Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond"

Transkript

1 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond ISIN: nepřidělen Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) dluhopisový fond Podílové listy fondu mají formu cenného papíru na doručitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a ,- Kč a mají listinnou podobu. Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich investice za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let. Cíle je dosahováno zejména investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného ze 75 % indexem českých státních dluhopisů a z 25 % mezibankovní šestiměsíční úrokovou sazbou PRIBOR. Na sedmistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 0 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 6 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl podílový fond vyhodnocen a zatříděn do 2. rizikového stupně. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k Rok narození 1972 Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) Macroeconomy and market, ČFA, Brno Foreign securities, ČFA, Brno Treasury game, Citibank (1999) Derivatives, Citibank (2001) Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) 10 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ ( ), SPOROBOND ( ), BONDINVEST ( ), KONZERVATIVNÍ MIX FF ( ), OPATRNÝ MIX FF (2005-6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/ ), Privátní portfolio AR 50 (10/ ), Privátní portfolio AR 75 (10/ ), Privátní portfolio AR 0 (4/ ))

2 Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ , se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce Investiční společnost byla zapsána dne 27. prosince 1991 do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je její přímo ovládající osobou. Nepřímo ovládající osobou osobou ovládající společnost Česká spořitelna, a.s., je společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ABN AMRO Bank N.V PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko ATON Capital Group Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace Bank Austria 1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika BAWAG Bank CZ a.s COMMERZBANK AG Cowen International Limited Česká spořitelna, a.s Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ

3 Československá obchodní banka, a.s Deutsche Bank Ltd. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ING BANK N.V. ING BANK N.V Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Moskva , Ul. Sadovnicheskaya 82-2, Ruská federace 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika 1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ JPMorgan Chase & Co. 270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA Kepler Equities Stadelhoferstrasse 22, Postfach 8024, Zürich, Švýcarská konfederace Komerční banka, a.s Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ Morgan Stanley and Co., Inc. Pareto Securities AS Patria Finance, a.s Rodman & Renshaw, LLC UBS Cyprus Moscow Ltd. WOOD & Company Financial Services, a.s Zimmerman Adams International Broadway, NY 10036, New York, USA Dronning Mauds gate 3, P.O. Box 1411 Vika, N-0115, Oslo, Norské království Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA Moskva , Paveleckij Tower, Paveleckaja Ploščaď 2/2, Ruská federace Praha 1, Václavské nám. 772/2, PSČ New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

4 Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: Komentář manažera fondu Od začátku roku investoři napjatě očekávali, jak se bude vyvíjet makroekonomická situace v USA, která výrazně ovlivňuje globální dění na finančních trzích. Podle očekávání ekonomika USA v prvním čtvrtletí 2008 poměrně výrazně zpomalila. Nejvýrazněji se na tomto podepsal trh s nemovitostmi. V průběhu první poloviny roku pak finančními trhy také výrazně otřásly události kolem finanční stability některých významných amerických bank. Americká centrální banka ve snaze pomoci finančním trhům snížila během prvního pololetí klíčové sazby ze 4,25 % na 2 %. V Evropě byla situace v prvních měsících roku výrazně lepší, nárůsty HDP stále celkem dobré. ECB však v první polovině roku zůstala opatrná a stále varovala před inflací. Na začátku června pak zvýšila sazby na 4,25 %. Vývoji na domácí scéně v prvních měsících roku 2008 dominoval vývoj inflace. Ta poměrně výrazně rostla a centrální banka reagovala zvýšením sazeb o 0,25 % na 3,75 %. Dramatické posilování koruny, která od začátku roku posílila takřka o 14 % vůči EUR, však dávalo prostor centrální bance vyčkat a přes aktuálně vysokou inflaci nebylo nutné v první polovině roku sazby dále zvyšovat. Měnové podmínky více než dostatečně zpřísnila domácí měna. Ceny dluhopisů v první polovině roku neměly jasný trend. Růst inflace u nás i ve světě se projevil poměrně výrazným poklesem cen v prvních měsících roku, nicméně nejistota na světových trzích a na domácí scéně pak posilující koruna jim poskytly podporu a tuzemské dluhopisy pak končily první pololetí jen s malými změnami oproti začátku roku. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR v I. pololetí 2008 (v přepočtu na jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč) Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kč ks Kč ks Kč Leden 0 0, , ,00 Únor 0 0, , ,00 Březen 0 0, , ,50 Duben 0 0, , ,50 Květen 0 0, , ,50 Červen 0 0, , ,00 CELKEM 0 0, , ,50 Poznámky: 1 dne vydala Česká národní banka rozhodnutí č. j. Sp/541/453/2007/1 podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond. Toto rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne a nové znění statutu fondu nabylo účinnosti dne

5 Schválené změny statutu se týkají zejména změny výnosového fondu na fond růstový. Výplata splatných podílů na zisku z minulých let se řídí zněním statutu platným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok Ve statutu podílového fondu se s účinností od mění zejména následující ustanovení: ve Vymezení pojmů se aktualizují údaje o platných vyhláškách, v článku I odstavci 8 se uvádí nová adresa sídla auditora podílového fondu, v článku II odstavci 8 statutu se doplňuje a aktualizuje seznam názvů obhospodařovaných podílových fondů, odstavec 16 z článku VI se přesouvá do poslední věty článku III odstavce 12, v článku IV odstavci 3 se doplňuje poslední věta, v článku VI v odstavci 10 se mění text tak, že Vytvářený zisk je od roku 2008 v plném rozsahu ponecháván v podílovém fondu, ve fondu reinvestic, jako zdroj pro další investice a zvyšuje hodnotu podílového listu., ze statutu se vypouští celý dosavadní článek VII Výplata podílů na zisku a následující články se přečíslovávají, v dosavadním článku XIV (po přečíslování článek XIII) se vypouští ustanovení dosavadního odstavce 3, následující odstavec se přečíslovává, v dosavadním článku XVI (po přečíslování článek XV) se vypouští ustanovení dosavadních odstavců 8, 9 a 14 a následující odstavce se přečíslovávají, doplňuje se nový poslední článek statutu Účinnost, ve kterém se stanovuje, že Toto znění statutu nabývá účinnosti dne 1. dubna Výplata splatných podílů na zisku za rok 2007 se řídí zněním statutu účinným k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku za rok 2007 (31. březen 2008). Investiční společnost České spořitelny, a. s., jako emitent podílových listů podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond, prohlašuje za neplatné ke dni nabytí účinnosti nového znění statutu tohoto podílového fondu, tj. ke dni , kupóny č. 14, č. 15 a č. 16 a talón kupónového archu všech podílových listů BONDINVEST v souvislosti s tím, že za rok 2008 a další léta již podíly na zisku z výsledků hospodaření s majetkem podílového fondu BONDINVEST nebudou vypláceny, a to v důsledku výše uvedených změn statutu. Investiční společnost České spořitelny, a. s., informuje podílníky podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond, ve lhůtě minimálně 6 měsíců podle článku XI odstavce 3 statutu, o svém záměru sloučit tento podílový fond s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROBOND - otevřený podílový fond. V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Investiční společnost České spořitelny, a. s., rozhodnutí o povolení sloučení do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci podílového fondu BONDINVEST, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu SPOROBOND uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost předpokládá, že sloučení podílového fondu BONDINVEST bude předcházet změna podoby jeho podílových listů z listinné na zaknihovanou a že k následnému sloučení podílového fondu BONDINVEST s podílovým fondem SPOROBOND bude moci dojít v průběhu roku Od již nejsou nabízeny podílové listy fondu BONDINVEST na pobočkách České spořitelny, a. s. Zpětné odkupy podílových listů a výplaty splatných podílů na zisku fondu jsou prováděny i nadále. Výplata podílů na zisku fondu BONDINVEST za rok 2007 na kupon č. 13 se neprovádí. Důvodem je záporný hospodářský výsledek fondu v roce dne vydala Česká národní banka rozhodnutí podle ustanovení 84a odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, o schválení změn statutů 19 standardních podílových fondů. 5

6 Změny ve statutech standardních podílových fondů, schválené Českou národní bankou, souvisejí především se začleněním nákladů na reklamu do nákladů podílového fondu. Schvalující rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne Dále představenstvo investiční společnosti schválilo s platností ode dne aktualizovaný text statutů - standardního podílového fondu: Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST otevřený podílový fond - speciálních fondů fondů, určených pro klienty privátního bankovnictví České spořitelny, a. s.: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond Ve statutech těchto podílových fondů se změnila pouze některá z těch ustanovení, jejichž aktualizace nepodléhá schválení Českou národní bankou. 3 dne byla do obchodního rejstříku zapsána změna sídla investiční společnosti, a to v souvislosti s jejím přestěhováním na adresu Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k a uveřejněný v kurzovním lístku č

7 5 210 Vývoj hodnoty podílových listů OPF BONDINVEST v průběhu I. pololetí 2008 (v přepočtu na PL o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč) Hodnota PL, Kč

8 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období

9 Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Pasiva celkem Závazky vůči bankám Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období

10 Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování

11 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Výkaz zisku a ztráty FKI Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Od začátku do konce rozhodného období, Od začátku do konce minulého rozhodného období, A B 1 2 Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst.vlivem, tvorba a použ. OP Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

12 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k pololetní zprávě FKI A B Hodnota Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, Počet emitovaných podílových listů, ks Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč , Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč ,00 Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč 5 x Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč 6 13, Výnosová míra na 1 PL, % 7 x Obrátkovost aktiv ve fondu, % 8 40,79 Průměrná měsíční výkonnost, % 9 x Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, % 10 x Ukazatel BETA 11 x

13 Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu A B Hodnota, Úplata určená IS za obhospodařování OPF Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS 2 0 Úplata depozitáři Poplatky za audit 4 71 Přirážky, které šly do majetku IS 5 0 Srážky, které šly do majetku IS 6 0 Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS 7 0 Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 19 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registrační poplatky 11 1 Ostatní správní náklady Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B Hodnota Počet podílových listů vydaných OPF, ks 1 0 Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, 2 0 Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy,

14 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % ESPA BOND EMERGING MKTS (T) EU AT AT ,04 ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT AT ,06 ESPA BOND USA HIGH YIELD T AT AT ,17 ESPA CASH EMERGING MARKET (VT AT AT ,09 ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF CZ CZ ,69

15 Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % AUST AND NZ BANKING GROUP VAR XS AU ,04 BARCLAYS BANK VAR/ XS GB ,02 CEZ /27/10 CZ CZ ,01 CEZ /11 XS NL ,08 CS RANGE ACC. EUR/PLN 15/03/10 CZ CZ ,01 DEUTSCHE BANK STR 29/11/2011 XS GB ,01 DEXIA CREDIT LOCAL VAR 08/2008 XS FR ,08 GENERAL ELECTRIC /05/13 XS US ,00 GOVERNMENT BOND /20 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND /15 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND 4.2 4/12/2036 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND /18 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND /12/22 CZ CZ ,00 GOVERNMENT BOND /16 CZ CZ ,00 HBOS VAR 03/10 XS GB ,01 HUNGARY GOVERNMENT 6 3/4 10/10 HU HU ,00 HUNGARY GOVERNMENT /24/1 HU HU ,00 HUNGARY GOVERNMENT /2/1 HU HU ,00 HUNGARY GOVERNMENT /12/12HU HU ,00 KBC IFIMA 3.87/ XS NL ,03 LANDSBANKI ISLANDS VAR 03/10 XS IS ,04 NATIONAL GRID PLC /9/2010 XS GB ,02 RCI BANQUE SA VAR 02/10 XS FR ,04 RELATIVE EUROP VAL VAR 24/02/10 XS LU ,12 RWE VAR 09 XS DE ,67 TELEFONICA O2 C.R /08 CZ CZ ,05

16 Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, X X X

17 Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu IČ protistrany mimoburzovního finančního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovního finančního derivátu Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu, Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % FX SWAP Česká spořitelna, a.s ,03 FX SWAP Česká spořitelna, a.s ,03 FX SWAP OBCH Česká spořitelna, a.s ,03 IRS OBCH Česká spořitelna, a.s ,00

18 Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Hodnota, Rating 1. stupně Rating 2. stupně Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu

19 IČ fondu: Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona 4 0 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 5 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 7 0 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 9 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 11 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 12 0

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2008 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 2 CREDIT SUISSE VE SVĚTĚ 5 CREDIT SUISSE V ČESKÉ REPUBLICE 6 VÝHLED PRO ROK 2008 8 FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2013 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF otevřený

Více

(sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH

(sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. k 30.6. 2009 (sestavená dle 7 odst. 3 a 4 vyhlášky 603/2006

Více

PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA - OPF globální PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2007 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální U Centrumu, 751, 735 14 Orlová, Lutyně www.prosperita.com Výroční zpráva za

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

Výroční zpráva. za rok 2013. AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. Výroční zpráva za rok 2013 AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. Výroční zpráva 2013 AKRO globální akciový fond Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009

Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009 Pololetní zpráva investiční společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. za období 1.1.2009-30.6. 2009 Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond

Výroční zpráva 2008. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond Výroční zpráva 2008 ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výroční

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše10 let

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 2014 Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti Výroční zprávu za rok 2014. Výroční zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 2 OBSAH Základní údaje o společnosti 4 Základní kapitál 4 údaje o činnosti 5 Údaje o majetku a finanční situaci 6 Management a organizační struktura 7 Profil společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Vyhlášky č.271/2004 Sb.

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond (standardní fond splňující směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více