Praha listopadu INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 11. listopadu 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 45 Praha listopadu 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (442) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (442) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku AT CA CH CZ DE FR GB JP KR NL SG SK US Rakousko Kanada Švýcarsko Česká republika Spolková republika Německo Francie Velká Británie Japonsko Korejská republika Nizozemí Singapur Slovensko Spojené státy americké CA CO IL IN MD MI MN MO NY OH TX California Colorado Illinois Indiana Maryland Michigan Minnesota Missouri New York Ohio Texas

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha A 44 C 15/00 H 01 J 49/26 G 06 Q 20/00 E 04 F 13/07 B 23 D 53/04

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (57) A44C 15/00 A44C 17/00 A44C 11/00 C03B 15/14 C03B 17/04 C03B 21/00 C03B 23/ JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou, CZ Kadečka Luděk Ing., Zásada, CZ Drobný skleněný bižuterní výrobek, typu perly, a způsob jeho výroby Dvojperla (3) sestává ze dvou vedle sebe uspořádaných poloelipsoidních/polokulovitých částí se společným středovým zúžením jakožto jeden integrální celek z jednoho kusu skla se spojitě zaobleným vnějším povrchem. Ve středovém zúžení dvojperly (3) je centrálně situována vnitřní dírka (3a) elipsovitého průřezu, která je průchozí ve směru převážně kolmém na délku (Dd) dvojperly (3), a která má hlavní osu (D2d) rovnoběžnou ve směru výšky (Hd) dvojperly (3). Dvojperly (3) se vyrábějí kontinuální strojní výrobou, tažením skla dutinou tvarovacího zařízení. Získaná trubice (1) se táhne po tažné dráze, s výhodou o délce kolem 18 až 12 m, rychlostí kolem 0,8 až 3 m za sekundu, a do předem určeného příčného profilu s tolerancí výšky (Hs) a na ní kolmé délky (Ds) v rozmezí ± 0,1 mm a s tolerancí průměru vnitřní dírky (1a) ± 0,05 mm. Následně se skleněná trubice (1) dělí sekáním na předem určenou tloušťku (Ls) sekanice (2), v podstatě odpovídající výšce (Hs). Sekanice (2) se kulatí působením teploty a času po získání dvojperly (3) se spojitě zaobleným povrchem a definovaného tvaru dvojperly (3) a její vnitřní dírky (3a). Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, (71) (57) E04F 13/07 E04F 19/ EXTRAPLAST, s. r. o., Napajedla, CZ Ondráček Leopold Ing., Napajedla, CZ Stavební profil s výztužnou mřížkou Řešením je stavební profil s výztužnou mřížkou (4), která je fixována v alespoň jednom z ramen profilu. V koncové části příslušného ramena je vytvořena dutina zakončená pružným zámkem (3), v níž je vložena a zámkem fixována okrajová část výztužné mřížky (4) spolu s fixačním drátem, kolem něhož je přehnuta. (71) (57) B23D 53/ BOMAR, spol. s r. o., Brno, CZ Pichlmann Alfred Ing., 3231 Unterradl, AT Pásová pila Pásová pila má řezací ústrojí (3) vedeno na sloupcích (1) prostřednictvím alespoň jednoho posuvného elementu, na němž je řezací ústrojí (3) uloženo otočně kolem vodorovné osy, přičemž je opatřeno alespoň dvěma zvedacími zařízeními, z nichž každé má vlastní pohon. Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, (71) (57) G06Q 20/00 G06Q 90/00 G07F 19/ Svozil Vladimír, Písek, CZ Svozil Vladimír, Písek, CZ Osobní platební systém pro bezhotovostní platby Osobní platební systém pro bezhotovostní platby mezi alespoň dvěma bloky (1, 2, 6, 7) klientů systému, kteří jsou jednotlivě datově propojeni přes blok (3) zúčtovacího centra s příslušným blokem (4, 5, 8, 9) své banky. Pro uskutečnění platební transakce mezi jednotlivými dvěma bloky (1, 2, 6, 7) klientů jsou účastníci této transakce propojeni jednak bezdrátově a současně přímo opticky. Bezdrátové propojení mezi jednotlivými bloky (1, 2, 6, 7) klientů systému může být prostřednictvím mobilních telefonů. Optické propojení mezi jednotlivými bloky (1, 2, 6, 7) klientů systému je prostřednictvím optického snímače a optického zobrazovacího prvku, které jsou součástí

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 každého z bloků (1, 2, 6, 7) klientů systému. Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (71) (57) H01J 49/26 H01J 49/10 H01J 49/00 G01J 3/ Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ Lemr Karel prof. RNDr. Ph.D., Dolany, CZ Ranc Václav Mgr., Dolany, CZ Havlíček Vladimír Doc. Dr. Ing., Praha, CZ Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měření Iontový zdroj (2) pro nižší meze detekce u hmotnostně spektrometrických měření a měření iontové mobility, který jako zdroj energie využívá elektrický výboj, elektrické pole, záření, teplo nebo interakce s jinými částicemi, obsahuje pro postup iontů do vakuované části přístroje (1) úzký otvor (6) a analyzované vzorky jsou na vstup (7) vzorku přiváděny kapilárou přes plášť (4) iontového zdroje (2) či umístěny v pracovním prostoru (3) iontového zdroje (2), přičemž pracovní prostor (3) iontového zdroje (2) je utěsněn tak, že je pevně spojen s vakuovanou částí přístroje (1) a že těsnění (5) je v místě jejich styku, v místě vstupu (7) vzorku, v místě vstupu pomocných médií přes regulovaný přívod (8) a na výstupu (10) iontového zdroje (2) do okolní atmosféry, na výstup (10) iontového zdroje (2) do okolní atmosféry je připojeno zařízení na omezení průtoku médií a tlak v pracovním prostoru iontového zdroje (2) je pomocnými médii zvýšen na 120 kpa a více.

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A 44 C 11/00 A 44 C 17/00 C 03 B 15/14 C 03 B 17/04 C 03 B 21/00 C 03 B 23/08 E 04 F 19/02 G 01 J 3/00 G 06 Q 90/00 G 07 F 19/00 H 01 J 49/00 H 01 J 49/

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 (71) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) BOMAR, spol. s r. o., Brno, CZ EXTRAPLAST, s. r. o., Napajedla, CZ JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou, CZ Svozil Vladimír, Písek, CZ Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ B 23 D 53/04 E 04 F 13/07 A 44 C 15/00 G 06 Q 20/00 H 01 J 49/26

9 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty A 61 M 37/00 E 21 C 47/00 D 06 H 3/08 B 32 B 15/08 C 12 P 41/00 C 07 K 14/785 A 44 C 15/00 C 02 F 3/32 B 21 K 1/12 C 12 Q 1/68 G 06 F 19/00 C 07 D 401/04 F 16 C 13/00 B 27 L 11/02 C 02 F 11/14 C 08 J 11/04 A 61 K 38/00 C 03 B 5/235 C 07 D 207/12 A 61 M 5/178 D 01 H 5/66 C 23 F 11/10 C 07 C 211/51 E 06 B 3/02 B 67 D 5/06 B 05 B 5/04 A 61 K 31/235 C 12 N 1/00 G 01 N 27/00 C 01 C 1/18

10 (udělené patenty) 2 FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (40) (40) (86) (87) (40) (86) (87) (40) A44C 15/00 A44C 17/00 A44C 11/00 C03B 15/14 C03B 17/04 C03B 21/00 C03B 23/ JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou, CZ Kadečka Luděk Ing., Zásada, CZ Drobný skleněný bižuterní výrobek, typu perly, a způsob jeho výroby Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, A61K 31/235 A61P 17/06 C07C 66/ LABORATOIRE MEDIDOM S. A., Geneve, CH Di Napoli Guido, Collonge-Bellerive, CH Farmaceutický přípravek obsahující diacerein pro léčení psoriázy a s ní sdružených onemocnění /00 CH PCT/IB2001/ WO 2001/ JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha, A61K 38/00 A61K 47/48 A61K 38/09 A61P 35/00 A61P 15/ PRAECIS PHARMACEUTICALS INCORPORATED, Cambridge, MA, US Gefter Malcolm L., Lincoln, MA, US Barker Nicholas, Southborough, MA, US Musso Gary, Hopkinton, MA, US Molineaux Christopher J., Brookline, MA, US Farmaceutické přípravky s vodonerozpustným komplexem pro trvalé uvolňování léčiv / US PCT/US1997/ WO 1998/ Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, A61M 37/00 A61D 7/00 A61K 9/ SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D APPLICATIONS SCIENTIFIQUES SCRAS, Paris, FR Cherif-Cheikh Roland, Issy les Moulineaux, FR Sestava pro implantaci a zavedení tuhého nebo polotuhého prostředku do přesného depotního místa organismu FR (86) (87) (40) (40) (86) (87) (40) (40) (40) PCT/FR1997/ WO 1998/ JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, A61M 5/178 A61M 5/ Zeman Jan, Praha 1, CZ Zeman Jan, Praha 1, CZ Injekční stříkačka s chráněnou jehlou BOHEMIA PATENT, Ing. Jana Vandělíková, Spálená 29, Praha 1, B05B 5/ EISENMANN LACKTECHNIK KG (KOMPLEMENTÄR: EISENMANN-STIFTUNG), Besigheim-Ottmarsheim, DE Reichler Jan, Konstanz, DE Vysokootáčkový rozprašovač k nanášení práškového laku DE PCT/EP2001/ WO 2002/ JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha, B21K 1/12 B21J 5/ Benteler Automobiltechnik GmbH, Paderborn, DE Heußen Michael Dr., Hünxe, DE Comte Bernard, Courtételle, CH Von Niederhäusern Vincent, Alle, CH Baak Andreas, Gütersloh, DE Způsob výroby prvku nápravy pro motorová vozidla DE Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, B27L 11/02 B27L 11/00 B27L 1/06 B27L 1/ ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s., Častolovice, CZ Rojek Jiří Mgr., Kostelec nad Orlicí, CZ Dělič dřevní hmoty s odvětvovací úpravou BOHEMIA PATENT, Ing. Jana Vandělíková, Spálená 29, Praha 1, B32B 15/08 B32B 7/02 B63B 3/ FERN INVESTMENTS LIMITED, Jersey, GB

11 (udělené patenty) 3 (86) (87) (40) (86) (87) (40) (86) (87) (40) (40) Kennedy Stephen J., Ottawa, CA Kompozitní strukturální laminát a způsob jeho výroby / US PCT/GB1999/ WO 1999/ JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, B67D 5/ SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC., Crystal Lake, IL, US Manning James P., Chagrin Falls, OH, US Hess John M. III., Midland, MI, US Socier Timothy R., Essexville, MI, US Vypouštěcí systém / US PCT/US2000/ WO 2001/ JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, C01C 1/18 C05C 1/ Yara Suomi Oy, Helsinki, FI Hero Heikki, Espoo, FI Poukari Juhani, Masala, FI Způsob stabilizace dusičnanu amonného FI PCT/FI2001/ WO 2001/ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Ing. Michal Guttmann, Vinohradská 37, Praha 2, C02F 11/14 C03C 17/ Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Ústí nad Labem, CZ Sklo Bohemia, a. s., Světlá nad Sázavou, CZ Kudrlička Ladislav Ing., Teplice, CZ Novák Jaromír RNDr. CSc., Ústí nad Labem, CZ Kozler Josef Ing. CSc., Ústí nad Labem, CZ Drbohlav Radek Ing., Ústí nad Labem, CZ Macas Jiří Ing., Ústí nad Labem, CZ Kostelecký Radek, Jihlava, CZ Krajíček Bohuslav Ing., Ledeč nad Sázavou, CZ Dvořák Zdeněk, Světlá nad Sázavou, CZ Bárta Stanislav Ing., Světlá nad Sázavou, CZ Kratochvíl Miloš Ing., Světlá nad Sázavou, CZ Způsob zpracování leštírenských kalů z výroby olovnatých křišťálových skel Ing. Stanislav Babický, Revoluční 84, Ústí nad Labem, C02F 3/32 C02F 11/02 C02F 103/ (40) (86) (87) (40) (86) (87) (40) (86) (87) Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 6 Lysolaje, CZ Soudek Petr RNDr. Mgr. Ph.D., Kladno, CZ Vaněk Tomáš RNDr. CSc., Statenice, CZ Valentová Šárka Ing., Brno, CZ Způsob odstraňování uranu a jeho rozpadových produktů z vody a čistírna používající tento způsob C03B 5/235 C03B 5/225 C03B 5/ SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, FR Jeanvoine Pierre, Poissy, FR Massart Tanguy, Poyanne, FR Rodriguez Cuartas Ramon, Aviles, ES Rodriguez Rodriguez Armando, Aviles, ES Nunez Hernandez Juan-Andrés, Salinas, ES Způsob tavení a rafinace vitrifikovatelných materiálů, zařízení k provádění tohoto způsobu a použití tohoto způsobu nebo zařízení pro výrobu plochého skla FR PCT/FR1999/ WO 1999/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, C07C 211/51 C07C 211/54 C07C 209/60 C07B 61/00 B01J 23/40 B01J 23/42 B01J 23/44 B01J 23/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC., Middlebury, CT, US Simon Mark W., Pascoag, RI, US Khan Mohammad A., Hartford, CT, US Způsob výroby substituovaných aromatických aminů / US PCT/US2000/ WO 2000/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, C07D 207/12 A61K 31/40 C07B 43/06 C07B 35/ Tioga Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA, US Bathe Andreas, Darmstadt, DE Helfert Bernd, Ober-Ramstadt, DE Ackermann Karl August, Ober-Ramstadt, DE Gottschlich Rudolf, Reinheim, DE Stein Ingeborg, Rodgau, DE Budak Jens, Darmstadt, DE Způsob přípravy enantiomerně čistého N-methyl-N- [(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl)ethyl]- 2,2-difenylacetamidu , , DE, DE PCT/EP1999/ WO 1999/054298

12 (udělené patenty) 4 (40) (86) (87) (40) (86) (87) (40) (40) Čermák Hořejš Myslil a spol., JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1, C07D 401/04 C07D 401/14 C07D 403/14 C07D 409/14 A61K 31/404 A61K 31/4523 A61K 31/4535 A61K 31/454 A61P 25/ H. LUNDBECK A/S, Valby-Copenhagen, DK Felding Jakob, Charlottenlund, DK Bang-Andersen Benny, Kobenhavn N, DK Smith Garrick Paul, Valby, DK Andersen Kim, Virum, DK Indolové deriváty DK PCT/DK2001/ WO 2002/ JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, C07K 14/785 A61K 38/16 A61P 11/00 A61P 11/06 A61P 27/16 A61P 43/ CHIESI FARMACEUTICI S. P. A., Parma, IT Curstedt Tore, Parma, IT Johansson Jan, Parma, IT Jornvall Hans, Parma, IT Robertson Bengt, Parma, IT Ventura Paolo, Parma, IT SP-C analogy MI99A IT PCT/EP2000/ WO 2000/ JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, C08J 11/04 C08J 11/24 C08J 11/16 C08J 11/22 C07C 51/43 C07C 51/48 C07C 63/ Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha, CZ Veselý Václav Ing., Praha, CZ Drahoš Jiří Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ Šírek Milan Ing., Praha, CZ Způsob chemické recyklace odpadního polyethylentereftalátu Ing. Petr Řezáč, Jihozápadní III 1145/4, Praha 4 - Spořilov, C12N 1/00 C12P 7/ (86) (87) (40) (86) (87) (40) (40) (86) (87) Martek Biosciences Corporation, Columbia, MD, US Reucker Craig M., San Diego, CA, US Dimasi Don, San Diego, CA, US Hansen Jon M., Chula Vista, CA, US Mirrasoul Peter J., San Diego, CA, US Bailey Richard B., Del Mar, CA, US Weeder George T. III, Ramona, CA, US Kaneko Tatsuo, San Diego, CA, US Barclay William R., Boulder, CO, US Zvýšená produkce lipidů obsahujících polyenové mastné kyseliny ve fermentorech kulturami mikrobů s vysokou hustotou ve fermentorech / US PCT/US2001/ WO 2001/ RNDr. Naděžda Nowaková CSc., Neustupného 1832/22, Praha 5, C12P 41/00 C12P 13/ LONZA AG, Basel, CH Brieden Walter, Brig-Glis, CH Etter Kay-Sara, Niedergampel, CH Petersen Michael, Visp, CH Způsob výroby enantiomerně obohacených derivátů 1- amino-4-(hydroxymethyl)-cyklopent-2-enu , , 60/ EP, US PCT/EP1999/ WO 2000/ RNDr. Naděžda Nowaková CSc., Nad Ohradou 3, Praha 3, C12Q 1/68 C12N 15/09 G01N 21/78 G01N 21/ Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, CZ Slaná Iva Mgr., Brno, CZ Králík Petr Mgr. Ph.D., Brno, CZ Pavlík Ivo Prof. MVDr. CSc., Brno, CZ Způsob detekce a kvantifikace Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, C23F 11/10 C09K 5/ TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, White Plains, NY, US Maes Jean-Pierre, Merelbeke, BE Lievens Serge, Merelbeke, BE Inhibitory koroze a synergistické kombinace inhibitorů pro ochranu lehkých kovů v kapalinách přenášejících teplo a motorových chladivech EP PCT/IB1999/ WO 2000/ PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, 14000

13 (udělené patenty) 5 (40) (40) (40) D01H 5/66 D01H 1/00 D01H 5/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Dídek Stanislav Ing., Ústí nad Orlicí, CZ Krupincová Gabriela Ing., Liberec, CZ Křemenáková Dana Doc. Dr. Ing., Liberec, CZ Kubový Václav Ing., Ústí nad Orlicí, CZ Rosa Oleg, Ústí nad Orlicí, CZ Průtahové ústrojí vřetenového dopřádacího stroje Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, D06H 3/08 D01H 13/22 B65H 63/036 B65H 63/ W. SCHLAFHORST AG & CO., Mönchengladbach, DE Henze Herbert, Mönchengladbach, DE Birlem Olav, Schwalmtal, DE Způsob k detekci cizích těles v podélně se pohybující niti a zařízení k jeho provádění DE JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, E06B 3/02 E06B 7/ SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR Eckelt Christian, Steyr, AT Bezrámová tvrzená skleněná tabule , , DE, DE JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, (86) (87) (40) (40) Singer Johann, Grossenseebach, DE Vodicí kladka pohonu tahového prostředku DE PCT/EP2001/ WO 2002/ JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, G01N 27/ BVT Technologies, a.s., Brno, Medlánky, CZ Krejčí Jan RNDr, Tišnov, CZ Kupka Jan, Brno, CZ Ruzgas Tautgirdas, Lund, SE Zařízení pro chemické analýzy Ing. Vítězslav Žák, Lidická 51, Brno, G06F 19/00 G06Q 90/00 G06F 17/ SVÍTEK Miroslav Dr. Ing., Lužná, CZ KOPECKÝ František Ing., Česká Třebová, CZ Svítek Miroslav Dr. Ing., Lužná, CZ Kopecký František Ing., Česká Třebová, CZ Univerzální řídicí telematický systém pro dopravu a přepravu osob a nákladní přepravu, zejména nebezpečných nákladů Karel Voda, Bolzanova 13, Brno, (40) E21C 47/00 E21C 47/02 E02F 5/ MAN TAKRAF FÖRDERTECHNIK GMBH, Leipzig, DE Nies Gerhard, Meuro, DE Hoffmann Dieter Dr.-Ing., Leipzig, DE Schrader Volkmar, Schwarzheide, DE Stenzel Thomas, Hohenleipisch, DE John Manfred, Lauchhammer, DE Potenberg Klaus, Kleinkoschen, DE Schombel Hans-Joachim, Meuro, DE Glöckner Bernd, Elsterwerda, DE Gnilke Matthias, Lauchhammer, DE Frézovací válcový modul pro zařízení pro povrchové dobývání , , , , , , DE, DE, DE, DE JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (40) F16C 13/00 F16B 41/ INA-SCHAEFFLER KG, Herzogenaurach, DE

14 (udělené patenty) 6 Benteler Automobiltechnik GmbH, Paderborn, DE BVT Technologies, a.s., Brno, Medlánky, CZ CHIESI FARMACEUTICI S P. A., Parma, IT EISENMANN LACKTECHNIK KG (KOMPLEMENTÄR: EISENMANN-STIFTUNG), Besigheim-Ottmarsheim, DE FERN INVESTMENTS LIMITED, Jersey, GB H. LUNDBECK A/S, Valby Copenhagen, DK INA-SCHAEFFLER KG, Herzogenaurach, DE JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou, CZ KOPECKÝ František Ing., Česká Třebová, CZ LABORATOIRE MEDIDOM S. A., Geneve, CH LONZA AG, Basel, CH MAN TAKRAF FÖRDERTECHNIK GMBH, Leipzig, DE Martek Biosciences Corporation, Columbia, MD, US PRAECIS PHARMACEUTICALS INCORPORATED, Cambridge, MA, US ROJEK dřevoobráběcí stroje a s., Častolovice, CZ SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, FR SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC., Crystal Lake, IL, US Sklo Bohemia, a. s., Světlá nad Sázavou, CZ SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D APPLICATIONS SCIENTIFIQUES SCRAS, Paris, FR SVÍTEK Miroslav Dr. Ing., Lužná, CZ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, White Plains, NY, US Seznam majitelů udělených patentů B 21 K 1/12 G 01 N 27/00 C 07 K 14/785 B 05 B 5/04 B 32 B 15/08 C 07 D 401/04 F 16 C 13/00 A 44 C 15/00 G 06 F 19/00 A 61 K 31/235 C 12 P 41/00 E 21 C 47/00 C 12 N 1/00 A 61 K 38/00 B 27 L 11/02 E 06 B 3/02 C 03 B 5/235 B 67 D 5/06 C 02 F 11/14 A 61 M 37/00 G 06 F 19/00 D 01 H 5/66 C 23 F 11/10 Tioga Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA, US UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC., Middlebury, CT, US Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha, CZ Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 6 Lysolaje, CZ Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Ústí nad Labem, CZ Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, CZ W. SCHLAFHORST AG & CO., Mönchengladbach, DE Yara Suomi Oy, Helsinki, FI Zeman Jan, Praha 1, CZ C 07 D 207/12 C 07 C 211/51 C 08 J 11/04 C 02 F 3/32 C 02 F 11/14 C 12 Q 1/68 D 06 H 3/08 C 01 C 1/18 A 61 M 5/178

15 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

16 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

17 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

18 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 4 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP Zveřejněné překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísel evropských patentů. EP A61Q 19/00 A61K 8/ Zummer Ventures LLC, Morristown, NJ 08002, US Giuseppe Petrignii, Milano, IT Kosmetická kompozice v koloidní formě zahrnující kyseliny hyaluronové a chitosan Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, EP

19 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 5 (86) (87) C12M 1/34 C12Q 1/00 C12Q 1/04 G01N 33/53 G01N 33/569 G01N 33/50 G01N 15/14 G01N 33/58 G01N 33/ Genomic Profiling Systems, Inc., Bedford, MA 01730, US STRAUS, Don, Cambridge, MA 02138, US Způsob detekování živých cílových buněk ve vzorku P US PCT/US2002/ WO 2003/ PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, (86) (87) C12N 15/31 C07K 14/315 C07K 16/12 C12Q 1/68 A61K 39/09 G01N 33/ Intercell AG, 1030 Vienna, AT MEINKE, Andreas, A-3013 Pressbaum, AT NAGY, Eszter, A-1020 Vienna, AT WINKLER, Birgit, A-1050 Vienna, AT GELBMANN, Dieter, A-7163 Andau, AT Antigeny Streptococcus pyogenes EP PCT/EP2004/ WO 2004/ Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, (86) (87) (86) (87) EP A61K 39/395 A61P 37/08 A61P 11/06 G01N 33/53 C07K 16/ Schering Corporation, Kenilworth, NJ , US CHERWINSKI, Holly, M., Boulder Creek, CA 95006, US PHILLIPS, Joseph, H., Palo Alto, CA 94303, US SEDGWICK, Jonathon, D., Indianapolis, IN 46205, US BIGLER, Michael, E., Redwood City, CA 94062, US Metody pro modulaci CD200 receptorů P US PCT/US2003/ WO 2003/ KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, EP A24F 25/00 A24C 5/ Hayes, Gerard, Drombanna, Co. Limerick, IE Haymes, Alan, Redbridge, Essex IG4 5HJ, GB Hayes, Gerard, Drombanna, Co. Limerick, IE Haymes, Alan, Redbridge, Essex IG4 5HJ, GB Zařízení proti kouření IE PCT/IE2003/ WO 2003/ TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, EP (86) (87) EP A23L 1/00 A23C 9/152 A23F 5/ Kraft Foods Global Brands LLC, Northfield, Illinois 60093, US Friesland Brands B.V., 7943 PE Meppel, NL Zeller, Bary Lyn, Glenview, Illinois 60025, US Van seeventer, Paul Bastiaan, 7943SC, Meppel, NL Poortinga, Albert Thijs, 7422LN, Deventer, NL Způsob pro výroby práškového rozpustného pěnivého prostředku US PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, EP A61K 9/50 A61K 9/16 A61K 9/02 A61K 9/08 A61K 39/ Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville, CA 94608, US O'HAGAN, Derek, Emeryville, CA 94608, US SINGH, Manmohan, Emeryville, CA 94608, US KAZZAZ, Jina, Emeryville, CA 94608, US Imunogení kompozice na bázi biologicky odbouratelných mikročástic obsahujících difterický a tetanický toxoid , P, P US, US PCT/US2004/ WO 2005/ Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, EP

20 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 6 (86) (87) (86) (87) C07K 14/77 A61K 38/38 A23J 1/ Tedec-Meiji Farma, S.A., Alcala de Henares, ES Syntex Uruguaya, S.A., 1100 Montevideo, UY Diaz, Victor Bautista, 1100 Montevideo, UY Adukty rozpustného ovalbuminu s polylakoholovými komplexy trojmocného železa a způsob jejich výroby ES Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Jirotková, Vinohradská 37, Praha 2, EP A23L 1/304 A61K 33/04 A61K 33/16 A61K 33/18 A61K 33/24 A61K 33/26 A61K 33/ Biosyn Arzneimittel GmbH, Fellbach, DE STIEFEL, Thomas, Stuttgart, DE Kompozice pro výživu, obsahující stopové prvky DE PCT/EP2004/ WO 2005/ TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, EP C08F 220/18 C09J 133/06 C08F 2/ CYTEC SURFACE SPECIALTIES, S.A., 1070 Bruxelles, BE PERNECKER, Tibor, Wilbraham, Massachusetts 01095, US CHEN, Augustin, SURFACE SPECIALTIES, INC., Springfield, Massachusetts 01151, US GUO, Jong-Shing, SURFACE SPECIALTIES, INC., Springfield, Massachusetts 01151, US Adhezivní kompozice P US PCT/EP2004/ WO 2005/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, EP H04W 4/ ( ) (86) (87) (86) (87) (86) (87) T-Mobile Deutschland GmbH, Bonn, DE DENNERT, Thomas, Troisdorf, DE GÖTZ, Günter, Höchberg, DE Způsob pro zařízení doručování zpráv v telekomunikační síti při zvláštním zohlednění vícepřístrojových konfigurací , , DE, DE PCT/EP2004/ WO 2005/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, EP C07K 16/24 G01N 33/68 C07K 16/ Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey 07033, US PRESTA, Leonard G., San Francisco, CA 94109, US Protilátky proti interleukinu P US PCT/US2004/ WO 2005/ KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, EP B22D 11/06 B22D 21/ Novelis Inc., Toronto, ON M8Z 1J5, CA GALLERNEAULT, Willard Mark Truman, Glenburnie, Ontario K0H 1SO, CA GATENBY, Kevin Michael, Kingston, Ontario K7P 1M5, CA JIN, Iljoon, Kingston, Ontario K7M 5B1, CA DESROSIERS, Ronald Roger, Kingston, Ontario K7K 4K4, CA Odlévání neželezných a lehkých kovů pomocí pásu a zařízení pro ně P US PCT/CA2004/ WO 2005/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, EP G10L 19/02 H04N 7/30 G06T 9/ DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION, San Francisco California 94103, US VINTON, Mark Stuart, San Francisco, CA 94103, US DAVIDSON, Grant Allen, San Francisco, CA 94103, US

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 ISSN 2336-7288 Praha - 30. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 ISSN 2336-7288 Praha - 1. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005

Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Obsah kapitol ve věstníku č. 11-2005 Přehled číselných INID kódů pro označování bibliografických dat 2 Přehled kapitol 3 Kódy pro označování zemí 6 Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek

Více

Číslo 12 Praha - 25. března 2015

Číslo 12 Praha - 25. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 Praha - 25. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014

Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 29. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014

Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 17. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 ISSN 2336-7288 Praha - 7. října 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014

Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 Praha - 12. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 ISSN 2336-7288 Praha - 23. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 12-2006 - CZ, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 101 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 ISSN 2336-7288 Praha - 4. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ 190 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2002 - CZ, část A ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 258574 259545 260245 261496

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 8. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 20 ISSN 2336-7288 Praha - 18. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 ISSN 2336-7288 Praha - 27. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 ISSN 2336-7288 Praha - 10. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 7-2006 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 8 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 32377 33055 33422 33423 33424 33425 33426 33427 33428

Více

Číslo 42 Praha - 15. října 2014

Číslo 42 Praha - 15. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 42 Praha - 15. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 10. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2005 CZ, datum publikace 4.09.2005 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 3-2006 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 75 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 326 33263 33264 33265 33266 33267 33268 33269 33270 3327

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 ISSN 2336-7288 Praha - 9. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 29 Praha - 16. července 2014

Číslo 29 Praha - 16. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 Praha - 16. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 15 ISSN 2336-7288 Praha - 13. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 34 ISSN 2336-7288 Praha - 26. srpna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 ISSN 2336-7288 Praha - 30. listopadu 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014

Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 Praha - 23. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 45 ISSN 2336-7288 Praha - 11. listopadu 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 12 ISSN 2336-7288 Praha - 23. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ

ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2001 - CZ, část A 193 ÚŘEDNÍ ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 255616 255878 257289 257291

Více

Zapsané užitné vzory. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část A (zapsané užitné vzory) 87

Zapsané užitné vzory. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, část A (zapsané užitné vzory) 87 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2004 - CZ, část A (zapsané užitné vzory) 87 FG1K Zapsané užitné vzory V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto užitné vzory.

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 13 ISSN 2336-7288 Praha - 30. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 2. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 2. května 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 ISSN 2336-7288 Praha - 2. prosince 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014

Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 48 Praha - 26. listopadu 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 26. října 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 26. října 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. září 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 Praha - 4. září 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Zapsané užitné vzory. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 1-2004 - CZ, část A (zapsané užitné vzory) 119

Zapsané užitné vzory. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 1-2004 - CZ, část A (zapsané užitné vzory) 119 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 1-2004 - CZ, část A (zapsané užitné vzory) 119 FG1K Zapsané užitné vzory V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto užitné

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 ISSN 2336-7288 Praha - 17. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 0-2006 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 83 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 33569 33570 3357 33572 33573 33574 33575 33576 33577

Více

Zapsané užitné vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané užitné vzory - přehled podle čísel zápisu 42 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 10-2005 -, část A (zapsané užitné vzory) FG1K Zapsané užitné vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 ISSN 2336-7288 Praha - 29. června 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 ISSN 2336-7288 Praha - 24. února 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 7-2003 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 3 FG4Q Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 349 3492 3493 3494 3495 3496

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 ISSN 2336-7288 Praha - 16. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

Datum účinnosti od: 20. září 2016

Datum účinnosti od: 20. září 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Datum účinnosti od: 20. září 2016 Ministerstvo

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme WORLD FOOD 2014 - UKRAJINA, KYJEV Zahraniční zastoupení MPO v Kyjevě a CzechTrade připravují prezentaci českých firem na veletrhu WORLD FOOD http://www.worldfood.com.ua/

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Číslo 6 Praha - 11. února 2015

Číslo 6 Praha - 11. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 6 Praha - 11. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

Ochranné známky prohlášené za proslulé

Ochranné známky prohlášené za proslulé Ochranné známky prohlášené za proslulé datum zpracování: 26.08.2002 abecední řazení podle majitele č.spisu č.zápisu priorita datum prohlášení za proslulou stav obrázek znění majitel - název sídlo stát

Více

Číslo 10 Praha - 11. března 2015

Číslo 10 Praha - 11. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 ISSN 2336-7288 Praha - 20. dubna 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014

Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 Praha - 16. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2006 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 73 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 3353 33532 33533 33534 33535 33536 33537 33538 33539

Více

Číslo 26 Praha - 25. června 2014

Číslo 26 Praha - 25. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 Praha - 25. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y

Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 136 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2003 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) FG4Q Z a p s a n é p r ů m y s l o v é v z o r y 31228 31229 31230 31231 31232 31233 31234 31235 31236 31237 31238

Více

Úřední rozhodnutí a oznámení

Úřední rozhodnutí a oznámení VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 1-2006 -, část A (úřední rozhodnutí a oznámení) 93 Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti Int.Cl/ 277404

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 50 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 0-2005 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 3300 330 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 33020

Více

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. října 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 3. října 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 ISSN 2336-7288 Praha - 9. března 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu

Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2006 - CZ, část A (zapsané průmyslové vzory) 0 FG4Q Zapsané průmyslové vzory - přehled podle čísel zápisu 32373 32374 32375 32708 338 3382 3383 3384 3385 3386 3387

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č Seznam smluvních lékáren provozovaných poskytovatelem lékárenské péče IČ 28511298 v působnosti Regionální pobočky VZP ČR Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, uzavřená s účinností od 1. 1.

Více

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B

Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B. Polévka risi bisi, Vepřové v mrkvi, Brambory, Čaj B Domov U iřičky K iřičce 120 5000 Hradec Králové IČO: 00570 JÍDELNÍ LÍSTEK NA ODOÍ OD 1.. 2017 DO 1.. 2017 Po 1.. ZM Sýr trojúhelníček 2 ks, Máslo 20 g, Chléb 1ks, houska 1ks, Čaj A, Sýr trojúhelníček 2

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku Přílohy Příloha A vzor dotazníku Výživový dotazník Vážený pane, Vážená paní, prosím Vás o vyplnění tohoto výživového dotazníku, který použiji pro zhodnocení Vašich stravovacích návyků a životního stylu.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 21 ISSN 2336-7288 Praha - 25. května 2016 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2015/2016 8. 9. 6. 2016 Práva na označení 1. Ochranná známka platná právní úprava v ČR, definice, druhy a funkce ochranných

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2014/2015 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015 Pondělí 26..25 2 Úterý 27..25 2 Plátkový sýr, chléb, rohlík, bílá káva, čaj (obsahuje al. :, 07) Králík na zelenině, br. knedlík, nápoj; polévka: hovězí s masovou rýží (obsahuje al. :,, ) Kuskus s tuňákem,

Více