Byznys a bezpečnost: kdo co zaplatí? Mezinárodní konference. Praha, října Zpráva o konferenci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Byznys a bezpečnost: kdo co zaplatí? Mezinárodní konference. Praha, 10. 12. října 2005. Zpráva o konferenci"

Transkript

1 Byznys a bezpečnost: kdo co zaplatí? Mezinárodní konference., října 2005 Zpráva o konferenci

2

3 Zpráva o konferenci

4 Byznys a bezpečnost: Kdo co zaplatí? Zpráva o konferenci Vydání první Prague Security Studies Institute Pohořelec 6, , Czech Republic PSSI 2006 All rights reserved Editoři: Jiří Schneider, Oldřich Černý, Jan Havránek, Marek Dvořák Design: Diverzity Sazba: Subrational Industries Tisk: Tercie ISBN:

5 OBSAH 5 Obsah Úvod Jiří Schneider, Roger Robinson Program konference Poselství účastníkům konference Václav Havel Uvítací projevy Přemysl Sobotka William Cabaniss Zpráva o průběhu konference Správa a řízení společností z hlediska mezinárodní bezpečnosti: co vše je v sázce? (Policy Paper) Roger Robinson, C. Richard D Amato Zásady správy a řízení společností z hlediska mezinárodní bezpečnosti Terorismus a jeho možné důsledky na pojišťovnictví (Policy Paper) Pavel Kohout Seznam účastníků Poděkování Organizátoři

6

7 ÚVOD 7 Úvod Jiří Schneider koordinátor, Program of Atlantic Security Studies Roger Robinson generální ředitel a předseda představenstva, Conflict Securities Advisory Group; spoluzakladatel PSSI V dnešní době jsme svědky rostoucí globalizace obchodu. Soukromé společnosti čelí stejným bezpečnostním rizikům a hrozbám jako jednotlivci či vlády. Před manažery stojí celá řada bezpečnostních rizik. Mezinárodní obchod je pravidelně narušován bezpečnostními faktory, např. kontrolami vývozu, porušováním sankcí nebo nepříznivým geopolitickým vývojem v klíčových regionech světového obchodu. Vzájemné vztahy mezi bezpečnostní komunitou a světem byznysu se tradičně omezovaly na obchod se zbraněmi, zakázky pro armádu a kontroly vývozu. V 70. letech 20. století se však objevil nový problém, který znepokojil státy, stejně jako energetické společnosti a firmy zabývající se kritickou infrastrukturou po celém světě: zajištění dodávek energie a jejich bezpečnost. Z těchto důvodů jsme se v loňském roce rozhodli věnovat se dynamice a provázanosti vztahů mezi celosvětovou bezpečností a řízením společností působících na globálním trhu. Konference s příznačným názvem Byznys a bezpečnost: kdo co zaplatí? navázala na předchozí úspěšné mezinárodní konference NATO a širší Střední východ (2003) a Energie a bezpečnost (2004). Agenda konference se soustředila především na přínosy a negativa ekonomických sankcí jako nástrojů zahraniční politiky a na zásadní geopolitické hrozby, které se přímo dotýkají obchodních zájmů a mezinárodního kapitálového trhu. Jednání se též zabývala možným vývojem a vzájemnou závislostí byznysu a bezpečnosti. Tyto otázky získaly velký vý-

8 8 BYZNYS A BEZPEČNOST znam zvláště po událostech z 11. září roku Čím dál tím častěji je skloňován termín globální bezpečnostní riziko (Global Security Risk), zahrnující faktory ohrožující hodnotu a reputaci soukromých společností plynoucí z aktivit s negativním dopadem na mezinárodní bezpečnost. Při snížení tohoto rizika může sehrát zásadní roli právě partnerství byznysu a vládních struktur. S ohledem na znepokojivý vývoj v oblasti energetické bezpečnosti jsme do programu zařadili i speciální panel, který se věnoval závěrům předchozí výroční konference. Nedávný vývoj cen ropy, stejně jako ruská energetická diplomacie, ještě více potvrdily platnost Pražských principů energetické bezpečnosti (Prague Principles of Energy and Security) z roku Účastníci konference diskutovali limity efektivity hospodářských sankcí a ostatních nástrojů mezinárodní politiky. U alternativních opatření, jako v případě cíleného embarga či sankcí, jde o dosažení rovnováhy mezi izolací problematických států na jedné straně a konfrontací s nimi na straně druhé. Společnosti, a zejména ty, v nichž stát vlastní určitý podíl, se stále častěji potýkají s problémy při obchodu se zařízeními a technologiemi dvojího užití, které podléhají mezinárodním sankcím a právním regulacím daného státu. Stejně často se tyto společnosti setkávají s riziky plynoucími z obchodu ve státech podporujících terorismus. Terorismus a proliferace zbraní hromadného ničení představují stále významnější hrozbu globální ekonomice a obchodu. Klíčovým odvětvím nesoucím hlavní zátěž bezpečnostních rizik se zejména po útocích z 11. září 2001 stalo mezinárodní pojišťovnictví. Účastníci konference z řad předních pojišťovacích ústavů se proto snažili vymezit vládní odpovědnost a povinnosti soukromého sektoru při zvládání globálních bezpečnostních rizik. Řečníci shodně apelovali na intenzivnější spolupráci soukromých společností s příslušnými vládami při ochraně před bezpečnostními hrozbami. Zvláštní pozornosti se dostalo rovněž potenciální roli NATO a dalších mezinárodních institucí při další spolupráci byznysu s bezpečnostními složkami států. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům za jejich příspěvěk, stejně jako autorům studií vydaných u příležitosti pořádání konference. Jsme přesvědčeni, že předkládané závěry a navržená doporučení přispějí k vyváženým, čitelným a oboustraně přínosným vztahům mezi státními a soukromými subjekty ve světle jejich bezpečnostních a obchodních zájmů. Doufáme také, že napomohou k vytvoření Security-Minded Corporate Governance, tj. systému efektivního řízení společností beroucího v potaz bezpečnostní rizika. V Praze, 20. března 2006

9 PROGRAM KONFERENCE 9 Program konference Pondělí, 10. října 2005 Rezidence primátora hl. města Prahy, Mariánské nám. 1, 1 20:00 Recepce Přivítání: Jiří Schneider, koordinátor PASS Pavel Bém, primátor hl. města Prahy Úvodní projev: Daniel Daianu, býv. ministr financí Rumunska Úterý, 11. října 2005 Senát PČR, Valdštejnské nám. 4, 1 9:00 Uvítací projevy: Jiří Schneider, koordinátor PASS

10 10 BYZNYS A BEZPEČNOST Poselství Václava Havla Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR William Cabaniss, velvyslanec Spojených států amerických v ČR Panel A: Hodnocení globálních hrozeb z hlediska byznysu: rozumíme si navzájem? Jaký dopad v reálném čase má vývoj v krizových oblastech na globální obchod, kapitálové, komoditní a finanční trhy? Jaké jsou makroekonomické důsledky možných konfliktů (Irán, Severní Korea, Tchajwan)? Hodnotí představitelé soukromého sektoru bezpečnostní hrozby a míru rizika jinak než představitelé vládních bezpečnostních institucí? Moderátor: Martin Walker, šéfredaktor, United Press International Panelisté: Uzi Arad, ředitel, Institute of Policy and Strategy Frank Gaffney, prezident, The Center For Security Policy Dominique Moïsi, politolog, French Institute for International Relations (IFRI) 11:00 Panel B: Principy řízení společností s ohledem na bezpečnost: nutná sebekázeň? Mají standardy řízení společností (corporate governance) zohledňovat postupy v citlivých případech prodeje zboží a technologií dvojího užití, sankčních režimů nebo embarga, podezření z podpory nebo financování terorismu? Jsou omezující bezpečnostní opatření (sankce, kontrola exportu) ospravedlnitelná z hlediska podnikatelských zájmů? Reaguje soukromý sektor na krátkodobé a dlouhodobé hrozby odlišně než stát?

11 PROGRAM KONFERENCE 11 12:30 Oběd Moderátor: Robert Millar, člen představenstva, Canadian Defense and Foreign Affairs Institute Panelisté: David Claridge, generální ředitel, Janusian Security Risk Management Ltd. Stephen Elliot, poradce náměstka ministra zahraničních věcí USA, Verification and Compliance, Department of State Petr Koblic, generální ředitel a předseda představenstva, Burza cenných papírů, a.s. Roger Robinson, generální ředitel a předseda představenstva, Conflict Securities Advisory Group, spoluzakladatel PSSI Úvodní proslov: Alexandr Vondra, člen výboru, PASS, býv. velvyslanec ČR v USA Hlavní projev: Odpovědnost společností vůči globálním bezpečnostním výzvám Mike Moore, býv. generální ředitel, Světová obchodní organizace 14:15 Panel C: Stabilita a bezpečnost: usiluje EU o propojení ekonomiky a bezpečnosti? Za jakých okolností přispívá samotný rozvoj ekonomických vztahů k bezpečnosti? Může prosazování bezpečnostních zájmů ohrožovat bezpečnost a stabilitu? Je Evropská unie schopna najít optimální rovnováhu bezpečnostních rizik a nákladů z hlediska izolace či zapojení svého sousedství stabilizace Balkánu a post-sovětského prostoru?

12 12 BYZNYS A BEZPEČNOST Moderátor: Michael Žantovský, velvyslanec ČR v Izraeli, člen výboru, PASS Panelists: Fraser Cameron, poradce, The European Policy Centre Daniel Daianu, býv. ministr financí Rumunska Bogdan Klich, poslanec Evropského parlamentu Oleksandr Sushko, ředitel, Center for Peace, Conversion and Foreign Policy 16:30 Panel D: Mezinárodní pojišťovnictví obavy a výzvy Pojišťovnictví se po útocích 11. září 2001 stalo klíčovou oblastí, v níž se promítly náklady bezpečnostních opatření. Úroveň pojištění jako indikátor rizik v různých regionech světa spolehlivě usměrňuje chování podniků. Státy se podílejí na vytváření podmínek pro ekonomické vztahy. Je možno přesně vymezit odpovědnost a závazky státu a soukromého sektoru? Existuje spravedlivý (equitable) model zvládání bezpečnostních hrozeb a dělby příslušných nákladů? Kdo co zaplatí? Moderátor: Jiří Schneider, koordinátor PASS Panelisté: Stephen Ashwell, pojišťovatel, War, Terrorism and Political Violence, Hiscox Syndicates LTD. Theo Butt, specialista na pojištění proti terorismu, MARSH Alejandro Chafuen, generální ředitel a předseda představenstva, Atlas Economic Research Foundation Pavel Kohout, analytik PPF, a.s. 19:30 Slavnostní večeře v Museu Kampa Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnu 2, 1 Úvodní proslov: Karel Kühnl, ministr obrany ČR

13 PROGRAM KONFERENCE 13 Hlavní projev: Role byznysu v zajišťování globální bezpečnosti a stability Gen. James L. Jones, SACEUR Středa, 12. října 2005 Senát PČR, Valdštejnské nám. 4, 1 9:00 Úvodní proslov: William Martin, býv. náměstek ministra energetiky USA Prezentace: Světový energetický výhled 2005 Fatih Birol, hlavní ekonom, Mezinárodní agentura pro energii 9:30 Panel E: Energie a bezpečnost: Jakou cenu jsme ochotni zaplatit? Na závěr loňské konference PASS Energie a bezpečnost byl přijat dokument Pražské principy energetické bezpečnosti. Dal vývoj těmto principům za pravdu anebo je třeba loňské závěry modifikovat? Rostoucí poptávka Číny po zdrojích a vysoká závislost Evropy na ruském plynu ukazují, že energetika zůstává důležitým průsečíkem bezpečnosti a ekonomiky. Moderátor: Kevin Rosner, ředitel, NATO Forum on Energy Security Technology Panelists: Zeyno Baran, ředitelka, International Security & Energy Programs, The Nixon Center Ichiro Maeda, zástupce generálního ředitele, Washington Office, Tokyo Electric Power Company Ion Sturza, viceprezident pro Rusko a státy SNS, Rompetrol; býv. premiér Moldavska

14 14 BYZNYS A BEZPEČNOST 11:30 Panel F: Role mezinárodních organizací NATO a Světová banka Jakou úlohu hrají mají soukromé společnosti v globálním úsilí o zajistění bezpečnosti? Daří se mezinárodním organizacím spojovat a koordinovat soukromé a státní aktivity? Jaká je role NATO a jaké je místo globálních institucí jako například Světové banky? Moderátor: Curt Gasteyger, ředitel, Programme for Strategic and International Security Studies, APESI Panelisté: Istvan Gyarmati, politický poradce, Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces Patrick Hardouin, ředitel pro ekonomické záležitosti, NATO Economics Directorate, NATO HQ 12:45 Závěrečný oběd Hlavní projev: Milen Velčev, býv. ministr financí Bulharska Závěrečný proslov: Jiří Schneider, koordinátor, Program of Atlantic Security Studies Roger Robinson, generální ředitel a předseda představenstva, Conflict Securities Advisory Group, spoluzakladatel PSSI

15 Poselství účastníkům konference 15 Poselství účastníkům konference Václav Havel Vážení přítomní, srdečně zdravím Vaši konferenci a přeji jí úspěch. Její téma, bezpečnost a byznys, považuji za nesmírně důležité, velmi komplexní a za jedno ze zásadních témat dnešního světa. Na jedné straně můžeme pozorovat, jak vznikají závratné hodnoty a vše se propojuje se vším. Na druhé straně existují velké části světa, které dál a dál chudnou a jsou do značné míry vykořisťovány světem bohatým. Ten využívá jejich pracovní síly, aniž jim otvírá možnost vlastní kreativity, své trhy před jejich produkcí uzavírá, zatímco naopak chce, aby jeho výrobky měly dveře všude otevřeny. Problémy soudobé globalizace jsou nesmírně složité a bylo o nich napsáno mnoho knih. Domnívám se, že dvojsmyslnost obchodu, která na jedné straně lidi sbližuje, ale na druhé straně je může velmi odcizovat, budit až odpor a nenávist chudých vůči bohatým, může být velkým bezpečnostním rizikem. Považuji za nesmírně špatné, pokud kvůli výdělku hotelů v Havaně západní demokracie přihmuřují oči nad stavem lidských práv a politckými poměry na Kubě. To je příklad situace, kdy obchod nemusí sbližovat, ale naopak rozdělovat.

16 16 BYZNYS A BEZPEČNOST Změní-li se poměry na Kubě, lze očekávat, že ti, kteří přijdou k moci, si budou pamatovat, kdo se jich zastal a kdo ne, a vyvodí z toho důsledky. Vážení přátelé, znovu přeji Vaším jednáním úspěch. Přepis mluveného slova.

17 UVÍTACÍ PROJEV 17 Uvítací projev Přemysl Sobotka předseda Senátu PČR Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vás přivítal jménem svým i jménem Senátu Parlamentu České republiky. Jsem potěšen, že mohu podpořit tuto konferenci, kterou organizuje Program atlantických bezpečnostních studií. A jsem tomu zvláště rád protože, vedle legislativní činnosti patří mezinárodní vztahy do hlavní náplně činnosti Senátu. A to nejen z hlediska bezpečnosti jako takové, ale i bezpečnosti hospodářské a investiční stability. Myšlenka vzájemného propojení obchodního a bezpečnostního pohledu vychází z posledního mezinárodního vývoje i ze zkušeností, které Česká republika a střední Evropa získaly z transformačních procesů posledních let. Úkolem politiků tak je otevřít dveře takovému hospodářskému propojení a zajistit bezpečnosti investic. Dva základní cíle zahraniční politiky České republiky vstup do NATO a přistoupení k EU byly v nedávné době dosaženy. Jejich motivace se jednoznačně vztahuje k tématu této konference: zajistit vlastní bezpečnost a rozvoj podnikání prostřednictvím integrace se zónou demokracie a volného obchodu. Naše zkušenosti dokazují, že NATO i EU jsou schopny zajistit stabilitu a bezpečnost pomocí rozšíření. Nyní je hlavním úkolem tuto stabilitu a bezpečnost dále rozšiřovat. Na příkladu některých zemí se ukazuje, že pokud jde o stabilitu, nezmohou toho vlády moc bez spolupráce se soukromými podnikateli, obchodníky

18 18 BYZNYS A BEZPEČNOST a investory. Přesah mezi podnikáním a bezpečností jde daleko za tradičně uznávané oblasti, jako je zbrojní průmysl nebo energetika. Jsem potěšen, že se budete zabývat i dalšími důležitými tématy, které se týkají terorismu a šíření zbraní, např. dodržováním bezpečnostních pravidel jednání při řízení podniků, sankcemi, embargy, dopadem na pojišťovnictví, atd. Jsem rád, že se tato konference podobně jako loňská bude věnovat i otázce energetiky. Vztah vzájemné dodavatelsko-spotřebitelské závislosti mezi Ruskem a Evropou je zvláště citlivým tématem ve střední Evropě, jakkoli z globálního hlediska je mnohem závažnější růst poptávky po energiích ze strany Číny. Účastníci z více než 20 zemí včetně Japonska, Nového Zélandu a USA, mezi kterými tu je i řada bývalých vrcholných politiků, zde bezpochyby nabídnou globální i regionální pohledy, které považuji za velmi významné. Často i právě bývalý politik či diplomat se svou mnohaletou hlubokou znalostí prostředí a problémů zásadně přispěje k řešení řady národních i mezinárodních otázek. Přeji vám proto úspěšnou a plodnou diskusi a všem zahraničním hostům příjemný pobyt v hlavním městě České republiky. Zdroj:

19 UVÍTACÍ PROJEV 19 Uvítací projev William Cabaniss velvyslanec USA v České republice Dobrý den. Jsem velmi rád, že se mohu spolu s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a bývalým prezidentem Václavem Havlem zúčastnit zahájení této důležité konference, která zkoumá, jaké jsou důsledky bezpečnostních problémů pro obchodní podnikatelské zájmy. Na dnešním globálním trhu je zásadně důležité chápat souvislost mezi problémy a událostmi na celém světě a dramatickou odezvou, jakou mohou mít v normálně fungujícím podnikatelském prostředí. Názorným příkladem této spojitosti byl nedávný dopad hurikánu Katrina, který kromě toho, že zdevastoval rozsáhlé a hospodářsky důležité oblasti amerického jihovýchodu, ovlivnil také globální předpovědi v ropném průmyslu, fungování mezinárodního pojišťovnictví a pravidelné dodávky důležitého zboží a služeb přes státní, federální a mezinárodní hranice. Musím ovšem dodat, že přestože Katrina a Rita znamenaly katastrofu, pokud jde o rozsah lidského utrpení a ztrátu domovů, reakce na ně také dokládá schopnost americké ekonomiky rychle se vzpamatovat a odolat takovým šokům. Jedno staré americké přísloví říká: Jediné dvě věci, které jsou jisté, jsou smrt a daně. Tato zásada platí i v dnešním podnikatelském světě, který musí fungovat ve stále nejistějším prostředí. Společnosti, které hledají nové trhy, se v současnosti musí vyrovnat s problémy jaderných záruk, praní špinavých peněz, mezinárodních sankcí, terorismu a financování teroristických operací. Současně musejí být

20 20 BYZNYS A BEZPEČNOST společnosti smělé při plnění očekávání svých akcionářů, při hledání nových obchodních příležitostí na trzích, kde třeba momentální ekonomické nebo politické prostředí není zdaleka ideální. Existuje však hodnotná odměna za zaměření se na takové nové trhy spočívá v povzbuzení zahraničních investic do zemí, v nichž mohou znamenat zásadní přínos při obnově zničené infrastruktury, mohou poskytnout potřebné zaměstnání tisícům lidí a dát nový život společnostem poškozeným léty totalitních a prohnilých režimů. Zároveň však podnikání v takovém prostředí vyžaduje, aby byla zvláštní pozornost věnována vedení společností, due diligence, zveřejňování informací a v neposlední řadě spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Jsem rád, že vidím, jak dnešní podniky přijímají tyto výzvy a s nimi spojené povinnosti. Pouhých šest dní poté, co jsem já sám přijel do Prahy jako nový velvyslanec USA v České republice, jsem měl to štěstí, že jsem mohl doprovázet ministra zahraničí Svobodu na cestě do Bagdádu při první politicko-obchodní misi koaličního spojence. Této cesty se zúčastnilo 14 českých společností, které měly zájem podnikat v Iráku. S radostí pozoruji, že mnohé tyto společnosti udržují své angažmá v Iráku navzdory problémům s pokračujícími aktivitami vzbouřenců a že toto angažmá na druhé straně dodalo odvahu mnoha odhodlaným Iráčanům, kteří usilují o vytvoření stabilního demokratického systému a hospodářství volného trhu ve své zemi. Chtěl bych poděkovat Jiřímu Schneiderovi a jeho týmu v Programu atlantických bezpečnostních studií za to, že zorganizovali tuto důležitou konferenci o geopolitických otázkách a úkolech, jež stojí před podniky na celém světě. Na tomto fóru proběhnou významné diskuse o tom, jak může spolupráce mezi korporacemi a vládami pomoci řešit bezpečnostní problémy ovlivňující obchodní podnikání a zároveň při tom vyvažovat povinnosti a závazky všech těch mnohých partnerů na našem celosvětovém trhu. Děkuji vám za pozornost. Zdroj:

21 ZPRÁVA O PRŮBĚHU KONFERENCE 21 Zpráva o průběhu konference Konferenci zahájil svým příspěvkem Daniel Daianu, bývalý ministr financí Rumunska, u příležitosti recepce v rezidenci primátora hlavního města Prahy, Pavla Béma. Na základě svých bohatých praktických zkušeností z Rumunska se ve svém projevu zaměřil na základní téma konference, vztah mezi byznysem a bezpečností. Na úvod konferenčních jednání v budově českého Senátu pozdravil účastníky bývalý prezident Václav Havel, který je dlouholetým členem mezinárodního poradního výboru Programu atlantických bezpečnostních studií (PASS). Vztah byznysu a bezpečnosti postavil do kontextu globalizace politických a ekonomických vztahů. Sledování zisku na úkor dodržování lidských práv ve světě rozšiřuje podle Václava Havla propast mezi chudými a bohatými a vede k odcizování mezi lidmi. To zároveň může ve svých důsledcích ohrozit i světovou bezpečnost. Předseda Senátu Přemysl Sobotka, který nad konferencí převzal záštitu, poukázal ve svém projevu na nutnost spolupráce vlád a státních úřadů se soukromými podnikateli a investory při šíření bezpečnosti a stability ve světě. V souvislosti s tématikou energetické bezpečnosti zmínil vzájemnou dodavatelsko-spotřebitelskou závislost Ruska a Evropy, která je nanejvýš citlivá právě ze středoevrospké perspektivy. Americký velvyslanec v České republice William Cabaniss zdůraznil potřebu spolupráce mezi soukromou a státní sférou při zajišťování bezpečnosti podnikání,

22 22 BYZNYS A BEZPEČNOST zvláště v některých rizikových regionech. Na straně jedné vyvolávají možnosti nových trhů silný zájem u investorů, jejichž následný vstup má pozitivní dopad při obnově infrastruktury a růstu ekonomiky. Na druhé straně však podnikání v krizových oblastech s sebou přináší rizika spojená s možným financováním terorismu či praním špinavých peněz. V tomto kontextu zmínil velvyslanec Cabaniss českou podnikatelskou misi do Iráku, jíž se osobně účastnil. Na tomto příkladu je možné doložit, že zajištění bezpečnosti není výhradní povinností státu, ale také soukromé společnosti musí v této věci s vládami aktivně komunikovat a spolupracovat. Panel A Hodnocení globálních hrozeb z pohledu byznysu: rozumíme si navzájem? Moderátor Martin Walker Panelisté Uzi Arad, Frank Gaffney, Dominique Moïsi Martin Walker, předsedající prvního panelu, v kostce shrnul současné globální bezpečnostní hrozby, které vyplývají zejména z posledního vývoje v Asii a z demografické a politické slabosti Evropy. Walker své vystoupení uzavřel perspektivou světa, ve kterém figurují zkrachovalí či slabí političtí vůdci (v narážce na nejvyšší představitele vlád zemí G8, kteří brzy opustí své funkce.) Uzi Arad analyzoval postup západních vlád při zvládání bezpečnostních rizik na Blízkém východě. Dosavadní neúspěch Západu čelit těmto rizikům nevyplývá ze závažnosti regionálních problémů, ale je spíše selháním západní politiky. Podle Arada jde o selhání dvojího druhu: prvním je nedostatek představivosti či obecná neochota otevřeně si připustit skutečný charakter islámu, který v daném kontextu vede k eskalaci násilí. Za podobných socioekonomických podmínek, ale za odlišných kulturních či civilizačních předpokladů by k této eskalaci, podle Arada, nedošlo. Kvůli politické korektnosti se západní svět bojí pojmenovat tuto extrémistickou a ničivou ideologii a místo toho mylně spoléhá na umírněnou podobu islámu. Druhým selháním je ztráta odvahy či politický appeasement, který se skrývá za horlivou angažovaností. Podle Uzi Arada byla Bushova zahraničněpolitická doktrína správně založena na preventivním, v případě potřeby unilaterálním, přístupu. Mezinárodní instituce jsou slabé, nejsou schopny hrozbám čelit, problémům se spíše vyhýbají namísto jejich řešení. To je úkol pro aktivní státy a jejich koalice. Nobelova cena za

23 ZPRÁVA O PRŮBĚHU KONFERENCE 23 mír neměla být udělena Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE), která v Iráku, Severní Koreji a v dalších státech zásadně selhala, ale spíše ad hoc koalici, tzv. EU3, která například ve vztahu k Íránu dosáhla výrazně lepších výsledků, než se očekávalo. Podle Arada se bezpečnostní rizika v posledních pěti letech nezměnila, jen politické reakce jsou nedostatečné. Bushova doktrína byla původně nastavena správně, Arad jí však vyčítá, že byla předčasně zmírněna. Politická nerozhodnost a slabost amerického prezidenta nakonec oslabila pozici celého západního světa. Frank Gaffney se věnoval metodám, jakými islamističtí teroristé získávají finanční prostředky pro své operace. Gaffney charakterizoval pojem islamofašismus, který není náboženstvím, ale totalitní ideologií s politickými cíli usilující například o vytvoření globálního chalifátu. Státní podpora od Saudské Arábie, Íránu a dalších zemí učinila z této ideologie světový problém. Státy podporující terorismus profitují nejen z vysokých cen ropy, ale i z přímých zahraničních investic. Tyto finanční prostředky jsou užívány k vývoji zbraní hromadného ničení a výcviku islamofašistických bojovníků po celém světě. Podle zprávy Center for Security Policy je přes 73 miliard z celkové výše 188 miliard USD investic amerických penzijních fondů v těchto zemích použito na podporu nedůvěryhodných projektů. Důvodem je nedostatečná správa a řízení těchto společností. Propojení mezi soukromými společnostmi a státy podporující islamofašismus by měla být v centru pozornosti v rámci tažení proti terorismu, doporučil v závěru Gaffney. Dominique Moïsi nabídl účastníkům konference odlišný pohled na světovou bezpečnost, ve kterém zdůraznil nutnost spolupráce USA a Evropy. Značnou část svého vystoupení se Moïsi věnoval oblasti Blízkého východu. Narozdíl od Uzi Arada vysoce ocenil Šaronovu odvážnou politiku a izraelské rozhodnutí o jednostranném stažení z Gazy. Beznadějné životní podmínky v Gaze jsou podle Moïsiho jedním z kořenů terorismu. Je proto třeba se jimi zabývat, nejen hubit komáry, ale vysoušet bažinu, v níž se komáři množí. V globalizovaném světě nestačí pouze měkká síla (soft power), ani pouhá síla vojenská. V diskusi o Blízkém východě bychom se podle Moïsiho měli vyvarovat pouze ideologickému přístupu, aniž bychom brali v potaz větší celek a regionální důsledky. V duchu tohoto Moïsiho názoru tak například americká intervence v Iráku podpořila nukleární ambice Íránu. Svou pozornost bychom neměli omezovat jen na Blízký východ, důležitý je globální pohled, jak například dokládá dosud opomíjený vzestup Asie. V závěru Dominique Moïsi vyzdvihl geografii hodnot mezi Spojenými státy a Evropou a vybídl k udržování a ochraně západních hodnot, jež spojují oba břehy Atlantiku.

24 24 BYZNYS A BEZPEČNOST Panel B Principy řízení společností s ohledem na bezpečnost: nutná sebekázeň? Moderátor Robert Millar Panelisté David Claridge, Stephen Elliot, Petr Koblic, Roger Robinson Roger Robinson jako úvodní řečník druhého panelu definoval globální bezpečnostní riziko (Global Security Risk) jako faktor ohrožující tržní hodnotu společností či poškozující jejich renomé. Zdůraznil, že tento nový fenomén vyplývá z aktivit společností působících ve státech podporujících terorismus nebo podílejících se na šíření zbraní hromadného ničení (ZHN). Robinson navrhl, aby při správě a řízení společností (corporate governance) byly dodržovány konkrétní bezpečnostní principy (viz analýza na straně 31). Zdůraznil, že tento přístup si získává v poslední době podporu jak na federální úrovni Spojených států, tak v některých státech USA. Podle Robinsona je především nutné zlepšit tzv. due diligence při správě a řízení společností, které podnikají v zemích se zvýšeným bezpečnostním rizikem (jen v USA se jedná přibližně o více než 500 obchodních společností). Americkým firmám navíc hrozí sankce, pokud obchodují se státy podporujícími terorismus. Roger Robinson přednesl návrh, aby se bezpečnostní principy pří správě a řízení společností týkaly také ostatních západních či japonských společností a prostřednictvím kapitálových trhů také například čínských státních firem podnikajících v Íránu nebo Súdánu. Vyjádřil naději, že se tomuto návrhu dostane větší pozornosti i v dalších zemích, zejména pokud jde o přísnější hodnocení investiční politiky a provádění due diligence ze strany soukromých společností. Snad se to podaří dříve, než dojde s podporou některých států k další vlně teroristických útoků, prohlásil Robinson. Stephen Elliot se soustředil na otázku z podtitulu konference: kdo co zaplatí? Obchodují-li soukromé společnosti se státy, které podporují terorismus nebo usilují o získání jaderných zbraní, musejí převzít svůj díl odpovědnosti. Zvláště to platí v případě, kde existuje důvodné podezření, že se technologie stanou součástí programů výroby ZHN nebo jejich nosičů. Bezprostředním důsledkem mezinárodního terorismu a šíření ZHN je nestabilita, která má negativní dopady na celkový objem obchodu i na aktivity pojišťoven, ohrožuje zájmy akcionářů i spotřebitelů. Podle Elliota nebudou sankce, které se vůči takto postupujícím společnostem uplatňují v USA (na základě celkem 23 zákonů), nikdy dostatečné. Samotné společnosti by měly přebírat odpovědnost v rizikových oblastech, dopl-

25 ZPRÁVA O PRŮBĚHU KONFERENCE 25 nil Stephen Elliot. Přesto mohou sankce přinášet i pozitivní výsledky: jejich letité působení nakonec vedlo Libyi k tomu, že se zřekla úsilí o získání ZHN. S tímto názorem nesouhlasil David Claridge. Úzké vymezení globálních bezpečnostních rizik a sankční politika tlumí podnikání a investice. Sankce jsou v rozporu s vnímáním rizik ze strany samotných podnikatelských subjektů; namísto politiky biče navrhl Claridge použít metodu cukru. Ve svém příspěvku vybídl soukromé společnosti, aby si samy určily druh své korporátní odpovědnosti a mravního kodexu, jimiž by se řídily jejich obchodní aktivity. Firmy by si měly uvědomit existenci dlouhodobých bezpečnostních rizik spojených s terorismem a kriminalitou, a počítat s nimi při prosazování svých obchodních cílů. David Claridge varoval před spojováním bezpečnostních rizik pouze se zahraničními aktivitami firem, mnohá rizika se totiž dotýkají základní tuzemské infrastruktury, ať už se jedná o telekomunikace, dopravu nebo informační technologie. Podle jeho názoru nemusí být působení v rizikových zemích nutně bezpečnostním rizikem, ale naopak jde mnohdy o prospěšné šíření západní kultury a technologií. V této souvislosti zmínil Írán, kde by demokratizace bez informačních technologií a propojení s okolním světem nebyla vůbec myslitelná. Také Petr Koblic se k účinnosti sankcí či jinému typu regulace vyjádřil skepticky. Vládní politika, která by omezovala z bezpečnostních důvodů obchod a investice a zároveň by byla rovná a spravedlivá vůči všem společnostem, není podle Koblice myslitelná. Určit jaká investice je problematická či do jaké země by neměly investice směřovat, je podle něj velmi obtížné. Koblic také upozornil, že sankční opatření Spojených států týkající se investic nebudou mít velký dopad, protože americké penzijní fondy nejsou v globálním měřítku jediným zdrojem financovaní. Místo politiky omezování investic Petr Koblic doporučil užití cílených embarg proti konkrétním zemím (např. Libye). Jako příklad této politiky uvedl možné embargo na dodávky dopravních letadel s ohledem na omezený počet jejich výrobců. K takovému rozhodnutí je však zapotřebí politická vůle. Panel B Diskuse Roger Robinson v diskusi upřesnil, že příslušná legislativa ve skutečnosti rozlišuje mezi obchodem a investicemi ve státech sponzorujících terorismus a humanitární pomocí směřující do těchto států. Bezpečnostní opatření při správě a řízení společností neznamenají regulaci ani kontrolu kapitálových toků. Jde o dobrovolné rozšíření due diligence, které reaguje na nová rizika trhu.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY

EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY EVROPSKÁ UNIE A RUSKO VZTAHY V OBLASTI ENERGETIKY Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 3.054 Listopad 2006 2 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO ENERGETICKÉ

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice XV. Podzimní konference A.e.M Blackout v ČR, 18.9.2012 1 Blackout jako zbraň? Blackout ztráta

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016 B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2016 č. 14 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů.

Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D Lidské zdroje pro výzkum a inovace Úvodní slovo přednesl moderátor sekce prof. Petr Matějů. Sekce D zahájila diskusi srovnáním základních pilířů konkurenceschopnosti ČR a zemí, které jsou v tomto

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy

Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Nástroje EU v kontextu spolupráce s třetími státy Veřejná správa, sluţby, agentury, vzdělávací instituce, hospodářské komory, investoři, občanská sdruţení, zástupci průmyslu Důvody existence nástrojů z

Více

Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele

Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele Tichomořská aliance brána k trhům Latinské Ameriky pro české podnikatele Za přítomnosti velvyslanců, představitelů vlády, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších složek

Více

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s.

Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR. Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a v ČR Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropskéintegrace, NEWTON College, a.s. Příčiny současnéfinančníkrize dynamika současnéfinanční krize, lokálnívznik

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2015 Praha Martin Pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2015 Praha Martin Pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Říjen 2015 Praha Martin Pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Říjen + 0,10 % Letos + 0,77 % Státní dluhopisy: růst po celé křivce - do 6 let záporné výnosy Korporátní dluhopisy

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti Spojené arabské emiráty Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti 1 Základní ekonomická data HDP - přepodkládaný růst 3,9% - 4,4 % (2012 est.) HDP na hlavu (PPP) $49,800

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Kontrola exportu zboží dvojího použití Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více