11 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Listopad před 20 lety...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Listopad před 20 lety..."

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 11 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Listopad před 20 lety...

2 redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Druhý listopadový den je věnován Památce zesnulých. Navštěvujeme hřbitovy, rozsvěcíme světýlka, stojíme tiše, schouleni jaksi do sebe a vzpomínáme. S padajícím listím a mlhou do nás vstupuje tiše melancholie. Vnímáme nepřítomnost svých blízkých, kteří odešli, obracíme se do minulosti a vybavujeme si jejich podobu, slova, gesta, vůně, úsměvy Stále jsou naši mrtví s námi a nikdy vlastně nejsme sami, napsal ve své básni Jan Skácel. Jsou s námi, jsou v nás. Neseme v sobě otisky tváří svých blízkých a milých, uvědomujeme si s tichou pokorou, že nám bylo dopřáno jít kus cesty života po jejich boku. A světýlko, které rozsvítím, je moje děkuji za ten dar. Listopad je měsícem vzpomínání. Zdá se to neskutečné, že od doby, kdy jsme cinkali klíči na náměstí a rozsvěceli svíčky u kašny, uplynulo už dvacet let. Co dělají a kde jsou lidé, kteří v r v Třeboni zakládali Občanské fórum? Jaké pocity mají po dvaceti letech? Líbí se nám vlaková zastávka Třeboň lázně, která nabízí cestujícím příjemné zázemí čekárny, možnost zakoupení denního tisku a malého občerstvení. Bezbariérový přístup a plošina pro vozíčkáře zpříjemňuje příjezd a odjezd pacientů třeboňských lázní. jj Milí spoluobčané, máte-li chuť připomenout si s námi 20. výročí Listopadu 89, přijďte se svíčkou 17. listopadu v 18 hodin ke kašně na Masarykově náměstí. Výzva Plesová sezóna se blíží Vážení čtenáři, Nelíbí se nám budova nádraží ČD stanice Třeboň. Příchod či příjezd k ní už navozuje pocit bezútěšnosti. Ale má bezesporu alespoň jednu přednost. Vystoupí-li na Třeboň natěšený cestující z vlaku na tomto místě, město samo ho už může jenom příjemně překvapit. jj pozorovali jste, že podzim pomalu vrcholí a plesová sezóna se blíží? Dovolujeme si Vás již dnes pozvat na Ples města Třeboně, který se bude konat Dobrá hudba, pestrá tombola a bohatý raut pro všechny účastníky. 13. listopadu vyjde mimořádné číslo Třeboňského kurýra. foto J. Ševčík Listujte, čtěte a vzpomínejte. Jana Jandová šéfredaktorka TS Foto na titulní str. a u výzvy na str. 2 J. Lukavský Milí psavci, každý měsíc se opakuje situace, kdy se mnozí z vás dožadují uveřejnění příspěvku do novin v termínu po uzávěrce, často i v době, kdy jsou noviny v tisku. Pravidla pro uveřejnění článku, fotografie, inzerátu jsou následující: Uzávěrka čísla je vždy 20. v měsíci po tomto datu nemůže být Váš článek do novin zařazen. Nepřijímáme články psané rukou a na stroji redakce nemá písařku, která by je přepisovala. Články posílejte ve formátu Dokument Word na mailovou adresu: Fotografie posílejte na mailovou adresu ve formátu jpg, v mailu připojte popisky k fotografiím. Plošné inzeráty posílejte ve formátu pdf, pokud si přejete grafické zpracování plošné inzerce v tiskárně, text dodejte jako Dokument Word, obrázek a logo samostatně ve formátu eps či jpg. V mailu nezapomeňte uvést fakturační údaje. Pozn. na závěr nepodepsané články neuveřejňujeme. Těším se na spolupráci s Vámi. Jana Jandová 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

3 město Otázky pro starostu Projekt Beseda Střídání stráží Výročí Digitalizace kina Světozor a osud sportovní haly v Třeboni str. 6 Rozhovor s Ing. arch. M. Skalíkem o rekonstrukci bývalé Měšťanské besedy str. 7 Mgr. Ivan Rokos jmenován novým ředitelem ZŠ Sokolská str. 9 Téma měsíce 20. výročí sametové revoluce v Třeboni str Zprávy z radnice Z jednání rady města Bytový pořadník v Třeboni Třeboňští radní schválili bytový pořadník, který byl aktualizovaný koncem srpna Pořadník se schvaluje dvakrát ročně a je vyvěšen na úřední desce. Před předložením radě města je projednán v bytové komisi. Město dostalo dar od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Radní města schválili přijetí daru od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Do vlastnictví města tak přejdou čtyři dýchací přístroje pro dobrovolné hasiče. Zároveň radní schválili znění darovací smlouvy, která zavazuje k tomu, že hasičské přístroje budou v majetku města nejméně do roku Přístroje předá plk. Ing. Všetečka starostovi města. Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v kraji Rada ustanovila zástupcem projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji místostarostku Annu Kahounovou. Zvolením zástupce si město získá možnost podílet se na vyjádření svých názorů a připomínek, které povedou ke vzájemnému konsenzu v pokrytí zájmu a zajištění dostupnosti sociálních služeb v rámci celého Jihočeského kraje. Zástupce bude zapojen do jedné z pěti pracovních skupin dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb. Jedná se o individuální projekt Jihočeského kraje, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výměna bytů v Třeboni Třeboňští radní schválili výměnu bytových jednotek o velikosti 2+1 za byt o velikosti 3+1, oba v Husově ulici. Výměnu bytů schválili radní na základě žádostí obou majitelek. Bytová komise projednala obě žádosti a radě schválení doporučila. Výměna bytů bude realizována k Autokempu Třeboňský ráj se opět prodlouží smlouvy Radní města schválili prodloužení platnosti nájemní a podnájemní smlouvy o provozování Autokempu. Tato smlouva je uzavřena s pronajímatelem Jiřím Neubauerem. Vzhledem k tomu, že není znám žádný zájemce o koupi autokempu, prodlouží se smlouvy až do Dlužníci pozor! Na jednání rady města bylo také projednáno dlužné nájemné. Na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužil nájemník částku ,- Kč a radní města schválili vymáhání této pohledávky formou exekuce. Rada při tomto jednání projednala ještě dalších pět podobných bodů. Z jednání zastupitelstva Dodatky ke zřizovacím listinám Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Informačnímu a kulturnímu středisku, 3. mateřské škole, mateřské škole Sluníčko, základní škole v Sokolské ulici a v ulici Na Sadech a školní jídelně Centrum. Povinnost upravit zřizovací listinu vyplývá ze závěru přezkumu hospodaření provedeného pracovníky Jihočeského kraje. Starosta informuje Starosta města v pondělí odpoledne poskytl zastupitelům informace o kontrole jednacího řádu zastupitelstva. Upřesnil, že jednací řád byl podroben důkladné kontrole a nebyly zjištěny žádné chyby. Dále podal informace o jednáních kolem pořádání Anifestu a také informace o zahájení oprav Besedy. Jitka Klečková, organizační pracovník kanceláře starosty Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že došlo ke změně tzv. chodníkového zákona zákon č. 97/2009 Sb. ve věci údržby chodníků, dovoluji si Vám připomenout, že v době minulé se o odklízení sněhu staral vždy majitel přilehlé nemovitosti. V současné době se má starat obec, v našem případě město. Není v lidských ani v organizačních silách zvládnout sněhovou nadílku z chodníků ve všech částech našeho města i přilehlých obcích najednou. Prostě někde se začíná a někde se končí. Město Třeboň využije mimo zaměstnanců Technických služeb i nezaměstnané občany, kteří mají zájem získat sociální dávky v plné výši. Sníh se bude odstraňovat tak, že ze zákona má přednost komunikace před chodníkem. Nově, a to je důležité sdělení, bude město zajišťovat plnění pojistné události v případě úrazu. Jsem přesvědčen, že většina našich spoluobčanů se bude starat o údržbu chodníků tak jako doposud. Za tento lidský přístup bych Vám chtěl předem poděkovat a věřím, že tyto možná někdy složité situace zvládneme ke spokojenosti návštěvníků i obyvatel města Třeboně. Z. Mráz, místostarosta Město Třeboň vyhlašuje záměr pronájmu bytů formou obálkové metody dle nabídky výše nájemného za 1 m 2. byt č. 3 o velikosti 3+1 (88,87 m 2 ) v čp. 87/I na Masarykově nám. byt č. 23 o velikosti 2+1 (88,60 m 2 ) v čp. 20/II v ul. Svatopluka Čecha Bližší informace (odkaz úřední deska) nebo na tel l 3

4 aktuálně Ekofilm v Třeboni V pondělí 5. října byl v Českých Budějovicích slavnostně zahájen 35. ročník Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm Hlavním tématem letošního ročníku byly klimatické změny. Program probíhal už od neděle 4. října také v Třeboni. Promítalo se v kině Světozor a na třeboňském náměstí měla Nadace partnerství své road show interaktivní výstavu o změnách klimatu a energií v zemích třetího světa spojenou s výtvarnou soutěží pro děti. text jj, foto ep Úprava sídliště Hliník Prostranství na sídlišti Hliník v místě bývalé tržnice dostává nový kabát. Pan J. Gorol z Budějovických dopravních staveb upravuje terén u obrubníku. text jj, foto ep Slavnostní otevření nového MěÚ Až po uzávěrce minulého čísla proběhlo slavnostní otevření nového městského úřadu v revitalizovaném objektu bývalých kasáren. Uskutečnilo se za přítomnosti poslanců PS Parlamentu ČR, krajského hejtmana, krajských radních i radních či zastupitelů našeho města, vedoucích pracovníků stavebních firem a dalších hostí. Den se tak určitě zapsal do významných stránek dějin Třeboně. text a foto cs Setkání starostů Ve čtvrtek 8. října proběhlo v nových prostorách městského úřadu setkání starostů správního obvodu Třeboň. Starosty přivítala paní místostarostka Kahounová, pan místostarosta Mráz a tajemnice úřadu Ing. Grammetbauerová. Představitelé města seznámili hosty s průběhem rekonstrukce bývalých kasáren a zájemcům zprostředkovali krátkou exkurzi po objektu. text o foto jj Oprava ulice na Daskabátě V měsíci říjnu se dostávaly do finále i práce na rekonstrukci kanalizace a povrchů v ulici Daskabát. Práce prováděla firma Strabag, a.s. text a foto cs Nové chodníky Při pokračování oprav chodníků postoupily v měsíci říjnu práce od bývalých kasáren ulicí Svobody až k jejímu napojení na ul. Táboritskou. text a foto cs Měsíc pro neziskový sektor Ve čtvrtek 1. října se v prostorách třeboňského muzea uskutečnila vernisáž výstavy, která zahájila akci 30 dní pro neziskový sektor. Na výstavě se jednotlivými panely představily nevládní organizace působící v našem městě. text jj, foto A. Hosnedl Veletrh cestovního ruchu Ve dnech se v českobudějovickém Metropolu konal již II. ročník veletrhu turistických zajímavostí a příležitostí Jihočeský kompas. Naše město na něm bylo propagováno Informačním a kulturním střediskem, svůj stánek zde měly rovněž třeboňské lázeňské domy. text o foto cs Nová vinotéka v Třeboni Velmi dobré místo na frekventovaném náměstíčku na Hliníku osídlila Vinotéka u Zděndy. Vlastník prodejny pan V. Pikl ji pronajal P. Padrtovi a Zdeňku Průchovi. Přejeme jim, nechť mají na skladě vždy dostatek kvalitních vín a jiných dobrot od svých dodavatelů. text o foto šh 4 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

5 Bude nová městská čistírna odpadních vod dražší o více než 40 milionů kč? O nové čistírně odpadních vod, kterou by mělo postavit město Třeboň, se hovoří již delší dobu a to z důvodu naplnění legislativních požadavků z oblasti zajištění požadované kvality čištění odpadních vod. Rada města na návrh odboru rozvoje a investic schválila vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele čistírny, kdy jako jediné kritérium hodnocení nabídek byla nabídková cena. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy. Jejich cenové nabídky vč. DPH byly následující: 1) 118,93 mil. Kč, 2) 159,28 mil. Kč, 3) 160,05 mil. Kč a 4) 162,58 mil. Kč. U nejnižší podané nabídky za 118,93 mil. Kč došlo k tomu, že firma, která některé zakázky realizovala i na Slovensku, předložila tzv. technické kvalifikační předpoklady (osvědčení objednatelů k realizovaným zakázkám obdobného charakteru) pouze ve slovenském jazyce, tedy bez překladu do jazyka českého. Hodnotící komise na doporučení zástupce poradenské firmy překvapivě došla k závěru, že uvedenou nabídku z tohoto důvodu vyřadí z hodnocení nabídek. To také navrhl odbor rozvoje a investic radě města, která tento postup na vyřazení pro město nejvýhodnější takto podané nejnižší nabídky schválila. Ano, firma s nejnižší cenou plně nesplnila požadavky, ale ne tak docela. Mohlo město postupovat jinak? Dle zákona o zadávání veřejných zakázek si zadavatel (tedy město) mohl vyžádat doplnění k uvedené nabídce, resp. pouze překlad daných dokumentů z jazyka slovenského do jazyka českého, protože firma fakticky splnila vše potřebné. Tento postup byl možný. Pravda, nikoliv ale povinný. Záleželo čistě na zadavateli. Jen pro doplnění lze uvést, že v případě, kdyby firma uvedené dokumenty nepředložila vůbec (!), tak pak ano, je to důvod k vyřazení z hodnocení nabídek, resp. v takovém případě by město nemohlo postupovat jinak. Na zastupitelstvu města jsem se několikráte dotazoval, proč uvedené možnosti týkající se výzvy k nápravě či doplnění město nevyužilo. Vždyť samotný zákon o zadávání veřejných zakázek sleduje mimo jiné právě efektivitu vynakládaných veřejných finančních prostředků (jinými slovy: více muziky za méně veřejných peněz). Bohužel jsem slyšel stále stejné: firma nesplnila požadavky a rostly obavy, že se firma odvolá k Úřadu pro hospodářskou soutěž a tak byla vyřazena. Dle mého se mělo postupovat opačně. Firma měla být vyzvána k nápravě, zvláště když jde o tak výrazný cenový rozdíl! A dále vyčkat s definitivním výběrem dodavatele, pokud by se ostatní firmy, které byly o více než 40 mil. dražší, obrátily na Úřad pro hospodářskou soutěž. Bohužel, tak zásadní rozhodnutí rada města přenesla na firmu, která nabídla nejnižší cenu díla. V tuto chvíli se počítá s tím, že nová městská čistírna odpadních vod vyjde na 150,23 mil. Kč, kdy fondy Evropské unie se budou podílet ve výši 111,1 mil. Kč (73,96 %), příspěvek ze státního rozpočtu ČR by pak měl činit 6,5 mil. Kč (4,35 %) a samotný podíl města pak 32,58 mil. Kč (21,69 %). Celkové náklady se údajně ještě mohou změnit. V tuto chvíli se čeká, zda se vyřazená firma obrátí na Úřad pro hospodářskou soutěž. Proto není zatím o dodavateli na novou čistírnu definitivně rozhodnuto. Případné rozhodnutí uvedeného úřadu však nelze v tuto chvíli jakkoli předjímat. Jako zastupitel cítím spoluodpovědnost za to, že město v takovýchto oblastech má postupovat s péčí řádného hospodáře a nelze se tak eventuelně odvolávat na poradenskou firmu, když ani nebylo jednoznačně uvedeno (v zápise z rady města), jaká faktická finanční rizika by město neslo v případě mého navrženého postupu. Zbývá snad jen s politováním konstatovat, že už se ani nelze divit, že 1 km české dálnice je několikrát dražší než v mnoha jiných státech. Nakonec i Nejvyšší kontrolní úřad upozorňuje téměř každoročně na chyby či nevyužívání zákonných možností, kterých se různí zadavatelé dopouštějí právě v oblastech velkých veřejných zakázek. Je to smutné o to zvláště, když stále slyšíme, že nejsou veřejné finance na podporu různých oblastí. Jiří Vopátek, zastupitel města Vyjádření městského úřadu Výběrové řízení na ČOV nebylo v době konání zastupitelstva uzavřeno. Nyní již víme, že se firma, která podala nejnižší nabídku, u Úřadu pro hospodářskou soutěž neodvolala. Rada města z tohoto důvodu navrhla zastupitelstvu zrušit celé výběrové řízení. Alois Vlach, vedoucí odboru rozvoje a investic SPolečenSká kronika Sňatky Miloš Doubek, Eliška Votrubová oba ČB František Habr, Marie Novotná oba Třeboň Vladimír Veselý, Jana Chybová Markvartice, Třebíč Tomáš Nemrava, Veronika Beránková Olešnice, Č. Budějovice Úmrtí Marie Macková, Spolí 87 let Marie Hloušková, Suchdol n. Luž. 62 let Marie Zemanová, Milevsko 84 let Petr Cepák, Suchdol n. Luž. 40 let Marie Šebestová, Libín 57 let Jarmila Doňková, Pístina 89 let Tomáš Kolář, Č. Velenice 74 let Bohumír Staněk, Č. Velenice 70 let Marie Houdková, Hrdlořezy 81 let František Maroušek, Č. Velenice 81 let Jarmila Stárková, Lužnice 71 let RNDr. PhMr. Otto Rydlo, Třeboň 88 let Anna Matušková, Třeboň 75 let Hana Vrchotová, Suchdol n. Luž. 54 let Bohumil Čurda, Lomnice n. Luž. 81 let MUDr. Hana Kolářová, Třeboň 74 let Zdeňka Kohoutková, Třeboň 81 let Libor Ištok, Lomnice n. Luž. 30 let Antonie Staniková, Suchdol n. Luž. 82 let Vilém Baierling, Třeboň 69 let František Šerý, Veselí n. Luž. 85 let Jaroslav Činčura, Hamr 70 let Libuše Šálková, Lomnice n. Luž. 78 let Zemřel třeboňský lékárník Dr. O. Rydlo RNDr. et PhMr. Otto Rydlo se v letech svého působení v Třeboni ( ) stal významnou postavou města a okolí. Narodil se v r v Třebíči, maturoval na Jiráskově gymnáziu v Praze. Jako lékárník začínal v Novém Městě n. Met., pak byl v Opočně, v Č. Velenicích, až zakotvil v Třeboni. V letech byl totálně nasazen v Německu. V Třeboni spolu s MUDr. J. Lazákem, MUDr. F. Drnkem, MVDr. R. Komárkem, MVDr. A. Blízkem a dále s některými pracovníky z Mikrobiol. a Botan. ústavu AV ČR (ČSAV) vyvíjel snahu o využití řas k léčebným postupům u lidí i zvířat. Po celý život byl publikačně velmi pilný. Vedle mnoha článků v odborném i komunálním tisku sepsal paměti: Vzpomínky lékárníka (1996). Až do konce svého života glosoval dění kolem sebe v Seniorských novinách. Byl člověkem velmi společenským. Za Dr. Rydlem do lékárny docházelo na kus řeči mnoho osobností kulturního a vědeckého života, např. S. Muž, F. Líbal, F. Hrubín, M. Růžek, J. Štuchal, A. Šimotová, J. Hanzelka, S. Prát S Dr. Rydlem jsme se rozloučili 16. října v kostele sv. Alžběty. Čest jeho památce! šh l 5

6 Co nás zajímá? Zeptali jsme se starosty města Jana Váni Byla už zveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve věci digitalizace kina Světozor? Otázku třeboňského kina bych nerad odbyl jednou holou větou, tak mi odpusťte, že řeknu něco navíc. Myslím si, že potřebujeme v Třeboni kino, které bude odpovídat dnešní době. Tomu tak zatím není. Proto jsme požádali o dotaci na digitalizaci, která by měla přinést novou kvalitu a možnosti. Výhody jsou zřejmé např. uvádění premiérových představení, přímé sportovní přenosy apod. To je jedna část, druhou je rekonstrukce interiéru, především sedačky, vstupy atd. Výzva k podání nabídek na digitalizaci byla skutečně zveřejněna a nyní již máme vyhodnocení - nejnižší nabídka je za cca 2,4 mil. Kč včetně DPH. Cituji Vás z denního tisku: dostali jsme příslib dotací Z jakých zdrojů? Na digitalizaci tedy novou technologii promítání máme příslib dotace z ministerstva kultury cca 1,2 mil. Kč, ostatní musíme uhradit z rozpočtu města. Na interiéry zatím nemáme projekt, takže neznáme přesnou částku, ale věřím, že zastupitelé tuto investiční akci schválí. Třeboň je turistické a lázeňské město, takže věřím, že se to projeví i v návštěvnosti kina. Navíc je to jeden z dalších kroků jak napomáhat tomu, aby naše historické jádro žilo nejen v sezóně, ale po celý rok. Několik čtenářů TS a obyvatel města se dotazuje, jaký bude osud třeboňské sportovní haly v příštím roce. Koncem letošního roku končí výpůjčka sportovní haly, takže rada města bude vypisovat záměr pronájmu. Jednáme s TJ Jiskra o potřebách na sportovní halu s tím, že chceme všechny parametry nastavit pevně a jediným kritériem bude výše nabízeného nájmu. Ptala se Jana Jandová. Hejtmanska cesta vede napříč Jihočeským krajem V rámci takzvaných hejtmanských cest navštívil v úterý 22. září 2009 hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola další firmy. Návštěva byla zahájena ve firmě Magna Cartech spol. s r.o. v Českých Velenicích, pokračovala ve společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. v Suchdole nad Lužnicí a zakončena byla v Lázních Aurora s.r.o. v Třeboni. Společnost Magna Cartech je jedním z největších světových dodavatelů automobilového průmyslu. V českovelenické pobočce jsme shlédli výrobu kovových výlisků a svařování dílů karoserií pro osobní automobily BMW, Vokswagen, Škoda, Ford a další automobilky. Po prohlídce společnosti Magna Cartech zavedl návštěvníky starosta Českých Velenic Jaromír Slíva na prohlídku rekonstrukce českovelenického vlakového nádraží a také ulic Revoluční a Čsl. legií. Poté pokračovala cesta návštěvou společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. v Suchdole nad Lužnicí, jejímž předmětem podnikání je výroba kombinovaných jističů s chrániči, proudových chráničů a elektrických rozváděčů. Firma má v současné době přibližně tisíc zaměstnanců a patří tak mezi nejvýznamnější zaměstnavatele Jihočeského kraje. Situace je pro firmy v současné ekonomické a hospodářské krizi velice složitá a jen těžko se dá předpovídat, jak se bude nadále vyvíjet. Firmy proto pracují ve ztížených podmínkách, kdy se musí vývoji situace pružně přizpůsobovat tak, aby dokázaly udržet výrobu, řekl Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje. Na závěr zavítal hejtman do Lázní Aurora s.r.o. v Třeboni, které se specializují na léčení poruch pohybového aparátu, revmatických chorob, poúrazových a pooperačních stavů a celkovou rekondici těla i mysli. Lázně byly založeny v roce 1998 a v současné době jsou zde zaměstnány čtyři stovky lidí. Našich služeb využívají jak pojištěnci zdravotních pojišťoven při čerpání klasické lázeňské léčby, tak i lidé, které láká zejména široka nabídka našich wellness programů. S panem hejtmanem jsme během jeho návštěvy diskutovali o současné zdravotnické úrovni, našich plánech a vizích do dalšího období i otázkách hospodářské krize a vlivu na zaměstnanost, řekl Z. Chaloupka, prokurista Lázní. Jana Kočová, JHK Třeboň Oblastní kancelář JHK v Třeboni přesídlila do nových prostor S platností od 1. listopadu mění oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Třeboni své sídlo. Stalo se tak v rámci projektu Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy, který získal finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. V rámci projektu, jehož realizace probíhala od června 2008 do října letošního roku, došlo k revitalizaci a sanaci areálu třeboňských kasáren tak, aby mohla být z větší části využívána pro potřeby fungování městského úřadu. Zároveň tak dochází též k soustředění všech odborů městského úřadu na jednom místě. Už od počátku působení JHK v Třeboni jsme usilovali o co nejtěsnější propojení našich služeb se službami městského úřadu tak, abychom společně poskytovali kompletní služby podnikatelům i veřejnosti. Proto jsme rádi využili možnosti sídlit ve stejné budově. V budově jsou kromě kanceláří městského úřadu dále například také kanceláře finančního úřadu, policie a lidé tak najdou takzvaně pod jednou střechou více úřadů. To by mělo napomoci zrychlení vyřizování úředních záležitostí. Kromě záchrany kulturní památky a odstranění chátrajícího areálu z centra města přispívá tato změna jednoznačně ke zjednodušení komunikace mezi občany a úřady i mezi jednotlivými úřady navzájem. To ocení přibližně 25 tisíc lidí žijících v Třeboni a ve spádovém území. Nové kontaktní údaje: Jihočeská hospodářská komora v Třeboni, Palackého nám. 106, Třeboň. Úřední hodiny třeboňské oblastní kanceláře JHK i služeb CzechPoint zůstávají beze změny. Jana Kočová, JHK Třeboň 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

7 Projekt obnovy Besedy rozhovor s ing. arch. m. Skalíkem V Rožmberské ulici začal stavební ruch. Rozbíhá se projekt rekonstrukce bývalé Měšťanské besedy v Třeboni, která po letech chátrání vstane z popela jako bájný Fénix. Autorem projetu obnovy Besedy je Ing. arch. Michal Skalík z třeboňského Ateliéru Svět, kterému jsem položila několik otázek. Pane architekte, pamětníci si vybaví, že v objektu bývala prostorná a hojně navštěvovaná restaurace a pod ní ve sklepních prostorech vinárna. Čím překvapí Beseda návštěvníky po rekonstrukci? Jaká je koncepce Vašeho projektu? Koncepci projektu v úrovni studie a projektu pro územní řízení jsme v atelieru tvořili ve spolupráci s Ing. arch. Milanem Šindlerem /IPD Servis/. Projekt na základě předchozí studie řeší stavbu tak, aby objekt plnil v maximální míře funkci kulturně společenského centra. V přízemí objektu jsou navrženy dva komerční prostory, restaurace, zmiňovaná vinárna a klub pro mladé. V patře je navržen ve stávající části objektu sál, který bude možno oddělit členící interiérovou prosklenou stěnou od dvorní přístavby,v níž bude druhá část sálu s galerií. Tyto prostory budou vybaveny promítací technikou tak, aby je bylo možno využít jak pro plesy, tak pro přednášky a kulturní akce. Ve vazbě na tyto prostory bude umístěna kavárna propojená s předsálím divadla tak, aby mohla být využita během divadelních představení či samostatně pro zájmovou a klubovou činnost. Bude Beseda průchozí z Masarykova náměstí do Rožmberské ulice? Tento požadavek investora jsme dodrželi. Průchod bude zabezpečen koridorem vedoucím průjezdem vedle vstupu do muzea, nově upravenou klidovou zónou nádvoří vnitrobloku v místě bývalé terasy, nově vzniklým komunikačním uzlem objektu a vnitřní pasáží. Návrh obsahuje i přípravu průchodu pod únikovým schodištěm divadla tak, aby v případné další etapě přestavby mohlo dojít i ke zprůchodnění přes nádvoří divadla J. K. Tyla. Vytvořením pasáže objektu vyústěné zhruba v polovině Rožmberské ulice dojde bezesporu k oživení turistického ruchu i v této ulici. Řešíte v projektu také propojení se sousedními objekty kulturních zařízení Divadlem J.K. Tyla a kinem Světozor? Ano, rozšířili jsme požadavek objednatele o možnost vzájemného vnitřního propojení objektu s divadlem J.K. Tyla. Dále byla připravena možnost komunikačního a funkčního propojení budovy s prostory muzea a výstavního prostoru ve staré radnici. Tohoto záměru by bylo dosaženo průchodem podkrovními prostory nad stropem kina. V dalších etapách přestavby objektu obsažených v rámci původní studie jsme navrhli i případné využití půdních prostor nad výstavními prostory a muzeem, například pro stálé expozice kdo zaplatí rekonstrukci Besedy? Začátkem měsíce října začala v prostorách bývalé Měšťanské besedy rekonstrukce objektu. Projekt obnovy Besedy přiblížil našim čtenářům Ing. arch. Michal Skalík. Panu starostovi Váňovi jsem položila následující otázky. Je projekt finančně podporován z grantových zdrojů? Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo. Jinými slovy, v této chvíli nevíme, jak budeme úspěšní se žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu. V rozpočtu města máme pro letošní rok částku 56 mil. Kč. Jsou to peníze z prodeje kláštera pro státní archiv a z budovy čp. 19 a 20 na náměstí. Celková rekonstrukce by měla být za cca 91 mil. Připočteme-li projekt, finance na stavební dozor atd. dostaneme se na částku zhruba 97 mil. Kč bez DPH. Je to hodně peněz, ale do Besedy jich nelituji a myslím, že většina Třeboňáků si její opravu přeje. Kdy uvítají nové prostory Besedy první návštěvníky? malířů Volfa, Líbala, Z únikových dveří kina Světozor bude průchod do loubí přistavované části dvorního traktu Besedy. V objektu Besedy jsou rozlehlé půdní prostory. K jakým nápadům Vám daly inspiraci? Jak budou vypadat a k čemu budou sloužit po rekonstrukci? V prvopočátku jsme uvažovali s využitím pro loutkové divadlo. Vzhledem k památkové ochraně a nutnému technickému zázemí objektu jsou však využity jako strojovny, sklady případné depozitáře a doplňkové sociální zařízení pro potřeby sálů. Těmito prostory je zabezpečeno i komunikační provozní propojení s objektem staré radnice nad stropem kina. Provedenou přestavbou a přístavbou Besedy bude tedy zvětšena možnost multifunkčního využití? Bezesporu. Projektem jsme navrhli prvou část přestavby. Studie však nastínila i případné další etapy rekonstrukce navazujících objektů. Jednalo by se o již zmíněné propojení se starou radnicí, scelení muzea s výstavními prostory s využitím půd, úpravu vstupního prostoru divadla a zázemí pro účinkující. -jj- Smlouva je nastavená se zhotovitelem, kterým je stavební firma Stavcent, do konce července příštího roku. Je to hodně práce, krátká doba, ale já věřím, že stejně jako na kasárnách firma termín i požadovanou kvalitu dodrží. To bude platit v případě získání dotace či jiného zajištění finančních prostředků. V opačném případě rekonstrukci prodloužíme do roku Po rekonstrukci objektu získá město jistě reprezentativnější prostory k pořádání společenských akcí, než jaké prostředí nabízelo Kongresové a kulturní centrum Roháč. Nevznikne tak následně problém s nedostatečným využitím právě Roháče? Budova Roháče slouží jako školní jídelna v přízemí, v 1. patře především jako tělocvična. Pro kulturní využití jenom příležitostně a jaksi z nutnosti. Naše představa je, že tu vznikne druhá sportovní hala. Již dnes se do ní přestěhoval stolní tenis, probíhají zde různá cvičení aerobik, spinning atd. V Třeboni chybí slušná posilovna, pro kterou tady bude prostor apod. Když už jste připomněla Roháč a mluvili jsme o finančních nákladech na Besedu, tak jenom pro srovnání, nástavba Roháče stála 85 mil. Kč a to zhruba před deseti lety. Uvažuje se, že Besedu bude spravovat jeden provozovatel? Oslovil už město nějaký zájemce? Uvažujeme skutečně o jednom provozovateli. Pokud se nám vše podaří, budeme hledat nájemníka do zařízené Besedy. Někteří zájemci se již informovali, ale vybírat budeme na základě výběrového řízení, kdy rozhodujícím kritériem bude nabízená cena za pronájem. Ptala se Jana Jandová. l 7

8 Lze vytvořit bezpečný přechod přes silnici E49 v ulici B. Němcové? V souvislosti s rekonstrukcí ulice Daskabát se daleko více Třeboňáků vydává při svých cestách přes komunikaci E49 v místě křížení s ulicí B. Němcové (v kroužku). Tento přirozený a logický přechod, který krátí cestu většině obyvatel v jihozápadní části Třeboně k prodejně potravin, k vlakovému nádraží i školám, je po dlouhá léta používaný a velmi nebezpečný. Především pro děti, protože řidiči přijíždějící ve směru od Č. Budějovic snižují rychlost zpravidla až přímo v místě tohoto přechodu (až zde je totiž osazena značka pro začátek obce). Argument o Linka 156 možnosti nepoužívat tento přechod zde neobstojí, protože lidé (a především děti) si cestu stejně krátí bez ohledu na nebezpečí. Pro většinu obyvatel v této lokalitě byla donedávna využívána spojovací cesta k ulici Daskabát k regulérnímu značenému přechodu (šipka), v tomto místě však byly vybudovány garáže a pozemek byl zaplocen. S ohledem na myšlenky programů Zdravého města a Bezpečné komunity, ke kterým se naše město hrdě hlásí, by bylo podle mého názoru vhodné tuto situaci kompetentními orgány posoudit a zvážit možnost provedení tohoto přechodu regulérním způsobem tak, jak je tomu např. ve zmíněném křížení v ulici Daskabát. Je zjevné, že provedení přechodu na silnici I. třídy přibližně 100 metrů od přechodu stávajícího může být pokládáno za zbytečné, ale zdraví a bezpečnost občanů zbytečné rozhodně nejsou, a v tomto případě by mohly dostat přednost. Marek Zeman Vyjádření Ing. M. Roubala z odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň: Příslušným silničním správním úřadem pro silnice I. třídy (v daném případě se jedná o silnici I/34) je Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství. Vlastníkem silnice I/34 je stát a pověřeným správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Č. Budějovice. Příslušným dotčeným orgánem z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu je Policie ČR Krajské ředitelství Č. Budějovice. Protože MěÚ Třeboň, jak z výše uvedeného vyplývá, není v dané věci kompetentním orgánem, bude podnět postoupen Krajskému úřadu Jihočeský kraj, odboru dopravy a silničního hospodářství, Č. Budějovice. Dne v 9.15 obdrželi strážníci oznámení, že na parkovišti u místního marketu nabízejí občané romské národnosti nějaké věci. Muž a dva mladíci prodávali dalekohledy, holicí strojky, hodinky a jiné. Strážnici vyřešili přestupek na místě blokově. Dne ve 4.44 obdrželi strážníci oznámení, že bylo rozbito okno a vyházené skříňky v pánských šatnách v místním podniku. Hlídka MěP zajistila objekt do příjezdu Policie ČR, která případ převzala. Dne v 1.25 bylo oznámeno strážníkům napadení muže v místní restauraci. Hlídka na místě našla zraněného muže, kterému přivolala Rychlou záchrannou službu. Přivolala také Policii ČR, která případ dále řeší. Dne v bylo oznámeno strážníkům, že se zde pohybuje podezřelý mladík, který přijel s vozidlem do místní části a dále pokračoval na kole. Mladík odpovídající popisu byl zjištěn a z důvodu, že se nemohl prokázat, byl převezen ke zjištění totožnosti na Policii ČR. Následně byla provedena kontrola vozidla, kterým se pokusil mladík odjet. Byly zjištěny neplatné registrační značky a mladík má zadržený řidičský průkaz. Celá věc byla předána Policii ČR. Dne v zjištěn jeden z trhovců, který odkládal papírové krabice pod odpadkový koš vedle vchodu do zámku. Zjištěný muž byl poučen, jak má odpad likvidovat, a za přestupek byl řešen. Dne v byl strážníkům oznámen oheň v lázeňském parku a u něj osoba. Strážníci na místě zjistili doutnající pařez bez přítomné osoby. Pařez byl hlídkou uhašen. Dne v byl ženou nalezen u stromu uvázaný pes. Na místo se dostavili strážníci, kteří psa převezli do dočasného záchytného kotce. Majitele se prozatím nepodařilo zjistit. Dne ve požádala žena strážníky o pomoc v případě podvodného jednání nájemkyně. Na místo se dostavili strážníci společně s hlídkou Policie ČR. Následně bylo zjištěno, že nájemkyně je ohrožena na životě a je uzavřena v bytě. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří otevřeli byt, a Rychlá záchranná služba. Žena byla ošetřena a převezena k hospitalizaci. Dne v 8.51 obdrželi strážníci oznámení o otevřeném okénku u vozidla. Byl zjištěn majitel vozidla, který byl kontaktován a za asistence strážníků si vozidlo zkontroloval a uzavřel. Z vozidla se nic neztratilo. Dne v oznámil muž vloupání do zahradní chatky. Strážníci na místě setrvali do příjezdu Policie ČR, která si případ převzala a dále řešila. Dne v oznámila obsluha kamerového systému, že na jedné z ulic se nachází cca 30 osob a došlo zde ke rvačce. Na místě byla zjištěna větší skupina osob, které se navzájem slovně napadaly, a ve vozovce ležící osoba, která byla v době zjištění v bezvědomí a s tržnou ranou na hlavě. Okamžitě byla muži poskytnuta první pomoc od přítomné zdravotní sestry a byla kontaktována Rychlá záchranná služba. Případ s totožnostmi osob předán Polici ČR, která věc dále řeší. Dne ve obdrželi strážníci oznámení, že se na Děkanském úřadu pohybuje neznámý muž. Hlídka vyrazila na místo a kontaktovala oznamovatele, aby zjistila podrobnější popis. Hlídka provedla šetření a muž odpovídající popisu byl zjištěn na zahrádce místní restaurace a požádán o prokázání totožnosti. Tu nemohl hodnověrně prokázat, tak byla na místo přivolána Policie ČR, která si muže převzala. Lustrací bylo zjištěno, že se jedná o celostátně hledanou osobu. Dne ve byli strážníci zastaveni dvěma muži, kteří požádali o pomoc při zajištění kamionu s návěsem. Ten bez dovolení odvezl z firemního parkoviště do místa svého bydliště jejich zaměstnanec. Strážníci okamžitě přes operátorku stálé služby na místo přivolali hlídku Policie ČR, protože vzniklo důvodné podezření, že mohl být spáchán trestný čin. Ta případ dále řeší. Dne ve bylo nahlášeno narušení střeženého objektu. Na místě strážníci zjistili vloupání do objektu. Následně byla nedaleko od místa strážníky zajištěna osoba a předána přivolaným policistům, kteří případ dále řeší. Zajištěnému bylo prokázáno vloupání do objektu. Dne v 19:28 bylo nahlášeno zadržení žen, které se chtěly obohatit krádeží v místním marketu. Strážníci přestupky proti majetku řešili na místě v plné výši. Karel Zwicker, MěPo Třeboň 8 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

9 Střídání stráží v ZŠ Sokolská Mgr. V. Slancová Od je novým ředitelem ZŠ Sokolská jmenován pan Ivan Rokos. Ve funkci tak nahradí dosavadní ředitelku paní Vítězslavu Slancovou, která tuto pozici zastávala od Pod jejím vedením se za ta léta změnil vzhled školy, největší a nejdůležitější změny ale doznal vlastní vzdělávací program. Dnes je škola oblíbena mezi žáky i rodiči a to zejména pro svůj program vzdělávání. Paní ředitelko, děkujeme Vám za vše, co jste pro školu a tím i její žáky a pedagogy udělala a přejeme spoustu dalších spokojených let ať už ve škole či v osobním životě. Za vedení města A. Kahounová aktuální informace ze ZŠ Sokolská Upozorňujeme na nové webové stránky školy: kde jsou uvedeny veškeré potřebné informace včetně aktualizovaných kontaktů V rámci projektu Bezbariérová Třeboň se podařilo dokončit stavbu výtahu,který bude sloužit handicapovaným žákům V říjnu se žáci I. stupně zúčastnili krajského kola atletické soutěže Kinderiáda za účasti 25 škol Jihočeského kraje a dosáhli celkově na 7. příčku. Nejcennější jsou individuální výsledky: 1. místo v kategorii 5. ročníků obsadila Magdalena Janečková v běhu na 60 metrů a ve skoku dalekém, 1. místo v kategorii 2. ročníků obsadila Tereza Bartlová v běhu na 60 metrů. Mgr. Radka Škulaviková Cykly veřejných přednášek Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 pořádá cykly veřejných přednášek na témata I. cyklus JUDAISMUS Věrouka Tradice a způsob života Historie Židé a české země Přednášející: Mgr. Václav Pražák Přednášky se budou konat vždy v pátek od 14:25 hodin v učebně IV. ročníku (budova gymnázia, 2. poschodí) v rámci dějepisného semináře. První přednáška z tohoto cyklu se uskutečnila 23. října Následovat budou přednáškové cykly věnované křesťanství (orientační termín listopad/ prosinec) a islámu (orientační termín prosinec/leden). II. cyklus Kudy teče ropa aneb kdy doteče Nejbohatší země světa Socialismus 21. století a co na to Hugo Chávez Daňové ráje světa aneb kam emigrovat Blýská se v Africe na lepší časy? Přednášející: Mgr. Martin Rosocha Přednášky se budou konat ve čtvrtek od 16:00 hodin v učebně IV. ročníku ve čtrnáctidenních intervalech. První přednáška z tohoto cyklu se uskuteční 5. listopadu Všichni zájemci jsou srdečně zváni, změny vyhrazeny na Mgr. Ivan Rokos jmenován ředitelem Prvního listopadu 2009 opouští po dlouholetém pedagogickém působení Základní školu Sokolská paní ředitelka Mgr. Vítězslava Slancová, na její místo nastupuje dosavadní zástupce ředitele Mgr. Ivan Rokos. Nově jmenovanému panu řediteli jsem položila několik otázek. Pane řediteli, ovlivní změna osoby ředitele chod Vaší školy? Změna ředitele v průběhu školního roku by chod školy příliš ovlivnit neměla. Ve funkci zástupce ředitele jsem se podílel na vedení školy, která si vede velmi dobře, takže žádné velké změny nejsou žádoucí. Některým třídám se od 1. listopadu změní vyučující, ale všechny změny byly zohledněny v rozvrhu, takže jinak se žáků nedotknou. Čekají Vaši školu v letošním školním roce nějaké novinky? Velkou novinkou je přechod na nový školní vzdělávací program Let za poznáním, všechny třídy přejdou na tento školní vzdělávací program do r Pro žáky jsou novinkou další předměty, které postupně zařazujeme do výuky (Informatika od 3.ročníku, volitelné předměty Základy administrativy, druhý cizí jazyk, Divadlo, Regionální výchova, Estetická výchova ). Dále připravujeme vylepšení předávání informací o prospěchu a chování žáků rodičům pomocí www stránek školy, na jaře se uskuteční zájezd do Anglie, proběhnou srovnávací testy společnosti Scio, výsledky budou porovnány se školami z celé republiky Kdo po Vás nastoupí na místo zástupce ředitele? Na místo zástupce ředitele nastoupí pan Mgr. Miloš Kolář, v současné době ICT koordinátor a správce sítě. Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů na startovní čáře Vaší nové trati. Zároveň bych ráda popřála i odcházející ředitelce pí Mgr. Slancové hodně pohody v nové nepedagogické etapě života. Jana Jandová l 9

10 Téma měsíce 20. výročí sametové revoluce Sametová revoluce (slovensky nežná revolúcia) je označení období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy. K urychlení změn přispěl rozpad bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi. Revoluce se označuje názvem sametová revoluce pro svůj nenásilný charakter, kdy pro převzetí moci nebylo potřeba použít násilí či ozbrojeného boje. Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli studenti napadeni Veřejnou bezpečností, byla revoluce provedena bez násilí a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Název vymyslel český novinář, od kterého se rychle dostal do zahraničních médií a následně i do Československa, kde byl rychle přijat. Termín se pak začal využívat jako synonymum pro revoluce, u kterých je moc získána bez násilí. Využíval se například i pro revoluci v Gruzii, která se řadí mezi tzv. barevné revoluce a v roce 2003 vedla k pádu prezidenta Eduarda Ševardnadzeho. (Tolik citace z Otevřené encyklopedie Wikipedie) Před dvaceti lety listopadové události ovlivnily významnou měrou i dění v Třeboni. V třeboňském muzeu se podařilo pí doktorce Psíkové shromáždit na výstavě nejen fotografie, ale i kopie důležitých dokumentů té doby. A tak jsem se setkala s mladšími tvářemi některých svých spoluobčanů, s proslovy, které ve Zprávě o manifestaci v Třeboni zaznamenal David Pithart. Dovolím si některé části z ní citovat, abychom si připomněli atmosféru té doby. Jana Jandová Program uváděl Dr. Pokorný. Dr. Simmer vysvětlil, jak vzniklo OF a co to vůbec je. Ing. Hule mluvil o současné situaci jako o výsledku dlouholeté devastace společnosti. Uvedl, že jako spisovatel nejvíce trpí úpadkem mravním. Zástupce třeboňské posádky postrádal v programu OF slovo socialismus. Moderátor, Dr. Pokorný vyjádřil přání, aby se OF a vůbec všichni zamysleli nad tímto pojmem, neboť není vůbec jasné, co tím kdo dnes vůbec myslí. Velký úspěch mělo vystoupení zástupce rybářů. V dobře stylizovaném projevu mimo jiné uvedl, že rybáři nepovažují za správné dvě hodiny generální stávky napracovávat. Škody, vzniklé tímto výpadkem, jsou prý neporovnatelně nižší než škody, zaviněné neschopným vedením, jehož výměnu stávka podporuje. Některé organizace naopak projevily své výhrady vůči OF. Zástupce Otavanu například vyjádřil výhrady vůči mluvčímu OF, Václavu Malému. Velice plamenný a bouřlivý projev přednesl p. Ryneš ze St. lázní Třeboň. Za svou osobu přednesl hezký projev Dr. Šetlík. Uvedl, že ačkoliv se sám 40 let neúčastnil politického života, nyní je třeba naopak se do něj zapojit, k čemuž vyzval i ostatní. Poslední slova patřila opět Ing. Hulemu. Prohlásil, že za svou osobu rád odpustí všechny ústrky a nespravedlnosti, které na něm byly spáchány. Co se Vám vybaví jako první, když se řekne 17. listopad 1989? Začátek studií mého syna v Praze a můj strach a obavy, když jsem se dozvěděla o obsazení kolejí milicemi a příslušníky SNB. B. Michalová, Třeboň Vracela jsem se z Moravy do Prahy do zaměstnání, na Žižkově stály večer obrněné transportéry, měla jsem strach. A. Mikešová, Třeboň V 19 letech jsem cítil něco jako dny neuvěřitelného dobrodružství. M. Hule, Břilice Studentské demonstrace a změna systému. V té době jsem události prožíval v Petřvaldu u Karviné. J. Bajtek, Petřvald Byla obrovská zima, manifestovali jsme na náměstí. Pracovala jsem v té době v Otavanu a Lidové milice v areálu byly v pohotovosti u muničního skladu. Dny byly plné zmatku, informací bylo málo, lidé se báli, co bude. E. Zvánovcová, Třeboň V té době jsem byla v Brně, účastnila jsem se studentských manifestací a prožívala vzrušenou atmosféru listopadových událostí. H. Hájková, Třeboň Vybaví se mi, že toho roku můj syn Pavel úspěšně zakončil studia na konzervatoři v Brně. Ing. V. Barnáš, Třeboň Ptala se a fotila -jj- 10 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

11 Dvacet let svobody Od tzv. sametové revoluce již uplynulo dvacet let. Kulaté číslo, které nás nutí ohlédnout se a přemýšlet o té době zpětně se znalostí věcí jak to dopadlo, co jsme mohli udělat jinak nebo jindy, čeho jsme se měli vyvarovat. Mám potřebu se k té době vyjádřit. Mám totiž pocit, že význam té změny často zastírají různé stesky, někdy více, jindy méně oprávněná kritika, některé neduhy a místy až sebemrskačství, které je nám trochu vlastní. Zapomínáme potom na to nejpodstatnější. Listopad 89 nám přinesl svobodu. Všechno ostatní se od tohoto odvíjí demokracie a svobodné volby. V nich se rozhoduje, jakou cestou naše země půjde. Z nich vychází naše zákonodárství, politický systém, nezávislé soudnictví a další instituce a úřady běžné v demokratických zemích, které jsme do té doby neznali. Máme novou Ústavu a Ústavní soud, který hlídá její dodržování a soulad s ostatními zákony. V Ústavě máme zakotvenou Listinu základních práv a svobod vzpomínáte? Za ni jsme demonstrovali 10. prosince 1989? Každý má právo svobody vyjadřování, shromažďování, vyznání, každý může svobodně volit na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním Za těch dvacet let jsme zapomněli na vedoucí úlohu KSČ zakotvenou v Ústavě ČSSR, na Lidové milice, na kádrování a nedůstojné dělení společnosti na ty rovnoprávné a rovnoprávnější? Zapomněli jsme na soustavné špiclování a strach, abychom svými výroky neohrozili svoji rodinu a blízké? To všechno bylo pod lidskou důstojnost, na to já nikdy zapomenout nemohu a ani nechci. Navíc bych si moc přál, abychom s tímto vědomím také vychovávali naše děti. Asi je to přirozené, že si nevážíme toho co máme. Jsou ale tům na Národní třídě mě znepokojovaly a plnily vztekem vůči režimu, ale během dalšího týdne jsem po zažehnání ozbrojeného zásahu Lidových milicí a armády, po prvních hromadných demonstracích ve velkých městech a po odstoupení Jakešova vedení KSČ uvěřil, že diktatura jedné strany konečně bere za své. Zakládajícím členem třeboňského OF jsem sice nebyl, ale v třeboňském Botanickém ústavu ČSAV jsem přijal funkci předsedy stávkového výboru a po stávce dne se k OF připojil. Z událostí brzo poté snad stojí za zmínku, že koncem listopadu 1989 Český svaz ochránců přírody z popudu své třeboňské organizace, konkrétně RNDr. O. Lhotského a mého, navrhl RNDr. Bedřicha Moldana za prvního českého ministra životního prostředí. Všechny zúčastněné včetně B. Moldana překvapilo, že návrh byl přijat; shodoval se totiž se stejným návrhem vedení OF. Co jsem dělal od sametové revoluce (nemám ten termín moc rád) do nynějška, to bylo, včetně mého poslancování v první svobodně zvolené České národní radě ( ), pozitivně podmíněno vývojem situace po Listopadu Dnes jsem v důchodu s dílčími pracovními úvazky na Jihočeské univerzitě a v Akademii věd ČR, učím jiné i sebe, a rád bych ve vědě do své smrti dofoto J. Ševčík hodnoty, které se musí stále chránit, jsou stále ohrožené. A tou nejcennější je právě svoboda. Jan Váňa, starosta anketa koordinační skupinu of v třeboni spoluzakládali mj. i naši spoluobčané, kterým jsem položila dvě otázky: Kde jste působil(a) v listopadu 1989 a co děláte dnes, čím se zabýváte, kde pracujete? Hodnotíte-li uplynulých dvacet let, srovnáváte-li současnost s Vašimi představami z té doby, jak ji vnímáte? Co pozitivního a co negativního sametová revoluce současnosti přinesla? foto J. Lukavský František Hrubec Byl jsem zaměstnán v Agropodniku J. H. jako investiční technik. Od r pracuji ve firmě ENVI, s.r.o. v Třeboni, kde jsem od r jednatelem a ředitelem. Pro mne revoluce přinesla odstranění komunistické totality, která, jak léta od r běžela, se stále více lidem zajídala a protivila. Myslím si, že uplynulých 20 let není o tom co pozitivního či negativního revoluce přinesla. Revoluce přinesla svobodu, nic víc a nic míň! 20 let jak uplynuly a další jak poplynou jsou o pozitivech i negativech. Ty však závisí především na tom, jak každý z nás umí zacházet se svobodou, a to revoluce určitě neřešila! Možná hodně z nás mělo představy, že to bude snazší. Jan Květ V době kolem 17. listopadu 1989 jsem byl v Třeboni. Zprávy o zásahu proti studen- l 11

12 končil, co bych nějak zpracovat měl. Stále nové úkoly mě však od toho zdržují. Chci se také zasazovat o lepší přístup veřejných činitelů k problémům životního prostředí, od naší městské úrovně až po úroveň celonárodní. Zpočátku jsem předpokládal, že vývoj po Listopadu 1989 naváže na Pražské jaro r. 1968, a teprve postupně jsem se přesvědčoval, že budou možné hlubší změny společenského systému než jsme mohli chtít tehdy. Polistopadový vývoj naší společnosti potvrdil, že její předlistopadový stav byl špatný, ale historie posledních 20 let i současná situace mně dokazují, že není správný dravý ekonomický systém takový, jak jej nyní známe u nás. Je totiž vzdálen od ekologicky, a tudíž i dlouhodobě ekonomicky správných zásad trvale udržitelného způsobu života. Hlavními nespornými klady polistopadového vývoje pro mne jsou náš život v demokratické společnosti a naše, před 20 lety ještě nepředstavitelné začlenění do NATO a EU, s volným pohybem přes hranice. Osobně si vážím akademických svobod zavedených, snad natrvalo, do naší vědy a řízení vysokých škol. Zklamáním pro mne bylo především rozdělení Československa a nepravdivé výroky politiků dohodnuvších toto rozdělení, jež se údajně prostých občanů nemělo nijak dotknout.. Popřeli jsme tak jednu z hlavních idejí, z nichž se zrodila naše samostatnost v r Nakonec však chci říci, že jsem vděčný Pánu Bohu, že jsem se dočkal listopadového převratu a mohl se na něm svým pranepatrným příspěvkem podílet. I když stále ještě dost chybí do důsledného naplnění odkazu, který nám Listopad 1989 zanechal. Libuše Kotilová V listopadu 89 jsem pracovala v Botanickém ústavu v Třeboni. Čerstvé neoficiální zprávy nám dodával kolega David Pithart od svého otce, oficiální zprávy jsem sledovala jako všichni v televizi. V té době jsem proseděla u TV celé hodiny. Zapojila jsem se především do systematické přípravy tématických setkání v divadle, aby večery měly uchopitelnou osu a neklouzaly do zbytečných osobních sporů. Na jaře 1990 jsem se stala členkou rekonstruované městské rady a od té doby jsem nepřetržitě členkou třeboňského městského zastupitelstva. Po čtyřletém období starostování se věnuji projektu na rozšíření lázeňství a v poslední době cestovnímu ruchu na Třeboňsku. Vnímala jsem tehdy velmi silně nadšení lidí a myslela jsem si, že vnitřní přerod každého z nás bude snadný. Obavy jsem měla spíše z hospodářských přeměn kvůli nedostatku financí. Postupem času se ukázalo, že je to naopak. Města a vesnice kvetou, ale poškození lidských duší se bude hojit mnohem déle. Na druhou stranu jsem nesmírně ráda, že jsem se listopadu dožila a že naše děti už sledují druhou polovinu minulého století s údivem a nevěřícností jen v televizi. fota na str J. Lukavský Eva Šimečková V roce 1989 jsem byla zaměstnaná u Benziny v Třeboni, dnes jsem v důchodu a vypomáhám dceři v obchodě. Mám smíšené pocity. Určitě pozitivní je svoboda, svoboda slova, možnost studia u nás i v zahraničí, stáže, otevření hranic a možnost cestování to se týká ne důchodců, ale mladší generace a já jim to ze srdce přeji. Bohužel, těch záporných věcí je moc. Komunisté, kteří se převlékli, nám zase vládnou dál. Mezi negativa řadím divokou privatizaci, obohacování a korupci, rozkrádání státního majetku, nedotažené zákony. Je toho víc a to vše mě velmi mrzí. Aleš Škrabánek Byl jsem ekonomem jednoho z rybářských středisek Státního rybářství Třeboň. Od roku 1991 do současnosti jsem vedoucím rybářského střediska Chlum u Třeboně, Rybářství Třeboň, a.s. V prvé řadě chci předeslat, že určitě nelituji oné zásadní změny, na níž měli jsme tu čest 12 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

13 se podílet! Kdo totiž zažil jho vlády jediné strany a je objektivní, nemůže neuznat, že současnost je o něčem jiném! Totiž o svobodě jednotlivce rozhodovat si sám o svém životním směřování. Tato je nesporná! A je naprostým základem lidské důstojnosti. Dále už je jen nutno počítat s tím, že vše nejde samo a existují překážky... Toť obecnost, za kterou si stojím. Jiná věc je, že tohoto klenotu zmocnil se proslulý, bolševikem zmutovaný malý český člověk... Co založením zdravý skeptik nedělal jsem si přehnané iluze o vývoji společnosti znetvořené diktaturou sboru kremelských starců, neboť bývá pravidlem, že vyžízněné stádo puštěné z řetězu ve chlévě napřed pustošívá, než si zvykne na svobodu. Snad i proto jsem byl vždy solidně impregnován proti bontónním nářkům o rozkrádání naší vlasti a dodnes si myslím, že lze sice ukrást peníze, ale ne to, co je vytváří. Nemovité prostředí zkrátka nikam neodvezete, takže zdroj obživy tu vždycky bude...je ovšem třeba investovat svůj vklad myšlení, práci. Negativa, myslím, vidíme všichni my dole. A pokud nechceme, s až podezřelou ochotou nám je zprostředkují tzv. média. Jsa příznivcem symboliky, nemohu si odpustit podobenství, jímž je televize Nova a veškeré hrátky kolem ní, včetně Železného fenoménu. Onen člověk naprosto dokonale odhadl zdejší prostředí a učinil nabídku. To, co následovalo, z něho udělalo klasika postkomunistického kapitalismu a z Novy učebnici dějepisu... Za jeden ze svých nejhlubších omylů považuji víru, že bude stačit jedna generační výměna k nástupu nové duchovní a podnikatelské elity národa. Naivně jsem se domníval, že prvé pokolení privatizačních zbohatlíků, kterým pro zisk pohádkových majetků stačily pouhá avanturistická drzost a absence odpovědnosti, zaplatí svým potomkům nejlepší světové vzdělání a to přinese kýžené. Leč k prozření se stačí podívat na některý z in pořadů komerčních televizí, zajít do top zábavních podniků či, z toho nejtragičtějšího, číst za nápisy nových a nových pomníčků u silnic... Kde jsi, budoucí šlechto, když té opravdové staré na dnešní dobu žalostně málo?!... A ještě alespoň k dvěma dalším zhoubným bujením naší společnosti: Vše začíná u politické garnitury a jí nám implantovaného zrůdného partajního systému! Nelze se dobrati nápravy a pokroku, dokud o složení parlamentu výhradně rozhodují stranické sekretariáty tvořící pořadníky kandidátek! Jedině přímá volba může nás zbavit Langerů, Paroubků, Grossů, ba možná i definitivně Filipů a podobných. Však jak toho docílit? Což oni změní zákony ve svůj neprospěch?! Začarovaný kruh... Druhým pilířem marasmu pak nepochybně stává se naše školství; zejména to základní a část středního. Nemohu si pomoci, ale do konce 80. let byla škola naprostou autoritou! Vždyť Řeknu to na tebe ve škole! něco znamenalo... Pravda, úzkostlivě se nesortovalo na dyslektiky, dysgrafiky. dyskalkuly a další diskvalifikované, zato ale VŠICHNI uměli slušně psát, počítat a měli jakýs takýs všeobecný přehled. Pravda, dostali jsme občas přes hubu, ale to v pravý okamžik dělalo divy... Vždy jsem se styděl za své chabé znalosti ve srovnání se svým otcem. Však když teď shledávám jak i ony, věkem značně již prořídlé, zarážejícím způsobem převyšují vědomosti dnešních dětí, nevidím budoucnost nikterak růžově... Vše je o Osobnostech...Je-li kantor autorita, pak kázeň ve třídě je samozřejmostí a vědomosti odpovídající! Pak stačí pouhá tabule a křída. Ve virtualitě a interaktivitě to není... Jo, a ještě díky za prezidenta! Třeba se i ta Unie posune někam do méně absurdna.. Jan Váňa V listopadu 1989 jsem učil na Pedagogické fakultě na katedře Informatiky jako odborný asistent. Od roku 1992 vlastníme s manželkou tiskárnu a v současnosti dělám v Třeboni starostu. Představy z té doby se s časem měnily. Zpočátku jsem nevěřil, že bychom se tak rychle a jednoznačně se socialismem rozloučili. A k druhé části otázky - vím, že s mým hodnocením uplynulých 20 let nemusí všichni souhlasit, ale já je hodnotím jednoznačně pozitivně. Zpracovala J. Jandová l 13

14 Vzpomínka na listopad 89. listopad 1989 byl vcelku obyčejný 17 den na třeboňském gymnáziu, kdy se normálně učilo a všichni se těšili na víkend, protože byl pátek. Nikdo netušil, že se chystá v Praze nějaký pochod či dokonce demonstrace. Většina studentů se spíše než o politiku zajímala o své spolužačky anebo, jak to v té době bylo zvykem, o to, kde sehnat džínovou bundu nebo hudbu, která se tehdy ve světě poslouchala a kterou tehdy opravdu nebylo možné si jen tak dojít koupit do obchodu s gramofonovými deskami. Byl to obyčejný den, ale v neobyčejné době. Dlouhá léta, vlastně od té doby, kdy člověk začal brát rozum, věděl, že něco jiného se říká doma a něco jiného se říká venku a že pokud by řekl něco špatně před špatnými lidmi, tak jeho tatínek přijde o práci a on se nedostane na vysokou školu a kdoví jestli k maturitě. Pak ale v Moskvě Gorbačov popustil otěže, zavedl perestrojku a glasnosť a východní Evropou zavál vítr změny. Začaly se kácet režimy, v Polsku, Německu, Maďarsku a i u nás ve škole se začínalo velmi nesměle diskutovat, obzvláště v hodinách občanské nauky. Dosud si pamatuji na soudružku učitelku, která nám na naše otázky stereotypně odpovídala: Děcka, na to se mě neptejte, to všechno vyřeší přestavba. Byli jsme poslední rezervací stalinismu a všichni cítili, že se to musí změnit. Všichni čekali na něco, co mělo přijít, a nevědělo se, co to bude. Ten obyčejný den změnil úplně všechno. Komunisti se šeredně přepočítali, když tentokrát nenechali, jako obvykle, zmlátit disidenty, ale sáhli mlčící většině národa na to nejcennější, co měla, totiž na jejich děti. A to hodně ošklivým způsobem. Zprvu se nic moc nedělo. Přes víkend začaly prosakovat první informace, tradičně zkreslené z oficiálních médií a ty pravdivější z těch neoficiálních. Objevila se fáma o smrti studenta. Teprve po víkendu příliv informací začal sílit, na Václavském náměstí se začínali srocovat lidé. My jsme se zprvu v hodinách normálně učili, pak se začínalo diskutovat, a pak už se víc diskutovalo než učilo. Bylo nám sedmnáct let a měli jsme pocit, že musíme něco udělat a že jen mluvit nestačí. A tak jsme se rozhodli, že sepíšeme prohlášení, které necháme podepsat celou školou a pošleme ho kamsi výše a že uspořádáme demonstraci, kde ho přečteme. Na tu dobu to byl dost smělý cíl. Založili jsme stávkový výbor, kde jsem byl já, protože jsem psal do školního časopisu, Štěpánka Lepšová, protože byla holka a byla komunikativní, a Tomáš Kasal, protože byl chytrý a výřečný kluk a hlavně byl z béčka a my chtěli být jednotní. Také jsme měli jakési styčné důstojníky v nižších třídách. Technicky vzato jsme byli naprostí samozvanci, nikdo nás nevolil, ale tenkrát to bylo úplně jedno. Začali jsme psát ten text (studentského prohlášení pozn. redakce) a byla to hrozná práce. Kličkovali jsme mezi slovíčky, chtěli jsme, aby to bylo dostatečně razantní, ale taky aby se na tom shodla většina školy a do toho jsme měli strach. Tenkrát ještě nebylo nic rozhodnuto, srocovaly se Lidové milice, policie nevěděla, co má dělat a velkým otazníkem byla armáda. Jejího ministra jsme do té doby vůbec neznali a teď celý národ čekal na jeho vystoupení v televizi. Tam prohlásil, že armáda jde s lidem, což nás moc neuklidnilo, protože jsme věděli z hodin občanské nauky, kde se probírala marxistická dialektika, že mezi lidem a lidmi může být velký rozdíl. Obcházeli jsme školy a žádali jsme studenty a vlastně všechny lidi, které jsme potkali, o to, aby nás přišli podpořit na naši demonstraci, rozdávali jsme nacyklostylované letáky s různými prohlášeními z Prahy, nosili jsme trikolory a vstoupili do Občanského fóra, se kterým jsme začali spolupracovat. Také jsme lidem rozdávali papírky s nápisy Make love, not war. Jak už jsem napsal, bylo nám sedmnáct. Prohlášení jsme nakonec také dopsali, svůj podpis připojila drtivá většina studentů a asi třetina učitelů. Na naši páteční demonstraci byl největší problém sehnat megafon. Nikdo, ale vůbec nikdo ho neměl. Hasiči, sportovci, školy, nikdo, tuším že i na policii jsme si 14 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

15 troufli, ale tam nás dost hrubě odbyli. Nakonec pomohl jeden náš technicky nadaný vrstevník, Pavel Tetík, který jej vyrobil z mikrofonu a prastarého lampového rádia. Fungoval skvěle. Akce začala pochodem od gymnázia, cestou se provolávala tehdy populární hesla, lidé na chodníku nám mávali a skandovali s námi. Došli jsme na náměstí ke kašně, na tu jsme postavili náš megafon. Trochu nás zklamala účast, moc lidí nepřišlo, ale docela dost jich postávalo v podloubí. Chvilku jsme ještě vyvolávali hesla, pak jsme přečetli naše prohlášení, ve kterém jsme důrazně odsoudili zákrok na Národní třídě a požadovali potrestání viníků. No a dál to byla improvizace, protože jsme trochu podcenili program, na závěr to všechno zachránila hymna a všichni se rozešli domů. Pak po víkendu přišla zlomová generální stávka, po té už bylo všechno úplně jasné, bylo vyhráno, my jsme, ani nevím proč, znovu přepsali naše prohlášení, podepsali ho úplně všichni, někam se poslalo a už to vůbec nebylo důležité a začala ohromně zajímavá doba, kdy k nám přišlo všechno, co tady do té doby vůbec nebylo, začalo se mluvit o věcech, o kterých se do té doby nesmělo ani špitnout, a staly se události, na které by si dříve málokdo troufnul jenom pomyslet. Lidi se na sebe usmívali, byli na sebe hodní a všichni táhli za jeden provaz a věřili své něžné revoluci. Trvalo to jen chvíli, ale bylo krásné to zažít. Už je to dávno, hodně věcí jsem zapomněl a možná i něco spletl. Za to se už předem omlouvám. Kdo to tenkrát zažil, tak může mít úplně jiné vzpomínky než já. Jestli mě někdy potkáte, tak se se mnou o ně podělte. Byla by škoda na to všechno zapomenout František Pfeifer, maturitní ročník 1990 fota na str J. Lukavský krize české politiky Slovo krize je v dnešních dnech spojováno s kdečím. Zdaleka nám již nebudou stačit slovní spojení typu krize středního věku. Ale mluvíme tady opravdu jen o krizi v politice, ekonomice? Co když je v krizi převážně člověk jako takový? Demokracie, víra v člověka, v jeho hodnotu a jeho mravy. Často ji spojujeme s politikou, ale jedná se hlavně o názor na život. Demokracie jako lidskost, důvěra a diskuze. Co jsme Vám, milí politici, udělali, že jste přestali našemu národu důvěřovat? Že s námi zapškle nekomunikujete? Abychom se ale nažrali a koza zůstala celá, předhodíte nám občas láskyplné výlevy z vašich osobních životů, odvete pozornost na pochybné korupční kauzy, jste vynikající potravou bulváru. O opravdovosti vztahu k čemu nebo komukoli však slušný člověk mluvit nemusí, nepotřebuje ji vytrubovat do světa. Odmítám diskuze na téma, zda je demokracie správná. Ano, je! Rovnost čehokoli je výmysl podprůměrného člověka. I ten průměrný si totiž se svou inteligencí uvědomí, že existují jedinci nadanější než je on sám. Být si rovný je proti nejzákladnějším přírodním pravidlům. Že je demokracie nejlepší politické i životní rozhodnutí je fakt, což ovšem neznamená, že demokracie nemusí být špatná. Ovšem může být špatná jen tehdy, je-li tvořená špatnými lidmi. Je-li politika odrazem i našeho národa, pak souhlasím s tvrzením, že jsme v krizi, dokonce v průšvihu. Jaký je český člověk? Co se politiky týče, je to rozhodně člověk bojovný a tak trochu si zvykl být v opozici vůči státu. Kdy tomu však bylo jinak? Třeba za Karla IV., kdy jsme se blíže přimknuli k Západu. Evropský či celosvětový rozhled nám může jen pomoci v hledání inspirací. Avšak dnes se nacházíme v situaci, kdy nevíme, od koho inspirace brát, jsme možná až moc kosmopolitní ve smyslu Rusko, Amerika? Koho raději diplomaticky nakopat do zadku? Neutrálně, teatrálně vyčkáváme, co se bude dít, ale zároveň chceme býti viděni, a tak jako žába na prameni sem tam něco vyvetujeme nebo pomluvíme, jen ať se o nás ví! Jako bychom nevěděli co dřív. Možná by si naši politici na radu Jiřího Macháčka měli raději ubalit jointa a zvolnit. Očima studentky Typické pro českou politiku je dále velký počet stran. A množství oblbujících hesel, které však přinášejí kýžené ovoce. Český človíček, zvyklý z doby socialismu nemít na výběr, je zmatený. Co uděláte, přijdete-li do obchodu s dvaceti druhy jogurtů, které na vás z pultu halekají, proč právě je musíte mít? Buď vyděšeně vezmete nohy na ramena, nebo hekticky chňapnete po prvním z nich. Možná i toto je důvod, proč tolik lidí k volbám vůbec nejde. Vážení politici, ukažte nám, že máte rádi národ, kterému vládnete. My to opravdu nebudeme brát jako projev slabosti. Copak je opravdu vždy třeba dostat se na dno, aby se lidé mohli opět odrazit a spojit se? Humanita, pokora slova, která se dnes jaksi nenosí, nejsou příliš moderní a hodí se spíš k úsměvným frázím. Ale já už se, milí politici, nad vašimi výkony nasmála dost a možná je na místě zvážnět. Pakliže je pro Vás obtížné vrátit se k prvotní myšlence demokracie, nemají ani předčasné volby smysl, a jelikož není ani kam obrátit list, řešením jsou jedině předčasné důchody pro většinu členů naší vlády. Ivana Malechová, 4. ročník gymnázia l 15

16 akce kultura Výzva Městský ples Divadlo Pozvánka V úterý v 18 hodin si připomeneme u kašny na Masarykově náměstí 20. výročí Listopadu 89 str. 2 Přijměte pozvání na Městský ples v sobotu str. 2 Rodiče a děti, přijďte prožít do divadla napínavý příběh o záchraně zoubků str. 16 Zveme Vás v sobotu v 19 hodin na Masarykovo náměstí k rozsvícení vánočního stromu Divadlo koncerty Divadlo J. k. tyla městská hala roháč v hodin, 200 až 280 Kč v hodin Detektor lži 290 Kč v předprodeji, 340 Kč na místě Vasilij Sigarev Pavel Šporcl Gipsy Way tour 09 v předplatném Motto: Aby se Naděžda Petrovna dozvěděla, kde její manžel schoval peníze, pozve domů hypnotizéra. Manžel však v transu sdělí i svá další tajemství a začnou se dít věci. Režie: Jakub Špalek Hrají: A. Jastraban, E. Elsnerová, M. Kern Divadlo J. k. tyla v hodin Vstupné pro pojištěnce VZP zdarma (po předložení průkazky pojištěnce), ostatní 30 Kč Jak statečný Honzík zoubky své zachránil pro rodiče a děti Jak přesvědčit děti o důležitosti pravidelné zubní hygieny? O tom je naše divadelní představení, které dětem vysvětlí, jaký nepřítel se skrývá v ústní dutině a jaké zbraně a techniku musí proti němu nasadit, aby jim jejich zoubky vydržely. Zkrátka je to napínavý a zábavný příběh, který děti od 3 let i jejich rodiče hravou formou poučí a také je zbaví strachu z návštěvy zubní ordinace. Unikátní koncert, ve kterém se spojuje houslová virtuozita Pavla Šporcla a živočišnost cikánské cimbálové muziky Romano Stilo. Nejnovější album Pavla Šporcla Gipsy Way z roku 2008 zachycuje dva unikátní společné koncerty právě se slovenskou romskou cimbálovou muzikou Romano Stilo. Setkání těchto muzikantů je mimořádné, kvůli Pavlu Šporclovi, kvůli nezvyklému repertoáru a také kvůli skvělé atmosféře. Repertoár, který se totiž zdá být vyhrazen jen hudebníkům s cikánskou krví v žilách, hraje Pavel s takovou suverenitou a přesvědčivostí, že máte chuť prozkoumat jeho rodokmen. Romano Stilo si to vyloženě užívají a jsou mu výtečným partnerem. Je radost být u takového vzájemného muzikantského jiskření. Divadlo J. k. tyla v hodin 2. abonentní koncert Jan Simon, klavírní recitál PROGRAM KONCERTU L. Janáček: Sonáta 1. X es moll Z ulice B. Martinů: České tance F. Chopin: 4 mazurky op. 17 F. Chopin: Sonata b moll op. 35 Programem provází prof. Jiří Hlaváč. 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

17 13. ročník abonentních koncertů třeboňská nocturna zahajuje Je příznačné pro organizátory a pořadatele zimního cyklu Třeboňských nocturen, že na zahajovací koncert, který se uskuteční ve čtvrtek dne 19. listopadu 2009, pozvali jednoho z našich nejlepších klavíristů, Jana Simona. Tento žák prof. Valentiny Kameníkové nás reprezentuje ve všech významných koncertních síních po celém světě a hrál pod taktovkou nejskvělejších světových dirigentů a s nejlepšími orchestry z celého světa. Bude příjemné sledovat velké mistrovství pokračovatele hudebního rodu Simonů. A není náhodou, že dramaturgie posluchačům připravila na letošní rok možnost srovnání zástupce mladší generace Martina Kasíka, kterého společně s Haasovým quartetem v Třeboni přivítáme v únoru, s reprezentantem střední generace našich klavíristů, Janem Simonem. Letošní ročník je přímo nabitý úžasnými jmény, což dokládá již prosincový koncert, na kterém vystoupí sólistka Národního divadla v Praze Zdena Kloubová za doprovodu klavíristky Jitky Čechové. Celý vánočně laděný program doplní četbou známá filmová a divadelní herečka Milena Steinmasslová. Lednové, již pravidelné Tónobraní představí v netradičních polohách umělce různých žánrů, folkovou kytaristku a zpěvačku Dagmar Andrtovou-Voňkovou, herce Jaromíra Hanzlíka a dirigenta Václava Hybše. O únorovém koncertu již byla zmínka Haasovo quarteto společně s Martinem Kasíkem jistě všechny posluchače přesvědčí o svých kvalitách. Na závěrečný koncert jsme pozvali Bratislavský oktet, těleso, které je složeno z nejlepších hráčů Slovenské filharmonie. I v letošním ročníku se dramaturgii podařilo pozvat do Třeboně opravdové hvězdy. Prof. Jiří Hlaváč, který je po celou dobu trvání cyklu i vlídným průvodcem a rádcem, nám připravil hudební zážitky, na které budeme určitě dlouho vzpomínat. 13. ročník, který zanedlouho zahájíme, nebude rozhodně patřit přes krizi a z ní plynoucí řady omezení ke slaběji obsazeným. Naopak se podařilo zajistit opravdové hvězdy naší i zahraniční kultury. Vstupenky budou v předprodeji na známých místech, jako je IKS, Lázně Berta a Aurora a před samotnými začátky koncertů v divadle J.K. Tyla, kde se všechny koncerty konají. Když jsme s organizováním koncertů začínali, chtěli jsme nám všem v době podzimu a zimy, tudíž obyčejně špatného počasí i nálady, udělat radost. Přijďte se přesvědčit o tom, že i Vám udělá radost poslech krásné hudby v podání těch nejlepších. A navíc v takovém městě, jakým je Třeboni. Váš Miloš Končický Předprodej lístků byl zahájen v IKS na náměstí. Na stejném místě pro Vás budou připraveny i abonentní karty v hodnotě 500 Kč na všech pět koncertů. Přijměte pozvání na Koncert k poctě svatého Mikuláše v sobotu 28. listopadu od 18 hodin do kostela sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí. Varhanní skladby barokních mistrů hraje Aleš Bárta, Legendu o svatém Mikuláši přednese její autor Vladimír Matějček. Divadlo J. k. tyla v hodin 180 a 200 Kč v předprodeji, 200 a 220 Kč na místě Cimbal Classic a Polajka Brněnská nadžánrová kapela cembalisty Dalibora Štrunce a legendární ženský sbor z Rožnova pod Radhoštem zavítá po dvou letech opět do Jižních Čech. Cimbal Classic, který má kořeny svého vzniku v Třeboni na festivalu Okolo Třeboně, se představí a pokřtí v rámci adventních koncertů nové písničkové album s názvem Malý kousek nad zemí. Dívčí sbor Polajka, ze kterého se po téměř čtyřiceti letech úspěšné činnosti stal sbor babičkovský, dokáže vykreslit atmosféru vánoc jako něco, čeho jste svědky v přímém přenosu. Přehled kulturních akcí Jak statečný Honzík zoubky své zachránil Gipsy Way Tour (Pavel Šporcl + Romano Stilo) Jan Simon klavírní koncert Detektor lži (divadlo v předplatném) Cimbal classic a Polajka koncert AniFest, mezinárodní festival animovaných filmů si dovoluje oznámit vyhlášení soutěží příštího, již 9. ročníku, který se uskuteční ve dnech května 2010 v Třeboni. 9. ročník specializovaného festivalu AniFest 2010 bude prodchnut duchem oslav 100. výročí narození legendárního režiséra Karla Zemana, jež si v příštím roce připomene celý filmový svět. Festivalu bude bezprostředně předcházet mezinárodní konference Osobnost Karla Zemana a jeho přínos světové kinematografii ( ), na kterou Vás tímto srdečně zveme. Na viděnou v květnu 2010 v Třeboni se těší za tým AniFestu Jakub Hora, výkonný ředitel AniFest s.r.o. Doporučuje Eva Potužáková, která pro Vás připravuje kulturní akce Nenechte si ujít jedinečný koncert Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou muzikou Romano Stilo v neděli 15. listopadu v KC Roháč. l 17

18 kino Světozor rezervace vstupenek na tel.: HODINU NEVÍŠ ČR, SK 09 Režie: DAN SVÁTEK. Bravurně zpracovaný příběh tzv. heparinového vraha. Nevhodné do 12 let, vstupné 68 a 66 Kč, 94 minut 3. úterý 19:00 hodin PROROCTVÍ (KNOWING) AUSTRÁLIE 09, originální verze, české titulky. Režie: ALEX PROYAS Padesát let staré proroctví s poselstvím pro příští generaci Nevhodné do 12 let, vstupné 70 a 68 Kč, 121 minut 8. neděle 19:00 hodin MARY A MAX (MARY AND MAX) AUSRÁLIE 08, originální verze, české titulky Režie: ADAM ELLIOT. Animovaný příběh pro dospělé. Nevhodné do 12 let, vstupné 68 a 66 Kč, 92 minut 11. středa 19:00 hodin HRDINOVÉ Z DARANU (DE ZEVEN VAN DARAN, DE STRIJD OM PAREO ROTS) HOLANDSKO 08, český dabing Režie: LOURENS BLOK Strhující dobrodružný příběh o přátelství, o víře v sebe sama, o snaze něco dokázat a někomu pomoci. Přístupné, vstupné 68 a 66 Kč, 100 minut 15. neděle 19:00 hodin BRÜNO USA 09, originální verze, české titulky Režie: LARRY CHARLES Komedie Nevhodné do 12 let, vstupné 68 a 66 Kč, 83 minut 19. čtvrtek 19:00 hodin PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ Vstupné jednotné 30 Kč, 66 minut 22. neděle 10:30 hodin HANEBNÍ PANCHARTI (INGLOURIOUS BASTERDS) USA, NĚM., FR. 09, originální verze, české titulky Režie: QUENTIN TARANTINO Dva skvělí herci, Brad Pitt a Christoph Waltz, ve skvělém filmu. Nevhodné do 12 let, vstupné 70 a 68 Kč, 153 minut 22. neděle 19:00 hodin MUŽI V ŘÍJI ČR 09 Režie: ROBERT SEDLÁČEK Folklor jihomoravského venkova překvapivě může být zábavný i v českém filmu. Přístupné, vstupné 68 a 66 Kč, 114 minut 25. středa, 26. čtvrtek 19:00 hodin PROTEKTOR ČR, NĚMECKO 09, anglické titulky Režie: MAREK NAJBRT Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Nevhodné do 12 let, vstupné 70 a 68 Kč, 100 minut 28. sobota, 29. neděle 19:00 hodin Pondělní biják SIN NOMBRE MEXIKO 09, originální verze, české titulky Režie: CARY FUKUNAGA Bez sentimentu, neuvěřitelně svěží, ale v každé scéně s citelným napětím vypráví film o osudech běženců z třetího světa. Nevhodné do 12 let, vstupné jednotné 40 Kč na toto představení nelze uplatnit slevy ZTP a ZTPP, 96 minut 30. pondělí 19:00 hodin Připravujeme na prosinec: ULOVIT MILIARDÁŘE BOBULE Návštěvníci KINA SVĚTOZOR můžou uplatňovat slevu na průkazy ZTP a ZTPP. Pokladna je otevřena vždy hodinu před představením. Rezervované vstupenky jsou volně prodejné 15 minut před představením. Těšíme se na Vaši návštěvu. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Filmové tipy Hanebný pancharti (chyba v názvu je skutečně záměrná) jsou dalším typickým filmem Quentina Tarantina se vším, co k tomu patří. Je Druhá světová válka a Francie je prolezlá nacisty. Jen jediná skupina židovských vojáků pod vedením poručíka Aldy Rainea (Brad Pitt) je odhodlána vzepřít se převaze. Mají sehrát důležitou úlohu v plánu britské špiónky a německé herečky Bridget von Hammersmark (Diane Kruger), jehož cílem je zničit kino, kde se má odehrát premiéra německého propagandistického filmu, na které nebude chybět nejvyšší představenstvo Třetí říše. O stejném záměru ale uvažuje i majitelka kina, Shosanna Dreyfusová (Melanie Laurent), která takový čin vnímá jako dostatečnou pomstu za to, že jí nacisté vyvraždili rodinu. Herci odvedli svou práci na výbornou, což je znát nejvíce u postavy plukovníka SS Hanse Landy (Christoph Waltz) přezdívaného Lovec židů. Celková stopáž filmu čítá 150 minut, ale přesto se nudit nebudete. Sympatické na snímku je, že se nebojí přepisovat historii, protože Tarantino si natočil vlastní verzi minulosti. V nakladatelství Mladá fronta vyšel knižně filmový scénář, který stojí za přečtení už z toho důvodu, že ne všechno z něj se dostalo do samotného filmu. Sin nombre - debutující dvaatřicetiletý režisér Cary Fukunaga je nazýván jedním z nejvíce vzrušujících nových hlasů kinematografie. Příběh sedmnáctiletého Caspera a stejně staré Sayry je dalším hledáním naděje, víry a lásky v krutých a bezútěšných podmínkách míst, jejichž existence se z pohodlí gauče někde v srdci Evropské unie zdá těžko uvěřitelná. Na hlavní hrdiny čeká dlouhá pouť napříč střední Amerikou na střeše nákladního vlaku. Zde se protnou osudy dvou lidí, mladého gangstera a dospívající dívky, která se snaží přejet se svým otcem z rodného Hondurasu přes Mexiko do vysněných USA. Putování pláněmi Mexika není jen drsným melodramatickým příběhem, ale i syrovým záznamem o stavu světa, v němž lidé fungují jako anonymní položky a veškerou moc nad jejich bytím a nebytím přejímají mafiánské gangy. Silnému důrazu na realističnost výpovědi podřídil režisér výběr málo známých herců či neherců. Casper a Sayra působí úžasně lidsky a realisticky, jejich představitelům za to patří veliký dík. Strhující autenticita jejich výkonů spolu s Fukunagovou suverénní kontrolou nad obrazem a příběhem činí ze Sin Nombre jeden z nejpozoruhodnějších debutů posledních let. Z recenzí vybral a upravil Milan Čada. 18 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

19 lázně aurora s. r. o. infocentrum lázní aurora otevřeno pondělí až pátek hod. tel , út Taneční večer Zenit, 30 Kč H st Koncert Z českých oper M. Brzotický, K. Brzotická, A. Brzotická, 100 Kč S po Přednáška Ze slavné historie třeboňského rybníkářství Ing. M. Hule PM Módní přehlídka Firmy Ivy a spol. S út Taneční večírek Face, 30 Kč S st Koncert Swing. orchestr Českého rozhlasu Č. Budějovice, 100 Kč S čt Taneční večírek Sono, 30 Kč S pá Divadelní představení Past na osamělého muže Třeboňský ochotnický spolek S po Koncert ZUŠ Třeboň, vstupné dobrovolné S út Taneční večírek Georgi One Men Show, 30 Kč H st Přednáška Léčivá síla rašeliny a slatiny doc. MUDr. P. Petr, Ph.D. PM Koncert Poutníci, 100 Kč S čt Taneční večírek Regent, 30 Kč S pá Taneční vystoupení Chorvatský soubor S po Koncert Pěslav Ozvěna, vstupné dobrovolné S út Taneční večírek Krystal, 30 Kč H st Přednáška Ze slavné historie třeboňského rybníkářství Ing. M. Hule PM Koncert Třeboňský lázeň. symfon. orchestr, 70 Kč S čt Koncert Helena Vondráčková, 350 Kč S po Koncert Učitelé ZUŠ Třeboň, vstupné dobrovolné S SA společenský sál, PM přednášková místnost, H restaurace Harmonie Bertiny lázně s. r. o. Provozní doba kulturního oddělení: Po, St, čt: 7: h, Út, Pá: 7: h telefon: , e mail: Petra kubátová, DiS ne 19:00 Taneční večer Zenit, 30,- A po 19:00 Taneční večer Evergreenmusic, 30,- A 19:00 Přednáška Krčín a jiné rybníkářské kuriozity Ing. M. Hule DB st 19:00 Taneční večer Krystal, 30,- A 19:00 Přednáška Ptactvo na Třeboňsku M. Šimek DB čt 19:00 Přednáška Chřipková pandemie + možnosti prevence MUDr. M. Roubíčková DB ne 19:00 Diskotékový večer DJ R. Zvánovec, 25,- A po 19:00 Taneční večer SONO, 30,- A út 19:00 Přednáška Když vám to skřípe s vašimi nejbližšími pí L. Maršíková DB st 19:00 Taneční večer FACE, 30,- A čt 19:00 Swingový večer Kvintet swing. orchestru ČB, 30,- A ne 19:00 Taneční večer Life band, 30,- A po 19:00 Taneční večer Georgi one men show, 30,- A 19:00 Přednáška Krčín a jiné rybníkářské kuriozity Ing. M. Hule DB út 19:00 Hašlerovy písničky v podání K. Šedivého, 30,- A st 15:00 Přednáška Léčivá síla rašeliny a slatiny doc. MUDr. P. Petr, Ph.D. DB 19:00 Taneční večer ROSA, 30,- A ne 19:00 Diskotékový večer DJ R. Zvánovec, 25,- A po 19:00 Taneční večer Pohoda česká, 30,- A út 19:00 Přednáška Co prozradí písmo V. Studničková DB st 19:00 Taneční večer OBZOR, 30,- A čt 19:00 Přednáška Poselství výkl. tarot. karet pro nastávající advent M. Faltusová DB ne 19:00 Taneční večer Zenit, 30,- A po 19:00 Taneční večer SONO, 30,- A A restaurace Adéla v Bertiných lázních, DB denní bar v 1. poschodí lázní (denně 7 15 h, tel.: ), BL před hlavním vchodem do Bertiných lázní Společné prohlídky Lázní Aurora a Bertiných lázní TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK každé úterý hod. TŘEBOŇSKO krajina a lidé denně hod. prohlídka každou středu, odjezd od Lázní Aurora hod. SCHWARZENBERSKÁ HROBKA denně mimo pondělí h. každý pátek, odjezd od Lázní Aurora i od Bertiných lázní hod. TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR každý pátek hod. exkurze s výkladem a ochutnávkou třeboňského piva KOSTEL SV. JILJÍ prohlídka každý čtvrtek hod. AKVÁRIUM KRČÍNŮV DŮM denně hod. MUZEUM TŘEBONĚ denně hod. CELODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDy: VÍDEŇ návštěva výstavy,,pařížští impresionisté vstupné 10 EUR, prohlídka historické části města 590 Kč PODZIMNÍ ŠUMAVA Kašperské Hory návštěva Muzea Šumavy, Antýgl, Čeňkova pila procházka kolem Vydry /7 km/ 500 Kč SOLNOHRADSKÁ JEZERA poznání nejkrásnější části Rakouska Mondsee, Wolfgangsee, Hallstatt, Hallstättersee, Traunsee, Gmunden 650 Kč PASOV město na soutoku tří řek, prohlídka historické části města 400 Kč ADVENTNÍ VÍDEŇ prohlídka historické části města, návštěva adventního trhu u radnice 590 Kč CELODENNÍ ZÁJEZDy ODJEZDy: Lázně Aurora 8.00 hod., Bertiny lázně Tyršův stadion: 8.10 hod. l 19

20 městská hala roháč na Sadech 349/ii, třeboň Provozní doba: po čt zavřeno, pá so , ne zavřeno Kontakt: tel.: , HORNÍ BAR so. 21:30 Polar Párty-Dj SOKL 40, so. 21:30 Jim Beam Párty-Dj Pepíno 50, so. 21:30 Rumová Párty-Dj Štěpán 40, so. 21:30 Laser Show-Dj Roman Máj 40,- VELKÝ SÁL pá 20:00 CLOU koncert Předkapela: Post-it + Afterparty předprodej 150, na místě 190, pá. 19:00 Maturitní ples Obchodní akademie pá. 19:00 Maturitní ples SOŠ a SOU Třeboň pá. 19:00 Maturitní ples Gymnázium 4. ročník přečtených o prázdninách. Pro ni i ostatní vítěze si knihovna v Č. Velenicích připravila zajímavý program. Úterní odpoledne se nádvoří před knihovnou proměnilo v přehlídkové molo, na kterém své módní kolekce předvedly studentky SOU a SOŠ Třeboň, obor oděvnictví a módní návrhářství. Všem kolemjdoucím tak připravily báječnou odpolední podívanou. Středa v knihovně proběhla ve znamení prodeje levných knih. Ve čtvrtek měli návštěvníci knihovny možnost vidět poprvé fotografie přírody a krajiny ze soutěže O chcíplou volafku 2008, vyhlášenou přírodovědným oddílem Volavky a třeboňským fotoklubem Sáňky na blesk. V knihovně byly vystaveny celý říjen. Týden knihoven skončil, knihovna našeho srdce má však co nabídnout po celý rok, přijďte se přesvědčit i vy, kdo ji neznáte. knihovna knihovna mého srdce se stalo mottem letošního Týdne knihoven, který jako každoročně vyhlásila sekce veřejných knihoven Svazu informačních a kulturních pracovníků na týden od 5. do 11. října. Ten vstoupil do svého 13. ročníku a ve všech knihovnách se nesl v duchu celostátní ankety Kniha mého srdce. I třeboňská knihovna se se svými aktivitami zapojila a pro své čtenáře si připravila řadu zajímavých akcí. Po celý týden děti malovaly hrdinu z knihy svého srdce do stejnojmenné výtvarné soutěže. Odměnou jim kromě sladkostí a drobností byla v oddělení pro dětské čtenáře výstava té jejich spousty malých princů, Harry Potterů či dětí z Bullerbynu tak, jak je vidí ony. Knížku jako odměnu si knihovna připravila pro prvních deset přihlášených prvňáčků. Tím skutečně prvním se stal Alešek Papáček. Monika Kalátová byla oceněna v soutěži Čteme se lvem čtenářem. V knihovně probíhala soutěž fotografií dětí i dospělých O chcíplou volafku. Módní přehlídka prací SOU a SOŠ oděvní proběhla před knihovnou a potěšila diváky svými modely. První přihlášený prvňáček Aleš Papáček dostal v knihovně dárek. V úterý 6. října se v nově otevřených prostorách Městské knihovny České Velenice uskutečnilo setkání knihovníků profesionálních knihoven a jejich zřizovatelů z okresu Jindřichův Hradec. Tato setkání mají mnohaletou tradici, probíhají v přátelském duchu a knihovny dávají svým starostům a místostarostům možnost ještě více nahlédnout do své práce. Za Město Třeboň pozvání přijala paní místostarostka Anna Kahounová, za IKS Mgr. Jaroslav Císař. Nejdůležitější osobou se však pro tento den stala Monika Kalátová, vítězka třeboňské letní čtenářské soutěže Čteme se lvem čtenářem, která si zde byla převzít cenu. Monika si svou cenu odnesla za nejvyšší počet knih V týdnu knihoven malovaly děti svého nejmilejšího hrdinu z Knihy mého srdce. 20 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 11/2009

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 3/2015 Č.j. 291/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více