Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2006"

Transkript

1 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise uditor v roce 200 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 2 Význam zkratek aktuality e uditor elektronická příloha časopisu R recenze ČL článek uditor Ro rozhovor diskusní příspěvek informace SK stanovisko K ČR ao dotazy odpovědi P pomůcka SMF stanovisko MF ČR O dokumenty PR právo Předmět Číslo Strana ruh KCE, KCONÁŘ Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 KTV S 8 Nehmotná aktiva 4-50 okénko S/FRS K problematice dohadných aktivních a pasivních položek RCHV, RCHVCE rchivace spisu auditora a nakládání s ním po uplynutí archivační lhůty 8, 0 P UT, UTOŘ nformace ze zasedání rady K ČR -0 2 Časopis UTOR nová úprava Fixní příspěvky auditorů, asistentů a auditorských společností 2 Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 uditorské směrnice standardy po EU forum o auditorské činnosti (odpovědnost, dohled, jednání) Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Problematika cen auditu Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR 0 e-uditor okénko S/FRS K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor uditor a střet zájmů e-uditor Mlčenlivost auditora průlom e-uditor uditorská statistika -0 2, Rozpočet K ČR rok Kontinuální profesní vzdělávání auditorů plnění 2 Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Fixní příspěvky auditorů splatné po Jednání výboru pro auditorské zkoušky 2 2 e-uditor XV. sněm auditorů 2 FRS aktualizace na webu K ČR Mezinárodní konference K ČR 4 Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 uditorské odměny 8 P Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P uditoři a PH P Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Nezávislost auditora definice 4 2 P První auditorská sezóna s S 5 Pohyblivý příspěvek auditorů pro rok

2 Příručka k S na C 5 Novinky v S FC jednání výboru pro malé a střední auditorské praxe 5 Jednání představitelů K ČR s představiteli CC 5 4 nformace k vzdělávání auditorů v roce Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha Bankovní služby pro auditory 5 2 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise 5 2 e- uditor Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) 2 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Změna zákona o auditorech od (zák. č. 0/200 Sb.) 4 Setkání zástupců auditorů ze zemí V4 8 Výrok auditora k opravě chyb minulých období plikační doložka K ČR k diskusi 20 Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor Příručka pro provádění auditu u podnikatelů 2 uditorské zkoušky termíny v roce Návrhy na kandidáty volební komise K ČR 5 Návrh pokynu informační technologie pro účetní odborníky a auditory K mlčenlivosti auditora 8 Novinky z FC a FEE (výzva k jednotnému přístupu k auditu) (omezení auditorské odpovědnosti) Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Příručka pro provádění auditu u podnikatelů (praktická aplikace S) 8 4 Člen rady K ČR členem mezinárodního týmu auditorů verze auditorského systému Faust pro správu celkové auditorské agendy 8 rchivace spisu auditora a nakládání s ním po uplynutí archivační lhůty 8, 0 P Činnost kárné komise K ČR v roce Časopis uditor v roce 200 (zaměření na audit podle odvětví) 2 Úprava příručky S 200 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora) Mimořádní příloha Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4-2 Mimořádní příloha Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Rámcová pojistná smlouva včetně formulářů o pojištění odpovědnosti za škodu auditorů a auditorských společností uzavřená pojišťovnami s K ČR, příloha ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P Poznatky z dohledu na řádné poskytování auditorských služeb ČL uditorky mezi nejvýznamnějšími ženami českého byznysu 0 Nová vize o poslání účetních a auditorů 0 Ocenění auditorských společností 0 4 Profesní vzdělávání auditorů (rok 200 a 200) 0 5 Struktura auditorské obce k Příručka pro provádění auditu u podnikatelů v sídle K ČR (nabídka) 0 Forenzní audity (návrh na jejich povinnost) 0 2 e-uditor UTOMOBLY nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor B BNKY kvizice bank 4 2 e-uditor Bankovní služby pro auditory 5 2 C CENNÉ PPÍRY Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P CENY

3 Problematika cen auditu 0 K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Č ČSOPSY Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 NĚ a) aň z přidané hodnoty Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor uditoři a PH P K aplikaci pokynu -280 uplatňování PH při prodeji automobilu 0 2 e-uditor b) aň z příjmů (fyzických a právnických osob) Novelizace zákona o daních z příjmů práce expertní skupiny MF Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 Transformační nároky k družstvům hledisko daňové (sdělení MF) 2 2 e-uditor Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 FRS versus daně seminář 4 4 Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor Zdaňování derivátů započatých v roce e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové dopady 8 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P Vládní snižování zátěže ZP v zemích realizace (přínosy) 0 2 e-uditor c) Ostatní daně, správa daní a jiné Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor Pravidla zdaněné skupiny podniků výrok 2 Certifikační vzdělávání KP 2 Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 aňový portál MF na internetu 4 aně 200 edice MERTUM výklady 2 R aňová přiznání na internetu 4 Faktoring daňové a účetní souvislosti aňové ráje jejich význam a rozdíly 5 2 e-uditor aňový portál MF na internetu v provozu Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy aňový poradce a jeho povinná mlčenlivost a trestní řízení 8 2 e-uditor Prezident KP ČR (Jiří Nekovář) zvolen víceprezidentem CFE nformace z daňové oblasti em (rozšíření služeb klientům) 0 2 Pokyn -280 změna termínu podání přiznání k dani z nemovitosti 0 2 e-uditor ERVÁTY Zdaňování derivátů započatých v roce e-uditor LOUHOOBÝ NEHMOTNÝ MJETEK S 8 Nehmotná aktiva P okénko S/FRS RŽB Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 RUŽSTV Transformační nároky k družstvům hledisko daňové (sdělení MF) 2 2 e-uditor E

4 ETK Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Jak dál v oblasti etiky Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Etický kodex FC změny 8 EVROPSKÁ SOCCE, EVROPSKÁ SPOLEČNOST Evropská společnost hledisko daňové a účetní 5 8 P EVROPSKÁ FEERCE FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor ktuality z FC a FEE Novinky z FC a FEE (výzva k jednotnému přístupu k auditu) (omezení auditorské odpovědnosti) Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 EVROPSKÁ KOMSE, EVROPSKÁ UNE EU forum o auditorské činnosti (odpovědnost, dohled, jednání) EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Podceňování směrnic EU firmami 2 e-uditor Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P Nový víceprezident FEE (ng. Petr Kříž) 0 K aplikaci směrnice č. 4/200 EU do české legislativy 0 EVROPSKÝ SOUNÍ VŮR Pravidla zdaněné skupiny podniků výrok 2 Přehraniční sdružování podniků rozhodnutí 2 Transakce směřující k daňovému zvýhodnění rozsudek 4 F FKTORNG 4 Faktoring účetní a daňové souvislosti FKTURCE, FKTURY, PŘEFKTURCE Elektronická fakturace evropských společností výsledky průzkumu Problematika evidence tzv. zálohových faktur 8 FNNCOVÁNÍ Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P FNNČNÍ NLÝZ, NÁSTROJE OPERCE, NSTTUCE, ÚŘY, TRHY Finanční trh v ČR veřejná diskuse MF 2 5 Zák. č. 5/200 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB 5 Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor Nominace do výboru pro finančních trh při ČNB 5 Finanční postupy finančních institucí při strategickém plánování (studie) 2 e-uditor FÚZE JNÉ PŘEMĚNY Odštěpení nová forma rozdělení obchodní společnosti 2 e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy Změna právní formy společnosti e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové dopady 8 SMF H HOSPOÁŘSKÉ VÝSLEKY Zkreslování hospodářských výsledků causa Skanská 5 2 NTERNET Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) P

5 aňový portál MF na internetu 4 Kurzy devizového trhu na internetu ČNB aňová přiznání na internetu 4 E-learning vzdělávání v elektronické podobě na internetu aňový portál MF na internetu v provozu Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 NVENTURY, NVENTRZCE nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor Zákon o kolektivním investování č. 8/2004 Sb. příprava novely 4 NVESTCE, NVESTOVÁNÍ FRS a rozhodování o investicích 2 J JKOST Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P K KPTÁL Novela zák. č. 25/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Podnikání na kapitálovém trhu 2 e-uditor Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor KLUBY Klub finančních ředitelů KOMSE VÝBORY (POVÝBORY) ozorčí komise veřejný sektor jednání e-uditor Jednání výboru pro auditorské zkoušky 2 2 e-uditor Jednání výboru pro metodiku aj. 2 e-uditor Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise 4 2 e-uditor Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise ana Trezziová ve vedení výboru OEC Návrhy na kandidáty volební komise K ČR 5 Výbory a komise informují e-uditor e-uditor Činnost kárné komise K ČR v roce Nový kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR pro ověření aplikace Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) -2 Mimořádní příloha KOMORY Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR K ČR vzdělávání cena seminářů Rozpočet K ČR roku Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 Certifikační vzdělávání KP 2 Nový předseda merické obchodní komory v ČR 2 FRS aktualizace na webu K ČR Mezinárodní konference K ČR 4 Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Jednání představitelů K ČR s představiteli CC 5 4 Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha Nová předsedkyně komory certifikovaných účetních 5 irk Kroonen prezidentem Nizozemské obchodní komory 5 plikační doložka K ČR k diskusi 20 Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR

6 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora) -2 Mimořádní příloha Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4 KONFERENCE KONGRES Kongres FC v roce 200 Mezinárodní konference K ČR 4 Kongres E v ublinu 4 22 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze 2. kongres FEE v Paříži problematika SME/SMP (malých a středních podniků a auditorských firem) 8 2 Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 KONKURZ VYROVNÁNÍ nsolvenční zákon vymezení základních pojmů e-uditor KONSOLCE K povinnosti konsolidace ÚZ 5 P Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) KONTROL Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Kontrola MF ČR neziskových organizací 8 5 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) Finanční kontrola ve veřejné správě -2 Mimořádní příloha e-uditor KORUPCE Korupce v ČR - Mimořádní příloha Korupce při veřejných zakázkách 8 2 e-uditor OEC výzva ČR k ráznějšímu postupu proti korupci 0 2 e-uditor KURZY, KURZOVÉ ROZÍLY PŘEPOČTY Kurzy devizového trhu na internetu ČNB L LKVCE, LKVÁTOR Likvidace obchodní společnosti 5 P M MJETEK Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor MEZNÁRONÍ FEERCE ÚČETNÍCH Zasedání výboru FC k etickému kodexu v Praze 5 4 ktuality (novinky) z FC a FEE (výroční zpráva aj.) (Standard ES 8) Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Etický kodex FC změny 8 Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4 Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 MEZNÁRONÍ SPOLEČNOST Upřednostnění arbitráží před soudy mezinárodními společnostmi 2 e-uditor N NÁJMY PRONÁJMY nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor NÁKLY Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P O OBCE Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků poznatky 2 8 Přezkoumání hospodaření obcí v Olomouckém kraji (poznatky) 5 2 e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samostatných celků a dobrovolných svazů obcí metodická pomůcka - Mimořádná příloha Centrální registrační místa od na obecních ŽÚ 4 2 8

7 Přezkoumávání hospodaření obcí problematika veřejné podpory 5 P Struktura auditorské obce k OBCHONÍ SPOLEČNOST, OBCHONÍ SPOLEČNOST Podpisování, schvalování a opravy ÚZ ve s.r.o. 5 8 P Likvidace obchodní společnosti 5 P Účetní hodnota s.r.o. a výplata vypořádacího podílu 2 e-uditor Odštěpení nová forma rozdělení obchodní společnosti 2 e-uditor Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společností v koncernu 0 2 e-uditor OBCHONÍ VĚSTNÍK Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Oznamovací povinnost v OV změny v ObchZ a ZoÚ (článek) 5 2 e-uditor OCENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, PŘECENĚNÍ, PŘECEŇOVÁNÍ Ocenění auditorských společností 0 4 OMĚNY uditorské odměny 8 P OPY Financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (zák. č. 85/200 Sb.) 8 SMF Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P OPRVNÉ POLOŽKY Opravné položky k pohledávkám v zahraniční měně 4 SMF Tvorba OP podle 8c) zák. č. 5/2 Sb. hledisko daňové 4 2 e-uditor ORGNZCE ana Trezziová ve vedení výboru OEC OEC výzva ČR k ráznějšímu postupu proti korupci 0 2 e-uditor P PSV K problematice dohadných aktivních a pasivních položek e-uditor PENÁLE Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 PERSONLSTK nformace o personálních změnách v K ČR, KMPC a VŠE 4 POÍLY, POÍLOVÉ SPOLUVLSTNCTVÍ Účetní hodnota s.r.o. a výplata vypořádacího podílu 2 e-uditor PONKÁNÍ, PONKTEL Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor Triky a švindlování v podnikání 2 2 e-uditor VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Podnikání na kapitálovém trhu 2 e-uditor Průzkum podnikatelského prostředí v ČR 4 2 e-uditor Účetnictví FO podnikatelů z titulu překročení obratu 2 P Příručka pro provádění auditu u podnikatelů 2 ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P ÚZ pro podnikatele za rok e-uditor POVOY Obavy z podvodů v rozvíjejících se ekonomikách 2 e-uditor POHLEÁVKY Zápočet pohledávek hledisko účetní Opravné položky k pohledávkám v zahraniční měně 4 SMF Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé 8 P a jejich vykazování v účetnictví NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele POJSTNÉ POJŠTĚNÍ Rámcová pojistná smlouva včetně formulářů o pojištění odpovědnosti za škodu auditorů a auditorských společností uzavřená pojišťovnami s K ČR, příloha

8 POKLNY Pokyn 28 k registračním pokladnám (výklad k 5 odst. (-8) ZP) 5 2 e-uditor K platnosti zák. č. 25/2005 Sb., o registračních pokladnách ( ) 0 2 POVOLENKY Povolenky na emise skleníkových plynů (zák. č. 5/2004 Sb.) 20 Emisní povolenky podle S/FRS diskuse 2 e-uditor PRÁVO Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor Smluvní obchodní právo, Kontrakty 2 R PROJEKTY Realizace projektů v ČR (průzkum) 2 e-uditor PROPGCE Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P PROVOZOVN Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor PŘÍJMY Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 PŘÍSPĚVKY Fixní příspěvky auditorů splatné po R RY nformace ze zasedání rady K ČR -0 2, Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR nterpretace Národní účetní rady (NÚR) 5 Současné složení NÚR 4 Člen rady K ČR členem mezinárodního týmu auditorů 8 5 NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele SB (rada pro S...) návrhy na srozumitelnost standardů S 0 5 REZERVY Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Zákon o rezervách návrh další novely 2 4 Novela zákona o rezervách od (zák. č. 22/200 Sb.) 4 ROZPOČET Rozpočet K ČR rok Příspěvky firem do rozpočtu ČR (pořadí) 5 Ř ŘÍZENÍ aňový poradce a jeho povinná mlčenlivost a trestní řízení 8 2 e-uditor Odvolací řízení Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele S SEMNÁŘE, SETKÁNÍ Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor FRS versus daně seminář 4 4 Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor SLUŽBY Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Bankovní služby pro auditory 5 2 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Poznatky z dohledu na řádné poskytování auditorských služeb ČL nformace z daňové oblasti em (rozšíření služeb klientům) 0 2 8

9 SMĚRNCE Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/4/ES 8-0 Mimořádná příloha Podceňování směrnic EU firmami 2 e-uditor K aplikaci směrnice č. 4/200 EU do české legislativy 0 SNĚM XV. sněm auditorů ČR (konání ) 2 (program a pozvánka) 2 (usnesení, priority, e-learning, regulace aj.) 0 0 Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 SOFTWRE Přístup FÚ k účetnímu software 5 SOUKROMÝ SEKTOR Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor STNRY Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 uditorské směrnice/standardy po S 8 Nehmotná aktiva okénko S/FRS Sestavení ÚZ podle MÚS Pokyn MF -25 výklad 8 PR MÚS S 20 příručka dodatek MÚS S 550 R Propojené osoby návrh novelizace 2 FRS a rozhodování o investicích 2 FRS 200 sborník 2 FRS aktualizace na webu K ČR VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Emisní povolenky podle S/FRS diskuse 2 e-uditor Revize standardu S 00 udit účetních výkazů skupiny (návrh) 4 FRS versus daně seminář 4 4 S 0 srovnatelné informace stanovisko výboru pro S K ČR 4 0 P S Pozemky, budovy a zařízení okénko S/FRS První auditorská sezóna s S 5 Příručka k S na C 5 Novinky v S FC jednání výboru pro malé a střední auditorské praxe 5 S Sestavování a zveřejňování ÚZ okénko S/FRS Oceňování jednotlivých položek ÚZ podle FRS 5 P Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Mezinárodní účetní standardy a co s nimi (úvodník) MÚS veřejného sektoru PSS rozhodnutí OSN 4 Revidovaný standard S 00R připomínkové řízení plikační doložka k standardu S 00R 0 FRS : plikace metody koupě při podnikové kombinaci - okénko S/FRS Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Příručka pro provádění auditu u podnikatelů (praktická aplikace S) 8 4 Úprava příručky S 200 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) -2 Mimořádní příloha Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Rozpory mezi ČÚS a prováděcími vyhláškami připomínky 0 SB (rada pro S..) návrhy na srozumitelnost standardů S 0 5 Hektický vývoj účetních standardů příčiny a důsledky 0 8 Ro STTSTK uditorská statistika: Praha a Středočeský kraj 20

10 Jihomoravský kraj 2 24 Moravskoslezský kraj 24 Ústecký a Liberecký kraj 4 24 Plzeňský a Karlovarský kraj 5 24 Zlínský kraj a Vysočina 24 Jihočeský kraj 2 Pardubický kraj 8 28 Královehradecký kraj 20 Olomoucký kraj 0 24 T TRESTNÍ OZNÁMENÍ, TRESTNÍ PRÁVO, TRESTNÍ ZÁKON Trestní oznámení na vedení firmy Termonty (špatné hospodaření) 5 2 e-uditor U ÚČETNCTVÍ FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Novela vyhlášky MF k zákonu účetnictví včetně roku e-uditor Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Faktoring účetní a daňové souvislosti Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Problematika oprav účetních záznamů v účetnictví 2 P Účetnictví FO podnikatelů z titulu překročení obratu 2 P Mezinárodní účetní standardy a co s nimi (úvodník) Návrh pokynu nformační technologie pro účetní odborníky a auditory Přístup FÚ k účetnímu software 5 Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé a jejich 8 P vykazování v účetnictví Regulace evropského účetnictví 8 2 R Změny v odboru účetnictví MF oddělení auditu a regulace Nástroje regulace účetních systémů v Evropě e-uditor Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 Nová vize o poslání účetních a auditorů 0 Hektický vývoj účetních standardů příčiny a důsledky 0 8 Ro Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) 0 20 P (financování, účetní a daňové aspekty systému) Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 ÚČETNÍ JENOTKY nformační povinnost účetních jednotek 2 8 P ÚČETNÍ METOK EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 K problematice dohadných aktivních a pasivních položek e-uditor ÚČETNÍ VÝKZY Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 ÚČETNÍ ZÁVĚRK Sestavení ÚZ podle MÚS Pokyn MF -25 výklad 8 PR EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Podpisování, schvalování a opravy ÚZ ve s.r.o. 5 8 P S Sestavování a zveřejňování ÚZ okénko S/FRS Oceňování jednotlivých položek ÚZ podle FRS 5 P K povinnosti konsolidace ÚZ 5 P P

11 ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P ÚZ pro podnikatele za rok e-uditor ÚZ nejčastější chyby a omyly 0 2 e-uditor ÚČTOVÁNÍ, POSTUPY ÚČTOVÁNÍ Zápočet pohledávek hledisko účetní Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P ÚVĚRY PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor V VEŘEJNÝ SEKTOR, VEŘEJNÁ SPRÁV ozorčí komise veřejný sektor jednání e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků poznatky 2 8 Přezkoumání hospodaření obcí v Olomouckém kraji (poznatky) 5 2 e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samostatných celků a dobrovolných svazů obcí metodická pomůcka - Mimořádná příloha Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor MÚS veřejného sektoru PSS rozhodnutí OSN 4 Přezkoumávání hospodaření obcí problematika veřejné podpory 5 P Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Finanční kontrola ve veřejné správě e-uditor Výpočet ukazatelů přezkoumávání hospodaření ÚSC (zák.č. 420/2004 Sb.) 0 P Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 VEŘEJNÉ ZKÁZKY Zadávání veřejných zakázek e-uditor Korupce při veřejných zakázkách 8 2 e-uditor Nový zákon o veřejných zakázkách (č. /200 Sb.) e-uditor VÍNO Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P VKLY Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor VÝJE Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 VÝKZY Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé 8 P a jejich vykazování v účetnictví VÝZKUM VÝVOJ Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 VZĚLÁVÁNÍ Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor Kontinuální profesní vzdělávání auditorů plnění 2 Certifikační vzdělávání KP 2 Vzdělávání novinky KPV rok 2005 záznam o účasti 4 Nový děkan fakulty financí a účetnictví VŠE 5 5 nformace k vzdělávání auditorů v roce Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha E-learning vzdělávání v elektronické podobě na internetu E-learning nová forma vzdělávání 2 uditorské zkoušky termíny v roce Prioritní téma v rámci kontinuálního profesního vzdělávání 4 VŠE životní jubileum profesorky any Kovanicové Vzdělávací akce K ČR. pololetí roku 200 8, -, Příloha 0

12 Vzdělávací akce K ČR. pololetí roku 200 prioritní téma 0 Příloha Profesní vzdělávání auditorů (rok 200 a 200) 0 5 Z ZÁKONY Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Novela vyhlášky MF k zákonu účetnictví včetně roku e-uditor Novela zák. č. 25/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Zák.č. 5/200 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB 5 Povolenky na emise skleníkových plynů (zák. č. 5/2004 Sb.) 20 Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Zákon o kolektivním investování č. 8/2004 Sb. příprava novely 4 Změna zákona o auditorech od (zák. č. 0/200 Sb.) 4 Novela zákona o rezervách od (zák. č. 22/200 Sb.) 4 nsolvenční zákon vymezení základních pojmů e-uditor Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF ObchZ ustanovení o závazkových vztazích v MO a k obsahu smluv e-uditor K platnosti zák. č. 25/2005 Sb., o registračních pokladnách ( ) 0 2 Výpočet ukazatelů přezkoumávání hospodaření ÚSC (zák. č. 420/2004 Sb.) 0 P ZÁLOHY Problematika evidence tzv. zálohových faktur 8 ZÁPOČTY Zápočet pohledávek hledisko účetní ZÁVZKY Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé a jejich vykazování v účetnictví 8 P Splnění závazku PR ObchZ ustanovení o závazkových vztazích v MO a k obsahu smluv e-uditor Nový zákona o veřejných zakázkách (zák. č. /200 Sb.) e-uditor ZPRÁVY Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P Transparentnost výročních zpráv 5 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společností v koncernu 0 2 e-uditor 2

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality e Auditor elektronická příloha časopisu R recenze ČL

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007 Význam zkratek Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 ČL článek P pomůcka S-KA stanovisko (rady, výboru) KA ČR I informace,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality P pomůcka SKA stanovisko KA ČR ČL článek PR právo SMF

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Audit účetní závěrky Autor Ing. Jana Šustrová Datum

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora 2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora OBSAH Audit účetní závěrky ZP Přístup k auditu Rizikové oblasti 1 Audit účetní závěrky ZP Cíl

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více