PRAKTICKÉ KROKY ČR KE KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD A ZMĚNA KLIMATU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÉ KROKY ČR KE KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD A ZMĚNA KLIMATU"

Transkript

1 PRAKTICKÉ KROKY ČR KE KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD A ZMĚNA KLIMATU Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2010

2 Autoři: Petr Lebeda, Jan Doležal, Martin Kloubek Grafický design: Jakub Jelínek (www.creativeheroes.cz) Vydavatel: Pražský institut pro globální politiku Glopolis, o. p. s. Soukenická Praha 1 Tel./fax: Publikace vyšla s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. ISBN

3 PRAKTICKÉ KROKY ČR KE KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD A ZMĚNA KLIMATU Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2010

4 OBSAH PŘEHLED RÁMEČKŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...5 SHRNUTÍ STUDIE...7 SUMMARY ÚVOD KONCEPCE S NOHAMA NA ZEMI Vnější prostředí...12 Vnitřní překážky...13 Klíčový problém...14 Rozhodovací procesy...14 Rozvojová agenda v domácí politice...15 Obsah a metodika studie...16 I. KOHERENCE V ČR A EU KOHERENCE PRO ROZVOJ V EU Právní zakotvení a kompetence...17 Role Komise a Rady...18 Nový přístup...20 Pohled nevládních organizací...21 Praktické kroky INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC A STAV KOHERENCE V ČR Pozitivní vývoj...23 České předsednictví...23 Další úspěchy a příležitosti...24 Příspěvek neziskových organizací...25 Transformace systému ZRS Koherence v praxi...27 Povědomí ve státní správě...27 Obecná koherence a Úřad vlády...27 Koordinace vůči EU...28 Klíčová K koherence...29 Komunikační řetězce Meziresortní komunikace...31 Rada pro ZRS potřebuje koherenci, koherence Radu...31 Tvorba evropských politik Výbor pro EU...32 Tvorba evropských politik Resortní koordinační skupiny...33 Tvorba českých politik - Meziresortní připomínkové řízení Vnitroresortní komunikace...34 Ministerstvo zahraničních věcí...35 Ostatní resorty Administrativní kapacity a politická vůle...36 Klíčové úkony a kompetence Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

5 Znalosti, dovednosti a čas...37 Ostatní aktéři...38 Priority a systém...40 II. VYBRANÉ POLITIKY, PROCESY A AKTÉŘI ZEMĚDĚLSTVÍ A AGRÁRNÍ OBCHOD Hlavní rozvojové výzvy...43 Podpora farmářům...44 Vše pro export...45 Cenzurovat dovozy...46 Dilemata obchodu Společná zemědělská politika Evropské rozhodovací procesy...48 Evropská komise...48 Evropský parlament...49 Rada EU České rozhodovací procesy...50 Stálé zastoupení v Bruselu...50 Ministerstvo zemědělství...51 Resortní koordinační skupina MZe...51 Další ministerstva...52 Ostatní aktéři a procesy Obchodní politika Evropské rozhodovací procesy...53 Evropská komise...53 Evropský parlament...54 Rada EU České rozhodovací procesy...55 Stálé zastoupení v Bruselu...56 Stálá mise v Ženevě...56 Ministerstvo průmyslu a obchodu...56 Resortní koordinační skupina MPO...57 Další ministerstva...57 Ostatní aktéři a procesy ZMĚNA KLIMATU A ENERGETIKA Hlavní rozvojové výzvy...62 Energetická transformace...62 Klimatické finance...63 Globální dohoda Klimatická politika Evropské rozhodovací procesy...65 Rada EU České rozhodovací procesy...66 Stálé zastoupení v Bruselu...66 Ministerstvo životního prostředí...66 Resortní koordinační skupiny MŽP Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

6 Další ministerstva...67 Meziresortní koordinace...68 Ostatní aktéři Energetická politika Evropské rozhodovací procesy České rozhodovací procesy...71 Stálé zastoupení v Bruselu...72 Ministerstvo průmyslu a obchodu...72 Resortní koordinační skupina MPO...73 Další ministerstva...73 Ostatní aktéři DOPORUČENÍ Strategický rámec...75 Koncepční materiály mandát a manuál...75 Tematické priority zemědělství a změna klimatu Koordinační procesy na politické (vyšší) úrovni...77 Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci...78 Rada vlády pro udržitelný rozvoj...78 Výbor pro Evropskou unii Koordinační procesy na pracovní (nižší) úrovni...79 Resortní koordinační skupiny...79 Domácí a další meziresortní koordinace...80 Další vnitroresortní koordinace Monitoring, kapacity a širší podpora...81 Monitoring i hodnocení...81 Ostatní aktéři ZÁVĚR KULTURA KVALITNÍHO ROZHODOVÁNÍ Politická vůle...83 Globální odpovědnost...84 Poctivější rozhodování SEZNAM LITERATURY PŘÍLOHY Příloha 1 Seznam odborných konzultantů...90 Příloha 2 Doporučení NNO z Rady pro ZRS konané Příloha 3 Organizační schémata klíčových ministerstev Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

7 PŘEHLED RÁMEČKŮ Rámeček 1 Koherence podle OECD...20 Rámeček 2 Ohrožení produkce mléka v Nigeru...45 Rámeček 3 Týdenní cyklus koordinace a tvorby pozice ČR do Výboru pro obchodní politiku...60 Rámeček 4 Změna klimatu v Etiopii...62 SEZNAM ZKRATEK AFR Odbor států subsaharské Afriky Ministerstva zahraničních věcí AMER Odbor amerických států Ministerstva zahraničních věcí AKT (země) Afriky, Karibiku a Tichomoří CODEV pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci COREPER Výbor stálých zástupců CDM Mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism) ČRA Česká rozvojová agentura DDA Rozvojová agenda z Dauhá DG AGRI Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG CLIMA Generální ředitelství pro otázky klimatu DG ENERGY Generální ředitelství pro energetiku EBA Vše kromě zbraní (Everything But Arms) ECOFIN Rada pro ekonomické a finanční věci EIA Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) ENVI Rada pro životní prostředí EK Evropská komise EPAs Dohody o hospodářském partnerství se zeměmi AKT ESVO Evropské společenství volného obchodu EUGA Odbor pro všeobecné záležitosti EU Ministerstva zahraničních věcí EUPO Odbor politik Evropské unie Ministerstva zahraničních věcí EUPŽP Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí EVF Nadace Everta Vermeera FSF FTA Rychlý start klimatického financování (Fast Start Finance) Dohody o volném obchodu GSP Systém všeobecných celních preferencí (Generalised System of Preferency) IPCC Mezivládní panel pro klimatické změny ODEV Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu Ministerstva zahraničních věcí OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD-DAC Výbor pro rozvojovou pomoc OECD OKE Odbor koordinace Evropských politik Úřadu vlády ČR OMEV Odbor mnohostranných ekonomických vztahů Ministerstva zahraničních věcí 5 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

8 OMSEP Odbor mnohostranné a společné evropské politiky Ministerstva průmyslu a obchodu OMV Odbor mnohostranných vztahů Ministerstva životního prostředí OPE Odbor podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu ORS Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí OZE Obnovitelné zdroje energie OZK Odbor změny klimatu Ministerstva životního prostředí OZOS Odbor zahraničně obchodní spolupráce Ministerstva zemědělství OVEU Odbor pro vztahy s EU Ministerstva zemědělství PCD koherence/soudržnost politik pro rozvoj POK Politika ochrany klimatu MD Ministerstvo dopravy ČR MDGs Rozvojové cíle tisíciletí MF Ministerstvo financí ČR MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MZe Ministerstvo zemědělství ČR MZV Ministerstvo zahraničních věcí ČR MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR V-EU Výbor pro Evropskou unii VP-EU Výbor pro Evropskou unii na pracovní úrovni WPE Pracovní skupina pro životní prostředí WP IEI - Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí WP IEI-CC - Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí změna klimatu WP ENER Pracovní skupina pro energetiku Rada pro ZRS Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci RIA hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessement) RKS Resortní koordinační skupina/y RTA Regionální dohody o volném obchodu SCA Zvláštní výbor pro zemědělství (Special Committee on Agriculture) SEK Státní energetická koncepce SOP společná obchodní politika SZB Stálé zastoupení v Bruselu SZP Společná zemědělská politika TPC Výbor pro obchodní politiku, pracovní skupina Rady EU TRANS Program transformační spolupráce WTO Světová obchodní organizace UNFCCC Rámcová úmluva OSN o změně klimatu ÚV Úřad vlády ZRS (ČR) Zahraniční rozvojová spolupráce (České republiky) 6 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

9 SHRNUTÍ STUDIE Za kostrbatým souslovím koherence politik pro rozvoj stojí prostá myšlenka: omezujme škodlivé dopady nerozvojových politik na odstraňování světové chudoby a naopak soustřeďme se na možné synergie! Mnohem zapeklitější už jsou konkrétní problémy, které má koherence řešit: Jak zamezit tomu, aby potřebná podpora pro evropské zemědělství nepodrývala trhy drobných farmářů v chudých zemích? Jak diferencovat požadavky na lepší přístup na trhy různých rozvojových zemí, aby liberalizace byla opravdu nástrojem rozvoje? Jak získat inovativní zdroje pro efektivní financování adaptace na změnu klimatu v chudých zemích? Jak může a měla by vůbec Státní energetická koncepce vzít v potaz dopad české energetiky na chudé komunity postižené změnou klimatu? Ani motorům koherence pro rozvoj jakými jsou EU či OECD nejde o to nadřadit rozvojovou politiku ostatním legitimním zájmům, měnit základní směřování a hodnoty ČR (například liberální politiku) a žádat stát, aby podporoval jakési abstraktní ideály či dokonce zájmy cizích zemí. Navíc co je dnes vlastně rozvojová země? Haiti i Čína? Koherence pro rozvoj však představuje formu pozitivní diskriminace, kterou bohaté země vyjadřují svou vyspělost. Když exportní či energetická politika ČR, nebo pozice ČR pro jednání o společné obchodní či zemědělské politice EU nepodkopávají živobytí drobných farmářů, dělníků či obchodníků v subsaharské Africe, ale naopak podstupují reformy potřebné v domácím a zodpovědné i v globálním kontextu, využívají se naše daně efektivněji. Příspěvek k účinnější rozvojové spolupráci, udržitelnějšímu rozvoji a efektivnějšímu globálnímu řízení, byť často těžko přesně doložitelný, zvyšuje i prestiž ČR. Agenda koherence je však nezřídka v souladu s daleko pragmatičtějšími národními zájmy. Kupříkladu přechod na efektivnější, čistší a energeticky nezávislejší ekonomiku nejen omezuje příspěvek ke změně klimatu, ale rovněž zvyšuje konkurenceschopnost a bezpečnost ČR. Mnozí oprávněně namítají, že příčiny chudoby tím stejně neodstraníme. Ty spočívají především v nekoherenci a dalších problémech politiky samotných chudých zemí. Úsilí o vyšší koherenci, ať už jde o koherenci politik pro bezpečnost či rozvoj, a týká-li se zemí chudších či bohatších, má ale společného jmenovatele. Je jím potřeba důkladnější analýzy a širší diskuse při politickém rozhodování, jinými slovy poctivější politika. Jak ukazuje zkušenost skandinávských zemí, snaha o vyšší koherenci mezi různými veřejnými zájmy, politickými přístupy, institucemi a procesy zvyšuje kvalitu státní správy a její schopnost lépe dosahovat i dalších cílů, než je pomoc lidem na hranici života a smrti. Česko nemá kulturu Finska či Norska. Patří však v koherenci politik pro rozvoj k nadprůměru (nejen) v rámci EU-12. Jak ukázalo mimo jiné české předsednictví, Česká republika umí vést rozvojovou politiku efektivním způsobem, progresivním směrem a v synergii s dalšími politikami. Prostor k vylepšení zde ale existuje a vesměs naráží na omezený čas, tabulková místa, administrativní kulturu a politickou vůli. Tato studie se proto zaměřila na to, jak pomocí praktických kroků a existujících mechanismů zefektivnit vybrané rozhodovací procesy ve státní správě ČR. Nenabízí podrobný plán, spíše jakési maximální menu, z něhož je třeba vybrat prioritní ingredience pro další chod. Neziskové analytické centrum nemůže suplovat politická rozhodnutí státní správy. Přesto hlavními kritérii byla kapacitní zvladatelnost, politická průchodnost a proveditelnost v české státní správě v krátké době. Prostřednictvím desítek pohovorů, expertní zpětné vazby a vlastních analýz se zaměřila na obecná institucionální i tematizovaná procedurální doporučení pro hlavní aktéry v ČR formující politiku zemědělského obchodu a ochrany klimatu. 7 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

10 V první fázi zvyšování koherence politik pro rozvoj v ČR Glopolis doporučuje zaměřit se především na různé formy komunikace: efektivnější monitorování, analýzu a zejména koordinaci rozvojové agendy jak mezi resorty (a nestátními aktéry), tak především uvnitř ministerstev. Efektivní koordinace a dělba práce je zároveň cestou, jak překonat omezené kapacity. Je hlavně úkolem Odboru rozvojové spolupráce MZV, ale neobejde se jednak bez podpory od partnerských (rozvojových a mezinárodních) odborů a odborů zodpovědných za tvorbu klíčových pozic na ostatních resortech, ani bez podpory od dalších odborů MZV s rozvojovým a evropským portfoliem. Klíčovým politickým fórem zvyšování koherence je Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Po transformaci systému ZRS poklesl zájem o Radu i rozvojovou agendu jak mezi náměstky, tak na pracovních úrovních dalších resortů. Zařazením témat důležitých pro domácí (či evropskou řada z nejméně koherentních politik se rodí na úrovni EU) agendu a současně rozvojovou agendu (například reforma SZP či nová politika ochrany klimatu) na její program je možné zvýšit relevanci rozvojové problematiky pro ostatní resorty. Zároveň ale Rada pro ZRS musí umožňovat zpětnou vazbu resortů pro MZV. Každodenní praktické naplňování koherence se pak týká především efektivní reprezentace rozvojových pohledů při rozhodování v resortních koordinačních skupinách, Výboru pro EU a meziresortním připomínkovém řízení a pochopitelně v příslušné horizontální a vertikální komunikaci uvnitř gestorských resortů. Koherence je těžko představitelná bez zformulování rozvojových rozměrů do pracovních, pozičních a strategických dokumentů (pokud možno s vyhodnotitelnými cíli) a bez identifikace klíčových rozhodovacích procesů, do kterých lze napřít energii. Užitečnou roli by při tom mohla sehrát jednak rozšířená metodika přípravy vládních materiálů, podobná té, která provází např. posuzování vlivů na životní prostředí. Realizace PCD se rovněž neobejde bez kvalitního monitorování, podobného např. pravidelným prověrkám rozvojových aspektů na indikativní agendě Rady EU, kterou provádí každé předsednictví před koordinací pracovních skupin Rady. Zvyšování koherence vyžaduje znalosti a čas. Lidské zdroje na MZV i ostatních resortech jsou ovšem omezené, proto je při prvních krocích nutné cílit pouze na vybraná prioritní témata. Ačkoliv jsou doporučení této studie záměrně technické povahy, vyžadují minimální politickou podporu a strategický rámec. Ty jsou klíčové jak pro postupné zvyšování kapacit na pracovní úrovni státní správy, tak pro politickou reprezentaci rozvojových pozic na vyšších úrovních koordinace. Širší odborná debata a osvěta probíhá i prostřednictvím méně formálních mechanismů a musí zahrnovat neziskové organizace, poslance a především zástupce podnikatelských (průmyslových a agrárních) asociací, kteří mají lví podíl na formulaci relevantních pozic a politik ČR. V delším časovém horizontu se ale globální zodpovědnost projevuje především obecnou kulturou kvalitnějšího, komplexnějšího rozhodování. Má-li být koncept koherence politik pro rozvoj skutečně udržitelný, pak jeho cílem nemůže být jen pomoc nejchudším komunitám globálního Jihu coby izolovaný zahraničně-politický cíl. Společnou ambicí zainteresovaných hráčů musí být posun směrem jak k zodpovědnější ekonomice a efektivnímu globálnímu řízení, tak i k poctivější politice a kvalitnějšímu životu i u nás doma. 8 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

11 SUMMARY A simple thought stands behind the awkward collocation policy coherence for development: Let us limit the harmful impacts of non-development policies on eliminating world poverty and instead focus on possible synergies! Even trickier are the specific problems that the coherence is to deal with: How can the necessary support for European agriculture be prevented from sapping the markets of small farmers in poor countries? How can requirements for better access to markets of various developing countries be differentiated so that liberalisation is truly a tool for development? How can innovative resources be acquired for the effective financing of adaptation to climate change in poor countries? How can the State Energy Concept and should it even take into consideration the impact of Czech energy on poor communities afflicted with climate change? Not even for the vehicles of coherence for development, such as the EU or OECD, is it about prioritising the development policy over other legitimate interests, altering the basic directions and values of the Czech Republic (e.g. liberal policy) and requesting the state to support some abstract ideals or even interests of foreign countries. What really can be considered a developing country today? Haiti and China? Coherence for development thus represents a form of positive discrimination by which rich countries express their advancement. If the export or energy policy of the Czech Republic, or the Czech Republic s negotiating position regarding the EU s common commercial or agricultural policies do not sap the livelihood of small farmers, workers or merchants in sub-saharan Africa, but instead result in reforms that are necessary in a Czech context and are responsible in a global context, our taxes are utilised more effectively. Contributing to more effective development cooperation, sustainable development and more effective global management, even if this is often difficult to demonstrably prove, also increases the prestige of the Czech Republic. However, the coherence agenda is often in accordance with far more pragmatic national interests. For instance, the transition to a more effective and cleaner economy and to one less dependent on energy not only limits the contribution to climate change, but also increases the competitiveness and security of the Czech Republic. Many people justifiably object that, even by doing so, we won t eliminate the causes of poverty; that these causes lie mainly in the non-coherence and other problems of the policies of the poor countries themselves. However, an attempt at greater coherence, whether it be policy coherence for security or development, or whether it concerns poorer or richer countries, has a common denominator. More thorough analyses and broader discussions during the political decisionmaking in other words a fairer policy are needed. As the experience of Scandinavian countries shows, an attempt at greater coherence among various public interests, political approaches, institutions and processes increases the quality of public administration and its ability to better achieve other goals as well not just aid to people on the brink of death. The Czech Republic does not have the culture of Finland or Norway. It is, however, above average in policy coherence for development (not only) within the EU-12. As shown by, among other things, the Czech presidency of the EU, the Czech Republic knows how to lead the development policy in an effective way, in a progressive direction and in synergy with other policies. There is, however, room for improvement here and its main obstacles are limited time and agenda space, the administrative culture and political will. This study therefore focused on how to use practical steps and existing mechanisms to streamline select decision-making processes in the public administration of the Czech Republic. It does not offer a detailed plan, but instead a kind of maximum menu, from which the priority ingredients 9 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

12 should be chosen for the future course. A non-profit analytical centre cannot replace the political decisions of public administration. Nevertheless, the main criteria consisted of time capacity manageability, political transparency, and feasibility in the Czech public administration in a short time. Through dozens of interviews, expert feedback and the study s own analyses focused on general institutional and relevant procedural recommendations for the main participants in the CR forming the policy for agricultural trade and climate protection. In the initial phase of increasing the policy coherence for development in the CR, Glopolis recommends focussing on various forms of communication: more effective monitoring, analysis and, especially, the coordination of the development agenda both between ministries (and non-state participants) and predominantly within the ministries. The effective coordination and distribution of labour is also a way to overcome limited capacities. This is mainly the task of the Department of Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, but it can t make do without the support of partner (development and international) departments and of departments responsible for the creation of key positions in other ministries, or without the support of other departments of the Ministry of Foreign Affairs with the development and European portfolio. A key political forum for increasing coherence is the Council for Foreign Development Cooperation. Following the transformation of the Foreign Development Cooperation, interest in the Council and in the development agenda dropped both among deputies and on the work levels of other ministries. By including themes important for the Czech (or European many of the least coherent policies are created on the EU level) agenda as well as for the development agenda (e.g. reform of the Common Agriculture Policy or the new policy for climate protection) to its agenda, it s possible to increase the relevance of development issues for other ministries. At the same time, however, the Council for Foreign Development Cooperation must allow for feedback of ministries for the Ministry of Foreign Affairs. The daily practical fulfilment of coherence then mainly concerns the effective representation of development views during the decision-making process within ministry coordination groups, the Committee for the EU and inter-ministerial comment procedures and understandably in the relevant horizontal and vertical communication within the sponsoring ministries. Coherence is difficult to present without including a formulation of the development dimensions in the work, position and strategic documents (if possible with goals that can be evaluated) and without the identification of key decision-making processes that energy can be committed to. An expanded methodology for preparing government materials, similar to that which accompanies, for instance, the assessment of influences on the environment, could in part play a useful role in this. Undertaking a PCD also requires quality monitoring, similar to, for instance, the regular inspections of development aspects on the indicative agenda of the EU Council that accompanies each presidency before the coordination of Council work groups. Increasing coherence requires knowledge and time. The human resources at the Ministry of Foreign Affairs and other ministries are, of course, limited, which is why there is a need to focus only on select priority themes in the initial steps. Although the recommendations of this study are deliberately of a technical nature, they require minimum political support and strategic framework. These are important both for the gradual increase in capacity on the working level of public administration, as well as for the political representation of development positions on the higher levels of coordination. A broader expert debate and public education is taking place through less formal mechanisms and must include non-profit organizations, deputies and, above all, representatives of corporate (industrial and agrarian) associations that hold the lion s share in the formulation of the Czech Republic s relevant positions and policies. 10 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

13 Over a longer period, however, global responsibility is expressed mainly through a general culture of better quality and more comprehensive decision-making. If the concept of a policy coherence for development is to be truly sustainable, then its goal cannot only be assistance for the poorer communities of the global South, an isolated foreign-political objective as it were. The concept must be advanced through the common ambition of those involved toward both a more responsible economy and effective global management, as well as toward a fairer policy and better quality life in the Czech Republic as well. 11 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

14 1. ÚVOD KONCEPCE S NOHAMA NA ZEMI Koherence politik pro rozvoj (v evropském žargonu i v této studii označovaná často jen zkratkou PCD Policy Coherence for Development) si v rozvojové spolupráci postupně získává důležité, byť poněkud kontroverzní, místo. Těžko vzdorovat prosté myšlence, že pravá ruka by neměla kazit to, co dělá ruka levá. Pokud bohaté státy, ČR nevyjímaje, s nemalou podporou veřejnosti investují svěřené daňové prostředky do pomoci nejchudším obyvatelům planety, je zcela na místě vyžadovat, aby tyto investice nemařily jiné kroky těch samých států na poli obchodu či energetiky. Není to jen otázka selského rozumu a efektivity, ale také mezinárodní důvěryhodnosti. Mezi jinými zemědělská, obchodní, klimatická a energetická politika, na které se zaměřuje tato studie, místy podrývají úsilí spojené s rozvojovými politikami i aktivity směřující k udržitelnému rozvoji: různé formy dotací pro evropské farmáře (nejen vývozní subvence, jako byly ty pro hovězí, vepřové a mléčné produkty v roce 2009) ústí v dumping evropské nadvýroby na trzích chudých zemí, divoký rozmach masové produkce biopaliv v chudých zemích pro export na evropské trhy nezřídka vede k záborům zemědělské půdy (či vody) místních farmářů a velké objemy emisí CO 2, které ČR a další země nadále vypouštějí do atmosféry, představují největší hrozbu právě pro budoucí rozvoj chudých oblastí s nejmenší schopností se se změnami klimatu vyrovnat. Důvody pro rostoucí podporu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje najdeme i jinde. Zkušenosti řady rozvojových projektů či programů ukazují, že navodit zvenčí účinný a setrvalý pokles chudoby v řadě komunit globálního Jihu je, i navzdory sílícímu tlaku na partnerství a efektivitu pomoci, velmi těžký úkol. Překážkou hlubších změn bývají kromě místních neduhů také silné vnější vlivy. Koncept koherence politik pro rozvoj se proto také postupně stává součástí úsilí rostoucího počtu vlád, multilaterálních i nevládních organizací o efektivní rozvoj (nejen efektivní pomoc). Jistě, menší poptávka po dovozu agro(spíše než bio)paliv z půdy zabrané místním farmářům, předvídatelnější podnebí či méně dotovaných potravinových vývozů samy o sobě chudobu neodstraní. Ta se totiž vyznačuje množstvím podob a spletitými kořeny, které se navíc liší v čase a prostoru. Zamezit zjevným škodám, které celým skupinám chudých zemí dnes způsobují politická rozhodnutí v Bruselu či v Praze, však může být leckdy snazší (i efektivnější), než pátrání po účinném receptu na pozitivní sociální změnu v mnohé subsaharské vesnici. Ale zdaleka ne vždy. Vnější prostředí Významná část politik, které jsou na štíru s rozvojovými cíli, se dnes rodí v Bruselu. Ačkoliv Česká republika má na sporných rozhodnutích svůj podíl, je hráčem, který nemůže sám zásadně proměnit evropskou zemědělskou či obchodní politiku. To také bývá často slýchanou výmluvou pro pasivitu či veskrze úzkoprsý postoj některých českých politiků. Takovéto změny dnes není sama o sobě schopna žádná země sedmadvacítky (i když některé jednotlivé země mají velmi silný potenciál významnější změnu blokovat). Avšak, jak ukázalo české předsednictví, ovlivnit politiku Evropské unie není nemožné ani pro menší země, byť by šlo o nové členské státy, pokud jsou schopné pružně a efektivně utvářet koalice. Kromě toho reagují jak české, tak i evropské politiky v mnohém a ve stále větší míře na globální prostředí. Zdaleka nejde jen o transatlantickou spolupráci, byť pozice USA je pro úspěch mezinárodních klimatických či obchodních jednání stále klíčová. Globální obchodní režim, či dokonce mezinárodní ekonomickou hodnotu klíčových komodit, jakou jsou například fosilní 12 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

15 paliva či udržitelně vyprodukované potraviny, nelze reálně výrazněji upravit, pokud se současně nezmění i přístup kritické masy mezinárodního společenství, zejména dalších velkých aktérů. Mezi ně ale mezi prvními patří právě Evropská unie. Žádná globální dohoda se dnes nemůže zrodit bez Číny, významný podíl na globálním rozhodování však dnes má i Indie, Brazílie a další vynořující se trhy. Mnohé z nich však oficiální statistiky stále vesměs klasifikují jako země rozvojové byť mezi nimi a nejchudšími zeměmi už často zeje větší propast, než mezi nimi a zeměmi bohatými. Nová klasifikace rozvojových zemí, respektive adresátů rozvojové spolupráce a rozlišování komu by skutečně měly směřovat daňové prostředky určené těm nejchudším obyvatelům planety (a to i uvnitř tzv. rozvojových zemí) a kdo již musí převzít vlastní díl zodpovědností za globální problémy proto patří mezi zásadní výzvy současné mezinárodní politiky. Přesvědčivě doložit konkrétní škody, které daná politika působí chudým zemím, bývá obtížné. Často jde o dopady nepřímé, potenciální, podmíněné či umocněné řadou jiných okolností, které je-li vůbec možné tak komplikované řetězce příčin a následků jednoznačně určit a poměřit obvykle pramení více z vnitřních problémů dané země než z vlivu vnějšího prostředí. Naopak málokdy lze tvrdit, že konkrétní změnou té či oné politiky bohatých zemí aniž by se změnily další okolnosti, například vlastní politika a přístup chudých zemí dojde k reálnému snížení chudoby. Vnitřní překážky Dojde-li na lámání chleba, tedy vlastní politické rozhodování na ministerstvech, ve vládě či na parlamentní půdě v bohatších zemích, pak taková úskalí pochopitelně nijak nepomáhají rozvojovým ohledům. Snahy o politické kroky či reformy ve prospěch chudých navíc čelí vlastním nezanedbatelným mezím jak uvnitř EU, tak uvnitř ČR. V domácím politickém rozhodování proti sobě často stávají protichůdné zájmy, představující různé, povětšinou legitimní (i když ne vždy reprezentativní), hodnoty. Silnější zájmy (či hodnoty) se pak nezřídka prosazují na úkor hodnot (zájmů) pro danou společnost méně akutních, méně prioritních či hůře měřitelných a zastupovaných. Právě do této druhořadé kategorie většinou spadá rozvojová spolupráce. O koherenci politik pro rozvoj to platí dvojnásob. Jedná se také o pomoc lidem ve vzdálených končinách, avšak více nejistou a hůře prokazatelnou než je oficiální rozvojová pomoc, jež nás často prokazatelně může stát víc než jen několik promile státního rozpočtu. Takovou politickou cenou může být například rezignace na potenciální nové trhy pro české exportéry či přechodně vyšší náklady (a snížená konkurenceschopnost) při rozjezdu čistší ekonomiky. I pokud ji vyvažují širší dlouhodobé zisky (jako větší bezpečnost a zdravější životní prostředí), nelze ji brát na lehkou váhu. Bezprostřední ztráta pracovních míst, nižší příjmy státní pokladny a pokles životní úrovně představují reálné ztráty. Politici je těžko obhajují bez ohledu na to, jaké zisky se za ně nabízejí. I tam, kde existuje vyšší politická vůle podstoupit dílčí oběti a nést určité krátkodobé náklady, naráží koncept koherence politik pro rozvoj na omezené kapacity státní správy. To je i případ ČR. Chybí zaběhané mechanismy komunikace mezi specializovanými odbory různých ministerstev i v rámci jednoho a téhož ministerstva. Vstřícnost a vysoké odborné kompetence mnoha úředníků a úřednic se až příliš často snoubí s jejich časovou vytížeností a omezenými možnostmi přijímat důležitá rozhodnutí. Nových tabulkových míst je jako šafránu. 13 Praktické kroky ČR ke koherenci politik pro rozvoj - Zemědělský obchod a změna klimatu

Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice

Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice Co můžeme dělat proti globální chudobě v domácí politice Zpráva o tom, jak zvýšit soudržnost politik ČR a EU s rozvojovými cíli změny klimatu biopaliva daňová konkurence zemědělská politika migrační politika

Více

ČLENSKÉ STÁTY EU A JEJICH SMĚŘOVÁNÍ K VYŠŠÍ KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ (PCD)

ČLENSKÉ STÁTY EU A JEJICH SMĚŘOVÁNÍ K VYŠŠÍ KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ (PCD) ČLENSKÉ STÁTY EU A JEJICH SMĚŘOVÁNÍ K VYŠŠÍ KOHERENCI POLITIK PRO ROZVOJ (PCD) Cílem projektu Enhancing policy coherence: Making development work better (Posilování koherence politik: pro lepší fungování

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci

Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci Jakou chceme rozvojovou spolupráci České republiky? Příspěvek FoRS k nové koncepci FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prosinec 2009 Obsah: POUŽITÉ ZKRATKY:...1 SHRNUTÍ...2 1 ÚVOD...6 2 VÝZNAM KONCEPCE

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace 2008 Tento manuál vznikl v rámci projektu "Zvyšování kapacit českých a maďarských NNO v oblasti zvyšování

Více

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ?

PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ PŘÍLIŠ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2011 OBSAH SHRNUTÍ...4 SUMMARY...6 SEZNAM ZKRATEK...8 ÚVOD: NEPOKRYTÉ

Více

České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU

České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU Reda Ifrah, Radana Kubová, Tereza Medunová, Jana Sochorcová České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU Working Paper č. 26 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu

Více

Protidrogová politika ČR pohledem analýzy policy

Protidrogová politika ČR pohledem analýzy policy Pavel Čmiel, Andrej Drgonec, Petr Engliš, Jitka Havlíčková, Eva Homolová Protidrogová politika ČR pohledem analýzy policy Working Paper č. 25 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Analýza policy katedry

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Přístup založený na lidských právech v rozvojové spolupráci Eva Michálková Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Vaculčiaková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské Unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost z jejich strany. ÚVOD První diskuse o plánech

Více

Komentář ekologických organizací k přípravě Strategie hospodářského růstu

Komentář ekologických organizací k přípravě Strategie hospodářského růstu Komentář ekologických organizací k přípravě Strategie hospodářského růstu březen 2005 Zelený kruh Hnutí DUHA Arnika Ekologický právní servis Greenpeace Česká republika Centrum pro dopravu a energetiku

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY: PŘÍSPĚVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ CHUDOBY VE SVĚTĚ POHLED NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH VE FORS ČESKÉM FÓRU PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI AIDWATCH BRIEFING

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

přehledy a diskuse Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice

přehledy a diskuse Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice Vývoj a nástroje politiky rozvoje venkova v České republice History and instruments of rural development policy in the Czech Republic Zuzana Bednaříková bednarikova.zuzana@uzei.cz Ústav zemědělské ekonomiky

Více

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA

STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA POLICY PAPER STRATEGIE ZAČLENĚNÍ GENDERU DO ČESKÉ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: NE MÓDA, ALE NUTNÁ PODMÍNKA EFEKTIVITY (Prošlo oponentním řízením) Ondřej Horký, Míla Lukášová září 2009 Ústav mezinárodních vztahů,

Více

Veřejná politika a mechanismy jejího naplňování prostřednictvím strategických a taktických dokumentů

Veřejná politika a mechanismy jejího naplňování prostřednictvím strategických a taktických dokumentů II.B Projekt OPTP CZ.1.08/1.1.00/08.00051 Vazby národní politiky ČR a EU se zaměřením na politiku HSÚS Závěrečná zpráva Veřejná politika a mechanismy jejího naplňování prostřednictvím strategických a taktických

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007

MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007 MINISTERSTVO ZAHRANICNÍCH VECÍ CESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE ZAHRANICNÍ ROZVOJOVÉ POMOCI CESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2002 AŽ 2007 PRAHA, PROSINEC 2001 OBSAH, VYSVETLIVKY Obsah Úvod... 1 Analýza systému a

Více

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu

Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR. Závěrečná zpráva k projektu Pilotní průzkum potenciálu a bariér rozvoje ekoinovací u malých a středních podniků v ČR Závěrečná zpráva k projektu Říjen 2008 2 Tato zpráva byla připravena společností Integra Consulting Services, s.r.o.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce

Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Rozvojové cíle tisíciletí a česká rozvojová spolupráce Tereza Tolarová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

Evropský rozměr české zahraniční politiky. Vít Beneš, Jan Karlas. v hlavních programových dokumentech

Evropský rozměr české zahraniční politiky. Vít Beneš, Jan Karlas. v hlavních programových dokumentech Kapitola 3 Evropský rozměr české zahraniční politiky Vít Beneš, Jan Karlas Evropský rozměr české zahraniční politiky v hlavních programových dokumentech Česká republika (ČR) v roce 2007 postrádala jak

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více