Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2006"

Transkript

1 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise uditor v roce 200 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 2 Význam zkratek aktuality e uditor elektronická příloha časopisu R recenze ČL článek uditor Ro rozhovor diskusní příspěvek informace SK stanovisko K ČR ao dotazy odpovědi P pomůcka SMF stanovisko MF ČR O dokumenty PR právo Předmět Číslo Strana ruh KCE, KCONÁŘ Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 KTV S 8 Nehmotná aktiva 4-50 okénko S/FRS K problematice dohadných aktivních a pasivních položek RCHV, RCHVCE rchivace spisu auditora a nakládání s ním po uplynutí archivační lhůty 8, 0 P UT, UTOŘ nformace ze zasedání rady K ČR -0 2 Časopis UTOR nová úprava Fixní příspěvky auditorů, asistentů a auditorských společností 2 Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 uditorské směrnice standardy po EU forum o auditorské činnosti (odpovědnost, dohled, jednání) Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Problematika cen auditu Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR 0 e-uditor okénko S/FRS K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor uditor a střet zájmů e-uditor Mlčenlivost auditora průlom e-uditor uditorská statistika -0 2, Rozpočet K ČR rok Kontinuální profesní vzdělávání auditorů plnění 2 Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Fixní příspěvky auditorů splatné po Jednání výboru pro auditorské zkoušky 2 2 e-uditor XV. sněm auditorů 2 FRS aktualizace na webu K ČR Mezinárodní konference K ČR 4 Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 uditorské odměny 8 P Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P uditoři a PH P Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Nezávislost auditora definice 4 2 P První auditorská sezóna s S 5 Pohyblivý příspěvek auditorů pro rok

2 Příručka k S na C 5 Novinky v S FC jednání výboru pro malé a střední auditorské praxe 5 Jednání představitelů K ČR s představiteli CC 5 4 nformace k vzdělávání auditorů v roce Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha Bankovní služby pro auditory 5 2 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise 5 2 e- uditor Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) 2 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Změna zákona o auditorech od (zák. č. 0/200 Sb.) 4 Setkání zástupců auditorů ze zemí V4 8 Výrok auditora k opravě chyb minulých období plikační doložka K ČR k diskusi 20 Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor Příručka pro provádění auditu u podnikatelů 2 uditorské zkoušky termíny v roce Návrhy na kandidáty volební komise K ČR 5 Návrh pokynu informační technologie pro účetní odborníky a auditory K mlčenlivosti auditora 8 Novinky z FC a FEE (výzva k jednotnému přístupu k auditu) (omezení auditorské odpovědnosti) Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Příručka pro provádění auditu u podnikatelů (praktická aplikace S) 8 4 Člen rady K ČR členem mezinárodního týmu auditorů verze auditorského systému Faust pro správu celkové auditorské agendy 8 rchivace spisu auditora a nakládání s ním po uplynutí archivační lhůty 8, 0 P Činnost kárné komise K ČR v roce Časopis uditor v roce 200 (zaměření na audit podle odvětví) 2 Úprava příručky S 200 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora) Mimořádní příloha Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4-2 Mimořádní příloha Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Rámcová pojistná smlouva včetně formulářů o pojištění odpovědnosti za škodu auditorů a auditorských společností uzavřená pojišťovnami s K ČR, příloha ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P Poznatky z dohledu na řádné poskytování auditorských služeb ČL uditorky mezi nejvýznamnějšími ženami českého byznysu 0 Nová vize o poslání účetních a auditorů 0 Ocenění auditorských společností 0 4 Profesní vzdělávání auditorů (rok 200 a 200) 0 5 Struktura auditorské obce k Příručka pro provádění auditu u podnikatelů v sídle K ČR (nabídka) 0 Forenzní audity (návrh na jejich povinnost) 0 2 e-uditor UTOMOBLY nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor B BNKY kvizice bank 4 2 e-uditor Bankovní služby pro auditory 5 2 C CENNÉ PPÍRY Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P CENY

3 Problematika cen auditu 0 K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Č ČSOPSY Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 NĚ a) aň z přidané hodnoty Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor uditoři a PH P K aplikaci pokynu -280 uplatňování PH při prodeji automobilu 0 2 e-uditor b) aň z příjmů (fyzických a právnických osob) Novelizace zákona o daních z příjmů práce expertní skupiny MF Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 Transformační nároky k družstvům hledisko daňové (sdělení MF) 2 2 e-uditor Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 FRS versus daně seminář 4 4 Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor Zdaňování derivátů započatých v roce e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové dopady 8 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P Vládní snižování zátěže ZP v zemích realizace (přínosy) 0 2 e-uditor c) Ostatní daně, správa daní a jiné Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor Pravidla zdaněné skupiny podniků výrok 2 Certifikační vzdělávání KP 2 Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 aňový portál MF na internetu 4 aně 200 edice MERTUM výklady 2 R aňová přiznání na internetu 4 Faktoring daňové a účetní souvislosti aňové ráje jejich význam a rozdíly 5 2 e-uditor aňový portál MF na internetu v provozu Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy aňový poradce a jeho povinná mlčenlivost a trestní řízení 8 2 e-uditor Prezident KP ČR (Jiří Nekovář) zvolen víceprezidentem CFE nformace z daňové oblasti em (rozšíření služeb klientům) 0 2 Pokyn -280 změna termínu podání přiznání k dani z nemovitosti 0 2 e-uditor ERVÁTY Zdaňování derivátů započatých v roce e-uditor LOUHOOBÝ NEHMOTNÝ MJETEK S 8 Nehmotná aktiva P okénko S/FRS RŽB Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 RUŽSTV Transformační nároky k družstvům hledisko daňové (sdělení MF) 2 2 e-uditor E

4 ETK Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Jak dál v oblasti etiky Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Etický kodex FC změny 8 EVROPSKÁ SOCCE, EVROPSKÁ SPOLEČNOST Evropská společnost hledisko daňové a účetní 5 8 P EVROPSKÁ FEERCE FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor ktuality z FC a FEE Novinky z FC a FEE (výzva k jednotnému přístupu k auditu) (omezení auditorské odpovědnosti) Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 EVROPSKÁ KOMSE, EVROPSKÁ UNE EU forum o auditorské činnosti (odpovědnost, dohled, jednání) EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Podceňování směrnic EU firmami 2 e-uditor Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P Nový víceprezident FEE (ng. Petr Kříž) 0 K aplikaci směrnice č. 4/200 EU do české legislativy 0 EVROPSKÝ SOUNÍ VŮR Pravidla zdaněné skupiny podniků výrok 2 Přehraniční sdružování podniků rozhodnutí 2 Transakce směřující k daňovému zvýhodnění rozsudek 4 F FKTORNG 4 Faktoring účetní a daňové souvislosti FKTURCE, FKTURY, PŘEFKTURCE Elektronická fakturace evropských společností výsledky průzkumu Problematika evidence tzv. zálohových faktur 8 FNNCOVÁNÍ Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P FNNČNÍ NLÝZ, NÁSTROJE OPERCE, NSTTUCE, ÚŘY, TRHY Finanční trh v ČR veřejná diskuse MF 2 5 Zák. č. 5/200 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB 5 Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor Nominace do výboru pro finančních trh při ČNB 5 Finanční postupy finančních institucí při strategickém plánování (studie) 2 e-uditor FÚZE JNÉ PŘEMĚNY Odštěpení nová forma rozdělení obchodní společnosti 2 e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy Změna právní formy společnosti e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové dopady 8 SMF H HOSPOÁŘSKÉ VÝSLEKY Zkreslování hospodářských výsledků causa Skanská 5 2 NTERNET Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) P

5 aňový portál MF na internetu 4 Kurzy devizového trhu na internetu ČNB aňová přiznání na internetu 4 E-learning vzdělávání v elektronické podobě na internetu aňový portál MF na internetu v provozu Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 NVENTURY, NVENTRZCE nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor Zákon o kolektivním investování č. 8/2004 Sb. příprava novely 4 NVESTCE, NVESTOVÁNÍ FRS a rozhodování o investicích 2 J JKOST Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P K KPTÁL Novela zák. č. 25/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Podnikání na kapitálovém trhu 2 e-uditor Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor KLUBY Klub finančních ředitelů KOMSE VÝBORY (POVÝBORY) ozorčí komise veřejný sektor jednání e-uditor Jednání výboru pro auditorské zkoušky 2 2 e-uditor Jednání výboru pro metodiku aj. 2 e-uditor Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise 4 2 e-uditor Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise ana Trezziová ve vedení výboru OEC Návrhy na kandidáty volební komise K ČR 5 Výbory a komise informují e-uditor e-uditor Činnost kárné komise K ČR v roce Nový kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR pro ověření aplikace Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) -2 Mimořádní příloha KOMORY Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR K ČR vzdělávání cena seminářů Rozpočet K ČR roku Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 Certifikační vzdělávání KP 2 Nový předseda merické obchodní komory v ČR 2 FRS aktualizace na webu K ČR Mezinárodní konference K ČR 4 Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Jednání představitelů K ČR s představiteli CC 5 4 Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha Nová předsedkyně komory certifikovaných účetních 5 irk Kroonen prezidentem Nizozemské obchodní komory 5 plikační doložka K ČR k diskusi 20 Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR

6 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora) -2 Mimořádní příloha Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4 KONFERENCE KONGRES Kongres FC v roce 200 Mezinárodní konference K ČR 4 Kongres E v ublinu 4 22 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze 2. kongres FEE v Paříži problematika SME/SMP (malých a středních podniků a auditorských firem) 8 2 Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 KONKURZ VYROVNÁNÍ nsolvenční zákon vymezení základních pojmů e-uditor KONSOLCE K povinnosti konsolidace ÚZ 5 P Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) KONTROL Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Kontrola MF ČR neziskových organizací 8 5 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) Finanční kontrola ve veřejné správě -2 Mimořádní příloha e-uditor KORUPCE Korupce v ČR - Mimořádní příloha Korupce při veřejných zakázkách 8 2 e-uditor OEC výzva ČR k ráznějšímu postupu proti korupci 0 2 e-uditor KURZY, KURZOVÉ ROZÍLY PŘEPOČTY Kurzy devizového trhu na internetu ČNB L LKVCE, LKVÁTOR Likvidace obchodní společnosti 5 P M MJETEK Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor MEZNÁRONÍ FEERCE ÚČETNÍCH Zasedání výboru FC k etickému kodexu v Praze 5 4 ktuality (novinky) z FC a FEE (výroční zpráva aj.) (Standard ES 8) Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Etický kodex FC změny 8 Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4 Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 MEZNÁRONÍ SPOLEČNOST Upřednostnění arbitráží před soudy mezinárodními společnostmi 2 e-uditor N NÁJMY PRONÁJMY nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor NÁKLY Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P O OBCE Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků poznatky 2 8 Přezkoumání hospodaření obcí v Olomouckém kraji (poznatky) 5 2 e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samostatných celků a dobrovolných svazů obcí metodická pomůcka - Mimořádná příloha Centrální registrační místa od na obecních ŽÚ 4 2 8

7 Přezkoumávání hospodaření obcí problematika veřejné podpory 5 P Struktura auditorské obce k OBCHONÍ SPOLEČNOST, OBCHONÍ SPOLEČNOST Podpisování, schvalování a opravy ÚZ ve s.r.o. 5 8 P Likvidace obchodní společnosti 5 P Účetní hodnota s.r.o. a výplata vypořádacího podílu 2 e-uditor Odštěpení nová forma rozdělení obchodní společnosti 2 e-uditor Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společností v koncernu 0 2 e-uditor OBCHONÍ VĚSTNÍK Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Oznamovací povinnost v OV změny v ObchZ a ZoÚ (článek) 5 2 e-uditor OCENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, PŘECENĚNÍ, PŘECEŇOVÁNÍ Ocenění auditorských společností 0 4 OMĚNY uditorské odměny 8 P OPY Financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (zák. č. 85/200 Sb.) 8 SMF Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P OPRVNÉ POLOŽKY Opravné položky k pohledávkám v zahraniční měně 4 SMF Tvorba OP podle 8c) zák. č. 5/2 Sb. hledisko daňové 4 2 e-uditor ORGNZCE ana Trezziová ve vedení výboru OEC OEC výzva ČR k ráznějšímu postupu proti korupci 0 2 e-uditor P PSV K problematice dohadných aktivních a pasivních položek e-uditor PENÁLE Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 PERSONLSTK nformace o personálních změnách v K ČR, KMPC a VŠE 4 POÍLY, POÍLOVÉ SPOLUVLSTNCTVÍ Účetní hodnota s.r.o. a výplata vypořádacího podílu 2 e-uditor PONKÁNÍ, PONKTEL Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor Triky a švindlování v podnikání 2 2 e-uditor VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Podnikání na kapitálovém trhu 2 e-uditor Průzkum podnikatelského prostředí v ČR 4 2 e-uditor Účetnictví FO podnikatelů z titulu překročení obratu 2 P Příručka pro provádění auditu u podnikatelů 2 ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P ÚZ pro podnikatele za rok e-uditor POVOY Obavy z podvodů v rozvíjejících se ekonomikách 2 e-uditor POHLEÁVKY Zápočet pohledávek hledisko účetní Opravné položky k pohledávkám v zahraniční měně 4 SMF Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé 8 P a jejich vykazování v účetnictví NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele POJSTNÉ POJŠTĚNÍ Rámcová pojistná smlouva včetně formulářů o pojištění odpovědnosti za škodu auditorů a auditorských společností uzavřená pojišťovnami s K ČR, příloha

8 POKLNY Pokyn 28 k registračním pokladnám (výklad k 5 odst. (-8) ZP) 5 2 e-uditor K platnosti zák. č. 25/2005 Sb., o registračních pokladnách ( ) 0 2 POVOLENKY Povolenky na emise skleníkových plynů (zák. č. 5/2004 Sb.) 20 Emisní povolenky podle S/FRS diskuse 2 e-uditor PRÁVO Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor Smluvní obchodní právo, Kontrakty 2 R PROJEKTY Realizace projektů v ČR (průzkum) 2 e-uditor PROPGCE Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P PROVOZOVN Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor PŘÍJMY Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 PŘÍSPĚVKY Fixní příspěvky auditorů splatné po R RY nformace ze zasedání rady K ČR -0 2, Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR nterpretace Národní účetní rady (NÚR) 5 Současné složení NÚR 4 Člen rady K ČR členem mezinárodního týmu auditorů 8 5 NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele SB (rada pro S...) návrhy na srozumitelnost standardů S 0 5 REZERVY Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Zákon o rezervách návrh další novely 2 4 Novela zákona o rezervách od (zák. č. 22/200 Sb.) 4 ROZPOČET Rozpočet K ČR rok Příspěvky firem do rozpočtu ČR (pořadí) 5 Ř ŘÍZENÍ aňový poradce a jeho povinná mlčenlivost a trestní řízení 8 2 e-uditor Odvolací řízení Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele S SEMNÁŘE, SETKÁNÍ Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor FRS versus daně seminář 4 4 Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor SLUŽBY Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Bankovní služby pro auditory 5 2 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Poznatky z dohledu na řádné poskytování auditorských služeb ČL nformace z daňové oblasti em (rozšíření služeb klientům) 0 2 8

9 SMĚRNCE Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/4/ES 8-0 Mimořádná příloha Podceňování směrnic EU firmami 2 e-uditor K aplikaci směrnice č. 4/200 EU do české legislativy 0 SNĚM XV. sněm auditorů ČR (konání ) 2 (program a pozvánka) 2 (usnesení, priority, e-learning, regulace aj.) 0 0 Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 SOFTWRE Přístup FÚ k účetnímu software 5 SOUKROMÝ SEKTOR Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor STNRY Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 uditorské směrnice/standardy po S 8 Nehmotná aktiva okénko S/FRS Sestavení ÚZ podle MÚS Pokyn MF -25 výklad 8 PR MÚS S 20 příručka dodatek MÚS S 550 R Propojené osoby návrh novelizace 2 FRS a rozhodování o investicích 2 FRS 200 sborník 2 FRS aktualizace na webu K ČR VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Emisní povolenky podle S/FRS diskuse 2 e-uditor Revize standardu S 00 udit účetních výkazů skupiny (návrh) 4 FRS versus daně seminář 4 4 S 0 srovnatelné informace stanovisko výboru pro S K ČR 4 0 P S Pozemky, budovy a zařízení okénko S/FRS První auditorská sezóna s S 5 Příručka k S na C 5 Novinky v S FC jednání výboru pro malé a střední auditorské praxe 5 S Sestavování a zveřejňování ÚZ okénko S/FRS Oceňování jednotlivých položek ÚZ podle FRS 5 P Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Mezinárodní účetní standardy a co s nimi (úvodník) MÚS veřejného sektoru PSS rozhodnutí OSN 4 Revidovaný standard S 00R připomínkové řízení plikační doložka k standardu S 00R 0 FRS : plikace metody koupě při podnikové kombinaci - okénko S/FRS Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Příručka pro provádění auditu u podnikatelů (praktická aplikace S) 8 4 Úprava příručky S 200 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) -2 Mimořádní příloha Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Rozpory mezi ČÚS a prováděcími vyhláškami připomínky 0 SB (rada pro S..) návrhy na srozumitelnost standardů S 0 5 Hektický vývoj účetních standardů příčiny a důsledky 0 8 Ro STTSTK uditorská statistika: Praha a Středočeský kraj 20

10 Jihomoravský kraj 2 24 Moravskoslezský kraj 24 Ústecký a Liberecký kraj 4 24 Plzeňský a Karlovarský kraj 5 24 Zlínský kraj a Vysočina 24 Jihočeský kraj 2 Pardubický kraj 8 28 Královehradecký kraj 20 Olomoucký kraj 0 24 T TRESTNÍ OZNÁMENÍ, TRESTNÍ PRÁVO, TRESTNÍ ZÁKON Trestní oznámení na vedení firmy Termonty (špatné hospodaření) 5 2 e-uditor U ÚČETNCTVÍ FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Novela vyhlášky MF k zákonu účetnictví včetně roku e-uditor Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Faktoring účetní a daňové souvislosti Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Problematika oprav účetních záznamů v účetnictví 2 P Účetnictví FO podnikatelů z titulu překročení obratu 2 P Mezinárodní účetní standardy a co s nimi (úvodník) Návrh pokynu nformační technologie pro účetní odborníky a auditory Přístup FÚ k účetnímu software 5 Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé a jejich 8 P vykazování v účetnictví Regulace evropského účetnictví 8 2 R Změny v odboru účetnictví MF oddělení auditu a regulace Nástroje regulace účetních systémů v Evropě e-uditor Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 Nová vize o poslání účetních a auditorů 0 Hektický vývoj účetních standardů příčiny a důsledky 0 8 Ro Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) 0 20 P (financování, účetní a daňové aspekty systému) Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 ÚČETNÍ JENOTKY nformační povinnost účetních jednotek 2 8 P ÚČETNÍ METOK EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 K problematice dohadných aktivních a pasivních položek e-uditor ÚČETNÍ VÝKZY Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 ÚČETNÍ ZÁVĚRK Sestavení ÚZ podle MÚS Pokyn MF -25 výklad 8 PR EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Podpisování, schvalování a opravy ÚZ ve s.r.o. 5 8 P S Sestavování a zveřejňování ÚZ okénko S/FRS Oceňování jednotlivých položek ÚZ podle FRS 5 P K povinnosti konsolidace ÚZ 5 P P

11 ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P ÚZ pro podnikatele za rok e-uditor ÚZ nejčastější chyby a omyly 0 2 e-uditor ÚČTOVÁNÍ, POSTUPY ÚČTOVÁNÍ Zápočet pohledávek hledisko účetní Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P ÚVĚRY PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor V VEŘEJNÝ SEKTOR, VEŘEJNÁ SPRÁV ozorčí komise veřejný sektor jednání e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků poznatky 2 8 Přezkoumání hospodaření obcí v Olomouckém kraji (poznatky) 5 2 e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samostatných celků a dobrovolných svazů obcí metodická pomůcka - Mimořádná příloha Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor MÚS veřejného sektoru PSS rozhodnutí OSN 4 Přezkoumávání hospodaření obcí problematika veřejné podpory 5 P Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Finanční kontrola ve veřejné správě e-uditor Výpočet ukazatelů přezkoumávání hospodaření ÚSC (zák.č. 420/2004 Sb.) 0 P Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 VEŘEJNÉ ZKÁZKY Zadávání veřejných zakázek e-uditor Korupce při veřejných zakázkách 8 2 e-uditor Nový zákon o veřejných zakázkách (č. /200 Sb.) e-uditor VÍNO Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P VKLY Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor VÝJE Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 VÝKZY Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé 8 P a jejich vykazování v účetnictví VÝZKUM VÝVOJ Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 VZĚLÁVÁNÍ Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor Kontinuální profesní vzdělávání auditorů plnění 2 Certifikační vzdělávání KP 2 Vzdělávání novinky KPV rok 2005 záznam o účasti 4 Nový děkan fakulty financí a účetnictví VŠE 5 5 nformace k vzdělávání auditorů v roce Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha E-learning vzdělávání v elektronické podobě na internetu E-learning nová forma vzdělávání 2 uditorské zkoušky termíny v roce Prioritní téma v rámci kontinuálního profesního vzdělávání 4 VŠE životní jubileum profesorky any Kovanicové Vzdělávací akce K ČR. pololetí roku 200 8, -, Příloha 0

12 Vzdělávací akce K ČR. pololetí roku 200 prioritní téma 0 Příloha Profesní vzdělávání auditorů (rok 200 a 200) 0 5 Z ZÁKONY Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Novela vyhlášky MF k zákonu účetnictví včetně roku e-uditor Novela zák. č. 25/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Zák.č. 5/200 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB 5 Povolenky na emise skleníkových plynů (zák. č. 5/2004 Sb.) 20 Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Zákon o kolektivním investování č. 8/2004 Sb. příprava novely 4 Změna zákona o auditorech od (zák. č. 0/200 Sb.) 4 Novela zákona o rezervách od (zák. č. 22/200 Sb.) 4 nsolvenční zákon vymezení základních pojmů e-uditor Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF ObchZ ustanovení o závazkových vztazích v MO a k obsahu smluv e-uditor K platnosti zák. č. 25/2005 Sb., o registračních pokladnách ( ) 0 2 Výpočet ukazatelů přezkoumávání hospodaření ÚSC (zák. č. 420/2004 Sb.) 0 P ZÁLOHY Problematika evidence tzv. zálohových faktur 8 ZÁPOČTY Zápočet pohledávek hledisko účetní ZÁVZKY Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé a jejich vykazování v účetnictví 8 P Splnění závazku PR ObchZ ustanovení o závazkových vztazích v MO a k obsahu smluv e-uditor Nový zákona o veřejných zakázkách (zák. č. /200 Sb.) e-uditor ZPRÁVY Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P Transparentnost výročních zpráv 5 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společností v koncernu 0 2 e-uditor 2

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006 AUDITOR 2/2006 Obsah č. 2/2006 AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Informační povinnost účetních jednotek (Alena Švejdová, Dis.)... 8 DISKUSE Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ NABÍDKA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Vážení přátelé, dostává se vám do rukou katalog odborných ů, které bude naše vzdě lá - vací agentura pořádat do konce letošního roku. Nabídku ů ovlivnil zejména

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

AUDITOR 1/2006. Auditor v novém kabátě. @ e-příloha Auditor 1/2006. Obsah č. 1/2006

AUDITOR 1/2006. Auditor v novém kabátě. @ e-příloha Auditor 1/2006. Obsah č. 1/2006 AUDITOR 1/2006 Obsah č. 1/2006 AKTUALITY... 2 Auditorské směrnice/ standardy po 1. 1. 2006 (Ing. Zdeňka Drápalová)... 3 K problematice cen auditu (Ing. Tomáš Brumovský)... 7 Jaké je složení výborů a redakčních

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Jak ten čas běží. Petr Šobotník

Jak ten čas běží. Petr Šobotník AUDITOR 8/2010 Obsah AKTUALITY...2 Volební sněm auditorů 2010...2 Rámcový dokument pro zprávy účetních znalců o čerpání dotací (Rudolf Heřmanský)...2 Dokumentace auditu u menších účetních jednotek (Tomáš

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, 602 00 Brno, telefon: 541 592 384, fax: 541 592 384 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu:

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah AUDITOR 6/2010 Obsah AKTUALITY Připomínkové řízení k návrhům aplikačních doložek a auditorských standardů...3 Setkání auditorů a asistentů v Českých Budějovicích (Libuše Šnajdrová)...5 Prioritní téma nové

Více

KPV další. Blanka Dvořáková

KPV další. Blanka Dvořáková AUDITOR 4/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Eva Rokosová)... 2 Ze zasedání Výboru pro veřejný sektor KA ČR (Martina Smetanová)... 3 ČÚS pro vybrané účetní jednotky k odpisování dlouhodobého

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

AUDITOR 9/2008. O nudistech, finanční krizi a reálné hodnotě. @ e-příloha Auditor 9/2008. Obsah

AUDITOR 9/2008. O nudistech, finanční krizi a reálné hodnotě. @ e-příloha Auditor 9/2008. Obsah AUDITOR 9/2008 Obsah AKTUALITY... 2 Daňoví poradci zvolili nové orgány... 3 Setkání auditorů a asistentů ve Zlíně (Ing. Libuše Šnajdrová)... 3 NA POMOC AUDITORŮM Rozhovor s náměstkem ministra financí Petrem

Více