Praha listopadu INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 11. listopadu 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 45 Praha listopadu 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (442) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (442) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku AT CA CH CZ DE FR GB JP KR NL SG SK US Rakousko Kanada Švýcarsko Česká republika Spolková republika Německo Francie Velká Británie Japonsko Korejská republika Nizozemí Singapur Slovensko Spojené státy americké CA CO IL IN MD MI MN MO NY OH TX California Colorado Illinois Indiana Maryland Michigan Minnesota Missouri New York Ohio Texas

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha A 44 C 15/00 H 01 J 49/26 G 06 Q 20/00 E 04 F 13/07 B 23 D 53/04

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (57) A44C 15/00 A44C 17/00 A44C 11/00 C03B 15/14 C03B 17/04 C03B 21/00 C03B 23/ JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou, CZ Kadečka Luděk Ing., Zásada, CZ Drobný skleněný bižuterní výrobek, typu perly, a způsob jeho výroby Dvojperla (3) sestává ze dvou vedle sebe uspořádaných poloelipsoidních/polokulovitých částí se společným středovým zúžením jakožto jeden integrální celek z jednoho kusu skla se spojitě zaobleným vnějším povrchem. Ve středovém zúžení dvojperly (3) je centrálně situována vnitřní dírka (3a) elipsovitého průřezu, která je průchozí ve směru převážně kolmém na délku (Dd) dvojperly (3), a která má hlavní osu (D2d) rovnoběžnou ve směru výšky (Hd) dvojperly (3). Dvojperly (3) se vyrábějí kontinuální strojní výrobou, tažením skla dutinou tvarovacího zařízení. Získaná trubice (1) se táhne po tažné dráze, s výhodou o délce kolem 18 až 12 m, rychlostí kolem 0,8 až 3 m za sekundu, a do předem určeného příčného profilu s tolerancí výšky (Hs) a na ní kolmé délky (Ds) v rozmezí ± 0,1 mm a s tolerancí průměru vnitřní dírky (1a) ± 0,05 mm. Následně se skleněná trubice (1) dělí sekáním na předem určenou tloušťku (Ls) sekanice (2), v podstatě odpovídající výšce (Hs). Sekanice (2) se kulatí působením teploty a času po získání dvojperly (3) se spojitě zaobleným povrchem a definovaného tvaru dvojperly (3) a její vnitřní dírky (3a). Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, (71) (57) E04F 13/07 E04F 19/ EXTRAPLAST, s. r. o., Napajedla, CZ Ondráček Leopold Ing., Napajedla, CZ Stavební profil s výztužnou mřížkou Řešením je stavební profil s výztužnou mřížkou (4), která je fixována v alespoň jednom z ramen profilu. V koncové části příslušného ramena je vytvořena dutina zakončená pružným zámkem (3), v níž je vložena a zámkem fixována okrajová část výztužné mřížky (4) spolu s fixačním drátem, kolem něhož je přehnuta. (71) (57) B23D 53/ BOMAR, spol. s r. o., Brno, CZ Pichlmann Alfred Ing., 3231 Unterradl, AT Pásová pila Pásová pila má řezací ústrojí (3) vedeno na sloupcích (1) prostřednictvím alespoň jednoho posuvného elementu, na němž je řezací ústrojí (3) uloženo otočně kolem vodorovné osy, přičemž je opatřeno alespoň dvěma zvedacími zařízeními, z nichž každé má vlastní pohon. Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, (71) (57) G06Q 20/00 G06Q 90/00 G07F 19/ Svozil Vladimír, Písek, CZ Svozil Vladimír, Písek, CZ Osobní platební systém pro bezhotovostní platby Osobní platební systém pro bezhotovostní platby mezi alespoň dvěma bloky (1, 2, 6, 7) klientů systému, kteří jsou jednotlivě datově propojeni přes blok (3) zúčtovacího centra s příslušným blokem (4, 5, 8, 9) své banky. Pro uskutečnění platební transakce mezi jednotlivými dvěma bloky (1, 2, 6, 7) klientů jsou účastníci této transakce propojeni jednak bezdrátově a současně přímo opticky. Bezdrátové propojení mezi jednotlivými bloky (1, 2, 6, 7) klientů systému může být prostřednictvím mobilních telefonů. Optické propojení mezi jednotlivými bloky (1, 2, 6, 7) klientů systému je prostřednictvím optického snímače a optického zobrazovacího prvku, které jsou součástí

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 každého z bloků (1, 2, 6, 7) klientů systému. Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (71) (57) H01J 49/26 H01J 49/10 H01J 49/00 G01J 3/ Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ Lemr Karel prof. RNDr. Ph.D., Dolany, CZ Ranc Václav Mgr., Dolany, CZ Havlíček Vladimír Doc. Dr. Ing., Praha, CZ Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických měření Iontový zdroj (2) pro nižší meze detekce u hmotnostně spektrometrických měření a měření iontové mobility, který jako zdroj energie využívá elektrický výboj, elektrické pole, záření, teplo nebo interakce s jinými částicemi, obsahuje pro postup iontů do vakuované části přístroje (1) úzký otvor (6) a analyzované vzorky jsou na vstup (7) vzorku přiváděny kapilárou přes plášť (4) iontového zdroje (2) či umístěny v pracovním prostoru (3) iontového zdroje (2), přičemž pracovní prostor (3) iontového zdroje (2) je utěsněn tak, že je pevně spojen s vakuovanou částí přístroje (1) a že těsnění (5) je v místě jejich styku, v místě vstupu (7) vzorku, v místě vstupu pomocných médií přes regulovaný přívod (8) a na výstupu (10) iontového zdroje (2) do okolní atmosféry, na výstup (10) iontového zdroje (2) do okolní atmosféry je připojeno zařízení na omezení průtoku médií a tlak v pracovním prostoru iontového zdroje (2) je pomocnými médii zvýšen na 120 kpa a více.

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A 44 C 11/00 A 44 C 17/00 C 03 B 15/14 C 03 B 17/04 C 03 B 21/00 C 03 B 23/08 E 04 F 19/02 G 01 J 3/00 G 06 Q 90/00 G 07 F 19/00 H 01 J 49/00 H 01 J 49/

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 (71) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) BOMAR, spol. s r. o., Brno, CZ EXTRAPLAST, s. r. o., Napajedla, CZ JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou, CZ Svozil Vladimír, Písek, CZ Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ B 23 D 53/04 E 04 F 13/07 A 44 C 15/00 G 06 Q 20/00 H 01 J 49/26

9 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty A 61 M 37/00 E 21 C 47/00 D 06 H 3/08 B 32 B 15/08 C 12 P 41/00 C 07 K 14/785 A 44 C 15/00 C 02 F 3/32 B 21 K 1/12 C 12 Q 1/68 G 06 F 19/00 C 07 D 401/04 F 16 C 13/00 B 27 L 11/02 C 02 F 11/14 C 08 J 11/04 A 61 K 38/00 C 03 B 5/235 C 07 D 207/12 A 61 M 5/178 D 01 H 5/66 C 23 F 11/10 C 07 C 211/51 E 06 B 3/02 B 67 D 5/06 B 05 B 5/04 A 61 K 31/235 C 12 N 1/00 G 01 N 27/00 C 01 C 1/18

10 (udělené patenty) 2 FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (40) (40) (86) (87) (40) (86) (87) (40) A44C 15/00 A44C 17/00 A44C 11/00 C03B 15/14 C03B 17/04 C03B 21/00 C03B 23/ JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou, CZ Kadečka Luděk Ing., Zásada, CZ Drobný skleněný bižuterní výrobek, typu perly, a způsob jeho výroby Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, A61K 31/235 A61P 17/06 C07C 66/ LABORATOIRE MEDIDOM S. A., Geneve, CH Di Napoli Guido, Collonge-Bellerive, CH Farmaceutický přípravek obsahující diacerein pro léčení psoriázy a s ní sdružených onemocnění /00 CH PCT/IB2001/ WO 2001/ JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha, A61K 38/00 A61K 47/48 A61K 38/09 A61P 35/00 A61P 15/ PRAECIS PHARMACEUTICALS INCORPORATED, Cambridge, MA, US Gefter Malcolm L., Lincoln, MA, US Barker Nicholas, Southborough, MA, US Musso Gary, Hopkinton, MA, US Molineaux Christopher J., Brookline, MA, US Farmaceutické přípravky s vodonerozpustným komplexem pro trvalé uvolňování léčiv / US PCT/US1997/ WO 1998/ Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, A61M 37/00 A61D 7/00 A61K 9/ SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D APPLICATIONS SCIENTIFIQUES SCRAS, Paris, FR Cherif-Cheikh Roland, Issy les Moulineaux, FR Sestava pro implantaci a zavedení tuhého nebo polotuhého prostředku do přesného depotního místa organismu FR (86) (87) (40) (40) (86) (87) (40) (40) (40) PCT/FR1997/ WO 1998/ JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, A61M 5/178 A61M 5/ Zeman Jan, Praha 1, CZ Zeman Jan, Praha 1, CZ Injekční stříkačka s chráněnou jehlou BOHEMIA PATENT, Ing. Jana Vandělíková, Spálená 29, Praha 1, B05B 5/ EISENMANN LACKTECHNIK KG (KOMPLEMENTÄR: EISENMANN-STIFTUNG), Besigheim-Ottmarsheim, DE Reichler Jan, Konstanz, DE Vysokootáčkový rozprašovač k nanášení práškového laku DE PCT/EP2001/ WO 2002/ JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha, B21K 1/12 B21J 5/ Benteler Automobiltechnik GmbH, Paderborn, DE Heußen Michael Dr., Hünxe, DE Comte Bernard, Courtételle, CH Von Niederhäusern Vincent, Alle, CH Baak Andreas, Gütersloh, DE Způsob výroby prvku nápravy pro motorová vozidla DE Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, B27L 11/02 B27L 11/00 B27L 1/06 B27L 1/ ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s., Častolovice, CZ Rojek Jiří Mgr., Kostelec nad Orlicí, CZ Dělič dřevní hmoty s odvětvovací úpravou BOHEMIA PATENT, Ing. Jana Vandělíková, Spálená 29, Praha 1, B32B 15/08 B32B 7/02 B63B 3/ FERN INVESTMENTS LIMITED, Jersey, GB

11 (udělené patenty) 3 (86) (87) (40) (86) (87) (40) (86) (87) (40) (40) Kennedy Stephen J., Ottawa, CA Kompozitní strukturální laminát a způsob jeho výroby / US PCT/GB1999/ WO 1999/ JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, B67D 5/ SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC., Crystal Lake, IL, US Manning James P., Chagrin Falls, OH, US Hess John M. III., Midland, MI, US Socier Timothy R., Essexville, MI, US Vypouštěcí systém / US PCT/US2000/ WO 2001/ JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, C01C 1/18 C05C 1/ Yara Suomi Oy, Helsinki, FI Hero Heikki, Espoo, FI Poukari Juhani, Masala, FI Způsob stabilizace dusičnanu amonného FI PCT/FI2001/ WO 2001/ Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Ing. Michal Guttmann, Vinohradská 37, Praha 2, C02F 11/14 C03C 17/ Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Ústí nad Labem, CZ Sklo Bohemia, a. s., Světlá nad Sázavou, CZ Kudrlička Ladislav Ing., Teplice, CZ Novák Jaromír RNDr. CSc., Ústí nad Labem, CZ Kozler Josef Ing. CSc., Ústí nad Labem, CZ Drbohlav Radek Ing., Ústí nad Labem, CZ Macas Jiří Ing., Ústí nad Labem, CZ Kostelecký Radek, Jihlava, CZ Krajíček Bohuslav Ing., Ledeč nad Sázavou, CZ Dvořák Zdeněk, Světlá nad Sázavou, CZ Bárta Stanislav Ing., Světlá nad Sázavou, CZ Kratochvíl Miloš Ing., Světlá nad Sázavou, CZ Způsob zpracování leštírenských kalů z výroby olovnatých křišťálových skel Ing. Stanislav Babický, Revoluční 84, Ústí nad Labem, C02F 3/32 C02F 11/02 C02F 103/ (40) (86) (87) (40) (86) (87) (40) (86) (87) Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 6 Lysolaje, CZ Soudek Petr RNDr. Mgr. Ph.D., Kladno, CZ Vaněk Tomáš RNDr. CSc., Statenice, CZ Valentová Šárka Ing., Brno, CZ Způsob odstraňování uranu a jeho rozpadových produktů z vody a čistírna používající tento způsob C03B 5/235 C03B 5/225 C03B 5/ SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, FR Jeanvoine Pierre, Poissy, FR Massart Tanguy, Poyanne, FR Rodriguez Cuartas Ramon, Aviles, ES Rodriguez Rodriguez Armando, Aviles, ES Nunez Hernandez Juan-Andrés, Salinas, ES Způsob tavení a rafinace vitrifikovatelných materiálů, zařízení k provádění tohoto způsobu a použití tohoto způsobu nebo zařízení pro výrobu plochého skla FR PCT/FR1999/ WO 1999/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, C07C 211/51 C07C 211/54 C07C 209/60 C07B 61/00 B01J 23/40 B01J 23/42 B01J 23/44 B01J 23/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC., Middlebury, CT, US Simon Mark W., Pascoag, RI, US Khan Mohammad A., Hartford, CT, US Způsob výroby substituovaných aromatických aminů / US PCT/US2000/ WO 2000/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, C07D 207/12 A61K 31/40 C07B 43/06 C07B 35/ Tioga Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA, US Bathe Andreas, Darmstadt, DE Helfert Bernd, Ober-Ramstadt, DE Ackermann Karl August, Ober-Ramstadt, DE Gottschlich Rudolf, Reinheim, DE Stein Ingeborg, Rodgau, DE Budak Jens, Darmstadt, DE Způsob přípravy enantiomerně čistého N-methyl-N- [(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl)ethyl]- 2,2-difenylacetamidu , , DE, DE PCT/EP1999/ WO 1999/054298

12 (udělené patenty) 4 (40) (86) (87) (40) (86) (87) (40) (40) Čermák Hořejš Myslil a spol., JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1, C07D 401/04 C07D 401/14 C07D 403/14 C07D 409/14 A61K 31/404 A61K 31/4523 A61K 31/4535 A61K 31/454 A61P 25/ H. LUNDBECK A/S, Valby-Copenhagen, DK Felding Jakob, Charlottenlund, DK Bang-Andersen Benny, Kobenhavn N, DK Smith Garrick Paul, Valby, DK Andersen Kim, Virum, DK Indolové deriváty DK PCT/DK2001/ WO 2002/ JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, C07K 14/785 A61K 38/16 A61P 11/00 A61P 11/06 A61P 27/16 A61P 43/ CHIESI FARMACEUTICI S. P. A., Parma, IT Curstedt Tore, Parma, IT Johansson Jan, Parma, IT Jornvall Hans, Parma, IT Robertson Bengt, Parma, IT Ventura Paolo, Parma, IT SP-C analogy MI99A IT PCT/EP2000/ WO 2000/ JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, C08J 11/04 C08J 11/24 C08J 11/16 C08J 11/22 C07C 51/43 C07C 51/48 C07C 63/ Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha, CZ Veselý Václav Ing., Praha, CZ Drahoš Jiří Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ Šírek Milan Ing., Praha, CZ Způsob chemické recyklace odpadního polyethylentereftalátu Ing. Petr Řezáč, Jihozápadní III 1145/4, Praha 4 - Spořilov, C12N 1/00 C12P 7/ (86) (87) (40) (86) (87) (40) (40) (86) (87) Martek Biosciences Corporation, Columbia, MD, US Reucker Craig M., San Diego, CA, US Dimasi Don, San Diego, CA, US Hansen Jon M., Chula Vista, CA, US Mirrasoul Peter J., San Diego, CA, US Bailey Richard B., Del Mar, CA, US Weeder George T. III, Ramona, CA, US Kaneko Tatsuo, San Diego, CA, US Barclay William R., Boulder, CO, US Zvýšená produkce lipidů obsahujících polyenové mastné kyseliny ve fermentorech kulturami mikrobů s vysokou hustotou ve fermentorech / US PCT/US2001/ WO 2001/ RNDr. Naděžda Nowaková CSc., Neustupného 1832/22, Praha 5, C12P 41/00 C12P 13/ LONZA AG, Basel, CH Brieden Walter, Brig-Glis, CH Etter Kay-Sara, Niedergampel, CH Petersen Michael, Visp, CH Způsob výroby enantiomerně obohacených derivátů 1- amino-4-(hydroxymethyl)-cyklopent-2-enu , , 60/ EP, US PCT/EP1999/ WO 2000/ RNDr. Naděžda Nowaková CSc., Nad Ohradou 3, Praha 3, C12Q 1/68 C12N 15/09 G01N 21/78 G01N 21/ Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, CZ Slaná Iva Mgr., Brno, CZ Králík Petr Mgr. Ph.D., Brno, CZ Pavlík Ivo Prof. MVDr. CSc., Brno, CZ Způsob detekce a kvantifikace Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, C23F 11/10 C09K 5/ TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, White Plains, NY, US Maes Jean-Pierre, Merelbeke, BE Lievens Serge, Merelbeke, BE Inhibitory koroze a synergistické kombinace inhibitorů pro ochranu lehkých kovů v kapalinách přenášejících teplo a motorových chladivech EP PCT/IB1999/ WO 2000/ PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, 14000

13 (udělené patenty) 5 (40) (40) (40) D01H 5/66 D01H 1/00 D01H 5/ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Dídek Stanislav Ing., Ústí nad Orlicí, CZ Krupincová Gabriela Ing., Liberec, CZ Křemenáková Dana Doc. Dr. Ing., Liberec, CZ Kubový Václav Ing., Ústí nad Orlicí, CZ Rosa Oleg, Ústí nad Orlicí, CZ Průtahové ústrojí vřetenového dopřádacího stroje Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, D06H 3/08 D01H 13/22 B65H 63/036 B65H 63/ W. SCHLAFHORST AG & CO., Mönchengladbach, DE Henze Herbert, Mönchengladbach, DE Birlem Olav, Schwalmtal, DE Způsob k detekci cizích těles v podélně se pohybující niti a zařízení k jeho provádění DE JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, E06B 3/02 E06B 7/ SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR Eckelt Christian, Steyr, AT Bezrámová tvrzená skleněná tabule , , DE, DE JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, (86) (87) (40) (40) Singer Johann, Grossenseebach, DE Vodicí kladka pohonu tahového prostředku DE PCT/EP2001/ WO 2002/ JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, G01N 27/ BVT Technologies, a.s., Brno, Medlánky, CZ Krejčí Jan RNDr, Tišnov, CZ Kupka Jan, Brno, CZ Ruzgas Tautgirdas, Lund, SE Zařízení pro chemické analýzy Ing. Vítězslav Žák, Lidická 51, Brno, G06F 19/00 G06Q 90/00 G06F 17/ SVÍTEK Miroslav Dr. Ing., Lužná, CZ KOPECKÝ František Ing., Česká Třebová, CZ Svítek Miroslav Dr. Ing., Lužná, CZ Kopecký František Ing., Česká Třebová, CZ Univerzální řídicí telematický systém pro dopravu a přepravu osob a nákladní přepravu, zejména nebezpečných nákladů Karel Voda, Bolzanova 13, Brno, (40) E21C 47/00 E21C 47/02 E02F 5/ MAN TAKRAF FÖRDERTECHNIK GMBH, Leipzig, DE Nies Gerhard, Meuro, DE Hoffmann Dieter Dr.-Ing., Leipzig, DE Schrader Volkmar, Schwarzheide, DE Stenzel Thomas, Hohenleipisch, DE John Manfred, Lauchhammer, DE Potenberg Klaus, Kleinkoschen, DE Schombel Hans-Joachim, Meuro, DE Glöckner Bernd, Elsterwerda, DE Gnilke Matthias, Lauchhammer, DE Frézovací válcový modul pro zařízení pro povrchové dobývání , , , , , , DE, DE, DE, DE JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (40) F16C 13/00 F16B 41/ INA-SCHAEFFLER KG, Herzogenaurach, DE

14 (udělené patenty) 6 Benteler Automobiltechnik GmbH, Paderborn, DE BVT Technologies, a.s., Brno, Medlánky, CZ CHIESI FARMACEUTICI S P. A., Parma, IT EISENMANN LACKTECHNIK KG (KOMPLEMENTÄR: EISENMANN-STIFTUNG), Besigheim-Ottmarsheim, DE FERN INVESTMENTS LIMITED, Jersey, GB H. LUNDBECK A/S, Valby Copenhagen, DK INA-SCHAEFFLER KG, Herzogenaurach, DE JABLONEX GROUP a.s., Jablonec nad Nisou, CZ KOPECKÝ František Ing., Česká Třebová, CZ LABORATOIRE MEDIDOM S. A., Geneve, CH LONZA AG, Basel, CH MAN TAKRAF FÖRDERTECHNIK GMBH, Leipzig, DE Martek Biosciences Corporation, Columbia, MD, US PRAECIS PHARMACEUTICALS INCORPORATED, Cambridge, MA, US ROJEK dřevoobráběcí stroje a s., Častolovice, CZ SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Courbevoie, FR SAINT-GOBAIN VITRAGE, Courbevoie, FR SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC., Crystal Lake, IL, US Sklo Bohemia, a. s., Světlá nad Sázavou, CZ SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D APPLICATIONS SCIENTIFIQUES SCRAS, Paris, FR SVÍTEK Miroslav Dr. Ing., Lužná, CZ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, White Plains, NY, US Seznam majitelů udělených patentů B 21 K 1/12 G 01 N 27/00 C 07 K 14/785 B 05 B 5/04 B 32 B 15/08 C 07 D 401/04 F 16 C 13/00 A 44 C 15/00 G 06 F 19/00 A 61 K 31/235 C 12 P 41/00 E 21 C 47/00 C 12 N 1/00 A 61 K 38/00 B 27 L 11/02 E 06 B 3/02 C 03 B 5/235 B 67 D 5/06 C 02 F 11/14 A 61 M 37/00 G 06 F 19/00 D 01 H 5/66 C 23 F 11/10 Tioga Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA, US UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC., Middlebury, CT, US Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha, CZ Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 6 Lysolaje, CZ Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., Ústí nad Labem, CZ Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, CZ W. SCHLAFHORST AG & CO., Mönchengladbach, DE Yara Suomi Oy, Helsinki, FI Zeman Jan, Praha 1, CZ C 07 D 207/12 C 07 C 211/51 C 08 J 11/04 C 02 F 3/32 C 02 F 11/14 C 12 Q 1/68 D 06 H 3/08 C 01 C 1/18 A 61 M 5/178

15 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

16 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

17 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

18 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 4 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP Zveřejněné překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísel evropských patentů. EP A61Q 19/00 A61K 8/ Zummer Ventures LLC, Morristown, NJ 08002, US Giuseppe Petrignii, Milano, IT Kosmetická kompozice v koloidní formě zahrnující kyseliny hyaluronové a chitosan Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, EP

19 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 5 (86) (87) C12M 1/34 C12Q 1/00 C12Q 1/04 G01N 33/53 G01N 33/569 G01N 33/50 G01N 15/14 G01N 33/58 G01N 33/ Genomic Profiling Systems, Inc., Bedford, MA 01730, US STRAUS, Don, Cambridge, MA 02138, US Způsob detekování živých cílových buněk ve vzorku P US PCT/US2002/ WO 2003/ PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, (86) (87) C12N 15/31 C07K 14/315 C07K 16/12 C12Q 1/68 A61K 39/09 G01N 33/ Intercell AG, 1030 Vienna, AT MEINKE, Andreas, A-3013 Pressbaum, AT NAGY, Eszter, A-1020 Vienna, AT WINKLER, Birgit, A-1050 Vienna, AT GELBMANN, Dieter, A-7163 Andau, AT Antigeny Streptococcus pyogenes EP PCT/EP2004/ WO 2004/ Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, (86) (87) (86) (87) EP A61K 39/395 A61P 37/08 A61P 11/06 G01N 33/53 C07K 16/ Schering Corporation, Kenilworth, NJ , US CHERWINSKI, Holly, M., Boulder Creek, CA 95006, US PHILLIPS, Joseph, H., Palo Alto, CA 94303, US SEDGWICK, Jonathon, D., Indianapolis, IN 46205, US BIGLER, Michael, E., Redwood City, CA 94062, US Metody pro modulaci CD200 receptorů P US PCT/US2003/ WO 2003/ KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, EP A24F 25/00 A24C 5/ Hayes, Gerard, Drombanna, Co. Limerick, IE Haymes, Alan, Redbridge, Essex IG4 5HJ, GB Hayes, Gerard, Drombanna, Co. Limerick, IE Haymes, Alan, Redbridge, Essex IG4 5HJ, GB Zařízení proti kouření IE PCT/IE2003/ WO 2003/ TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, EP (86) (87) EP A23L 1/00 A23C 9/152 A23F 5/ Kraft Foods Global Brands LLC, Northfield, Illinois 60093, US Friesland Brands B.V., 7943 PE Meppel, NL Zeller, Bary Lyn, Glenview, Illinois 60025, US Van seeventer, Paul Bastiaan, 7943SC, Meppel, NL Poortinga, Albert Thijs, 7422LN, Deventer, NL Způsob pro výroby práškového rozpustného pěnivého prostředku US PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, EP A61K 9/50 A61K 9/16 A61K 9/02 A61K 9/08 A61K 39/ Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville, CA 94608, US O'HAGAN, Derek, Emeryville, CA 94608, US SINGH, Manmohan, Emeryville, CA 94608, US KAZZAZ, Jina, Emeryville, CA 94608, US Imunogení kompozice na bázi biologicky odbouratelných mikročástic obsahujících difterický a tetanický toxoid , P, P US, US PCT/US2004/ WO 2005/ Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, EP

20 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 6 (86) (87) (86) (87) C07K 14/77 A61K 38/38 A23J 1/ Tedec-Meiji Farma, S.A., Alcala de Henares, ES Syntex Uruguaya, S.A., 1100 Montevideo, UY Diaz, Victor Bautista, 1100 Montevideo, UY Adukty rozpustného ovalbuminu s polylakoholovými komplexy trojmocného železa a způsob jejich výroby ES Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Jirotková, Vinohradská 37, Praha 2, EP A23L 1/304 A61K 33/04 A61K 33/16 A61K 33/18 A61K 33/24 A61K 33/26 A61K 33/ Biosyn Arzneimittel GmbH, Fellbach, DE STIEFEL, Thomas, Stuttgart, DE Kompozice pro výživu, obsahující stopové prvky DE PCT/EP2004/ WO 2005/ TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, EP C08F 220/18 C09J 133/06 C08F 2/ CYTEC SURFACE SPECIALTIES, S.A., 1070 Bruxelles, BE PERNECKER, Tibor, Wilbraham, Massachusetts 01095, US CHEN, Augustin, SURFACE SPECIALTIES, INC., Springfield, Massachusetts 01151, US GUO, Jong-Shing, SURFACE SPECIALTIES, INC., Springfield, Massachusetts 01151, US Adhezivní kompozice P US PCT/EP2004/ WO 2005/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, EP H04W 4/ ( ) (86) (87) (86) (87) (86) (87) T-Mobile Deutschland GmbH, Bonn, DE DENNERT, Thomas, Troisdorf, DE GÖTZ, Günter, Höchberg, DE Způsob pro zařízení doručování zpráv v telekomunikační síti při zvláštním zohlednění vícepřístrojových konfigurací , , DE, DE PCT/EP2004/ WO 2005/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, EP C07K 16/24 G01N 33/68 C07K 16/ Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey 07033, US PRESTA, Leonard G., San Francisco, CA 94109, US Protilátky proti interleukinu P US PCT/US2004/ WO 2005/ KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, EP B22D 11/06 B22D 21/ Novelis Inc., Toronto, ON M8Z 1J5, CA GALLERNEAULT, Willard Mark Truman, Glenburnie, Ontario K0H 1SO, CA GATENBY, Kevin Michael, Kingston, Ontario K7P 1M5, CA JIN, Iljoon, Kingston, Ontario K7M 5B1, CA DESROSIERS, Ronald Roger, Kingston, Ontario K7K 4K4, CA Odlévání neželezných a lehkých kovů pomocí pásu a zařízení pro ně P US PCT/CA2004/ WO 2005/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, EP G10L 19/02 H04N 7/30 G06T 9/ DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION, San Francisco California 94103, US VINTON, Mark Stuart, San Francisco, CA 94103, US DAVIDSON, Grant Allen, San Francisco, CA 94103, US

Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 Praha - 12. září 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 9. ledna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 9. ledna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 9. ledna 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 6. srpna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. srpna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 32 Praha - 6. srpna 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 28. února 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 28. února 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 Praha - 28. února 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 6. října 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. října 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 6. října 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 18. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 18. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 Praha - 18. listopadu 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 5. března 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 5. března 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 5. března 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 Praha - 20. června 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 4. dubna 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. dubna 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 14 Praha - 4. dubna 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 11. března 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 11. března 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 21. listopadu 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 21. listopadu 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 47 Praha - 21. listopadu 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha - 11. května 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 11 Praha - 12. března 2014

Číslo 11 Praha - 12. března 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 11 Praha - 12. března 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 27. prosince 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 2. března 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 2. března 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 Praha - 2. března 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 3. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 44 Praha - 3. listopadu 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 7. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 7. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 49 Praha - 7. prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 4. června 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. června 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 4. června 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 21. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 21. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 21. prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 29. září 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 29. září 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 39 Praha - 29. září 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 31. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 31. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 31 Praha - 31. července 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 21 ISSN 2336-7288 Praha - 27. května 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 19. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 19. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 38 Praha - 19. září 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 ISSN 2336-7288 Praha - 24. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 23. prosince 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 23. prosince 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 23. prosince 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 31 Praha - 30. července 2014

Číslo 31 Praha - 30. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 31 Praha - 30. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 27. dubna 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 27. dubna 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 17 Praha - 27. dubna 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 22 Praha - 28. května 2014

Číslo 22 Praha - 28. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 Praha - 28. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 17. prosince 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 17. prosince 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 17. prosince 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 11 Praha - 18. března 2015

Číslo 11 Praha - 18. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 11 Praha - 18. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více