubého domácího produktu RF ( 8 % v r dle Rosstatu a Světové banky), největší ve skupině BRICS, spolu s relativně vysokou inflací (8,8 % v r. 2009, ibid.). 17 Kromě toho došlo k významnému propadu domácího finančního trhu, depreciaci rublu vůči světovým měnám (americkému dolaru a euru) a relativně velkému deficitu veřejných financí kvůli přijetí protikrizových opatření (cca 6 % HDP v r dle MMF, Rusko dlouhodobě udržuje vyrovnaný anebo přebytkový rozpočet i za cenu zvýšení daní). Řada autorů, např. Porter (2009), označila tento vývoj za ruskou finanční krizi. Oživení po krizi je pomalejší a stlačilo předpovědi růstu HDP pod 5 % pro léta , do r se však počítá s 5% růstem a posílením postavení RF ve světové ekonomice (v r je největší ekonomikou světa). 13 Občané Ruské federace dlouhodobě odcházejí do důchodu v 60 letech (muži) a 55 letech (ženy), u vybraných zaměstnání se může jednat i o nižší hranici. 14 Problémem RF je dlouhodobě také nelegální imigrace a obtížná integrace přistěhovalců ze střední Asie, Číny, Turecka a Vietnamu do společnosti, mj. ve velkých městech jako Moskva. 15 Podíl čistě zahraničních bank je však menší. 16 Podrobné statistiky o bankovním sektoru RF připravuje CB RF. 17 Vyšší inflace je dlouhodobým problémem Ruska. Příčinami jsou monetární politika CB RF (jejím současným cílem je jistý kompromis mezi udržením stability měnového kurzu a cenovou hladinou, od r se nicméně plánuje přechod na cílování inflace a zavedení čistého floatingu), rychlý růst ekonomiky, velký podíl nedokonalé konkurence (monopolů a oligopolů), příliv prostředků z vývozů přírodních zdrojů, v posledních létech také protikrizová opatření. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 5

6 Vybrané makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v 21. století jsou zachyceny v tabulce č. 2 (údaje jsou v RUB a %). Hodnoty kurzů USD/RUB a EUR/RUB jsou uvedeny níže. Tab. č. 2: Vybrané makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky, O 2014P Tempo růstu HDP, % Tempo růstu průmyslové produkce, % Tempo růstu zemědělské produkce, % Tempo růstu maloobchodních tržeb, % Míra inflace (CPI), % O 2014P Průměrná mzda, RUB/měsíc Průměrný starobní důchod, RUB/měsíc Životní minimum, RUB/měsíc Míra nezaměstnanosti, % Míra růstu reálných mezd, % Míra chudoby, % 0 Poznámka: O odhad, P předpověď. V dubnu r Ministerstvo Ruské federace pro hospodářský rozvoj snížilo předpověď tempa růstu HDP pro r na cca 0 1 %. Prognózy Světové banky počítají s růstem od r V r ruská ekonomika de facto stagnuje. Zdroj: Ministerstvo Ruské federace pro hospodářský rozvoj, 2014 Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 6

7 Vývoj kurzu rublu ke světovým měnám Ruský rubl, RUB (1 rubl = 100 kopějek), znak (v minulosti zkratka rub., руб.), je plně konvertibilní volně plovoucí měnou do listopadu 2014 zavěšenou na bivalentní koš USD (55 %) a EUR (45 %), na jehož základě CB RF stále uvádí vlastní kurz na příslušný a následující den. CB RF uplatňuje devizové repo operace pro domácí bankovní sektor. Vývoj kurzů RUB/USD a RUB/EUR a nově RUB/CNY dlouhoodbě určuje moskevská burza. Tab. č. 3: Vývoj kurzu ruského rublu ke světovým měnám (USD a EUR), USD, ,5389 RUB za 1 USD EUR, ,1041 RUB za 1 EUR Poznámka: RUB/USD před krizí dlouhodobě posiloval, EUR/RUB oslaboval. Hodnota bivalentního koše USD-EUR byla činila 41,6432, z ,4539. Zdroj: CB RF Vývoj vnější ekonomická rovnováha Rusko dlouhodobě vykazuje přebytky obchodní bilance (v řadě let až více jak 10 % HDP dle CB RF), schodky bilance služeb a růst devizových rezerv, které jsou 5. největší na světě (454,240 mld. USD v září r včetně významných zlatých rezerv, 5. místo v r. 2014). Vývoj stavu přímých zahraničních investic v Rusku a cenová úroveň v porovnání s USA Zásoba PZI v RF se dlouhodobě zvyšuje, stejně tak i cenová úroveň. V současné době RF se pohybuje na cca % úrovně USA. Graf č. 1: Stav přímých zahraničních investic (PZI) a cenová úroveň (CPL) v Rusku PZI, mil. USD CPL, USA=100 Poznámka: Údaje za CPL od r již nejsou dostupné. Zdroj: CB RF, Penn World Tables, Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 7

8 Hospodářské sankce vůči Rusku ze strany EU V návaznosti na Ukrajinskou krizi (připojení Krymského poloostrova k RF na základě referenda po výměně vlády v Ukrajině; poté konfliktu na východě Ukrajiny, který je podle USA a EU vyvolán RF) EU a země Evropského hospodářského prostoru, Island, Lichtenštejnsko a Norsko, 18 uvalili dočasné hospodářské sankce na ruské politiky, podnikatele a řadu velkých ruských společností. Postiženými společnostmi počínaje zářím r jsou Rosnefť, Transnefť, Gazpromnefť, Sberbank, VTB, Gazprombank, VEB, Rosselchoz-bank, Uralvagonzavod, Oboronprom, korporace OAK, Sirius, Stankoinstrument, Chimkompozit, koncern Kalašnikov, Tulskij oružejnyj zavod, Těchnologii mašinostrojenija, Vysokotočnyje kompleksy, koncern PVO Almaz-Antej a NPO Bazalt. Jedná se o 1) Omezení přístupu ke kapitálovým trhům EU a EHP občanům a společnostem EU je zakázáno obchodovat s dluhopisy těchto společností se splatností nad 30 dnů a uvedeným společnostem je zakázán přístup k účtům, portfoliovým investicím, investičním konzultacím a službám investičního bankovnictví v zemích EU a EHP. 2) Řadu omezení v těžebním, leteckém a obranném průmyslu občanům a společnostem EU je zakázáno poskytování služeb v oblasti těžby ropy ve velké hloubce, v Arktidě a z břidlic; jsou zakázány dodávky evropských technologií, které mohou být využity v obranném průmyslu a k těžbě ropy v uvedených případech (sankce byly po uvalení zmírněny, nejsou všemi aktéry, mj. Společnostmi z USA, respektovány). Poslední sankce byly uvaleny 16. října 2014 a mají skončit v červenci 2015, nicméně je stále pravděpodobné jejich prodloužení do budoucnosti kvůli konfliktu na východě Ukrajiny. 19 Reakce RF na sankce EU RF nepovažuje sankce EU a jiných států za spravedlivé a uvalila 01. srpna 2014 roční embargo na dovoz zemědělské produkce ze zemí, jež zavedly sankce, což snížilo potravinářský vývoz EU o 10 % (v případě řady států je propad větší) a postihlo mj. odvětví dopravy. Velké ruské společnosti v současné době odcházejí z EU na hongkongské finanční trhy. Snížení počtu ruských turistů také negativně ovlivňuje cestovní ruch v zemích EU (jejich podíl v řadě státu je dle odhadů až 1/3). Dopady sankcí na ruskou ekonomiku Rusko na konci r zaznamenalo významnou depreciaci a volatilitu kurzu rublu, spolu s propadem cen ropy se v r očekává recese s propadem HDP do 5 %, poté oživení. Výhled Vzhledem ke vzájemné závislosti ekonomik EU a RF lze předpokládat, že krize by se mohla vyřešit dohodou všech stran. K tomu mj. vyzývá česká diplomacie a česká vláda. 18 Také USA, Kanada a částečně Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, kandidatské státy EU a Ukrajina. 19 Na východě Ukrajiny v Doněcké a Luhanské oblastech byly v květnu r po kontroverzním referendu vyhlašeny nezávislé lidové republiky, DLR a LLR, které se sdružily do Federativní republiky Nové Rusko (dle separatistů historický název tohoto území za Ruské říše). Po vojenském konfliktu s ukrajinskou armádou a jejími dobrovolnickými složkami část oblastí zůstává pod kontrolou separatistů, kteří 2. listopadu r uspořádali volby do vlastních parlamentů. EU tento stav neuznává a obviňuje Rusko ze štěpení Ukrajiny a z vojenské pomoci separatistům, což RF naopak popírá února Ukrajina, Německo, Francie a Rusko podepsali druhé mírové Minské dohody pro řešení situace, která zůstává i v r napjatá. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 8

9 Význam regionů: administrativní dělení a ekonomická úroveň Graf č. 2: Administrativní dělení RF (anglicky) stav před 21. březnem r Zdroj: Wikipedie, V říjnu r Ruská federace se skládala z 85 (83 mezinárodně uznaných) subjektů federace (rusky субъекты федерации ), mezi ně patří tzv. republiky (22), kraje (9), autonomní okruhy (4), oblasti (46), města federálního významu (3, Moskva, Petrohrad a Sevastopol) a jedna autonomní oblast (1, Židovská autonomní oblast). V současné době subjekty jsou řazeny do federálních okruhů. Federální okruhy, FO (rus. федеральные округа ), ФО) zohledňují územní, kulturní a politická specifika (celkový počet: 9 včetně mezinárodně neuznávaného Krymského). Jsou souhrny subjektů RF, které byly zřízeny za účelem zjednodušení administrativního dělení z r (viz počet oblastí, republik atd.) a zvýšení účinnosti hospodářské a jiných politik vlády. Kromě federálních a ekonomických RF má ještě tzv. ekonomické rajony (celkový počet: 12). Graf č. 3: Federální okruhy RF (česky) stav před 21. březnem r Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 9

10 Zdroj: rusko-info.cz, Tab. č. 4: Ekonomická úroveň regionů Ruské federace, , hrubý regionální produkt (HRP) na obyvatele, USD, běžné ceny Centrální federální okruh Belgorodská oblast Brjanská oblast Vladimirská oblast Voroněžská oblast Ivanovská oblast Kalužská oblast Kostromská oblast Kurská oblast Lipecká oplast Moskevská oblast Orlovská oblast Rjazaňská oblast Smolenská oblast Tambovská oblast Tverská oblast Tulská oblast Jaroslavská oblast město Moskva Severozápadní federální okruh Karélie Komi Archangelská oblast Vologdská oblast Kaliningradská oblast Leningradská oblast Murmanská oblast Novgorodská oblast Pskovská oblast město Sankt Petěrburg (Petrohrad) Jižní federální okruh Adygejsko Kalmycko Krasnodarský kraj Astrachaňská oblast Volgogradská oblast Rostovská oblast Severokavkazský federální okruh Dagestán Ingušsko Kabardsko-Balkarsko Karačajevsko-Čerkesko Severní Osetie-Alanie Čečensko ND ND ND Stavropolský kraj Povolžský federální okruh Baškortostán Marij El (Marijsko) Mordvinsko Tatarstán Udmurtsko Čuvašsko Permský kraj Kirovská oblast Nižněnovgorodská oblast Orenburská oblast Penzenská oblast Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 10

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc.

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc. Teritoriální seminář Praha 29.4.2010 Ing. Jan Erben CSc. 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od 24. 8. 1991) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU DÁNSKO ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU Oficiální název státu (v českém i místním úředním jazyku) Česky: Dánské království Dánsky: Kongeriget Danmark Anglicky: Kingdom of Denmark Rozloha Vlastní Dánsko:

Více

Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize

Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Materiál Hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize Obsah I. Úvod... 3 II. Právní aspekty sankcí... 8 III. Sankce dopad na sektor zemědělství... 11 IV. Sankce dopad na sektor průmyslu... 13 V. Energetika/chemický

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

VIETNAM souhrn informací o VSR

VIETNAM souhrn informací o VSR VIETNAM souhrn informací o VSR Oficiální název státu : Vietnamská socialistická republika Noc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Rozloha : 331 114 km2 Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Procházka EGAPEM. EGAP oslavil již 22. výročí svého založení. číslo 3/2014. Exportujme české nápady. Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří

Procházka EGAPEM. EGAP oslavil již 22. výročí svého založení. číslo 3/2014. Exportujme české nápady. Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří Procházka EGAPEM číslo 3/2014 EGAP oslavil již 22. výročí svého založení EGAP pojistil export za 63,4 mld. korun Českému vývozu se v Ázerbájdžánu daří Exportujme české nápady EGAP a 22 let podpory českého

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

Souhrnná teritoriální informace Kypr

Souhrnná teritoriální informace Kypr Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikosii ke dni 01.12.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Některé aspekty fungování světové ekonomiky

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Některé aspekty fungování světové ekonomiky Prof. PhDr. František Varadzin, CSc Některé aspekty fungování světové ekonomiky (Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Prof. Michal Mejstřík, PhDr. Tomáš Merkner a kol. EEIP, a.s. C Verze č. 3 z 24.února 2005 1 Upozornění Tato prezentace vznikla za použití výhradně veřejně dostupných

Více