E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu"

Transkript

1 Městský soud v Praze Spálená 6/ Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/ Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. července 2015, č. j /ENV/15 dle ust. 65 a následujících soudního řádu správního (dále jen SŘS ) E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

2 I. Rekapitulace 1. Dne 21. března 2015 požádal žadatel ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen InfZ ), případně dle zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění (dále jen InfŽP ), Český hydrometeorologický ústav (dále jen povinný subjekt či ČHMÚ ), o: informace o denní průměrné teplotě a srážkách na všech měřicích stanicích ČHMÚ, a to za celou dobu, za kterou tyto informace má ČHMÚ k dispozici v elektronické podobě. 2. Předmětné informace žadatel žádal ve strojově čitelném formátu, ideálně ve formátu, v jakém tato informace byla vytvořena (např. dump z databáze, csv, xlsx, nikoli však pdf). 3. Povinný subjekt dne 2. dubna 2015 žádost v plném rozsahu odmítl rozhodnutím č. j. P / Dne 3. dubna 2015 podal žadatel proti odmítavému rozhodnutí odvolání, které však povinný subjekt v rozporu se zákonem nepředal nadřízenému orgánu, ač žadatele písemně informoval o opaku. Teprve až po několikeré urgenci povinný subjekt dne 6. května 2015 postoupil věc Ministerstvu životního prostředí. 5. Dne 20. května 2015 pak ministerstvo původní rozhodnutí v celém rozsahu zrušilo rozhodnutím č. j /ENV/15 a vrátilo věc povinnému subjektu k dalšímu řízení. 6. Dne 17. června 2015 povinný subjekt o věci znovu rozhodl a žádost opět odmítl rozhodnutím č. j. P / Dne 17. června 2015 se žadatel opět odvolal a nadřízený orgán povinného subjektu, tedy Ministerstvo životního prostředí, rozhodnutím ze dne 15. července 2015 č. j /ENV/15 (dále jen napadené rozhodnutí ) odvolání zamítl a předcházející odmítavé rozhodnutí povinného subjektu potvrdil. 8. Jelikož je napadené rozhodnutí nezákonné a flagrantně pomíjí ustálenou judikaturu správních soudů, nezbývá žadateli, než brojit proti němu správní žalobou. Důkaz: rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. července 2015, č. j /ENV/15 II. Žalobní body 9. Žalovaný spolu s povinným subjektem tvrdí, že [p]rávo na informace má jednoznačně veřejnoprávní charakter [ ]. Až tehdy pokud je dán veřejnoprávní charakter požadované informace, je třeba postupovat maximálně ve prospěch poskytnutí informace [ ]. Dále pak žalovaný dodává, že ministerstvo postrádá veřejnoprávní rozměr požadované informace. Odvolatel požaduje informace o denní průměrné teplotě a srážkách na všech měřících stanicích ČHMÚ, a to za celou dobu, za kterou tyto informace má ČHMÚ k dispozici v elektronické podobě. Požadované údaje nemohou sloužit k veřejné kontrole činnosti povinného subjektu, neboť nejsou informací o jeho činnosti ve smyslu

3 čl. 17 Listiny základních práv a svobod, potažmo zákona č. 106/1999 Sb. ( 2), nýbrž jsou informacemi, jež jsou výsledkem, resp. výstupem činnosti vykonávané na základě vládního nařízení č. 96/1953 Sb., o Hydrometeorologickém ústavu, a zřizovací listiny vydané v úplném znění jako Opatření č. 3/04. Požadované informace tak podle žalovaného nejsou informacemi ve smyslu InfZ a proto se v režimu tohoto zákona neposkytují. 10. K tomu žalobce uvádí, že takový závěr je zjevně mylný: Jak judikoval Nejvyšší správní soud dne , čj. 1 As 29/ K působnosti povinného subjektu se vztahují zpravidla všechny informace, které má objektivně k dispozici. Tento závěr logicky plyne ze zásady zákonnosti výkonu veřejné moci. Povinný subjekt je povinen vykonávat svou činnost pouze v mezích a způsoby stanovenými zákonem, a pokud v rámci své činnosti fyzicky disponuje některými informacemi, mělo by to být pouze v důsledku výkonu jeho zákonné působnosti. Žadatel o informaci tak má právo na sdělení všech údajů, s nimiž povinný subjekt pracuje a jejichž poskytnutí není vyloučeno či omezeno podle 7 11 zákona o svobodném přístupu k informacím. I v případě povinného subjektu, tedy Českého hydrometeorologického ústavu platí, že je mu vytváření a uchovávání předmětných informací uloženo nařízením vlády č. 96/1953 Sb., případně pak zmíněným Opatřením. Předmětné informace tedy vznikají jeho činností na základě zákonného mandátu, a tedy se k jeho činnosti plně vztahují. 11. Samotná podmínka veřejnoprávního charakteru informací, kterou si žalovaný svévolně stanovil, není zákonem určeným důvodem pro omezení práva na informace. Že [p]rávo na informace lze omezit toliko zákonem judikoval i Ústavní soud dne 18. prosince 2002, sp. zn. III. ÚS 156/02. Nutno dodat, že informace o teplotách a srážkách na území ČR se bezprostředně dotýkají všech obyvatel země, vypovídají o životním prostředí, jeho stavu a změnách a zjevně tedy existuje značný veřejný zájem na jejich zveřejnění. Rovněž přístup k výsledkům práce povinného subjektu umožňuje kontrolou této práce, takže je nepřiléhavý i argument žalovaného, že předmětná data nic nevypovídají o činnosti ČHMÚ. Navíc pokud by povinným subjektem vytvářená a shromažďovaná data neměla mít veřejnoprávní rozměr, pak vyvstává otázka, proč ministerstvo takovou organizaci vůbec provozuje a financuje skrze veřejné rozpočty. 12. Žalovaný se dále dovolává faktu, že požadované informace mohou být žadateli poskytnuty soukromoprávní cestou a za úplatu, jak to předpokládá nařízení vlády č. 96/1953 Sb. a Opatření č. 3/ Zde žadatel uvádí, že výše zmíněné nařízení vlády a Opatření nepředstavují komplexní úpravu realizace práva na informace, jak ji judikoval Ústavní soud v rozsudku ze dne 18. prosince 2002, sp. zn. III. ÚS 156/02 (nařízení neupravuje náležitosti a způsob podání žádosti, lhůty, opravné prostředky ani způsob poskytnutí informací), pročež se zmíněné normy při vyřizování předmětné žádosti neuplatní. Jinak řečeno, nic nebrání povinnému subjektu poskytovat zmíněné informace za úplatu dle vlastních podmínek, žadatel se ale může rozhodnout, že informace požaduje ve smyslu právní úpravy práva na informace, podle které je pak povinný subjekt povinen postupovat. Třeba podotknout, že omezit právo na informace je možné pouze zákonem, nikoli podzákonnou normou, jako je nařízení vlády nebo zmíněné Opatření. 14. V závěru napadeného rozhodnutí žalovaný přisvědčuje ČHMÚ, že předmětné informace nelze poskytnout i s ohledem na zvláštní práva pořizovatele databáze, jak ho zakotvuje autorský zákon.

4

5 Seznam příloh: 1. rozhodnutí Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 17. června 2015 č. j. P / rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. července 2015, č. j /ENV/15 (napadené rozhodnutí)

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 1800/9 182 00 Praha 8 ID DS: uuaaatg Správní žaloba proti rozhodnutí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Aps 5/2012-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

*MVCRX01SPKGB* MVCRX01SPKGB prvotní identifikátor

*MVCRX01SPKGB* MVCRX01SPKGB prvotní identifikátor *MVCRX01SPKGB* MVCRX01SPKGB prvotní identifikátor odbor dozoru a kontroly veřejné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 21115-26/ODK-2013 Praha 3. února 2014 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 3 Ads 33/2006-57 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH

PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ÚPRAVA DISPOZIC OBECNÍM MAJETKEM PODLE ZÁKONA O OBCÍCH komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladové praxe ministerstva vnitra podle právního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Ans 13/2012-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-25719-2/KM-2014 Praha 3. března 2014 Počet listů: 11 R O Z H O D N U T Í

kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-25719-2/KM-2014 Praha 3. března 2014 Počet listů: 11 R O Z H O D N U T Í kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-25719-2/KM-2014 Praha 3. března 2014 Počet listů: 11 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný odvolací orgán

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -52 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jana Kašpara a Mgr. Kamila Tojnera v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 70/2013-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 30A 91/2011 68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Petra Polácha a Mgr. Petra Sedláka,

Více

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 7. 4. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 55/2012 62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 57/2010-79 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 66/2013-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

2/1.5 Správní orgán a nadřízený správní orgán

2/1.5 Správní orgán a nadřízený správní orgán str. 1 Správní orgán a nadřízený správní orgán V této části se zaměříme na přiblížení úlohy a postavení tzv. nadřízeného správního orgánu při výkonu veřejné správy, která je uskutečňovaná správními orgány.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 21/2011-166 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 47/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Hynka Baňoucha a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 69/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 86/2013-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 70/2009-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 101/2009-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 4 Afs 214/2014-32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše Roztočila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 16/2011-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

Otázky, na něž si má student připravit odpověď před výukou na semináři:

Otázky, na něž si má student připravit odpověď před výukou na semináři: Čtěte nejdříve to, co je červeně!!! Případ, který budeme řešit na semináři a který budete muset nastudovat: Jsou povinni platit státní příslušníci EU (Francie) pojistné na sociální zabezpečení v ČR, i

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti

Více