OKÉNKO STAROSTY. Křížová ulice dostala nový povrch, opraví se i cesty na Křížový vrch 329 KVĚTEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO STAROSTY. Křížová ulice dostala nový povrch, opraví se i cesty na Křížový vrch 329 KVĚTEN 2015"

Transkript

1 329 KVĚTEN 2015 Křížová ulice dostala nový povrch, opraví se i cesty na Křížový vrch Informace z Mimoně a okolí pravidelně v našem vysílání Z obsahu Nabídka cykloturistických akcí Fotoreportáž z návštěvy prezidenta republiky Akce k 70. výročí II. světové války Nová obecně závazná vyhláška o odpadech OKÉNKO STAROSTY Je tady květen a s ním, jak se říká, lásky čas. Tuto spojitost vnímá snad každý už od školy. Ve škole nám ale také vštěpovali, že v květnu skončila jedna z nejstrašnějších válek v dějinách lidstva. A tady se mi zdá, že se povědomí o této tragické etapě lidstva, pomalu vytrácí. Vím, láska je záležitost určitě příjemnější, ale určitě bychom neměli zapomínat na nepříjemné události, už jenom proto, abychom připomínáním zabránili jejich opakování. Proto vedení města uvítalo návrh pana ing. Šťastného na odhalení pamětní desky obětem bombardování našeho města 8. května 1945 v 16,30, kdy zahynulo 40 mužů, žen a dětí. Jak vidíte, když se rozhoří válečný požár, smrt si nevybírá a zasahuje i do míst, která jsou nevýznamná. Proto mi dovolte, abych Vás pozval 8. května 2015 v 16,30 na odhalení pamětní desky na Domě kultury Ralsko, kde bylo před sedmdesáti lety epicentrum náletu. Nyní se vrátím ke stavbám ve městě. Napřed ukončené akce. Skončilo se s Křížovou ulicí, myslím, že se povedla a v současné chvíli jednáme o rekonstrukci spojovacích uliček mezi Křížovou a Pražskou ulicí. Dále se ukončila oprava chodníku v Březinově ulici a ve finále je rekonstrukce tělocvičny Základní školy Mírová. Zahajujeme stavbu spojovacího chodníku mezi cyklostezkou a Husovou ulicí, rekonstrukci cesty pod Křížovým vrchem, schody a chodník na Křížovém vrchu, rekonstrukci Sokolské ulice a schodů do Pánské ulice a zateplení Domova pro seniory. Byly přerušeny práce na zámeckém rybníku, kde nám v zimě nepřálo počasí, plocha nezamrzla a tak nemohla nastoupit těžká technika. V současné chvíli jednáme s projektantem a se zhotovitelem o etapizaci díla. František Kaiser, starosta města Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ Prezident republiky Miloš Zeman při své několikadenní návštěvě v Libereckém kraji, při které jej doprovázel hejtman Martin Půta, navštívil i Mimoň V e středu 27. března 2015, po pracovním obědě, se prezident a hejtman sešli s představiteli města Mimoň a poté se přesunuli do zaplněného Domu kultury Ralsko, kde besedovali se zástupci Mikroregionu Podralsko a místními občany. Prezident odpovídal na nejrůznější dotazy, například na obnovení branné služby. Přítomné zajímaly jeho názory na daňové ráje nebo letiště v Hradčanech. Také se podepsal do pamětní knihy a na prapor města uvázal pamětní stuhu. V závěru dne prezident navštívil oblast Ralska, kde mu hejtman ukázal objekt školy a panelové domy po sovětské armádě. Poté v jednom z hangárů společně diskutovali nad možným využitím tohoto území. Jednání, se stejně jako v Diamu, zúčastnil také náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu životního prostřed í a zemědělství Josef Jadrný. 2 Květen 2015

3 CO VÁS ZAJÍMÁ Nová obecně závazná vyhláška o odpadech Obce mají nově povinnost ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. od umožnit třídění biologicky rozložitelných odpadů a kovů. V souladu s novelou zákona o odpadech a vyhláškou 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, byl připraven návrh obecně závazné vyhlášky města O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Mimoň. Tuto novou vyhlášku schválilo dne Zastupitelstvo města Mimoň. Obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti Svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (pouze tráva, listí apod.) bude v souladu s touto vyhláškou zajišťovat Zahradnictví Mimoň, p.o., a to tak, že minimálně v období od 1. dubna do 31. října bude přistaven kontejner na trávu a kontejner na větve v ulici Široká před zahradnictvím. Dále bude v letošním roce každý víkend přistaven kontejner v ulici Hvězdovské při vjezdu do Sídliště u Nemocnice a v ulici Sokolská u dětského hřiště (u Dušků). V případě zájmu většího kolektivu, resp. většího množství odpadu ke kompostování, je možné dohodnout přistavení kontejneru na jiné lokality v konkrétním termínu také zdarma. To je nutné domluvit s Petrem Novotným tel Nově je zavedeno třídění kovů. Kovy by se měly třídit stejně jako papír, sklo a plasty. Ve městě nebudou přistavené speciální nádoby na sběr kovů, kdo bude mít zájem vytříděný kov odložit, může tak učinit zdarma ve sběrném místě Pod Křížovým vrchem. (Pozor nezaměňovat s výkupem kovů, který funguje samostatně). Ve sběrném místě Pod Křížovým vrchem lze zdarma odložit následující odpad v souladu s provozním řádem: Název odpadu Pneumatiky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem Asfaltové směsi neuvedené pod číslem Izolační materiály neuvedené pod čísly a Stavební materiál obsahující azbest Objemný odpad osoba/rok 8 ks 200 kg 100 kg 100 kg 100 kg 500 kg Ve sběrném místě můžete dále odevzdat zdarma: Nebezpečné odpady, lednice, sporáky, myčky, pračky apod., drobné elektro, televizory, PC monitory, zářivky, úsporné žárovky, textil, dřevo atd. Úklid příkopů Město Mimoň se také zapojilo do jarního úklidu příkopů. Pracovníci VPP vysbírali odpadky ze všech příkopů podél silnic, které vedou do města. Odpad se sbíral do pytlů o velikosti 70x110 cm a takových pytlů pracovníci VPP naplnili 70. Nejhůře dopadla silnice na Českou Lípu se 23 ks. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Mimoň (plné znění) Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne usnesením č. Z15/34 usneslo vydat podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Základní ustanovení Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mimoň. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu (1) Komunální odpad se třídí na složky: a) papír, b) sklo, které se třídí na sklo bílé a sklo barevné, c) plasty, d) kovy, e) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, f) nebezpečný odpad, g) objemný odpad, h) směsný odpad. (2) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek). (3) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až g). (4) Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob (zvláštních a typizovaných) a velkoobjemových kontejnerů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny. Čl. 3 Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu (1) Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání: a) papíru - barva modrá, b) skla bílého barva bílá, c) skla barevného barva zelená, d) plastů barva žlutá. (2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na městem určených stanovištích, která jsou uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky. (3) Oddělené soustřeďování kovů, nebezpečného odpadu a objemného odpadu je celoročně zajišťováno zdarma na základě písemné smlouvy se společností KOVOŠROT GROUP CZ a.s., v areálu společnosti na adrese Mimoň, Pod Křížovým vrchem. (4) Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno v období od 1. dubna do 31. října každého roku do velkoobjemového kontejneru umístěného před Zahradnictvím Mimoň p. o. v ulici Široká1). pokračovaní na další straně Květen

4 CO VÁS ZAJÍMÁ pokračování z předchozí strany Čl. 4 Oddělené soustřeďování směsného odpadu (1) Směsný odpad se shromažďuje do: a) typizovaných sběrných nádob - popelnice, kontejnery a pytle označené logem oprávněné osoby, b) odpadkových košů, které jsou zvláštními sběrnými nádobami sloužícími pro odkládání drobného směsného odpadu a které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě. (2) Typizované sběrné nádoby se plní tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Stanovuje se zákaz v typizovaných nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat. (3) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Čl. 5 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Mimoň ze dne Příloha: Zvláštní sběrné nádoby na papír, sklo bílé, sklo barevné a plasty jsou umístěny: P.č Lokalita 1 Mimoň I SPR parkoviště u Hastrmana 2 SPR parkoviště u ZŠ 3 SPR Eliášova u věžáku 4 SPR u býv. kotelny 5 SPR parkoviště u věžáků 6 Okružní u Válka 7 Skřivánčí 8 Svébořická 9 Parkoviště před býv. Falconem 10 U Nemocnice u garáží 11 U sběrného dvora - Křížová 12 Husova - proluka TESCO-PENNY 13 Mimoň II Příkop - Horská 14 Mimoň III Malá - parkoviště 15 Areál MěÚ Mimoň 16 Zahradní- u trafa 17 Mimoň IV Letná parkoviště vjezd do sídl. 18 Letná parkoviště - škola 19 Letná parkoviště u tenis. kurtů 20 Pertoltická u Mitopu 21 Vjezd na autobusové nádraží 22 V Lukách před společností COMPAG 23 Mimoň V Komenského u trati 24 Slovany v habrové aleji 25 Mimoň VI Ploužnice - u rod. domků 26 Vranov Autobusová zastávka 27 Srní Potok Na křižovatce Dotace z Grantového fondu města Mimoň V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, schválilo Zastupitelstvo města Mimoň nový princip poskytování dotací. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo dne usnesením č. Z15/32 založení Grantového fondu města Mimoň, statut Grantového fondu města Mimoň a nová pravidla pro poskytování dotací. Následně v souladu se statutem Grantového fondu města Mimoň schválila Rada Města Mimoň dne usnesením č. R15/272 výzvy k předkládání žádostí o dotace na rok Schválené programy, včetně lhůt pro podání žádostí, naleznete na webových stránkách města Mimoň V případě dotazů se obracejte na Městský úřad Mimoň, správní odbor - oddělení rodiny a sociálních záležitostí, telefonní kontakt: Město Mimoň ve spolupráci s Diakonií Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené) vatované přikrývky, polštáře a deky obuv veškerou nepoškozenou hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční a od 8:00 do 17:00 hod. ve dvoře Městského úřadu Mimoň (vjezd na dvůr z Malé ulice) Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Kontakt pro případné dotazy: Městský úřad Mimoň, oddělení rodiny a sociálních záležitostí tel , Květen 2015

5 CO VÁS ZAJÍMÁ Kam se ubírá vývoj ve městech Jsme obětí skryté a promyšlené manipulace spotřebitelského systému. Vazba na konkrétní místo, kde žijeme, se stále více oslabuje. To ovlivňuje i náš zájem o prostředí, ve kterém trávíme velkou část svého života. Díky automobilům a dalším dostupným dopravním prostředkům žijeme na mnoha místech v Čechách i v zahraničí, která spolu nijak nesouvisejí. Trávíme zde dovolenou, víkendy a volný čas. Díky počítačům a informačním technologiím mailujeme, facebookujeme, skypujeme? a pohybujeme se mimo fyzický prostor, v němž reálně žijeme. Zdánlivě ho nepotřebujeme, když se virtuálními prostředky můžeme propojit s kýmkoliv, ať je kdekoliv. Stěhujeme se rovněž rádi do umělých prostranství obchodních komplexů typu Forum, Globus, Necháváme se tak strhávat spotřebitelským stylem života, ačkoliv podvědomě cítíme, že jsme odváděni od vlastní přirozenosti. Neuvědomujeme si, že městské ulice, náměstí a parky stále zůstávají místem, kde se může odehrávat řada aktivit a vzájemných kontaktů, bez nichž je městský život chudší. Bez kvalitních veřejných prostorů není město místem, které v nás vytváří pocit domova, protože mu chybí spojení s příjemnými zážitky a pocity. Zapomněli jsme, že naše města byla původně koncipována pro lidi. V průběhu minulých desetiletí byla ale postupně přetvořena ve prospěch automobilové dopravy. Zvýhodněni jsou především ti, kdo často automobil používají. Je-li ale město koncipováno s dostatkem veřejných prostranství pro pěší, je městem pro všechny. Na příjemném místě se lidé rádi zastaví, zatímco tam, kde se necítí dobře a bezpečně, stráví času co nejméně. Prostranství, kterým lidé pouze projdou, kvalitní není. Doba, již lidé na veřejném prostranství tráví, je považována za klíčovou pro určení jeho kvality. Kvalitní veřejné prostranství = počet lidí x strávený čas. Lidé jedoucí autem k životu na veřejném prostranství nepřispívají, naopak. Přínosem pro takové místo jsou chodci a cyklisté, neboť život v tomto prostoru neohrožují, vyskytují se zde delší dobu, mohou se snáze zastavit a vzájemně komunikovat. Aby byl prostor kvalitním veřejným prostranstvím, musí poskytovat pocit bezpečí, pohodlí a možnost prožít příjemné chvíle. Důležité je, aby se zde vyskytovaly i další funkce bydlení, obchody, služby, kanceláře. Takový veřejný prostor pak nepotřebuje téměř žádný bezpečnostní dohled. Motorová doprava snižuje kvalitu těchto prostranství hlukem a zplodinami, omezuje chodce, je bariérou pro pohyb. Kvalitní veřejné prostranství naopak chodce před dopravou chrání, je přehledné a eliminuje strach z rizika nehody. Cílovou skupinou, která určuje tuto kvalitu, je úroveň jeho využití zejména dětmi, matkami s kočárky nebo seniory. Málo si uvědomujeme, že život na městských prostranstvích je více než chůze. Pokud chybí plochy pro zastavení a odpočinek, pak jsou veřejná prostranství pouze dopravními koridory. Kromě chůze, zastavení, sezení, pozorování a mluvení s jinými osobami existuje řada dalších aktivit, se kterými se můžeme na veřejných prostranstvích setkat - rekreační běh, skateboard, pohyb dětí na koloběžce, na kole, příležitostné akce, které zvyšují atraktivitu života ve městě trhy, výstavy, festivaly, happeningy, atd. Důležitost změny rozvoje měst ve prospěch veřejných prostranství si postupně uvědomuje stále více jejich představitelů a zastupitelů. Centrální prostory některých českých a moravských měst prošly v posledních letech výraznou rehabilitací. Další města to mají ve svých plánech. Jejich přirozená obnova začíná většinou hlavním náměstím. Prvním nutným krokem je vždy dopravní řešení, které uvolní prostor od projíždějících či parkujících aut ve prospěch pohybu a pobytu pěších. V návaznosti na centrální zónu se pak hledá linie promenády, která se často stane podnětem pro obnovu některé čtvrti nebo pro novou výstavbu neboť takový prostor se stane náhle prestižní. Návrh koncepce řešení dopravy v centru Mimoně tzv. přeložkou nepředstavuje pouze 100 % odvedení těžké nákladní dopravy z ulic Mírová, Malá a Pánská a z náměstí 1. máje, ale zakládá pro budoucí vedení města možnost ovlivňovat tento prostor tak, aby se stal časově omezeným a nebo plnohodnotným veřejným prostranstvím. Pokud se zabýváme problémem dopravy v centru města, zároveň toto centrum řešíme jako veřejné prostranství - buď ve prospěch občanů nebo automobilů. Ing. Stanislav Baloun místostarosta města Tony Robbins: Pokud nic nezměníte, nic se nezmění. Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku pozor na polopřevody! Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody). Občané si mohou ověřit, zda se problém netýká také jich, v aplikaci Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. K žádosti se dokládá: Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla) Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla Doklad o platné technické prohlídce Plnou moc s ověřeným podpisem pokud se neúčastníte vyřizování osobně Květen

6 OZNÁMENÍ Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná ZŠ a MŠ Mírová Mimoň pro školní rok 2015/2016 se koná v úterý 5. května 2015 od 13:00-16:00 hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ). Rodiče u zápisu předloží: - rodný list dítěte - občanský průkaz zákonného zástupce - dítě přivedou s sebou Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 let. Dítě mladší 3 let může být přijato, jen pokud je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání! Oslavy 70. výročí porážky nacismu a fašismu a osvobození Československa Dne 9. května 2015 v 10:00 hodin se uskuteční pietní akt u hrobu padlého sovětského vojáka na hřbitově v Mimoni. Poté položíme kytici u pomníku sovětského vojáka v ulici Mírová. Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy vás zve ke společné vzpomínce na všechny vojáky, kteří padli při porážce nacismu a fašismu ve II. světové válce a zejména těch, kteří zahynuli při osvobozování Československa. Za ZO KSČM Miroslav Schleier Poskytujeme poradenství v sociálních službách Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis por. dní: , (středa) od 8:00 do 10:00 hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , Bc.Lucie Pražáková Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 15. května 2015 na náměstí 1. máje. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 21. května 2015 v zasedací místnosti č. 3, 2. patro Městského úřadu Mimoň, od 16:30 hod. Na poděkování není nikdy pozdě V podvečer 24. února 2015 se rozzářila okna kostela v Dubnici. Do okolí se nesly tóny a lidé přicházeli. Kdo oželel teplo domova a přišel posedět do prochladlého kostela, nelitoval. Hodinka strávená ve společnosti Zpěvandulí byla pro všechny úžasným zážitkem. Hudba a temperament zpěváků zahřály u srdce každého. Je úžasné, že se v dnešní uspěchané době najdou lidé, kteří rozdávají tolik radosti. Zpěvandule, děkujeme! Jarmila Čmugrová, starostka Dubnice Poděkování Jménem Římskokatolické farnosti děkanství Dubá bych chtěl vyjádřit obrovský dík za vystoupení pěveckého sboru ZPĚVANDU- LE, který nás poctil svojí přítomností dne 14. března v rámci svého vystoupení TOUR 2015 u příležitostí desátého výročí od svého vzniku. Všechny tři koncerty v kostelech v Tuhani, Deštné a Dubé byly opravdu vynikající a u publika i po týdnu slyším velmi kladné ohlasy. Reakce občanů na tento koncert jsou velmi milé a pochvalné, neustále přicházejí další. Jako pořadatele mě to opravdu těší. Největší zásluhu na tomto úspěchu má především celý soubor. Nevšední atmosféra, kterou nám posluchačům Zpěvandule společně vytvořily, v nás zanechala neopakovatelný zážitek. Byli jsme skutečně ohromeni výkonem tohoto sboru, profesionalitou a kvalitou zpěvu. Zpěvandule nás okouzlily neobvyklou schopností osvojit si náročná hudební díla, opravdovým citem pro pestrost barvy tónu a především profesionální adaptaci na rozdíly v akustice kostelů, kde zpívali poprvé. Děkujeme a těšíme se na další koncert u nás. Mgr. Milan Mordačik administrátor farnosti Dubá, Deštná a Tuhaň Poděkování Děkujeme všem, kdo se přišli dne rozloučit s Miroslavem Kňobortem. Manželka a děti Blahopřání občanům Mimoně, kteří oslaví v květnu svá životní jubilea Jsou to: Pavlů Věra, Vitáčková Marie, Voglová Ludmila Hlaváčová Jarmila, Daníčková Olga Starosta města Mimoň a Komise pro občanské záležitosti přeje touto cestou občanům města, kteří se dožívají významného životního jubilea, vše nejlepší, lásku, zdraví a hojnost všeho dobrého v dalších letech šťastně strávených v našem městě. Rozpis stomatologické pohotovostní služby na českolipském okrese Soboty, neděle, svátky od hodin pátek Mgr. Andrej Ivanov Děčínská 246, Žandov, tel sobota 9.5. a neděle MUDr. Karla Ponikelská Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel sobota MDDr. Barbora Krejčí Havlíčkova 433, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa, tel sobota a neděle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy, tel sobota MUDr. Jarmila Vyčichlová Okružní 636, Mimoň, tel neděle Natálie Naboichenko Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel Květen 2015

7 KULTURA Upozornění Vzhledem ke konání výstavy IQ Parku Poznávej se se v měsících květen a červen nebudou moci v Domě kultury Ralsko konat žádné jiné akce! Pravidelné zábavy pro seniory se přesunou na náhradní termíny v letních měsících. Jednání zastupitelstva města se budou konat v zasedací místnosti městského úřadu. Co se děje v naší ZUŠ?! Vážení přátelé hudby, v měsíci květnu jsme si pro Vás připravili: 7. května Koncert pro maminky sál ZUŠ od 17 hod. 14. května Koncert v rámci ZUŠ TOUR sál ZUŠ od 17 hod. 19. května Učitelský koncert Jiráskovo divadlo Česká Lípa od 18 hod. 29. května Noc kostelů Kaple smíření na Křížovém vrchu od 18 hod. Přijďte podpořit naše mladé umělce. Vaše ZUŠ V. Snítila, Mimoň. Máte zájem podílet se na akcích pořádaných městem? Chcete nějak prezentovat svoji firmu? Měli byste rádi reklamu na akcích města? Kontaktujte nás! Odbor kultury MěÚ Mimoň Městská knihovna, Svébořická 309, Mimoň Tel.: Květen

8 KULTURA Pozvánky do Městského muzea Výstava: Poklady nejenom z půdy 12. dubna května 2015 Pokud jste naladěni na stejnou vlnu a nic starého Vám není cizí, přijďte se podívat a pokochat dobou dávno minulou. A na co se můžete těšit? Výrobky místních podnikatelů, mlýnky, pivní i sodovkové lahve, židle, stolky, zdobené zvonky, reklamní tabule, vzácné knihy, časopisy pro dámy, fotografie, kabinetky, pohledy, obrazy, pracovní knížky, domovské listy, gobelínové kabelky, staré faktury, dokumenty a jiné. Autorský večer Aprílová škola Čtvrtek 7. května 2015 od 17 hod. Autorský večer Jiřího Žáčka a Pavla Jurkoviče Aprílová škola doplní vystoupení pěveckého sboru Zpěvandulky a Zpěvandule pod vedením sbormistryně Reginy Krchňákové. Koncert je věnován památce nedávno zesnulého hudebního skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče, který měl k oběma sborům velmi úzký vztah. Koncertu se osobně zúčastní básník Jiří Žáček. Pořádá ZUŠ Mimoň. Muzejní noc 2015 Pátek 22. května 2015 od 20 hod. Vzhledem k tomu, že před sto lety již nezadržitelně probíhaly události první světové války, letošní muzejní nocí je připomene i Městské muzeum Mimoň. Především ty, které se odrazily v životě Mimoně a ovlivnily život obyvatel ve městě. Muzejní noc bude v pátek 22. května 2015 od 20 hod. do?? (podle zájmu) nejdéle do půlnoci. Pro zájemce bude možnost navštívit kapli Božího hrobu, kterou Vám na požádání rádi otevřeme. Její nádvoří bude opět slavnostně nasvíceno. Večerem a případně i nocí vás bude provázet Ing. Jiří Šťasný. Výstava: Krajkové sny Jany Macháčkové 18. dubna května 2015, 1. patro Výstava paličkované a šité krajky. Nekonečné hodiny vytváření paličkované a šité krajky přináší sice bolavá záda, ale konečný výsledek je potěchou pro oko nejen tvůrci, ale i jeho širokému okolí. Přijďte posoudit, zda ty hodiny tvrdé práce stojí za to. Výstava obrazů a litografií Emmy Srncové 24. května července 2015 Zahájení výstavy 24. května 2015 v 15 hod. Emma Srncová - výtvarnice a malířka, narozena: v Praze. Od mládí jsem nemalovala, neměla jsem ani jedničku z kreslení. Horko těžko jsem dodělala gymnázium, kde mě při tělocviku vybrali do školy manekýnek a toto povolání jsem dělala do roku 1960, kdy jsem na československé výstavě v Kyjevě, dostala nabídku stát se herečkou v Černém divadle Jiřího Srnce a v tomto divadle jsem zůstala 20 let. Se mnou do souboru nastoupili samí výtvarníci a já jsem pod jejich vlivem začala taky malovat. Malovala jsem jen pro své potěšení, později jsem začala spolupracovat na divadelních výpravách a po rozvodu v roce 1980 jsem už měla malování jako svou profesi. Vystavovala jsem na mnoha místech ve světě, ale nyní mne už nebaví někam cestovat, a tak vystavuji výhradně po vlastech českých. Můj koníček je vlastně moje práce. Když k tomu přidám svá vnoučata, děti, yorkshirku Pupi, tak moc času nezbývá. Snad jen že se dobíjím v lese a v lukách a optimismus se snažím čerpat z románů a filmů s dobrým koncem. Informace pro návštěvníky Od 5. dubna 2015 je Městské muzeum a informační centrum otevřené pro návštěvníky také každou neděli a to od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod. Těšíme se na vaší návštěvu. Na státní svátek 8. května 2015 bude muzeum také otevřené. 8 Květen 2015

9 KNIHOVNA Co se u nás děje Velikonoční dílny navštívilo po oba dva dny celkem 104 dětí a maminek, babiček, tatínků. Vyráběly se papírové i plstěné zápichy, stojánky na vajíčka, věnce,... malovalo se barvami na sklo i voskem na vajíčka. Do umění madeirových kraslic zasvěcovala paní Divišová z Vranova, za což jí moc děkujeme. Knihovna získala grantové finance z programu VISK 3 ministerstva kultury na celkový up-grade knihovnického systému, který je nutný pro plynulý přechod na nová knihovnická katalogizační pravidla RDA. Na začátku května proběhly změny v systému a zaškolení pracovnic. Změny se budou týkat i našeho katalogu na webových stránkách knihovny. Proto prosím omluvte případné výpadky. Doufáme, že změny povedou k lepšímu poskytování knihovnických služeb a vyřizování čtenářských požadavků. Hezky nám přibývají víčka pro Janičku, ke konci března jich bylo skoro 300 kg. Stále probíhá soutěž Babička v mém životě, takže nezapomeňte malovat i psát. Informace o soutěži naleznete na webových stránkách knihovny i na FB. Upozornění Svoz seniorů nad 65 let se tento měsíc uskuteční v pondělí a Březen, měsíc čtenářů, skončil a v dětském oddělení se během něho přihlásilo 7 nových čtenářů a proběhlo 14 besed s dětmi z mimoňských mateřských a základních škol. Celkem za tento měsíc prošlo dětským oddělením 187 dětí a to nepočítáme pravidelné návštěvy prvňáčků, kteří se pilně připravují na květnové slavnostní pasování na Rytíře řádu čtenářského. V dospělém oddělení využilo možnosti přihlásit se na rok zdarma celkem 10 lidí. Děti z MŠ Eliášova (Kočičky) si zahrály pohádkové pexeso Nové knihy Zázvor - Indický lék a zázrak (Schulick Paul). Zázvor není jen obyčejné koření, ale také všestranný a zázračný lék. V knize se dozvíte zajímavosti o historii pěstování a především všechny možné způsoby využití. Pokud trpíte artritidou, bolestmi hlavy, žaludečními vředy, nevolností či nachlazením, bude tato kniha přesně pro vás. Život Ruth (McCaig Donald). Poprvé publikovaný příběh známé postavy Mammy, služebné a chůvy z dnes již klasického díla Margaret Mitchellové Jih proti Severu. Je příběhem o síle charakteru, nezdolné vůli a statečnosti v nesvobodném světě. Ruth jako malé dítě zázrakem přežívá útok francouzské armády na karibský ostrov Saint Domingue. Francouzský pár imigrantů se děvčátka ujme a novým Ruthiným domovem se stane rušné město Savannah na americkém Jihu. Zde nás Ruth opět přivádí k osudům Solange, Ellen a Scarlett, legendárních postav z pera Margaret Mitchellové, které dodnes obdivují generace čtenářů. Milenka mého muže (Dawson Lucy). Zjistíte, že je vám nevěrný. Odkráčíte středem, nebo začnete bojovat? Mia je přesvědčená, že našla svou životní lásku. Toho pravého. Muže, se kterým zestárne. Tohle přece žena pozná, ne? Textovka v Peteho telefonu ji krutě vyvede z omylu. Takže on má milenku... Jakmile přejde počáteční šok, Mia se rozhodne bojovat. Ne, nezahrne Peteho výčitkami ani ho neopustí. Vždyť oni dva patří k sobě! Plna odhodlání se snaží o své sokyni zjistit co nejvíc, aby ji mohla zničit. To by přece na jejím místě udělala každá. Postupně se Mia začne zamotávat do vlastních lží i nastražených pastí a čím dál víc ohrožuje to, co původně chtěla zachránit. Příběh vzácné tabatěrky (Macková Marie). Malebné příhraniční hory a poutní místo na Hoře Matky Boží u Králík tvoří kulisu nového historického krimi románu z pera spisovatelky Marie Mackové. V období dlouhé vlády císaře Františka Josefa I. velitel finanční stráže v Králíkách, komisař Eduard Plischek, vede svůj tradiční boj proti pašerákům, směřujícím se svým zbožím ze sousedního Pruska a zpět... Květen

10 HISTORIE Výstava starých fotografií Mimoň a 2. světová válka Výstava fotografií Mimoň a 2. světová války je od 27. dubna do 27. května instalována v budově Gymnázia Mimoň. U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války bude veřejnosti představen reprezentativní výběr fotografií a dalších materiálů z období let Databáze těchto cenných dokumentů pro historii Mimoně a blízkého okolí vzniká v rámci projektu školy Historie a současnost našeho domova reg. č. CZ.1.07/1.1.09/ , který byl financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Veřejnosti bude výstava přístupná každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin, případně v jiném termínu předem dohodnutém na tel , nebo em na Beseda s Ing. Jiřím Šťastným Další z cyklu besed, které pořádá Gymnázium Mimoň pro veřejnost, tentokrát na téma Mimoň a 2. světová válka, proběhne v objektu školy v úterý 5. května 2015 od 16:30. Zájemci o mimoňskou historii jsou srdečně zváni nejen na besedu, ale i k prohlídce související výstavy starých fotografií z tohoto období. Setkání studentů s Ing. Pavlem Hoffmannem V úterý 14. dubna 2015 znovu přivítali studenti mimoňského gymnázia Ing. Pavla Hoffmanna z Německa, který jako dítě přežil pobyt v koncentračním táboře v Terezíně a ve Spolkové republice přednáší na školách o holokaustu. Gymnázium Mimoň je jediná škola v Čechách, kterou pan Hoffmann, s ohledem na mimoňské kořeny své rodiny, také pravidelně navštěvuje vždy při svém pobytu v České republice. Studenti ocenili nejen historické informace očitého svědka, ale i jeho nadhled nad minulostí i současným děním v Čechách i ve světě. Mgr. Martin Kuba Fotbalový oddíl v Mimoni bude slavit 80. výročí Se jménem Český sportovní klub Mimoň se poprvé můžeme setkat v roce Dne 19.října potvrzuje Československý svaz footballový členství Č.S.K. Mimoň a přiděluje jej do župy severočeské. V Mimoni tehdy bylo asi obyvatel, z toho necelých 500 Čechů. Byla to velká obětavost, takřka hrdinství od této hrstky lidí, kteří se nebáli založiti český klub. Bez finančních prostředků, nebylo hřiště, dresy, kopačky, zkrátka nic, než velká láska a příkladná obětavost. Klub si pronajal pozemek u nynější nemocnice, nerovný plácek, který hráči a příznivci kopané svépomocí upravili. A když již stály brány, silniční správa nepovolila hrát na tomto hřišti, jelikož hřiště bylo u samé silnice. Tato nepříjemná ztráta neodradila nadšence kopané a hledalo se znovu. Dohodli se s majitelem továrny Thonet, pronajali pozemek v místech nynějšího Gigantu a ze staré prádelny si upravili kabiny. Toto je pár vybraných vět ze zažloutlé kroniky fotbalového oddílu, kterou pečlivě opatroval především dlouholetý funkcionář pan Vladimír Kunetka. Úctyhodné osmdesáté výročí si mimoňští fotbalisté plánují připomenout sportovním dnem v sobotu 20. června. Tento víkend už budou mít naše jednotlivé oddíly po celosezónních soutěžích a chtěli bychom tak uspořádat od rána několik zápasů pro děti a mládežníky a taktéž zápasy pro mimoňské staré gardy. Především by to tak měla být příležitost oslovit všechny pamětníky a fotbalové nadšence z Mimoně z dob minulých i současnosti, s předstihem zve na slavnostní sportovní sobotu do sportovního areálu na Letné předseda fotbalového oddílu Marek Steinfest. (vek) Našli jsme na internetu: www. Ve městě Mimoň stála na podstavci svrženého pomníku císaře Josefa II. busta představující Hanse Kudlicha. Tímto způsobem byl zřízen a poté odhalen pomník osvoboditeli sedláků. Na volném prostranství vedle Hotelu u Koně se tyčil pomník císaře Josefa II., který byl odhalen dne 18.září 1881 jako jeden z prvních v severních Čechách. Pomník vyhotovil místní sochař Josef Friedrich z kamene a to zcela ze své vlastní iniciativy, v den odhalení jej daroval městu. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci města a veškeré spolky; slavnostní řeč pronesl notář a poslanec Zemského sněmu Richard Müller z Mimoně. Náměstí dostalo název Josefovo náměstí. Po první světové válce však musel být pomník odstraněn ( ). Zemědělský oblastní spolek se v roce 1927 rozhodl, že zřídí osvoboditeli sedláků Hansi Kudlichovi pomník. Spolek se obrátil na městskou správu s tím, zda by byla ochotna přenechat podstavec někdejšího pomníku císaře Josefa II. pro tento účel, čemuž město s radostí vyhovělo. Dne 8. května 1927 byl pomník v podobě zdařilé bronzové busty H.Kudlicha na císařově podstavci odhalen. Text s věnováním na desce není bohužel znám. 10 Květen 2015

11 HISTORIE Mohlo se město Mimoň v roce 1945 vojensky bránit? Mohlo, dokonce v určitém rozsahu k tomu byli vázáni všichni obyvatelé města, aby byl splněn Hitlerův rozkaz o boji za každou píď německé země. V první řadě byla postavena jednotka domobrany Volksstrurm a to již od srpna 1944, k hromadnému vyzbrojování této jednotky došlo až od listopadu. Mimoň dala dohromady asi tisíc mužů ve věku let. V lednu 1944 byly zahájeny práce na opevňování města. Pracovali na něm příslušníci domobrany a povolaní zajatci. Na silnici byly připraveny protitankové zátarasy. Postupně vznikly na ulicích Lužická, Pertoltická, Vranovská, Českolipská i Okrouhlická. Skládaly se z nanesených kmenů, mezi něž byly vsazeny kameny a udusaná hlína. Z rozsahu opevňovacích prací bylo patrné, že nikdo neměl představu, odkud by ruský útok na město mohl přijít. Na přelomu února a března se očekával rozsáhlý vpád sovětské armády. Z celkového rozboru situace bylo patrné, že tento úder přijde z Lužice, tedy od severu. Předpokládání obránci města posilovali obranná zařízení na bývalých československých pevnostech v prostoru mezi Bohaticemi a Mimoní. Na polnostech směrem od České Lípy také měly vzniknout protitankové zátarasy. Německé velení totiž usuzovalo, že sovětská armáda bude chtít vpadnout do týlu velkých uskupení wehrmachtu u Opavy a Ostravy a bude postupovat přes severní a východní Čechy. Maršál Shörner vyslal čtvrtou tankovou armádu a další posily z Čech do Horní Lužice a zde se mu podařilo frontu stabilizovat a zatlačit sovětskou armádu poněkud zpět. Od 24. dubna 1945 nastal na této frontě určitý klid, takže bezprostřední nebezpečí i pro Mimoň zatím pominulo. Mezitím padl Berlín a spojenci ovládli velkou část západního a středního Německa. Veškerá válečná opatření se velmi rychle hroutila. Dne 7. května se pohnula fronta u Budyšína, ale boje zde byly jen velmi krátké, protože obrana se zhroutila. Od 5. května procházelo Mimoní množství vojska, které již jen odhazovalo zbraně a snažilo se uprchnout na západ. Oddíly sestavené z civilistů se počaly rozcházet a na obranných postech už nikdo nestál. Dne 10. května 1945 dorazila sovětská vojska bez odporu do Mimoně. Ladislav Smejkal Poklady nejenom z půdy Výstav historických artefaktů bychom jistě našli dost, ovšem tato výstava, kterou pořádá Spolek historie Mimoňska, je specifická historickými předměty vztahujícími se výhradně k městu Mimoň. Celé horní patro zaplnily dobové obrazy města, výrobky tehdejších továren, např. Fischelovy fabriky (TON), Mitopu, OPMP, Rukavičkářských závodů, košile - prádlo s hvězdou, různá vysvědčení, výuční listy, ale také podnikové kroniky a nejrůznější cedule s názvy tehdejších německých obchodů O nepřeberném množství fotografií, pohlednic a starých knih ani nemluvě. Uvidíte tu koutek pro ženy i koutek pro muže, každý, kdo má rád historii a má vztah ke starým věcem, se tam najde. Vernisáž této unikátní výstavy, která proběhla v neděli 12. dubna, hudebně a moderátorsky doprovodilo Řehečské kvarteto s písničkou speciálně složenou pro tuto akci. Kvarteto zapojilo do svého perfektního hudebního vystoupení i návštěvníky výstavy a došlo i na taneček.bonusem pro návštěvníky výstavy byla prohlídka Božího hrobu, kdy se průvodcovství ujal člen našeho spolku pan Šťastný. Děkujeme více jak 30 občanům, kteří ochotně zapůjčili svoje cenné poklady. Děkuji sehranému realizačnímu týmu ve složení - Blažena Suchomelová, Lenka Novotná, Ivana Lochmanová, Helena Kopková. Bez jejich pomoci si instalaci výstavy nedokážu představit. Děkujeme také Věře Strižové za obrovskou pomoc a hlavně trpělivost, kterou s námi měla. Všichni, kdo se chtějí přenést do dob někdy již hodně vzdálených, ale mnohdy ještě nedávných, se mohou přijít podívat do 10. května 2015, výstava probíhá v horním patře Městského muzea v Mimoni. L.Š Major Novikov fotografovaný nedaleko tehdejšího hotelu Ernst (1945) Odhalení pamětní desky V pátek 8. května bude v 16,30 hodin odhalena na budově Domu kultury Ralsko pamětní deska věnovaná obětem bombardování města před 70 lety, kdy v poslední den 2. světové války v Evropě spadlo na Mimoň přibližně 60 bomb. Promluví Mgr. Ladislav Smejkal a Ing. Jiří Šťastný Květen

12 HISTORIE Vzpomínka na poslední den války roku 1945 Jako kronikář Severočeské družiny čestného Svojsíkova oddílu Junáka jsem vyzpovídal našeho nejstaršího člena družiny, 95letého novoborského skauta pamětníka Ctibora Vořecha Borka. Má skautskou přezdívku Borek a je skaut duší i tělem již od roku Je poslední živý svědek událostí odbojové skupiny 11. roverského kmene Junáka Lužické hory Dejvice, která bojovala za naši svobodu proti fašizmu. Někteří členové bojovali i se zbraní v ruce a jiní zažili otřesné hrůzy pracovních lágrů nebo koncentračních táborů. Více jak polovina členů Vallových roverů se ale do svobodné vlasti po roce 1945 už nevrátila. Jako skauti splnili slib věrnosti republice, skautským ideálům a dělali vždy, co bylo třeba. Aby naše vlast vzkvétala, byli jsme svobodni, nemuseli se bát chudoby a stydět se za svoje jednání. Po válce Borek učil na gymnaziu v České Lípě, Chebu a Slaném. Z Borkova vyprávění mi nejvíce utkvěla vzpomínka na poslední den 2. světové války, na který bychom nikdy neměli zapomenout. Je to důležité zejména pro naši mládež, aby se již nikdy neopakovaly naše chyby, prohry a omyly minulých let. Spolu s Lorkem a Žebrákem a několika našimi kluky z 11. roverského kmene Junáka jsme brzy ráno 9. května 1945 vyrazili z Hradu na Prašný most. To již jako řádní příslušníci naší nové Československé armády, po bojích na Malé Straně, Smíchově a plnění dalších úkolů, při kterých se posádka nacistů pražského Hradu složená z rakouských fotrů vzdala bez potíží. Hrůza, kterou jsme uviděli, se nedá snad ani popsat. Na zemi tam leželi umučeni naši studenti - mladíci. Silnice byla plná ruských vozidel a tanků. Vojáci vyčerpáni bojem a rychlým přesunem na Prahu, leželi pod auty a spali všude, kde se dalo. Přesto jsme je oslovili, a Rusové, i když byli strašně unaveni, hned zasáhli. Do vrat domku u Jeleního příkopu vjeli tankem a němce našli. Bylo jich deset. Byli opilí, ale přesto se pokusili o zoufalý odpor. Zbytečně. Rusové je ihned vyvedli k zohaveným mrtvolám našich hochů a museli se přiznat, že to byli oni... Na to je Rusové bez zaváhání postříleli. Pak následoval útok na Kadetku. Německé tři kulomety v oknech umlčeli Rusové dělem z tanku. Za půl hodiny bylo po všem s tím, že byly naše Hradčany opravdu naše. Bohužel na tomto místě je dnes pomníček také jednoho padlého ruského vojáka, který přijel jako mnozí osvobodit nás od fašistů. Tímto příběhem z posledního dne války skočila pro nás válka a my se rozběhli do svých domovů, hledat rodiny, zaměstnání a jak jsme říkali budovat naší republiku. Také ale zakládat znovu nové skautské oddíly, které byly gestapem rozpuštěny v roce 1940 dekretem K. H. Franka. Junák byl totiž označen jako organizace nebezpečná říši. Je varující, že bohužel ještě dnes se u nás i v Evropě najdou novodobí náckové, popírající pravdy a metody gestapa a členů SS, existenci koncentračních táborů, vyhlazování Židů, Rusů, Čechů, Romů a dalších národů a skupin lidí. Mezi vyznamenanými skauty Junáckým křížem za vlast 12 Květen , kterých bylo za aktivní účast v boji proti fašizmu 2 549, byl také Ctibor Vořech Borek. Ten předal mimoňským skautům a skautkám vlajku 11. roverského kmene z roku 1935 a poselství zavazující je pokračovat v tradici Vallových roverů do dalšího století. Borek Z VÁLKY Pušku na rameni, granáty v holínce šinu se zvolna ještě se střílí v půl páté ráno a ptáci šílí vracím se z války ve šťastné hodince. Před sedmi lety jsem ve starém lomu přísahal věrnost na tajném sezení prožil jsem boje, úzkosti, vězení a měl jsem štěstí vracím se domů. Do války šel jsem v hodnosti vojína co vojín řadový z války se vracím všechno jsem ztratil a ještě ztrácím s nadějí však, že život zas začíná. Patronem literárního kroužku 11. roverského kmene Junáka byl básník Jaroslav Seifert, který ovlivnil nejenom jejich tvorbu poezie, ale i jejich celý život, vztah k přírodě a uznávání pravdy, lásky, obětavosti a spravedlnosti, což platí i pro mladou dnešní generaci a naše století. Mimoňský Balů Vlakový zájezd do Mělníka Sobota Pořádá Vlastivědný spolek Českolipska. Návštěva neveřejné botanické zahrady České zemědělské akademie, střední a vyšší odborné školy v Mělníku. Následuje volná prohlídka historického středu města. Odjezd z České Lípy v 6.24 hodin rychlíkem přes Všetaty. Plánovaný návrat rychlíkem z Mělníka s odjezdem v hodin, příjezd do Č. Lípy v hodin.

13

14

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 3/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/003/15 Č. j.: KÚ-3371/2015-TIJ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Městys Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Zastupitelstvo městyse schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy

Město Kojetín. Čl. 2 Základní pojmy Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 9.3. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,15 hod

Zápis z řádného zasedání ZO dne 9.3. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,15 hod Zápis z řádného zasedání ZO dne 9.3. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno v 19,15 hod Přítomni: 8 Hosté: Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více