Přírůstkový seznam. - Stránka 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírůstkový seznam. - Stránka 1 -"

Transkript

1 114 Daně... a předpisy související Olomouc :ANAG,[2000] , Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce PR 0605 Vyznejte se v novém občanském zákoníku : Pelech, Petr, Olomouc :ANAG,[1997] ,10 Pelech, Petr, Olomouc :ANAG,[1993] ,00 - Stránka (brož.) 1. vyd. Brno :BizBooks, , PS 0579 Konec prokrastinace : Ludwig, Petr (brož.) Vyd. 1. V Brně :Jan Melvil, , EV 0240 Dějiny daní a poplatků (váz.)vyd. 1. Praha :Havlíček Brain Team, , EV 0241 Daňové ráje Wotava, Milan Praha :Excellent Consulting , PR 0608 Exekuce srážkami ze mzdy... Breburda, Jan Olomouc :ANAG, , PR 0609 Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku : 1014 FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 1114 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance : (váz.) 3., aktualiz. a Olomouc rozš. vyd. :ANAG,c ,10 Krbečková, Marie, Olomouc :ANAG,[c2010] ,10 Schmied, Zdeněk Olomouc :ANAG, , EV 0247 Mzdy... : Praha :ASPI, , VT 0133a ECDL : (brož.) 1. vyd. Brno :Computer Press, , VT 0133b ECDL : (brož.) 1. vyd. Brno :Computer Press, , VT 0133c ECDL : (brož.) 1. vyd. Brno :Computer Press, , PR 0594a Kapitoly z penologie II Raszková, Tereza (brož.) Vyd. 1. Hradec Králové :Gaudeamus, , ZD 0231 Válka proti drogám a její negativní dopady na veřejné zdraví: skrytá epidemie hepatitidy typu C 1914 SO 0396 Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek : 2014 ZD 0232 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : (brož.) 1. vyd. : v jazyce [Praha] českém :Národní monitorovací středisko pro drogy 150,00 a drogovou závislost : Glob Nepustil, Pavel, (brož.) 1. vyd. : [Praha] :Národní monitorovací středisko pro drogy 100,00 a drogové závislosti,2013 Praha :Úřad vlády ČR, , ZD 0232a The Czech Republic - drug situation : Praha :Office of the Government of the Czech Republic,[200-]- 100, EV 0281 Obsluha mzdy a platu Šubrt, Bořivoj, (brož.) 1. vyd. Olomouc :ANAG,c , JA 230a Andragogický slovník Průcha, Jan , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , OS 0068 Balistika : Kneubuehl, Beat P., Vyd.1 Praha :Naše vojsko, , ZD 0233 Body-psychoterapie vyd. v českém Praha jazyce :Maitrea, , EV 0262 Demografický a potravinový problém světa Kuna, Zbyněk, Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer Česká republika, , EV 0263 Ekonomie a ekonomika Vlček, Josef, , zcela přeprac. Praha vyd. :Wolters Kluwer Česká republika, , EV 0264 Ekonomie nejen k maturitě : Bellová, Jana, Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, ,20

2 2914 EV 0265 Ekonomie nejen k maturitě : Navrátilová, Petra, Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , EV 0265a Ekonomie nejen k maturitě : Navrátilová, Petra, Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , EV 0266 Ekonomie nejen k maturitě. Zlámal, Jaroslav, Vyd. 3. Kralice na Hané :Computer Media, , EV 0267 Ekonomie nejen k maturitě. Zlámal, Jaroslav, Vyd. 3. Kralice na Hané :Computer Media, , EV 0001b Ekonomie : Samuelson, Paul Anthony, Vyd. 1. Praha :NS Svoboda, , EV 0268 Firemní kultura a identita Urban, Jan, Praha :Ústav práva a právní vědy : European Business 207,00School SE, FI 0175 Islám a islamismus : Müller, Zdeněk, Vyd. 1. Praha :Academia, , PR 0614 Jak se rodí sériový vrah : Rastam, Hannes, Vyd. 1. Praha ; Litomyšl :Paseka, , PR 0593a K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce 3814 PE 0320 Kapitoly z psychologie učení a výchovy - Stránka (Univerzita Vyd. 1. Jana Amose Praha :Univerzita Komenského Jana Praha) Amose Komenského Praha, ,00 Vacínová, Marie, Vyd. 2. Praha :Univerzita Jana Amose Komenského, , PS 0610 Kniha psychologie Vyd. 1. Praha :Knižní klub, , PS 0611 Luciferův efekt : Zimbardo, Philip G., Vyd. 1. Praha :Academia, , VT 0139 Microsoft SharePoint 2010 : Curry, Ben Vyd. 1. Brno :Computer Press, , PR 0615 Násilí na pracovišti : Chromý, Jakub Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , SO 0397 Quo vadis poena Hála, Jaroslav vyd. Praha :Triton, , SO 0397a Quo vadis poena Hála, Jaroslav vyd. Praha :Triton, , SO 0397b Quo vadis poena Hála, Jaroslav vyd. Praha :Triton, , SO 0398 Sociální konflikty : Lužný, Dušan, vyd. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, , SO 0398a Sociální konflikty : Lužný, Dušan, vyd. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, , PR 0616 Základní minimum o korupci a trestním právu : 4914 VT D: Data, daně digitálně, aneb, Ajťákem i proti své vůli 5014 JA 0241 Akademická gramatika spisovné češtiny Horník, Jan Praha :Wolters Kluwer, ,50 Vodička, Milan, Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, ,80 Štícha, František, Vyd. 1. Praha :Academia, , PE 0321 Aktuální otázky vzdělávání dospělých : Veteška, Jaroslav, Vyd. 1. Praha :Univerzita Jana Amose Komenského, , FI 0176 Atlas muslimských strašáků, aneb, Vybrané kapitoly z "mediálního islámu" 5314 PR 0617 Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv Ostřanský, Bronislav, Vyd. 1. Praha :Academia, ,50 Bílková, Veronika, Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , EV 0269 Ďáblův slovník ekonomie a financí Kohout, Pavel, V Praze :Internet Art, , JA 0242 Ekonomický slovník : Fialová, Helena, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :A plus, , PE 0322 E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků Egerová, Dana Vyd. 1. Plzeň :Západočeská univerzita v Plzni, , EV 0270 Facility management Somorová, Viera vyd. Praha :Professional Publishing, , OS 0069 Finanční ekonometrie Cipra, Tomáš, , upr. vyd. Praha :Ekopress, ,00

3 5914 EV 0271 Finanční gramotnost Navrátilová, Petra, Vyd. 2. Kralice na Hané :Computer Media, , PS 0612 Grafologie : Veličková, Helena, Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , SO 0399 Kdo je vinen? : Vávra, Martin, Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , EV 0272 Kniha ekonomie Vyd. 1. Praha :Knižní klub, , FI 0172a Kniha filozofie (váz.)vyd. 1. Praha :Knižní klub, , SO 0400 Komunikace, média, vzdělávání, kultura Chromý, Jan, Vyd. 1. Praha :Extrasystem Praha, , PR 0595b Korupce - včera a dnes : (KEY Vyd. Publishing 1. : Brno brož.) :European Society for History of Law, , PR 0618 Korupce jako parazit : Vondráček, Ondřej, vyd. [Česko :s.n.], , PR 0619 Kriminalistická taktika Meteňko, Jozef, Brno :Václav Klemm, , PR 0620 Kriminalistika : Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , EV 0273 Krizový management pro malé a střední podniky Mikušová, Marie vyd. Bratislava :Wolters Kluwer,c , PS 0613 Lexikon psychologie Nakonečný, Milan, , podstatně rozš. Praha vyd. :Vodnář, , EV 0274 Logistika : Oudová, Alena Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , PS 0611a Luciferův efekt : Zimbardo, Philip G., Vyd. 1. Praha :Academia, , EV 0275 Mikroekonomie bez předchozích znalostí : Depken, Craig A vyd. Brno :BizBooks, , OS 0071 Modely pro vícekriteriální rozhodování Brožová, Helena Vyd. 1. Praha :Credit, , OS 0070 Naučte (se) citovat Krčál, Martin, vyd. Blansko :Citace.com, , PR 0621 Nejčastější právní situace : Čepicová, Kateřina vyd. Brno :Edika, , PR 0622 Nejkrutější psychopati v dějinách Marlowe, John, Vyd. 1. Frýdek-Místek :Alpress, , PR 0623 Nový občanský zákoník : Praha :Ústav práva a právní vědy : European Business 135,00School SE, PS 0614 Občanský a společenskovědní základ. Doležalová, Ladislava Vyd. 1. Kralice na Hané :Computer Media, , PR 0573a Ochrana osobních údajů v praktických příkladech 8114 JA 0153a Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace Kučerová, Alena (váz.) Vyd. : 1. - Stránka 3 - Praha :BOVA POLYGON, ,20 Osvaldová, Barbora, (brož.) 3., rozš. : vyd. Praha :Libri, , JA 0243 Právní překlad v teorii a praxi : Chromá, Marta, Vyd. 1. Praha :Karolinum, , PR 0624 Prevence kriminality Svatoš, Roman, České Budějovice :Vysoká škola evropských a regionálních 225,00 studií, SO 0409 Psychologický zážitok komunity Sadovská Halamová, Júlia, vyd. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, , ZD 0225a Psychopatologie Orel, Miroslav, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , PS 0257c Psychopatologie pro právníky Miňhová, Jana, , rozš. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , ZD 0234 Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví Kabíček, Pavel Vyd. 1. Praha :Triton, , PR 0625 Řešení bagatelních deliktů Jiříček, Pavel Praha :Leges, , FI 0177 Sex, drogy a islám Konvička, Martin, Vyd. 1. V Pstruží :Lukáš Lhoťan, , PR 0626 Sexuální trestné činy včera a dnes Schelle, Karel, Vyd. 1. Brno :European Society for History of Law, , PR 0640 Slovník právních pojmů : Pauldura, Lukáš Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, ,10

4 9214 PR 0409d Sociální ochrana : Černíková, Vratislava (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , PR 0409e Sociální ochrana : Černíková, Vratislava (brož.) Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , SO 0401 Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , SO 0401a Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , SO 0402 Sociální pedagogika v teorii a praxi Potměšilová, Petra, vyd. Olomouc :Univerzita Palackého v Olomouci, , SO 0403 Sociologie práva Večeřa, Miloš, , upr. vyd. Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , PS 0615 Speciální psychologie Mellanová, Alena, , přeprac. vyd. Brno :Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 427,50zdravotnických oborů, PR 0507a Správní právo : Sládeček, Vladimír, vyd. Praha :Leges, , OS 0072 Statistika v aplikacích Hendl, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0235 Střelná poranění Šafr, Miroslav, vyd. Praha :Galén,c , EV 0276 Světová ekonomika : , přeprac. a V dopl. Praze vyd. :C.H. Beck, , EV 0277 Teorie a praxe veřejné ekonomiky Mikušová Meričková, Beáta, Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , EV 0278 Testy pro personální práci : Evangelu, Jaroslava Ester, vyd. Praha :Grada, , PE 0323 Úvod do psychopedie : , dopl. a rozš. Hradec vyd. Králové :Gaudeamus, , PR 0268j Úvod do teorie a praxe vězeňství Hála, Jaroslav , dopl. vyd. České Budějovice :Vysoká škola evropských a regionálních 237,60 studií, PR 0627 Zákon o státní službě : Ostrava :Sagit,[2014] , EV 0279 Veřejná správa a financování veřejného sektoru Nahodil, František Plzeň :Aleš Čeněk, , PR 0628 Veřejná správa a správní právo Průcha, Petr, Vyd. 1. Praha :Vysoká škola aplikovaného práva, , PR 0639 Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie EV 0280 Veřejné finance v České republice: teorie a praxe Halásková, Martina, vyd. Ostrava :VŠB-TU, ,80 Lajtkepová, Eva, Vyd. 1. Brno :Akademické nakladatelství CERM, , ZD 0236 Víme o drogách všechno? Mahdalíčková, Jana Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , OS 0073 Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu SO 0376a Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace SO 0404 Základy narativní terapie a narativního koučinku Králíček, Vladimír, Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, ,30 Halásková, Renáta (brož.) Praha :VÚPSV, ,00 Strnad, Vratislav, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0338a Základy správní vědy Skulová, Soňa, , dopl. a rozš. Brno vyd. :Masarykova univerzita, , PR 0629 Zákon o výkonu zabezpečovací detence : Kalvodová, Věra Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , ZD 0237 Zaříkávač nemocí Hnízdil, Jan, Vyd. 1. Praha :NLN, Nakladatelství Lidové noviny, , PS 0616 Zátěž v adolescenci vyd. Brno :Masarykova univerzita, , ZD 0191a Zraněné dětství : Karr-Morse, Robin (brož.) Vyd. 1. Praha :Triton, , EV 0281a Obsluha mzdy a platu Šubrt, Bořivoj, (brož.) 1. vyd. Olomouc :ANAG,c ,00 - Stránka 4 -

5 12214 PR 0630 Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu : Bajura, Jan, vyd. Olomouc :ANAG,c , PR 0631 Veřejné zakázky : Poremská, Michaela vyd. Olomouc :ANAG,c , PR 0632 Nový občanský zákoník 2014 : Ostrava :Sagit, , PR 0632a Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a ZMSP 2014 : PR 0632b Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a ZMSP 2014 : Korbel, František, Ostrava :Sagit, ,00 Korbel, František, Ostrava :Sagit, , PR 0633 Zákon o státní službě : Ostrava :Sagit,[2014] , PE 0048a Androdidaktika Mužík, Jaroslav přepr.vyd. Praha :ASPI, , ZD 0238 Ovládněte svůj metabolismus : Michaels, Jillian, Olomouc :ANAG,c , PS 0617 Řešení vnitřních konfliktů : Wagner, Angelika C., Olomouc :ANAG,c , ZD 0239 Jóga pro skutečný život : Fiennes, Maya, Olomouc :ANAG,c , ZD 0240 Jak být dlouho živ a zdráv Krumlovská, Olga, Vyd. 1. Praha :Brána, , PS 0618 Tajemství tváře : Strobel, Tatjana, Vyd. 1. Praha :Ikar, , PR 0634 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem EV 0282 Instantní ekonomie nejen pro začátečníky Novotná, Věra vyd. Olomouc :ANAG, ,00 Zemánek, Josef Vyd. 1. [Praha] :Computer Media, , SO 0405 Umění odpouštět : Müller, Jörg, Hodkovičky [Praha] :Pragma,c , PS 0277b Grafologie : Jeřábek, Jan, , rozš. vyd. Praha :Argo, , SO 0406 Průvodce vyšším věkem : vyd. Praha :Mladá fronta, , OS 0074 Jóga a tajemství dlouhověkosti Suini, Gita vyd. Bratislava :Eugenika, , ZD 0241 Uvolnění stresu, dosažení vnitřního klidu : Weiss, Brian L Vyd. 1. V Praze :Metafora, , PR 0635 Nový občanský zákoník : Kindl, Milan, Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , PR 0636 Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech PR 0636a Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech Firstová, Jana Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ,00 Firstová, Jana Plzeň :Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , ZD 0242 Gerontopsychiatrie Lužný, Jan, Vyd. 1. Praha :Triton, , EV 0284 Finanční gramotnost : Bárta, Zbyněk Vyd. 1. Praha :Wolters Kluwer, , PR 0637 Vzory podání a smluv s vysvětlivkami : Vyd. 1. Praha :Leges, , PR 0507b Správní právo : Sládeček, Vladimír, vyd. Praha :Leges, , PR 0638 Vyznejte se v paragrafech bydlení : Pšenko, Robert vyd. Brno :BizBooks, , PS 0619 Myšlenkové mapy pro studenty : Černý, Michal, vyd. Brno :BizBooks, , PS zabijáků prokrastinace : Scott, S. J vyd. Brno :BizBooks, ,10 - Stránka 5 -

6 15214 EV 0285 Jste na mizině? Vaše chyba : Winget, Larry, Vyd. 1. Praha :Ikar, , PS 0621 Introverti a extroverti : Löhken, Sylvia české vyd. Praha :Grada, , PS 0621a Introverti a extroverti : Löhken, Sylvia české vyd. Praha :Grada, , PE 0300a Děti potřebují hranice Rogge, Jan-Uwe, (brož.) Vyd. 5. Praha :Portál, , SO 0410 Jen v lásce přežijeme Prekop, Jirina, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0411 Jak ochránit děti před pornografií na internetu Muller, Mary Margaret, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0622 Psychický nátlak v rodině Poncet-Bonissol, Yvonne, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0412 Násilí v partnerských vztazích Daligand, Liliane, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0412a Násilí v partnerských vztazích Daligand, Liliane, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0412b Násilí v partnerských vztazích Daligand, Liliane, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0244 Zázračná metoda : Miller, Scott D., Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0244a Zázračná metoda : Miller, Scott D., Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0244b Zázračná metoda : Miller, Scott D., Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0245 Muži nepláčou? : Löffler, Constanze, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0245a Muži nepláčou? : Löffler, Constanze, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0623 Sebekoučink pro ženy : Topf, Cornelia, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0623a Sebekoučink pro ženy : Topf, Cornelia, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0624 Mentorink : Petrášová, Marta Anna, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0624a Mentorink : Petrášová, Marta Anna, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0624b Mentorink : Petrášová, Marta Anna, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0246 Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti Cingrošová, Klára Vyd. 1. Praha :Portál, , PE 0326 Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Šimanovský, Zdeněk, Vyd. 3. Praha :Portál, , PE 0326a Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Šimanovský, Zdeněk, Vyd. 3. Praha :Portál, , PE 0326b Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Šimanovský, Zdeněk, Vyd. 3. Praha :Portál, , JA 0244 Hry s příslovími, hádankami a pranostikami Schneiderová, Eva, Vyd. 1. Praha :Portál, , JA 0245 Trénink slovní zásoby pro každý věk Suchá, Jitka, Vyd. 1. Praha :Portál, , PE 0243d Základy sociální pedagogiky Kraus, Blahoslav, Vyd. 2. Praha :Portál, , PE 0327 Přehled speciální pedagogiky : Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0351a Encyklopedie sociální práce Matoušek, Oldřich, (váz.)vyd. 1. Praha :Portál, , JA 0139a Slovník symbolů Becker, Udo (váz.) Vyd. : 2. Praha :Portál, , PS 0625 Současná psychopatologie pro pomáhající profese PS 0625a Současná psychopatologie pro pomáhající profese PS 0625b Současná psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,78 Vágnerová, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,78 Vágnerová, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,78 - Stránka 6 -

7 18514 PS 0625c Současná psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0220a Strach ze svobody Fromm, Erich, Vyd. 2., přeprac., Praha V Portálu :Portál, , PS 0538b Psychologie dítěte Piaget, Jean, Vyd. 6., V této Praha edici 1. :Portál, , PS 0626 O psychologii bytí Maslow, Abraham Harold, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0413 Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje SO 0414 Metody alternativní a augmentativní komunikace Bazalová, Barbora, Vyd. 1. Praha :Portál, ,78 Šarounová, Jana, Vyd. 1. Praha :Portál, , OS 0075 Kouzlo sebeuskutečnění : Jung, Mathias, Vyd. 1. Praha :Portál, , OS 0076 Život jako hra na osmnáct jamek : Moore, Thomas, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0415 Spratek : Hayden, Torey L., Vyd. 2. Praha :Portál, , SO 0416 Tygřice Hayden, Torey L., Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0417 Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu SO 0417a Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu SO 0418 Speciální techniky sociální terapie rodin SO 0418a Speciální techniky sociální terapie rodin SO 0418b Speciální techniky sociální terapie rodin SO 0327b Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny : SO 0327c Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny : Jandourek, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Jandourek, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Zakouřilová, Eva, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Zakouřilová, Eva, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Zakouřilová, Eva, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Matoušek, Oldřich, , rozš. vyd. Praha :Portál, ,77 Matoušek, Oldřich, , rozš. vyd. Praha :Portál, , ZD 0247 Psychiatrie pro sociální pracovníky : Probstová, Václava Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0247a Psychiatrie pro sociální pracovníky : Probstová, Václava Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0247b Psychiatrie pro sociální pracovníky : Probstová, Václava Vyd. 1. Praha :Portál, , PE 0328 Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku PE 0328a Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku Svoboda, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 Svoboda, Jan, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0248 Deset tváří úzkosti : Morschitzky, Hans, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0248a Deset tváří úzkosti : Morschitzky, Hans, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0249 Zneužití : Röhr, Heinz-Peter, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0249a Zneužití : Röhr, Heinz-Peter, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0249b Zneužití : Röhr, Heinz-Peter, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 - Stránka 7 -

8 21214 SO 0419 Úkolově orientovaný přístup v sociální práci SO 0419a Úkolově orientovaný přístup v sociální práci SO 0419b Úkolově orientovaný přístup v sociální práci SO 0419c Úkolově orientovaný přístup v sociální práci Špiláčková, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 Špiláčková, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 Špiláčková, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, ,76 Špiláčková, Marie, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0628 Nářek mrtvých : Hillman, James, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0627 Láska nad propastí : Cyrulnik, Boris, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0627a Láska nad propastí : Cyrulnik, Boris, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0627b Láska nad propastí : Cyrulnik, Boris, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0250 Mozek a vnitřní svět : Solms, Mark, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0629 Vybrané spisy C.G. Junga Jung, Carl Gustav, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0420 Podpora rodiny : Matoušek, Oldřich, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0420a Podpora rodiny : Matoušek, Oldřich, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0420b Podpora rodiny : Matoušek, Oldřich, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0420c Podpora rodiny : Matoušek, Oldřich, Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0421 Motivační rozhovory v praxi Soukup, Jan Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0421a Motivační rozhovory v praxi Soukup, Jan Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0251 Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou ZD 0251a Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou Caby, Filip, Vyd. 1. Praha :Portál, ,26 Caby, Filip, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0641 Viktimologie pro forenzní praxi Čírtková, Ludmila, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0641a Viktimologie pro forenzní praxi Čírtková, Ludmila, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0641b Viktimologie pro forenzní praxi Čírtková, Ludmila, Vyd. 1. Praha :Portál, , PR 0641c Viktimologie pro forenzní praxi Čírtková, Ludmila, Vyd. 1. Praha :Portál, , OS 0077 Zastavení mého života : Grün, Anselm, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0294a Kniha o lásce a přátelství : Moore, Thomas, Vyd. 4. Praha :Portál, , PS 0630 Duše sexu : Moore, Thomas, Vyd. 1. Praha :Portál, , FI 0178 Nebojte se života Eldredge, John Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0422 Sedm němých let : Seltzer, Wencke J Vyd. 1. Praha :Portál, , SO 0422a Sedm němých let : Seltzer, Wencke J Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0631 Vyhoření : Grün, Anselm, Vyd. 1. Praha :Portál, , PS 0631a Vyhoření : Grün, Anselm, Vyd. 1. Praha :Portál, , OS 0078 Jak to vyřešit? : Pelánek, Radek, Vyd. 1. Praha :Portál, , ZD 0252 Tajemství dobrého spánku : Kotler, Ronald L vyd. V Brně :Jota, , OS 0079 Tai-či od A do Z : Docherty, Dan, Vyd. 1. V Praze :Metafora, ,26 - Stránka 8 -

9 24514 ZD 0253 Nemoc jako řeč duše : Dahlke, Rüdiger, vyd. Brno :CPress, , ZD 0253a Nemoc jako řeč duše : Dahlke, Rüdiger, vyd. Brno :CPress, , ZD 0254 Jídlo pro váš mozek : Barnard, Neal D., vyd. Brno :BizBooks, , ZD 0220b Doba jedová 3. Malkan, Stacy Vyd. 1. Praha :Triton, , ZD 0220c Doba jedová 4. Sellman, Sherrill Vyd. 1. Praha :Triton, , EV 0286 Ekonomika života a smrti : Stuckler, David Vyd. 1. Brno :Emitos, , EV 0287 Koučování : Whitmore, John , dopl. a přeprac. Praha vyd. :Management Press, , SO 0401b Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , SO 0401c Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , SO 0401d Sociální patologie : Fischer, Slavomil , rozš. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , ZD 0255 Věda zla : Baron-Cohen, Simon, Vyd. 1. Brno :Emitos, , ZD 0256 Všichni žijem' v blázinci : Červenková, Renata, Vyd. 1. Praha :Vyšehrad, , PS 0632 Kdo je psychopat Ronson, Jon, vyd. Brno :CPress, , PS 0632a Kdo je psychopat Ronson, Jon, vyd. Brno :CPress, , SO 0423 Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce SO 0423a Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce SO 0423b Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce SO 0423c Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce SO 0381a Mezigenerační solidarita v péči o seniory Babiak, Paul Babiak, Paul Babiak, Paul Babiak, Paul (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, , (brož.) Vyd. 1. Praha :Academia, ,51 Jeřábek, Hynek, (brož.) Vyd. : 1. Praha :Sociologické nakladatelství (SLON), , SO 0424 Rodinná mediace v České republice Praha :Leges, , SO 0424a Rodinná mediace v České republice Praha :Leges, , PS 0633 Emoční inteligence pro ženy : Topf, Cornelia, vyd. Praha :Grada, , PS 0633a Emoční inteligence pro ženy : Topf, Cornelia, vyd. Praha :Grada, , ZD 0257 Velká kniha léčitelství Savel'jev, Igor' Vasil'jevič vyd. Praha :Grada, , ZD 0258 Pospěš si a medituj Michie, David, Vyd. 1. [Praha] :Synergie,c , PS 0634 Tak mluví tělo : Krejčíř, Miroslav, vyd. V Brně :Grifart, , EV 0288 Management : Blažek, Ladislav, , rozš. vyd. Praha :Grada, , EV 0055b Management : Veber, Jaromír, , aktualiz. vyd. Praha :Management Press, , ZD 0259 První kroky z problémového pití alkoholu McMahon, John vyd. Uhřice :Doron, , SO 0001b Sociologie Giddens, Anthony, Vyd. 1. Praha :Argo, , JA 0017o Pravidla českého pravopisu : Šaur, Vladimír, Praha :Ottovo nakladatelství, , JA 0017p Pravidla českého pravopisu : Šaur, Vladimír, Praha :Ottovo nakladatelství, ,26 - Stránka 9 -

10 27714 PE 0329 Nápadník aktivit pro trénink komunikace a komunikačních schopností Klippert, Heinz, vyd. Brno :Edika, , FI 0179 Svobodni v nesvobodě : Synek, Jan, Vyd. 1. Praha :Vyšehrad : Ústav pro studium totalitních režimů, , ZD 0259a První kroky z problémového pití alkoholu McMahon, John vyd. Uhřice :Doron, , EV 0289 Time management : české vyd. Praha :Grada, , JA 0246 Němčina : Dinsel, Sabine vyd. Praha :Grada, , JA 0247 Němčina : Brill, Lilli Marlen, vyd. Praha :Grada, , EV 0290 Čeština za pracovním stolem : Slejšková, Lucie, vyd. Praha :Grada, , EV 0290a Čeština za pracovním stolem : Slejšková, Lucie, vyd. Praha :Grada, , EV 0290b Čeština za pracovním stolem : Slejšková, Lucie, vyd. Praha :Grada, , EV 0290c Čeština za pracovním stolem : Slejšková, Lucie, vyd. Praha :Grada, , JA 0248 Němčina : Kahlen, Lisa, vyd. Praha :Grada, , JA 0237a Ruština : Augustin, Irina (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , JA 0249 Anglická konverzace : Cribbin, Lise vyd. Praha :Grada, , JA 0250 Jak úspěšně studovat cizí jazyky Kupka, Ivan, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PS 0635 Burnout syndrom jako mezioborový jev PS 0635a Burnout syndrom jako mezioborový jev PS 0635b Burnout syndrom jako mezioborový jev Ptáček, Radek vyd. Praha :Grada, ,27 Ptáček, Radek vyd. Praha :Grada, ,27 Ptáček, Radek vyd. Praha :Grada, , PS 0636 Snadná cesta z prokrastinace : Fiore, Neil A., české vyd. Praha :Grada, , PS 0636a Snadná cesta z prokrastinace : Fiore, Neil A., české vyd. Praha :Grada, , EV 0291 Udělej to zítra : Forster, Mark, vyd. Praha :Grada, , SO 0425 Jak získat a ovlivnit téměř každého : McGee, Paul, české vyd. Praha :Grada, , SO 0426 Asertivita : Potts, Conrad vyd. Praha :Grada, , SO 0426a Asertivita : Potts, Conrad vyd. Praha :Grada, , SO 0427 Jak poznat, když vám někdo lže : Navarro, Joe, české vyd. Praha :Grada, , SO 0428 Jak prokouknout lež a odhalit pravdu Nasher-Awakemian, Jack vyd. Praha :Grada, , PS 0517a Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , PS 0637 Jak překonat nízké sebevědomí : Fennell, Melanie J. V vyd. Praha :Grada, , PS 0638 Jak překonat vztek a podrážděnost : Davies, William, vyd. Praha :Grada, , PS 0633b Emoční inteligence pro ženy : Topf, Cornelia, vyd. Praha :Grada, , PS 0639 Jak otočit každou situaci ve svůj prospěch Heppell, Michael, české vyd. Praha :Grada, , ZD 0260 Štěstí! : Croos-Müller, Claudia, vyd. Praha :Grada, ,47

11 30814 OS 0080 Matematika pro nematematické obory : Došlá, Zuzana, vyd. Praha :Grada, , EV 0292 Mezinárodní ekonomie Neumann, Pavel, vyd. Praha :Grada, , EV 0293 Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století OS 0081 Pokročilá teorie her ve světě kolem nás EV 0256a Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti Štěrbová, Ludmila, vyd. Praha :Grada, ,17 Chvoj, Martin vyd. Praha :Grada, ,77 Pikora, Vladimír, - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , ZD 0261 Buďte strůjci vlastního štěstí : Herodesová, Oxana vyd. Praha :Grada, , FI 0180 Čtyři dohody : Ruiz, Miguel, vyd. Praha :Grada, , PS 0640 Síla myšlenky I. : Krzemieňová, Antonie vyd. Praha :Grada, , PS 0640b Síla myšlenky III. : Krzemieňová, Antonie vyd. Praha :Grada, , PS 0640a Síla myšlenky II. : Krzemieňová, Antonie vyd. Praha :Grada, , ZD 0262 Teď a tady : Georgii, Ursula vyd. Praha :Grada, , FI 0181 Rozpravy o józe : Mazánek, Jiří, vyd. Praha :Grada, , OS 0082 Fitness jóga : Buzková, Klára vyd. Praha :Grada, , EV 0260a Velká kniha o řízení firmy : Janišová, Dana, (váz.) 1. vyd. Praha :Grada, , EV legálních daňových triků... : Křemen, Bedřich Praha :ESAP : Grada [distributor],[c2010] , EV 0295 Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : EV 0295a Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : Slavík, Jakub vyd. Praha :Grada, ,27 Slavík, Jakub vyd. Praha :Grada, , PE 0280b Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, , rozš. vyd. Praha :Grada, , PE 0280c Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, , rozš. vyd. Praha :Grada, , PE 0280d Vzdělávání dospělých : Plamínek, Jiří, , rozš. vyd. Praha :Grada, , OS 0083 Emoce v marketingu : Vysekalová, Jitka, vyd. Praha :Grada, , JA 0251 Velký slovník marketingových komunikací Jurášková, Olga, vyd. Praha :Grada, , EV 0296 Marketing služeb : Vaštíková, Miroslava , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , EV 0297 Účetnictví pro úplné začátečníky... Rubáková, Věra Praha :Grada,[2007] , EV 0298 Praktické účetní případy... : Rubáková, Věra Praha :Grada, , PR 0642 Nový občanský zákoník vyd. Praha :Grada, , PR 0643 Nový občanský zákoník vyd. Praha :Grada, , PR 0644 Nový občanský zákoník vyd. Praha :Grada, , PR 0645 Nový občanský zákoník. Novotný, Petr, vyd. Praha :Grada, , PR 0646 Nový občanský zákoník vyd. Praha :Grada, , PR 0647 Nový občanský zákoník. Novotný, Petr, vyd. Praha :Grada, , PR 0648 Nový občanský zákoník úplně pro všechny vyd. Praha :Grada, ,27

12 34014 EV způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze Tyl, Tomáš vyd. Praha :Grada, , EV 0300 Osobní finance : Syrový, Petr, , aktualiz. vyd. Praha :Grada, , EV 0300a Osobní finance : Syrový, Petr, , aktualiz. vyd. Praha :Grada, , EV 0301 Základy financí Černohorský, Jan, vyd. Praha :Grada, , EV 0302 Jak žít šťastně na dluh Janda, Josef vyd. Praha :Grada, , EV 0261a Investiční strategie pro třetí tisíciletí Kohout, Pavel, (brož.) 7., aktualiz. a Praha přeprac. :Grada,2013 vyd , OS 0084 Powerjóga : Krejčík, Václav, vyd. Praha :Grada, , OS 0085 Rychlá relaxace : Fessler, Norbert, vyd. Praha :Grada, , OS 0085a Rychlá relaxace : Fessler, Norbert, vyd. Praha :Grada, , ZD 0263 Jak přežít cokoli a kdekoli : McNab, Chris, vyd. Praha :Grada, , JA 0230c Andragogický slovník Průcha, Jan , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , JA 0230b Andragogický slovník Průcha, Jan , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , JA 0230d Andragogický slovník Průcha, Jan , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PE 0330 Andragogický výzkum Průcha, Jan Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0330a Andragogický výzkum Průcha, Jan Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0330b Andragogický výzkum Průcha, Jan Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0046f Andragogika Beneš, Milan, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PE 0046g Andragogika Beneš, Milan, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PE 0046h Andragogika Beneš, Milan, , aktualiz. a Praha rozš. vyd. :Grada, , PE 0331 Obecná didaktika : Zormanová, Lucie Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0332 Didaktika osobnostní a sociální výchovy PE 0332a Didaktika osobnostní a sociální výchovy Valenta, Josef, Vyd. 1. Praha :Grada, ,77 Valenta, Josef, Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0317a Výkladový slovník z pedagogiky : Kolář, Zdeněk, (váz.)vyd. 1. Praha :Grada, , JA 0137a Slovník filozofických pojmů současnosti Olšovský, Jiří, Vyd. 3., V nakl. Praha Grada :Grada, , ZD 0264 Terapie tancem : Dosedlová, Jaroslava, Vyd. 1. Praha :Grada, , PE 0164b Terapie ve speciální pedagogice Müller, Oldřich, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , PE 0164c Terapie ve speciální pedagogice Müller, Oldřich, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , PE 0164d Terapie ve speciální pedagogice Müller, Oldřich, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , PS 0127g Sám sobě psychologem Novák, Tomáš, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , PS 0127f Sám sobě psychologem Novák, Tomáš, , přeprac. vyd. Praha :Grada, , ZD mýtů o zdraví : Epstein, Donald M., vyd. Praha :Grada, , PS 0642 Jak nebýt perfektní, ale úspěšný : Janson, Simone, vyd. Praha :Grada, , PS 0642a Jak nebýt perfektní, ale úspěšný : Janson, Simone, vyd. Praha :Grada, ,37 - Stránka 12 -

13 37314 VT 0141 ECDL - základy práce s počítačem a kancelářskými programy : VT 0134a Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Barvíř, Tomáš vyd. Praha :Grada, ,37 Laurenčík, Marek - Stránka (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , VT 0142 HTML : Písek, Slavoj, , aktualiz. vyd. Praha :Grada, , VT 0143 WWW pro každého Lalík, Michal vyd. Praha :Grada, , SO 0429 Kvalita v sociální práci a sociálních službách SO 0429a Kvalita v sociální práci a sociálních službách SO 0429b Kvalita v sociální práci a sociálních službách Malík Holasová, Věra, vyd. Praha :Grada, ,27 Malík Holasová, Věra, vyd. Praha :Grada, ,27 Malík Holasová, Věra, vyd. Praha :Grada, , PS 0602a Psychologie sériových vrahů : Drbohlav, Andrej, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , PS 0643 Teorie a praxe poradenské psychologie PS 0643a Teorie a praxe poradenské psychologie SO 0430 Rizikové a antisociální chování v adolescenci SO 0430a Rizikové a antisociální chování v adolescenci SO 0430b Rizikové a antisociální chování v adolescenci ZD 0266 Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně Vyd. 1. Praha :Grada, , Vyd. 1. Praha :Grada, ,97 Sobotková, Veronika, Vyd. 1. Praha :Grada, ,77 Sobotková, Veronika, Vyd. 1. Praha :Grada, ,77 Sobotková, Veronika, Vyd. 1. Praha :Grada, ,77 Ševela, Kamil, , dopl. a aktualiz. Praha vyd. :Grada, , ZD 0267 Muzikoterapie v praxi : Gerlichová, Markéta, Vyd. 1. Praha :Grada, , PR 0610a Soudní lékařství a jeho moderní trendy Štefan, Jiří, (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, , ZD 0268 Sociální gerontologie : vyd. Praha :Grada, , ZD 0268a Sociální gerontologie : vyd. Praha :Grada, , ZD 0268b Sociální gerontologie : vyd. Praha :Grada, , ZD 0269 Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Svatošová, Marie, vyd. Praha :Grada, , SO 0395a Volnočasové aktivity pro seniory Holczerová, Vladimíra (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , ZD 0270 Atlas anatomie člověka. Grim, Miloš, vyd. Praha :Grada, ,27 395,14 SO 0431 Psychosociální aspekty paliativní péče SO 0431a Psychosociální aspekty paliativní péče SO 0431b Psychosociální aspekty paliativní péče Kupka, Martin, Vyd. 1. Praha :Grada, ,07 Kupka, Martin, Vyd. 1. Praha :Grada, ,07 Kupka, Martin, Vyd. 1. Praha :Grada, ,07

14 39814 PR 0649 Oranžová je nová černá = Kerman, Piper, Praha :Grada, , ZD 0271 Jak jednoduše meditovat každý den : Harrison, Eric, vyd. Praha :Grada, , ZD 0271a Jak jednoduše meditovat každý den : Harrison, Eric, vyd. Praha :Grada, , SV 0119a Privatizace bezpečnosti : Bureš, Oldřich, (brož.) Vyd. 1. Praha :Grada, , FI 0182 Sekty a nová náboženství Cowan, Douglas E., vyd. Praha :Grada, , OS 0086 Síla přítomného okamžiku : Rossbach, Gaby, vyd. Praha :Grada, , OS 0086a Síla přítomného okamžiku : Rossbach, Gaby, vyd. Praha :Grada, , PS 0551a Síla pozitivního myšlení : Nürnberger, Elke (brož.) 1. vyd. Praha :Grada, ,31 - Stránka 14 -

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50

9/09 PR 0415a Rodinné právo : Hrušáková, Milana, 80-210-3719-9 (brož.) 4., přeprac. a Brno dopl. :Masarykova vyd. univerzita,2005 201082009 122,50 1/09 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2008 / 2/09 Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2009 / Pelech, Petr,

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/10 SV 0101 Českoslovenští političtí vězni : 978-80-254-5825-9 (brož.) Vyd. 1. 2/10 PR 0306c Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : 3/10 PR 0306d Evropské vězeňské systémy minulost

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

Děti, nebojte se pavouků!

Děti, nebojte se pavouků! ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 11. 8. 31. 8. 2014 15 16 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více

10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David. 12 klíčů k důsledné výchově Morrish Ronald G.

10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David. 12 klíčů k důsledné výchově Morrish Ronald G. 10 přírodních zákonů managementu času a života Smith Hyrum W. 100 tajemství lidského štěstí Niven David 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování Silberman Mel za pomoci Lawsonové 12 klíčů k důsledné výchově

Více

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ

ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ ABECEDNÍ REJSTŘÍK TITULŮ Název Autor Strana EUR Název Autor Strana EUR 100 aktivit pro výuku angličtiny Hlavičková Z. 19 10,36 100 inspirací z Ekoateliéru Horová J. 60 10,24 12 klíčů k důsledné výchově

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE. JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE. JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 Pavel Prudký Milan Lošťák 17. aktualizované vydání Petr Pelech 14. aktualizované vydání 1. vydání daně z příjmů rezervy pro zjištění základu daně z příjmů daň z přidané hodnoty spotřební daně ekologické

Více

SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ

SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ SIGNATURA NÁZEV AUTOR NAKLADATELSKÉ ÚDAJE ROK VYDÁNÍ FYZICKÝ POPIS A001 Arteterapie se zrakově postiženými Perout Evžen Okamžik 2005 101 A002 Hry ve tmě Bellacová Brigitte Albatros 2004 95 A003 Hluchoslepí

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu:

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 17. 2. 2. 3. 2014. 328 stran, vázáno, vyjde na přelomu února a března.

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 17. 2. 2. 3. 2014. 328 stran, vázáno, vyjde na přelomu února a března. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 17. 2. 2. 3. 2014 4 Vaše knihkupectví DANĚ 2014 Všechny daňové zákony na jednom místě. Platné právní předpisy www.uz.cz A.J.Liehm

Více

99. Vzájemné vazby, systém daní a dávek v ČR 100. Životní minimum 101. Lékařské posudkové služby 102. Viděl věci jinak 103. Státní sociální podpora

99. Vzájemné vazby, systém daní a dávek v ČR 100. Životní minimum 101. Lékařské posudkové služby 102. Viděl věci jinak 103. Státní sociální podpora Seznam knih VOŠ 1. Jan Čáp Psychologie výchovy a vyučování 2. Ron Ludlow, Fergus Panton - Zásady úspěšného výběru pracovníků 3. Eduard Bakalář Nové psychohry 4. Ivo Řezníček Metody sociální práce 5. Martin

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 38691 658.14-036/d Investiční rozhodování a dlouhodobé financování / 38693 311-037 Quantitative data analysis with IBM SPSS 17, 18 and 19 : 38694 311-037/a Quantitative data analysis with IBM SPSS 17,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 33 Dne 28. 2. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, Mgr. Petr Beck, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Mgr. Iva Kabeláčová,

Více

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY OBSAH ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 3 MLUVNICE... 3 MATURITA, TESTY, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY... 5 LITERATURA + DVD... 7 ČÍTANKY... 14 SLOH, RÉTORIKA, DIKTÁTY, NÁŘEČÍ... 16 SLOVNÍKY...

Více

Ekonomie a podnikání 13

Ekonomie a podnikání 13 Ekonomie a podnikání 13 3558 Ekonomie a související obory Mezinárodní obchod v 21. století Emilie Kalínská a kolektiv Moderní publikace pojednává o trendech vývoje ekonomických vztahů, analyzuje teorie

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 38 Dne 12. 12. 2013 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA., PhDr. Marie Hermanová, Jana Janíková, Mgr.

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

anag@anag.cz obchod@anag.cz telefon: 585 757 411 www.anag.cz 280 stran 379 Kč brožovaná obj. kód 5621 200 stran 289 Kč brožovaná obj.

anag@anag.cz obchod@anag.cz telefon: 585 757 411 www.anag.cz 280 stran 379 Kč brožovaná obj. kód 5621 200 stran 289 Kč brožovaná obj. Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK XIII /2014 2. 6. 15. 6. 2014 11 ŽIVOTOPIS TRENÉRA MANCHESTERU UNITED Vaše knihkupectví SVĚTOV BESTSE

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Kochánek, Ladislav, 1926-1996 Co člověk dokáže /Ladislav Kochánek - B. v. - Ostrava : PETIT, 1991. - 119 s. :Čb. fotogr. - MDT: 0. - ISBN: 80-901230-0-7. kuriozity, rekordy, zajímavosti, zvláštnosti,

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: M 7504 Platnost

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

ODBORNÁ LITERATURA. Poř.

ODBORNÁ LITERATURA. Poř. Poř. č. Typ Signatura Autor Titul knihy Nakladatelství Kategorie Umístění Poznámka 2 2/05/2 Kocman, Rostislav Jak se bránit virům,spamu a spyware CP Books,Brno výpočetní techn. účtárna Králíček 3 3/05/3

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 122/129 Jaroš, Boris, 1955- Hvězdy minulých životů /Boris Jaroš ; - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2005. - 277 s. :il. ;21 cm - MDT: 122/129. - ISBN: 80-242-1380-X (váz.). Speciální metafyzika, fyzioterapie,

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 02 Poch, Josef, 1899-1964 Z kulturních dějin národního obrození :(knihovna J.A. Seydla) /Josef Poch - Vyd. 1. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954. - 74 s. :obr. příl. - MDT: 02. knihovnictví,

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 32 Dne 13. 12. 2012 Přítomni: Mgr. Marek Bach, MUDr. Milena Černá, PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons),, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. Monika

Více