ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004"

Transkript

1 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2 OBSAH

3 4 VYBRANÉ EKONOMICKÉ A PŘEPRAVNÍ UKAZATELE 5 MAJETKOVÉ ÚČASTI ČESKÝCH AEROLINIÍ A.S. 10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2004 A 2005 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY 13 PROFIL SPOLEČNOSTI HLAVNÍ OBLASTI PODNIKÁNÍ 14 OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI 17 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 17 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A PREZIDENTA SPOLEČNOSTI 19 ALIANCE SKYTEAM 21 VÝSLEDKY PŘEPRAVY 22 DESTINACE 24 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 25 SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 25 KODEX ŘÁDNÉ SPRÁVY A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZALOŽENÝ NA PRINCIPECH OECD 26 AKCIONÁŘI ČSA 28 DOZORČÍ RADA 29 PŘEDSTAVENSTVO 31 VRCHOLOVÝ MANAGEMENT 32 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K OBCHODNĚ-MARKETINGOVÁ STRATEGIE 35 ROZVOJ SÍTĚ LINEK V ROCE 2004 A SPOLUPRÁCE S LETECKÝMI SPOLEČNOSTMI 38 VĚRNOSTNÍ PROGRAM 38 POD ZNAČKOU ČSA 38 CHARTERY 39 CARGO 41 LETADLOVÁ FLOTILA ČSA 41 LETADLOVÝ PARK ČSA 43 TECHNICKÁ ÚDRŽBA 45 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A CENTRÁLNÍ NÁKUP 47 SLUŽBY ČSA 47 ŘÍZENÍ POZEMNÍHO PROVOZU 47 ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL 47 DUTY FREE 47 CATERING 49 BEZPEČNOST PROVOZU 51 PRAVIDELNOST LETOVÉHO PROVOZU 53 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 56 LIDSKÉ ZDROJE PERSONALISTIKA 57 MZDOVÁ POLITIKA, SOCIÁLNÍ ROZVOJ A SLUŽBY 57 LETECKÉ POSÁDKY A STUDIUM 60 VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO 62 ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 63 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 65 FINANČNÍ ČÁST 66 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI ČESKÉ AEROLINIE A.S. 67 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE CAS 67 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 69 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 70 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 71 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 72 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 102 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS 102 VŠEOBECNÉ INFORMACE 103 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 104 ROZVAHA 105 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 106 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 107 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 132 OBCHODNĚ PŘEPRAVNÍ VÝKONY ČSA V LETECH LETADLOVÝ PARK ČSA SOUHRNNÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE 136 POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY 137 ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 146 SEZNAM SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH PROPOJENÝMI OSOBAMI PŘÍLOHA Č. 1 1

4 VYSOKÝ NÁRŮST POČTU CESTUJÍCÍCH JE SPOLU S ROZŠIŘOVÁNÍM FLOTILY ČESKÝCH AEROLINIÍ A.S. (ČSA) SYMBOLEM HISTORICKY NEJVĚTŠÍ EXPANZE,

5 KTEROU ČESKÝ NÁRODNÍ LETECKÝ DOPRAVCE PROŠEL V ROCE 2004, V ROCE VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE.

6 VYBRANÉ EKONOMICKÉ A PŘEPRAVNÍ UKAZATELE Finanční výsledky podle českých účetních standardů (tis. Kč) Obrat Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Vlastní kapitál Základní kapitál Finanční výsledky podle mezinárodních účetních standardů (tis. USD) Obrat Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Vlastní kapitál Základní kapitál Vybrané ukazatele a ekonomické výsledky Přeprava Využité tunokilometry (mil.) 264,4 268,7 285,4 288,3 311,6 360,9 388,3 407,6 498,1 606,0 Nabízené tunokilometry (mil.) 461,3 479,1 501,2 507,7 550,7 587,9 625,3 639,8 770,3 973,0 Počet přepravených cestujících (tis.) 1 488, , , , , , , , , ,4 Přepravené cargo (tis. tun) 10,6 10,0 10,4 11,9 13,0 16,6 16,2 17,9 21,1 22,7 Celkový Load Factor váhový % 57,3 56,1 56,9 56,8 56,6 61,4 62,1 63,7 64,7 62,3 sedačkový % 66,6 66,0 66,8 66,3 65,8 70,4 70,8 71,3 72,7 70,5 Zaměstnanci a produktivita Počet zaměstnanců VTKM/zaměstnanci (tis.) 67,53 67,59 72,95 75,96 80,39 90,44 87,82 91,48 109,63 124,67 Produktivita (provozní výnosy/pracovníci) (mil. Kč) 1,9 2,0 2,3 2,6 2,9 3,4 3,3 3,1 3,4 3,6 4 Vybrané ekonomické a přepravní ukazatele

7 MAJETKOVÉ ÚČASTI ČESKÝCH AEROLINIÍ A.S. Správa a řízení dceřiných společností Českých aerolinií a.s. je vykonávána prostřednictvím útvaru Majetkové účasti a členů správních orgánů, kteří jsou jmenováni z řad klíčových manažerů odborných úseků mateřské společnosti. Výkon valné hromady u těchto společností je prováděn v souladu se stanovami ČSA. ČSA dále vlastní podíly ve společnostech WALTER a.s. a Boeing Česká s.r.o. Z pohledu další perspektivy je vrcholovým managementem uloženo v souladu se stanovami společnosti ukončit majetkovou účast ČSA ve společnosti Boeing Česká s.r.o. CSA Services, s.r.o., v souladu se záměrem projektu Diverzifikace produktu/strategie charterové flotily odkoupila na základě rozhodnutí jediného společníka akcie společnosti Czech Charters, a.s., za účelem přípravy projektu zvýšení podílu charterových letů ČSA na českém a slovenském trhu. ČSA mají význačný podíl a ovládají ve smyslu platného znění obchodního zákoníku následující společnosti Vlastnický podíl ČSA ČSA Airtours a.s. 100 % SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. 100 % AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. 65 % CSA Services, s.r.o. 100 % ČSA Support s.r.o. 100 % Slovenská konzultačná firma s.r.o. v likvidácii 1) 100 % 1) společnost byla vymazána z obchodního rejstříku Slovenské republiky dne Přehled sledovaných výsledků dceřiných společností ČSA (tis. Kč) 1) 2004 Vlastní kapitál Základní kapitál Výnosy Hospodářský výsledek ČSA Airtours a.s SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. 2) AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o CSA Services, s.r.o ČSA Support s.r.o Czech Charters, a.s. 3) ,2-33 1) údaje v tabulce jsou za rok 2004 po auditu a po zdanění v tis. Kč 2) údaje jsou uvedeny v Sk 3) jediný akcionář CSA Services, s.r.o. Majetkové účasti Českých aerolinií a.s. 5

8 Dceřiné společnosti ČSA ČSA Airtours a.s. Kolejní 2, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2929 Založená Cestovní kancelář ČSA Airtours a.s. zajišťuje služby pasivního i aktivního cestovního ruchu se specializací na individuální turistiku, služební cesty, incentivní turistiku, kongresy, konference a specializované zájezdy pro sportovce. Vstup České republiky do Evropské unie měl významné dopady i na oblast cestovního ruchu. Ne však kvůli nárůstu konkurence, protože tento obor vzhledem k využívání informačních technologií (zvláště internetu) neznal hranice již dávno před vstupem do EU. Společnost ČSA Airtours a.s. se na vstup připravovala mimo jiné i aplikací systému managementu kvality podle mezinárodních standardů normy ISO 9001:2001, který u ní byl v roce 2003 certifikován. Významnou změnou pro cestovní kanceláře, a tedy i ČSA Airtours a.s. byla změna účtovacích předpisů, zejména daně z přidané hodnoty. Cestovní kanceláře měly po celý rok 2004 problémy ohledně zařazení ubytovacích kapacit do snížené sazby DPH a zejména pak účtování DPH v případě nákupu ubytovacích kapacit v zahraničí, které mělo klíčový dopad na hospodaření cestovních kanceláří. Dalším významným faktorem byl růst kurzu české koruny vůči euru a americkému dolaru. Kurz české koruny několikrát v průběhu roku lámal rekordy, což byla příznivá zpráva pro turisty směřující do zahraničí, méně pak už pro cestovní kanceláře, které zajišťují služby pro zahraniční návštěvníky v České republice. Všechny tyto aspekty v souhrnu znamenaly, že i přes nárůst zákazníků, resp. zakázek v oblasti pasivního i aktivního cestovního ruchu se nepodařilo dosáhnout odpovídajícího nárůstu v oblasti výnosů a zisku. Ve společnosti v současné době pracuje 25 zaměstnanců. ČSA Support s.r.o. Letiště Ruzyně, ul. K letišti, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Dceřiná společnost ČSA Support s.r.o. vznikla v červnu roku 1998, jejím předmětem činnosti je zabezpečení úklidu objektů užívaných ČSA a úklidu letadel ČSA i zahraničních společností, pro které poskytují ČSA handlingové služby na letišti Praha- -Ruzyně. ČSA Support s.r.o. dále zajišťuje úklid letadel větších rozsahů při revizích prováděných technickým úsekem ČSA na vlastním letadlovém parku i na letadlech zahraničních společností. V oblasti úklidu letadel došlo v průběhu roku 2004 k podstatnému nárůstu objemu, který byl způsoben nárůstem letadlové flotily ČSA a zprovozněním některých destinací, ze kterých létaly do Prahy nové letecké společnosti handlované ČSA. Jednalo se zejména o zahájení úklidu velkokapacitních letadel společnosti Korean Air. V roce 2004 se ČSA Support s.r.o. zúčastnila několika výběrových řízení na úklid zejména administrativních budov v Praze. V březnu 2004 byl zahájen úklid nové budovy Cargo ČSA a v prosinci budovy ČSA Catering, ve které byly do té doby úklidové práce zajišťovány externí firmou. Od dubna roku 2000 ČSA Support s.r.o. zabezpečuje dopravu nedoručených zavazadel a přepravu tranzitních cestujících ČSA a od roku 2001 zajišťuje přepravu posádek letadel ČSA. V roce 2004 došlo k podstatnému nárůstu všech dopravních činností, jejich objem se zvyšoval nejen na základě vyššího počtu jednorázových objednávek, ale také na základě nových smluvních vztahů. Jedná se například o každodenní přepravu zaměstnanců společnosti Hőrmann ČR nebo o přepravu posádek letadel společnosti Lufthansa. ČSA Support s.r.o. dále zpracovává účetnictví pro společnost CSA Services, s.r.o., a od května 2004 pro firmu Czech Charters, a.s. V roce 2004 ČSA Support s.r.o. plnila plánované ukazatele a v oblasti úklidu letadel a dopravní činnosti překročila plánované objemy výnosů. Hlavní předmět činnosti ČSA Support s.r.o. oblast úklidu ovlivní vstup České republiky do EU především z hlediska kvalitativních požadavků a z důvodu rozšíření trhu s úklidovými firmami, tedy vyšší konkurence. ČSA Support s.r.o. zajišťuje veškeré své služby na potřebné kvalitativní úrovni, v roce 2004 uzavřela smlouvy na procesy spojené s certifikací normami ISO. Certifikace by měla zvýšit konkurenceschopnost celé společnosti. ČSA Support s.r.o. dále plánuje rozšiřovat své aktivity zejména v oblasti úklidu objektů a v dopravě pro externí subjekty. SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. Letisko M. R. Štefánika, Bratislava IČ Zapsaná u Okresního soudu v Bratislavě 1, oddíl s.r.o. Založená ČSA založily společnost SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. s cílem zabezpečit spolehlivý technicko-obchodní handling včetně ostatních komplexních služeb spojených s leteckou přepravou osob a zboží. Společnost svoji činnost vykonává v převážné míře na letišti Bratislava, dále v Košicích a částečně i v Piešťanech. V současné době ve společnosti pracuje 67 zaměstnanců. Rok 2004 lze hodnotit jako úspěšný podařilo se dosáhnout plánovaného hospodářského výsledku, zejména díky zvýšené aktivitě v oblasti handlingových služeb pro charterové lety a to i přes náklady vynaložené na stěhování do nových prostor ke konci roku. Společnost SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. v roce 2004 odbavila 1350 letadel, což představuje oproti roku 2001 pokles o 20 %. Jde o přímý negativný dopad vstupu Slovenské republiky do Evropské unie (nástup nízkonákladových leteckých společností na trhu letecké přepravy operujících hlavně na letišti Bratislava SkyEurope, easyjet...) a rozšíření aktivit s leteckými společnostmi Austrian Airlines a Lufthansa. Dalším negativním momentem vstupu Slovenské republiky do EU, který do značné míry ovlivnil tržby společnosti, je oblast služeb cargo, kde poklesly tržby oproti minulému roku o 17 %. Důvodem poklesu je atraktivita pozemní přepravy (odstranění celnic), příliv zahraničních investic a následný nárůst toku zboží v dopravě. Prodej letenek měl v roce 2004 stoupající tendenci (10 %), počet odbavených charterových letů činil 180 při 27 typech letadel. Jednou z priorit SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. jako dodavatele služeb při obsluze a údržbě letadel ČSA oproti službám poskytovaných letištěm Bratislava je věcné a časové plnění evropských leteckých předpisů JAA kvalifikovaným personálem. Aby bylo postavení SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. zachováno, je potřeba obnovit technické vybavení, udržovat kvalifikaci technického personálu a zabezpečit pravidelné školení a výcvik zaměstnanců společnosti z hlediska požadavků všech platných leteckých předpisů, což si vyžádá značné finanční prostředky. 6 Majetkové účasti Českých aerolinií a.s.

9 AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. Gestin Centrum, V Celnici 1040/5, Praha 1 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Společnost AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., je zástupcem globálního distribučního systému (GDS) Amadeus pro Českou a Slovenskou republiku. GDS Amadeus je celosvětová počítačová síť sloužící k nabídce, rezervování a prodeji služeb v cestovním ruchu, především letenek, hotelového ubytování, pronájmu automobilů, lodních lístků, cestovního pojištění apod. Hlavní činností společnosti AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., je poskytování a údržba systému GDS Amadeus, zajišťování školení a technické a uživatelské podpory zákazníkům cestovním kancelářím v České a Slovenské republice. V neposlední řadě společnost působí jako významný technologický partner cestovních kanceláří a prostřednictvím nejmodernějších produktů posouvá možnosti současného cestovního průmyslu. Činnost společnosti AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., zajišťuje 15 zaměstnanců. Pozitivní hospodářský výsledek roku 2004 byl odrazem oživení a stabilizace světového cestovního ruchu, nárůstem cestování po vstupu do Evropské unie a rozvojem e-commerce, tedy nástrojů pro internetový prodej cestovatelských služeb. Právě vývoj on-line rezervačního nástroje nazvaného Symphony je úspěchem společnosti v roce Jde o nejmodernější knihovací nástroj pro www stránky cestovních kanceláří, vytvořený na bázi rozhraní Amadeus API. Nástroj umožňuje uživateli vybrat si nejvýhodnější aranžmá cesty, pokud jde o čas i ceny letecké přepravy, a dokáže interaktivně cestujícímu nabídnout výhodnější variantu. Ambice tohoto špičkového nástroje již přesáhly hranice České a Slovenské republiky a je o něj zájem v celé Evropě. V neposlední řadě společnost zaznamenala značný úspěch v podpoře neleteckých rezervací, především v oblasti školení, a také novými produkty pro podporu automobilových a hotelových rezervací: připojení autopůjčovny Hertz v GDS Amadeus Complete Access Plus centrální zúčtování hotelových provizí Net Trans Active Commission snadná implementace nabídky hotelů do GDS Amadeus pomocí systému Optims/Otedis příprava nové verze nejpokročilejšího knihovacího nástroje Vista 2.2, který cestovním kancelářím zpřístupňuje prezentace jednotlivých hotelů ve formě fotografií a map. Díky těmto novým produktům a systému školení dosáhla společnost AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., nárůstu knihovaných automobilových segmentů o 19,2 % a hotelových segmentů o 29,3 % oproti loňskému roku. Stejně jako v předchozích letech byl i rok 2004 ve znamení silného konkurenčního prostředí na trhu rezervačních systémů, proto i GDS Galileo pokračovalo v agresivní cenové politice. Přes obtížnou tžní situaci zaznamenala společnost AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., meziroční nárůst počtu připojených terminálů v českých a slovenských cestovních kancelářích ze 793 na 843, nárůst tiskáren letenek ze 183 na 190 (údaje k ) a díky oživení cestovního ruchu dosáhla 30,2% nárůstu knihovaných net-segmentů oproti roku CSA Services, s.r.o. Letiště Ruzyně, ul. K letišti, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Dceřiná společnost CSA Services, s.r.o., byla zřízena Českými aeroliniemi a.s. za účelem rozvoje neleteckého handlingu a zabezpečení aktivit v oblasti cateringových služeb v návaznosti na výrobu cateringu mateřské firmy. V roce 2004 společnost poskytla své služby na významné mezinárodní konferenci COMPSTAT 2004 v Míčovně na Pražském hradě a připravila prezentaci cateringu ve vlaku v Liberci. Akce se vázaly ke vstupu České republiky do EU např. na program rozvoje euroregionů apod. Dalším příkladem činnosti CSA Services, s.r.o., v této souvislosti byla realizace společenského setkání při příležitosti Dne vyhlášení lotyšské nezávislosti na lotyšské ambasádě, které se konalo v Obecním domě v Praze. V průběhu roku pokračovala osvědčená spolupráce s již zavedenými klienty s cateringem ČSA a společností Jahofrta, spol. s r.o., nebyly navázány nové kontakty na subdodávky. Z rozhodnutí jediného vlastníka společnosti převzaly CSA Services, s.r.o., dne v souladu se záměrem projektu Diverzifikace produktu/strategie charterové flotily 100% akciový podíl ve společnosti Czech Charters, a.s. Tato společnost bude po získání potřebných zákonných náležitostí úzce spolupracovat s ČSA na řešení problematiky v oblasti doplňkových letů. Další fungování CSA Services, s.r.o., bude upřesněno na základě výsledků a výstupů ze strategického projektu procesní analýzy. Připravuje se využití společnosti jako pracovní agentury a provozovatele Kontaktního centra ČSA. Majetkové účasti Českých aerolinií a.s. 7

10 Základními oblastmi podnikání ČSA jsou přeprava cestujících na pravidelných linkách, charterová doprava, přeprava nákladu, odbavování cestujících a letadel, catering, technická údržba letadel, výcvik posádek a provozování obchodů duty free.

11

12 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2004 A 2005 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY Události roku 2004 Leden slavnostní otevření nového cargo terminálu ČSA Cargo Únor ocenění ČSA ve 4. ročníku ankety Nejlepší letecká společnost na českém trhu od TTG Czech Republic; ČSA si odnesly nejvyšší ocenění i ve všech předešlých ročnících rozšíření dosavadní spolupráce ČSA s leteckou společností Malév Březen vyhodnocení nejlepších obchodních partnerů ČSA z řad cestovních kanceláří a agentur v České republice; oceněno bylo 12 nejlepších agentur v kategoriích: IATA cestovní kanceláře, non IATA cestovní kanceláře, chartery, cargo Duben zahájení provozu linky do Dortmundu (Spolková republika Německo) Květen vstup České republiky do EU pro ČSA znamená klady ve zjednodušení celních postupů pro zboží, ale také zápory (doprava v rámci EU se stala předmětem DPH) zahájení provozování handlingových služeb ČSA Cargo v Pohraniční veterinární stanici v Praze zahájení provozu linek do Krakova (Polsko), Samary (Rusko), Baku (Ázerbájdžán) a Jekatěrinburgu (Rusko) ocenění ČSA jako Nejlepší letecké společnosti se sídlem ve střední/východní Evropě od Official Airline Guide podepsání dohody MoU (Memorandum of Understanding) se společností Aeroflot úvodní krok v procesu přijetí nového člena do aliance SkyTeam podepsání code-sharové dohody s Korean Air, díky které ČSA na letadlech tohoto partnera otevírá nové přímé spojení do Asie Soulu (Jižní Korea) rozšíření flotily o letoun Boeing B (OK-YGA) rozšíření flotily o dva letouny ATR (OK-JFK a OK-JFJ) oproti stávajícím turbopropům mají nižší hlučnost, vyšší rychlost a komfort zahájení odbavování nových tří leteckých společností ČSA Cargo (Korean Air, TAP Air Portugal, Saudi Arabian Airlines) inaugurace 23 nových kapitánů pro letadla ATR42/72 a Boeing B737; převzetí certifikátů kapitánů ČSA při slavnostním ceremoniálu z rukou prezidenta společnosti Červen zahájení provozu linek do Lucemburku (Lucembursko) a Marseilles (Francie) získání prestižního mezinárodního ocenění Nejdůslednější letecká společnost, které udělila správa mezinárodního letiště v Manchesteru (Velká Británie) v rámci každoročního udělování cen Skyliners Awards křest dvou nových letadel ATR42-500; letouny nesou jména Slavkov u Brna a Náměšť nad Oslavou vypravení speciálů do Portugalska na mistrovství Evropy ve fotbale Červenec získání certifikátů EU pro techniky; ČSA získaly oprávnění Evropské unie k provádění údržby letadel a letadlových celků, čímž vyhověly všem požadavkům nového předpisu Part-145; ČSA se tak staly prvními držiteli tohoto oprávnění mezi leteckými dopravci a dalšími společnostmi působícími v oblasti údržby letadel z nových členských zemí Evropské unie zahájení pravidelných letů Boeing B (jumbo jet), v současné době největšího letadla pro přepravu cestujících, společnosti Korean Air do Prahy vítězství českých posádek sportovních letců na mistrovství světa v letecké rallye a mistrovství světa v přesném létání v Herningu (Dánsko); za Českou republiku se zúčastnil desetičlenný reprezentační tým tvořený z 80 % profesionálními piloty ČSA první e-letenka v ČSA; zavedení nové služby, díky které je možné letenku koupit prostřednictvím internetu 10 Nejvýznamnější události roku 2004 a 2005 do data uzávěrky výroční zprávy

13 Srpen zahájení spojení do pěti nových destinací v jihovýchodní Evropě Priština (Srbsko a Černá Hora), Sarajevo (Bosna a Hercegovina), Temešvár (Rumunsko), Tirana (Albánie) a Varna (Bulharsko) díky nové formě vzájemného partnerství ČSA a maďarské letecké společnosti Malév vypravení 13 speciálních letů na letní olympiádu do Atén (Řecko) představení nové podoby jídelního menu podávaného cestujícím na palubách letadel slavnostní křest tří letadel dvou letounů typu B a B a jednoho stroje typu ATR42-500; letadla ponesou jména měst Beroun, Sušice a Uničov Září zahájení exkluzivní dlouhodobé spolupráce s cestovní kanceláří EXIM Tours v oblasti charterové dopravy připojení Continental Airlines, KLM Royal Dutch Airlines a Northwest Airlines k alianci SkyTeam pořádání 23. ročníku světového běžeckého závodu leteckých společností World Airline Road Race; závod je pořádán ve spolupráci s organizací Prague International Marathon křest tří letadel B737; nová letadla nesou jména českých měst Bechyně, Český Brod a Roudnice nad Labem Říjen vyhodnocení nabídky společnosti Airbus S.A.S. jako celkově nejvýhodnější v rámci poptávkového řízení Českých aerolinií na pořízení 12 střednětraťových letounů nové generace; ČSA tak zařadí od roku 2006 do své flotily nejmodernější střednětraťové letouny A320 a A319, které budou poháněny motory vyráběnými konsorciem CFM International S.A.S., jehož nabídka byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena rovněž jako nejvýhodnější rozšíření nabídky spojení do tří nových destinací Londýn-Gatwick, Glasgow (Velká Británie) a Maledivy v rámci zavedení zimního letového řádu; ČSA současně významně posílily spojení do stávajících destinací, především do Spolkové republiky Německo a některých dalších evropských zemí Listopad rozšíření flotily o čtvrtý dálkový letoun A310 na posílení pravidelných a charterových linek, což umožňuje větší míru flexibility při plánování a zálohování dálkové přepravy zahájení kolektivního vyjednávání o uzavření kolektivních smluv s osmi odborovými organizacemi zahájení přímých charterových letů do Jižní Ameriky provozovaných ve spolupráci s cestovní kanceláří EXIM Tours; dálkový letoun A v barvách ČSA mířil do Fortalezy (Brazílie), na ostrov Margarita (Venezuela) a do letoviska Varadero (Kuba) zahájení poskytování kompletního odbavení moderním nákladním letadlům typu B F společnosti China Airlines pro pravidelnou nákladní přepravu do Prahy. China Airlines se tak stává první leteckou společností provozující pravidelnou dálkovou cargo přepravu na letiště Praha-Ruzyně historické překročení hranice čtyř milionů cestujících přepravených v období jednoho kalendářního roku na palubách letadel ČSA k 30. listopadu 2004 Prosinec křest dvou letadel B a A310; nová letadla flotily ČSA byla pokřtěna jmény měst Polička a Frýdek-Místek přizpůsobení letového řádu, poskytnutí pomoci postižené Srí Lance v souvislosti s přírodní katastrofou v jihovýchodní Asii; České aerolinie sestavily krizový štáb, který průběžně řešil situaci a rozhodoval o plánování letů a pomoci turistům a obyvatelstvu postižené oblasti Srí Lanky Události roku 2005 Leden rozhodnutí vedení Českých aerolinií nabídnout pomoc Ministerstvu zdravotnictví České republiky, které je garantem poskytnutí pomoci obětem tragédie v Beslanu, při zajištění přepravy dětí a jejich doprovodu z Beslanu (Rusko) do léčebny Mánes v Karlových Varech pokračování letů na Srí Lanku, snížení počtu letů do Kolomba (Srí Lanka) a Male (Maledivy) ze 4 na 2 lety týdně; během čtrnácti dnů po přírodní katastrofě v jihovýchodní Asii uskutečnily České aerolinie do této postižené oblasti osm letů, při nichž převezly přes 60 tun humanitární pomoci ocenění ČSA Nejlepší leteckou společností ve východní Evropě v rámci hodnocení amerického odborného časopisu Global Traveler Únor vyhodnocení ČSA jako Nejlepší letecké společnosti na českém trhu v 5. ročníku ankety TTG Travel Awards (Czech Republic) Březen zavedení nové linky Riga Řím, která významně zlepšila spojení mezi hlavními městy Lotyšska a Itálie. Po lince Praha Marseille Barcelona jde již o druhou pravidelnou linku ČSA, která zajišťuje přímé spojení dvou měst mimo území České republiky ukončení kolektivního vyjednávání podpisem poslední kolektivní smlouvy; všechny kolektivní smlouvy jsou uzavřeny na tříleté období nasazení prvního střednětraťového letadla nové generace A320 na pravidelných linkách ČSA; letadlo je určené pro pravidelnou přepravu a bylo pořízeno ČSA formou operativního pronájmu od leasingové společnosti SALE; cestující se s ním budou setkávat na linkách ČSA v příštích šesti letech Duben podepsání smlouvy na pořízení 12 letadel nové generace rodiny A320; podpis následoval po předchozím oznámení Českých aerolinií o výběru letadel A319 a A320 ocenění nejlepších obchodních partnerů ČSA z řad cestovních kanceláří a agentur, poprvé pod názvem Sirius, pro nejlepší prodejce letenek; získalo jej celkem 12 společností ve čtyřech kategoriích: IATA cestovní kanceláře, non IATA cestovní kanceláře, chartery, cargo zahájení výběrového řízení na poskytovatele financování nákupu 12 nových střednětraťových letadel; letadla nové generace A320 a A319 vzešla z výběrového řízení v roce 2004 a budou dodána v průběhu let Nejvýznamnější události roku 2004 a 2005 do data uzávěrky výroční zprávy 11

14

15 PROFIL SPOLEČNOSTI HLAVNÍ OBLASTI PODNIKÁNÍ ČSA jsou moderní leteckou společností s dlouholetou tradicí České aerolinie a.s. jako vlajkový letecký přepravce České republiky zajišťují spojení z hlavního města Prahy do většiny hlavních měst v Evropě, dále do tranzitních bodů v Severní Americe, stejně jako do řady destinací na Blízkém a Dálném východě a v severní Africe. Společnost charakterizují zejména moderní letadlová flotila, zkušení piloti a příjemný palubní personál. Díky více než osmdesátiletým zkušenostem v letecké přepravě jsou ČSA vyhledávaným poskytovatelem služeb i pro jiné letecké společnosti. Základní oblastí podnikání ČSA je přeprava cestujících na pravidelných linkách. Společnost zajišťuje spojení do 75 destinací. Počet destinací se neustále rozšiřuje v souladu s optimalizací letového řádu. Stejnou kvalitu služeb jako na pravidelných linkách poskytuje společnost i v charterové dopravě (nepravidelná letecká doprava). Po celý rok nalétávají letadla ČSA do hlavních turistických center v Evropě i mimo ni, aby dopravila na dovolenou tisíce turistů. Další oblastí činnosti ČSA je letecká přeprava nákladu (ČSA Cargo) prakticky do všech destinací ve světě. Kvalitní technologie zaručují šetrnou manipulaci se zásilkami a moderní skladové prostory také umožňují uložení zboží, které vyžaduje zvláštní péči či zacházení. Kromě přepravy osob a nákladu zajišťují ČSA i odbavování cestujících a letadel. Díky špičkovému vybavení a zkušenému personálu odbavují každoročně téměř tři čtvrtiny všech cestujících na pražském letišti nejen na vlastní linky, ale i na lety dalších společností. ČSA Catering pokrývá 95 % cateringového trhu letiště Praha-Ruzyně. Nově zrekonstruované prostory a vybavení evropské úrovně umožňují ČSA nabízet občerstvení špičkové kvality nejen cestujícím ČSA, ale i společnostem, které provozují pravidelnou i nepravidelnou leteckou přepravu na letišti v Praze a dalším zákazníkům v režimu privátních letů General Aviation. Mimořádně velkou pozornost věnují ČSA technické údržbě letadel. Odborníci ČSA zajišťují pravidelný servis nejen vlastním letadlům, ale i strojům smluvních partnerů. Na dlouholetých zkušenostech profitují ČSA i v oblasti výcviku posádek. Ve výcvikovém centru na letišti Ruzyně-Jih společnost organizuje specializovaný výcvik vlastních posádek i posádek jiných leteckých společností. V neposlední řadě provozují ČSA na palubách letadel a v tranzitním prostoru letiště Praha-Ruzyně duty free obchody se širokým sortimentem dárkových a luxusních předmětů. Profil společnosti hlavní oblasti podnikání 13

16 OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ AEROLINIE PŘEVZALY CENU NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST NA ČESKÉM TRHU. ZE 4. ROČNÍKU PRESTIŽNÍ ANKETY O NEJLEPŠÍ FIRMY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU TTG CZECH TRAVEL AWARDS, KTEROU VYHLAŠUJÍ PRESTIŽNÍ NOVINY TTG CZECH REPUBLIC, SI 13. ÚNORA 2004 ČSA ODNESLY JIŽ POČTVRTÉ NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ. VÝSLEDKY ANKETY JSOU SESTAVOVÁNY NA ZÁKLADĚ HODNOCENÍ PROFESIONÁLŮ Z OBORU CESTOVNÍHO RUCHU A ČTENÁŘŮ ČASOPISU TTG. ČESKÉ AEROLINIE ZÍSKALY CENU NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ/VÝCHODNÍ EVROPĚ. ČSA BYLY 20. KVĚTNA 2004 ZVOLENY ČTENÁŘI MEZINÁRODNÍHO LETECKÉHO PRŮVODCE OFFICIAL AIRLINE GUIDE (OAG) SE SÍDLEM V LONDÝNĚ NEJLEPŠÍ LETECKOU SPOLEČNOSTÍ SE SÍDLEM VE STŘEDNÍ/VÝCHODNÍ EVROPĚ (BEST AIRLINE BASED IN CENTRAL/EASTERN EUROPE). TOTO OCENĚNÍ CHARAKTERIZUJE ROK EXPANZE ČESKÝCH AEROLINIÍ V EVROPĚ V DOBĚ, KDY SE ČESKÁ REPUBLIKA PŘIPRAVOVALA NA VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE JAKO JEDEN Z DESETI NOVÝCH ČLENŮ. PILOTI ČESKÝCH AEROLINIÍ ZÍSKALI OCENĚNÍ NEJDŮSLEDNĚJŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST. ČESKÉ AEROLINIE ZÍSKALY 28. ČERVNA 2004 PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ NEJDŮSLEDNĚJŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST (THE MOST CONSISTENT AIRLINES) ZA PŘESNÉ DODRŽOVÁNÍ LETOVÝCH TRATÍ. SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ UDĚLILA SPRÁVA MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ V MANCHESTERU VE VELKÉ BRITÁNII V RÁMCI KAŽDOROČNÍHO 14 Ocenění společnosti

17 UDĚLOVÁNÍ CEN SKYLINERS AWARDS. ČESKÉ AEROLINIE BYLY VYHLÁŠENY JAKO CELKOVĚ NEJLEPŠÍ LETECKÝ DOPRAVCE V OBLASTI DODRŽOVÁNÍ PŘIBLIŽOVACÍCH A ODLETOVÝCH POSTUPŮ NA LETIŠTI V MANCHESTERU ZA POSLEDNÍCH ŠEST LET. NOVĚ ZÍSKANÁ CENA SVĚDČÍ ZEJMÉNA O PROFESIONALITĚ PILOTŮ ČSA, PERFEKTNÍ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI POSÁDEK LETADEL A EFEKTIVNOSTI ZAVEDENÝCH PROVOZNÍCH POSTUPŮ SPOLEČNOSTI. ČESKÉ AEROLINIE BYLY OCENĚNY JAKO NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE VÝCHODNÍ EVROPĚ. ČESKÉ AEROLINIE ZÍSKALY 24. LEDNA 2005 V NEW YORKU OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE VÝCHODNÍ EVROPĚ (BEST AIRLINE IN EASTERN EUROPE) V RÁMCI HODNOCENÍ AMERICKÉHO ODBORNÉHO ČASOPISU GLOBAL TRAVELER (ANNUAL GT TESTED AWARDS). ČTENÁŘI PRESTIŽNÍHO AMERICKÉHO ČASOPISU, KTERÝ JE DISTRIBUOVÁN PO CELÝCH SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A MÁ PŘES 60 TISÍC PŘEDPLATITELŮ, POZITIVNĚ OHODNOTILI ZEJMÉNA PERFEKTNÍ PÉČI O CESTUJÍCÍ NA PALUBÁCH LETADEL ČSA. ČTENÁŘI TTG OPĚT VYHODNOTILI ČESKÉ AEROLINIE JAKO NEJLEPŠÍ LETECKOU SPOLEČNOST NA ČESKÉM TRHU. 18. ÚNORA 2005 SE V PRAŽSKÉM PLANETÁRIU KONAL JIŽ 5. ROČNÍK ANKETY TTG TRAVEL AWARDS (CZECH REPUBLIC), VYHLAŠOVANÉ MAGAZÍNEM TRAVEL TRADE GAZETTE. ČSA SI TENTO TITUL ODNESLY JIŽ POPÁTÉ, A PORAZILY TAK DALŠÍCH DVACET LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ PROVOZUJÍ LINKY DO ČESKÉ REPUBLIKY. Ocenění společnosti 15

18

19 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A PREZIDENTA SPOLEČNOSTI Dámy a pánové, rád bych zhodnotil rok 2004 z pohledu Českých aerolinií jako úspěšný, a to i přes složité vnější ekonomické a obchodní prostředí ovlivňující odvětví letecké přepravy. Tržní trendy a globální ekonomická situace s uspokojením můžeme konstatovat, že reálný růst evropského i světového trhu letecké přepravy a nadprůměrný nárůst počtu cestujících na letišti Praha v roce 2004 prokázaly kompetentnost marketingových analýz, na kterých je postavena Strategie společnosti na období Na druhé straně byla letecká přeprava v roce 2004 negativně poznamenána neočekávanými, velmi vysokými cenami ropy, které zapříčinily, že odvětví jako celek skončilo ve ztrátě ve výši 4,8 mld. USD. V případě ČSA náklady na palivo převýšily plán o cca 900 mil. Kč. Dalším nepříznivým vlivem působícím na leteckou přepravu jsou nadměrné regulatorní zásahy ze strany Evropské komise, které znevýhodňují toto odvětví a kladou na letecké přepravce další požadavky zatěžující jejich náklady. Specificky na naši společnost pak dopadal rostoucí zájem nízkonákladových přepravců o pražské letiště a vývoj směnného kurzu koruny. Výsledkem uvedených tlaků je strukturální nadbytek kapacity v regionu, který se projevuje v klesajícím výnosu odvětví a zostření konkurenčního boje mezi leteckými aliancemi. Strategie společnosti na období let stojí na dvou základních pilířích: na vnější expanzi založené na ambici získat vyšší podíl na trhu letecké přepravy a na vnitřní optimalizaci s cílem zvýšit výkonnost společnosti a snížit jednotkové náklady. Strategie vnější expanze vychází z odborných odhadů mezinárodní organizace IATA, která řadí Českou republiku v následujících pěti letech mezi nejrychleji rostoucí trhy na světě. Strategie je postavena na plánu rozvoje sítě a plánu rozvoje flotily. Plán rozvoje sítě byl v roce 2004 naplněn rozšířením o deset nových destinací a přidáním nových frekvencí letů u devatenácti existujících destinací. Výsledkem tak bylo obsloužení 4,345 milionu cestujících, což představuje meziroční nárůst o 20,6 % oproti roku 2003, kdy bylo přepraveno 3,591 milionu cestujících. Významného úspěchu bylo dosaženo v oblasti nepravidelné přepravy, kdy podpisem dlouhodobé smlouvy s hlavním tuzemským touroperátorem v oblasti letecké přepravy, společností EXIM Tours, zahájily ČSA úspěšný návrat na charterový trh. Spolupráce znamenala v roce 2004 dosažení plánovaného cíle obsloužení 20 % trhu nepravidelné přepravy s potenciálem pro rok 2005 až 40 %. V rámci plánu rozvoje flotily byla v roce 2004 flotila ČSA rozšířena o 10 letadel na celkový počet 45 místo plánovaných 43. Velký důraz je kladen zejména na modernizaci flotily jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti, na snížení nákladů a zvýšení výnosů. Krátkotraťová flotila se rozrostla o čtyři nové stroje ATR. Výběrové řízení na modernizaci střednětraťové flotily vyústilo v podpis smlouvy se společností Airbus S.A.S. na dodávku 12 nových letadel rodiny A320. Ostrý konkurenční boj světových výrobců přinesl ČSA mimořádně výhodnou nabídku v porovnání se standardem pro srovnatelně velké aerolinie a podobné transakce. Přechod na novou generaci letadel znamená pro ČSA také strategickou tržní příležitost v oblasti oprav letadlové techniky a výcviku posádek letadel. Vývoj vnějšího prostředí v roce 2004 potvrdil, že pro naplnění hlavních cílů strategie vnitřní optimalizace zvyšování hodnoty společnosti a maximalizace tvorby zisku je úspěšná vnitřní transformace jedním z hlavních předpokladů. V roce 2004 byla pozornost zaměřena na vytvoření základních podmínek transformace ČSA zavedením efektivních řídicích mechanismů s důrazem na projekty implementace systému reportingu a controllingu, dvouokruhového (manažerského) účetnictví, projektového řízení a první etapy procesního řízení. Dále byly institucionalizovány procesy a pracovní orgány představenstva ČSA zaměřené na řízení projektů pravidelnost přepravy a kvalitu zákaznických služeb. Pozornost byla věnována dosažení rychlých úspor zejména optimalizací organizační a nákladové struktury cestou auditů počtu personálu a hloubkovou kontrolou pořizování zařízení, zboží a služeb. V neposlední řadě byla dokončena analytická část a prioritizovány klíčové strategické projekty. Úvodní slovo předsedy představenstva a prezidenta společnosti 17

20 Mimořádná pozornost byla v roce 2004 věnována kvalitě zákaznických služeb cestou nového procesu řízeného Produktovým boardem a souborem opatření s cílem diverzifikace produktu založené na segmentaci trhu a jasném oslovení cílových skupin. Praktická implementace Strategie v oblasti pravidelnosti přepravy jako základní hodnoty nabízené ČSA svým zákazníkům byla prioritou vedení ČSA v roce Dosažení 6. místa v pravidelnosti přepravy v roce 2004 v hodnocení dle AEA (z 20. místa v roce 2003) je jedním z největších úspěchů roku Hospodaření společnosti v roce 2004 celkové provozní výnosy se v roce 2004 zvýšily ve srovnání s rokem 2003 o 16,2 % a dosáhly výše 22,297 mld. Kč. Plán byl překročen o 5,2 % (1,094 mld. Kč). Přibližně 81 % provozních výnosů tvořily přepravní výnosy. Zbytek připadá na tržby z prodeje zboží (duty free shop a prodej na palubách) a ostatní nepřepravní výnosy, zejména údržba letadel, handling a catering. Celkové provozní náklady dosáhly výše 21,583 mld. Kč, což je o 16,1 % více ve srovnání s rokem 2003 a o 6,1 % více, než předpokládal plán. Největší dopad na zvýšení nákladů měly náklady na palivo, které převýšily plán téměř o 900 mil. Kč. Důvodem neúměrně vysokých nákladů na palivo bylo zejména již zmiňované zvýšení světových cen ropy, částečně také vyšší přepravní výnosy ve srovnání s plánovanými hodnotami a růst kurzu amerického dolaru vůči plánu. Přestože část zvýšených nákladů na palivo byla kompenzována navýšením bezpečnostního a palivového poplatku, plné zohlednění nebylo z konkurenčních důvodů realizovatelné. Provozní hospodářský výsledek dle českých účetních standardů v roce 2004 činil 714 mil. Kč, což představuje meziroční navýšení o 17,8 %. Potěšující skutečností je, že na provozní ziskovosti se významně podílely nepřepravní činnosti, a to v kumulativní výši 387 mil. Kč. Zejména údržba letadel pro třetí strany dosáhla velmi dobrých výsledků, a potvrdila tak správnost rozhodnutí managementu podporovat tento segment do budoucna jako třetí pilíř ziskovosti společnosti. Celkový hospodářský výsledek pak vlivem pozitivního vývoje v oblasti finančních a mimořádných položek dosáhl výše 324 mil. Kč, což je téměř pětinásobek jeho úrovně z roku Přes tento úspěch je hospodářský výsledek pod úrovní ambiciózně nastaveného finančního plánu, a to zejména z důvodu již zmíněné ropné krize, pokračující konkurence nízkonákladových dopravců, vypovězení code-share spolupráce ze strany Lufthansy a polského LOT a posílení směnného kurzu koruny vůči euru a americkému dolaru. Finanční situace společnosti byla v průběhu roku uspokojivá. Hospodaření vykazovalo náležitou stabilitu a společnost držela dostatečnou míru volných peněžních prostředků pro případ neočekávaných ekonomických výkyvů. Základní kapitál k činil 2,736 mld. Kč, což je na úrovni roku Závěrem bych chtěl říci, že ČSA patřily dle IATA v roce 2004 k nejdynamičtěji rostoucím leteckým přepravcům. Přes silně turbulentní prostředí letecké přepravy dokázaly zvyšovat provozní a finanční výkonnost a odstranit počínající konkurenční nevýhody zejména díky modernizaci své flotily. Stabilita společnosti vycházející z uzavřených tříletých kolektivních smluv umožňuje v dalším období směrovat úsilí manažerů a zaměstnanců prioritně na úspěšné dokončení vnitřní transformace ČSA. Úspěch na trhu se promítl i do pozitivního hodnocení společnosti mezi odborníky. ČSA získaly ocenění Nejlepší letecká společnost střední a východní Evropy od vydavatelství mezinárodního leteckého průvodce OAG (Official Airlines Guide) a ocenění Nejlepší letecká společnost ve východní Evropě v hodnocení amerického odborného časopisu Global Traveler. ČSA jsou tak na dobré cestě stát se moderní, dynamicky se rozvíjející společností s ambicí plně využít výjimečného postavení v regionu střední a východní Evropy a naplnit tak svou vizi stát se branou na Východ a mostem na Západ. Dosažené úspěchy a ocenění by byly nemyslitelné bez vysokého nasazení zaměstnanců společnosti, kterým bych tímto chtěl za jejich úsilí poděkovat. Dále bych rád poděkoval našim klientům za projevenou důvěru, akcionářům společnosti za všestrannou podporu a obchodním partnerům za přátelské a korektní obchodní vztahy. Jaroslav Tvrdík předseda představenstva a prezident Českých aerolinií a.s. 18 Úvodní slovo předsedy představenstva a prezidenta společnosti

svět na dosah České aerolinie a.s. výroční zpráva 2005

svět na dosah České aerolinie a.s. výroční zpráva 2005 svět na dosah České aerolinie a.s. praha 00:00 paříž 01:50 obsah 4 Profil společnosti hlavní oblasti podnikání 5 Vybrané ekonomické a přepravní ukazatele 7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ OAG AWARDS 2004, 2005, 2006 & 2007 České aerolinie a.s. jako vlajkový letecký dopravce České republiky zajišťují spojení z hlavního

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE JAKO VLAJKOVÝ LETECKÝ DOPRAVCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DO VĚTŠINY HLAVNÍCH MĚST V EVROPĚ A DO SEVERNÍ AMERIKY,

Více

ČESKÉ AEROLINIE a.s. v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0

ČESKÉ AEROLINIE a.s. v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 ČESKÉ AEROLINIE a.s. v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 výroční zpráva 2010 II 04 Společnost a Skupina OBSAH 32 Dceřiné společnosti 17 Podnikání 37 Finanční část Obsah výroční zpráva 2010 2 4 Společnost

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Možnosti ČSA a.s. k získání zákazníků nízkonákladových leteckých dopravců Bc. Jana Výstupová Diplomová práce 2008 Univerzita Pardubice Dopravní fakulta

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD

Výroční zpráva 2012. Člen Skupiny ČD Výroční zpráva 2012 Člen Skupiny ČD Člen Skupiny ČD Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy v ČR a středoevropském regionu a zároveň

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Letecká doprava Autoři: Jiří Pruša a kolektiv Gaudeamus srpen 2002 Obsah 1. ÚVOD...7 1.1 HISTORIE LETECKÉ DOPRAVY...7 1.2 ORGANIZACE LETECKÉ

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská

Obsah. Jihomoravská plynárenská Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 19 152 EBITDA (mil. Kč) 1 340 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 244 Zisk po zdanění

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 221 969 911, Fax: +420 221 969 951 mail@volksbank.cz, www.volksbank.cz VOLKSBANK CZ, A.S. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

Výroční zpráva 2009. skupiny České dráhy

Výroční zpráva 2009. skupiny České dráhy Výroční zpráva 2009 skupiny České dráhy Měníme se podle potřeb cestujících a staneme se moderním, konkurenceschopným a finančně stabilizovaným osobním dopravcem první volby na liberalizovaném českém

Více

NÏkter jinèho odstrëe, hned zase od jinèho odstrëen byl

NÏkter jinèho odstrëe, hned zase od jinèho odstrëen byl o b s a h Tu jeden k druhému jednák přistupoval, jednák odstupoval, jednák po předu, jednák po zadu, jednák po pravém, jednák po levém boku naň sobě pohlédaje a všeho, což při něm viděl, ohleduje: zvláště

Více

Obsah. O skupině Telefónica 16

Obsah. O skupině Telefónica 16 Výroční 2011 zpráva Obsah Úvod 4 Zpráva nezávislého auditora 5 Rozhovor s předsedou představenstva Luisem Antoniem Malvidem 7 Vybrané finanční a provozní ukazatele 10 Kalendář významných událostí roku

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Telefónica Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Telefónica Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Telefónica Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Telefónica Czech Republic, a.s. 1 Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 4 2. Rozhovor s předsedou představenstva Luisem Antoniem Malvidem 6 3.

Více

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u

Více

Výroční zpráva 2014 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2014 Řízení letového provozu České republiky Výroční zpráva 214 Řízení letového provozu České republiky V ý r o č n í z p r á v a 2 1 4 Ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u Č e s k é r e p u b l i k y 3 4 6 8 9 1 12 16 19 25 28 3 35 36 38 43

Více

Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010

Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010 Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010 49,42 % podíl na trhu 21 757 tis. tun odbytová těžba uhlí 4 660 mil. Kč EBITDA 4 229 mil. Kč výdaje na investice 359,37 mil. Kč výdaje na ekologii Skupinu Severočeské

Více