NEPŘIPUSŤME NÁVRAT DO JINÉHO STOLETÍ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPŘIPUSŤME NÁVRAT DO JINÉHO STOLETÍ!"

Transkript

1 15 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 23. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Odborové memorandum českým zaměstnancům str. 2 Zadáno pro vedoucí regionálních pracovišť OS KOVO str. 2 a 4: Co nového na Plzeňsku a Karlovarsku Co nového na Pardubicku a Královéhradecku Informace ze zahraničí str. 3: Rakousko: zatím bez flexibilizace Slovensko: investoři jsou spokojeni Příloha - str. I až IV: Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví (VII.) Poradny na přání: rubriky Právní servis (Mám podepsat u zaměstnavatele konkurenční doložku? Co dělat, aby mě soud s manželem rozvedl?) a Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupu (S jakou podpůrčí dobou v nezaměstnanosti lze počítat?) Delegáti z Odborového svazu KOVO na V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů NEPŘIPUSŤME NÁVRAT DO JINÉHO STOLETÍ! Sjezd ČMKOS proti zhoršení práv pracujících Chtěl bych dvacet deka tohohle sýra! Připomíná mi naše děravé zákony Kdo byl zvolen do čela odborů Na V. sjezdu ČMKOS byl zvolen nový předseda konfederace Jaroslav Zavadil, který dosud (od roku 1997) působil jako její místopředseda. V letech 1994 až 1997 zastával funkci místopředsedy OS KOVO. Kromě předsedy byli zvoleni také noví místopředsedové ČMKOS: ing. Radka Sokolová z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Mgr. Václav Pícl z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, dále členové revizní komise: Vratislav Bína, Vlasta Eisenhammerová, Milan Hrebík, Dita Hricová, Václav Kopecký, Jaroslav Kubík a Zdeňka Mikysková. (ben) Třicet dva odborových svazů reprezentovalo 370 delegátů, kteří se sjeli 9. a 10. dubna na sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů do TOP hotelu Praha. TOP hotel Praha byl 9. a dějištěm V. sjezdu ČMKOS Odbory a my, čelní odboráři, se nesmíme bát a musíme jít příkladem. Strach je cesta do pekla a hlavní nepřítel demokracie, zdůraznil odstupující předseda ČMKOS Milan Štěch ve svém vystoupení v úvodu sjezdu. Za posledních 20 let se na celém světě včetně Evropy snížil podíl mezd a platů na vytvořeném bohatství a prudce narostly zisky, zejména finančních a investičních skupin. Nabídka i množství zboží enormně narostly. Pod tlakem všudypřítomné reklamy si lidé místo mzdy berou úvěry. Exekutoři i v ČR mají dlouhodobě trvající žně. To není cesta k demokracii, prosperitě a soudržnosti. To je cesta do konfliktů. Objevují se dobrá a odvážná řešení zlikvidovat daňové ráje, kontrolovat a danit pohyb kapitálu, odstranit všekryjící bankovní tajemství, snížit nemravné tlaky a odměny top manažerů. Řada z nás naději na změnu spojuje s osobou amerického prezidenta Baracka Obamy. Fandím mu, ale ještě více se o něj bojím. Zlo má peníze, hodně peněz, a za ně může páchat ještě větší zla. Jednou z posledních překážek pro to, co nazývám zlem a má mnoho podob, jsou odbory, a proto tak vadí. Vadí, že jak v ČR, tak i jinde mají své analytiky a říkají pravdu. Ano, můžeme se mýlit v detailu, v dílčím hodnocení. Nemýlíme se ale v celkovém hodnocení příčin a důsledků vývoje jak v naší zemi, tak i ve světě. Snižování pojištění novou práci nedá. Krize není cyklická jako střídání čtyř ročních období či příchod monzunových dešťů. Proto je potřeba oprava, a zda bude muset být generální, to by měly ukázat příští měsíce. Odbory i naše ČMKOS musí být připraveny, aby náklady na opravu neplatili jen zaměstnanci, jejich rodiny a důchodci, upozornil M. Štěch. (Pokračování na str. 3) 1

2 2 KOVÁK číslo dubna 2010 CO NOVÉHO NA PLZEŇSKU A KARLOVARSKU? Nedaří se zamezit vzestupu šedé ekonomiky V našem regionu není situace příliš radostná, a to hned z několika pohledů. Celosvětová krize neminula průmyslovou plzeňskou aglomeraci a projevila se ztrátou řady zakázek. Nevyhnula se ani lázeňskému regionu - Karlovým Varům a okolí, a to zejména úbytkem klientů a horším využitím kapacit. Některé negativní dopady na zaměstnanost v tomto kraji jsou mediálně známé, zejména situace na trhu práce ve Stříbře po přesunu výroby kabelových svazků do Rumunska. Málo je platné, že následující měsíce potvrdily nesprávnost tohoto řešení. Řada dalších změn v zaměstnanosti zůstává skrytá nave- Karel Kastl nek. Z pohledu odborů, základních organizací ve firmách, jde často o zásadní strukturální změny, zatímco zaměstnavatelé většinou tvrdí, že jde o menší reorganizaci. Motivem firem je snaha získat lehce peníze bez investic, ušetřit mzdové náklady, nejlépe omezit nebo neplatit za zaměstnance daně a pojištění a zkrátka udělat to tak, aby to zaplatil někdo jiný, nejlépe stát nebo Evropská unie. Málokdo z politiků si připustí, že rušení stálých pracovních míst v regionu, která jsou jediným kontrolovatelným zdrojem pro rozpočet, a neregulovaná zahraniční pracovní síla se mohou stát noční můrou. Situace ve firmách a postavení odborů Na konferenci Krajského sdružení OS KOVO Plzeňského a Karlovarského kraje koncem března se konstatovalo, že vzhledem k probíhající hospodářské a finanční krizi se dařilo obtížně naplnit usnesení Rady OS KOVO ohledně kolektivního vyjednávání. Úspěchem bylo většinou zachování ZADÁNO PRO VEDOUCÍ REGIONÁLNÍCH PRACOVIŠŤ úrovně uzavřených podnikových kolektivních smluv, především ve mzdové oblasti, v pracovněprávních a sociálních ustanoveních. Rozdíly mezi dosaženým výsledkem kolektivního vyjednávání ve firmách jsou velké. Nejmenší dopady krize vloni a v letošním roce se projevily u výrobců investičních celků a spotřební elektroniky, naopak největší problémy byly u dodavatelů pro automobilový průmysl a v hutním průmyslu. Po Novém roce se vloni vyjednávalo podstatně složitěji, letos to platí dvojnásobně. Zahájení, vlastní průběh vyjednávání na rok 2010 a podpis podnikových kolektivních smluv stojí mnohonásobně více sil a výsledek není jako v předchozích letech. Návrat na předchozí růstové trendy u mezd je nepravděpodobný možná i několik let. Poměrně stabilní pracovněprávní a sociální podmínky ve firmách se vlivem krize v řadě případů přeměnily v permanentní nejistotu, v boj o zachování pracovních míst, sociálních a mzdových standardů a v boj za dodržování českého práva. Bohužel tlak vznikl i ve firmách, které to neměly vzhledem k dobrým hospodářským podmínkám zapotřebí zde trh zapůsobil nedobře. Tolik tvořivosti zaměstnavatelů v negativním slova smyslu, co se týče tzv. odstávek, snižování, respektive nevyplácení, mezd a tlaku na zaměstnanost v regionu nebylo mnoho let. Pokles zaměstnanosti je významný. Slibovaná nová pracovní místa jsou v nedohlednu, vliv agenturní práce a mzdový dumping zesiluje. Pokud se situace ve firmách stabilizuje, dochází bohužel k přijímání zaměstnanců převážně do prekérních forem zaměstnávání (přes agentury, pracovní poměry na dobu určitou, dohody o provedení (Pokračování na str. 4) CO NOVÉHO NA KRÁLOVÉHRADECKU A PARDUBICKU? Firmám se daří o něco lépe, ale mzdy stagnují Oproti loňskému roku se poměry v obou krajských sdruženích víceméně stabilizovaly a v některých případech i oblastně změnily k lepšímu. Před rokem jsem psal o obtížném kolektivním vyjednávání, bohužel i dnes je to nadále obtížné, i když se ve firmách zlepšila situace v zajištění zakázek a je minimum odstávek. Přesto se naše regionální pracoviště snaží co nejúčinněji pomoci našim základním organizacím a zaměstnancům zejména v pracovněprávní oblasti, v kolektivním vyjednávání a ve mzdové oblasti. Za velmi důležitou považujeme zvýšenou pozornost v rámci BOZP. Podstatným problémem se stává situace, kdy v důsledku předchozích propouštění v loňském roce poklesla členská základna o 10 procent v obou sdruženích. Tím pochopitelně došlo i k dalšímu úbytku uvolněných funkcionářů základních organizací, a tak se tato sdružení stávají čím dále více Radko Šamánek sdružením malých organizací s menší vahou u zaměstnavatele. Důsledkem je menší možnost využití odborářského vlivu na dění ve firmě, zejména v kolektivním vyjednávání v oblasti mezd. Mnohé základní organizace jsou rády, že dokáží uzavřít mzdovou část kolektivní smlouvy s určením pouze minimálního růstu mezd, eventuálně s udržením loňského stavu. K bylo v obou sdruženích nově uzavřeno 33 kolektivních smluv, z toho se stagnací mezd 21, dále 7 smluv s růstem do 2 procent a pouze 5 smluv s růstem vyšším (2 9 procent). Další smlouvy ovšem byly také prodlouženy. Také se častěji setkáváme s tlaky zaměstnavatelů, aby mzdová část nebyla součástí dohod s odbory, ale pouze součástí vnitřních předpisů, vydaných dle 305 pouze zaměstnavatelem. Pochopitelně vyvstávají další hrozby v tlaku na (Pokračování na str. 4) Odborové memorandum českým zaměstnancům ÚTOKY NA ODBORY JSOU ÚTOKEM NA DEMOKRACII A SVOBODU OBČANŮ Delegáti V. sjezdu ČMKOS v Praze přijali Odborové memorandum českým zaměstnancům, které níže uveřejňujeme. (red.) České odbory stojí před osudovou zkouškou. Globální krize odstartovala ekonomicky nebezpečné a sociálně bolestivé jevy. Životní perspektivy zaměstnanců se ocitly ve velké nejistotě. Stále více někteří zaměstnavatelé zneužívají strach lidí ze ztráty zaměstnání. Bývalá vládnoucí reprezentace tváří v tvář nové situaci ekonomické krize selhala. Nejprve nebyla schopna připustit existenci krize a poté na ni adekvátně reagovat. Organizace, která umí pochopit pocity a potřeby lidí, kteří se stávají oběťmi krize a pomáhat jim, jsou odbory. Jako první poukazovaly na nebezpečí útoku na zaměstnanecká práva, na existenci lichvy, na hazardování s důchodovým systémem a na hrozbu likvidace veřejných služeb. Jedinou společenskou organizací, která vážně varovala před zneužíváním krize vůči lidem, kteří ji nezavinili, byla ČMKOS 30 tisíc lidí loni v květnu v Praze vyzvalo na demonstraci politiky, aby z krize nedělali záminku k bezdůvodnému omezování práv v zaměstnání. O to více jsou odbory solí v očích některých politiků, kteří se snižují až k nenávistným výpadům a označují je za vyděrače jenom proto, že si dovolily obhajovat základní zaměstnanecké benefity. ROK 2010 DVACET LET NEZÁVISLÝCH ODBORŮ Odborům je třeba zatnout tipec - zní paradoxně z úst těchto politiků v roce 21. výročí generální stávky, kterou odborové stávkové výbory dovedly k definitivní tečce za totalitním režimem. Kdo útočí na odbory, útočí na demokracii a občanskou společnost! Vážení občané, odboráři, zaměstnanci! Ohlédnutí za dvaceti lety dává odborům plné oprávnění prohlásit, že především díky jejich vlivu nedošlo v této zemi k devastaci zaměstnaneckých a sociálních práv. Bez odborů a kolektivního vyjednávání by mzdy a platy byly v České republice výrazně nižší. Nemusíte být velkými příznivci odborů, ale stačí, když k jejich práci budete přistupovat jako demokraté a budete respektovat, že obhajují legitimní práva lidí v zaměstnání a i těch, kteří práci ztratili. Možná jednou budete potřebovat odbory i vy. Všímejte si a sledujte politiky, kterým postavení 4,5 miliónu zaměstnanců nestojí ani za zmínku! Účastníci V. sjezdu ČMKOS V Praze dne 10. dubna 2010

3 KOVÁK číslo dubna 2010 NEPŘIPUSŤME NÁVRAT DO JINÉHO STOLETÍ! (Dokončení ze str. 1) Ve volbách půjde o život pro všechny Za ČSSD vám mohu slíbit, že revizi zákoníku práce, která by snížila postavení zaměstnanců, nepřipustíme, ujistil odboráře předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček. Pokud se ujmeme vlády, budeme v tripartitě naslouchat návrhům odborů. Ve věci benefitů chceme přehlasovat veto prezidenta. Oceňuji postoje odborů, zvláště nyní v době krize. Letošní volby budou skutečně dramatické, půjde v nich o život pro všechny, zvláště pro obyčejné lidi, dodal. ČMKOS byla v poslední době významným partnerem vládě zvláště v legislativním procesu a za tuto spolupráci bych chtěl poděkovat, ocenil roli odborů ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. ČMKOS hraje velmi konstruktivní úlohu při obhajobě oprávněných práv zaměstnanců, ale i při tvorbě sociálního smíru. V rámci tripartity jsme dosáhli slušných výsledků. Zejména oněch 38 bodů východisek z krize považuji za mimořádně významnou dohodu všech tří účastníků tripartity. Vláda považuje za významné, že tripartita není formální, jak tomu dříve někdy bylo. Krize je příležitostí napravit chyby Dnešní krize je první všeobjímající krizí globalizace a mohou ji ukončit pouze vlády, pokud př ijmou adekvátní rozhodnutí, a to globálního dosahu, uvedl předseda německé odborové centrály DGB Michael Sommer. Je třeba vytvořit nový ekonomický model, v němž bude finančnictví ve službách reálné ekonomiky. Politici vytvářejí únikové strategie, především restrikce, to nás ale uvrhne do krize nové a ještě hlubší, než je tato současná. Reforma finančních trhů spolu s programem tvorby nových pracovních míst, to jsou naše klíčové požadavky. Mnohé vlády ale projevují vůči finančnímu světu slabost. Tato krize ale přináší i příležitost udělat zásadní změny, napravit chyby a bezpráví z minulosti. Jsem rád, že společně můžeme usilovat o lepší svět pro pracující. Infarkt kasínového kapitalismu Lehkomyslný kasínový kapitalismus panující ve velké části Evropy i v USA dostal infarkt, i když není smrtelný, tak jako infarkt komunismu v roce Přesto je ale velmi vážný a ochromující, především ve svých dopadech na obyčejné lidi, upozornil generální tajemník Evropské odborové konfederace John Monks. Účet finanční krize bude činit celé tři trilióny dolarů. Toto obrovské břemeno dopadne na celou jednu generaci. Proč by ale pracující měli platit účet za hloupou chamtivost bank? Účet za krizi mají zaplatit bohatí, ti mají nést to největší břemeno. Na Západě se posledních 30 let otevíraly nůžky mezi bohatými a chudými a Evropská odborová konfederace tomu chce učinit přítrž. Je lepší jít do ulic, nebo k volbám? Nejsem členem žádné politické strany, ale budu jednoznačně podporovat ty politické síly, které nepůjdou proti lidem. Je lepší až poté jít do ulic a demonstrovat, nebo preventivně jít k volbám? Já se přikláním k té druhé možnosti, prohlásil nově zvolený předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil a dodal, že programy jednotlivých politických stran má konfederace zanalyzované. Chystají se lumpárny Zkusme si představit, co nás všechno čeká, pokud ve volbách zvítězí pravice, vyzval účastníky sjezdu předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula. Omezení práv zaměstnanců, výpověď bez udání důvodu Už bychom také možná neměli koho zastupovat, protože se chystá legislativní úprava, podle níž by mohly odbory zastupovat všechny zaměstnance v podnicích, jen pokud by od nich měly nadpoloviční počet souhlasných podpisů. V žádném případě nesmíme připustit takové znění zákoníku práce, které by naše zaměstnance poslalo do jiného století. Vyrovnávací období pro konta pracovní doby chtějí Předseda OS KOVO Josef Středula na V. sjezdu ČMKOS prodloužit z dnešního roku na 2 až 4 roky, přičemž zaručená mzda by již netvořila dnešních 80 procent, ale jen 60 procent mzdy. To je kapitalismus spíš někdy ze 17. století. Nepřeji si, aby se lidé báli důchodu, protože z něj nebudou moci slušně vyžít. Říct člověku z hutí nebo z těžkého strojírenství, že musí pracovat do 67 let, tak to je lumpárna. Když někdo udělá útok na zákoník práce, tak vás chci poprosit, i když se budete mít ve vaší firmě slušně, abychom vyhlásili třeba i generální stávku, a to nemystifikuji, zdůraznil J. Středula. Z dopisu prezidenta Klause Prezident Václav Klaus, který se z účasti na sjezdu omluvil, uvedl v dopise pro účastníky sjezdu mimo jiné: Scházíte se v době, kdy je nutno mnohé aktuální, často srozumitelné a hlasitě artikulované dílčí a skupinové zájmy velmi obezřetně ladit se zájmy společnosti jako celku a také s dlouhodobými perspektivami České republiky. Říkám-li toto, nemíním to nijak kazatelsky. Pevně věřím, že si Vaše významná odborová centrála tyto skutečnosti uvědomuje. Text a snímky MARTIN BENEŠ KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. M. Beneš, redaktorka PhDr. J. Benešová, tajemnice M. Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč, L. Zimmermann Vydavatelský servis: J. Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E 4605 Rakousko: zatím bez fl exibilizace JEDNÁNÍ O PRUŽNÉ PRACOVNÍ DOBĚ ZTROSKOTALO Rozhovory o flexibilizaci pracovní doby ve strojírenství, o nichž se uvažovalo již při kolektivním vyjednávání na podzim loňského roku v Rakousku, nakonec ztroskotaly. Jednání nebude pokračovat, prohlásil doslova jednatel Spolkové sekce průmysl při Hospodářské komoře Manfred Engelmann. Původní předpoklad, že zaměstnavatelé a odbory, zastupující zhruba kováků, naleznou shodu do konce března 2010, se ukázal mylný. Odboráři podmiňovali uplatňování pružné pracovní doby jejím zkrácením a odpovídajícími příplatky, což druhá strana dle vyjádření Engelmanna nemohla akceptovat. Karl Proyer, zástupce spolkového jednatele za Odborový svaz soukromých zaměstnanců (GPA-djp), ještě nedávno odhadoval, že by dohody bylo možno dosáhnout do letošního léta. Ale, jak zdůraznil v rakouském hospodářském deníku Wirtschaftsblatt ze 13. dubna, také pracující musí profi tovat z růstu produktivity práce dosahované fl exibilizací pracovní doby! Podnikatelé argumentují, že flexibilními časy lze lépe reagovat na výjimečné zakázky vyžadujícími vyšší pracovní nasazení. Odbory naproti tomu upozorňují, že se pak jedná fakticky o redukci přesčasových příplatků v souvislosti s prodloužením pracovní doby. Zdůrazňují rovněž, že v kovácké kolektivní smlouvě je beztak již nyní mnoho možností jak zavádět pružnou pracovní dobu. (jh) Slovensko: investoři jsou spokojeni NEJVÍCE OCEŇUJÍ KVALIFIKOVANÉ SÍLY A PŘÍZNIVÉ DANĚ Většina zahraničních investorů, kteří působí ve Slovenské republice, hodnotí současnou hospodářskou situaci ve svých tamních podnicích jako uspokojivou. Svou spokojenost vyjádřilo 55,8 procenta ze 114 investorů z Německa, Rakouska a Francie, konstatoval slovenský ministr hospodářství Lubomír Jahnátek v deníku Hospodárske noviny z 10. dubna. V průzkumu, který počátkem dubna uskutečnila Slovensko-německá obchodní a průmyslová komora v Bratislavě, dále vyplynulo, že 42 procent dotázaných investorů předpokládá, že se obrat jejich firem v porovnání s rokem 2009 letos zvýší. Více než čtvrtina z nich má v plánu přijmout další pracovníky a 23 procent uvedlo, že chce zvýšit i jejich mzdu. V porovnání s jinými státy střední a východní Evropy hodnotili účastníci ankety Slovensko jako nejatraktivnější investiční lokalitu hlavně díky jeho členství v Evropské unii, vysoké produktivitě pracovní síly a relativně příznivému daňovému zatížení, uvedl list. Za negativní faktory označili respondenti špatnou vymahatelnost práva, korupci a pomalý rozvoj infrastruktury. (jh) 3

4 KOVÁK číslo dubna 2010 CO NOVÉHO NA PLZEŇSKU A KARLOVARSKU? (Dokončení ze str. 2) práce atd.). Tím se zhoršuje postavení odborů a jejich vyjednávací pozice. Závěrečný účet vybraných kritérií není příliš příznivý, pokles zaměstnanosti o 5011 pracovních míst, tj. téměř o 20 %, pokles členů OS KOVO o 940; jediný příznivější údaj je růst mzdy o 3,6 % na Kč (posuzováno podle odevzdaných výkazů o mzdách), ale i ten je však ovlivněn rušením méně placených profesí. Zahraniční práce v regionu a vliv na firmy Něco málo ze statistiky. Na konci loňského roku bylo v Čechách celkem zahraničních zaměstnanců, což je zhruba o méně než před rokem. Převažují občané EU a Švýcarska, těch je téměř , a cizinců je z tzv. třetích zemí. Tolik konstatování a na první pohled jde o příznivá fakta. Na základě tlaku veřejnosti i odborů se ministerstvo práce (prostřednictvím úřadů práce) více zaměřilo na porušování českých zákonů. Ukládá sankce zaměstnavatelům, kteří porušují ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokuty přesáhly několik desítek miliónů korun, ale asi je to málo. Práce cizinců se stále vyplácí, protože většinu následných problémů firmy přenášejí na své okolí, město, region nebo stát. Dobrá je snaha více koordinovat práci zahraničních zaměstnanců, například: prodlužovat povolení pro cizince již pobývající na našem území, namísto vydávání povolení pro cizince nově příchozí při prodlužování platnosti povolení k zaměstnání je snaha zohledňovat situaci žadatelů a koordinovat umísťování uvolněných zahraničních pracovníků v jiných regionech prostřednictvím vzájemné přímé spolupráce úřadů práce. Hodně práce v této oblasti vykonává cizinecká policie, která připravila řadu projektů s cílem snížit a omezit počty neoprávněně zaměstnávaných a podnikajících cizinců heslo je dané: Legálně pobývat legálně pracovat. Dalším cílem je omezit tzv. šedou ekonomiku, což zahrnuje zavedené a komplexně zaměřené bezpečnostní a preventivné akce na vytipovaných tržnicích, kontroly v ubytovacích objektech, například je snaha zamezit výměny cizozemských padělaných a pozměněných řidičských průkazů za pravé. Přes veškerou snahu se nedaří zamezit vzestupu šedé ekonomiky, obchodu s levnou zahraniční pracovní silou, zvyšuje se podíl trestné činnosti pachatelů cizinců a došlo k nárůstu pohybu nelegálních migrantů v rámci celé Evropy. Česká republika přitom má spoluodpovědnost za bezpečnostní situaci v EU! A jak se to projevuje v Plzni (a to nejen v okrajových čtvrtích)? Dějí se stěží uvěřitelné příběhy se stejným scénářem a opakují se několikrát do týdne krádeže, odchod bez placení. Prodavačky odmítají být za pultem samotné a slzný plyn patří k jejich běžné výbavě. Majitelé obchodů jsou bezmocní, nájemníci bytů se při cestě domů bojí pochybných partiček postávajících v průjezdech. Situací v Plzni se začal zabývat magistrát, protože se stížnostmi se na něj obrátilo zhruba 40 obchodníků. Situaci řeší Policie ČR i městská policie a provádějí častější kontroly a prohlídky. Je pravděpodobné, že to je negativní výsledek skončení práce dříve legálně zaměstnávaných cizinců. Jaká je pozice odborové organizace ve firmě, kde začne pracovat více zahraničních dělníků? Máme-li důkaz o porušování předpisů, využije se spolupráce s oblastním inspektorátem nebo s příslušným úřadem práce, kde je podán podnět. Zamezit použití těchto prekérních forem práce ve firmě prakticky nelze. Ještě horší je situace tam, kde odbory nepůsobí. Známe případ, kdy stovka vietnamských živnostníků pracuje na pásu ve firmě a montuje výrobky. To, že jen minimum z nich platí daně a pojištění, je samozřejmé. Další forma je práce pro různá družstva. Ing. KAREL KASTL, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Plzeň CO NOVÉHO NA KRÁLOVÉHRADECKU A PARDUBICKU? (Dokončení ze str. 2) zaměstnance. Z legálních řešení usilují někteří zaměstnavatelé, zejména v královéhradeckém sdružení, o zavedení kont pracovní doby, k čemuž ovšem již nepotřebují souhlas odborové organizace ani jednotlivých zaměstnanců. Přesto se nám zatím daří - v důsledku tlaku na přesné dodržování ustanovení zákoníku práce v této oblasti - zabránit mnoha zavedením těchto kont. Mimo to zaměstnavatelé vyvíjejí snahu o začlenění tzv. pseudokont, která ovšem nemají přímou oporu v zákonu, nicméně jsou většinou dohodnuta s odborovou organizací a nejsou tak nebezpečná jako zákonná konta. V důsledku těchto skutečností regionální pracoviště zajišťuje v dohodě s radami krajských sdružení systém školení, který kromě klasických témat reflektuje podrobněji jak oblast kont pracovní doby, tak také diskusi nad dalším směrováním zastupování zájmů zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že drtivá většina funkcionářů nemá představu, jaké systémy zastupování existují v zemích Evropy a především v nám nejbližších zemích (u sousedů v Německu a Rakousku), tak bylo zařazeno do systému školení i toto prvotní seznámení. Co se týče konkrétní situace v jednotlivých odvětvích situace ve firmách, které jsou subdodavateli automobilového průmyslu, se stabilizovala, v elektroprůmyslu je nárůst zakázek, ve strojírenství je to jak na houpačce. Růst zakázek evidujeme u řady firem například AVX Lanškroun, Rieter Ústí n. O., BSH Hynčice, Continental H. Adršpach, Siemens Trutnov, INA Lanškroun, Foxconn Pardubice, Emdex Trutnov, Continental Trutnov, Optrex Vrchlabí, Schott Lanškroun. Naopak je řada firem, kde není vše v pořádku činnost ukončila firma BEZ Motory Hradec Králové, Kovopol Police, Moning Elitex Týniště, Oerlikon Červený Kostelec, problémy jsou nadále například v Brose Trutnov, kde firma ukončí činnost do poloviny roku 2011, v insolvenci je Kögel, a. s., Choceň, částečně se bude stěhovat výroba z Tyco Trutnov. Samozřejmě se najde řada firem, kde existuje stabilní situace s mírnými výkyvy. Co dodat? Po odborové stránce toho máme stále ještě hodně před sebou. Ing. RADEK ŠAMÁNEK, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO Hradec Králové KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Každý může mít jen jedno řemeslo, jako každý... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorkou je americká spisovatelka Gertrude Steinová ( ). Ve svém bydlišti v Paříži pořádala schůzky s mnoha slavnými a významnými umělci. Byla významnou experimentátorkou v literatuře, zabývala se rytmem, zvukovou stránkou věty a větnou stavbou. Úspěch jí přinesla především autobiografi cká kniha Vlastní životopis Alice B. Toklasové. (jk) Vyluštění z Kováku č. 14/2010 (výrok J. Kalinčiaka): Mládí je tak utvořený kapitál, že až po mnohých... letech přinese bohaté úroky. 4

5 KOVÁK číslo dubna 2010/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO zavedl Kovák v roce 2002 rubriku Poradny na přání, která je podle ohlasů čtenářů velmi oblíbená. Jde o odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: právo, zákoník práce, zdravotní a sociální pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, bydlení, medicína. Odpovídají přední odborníci OS KOVO i ČMKOS. Piště, mailujte nebo faxujte nám své dotazy (nám. W. Churchilla 2, Praha 3, fax: , Rubrika pokračuje i v roce Těšíme se proto, že i nadále nám budete svěřovat svá přání, podněty a připomínky a klást otázky, které budou zajímat i ostatní čtenáře. Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou S jakou podpůrčí dobou v nezaměstnanosti lze počítat? DAVID ŠROTT, specialista na mzdy a kolektivní vyjednávání, Regionální pracoviště OS KOVO Zlín Jaká bude podpůrčí doba v nezaměstnanosti u zaměstnance, kterému je 49 let v čase, kdy dostal výpověď pro nadbytečnost podle 52 písm. c) zákoníku práce, zatímco deset dní po uplynutí výpovědní doby dovrší 50 let? Přepočítává se nějakým způsobem jeho nárok na podpůrčí dobu pro poskytování podpory v nezaměstnanosti? P. F, Zlín Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období (3 roky zpětně ode dne podání písemné žádosti) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v délce alespoň 12 měsíců; překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou. Požádal-li úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo ode dne následujícího po skončení zaměstnání, pokud uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení tohoto zaměstnání nebo činností považovaných za náhradní doby zaměstnání. Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen doložit místně příslušnému úřadu práce. O přiznání podpory v nezaměstnanosti rozhodne místně příslušný úřad práce na základě doložených dokumentů.podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání, kterému je ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti: * do 50 let věku, 5 měsíců; * od 50 do 55 let věku, 8 měsíců; * nad 55 let věku, 11 měsíců. Zaevidovat se na úřadu práce je právo, nikoliv povinnost. Pokud v době podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání bude uchazeč spadat do věkové kategorie do 50 let, bude mu příslušet podpůrčí doba 5 měsíců, a to po celou dobu evidence (při splnění všech zákonných podmínek pro poskytování podpory v nezaměstnanosti). Za předpokladu, že si jako osoba bez zdanitelných příjmů uhradí minimální zdravotní pojištění (které je ze zákona povinné) ve výši 1080 Kč za měsíc, který následuje po uplynutí výpovědní doby, a o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání požádá místně příslušný úřad práce až po dosažení 50 let věku, bude mu v případě přiznání podpory v nezaměstnanosti náležet podpůrčí doba v délce 8 měsíců. Právní servis Mám podepsat u zaměstnavatele konkurenční doložku? JUDr. VILÉM PEŘINA, právník Regionálního pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem Nastoupil jsem od jako seřizovač linky ve strojírenské továrně. Po skončení zkušební doby mi zaměstnavatel dal k podpisu jakousi konkurenční doložku, kterou dále cituji. Mám ji podepsat? A co to vůbec je? Konkurenční doložka zní: Zaměstnanec se tímto zavazuje, že po skončení pracovního poměru po dobu jednoho roku od jeho skončení nebude vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která má soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele. Za porušení tohoto závazku je zaměstnanec povinen zaplatit smluvní pokutu Kč. P. K., Ústí nad Labem Citovanou konkurenční doložku nedoporučuji podepisovat, a to již proto, že nejste vůbec povinen na ni přistoupit. Navíc předmětná konkurenční doložka neobsahuje závazek zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci peněžité vyrovnání. Konkurenční doložka je upravena v 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto ustanovení se nelze, s odkazem na 363 odst. 2 zákoníku práce, odchýlit, a to ani ve prospěch zaměstnance. Třeba ji uzavřít písemně a nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná. Konkurenční doložka je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v níž se zaměstnanec zaváže, že po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu 1 roku, nebude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, případně by měla vůči němu soutěžní povahu. Tuto dohodu lze sjednat pouze tehdy, je li možné to od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pra- I

6 KOVÁK číslo dubna 2010/příloha covních a technologických postupů, které u zaměstnavatele získal a jejichž využití u jiného zaměstnavatele nebo při samostatné výdělečné činnosti by mohlo zaměstnavateli ztížit závažným způsobem jeho činnost. Konkurenční doložky by se proto měly uzavírat zaměstnanci ve vedoucích (manažerských) pozicích, případně na místech specialistů, kde se předpokládá důkladné seznámení zaměstnance s předmětem činnosti (know-how) zaměstnavatele. Součásti dohody musí být i závazek zaměstnavatele, kterým zaměstnanci kompenzuje povinnost zákazu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo by měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu. Jde o závazek poskytnout zaměstnanci peněžité vyrovnání za každý měsíc dodržování dohody po skončení pracovního poměru, a to nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti. Na druhou stranu, poruší li zaměstnanec svůj závazek nevykonávat po stanovenou dobu po skončení pracovního poměru konkurenční činnost, je povinen zaměstnavateli zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta však musí být sjednána v takové výši, aby byla přiměřená povaze a významu know how zaměstnavatele. Zaplacením smluvní pokuty závazek zaměstnance z dohody zaniká a již se jím zaměstnanec nemusí řídit. Zaměstnavatel může od dohody odstoupit, ale pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec může dohodu sankčně vypovědět tehdy, nevyplatil li mu zaměstnavatel peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Dohoda pak zanikne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pro odstoupení od dohody a její výpověď je stanovena písemná forma, jinak jde o neplatné právní úkony. Sjednání konkurenční doložky bylo možné již na základě novely zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), provedené zákonem č. 155/2000 Sb. s účinností od Dle 29 odst. 2 tehdejšího zákoníku práce bylo možné v pracovní smlouvě dohodnout konkurenční doložku se závazkem zaměstnance nejdéle 1 rok po skončení pracovního poměru nevykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet konkurenční činnost. Pro případ porušení tohoto závazku byl zaměstnanec povinen zaplatit zaměstnavateli smluvní pokutu. Peněžité vyrovnání však nebylo možné jako závazek zaměstnavatele sjednat. Povinnost sjednat v konkurenční doložce (dohodě) závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci peněžité vyrovnání byla prvně zakotvena s účinností od až zákonem č. 46/2004 Sb., kterým byla provedena novelizace zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.). Nelze vyloučit existenci konkurenčních doložek (dohod) uzavřených ještě před a souvisejících se stále trvajícími pracovními poměry, které právě neobsahují povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci peněžité vyrovnání. Takovéto dohody je třeba o povinnost zaměstnavatele poskytnout peněžité vyrovnání doplnit. Právní servis Co dělat, aby mě soud s manželem rozvedl? JUDr. MARIE STODOLOVÁ, Regionální pracoviště OS KOVO Praha a Středočeský kraj Můžete mně poradit, jak mám postupovat v případě rozvodu, když máme dvě nezletilé děti a manžel odmítá podepsat dohodu o majetku? Prý nás také soud nemusí rozvést Je to tak? J. Č., Beroun II Vaše informace není správná. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., v platném znění, v 24 odst. 1 upravuje obecně podmínky, kdy soud na návrh jednoho z manželů rozvede manželství, jestliže je manželství hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. Pokud manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel, má se za to, že podmínky výše uvedené pro rozvod manželství jsou splněny. V případě, že podle 24a zákona o rodině předloží účastníci řízení o rozvod manželství dohodu-písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy, která upravuje pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případně vyživovací povinnost mezi manžely (nikoli k nezletilým dětem), tak v tomto případě soud účastníky rozvodového řízení nevyslýchá, nezjišťuje příčinu rozvratu manželství. Pokud v této dohodě uvedou rozvádějící se manželé, že netrvají na osobní účasti před soudem, aby je soud rozvedl v jejich nepřítomnosti, tak obdrží od soudu rozsudek o rozvodu, aniž se do jednací síně dostavili. V tomto případě je ovšem potřeba dohodu o vypořádání majetkových vztahů podat soudu současně s návrhem na rozvod manželství. Jedná se o tzv. smluvený rozvod, nebo také nesporné řízení. Pokud jeden z manželů podá soudu návrh na rozvod manželství, ale druhý z manželů s tímto návrhem nesouhlasí, a tedy není ochoten ani podepsat dohodu, soud nařídí jednání, na které pozve oba manžele do jednací síně, a zjišťuje příčiny rozvratu manželství nejprve jejich výslechy a potom, pokud se od sebe výpovědi manželů odlišují, zpravidla požaduje předložení dalších důkazů, jimiž by jak žalobce, tak i žalovaný prokázali pravdivost jejich tvrzení před soudem. Řízení o rozvod manželství tedy pokračuje například výslechem svědků navržených oběma stranami, čtením různých listinných důkazů, například zprávou lékaře nebo policie o fyzickém napadení jednoho z manželů apod. Takové řízení je označováno jaké sporné řízení a trvá mnohdy i více let, neboť partner, který s rozvodem manželství nesouhlasí, může i úmyslně prodlužovat jednání tím, že se na termín nařízený soudem několikrát omluví a nedostaví se anebo podá do rozsudku, kterým soud nakonec manželství rozvedl, odvolání a doba, po kterou trvá řízení o rozvod manželství, se tímto jednáním druhého partnera značně prodlužuje. Další možností v řízení o rozvod manželství je situace, kdy druhý z manželů se k návrhu na rozvod manželství připojí, ovšem nepodepíše dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů. Za tohoto stavu soud předvolá manžele k jednání, provede jejich výslech a manželství zpravidla rozvede na jedno nebo dvě stání před soudem, aniž by prováděl další dokazování. K rozvodu manželství tedy není nutná dohoda, ovšem v tomto případě je soud povinen oba manžele vyslechnout. Z vašeho dotazu vyplývá, že máte nezletilé děti, a tedy k rozvodu manželství dojde až po rozhodnutí soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství. Jedná se o rozhodnutí opatrovnického soudu, v němž je uvedeno, kterému z rodičů se svěřují děti do výchovy pro dobu po rozvodu a je určena výše výživného. Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Upravuje to 24b) odst. 1 zákona o rodině a jedná se o ztížený rozvod, kde soud přihlíží k věku partnera, který s rozvodem nesouhlasí, a k jeho zdravotnímu stavu. Ztížený rozvod nemůže a nesmí být absolutním zabráněním rozvodu, a proto soud rozvede manželství, pokud manželé spolu nežijí nejméně po dobu tří let. Pokud tedy váš manžel s dohodou nesouhlasí, máte možnost vypořádat si majetkové vztahy do tří let po právní moci rozsudku o rozvodu manželství, a to buď opět dohodou mezi vámi, popřípadě se s návrhem na vypořádání zaniklého společného jmění manželů obrátit na soud. Toto soudní řízení doporučuji ovšem v krajním případě, neboť je náročné jak na dobu trvání řízení, tak i na finance (zpravidla soud nařizuje znalecké posudky k ocenění majetku) účastníků, neboť se na nich podílí oba společně.

7 KOVÁK číslo dubna 2010/příloha HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (VII.) JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO Zákon o správě daní a poplatků Jedná se o zákon č. 337/1992 Sb., v platném znění. Tento zákon stanovuje, kdy, komu, za co a jak odvádět daně a poplatky. Dále pak řeší otázku sankcí a penále. Z uvedeného tudíž vyplývá, že správce daně má trojí pravomoc: * policie, * státního návladního, * samosoudce. Pro odborovou organizaci z tohoto zákona vyplývají následující povinnosti a termíny: * Registrace na finančním úřadu tam, kde tato povinnost vyplývá ze zákona (návazně na to pokyn MF D-92 uveřejněný ve Finančním zpravodaji z roku 1994). Na to pak navazuje povinnost činit každoročně daňové přiznání. Daňové přiznání provede odborová organizace, která je registrována jako plátce daně z příjmu právnických osob, i v takovém případě, že má příjmy pouze z příspěvků, popřípadě z úroků, a podle zákona o daních z příjmů 38 písm. m) daňové přiznání dělat nemusí. Dále pak v případě, i když není registrována, ale finanční úřad ji rozhodnutím vyzve. V případě, že by neuposlechla výzvy, nesplnila by povinnost nepeněžního plnění a na základě toho by mohla obdržet opakovaně pokutu podle 37 odst. 1. * Včasné a úplné odvádění daní místně příslušnému finančnímu úřadu. * Plnění oznamovací povinnosti podle 34 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků. Viz - Vzory smluv. Týká se pouze těch organizací, které mají příjmy z podnikání nebo z pronájmu. * Předložit finanční kontrole příslušné doklady, které mají návaznost na daňové odvody. Odpisy ve vztahu k odborové organizaci Od doby platnosti zákona č. 563/1991 Sb. jsou i odborové organizace povinny účetně odepisovat svůj majetek. Z pohledu daní je to aktuální pouze v případě, že z tohoto majetku má organizace zdanitelné příjmy. Odborová organizace odepisuje daňově předměty, které používá k vytváření zisku (zde jsou odpisy nutné, neboť jsou daňově uznanými náklady!). 1. odpisy rovnoměrné (lineární) - pro odborovou organizaci jsou nejvhodnější, 2. odpisy zrychlené. Odpisové skupiny jsou opět po změněny: Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Příklad lineárních odpisů: odpisová skupina první rok ostatní roky pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Příklad třídění hmotného majetku do odpisových skupin s přihlédnutím k možnému majetku odborové organizace: Odpisová skupina 1 Plastové kancelářské a školní potřeby Ostatní technické keramické výrobky Nástroje a nářadí kromě například nástrojů na strojní tváření za tepla Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování prášků pro zemědělství a zahradnictví Stroje a přístroje zemědělské, zahradnické, lesnické, ošetřování luk a trávníků (kromě žacích) Ruční mechanizované nářadí a nástroje Kancelářské stroje a počítače Studiová provozní a ovládací zařízení - přístroje pro bezdrátové přenosy (včetně mobilních telefonů) Televizní kamery Elektrické přístroje pro telefonii nebo telegrafii po vedení včetně faxů Jízdní kola Psací a kancelářské potřeby Odpisová skupina 2 Ostatní konfekční textilní výrobky, a to zejména: lodní plachty, stany, padáky Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem) Dřevěné prefabrikované stavební části a celky zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly Knihy (slovníky, atlasy, glóbusy a podobně) Plastové prefabrikované stavební části a celky, zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou samostatnými stavebními díly Čerpadla a zdviže na kapaliny Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost) Myčky nádobí průmyslového charakteru Některé rozhlasové a televizní přijímače Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob Motorová vozidla pro nákladní dopravu Přívěsy, návěsy, kontejnery Ostatní příslušenství pro motorová vozidla Rekreační a sportovní čluny Motocykly (mopedy, kola s pomocným motorkem) Nábytek Hudební nástroje Sportovní potřeby Odpisová skupina 3 Některé prefabrikované a stavební části a celky z betonu a železobetonu, zejména: prefabrikované prostorové buňky a dílce, pokud nejsou samostatnými stavebními díly Trezory a pancéřové skříně Kartotékové kovové skříně a podobné výrobky kovové Dekorační sochy, sošky a podobné předměty kovové Klimatizační zařízení Elektromotory, generátory Kotle pro ústřední topení, pokud nejsou nedílnou součástí stavebního díla Odpisová skupina 4 Budovy ze dřeva a plastů, oplocení, vnější osvětlení budov a staveb, koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů Odpisová skupina 5 Budovy kromě budov uvedených v odpisové skupině 4 nebo uvedených v odpisové skupině 6 III

8 KOVÁK číslo dubna 2010/příloha Vrty čerpací (studny vrtané) Studny jinde neuvedené a jímání vody Fontány, hydranty, kašny Nádrže, jímky Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov) neuvedené (kromě budov) Stavby pro sport a rekreaci kromě koupališť (bazénů) nekrytých ze dřeva a plastu Odpisová skupina 6 Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení Budovy administrativní Budovy pro společenské a kulturní účely Muzea a knihovny Účetně odepisuje za účelem snížení účetní hodnoty (zde se jedná o povinnost vycházející ze zákona o účetnictví - č. 563/1991 Sb.). Pozor: v jednoduchém účetnictví se o odpisech neúčtuje, vedou se evidenčně na inventárních kartách majetku. Odpisy v soustavě podvojného účetnictví Musí se v prvé řadě vypočítat odpisy za období před , podle vyhlášky č. 586/1990 Sb., z původní pořizovací ceny nebo z ceny reprodukční, nelze-li stanovit cenu pořizovací, a zaúčtovat na vrub základního jmění zápisem MD 900, D 07,08 - oprávky. Od pak obdobně vypočítat účetní odpisy, jako by byly stanoveny podle odpisového plánu ( 28 zákona č. 563/1991 Sb.), a daňové odpisy podle zákona o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), ve kterém je v 40 odst. 7 uveden přesný postup pro přechod odepisování. Příklad: Budova pořízená v roce 1979 za 3 milióny Kč, odepisovaná poprvé v roce výpočet odpisů za období od do , tj. 13 let = 1,3 % z hodnoty 3 milióny = Kč, 2. proúčtování odpisů podle bodu 1 v účetnictví roku 1995: MD 900, D 081, 3. odpisy za období 1993 a 1994 podle odpisového plánu; můžeme použít již sazby podle daňového zákona, tj. 2 % z 3 miliónů Kč ročně, to se rovná Kč za rok 1993 a 1994, účetně MD 900, D 081, 4. odpis za rok 1995 se rovná 2 %, tj Kč, účetně MD 900, D 081. Pokud uvedený celý objekt slouží k podnikání, může se celá částka uplatnit do nákladů. Odpisy v soustavě jednoduchého účetnictví Zákon o účetnictví v 28 stanoví povinnost odepisovat bez ohledu na používanou soustavu účetnictví. V zákoně nejsou uvedeny pro takovýto případ postupy. Proto odborová organizace odepisuje na inventárních kartách, popřípadě v inventárních knihách. Uvádí v nich: * údaje o zvoleném způsobu odepisování (daňové), * částky odpisů (daňové). Způsob odepisování před rokem 1993 bude tudíž použit stejný jako u podvojného účetnictví. Odborové organizace, které získaly majetek v minulosti, mohou tedy použít tento způsob odepsání majetku. Byla jim ale dána ještě možnost odepsat tento majetek, a to pokud ho zařadili k podle reprodukční ceny (odborného odhadu v cenách ). Jelikož se ale během let měnily odpisy, uvádíme příklad u nemovitosti zařazené v 5. skupině. IV rok odpisy , , , , , až dosud 3,40 Vzory smluv a dohod Smlouva o půjčce (vratné sociální podpoře na překlenutí tíživé sociální situace) VZO OS zastoupený předsedou panem na straně jedné a pan, paní , rodné číslo bytem (adresa) č. OP na straně druhé uzavřely ve shodě se zásadami a rozpočtem přijatými na členské schůzi dne tuto dohodu: I. ZO OS poskytne půjčku (vratnou sociální podporu , slovy vyplacena, jak dále uvedeno. panu, paní II. Pan/paní se zavazuje celou poskytnutou částku vrátit ZO OS v pravidelných měsíčních splátkách ve výši Kč , slovy.... a souhlasí s tím, aby tyto splátky byly uhrazovány srážkou ze mzdy a aby první splátka byla provedena z vyúčtování za měsíc V případě ukončení členství v odborové organizaci uhradí celou zbývající částku najednou v hotovosti, nejpozději do šesti měsíců ode dne skončení členství v ZO OS. III. Poskytnutá částka Kč bude vyplacena v hotovosti prostřednictvím pokladny ZO OS. IV. Jinak se tato dohoda řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku. V. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s určením pro: 1x člen ZO OS 1x mzdová účtárna zaměstnavatele člena 1x pro evidenci sociálních výpomocí při VZO OS 1x jako účetní doklad pro výplatu z pokladny VZO OS V dne podpis člena a razítko podpis předsedy VZO OS Příkazní smlouva uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku mezi: ZO OS KOVO zastoupenou předsedou VZO panem/paní (dále jen příkazce) na straně jedné a panem/paní r. č bytem (dále jen příkazník) na straně druhé. 1. Příkazník se zavazuje pro příkazce: vykonávat funkci x) obstarat věc, a to x) 2. Příkazník je povinen postupovat při výkonu funkce/obstarání věci x) v souladu s příslušnými právními předpisy a předpisy OS KOVO, jakož i pokyny příkazce týkajícími se předmětné činnosti. 3. Příkazníkovi náleží za výkon funkce/obstarání věci x) odměna ve výši Kč která bude hrazena z prostředků příkazce. Ze stanovené odměny bude sražena daň, zdravotní a sociální pojištění v souladu s platnými zákony a za podmínek výše uvedených. 4. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků a sjednává se na dobu určitou, a to od do *) dobu neurčitou *) 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. x) nehodící se škrtněte V dne Příkazce: Příkazník: (Pokračování příště)

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení

Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení Smlouva o poskytnutí služby podpory samostatného bydlení Pan/paní: Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Opatrovník: Jméno: Rodné číslo: IČO: Číslo OP: Adresa: dále jen Příjemce služby a Poskytovatel: FOKUS Mladá

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky PhDr. Kateřina Štěpánková Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Oddělení zahraniční zaměstnanosti 1 Obsah prezentace 1. MPSV a Úřad práce

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-180-004-14 ze dne 19.11.2014 Revokace usnesení Rady MČ Praha 12 č.r-179-021-14 ze dne 11.11.2014, kterým byla schválena příkazní smlouva na zpracování

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 252/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 223 ze dne 08.04.2015 Předložení příkazní smlouvy s Občanským sdružením Buči, Koněvova 2430/162, Praha 3, o provádění úklidu Rada

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008

ROZVOD. Zdeňka Králíčková, 2008 ROZVOD Zdeňka Králíčková, 2008 PRAMENY hmotněprávní - zák. č. 94/1963 Sb., o rodině - zák. č. 91/1998 Sb. tzv. velká novela procesněprávní - zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád PŘIPRAVOVANÝ OBČANSKÝ

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů

Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku - FK Dukla Praha a.s. Příloha č. 3: Vzorová smlouva o reklamě Společnost FK DUKLA Praha a.s. se sídlem Praha 6, Dejvice,

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 3. volební období 228 USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 877 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - 2 - ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála na podporu spolků č. S2016/N uzavřená dle 1746 zák. č. 89/2012, občanský zákoník a podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. uzavřená mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. uzavřená mezi Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY uzavřená mezi Ledax o.p.s. IČ: 280 68 955 se sídlem Riegrova 51, České Budějovice PSČ 370 01 jejímž jménem jedná [Doplnit] (dále jen Poskytovatel

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více