Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2006"

Transkript

1 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise uditor v roce 200 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 2 Význam zkratek aktuality e uditor elektronická příloha časopisu R recenze ČL článek uditor Ro rozhovor diskusní příspěvek informace SK stanovisko K ČR ao dotazy odpovědi P pomůcka SMF stanovisko MF ČR O dokumenty PR právo Předmět Číslo Strana ruh KCE, KCONÁŘ Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 KTV S 8 Nehmotná aktiva 4-50 okénko S/FRS K problematice dohadných aktivních a pasivních položek RCHV, RCHVCE rchivace spisu auditora a nakládání s ním po uplynutí archivační lhůty 8, 0 P UT, UTOŘ nformace ze zasedání rady K ČR -0 2 Časopis UTOR nová úprava Fixní příspěvky auditorů, asistentů a auditorských společností 2 Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 uditorské směrnice standardy po EU forum o auditorské činnosti (odpovědnost, dohled, jednání) Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Problematika cen auditu Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR 0 e-uditor okénko S/FRS K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor uditor a střet zájmů e-uditor Mlčenlivost auditora průlom e-uditor uditorská statistika -0 2, Rozpočet K ČR rok Kontinuální profesní vzdělávání auditorů plnění 2 Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Fixní příspěvky auditorů splatné po Jednání výboru pro auditorské zkoušky 2 2 e-uditor XV. sněm auditorů 2 FRS aktualizace na webu K ČR Mezinárodní konference K ČR 4 Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 uditorské odměny 8 P Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P uditoři a PH P Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Nezávislost auditora definice 4 2 P První auditorská sezóna s S 5 Pohyblivý příspěvek auditorů pro rok

2 Příručka k S na C 5 Novinky v S FC jednání výboru pro malé a střední auditorské praxe 5 Jednání představitelů K ČR s představiteli CC 5 4 nformace k vzdělávání auditorů v roce Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha Bankovní služby pro auditory 5 2 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise 5 2 e- uditor Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) 2 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Změna zákona o auditorech od (zák. č. 0/200 Sb.) 4 Setkání zástupců auditorů ze zemí V4 8 Výrok auditora k opravě chyb minulých období plikační doložka K ČR k diskusi 20 Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor Příručka pro provádění auditu u podnikatelů 2 uditorské zkoušky termíny v roce Návrhy na kandidáty volební komise K ČR 5 Návrh pokynu informační technologie pro účetní odborníky a auditory K mlčenlivosti auditora 8 Novinky z FC a FEE (výzva k jednotnému přístupu k auditu) (omezení auditorské odpovědnosti) Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Příručka pro provádění auditu u podnikatelů (praktická aplikace S) 8 4 Člen rady K ČR členem mezinárodního týmu auditorů verze auditorského systému Faust pro správu celkové auditorské agendy 8 rchivace spisu auditora a nakládání s ním po uplynutí archivační lhůty 8, 0 P Činnost kárné komise K ČR v roce Časopis uditor v roce 200 (zaměření na audit podle odvětví) 2 Úprava příručky S 200 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora) Mimořádní příloha Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4-2 Mimořádní příloha Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Rámcová pojistná smlouva včetně formulářů o pojištění odpovědnosti za škodu auditorů a auditorských společností uzavřená pojišťovnami s K ČR, příloha ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P Poznatky z dohledu na řádné poskytování auditorských služeb ČL uditorky mezi nejvýznamnějšími ženami českého byznysu 0 Nová vize o poslání účetních a auditorů 0 Ocenění auditorských společností 0 4 Profesní vzdělávání auditorů (rok 200 a 200) 0 5 Struktura auditorské obce k Příručka pro provádění auditu u podnikatelů v sídle K ČR (nabídka) 0 Forenzní audity (návrh na jejich povinnost) 0 2 e-uditor UTOMOBLY nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor B BNKY kvizice bank 4 2 e-uditor Bankovní služby pro auditory 5 2 C CENNÉ PPÍRY Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P CENY

3 Problematika cen auditu 0 K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Č ČSOPSY Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 NĚ a) aň z přidané hodnoty Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor uditoři a PH P K aplikaci pokynu -280 uplatňování PH při prodeji automobilu 0 2 e-uditor b) aň z příjmů (fyzických a právnických osob) Novelizace zákona o daních z příjmů práce expertní skupiny MF Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 Transformační nároky k družstvům hledisko daňové (sdělení MF) 2 2 e-uditor Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 FRS versus daně seminář 4 4 Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor Zdaňování derivátů započatých v roce e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové dopady 8 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P Vládní snižování zátěže ZP v zemích realizace (přínosy) 0 2 e-uditor c) Ostatní daně, správa daní a jiné Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor Pravidla zdaněné skupiny podniků výrok 2 Certifikační vzdělávání KP 2 Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) 2 2 aňový portál MF na internetu 4 aně 200 edice MERTUM výklady 2 R aňová přiznání na internetu 4 Faktoring daňové a účetní souvislosti aňové ráje jejich význam a rozdíly 5 2 e-uditor aňový portál MF na internetu v provozu Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy aňový poradce a jeho povinná mlčenlivost a trestní řízení 8 2 e-uditor Prezident KP ČR (Jiří Nekovář) zvolen víceprezidentem CFE nformace z daňové oblasti em (rozšíření služeb klientům) 0 2 Pokyn -280 změna termínu podání přiznání k dani z nemovitosti 0 2 e-uditor ERVÁTY Zdaňování derivátů započatých v roce e-uditor LOUHOOBÝ NEHMOTNÝ MJETEK S 8 Nehmotná aktiva P okénko S/FRS RŽB Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 RUŽSTV Transformační nároky k družstvům hledisko daňové (sdělení MF) 2 2 e-uditor E

4 ETK Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Jak dál v oblasti etiky Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Etický kodex FC změny 8 EVROPSKÁ SOCCE, EVROPSKÁ SPOLEČNOST Evropská společnost hledisko daňové a účetní 5 8 P EVROPSKÁ FEERCE FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor ktuality z FC a FEE Novinky z FC a FEE (výzva k jednotnému přístupu k auditu) (omezení auditorské odpovědnosti) Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 EVROPSKÁ KOMSE, EVROPSKÁ UNE EU forum o auditorské činnosti (odpovědnost, dohled, jednání) EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Podceňování směrnic EU firmami 2 e-uditor Zařazení a vyřazení CP obchodovaných na regulovaných trzích EU 8 8 P Nový víceprezident FEE (ng. Petr Kříž) 0 K aplikaci směrnice č. 4/200 EU do české legislativy 0 EVROPSKÝ SOUNÍ VŮR Pravidla zdaněné skupiny podniků výrok 2 Přehraniční sdružování podniků rozhodnutí 2 Transakce směřující k daňovému zvýhodnění rozsudek 4 F FKTORNG 4 Faktoring účetní a daňové souvislosti FKTURCE, FKTURY, PŘEFKTURCE Elektronická fakturace evropských společností výsledky průzkumu Problematika evidence tzv. zálohových faktur 8 FNNCOVÁNÍ Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P FNNČNÍ NLÝZ, NÁSTROJE OPERCE, NSTTUCE, ÚŘY, TRHY Finanční trh v ČR veřejná diskuse MF 2 5 Zák. č. 5/200 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB 5 Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor Nominace do výboru pro finančních trh při ČNB 5 Finanční postupy finančních institucí při strategickém plánování (studie) 2 e-uditor FÚZE JNÉ PŘEMĚNY Odštěpení nová forma rozdělení obchodní společnosti 2 e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy Změna právní formy společnosti e-uditor Rozdělení společnosti odštěpením daňové dopady 8 SMF H HOSPOÁŘSKÉ VÝSLEKY Zkreslování hospodářských výsledků causa Skanská 5 2 NTERNET Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 Pokyny MF na internetu ( 22, 2, 2, 2 aj.) P

5 aňový portál MF na internetu 4 Kurzy devizového trhu na internetu ČNB aňová přiznání na internetu 4 E-learning vzdělávání v elektronické podobě na internetu aňový portál MF na internetu v provozu Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 NVENTURY, NVENTRZCE nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor Zákon o kolektivním investování č. 8/2004 Sb. příprava novely 4 NVESTCE, NVESTOVÁNÍ FRS a rozhodování o investicích 2 J JKOST Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P K KPTÁL Novela zák. č. 25/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Podnikání na kapitálovém trhu 2 e-uditor Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor KLUBY Klub finančních ředitelů KOMSE VÝBORY (POVÝBORY) ozorčí komise veřejný sektor jednání e-uditor Jednání výboru pro auditorské zkoušky 2 2 e-uditor Jednání výboru pro metodiku aj. 2 e-uditor Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise 4 2 e-uditor Jednání podvýboru pro finanční instituce K ČR (kapitálová přiměřenost) 4 2 e-uditor Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Jednání výboru pro auditorské zkoušky a dozorčí komise ana Trezziová ve vedení výboru OEC Návrhy na kandidáty volební komise K ČR 5 Výbory a komise informují e-uditor e-uditor Činnost kárné komise K ČR v roce Nový kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR pro ověření aplikace Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) -2 Mimořádní příloha KOMORY Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR K ČR vzdělávání cena seminářů Rozpočet K ČR roku Uzavřené části internetové stránky K ČR a asistent auditora 2 4 Certifikační vzdělávání KP 2 Nový předseda merické obchodní komory v ČR 2 FRS aktualizace na webu K ČR Mezinárodní konference K ČR 4 Časopis Prosperita příloha prezentace K ČR a auditorů 5 Práce výboru pro metodiku K ČR 4 Jednání představitelů K ČR s představiteli CC 5 4 Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha Nová předsedkyně komory certifikovaných účetních 5 irk Kroonen prezidentem Nizozemské obchodní komory 5 plikační doložka K ČR k diskusi 20 Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR

6 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora) -2 Mimořádní příloha Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4 KONFERENCE KONGRES Kongres FC v roce 200 Mezinárodní konference K ČR 4 Kongres E v ublinu 4 22 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze 2. kongres FEE v Paříži problematika SME/SMP (malých a středních podniků a auditorských firem) 8 2 Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 KONKURZ VYROVNÁNÍ nsolvenční zákon vymezení základních pojmů e-uditor KONSOLCE K povinnosti konsolidace ÚZ 5 P Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) KONTROL Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Kontrola MF ČR neziskových organizací 8 5 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) Finanční kontrola ve veřejné správě -2 Mimořádní příloha e-uditor KORUPCE Korupce v ČR - Mimořádní příloha Korupce při veřejných zakázkách 8 2 e-uditor OEC výzva ČR k ráznějšímu postupu proti korupci 0 2 e-uditor KURZY, KURZOVÉ ROZÍLY PŘEPOČTY Kurzy devizového trhu na internetu ČNB L LKVCE, LKVÁTOR Likvidace obchodní společnosti 5 P M MJETEK Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor MEZNÁRONÍ FEERCE ÚČETNÍCH Zasedání výboru FC k etickému kodexu v Praze 5 4 ktuality (novinky) z FC a FEE (výroční zpráva aj.) (Standard ES 8) Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Etický kodex FC změny 8 Prohlášení FC k členským povinnostem K ČR 4 Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 MEZNÁRONÍ SPOLEČNOST Upřednostnění arbitráží před soudy mezinárodními společnostmi 2 e-uditor N NÁJMY PRONÁJMY nventarizace a evidence najatých automobilů 2 2 e-uditor NÁKLY Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P O OBCE Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků poznatky 2 8 Přezkoumání hospodaření obcí v Olomouckém kraji (poznatky) 5 2 e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samostatných celků a dobrovolných svazů obcí metodická pomůcka - Mimořádná příloha Centrální registrační místa od na obecních ŽÚ 4 2 8

7 Přezkoumávání hospodaření obcí problematika veřejné podpory 5 P Struktura auditorské obce k OBCHONÍ SPOLEČNOST, OBCHONÍ SPOLEČNOST Podpisování, schvalování a opravy ÚZ ve s.r.o. 5 8 P Likvidace obchodní společnosti 5 P Účetní hodnota s.r.o. a výplata vypořádacího podílu 2 e-uditor Odštěpení nová forma rozdělení obchodní společnosti 2 e-uditor Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společností v koncernu 0 2 e-uditor OBCHONÍ VĚSTNÍK Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Oznamovací povinnost v OV změny v ObchZ a ZoÚ (článek) 5 2 e-uditor OCENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, PŘECENĚNÍ, PŘECEŇOVÁNÍ Ocenění auditorských společností 0 4 OMĚNY uditorské odměny 8 P OPY Financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (zák. č. 85/200 Sb.) 8 SMF Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) (financování, účetní a daňové aspekty systému) 0 20 P OPRVNÉ POLOŽKY Opravné položky k pohledávkám v zahraniční měně 4 SMF Tvorba OP podle 8c) zák. č. 5/2 Sb. hledisko daňové 4 2 e-uditor ORGNZCE ana Trezziová ve vedení výboru OEC OEC výzva ČR k ráznějšímu postupu proti korupci 0 2 e-uditor P PSV K problematice dohadných aktivních a pasivních položek e-uditor PENÁLE Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 PERSONLSTK nformace o personálních změnách v K ČR, KMPC a VŠE 4 POÍLY, POÍLOVÉ SPOLUVLSTNCTVÍ Účetní hodnota s.r.o. a výplata vypořádacího podílu 2 e-uditor PONKÁNÍ, PONKTEL Provádění auditu u podnikatelů příručka na internetu 4 Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor Triky a švindlování v podnikání 2 2 e-uditor VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Podnikání na kapitálovém trhu 2 e-uditor Průzkum podnikatelského prostředí v ČR 4 2 e-uditor Účetnictví FO podnikatelů z titulu překročení obratu 2 P Příručka pro provádění auditu u podnikatelů 2 ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P ÚZ pro podnikatele za rok e-uditor POVOY Obavy z podvodů v rozvíjejících se ekonomikách 2 e-uditor POHLEÁVKY Zápočet pohledávek hledisko účetní Opravné položky k pohledávkám v zahraniční měně 4 SMF Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé 8 P a jejich vykazování v účetnictví NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele POJSTNÉ POJŠTĚNÍ Rámcová pojistná smlouva včetně formulářů o pojištění odpovědnosti za škodu auditorů a auditorských společností uzavřená pojišťovnami s K ČR, příloha

8 POKLNY Pokyn 28 k registračním pokladnám (výklad k 5 odst. (-8) ZP) 5 2 e-uditor K platnosti zák. č. 25/2005 Sb., o registračních pokladnách ( ) 0 2 POVOLENKY Povolenky na emise skleníkových plynů (zák. č. 5/2004 Sb.) 20 Emisní povolenky podle S/FRS diskuse 2 e-uditor PRÁVO Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor Smluvní obchodní právo, Kontrakty 2 R PROJEKTY Realizace projektů v ČR (průzkum) 2 e-uditor PROPGCE Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P PROVOZOVN Provozovna podnikatele v obchodním a daňovém právu e-uditor PŘÍJMY Zdanění příjmů a majetku (materiál expertní skupiny MF na webu) 5 PŘÍSPĚVKY Fixní příspěvky auditorů splatné po R RY nformace ze zasedání rady K ČR -0 2, Složení a činnost výborů a redakčních rad K ČR nterpretace Národní účetní rady (NÚR) 5 Současné složení NÚR 4 Člen rady K ČR členem mezinárodního týmu auditorů 8 5 NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele SB (rada pro S...) návrhy na srozumitelnost standardů S 0 5 REZERVY Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Zákon o rezervách návrh další novely 2 4 Novela zákona o rezervách od (zák. č. 22/200 Sb.) 4 ROZPOČET Rozpočet K ČR rok Příspěvky firem do rozpočtu ČR (pořadí) 5 Ř ŘÍZENÍ aňový poradce a jeho povinná mlčenlivost a trestní řízení 8 2 e-uditor Odvolací řízení Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Příručka FC pro malé a střední auditorské společnosti (výběrové řízení) 5 NÚR připomínkové řízení N-20 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství 0 2 k pohledávce u věřitele S SEMNÁŘE, SETKÁNÍ Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 Seminář FEE: Nejnovější vývoj v EU 2 e-uditor FRS versus daně seminář 4 4 Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor SLUŽBY Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Bankovní služby pro auditory 5 2 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Poznatky z dohledu na řádné poskytování auditorských služeb ČL nformace z daňové oblasti em (rozšíření služeb klientům) 0 2 8

9 SMĚRNCE Směrnice o službách na vnitřním trhu schválení evropským parlamentem 4 5 Směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných ÚZ (ÚV EU) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/4/ES 8-0 Mimořádná příloha Podceňování směrnic EU firmami 2 e-uditor K aplikaci směrnice č. 4/200 EU do české legislativy 0 SNĚM XV. sněm auditorů ČR (konání ) 2 (program a pozvánka) 2 (usnesení, priority, e-learning, regulace aj.) 0 0 Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 SOFTWRE Přístup FÚ k účetnímu software 5 SOUKROMÝ SEKTOR Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor STNRY Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 uditorské směrnice/standardy po S 8 Nehmotná aktiva okénko S/FRS Sestavení ÚZ podle MÚS Pokyn MF -25 výklad 8 PR MÚS S 20 příručka dodatek MÚS S 550 R Propojené osoby návrh novelizace 2 FRS a rozhodování o investicích 2 FRS 200 sborník 2 FRS aktualizace na webu K ČR VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Emisní povolenky podle S/FRS diskuse 2 e-uditor Revize standardu S 00 udit účetních výkazů skupiny (návrh) 4 FRS versus daně seminář 4 4 S 0 srovnatelné informace stanovisko výboru pro S K ČR 4 0 P S Pozemky, budovy a zařízení okénko S/FRS První auditorská sezóna s S 5 Příručka k S na C 5 Novinky v S FC jednání výboru pro malé a střední auditorské praxe 5 S Sestavování a zveřejňování ÚZ okénko S/FRS Oceňování jednotlivých položek ÚZ podle FRS 5 P Setkání se zástupci výboru FC pro etické standardy v Praze 0 Mezinárodní účetní standardy a co s nimi (úvodník) MÚS veřejného sektoru PSS rozhodnutí OSN 4 Revidovaný standard S 00R připomínkové řízení plikační doložka k standardu S 00R 0 FRS : plikace metody koupě při podnikové kombinaci - okénko S/FRS Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Přehled standardů FRS na internetu K ČR aktualizace 8 4 Poptávka po auditorských službách na webu K ČR 8 4 Příručka pro provádění auditu u podnikatelů (praktická aplikace S) 8 4 Úprava příručky S 200 Kontrolní dotazník dozorčí komise K ČR (ověření aplikace S u vybraných spisů auditora ) -2 Mimořádní příloha Standard SQC (Řízení kvality ) připomínkové řízení k aplikační doložce a aplikační doložka K ČR 4 Rozpory mezi ČÚS a prováděcími vyhláškami připomínky 0 SB (rada pro S..) návrhy na srozumitelnost standardů S 0 5 Hektický vývoj účetních standardů příčiny a důsledky 0 8 Ro STTSTK uditorská statistika: Praha a Středočeský kraj 20

10 Jihomoravský kraj 2 24 Moravskoslezský kraj 24 Ústecký a Liberecký kraj 4 24 Plzeňský a Karlovarský kraj 5 24 Zlínský kraj a Vysočina 24 Jihočeský kraj 2 Pardubický kraj 8 28 Královehradecký kraj 20 Olomoucký kraj 0 24 T TRESTNÍ OZNÁMENÍ, TRESTNÍ PRÁVO, TRESTNÍ ZÁKON Trestní oznámení na vedení firmy Termonty (špatné hospodaření) 5 2 e-uditor U ÚČETNCTVÍ FEE nová studie o auditu, účetnictví, aj. 2 5 Novela vyhlášky MF k zákonu účetnictví včetně roku e-uditor Seminář MF a Světové banky o vztahu účetnictví a daní z příjmů 4 VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Faktoring účetní a daňové souvislosti Zasedání výboru FC k etickému kodexu účetních v Praze 5 4 Konference Harmonizace auditu a účetnictví v EU v Praze Problematika oprav účetních záznamů v účetnictví 2 P Účetnictví FO podnikatelů z titulu překročení obratu 2 P Mezinárodní účetní standardy a co s nimi (úvodník) Návrh pokynu nformační technologie pro účetní odborníky a auditory Přístup FÚ k účetnímu software 5 Rozdělení společnosti odštěpením daňové a účetní pohledy Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Cena majetku podle S/FRS a ČÚS i účetní nárůst e-uditor Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé a jejich 8 P vykazování v účetnictví Regulace evropského účetnictví 8 2 R Změny v odboru účetnictví MF oddělení auditu a regulace Nástroje regulace účetních systémů v Evropě e-uditor Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 Nová vize o poslání účetních a auditorů 0 Hektický vývoj účetních standardů příčiny a důsledky 0 8 Ro Novela zákona o odpadech (nové povinnosti pro výrobce a distributory) 0 20 P (financování, účetní a daňové aspekty systému) Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 ÚČETNÍ JENOTKY nformační povinnost účetních jednotek 2 8 P ÚČETNÍ METOK EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 K problematice dohadných aktivních a pasivních položek e-uditor ÚČETNÍ VÝKZY Trendy v oblasti účetnictví a výkaznictví (XV. sněm K ČR) 0 ÚČETNÍ ZÁVĚRK Sestavení ÚZ podle MÚS Pokyn MF -25 výklad 8 PR EU Zveřejnění používaných účetních metod při sestavování ÚZ 2 Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Podpisování, schvalování a opravy ÚZ ve s.r.o. 5 8 P S Sestavování a zveřejňování ÚZ okénko S/FRS Oceňování jednotlivých položek ÚZ podle FRS 5 P K povinnosti konsolidace ÚZ 5 P P

11 ÚZ u podnikových kombinací a povinnost ověření auditorem P ÚZ pro podnikatele za rok e-uditor ÚZ nejčastější chyby a omyly 0 2 e-uditor ÚČTOVÁNÍ, POSTUPY ÚČTOVÁNÍ Zápočet pohledávek hledisko účetní Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 Nedobrovolná dražba akcií ( 24 odst. (4) ObchZ) hledisko účetní 2 2 Zúčtování SO (nákladů na jakost) 4 P ÚVĚRY PH zajištění úvěru převodem vlastnického práva 2 2 e-uditor V VEŘEJNÝ SEKTOR, VEŘEJNÁ SPRÁV ozorčí komise veřejný sektor jednání e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků poznatky 2 8 Přezkoumání hospodaření obcí v Olomouckém kraji (poznatky) 5 2 e-uditor Přezkoumání hospodaření územně samostatných celků a dobrovolných svazů obcí metodická pomůcka - Mimořádná příloha Setkání představitelů soukromého a veřejného sektoru řešení rizik a interního auditu 2 e-uditor MÚS veřejného sektoru PSS rozhodnutí OSN 4 Přezkoumávání hospodaření obcí problematika veřejné podpory 5 P Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Finanční kontrola ve veřejné správě e-uditor Výpočet ukazatelů přezkoumávání hospodaření ÚSC (zák.č. 420/2004 Sb.) 0 P Konference FEE Modernizace účetnictví ve veřejném sektoru 0 22 VEŘEJNÉ ZKÁZKY Zadávání veřejných zakázek e-uditor Korupce při veřejných zakázkách 8 2 e-uditor Nový zákon o veřejných zakázkách (č. /200 Sb.) e-uditor VÍNO Propagační předmět tiché víno hledisko PH a ZP P VKLY Relevantní daňové umořování pohledávek nabytých z titulu vkladů 5 2 e-uditor VÝJE Výdajové paušály v daňové evidenci vznik penále za rok 2004 prominutí 4 VÝKZY Finanční účetnictví a výkaznictví podle MÚS S/FRS 0 R Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé 8 P a jejich vykazování v účetnictví VÝZKUM VÝVOJ Vymezení a účtování nákladů na VaV pro účely daňového odpočtu 2 VaV v účetnictví podnikatelů podle ČÚS získávání informací 5 VZĚLÁVÁNÍ Prioritní vzdělávací téma roku 200 S 2 K ČR vzdělávání cena seminářů 2 2 e-uditor Kontinuální profesní vzdělávání auditorů plnění 2 Certifikační vzdělávání KP 2 Vzdělávání novinky KPV rok 2005 záznam o účasti 4 Nový děkan fakulty financí a účetnictví VŠE 5 5 nformace k vzdělávání auditorů v roce Vzdělávací akce K ČR 2. pololetí roku Příloha E-learning vzdělávání v elektronické podobě na internetu E-learning nová forma vzdělávání 2 uditorské zkoušky termíny v roce Prioritní téma v rámci kontinuálního profesního vzdělávání 4 VŠE životní jubileum profesorky any Kovanicové Vzdělávací akce K ČR. pololetí roku 200 8, -, Příloha 0

12 Vzdělávací akce K ČR. pololetí roku 200 prioritní téma 0 Příloha Profesní vzdělávání auditorů (rok 200 a 200) 0 5 Z ZÁKONY Zákon o rezervách změny k (najatý majetek a pohledávky) Novela vyhlášky MF k zákonu účetnictví včetně roku e-uditor Novela zák. č. 25/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5 Zák.č. 5/200 Sb., o integraci dohledu nad finančním trhem do ČNB 5 Povolenky na emise skleníkových plynů (zák. č. 5/2004 Sb.) 20 Zákon o účetnictví č. 8/200 Sb. zveřejňování ÚZ v OV od Zákon o kolektivním investování č. 8/2004 Sb. příprava novely 4 Změna zákona o auditorech od (zák. č. 0/200 Sb.) 4 Novela zákona o rezervách od (zák. č. 22/200 Sb.) 4 nsolvenční zákon vymezení základních pojmů e-uditor Návrh změny zákona o finanční kontrole ve veřejné správě 8 5 Financování nakládání s historickým zařízením dle zákona o odpadech 8 5 SMF ObchZ ustanovení o závazkových vztazích v MO a k obsahu smluv e-uditor K platnosti zák. č. 25/2005 Sb., o registračních pokladnách ( ) 0 2 Výpočet ukazatelů přezkoumávání hospodaření ÚSC (zák. č. 420/2004 Sb.) 0 P ZÁLOHY Problematika evidence tzv. zálohových faktur 8 ZÁPOČTY Zápočet pohledávek hledisko účetní ZÁVZKY Rozčlenění pohledávek a závazků (podle doby splatnosti) na krátkodobé a dlouhodobé a jejich vykazování v účetnictví 8 P Splnění závazku PR ObchZ ustanovení o závazkových vztazích v MO a k obsahu smluv e-uditor Nový zákona o veřejných zakázkách (zák. č. /200 Sb.) e-uditor ZPRÁVY Zpráva auditora o auditu ÚZ obsah 0 P Transparentnost výročních zpráv 5 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společností v koncernu 0 2 e-uditor 2

Věcný rejstřík článků. zveřejněných v časopise. AUDITOR v roce Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723

Věcný rejstřík článků. zveřejněných v časopise. AUDITOR v roce Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise AUDITOR v roce 2003 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Výklady, stanoviska, odpovědi na dotazy, názory a informace k účetním metodickým

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2005 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality e Auditor elektronická příloha časopisu R recenze ČL

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2007 Význam zkratek Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 ČL článek P pomůcka S-KA stanovisko (rady, výboru) KA ČR I informace,

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality P pomůcka SKA stanovisko KA ČR ČL článek PR právo SMF

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Nová struktura účetních výkazů

Nová struktura účetních výkazů Nová struktura účetních výkazů Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních České republiky 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady, 2. prosince 2016, Vencovského aula VŠE v Praze Kategorie účetních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce k

Příloha k účetní závěrce k Název: Česká jezdecká federace Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 Strahov IČ: 48549886 Tel: +420 242 429 244 Fax: +420 242 429 257 E-mail: info@cjf.cz Datová schránka: 2vcann5 Příloha k

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy Sídlo: čp. 39 569 35 Mladějov na Moravě Právní forma: příspěvková organizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e

Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e Č e s k á j e z d e c k á f e d e r a c e Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40,160 17 Praha 6 Strahov IČ: 48549886 Tel: +420 242 429 244 Fax: +420 242 429 257 E-mail: Datová schránka: info@cjf.cz 2vcann5

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Audit účetní závěrky Autor Ing. Jana Šustrová Datum

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 18. října 2013 KA ČR je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné. jedním z

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více