POŘADATELÉ A VÝBORY ÚVODNÍ SLOVO. Pořadatel sjezdu. Milé kolegyně, vážení kolegové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŘADATELÉ A VÝBORY ÚVODNÍ SLOVO. Pořadatel sjezdu. Milé kolegyně, vážení kolegové,"

Transkript

1 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, informace

2 2 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 3 ÚVODNÍ SLOVO Milé kolegyně, vážení kolegové, Je mi velkou ctí a potěšením vás jménem České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP pozvat v termínu listopadu 2011 do Brna na tradiční setkání českých a slovenských neurologů a neurofyziologů. Tato setkání mají dlouhou tradici, o čemž svědčí obě číslovky na začátku názvu obou sjezdů: 25. českého a slovenského neurologického sjezdu a 58. společného sjezdu české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Brno je svojí polohou a dopravní dostupností přímo předurčeno k setkávání naší české a slovenské odborné komunity. Pokusíme se, aby účast na obou sjezdech byla pro vás všechny příjemná a atraktivní. Základem každého sjezdu je kvalitní odborný program. V souladu s obecným trendem úspěšných zahraničních kongresů bude poskytnut významný prostor vyzvaným ústním sdělením přehledového charakteru s dostatečným časovým prostorem. Pozváni byli i zahraniční řečníci, program je však postaven na domácích odbornících. Klíčové úvodní přednášky budou doplněny nejvýznamnějšími originálními vědeckými sděleními, současně však bude kladen velký důraz na posterovou sekci. Komentované posterové sekce budou vyhodnoceny, nejkvalitnější postery budou vybrány pro samostatnou ústní sekci a oceněny peněžními cenami sponzorovanými oběma pořádajícími českými odbornými společnostmi. Abstrakta budou publikována v samostatném suplementu České a slovenské neurologie a neurochirurgie, abstrakta ČSSKN navíc i v Clinical Neurophysiology. Věříme, že k pohodovému průběhu sjezdu přispěje i fakt, že odborná část se bude odehrávat v jednom objektu pavilonu E brněnského výstaviště. Sjezdy budou rovněž příležitostí pro společensko-odborné aktivity: setkají se redakční rady neurologických periodik, výbory odborných společností a členové společností na plenární schůzi. Bude i příležitost ocenit nejlepší publikované práce. Listopadový termín není sice atraktivní pro poznávání krás a pamětihodností Brna a jeho okolí, o to intenzivnější však může být společenské a kulturní vyžití účastníků sjezdu. Pokusili jsme se pro vás připravit atraktivní společenskou a kulturní náplň tří sjezdových večerů. Věříme, že si z této nabídky vyberete. Veškeré informace o sjezdu, registraci a přijímání abstrakt najdete na webových stránkách sjezdu, kde budou průběžně aktualizovány. Těším se na setkání s vámi všemi koncem listopadu v Brně. Josef Bednařík, předseda 25.ČSNS a 58.ČSSKN POŘADATELÉ A VÝBORY Pořadatel sjezdu Česká neurologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP Spolupořadatelé Slovenská neurologická spoločnosť SLS Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziologii SLS Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP Neurologická klinika LF MU a FN Brno NeuroBrno, a.s. Předseda 25.ČSNS a 58.ČSSKN Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. Vědecký a programový výbor 25. ČSNS MUDr. Michal Bar MUDr. David Doležil, Ph.D. Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. MUDr. Jolana Marková Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Doc. MUDr. Irena Rektorová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. MUDr. Ondřej Škoda Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. MUDr. Stanislav Voháňka Vědecký a programový výbor 58. ČSSKN Prof. MUDr. Martin Bareš, CSc. Prof. MUDr. Milan Brázdil, CSc. Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. Doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc. MUDr. Miroslav Moráň

3 4 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 5 Čestné předsednictvo: Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. předseda České neurologické společnosti Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. předseda Slovenské neurologické společnosti Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii Prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. předseda Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Lubomír Lisý, DrSc. Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. Doc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MUDr. Jiří Polívka, CSc. Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD., Bratislava Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. Prof. MUDr. Pavol Traubner, CSc. Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. Lokální organizační výbor: Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA MUDr. Stanislav Peška MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. MUDr. Blanka Mičánková, Ph.D. PhDr. Milena Košťálová Ing. Dagmar Kratochvílová Hana Božková Jaroslava Saláková Organizační sekretariát sjezdu: Veronika Brejchová GUARANT International, spol. s.r.o. Opletalova 22, Praha 1 Tel.: Fax: DŮLEŽITÁ DATA DEADLINE PRO PŘÍJEM ASBTRAKT INFORMACE O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ ABSTRAKT A ZAŘAZENÍ PŘEDNÁŠKA / POSTER UKONČENÍ VČASNÉ REGISTRACE TÉMATA SJEZDU Hlavní témata 25. ČSNS Cerebrovaskulární onemocnění Epilepsie Nervosvalová onemocnění Vertebrogenní onemocnění Neuropatická bolest Neurostimulace Roztroušená skleróza Demence Extrapyramidová onemocnění Bolesti hlavy Poruchy spánku Paraneoplastické neurologické syndromy Neuropsychiatrie Neurogenní poruchy komunikace Klinická doporučení v neurologii Neurointenzivní péče Hlavní témata 58. ČSSKN Funkční mapování mozku Senzorická neurofyziologie Semiologie epileptických záchvatů Počítačová analýza EEG Praktická škola neurofyziologie (EMG, EP, TMS, funkční zobrazování, peroperační monitoring) Sekce laborantek

4 6 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 7 PROGRAMOVÉ SCHÉMA Středa :00 Schůze výboru ČNS 16:00 Schůze redakční rady časopisu ČSNN a Neurologie pro praxi 17:30 Společné zasedání výborů ČNS a SNS 19:00 Slavnostní zahájení sjezdu Čtvrtek :15 08:30 Úvodní slovo a přivítání účastníků 08:30 10:00 ODBORNÝ BLOK 1 (A, B, C, D) 10:30 12:00 ODBORNÝ BLOK 2 (A, B, C, D) 12:00 14:00 Posterová sekce 12:15 13:15 Satelitní symposium 14:00 15:30 ODBORNÝ BLOK 3 (A, B, C, D) 16:30 17:30 ODBORNÝ BLOK 4 (A, B, C, D) 17:45 18:45 Satelitní symposium 19:30 Plenární schůze ČNS 20:00 Gala večer se slavnostním předáním cen Pátek :30 10:00 ODBORNÝ BLOK 5 (A, B, C, D) + BLOK 1 ČSSKN 10:30 12:00 ODBORNÝ BLOK 6 (A, B, C, D) + BLOK 2 ČSSKN 12:00 14:00 Posterová sekce 12:15 13:15 Satelitní symposium 14:00 15:30 ODBORNÝ BLOK 7 (A, B, C, D) + BLOK 3 ČSSKN 16:30 17:30 ODBORNÝ BLOK 8 (A, B, C, D) + BLOK 4 ČSSKN 17:45 18:45 Satelitní symposium 18:00 19:00 Plenární schůze ČSKN a schůze výboru 20:00 Společenský večer Sobota :30 10:00 ODBORNÝ BLOK 9 (A, B, C) + BLOK 5 (A, B, C, D) ČSSKN 10:30 12:00 ODBORNÝ BLOK 10 (A, B, C) + BLOK 6 (A, B) ČSSKN 12:00 Vyhodnocení posterů a slavnostní ukončení obou sjezdů PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 25. ČSNS Topická symposia Dětská neuroonkologie + genetické aspekty dětských neurologických onemocnění Doc. Ošlejšková, prof. Štěrba (dětský hematoonkolog) + Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP Klub abnormálních pohybů Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS Extrapyramidová onemocnění: kontraverze Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS Genetika extrapyramidových onemocnění Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS Spasticita Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS De-mentia Doc. Hort + Sekce kognitivní neurologie ČNS Ischemický iktus: současný stav organizace péče v ČR Cerebrovaskulární sekce ČNS Škoda O.: Aktuality organizace sítě KCC a IC v ČR, přednemocniční péče o CMP a systému úhrad Mikulík R.: Registr SITS analýza dostupných dat za ČR Kalita Z.: Registr IKTA aktuální analýza dat z českého iktového registru Možnosti operační léčby hemoragických iktů a mozkových nádorů Prof. Smrčka + Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Hereditární neuromuskulární orphan diseases jak dál v ČR? Dr. Voháňka + Neuromuskulární sekce ČNS Poruchy spánku I: nadměrná spavost Prof. Šonka, dr. Moráň Neurostimulace v neurologické praxi Prof. Rektor Neurogenní poruchy komunikace Doc. Csefalvay, dr. Košťálová + Asociace klinických logopedů ČR, Slovenská asociace logopedů Neurologické poruchy v rámci kritického stavu Prof. Bednařík + Neurointenzivistická sekce ČNS

5 8 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 9 Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy Garant: Doc. Štourač 1) Doc. Štourač: Paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy současný stav 2) prim. MUDr. O. Bednařík: Nádory asociované s paraneoplastickými neurologickými syndromy diagnostika a léčba z pohledu onkologa 3) Dr. Bednářová: Laboratorní diagnostika autoimunitních paraneoplastických syndromů 4) Dr. Praksová: Kasuistiky paraneoplastické autoimunitní neurologické syndromy Klinická doporučení v neurologii Prof. Bednařík, dr. Suchý Operační léčba neurologických komplikací spondylózy kontroverze Prof. Kadaňka, doc. Suchomel: Operační léčba spondylogenní cervikální myelopatie a radikulopatie Dr. Voháňka, doc. Chaloupka: Operační léčba lumbální stenózy Hlavní sekce Neuropatická bolest Prof. Bednařík: Defi nice a diagnostika neuropatické bolesti Dr. Vlčková: Screeningové a laboratorní testy pro diagnostiku neuropatické bolesti Prof. Ambler: Neuropatická bolest jako součást řady klinických syndromů Dr. Hakl: Neuromodulace v léčbě neuropatické bolesti Dr. Doležal: Novinky ve farmakoterapii neuropatické bolesti Cerebrovaskulární onemocnění I. Mozková ischemie patofyziologie, prevence a léčba Cerebrovaskulární sekce ČNS Doc. J. Bauer: Willisův okruh a jeho význam v patogenezi ischemického iktu Cerebrovaskulární onemocnění II. Akutní léčba cévních mozkových příhod Cerebrovaskulární sekce ČNS Doc. D. Školoudík: Možnosti endovaskulární léčba akutní ischemické CMP Epilepsie I: Praktická epileptologie Prof. Rektor, prof. Brázdil, Doc. Kuba + Česká liga proti epilepsii Epilepsie II: Epileptochirurgie Prof. Rektor, prof. Brázdil, Doc. Kuba + Česká liga proti epilepsii Neuromuskulární onemocnění I: Autoimunitní nervosvalová onemocnění Dr. Voháňka + Neuromuskulární sekce ČNS Průmyslová neurologie Doc. Ehler + Sekce průmyslové neurologie ČNS Extrapyramidová onemocnění I Prof. Bareš + Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS Diagnostické markery demence Doc. Rektorová, Doc. Bartoš + Sekce kognitivní neurologie Terapie demence Doc. Rusina + Sekce kognitivní neurologie Vertebrogenní onemocnění I Prof. Kadaňka Bolesti hlavy I. Chronické bolesti hlavy Dr. Marková, dr. Doležil + Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy Dr. Marková: Chronické bolesti hlavy vývoj z epizodických do chronicity, jak proč a u koho? Možnosti ovlivnění tohoto procesu Dr. Doležil: Krátkodobá profylaxe u menstruační migrény Dr. Mastík: Kombinace profylaktik jsou vhodné a účinné? Doc. Keller: Různé typy bolesti hlavy u jednoho pacienta jak je léčit? Dr. Marková, dr. Nidermayerová: Antidepresiva v léčbě bolestí hlavy + volné příspěvky Neuroimunologie I Dr. Taláb, Doc. Štourač + Neuroimunologická sekce ČNS Neuroimunologie II Dr. Taláb, Doc. Štourač + Neuroimunologická sekce ČNS Poruchy spánku II Prof. Nevšímalová, Dr. Slonková Historie neurologie Neuropsychiatrie Ceny ČNS + ČSKN (případně ceny slovenských společností) Prof. Šonka + výbor ČNS + Doc. Kremláček + výbor ČSKN Posters Highlights Vědecký a programový výbor ČSNS + ČSSKN Dosud známá satelitní symposia Farmakoterapie neuropatické bolesti (organizováno společností Pfi zer) Imunoglobuliny v léčbě neurologických onemocnění (organizováno společností Baxter) Novinky v léčbě roztroušené sklerózy (organizováno společností Biogen Idec) Gilenya (fi ngolimod) nová éra v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní

6 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 11 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 58. ČSSKN Topické symposium prof. Ziemann (Johann Wolfgang Goethe-Universität, Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie, Frankfurt / Main): Neuromodulation of motor learning in health and after stroke prof. Markus Kofl er (Hochzirl, Innsbruck): The blink refl ex: long known, but still fascinating. 30 minut + diskuse Prof. Bareš, doc. Štětkářová Topické symposium Přednáška prof. Nevšímalové (čestná členka ČSKN) + Videosekce: Kazuistiky poruch spánku Dr. Moráň, dr. Procházka, prof. Šonka Topické symposium Videosekce: semiologie epileptických záchvatů Doc. Marusič Hlavní sekce Přednáška prof. Fabera (čestný člen ČSKN) + Senzorická neurofyziologie Doc. Kremláček Funkční zobrazování Prof. Brázdil Počítačová analýza EEG (Sekce biomedicínského inženýrství) Doc. Krajča Škola neurofyziologie I* Elektromyografi e (45 min.) Prof. Ambler: Strategie a taktika EMG vyšetření Doc. Ehler: Kondukční studie Dr. Voháňka: Jehlová EMG Peroperační monitoring (45 min.) Dr. Ostrý Škola neurofyziologie II* Funkční zobrazování (45 min.) Prof. Brázdil, ing. Mikl EEG (45 min.) Doc. Petránek Škola neurofyziologie III* BAEP (45 min.) Prof. Bareš TMS (45 min.) Doc. Jech *Školy neurofyziologie budou probíhat paralelně, je možné se přihlásit do jedné z nich, za poplatek 100 kč a do vyčerpání kapacity. Sekce laborantek p. Hornová, doc. Petránek

7 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 13 ABSTRAKTA Všeobecné informace k zasílání abstrakt: Abstrakta budou přijímána pouze elektronicky přes on-line formulář, který naleznete na webových stránkách sjezdu Text strukturujte podle zásad prezentace volného sdělení: úvod metodika výsledky závěr Všeobecné souhrny nebudou přijímány Zadejte, zda preferujete zařazení příspěvku jako ústní sdělení nebo poster, či výlučně poster. Zařazení příspěvku výlučně jako ústní sdělení nelze s výjimkou vyzvaných přednášek garantovat! Abstrakta 25. ČSNS a 58. ČSSKN budou přijímána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a budou vydána jako Suplementum České a slovenské neurologie a neurochirurgie. Účastníci ČSSKN, kteří mají zájem o publikování abstraktu v Clinical Neurophysiology a zadali abstakt v českém nebo slovenském jazyce, zadají abstrakt znovu v anglickém jazyce. Technické informace k zasílání abstrakt: Po vyplnění osobních údajů Vám bude automaticky vygenerováno heslo, které Vám bude obratem zasláno na Vaši ovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři. Za pomoci tohoto hesla se můžete kdykoliv přihlásit do on-line formuláře pro zasílání abstrakt. Při zadávání jednotlivých částí abstraktu postupujte dle instrukcí uvedených ve formuláři. Ve svém profi lu můžete zadat neomezený počet abstrakt. Ve vložených abstraktech můžete do data uzávěrky provádět úpravy a změny. Důležité upozornění: Systém nevyžaduje, abyste abstrakt zadali v jednu chvíli a kompletně. Pod svým heslem můžete do systému vstupovat neomezeně a kdykoliv v době od otevření systému do termínu uzávěrky ( ), můžete abstrakta průběžně opravovat, měnit či doplňovat. Jste omezeni pouze termínem uzávěrky příjmu abstrakt, jelikož systém se automaticky uzavře ve 24:00 hod. v den uzávěrky. Termín pro zaslání abstrakt / uzávěrka: REGISTRACE Registraci účastníků vyřizuje sekretariát sjezdu: GUARANT International spol. s r.o./ 25. český a slovenský neurologický sjezd a 58. ČSSKN Opletalova 22, Praha 1 Tel: Fax: Web: On-line registrační formulář naleznete na webových stránkách sjezdu Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů em spolu s informacemi pro provedení platby. Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání sjezdu. Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními sjezdovými materiály. Registrační poplatky VSTUP NA OBĚ ČÁSTI SJEZDU 28. ČSNS A 58. ČSSKN Poplatek Registrační poplatek včasný (do ) Registrační poplatek pozdní (od ) Člen ČNS, SNS, ČSKN, SSKN 2500 Kč 3000 Kč nebo SBMILI Nečlen 2800 Kč 3000 Kč Sestra, Laborant, Student, LF, 1500 Kč 3000 Kč Doktorand, Nelékař Doprovodná osoba** 1500 Kč VSTUP POUZE NA 58. ČSSKN (25. a ) Poplatek Registrační poplatek včasný (do ) Registrační poplatek pozdní (od ) Člen ČSKN, SSKN nebo SBMILI 1500 Kč 2000 Kč Nečlen 1800 Kč 2000 Kč Sestra, Laborant, Student, LF, 1000 Kč 2000 Kč Doktorand, Nelékař Doprovodná osoba** 1500 Kč

8 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 15 Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program vstup na výstavu vstup na posterovou sekci občerstvení v průběhu sjezdu vstup na slavnostní zahájení ve středu vstup na gala večer ve čtvrtek vstup na společenský večer ve Vinárně U královny Elišky nebo v Pivovarské restauraci Brno v pátek sjezdové materiály včetně Finálního programu a Sborníku abstrakt potvrzení o účasti Registrační přepážka v místě konání sjezdu Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce sjezdových materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti na sjezd bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky sjezdu. Otevírací hodiny budou upřesněny později. Zrušení registrace Sekretariát sjezdu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně. Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky: do bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč od do % registračního poplatku od % registračního poplatku PLATEBNÍ PODMÍNKY Registrační poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem sjezdu, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou. Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do Platba bankovním převodem je možná pouze do Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému nebo zasláním vyplněného a podepsaného autorizačního formuláře). Bankovní převod Banka: Československá obchodní banka Adresa banky: Na Příkopě 18, Praha 1, Česká republika Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o. Číslo účtu ve standardním tvaru: 79353/0300 Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ SWIFT: CEKOCZPP Variabilní symbol: / Vaše jméno* *Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce jinak nelze platbu identifi kovat. Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem. Platební karta Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa, Diners Club a American Express. Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém (dostupný po přihlášení), který akceptuje karty MasterCard/Eurocard a Visa, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář. V tomto případě lze použít též platební karty společností Diners Club a American Express. Platba přes on-line platební systém je možná až po obdržení Potvrzení účasti. V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný na faxové číslo nebo em

9 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii 17 UBYTOVÁNÍ Společnost GUARANT International byla ustanovena ofi ciálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky 25. česko-slovenského neurologického sjezdu (25. ČSNS) a 58. společného sjezdu české a slovenské pro klinickou neurofyziologii (58. ČSSKN), a bude zajišťovat všechny související záležitosti. Pro účastníky sjezdu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti brněnského Výstaviště. Seznam hotelů je k dispozici na webových stránkách sjezdu On-line ubytovací formulář pro rezervaci Vašeho ubytování najdete rovněž na webových stránkách sjezdu. SPOLEČENSKÉ AKCE Slavnostní zahájení v Městském divadle v Brně Datum: středa od 19:00 hod. Místo konání: Městské divadlo Brno, Lidická 16, Brno Vstupné: v ceně registračního poplatku Slavnostní zahájení 25. ČSNS a 58. ČSSKN proběhne v Městském divadle v Brně. Po úvodním proslovu a rautu v přilehlých prostorách si můžete vychutnat muzikál My Fair Lady (ze Zelňáku). Více o brněnské verzi muzikálu níže: My Fair Lady (ze Zelňáku) Slavný americký muzikál, který vznikl na motivy známé divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion. Dnes již klasický muzikálový titul, který měl premiéru na Brodwayi v roce 1956, vypráví známý příběh květinářky Lízy Doolittlové, která projde proměnou v sebevědomou mladou dámu To, že Líza i její otec, popelář Alfréd Doolittle, mluví v originále anglickým dialektem cockney, inspirovalo autora úpravy a režiséra Stanislava Mošu k převedení hry do brněnského prostředí a k použití místního nářečí, brněnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s přívlastkem ze Zelňáku, protože postava Lízy se přesunula z původní londýnské tržnice Covent Garden na brněnský Zelný trh. Nejde totiž jen o jazykovou inovaci, ale i o posun do místních reálií. A tak postavy v úvodu nevychází z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli Verdiho Aidu, ale lidovou operetku Na tý louce zelený Díky vtipné úpravě a vynikajícím hlavním představitelům (v čele s několika nositelkami cen Thálie) slibuje inscenace, kterou doprovází osmičlenný živý orchestr za řízení Karla Cóna, mimořádný divácký zážitek. Gala večer Datum: Místo konání: Vstupné: čtvrtek od 20:00 hod. Výstaviště Brno Pavilon A2, Výstaviště 1, Brno v ceně registračního poplatku V rámci slavnostního gala večera budou předány ceny České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii za publikace roku Program společenského večera se ještě dolaďuje, věříme však, že budete příjemně překvapeni. Jako ochutnávku prozradíme, že v rámci tohoto večera vystoupí vynikající česká houslistka, zpěvačka a herečka Iva Bittová, která žije již 5 let v New Yorku, avšak ráda se vrací domů. Patří k nejvýznamnějším osobnostem nejen domácí, ale i světové alternativní hudební scény, její umění bourá hranice hudebních stylů.

10 ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Společenský večer výběr ze 2 možností Datum: pátek od 20:00 hod. Vstupné: v ceně registračního poplatku Společenský večer ve Vinárně U královny Elišky Místo konání: Vinárna U královny Elišky, Mendlovo náměstí 959/1b, Brno 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii PARTNEŘI SJEZDU Generální partneři Stylová restaurace a vinárna, která se nachází na poklidném místě uprostřed Brna, poblíž Augustiniánského kláštera na Starém Brně. Okouzlí Vás atmosféra starodávných dob spojená s tradičním kulinářským uměním a pohodou u krbového ohniště. Pro účastníky sjezdu je zajištěna ochutnávka vín v místní vinárně, která je nejstarší a zároveň nejznámější částí komplexu U královny Elišky. Společenský večer v Pivovarské restauraci Místo konání: Pivovarská restaurace Brno, Mendlovo náměstí č. 20, Brno Jedinečné prostředí restaurace ve stylu 30. let minulého století s možností ochutnávky piv pro účastníky sjezdu. OBECNÉ INFORMACE Místo konání BVV Veletrhy Brno Výstaviště 1, Brno Veškeré aktivity kongresu budou probíhat v pavilonu E brněnského výstaviště, vstupní brána č. 4. Partneři 19

11 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, GUARANT International, spol. s r.o. Opletalova 22, Praha 1 Tel.: Fax:

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE POŘADATELÉ I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4. 5. 6. 2009 Hotel International, Brno Prezident kongresu Programový výbor

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické

Více

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

ZÁPIS. Omluveni: MUDr. Jan Bartoník Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. ZÁPIS ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP ze dne 14. února 2014; 10.00 15:00; Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 Přítomni: Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.,

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013 22. 24. DUBNA 2013 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA 2. OZNÁMENÍ

12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013 22. 24. DUBNA 2013 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA 2. OZNÁMENÍ PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013 22. 24. DUBNA 2013 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA 2. OZNÁMENÍ Sponzorováno ITA-AITES www.ita-aites.cz 12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2 PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013 PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Kongres primární péče TOP HOTEL Praha, 2.3. 3.3.2007

Kongres primární péče TOP HOTEL Praha, 2.3. 3.3.2007 1. Kongres primární péče TOP HOTEL Praha, 2.3. 3.3.2007 Záštitu nad kongresem převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém PROGRAM Mediální partner Pořádající organizace: SPL ČR - Sdružení praktických

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII. DŮLEŽITÉ: ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE Seznamte se: Aranžérie získala svou tvář

Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII. DŮLEŽITÉ: ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE Seznamte se: Aranžérie získala svou tvář Společnost E /Czech Epilepsy Association o. s. AURA INFORMACE O EPILEPSII DŮLEŽITÉ: ROZHODNĚ NEPŘEHLÉDNĚTE Seznamte se: Aranžérie získala svou tvář ZE SPOLEČNOSTI E Pražský půlmaraton spojení sportu a

Více

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU. 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU. 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary POD ZÁŠTITOU primátora města Karlovy Vary ing. Petra Kulhánka PROGRAM

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

MEFANET 2009. konference

MEFANET 2009. konference konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů 25. 27. listopadu 2009 Brno Hotel Voroněž konference

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více