POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH"

Transkript

1 POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH (Podklad ke cvičení č. 9) 1. Důležité informace o Ruské federaci a její ekonomice Zahraniční obchod ČR s Ruskou federací Přímé zahraniční investice ČR v Ruské federaci Kulturní zvláštnosti Rusů v obchodním jednání Milé kolegyně, milí kolegové, v rámci předmětu 2MO301 jsme se rozhodli pracovat s případovými studiemi na významné a zajímavé exportní a investiční destinace pro ČR. Tato studie je věnována Rusku (Ruské federaci, RF), které je podle Exportní strategie ČR pro (vypracovávané Ministerstvem průmyslu a obchodu, MPO, a schvalované vládou) jednou z prioritních zemí pro český export. 1 Na RF připadá cca 5 % českého zahraničního obchodu a v řadě let až 40 % dovozu ropy a ropných produktů a 2/3 až 75 % dovozu plynu do ČR. Tento materiál obsahuje podrobné čísla a statistiky, které běžně nenajdete v české literatuře. Doufáme, proto, že pro vás bude zajímavý nejen ke čtení, ale i jako podklad k následné diskuzi na hodině. Materiál obsahuje také informace k aktuální situaci a k sankcím uvaleným na RF. Otázky k diskuzi: Po prostudování materiálu a provedení případného vlastního výzkumu (denní tisk, BusinessInfo.cz apod.) z pozice české firmy zkuste zodpovědět na následující otázky: 1. Posuďte ekonomický vývoj a stav ekonomiky Ruské federace v letech Nakolik podle Vás obchod s RF je pro ČR výhodný? Jedná se opravdu o perspektivní zemi pro český vývoz? Berte v úvahu dlouhé období. 3. Jak podle Vás ovlivnil vzájemný obchod ČR a RF vstup RF do WTO v r. 2012? 4. Jaká je komoditní struktura vzájemného obchodu ČR a RF? Je spojena s určitými riziky? 5. Co je podle Vás lepší: vyvážet do nebo investovat v RF? Jaká je zkušenost velkých českých firem? Ve skupinkách navrhněte možnou strategii vývozu / investice do ČR pro fiktivní průmyslový podnik (výrobek, región, částka) s přihlédnutím k možnostem státní podpory vývozu v ČR, ruské podpory investic a kulturních zvláštností ruských podnikatelů. Můžete používat kterékoli podklady a znalosti včetně webových stránek ČEBu, EGAPu, MPO / BusinessInfo.cz a CzechTradu. 1 Celkově Strategie určuje 12 prioritních zemí Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam; a 25 zájmových zemí Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 1

2 1. Důležité informace o Ruské federaci a její ekonomice Rusko (rusky Rossija, Россия ), dalším oficiálním názvem Ruská federace ( Rossijskaja fěděracija, Российская федерация»), RF, je Největší zemí světa z hlediska rozlohy (17,1 mil. km 2 ), má tudíž velké zásoby přírodních zdrojů, mj. nerostných surovin, ropy, zemního plynu, dřeva, pitné vody atd.; 9. největší zemí podle počtu obyvatel (143,3 mil. v r. 2013, údaje Rosstatu, spolu s Krymským poloostrovem se jedná o cca 146,1 mil.); 55. zemí z hlediska úrovně lidského rozvoje (hodnota indexu 0,788 v r. 2013, tzv. vysoká úroveň rozvoje, srovnatelné s Bulharskem a Rumunskem, též Saúdskou Arábií); Zařazováno mezi deset největších ekonomik světa a představuje zhruba 2 3 % světového HDP (údaje Světové banky, 2012); V r byla 3. největším příjemcem a 4. největším vývozcem přímých zahraničních investic, PZI, ve světě (údaje UNCTADu, 2014); 2. největším světovým vývozcem ropy po Saudské Arábii a největším vývozcem zemního plynu, 3. největším vývozcem uhlí a světovém lídrem ve výstavbě jaderných elektráren, cca 37 % trhu (Služby EIA a CIA USA); Je hospodářsky nejvyspělejší a jednou z nejdynamičtějších zemí regionů Společenství nezávislých států, SNS, a také z jednou ze zemí světa s největším hospodářským potenciálem: spolu s Brazílií, Indií, Čínou a Jižní Afrikou, v r zahrnována bankou Goldman Sachs a dalšími zdroji do skupiny BRIC / BRICS; 2 Je od 22. srpna r členem WTO po letech vyjednání. Struktura ruské ekonomiky (vybraná odvětví): Tab. č. 1: Tvorba HDP RF podle vybraných odvětví ekonomické činnosti, stálé ceny r. 2008, % A Zemědělství (bez rybolovu) 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4% B Rybolov 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% C Těžba nerostných surovin 11% 13% 11% 9% 10% 10% 10% D Zpracovatelský průmysl 19% 20% 19% 18% 17% 17% 17% E Výroba a distribuce elektřiny, plynu a vody 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% F Stavebnictví 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% G Velkoobchod a maloobchod 16% 17% 19% 20% 21% 21% 21% H Pohostinství 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% I Doprava a komunikace 10% 9% 10% 9% 9% 9% 9% J Finanční činnost 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6% K Operace s nemovitostmi, pronájem atd. 10% 9% 10% 11% 12% 12% 12% L Státní správa, sociální pojištění a související činnosti 7% 7% 6% 5% 6% 5% 5% M Vzdělávání 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% N Zdravotnictví a doprovodné služby 5% 4% 4% 3% 4% 3% 3% O Jiné sociální, komunální a jiné služby 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% P Přidaná hodnota domácností 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Poznámka: Agregace na základě ruské odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKVED). Stálé ceny Zdroj: Rosstat; vlastní zpracování. 2 RF je také nejmenší a hospodářsky nejvyspělejší zemí BRIC a druhou nejmenší zemí BRICS. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 2

3 Specifika a problémy ruské ekonomiky v 21. století: 1) Stále relativně nízká konkurenceschopnost průmyslových výrobků, mj. na zahraničních trzích, z důvodu nízké produktivity práce, nedostatku pokročilých výrobních technologií a know-how ve zpracovatelském průmyslu, opotřebení výrobních kapacit (cca 46,8 % s koeficientem obnovy 6,6 % ročně v r. 2007) a zatím stále málo efektivní vládní politiky podpory domácích výrobců, mj. v oblasti monetárních opatření: přístupu k úvěrům, výše měnového kurzu apod. Situace se však dlouhodobě mění. 3 2) Z toho stále trvající závislost na vývozu přírodních zdrojů, mj. ropy, plynu, kovů a rud a dříví; u nichž je RF významným světovým exportérem (v průměru tyto skupiny činily cca 83,1 % celkového exportu země v letech , údaje Rosstatu). 4 Hlavním vývozním partnerem je přitom EU (nad 70 % exportu zmíněných komoditních skupin). Plánuje se diverzifikace směrem Asie (Čína, Japonsko). Vývoz Ruska se podílí na HDP cca 30 %. 3) Též závislost na dovozech hotové produkce (v průměru dovoz výrobků chemického průmyslu, strojírenství a zařazovaných do skupiny ostatní průmyslové zboží činil cca 64,1 % celkového importu země v letech dle Rosstatu). Hlavním dovozním partnerem RF je rovněž EU (podíl na importu nad 50 %). 5 Podíl dovozu na HDP Ruska je však méně než 30 %. Ruská vláda podporuje substituci importu domácí výrobu, mj. v automobilovém průmyslu (výroba / montáž). 6 4) Dlouhodobá závislost na přílivu zahraničního kapitálu, mj. přímých zahraničních investic (PZI), které jsou hlavním zdrojem modernizace a rozvoje ruské ekonomiky od konce XIX. Století (s výjimkou období socialismu). Hlavními investory v RF jsou země EU (nad 75 % stavu PZI, Kričevskij a Inozjemcev, 2009, str 48). 7 Z toho cca 50 %, stejně jako v případě Číny, je repatriace ruského kapitálu ze zahraničí. Rusko je také dlouhodobě významným investorem a investiční destinací ve světe, patří mezi TOP 10 hráčů (v r místo). 5) Relativně vysoký stupeň celní ochrany průměrná výše cel činila v r 2009 cca 10 % (vážený průměr, údaje WTO), což bylo nad průměrem zemí BRICS (7,4 %) a výraz- 3 Na základě vlastního pozorování autora v současné nicméně roste vývoz ruských výrobků s nižší přidanou hodnotou, mj. skla a nábytku, prostřednictvím mezinárodních sítí, např. IKEA, a high-tech výrobků (ruský texet plánoval výrobu v Pardubicích v r. 2013). K úspěšným ruským podnikům v IT sektoru patří např. Kaspersky Lab, 4. největší světový prodejce antivirového softwaru (podle společnosti IDC) působící ve 200 zemích a územích světa a vyhledávač Yandex (ruská obdoba Google, 60 % tamního trhu) expandující se do Turecka. Největší ruská banka Sberbank v r patřila mezi TOP 10 bank v Evropě (je přítomna v ČR, sídlo: Praha), automobilka GAZ expanduje do Turecka. 4 Kričevskij a Inozjemcev (2009, kapitola 2) uvádějí, že ruský těžební průmysl se dlouhodobě potýká s nedostatkem geologického průzkumu (je odkázán na velké mezinárodní firmy podle odhadů ekonomů až z cca 70 %) a mj. se zpomalením temp růstu těžby ropy po r (z 7,7 % 10,8 % na počátku nového milénia, na 2,1 % v letech 2006 a 2007 a 1,2 % v r dle Rosstatu). 5 V této souvislosti se dokonce ruskými ekonomy, např. Kričevským a Inozjemcevým (2009), a Aganbegjanem (2010), používá pojem substituce domácí výroby dovozy, neboť kvalitnější a levnější zahraniční zboží má tendenci vytěsňovat domácí produkci, což se zejména posílilo před světovou krizí kvůli relativní vysoké domácí inflaci (cca 11,4 % v letech ) a posilujícímu kurzu rublu vůči USD (z 31,35 RUB/USD v r na 24,85 RUB/USD v r. 2008). 6 Příkladem úspěšné substituce je továrna Volkswagen Group v Kaluze, Kalužská oblast (montáž vozů značek Audi, Škoda Fabia a Octavia od r. 2008, ročně vozů) a výrobní kooperace Škoda Auto s automobilkou GAZ v Nižním Novgorodu, Nižněnovgorodská oblast (montáž Škoda Yetti od r. 2011, od r Octavia, v Rusku neprodávanější model). 7 Stav PZI v ruské ekonomice je nadprůměrný oproti skupině BRICS, avšak stále nižší oproti zemím střední a východní Evropy (v letech cca 24,8 % HDP oproti cca 21,0 % u BRICS a 52,6 % u skupiny V4, tj. ČR, SR, Maďarska a Polska; údaje UNCTADu). Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 3

4 ně převyšovalo průměr rozvinutých zemí (např. EU 3,2 %, USA 2,1, % a Japonsko 2,7 %). 8 Vstup RF do WTO v srpnu r však vede ke snížení celní a jiné ochrany, která se do r má snížit o 30 %, zejména v případě automobilového průmyslu, také se uvažuje o liberalizaci zakládání poboček bank atd. 6) Relativně velký podíl státních zásahů do ekonomiky (tzv. quasi tržní hospodářství, též státní kapitalismus), mj. významná role ministerstev a státních podniků, podpora velkých firem, což vede k vyšším transakčním nákladům státní správy; do určitý míry nedokonalá nezávislost soudů a zakořeněná do ekonomiky, tzv. systemická korupce. 9 7) Velký počet nedokonale konkurenčních trhů (monopolů a oligopolů), zejména v těžebních a komunálních odvětvích a na místní úrovni (často se jedná o ovládané státem podniky), 10 stále nižší efektivita ruského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (FAS) oproti vyspělým zemím, méně průhledné veřejné zakázky atd. 8) Vyšší míra inflace (přírůstky indexu spotřebitelských cen, CPI v letech činily cca 10,76 % ročně dle Rosstatu, od r nižší, cca 6 7 %). Někteří ruští ekonomové navíc uvádějí, že aktuální struktura spotřebního koše CPI plně neodráží růst cen, který je ve skutečnosti rychlejší. V současné době se mj. jedná i o růst mezd (cca 38,32 % ročně, dle Rosstatu). Od propuknutí krize míra inflace se však stabilně pohybuje pod 10 % (ibid.). 9) Relativně slabý bankovní sektor podíl poskytnutých bankovních úvěrů na HDP činil v letech v RF v průměru 28,6 % oproti 97,0 % v zemích BRICS, 54,7 % u zemí V4 (ČR, SR, Maďarska a Polska), 139,4 % u EU, 226,3 % u USA a 313,7 % u Japonska (údaje Světové banky, 2012), což vede k vysoké ceně úvěrů a představuje překážku mj. pro rozvoj firem. 11 V současné době role bankovního sektoru roste. Největší ruské banky jsou Sberbank, VTB, Gazprombank, Alfabank, Bank Rossija atd.). V Rusku jsou též přítomny Raiffeisenbank, Unicredit, Socité générale, GE Moneybank a PPF (Home Credit). Existuje také česká Evropsko-ruská banka, a.s. 10) Existence relativně velké šedé ekonomiky cca 48,6 % oficiálního HDP v letech (130. místo z 151 v r dle Světové banky). Podíl šedé ekonomiky se podle řady odhadů v průběhu let snižoval (dle MF v r činil 20 %) Dovozními cly jsou v RF většinou chráněna odvětví s nízkou konkurenceschopností, mj. automobilový průmysl. Kromě toho země uplatňuje i vývozní cla na přírodní zdroje a zemědělskou produkci. Z tohoto a jiných důvodů (byrokracie apod.) počet zaměstnanců ruské celní správy činí cca 80 tis. osob. Podle rešerše Kričevského a Inozjemceva (2009, str. 58) jedná se o druhou největší celní správu světa. 9 Podle průzkumu Transparency International RF se z hlediska míry korupce umístila v r na 127. místě z 177 (dle hodnoty indexu vnímání korupce, angl. Corruption Perception Index, CPI). Korupce v Rusku podle OECD se dlouhodobě spíše snižuje (v r RF se umístila na 143. místě z 182). Skutečná míra korupce však může být poněkud nižší, neboť do CPI se zahrnují i v SNS a Asii rozšířené dárky (alkohol, bonboniéry, květiny atd.). Jedná se nicméně o dlouhodobý problém Ruska. 10 Monopoly a oligopoly na základě rešerše Kričevského a Inozjemceva (2009, str. 76) v r byly mj. RUSAL (100 % výroby hliníku), Rosněfť, LUKOIL, TNK-BP a Surgutněftěgaz (dohromady 73 % těžby ropy), SUEK a skupina Evraz (cca 63 % těžby uhlí), NLMK, MMK, Severstal a skupina Evraz (dohromady podíl na těžbě černých kovů nad 50 %), GAZPROM (85 % těžby, téměř 100 % dopravy a 100 % vývozu zemního plynu), Evrocement Group (39 % výroby cementu) atd. 11 Kričevskij a Inozjemcev (2009) a Aganbegjan (2010) uvádějí, že ruské nefinanční podniky využívaly úvěry domácího bankovního sektoru k financování pouze % svých investic před světovou krizí. Velké společnosti zakládají vlastní banky za účelem samofinancování Gazprombank (GAZPROM), Petrokommerc (LUKOIL), Surgutněftěgazbank (Surgutněftěgaz), Zenit (Tatnefť) apod. Nejrozšířenějším způsobem financování velkých ruských firem jsou ale dluhopisy v cizí měně, tzv. eurobondy. 12 Příkladem ruské šedé ekonomiky je tzv. dvojitá mzda (též mzda v obálce) u malých a středních podniků, kdy zaměstnanec pobírá dvě finanční částky nižší oficiální mzdu, z níž jsou odváděny daně, sociální a zdravotní pojištění; a zvlášť mimomzdový příplatek (šedou část). Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 4

5 11) Existence sociálních a dalších problémů, mj. nižší podíl sociálních výdajů na HDP v porovnání se zeměmi EU (cca 15 % HDP v r. 2007, nárůst v letech na 20 % za prezidenta Medveděva), nerovnost rozdělení příjmů ve společnosti (Giniho koeficient 0,417 v r. 2011, kde 0 dokonale rovnoměrné a 1 dokonale nerovnoměrné rozdělení; údaje CIA) a nutnost reforem důchodového systému 13 (v r byl založen Fond národního blahobytu, jehož účelem je mj. financování schodku důchodového systému z nadbytečných příjmů z vývozu ropy a zemního plynu) ) Významné regionální rozdíly, což mj. vyplývá z nerovnoměrného rozložení HDP a PZI mezi regiony; viz statistiky CB RF a Rosstatu a tabulku č. 4. Nejdynamičtějšími regiony RF jsou Moskva, Petrohrad, jejich oblasti a Republika Tatarstán. Bankovní sektor v RF (důležitá informace zejména pro investory): Ruský bankovní sektor se obecně charakterizuje jako relativně malý, atomizovaný, s velkým počtem institucí (1099 v r. 2012, údaje CBR), z nichž většina z hlediska svých aktiv není významná. Studie uvádějí, že před krizí (v r. 2008) 2/3 aktiv bankovního sektoru bylo vlastněno 20 největšími bankami (Sberbank, VTB atd.), které řídily 70 % vkladů domácností, poskytly 70 % podnikatelských úvěrů a obsluhovaly cca 64 % úspor domácností. Přičemž 45 % bankovního sektoru RF bylo vlastněno státem a cca 25 % zahraničními subjekty. 15 Třemi největšími bankami s podílem 40 % aktiv jsou Sberbank (obsluhuje až 50 % domácností), VTB a Gazprombank (zaměřují se převážně na podnikatelský sektor). Jedná se o státní banky. 16 Sberbank a VTB jsou z větší části vlastněny státem. V letech 2013 a 2014 Centrální banka RF (CB RF) odebírala licence řadě menších bank, což vyvolávalo odliv peněz z ruské ekonomiky do zahraničí a depreciaci měny, rublu (RUB). Klíčová úroková sazba CBR je od ,5 %. Sazby měnového a mezibankovního trhu MosPrime Rate a Ruonia byly ,15 a 8,73 %. Vývoj ekonomiky: Vývoj ruské ekonomiky je dlouhodobě poznamenán relativně rychlým růstem HDP (v letech cca 7%). Světová finanční, ekonomická a dluhová krize přinesla významný pokles hrubého domácího produktu RF ( 8 % v r dle Rosstatu a Světové banky), největší ve skupině BRICS, spolu s relativně vysokou inflací (8,8 % v r. 2009, ibid.). 17 Kromě toho došlo k významnému propadu domácího finančního trhu, depreciaci rublu vůči světovým měnám (americkému dolaru a euru) a relativně velkému deficitu veřejných financí kvůli přijetí protikrizových opatření (cca 6 % HDP v r dle MMF, Rusko dlouhodobě udržuje vyrovnaný anebo přebytkový rozpočet i za cenu zvýšení daní). Řada autorů, např. Porter (2009), označila tento vývoj za ruskou finanční krizi. Oživení po krizi je pomalejší a stlačilo předpovědi růstu HDP pod 5 % pro léta , do r se však počítá s 5% růstem a posílením postavení RF ve světové ekonomice (v r je největší ekonomikou světa). 13 Občané Ruské federace dlouhodobě odcházejí do důchodu v 60 letech (muži) a 55 letech (ženy), u vybraných zaměstnání se může jednat i o nižší hranici. 14 Problémem RF je dlouhodobě také nelegální imigrace a obtížná integrace přistěhovalců ze střední Asie, Číny, Turecka a Vietnamu do společnosti, mj. ve velkých městech jako Moskva. 15 Podíl čistě zahraničních bank je však menší. 16 Podrobné statistiky o bankovním sektoru RF připravuje CB RF. 17 Vyšší inflace je dlouhodobým problémem Ruska. Příčinami jsou monetární politika CB RF (jejím současným cílem je jistý kompromis mezi udržením stability měnového kurzu a cenovou hladinou, od r se nicméně plánuje přechod na cílování inflace a zavedení čistého floatingu), rychlý růst ekonomiky, velký podíl nedokonalé konkurence (monopolů a oligopolů), příliv prostředků z vývozů přírodních zdrojů, v posledních létech také protikrizová opatření. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 5

6 Vybrané makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v 21. století jsou zachyceny v tabulce č. 2 (údaje jsou v RUB a %). Hodnoty kurzů USD/RUB a EUR/RUB jsou uvedeny níže. Tab. č. 2: Vybrané makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky, O 2014P Tempo růstu HDP, % Tempo růstu průmyslové produkce, % Tempo růstu zemědělské produkce, % Tempo růstu maloobchodních tržeb, % Míra inflace (CPI), % O 2014P Průměrná mzda, RUB/měsíc Průměrný starobní důchod, RUB/měsíc Životní minimum, RUB/měsíc Míra nezaměstnanosti, % Míra růstu reálných mezd, % Míra chudoby, % 0 Poznámka: O odhad, P předpověď. V dubnu r Ministerstvo Ruské federace pro hospodářský rozvoj snížilo předpověď tempa růstu HDP pro r na cca 0 1 %. Prognózy Světové banky počítají s růstem od r V r ruská ekonomika de facto stagnuje. Zdroj: Ministerstvo Ruské federace pro hospodářský rozvoj, 2014 Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 6

7 Vývoj kurzu rublu ke světovým měnám Ruský rubl, RUB (1 rubl = 100 kopějek), znak (v minulosti zkratka rub., руб.), je plně konvertibilní volně plovoucí měnou do listopadu 2014 zavěšenou na bivalentní koš USD (55 %) a EUR (45 %), na jehož základě CB RF stále uvádí vlastní kurz na příslušný a následující den. CB RF uplatňuje devizové repo operace pro domácí bankovní sektor. Vývoj kurzů RUB/USD a RUB/EUR a nově RUB/CNY dlouhoodbě určuje moskevská burza. Tab. č. 3: Vývoj kurzu ruského rublu ke světovým měnám (USD a EUR), USD, ,5389 RUB za 1 USD EUR, ,1041 RUB za 1 EUR Poznámka: RUB/USD před krizí dlouhodobě posiloval, EUR/RUB oslaboval. Hodnota bivalentního koše USD-EUR byla činila 41,6432, z ,4539. Zdroj: CB RF Vývoj vnější ekonomická rovnováha Rusko dlouhodobě vykazuje přebytky obchodní bilance (v řadě let až více jak 10 % HDP dle CB RF), schodky bilance služeb a růst devizových rezerv, které jsou 5. největší na světě (454,240 mld. USD v září r včetně významných zlatých rezerv, 5. místo v r. 2014). Vývoj stavu přímých zahraničních investic v Rusku a cenová úroveň v porovnání s USA Zásoba PZI v RF se dlouhodobě zvyšuje, stejně tak i cenová úroveň. V současné době RF se pohybuje na cca % úrovně USA. Graf č. 1: Stav přímých zahraničních investic (PZI) a cenová úroveň (CPL) v Rusku PZI, mil. USD CPL, USA=100 Poznámka: Údaje za CPL od r již nejsou dostupné. Zdroj: CB RF, Penn World Tables, Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 7

8 Hospodářské sankce vůči Rusku ze strany EU V návaznosti na Ukrajinskou krizi (připojení Krymského poloostrova k RF na základě referenda po výměně vlády v Ukrajině; poté konfliktu na východě Ukrajiny, který je podle USA a EU vyvolán RF) EU a země Evropského hospodářského prostoru, Island, Lichtenštejnsko a Norsko, 18 uvalili dočasné hospodářské sankce na ruské politiky, podnikatele a řadu velkých ruských společností. Postiženými společnostmi počínaje zářím r jsou Rosnefť, Transnefť, Gazpromnefť, Sberbank, VTB, Gazprombank, VEB, Rosselchoz-bank, Uralvagonzavod, Oboronprom, korporace OAK, Sirius, Stankoinstrument, Chimkompozit, koncern Kalašnikov, Tulskij oružejnyj zavod, Těchnologii mašinostrojenija, Vysokotočnyje kompleksy, koncern PVO Almaz-Antej a NPO Bazalt. Jedná se o 1) Omezení přístupu ke kapitálovým trhům EU a EHP občanům a společnostem EU je zakázáno obchodovat s dluhopisy těchto společností se splatností nad 30 dnů a uvedeným společnostem je zakázán přístup k účtům, portfoliovým investicím, investičním konzultacím a službám investičního bankovnictví v zemích EU a EHP. 2) Řadu omezení v těžebním, leteckém a obranném průmyslu občanům a společnostem EU je zakázáno poskytování služeb v oblasti těžby ropy ve velké hloubce, v Arktidě a z břidlic; jsou zakázány dodávky evropských technologií, které mohou být využity v obranném průmyslu a k těžbě ropy v uvedených případech (sankce byly po uvalení zmírněny, nejsou všemi aktéry, mj. Společnostmi z USA, respektovány). Poslední sankce byly uvaleny 16. října 2014 a mají skončit v červenci 2015, nicméně je stále pravděpodobné jejich prodloužení do budoucnosti kvůli konfliktu na východě Ukrajiny. 19 Reakce RF na sankce EU RF nepovažuje sankce EU a jiných států za spravedlivé a uvalila 01. srpna 2014 roční embargo na dovoz zemědělské produkce ze zemí, jež zavedly sankce, což snížilo potravinářský vývoz EU o 10 % (v případě řady států je propad větší) a postihlo mj. odvětví dopravy. Velké ruské společnosti v současné době odcházejí z EU na hongkongské finanční trhy. Snížení počtu ruských turistů také negativně ovlivňuje cestovní ruch v zemích EU (jejich podíl v řadě státu je dle odhadů až 1/3). Dopady sankcí na ruskou ekonomiku Rusko na konci r zaznamenalo významnou depreciaci a volatilitu kurzu rublu, spolu s propadem cen ropy se v r očekává recese s propadem HDP do 5 %, poté oživení. Výhled Vzhledem ke vzájemné závislosti ekonomik EU a RF lze předpokládat, že krize by se mohla vyřešit dohodou všech stran. K tomu mj. vyzývá česká diplomacie a česká vláda. 18 Také USA, Kanada a částečně Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, kandidatské státy EU a Ukrajina. 19 Na východě Ukrajiny v Doněcké a Luhanské oblastech byly v květnu r po kontroverzním referendu vyhlašeny nezávislé lidové republiky, DLR a LLR, které se sdružily do Federativní republiky Nové Rusko (dle separatistů historický název tohoto území za Ruské říše). Po vojenském konfliktu s ukrajinskou armádou a jejími dobrovolnickými složkami část oblastí zůstává pod kontrolou separatistů, kteří 2. listopadu r uspořádali volby do vlastních parlamentů. EU tento stav neuznává a obviňuje Rusko ze štěpení Ukrajiny a z vojenské pomoci separatistům, což RF naopak popírá února Ukrajina, Německo, Francie a Rusko podepsali druhé mírové Minské dohody pro řešení situace, která zůstává i v r napjatá. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 8

9 Význam regionů: administrativní dělení a ekonomická úroveň Graf č. 2: Administrativní dělení RF (anglicky) stav před 21. březnem r Zdroj: Wikipedie, V říjnu r Ruská federace se skládala z 85 (83 mezinárodně uznaných) subjektů federace (rusky субъекты федерации ), mezi ně patří tzv. republiky (22), kraje (9), autonomní okruhy (4), oblasti (46), města federálního významu (3, Moskva, Petrohrad a Sevastopol) a jedna autonomní oblast (1, Židovská autonomní oblast). V současné době subjekty jsou řazeny do federálních okruhů. Federální okruhy, FO (rus. федеральные округа ), ФО) zohledňují územní, kulturní a politická specifika (celkový počet: 9 včetně mezinárodně neuznávaného Krymského). Jsou souhrny subjektů RF, které byly zřízeny za účelem zjednodušení administrativního dělení z r (viz počet oblastí, republik atd.) a zvýšení účinnosti hospodářské a jiných politik vlády. Kromě federálních a ekonomických RF má ještě tzv. ekonomické rajony (celkový počet: 12). Graf č. 3: Federální okruhy RF (česky) stav před 21. březnem r Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 9

10 Zdroj: rusko-info.cz, Tab. č. 4: Ekonomická úroveň regionů Ruské federace, , hrubý regionální produkt (HRP) na obyvatele, USD, běžné ceny Centrální federální okruh Belgorodská oblast Brjanská oblast Vladimirská oblast Voroněžská oblast Ivanovská oblast Kalužská oblast Kostromská oblast Kurská oblast Lipecká oplast Moskevská oblast Orlovská oblast Rjazaňská oblast Smolenská oblast Tambovská oblast Tverská oblast Tulská oblast Jaroslavská oblast město Moskva Severozápadní federální okruh Karélie Komi Archangelská oblast Vologdská oblast Kaliningradská oblast Leningradská oblast Murmanská oblast Novgorodská oblast Pskovská oblast město Sankt Petěrburg (Petrohrad) Jižní federální okruh Adygejsko Kalmycko Krasnodarský kraj Astrachaňská oblast Volgogradská oblast Rostovská oblast Severokavkazský federální okruh Dagestán Ingušsko Kabardsko-Balkarsko Karačajevsko-Čerkesko Severní Osetie-Alanie Čečensko ND ND ND Stavropolský kraj Povolžský federální okruh Baškortostán Marij El (Marijsko) Mordvinsko Tatarstán Udmurtsko Čuvašsko Permský kraj Kirovská oblast Nižněnovgorodská oblast Orenburská oblast Penzenská oblast Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 10

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013

Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 2013 Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za období leden-září 201 Zelená linka pro export (dále jen ZLPE), jako součást exportní strategie pro léta 2012-2020, pokračuje ve své činnosti i nadále. ZLPE

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce Alexander Turov Obchodní rada Ruské federace v České republice republice 19. prosince r. 2013, Praha Vstup Ruské federace do Světové obchodní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Zahraniční obchod ČR v roce 2014. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1

Zahraniční obchod ČR v roce 2014. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1 Zahraniční obchod ČR v roce 2014 Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (dle údajů ČSÚ) 1 (2014/ 1989 nárůst 16,6 x) 2 Zahraniční obchod ČR (přeshraniční) +13,5 % +11,8 % +27,4 % 3 Meziroční změny

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jihočeská univerzita České Budějovice, 10. března 2014 Obsah Nedávný makroekonomický vývoj v ČR Měnová politika

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ VÝCHODNÍ EVROPY Mgr. Iva Švecová BĚLORUSKO -ekonomika průmyslově - zemědělský stát silný vliv hospodářsko

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více