Plán práce na školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce na školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice, Riegrova 1, Telefon: , * Mobil: Plán práce na školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Macíková ředitelka školy

2 Hlavní cíle pro rok 2013/2014. Vzdělávací proces: o výuka ve všech třídách bude probíhat dle příslušných ŠVP o v prvním školním týdnu proškolí třídní učitelé a učitelé odborných předmětů žáky v otázkách bezpečnosti, protipožární ochrany, hygieny, prevence proti šikaně o pedagogové seznámí žáky a studenty se Školním řádem, s Minimálním preventivním programem a s plánem EVVO o výukový proces bude prokládán co nejvíce poznávacími procesy v praxi o výběr vhodných výukových programů ve spolupráci s organizacemi ve městě o pokračovat ve spolupráci s MM České Budějovice, ZSF a PF JU, s organizacemi sluchově postižených a se sponzory o škola se zapojila do projektu EU peníze školám - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 7.1.4, Počáteční vzdělávání, zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a oblast podpory 7.1.5, Počáteční vzdělávání, zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Výchovný proces: o v prvním školním týdnu proškolí vychovatelé žáky v otázkách bezpečnosti, protipožární ochrany, hygieny, prevence proti šikaně a seznámí je se Školním řádem a s Minimálním preventivním programem o po celý školní rok za účasti všech pracovníků školy co možná nejvíce přiblížit žákům běžný život, vytvářet reálné představy o životě o zaměřit se především na budování správných sociálních návyků, vést k soběstačnosti, k uvědomění si vlastních možností a hodnot, na kalkulaci s penězi, na šetření hodnot (ošacení, zařízení školy, pomůcky, jídlo) o důležitá je výchova příkladem, slušné jednání a chování žáků i pracovníků o škola se bude i v tomto roce intenzivně zaměřovat na protidrogovou problematiku a na prevenci kouření o umožnit žákům mimoškolní aktivity (kroužky, sportovní a kulturní akce) o veškerý výchovný a vzdělávací proces bude prováděn vždy se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví každého jednotlivce, na získávání kompetencí zaměřených na uvědomění si požárního nebezpečí, na znalost dopravních předpisů, atd. Přílohy plánu na školní rok 2013/2014: Plán SPC Minimální preventivní program Plán EVVO Plán výchovného poradce Plán MŠ Plán DD a internátu Plán ŠD Plán kurzů ZJ Plán DVPP

3 Organizace školního roku Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích: Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, 2014 Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, 2014 Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, 2014 Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 2014 Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

4 Zájmové kroužky pro rok 2013/2014: Den Kroužek Čas Vedoucí Pzn. Pondělí Keramický kroužek 14,00-15,30 Štarková Hana, Vobrubová Věra Úterý Rybářský kroužek 14,00-16,00 Švehla Ladislav, Slomková Marta, p. Velek Středa Sportovní kroužek 14,00 15,30 Ryjáček David, Stehlíková Bára, Jeřábek Jiří Čtvrtek Pantomima 18,15 19,15 Sersen Viktor Nejdůležitější plánované akce: Pedagogické rady: , , , Porady všech pracovníků školy: Zápis do 1. ročníku ZŠ: Přihlášky na střední školy: odevzdat do Zápis do MŠ: : 8 10 hod.; : hod. Přijímací řízení na SŠ: (PrŠ dvouletá, UO sklenářské práce) , Závěrečné zkoušky OU: písemné, a praktické, ústní Závěrečné zkoušky PrŠ dvouleté: praktické, teoretické Schůzky rodičů: , , Den otevřených dveří SŠ: Den otevřených dveří v SPC: březen 2014 Lyžařský výcvik: Celostátní sportovní hry pro sluchově postižené děti v Ostravě:

5 Zařazení projektů a projektových dnů a účast na soutěžích ve školním roce 2013/2014: Říjen Překročme bariéry, DIVSEFEST, Dopravní soutěž žáků škol pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Projektový den - 3 denní pobyt dětí DD v Praze, Výstava obrázků dětí a žáků naší školy na radnici, Projektový den Drogy Listopad výstava Vzdělání a řemeslo, Den otevřených dveří na SŠ, Divadelní žabka, Jak se tváří odpad ekologická výstava, Florbalový turnaj žáků škol pro sluchově postižené Plzeň, Adventní trhy na Výstavišti České Budějovice Prosinec - Lidové zvyky a tradice Vánoce, Mikulášská nadílka, Vánoční výtvarné dílny, Vánoční trhy na náměstí prodej výrobků, Zpívání na schodech, Vánoční besídka, Štědrý den Leden Počítačová soutěž žáků škol pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, zápis do ZŠ Únor - Masopust, dětský karneval, Výstava obrázků dětí Malujeme celý rok v budově KÚ Jihočeského kraje Březen Matějská pouť v Praze účast, Den otevřených dveří v SPC, zápis do MŠ Duben Den Země, Lidové zvyky a tradice Velikonoce, Velikonoční dílny - pořádá MŠ, přijímací řízení na SŠ Květen Sportovní den, charitativní koncert Chceme žít s vámi v Praze Červen Závěrečné zkoušky na SŠ, Den dětí, Sportovní hry žáků škol pro sluchově postižené, Školní akademie, Výtvarná soutěž pro žáky se SP v Olomouci, Víkendový pobyt pro klienty SPC, Pobyt u moře děti z DD V průběhu celého školního roku bude pokračovat canisterapie v MŠ, canisterapie v ZŠS, fyzioterapie ve všech součástech školy, kurzy ZJ pro pedagogy, kurzy ZJ pro rodiče, spolupráce s Cassiopeiou (environmentální programy), s ASNEP, DDM, Centrem ČZJ Evoluce, MM České Budějovice. Děti a žáci všech součástí školy budou navštěvovat výstavy, besedy, divadelní a kulturní představení, budou se zúčastňovat různých soutěží. Projekty, do kterých je škola zapojena: Dětský úsměv EU peníze školám ZŠ, SŠ Bezpečně do školy i ze školy Ovoce do škol Recyklohraní aneb uklidíme svět Výlety a pobyty: Únor jarní prázdniny pobyt na horách lyžování (děti z DD). Květen víkendový pobyt členů rybářského kroužku na Lipně. Červen - poznávací výlety s třídními učiteli budou plánovány dle finančních možností s cílem rozšířit znalosti z probíhané látky (dějepis, zeměpis, přírodopis). Víkendové pobyty v Radosticích každý z výchovných pracovníků zorganizuje v průběhu školního roku nejméně 2x víkendový pobyt v Radosticích se svou, popřípadě smíšenou skupinou v období září říjen 2013, květen červen 2014.

6 Prázdninové pobyty pro děti DD budou organizovány pobyty tak, aby byly podnětné z hlediska poznávacího, výchovného (zaměříme se hlavně na výměnné pobyty o hlavních prázdninách, na příjemně prožité vánoční svátky, na ozdravný pobyt při jarních prázdninách dle nabídky). Kurzy: Lyžařský kurz: žáci 2. stupně ZŠ a ZŠP v termínu: Bruslení: individuálně v rámci TV a odpolední výchovy Vybavení školy: Kabinety budou doplňovány průběžně dle finančních prostředků a nabídky. OU sklenáři doplnění opotřebovaného nářadí a ochranných pomůcek. Počítačová třída vybavení novými PC nákup z projektu EU peníze školám. Vybavení kluboven počítači s přístupem na internet. Nákup pomůcek dle potřeby a finančních možností školy. Vybavení SPC diagnostickými nástroji v rámci projektu MŠMT. Vzdělávání pracovníků: Studium k doplnění kvalifikace zahájí tři pedagogové. Zástupkyně ředitelky školy zahájí funkční studium na NIDV. Všichni pedagogové budou navštěvovat kurzy Znakového jazyka v průběhu celého školního roku viz příloha. Proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví a PO v září Vzdělávací kurzy dle nabídky a finančních možností školy. Znakový jazyk akreditovaný konverzační kurz 10 pedagogů projekt EU peníze školám. IT akreditovaný kurz 10 pedagogů projekt EU peníze školám. Roční kurz AJ 4 pedagogové. Individuální studium informací z internetu, odborné literatury, časopisů apod. Opravy a údržba: Komplexní rekonstrukce výměníku tepla a teplé vody investiční záměr podán, projekt zpracován. Rekonstrukce kluboven v 1. patře budovy. Kontroly ČOV Radostice. Údržba trávníků na zahradách. Sledování funkčnosti veškerého zařízení školy. Pravidelně budou prováděny revize technických a provozních zařízení. Spolupráce se školami a institucemi: Pokračovat v navázané spolupráci: s MŠMT se soukromými sponzory s organizátory Turnaje dobré vůle s organizátory Pohádkového lesa s Klubem českých turistů KČT s Majetkovou, správní a delimitační unií odborových svazů (MSDUOS) s JU (především ZSF a PF) I v letošním školním roce budeme spolupracovat na regionální úrovni s těmito institucemi: MM České Budějovice KÚ České Budějovice Policie ČR České Budějovice DDM České Budějovice

7 PPP České Budějovice ČČK České Budějovice Střední škola polytechnická České Budějovice MŠ, ZŠ a Praktická škola České Budějovice ZŠ logopedická Týn nad Vltavou KČT Temelín ČRS České Budějovice DDÚ České Budějovice DD Boršov nad Vltavou ÚP České Budějovice JU České Budějovice MUDr. Racek, dětský lékař České Budějovice MUDr. Jolana Trochtová, praktická lékařka České Budějovice MUDr. Mautschková, foniatr České Budějovice ČŠI České Budějovice SPC regionu SNN České Budějovice STŘEP České Budějovice Klub neslyšících České Budějovice Centrum ČZJ Evoluce České Budějovice Svaz tělesně postižených České Budějovice Keramička p. Štarková LIRA Český Krumlov HZS České Budějovice Porady pracovníků: Vychovatelé budou mít poradu každý týden v úterý od Učitelé denně před vyučováním v a dle aktuální potřeby odpoledne po vyučování. Správní zaměstnanci průběžně dle aktuálních potřeb. SPC každé pondělí v 10 hodin. Vedoucí pracovníci školy každé pondělí v 9 hodin. Vedoucí úseků 1. pondělí v měsíci v 9 hodin. Vedoucí pedagogičtí pracovníci: 1 x měsíčně ve 14 hodin. Kontrolní činnost: Průběžná kontrola všech součástí školy denně dle možností ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí vychovatelka, vedoucí pracovníci jednotlivých úseků. Hospitace ve třídách, na skupinách dle plánu ŘŠ, ZŘŠ, VV budou sledovat: přípravu a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu vedení dokumentace dodržování ŠVP kázeň využívání pomůcek a interaktivní techniky Kontrola BOZP 1x měsíčně, zajistí vedoucí jednotlivých úseků, ŘŠ, ZŘŠ, VV. V Č. Budějovicích dne Mgr. Ivana Macíková ředitelka školy

8

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

Základní škola Benešov, Dukelská 1818. ředitelka školy

Základní škola Benešov, Dukelská 1818. ředitelka školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Pracovní plán Šk. rok 2014/2015 Projednán v pedagogické radě dne 25. 8. 2014 V Benešově dne 29.8. 2014 PaedDr. Hana Procházková ředitelka školy 1 Obsah: strana I.

Více

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, příspěvková organizace, Dlaţkovice 1, 411 15 Třebívlice PLÁN PRÁCE

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, příspěvková organizace, Dlaţkovice 1, 411 15 Třebívlice PLÁN PRÁCE Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, příspěvková organizace, Dlaţkovice 1, 411 15 Třebívlice PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 I. Základní charakteristika zařízení Název:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK / Plán práce na školní rok / strana Obsah: Hlavní úkoly práce školy Plán schůzí, pedagogických a provozních porad a třídních schůzek 6 Organizace školního roku, termíny prázdnin

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Plán pro školní rok 2014/2015

Plán pro školní rok 2014/2015 Plán pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2) Organizace školní roku 2014/2015. 3) Funkce, dlouhodobé úkoly. 4) Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: Spojení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: Spojení: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 19 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 516 446 381 Fax: 516

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014 - Období školního vyučování ve školním roce 2014/ začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz

ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz Kontakty Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz klapka 200 Ředitelna 201 Výchovná poradkyně 202 Fax 203 Kabinet Inf. 204 Sekretářka 205 Kabinet 1.st. 206 Družina 207 Účetní 208 Kabinet

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Plán práce na školní rok 2014/2015 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Pedagogická rada projednala: 7. 10. 2014 Školská rada projednala: 7. 10. 2014 2 Obsah Plán práce na školní rok 2014/2015 1 Východiska plánu činnosti školy... 6 2 Profil absolventa... 6 3 Výchova a vzdělávání...

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato e, vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato e, vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žák má právo být informován o veškerém dění ve škole 2. Žák má právo vyjádřit vhodnou

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více