Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2006"

Transkript

1 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise uditor v roce 200 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 2 Význam zkratek aktuality e uditor elektronická příloha časopisu R recenze ČL článek uditor Ro rozhovor diskusní příspěvek informace SK stanovisko K ČR ao dotazy odpovědi P pomůcka SMF stanovisko MF ČR O dokumenty PR právo Předmět Číslo Strana ruh KCE, KCONÁŘ Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 KTV S 8 Nehmotná aktiva 4-50 okénko S/FRS K problematice dohadných aktivních a pasivních položek RCHV, RCHVCE rchivace spisu auditora a nakládání s ním po uplynutí archivační lhůty 8, 0 P UT, UTOŘ nformace ze zasedání rady K ČR -0 2 Časopis UTOR nová úprava Fixní příspěvky auditorů, asistentů a auditorských společností 2 Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 uditorské směrnice standardy po EU forum o auditorské činnosti (odpovědnost, dohled, jednání) Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Problematika cen auditu Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR 0 e-uditor okénko S/FRS K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor uditor a střet zájmů e-uditor Mlčenlivost auditora průlom e-uditor uditorská statistika -0 2, Rozpočet K ČR rok Kontinuální profesní vzdělávání auditorů plnění 2 Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Fixní příspěvky auditorů splatné po Jednání výboru pro auditorské zkoušky 2 2 e-uditor XV. sněm auditorů 2 FRS aktualizace na webu K ČR Mezinárodní konference K ČR 4 Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 uditorské odměny 8 P Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P uditoři a PH P Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Nezávislost auditora definice 4 2 P První auditorská sezóna s S 5 Pohyblivý příspěvek auditorů pro rok

2 Příručka k S na C 5 Novinky v S FC jednání výboru pro malé a střední auditorské praxe 5 Jednání představitelů K ČR s představiteli CC 5 4 nformace k vzdělávání auditorů v roce Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha Bankovní služby pro auditory 5 2 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise 5 2 e- uditor Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) 2 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Změna zákona o auditorech od (zák. č. 0/200 Sb.) 4 Setkání zástupců auditorů ze zemí V4 8 Výrok auditora k opravě chyb minulých období plikační doložka K ČR k diskusi 20 Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor Příručka pro provádění auditu u podnikatelů 2 uditorské zkoušky termíny v roce Návrhy na kandidáty volební komise K ČR 5 Návrh pokynu informační technologie pro účetní odborníky a auditory K mlčenlivosti auditora 8 Novinky z FC a FEE (výzva k jednotnému přístupu k auditu) (omezení auditorské odpovědnosti) Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Příručka pro provádění auditu u podnikatelů (praktická aplikace S) 8 4 Člen rady K ČR členem mezinárodního týmu auditorů verze auditorského systému Faust pro správu celkové auditorské agendy 8 rchivace spisu auditora a nakládání s ním po uplynutí archivační lhůty 8, 0 P Činnost kárné komise K ČR v roce Časopis uditor v roce 200 (zaměření na audit podle odvětví) 2 Úprava příručky S 200 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora) Mimořádní příloha Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4-2 Mimořádní příloha Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Rámcová pojistná smlouva včetně formulářů o pojištění odpovědnosti za škodu auditorů a auditorských společností uzavřená pojišťovnami s K ČR, příloha ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P Poznatky z dohledu na řádné poskytování auditorských služeb ČL uditorky mezi nejvýznamnějšími ženami českého byznysu 0 Nová vize o poslání účetních a auditorů 0 Ocenění auditorských společností 0 4 Profesní vzdělávání auditorů (rok 200 a 200) 0 5 Struktura auditorské obce k Příručka pro provádění auditu u podnikatelů v sídle K ČR (nabídka) 0 Forenzní audity (návrh na jejich povinnost) 0 2 e-uditor UTOMOBLY nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor B BNKY kvizice bank 4 2 e-uditor Bankovní služby pro auditory 5 2 C CENNÉ PPÍRY Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P CENY

3 Problematika cen auditu 0 K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Č ČSOPSY Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 NĚ a) aň z přidané hodnoty Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor uditoři a PH P K aplikaci pokynu -280 uplatňování PH při prodeji automobilu 0 2 e-uditor b) aň z příjmů (fyzických a právnických osob) Novelizace zákona o daních z příjmů práce expertní skupiny MF Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 Transformační nároky k družstvům hledisko daňové (sdělení MF) 2 2 e-uditor Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 FRS versus daně seminář 4 4 Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor Zdaňování derivátů započatých v roce e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové dopady 8 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P Vládní snižování zátěže ZP v zemích realizace (přínosy) 0 2 e-uditor c) Ostatní daně, správa daní a jiné Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor Pravidla zdaněné skupiny podniků výrok 2 Certifikační vzdělávání KP 2 Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 aňový portál MF na internetu 4 aně 200 edice MERTUM výklady 2 R aňová přiznání na internetu 4 Faktoring daňové a účetní souvislosti aňové ráje jejich význam a rozdíly 5 2 e-uditor aňový portál MF na internetu v provozu Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy aňový poradce a jeho povinná mlčenlivost a trestní řízení 8 2 e-uditor Prezident KP ČR (Jiří Nekovář) zvolen víceprezidentem CFE nformace z daňové oblasti em (rozšíření služeb klientům) 0 2 Pokyn -280 změna termínu podání přiznání k dani z nemovitosti 0 2 e-uditor ERVÁTY Zdaňování derivátů započatých v roce e-uditor LOUHOOBÝ NEHMOTNÝ MJETEK S 8 Nehmotná aktiva P okénko S/FRS RŽB Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 RUŽSTV Transformační nároky k družstvům hledisko daňové (sdělení MF) 2 2 e-uditor E

4 ETK Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Jak dál v oblasti etiky Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Etický kodex FC změny 8 EVROPSKÁ SOCCE, EVROPSKÁ SPOLEČNOST Evropská společnost hledisko daňové a účetní 5 8 P EVROPSKÁ FEERCE FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor ktuality z FC a FEE Novinky z FC a FEE (výzva k jednotnému přístupu k auditu) (omezení auditorské odpovědnosti) Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 EVROPSKÁ KOMSE, EVROPSKÁ UNE EU forum o auditorské činnosti (odpovědnost, dohled, jednání) EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Podceňování směrnic EU firmami 2 e-uditor Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P Nový víceprezident FEE (ng. Petr Kříž) 0 K aplikaci směrnice č. 4/200 EU do české legislativy 0 EVROPSKÝ SOUNÍ VŮR Pravidla zdaněné skupiny podniků výrok 2 Přehraniční sdružování podniků rozhodnutí 2 Transakce směřující k daňovému zvýhodnění rozsudek 4 F FKTORNG 4 Faktoring účetní a daňové souvislosti FKTURCE, FKTURY, PŘEFKTURCE Elektronická fakturace evropských společností výsledky průzkumu Problematika evidence tzv. zálohových faktur 8 FNNCOVÁNÍ Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P FNNČNÍ NLÝZ, NÁSTROJE OPERCE, NSTTUCE, ÚŘY, TRHY Finanční trh v ČR veřejná diskuse MF 2 5 Zák. č. 5/200 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB 5 Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor Nominace do výboru pro finančních trh při ČNB 5 Finanční postupy finančních institucí při strategickém plánování (studie) 2 e-uditor FÚZE JNÉ PŘEMĚNY Odštěpení nová forma rozdělení obchodní společnosti 2 e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy Změna právní formy společnosti e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové dopady 8 SMF H HOSPOÁŘSKÉ VÝSLEKY Zkreslování hospodářských výsledků causa Skanská 5 2 NTERNET Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) P

5 aňový portál MF na internetu 4 Kurzy devizového trhu na internetu ČNB aňová přiznání na internetu 4 E-learning vzdělávání v elektronické podobě na internetu aňový portál MF na internetu v provozu Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 NVENTURY, NVENTRZCE nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor Zákon o kolektivním investování č. 8/2004 Sb. příprava novely 4 NVESTCE, NVESTOVÁNÍ FRS a rozhodování o investicích 2 J JKOST Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P K KPTÁL Novela zák. č. 25/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Podnikání na kapitálovém trhu 2 e-uditor Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor KLUBY Klub finančních ředitelů KOMSE VÝBORY (POVÝBORY) ozorčí komise veřejný sektor jednání e-uditor Jednání výboru pro auditorské zkoušky 2 2 e-uditor Jednání výboru pro metodiku aj. 2 e-uditor Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise 4 2 e-uditor Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise ana Trezziová ve vedení výboru OEC Návrhy na kandidáty volební komise K ČR 5 Výbory a komise informují e-uditor e-uditor Činnost kárné komise K ČR v roce Nový kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR pro ověření aplikace Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) -2 Mimořádní příloha KOMORY Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR K ČR vzdělávání cena seminářů Rozpočet K ČR roku Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 Certifikační vzdělávání KP 2 Nový předseda merické obchodní komory v ČR 2 FRS aktualizace na webu K ČR Mezinárodní konference K ČR 4 Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Jednání představitelů K ČR s představiteli CC 5 4 Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha Nová předsedkyně komory certifikovaných účetních 5 irk Kroonen prezidentem Nizozemské obchodní komory 5 plikační doložka K ČR k diskusi 20 Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR

6 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora) -2 Mimořádní příloha Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4 KONFERENCE KONGRES Kongres FC v roce 200 Mezinárodní konference K ČR 4 Kongres E v ublinu 4 22 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze 2. kongres FEE v Paříži problematika SME/SMP (malých a středních podniků a auditorských firem) 8 2 Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 KONKURZ VYROVNÁNÍ nsolvenční zákon vymezení základních pojmů e-uditor KONSOLCE K povinnosti konsolidace ÚZ 5 P Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) KONTROL Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Kontrola MF ČR neziskových organizací 8 5 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) Finanční kontrola ve veřejné správě -2 Mimořádní příloha e-uditor KORUPCE Korupce v ČR - Mimořádní příloha Korupce při veřejných zakázkách 8 2 e-uditor OEC výzva ČR k ráznějšímu postupu proti korupci 0 2 e-uditor KURZY, KURZOVÉ ROZÍLY PŘEPOČTY Kurzy devizového trhu na internetu ČNB L LKVCE, LKVÁTOR Likvidace obchodní společnosti 5 P M MJETEK Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor MEZNÁRONÍ FEERCE ÚČETNÍCH Zasedání výboru FC k etickému kodexu v Praze 5 4 ktuality (novinky) z FC a FEE (výroční zpráva aj.) (Standard ES 8) Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Etický kodex FC změny 8 Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4 Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 MEZNÁRONÍ SPOLEČNOST Upřednostnění arbitráží před soudy mezinárodními společnostmi 2 e-uditor N NÁJMY PRONÁJMY nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor NÁKLY Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P O OBCE Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků poznatky 2 8 Přezkoumání hospodaření obcí v Olomouckém kraji (poznatky) 5 2 e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samostatných celků a dobrovolných svazů obcí metodická pomůcka - Mimořádná příloha Centrální registrační místa od na obecních ŽÚ 4 2 8

7 Přezkoumávání hospodaření obcí problematika veřejné podpory 5 P Struktura auditorské obce k OBCHONÍ SPOLEČNOST, OBCHONÍ SPOLEČNOST Podpisování, schvalování a opravy ÚZ ve s.r.o. 5 8 P Likvidace obchodní společnosti 5 P Účetní hodnota s.r.o. a výplata vypořádacího podílu 2 e-uditor Odštěpení nová forma rozdělení obchodní společnosti 2 e-uditor Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společností v koncernu 0 2 e-uditor OBCHONÍ VĚSTNÍK Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Oznamovací povinnost v OV změny v ObchZ a ZoÚ (článek) 5 2 e-uditor OCENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, PŘECENĚNÍ, PŘECEŇOVÁNÍ Ocenění auditorských společností 0 4 OMĚNY uditorské odměny 8 P OPY Financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (zák. č. 85/200 Sb.) 8 SMF Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P OPRVNÉ POLOŽKY Opravné položky k pohledávkám v zahraniční měně 4 SMF Tvorba OP podle 8c) zák. č. 5/2 Sb. hledisko daňové 4 2 e-uditor ORGNZCE ana Trezziová ve vedení výboru OEC OEC výzva ČR k ráznějšímu postupu proti korupci 0 2 e-uditor P PSV K problematice dohadných aktivních a pasivních položek e-uditor PENÁLE Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 PERSONLSTK nformace o personálních změnách v K ČR, KMPC a VŠE 4 POÍLY, POÍLOVÉ SPOLUVLSTNCTVÍ Účetní hodnota s.r.o. a výplata vypořádacího podílu 2 e-uditor PONKÁNÍ, PONKTEL Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor Triky a švindlování v podnikání 2 2 e-uditor VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Podnikání na kapitálovém trhu 2 e-uditor Průzkum podnikatelského prostředí v ČR 4 2 e-uditor Účetnictví FO podnikatelů z titulu překročení obratu 2 P Příručka pro provádění auditu u podnikatelů 2 ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P ÚZ pro podnikatele za rok e-uditor POVOY Obavy z podvodů v rozvíjejících se ekonomikách 2 e-uditor POHLEÁVKY Zápočet pohledávek hledisko účetní Opravné položky k pohledávkám v zahraniční měně 4 SMF Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé 8 P a jejich vykazování v účetnictví NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele POJSTNÉ POJŠTĚNÍ Rámcová pojistná smlouva včetně formulářů o pojištění odpovědnosti za škodu auditorů a auditorských společností uzavřená pojišťovnami s K ČR, příloha

8 POKLNY Pokyn 28 k registračním pokladnám (výklad k 5 odst. (-8) ZP) 5 2 e-uditor K platnosti zák. č. 25/2005 Sb., o registračních pokladnách ( ) 0 2 POVOLENKY Povolenky na emise skleníkových plynů (zák. č. 5/2004 Sb.) 20 Emisní povolenky podle S/FRS diskuse 2 e-uditor PRÁVO Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor Smluvní obchodní právo, Kontrakty 2 R PROJEKTY Realizace projektů v ČR (průzkum) 2 e-uditor PROPGCE Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P PROVOZOVN Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor PŘÍJMY Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 PŘÍSPĚVKY Fixní příspěvky auditorů splatné po R RY nformace ze zasedání rady K ČR -0 2, Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR nterpretace Národní účetní rady (NÚR) 5 Současné složení NÚR 4 Člen rady K ČR členem mezinárodního týmu auditorů 8 5 NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele SB (rada pro S...) návrhy na srozumitelnost standardů S 0 5 REZERVY Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Zákon o rezervách návrh další novely 2 4 Novela zákona o rezervách od (zák. č. 22/200 Sb.) 4 ROZPOČET Rozpočet K ČR rok Příspěvky firem do rozpočtu ČR (pořadí) 5 Ř ŘÍZENÍ aňový poradce a jeho povinná mlčenlivost a trestní řízení 8 2 e-uditor Odvolací řízení Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele S SEMNÁŘE, SETKÁNÍ Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor FRS versus daně seminář 4 4 Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor SLUŽBY Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Bankovní služby pro auditory 5 2 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Poznatky z dohledu na řádné poskytování auditorských služeb ČL nformace z daňové oblasti em (rozšíření služeb klientům) 0 2 8

9 SMĚRNCE Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/4/ES 8-0 Mimořádná příloha Podceňování směrnic EU firmami 2 e-uditor K aplikaci směrnice č. 4/200 EU do české legislativy 0 SNĚM XV. sněm auditorů ČR (konání ) 2 (program a pozvánka) 2 (usnesení, priority, e-learning, regulace aj.) 0 0 Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 SOFTWRE Přístup FÚ k účetnímu software 5 SOUKROMÝ SEKTOR Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor STNRY Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 uditorské směrnice/standardy po S 8 Nehmotná aktiva okénko S/FRS Sestavení ÚZ podle MÚS Pokyn MF -25 výklad 8 PR MÚS S 20 příručka dodatek MÚS S 550 R Propojené osoby návrh novelizace 2 FRS a rozhodování o investicích 2 FRS 200 sborník 2 FRS aktualizace na webu K ČR VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Emisní povolenky podle S/FRS diskuse 2 e-uditor Revize standardu S 00 udit účetních výkazů skupiny (návrh) 4 FRS versus daně seminář 4 4 S 0 srovnatelné informace stanovisko výboru pro S K ČR 4 0 P S Pozemky, budovy a zařízení okénko S/FRS První auditorská sezóna s S 5 Příručka k S na C 5 Novinky v S FC jednání výboru pro malé a střední auditorské praxe 5 S Sestavování a zveřejňování ÚZ okénko S/FRS Oceňování jednotlivých položek ÚZ podle FRS 5 P Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Mezinárodní účetní standardy a co s nimi (úvodník) MÚS veřejného sektoru PSS rozhodnutí OSN 4 Revidovaný standard S 00R připomínkové řízení plikační doložka k standardu S 00R 0 FRS : plikace metody koupě při podnikové kombinaci - okénko S/FRS Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Příručka pro provádění auditu u podnikatelů (praktická aplikace S) 8 4 Úprava příručky S 200 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) -2 Mimořádní příloha Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Rozpory mezi ČÚS a prováděcími vyhláškami připomínky 0 SB (rada pro S..) návrhy na srozumitelnost standardů S 0 5 Hektický vývoj účetních standardů příčiny a důsledky 0 8 Ro STTSTK uditorská statistika: Praha a Středočeský kraj 20

10 Jihomoravský kraj 2 24 Moravskoslezský kraj 24 Ústecký a Liberecký kraj 4 24 Plzeňský a Karlovarský kraj 5 24 Zlínský kraj a Vysočina 24 Jihočeský kraj 2 Pardubický kraj 8 28 Královehradecký kraj 20 Olomoucký kraj 0 24 T TRESTNÍ OZNÁMENÍ, TRESTNÍ PRÁVO, TRESTNÍ ZÁKON Trestní oznámení na vedení firmy Termonty (špatné hospodaření) 5 2 e-uditor U ÚČETNCTVÍ FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Novela vyhlášky MF k zákonu účetnictví včetně roku e-uditor Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Faktoring účetní a daňové souvislosti Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Problematika oprav účetních záznamů v účetnictví 2 P Účetnictví FO podnikatelů z titulu překročení obratu 2 P Mezinárodní účetní standardy a co s nimi (úvodník) Návrh pokynu nformační technologie pro účetní odborníky a auditory Přístup FÚ k účetnímu software 5 Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé a jejich 8 P vykazování v účetnictví Regulace evropského účetnictví 8 2 R Změny v odboru účetnictví MF oddělení auditu a regulace Nástroje regulace účetních systémů v Evropě e-uditor Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 Nová vize o poslání účetních a auditorů 0 Hektický vývoj účetních standardů příčiny a důsledky 0 8 Ro Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) 0 20 P (financování, účetní a daňové aspekty systému) Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 ÚČETNÍ JENOTKY nformační povinnost účetních jednotek 2 8 P ÚČETNÍ METOK EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 K problematice dohadných aktivních a pasivních položek e-uditor ÚČETNÍ VÝKZY Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 ÚČETNÍ ZÁVĚRK Sestavení ÚZ podle MÚS Pokyn MF -25 výklad 8 PR EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Podpisování, schvalování a opravy ÚZ ve s.r.o. 5 8 P S Sestavování a zveřejňování ÚZ okénko S/FRS Oceňování jednotlivých položek ÚZ podle FRS 5 P K povinnosti konsolidace ÚZ 5 P P

11 ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P ÚZ pro podnikatele za rok e-uditor ÚZ nejčastější chyby a omyly 0 2 e-uditor ÚČTOVÁNÍ, POSTUPY ÚČTOVÁNÍ Zápočet pohledávek hledisko účetní Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P ÚVĚRY PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor V VEŘEJNÝ SEKTOR, VEŘEJNÁ SPRÁV ozorčí komise veřejný sektor jednání e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků poznatky 2 8 Přezkoumání hospodaření obcí v Olomouckém kraji (poznatky) 5 2 e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samostatných celků a dobrovolných svazů obcí metodická pomůcka - Mimořádná příloha Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor MÚS veřejného sektoru PSS rozhodnutí OSN 4 Přezkoumávání hospodaření obcí problematika veřejné podpory 5 P Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Finanční kontrola ve veřejné správě e-uditor Výpočet ukazatelů přezkoumávání hospodaření ÚSC (zák.č. 420/2004 Sb.) 0 P Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 VEŘEJNÉ ZKÁZKY Zadávání veřejných zakázek e-uditor Korupce při veřejných zakázkách 8 2 e-uditor Nový zákon o veřejných zakázkách (č. /200 Sb.) e-uditor VÍNO Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P VKLY Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor VÝJE Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 VÝKZY Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé 8 P a jejich vykazování v účetnictví VÝZKUM VÝVOJ Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 VZĚLÁVÁNÍ Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor Kontinuální profesní vzdělávání auditorů plnění 2 Certifikační vzdělávání KP 2 Vzdělávání novinky KPV rok 2005 záznam o účasti 4 Nový děkan fakulty financí a účetnictví VŠE 5 5 nformace k vzdělávání auditorů v roce Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha E-learning vzdělávání v elektronické podobě na internetu E-learning nová forma vzdělávání 2 uditorské zkoušky termíny v roce Prioritní téma v rámci kontinuálního profesního vzdělávání 4 VŠE životní jubileum profesorky any Kovanicové Vzdělávací akce K ČR. pololetí roku 200 8, -, Příloha 0

12 Vzdělávací akce K ČR. pololetí roku 200 prioritní téma 0 Příloha Profesní vzdělávání auditorů (rok 200 a 200) 0 5 Z ZÁKONY Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Novela vyhlášky MF k zákonu účetnictví včetně roku e-uditor Novela zák. č. 25/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Zák.č. 5/200 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB 5 Povolenky na emise skleníkových plynů (zák. č. 5/2004 Sb.) 20 Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Zákon o kolektivním investování č. 8/2004 Sb. příprava novely 4 Změna zákona o auditorech od (zák. č. 0/200 Sb.) 4 Novela zákona o rezervách od (zák. č. 22/200 Sb.) 4 nsolvenční zákon vymezení základních pojmů e-uditor Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF ObchZ ustanovení o závazkových vztazích v MO a k obsahu smluv e-uditor K platnosti zák. č. 25/2005 Sb., o registračních pokladnách ( ) 0 2 Výpočet ukazatelů přezkoumávání hospodaření ÚSC (zák. č. 420/2004 Sb.) 0 P ZÁLOHY Problematika evidence tzv. zálohových faktur 8 ZÁPOČTY Zápočet pohledávek hledisko účetní ZÁVZKY Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé a jejich vykazování v účetnictví 8 P Splnění závazku PR ObchZ ustanovení o závazkových vztazích v MO a k obsahu smluv e-uditor Nový zákona o veřejných zakázkách (zák. č. /200 Sb.) e-uditor ZPRÁVY Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P Transparentnost výročních zpráv 5 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společností v koncernu 0 2 e-uditor 2

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007 Význam zkratek Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 ČL článek P pomůcka S-KA stanovisko (rady, výboru) KA ČR I informace,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více