Ohrožuje kapitalismus demokracii? Esej Mgr. Markéta Kozáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ohrožuje kapitalismus demokracii? Esej. 25. 8. 2013 Mgr. Markéta Kozáková"

Transkript

1 Ohrožuje kapitalismus demokracii? Esej Mgr. Markéta Kozáková

2 Pesimismus dvacátého století stojí v ostrém protikladu k optimismu století předchozího. Ačkoli Evropou na počátku devatenáctého století otřásly války a revoluce, většinou probíhalo ve znamení míru a nebývalého růstu materiálního blahobytu. Optimismus spočíval na dvou širokých základech. První bylo přesvědčení, že moderní věda bude zlepšovat lidský život potíráním nemocí a chudoby. Příroda, odvěký protivník člověka, měla být ovládnuta vyspělou technologií a přinucena sloužit zájmům lidského štěstí. Druhým byla představa, že svobodné demokratické vlády se budou šířit do stále většího počtu zemí celého světa. Předpokládalo se, že duch roku 1776 a ideály Francouzské revoluce vymažou ze světa tyrany, autokraty a tmářské kněží, Slepou oddanost autoritám měla vystřídat racionální samospráva, v níž všichni lidé, svobodní a rovní nebudou podléhat žádným pánům, ale pouze sami sobě. F. Fukuyama 1 Úvod Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že neustále se hovoří o krizi. Po krizi hypoteční byla krize globální, která postihla i jižní státy Evropské unie (EU). Představitelé států a centrálních bank EU se snaží situaci řešit především odkupem dluhopisů těžce zadlužených zemí. Zde vyvstává otázka, zda kapitalismus (lépe kumulace majetku malou skupinou osob) není silnější než možnosti demokraticky zvolených státních orgánů. Konec studené války konec problémům? V době studené války proti sobě stály: Západ proti Východu, kapitalismus proti komunismu. S koncem studené války se dramaticky a razantně to rozdělní mění 1 Fukuyama, Konec dějin a poslední člověk, str. 26

3 státy se snaží přejít do demokratických režimů, řeší otázku přechodu do kapitalismu a s tím související soukromé vlastnictví. Vznikají nové státy, mění se národní identity, cíle a zájmy státu i jejich symboly, na scéně se objevují noví aktéři. Vzniká globální politika, která se definuje podle kulturních linií. Země se těší nevídanému blahobytu, prosperity, vznikají volné trhy mezi státy, spolupráce na bázi ekonomické, politické a bezpečnostní mezi státy. Demokracie občanům připravila svobodné a spravedlivé volby, které mají za úkol národ zase ucelit. Zdá se, že demokracie a kapitalismus vedou k prosperitě a blahobytu společně. Ale je tomu skutečně tak? V dnešní společnosti je stále zřetelnější, že postrádá jednotící prvek. Vzniká otázka, zda kapitalismus může jít opravdu ruku v ruce s demokracií. Nebo zda demokracie není kapitalismem ohrožena. S tím také souvisí otázka, zda nás demokracie nezrazuje, čím déle v ní žijeme. Neustále postupující a prohlubující se globalizace přináší s sebou problémy a otázky, o kterých dřív státy, vlády a ani občané neměli tušení. Na poli politiky se objevili noví aktéři, ať už ziskové nebo neziskové organizace a lobby. Tak vzniká otázka, zda je opravdu Západ stále ten silný, vyspělý a pokrokový aktér, který udává směr. Dle Samuela Huntingtona existují dva pohledy na moc Západu v poměru k ostatním civilizacím. V jednom se jeví Západ jako úchvatný, triumfální, jako téměř úplná nadvláda. S rozpadem Sovětského svazu ztratil Západ jediného skutečného rivala. V důsledku toho svět utvářejí a i nadále budou utvářet cíle, priority a zájmy nejvýznamnějších západních států, přičemž ke slovu se občas dostane i Japonsko.

4 Dle autora druhý pohled na Západ je značně odlišný. Objevuje se nám obrázek upadající civilizace, jejíž politická, ekonomická i vojenská síla se zmenšuje v poměru k rostoucí síle ostatních civilizací. Vítězství Západu ve studené válce přineslo vyčerpání, nikoliv vítězství. Západ se stále více musí starat o své vnitřní problémy a potřeby, neboť se potýká s pomalým ekonomickým růstem, stagnující populací, nezaměstnaností, velkými schodky ve státním rozpočtu, upadající pracovní morálkou, nízkými úrokovými sazbami v mnoha zemích, včetně Spojených států, se společenským rozpadem, problémem drog a zločinností. Ekonomická moc se velmi rychle přesouvá do východní Asie a v těsném sledu následuje i vojenská síla a s ní spojený politický vliv. Na prahu hospodářského vzestupu stojí Indie. Stále nepřátelštěji vystupuje vůči Západu islámský svět a jeho ochota přijímat diktát Západu či se řídit západními kázáními se rychle vytrácí i u ostatních společností; zároveň mizí západní sebevědomí i vůle vládnout. Koncem osmdesátých let se hodně diskutovalo o tvrzení, že Spojené státy procházejí fází úpadku. 2 Toto tvrzení o fázi úpadku potvrdily Spojené státy, když v roce 2007 prošly hypoteční krizí, která se následně v roce 2008 proměnila v celosvětovou finanční krizi nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. Tím se ukázala spolupráce EU mezi členskými zeměmi. Na povrch se dostaly dopady evropské krize v členských státech. Začalo se hovořit o tom, zda je krize ekonomická i krizí demokratickou. Zazněly otázky, zda státy, které vstoupily do EU, byly na vstup připraveny, a proč některé státy zasáhla krize více a některé méně. Do popředí se dostala i otázka dalšího rozšiřování EU. Měla by EU přijmout další státy jako členské země nebo by se rozšiřování mělo na chvíli pozastavit, než si EU vyřeší své problémy. Má být členskou zemí i Turecko, které vyjednává s EU o možném členství již od 60. let 20. století, a které krize zasáhla minimálně. U 2 Huntington, Střet civilizaci, str.78

5 Turecka by se měla řešit i otázka, zda EU opravdu chce přijmout zemi, které má problémové sousedy (Irán, Irák, Sýrie) a nevyřešené vztahy s Kyprem. V této souvislosti se zamýšlím, zda EU chce opravdu sdružovat demokratické státy za účelem evropské prosperity a konkurenceschopné vůči Spojeným státům, Rusku a asijským zemím. Nebo plánuje EU sdružovat pouze prosperující státy, u nichž je demokracie ve stínu? Buď kapitalismus, nebo demokracie Dle Roberta Breicha vzkvétá buď kapitalismus, nebo demokracie. Druhý musí držet krok, protože bude brzy následovat. Přesto se dnes začínají kapitalismus a demokracie podle Breicha rozcházet. Kapitalismus je ten, který dává směr, protože je prosperující. Oproti tomu demokracie se snaží držet krok. Jako názorný příklad udává autor Čínu, která má postavení třetího největšího prosperujícího národa. Čína přijala tržní svobodu, ale ne politickou svobodu 3. Jiří Pehe ve svém článku zdůraznil, že Čína umí na změny v globálním kapitalismu rychle reagovat a využívat své výhody, jako je obrovský potenciál levné pracovní síly 4. Jako druhý příklad uvádím Rusko, které se snaží být ekonomicky úspěšné a konkurenceschopné vůči USA a zemím EU. Ale nemůžeme potvrdit, že zde žijí občané v demokracii. Je Rusko zemí, kde jsou viditelné prvky demokracie? Svoboda slova, tisku v Rusku stále nefunguje. Pokud občané chtějí vycestovat za hranice nebo studovat v zahraničí, musejí žádat o víza. O pracovních 3 Breich, How Capitalism is killing Democracy 4 Pehe, Proč je globální kapitalismus hrozbou pro demokracii

6 podmínkách v zemi nemohu hovořit jako o ideálních. Rusko však vlastní bohaté nerostné zdroje a tím se stává konkurenceschopným vůči sousedním státům, ale také vůči EU, kde jsou některé členské země závislé na dodávkách plynu. Tím si Rusko může diktovat podmínky a upevňovat své postavení na trhu. Je jenom na okolních státech, zda tyto podmínky budou akceptovat. Tereze Matějíčková ve svém článku předává hlavní myšlenku a poselství od německého sociologa Wolfganga Steecka, když píše, že kapitalismus dnes plně přebral vládu nad politikou, přičemž jeho klíčové poselství zní, že na demokracii nemáme čas ani peníze. 5 Když se člověk zamyslí nad výrokem Wolfganga Steecka, tak musí souhlasit, že kapitalismus přebral vládu nad politikou i nad demokracií. Mezinárodní firmy a korporace přesouvají svou výrobu, kapitál, pracovní sílu i účetnictví do zemí, kde jsou náklady nižší (jak na výrobu, tak na zaměstnance). Z vlastní zkušenosti mohu uvést jeden příklad: kdy se mezinárodní společnost Maersk line, která zajišťuje mezinárodní přepravu, rozhodla svou administrativu a účetnictví přenést do Indie. Vedoucí české pražské pobočky školí zaměstnance v Indii, kde jim předává své zkušenosti a tím se snaží zajistit plynulý chod veškeré administrativy. Nutno dodat, že Indie je zemí, kde práva žen a dětí nejsou v popředí zájmů vlády země. Osobní zkušenost autorky: Pokud si potřebuji zjistit cenu za tahače kontejneru popř. ověřit datum dodání kontejneru se zbožím k zákazníkovi nebo potřebuji jméno řidiče, který kontejner poveze, musím anglicky napsat mail kolegyni Ramyi do Indie, která mi veškeré informace obratem sdělí. Jestli se tento způsob Mearsk line, opravdu vyplatí a ušetří výdaje, ukáže čas. 5 Matějíčková, Je kapitalismus slučitelný s demokracií?

7 Je pravda, že mezinárodní firmy a nadnárodní korporace se rychle přizpůsobují trhu. Přemísťují svou výrobu a agendu s ní spojenou do zemí, kde jsou nižší náklady. Jestli jsou země opravdu demokratické a dodržují lidská práva, není prioritní. Prioritou jsou výrobní náklady a cena. Vlády demokratických zemí se sice snaží držet krok s trhem, ale v poslední době je zřejmé, že se jim to nedaří. Vlády nestačí rychle a účinně reagovat na změny, které trh přináší, ani se jim přizpůsobit. Měl pravdu Adam Smith s termínem Neviditelná ruka trhu, který zavedl, a většina ekonomů tento termín přijala a akceptovala. Je tomu opravdu tak, že pokud člověk sleduje svůj vlastní zájem, tak tím pak prospěje společnosti víc? Závěr Ekonomika je globální, politika je lokální. Vlády jednotlivých zemí musí zabezpečit chod státu od obrany až po důchody. Kapitál se však přelévá nekontrolovaně (nebo s omezenou kontrolou) po celé planetě. Firmy mění svá sídla podle možností snížení daňových a dalších odvodů. Demokratické řešení je v nedohlednu. Nařídit rovné daně, stejné příjmy za stejnou práci, zrušení daňových rájů je přece nedemokratické.

8 LITERATURA FUKUYAMA, FRANCIS: Konec dějin a poslední člověk, Rybka Publishers, 382 s., 2004 BREICH,ROBERT:How Capitalism is killing Democracy, ] HUNTINGTON, SAMUEL: Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu, Rybka Publishers, 448 s., 2001 MATĚJIČKOVÁ, TEREZA: Je kapitalismus slučitelný s demokracií? [ ] PEHE, JIŘÍ: Proč je globální kapitalismus hrozbou pro demokracii. [ ]

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. O ty bych se chtěl jako prezident opírat

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY

1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY 1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY Obsah přednášky 1. Pojem světová ekonomika (SE) 2. Podmínky vzniku SE 3. Vývojové etapy SE 4. Diferenciační proces a struktura světové ekonomiky Pojem světová

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 3. CELOSTÁTNÍ SNĚM TOP 09 PŘEDKLÁDÁ Náš pohled na evropskou integraci a naši roli v EU Česká republika se vstupem do Evropské unie stala součástí společenství, které přináší nezpochybnitelné civilizační

Více

Stav Unie v roce 2010

Stav Unie v roce 2010 SPEECH/10/411 José Manuel Durão Barroso Předseda Evropské komise Stav Unie v roce 2010 Ve Štrasburku dne 7. září 2010 Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že mohu před tímto

Více

Globalizace a globální problémy

Globalizace a globální problémy Globalizace a globální problémy Sborník textů k celouniverzitnímu kurzu Globalizace a globální problémy 2005 2007 Editoří: Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický Univerzita Karlova v Praze Centrum pro

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014

EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 EVROPA? DNES? A PROČ? Sborník textů při příležitosti příprav na volby do Evropského parlamentu 2014 Evropa?

Více

Systémové alternativy kapitalismu

Systémové alternativy kapitalismu 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata z politicko-ekonomického cyklu Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata

Více

Budoucnost Evropské unie a zelená politika

Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Budoucnost Evropské unie a zelená politika Editor: Václav Nekvapil Redakce: Eva Jelínková Grafická úprava: Tomáš Barčík

Více

Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček. Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy. Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu práce Vladimír Špidla

Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček. Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy. Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu práce Vladimír Špidla Obsah 4 Předmluva Erfried Adam 6 Úvodem Martin Schulz, Libor Rouček Část I. Evropské odpovědi na globální výzvy 25 Utváření globalizace Poul Nyrup Rasmussen 37 Flexicurity - Budoucnost Evropského trhu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie)

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií. Delana Mikolášová. (esej z Úvodu do politologie) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií Delana Mikolášová Projevy krize současného státu v éře globalizace (esej z Úvodu do politologie) Olomouc 2005

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

Základní koncepce sociálního státu

Základní koncepce sociálního státu Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra právní teorie Bakalářská práce Základní koncepce sociálního státu Monika Bučková 2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin European Ideas Network Letní univerzita 2005 Lisabon Závěry pracovních skupin Partneři Doplňkoví partneři Představte si, že si nemusíte představovat......štíhlý, silný a efektivní stát! Think-tank estat

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková J.W.Mills (1916-1962) definuje sociologickou imaginaci jako schopnost chápat vzájemné vztahy mezi

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více