ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004"

Transkript

1 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2 OBSAH

3 4 VYBRANÉ EKONOMICKÉ A PŘEPRAVNÍ UKAZATELE 5 MAJETKOVÉ ÚČASTI ČESKÝCH AEROLINIÍ A.S. 10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2004 A 2005 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY 13 PROFIL SPOLEČNOSTI HLAVNÍ OBLASTI PODNIKÁNÍ 14 OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI 17 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 17 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A PREZIDENTA SPOLEČNOSTI 19 ALIANCE SKYTEAM 21 VÝSLEDKY PŘEPRAVY 22 DESTINACE 24 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 25 SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 25 KODEX ŘÁDNÉ SPRÁVY A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZALOŽENÝ NA PRINCIPECH OECD 26 AKCIONÁŘI ČSA 28 DOZORČÍ RADA 29 PŘEDSTAVENSTVO 31 VRCHOLOVÝ MANAGEMENT 32 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K OBCHODNĚ-MARKETINGOVÁ STRATEGIE 35 ROZVOJ SÍTĚ LINEK V ROCE 2004 A SPOLUPRÁCE S LETECKÝMI SPOLEČNOSTMI 38 VĚRNOSTNÍ PROGRAM 38 POD ZNAČKOU ČSA 38 CHARTERY 39 CARGO 41 LETADLOVÁ FLOTILA ČSA 41 LETADLOVÝ PARK ČSA 43 TECHNICKÁ ÚDRŽBA 45 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A CENTRÁLNÍ NÁKUP 47 SLUŽBY ČSA 47 ŘÍZENÍ POZEMNÍHO PROVOZU 47 ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH A ZAVAZADEL 47 DUTY FREE 47 CATERING 49 BEZPEČNOST PROVOZU 51 PRAVIDELNOST LETOVÉHO PROVOZU 53 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 56 LIDSKÉ ZDROJE PERSONALISTIKA 57 MZDOVÁ POLITIKA, SOCIÁLNÍ ROZVOJ A SLUŽBY 57 LETECKÉ POSÁDKY A STUDIUM 60 VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO 62 ODPOVĚDNOST ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 63 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 65 FINANČNÍ ČÁST 66 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI ČESKÉ AEROLINIE A.S. 67 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE CAS 67 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 69 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 70 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 71 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 72 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 102 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS 102 VŠEOBECNÉ INFORMACE 103 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 104 ROZVAHA 105 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 106 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 107 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 132 OBCHODNĚ PŘEPRAVNÍ VÝKONY ČSA V LETECH LETADLOVÝ PARK ČSA SOUHRNNÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE 136 POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY 137 ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 146 SEZNAM SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH PROPOJENÝMI OSOBAMI PŘÍLOHA Č. 1 1

4 VYSOKÝ NÁRŮST POČTU CESTUJÍCÍCH JE SPOLU S ROZŠIŘOVÁNÍM FLOTILY ČESKÝCH AEROLINIÍ A.S. (ČSA) SYMBOLEM HISTORICKY NEJVĚTŠÍ EXPANZE,

5 KTEROU ČESKÝ NÁRODNÍ LETECKÝ DOPRAVCE PROŠEL V ROCE 2004, V ROCE VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE.

6 VYBRANÉ EKONOMICKÉ A PŘEPRAVNÍ UKAZATELE Finanční výsledky podle českých účetních standardů (tis. Kč) Obrat Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Vlastní kapitál Základní kapitál Finanční výsledky podle mezinárodních účetních standardů (tis. USD) Obrat Provozní hospodářský výsledek Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Vlastní kapitál Základní kapitál Vybrané ukazatele a ekonomické výsledky Přeprava Využité tunokilometry (mil.) 264,4 268,7 285,4 288,3 311,6 360,9 388,3 407,6 498,1 606,0 Nabízené tunokilometry (mil.) 461,3 479,1 501,2 507,7 550,7 587,9 625,3 639,8 770,3 973,0 Počet přepravených cestujících (tis.) 1 488, , , , , , , , , ,4 Přepravené cargo (tis. tun) 10,6 10,0 10,4 11,9 13,0 16,6 16,2 17,9 21,1 22,7 Celkový Load Factor váhový % 57,3 56,1 56,9 56,8 56,6 61,4 62,1 63,7 64,7 62,3 sedačkový % 66,6 66,0 66,8 66,3 65,8 70,4 70,8 71,3 72,7 70,5 Zaměstnanci a produktivita Počet zaměstnanců VTKM/zaměstnanci (tis.) 67,53 67,59 72,95 75,96 80,39 90,44 87,82 91,48 109,63 124,67 Produktivita (provozní výnosy/pracovníci) (mil. Kč) 1,9 2,0 2,3 2,6 2,9 3,4 3,3 3,1 3,4 3,6 4 Vybrané ekonomické a přepravní ukazatele

7 MAJETKOVÉ ÚČASTI ČESKÝCH AEROLINIÍ A.S. Správa a řízení dceřiných společností Českých aerolinií a.s. je vykonávána prostřednictvím útvaru Majetkové účasti a členů správních orgánů, kteří jsou jmenováni z řad klíčových manažerů odborných úseků mateřské společnosti. Výkon valné hromady u těchto společností je prováděn v souladu se stanovami ČSA. ČSA dále vlastní podíly ve společnostech WALTER a.s. a Boeing Česká s.r.o. Z pohledu další perspektivy je vrcholovým managementem uloženo v souladu se stanovami společnosti ukončit majetkovou účast ČSA ve společnosti Boeing Česká s.r.o. CSA Services, s.r.o., v souladu se záměrem projektu Diverzifikace produktu/strategie charterové flotily odkoupila na základě rozhodnutí jediného společníka akcie společnosti Czech Charters, a.s., za účelem přípravy projektu zvýšení podílu charterových letů ČSA na českém a slovenském trhu. ČSA mají význačný podíl a ovládají ve smyslu platného znění obchodního zákoníku následující společnosti Vlastnický podíl ČSA ČSA Airtours a.s. 100 % SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. 100 % AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. 65 % CSA Services, s.r.o. 100 % ČSA Support s.r.o. 100 % Slovenská konzultačná firma s.r.o. v likvidácii 1) 100 % 1) společnost byla vymazána z obchodního rejstříku Slovenské republiky dne Přehled sledovaných výsledků dceřiných společností ČSA (tis. Kč) 1) 2004 Vlastní kapitál Základní kapitál Výnosy Hospodářský výsledek ČSA Airtours a.s SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. 2) AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o CSA Services, s.r.o ČSA Support s.r.o Czech Charters, a.s. 3) ,2-33 1) údaje v tabulce jsou za rok 2004 po auditu a po zdanění v tis. Kč 2) údaje jsou uvedeny v Sk 3) jediný akcionář CSA Services, s.r.o. Majetkové účasti Českých aerolinií a.s. 5

8 Dceřiné společnosti ČSA ČSA Airtours a.s. Kolejní 2, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2929 Založená Cestovní kancelář ČSA Airtours a.s. zajišťuje služby pasivního i aktivního cestovního ruchu se specializací na individuální turistiku, služební cesty, incentivní turistiku, kongresy, konference a specializované zájezdy pro sportovce. Vstup České republiky do Evropské unie měl významné dopady i na oblast cestovního ruchu. Ne však kvůli nárůstu konkurence, protože tento obor vzhledem k využívání informačních technologií (zvláště internetu) neznal hranice již dávno před vstupem do EU. Společnost ČSA Airtours a.s. se na vstup připravovala mimo jiné i aplikací systému managementu kvality podle mezinárodních standardů normy ISO 9001:2001, který u ní byl v roce 2003 certifikován. Významnou změnou pro cestovní kanceláře, a tedy i ČSA Airtours a.s. byla změna účtovacích předpisů, zejména daně z přidané hodnoty. Cestovní kanceláře měly po celý rok 2004 problémy ohledně zařazení ubytovacích kapacit do snížené sazby DPH a zejména pak účtování DPH v případě nákupu ubytovacích kapacit v zahraničí, které mělo klíčový dopad na hospodaření cestovních kanceláří. Dalším významným faktorem byl růst kurzu české koruny vůči euru a americkému dolaru. Kurz české koruny několikrát v průběhu roku lámal rekordy, což byla příznivá zpráva pro turisty směřující do zahraničí, méně pak už pro cestovní kanceláře, které zajišťují služby pro zahraniční návštěvníky v České republice. Všechny tyto aspekty v souhrnu znamenaly, že i přes nárůst zákazníků, resp. zakázek v oblasti pasivního i aktivního cestovního ruchu se nepodařilo dosáhnout odpovídajícího nárůstu v oblasti výnosů a zisku. Ve společnosti v současné době pracuje 25 zaměstnanců. ČSA Support s.r.o. Letiště Ruzyně, ul. K letišti, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Dceřiná společnost ČSA Support s.r.o. vznikla v červnu roku 1998, jejím předmětem činnosti je zabezpečení úklidu objektů užívaných ČSA a úklidu letadel ČSA i zahraničních společností, pro které poskytují ČSA handlingové služby na letišti Praha- -Ruzyně. ČSA Support s.r.o. dále zajišťuje úklid letadel větších rozsahů při revizích prováděných technickým úsekem ČSA na vlastním letadlovém parku i na letadlech zahraničních společností. V oblasti úklidu letadel došlo v průběhu roku 2004 k podstatnému nárůstu objemu, který byl způsoben nárůstem letadlové flotily ČSA a zprovozněním některých destinací, ze kterých létaly do Prahy nové letecké společnosti handlované ČSA. Jednalo se zejména o zahájení úklidu velkokapacitních letadel společnosti Korean Air. V roce 2004 se ČSA Support s.r.o. zúčastnila několika výběrových řízení na úklid zejména administrativních budov v Praze. V březnu 2004 byl zahájen úklid nové budovy Cargo ČSA a v prosinci budovy ČSA Catering, ve které byly do té doby úklidové práce zajišťovány externí firmou. Od dubna roku 2000 ČSA Support s.r.o. zabezpečuje dopravu nedoručených zavazadel a přepravu tranzitních cestujících ČSA a od roku 2001 zajišťuje přepravu posádek letadel ČSA. V roce 2004 došlo k podstatnému nárůstu všech dopravních činností, jejich objem se zvyšoval nejen na základě vyššího počtu jednorázových objednávek, ale také na základě nových smluvních vztahů. Jedná se například o každodenní přepravu zaměstnanců společnosti Hőrmann ČR nebo o přepravu posádek letadel společnosti Lufthansa. ČSA Support s.r.o. dále zpracovává účetnictví pro společnost CSA Services, s.r.o., a od května 2004 pro firmu Czech Charters, a.s. V roce 2004 ČSA Support s.r.o. plnila plánované ukazatele a v oblasti úklidu letadel a dopravní činnosti překročila plánované objemy výnosů. Hlavní předmět činnosti ČSA Support s.r.o. oblast úklidu ovlivní vstup České republiky do EU především z hlediska kvalitativních požadavků a z důvodu rozšíření trhu s úklidovými firmami, tedy vyšší konkurence. ČSA Support s.r.o. zajišťuje veškeré své služby na potřebné kvalitativní úrovni, v roce 2004 uzavřela smlouvy na procesy spojené s certifikací normami ISO. Certifikace by měla zvýšit konkurenceschopnost celé společnosti. ČSA Support s.r.o. dále plánuje rozšiřovat své aktivity zejména v oblasti úklidu objektů a v dopravě pro externí subjekty. SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. Letisko M. R. Štefánika, Bratislava IČ Zapsaná u Okresního soudu v Bratislavě 1, oddíl s.r.o. Založená ČSA založily společnost SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. s cílem zabezpečit spolehlivý technicko-obchodní handling včetně ostatních komplexních služeb spojených s leteckou přepravou osob a zboží. Společnost svoji činnost vykonává v převážné míře na letišti Bratislava, dále v Košicích a částečně i v Piešťanech. V současné době ve společnosti pracuje 67 zaměstnanců. Rok 2004 lze hodnotit jako úspěšný podařilo se dosáhnout plánovaného hospodářského výsledku, zejména díky zvýšené aktivitě v oblasti handlingových služeb pro charterové lety a to i přes náklady vynaložené na stěhování do nových prostor ke konci roku. Společnost SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. v roce 2004 odbavila 1350 letadel, což představuje oproti roku 2001 pokles o 20 %. Jde o přímý negativný dopad vstupu Slovenské republiky do Evropské unie (nástup nízkonákladových leteckých společností na trhu letecké přepravy operujících hlavně na letišti Bratislava SkyEurope, easyjet...) a rozšíření aktivit s leteckými společnostmi Austrian Airlines a Lufthansa. Dalším negativním momentem vstupu Slovenské republiky do EU, který do značné míry ovlivnil tržby společnosti, je oblast služeb cargo, kde poklesly tržby oproti minulému roku o 17 %. Důvodem poklesu je atraktivita pozemní přepravy (odstranění celnic), příliv zahraničních investic a následný nárůst toku zboží v dopravě. Prodej letenek měl v roce 2004 stoupající tendenci (10 %), počet odbavených charterových letů činil 180 při 27 typech letadel. Jednou z priorit SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. jako dodavatele služeb při obsluze a údržbě letadel ČSA oproti službám poskytovaných letištěm Bratislava je věcné a časové plnění evropských leteckých předpisů JAA kvalifikovaným personálem. Aby bylo postavení SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. zachováno, je potřeba obnovit technické vybavení, udržovat kvalifikaci technického personálu a zabezpečit pravidelné školení a výcvik zaměstnanců společnosti z hlediska požadavků všech platných leteckých předpisů, což si vyžádá značné finanční prostředky. 6 Majetkové účasti Českých aerolinií a.s.

9 AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. Gestin Centrum, V Celnici 1040/5, Praha 1 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Společnost AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., je zástupcem globálního distribučního systému (GDS) Amadeus pro Českou a Slovenskou republiku. GDS Amadeus je celosvětová počítačová síť sloužící k nabídce, rezervování a prodeji služeb v cestovním ruchu, především letenek, hotelového ubytování, pronájmu automobilů, lodních lístků, cestovního pojištění apod. Hlavní činností společnosti AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., je poskytování a údržba systému GDS Amadeus, zajišťování školení a technické a uživatelské podpory zákazníkům cestovním kancelářím v České a Slovenské republice. V neposlední řadě společnost působí jako významný technologický partner cestovních kanceláří a prostřednictvím nejmodernějších produktů posouvá možnosti současného cestovního průmyslu. Činnost společnosti AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., zajišťuje 15 zaměstnanců. Pozitivní hospodářský výsledek roku 2004 byl odrazem oživení a stabilizace světového cestovního ruchu, nárůstem cestování po vstupu do Evropské unie a rozvojem e-commerce, tedy nástrojů pro internetový prodej cestovatelských služeb. Právě vývoj on-line rezervačního nástroje nazvaného Symphony je úspěchem společnosti v roce Jde o nejmodernější knihovací nástroj pro www stránky cestovních kanceláří, vytvořený na bázi rozhraní Amadeus API. Nástroj umožňuje uživateli vybrat si nejvýhodnější aranžmá cesty, pokud jde o čas i ceny letecké přepravy, a dokáže interaktivně cestujícímu nabídnout výhodnější variantu. Ambice tohoto špičkového nástroje již přesáhly hranice České a Slovenské republiky a je o něj zájem v celé Evropě. V neposlední řadě společnost zaznamenala značný úspěch v podpoře neleteckých rezervací, především v oblasti školení, a také novými produkty pro podporu automobilových a hotelových rezervací: připojení autopůjčovny Hertz v GDS Amadeus Complete Access Plus centrální zúčtování hotelových provizí Net Trans Active Commission snadná implementace nabídky hotelů do GDS Amadeus pomocí systému Optims/Otedis příprava nové verze nejpokročilejšího knihovacího nástroje Vista 2.2, který cestovním kancelářím zpřístupňuje prezentace jednotlivých hotelů ve formě fotografií a map. Díky těmto novým produktům a systému školení dosáhla společnost AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., nárůstu knihovaných automobilových segmentů o 19,2 % a hotelových segmentů o 29,3 % oproti loňskému roku. Stejně jako v předchozích letech byl i rok 2004 ve znamení silného konkurenčního prostředí na trhu rezervačních systémů, proto i GDS Galileo pokračovalo v agresivní cenové politice. Přes obtížnou tžní situaci zaznamenala společnost AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o., meziroční nárůst počtu připojených terminálů v českých a slovenských cestovních kancelářích ze 793 na 843, nárůst tiskáren letenek ze 183 na 190 (údaje k ) a díky oživení cestovního ruchu dosáhla 30,2% nárůstu knihovaných net-segmentů oproti roku CSA Services, s.r.o. Letiště Ruzyně, ul. K letišti, Praha 6 IČ Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Založená Dceřiná společnost CSA Services, s.r.o., byla zřízena Českými aeroliniemi a.s. za účelem rozvoje neleteckého handlingu a zabezpečení aktivit v oblasti cateringových služeb v návaznosti na výrobu cateringu mateřské firmy. V roce 2004 společnost poskytla své služby na významné mezinárodní konferenci COMPSTAT 2004 v Míčovně na Pražském hradě a připravila prezentaci cateringu ve vlaku v Liberci. Akce se vázaly ke vstupu České republiky do EU např. na program rozvoje euroregionů apod. Dalším příkladem činnosti CSA Services, s.r.o., v této souvislosti byla realizace společenského setkání při příležitosti Dne vyhlášení lotyšské nezávislosti na lotyšské ambasádě, které se konalo v Obecním domě v Praze. V průběhu roku pokračovala osvědčená spolupráce s již zavedenými klienty s cateringem ČSA a společností Jahofrta, spol. s r.o., nebyly navázány nové kontakty na subdodávky. Z rozhodnutí jediného vlastníka společnosti převzaly CSA Services, s.r.o., dne v souladu se záměrem projektu Diverzifikace produktu/strategie charterové flotily 100% akciový podíl ve společnosti Czech Charters, a.s. Tato společnost bude po získání potřebných zákonných náležitostí úzce spolupracovat s ČSA na řešení problematiky v oblasti doplňkových letů. Další fungování CSA Services, s.r.o., bude upřesněno na základě výsledků a výstupů ze strategického projektu procesní analýzy. Připravuje se využití společnosti jako pracovní agentury a provozovatele Kontaktního centra ČSA. Majetkové účasti Českých aerolinií a.s. 7

10 Základními oblastmi podnikání ČSA jsou přeprava cestujících na pravidelných linkách, charterová doprava, přeprava nákladu, odbavování cestujících a letadel, catering, technická údržba letadel, výcvik posádek a provozování obchodů duty free.

11

12 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2004 A 2005 DO DATA UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY Události roku 2004 Leden slavnostní otevření nového cargo terminálu ČSA Cargo Únor ocenění ČSA ve 4. ročníku ankety Nejlepší letecká společnost na českém trhu od TTG Czech Republic; ČSA si odnesly nejvyšší ocenění i ve všech předešlých ročnících rozšíření dosavadní spolupráce ČSA s leteckou společností Malév Březen vyhodnocení nejlepších obchodních partnerů ČSA z řad cestovních kanceláří a agentur v České republice; oceněno bylo 12 nejlepších agentur v kategoriích: IATA cestovní kanceláře, non IATA cestovní kanceláře, chartery, cargo Duben zahájení provozu linky do Dortmundu (Spolková republika Německo) Květen vstup České republiky do EU pro ČSA znamená klady ve zjednodušení celních postupů pro zboží, ale také zápory (doprava v rámci EU se stala předmětem DPH) zahájení provozování handlingových služeb ČSA Cargo v Pohraniční veterinární stanici v Praze zahájení provozu linek do Krakova (Polsko), Samary (Rusko), Baku (Ázerbájdžán) a Jekatěrinburgu (Rusko) ocenění ČSA jako Nejlepší letecké společnosti se sídlem ve střední/východní Evropě od Official Airline Guide podepsání dohody MoU (Memorandum of Understanding) se společností Aeroflot úvodní krok v procesu přijetí nového člena do aliance SkyTeam podepsání code-sharové dohody s Korean Air, díky které ČSA na letadlech tohoto partnera otevírá nové přímé spojení do Asie Soulu (Jižní Korea) rozšíření flotily o letoun Boeing B (OK-YGA) rozšíření flotily o dva letouny ATR (OK-JFK a OK-JFJ) oproti stávajícím turbopropům mají nižší hlučnost, vyšší rychlost a komfort zahájení odbavování nových tří leteckých společností ČSA Cargo (Korean Air, TAP Air Portugal, Saudi Arabian Airlines) inaugurace 23 nových kapitánů pro letadla ATR42/72 a Boeing B737; převzetí certifikátů kapitánů ČSA při slavnostním ceremoniálu z rukou prezidenta společnosti Červen zahájení provozu linek do Lucemburku (Lucembursko) a Marseilles (Francie) získání prestižního mezinárodního ocenění Nejdůslednější letecká společnost, které udělila správa mezinárodního letiště v Manchesteru (Velká Británie) v rámci každoročního udělování cen Skyliners Awards křest dvou nových letadel ATR42-500; letouny nesou jména Slavkov u Brna a Náměšť nad Oslavou vypravení speciálů do Portugalska na mistrovství Evropy ve fotbale Červenec získání certifikátů EU pro techniky; ČSA získaly oprávnění Evropské unie k provádění údržby letadel a letadlových celků, čímž vyhověly všem požadavkům nového předpisu Part-145; ČSA se tak staly prvními držiteli tohoto oprávnění mezi leteckými dopravci a dalšími společnostmi působícími v oblasti údržby letadel z nových členských zemí Evropské unie zahájení pravidelných letů Boeing B (jumbo jet), v současné době největšího letadla pro přepravu cestujících, společnosti Korean Air do Prahy vítězství českých posádek sportovních letců na mistrovství světa v letecké rallye a mistrovství světa v přesném létání v Herningu (Dánsko); za Českou republiku se zúčastnil desetičlenný reprezentační tým tvořený z 80 % profesionálními piloty ČSA první e-letenka v ČSA; zavedení nové služby, díky které je možné letenku koupit prostřednictvím internetu 10 Nejvýznamnější události roku 2004 a 2005 do data uzávěrky výroční zprávy

13 Srpen zahájení spojení do pěti nových destinací v jihovýchodní Evropě Priština (Srbsko a Černá Hora), Sarajevo (Bosna a Hercegovina), Temešvár (Rumunsko), Tirana (Albánie) a Varna (Bulharsko) díky nové formě vzájemného partnerství ČSA a maďarské letecké společnosti Malév vypravení 13 speciálních letů na letní olympiádu do Atén (Řecko) představení nové podoby jídelního menu podávaného cestujícím na palubách letadel slavnostní křest tří letadel dvou letounů typu B a B a jednoho stroje typu ATR42-500; letadla ponesou jména měst Beroun, Sušice a Uničov Září zahájení exkluzivní dlouhodobé spolupráce s cestovní kanceláří EXIM Tours v oblasti charterové dopravy připojení Continental Airlines, KLM Royal Dutch Airlines a Northwest Airlines k alianci SkyTeam pořádání 23. ročníku světového běžeckého závodu leteckých společností World Airline Road Race; závod je pořádán ve spolupráci s organizací Prague International Marathon křest tří letadel B737; nová letadla nesou jména českých měst Bechyně, Český Brod a Roudnice nad Labem Říjen vyhodnocení nabídky společnosti Airbus S.A.S. jako celkově nejvýhodnější v rámci poptávkového řízení Českých aerolinií na pořízení 12 střednětraťových letounů nové generace; ČSA tak zařadí od roku 2006 do své flotily nejmodernější střednětraťové letouny A320 a A319, které budou poháněny motory vyráběnými konsorciem CFM International S.A.S., jehož nabídka byla v rámci výběrového řízení vyhodnocena rovněž jako nejvýhodnější rozšíření nabídky spojení do tří nových destinací Londýn-Gatwick, Glasgow (Velká Británie) a Maledivy v rámci zavedení zimního letového řádu; ČSA současně významně posílily spojení do stávajících destinací, především do Spolkové republiky Německo a některých dalších evropských zemí Listopad rozšíření flotily o čtvrtý dálkový letoun A310 na posílení pravidelných a charterových linek, což umožňuje větší míru flexibility při plánování a zálohování dálkové přepravy zahájení kolektivního vyjednávání o uzavření kolektivních smluv s osmi odborovými organizacemi zahájení přímých charterových letů do Jižní Ameriky provozovaných ve spolupráci s cestovní kanceláří EXIM Tours; dálkový letoun A v barvách ČSA mířil do Fortalezy (Brazílie), na ostrov Margarita (Venezuela) a do letoviska Varadero (Kuba) zahájení poskytování kompletního odbavení moderním nákladním letadlům typu B F společnosti China Airlines pro pravidelnou nákladní přepravu do Prahy. China Airlines se tak stává první leteckou společností provozující pravidelnou dálkovou cargo přepravu na letiště Praha-Ruzyně historické překročení hranice čtyř milionů cestujících přepravených v období jednoho kalendářního roku na palubách letadel ČSA k 30. listopadu 2004 Prosinec křest dvou letadel B a A310; nová letadla flotily ČSA byla pokřtěna jmény měst Polička a Frýdek-Místek přizpůsobení letového řádu, poskytnutí pomoci postižené Srí Lance v souvislosti s přírodní katastrofou v jihovýchodní Asii; České aerolinie sestavily krizový štáb, který průběžně řešil situaci a rozhodoval o plánování letů a pomoci turistům a obyvatelstvu postižené oblasti Srí Lanky Události roku 2005 Leden rozhodnutí vedení Českých aerolinií nabídnout pomoc Ministerstvu zdravotnictví České republiky, které je garantem poskytnutí pomoci obětem tragédie v Beslanu, při zajištění přepravy dětí a jejich doprovodu z Beslanu (Rusko) do léčebny Mánes v Karlových Varech pokračování letů na Srí Lanku, snížení počtu letů do Kolomba (Srí Lanka) a Male (Maledivy) ze 4 na 2 lety týdně; během čtrnácti dnů po přírodní katastrofě v jihovýchodní Asii uskutečnily České aerolinie do této postižené oblasti osm letů, při nichž převezly přes 60 tun humanitární pomoci ocenění ČSA Nejlepší leteckou společností ve východní Evropě v rámci hodnocení amerického odborného časopisu Global Traveler Únor vyhodnocení ČSA jako Nejlepší letecké společnosti na českém trhu v 5. ročníku ankety TTG Travel Awards (Czech Republic) Březen zavedení nové linky Riga Řím, která významně zlepšila spojení mezi hlavními městy Lotyšska a Itálie. Po lince Praha Marseille Barcelona jde již o druhou pravidelnou linku ČSA, která zajišťuje přímé spojení dvou měst mimo území České republiky ukončení kolektivního vyjednávání podpisem poslední kolektivní smlouvy; všechny kolektivní smlouvy jsou uzavřeny na tříleté období nasazení prvního střednětraťového letadla nové generace A320 na pravidelných linkách ČSA; letadlo je určené pro pravidelnou přepravu a bylo pořízeno ČSA formou operativního pronájmu od leasingové společnosti SALE; cestující se s ním budou setkávat na linkách ČSA v příštích šesti letech Duben podepsání smlouvy na pořízení 12 letadel nové generace rodiny A320; podpis následoval po předchozím oznámení Českých aerolinií o výběru letadel A319 a A320 ocenění nejlepších obchodních partnerů ČSA z řad cestovních kanceláří a agentur, poprvé pod názvem Sirius, pro nejlepší prodejce letenek; získalo jej celkem 12 společností ve čtyřech kategoriích: IATA cestovní kanceláře, non IATA cestovní kanceláře, chartery, cargo zahájení výběrového řízení na poskytovatele financování nákupu 12 nových střednětraťových letadel; letadla nové generace A320 a A319 vzešla z výběrového řízení v roce 2004 a budou dodána v průběhu let Nejvýznamnější události roku 2004 a 2005 do data uzávěrky výroční zprávy 11

14

15 PROFIL SPOLEČNOSTI HLAVNÍ OBLASTI PODNIKÁNÍ ČSA jsou moderní leteckou společností s dlouholetou tradicí České aerolinie a.s. jako vlajkový letecký přepravce České republiky zajišťují spojení z hlavního města Prahy do většiny hlavních měst v Evropě, dále do tranzitních bodů v Severní Americe, stejně jako do řady destinací na Blízkém a Dálném východě a v severní Africe. Společnost charakterizují zejména moderní letadlová flotila, zkušení piloti a příjemný palubní personál. Díky více než osmdesátiletým zkušenostem v letecké přepravě jsou ČSA vyhledávaným poskytovatelem služeb i pro jiné letecké společnosti. Základní oblastí podnikání ČSA je přeprava cestujících na pravidelných linkách. Společnost zajišťuje spojení do 75 destinací. Počet destinací se neustále rozšiřuje v souladu s optimalizací letového řádu. Stejnou kvalitu služeb jako na pravidelných linkách poskytuje společnost i v charterové dopravě (nepravidelná letecká doprava). Po celý rok nalétávají letadla ČSA do hlavních turistických center v Evropě i mimo ni, aby dopravila na dovolenou tisíce turistů. Další oblastí činnosti ČSA je letecká přeprava nákladu (ČSA Cargo) prakticky do všech destinací ve světě. Kvalitní technologie zaručují šetrnou manipulaci se zásilkami a moderní skladové prostory také umožňují uložení zboží, které vyžaduje zvláštní péči či zacházení. Kromě přepravy osob a nákladu zajišťují ČSA i odbavování cestujících a letadel. Díky špičkovému vybavení a zkušenému personálu odbavují každoročně téměř tři čtvrtiny všech cestujících na pražském letišti nejen na vlastní linky, ale i na lety dalších společností. ČSA Catering pokrývá 95 % cateringového trhu letiště Praha-Ruzyně. Nově zrekonstruované prostory a vybavení evropské úrovně umožňují ČSA nabízet občerstvení špičkové kvality nejen cestujícím ČSA, ale i společnostem, které provozují pravidelnou i nepravidelnou leteckou přepravu na letišti v Praze a dalším zákazníkům v režimu privátních letů General Aviation. Mimořádně velkou pozornost věnují ČSA technické údržbě letadel. Odborníci ČSA zajišťují pravidelný servis nejen vlastním letadlům, ale i strojům smluvních partnerů. Na dlouholetých zkušenostech profitují ČSA i v oblasti výcviku posádek. Ve výcvikovém centru na letišti Ruzyně-Jih společnost organizuje specializovaný výcvik vlastních posádek i posádek jiných leteckých společností. V neposlední řadě provozují ČSA na palubách letadel a v tranzitním prostoru letiště Praha-Ruzyně duty free obchody se širokým sortimentem dárkových a luxusních předmětů. Profil společnosti hlavní oblasti podnikání 13

16 OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ AEROLINIE PŘEVZALY CENU NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST NA ČESKÉM TRHU. ZE 4. ROČNÍKU PRESTIŽNÍ ANKETY O NEJLEPŠÍ FIRMY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU TTG CZECH TRAVEL AWARDS, KTEROU VYHLAŠUJÍ PRESTIŽNÍ NOVINY TTG CZECH REPUBLIC, SI 13. ÚNORA 2004 ČSA ODNESLY JIŽ POČTVRTÉ NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ. VÝSLEDKY ANKETY JSOU SESTAVOVÁNY NA ZÁKLADĚ HODNOCENÍ PROFESIONÁLŮ Z OBORU CESTOVNÍHO RUCHU A ČTENÁŘŮ ČASOPISU TTG. ČESKÉ AEROLINIE ZÍSKALY CENU NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE STŘEDNÍ/VÝCHODNÍ EVROPĚ. ČSA BYLY 20. KVĚTNA 2004 ZVOLENY ČTENÁŘI MEZINÁRODNÍHO LETECKÉHO PRŮVODCE OFFICIAL AIRLINE GUIDE (OAG) SE SÍDLEM V LONDÝNĚ NEJLEPŠÍ LETECKOU SPOLEČNOSTÍ SE SÍDLEM VE STŘEDNÍ/VÝCHODNÍ EVROPĚ (BEST AIRLINE BASED IN CENTRAL/EASTERN EUROPE). TOTO OCENĚNÍ CHARAKTERIZUJE ROK EXPANZE ČESKÝCH AEROLINIÍ V EVROPĚ V DOBĚ, KDY SE ČESKÁ REPUBLIKA PŘIPRAVOVALA NA VSTUP DO EVROPSKÉ UNIE JAKO JEDEN Z DESETI NOVÝCH ČLENŮ. PILOTI ČESKÝCH AEROLINIÍ ZÍSKALI OCENĚNÍ NEJDŮSLEDNĚJŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST. ČESKÉ AEROLINIE ZÍSKALY 28. ČERVNA 2004 PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ NEJDŮSLEDNĚJŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST (THE MOST CONSISTENT AIRLINES) ZA PŘESNÉ DODRŽOVÁNÍ LETOVÝCH TRATÍ. SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ UDĚLILA SPRÁVA MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ V MANCHESTERU VE VELKÉ BRITÁNII V RÁMCI KAŽDOROČNÍHO 14 Ocenění společnosti

17 UDĚLOVÁNÍ CEN SKYLINERS AWARDS. ČESKÉ AEROLINIE BYLY VYHLÁŠENY JAKO CELKOVĚ NEJLEPŠÍ LETECKÝ DOPRAVCE V OBLASTI DODRŽOVÁNÍ PŘIBLIŽOVACÍCH A ODLETOVÝCH POSTUPŮ NA LETIŠTI V MANCHESTERU ZA POSLEDNÍCH ŠEST LET. NOVĚ ZÍSKANÁ CENA SVĚDČÍ ZEJMÉNA O PROFESIONALITĚ PILOTŮ ČSA, PERFEKTNÍ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI POSÁDEK LETADEL A EFEKTIVNOSTI ZAVEDENÝCH PROVOZNÍCH POSTUPŮ SPOLEČNOSTI. ČESKÉ AEROLINIE BYLY OCENĚNY JAKO NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE VÝCHODNÍ EVROPĚ. ČESKÉ AEROLINIE ZÍSKALY 24. LEDNA 2005 V NEW YORKU OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ LETECKÁ SPOLEČNOST VE VÝCHODNÍ EVROPĚ (BEST AIRLINE IN EASTERN EUROPE) V RÁMCI HODNOCENÍ AMERICKÉHO ODBORNÉHO ČASOPISU GLOBAL TRAVELER (ANNUAL GT TESTED AWARDS). ČTENÁŘI PRESTIŽNÍHO AMERICKÉHO ČASOPISU, KTERÝ JE DISTRIBUOVÁN PO CELÝCH SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A MÁ PŘES 60 TISÍC PŘEDPLATITELŮ, POZITIVNĚ OHODNOTILI ZEJMÉNA PERFEKTNÍ PÉČI O CESTUJÍCÍ NA PALUBÁCH LETADEL ČSA. ČTENÁŘI TTG OPĚT VYHODNOTILI ČESKÉ AEROLINIE JAKO NEJLEPŠÍ LETECKOU SPOLEČNOST NA ČESKÉM TRHU. 18. ÚNORA 2005 SE V PRAŽSKÉM PLANETÁRIU KONAL JIŽ 5. ROČNÍK ANKETY TTG TRAVEL AWARDS (CZECH REPUBLIC), VYHLAŠOVANÉ MAGAZÍNEM TRAVEL TRADE GAZETTE. ČSA SI TENTO TITUL ODNESLY JIŽ POPÁTÉ, A PORAZILY TAK DALŠÍCH DVACET LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ PROVOZUJÍ LINKY DO ČESKÉ REPUBLIKY. Ocenění společnosti 15

18

19 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A PREZIDENTA SPOLEČNOSTI Dámy a pánové, rád bych zhodnotil rok 2004 z pohledu Českých aerolinií jako úspěšný, a to i přes složité vnější ekonomické a obchodní prostředí ovlivňující odvětví letecké přepravy. Tržní trendy a globální ekonomická situace s uspokojením můžeme konstatovat, že reálný růst evropského i světového trhu letecké přepravy a nadprůměrný nárůst počtu cestujících na letišti Praha v roce 2004 prokázaly kompetentnost marketingových analýz, na kterých je postavena Strategie společnosti na období Na druhé straně byla letecká přeprava v roce 2004 negativně poznamenána neočekávanými, velmi vysokými cenami ropy, které zapříčinily, že odvětví jako celek skončilo ve ztrátě ve výši 4,8 mld. USD. V případě ČSA náklady na palivo převýšily plán o cca 900 mil. Kč. Dalším nepříznivým vlivem působícím na leteckou přepravu jsou nadměrné regulatorní zásahy ze strany Evropské komise, které znevýhodňují toto odvětví a kladou na letecké přepravce další požadavky zatěžující jejich náklady. Specificky na naši společnost pak dopadal rostoucí zájem nízkonákladových přepravců o pražské letiště a vývoj směnného kurzu koruny. Výsledkem uvedených tlaků je strukturální nadbytek kapacity v regionu, který se projevuje v klesajícím výnosu odvětví a zostření konkurenčního boje mezi leteckými aliancemi. Strategie společnosti na období let stojí na dvou základních pilířích: na vnější expanzi založené na ambici získat vyšší podíl na trhu letecké přepravy a na vnitřní optimalizaci s cílem zvýšit výkonnost společnosti a snížit jednotkové náklady. Strategie vnější expanze vychází z odborných odhadů mezinárodní organizace IATA, která řadí Českou republiku v následujících pěti letech mezi nejrychleji rostoucí trhy na světě. Strategie je postavena na plánu rozvoje sítě a plánu rozvoje flotily. Plán rozvoje sítě byl v roce 2004 naplněn rozšířením o deset nových destinací a přidáním nových frekvencí letů u devatenácti existujících destinací. Výsledkem tak bylo obsloužení 4,345 milionu cestujících, což představuje meziroční nárůst o 20,6 % oproti roku 2003, kdy bylo přepraveno 3,591 milionu cestujících. Významného úspěchu bylo dosaženo v oblasti nepravidelné přepravy, kdy podpisem dlouhodobé smlouvy s hlavním tuzemským touroperátorem v oblasti letecké přepravy, společností EXIM Tours, zahájily ČSA úspěšný návrat na charterový trh. Spolupráce znamenala v roce 2004 dosažení plánovaného cíle obsloužení 20 % trhu nepravidelné přepravy s potenciálem pro rok 2005 až 40 %. V rámci plánu rozvoje flotily byla v roce 2004 flotila ČSA rozšířena o 10 letadel na celkový počet 45 místo plánovaných 43. Velký důraz je kladen zejména na modernizaci flotily jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti, na snížení nákladů a zvýšení výnosů. Krátkotraťová flotila se rozrostla o čtyři nové stroje ATR. Výběrové řízení na modernizaci střednětraťové flotily vyústilo v podpis smlouvy se společností Airbus S.A.S. na dodávku 12 nových letadel rodiny A320. Ostrý konkurenční boj světových výrobců přinesl ČSA mimořádně výhodnou nabídku v porovnání se standardem pro srovnatelně velké aerolinie a podobné transakce. Přechod na novou generaci letadel znamená pro ČSA také strategickou tržní příležitost v oblasti oprav letadlové techniky a výcviku posádek letadel. Vývoj vnějšího prostředí v roce 2004 potvrdil, že pro naplnění hlavních cílů strategie vnitřní optimalizace zvyšování hodnoty společnosti a maximalizace tvorby zisku je úspěšná vnitřní transformace jedním z hlavních předpokladů. V roce 2004 byla pozornost zaměřena na vytvoření základních podmínek transformace ČSA zavedením efektivních řídicích mechanismů s důrazem na projekty implementace systému reportingu a controllingu, dvouokruhového (manažerského) účetnictví, projektového řízení a první etapy procesního řízení. Dále byly institucionalizovány procesy a pracovní orgány představenstva ČSA zaměřené na řízení projektů pravidelnost přepravy a kvalitu zákaznických služeb. Pozornost byla věnována dosažení rychlých úspor zejména optimalizací organizační a nákladové struktury cestou auditů počtu personálu a hloubkovou kontrolou pořizování zařízení, zboží a služeb. V neposlední řadě byla dokončena analytická část a prioritizovány klíčové strategické projekty. Úvodní slovo předsedy představenstva a prezidenta společnosti 17

20 Mimořádná pozornost byla v roce 2004 věnována kvalitě zákaznických služeb cestou nového procesu řízeného Produktovým boardem a souborem opatření s cílem diverzifikace produktu založené na segmentaci trhu a jasném oslovení cílových skupin. Praktická implementace Strategie v oblasti pravidelnosti přepravy jako základní hodnoty nabízené ČSA svým zákazníkům byla prioritou vedení ČSA v roce Dosažení 6. místa v pravidelnosti přepravy v roce 2004 v hodnocení dle AEA (z 20. místa v roce 2003) je jedním z největších úspěchů roku Hospodaření společnosti v roce 2004 celkové provozní výnosy se v roce 2004 zvýšily ve srovnání s rokem 2003 o 16,2 % a dosáhly výše 22,297 mld. Kč. Plán byl překročen o 5,2 % (1,094 mld. Kč). Přibližně 81 % provozních výnosů tvořily přepravní výnosy. Zbytek připadá na tržby z prodeje zboží (duty free shop a prodej na palubách) a ostatní nepřepravní výnosy, zejména údržba letadel, handling a catering. Celkové provozní náklady dosáhly výše 21,583 mld. Kč, což je o 16,1 % více ve srovnání s rokem 2003 a o 6,1 % více, než předpokládal plán. Největší dopad na zvýšení nákladů měly náklady na palivo, které převýšily plán téměř o 900 mil. Kč. Důvodem neúměrně vysokých nákladů na palivo bylo zejména již zmiňované zvýšení světových cen ropy, částečně také vyšší přepravní výnosy ve srovnání s plánovanými hodnotami a růst kurzu amerického dolaru vůči plánu. Přestože část zvýšených nákladů na palivo byla kompenzována navýšením bezpečnostního a palivového poplatku, plné zohlednění nebylo z konkurenčních důvodů realizovatelné. Provozní hospodářský výsledek dle českých účetních standardů v roce 2004 činil 714 mil. Kč, což představuje meziroční navýšení o 17,8 %. Potěšující skutečností je, že na provozní ziskovosti se významně podílely nepřepravní činnosti, a to v kumulativní výši 387 mil. Kč. Zejména údržba letadel pro třetí strany dosáhla velmi dobrých výsledků, a potvrdila tak správnost rozhodnutí managementu podporovat tento segment do budoucna jako třetí pilíř ziskovosti společnosti. Celkový hospodářský výsledek pak vlivem pozitivního vývoje v oblasti finančních a mimořádných položek dosáhl výše 324 mil. Kč, což je téměř pětinásobek jeho úrovně z roku Přes tento úspěch je hospodářský výsledek pod úrovní ambiciózně nastaveného finančního plánu, a to zejména z důvodu již zmíněné ropné krize, pokračující konkurence nízkonákladových dopravců, vypovězení code-share spolupráce ze strany Lufthansy a polského LOT a posílení směnného kurzu koruny vůči euru a americkému dolaru. Finanční situace společnosti byla v průběhu roku uspokojivá. Hospodaření vykazovalo náležitou stabilitu a společnost držela dostatečnou míru volných peněžních prostředků pro případ neočekávaných ekonomických výkyvů. Základní kapitál k činil 2,736 mld. Kč, což je na úrovni roku Závěrem bych chtěl říci, že ČSA patřily dle IATA v roce 2004 k nejdynamičtěji rostoucím leteckým přepravcům. Přes silně turbulentní prostředí letecké přepravy dokázaly zvyšovat provozní a finanční výkonnost a odstranit počínající konkurenční nevýhody zejména díky modernizaci své flotily. Stabilita společnosti vycházející z uzavřených tříletých kolektivních smluv umožňuje v dalším období směrovat úsilí manažerů a zaměstnanců prioritně na úspěšné dokončení vnitřní transformace ČSA. Úspěch na trhu se promítl i do pozitivního hodnocení společnosti mezi odborníky. ČSA získaly ocenění Nejlepší letecká společnost střední a východní Evropy od vydavatelství mezinárodního leteckého průvodce OAG (Official Airlines Guide) a ocenění Nejlepší letecká společnost ve východní Evropě v hodnocení amerického odborného časopisu Global Traveler. ČSA jsou tak na dobré cestě stát se moderní, dynamicky se rozvíjející společností s ambicí plně využít výjimečného postavení v regionu střední a východní Evropy a naplnit tak svou vizi stát se branou na Východ a mostem na Západ. Dosažené úspěchy a ocenění by byly nemyslitelné bez vysokého nasazení zaměstnanců společnosti, kterým bych tímto chtěl za jejich úsilí poděkovat. Dále bych rád poděkoval našim klientům za projevenou důvěru, akcionářům společnosti za všestrannou podporu a obchodním partnerům za přátelské a korektní obchodní vztahy. Jaroslav Tvrdík předseda představenstva a prezident Českých aerolinií a.s. 18 Úvodní slovo předsedy představenstva a prezidenta společnosti

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Ambientní média. Českých aerolinií

Ambientní média. Českých aerolinií Ambientní média Českých aerolinií Profi l našeho cestujícího Pohlaví pasažéru ČSA (v %) Ženy 54% Muži 46% Věkové složení pasažéru (v %) 15 24 25 34 35 44 45 54 55+ 13% 33% 26% 17% 11% Letouny používané

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu

Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Letiště Praha/Ruzyně si připomíná 75. let od zahájení provozu Začátkem dubna tomu bude přesně 75 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Za ta léta se v souvislosti

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody PŘÍLOHY Příl. 1. Mezinárodní letové svobody Pro zajištění letecké dopravy jsou uzavírány tzv. letecké dohody. Tyto dohody mezi sebou uzavírají jednotlivé státy (popř. skupina států tj. unie států jednajících

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav aplikované matematiky, K611 Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Vytíženost Letiště Praha a.s. Zpracování: Pechoušková Renata, Mlezivová

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 OBSAH I. Úvodní slovo generálního ředitele II. III. IV. Profil společnosti Historie Současnost V. Organizační

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Poznámky k leteckédopravěv ČR

Poznámky k leteckédopravěv ČR v ČR Poznámky k leteckédopravěv ČR Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT Diskusní fórum, Liberální institut, Praha, 6.10.2010 Hlavní organizační a provozní složky letecké dopravy v ČR Ministerstvo dopravy

Více

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY Turecko Bulharsko Skiathos Skopelos Thassos Rhodos Kréta Kos Mallorca Chorvatsko Černá Hora Česká republika Slovensko Lázně a wellness on-line rezervace www.kovotour.cz

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Ambientní média. Českých aerolinií

Ambientní média. Českých aerolinií Ambientní média Českých aerolinií Profi l našeho cestujícího Pohlaví pasažéru ČSA (v %) Ženy 54% Muži 46% Věkové složení pasažéru (v %) 15 24 25 34 35 44 45 54 55+ 13% 33% 26% 17% 11% Letouny používané

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s.

Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s. Výroční zpráva M.I.P. Advertising, a.s. 2011 Adresa: Hollarovo nám. 11, Praha 3, 130 00, telefon: +420 267 315 585-8, fax: +420 267 315 589, e-mail: mip@mip.cz, www.mip.cz 1 www.mip.cz I. M.I.P. Advertising,

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE

INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE INCENTIVNÍ PROGRAM LETIŠTĚ PRAHA, A. S. PRO LETECKÉ DOPRAVCE Platnost programu: 29. 3. 2015 26. 3. 2016 Obsah Všeobecné podmínky incentivních programů... 1 1. TRAŤOVÉ INCENTIVNÍ PROGRAMY... 2 1.1 Nová

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

B a k a l ářská práce

B a k a l ářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci B a k a l ářská práce Klára Havlíčková 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra společenských

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2011 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31. 12. 2011 Výkaz zisku

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více