Autoimunitní encefalitidy v intenzivní péči

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoimunitní encefalitidy v intenzivní péči"

Transkript

1 Autoimunitní encefalitidy v intenzivní péči Ivana Šarbochová Martin Elišák Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

2 Terminologie Autoimunitní encefalitidy Zánětlivé onemocnění mozku s převažujícím postižením kortexu a předpokládanou autoimunitní patogenezou Heterogenní skupina Klinicky definované syndromy NMDAR encefalitida limbická encefalitida SREAT (Steroid responsive encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis, Hashimotova encefalitida) ADEM (Akutní demyelinizační encefalomyelitida) NORSE syndrom (New-onset refractory status epilepticus) Stiff person syndrom Morvanův syndrom Opsoklonus-myoklonus syndrom Cerebellární ataxie s/bez přítomnosti protilátek PERM (progressive encaphalomyelitis with rigidity and myoclonus)

3 Terminologie Autoimunitní encefalitidy Zánětlivé onemocnění mozku s převažujícím postižením kortexu a předpokládanou autoimunitní patogenezou Heterogenní skupina Klinicky definované syndromy NMDAR encefalitida limbická encefalitida SREAT (Steroid responsive encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis, Hashimotova encefalitida) ADEM (Akutní demyelinizační encefalomyelitida) NORSE syndrom (New-onset refractory status epilepticus) Stiff person syndrom Morvanův syndrom Opsoklonus-myoklonus syndrom Cerebellární ataxie s/bez přítomnosti protilátek PERM (progressive encaphalomyelitis with rigidity and myoclonus)

4 Etiopatogeneze Přítomnost antineuronálních protilátek proti antigenům 1. Membránově vázeným a synaptickým antigenům exprimovaným na povrchu neuronů ( interakce autoprotilátky a spec. antigenu přímé narušení funkce ) 2. Intracelulárním antigenům ( poškození CNS jinými mechanizmy předevší prostřednictvím buněčné imunity )

5 Limbická encefalitida - historicky Paraneoplastické PLE 1968 Corsellis subakutní encephalopatie zánětlivé a neurodegenerativní změny převážně limbický systém + paraneoplastické (onkoneurální ) protilátky v seru Neparaneoplastické NPE 2001 Buckley - protilátky proti napěťově řízeným draslíkovým kanálům -VGKC ( proteiny vázané s intovým kanálem LGI1,CASPR-2 )

6 Typy protilátek Protilátky proti membránovým a synaptickým antigenům NMDAR (GluN1/GluN2B4) N metyl- D-aspartát AMPA (GluA1, GluA2, GluA3) GABAB receptor LGI-1 leucin-rich glioma inactivated protein(dříve VGKC) Caspr2 Contactin associated protein-like(dříve VGKC) Glycinový recepor Protilátky proti intracelulárním antigenům Dobře charakterizované onkoneurální Amphiphysin CV2 (CRMP5) Ma2/Ta Ri Yo Hu Titin Recoverin Anti-GAD ( glutamát dekarboxyláza)

7 Epidemiologie Relativně vzácné Poddiagnostikované NLE 5x častější než PLE PLE 5% všech paraneoplast. sy Diagnoza LE v 60% předchází dg. Tu i NLE asociace s tu Různé rozložení věkové, pohlaví

8 Subakutní Limbická encefalitida LE autoimunitně (paraneoplasticky) podmíněný zánět mozku lokalizovaný převážně v limbickém systému ( hipokampus, amygdala) Klinicky : Porucha krátkodobé paměti Epileptické záchvaty Psychotické stavy

9 NMDAR encefalitida Samostatný specifický syndrom Difuzní kortiko-subkortikální encefalitida protilátky proti glutamátovým NMDA receptorům přímo patogenní - internalizace receptorů Častá asociace s tu ( ovariální teratom ) děti + mladí, převážně ženy

10

11 Charakteristický průběh těžký průběh - JIP infekce 1 21 dní před začátkem (25%) psychiatrické příznaky (porucha chování, psychóza), porucha vědomí ( disociativní ), katatonie epileptické záchvaty ( parciální, generalizované, konvulzivní i NC, SE) autonomní nestabilita, hypoventilace expy (orofaciální dyskinézy)

12 První klinický příznak Infekt/febrilie/bolest hlavy (20%) Psychiatrické (77%) Záchvaty (82%) Hypersomnie (27%) Kognitivní (91%) Insomnie (34%) Bez febrilií/bolesti hlavy (45%) Extrapyramidové příznaky (89%) Porucha vědomí (45%) Pohledová obrna (14%) Autonomní instabilita (72%) Dny

13 Likvor abnormní, nespecifický (pleiocytoza, lehká elevace bílkoviny, intratékální syntéza protilátek oligoklonální pásy ) MRI T2, FLAIR, koronární řezy ( LE hyperintenzity v mediální temprorélní oblasti - jednostraně I bilat.) NMDA negativní EEG variabilní ( fokální i generalizvaná pomalá rytmická aktivita, epileptiformní vzorec, extreme delta brushes ) Vyšetření u LE

14 Vyšetření FDG-PET senzitivnější, není rutinní, ložiskový hypermetabolismus v mediotemporálních oblastech FDG-PET/CT celotělové onkoscreening CT hrudníku a břicha, sono testes - onkoscreening Vyšetření specifických autoprotilátek ( nepřímá imunofluorescence, Western Blot ) sérum i likvor ( anti NMDA, anti GAT)

15 Nálezy pomocných metod Lymfocytóza v likvoru (68%) Bez lymfocytózy v likvoru (32%) Bez OCB (48%) OCB (52%) Epileptiformní grafoelementy (50%) Generalizovaná pomalá aktivita (80%) Kortikální změny na MRI mozku (9%) Subortikální změny na MRI mozku (14%) Dnů od počátku onemocnění

16 Diagnostická kriteria LE + NMDAR Diagnostické pilíře Klinická trias Porucha krátkodobé paměti Epileptické záchvaty Psychiatrické příznaky MRI nález (zvýšení T2 signálu meziotemporálně) - 30 % negativní Autoprotilátky Dobře charakterizované onkoneurální - Hu, Yo, Ri, Ma2, CV2, amfifyzin Proti membránovým a synaptickým antigenům - LGI1, caspr-2, AMPA1,2, GABABR, NMDAR Anti-GAD 15 % negativní

17 Diferenciální diagnoza Infekce herpetická encefalitida Korsakovův sy ( karence B vit.) Hashimotova encefalitida ( steroid responzivní encefalopatie asociovaná s thyreopatií) Intoxikace, polékové icmp, trauma, tumor v mediální části T laloků a diencephalu Vaskulitidy Epilepsie Degenerativní choroby CNS Jakob-Creitzfeld chor. Psychoza

18 Terapie Imunologická co nejdříve 1.linie Kortikoidy (pulz i.v. metylprednisolonu 1g/d 3-5 dní - p.o. Prednison 1mg/kg 6 týdnů - postupné vysazení ) intravenozní imunoglobuliny ( 2g/kg v 5 dnech /plazmaferéza ( 3-5x) možno opakovat po 2 týdnech 2. Linie + Léčba relapsů Rituximab ( 750mg/m2, 2 dávky ve 2 týdnech, 375mgá 3měsíce ) Cyklofosfamid ( 15mg/kg max.1g i.v. 3x á2 týdny pak á 3 týdny ) Symptomatická Antiepileptika Antipsychotika, antidepresiva Onkologická -> léčba tumoru

19 Vývoj a prognóza Variabilní dle typu LE a antigenu NLE lepší reakce na léčbu PLE souvislost s odstarněním tu NMDAR - teratom dobrý, jinak relapsy Dispenzarizace

20 Kazuistika NMDAR encefalitida Anamnéza: Žena, 21 let, dosud zdravá 4 spontánní potraty

21 Psychóza 12/2013

22 Akutní psychóza 12/2013 Brachiální agresivita, neklid, halucinace Hospitalizace v psychiatrické léčebně, antipsychotika Katatonie -> elektokonvulzivní terapie

23 Psychóza Febrilie 12/2013 1/2014

24 Febrilie 1/2014 RTG obraz pneumonie -> překlad na ARO Likvor 182 leu/3ul, celková bílkovina 303 mg/l negativní sérum i likvor na neurotorpní agens MRI negativní Ceftriaxon, herpesin, kortikoidy

25 Febrilie 1/2014 RTG obraz pneumonie -> překlad na ARO Likvor 182 leu/3ul, celková bílkovina 303 mg/l negativní sérum i likvor na neurotropní agens MRI mozku negativní Ceftriaxon, herpesin, kortikoidy

26 Diferenciální diagnostika Autoimunitní encefalitida Pozitivita anti-nmdar protilátek v séru i likvoru

27 Psychóza Febrilie Hospitalizace JIP 12/2013 1/2014 NMDAR ab + EEG: NCSE Likvor: leu, OCB Oncosreening: negativní

28 Klinický stav při přijetí GCS 4-5, disociovaná porucha vědomí cirkumorální diskinezy autonomní nestabilita respirační insuficience -> intubace, podpora oběhu

29 Vyšetření EEG NCSE? MRI mozku negativní Onkologický screnning bez průkazu tumoru vaginální USG + MRI malé pánve CT-Ag hrudníku a břicha s kontrastem onkomarkery

30 EEG

31 Psychóza Febrilie Hospitalizace JIP - GCS 4 - UPV - autonomní krize 12/2013 1/2014 NMDAR ab + Léčba EEG: NCSE Likvor: leu, OCB Oncosreening: negativní

32 Léčba Imunosuprese intravenozní imunoglobuliny + solumedrol, taper prednisonem Antiepileptika levetiracetam + midazolam (v rámci analgosedace) Antipsychotika Neurointenzivní péče terapie kandidové sepse, sterilní režim UPV, oběhová podpora

33 Psychóza Febrilie Hospitalizace JIP - GCS 4 - UPV - autonomní krize 12/2013 1/2014 3/2014 NMDAR ab + Léčba EEG: NCSE Likvor: leu, OCB Oncosreening: negativní

34 Outcome 3. měsíc

35 Dimise Neurologicky - lehký dysexekutivní syndrom, frustní triparesa Medikace levetiracetam -> snižování dávky taper prednisonu EEG intermitnetní theta frontálně Likvor oligoklonální pásy Negativní anti-nmdar protilátky v séru i likvoru Onkoscreening MRI malé pánve cysty na pravém vaječníku

36 Psychóza Febrilie Hospitalizace JIP - GCS 4 - UPV - autonomní krize Dimise - GCS 15 - lehký dysexekutníví sy 12/2013 1/2014 3/2014 5/2014 NMDAR ab + Léčba NMDAR ab - EEG: NCSE Likvor: leu, OCB Oncosreening: negativní EEG: intermitentní pomalá Likvor: leu 0, OCB Oncosreening: negativní

37 Kontolní hospitalizace 5/2014 Vaginální USG teratom pravého ovaria Laparoskopická extirpace

38 Psychóza Febrilie Hospitalizace JIP Dimise Tumor - GCS 4 - UPV - autonomní krize - GCS 15 - lehký dysexekutníví sy 12/2013 1/2014 3/2014 5/2014 NMDAR ab + Léčba NMDAR ab - Operace EEG: NCSE Likvor: leu, OCB Oncosreening: negativní EEG: intermitentní pomalá Likvor: leu 0, OCB Oncosreening: negativní

39 Vyšetřování protilátek ve FN Motol Likvorologická laboratoř Ústavu imunologie a Neurologické kliniky 2 LF UK a FN Motol 2ml sérum + 2ml likvor

40 Vyšetření protilátek ve FN Motol Membránové a synaptické protilátky: LGI 1 CASPR2 AMPA2 GABARB1 AMPA1 NMDA Onkoneurální protilátky: Amphiphysin CV2 Ma2/Ta Ri Yo Hu

41

diagnostice nádorových onemocnění.

diagnostice nádorových onemocnění. Paraneoplastické neuronální autoprotilátky význam v časné diagnostice nádorových onemocnění. Kazuistika. J. Pohořská 1, V. Král 1, D. Jílek 1, I. Stiborová 1, M. Vachová 2 1 Zdravotní ústav se sídlem v

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika. Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové

Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika. Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové 35letý muž, J.B. Začátek neurologických obtíží náhle v 11-2013 - vertigo, bolesti

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory:

Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory: informandum Informační občasník laboratoře Interimun Pardubice Květen / 2015 Úvodní slovo MUDr. Tomáše Sýkory: V tomto čísle naleznete: Brzy po nástupu své lékařské praxe jsem si uvědomil, že ač je pacient

Více

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku

Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku Nejčastější neurologická onemocnění v dětském věku MUDr. Miriam Adamovičová 1. LF UK, KDDL Epilepsie Definice: Opakovaný výskyt neprovokovaných epileptických záchvatů Prevalence: U dětí až 4% U dospělých

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI

DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI DEPRESE V NEUROLOGICKÉ PRAXI as. MUDr. Martin Anders as. MUDr. Eva Havrdová, CSc. MUDr. Erik Herman prim. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Robert Mikulík doc. MUDr. Věra Pěničková, CSc. doc. MUDr. Jan Roth,

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky

Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Atypické neuropsychiatrické kazuistiky Martin Vališ Oddělení urgentní medicíny FN HK Neurologická klinika LF UK Tremor hlavy 62letá pacientka byla léčena pro hypothyreózu a monoklonální gamapatii jinak

Více

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 3/2003 Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 1214-5068 Svazek 43 Literární a technická

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více