Přírůstkový seznam. - Stránka 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstkový seznam. - Stránka 1 -"

Transkript

1 114 Daně... a předpisy související Olomouc :ANAG,[2000] , Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce PR 0605 Vyznejte se v novém občanském zákoníku : Pelech, Petr, Olomouc :ANAG,[1997] ,10 Pelech, Petr, Olomouc :ANAG,[1993] ,00 - Stránka (brož.) 1. vyd. Brno :BizBooks, , PS 0579 Konec prokrastinace : Ludwig, Petr (brož.) Vyd. 1. V Brně :Jan Melvil, , EV 0240 Dějiny daní a poplatků (váz.)vyd. 1. Praha :Havlíček Brain Team, , EV 0241 Daňové ráje Wotava, Milan Praha :Excellent Consulting , PR 0608 Exekuce srážkami ze mzdy... Breburda, Jan Olomouc :ANAG, , PR 0609 Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku : 1014 FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 1114 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance : (váz.) 3., aktualiz. a Olomouc rozš. vyd. :ANAG,c ,10 Krbečková, Marie, Olomouc :ANAG,[c2010] ,10 Schmied, Zdeněk Olomouc :ANAG, , EV 0247 Mzdy... : Praha :ASPI, , VT 0133a ECDL : (brož.) 1. vyd. Brno :Computer Press, , VT 0133b ECDL : (brož.) 1. vyd. Brno :Computer Press, , VT 0133c ECDL : (brož.) 1. vyd. Brno :Computer Press, , PR 0594a Kapitoly z penologie II Raszková, Tereza (brož.) Vyd. 1. Hradec Králové :Gaudeamus, , ZD 0231 Válka proti drogám a její negativní dopady na veřejné zdraví: skrytá epidemie hepatitidy typu C 1914 SO 0396 Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek : 2014 ZD 0232 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : (brož.) 1. vyd. : v jazyce [Praha] českém :Národní monitorovací středisko pro drogy 150,00 a drogovou závislost : Glob Nepustil, Pavel, (brož.) 1. vyd. : [Praha] :Národní monitorovací středisko pro drogy 100,00 a drogové závislosti,2013 Praha :Úřad vlády ČR, , ZD 0232a The Czech Republic - drug situation : Praha :Office of the Government of the Czech Republic,[200-]- 100, EV 0281 Obsluha mzdy a platu Šubrt, Bořivoj, (brož.) 1. vyd. Olomouc :ANAG,c , JA 230a Andragogický slovník Průcha, Jan , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , OS 0068 Balistika : Kneubuehl, Beat P., Vyd.1 Praha :Naše vojsko, , ZD 0233 Body-psychoterapie vyd. v českém Praha jazyce :Maitrea, , EV 0262 Demografický a potravinový problém světa Kuna, Zbyněk, Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer Česká republika, , EV 0263 Ekonomie a ekonomika Vlček, Josef, , zcela přeprac. Praha vyd. :Wolters Kluwer Česká republika, , EV 0264 Ekonomie nejen k maturitě : Bellová, Jana, Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, ,20

2 2914 EV 0265 Ekonomie nejen k maturitě : Navrátilová, Petra, Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , EV 0265a Ekonomie nejen k maturitě : Navrátilová, Petra, Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , EV 0266 Ekonomie nejen k maturitě. Zlámal, Jaroslav, Vyd. 3. Kralice na Hané :Computer Media, , EV 0267 Ekonomie nejen k maturitě. Zlámal, Jaroslav, Vyd. 3. Kralice na Hané :Computer Media, , EV 0001b Ekonomie : Samuelson, Paul Anthony, Vyd. 1. Praha :NS Svoboda, , EV 0268 Firemní kultura a identita Urban, Jan, Praha :Ústav práva a právní vědy : European Business 207,00School SE, FI 0175 Islám a islamismus : Müller, Zdeněk, Vyd. 1. Praha :Academia, , PR 0614 Jak se rodí sériový vrah : Rastam, Hannes, Vyd. 1. Praha ; Litomyšl :Paseka, , PR 0593a K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce 3814 PE 0320 Kapitoly z psychologie učení a výchovy - Stránka (Univerzita Vyd. 1. Jana Amose Praha :Univerzita Komenského Jana Praha) Amose Komenského Praha, ,00 Vacínová, Marie, Vyd. 2. Praha :Univerzita Jana Amose Komenského, , PS 0610 Kniha psychologie Vyd. 1. Praha :Knižní klub, , PS 0611 Luciferův efekt : Zimbardo, Philip G., Vyd. 1. Praha :Academia, , VT 0139 Microsoft SharePoint 2010 : Curry, Ben Vyd. 1. Brno :Computer Press, , PR 0615 Násilí na pracovišti : Chromý, Jakub Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , SO 0397 Quo vadis poena Hála, Jaroslav vyd. Praha :Triton, , SO 0397a Quo vadis poena Hála, Jaroslav vyd. Praha :Triton, , SO 0397b Quo vadis poena Hála, Jaroslav vyd. Praha :Triton, , SO 0398 Sociální konflikty : Lužný, Dušan, vyd. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, , SO 0398a Sociální konflikty : Lužný, Dušan, vyd. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, , PR 0616 Základní minimum o korupci a trestním právu : 4914 VT D: Data, daně digitálně, aneb, Ajťákem i proti své vůli 5014 JA 0241 Akademická gramatika spisovné češtiny Horník, Jan Praha :Wolters Kluwer, ,50 Vodička, Milan, Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, ,80 Štícha, František, Vyd. 1. Praha :Academia, , PE 0321 Aktuální otázky vzdělávání dospělých : Veteška, Jaroslav, Vyd. 1. Praha :Univerzita Jana Amose Komenského, , FI 0176 Atlas muslimských strašáků, aneb, Vybrané kapitoly z "mediálního islámu" 5314 PR 0617 Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv Ostřanský, Bronislav, Vyd. 1. Praha :Academia, ,50 Bílková, Veronika, Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , EV 0269 Ďáblův slovník ekonomie a financí Kohout, Pavel, V Praze :Internet Art, , JA 0242 Ekonomický slovník : Fialová, Helena, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :A plus, , PE 0322 E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků Egerová, Dana Vyd. 1. Plzeň :Západočeská univerzita v Plzni, , EV 0270 Facility management Somorová, Viera vyd. Praha :Professional Publishing, , OS 0069 Finanční ekonometrie Cipra, Tomáš, , upr. vyd. Praha :Ekopress, ,00

3 5914 EV 0271 Finanční gramotnost Navrátilová, Petra, Vyd. 2. Kralice na Hané :Computer Media, , PS 0612 Grafologie : Veličková, Helena, Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , SO 0399 Kdo je vinen? : Vávra, Martin, Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , EV 0272 Kniha ekonomie Vyd. 1. Praha :Knižní klub, , FI 0172a Kniha filozofie (váz.)vyd. 1. Praha :Knižní klub, , SO 0400 Komunikace, média, vzdělávání, kultura Chromý, Jan, Vyd. 1. Praha :Extrasystem Praha, , PR 0595b Korupce - včera a dnes : (KEY Vyd. Publishing 1. : Brno brož.) :European Society for History of Law, , PR 0618 Korupce jako parazit : Vondráček, Ondřej, vyd. [Česko :s.n.], , PR 0619 Kriminalistická taktika Meteňko, Jozef, Brno :Václav Klemm, , PR 0620 Kriminalistika : Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , EV 0273 Krizový management pro malé a střední podniky Mikušová, Marie vyd. Bratislava :Wolters Kluwer,c , PS 0613 Lexikon psychologie Nakonečný, Milan, , podstatně rozš. Praha vyd. :Vodnář, , EV 0274 Logistika : Oudová, Alena Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , PS 0611a Luciferův efekt : Zimbardo, Philip G., Vyd. 1. Praha :Academia, , EV 0275 Mikroekonomie bez předchozích znalostí : Depken, Craig A vyd. Brno :BizBooks, , OS 0071 Modely pro vícekriteriální rozhodování Brožová, Helena Vyd. 1. Praha :Credit, , OS 0070 Naučte (se) citovat Krčál, Martin, vyd. Blansko :Citace.com, , PR 0621 Nejčastější právní situace : Čepicová, Kateřina vyd. Brno :Edika, , PR 0622 Nejkrutější psychopati v dějinách Marlowe, John, Vyd. 1. Frýdek-Místek :Alpress, , PR 0623 Nový občanský zákoník : Praha :Ústav práva a právní vědy : European Business 135,00School SE, PS 0614 Občanský a společenskovědní základ. Doležalová, Ladislava Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , PR 0573a Ochrana osobních údajů v praktických příkladech 8114 JA 0153a Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace Kučerová, Alena (váz.) Vyd. : 1. - Stránka 3 - Praha :BOVA POLYGON, ,20 Osvaldová, Barbora, (brož.) 3., rozš. : vyd. Praha :Libri, , JA 0243 Právní překlad v teorii a praxi : Chromá, Marta, Vyd. 1. Praha :Karolinum, , PR 0624 Prevence kriminality Svatoš, Roman, České Budějovice :Vysoká škola evropských a regionálních 225,00 studií, SO 0409 Psychologický zážitok komunity Sadovská Halamová, Júlia, vyd. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, , ZD 0225a Psychopatologie Orel, Miroslav, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , PS 0257c Psychopatologie pro právníky Miňhová, Jana, , rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , ZD 0234 Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví Kabíček, Pavel Vyd. 1. Praha :Triton, , PR 0625 Řešení bagatelních deliktů Jiříček, Pavel Praha :Leges, , FI 0177 Sex, drogy a islám Konvička, Martin, Vyd. 1. V Pstruží :Lukáš Lhoťan, , PR 0626 Sexuální trestné činy včera a dnes Schelle, Karel, Vyd. 1. Brno :European Society for History of Law, , PR 0640 Slovník právních pojmů : Pauldura, Lukáš Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, ,10

4 9214 PR 0409d Sociální ochrana : Černíková, Vratislava (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , PR 0409e Sociální ochrana : Černíková, Vratislava (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , SO 0401 Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , SO 0401a Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , SO 0402 Sociální pedagogika v teorii a praxi Potměšilová, Petra, vyd. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, , SO 0403 Sociologie práva Večeřa, Miloš, , upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , PS 0615 Speciální psychologie Mellanová, Alena, , přeprac. vyd. Brno :Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 427,50zdravotnických oborů, PR 0507a Správní právo : Sládeček, Vladimír, vyd. Praha :Leges, , OS 0072 Statistika v aplikacích Hendl, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0235 Střelná poranění Šafr, Miroslav, vyd. Praha :Galén,c , EV 0276 Světová ekonomika : , přeprac. a V dopl. Praze vyd. :C.H. Beck, , EV 0277 Teorie a praxe veřejné ekonomiky Mikušová Meričková, Beáta, Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , EV 0278 Testy pro personální práci : Evangelu, Jaroslava Ester, vyd. Praha :Grada, , PE 0323 Úvod do psychopedie : , dopl. a rozš. Hradec vyd. Králové :Gaudeamus, , PR 0268j Úvod do teorie a praxe vězeňství Hála, Jaroslav , dopl. vyd. České Budějovice :Vysoká škola evropských a regionálních 237,60 studií, PR 0627 Zákon o státní službě : Ostrava :Sagit,[2014] , EV 0279 Veřejná správa a financování veřejného sektoru Nahodil, František Plzeň :Aleš Čeněk, , PR 0628 Veřejná správa a správní právo Průcha, Petr, Vyd. 1. Praha :Vysoká škola aplikovaného práva, , PR 0639 Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie EV 0280 Veřejné finance v České republice: teorie a praxe Halásková, Martina, vyd. Ostrava :VŠB-TU, ,80 Lajtkepová, Eva, Vyd. 1. Brno :Akademické nakladatelství CERM, , ZD 0236 Víme o drogách všechno? Mahdalíčková, Jana Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , OS 0073 Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu SO 0376a Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace SO 0404 Základy narativní terapie a narativního koučinku Králíček, Vladimír, Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, ,30 Halásková, Renáta (brož.) Praha :VÚPSV, ,00 Strnad, Vratislav, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0338a Základy správní vědy Skulová, Soňa, , dopl. a rozš. Brno vyd. :Masarykova univerzita, , PR 0629 Zákon o výkonu zabezpečovací detence : Kalvodová, Věra Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , ZD 0237 Zaříkávač nemocí Hnízdil, Jan, Vyd. 1. Praha :NLN, Nakladatelství Lidové noviny, , PS 0616 Zátěž v adolescenci vyd. Brno :Masarykova univerzita, , ZD 0191a Zraněné dětství : Karr-Morse, Robin (brož.) Vyd. 1. Praha :Triton, , EV 0281a Obsluha mzdy a platu Šubrt, Bořivoj, (brož.) 1. vyd. Olomouc :ANAG,c ,00 - Stránka 4 -

5 12214 PR 0630 Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu : Bajura, Jan, vyd. Olomouc :ANAG,c , PR 0631 Veřejné zakázky : Poremská, Michaela vyd. Olomouc :ANAG,c , PR 0632 Nový občanský zákoník 2014 : Ostrava :Sagit, , PR 0632a Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a ZMSP 2014 : PR 0632b Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a ZMSP 2014 : Korbel, František, Ostrava :Sagit, ,00 Korbel, František, Ostrava :Sagit, , PR 0633 Zákon o státní službě : Ostrava :Sagit,[2014] , PE 0048a Androdidaktika Mužík, Jaroslav přepr.vyd. Praha :ASPI, , ZD 0238 Ovládněte svůj metabolismus : Michaels, Jillian, Olomouc :ANAG,c , PS 0617 Řešení vnitřních konfliktů : Wagner, Angelika C., Olomouc :ANAG,c , ZD 0239 Jóga pro skutečný život : Fiennes, Maya, Olomouc :ANAG,c , ZD 0240 Jak být dlouho živ a zdráv Krumlovská, Olga, Vyd. 1. Praha :Brána, , PS 0618 Tajemství tváře : Strobel, Tatjana, Vyd. 1. Praha :Ikar, , PR 0634 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem EV 0282 Instantní ekonomie nejen pro začátečníky Novotná, Věra vyd. Olomouc :ANAG, ,00 Zemánek, Josef Vyd. 1. [Praha] :Computer Media, , SO 0405 Umění odpouštět : Müller, Jörg, Hodkovičky [Praha] :Pragma,c , PS 0277b Grafologie : Jeřábek, Jan, , rozš. vyd. Praha :Argo, , SO 0406 Průvodce vyšším věkem : vyd. Praha :Mladá fronta, , OS 0074 Jóga a tajemství dlouhověkosti Suini, Gita vyd. Bratislava :Eugenika, , ZD 0241 Uvolnění stresu, dosažení vnitřního klidu : Weiss, Brian L Vyd. 1. V Praze :Metafora, , PR 0635 Nový občanský zákoník : Kindl, Milan, Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , PR 0636 Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech PR 0636a Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech Firstová, Jana Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 Firstová, Jana Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , ZD 0242 Gerontopsychiatrie Lužný, Jan, Vyd. 1. Praha :Triton, , EV 0284 Finanční gramotnost : Bárta, Zbyněk Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , PR 0637 Vzory podání a smluv s vysvětlivkami : Vyd. 1. Praha :Leges, , PR 0507b Správní právo : Sládeček, Vladimír, vyd. Praha :Leges, , PR 0638 Vyznejte se v paragrafech bydlení : Pšenko, Robert vyd. Brno :BizBooks, , PS 0619 Myšlenkové mapy pro studenty : Černý, Michal, vyd. Brno :BizBooks, , PS zabijáků prokrastinace : Scott, S. J vyd. Brno :BizBooks, ,10 - Stránka 5 -

6 15214 EV 0285 Jste na mizině? Vaše chyba : Winget, Larry, Vyd. 1. Praha :Ikar, , PS 0621 Introverti a extroverti : Löhken, Sylvia české vyd. Praha :Grada, , PS 0621a Introverti a extroverti : Löhken, Sylvia české vyd. Praha :Grada, , PE 0300a Děti potřebují hranice Rogge, Jan-Uwe, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, , SO 0410 Jen v lásce přežijeme Prekop, Jirina, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0411 Jak ochránit děti před pornografií na internetu Muller, Mary Margaret, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0622 Psychický nátlak v rodině Poncet-Bonissol, Yvonne, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0412 Násilí v partnerských vztazích Daligand, Liliane, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0412a Násilí v partnerských vztazích Daligand, Liliane, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0412b Násilí v partnerských vztazích Daligand, Liliane, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0244 Zázračná metoda : Miller, Scott D., Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0244a Zázračná metoda : Miller, Scott D., Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0244b Zázračná metoda : Miller, Scott D., Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0245 Muži nepláčou? : Löffler, Constanze, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0245a Muži nepláčou? : Löffler, Constanze, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0623 Sebekoučink pro ženy : Topf, Cornelia, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0623a Sebekoučink pro ženy : Topf, Cornelia, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0624 Mentorink : Petrášová, Marta Anna, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0624a Mentorink : Petrášová, Marta Anna, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0624b Mentorink : Petrášová, Marta Anna, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0246 Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti Cingrošová, Klára Vyd. 1. Praha :Portál, , PE 0326 Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Šimanovský, Zdeněk, Vyd. 3. Praha :Portál, , PE 0326a Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Šimanovský, Zdeněk, Vyd. 3. Praha :Portál, , PE 0326b Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Šimanovský, Zdeněk, Vyd. 3. Praha :Portál, , JA 0244 Hry s příslovími, hádankami a pranostikami Schneiderová, Eva, Vyd. 1. Praha :Portál, , JA 0245 Trénink slovní zásoby pro každý věk Suchá, Jitka, Vyd. 1. Praha :Portál, , PE 0243d Základy sociální pedagogiky Kraus, Blahoslav, Vyd. 2. Praha :Portál, , PE 0327 Přehled speciální pedagogiky : Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0351a Encyklopedie sociální práce Matoušek, Oldřich, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, , JA 0139a Slovník symbolů Becker, Udo (váz.) Vyd. : 2. Praha :Portál, , PS 0625 Současná psychopatologie pro pomáhající profese PS 0625a Současná psychopatologie pro pomáhající profese PS 0625b Současná psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,78 Vágnerová, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,78 Vágnerová, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,78 - Stránka 6 -

7 18514 PS 0625c Současná psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0220a Strach ze svobody Fromm, Erich, Vyd. 2., přeprac., Praha V Portálu :Portál, , PS 0538b Psychologie dítěte Piaget, Jean, Vyd. 6., V této Praha edici 1. :Portál, , PS 0626 O psychologii bytí Maslow, Abraham Harold, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0413 Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje SO 0414 Metody alternativní a augmentativní komunikace Bazalová, Barbora, Vyd. 1. Praha :Portál, ,78 Šarounová, Jana, Vyd. 1. Praha :Portál, , OS 0075 Kouzlo sebeuskutečnění : Jung, Mathias, Vyd. 1. Praha :Portál, , OS 0076 Život jako hra na osmnáct jamek : Moore, Thomas, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0415 Spratek : Hayden, Torey L., Vyd. 2. Praha :Portál, , SO 0416 Tygřice Hayden, Torey L., Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0417 Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu SO 0417a Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu SO 0418 Speciální techniky sociální terapie rodin SO 0418a Speciální techniky sociální terapie rodin SO 0418b Speciální techniky sociální terapie rodin SO 0327b Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny : SO 0327c Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny : Jandourek, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Jandourek, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Zakouřilová, Eva, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Zakouřilová, Eva, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Zakouřilová, Eva, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Matoušek, Oldřich, , rozš. vyd. Praha :Portál, ,77 Matoušek, Oldřich, , rozš. vyd. Praha :Portál, , ZD 0247 Psychiatrie pro sociální pracovníky : Probstová, Václava Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0247a Psychiatrie pro sociální pracovníky : Probstová, Václava Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0247b Psychiatrie pro sociální pracovníky : Probstová, Václava Vyd. 1. Praha :Portál, , PE 0328 Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku PE 0328a Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku Svoboda, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 Svoboda, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0248 Deset tváří úzkosti : Morschitzky, Hans, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0248a Deset tváří úzkosti : Morschitzky, Hans, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0249 Zneužití : Röhr, Heinz-Peter, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0249a Zneužití : Röhr, Heinz-Peter, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0249b Zneužití : Röhr, Heinz-Peter, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 - Stránka 7 -

8 21214 SO 0419 Úkolově orientovaný přístup v sociální práci SO 0419a Úkolově orientovaný přístup v sociální práci SO 0419b Úkolově orientovaný přístup v sociální práci SO 0419c Úkolově orientovaný přístup v sociální práci Špiláčková, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 Špiláčková, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 Špiláčková, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 Špiláčková, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0628 Nářek mrtvých : Hillman, James, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0627 Láska nad propastí : Cyrulnik, Boris, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0627a Láska nad propastí : Cyrulnik, Boris, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0627b Láska nad propastí : Cyrulnik, Boris, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0250 Mozek a vnitřní svět : Solms, Mark, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0629 Vybrané spisy C.G. Junga Jung, Carl Gustav, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0420 Podpora rodiny : Matoušek, Oldřich, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0420a Podpora rodiny : Matoušek, Oldřich, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0420b Podpora rodiny : Matoušek, Oldřich, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0420c Podpora rodiny : Matoušek, Oldřich, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0421 Motivační rozhovory v praxi Soukup, Jan Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0421a Motivační rozhovory v praxi Soukup, Jan Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0251 Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou ZD 0251a Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou Caby, Filip, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Caby, Filip, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0641 Viktimologie pro forenzní praxi Čírtková, Ludmila, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0641a Viktimologie pro forenzní praxi Čírtková, Ludmila, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0641b Viktimologie pro forenzní praxi Čírtková, Ludmila, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0641c Viktimologie pro forenzní praxi Čírtková, Ludmila, Vyd. 1. Praha :Portál, , OS 0077 Zastavení mého života : Grün, Anselm, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0294a Kniha o lásce a přátelství : Moore, Thomas, Vyd. 4. Praha :Portál, , PS 0630 Duše sexu : Moore, Thomas, Vyd. 1. Praha :Portál, , FI 0178 Nebojte se života Eldredge, John Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0422 Sedm němých let : Seltzer, Wencke J Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0422a Sedm němých let : Seltzer, Wencke J Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0631 Vyhoření : Grün, Anselm, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0631a Vyhoření : Grün, Anselm, Vyd. 1. Praha :Portál, , OS 0078 Jak to vyřešit? : Pelánek, Radek, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0252 Tajemství dobrého spánku : Kotler, Ronald L vyd. V Brně :Jota, , OS 0079 Tai-či od A do Z : Docherty, Dan, Vyd. 1. V Praze :Metafora, ,26 - Stránka 8 -

9 24514 ZD 0253 Nemoc jako řeč duše : Dahlke, Rüdiger, vyd. Brno :CPress, , ZD 0253a Nemoc jako řeč duše : Dahlke, Rüdiger, vyd. Brno :CPress, , ZD 0254 Jídlo pro váš mozek : Barnard, Neal D., vyd. Brno :BizBooks, , ZD 0220b Doba jedová 3. Malkan, Stacy Vyd. 1. Praha :Triton, , ZD 0220c Doba jedová 4. Sellman, Sherrill Vyd. 1. Praha :Triton, , EV 0286 Ekonomika života a smrti : Stuckler, David Vyd. 1. Brno :Emitos, , EV 0287 Koučování : Whitmore, John , dopl. a přeprac. Praha vyd. :Management Press, , SO 0401b Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , SO 0401c Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , SO 0401d Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , ZD 0255 Věda zla : Baron-Cohen, Simon, Vyd. 1. Brno :Emitos, , ZD 0256 Všichni žijem' v blázinci : Červenková, Renata, Vyd. 1. Praha :Vyšehrad, , PS 0632 Kdo je psychopat Ronson, Jon, vyd. Brno :CPress, , PS 0632a Kdo je psychopat Ronson, Jon, vyd. Brno :CPress, , SO 0423 Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce SO 0423a Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce SO 0423b Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce SO 0423c Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce SO 0381a Mezigenerační solidarita v péči o seniory Babiak, Paul Babiak, Paul Babiak, Paul Babiak, Paul (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, ,51 Jeřábek, Hynek, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), , SO 0424 Rodinná mediace v České republice Praha :Leges, , SO 0424a Rodinná mediace v České republice Praha :Leges, , PS 0633 Emoční inteligence pro ženy : Topf, Cornelia, vyd. Praha :Grada, , PS 0633a Emoční inteligence pro ženy : Topf, Cornelia, vyd. Praha :Grada, , ZD 0257 Velká kniha léčitelství Savel'jev, Igor' Vasil'jevič vyd. Praha :Grada, , ZD 0258 Pospěš si a medituj Michie, David, Vyd. 1. [Praha] :Synergie,c , PS 0634 Tak mluví tělo : Krejčíř, Miroslav, vyd. V Brně :Grifart, , EV 0288 Management : Blažek, Ladislav, , rozš. vyd. Praha :Grada, , EV 0055b Management : Veber, Jaromír, , aktualiz. vyd. Praha :Management Press, , ZD 0259 První kroky z problémového pití alkoholu McMahon, John vyd. Uhřice :Doron, , SO 0001b Sociologie Giddens, Anthony, Vyd. 1. Praha :Argo, , JA 0017o Pravidla českého pravopisu : Šaur, Vladimír, Praha :Ottovo nakladatelství, , JA 0017p Pravidla českého pravopisu : Šaur, Vladimír, Praha :Ottovo nakladatelství, ,26 - Stránka 9 -

10 27714 PE 0329 Nápadník aktivit pro trénink komunikace a komunikačních schopností Klippert, Heinz, vyd. Brno :Edika, , FI 0179 Svobodni v nesvobodě : Synek, Jan, Vyd. 1. Praha :Vyšehrad : Ústav pro studium totalitních režimů, , ZD 0259a První kroky z problémového pití alkoholu McMahon, John vyd. Uhřice :Doron, , EV 0289 Time management : české vyd. Praha :Grada, , JA 0246 Němčina : Dinsel, Sabine vyd. Praha :Grada, , JA 0247 Němčina : Brill, Lilli Marlen, vyd. Praha :Grada, , EV 0290 Čeština za pracovním stolem : Slejšková, Lucie, vyd. Praha :Grada, , EV 0290a Čeština za pracovním stolem : Slejšková, Lucie, vyd. Praha :Grada, , EV 0290b Čeština za pracovním stolem : Slejšková, Lucie, vyd. Praha :Grada, , EV 0290c Čeština za pracovním stolem : Slejšková, Lucie, vyd. Praha :Grada, , JA 0248 Němčina : Kahlen, Lisa, vyd. Praha :Grada, , JA 0237a Ruština : Augustin, Irina (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , JA 0249 Anglická konverzace : Cribbin, Lise vyd. Praha :Grada, , JA 0250 Jak úspěšně studovat cizí jazyky Kupka, Ivan, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PS 0635 Burnout syndrom jako mezioborový jev PS 0635a Burnout syndrom jako mezioborový jev PS 0635b Burnout syndrom jako mezioborový jev Ptáček, Radek vyd. Praha :Grada, ,27 Ptáček, Radek vyd. Praha :Grada, ,27 Ptáček, Radek vyd. Praha :Grada, , PS 0636 Snadná cesta z prokrastinace : Fiore, Neil A., české vyd. Praha :Grada, , PS 0636a Snadná cesta z prokrastinace : Fiore, Neil A., české vyd. Praha :Grada, , EV 0291 Udělej to zítra : Forster, Mark, vyd. Praha :Grada, , SO 0425 Jak získat a ovlivnit téměř každého : McGee, Paul, české vyd. Praha :Grada, , SO 0426 Asertivita : Potts, Conrad vyd. Praha :Grada, , SO 0426a Asertivita : Potts, Conrad vyd. Praha :Grada, , SO 0427 Jak poznat, když vám někdo lže : Navarro, Joe, české vyd. Praha :Grada, , SO 0428 Jak prokouknout lež a odhalit pravdu Nasher-Awakemian, Jack vyd. Praha :Grada, , PS 0517a Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , PS 0637 Jak překonat nízké sebevědomí : Fennell, Melanie J. V vyd. Praha :Grada, , PS 0638 Jak překonat vztek a podrážděnost : Davies, William, vyd. Praha :Grada, , PS 0633b Emoční inteligence pro ženy : Topf, Cornelia, vyd. Praha :Grada, , PS 0639 Jak otočit každou situaci ve svůj prospěch Heppell, Michael, české vyd. Praha :Grada, , ZD 0260 Štěstí! : Croos-Müller, Claudia, vyd. Praha :Grada, ,47

11 30814 OS 0080 Matematika pro nematematické obory : Došlá, Zuzana, vyd. Praha :Grada, , EV 0292 Mezinárodní ekonomie Neumann, Pavel, vyd. Praha :Grada, , EV 0293 Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století OS 0081 Pokročilá teorie her ve světě kolem nás EV 0256a Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti Štěrbová, Ludmila, vyd. Praha :Grada, ,17 Chvoj, Martin vyd. Praha :Grada, ,77 Pikora, Vladimír, - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , ZD 0261 Buďte strůjci vlastního štěstí : Herodesová, Oxana vyd. Praha :Grada, , FI 0180 Čtyři dohody : Ruiz, Miguel, vyd. Praha :Grada, , PS 0640 Síla myšlenky I. : Krzemieňová, Antonie vyd. Praha :Grada, , PS 0640b Síla myšlenky III. : Krzemieňová, Antonie vyd. Praha :Grada, , PS 0640a Síla myšlenky II. : Krzemieňová, Antonie vyd. Praha :Grada, , ZD 0262 Teď a tady : Georgii, Ursula vyd. Praha :Grada, , FI 0181 Rozpravy o józe : Mazánek, Jiří, vyd. Praha :Grada, , OS 0082 Fitness jóga : Buzková, Klára vyd. Praha :Grada, , EV 0260a Velká kniha o řízení firmy : Janišová, Dana, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada, , EV legálních daňových triků... : Křemen, Bedřich Praha :ESAP : Grada [distributor],[c2010] , EV 0295 Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : EV 0295a Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : Slavík, Jakub vyd. Praha :Grada, ,27 Slavík, Jakub vyd. Praha :Grada, , PE 0280b Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, , rozš. vyd. Praha :Grada, , PE 0280c Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, , rozš. vyd. Praha :Grada, , PE 0280d Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, , rozš. vyd. Praha :Grada, , OS 0083 Emoce v marketingu : Vysekalová, Jitka, vyd. Praha :Grada, , JA 0251 Velký slovník marketingových komunikací Jurášková, Olga, vyd. Praha :Grada, , EV 0296 Marketing služeb : Vaštíková, Miroslava , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , EV 0297 Účetnictví pro úplné začátečníky... Rubáková, Věra Praha :Grada,[2007] , EV 0298 Praktické účetní případy... : Rubáková, Věra Praha :Grada, , PR 0642 Nový občanský zákoník vyd. Praha :Grada, , PR 0643 Nový občanský zákoník vyd. Praha :Grada, , PR 0644 Nový občanský zákoník vyd. Praha :Grada, , PR 0645 Nový občanský zákoník. Novotný, Petr, vyd. Praha :Grada, , PR 0646 Nový občanský zákoník vyd. Praha :Grada, , PR 0647 Nový občanský zákoník. Novotný, Petr, vyd. Praha :Grada, , PR 0648 Nový občanský zákoník úplně pro všechny vyd. Praha :Grada, ,27

12 34014 EV způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze Tyl, Tomáš vyd. Praha :Grada, , EV 0300 Osobní finance : Syrový, Petr, , aktualiz. vyd. Praha :Grada, , EV 0300a Osobní finance : Syrový, Petr, , aktualiz. vyd. Praha :Grada, , EV 0301 Základy financí Černohorský, Jan, vyd. Praha :Grada, , EV 0302 Jak žít šťastně na dluh Janda, Josef vyd. Praha :Grada, , EV 0261a Investiční strategie pro třetí tisíciletí Kohout, Pavel, (brož.) 7., aktualiz. a Praha přeprac. :Grada,2013 vyd , OS 0084 Powerjóga : Krejčík, Václav, vyd. Praha :Grada, , OS 0085 Rychlá relaxace : Fessler, Norbert, vyd. Praha :Grada, , OS 0085a Rychlá relaxace : Fessler, Norbert, vyd. Praha :Grada, , ZD 0263 Jak přežít cokoli a kdekoli : McNab, Chris, vyd. Praha :Grada, , JA 0230c Andragogický slovník Průcha, Jan , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , JA 0230b Andragogický slovník Průcha, Jan , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , JA 0230d Andragogický slovník Průcha, Jan , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PE 0330 Andragogický výzkum Průcha, Jan Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0330a Andragogický výzkum Průcha, Jan Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0330b Andragogický výzkum Průcha, Jan Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0046f Andragogika Beneš, Milan, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PE 0046g Andragogika Beneš, Milan, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PE 0046h Andragogika Beneš, Milan, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PE 0331 Obecná didaktika : Zormanová, Lucie Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0332 Didaktika osobnostní a sociální výchovy PE 0332a Didaktika osobnostní a sociální výchovy Valenta, Josef, Vyd. 1. Praha :Grada, ,77 Valenta, Josef, Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0317a Výkladový slovník z pedagogiky : Kolář, Zdeněk, (váz.)vyd. 1. Praha :Grada, , JA 0137a Slovník filozofických pojmů současnosti Olšovský, Jiří, Vyd. 3., V nakl. Praha Grada :Grada, , ZD 0264 Terapie tancem : Dosedlová, Jaroslava, Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0164b Terapie ve speciální pedagogice Müller, Oldřich, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , PE 0164c Terapie ve speciální pedagogice Müller, Oldřich, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , PE 0164d Terapie ve speciální pedagogice Müller, Oldřich, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , PS 0127g Sám sobě psychologem Novák, Tomáš, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , PS 0127f Sám sobě psychologem Novák, Tomáš, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , ZD mýtů o zdraví : Epstein, Donald M., vyd. Praha :Grada, , PS 0642 Jak nebýt perfektní, ale úspěšný : Janson, Simone, vyd. Praha :Grada, , PS 0642a Jak nebýt perfektní, ale úspěšný : Janson, Simone, vyd. Praha :Grada, ,37 - Stránka 12 -

13 37314 VT 0141 ECDL - základy práce s počítačem a kancelářskými programy : VT 0134a Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Barvíř, Tomáš vyd. Praha :Grada, ,37 Laurenčík, Marek - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , VT 0142 HTML : Písek, Slavoj, , aktualiz. vyd. Praha :Grada, , VT 0143 WWW pro každého Lalík, Michal vyd. Praha :Grada, , SO 0429 Kvalita v sociální práci a sociálních službách SO 0429a Kvalita v sociální práci a sociálních službách SO 0429b Kvalita v sociální práci a sociálních službách Malík Holasová, Věra, vyd. Praha :Grada, ,27 Malík Holasová, Věra, vyd. Praha :Grada, ,27 Malík Holasová, Věra, vyd. Praha :Grada, , PS 0602a Psychologie sériových vrahů : Drbohlav, Andrej, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , PS 0643 Teorie a praxe poradenské psychologie PS 0643a Teorie a praxe poradenské psychologie SO 0430 Rizikové a antisociální chování v adolescenci SO 0430a Rizikové a antisociální chování v adolescenci SO 0430b Rizikové a antisociální chování v adolescenci ZD 0266 Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně Vyd. 1. Praha :Grada, , Vyd. 1. Praha :Grada, ,97 Sobotková, Veronika, Vyd. 1. Praha :Grada, ,77 Sobotková, Veronika, Vyd. 1. Praha :Grada, ,77 Sobotková, Veronika, Vyd. 1. Praha :Grada, ,77 Ševela, Kamil, , dopl. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , ZD 0267 Muzikoterapie v praxi : Gerlichová, Markéta, Vyd. 1. Praha :Grada, , PR 0610a Soudní lékařství a jeho moderní trendy Štefan, Jiří, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , ZD 0268 Sociální gerontologie : vyd. Praha :Grada, , ZD 0268a Sociální gerontologie : vyd. Praha :Grada, , ZD 0268b Sociální gerontologie : vyd. Praha :Grada, , ZD 0269 Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Svatošová, Marie, vyd. Praha :Grada, , SO 0395a Volnočasové aktivity pro seniory Holczerová, Vladimíra (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , ZD 0270 Atlas anatomie člověka. Grim, Miloš, vyd. Praha :Grada, ,27 395,14 SO 0431 Psychosociální aspekty paliativní péče SO 0431a Psychosociální aspekty paliativní péče SO 0431b Psychosociální aspekty paliativní péče Kupka, Martin, Vyd. 1. Praha :Grada, ,07 Kupka, Martin, Vyd. 1. Praha :Grada, ,07 Kupka, Martin, Vyd. 1. Praha :Grada, ,07

14 39814 PR 0649 Oranžová je nová černá = Kerman, Piper, Praha :Grada, , ZD 0271 Jak jednoduše meditovat každý den : Harrison, Eric, vyd. Praha :Grada, , ZD 0271a Jak jednoduše meditovat každý den : Harrison, Eric, vyd. Praha :Grada, , SV 0119a Privatizace bezpečnosti : Bureš, Oldřich, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , FI 0182 Sekty a nová náboženství Cowan, Douglas E., vyd. Praha :Grada, , OS 0086 Síla přítomného okamžiku : Rossbach, Gaby, vyd. Praha :Grada, , OS 0086a Síla přítomného okamžiku : Rossbach, Gaby, vyd. Praha :Grada, , PS 0551a Síla pozitivního myšlení : Nürnberger, Elke (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,31 - Stránka 14 -

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie

Výběr z nových knih 5/2014 psychologie Výběr z nových knih 5/2014 psychologie 1. 5 elementů efektivního myšlení : [klíč k úspěchu ve studiu, práci i každodenním životě] / Edward B. Burger a Michael Starbird ; [překlad Helena Michková] -- 1.

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE

Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE Okruhy k státní bakalářské zkoušce z předmětu SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE 1. Výklad základních pojmů - sociální patologie, sociální deviace, anomie, adaptační způsoby, pojmy související. 2. Sociální

Více

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty

5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty název autor 5 kroků k úspěšnému projektu : 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní Doležal, reálné Janprojekty Bankovní obchody Liška, Petr Bankovnictví Polouček, Stanislav BPMN modeling and reference

Více

Výběr z nových knih 9/2014 psychologie

Výběr z nových knih 9/2014 psychologie Výběr z nových knih 9/2014 psychologie 1. 50 tajemství přesvědčování / Noah J. Goldstein, Steve J. Martin a Robert B. Cialdini ; [překlad Vít Prokůpek] -- 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014 -- 240 s. -- cze

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

Výběr z nových knih 9/2013 psychologie

Výběr z nových knih 9/2013 psychologie Výběr z nových knih 9/2013 psychologie 1. 110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť a koncentraci / Ines Moser-Will, Ingrid Grube ; [překlad Zdeněk Michňa] -- 1. vyd., dotisk Praha : Grada, 2012 -- 269 s.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

6/08 SO 0070a Moderní rétorika : Špačková, Alena, 80-247-1704-2 (brož.) 2., rozš. vyd. Praha :Grada,c2006 0746740 159,00

6/08 SO 0070a Moderní rétorika : Špačková, Alena, 80-247-1704-2 (brož.) 2., rozš. vyd. Praha :Grada,c2006 0746740 159,00 1/08 PS 0177a Krizové situace v rodině očima dítěte / Matějček, Zdeněk 80-247-0332-7 Dotisk 1. Praha :Grada,2005 0746740 150,00 2/08 PS 0177b Krizové situace v rodině očima dítěte / Matějček, Zdeněk 80-247-0332-7

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

18/11 PR 0497 Poodkryté tváře římského práva : Skřejpek, Michal, 80-903609-3-9 (váz.) Vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team,2006 280,00

18/11 PR 0497 Poodkryté tváře římského práva : Skřejpek, Michal, 80-903609-3-9 (váz.) Vyd. 1. [Praha] :Havlíček Brain Team,2006 280,00 1/11 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok... / 2/11 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance : 3/11 Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce...

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži 4. 5. 211 OSTRAVA Běh na 1m s překážkami - muži St. č. Jméno Škola D 1. pokus D 2. pokus výsledný čas pořadí body 12 Paulíček, Jakub Univerzita H.K. 3 33,72 3 16,21 16,21 1 6 13 Pěkný, Jakub VŠB-TU Ostrava

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola Okruhy ke státním závěrečným zkouškám bakalářské studium Vysoká škola Technická univerzita v Liberci Součást vysoké školy Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Název studijního programu Sociální

Více

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE str. 1 1.2.2012 159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy Altman, Jack, 1001 snů /Jack Altman ; [z anglického originálu... přeložila Jana Jebáčková]. V Praze :Ikar,2003 ISBN:80-249-0228-1

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti,

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY. Vážení studenti, SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY Vážení studenti, dostává se vám do ruky seznam doporučené literatury k testům NSZ - ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala:

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Pes jako výchovný prostředek na 1. stupni ZŠ. Doplňkově vývojová psychologie dítěte mladšího školního věku. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Výběr z nových knih 11/2014 psychologie

Výběr z nových knih 11/2014 psychologie Výběr z nových knih 11/2014 psychologie 1. Bulimie a záchvatovité přejídání : jak je překonat / Peter J. Cooper ; [z anglického originálu... přeložily Alice Zavadilová a Hana Antonínová] -- Vyd. 1. Praha

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1

ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1 LITERATURA PSYCHOLOGIE ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991, 304 s. ISBN 80-04- 26038-1 ATKINSON, R. L. A KOL. Psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3 BOROSSA,

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 45035 811.11-402/d International express. Upper-intermediate. Teacher s Resource Book 45036 811.11-402/e International express. Upper-intermediate. Teacher s Resource Book 45037 811.11-402/f International

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tým Katedry psychologie DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Tým Katedry psychologie DEN NÁZEV OTEVŘENÝCH KONFERENCE DVEŘÍ 2015 KRÁTCE / MÍSTO KONFERENCE CO VÁS DNES ČEKÁ I. Trocha historie II. Kdo jsme III. Typy studia a jak se k nám dostat

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/10 SV 0101 Českoslovenští političtí vězni : 978-80-254-5825-9 (brož.) Vyd. 1. 2/10 PR 0306c Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : 3/10 PR 0306d Evropské vězeňské systémy minulost

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti 1. soustředění Název tématického celku: Corporate Governance - Úvod Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodický list pro kombinované magisterské studium předmětu N_SRS Správa řízení společnosti Cíl:

Více

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory 1. Bylinky našich babiček / Pierrette Nardo ; [překlad Šárka Surovcová] Brno : Computer Press, 2011 -- 247 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-251-2496-3

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Chebská běžecká zima 2011-2012 - 3.ročník - celkové výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem do 6ti let - 130 m 1. Novák Filip 2005

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_14_TYPY_ZÁTĚŽOVÝCH_SITUA

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika 1. Angličtina : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv Dubicko : INFOA, 2008 -- 231 s. :. -- angličtina. ISBN 978-80-7240-489-6 (brož.)

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ nakladatelství ANAG pro rok 2014/2015

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ nakladatelství ANAG pro rok 2014/2015 ÚČETNICTVÍ ABECEDA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2015 2394 H. Stuchlíková, S. Komrsková ANAG 4/2015, krouž. vazba, cca 300 str. cca 520 Kč ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2015 2390 ANAG 3/2015, krouž. vazba,

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více