POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH"

Transkript

1 POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH (Podklad ke cvičení č. 9) 1. Důležité informace o Ruské federaci a její ekonomice Zahraniční obchod ČR s Ruskou federací Přímé zahraniční investice ČR v Ruské federaci Kulturní zvláštnosti Rusů v obchodním jednání Milé kolegyně, milí kolegové, v rámci předmětu 2MO301 jsme se rozhodli pracovat s případovými studiemi na významné a zajímavé exportní a investiční destinace pro ČR. Tato studie je věnována Rusku (Ruské federaci, RF), které je podle Exportní strategie ČR pro (vypracovávané Ministerstvem průmyslu a obchodu, MPO, a schvalované vládou) jednou z prioritních zemí pro český export. 1 Na RF připadá cca 5 % českého zahraničního obchodu a v řadě let až 40 % dovozu ropy a ropných produktů a 2/3 až 75 % dovozu plynu do ČR. Tento materiál obsahuje podrobné čísla a statistiky, které běžně nenajdete v české literatuře. Doufáme, proto, že pro vás bude zajímavý nejen ke čtení, ale i jako podklad k následné diskuzi na hodině. Materiál obsahuje také informace k aktuální situaci a k sankcím uvaleným na RF. Otázky k diskuzi: Po prostudování materiálu a provedení případného vlastního výzkumu (denní tisk, BusinessInfo.cz apod.) z pozice české firmy zkuste zodpovědět na následující otázky: 1. Posuďte ekonomický vývoj a stav ekonomiky Ruské federace v letech Nakolik podle Vás obchod s RF je pro ČR výhodný? Jedná se opravdu o perspektivní zemi pro český vývoz? Berte v úvahu dlouhé období. 3. Jak podle Vás ovlivnil vzájemný obchod ČR a RF vstup RF do WTO v r. 2012? 4. Jaká je komoditní struktura vzájemného obchodu ČR a RF? Je spojena s určitými riziky? 5. Co je podle Vás lepší: vyvážet do nebo investovat v RF? Jaká je zkušenost velkých českých firem? Ve skupinkách navrhněte možnou strategii vývozu / investice do ČR pro fiktivní průmyslový podnik (výrobek, región, částka) s přihlédnutím k možnostem státní podpory vývozu v ČR, ruské podpory investic a kulturních zvláštností ruských podnikatelů. Můžete používat kterékoli podklady a znalosti včetně webových stránek ČEBu, EGAPu, MPO / BusinessInfo.cz a CzechTradu. 1 Celkově Strategie určuje 12 prioritních zemí Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam; a 25 zájmových zemí Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 1

2 1. Důležité informace o Ruské federaci a její ekonomice Rusko (rusky Rossija, Россия ), dalším oficiálním názvem Ruská federace ( Rossijskaja fěděracija, Российская федерация»), RF, je Největší zemí světa z hlediska rozlohy (17,1 mil. km 2 ), má tudíž velké zásoby přírodních zdrojů, mj. nerostných surovin, ropy, zemního plynu, dřeva, pitné vody atd.; 9. největší zemí podle počtu obyvatel (143,3 mil. v r. 2013, údaje Rosstatu, spolu s Krymským poloostrovem se jedná o cca 146,1 mil.); 55. zemí z hlediska úrovně lidského rozvoje (hodnota indexu 0,788 v r. 2013, tzv. vysoká úroveň rozvoje, srovnatelné s Bulharskem a Rumunskem, též Saúdskou Arábií); Zařazováno mezi deset největších ekonomik světa a představuje zhruba 2 3 % světového HDP (údaje Světové banky, 2012); V r byla 3. největším příjemcem a 4. největším vývozcem přímých zahraničních investic, PZI, ve světě (údaje UNCTADu, 2014); 2. největším světovým vývozcem ropy po Saudské Arábii a největším vývozcem zemního plynu, 3. největším vývozcem uhlí a světovém lídrem ve výstavbě jaderných elektráren, cca 37 % trhu (Služby EIA a CIA USA); Je hospodářsky nejvyspělejší a jednou z nejdynamičtějších zemí regionů Společenství nezávislých států, SNS, a také z jednou ze zemí světa s největším hospodářským potenciálem: spolu s Brazílií, Indií, Čínou a Jižní Afrikou, v r zahrnována bankou Goldman Sachs a dalšími zdroji do skupiny BRIC / BRICS; 2 Je od 22. srpna r členem WTO po letech vyjednání. Struktura ruské ekonomiky (vybraná odvětví): Tab. č. 1: Tvorba HDP RF podle vybraných odvětví ekonomické činnosti, stálé ceny r. 2008, % A Zemědělství (bez rybolovu) 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4% B Rybolov 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% C Těžba nerostných surovin 11% 13% 11% 9% 10% 10% 10% D Zpracovatelský průmysl 19% 20% 19% 18% 17% 17% 17% E Výroba a distribuce elektřiny, plynu a vody 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% F Stavebnictví 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% G Velkoobchod a maloobchod 16% 17% 19% 20% 21% 21% 21% H Pohostinství 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% I Doprava a komunikace 10% 9% 10% 9% 9% 9% 9% J Finanční činnost 2% 2% 3% 4% 5% 5% 6% K Operace s nemovitostmi, pronájem atd. 10% 9% 10% 11% 12% 12% 12% L Státní správa, sociální pojištění a související činnosti 7% 7% 6% 5% 6% 5% 5% M Vzdělávání 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% N Zdravotnictví a doprovodné služby 5% 4% 4% 3% 4% 3% 3% O Jiné sociální, komunální a jiné služby 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% P Přidaná hodnota domácností 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Poznámka: Agregace na základě ruské odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKVED). Stálé ceny Zdroj: Rosstat; vlastní zpracování. 2 RF je také nejmenší a hospodářsky nejvyspělejší zemí BRIC a druhou nejmenší zemí BRICS. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 2

3 Specifika a problémy ruské ekonomiky v 21. století: 1) Stále relativně nízká konkurenceschopnost průmyslových výrobků, mj. na zahraničních trzích, z důvodu nízké produktivity práce, nedostatku pokročilých výrobních technologií a know-how ve zpracovatelském průmyslu, opotřebení výrobních kapacit (cca 46,8 % s koeficientem obnovy 6,6 % ročně v r. 2007) a zatím stále málo efektivní vládní politiky podpory domácích výrobců, mj. v oblasti monetárních opatření: přístupu k úvěrům, výše měnového kurzu apod. Situace se však dlouhodobě mění. 3 2) Z toho stále trvající závislost na vývozu přírodních zdrojů, mj. ropy, plynu, kovů a rud a dříví; u nichž je RF významným světovým exportérem (v průměru tyto skupiny činily cca 83,1 % celkového exportu země v letech , údaje Rosstatu). 4 Hlavním vývozním partnerem je přitom EU (nad 70 % exportu zmíněných komoditních skupin). Plánuje se diverzifikace směrem Asie (Čína, Japonsko). Vývoz Ruska se podílí na HDP cca 30 %. 3) Též závislost na dovozech hotové produkce (v průměru dovoz výrobků chemického průmyslu, strojírenství a zařazovaných do skupiny ostatní průmyslové zboží činil cca 64,1 % celkového importu země v letech dle Rosstatu). Hlavním dovozním partnerem RF je rovněž EU (podíl na importu nad 50 %). 5 Podíl dovozu na HDP Ruska je však méně než 30 %. Ruská vláda podporuje substituci importu domácí výrobu, mj. v automobilovém průmyslu (výroba / montáž). 6 4) Dlouhodobá závislost na přílivu zahraničního kapitálu, mj. přímých zahraničních investic (PZI), které jsou hlavním zdrojem modernizace a rozvoje ruské ekonomiky od konce XIX. Století (s výjimkou období socialismu). Hlavními investory v RF jsou země EU (nad 75 % stavu PZI, Kričevskij a Inozjemcev, 2009, str 48). 7 Z toho cca 50 %, stejně jako v případě Číny, je repatriace ruského kapitálu ze zahraničí. Rusko je také dlouhodobě významným investorem a investiční destinací ve světe, patří mezi TOP 10 hráčů (v r místo). 5) Relativně vysoký stupeň celní ochrany průměrná výše cel činila v r 2009 cca 10 % (vážený průměr, údaje WTO), což bylo nad průměrem zemí BRICS (7,4 %) a výraz- 3 Na základě vlastního pozorování autora v současné nicméně roste vývoz ruských výrobků s nižší přidanou hodnotou, mj. skla a nábytku, prostřednictvím mezinárodních sítí, např. IKEA, a high-tech výrobků (ruský texet plánoval výrobu v Pardubicích v r. 2013). K úspěšným ruským podnikům v IT sektoru patří např. Kaspersky Lab, 4. největší světový prodejce antivirového softwaru (podle společnosti IDC) působící ve 200 zemích a územích světa a vyhledávač Yandex (ruská obdoba Google, 60 % tamního trhu) expandující se do Turecka. Největší ruská banka Sberbank v r patřila mezi TOP 10 bank v Evropě (je přítomna v ČR, sídlo: Praha), automobilka GAZ expanduje do Turecka. 4 Kričevskij a Inozjemcev (2009, kapitola 2) uvádějí, že ruský těžební průmysl se dlouhodobě potýká s nedostatkem geologického průzkumu (je odkázán na velké mezinárodní firmy podle odhadů ekonomů až z cca 70 %) a mj. se zpomalením temp růstu těžby ropy po r (z 7,7 % 10,8 % na počátku nového milénia, na 2,1 % v letech 2006 a 2007 a 1,2 % v r dle Rosstatu). 5 V této souvislosti se dokonce ruskými ekonomy, např. Kričevským a Inozjemcevým (2009), a Aganbegjanem (2010), používá pojem substituce domácí výroby dovozy, neboť kvalitnější a levnější zahraniční zboží má tendenci vytěsňovat domácí produkci, což se zejména posílilo před světovou krizí kvůli relativní vysoké domácí inflaci (cca 11,4 % v letech ) a posilujícímu kurzu rublu vůči USD (z 31,35 RUB/USD v r na 24,85 RUB/USD v r. 2008). 6 Příkladem úspěšné substituce je továrna Volkswagen Group v Kaluze, Kalužská oblast (montáž vozů značek Audi, Škoda Fabia a Octavia od r. 2008, ročně vozů) a výrobní kooperace Škoda Auto s automobilkou GAZ v Nižním Novgorodu, Nižněnovgorodská oblast (montáž Škoda Yetti od r. 2011, od r Octavia, v Rusku neprodávanější model). 7 Stav PZI v ruské ekonomice je nadprůměrný oproti skupině BRICS, avšak stále nižší oproti zemím střední a východní Evropy (v letech cca 24,8 % HDP oproti cca 21,0 % u BRICS a 52,6 % u skupiny V4, tj. ČR, SR, Maďarska a Polska; údaje UNCTADu). Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 3

4 ně převyšovalo průměr rozvinutých zemí (např. EU 3,2 %, USA 2,1, % a Japonsko 2,7 %). 8 Vstup RF do WTO v srpnu r však vede ke snížení celní a jiné ochrany, která se do r má snížit o 30 %, zejména v případě automobilového průmyslu, také se uvažuje o liberalizaci zakládání poboček bank atd. 6) Relativně velký podíl státních zásahů do ekonomiky (tzv. quasi tržní hospodářství, též státní kapitalismus), mj. významná role ministerstev a státních podniků, podpora velkých firem, což vede k vyšším transakčním nákladům státní správy; do určitý míry nedokonalá nezávislost soudů a zakořeněná do ekonomiky, tzv. systemická korupce. 9 7) Velký počet nedokonale konkurenčních trhů (monopolů a oligopolů), zejména v těžebních a komunálních odvětvích a na místní úrovni (často se jedná o ovládané státem podniky), 10 stále nižší efektivita ruského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (FAS) oproti vyspělým zemím, méně průhledné veřejné zakázky atd. 8) Vyšší míra inflace (přírůstky indexu spotřebitelských cen, CPI v letech činily cca 10,76 % ročně dle Rosstatu, od r nižší, cca 6 7 %). Někteří ruští ekonomové navíc uvádějí, že aktuální struktura spotřebního koše CPI plně neodráží růst cen, který je ve skutečnosti rychlejší. V současné době se mj. jedná i o růst mezd (cca 38,32 % ročně, dle Rosstatu). Od propuknutí krize míra inflace se však stabilně pohybuje pod 10 % (ibid.). 9) Relativně slabý bankovní sektor podíl poskytnutých bankovních úvěrů na HDP činil v letech v RF v průměru 28,6 % oproti 97,0 % v zemích BRICS, 54,7 % u zemí V4 (ČR, SR, Maďarska a Polska), 139,4 % u EU, 226,3 % u USA a 313,7 % u Japonska (údaje Světové banky, 2012), což vede k vysoké ceně úvěrů a představuje překážku mj. pro rozvoj firem. 11 V současné době role bankovního sektoru roste. Největší ruské banky jsou Sberbank, VTB, Gazprombank, Alfabank, Bank Rossija atd.). V Rusku jsou též přítomny Raiffeisenbank, Unicredit, Socité générale, GE Moneybank a PPF (Home Credit). Existuje také česká Evropsko-ruská banka, a.s. 10) Existence relativně velké šedé ekonomiky cca 48,6 % oficiálního HDP v letech (130. místo z 151 v r dle Světové banky). Podíl šedé ekonomiky se podle řady odhadů v průběhu let snižoval (dle MF v r činil 20 %) Dovozními cly jsou v RF většinou chráněna odvětví s nízkou konkurenceschopností, mj. automobilový průmysl. Kromě toho země uplatňuje i vývozní cla na přírodní zdroje a zemědělskou produkci. Z tohoto a jiných důvodů (byrokracie apod.) počet zaměstnanců ruské celní správy činí cca 80 tis. osob. Podle rešerše Kričevského a Inozjemceva (2009, str. 58) jedná se o druhou největší celní správu světa. 9 Podle průzkumu Transparency International RF se z hlediska míry korupce umístila v r na 127. místě z 177 (dle hodnoty indexu vnímání korupce, angl. Corruption Perception Index, CPI). Korupce v Rusku podle OECD se dlouhodobě spíše snižuje (v r RF se umístila na 143. místě z 182). Skutečná míra korupce však může být poněkud nižší, neboť do CPI se zahrnují i v SNS a Asii rozšířené dárky (alkohol, bonboniéry, květiny atd.). Jedná se nicméně o dlouhodobý problém Ruska. 10 Monopoly a oligopoly na základě rešerše Kričevského a Inozjemceva (2009, str. 76) v r byly mj. RUSAL (100 % výroby hliníku), Rosněfť, LUKOIL, TNK-BP a Surgutněftěgaz (dohromady 73 % těžby ropy), SUEK a skupina Evraz (cca 63 % těžby uhlí), NLMK, MMK, Severstal a skupina Evraz (dohromady podíl na těžbě černých kovů nad 50 %), GAZPROM (85 % těžby, téměř 100 % dopravy a 100 % vývozu zemního plynu), Evrocement Group (39 % výroby cementu) atd. 11 Kričevskij a Inozjemcev (2009) a Aganbegjan (2010) uvádějí, že ruské nefinanční podniky využívaly úvěry domácího bankovního sektoru k financování pouze % svých investic před světovou krizí. Velké společnosti zakládají vlastní banky za účelem samofinancování Gazprombank (GAZPROM), Petrokommerc (LUKOIL), Surgutněftěgazbank (Surgutněftěgaz), Zenit (Tatnefť) apod. Nejrozšířenějším způsobem financování velkých ruských firem jsou ale dluhopisy v cizí měně, tzv. eurobondy. 12 Příkladem ruské šedé ekonomiky je tzv. dvojitá mzda (též mzda v obálce) u malých a středních podniků, kdy zaměstnanec pobírá dvě finanční částky nižší oficiální mzdu, z níž jsou odváděny daně, sociální a zdravotní pojištění; a zvlášť mimomzdový příplatek (šedou část). Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 4

5 11) Existence sociálních a dalších problémů, mj. nižší podíl sociálních výdajů na HDP v porovnání se zeměmi EU (cca 15 % HDP v r. 2007, nárůst v letech na 20 % za prezidenta Medveděva), nerovnost rozdělení příjmů ve společnosti (Giniho koeficient 0,417 v r. 2011, kde 0 dokonale rovnoměrné a 1 dokonale nerovnoměrné rozdělení; údaje CIA) a nutnost reforem důchodového systému 13 (v r byl založen Fond národního blahobytu, jehož účelem je mj. financování schodku důchodového systému z nadbytečných příjmů z vývozu ropy a zemního plynu) ) Významné regionální rozdíly, což mj. vyplývá z nerovnoměrného rozložení HDP a PZI mezi regiony; viz statistiky CB RF a Rosstatu a tabulku č. 4. Nejdynamičtějšími regiony RF jsou Moskva, Petrohrad, jejich oblasti a Republika Tatarstán. Bankovní sektor v RF (důležitá informace zejména pro investory): Ruský bankovní sektor se obecně charakterizuje jako relativně malý, atomizovaný, s velkým počtem institucí (1099 v r. 2012, údaje CBR), z nichž většina z hlediska svých aktiv není významná. Studie uvádějí, že před krizí (v r. 2008) 2/3 aktiv bankovního sektoru bylo vlastněno 20 největšími bankami (Sberbank, VTB atd.), které řídily 70 % vkladů domácností, poskytly 70 % podnikatelských úvěrů a obsluhovaly cca 64 % úspor domácností. Přičemž 45 % bankovního sektoru RF bylo vlastněno státem a cca 25 % zahraničními subjekty. 15 Třemi největšími bankami s podílem 40 % aktiv jsou Sberbank (obsluhuje až 50 % domácností), VTB a Gazprombank (zaměřují se převážně na podnikatelský sektor). Jedná se o státní banky. 16 Sberbank a VTB jsou z větší části vlastněny státem. V letech 2013 a 2014 Centrální banka RF (CB RF) odebírala licence řadě menších bank, což vyvolávalo odliv peněz z ruské ekonomiky do zahraničí a depreciaci měny, rublu (RUB). Klíčová úroková sazba CBR je od ,5 %. Sazby měnového a mezibankovního trhu MosPrime Rate a Ruonia byly ,15 a 8,73 %. Vývoj ekonomiky: Vývoj ruské ekonomiky je dlouhodobě poznamenán relativně rychlým růstem HDP (v letech cca 7%). Světová finanční, ekonomická a dluhová krize přinesla významný pokles hrubého domácího produktu RF ( 8 % v r dle Rosstatu a Světové banky), největší ve skupině BRICS, spolu s relativně vysokou inflací (8,8 % v r. 2009, ibid.). 17 Kromě toho došlo k významnému propadu domácího finančního trhu, depreciaci rublu vůči světovým měnám (americkému dolaru a euru) a relativně velkému deficitu veřejných financí kvůli přijetí protikrizových opatření (cca 6 % HDP v r dle MMF, Rusko dlouhodobě udržuje vyrovnaný anebo přebytkový rozpočet i za cenu zvýšení daní). Řada autorů, např. Porter (2009), označila tento vývoj za ruskou finanční krizi. Oživení po krizi je pomalejší a stlačilo předpovědi růstu HDP pod 5 % pro léta , do r se však počítá s 5% růstem a posílením postavení RF ve světové ekonomice (v r je největší ekonomikou světa). 13 Občané Ruské federace dlouhodobě odcházejí do důchodu v 60 letech (muži) a 55 letech (ženy), u vybraných zaměstnání se může jednat i o nižší hranici. 14 Problémem RF je dlouhodobě také nelegální imigrace a obtížná integrace přistěhovalců ze střední Asie, Číny, Turecka a Vietnamu do společnosti, mj. ve velkých městech jako Moskva. 15 Podíl čistě zahraničních bank je však menší. 16 Podrobné statistiky o bankovním sektoru RF připravuje CB RF. 17 Vyšší inflace je dlouhodobým problémem Ruska. Příčinami jsou monetární politika CB RF (jejím současným cílem je jistý kompromis mezi udržením stability měnového kurzu a cenovou hladinou, od r se nicméně plánuje přechod na cílování inflace a zavedení čistého floatingu), rychlý růst ekonomiky, velký podíl nedokonalé konkurence (monopolů a oligopolů), příliv prostředků z vývozů přírodních zdrojů, v posledních létech také protikrizová opatření. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 5

6 Vybrané makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky v 21. století jsou zachyceny v tabulce č. 2 (údaje jsou v RUB a %). Hodnoty kurzů USD/RUB a EUR/RUB jsou uvedeny níže. Tab. č. 2: Vybrané makroekonomické ukazatele ruské ekonomiky, O 2014P Tempo růstu HDP, % Tempo růstu průmyslové produkce, % Tempo růstu zemědělské produkce, % Tempo růstu maloobchodních tržeb, % Míra inflace (CPI), % O 2014P Průměrná mzda, RUB/měsíc Průměrný starobní důchod, RUB/měsíc Životní minimum, RUB/měsíc Míra nezaměstnanosti, % Míra růstu reálných mezd, % Míra chudoby, % 0 Poznámka: O odhad, P předpověď. V dubnu r Ministerstvo Ruské federace pro hospodářský rozvoj snížilo předpověď tempa růstu HDP pro r na cca 0 1 %. Prognózy Světové banky počítají s růstem od r V r ruská ekonomika de facto stagnuje. Zdroj: Ministerstvo Ruské federace pro hospodářský rozvoj, 2014 Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 6

7 Vývoj kurzu rublu ke světovým měnám Ruský rubl, RUB (1 rubl = 100 kopějek), znak (v minulosti zkratka rub., руб.), je plně konvertibilní volně plovoucí měnou do listopadu 2014 zavěšenou na bivalentní koš USD (55 %) a EUR (45 %), na jehož základě CB RF stále uvádí vlastní kurz na příslušný a následující den. CB RF uplatňuje devizové repo operace pro domácí bankovní sektor. Vývoj kurzů RUB/USD a RUB/EUR a nově RUB/CNY dlouhoodbě určuje moskevská burza. Tab. č. 3: Vývoj kurzu ruského rublu ke světovým měnám (USD a EUR), USD, ,5389 RUB za 1 USD EUR, ,1041 RUB za 1 EUR Poznámka: RUB/USD před krizí dlouhodobě posiloval, EUR/RUB oslaboval. Hodnota bivalentního koše USD-EUR byla činila 41,6432, z ,4539. Zdroj: CB RF Vývoj vnější ekonomická rovnováha Rusko dlouhodobě vykazuje přebytky obchodní bilance (v řadě let až více jak 10 % HDP dle CB RF), schodky bilance služeb a růst devizových rezerv, které jsou 5. největší na světě (454,240 mld. USD v září r včetně významných zlatých rezerv, 5. místo v r. 2014). Vývoj stavu přímých zahraničních investic v Rusku a cenová úroveň v porovnání s USA Zásoba PZI v RF se dlouhodobě zvyšuje, stejně tak i cenová úroveň. V současné době RF se pohybuje na cca % úrovně USA. Graf č. 1: Stav přímých zahraničních investic (PZI) a cenová úroveň (CPL) v Rusku PZI, mil. USD CPL, USA=100 Poznámka: Údaje za CPL od r již nejsou dostupné. Zdroj: CB RF, Penn World Tables, Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 7

8 Hospodářské sankce vůči Rusku ze strany EU V návaznosti na Ukrajinskou krizi (připojení Krymského poloostrova k RF na základě referenda po výměně vlády v Ukrajině; poté konfliktu na východě Ukrajiny, který je podle USA a EU vyvolán RF) EU a země Evropského hospodářského prostoru, Island, Lichtenštejnsko a Norsko, 18 uvalili dočasné hospodářské sankce na ruské politiky, podnikatele a řadu velkých ruských společností. Postiženými společnostmi počínaje zářím r jsou Rosnefť, Transnefť, Gazpromnefť, Sberbank, VTB, Gazprombank, VEB, Rosselchoz-bank, Uralvagonzavod, Oboronprom, korporace OAK, Sirius, Stankoinstrument, Chimkompozit, koncern Kalašnikov, Tulskij oružejnyj zavod, Těchnologii mašinostrojenija, Vysokotočnyje kompleksy, koncern PVO Almaz-Antej a NPO Bazalt. Jedná se o 1) Omezení přístupu ke kapitálovým trhům EU a EHP občanům a společnostem EU je zakázáno obchodovat s dluhopisy těchto společností se splatností nad 30 dnů a uvedeným společnostem je zakázán přístup k účtům, portfoliovým investicím, investičním konzultacím a službám investičního bankovnictví v zemích EU a EHP. 2) Řadu omezení v těžebním, leteckém a obranném průmyslu občanům a společnostem EU je zakázáno poskytování služeb v oblasti těžby ropy ve velké hloubce, v Arktidě a z břidlic; jsou zakázány dodávky evropských technologií, které mohou být využity v obranném průmyslu a k těžbě ropy v uvedených případech (sankce byly po uvalení zmírněny, nejsou všemi aktéry, mj. Společnostmi z USA, respektovány). Poslední sankce byly uvaleny 16. října 2014 a mají skončit v červenci 2015, nicméně je stále pravděpodobné jejich prodloužení do budoucnosti kvůli konfliktu na východě Ukrajiny. 19 Reakce RF na sankce EU RF nepovažuje sankce EU a jiných států za spravedlivé a uvalila 01. srpna 2014 roční embargo na dovoz zemědělské produkce ze zemí, jež zavedly sankce, což snížilo potravinářský vývoz EU o 10 % (v případě řady států je propad větší) a postihlo mj. odvětví dopravy. Velké ruské společnosti v současné době odcházejí z EU na hongkongské finanční trhy. Snížení počtu ruských turistů také negativně ovlivňuje cestovní ruch v zemích EU (jejich podíl v řadě státu je dle odhadů až 1/3). Dopady sankcí na ruskou ekonomiku Rusko na konci r zaznamenalo významnou depreciaci a volatilitu kurzu rublu, spolu s propadem cen ropy se v r očekává recese s propadem HDP do 5 %, poté oživení. Výhled Vzhledem ke vzájemné závislosti ekonomik EU a RF lze předpokládat, že krize by se mohla vyřešit dohodou všech stran. K tomu mj. vyzývá česká diplomacie a česká vláda. 18 Také USA, Kanada a částečně Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, kandidatské státy EU a Ukrajina. 19 Na východě Ukrajiny v Doněcké a Luhanské oblastech byly v květnu r po kontroverzním referendu vyhlašeny nezávislé lidové republiky, DLR a LLR, které se sdružily do Federativní republiky Nové Rusko (dle separatistů historický název tohoto území za Ruské říše). Po vojenském konfliktu s ukrajinskou armádou a jejími dobrovolnickými složkami část oblastí zůstává pod kontrolou separatistů, kteří 2. listopadu r uspořádali volby do vlastních parlamentů. EU tento stav neuznává a obviňuje Rusko ze štěpení Ukrajiny a z vojenské pomoci separatistům, což RF naopak popírá února Ukrajina, Německo, Francie a Rusko podepsali druhé mírové Minské dohody pro řešení situace, která zůstává i v r napjatá. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 8

9 Význam regionů: administrativní dělení a ekonomická úroveň Graf č. 2: Administrativní dělení RF (anglicky) stav před 21. březnem r Zdroj: Wikipedie, V říjnu r Ruská federace se skládala z 85 (83 mezinárodně uznaných) subjektů federace (rusky субъекты федерации ), mezi ně patří tzv. republiky (22), kraje (9), autonomní okruhy (4), oblasti (46), města federálního významu (3, Moskva, Petrohrad a Sevastopol) a jedna autonomní oblast (1, Židovská autonomní oblast). V současné době subjekty jsou řazeny do federálních okruhů. Federální okruhy, FO (rus. федеральные округа ), ФО) zohledňují územní, kulturní a politická specifika (celkový počet: 9 včetně mezinárodně neuznávaného Krymského). Jsou souhrny subjektů RF, které byly zřízeny za účelem zjednodušení administrativního dělení z r (viz počet oblastí, republik atd.) a zvýšení účinnosti hospodářské a jiných politik vlády. Kromě federálních a ekonomických RF má ještě tzv. ekonomické rajony (celkový počet: 12). Graf č. 3: Federální okruhy RF (česky) stav před 21. březnem r Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 9

10 Zdroj: rusko-info.cz, Tab. č. 4: Ekonomická úroveň regionů Ruské federace, , hrubý regionální produkt (HRP) na obyvatele, USD, běžné ceny Centrální federální okruh Belgorodská oblast Brjanská oblast Vladimirská oblast Voroněžská oblast Ivanovská oblast Kalužská oblast Kostromská oblast Kurská oblast Lipecká oplast Moskevská oblast Orlovská oblast Rjazaňská oblast Smolenská oblast Tambovská oblast Tverská oblast Tulská oblast Jaroslavská oblast město Moskva Severozápadní federální okruh Karélie Komi Archangelská oblast Vologdská oblast Kaliningradská oblast Leningradská oblast Murmanská oblast Novgorodská oblast Pskovská oblast město Sankt Petěrburg (Petrohrad) Jižní federální okruh Adygejsko Kalmycko Krasnodarský kraj Astrachaňská oblast Volgogradská oblast Rostovská oblast Severokavkazský federální okruh Dagestán Ingušsko Kabardsko-Balkarsko Karačajevsko-Čerkesko Severní Osetie-Alanie Čečensko ND ND ND Stavropolský kraj Povolžský federální okruh Baškortostán Marij El (Marijsko) Mordvinsko Tatarstán Udmurtsko Čuvašsko Permský kraj Kirovská oblast Nižněnovgorodská oblast Orenburská oblast Penzenská oblast Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA 10

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce Alexander Turov Obchodní rada Ruské federace v České republice republice 19. prosince r. 2013, Praha Vstup Ruské federace do Světové obchodní

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Milan Hovorka Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, které využiji

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Exportní semináře v regionech 2012

Exportní semináře v regionech 2012 Exportní semináře v regionech 2012 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 2020 HLAVNÍ CÍLE A PRINCIPY RNDr. Petr Nečas předseda vlády Cíle proexportní podpory - celkově Růst objemu exportu

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti Stav k 11.02.2009 Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti ARMÉNIE Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění [podpis v Jerevanu 07.07.2008, schválena

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více