POŘADATELÉ A VÝBORY ÚVODNÍ SLOVO. Pořadatel sjezdu. Milé kolegyně, vážení kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŘADATELÉ A VÝBORY ÚVODNÍ SLOVO. Pořadatel sjezdu. Milé kolegyně, vážení kolegové,"

Transkript

1 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, informace

2 2 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 3 ÚVODNÍ SLOVO Milé kolegyně, vážení kolegové, Je mi velkou ctí a potěšením vás jménem České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP pozvat v termínu listopadu 2011 do Brna na tradiční setkání českých a slovenských neurologů a neurofyziologů. Tato setkání mají dlouhou tradici, o čemž svědčí obě číslovky na začátku názvu obou sjezdů: 25. českého a slovenského neurologického sjezdu a 58. společného sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Brno je svojí polohou a dopravní dostupností přímo předurčeno k setkávání naší české a slovenské odborné komunity. Pokusíme se, aby účast na obou sjezdech byla pro vás všechny příjemná a atraktivní. Základem každého sjezdu je kvalitní odborný program. V souladu s obecným trendem úspěšných zahraničních kongresů bude poskytnut významný prostor vyzvaným ústním sdělením přehledového charakteru s dostatečným časovým prostorem. Pozváni byli i zahraniční řečníci, program je však postaven na domácích odbornících. Klíčové úvodní přednášky budou doplněny nejvýznamnějšími originálními vědeckými sděleními, současně však bude kladen velký důraz na posterovou sekci. Komentované posterové sekce budou vyhodnoceny, nejkvalitnější postery budou vybrány pro samostatnou ústní sekci a oceněny peněžními cenami sponzorovanými oběma pořádajícími českými odbornými společnostmi. Abstrakta budou publikována v samostatném suplementu České a slovenské neurologie a neurochirurgie, abstrakta ČSSKN navíc i v Clinical Neurophysiology. Věříme, že k pohodovému průběhu sjezdu přispěje i fakt, že odborná část se bude odehrávat v jednom objektu pavilonu E brněnského výstaviště. Sjezdy budou rovněž příležitostí pro společensko-odborné aktivity: setkají se redakční rady neurologických periodik, výbory odborných společností a členové společností na plenární schůzi. Bude i příležitost ocenit nejlepší publikované práce. Listopadový termín není sice atraktivní pro poznávání krás a pamětihodností Brna a jeho okolí, o to intenzivnější však může být společenské a kulturní vyžití účastníků sjezdu. Pokusili jsme se pro vás připravit atraktivní společenskou a kulturní náplň tří sjezdových večerů. Věříme, že si z této nabídky vyberete. Veškeré informace o sjezdu, registraci a přijímání abstrakt najdete na webových stránkách sjezdu, kde budou průběžně aktualizovány. Těším se na setkání s vámi všemi koncem listopadu v Brně. Josef Bednařík, předseda 25.ČSNS a 58.ČSSKN POŘADATELÉ A VÝBORY Pořadatel sjezdu Česká neurologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP Spolupořadatelé Slovenská neurologická spoločnosť SLS Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziologii SLS Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP Neurologická klinika LF MU a FN Brno NeuroBrno, a.s. Předseda 25.ČSNS a 58.ČSSKN Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Vědecký a programový výbor 25. ČSNS MUDr. Michal Bar MUDr. David Doležil, Ph.D. Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. MUDr. Jolana Marková Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Doc. MUDr. Irena Rektorová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. MUDr. Ondřej Škoda Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. MUDr. Stanislav Voháňka Vědecký a programový výbor 58. ČSSKN Prof. MUDr. Martin Bareš, CSc. Prof. MUDr. Milan Brázdil, CSc. Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. Doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. MUDr. Miroslav Moráň

3 4 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 5 Čestné předsednictvo: Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. předseda České neurologické společnosti Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. předseda Slovenské neurologické společnosti Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii Prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. předseda Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Lubomír Lisý, DrSc. Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Doc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MUDr. Jiří Polívka, CSc. Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD., Bratislava Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. Prof. MUDr. Pavol Traubner, CSc. Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. Lokální organizační výbor: Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA MUDr. Stanislav Peška MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. MUDr. Blanka Mičánková, Ph.D. PhDr. Milena Košťálová Ing. Dagmar Kratochvílová Hana Božková Jaroslava Saláková Organizační sekretariát sjezdu: Veronika Brejchová GUARANT International, spol. s.r.o. Opletalova 22, Praha 1 Tel.: Fax: DŮLEŽITÁ DATA DEADLINE PRO PŘÍJEM ASBTRAKT INFORMACE O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ ABSTRAKT A ZAŘAZENÍ PŘEDNÁŠKA / POSTER UKONČENÍ VČASNÉ REGISTRACE TÉMATA SJEZDU Hlavní témata 25. ČSNS Cerebrovaskulární onemocnění Epilepsie Nervosvalová onemocnění Vertebrogenní onemocnění Neuropatická bolest Neurostimulace Roztroušená skleróza Demence Extrapyramidová onemocnění Bolesti hlavy Poruchy spánku Paraneoplastické neurologické syndromy Neuropsychiatrie Neurogenní poruchy komunikace Klinická doporučení v neurologii Neurointenzivní péče Hlavní témata 58. ČSSKN Funkční mapování mozku Senzorická neurofyziologie Semiologie epileptických záchvatů Počítačová analýza EEG Praktická škola neurofyziologie (EMG, EP, TMS, funkční zobrazování, peroperační monitoring) Sekce laborantek

4 6 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 7 PROGRAMOVÉ SCHÉMA Středa :00 Schůze výboru ČNS 16:00 Schůze redakční rady časopisu ČSNN a Neurologie pro praxi 17:30 Společné zasedání výborů ČNS a SNS 19:00 Slavnostní zahájení sjezdu Čtvrtek :15 08:30 Úvodní slovo a přivítání účastníků 08:30 10:00 ODBORNÝ BLOK 1 (A, B, C, D) 10:30 12:00 ODBORNÝ BLOK 2 (A, B, C, D) 12:00 14:00 Posterová sekce 12:15 13:15 Satelitní symposium 14:00 15:30 ODBORNÝ BLOK 3 (A, B, C, D) 16:30 17:30 ODBORNÝ BLOK 4 (A, B, C, D) 17:45 18:45 Satelitní symposium 19:30 Plenární schůze ČNS 20:00 Gala večer se slavnostním předáním cen Pátek :30 10:00 ODBORNÝ BLOK 5 (A, B, C, D) + BLOK 1 ČSSKN 10:30 12:00 ODBORNÝ BLOK 6 (A, B, C, D) + BLOK 2 ČSSKN 12:00 14:00 Posterová sekce 12:15 13:15 Satelitní symposium 14:00 15:30 ODBORNÝ BLOK 7 (A, B, C, D) + BLOK 3 ČSSKN 16:30 17:30 ODBORNÝ BLOK 8 (A, B, C, D) + BLOK 4 ČSSKN 17:45 18:45 Satelitní symposium 18:00 19:00 Plenární schůze ČSKN a schůze výboru 20:00 Společenský večer Sobota :30 10:00 ODBORNÝ BLOK 9 (A, B, C) + BLOK 5 (A, B, C, D) ČSSKN 10:30 12:00 ODBORNÝ BLOK 10 (A, B, C) + BLOK 6 (A, B) ČSSKN 12:00 Vyhodnocení posterů a slavnostní ukončení obou sjezdů PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 25. ČSNS Topická symposia Dětská neuroonkologie + genetické aspekty dětských neurologických onemocnění Doc. Ošlejšková, prof. Štěrba (dětský hematoonkolog) + Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP Klub abnormálních pohybů Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS Extrapyramidová onemocnění: kontraverze Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS Genetika extrapyramidových onemocnění Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS Spasticita Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS De-mentia Doc. Hort + Sekce kognitivní neurologie ČNS Ischemický iktus: současný stav organizace péče v ČR Cerebrovaskulární sekce ČNS Škoda O.: Aktuality organizace sítě KCC a IC v ČR, přednemocniční péče o CMP a systému úhrad Mikulík R.: Registr SITS analýza dostupných dat za ČR Kalita Z.: Registr IKTA aktuální analýza dat z českého iktového registru Možnosti operační léčby hemoragických iktů a mozkových nádorů Prof. Smrčka + Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Hereditární neuromuskulární orphan diseases jak dál v ČR? Dr. Voháňka + Neuromuskulární sekce ČNS Poruchy spánku I: nadměrná spavost Prof. Šonka, dr. Moráň Neurostimulace v neurologické praxi Prof. Rektor Neurogenní poruchy komunikace Doc. Csefalvay, dr. Košťálová + Asociace klinických logopedů ČR, Slovenská asociace logopedů Neurologické poruchy v rámci kritického stavu Prof. Bednařík + Neurointenzivistická sekce ČNS

5 8 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 9 Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy Garant: Doc. Štourač 1) Doc. Štourač: Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy současný stav 2) prim. MUDr. O. Bednařík: Nádory asociované s paraneoplastickými neurologickými syndromy diagnostika a léčba z pohledu onkologa 3) Dr. Bednářová: Laboratorní diagnostika autoimunitních paraneoplastických syndromů 4) Dr. Praksová: Kasuistiky paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy Klinická doporučení v neurologii Prof. Bednařík, dr. Suchý Operační léčba neurologických komplikací spondylózy kontroverze Prof. Kadaňka, doc. Suchomel: Operační léčba spondylogenní cervikální myelopatie a radikulopatie Dr. Voháňka, doc. Chaloupka: Operační léčba lumbální stenózy Hlavní sekce Neuropatická bolest Prof. Bednařík: Defi nice a diagnostika neuropatické bolesti Dr. Vlčková: Screeningové a laboratorní testy pro diagnostiku neuropatické bolesti Prof. Ambler: Neuropatická bolest jako součást řady klinických syndromů Dr. Hakl: Neuromodulace v léčbě neuropatické bolesti Dr. Doležal: Novinky ve farmakoterapii neuropatické bolesti Cerebrovaskulární onemocnění I. Mozková ischemie patofyziologie, prevence a léčba Cerebrovaskulární sekce ČNS Doc. J. Bauer: Willisův okruh a jeho význam v patogenezi ischemického iktu Cerebrovaskulární onemocnění II. Akutní léčba cévních mozkových příhod Cerebrovaskulární sekce ČNS Doc. D. Školoudík: Možnosti endovaskulární léčba akutní ischemické CMP Epilepsie I: Praktická epileptologie Prof. Rektor, prof. Brázdil, Doc. Kuba + Česká liga proti epilepsii Epilepsie II: Epileptochirurgie Prof. Rektor, prof. Brázdil, Doc. Kuba + Česká liga proti epilepsii Neuromuskulární onemocnění I: Autoimunitní nervosvalová onemocnění Dr. Voháňka + Neuromuskulární sekce ČNS Průmyslová neurologie Doc. Ehler + Sekce průmyslové neurologie ČNS Extrapyramidová onemocnění I Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS Diagnostické markery demence Doc. Rektorová, Doc. Bartoš + Sekce kognitivní neurologie Terapie demence Doc. Rusina + Sekce kognitivní neurologie Vertebrogenní onemocnění I Prof. Kadaňka Bolesti hlavy I. Chronické bolesti hlavy Dr. Marková, dr. Doležil + Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy Dr. Marková: Chronické bolesti hlavy vývoj z epizodických do chronicity, jak proč a u koho? Možnosti ovlivnění tohoto procesu Dr. Doležil: Krátkodobá profylaxe u menstruační migrény Dr. Mastík: Kombinace profylaktik jsou vhodné a účinné? Doc. Keller: Různé typy bolesti hlavy u jednoho pacienta jak je léčit? Dr. Marková, dr. Nidermayerová: Antidepresiva v léčbě bolestí hlavy + volné příspěvky Neuroimunologie I Dr. Taláb, Doc. Štourač + Neuroimunologická sekce ČNS Neuroimunologie II Dr. Taláb, Doc. Štourač + Neuroimunologická sekce ČNS Poruchy spánku II Prof. Nevšímalová, Dr. Slonková Historie neurologie Neuropsychiatrie Ceny ČNS + ČSKN (případně ceny slovenských společností) Prof. Šonka + výbor ČNS + Doc. Kremláček + výbor ČSKN Posters Highlights Vědecký a programový výbor ČSNS + ČSSKN Dosud známá satelitní symposia Farmakoterapie neuropatické bolesti (organizováno společností Pfi zer) Imunoglobuliny v léčbě neurologických onemocnění (organizováno společností Baxter) Novinky v léčbě roztroušené sklerózy (organizováno společností Biogen Idec) Gilenya (fi ngolimod) nová éra v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní

6 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 11 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 58. ČSSKN Topické symposium prof. Ziemann (Johann Wolfgang Goethe-Universität, Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie, Frankfurt / Main): Neuromodulation of motor learning in health and after stroke prof. Markus Kofl er (Hochzirl, Innsbruck): The blink refl ex: long known, but still fascinating. 30 minut + diskuse Prof. Bareš, doc. Štětkářová Topické symposium Přednáška prof. Nevšímalové (čestná členka ČSKN) + Videosekce: Kazuistiky poruch spánku Dr. Moráň, dr. Procházka, prof. Šonka Topické symposium Videosekce: semiologie epileptických záchvatů Doc. Marusič Hlavní sekce Přednáška prof. Fabera (čestný člen ČSKN) + Senzorická neurofyziologie Doc. Kremláček Funkční zobrazování Prof. Brázdil Počítačová analýza EEG (Sekce biomedicínského inženýrství) Doc. Krajča Škola neurofyziologie I* Elektromyografi e (45 min.) Prof. Ambler: Strategie a taktika EMG vyšetření Doc. Ehler: Kondukční studie Dr. Voháňka: Jehlová EMG Peroperační monitoring (45 min.) Dr. Ostrý Škola neurofyziologie II* Funkční zobrazování (45 min.) Prof. Brázdil, ing. Mikl EEG (45 min.) Doc. Petránek Škola neurofyziologie III* BAEP (45 min.) Prof. Bareš TMS (45 min.) Doc. Jech *Školy neurofyziologie budou probíhat paralelně, je možné se přihlásit do jedné z nich, za poplatek 100 kč a do vyčerpání kapacity. Sekce laborantek p. Hornová, doc. Petránek

7 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 13 ABSTRAKTA Všeobecné informace k zasílání abstrakt: Abstrakta budou přijímána pouze elektronicky přes on-line formulář, který naleznete na webových stránkách sjezdu Text strukturujte podle zásad prezentace volného sdělení: úvod metodika výsledky závěr Všeobecné souhrny nebudou přijímány Zadejte, zda preferujete zařazení příspěvku jako ústní sdělení nebo poster, či výlučně poster. Zařazení příspěvku výlučně jako ústní sdělení nelze s výjimkou vyzvaných přednášek garantovat! Abstrakta 25. ČSNS a 58. ČSSKN budou přijímána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a budou vydána jako Suplementum České a slovenské neurologie a neurochirurgie. Účastníci ČSSKN, kteří mají zájem o publikování abstraktu v Clinical Neurophysiology a zadali abstakt v českém nebo slovenském jazyce, zadají abstrakt znovu v anglickém jazyce. Technické informace k zasílání abstrakt: Po vyplnění osobních údajů Vám bude automaticky vygenerováno heslo, které Vám bude obratem zasláno na Vaši ovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři. Za pomoci tohoto hesla se můžete kdykoliv přihlásit do on-line formuláře pro zasílání abstrakt. Při zadávání jednotlivých částí abstraktu postupujte dle instrukcí uvedených ve formuláři. Ve svém profi lu můžete zadat neomezený počet abstrakt. Ve vložených abstraktech můžete do data uzávěrky provádět úpravy a změny. Důležité upozornění: Systém nevyžaduje, abyste abstrakt zadali v jednu chvíli a kompletně. Pod svým heslem můžete do systému vstupovat neomezeně a kdykoliv v době od otevření systému do termínu uzávěrky ( ), můžete abstrakta průběžně opravovat, měnit či doplňovat. Jste omezeni pouze termínem uzávěrky příjmu abstrakt, jelikož systém se automaticky uzavře ve 24:00 hod. v den uzávěrky. Termín pro zaslání abstrakt / uzávěrka: REGISTRACE Registraci účastníků vyřizuje sekretariát sjezdu: GUARANT International spol. s r.o./ 25. český a slovenský neurologický sjezd a 58. ČSSKN Opletalova 22, Praha 1 Tel: Fax: Web: On-line registrační formulář naleznete na webových stránkách sjezdu Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů em spolu s informacemi pro provedení platby. Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání sjezdu. Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními sjezdovými materiály. Registrační poplatky VSTUP NA OBĚ ČÁSTI SJEZDU 28. ČSNS A 58. ČSSKN Poplatek Registrační poplatek včasný (do ) Registrační poplatek pozdní (od ) Člen ČNS, SNS, ČSKN, SSKN 2500 Kč 3000 Kč nebo SBMILI Nečlen 2800 Kč 3000 Kč Sestra, Laborant, Student, LF, 1500 Kč 3000 Kč Doktorand, Nelékař Doprovodná osoba** 1500 Kč VSTUP POUZE NA 58. ČSSKN (25. a ) Poplatek Registrační poplatek včasný (do ) Registrační poplatek pozdní (od ) Člen ČSKN, SSKN nebo SBMILI 1500 Kč 2000 Kč Nečlen 1800 Kč 2000 Kč Sestra, Laborant, Student, LF, 1000 Kč 2000 Kč Doktorand, Nelékař Doprovodná osoba** 1500 Kč

8 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 15 Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program vstup na výstavu vstup na posterovou sekci občerstvení v průběhu sjezdu vstup na slavnostní zahájení ve středu vstup na gala večer ve čtvrtek vstup na společenský večer ve Vinárně U královny Elišky nebo v Pivovarské restauraci Brno v pátek sjezdové materiály včetně Finálního programu a Sborníku abstrakt potvrzení o účasti Registrační přepážka v místě konání sjezdu Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce sjezdových materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti na sjezd bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky sjezdu. Otevírací hodiny budou upřesněny později. Zrušení registrace Sekretariát sjezdu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně. Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky: do bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč od do % registračního poplatku od % registračního poplatku PLATEBNÍ PODMÍNKY Registrační poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem sjezdu, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou. Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do Platba bankovním převodem je možná pouze do Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému nebo zasláním vyplněného a podepsaného autorizačního formuláře). Bankovní převod Banka: Československá obchodní banka Adresa banky: Na Příkopě 18, Praha 1, Česká republika Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o. Číslo účtu ve standardním tvaru: 79353/0300 Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ SWIFT: CEKOCZPP Variabilní symbol: / Vaše jméno* *Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce jinak nelze platbu identifi kovat. Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem. Platební karta Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa, Diners Club a American Express. Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém (dostupný po přihlášení), který akceptuje karty MasterCard/Eurocard a Visa, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář. V tomto případě lze použít též platební karty společností Diners Club a American Express. Platba přes on-line platební systém je možná až po obdržení Potvrzení účasti. V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný na faxové číslo nebo em

9 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 17 UBYTOVÁNÍ Společnost GUARANT International byla ustanovena ofi ciálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky 25. česko-slovenského neurologického sjezdu (25. ČSNS) a 58. společného sjezdu české a slovenské pro klinickou neurofyziologii (58. ČSSKN), a bude zajišťovat všechny související záležitosti. Pro účastníky sjezdu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti brněnského Výstaviště. Seznam hotelů je k dispozici na webových stránkách sjezdu On-line ubytovací formulář pro rezervaci Vašeho ubytování najdete rovněž na webových stránkách sjezdu. SPOLEČENSKÉ AKCE Slavnostní zahájení v Městském divadle v Brně Datum: středa od 19:00 hod. Místo konání: Městské divadlo Brno, Lidická 16, Brno Vstupné: v ceně registračního poplatku Slavnostní zahájení 25. ČSNS a 58. ČSSKN proběhne v Městském divadle v Brně. Po úvodním proslovu a rautu v přilehlých prostorách si můžete vychutnat muzikál My Fair Lady (ze Zelňáku). Více o brněnské verzi muzikálu níže: My Fair Lady (ze Zelňáku) Slavný americký muzikál, který vznikl na motivy známé divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion. Dnes již klasický muzikálový titul, který měl premiéru na Brodwayi v roce 1956, vypráví známý příběh květinářky Lízy Doolittlové, která projde proměnou v sebevědomou mladou dámu To, že Líza i její otec, popelář Alfréd Doolittle, mluví v originále anglickým dialektem cockney, inspirovalo autora úpravy a režiséra Stanislava Mošu k převedení hry do brněnského prostředí a k použití místního nářečí, brněnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s přívlastkem ze Zelňáku, protože postava Lízy se přesunula z původní londýnské tržnice Covent Garden na brněnský Zelný trh. Nejde totiž jen o jazykovou inovaci, ale i o posun do místních reálií. A tak postavy v úvodu nevychází z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli Verdiho Aidu, ale lidovou operetku Na tý louce zelený Díky vtipné úpravě a vynikajícím hlavním představitelům (v čele s několika nositelkami cen Thálie) slibuje inscenace, kterou doprovází osmičlenný živý orchestr za řízení Karla Cóna, mimořádný divácký zážitek. Gala večer Datum: Místo konání: Vstupné: čtvrtek od 20:00 hod. Výstaviště Brno Pavilon A2, Výstaviště 1, Brno v ceně registračního poplatku V rámci slavnostního gala večera budou předány ceny České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii za publikace roku Program společenského večera se ještě dolaďuje, věříme však, že budete příjemně překvapeni. Jako ochutnávku prozradíme, že v rámci tohoto večera vystoupí vynikající česká houslistka, zpěvačka a herečka Iva Bittová, která žije již 5 let v New Yorku, avšak ráda se vrací domů. Patří k nejvýznamnějším osobnostem nejen domácí, ale i světové alternativní hudební scény, její umění bourá hranice hudebních stylů.

10 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Společenský večer výběr ze 2 možností Datum: pátek od 20:00 hod. Vstupné: v ceně registračního poplatku Společenský večer ve Vinárně U královny Elišky Místo konání: Vinárna U královny Elišky, Mendlovo náměstí 959/1b, Brno 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii PARTNEŘI SJEZDU Generální partneři Stylová restaurace a vinárna, která se nachází na poklidném místě uprostřed Brna, poblíž Augustiniánského kláštera na Starém Brně. Okouzlí Vás atmosféra starodávných dob spojená s tradičním kulinářským uměním a pohodou u krbového ohniště. Pro účastníky sjezdu je zajištěna ochutnávka vín v místní vinárně, která je nejstarší a zároveň nejznámější částí komplexu U královny Elišky. Společenský večer v Pivovarské restauraci Místo konání: Pivovarská restaurace Brno, Mendlovo náměstí č. 20, Brno Jedinečné prostředí restaurace ve stylu 30. let minulého století s možností ochutnávky piv pro účastníky sjezdu. OBECNÉ INFORMACE Místo konání BVV Veletrhy Brno Výstaviště 1, Brno Veškeré aktivity kongresu budou probíhat v pavilonu E brněnského výstaviště, vstupní brána č. 4. Partneři 19

11 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, GUARANT International, spol. s r.o. Opletalova 22, Praha 1 Tel.: Fax:

Organizační zajištění: Konferenční servis UP. www.czech-slovakneurophysiol2014.upol.cz www.trends-neurophysiol2014.upol.cz

Organizační zajištění: Konferenční servis UP. www.czech-slovakneurophysiol2014.upol.cz www.trends-neurophysiol2014.upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Pod záštitou těchto odborných společností Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Mediakit 2016 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE PŘEHLEDNÝ REFERÁT PŘEHLEDNÝ REFERÁT PŮVODNÍ PRÁCE PŮVODNÍ PRÁCE KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Nabídka pro vystavovatele

Nabídka pro vystavovatele Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT AKCE: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: prof. prof. MUDr. Ivan

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 14. února 2014; 10.00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE POŘADATELÉ I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4. 5. 6. 2009 Hotel International, Brno Prezident kongresu Programový výbor

Více

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. MUDr. Jan Bartoník MUDr. Ivo Schenk (RK)

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. MUDr. Jan Bartoník MUDr. Ivo Schenk (RK) ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 23. května 2014; 10:00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. 22. září 2012 v Plzni.

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

ZÁPIS. z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4

ZÁPIS. z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 ZÁPIS z výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 20. 02. 2015, 10:00-16:00, Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 Zvaní: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA, Luhačovice Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Datum konání: 18. 20.

VŠEOBECNÉ INFORMACE. Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA, Luhačovice Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Datum konání: 18. 20. ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 49. DIABETOLOGICKÉ DNY 18. 20. dubna 2013, Luhačovice Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. MUDr. Jiří Neumann. + hosté. č. Úkol

ZÁPIS. Omluveni: Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. MUDr. Jiří Neumann. + hosté. č. Úkol ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti 19. 11. 2014, 12:00-16:00 v rámci 28. Českého a slovenského neurologického sjezdu Clarion Congress Hotel Ostrava, salonek Antracit Zvaní: Doc. MUDr.

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

13. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ 1. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Aplikace modelování při konstrukci, optimalizaci a řízení sklářských pecí GLASS SERVICE 17. - 18. června 2015 Hotel Horal, Velké Karlovice Česká republika Organizátor semináře: GLASS

Více

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Období 05/2013 05/2015 Celkem 8 setkání 2x + vedoucí MSC ( 29.1.2014, 12.12.2014) Hlavní

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 6. - 8. 10. 2011 Clarion Congress Hotel Ostrava I. OZNÁMENÍ ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. II. oznámení

XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E. II. oznámení XIX. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 24. 27. 10. 2012 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. oznámení Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP.

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP. SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY PERIORBITÁLNÍ REJUVENACE

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

16. 18. června 2009 HOTEL HORAL VELKÉ KARLOVICE ČESKÁ REPUBLIKA GLASS SERVICE Aplikace 10. modelovánípři 2. MEZINÁRODNÍ konstrukci, modelování Workshopo SEMINÁŘ optimalizacia řízení sklářských pecí tvarovacího procesu skla 2009 Glass Service, a.s. 16. 18. června 2009

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE

51. diabetologické dny. 16. 18. dubna 2015 Luhačovice. www.diab.cz www.dialuha2015.cz INFORMACE 51. diabetologické dny 16. 18. dubna 2015 Luhačovice INFORMACE www.diab.cz www.dialuha2015.cz ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ve spolupráci se SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ pořádají 51.

Více

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Mediakit 2015 VYDAVATELSTVÍ AMBIT MEDIA, A. S. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie M inim onograf ie p Ř ehledný ref erá t p Ů vodní prá ce krá tké sdělení kaz uistika vydává Čls Jep. issn 1210-7859.

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO 1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co nejsrdečněji pozvat jménem organizačního a programového výboru na XVII. kongres České internistické společnosti České lékařské

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny

NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY VE SPOLUPRÁCI NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ. 39.Šerclovy dny VE SPOLUPRÁCI S NEUROLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDÁ 1 9. - 20. ŘÍJEN 201 2 ZAHÁJENÍ 19.10.2012 V 16.00 HOD UKONČENÍ 20.10.2012 VE 14.00 HOD HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR HRADEC KRÁLOVÉ JANA

Více

ZÁPIS. Omluveni: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. + hosté MUDr. Martin Pretl, CSc. (Asociace soukromých neurologů) č. Úkol

ZÁPIS. Omluveni: Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. + hosté MUDr. Martin Pretl, CSc. (Asociace soukromých neurologů) č. Úkol ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 5. září 2014; 10:00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Zvaní: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

Více

NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI

NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI PROGRAM SEMINÁŘŮ NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI v letním semestru akademického roku 2007/2008 27. ÚNORA 2008 NEUROCHIRURGICKÉ ODPOLEDNE PŘEDNÍ STABILIZACE PŘI PORANĚNÍ TH-L PÁTEŘE S VYUŽITÍM

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES

XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES Současné ošetřovatelství v nefrologii a technické aspekty I. OZNÁMENÍ 10. - 11. listopadu 2011 Best Western Premier Hotel International Brno, Husova 16 1 Vážená

Více

18. Kongres o ateroskleróze ČSAT. Hotel Harmony Club INFORMACE. Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014. Česká společnost pro aterosklerózu

18. Kongres o ateroskleróze ČSAT. Hotel Harmony Club INFORMACE. Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014. Česká společnost pro aterosklerózu ČSAT Česká společnost pro aterosklerózu pořádá ve spolupráci s Českou hepatologickou společností ČLS JEP 18. Kongres o ateroskleróze Hotel Harmony Club Špindlerův Mlýn, 11. 13. prosince 2014 INFORMACE

Více

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference studentská vědecká konference Kouty nad Desnou, Jeseníky 8.-10. října 2014 Vážené dámy, vážení pánové, Tímto bychom Vás rádi pozvali na konferenci Průmyslové inženýrství 2014 konající se ve dnech ve Koutech

Více

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a časopis Praktické lékárenství srdečně zvou na XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY 6. 8. října 2006, OLOMOUC Účast je ohodnocena 20 body v sytému kontinuálního

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

workshop hlavní partner mediální partner

workshop hlavní partner mediální partner workshop hlavní partner partner mediální partner Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem Aktuální

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

52. diabetologické dny. 14. 16. dubna 2016. www.diab.cz www.dialuha2016.cz. Česká diabetologická společnost ČLS JEP

52. diabetologické dny. 14. 16. dubna 2016. www.diab.cz www.dialuha2016.cz. Česká diabetologická společnost ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností pořádají 52. diabetologické dny Luhačovice 14. 16. dubna 2016 www.diab.cz www.dialuha2016.cz ÚVODNÍ SLOVO

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: KONGRESOVÉ CENTRUM BABYLON, Liberec POŘADATELÉ: Česká společnost alergologie

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

35. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 26. - 27. ŘÍJEN 2007 ZAHÁJENÍ 26.10.2007 V 16.00 HOD UKONČENÍ 27.10.2007 VE 14.00 HOD

35. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 26. - 27. ŘÍJEN 2007 ZAHÁJENÍ 26.10.2007 V 16.00 HOD UKONČENÍ 27.10.2007 VE 14.00 HOD 35. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost 26. - 27. ŘÍJEN 2007 ZAHÁJENÍ 26.10.2007 V 16.00 HOD UKONČENÍ 27.10.2007 VE 14.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU NOVÉ LÉČBY V NEUROLOGII VARIA MEDIÁLNÍ PARTNER

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ II. INFORMACE Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Ostravská Univerzita,Fakulta zdravotnických studií,ostrava Zdravotní

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více