KOMPOSTOVACÍ NÁDOBY V OBCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPOSTOVACÍ NÁDOBY V OBCI"

Transkript

1 KOMPOSTOVACÍ NÁDOBY V OBCI PŘÍSNOTICE

2 Kompostování Kompostování je přirozená a velmi jednoduchá cesta recyklace organických materiálů. Vytříděný odpad se v prostředí kompostu rozkládá za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších živých organizmů. Tomuto procesu se říká tlení. Oproti tomu bioodpad, který je společně se směsným komunálním odpadem zahrnut ve skládce, nemá dostatek kyslíku, dochází zde k anaerobnímu rozkladu a organická hmota hnije. Způsoby kompostování Dle velikosti a způsobu kompostování rozeznáváme tři základní způsoby kompostování: domácí kompostování, komunitní kompostování a komunální kompostování. Domácí kompostování, nebo též domovní kompostování, je způsob, kterým si domácnost obvykle vyrábí kompost z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě. Jedná se o preventivní opatření předcházení vzniku odpadu. Komunitním kompostováním - Komunitním kompostováním obce se rozumí systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Výsledný zelený kompost je substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků. Jedná se o preventivní opatření předcházení vzniku odpadu z veřejné zeleně v obci. Komunální zpracování bioodpadů je klasifikováno jako nakládání s odpady a jeho podmínky upravuje legislativa ČR i EU. Bioodpad se zpracovává v kompostárnách nebo bioplynových stanicích.

3 Co je vhodné ke kompostování Z domácnosti: zbytky ovoce a zeleniny kávové a čajové zbytky zbytky pečiva skořápky z vajíček a ořechů lepenka, papírové kapesníky, ubrousky podestýlka domácích býložravých zvířat Ze zahrady: posekaná tráva, listí, větvičky plevele, zbytky zeleniny piliny, hobliny, kůra popel ze dřeva trus býložravých hospodářských zvířat Materiály nevhodné ke kompostování kosti, odřezky masa, kůže stolní oleje a tuky popel z uhlí, cigaret prachové sáčky z vysavače exkrementy masožravých zvířat časopisy plasty, sklo, kovy, kameny rostliny napadené chorobami, vykvetlé plevely chemicky ošetřené materiály zbytky barev, laků apod.

4 Základní podmínky pro kompostování vstupní materiál pro kompostování musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub, červů, žížal atd.) a to v poměru C:N (uhlíku a dusíku) = 30:1 vlhkost materiálu udržovat % materiál je nutno míchat a tím umožnit dostatečný přístup kyslíku hrubší suroviny je před kompostováním vhodné podrtit na malé části pro urychlení procesu kompostování přidat v malém množství půdu či hotový kompost Surovina C:N (uhlík:dusík) Posekaná tráva 20:1 Odpad z kuchyně 20:1 Listí 50:1 Sláma 100:1 Kůra 120:1 Dřevo 200:1 Piliny 500:1

5 Plastové kompostéry pro domácí kompostování Plastové kontejnery pracují kontinuálně - shora plníte čerstvý materiál a zespodu odebíráte hotový kompost. Nutností je však promíchávat bioodpad již v době, kdy jej do kompostéru vhazujete. Tímto zabráníte dalším možným problémům, jako je vysychání, zahnívání, atp. Základní pravidla míchání bioodpadu jsou: vlhký se suchým hutný s porézním zelený (dusíkatý) s hnědým (uhlíkatým) např. čerstvě posekanou trávu s pilinami či štěpkou Pokud se budete držet těchto pravidel, bude vše fungovat tak, jak má. Materiál se rozkládá, mění svůj objem, strukturu a přeměňuje se v tzv. humus (složitý komplex organických látek, minerálů, makro a mikro-biogenních prvků). Otevřené dřevěné kompostéry pro komunitní kompostování Velké typy kompostérů je nutno zvolit tam, kde malé plastové kompostéry prostě nestačí. Materiálem pro kompostování jsou rostlinné a dřevité zbytky z údržby veřejné zeleně. Základní pravidla vrstvení bioodpadu jsou totožná s mícháním bioodpadu v uzavřených kompostérech. Na rozdíl od plastových kompostérů jsou otevřené kompostéry snáze přístupné a umožňují překopávání a promíchávání kompostovaného materiálu, který je díky tomu více provzdušňován. Toto je důležité zejména díku skutečnosti, že v porovnání s materiálem z domácností, je odpad z veřejných ploch pro výrobu kompostu mnohem jednotvárnější. Pokud dáváme do kompostu silné vrstvy listí nebo trávy, je vhodné je prokládat dřevní štěpkou nebo zeminou. Doba potřebná k získání kvalitního kompostu je u otevřených kompostérů zpravidla delší, díky provzdušňování materiálu se však významně zkracuje. Kompostovaný materiál je v otevřených kompostérech dobře viditelný a přístupný, může tak být zároveň velmi přínosným praktickým doplňkem enviromentální výchovy a výuky biologie.

6 Během kompostování je nutno dbát na dostatečnou vlhkost materiálu. Zejména v letním období při vysokých teplotách má kompost tendenci vysychat. Neměl by být umístěn na přímém slunci. Doporučuje se stříška, polostín. Kompost lze osadit rostlinami, jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy vytvoří ochranu před letním sluncem a zároveň jsou výborným indikátorem vlhkosti kompostu. Sledování procesu kompostování Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte jej tak pevně, jak to jde. Při otevření pěsti musí materiál zůstat pohromadě ve formě válečku. Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. Pro dostatečný přísun vzduchu je nutné hutný materiál promíchávat s porézním již v době, kdy jej do kompostéru vhazujete. Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu. Pokud se materiál nezahřívá, pak je pravděpodobně hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není dostatečné množství.

7 Jak využít kompost Navrácení bioodpadu zpět do půdy ve formě hnojiva kompostu je důležité pro udržení kvality půdy. Kompost obsahuje humus, který je základem přirozené úrodnosti půd a zlepšuje jímavost půdy pro vodu. Kompost je nedocenitelný při rekultivacích, zúrodňování půdy a je skvěle využitelný na každé zahradě. Hodí se ke všem plodinám. Ocení jej ovocné stromy, trávník, okrasné keře, květiny i zemědělské plodiny. Kompost může přispět k rozvoji a rozkvětu většiny rostlin v bytě, na polích, na zahradě, na dvorku či terase, na balkoně i za okny. Pokud máme méně zralý kompost, použijeme jej jako mulč, který do půdy nezapravujeme. Tato vrstva může potlačit růst plevelů, během sezony dozraje na místě a na podzim ji pak zapravíme do půdy. Zfermentované nerozložené zbytky, které se mohou objevit v kompostu, můžeme vrátit zpět do kompostéru nebo je zapravíme do hlíny v záhonech - žížaly si na nich rády pochutnají.

8 Nejčastější otázky a problémy s kompostem Kam umístit kompostér? Plastový kompostér je uzavřený, a tedy chráněný proti dešti i povětrnostním vlivům. Tmavá barva kompostéru pohlcuje teplo ze slunce a urychluje kompostovací proces. Důležitý je kontakt kompostéru s volnou půdou. Pravidla jsou tedy velmi jednoduchá. Kompostér by neměl být příliš daleko od domu, ze kterého se nosí suroviny. Velmi pravděpodobně nebudete chtít, aby se stal ústředním bodem Vaší zahrady. Umístěte jej někam do snadno přístupného koutu, kde budete mít dostatek prostoru pro manipulaci. Kompostér by neměl být vystaven celý den přímému slunci. Podmínkou je styk s volnou půdou. Otevřený kompostér je díky svému designu více náchylný na změny počasí. Umístěte jej pod strom nebo pod malou stříšku. Co dělat, když kompost zapáchá? Problémem může být špatné složení, nebo nedostatek vzduchu. Dbejte na to, aby bioodpad byl promícháván již v době, kdy jej do kompostéru vhazujete. Pokud dodržujete všechna pravidla a kompost stejně zapáchá, přidejte hnědý materiál větve, listy, piliny, lepenku. Tím dodáte kompostu uhlík. Co dělat když je kompost příliš vysušený a neprobíhá rozklad? Ideální je pravidelně kontrolovat vlhkost kompostu. V případě, že materiál je příliš vysušený, zalijte jej vodou a dodejte mu dostatek dusíku ze zbytků zeleniny a ovoce či posekané trávy. Co dělat, když je kompostovací proces příliš pomalý? Přidejte trochu půdy nebo už hotový kompost. Použít můžete i příměsi, které tlení aktivují - speciální urychlovače kompostů. Zkontrolujte také, zda Váš kompost má dostatek materiálu s obsahem dusíku. Je možné kompostovat v zimě? Pokud máte uzavřený zahradní kompostér, nejsou extremní mrazy a probíhá v něm intenzivní proces tlení (správná skladba, dostatek vzduchu a vlhkosti), pak materiál v kompostéru nemusí vůbec zamrznout a kompostovací proces, i když je zimou zpomalen, může probíhat celý rok.

9 Co dělat, když kompost láká živočichy? Důležitou podmínkou je dodržovat správné zásady kompostování a nepřidávat na kompost živočišné zbytky, které by lákaly např. vašeho psa nebo masařky. Dobrou praxí je též zakrývat rostlinné zbytky z kuchyně např. zaschlou trávou. Co dělat, když se v kompostu rozmnožují nežádoucí organismy? Na kompostu se mohou rozmnožovat i všechny druhy slimáků, svinky nebo škvoři. Jejich výskyt může být mimořádně silný. Protože se vyskytují převážně na povrchu nebo mělko pod povrchem, případně se skrývají pod většími zbytky, je možno použít obvyklé chemické prostředky pro snížení jejich výskytu, např. běžné požerové návnady proti slimákům. Velkou nepříjemností se může stát ukládání rostlin plevelů s dozrávajícími semeny nebo následné zaplevelení kompostu rostlinami, které se množí vegetativně (pýr, pryskyřník apod.). Tento problém je typický pro otevřená kompostoviště. Pokud taková kompostoviště občané zakládají, poraďte jim je přikrýt tmavou, vodu propouštějící fólií, a tak na začátku rozkladných procesů navodit podmínky pro výraznější vzestup teploty, který sníží výskyt všech škodlivých organizmů včetně semen plevelů. Použití půdních kořenových herbicidů na kompostu v ochraně proti plevelům není vůbec vhodné. Tyto látky se dlouho nerozkládají a mohou způsobit velké poškození citlivých výsadeb i mnoho měsíců po aplikaci. Nebezpečné je i prosypávat zeminou z lokalit, kde byly tyto herbicidy aplikovány. Jestliže budete mít čas a vůli udržovat kompost podle správných zásad, je nebezpečí šíření škodlivých organizmů relativně malé a dá se mu předcházet. Jestliže se však budete domnívat, že se to nějak samo vyřeší, mohou nastat tak závažné problémy, že vytvořenou zeminu nelze vůbec použít.

10 Jak podporovat domácí a komunitní kompostování? Finanční motivace Když se podaří systém kompostování zavést tak, že se občané naučí třídit bioodpad a jeho množství ve směsném komunálním odpadu se výrazně sníží, lze snížit periodicitu svozu směsného komunálního odpadu, a tím i náklady na jeho odvoz. Osvěta ve školách Přeměna organických odpadů na kompost je velmi rychlá a pro žáky názorná. Kompostování na pozemku školy lze dobře realizovat pomocí uzavřených nebo otevřených kompostérů, velmi zajímavé je i vermikompostování (kompostování pomocí žížal). Osvěta v rámci významných dnů (např. Den Země) V rámci osvěty lze získat nové občany pro kompostování. Pravidelná setkání mohou být zajímavá díky výměně zkušeností a užitečných informací. Informace o kompostování je vhodné umístit na stránky obce nebo šířit např. pomocí místního rozhlasu. Zelená telefonní linka Vhodné je též zavést informační linku nebo zvolit odpovědnou osobu, která může občanům pomoci řešit případné problémy s kompostováním, především v jeho počátcích. Motivační soutěže v obci Výtečným motivačním prostředkem jsou obecní soutěže. Soutěžit lze např. o nejlépe začleněný kompostér v zahradě, o nejchutnější nebo největší zeleninu, atd. Soutěžící zároveň poskytují návody jak nejlépe kompostovat a informují své méně zkušenější spoluobčany nebo ty, kteří ještě s kompostováním zkušenosti nemají a chtějí začít.

11 Poznámky:

12

ŽOFKA VÍ, KDO KDE CO NAJDE:

ŽOFKA VÍ, KDO KDE CO NAJDE: ŽOFKA VÍ, KDO KDE CO NAJDE: Bydlíte na sídlišti v činžovním nebo řadovém domě? proč třídit str. 2 jak třídit str. 6 jak kompostovat str. 16, 20, 24 co s kompostem str. 28 k čemu je to dobré str. 8,10,

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků a hodně jarní pohody přeje Obecní úřad Boršice. Žáci osmé třídy

Příjemné prožití velikonočních svátků a hodně jarní pohody přeje Obecní úřad Boršice. Žáci osmé třídy OHLÉDNUTÍ ZA RODIČOVSKÝM PLESEM Žáci ZŠ Boršice společně s několika žáky z jiných škol zpestřili opět program na Rodičovském plese, který se konal 6. února v Boršicích. Předvedli polonézu, klasiku (jako

Více

Kompostéry pro občany městské části Praha-Suchdol PROJEKT

Kompostéry pro občany městské části Praha-Suchdol PROJEKT Kompostéry pro občany městské části Praha-Suchdol PROJEKT duben 2014 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah 2 1Úvod...4 2 Základní údaje o projektu...6 3 Charakteristika spádové oblasti...8

Více

Kompostování pro všechny. Nicky Scott

Kompostování pro všechny. Nicky Scott Kompostování pro všechny Nicky Scott Obsah Úvod Co je kompostování? Život v hromadě Otázky a odpovědi Studené kompostování Horké kompostování Jak dlouho to trvá? Co mám dělat s kuchyňským odpadem? Kompostování

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu Červen 2006 Autoři: Ing. Petr Plíva, CSc. Ing. Jan Banout, PhD. Ing. Jan Habart Ing. Antonín Jelínek, CSc. Ing.

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Projektování nakládání s bioodpady v obcích

Projektování nakládání s bioodpady v obcích Projektování nakládání s bioodpady v obcích Zpracoval autorský kolektiv: Jiří Hřebíček, František Piliar, Jiří Kalina, Jaromír Manhart, Kamila Součková, v rámci projektu Pomoc národním orgánům při přípravě

Více

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO

ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most MŠ LADOVA 1676, LITVÍNOV ZAHRADA, VE KTERÉ SE ŽIJE PO STOPÁCH FILIPA CELOROČNÍ PLÁN EVVO 2013/2014

Více

Analýza substrátu z kompostárny Vimperk

Analýza substrátu z kompostárny Vimperk STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 03 Chemie Analýza substrátu z kompostárny Vimperk The analysis of the substrate from the compost facility in Vimperk Autor: Škola: Lucie Vyleťalová Střední odborná

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

V podniku ekologicky. Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích

V podniku ekologicky. Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích V podniku ekologicky Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 V podniku ekologicky Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 10 Květen 2000 Výroba průmyslových kompostů - jedna z cest jak udržet a postupně zvyšovat půdní úrodnost v ČR Dr. Ing.

Více

Průvodce. biozahradou. Vše pro přírodní zahradu. www.facebook.com/neudorff.cz

Průvodce. biozahradou. Vše pro přírodní zahradu. www.facebook.com/neudorff.cz Průvodce biozahradou Vše pro přírodní zahradu www.neudorff.cz www.facebook.com/neudorff.cz Příroda náš vzor už 160 let Karl-Heinz Dautz a Hans-Martin Lohmann Milí zahrádkáři, stále více lidí si pěstuje

Více

ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ! ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ! Denně čteme v médiích zprávy, jak je naše planeta Země zahlcována odpady. Někdy jsou to velmi sugestivní články a televizní záznamy, z nichž běhá mráz po zádech. Miliony tun odpadků

Více

PRŮVODCE. ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku...

PRŮVODCE. ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku... PRŮVODCE ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku... Vážení spoluobčané, Dostáváte do rukou příručku, která by Vám měl poskytnout základní informace v oblasti odpadového hospodářství vašeho regionu a také především

Více

Cestovní ruch ve venkovských chráněných oblastech

Cestovní ruch ve venkovských chráněných oblastech Cestovní ruch ve venkovských chráněných oblastech Metodická doporučení pro ekologicky i ekonomicky šetrný provoz restauračních a ubytovacích zařízení Lenka Navrátilová Tomáš Pruner Monika Ženíšková Obsah:

Více

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky.

EKOŠKOLA. ANALÝZA seznam otázek. Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj. Vysvětlivky: Povinné otázky. EKOŠKOLA ANALÝZA seznam otázek Testovací verze, září 2013 listopad 2014 Vysvětlivky: Povinné otázky Volitelné otázky Ekoškolky Rodiče, děti a učitelé pro udržitelný rozvoj ODPADY Jakým způsobem ve škole

Více

Ekologické přístupy v nakládání s komunálními odpady

Ekologické přístupy v nakládání s komunálními odpady Ekologické přístupy v nakládání s komunálními odpady sborník ze série seminářů pořádaných Hnutím DUHA v roce 2004 Obsah Úvod....................................................................................

Více

OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO. Třídění bioodpadu v našem regionu. Školáci sbírali staré počítače. Jaro je tady - jarní úklid začíná

OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO. Třídění bioodpadu v našem regionu. Školáci sbírali staré počítače. Jaro je tady - jarní úklid začíná OBSAH: 23. valná hromada svazku obcí Skládka TKO Třídění bioodpadu v našem regionu Školáci sbírali staré počítače Jaro je tady - jarní úklid začíná Zajímavosti o odpadech Podporujeme dětské akce Den Země

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

Želvy a ostatní plazi - správná výživa a péče

Želvy a ostatní plazi - správná výživa a péče Stránka č. 1 z 12 Želvy a ostatní plazi - správná výživa a péče Jak se spřátelíte s plazy Vhodný příbytek pro Vaše chovance Jaký typ terária je vhodný pro želvy? Jak vybudujete domov pro živočichy z písečných

Více

Vraťme bioodpad zpátky do života

Vraťme bioodpad zpátky do života 1/2015 Vraťme bioodpad zpátky do života Na třídění odpadu jsme si zvykli. Víme, že do žlutého kontejneru patří plasty, do modrého papír atd. Řekněme, že většina domácností tuto povinnost vůči životnímu

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více