Uzavírka Černých mostů do 14. května

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uzavírka Černých mostů do 14. května"

Transkript

1 strana 02 presta 2006 strana 03 kasárna strana 05 podněty obyvatel vyslyšeny strana 08 prázdniny ve školkách a družinách 05 květen 2007 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma slovo místostarostky ážení spoluobčané, Vměsíc květen představuje pro mnohé z nás jeden z nejkrásnějších zážitků z probouzející se přírody a snad i proto je právem označován za měsíc lásky. Je spojen i s historicky významnými událostmi. Hned 1. květen připomíná Svátek práce, 1. května vstoupila naše země do Evropské unie a květen roku 1945 je neodmyslitelně spjat s ukončením druhé světové války. Ráda bych připomněla i další významný den Den matek, který připadá na druhou květnovou neděli, letos na 13. května. Nápad oslavy Dne matek do Československa přišel kolem roku Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky i některé ženské komise při politických stranách. Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková. Den matek je dnem veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony a že stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá. Mgr. Zuzana Pečmanová místostarostka Veřejná sbírka Rolničkový den Komu zazvoní rolnička? Rolnička zazvoní pro radost všem, kteří ve čtvrtek 10. května přispějí během veřejné sbírky Rolničkový den 2007 v Táboře, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci nebo Soběslavi. Dvojice dobrovolníků s kasičkami budou nabízet kolemjdoucím symbolické rolničky za cenu 20 Kč. Sbírka Rolničkový den 2007 je pořádána v souladu s příslušným zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Mgr. Monika Macáková web: Uzavírka Černých mostů do 14. května Po dobu úplné uzavírky Černých mostů nelze povolit průjezd ani vozidlům HZS a ZZS. Stavba umožní omezený průchod pěších staveništěm, s výjimkou dnů od 5. do 14. května (platí pro směr Budějovická Soběslavská). Směr Soběslavská Chýnovská bude průchozí stále. Objízdná trasa Směr České Budějovice centrum: po silnicích I/3 a I/19 (obchvat Tábora), II/603 (třída Čs. armády) a II/137 (Budějovická ulice). Směr centrum České Budějovice, Brno: silnice II/137 (Budějovická ulice), místní komunikace Husova, Údolní, Hromádkova, Komenského, Rokycanova a II/603 (Soběslavská). Trasa po místních komunikacích v ulicích Husově, Údolní, Hromádkově, Komenského a Rokycanově je obousměrně osazena dopravními značkami B 28 Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou E 12 Začátek a konec termínu. Vedení autobusové dopravy Linková doprava jezdí po objízdné trase. Linky číslo , , , , , , ve směru Tábor Chýnov vynechávají zastávku Tábor, Tapa a Tábor, Chýnovská ulice, náhradní zastávka Tábor, Rokycanova. V opačném směru je vedena ze silnice I/3 na místní komunikaci (ulice Průhon), na silnici III/4093 (ulice Chýnovská) a po silnici II/123 zpět na silnici I/3 (objízdná trasa). Vynechají se zastávky Tábor, Průhon, dále Tábor, Chýnovská a Tábor, Tapa. Náhradní zastávka Měšice, Požární úvar a Tábor, Rokycanova. Směr Tábor Mladá Vožice a Čekanice jezdí po objízdné trase bez vynechání zastávek. MHD jezdí po objízdné trase. Za Černé mosty je zřízena obousměrná náhradní zastávka v Rokycanově ulici mezi železničním přejezdem a Husineckou ulicí. Linky číslo 18, 20, 21, 30, 31, 40 a 41 se vracejí do Chýnovské ulice s otočením na kruhovém objezdu a obsluhují všechny zastávky. Stejně Foto: Roman Růžička jezdí i v opačném směru. Na objízdné trase jsou dopravní značky oznamující, že Černé mosty jsou uzavřeny. Dále je změněna přednost v křižovatce Husovy ulice s ulicí Údolní ve prospěch Husovy ulice a rovněž přednost v křižovatce Hromádkovy a Komenského ulice s upřednostněním objízdné trasy. Jedná se o nejzávažnější uzavírku v silniční síti v Táboře za posledních několik desetiletí. Žádáme proto motoristy o pochopení a prosíme, aby respektovali osazené dopravní značení a dbali pokynů policie. Zároveň je žádáme, aby v maximální míře používali trasu na most přes Jordán a po obchvatu Tábora nebo případně přes Čekanice, a odlehčili tak trase vedoucí Maredovým vrchem, kde vznikají kolony. Pomohou tím průjezdu autobusů MHD, linkové i náhradní autobusové dopravy ČD, a také ušetří svůj čas i peněženku. Ing. Erazim Troch vedoucí odboru dopravy Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města:

2 strana 02 květen 2007 presta 2006; nová struktura Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 28. května od 15 hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám TÁBOR vedení města kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí odbor rozvoje stavební úřad Žižkovo nám. 30 (vstup přes č. p. 2) odbor správy majetku města Žižkovo nám TÁBOR odbor kultury a cestovního ruchu odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor investic městská policie Husovo nám TÁBOR tajemník odbor životního prostředí živnostenský odbor odbor dopravně správních agend odbor sociálních věcí Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Sběrné dvory Sběrný dvůr Klokoty, Kpt. Jaroše 2418 areál spol. Rumpold, s. r. o. Sběrný dvůr SNL, Bukurešťská ul. bývalý výměník Otevírací doba pro oba sběrné dvory: leden až březen: pondělí pátek od do hod. duben až říjen: pondělí pátek od do hod. listopad a prosinec: pondělí pátek od do hod. V sobotu bude celoroční provoz od 8.00 do hod. Prestižní stavba jižních Čech 2006 Presta 2006 proběhla v letošním roce již počtvrté. Soutěž Presta je vyhlašována Oblastní pobočkou Českého svazu stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Cílem vyhlašovatelů je prezentovat současné stavby v jihočeském regionu. Presta představuje současnou stavbařskou scénu, dobré výsledky práce stavebních firem, projektantů, manažerů a investorů, nevyjímaje ani stavby realizované svépomocí. Přehlídka umožňuje všem vzájemně se seznámit a ukázat svoji tvorbu ostatním zájemcům a posoudit ji dle vlastního uvážení bez ohledu na názory poroty. Realizované stavby prokazují zvyšující se úroveň stavební kultury jižních Čech. Do soutěžní přehlídky bylo možné přihlásit stavbu či stavby dokončené v letech 2004 až 2006 na území jižních Čech v následujících kategoriích: 1. Občanské a průmyslové stavby N (novostavba), R (rekonstrukce) 2. Rodinné domy a bytové stavby N (novostavba), R (rekonstrukce) 3. Vodohospodářské a ekologické stavby 4. Dopravní a ostatní inženýrské stavby 5. Ostatní Protože Jihočeský kraj přikládá zachování a rozvoji kulturního dědictví velký význam, byla současně vyhlášena Inspira cena hejtmana Jihočeského kraje pro stavby zaměřené na oblast ekologie, kultury, rozvoje obcí a regeneraci panelových domů, historických památek, průmyslových a vojenských areálů. Letos byla tato cena udělena poprvé. Jednání rady a zastupitelstva města v dubnu V tomto měsíci se zastupitelé sešli na jednání 23. dubna a zároveň tento den byla i schůze rady města. Vzhledem k uzávěrce našich novin přineseme bližší informace z těchto jednání až v příštím čísle. Na programu byla mimo jiné řada majetkových a finančních záležitostí, podání kandidatury na pořádání mistrovství světa v cyklokrosu, společný postup měst ve věci MHD, záležitosti Sdružení měst a obcí okresu Tábor. Zastupitelé se seznámili i s komunitním plánem sociálních služeb a řešili aktivní grant v sociální Do soutěže Presta bylo přihlášeno 64 staveb. Mne obzvláště potěšilo zastoupení staveb realizovaných na území našeho města a jsem ráda, že i z řad soukromých investorů byly přihlášeny rekonstrukce objektu táborské Střelnice a dále rekonstrukce nově otevřeného hotelu Nautilus. Obě stavby jsou velmi zdařilé a obě dostaly čestné uznání, které si zaslouží. Město Tábor se prezentovalo rekonstrukcí tř. 9. května (oceněno čestným uznáním), dětským hřištěm z akátového dřeva v Holečkových sadech a stavbou Dětského centra na Sídlišti nad Lužnicí. Z nabídky přihlášených staveb hejtman Jan Zahradník vybral k mimořádnému ocenění řešení Dětského centra v Táboře, které vypracoval architektonický ateliér ADIUS. V rámci předávání ceny Jan Zahradník uvedl: Přestavbu bývalé výmě- Nová struktura úřadu od 1. dubna Foto: archiv redakce Občanům, kteří zavítali po 1. dubnu na městský úřad, možná neutekla skutečnost, že již neexistují dva odbory. Odbor investic a odbor rozvoje. Rada města schválila organizační změnu, kterou byly tyto dva odbory k 31. březnu 2007 zrušeny. Od 1. dubna však vznikly dva odbory nové. Odbor investic a strukturálních fondů patří do úseku starostky města Ing. Randové a je v něm začleněno oddělení přípravy a realizace investic (dříve odbor). Zároveň má odbor na starosti veškeré náležitosti spojené s různými dotačními tituly a fondy včetně evropských fondů. Odbor by tak měl komplexně pokrýt investiční a dotační problematiku města. Na základě výběrového řízení byl vedoucím tohoto odboru jmenován Ing. Karel Hotový. Odbor sídlí na Žižkově nám. 11. Odbor územního rozvoje zahrnuje úřad územního plánování a dále státní oblasti na letošní rok. Pojmenovány byly i nové ulice v katastru města a předložen byl návrh na dotaci na vydání první monografie táborského výtvarníka Karla Valtra. Rada města měla v dubnu ještě jednu schůzi 2. dubna. Schválila mimo jiné sponzorský dar na vydání knihy Slavné vily Jihočeského kraje a pro realizaci výstavy stejného názvu. Poskytla rovněž příspěvek na realizaci výstavního panelu o unikátních táborských stavbách, které se do obsahu knihy nedostaly. Byl schválen zadávací záměr pro projekční řešení prostoru T. G. M. níkové stanice táborského Sídliště nad Lužnicí na Dětské centrum výuky plavání kojenců a batolat jsem zvolil proto, že je přímo hodna názvu hejtmanské ceny Inspira, neboť může být inspirací, jak dát nový smysl a užitečnou náplň nevyužívaným provozním objektům sídlištní panelové výstavby a navíc obohatit daný prostor kultivovanou architekturou. Smyslem udílení titulů Presta je propagovat kvalitní, hospodárně navržené stavby a dobré architektonické, technické i technologické řešení konkrétního díla. O vybudování samostatného centra pro výuku plavání kojenců a batolat se v Táboře diskutovalo už léta. Novým impulzem se stala vyhláška z roku 2004, podle níž už nebylo možné využívat k tomuto účelu stávající dětský bazén. Řešení proto přinesla navržená přestavba výměníkové stanice na sídlišti, jež je v středové části Tábora nejhustěji obydleným obytným souborem a zároveň dopravně snadno dostupné i z okrajových částí. Přestavba, kterou zhotovily Památky Tábor, s. r. o., přišla město na necelých 20 mil. Kč. Soutěž Presta je pořádána jednou za dva roky. Stavby přihlášené do ročníku 2006 byly realizovány předchozím vedením radnice a byly to stavby, které nás všechny prezentovaly velmi dobře a město Tábor představily jako moderní a progresivní město. A na nás, na novém vedení radnice nyní záleží, čím se budeme moci pochlubit my, jaké zajímavé stavby v tomto nadcházejícím období dokážeme vybudovat. Ing. Hana Randová starostka památkovou péči a městského architekta. Výběrové řízení na vedoucího odboru nebylo ještě ukončeno a rada se jím zabývala 23. dubna 2007 na své schůzi. Odbor patří do úseku místostarosty Ing. arch. Jirovského. Pracovníci odboru jsou umístěni na Žižkově náměstí 3 (ve 2. patře) a v budově č. p. 31 (nad pokladnou). Ing. Lubomír Šrámek tajemník a bude vypracována dokumentace pro stavební řízení. Rada souhlasila s podáním žádosti na pořádání MS v cyklokrosu a zastupitelstvu doporučila schválit finanční podporu pro tuto akci. Rada doporučila zastupitelstvu schválit finanční dotaci na opravu střechy a krovu kostela Proměnění Páně ve výši cca 1,1 mil. Kč. Rada se seznámila i s návrhem efektivního využití prostoru zimního stadionu. Bylo přijato doporučující stanovisko zastupitelstvu ohledně Kasáren Jana Žižky. Ing. Lubomír Šrámek tajemník

3 Aktivní granty i V rámci rozpočtu pro letošní rok se předpokládá využití části prostředků z provozu hracích automatů pro tzv. aktivní granty. Náplně grantů navrhují k schválení městské radě jednotlivé odborné komise. Kulturní komise navrhuje vyhlásit dva aktivní granty. První sleduje vyhledání nejvýhodnější nabídky pro provozování a publikaci přehledu kulturních aktivit na území města Tábora v červnu 2007 až květnu Pravidelný přehled bude nejen informačním zdrojem pro obyvatele města, ale zejména prvkem zvýšení atraktivity Tábora pro jeho potenciální návštěvníky či uživatele internetu. Stane se tedy aktivitou jak v oblasti kultury, tak i cestovního ruchu. Náplní grantu je vydávání měsíčních přehledů všech kulturních akcí ve městě na plakátech či letácích a též provozování webových stránek. Doba realizace se navrhuje od 1. června 2007 do 31. května Druhý grant nese název Oživení historického centra města Tábora a dalších míst vyhledávaných občany a turisty v průběhu letní turistické sezony. Zahrnuje následující tematické okruhy: I. Divadlo pod širým nebem, II. Hudba, tanec, zpěv, III. Výtvarné umění, IV. Historické aktivity. Navrhovaná realizace: 15. června až 31. srpna Vyhlášení grantů přísluší městské radě a jeho součástí bude zveřejnění veškerých potřebných informací a podmínek. Jiří Fišer předseda kulturní komise Důchodkyně kradla kytky V jarních měsících mají zahradníci technických služeb napilno, aby upravená městská zeleň potěšila oko návštěvníka i místního občana. Jsou mezi námi i tací, kterým upravená prostranství nic neříkají a jsou pro ně pouze bezplatným zdrojem výzdoby, pro kterou oni najdou vhodnější využití. Často máme ve zvyku hovořit o mládeži jako o skupině osob, která si neváží práce druhých a poškozuje vše (včetně veřejné zeleně). Ve středu 11. dubna v noci (okolo 1.30 hodin) prováděla hlídka městské policie kontrolu veřejného pořádku na náměstí T. G. M. V záhonu květin strážníci přistihli starší paní (67 let), která hbitě vykopávala rozkvetlé květiny. Takto paní vyrýpla asi 20 sazenic. Od každé barvy si vybírala 4 kusy. Při jednání se strážníky se snažila zatajit svou totožnost. Nejdříve tvrdila, že je ze Sezimova Ústí. Následně sdělila, že je ze Sídliště nad Lužnicí. Na třetí pokus svou totožnost strážníkům uvedla správně. Za přestupek jí strážníci uložili výchovnou pokutu 500 Kč a pod jejich dohledem květiny vrátila na místo. Pachatelka byla rovněž poučena, že pokud by obdobný čin spáchala znovu, může jí být uložena pokuta až 15 tis. Kč. Paní údajně potřebovala květinovou výzdobu na hrob pro svého příbuzného. Mgr. Petr Svoboda velitel městské policie Ocenění pro nejhezčí květinovou výzdobu Odbor kultury a cestovního ruchu a odbor životního prostředí MěÚ Tábor vyhlašují soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu domu a o nejhezčí předzahrádku. Soutěž je vyhlášena pro oblast Starého města, Palackého ul. a tř. 9. května. V první kategorii se bude hodnotit úprava fasády, vstup do domu a květinová výzdoba oken. V soutěži o nejhezčí předzahrádku porota ocení celkový vzhled předzahrádky, květinovou výzdobu, čistotu a originalitu. Hodnocení proběhne v druhé polovině července, na výherce čekají ceny (finanční odměna). Soutěž proběhne v rámci účasti města v prestižním mezinárodním klání Entente Florale Europe 2007 (Kvetoucí sídla). Sedm architektonických divů města Tábora Soutěž Stavby, které chcete do soutěže přihlásit, zašlete, prosíme, do 1. července 2007 některým z uvedených způsobů: elektronicky na poštou na adresu: Ing. arch. Miloš Roháček, Žižkovo nám. 2, Tábor osobním doručením: na výše uvedenou adresu vhozením do některé ze schránek pro sběr podnětů občanů ve městě Předpokládáme, že stavbu přihlásíte doručením barevných fotografií, nejlépe z několika pohledů. Postačí však i snímek jediný. Nezapomeňte, prosíme, uvést kontakt na vás. Ze sedmi z vás, kteří úspěšné tipy zašlou, bude i za vaší možné přítomnosti v závěru září vylosována trojice, která obdrží hodnotné věcné ceny. Kviz Odpověď musí být zaslána nejpozději do 25. dne v měsíci, kdy byla otázka zveřejněna. V září zaslané odpovědi vyhodnotíme a první tři z vás, kteří budou mít nejvíce správných odpovědí, odměníme. Nebude-li možné pořadí stanovit, vylosujeme tři z vás, kteří správnou odpověď zaslali. Třetí anketní otázkou z měsíce dubna byla tato: Stojí majestátně, avšak s jednou ručičkou. O kterou stavbu se jedná? Odpověď: Jedná se o stavbu radniční věže. Čtvrtou anketní otázkou (pro měsíc květen): Mohutným kýlem rozřezává široký prostor. Majestátná a chladná, respekt budící stavba. Kterou budovu máme na mysli? Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. místostarosta Co vás zajímá Kasárna Jana Žižky v Táboře příprava nové strategie (informace o dosavadním postupu) Na základě došlých nabídek, požadavků zastupitelů došla Rada města Tábora k závěru, že nejlepší formou bude vypsání nového výběrového řízení, a to s přesně formulovanými požadavky a řadou kritérií, která budou zastupiteli hodnocena. V současné době se připravuje zadávací materiál s hodnotícími kritérii funkčního využití, environmentálních aspektů, formy možné spolupráce s městem a řadou dalších hodnotících faktorů. Požadavky na budoucího partnera budou tedy široké a zastupitelé i občané si budou moci hned v počátku celé akce prohlédnout celý záměr se všemi jeho pozitivními dopady. Celkově sice dojde ke zdržení celého záměru, město Tábor však pevně věří, že daná prodleva bude zúročena nejlepším vybraným řešením a jasně definovanými požadavky, které pro výběr vítěze rozhodují. Takový postup si může město Tábor dovolit právě proto, že se v průběhu záměru Foto: Roman Růžička prodeje přihlásilo hned několik zájemců z řad developerů. Na druhou stranu je nutné říci, že dosavadní postup města byl zcela v souladu se zákonem, upřesněny byly požadavky na možné funkční využití, připraven byl i návrh smlouvy s výherci (byť jedinými) výběrového řízení. Rozhodnutí začít znovu (s vypilovanými požadavky) není tedy ukázkou slabosti nebo chytračení (vůči dosavadnímu zájemci), ale naprosto pragmatickým zhodnocením dosavadních výnosů a dopadů pro město Tábor. Věříme, že nastavená taktika bude správná a odměnou za trpělivost budou ve finále co možná nejlepší výsledky budoucí nové čtvrti. O formě a kritériích výběrového řízení bude veřejnost brzy informována na internetových stránkách a v Novinách táborské radnice. Jiří Bartáček místostarosta města květen 2007 strana 03 soutěž; kasárna Vzpomínkové akty Odbor kultury a cestovního ruchu společně s Českým svazem bojovníků za svobodu a táborskou posádkou připravují v prvních květnových a červnových dnech letošního roku na táborském popravišti vzpomínkové pietní akty k uctění památky obětí nacistické okupace. První z nich, věnovaný 62. výročí osvobození Tábora, se uskuteční 7. května v hodin. Památce více než 150 osob popravených v Táboře na jaře 1942 bude věnován pietní akt 5. června v hodin pořádaný u příležitosti 65. výročí heydrichiády. Obě piety jsou přístupné široké veřejnosti a všem občanům, kteří mají zájem o uctění památky obětí druhé světové války. (lh) Informace o možnostech uspořit energii Ve čtvrtek 17. května proběhne od do hodin na Žižkově náměstí v Táboře informační kampaň Ecology Truck Road Show 2007, zabývající se možnostmi úspor energie, snižováním emisí oxidu uhličitého, jeho vlivu na změnu klimatu a porovnáním České republiky s ostatními zeměmi v těchto směrech. Kampaň v režii společnosti Knauf Insulation je doplněna o kulturní program pro děti i dospělé a je realizována v deseti městech České republiky. Úvodní část je určena žákům škol, od hodin široké veřejnosti. Více informací lze získat na webové adrese: Úspěch pana učitele z Maredova vrchu Základní škola na Maredově vrchu prožívala v březnu nevšední dny v souvislosti s celostátní soutěží o nejoblíbenějšího učitele naší vlasti Zlatý Ámos. Pan učitel Roman Peška prošel všemi nástrahami jednotlivých kol a postoupil až do republikového finále v Praze. Tam ho provázeli nejen žáci, ale i kolegové. V napínavé soutěži si počínal velmi dobře, a přestože je vyhlašováno pouze nejvyšší ocenění, pan učitel Peška byl neoficiálně pasován do pozice druhého nejlepšího. Blahopřejeme panu učiteli, přejeme mu co nejvíce zvídavých žáků a neutuchající optimismus pro velmi náročnou pedagogickou činnost. (zp) Brigáda pro studenty Město Tábor odbor kultury a cestovního ruchu nabízí studentům starším 18 let možnost brigády během pořádání festivalu Táborská setkání (v termínu září). Jedná se o prodej vstupenek na uvedený festival. Případní zájemci o brigádu se mohou hlásit na tel.: (Marcela Drdová). (lh)

4 strana 04 květen 2007 IV. železniční koridor; tzmt Informace o výstavbě IV. železničního koridoru Upozornění od března platí přechodná úprava provozu na místních komunikacích na území města Tábora, Sezimova Ústí II. a silnice III/00356 na 2,050 km v Sezimově Ústí II. místní komunikace na území Tábora (ulice Komenského, Rokycanova, Husinecká, Angela Kančeva, Nad Sládečkem a U Čápova dvora), Sezimova Ústí II. (ulice Okružní) a silnice III/00356 na 2,050 km (ulice Průmyslová) v Sezimově Ústí II. jsou osazeny svislými dopravními značkami IP 22 Změna místní úpravy s textem Pozor, výjezd vozidel stavby doba trvání: 16. března 31. prosince od 0.00 hod. 19. dubna do hod. 14. května jsou trvale uzavřeny komunikace Budějovická, Soběslavská a Chýnovská (lokalita Černé mosty) kvůli rozsáhlým přeložkám inženýrských sítí a v nepřetržité železniční výluce května probíhá nahrazení mostní konstrukce třemi díly provizorních konstrukcí (během těchto prací se budou realizovat pažení základových jam pro nové opěry mostu) seznámení s postupem prací proběhlo Tělovýchovná zařízení města Tábora, s. r. o., byla zřízena městem Táborem v roce 1997 jako organizace zajišťující správu a provoz sportovních a dalších zařízení. Mezi tato zařízení patří především zimní stadion, plavecký stadion, sportovní haly, fotbalové stadiony, Dětské centrum a Stadion míru. Plavecký stadion V prostoru tohoto areálu nabízíme řadu možností sportovního vyžití: kondiční a rekreační plavání pro veřejnost, plavání pro školy, organizace a zájmové kluby, plavání pro starší veřejnost, plavání pro těhotné, plavání pro kardiaky a diabetiky. Do všech prostor bazénu je umožněn bezbariérový vstup. Vnitřní bazén (25m) rozměry: 25x16,67 m (délka, šířka), 1,4 1,7 m (hloubka); běžná teplota vody: 27 C, běžná teplota vzduchu: 28,5 C, objem vody: 700 m 3 ; kapacita: 210 osob Dětský bazén rozměry: 6x9 m (délka, šířka), 0,4 až 0,9 m (hloubka); běžná teplota vody: 30 C, běžná teplota vzduchu: 31,5 C, objem vody: 50 m 3 Otevřený venkovní areál vstup je možný přes venkovní i vnitřní šatny Bazén: 920 m 2 vodní plochy, hloubka: 0,8 1,8 m, objem vody: 1470 m 3, kapacita: 1150 osob Atrakce: divoká řeka, podvodní masážní lehátka, gejzíry, skluzavky, chrliče, tobogán zdarma V areálu se nachází nově vybudované travnaté solární plochy a hřiště o celkové rozloze 2700 m 2. V letošním roce je zahájení provozu při příznivém počasí opět již od 1. května. Individuální relaxační centrum se nachází v prostoru plaveckého stadionu na tiskové konferenci 10. dubna 2007 od 5. do 14. května bude uzavřen průchod pod mostem v Trocnovské ulici kvůli úplné přestavbě mostu práce budou probíhat i v nočních hodinách, žádáme proto občany o shovívavost a trpělivost Seznam činností na stavbě Doubí Tábor pokračování zemních prací v úseku Doubí Planá n. L. a Planá n. L. Tábor přeložky kanalizace v přednádraží a demolice objektů žst. Planá n. L. pokračování prací na opěrných a zárubních zdech v úseku Doubí Planá a Planá Tábor pokračování prací na propustech v dráž. km 72,288, km 73,046, km 73,467, km 73,598 v období od 5. do 14. května bude vloženo osm mostních provizorií (MP) s vyloučením vlakové přepravy (viz nepřetržitá výluka) jedná se o lokalitu Černých mostů, most v Trocnovské ulici, most přes I/55 (u hřbitova), v lokalitě v Plané n. L. u autobazaru přemostění přes budoucí dálniční přivaděč v Táboře je vyznačena objížďka kvůli uzavřeným Černým mostům v délce 13 km a není umožněn ani průchod pěších kvůli přestavbě mostu v Trocnovské ulici bude uzavřen průchod pod tímto mostem, a proto žádáme občany při přecházení žel. trati o používání blízkého železničního přejezdu bude probíhat stavební činnost na Maredově vrchu s přístupy ke staveništi ulicemi Soběslavskou, A. Kančeva, Rokycanovou, Komenského, Husineckou současně budou probíhat stavební práce na přeložkách inženýrských sítí v úseku Doubí Tábor budou pokračovat stavební práce spojené s výstavbou mostu přes E55 Seznam výluk v květnu na stavbě Doubí Tábor Nepřetržitá výluka května začíná první den po vlaku směr Praha České Budějovice: EX 101 odjezd z Tábora v 8.00 hodin končí poslední den před vlakem směr České Budějovice Praha: Ex 100 odjezd z Tábora ve hod. Denní výluky od 23. do 31. května v čase od do hodin začínají každý den vlakem směr Praha České Budějovice: R 663 Tělovýchovná zařízení města Tábora, s. r. o. 1/2 Foto: archiv redakce na 55 m 2 jako samostatný provozní celek, ve kterém je zabudován soubor hydrorelaxačních a rehabilitačních zařízení, nabízí finskou saunu pro 4 5 osob, parní komoru pro 2 3 osoby, masážní a ochlazovací sprchy, ochlazovací vanu Whirpool masážní vanu pro 5 osob, prostor pro posezení, odpočinkovou místnost (výhradně pro individuální provoz): tři odpočinková, dřevěná polohovací lehátka s dekou, ochlazovací klimatizační jednotku, solární lampu a hydromasážní lehátko. Provoz zařízení je navržen tak, aby umožnil odpočinek v soukromí či uzavřené společnosti, ale i z řad veřejnosti s kapacitou do 15 osob. Využití zařízení pro uzavřenou společnost je uváděno jako provoz individuální a zajišťuje absolutní soukromí s možností občerstvení, poslechu hudby a využití odpočinkové místnosti. Vytváří ideální podmínky pro netradiční jednání, oslavy nebo jiné rodinné, přátelské či firemní příležitosti. IRC je vyčleněno i pro jednotlivce z řad veřejnosti k společné rehabilitaci a relaxaci v rámci provozu pro veřejnost. Zimní stadion rozměry ledové plochy: 29x60 m; 3922 míst k sezení, 1000 míst k stání Zimní stadion v Táboře byl otevřen v roce Nabízí využití ledové plochy školám, veřejnosti, zájmovým skupinám, a to i v nočních hodinách. Průměrný denní provoz je od 7.00 do hodin, v sobotu a v neděli končí odjezd z Tábora v hodin, směr České Budějovice Praha: R 638 odjezd ze Soběslavi v hodin končí každý den vlakem směr Praha České Budějovice: Os 8237 odjezd z Tábora v hodin, směr České Budějovice Praha: R 645 odjezd ze Soběslavi v hodin Zastávky pro náhradní autobusovou dopravu (NAD) žst. Soběslav před nádražím žst. Roudná před hotelem Ženíšek (na staré E 55) zastávka Doubí na staré E 55 (křižovatka k zastávce) žst. Planá n. L. zastávka MHD (COMETT) zastávka Sezimovo Ústí u Vodních staveb žst. Tábor v areálu žst. Další nepřetržité výluky pro úsek Roudná Tábor s NAD jsou plánovány od 21. září do 6. října. Další informace budou dány v Informacích pro občany na červen. Informace lze rovněž obdržet v sídle stavby (Skálova 2489 v Táboře), nebo na tel.: Lumír Pyszko ředitel výstavby zhruba ve hodin. V době odstávky ledové plochy lze položit palubovku s využitím k provozování sálových sportů, výstav, koncertů a společenských akcí. Novinkou je kluziště s umělým povrchem ve venkovních prostorách areálu zimního stadionu, které je k dispozici pro širokou veřejnost od 6. prosince, přičemž vstupné činí 15 Kč na 2 hodiny. Další novinkou této sezony je areál tenisových kurtů u zimního stadionu, a to tři antuková hřiště a jedno víceúčelové s umělou trávou (na toto hřiště je umožněn i bezplatný vstup veřejnosti). V roce 2002 byl vybudován pro potřeby tanečních kroužků a aktivit pro nemíčové sporty cvičební zrcadlový sál. V současné době je využíván zájmovými skupinami převážně v odpoledních a večerních hodinách, průměrný provoz je od do hodin. V areálu zimního stadionu se nachází restaurace, cvičebna nemíčových sportů, herna stolního tenisu, Fitness Vendula a posilovna Wilson. V prostoru zimního stadionu je možnost ubytování v hotelu. Hotel Zimní stadion má kapacitu: pět čtyř-, jeden tří-, jeden pěti- a dva dvanáctilůžkové pokoje. Sportovní hala Kvapilova rozměry haly: 38x18 m Sportovní hala byla otevřena v roce Sportovní hala je využívána především pro míčové sporty (volejbal, basketbal, nohejbal, kopanou, tenis). Pravidelný provoz je zajišťován v lednu až červnu a září až prosinci. V červenci a srpnu je zabezpečován nepravidelný provoz, kdy jsou realizovány sjednané akce, převážně soustředění sportovních oddílů. (tzmt)

5 Od počátku roku 2003 byla v aglomeraci Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí zavedena první etapa Integrovaného dopravního systému (IDS), který umožňuje volbu dopravního prostředku pro cestující, kteří mají zakoupenou časovou předplatní jízdenku MHD (např. s platností na 30 dní). Po dokončení druhé etapy jsou do IDS od 1. ledna 2004 začleněny všechny linky MHD, dvě tratě ČD č. 220 v úseku Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí a č. 202 v úseku Tábor Horky u Tábora Slapy, a konečně i 22 au- Sdružení je po Svazu měst a obcí pravděpodobně největším sdružením profesně zaměřeným na společnou tradici odkazu k historickým hodnotám. Sdružení dnes čítá přes dvě stě členů. Ve dnech dubna se uskutečnil hromadný sněm členů v historickém sále Nové radnice Brno. Tábor byl díky své koncepci zvolen mezi čtrnáct členů předsednictva pro funkční období čtyř let. Představen a schválen byl táborský návrh na vytvoření metodického manuálu mezi Národními památkovými ústavy (dále jen NPÚ) na straně jedné a pověřenými obcemi na straně druhé. Určitá nesystémovost vyjadřovacích procesů, které jsou řízeny často velmi subjektivními argumenty, vede k nejednoznačnosti a neschopnosti předvídat rozhodovací procesy. Tento postup je zcela nevhodný zejména pro investory, kteří chtějí investovat v památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Na jednání s občany Blanického předměstí 7. března byla veřejnost seznámena s výsledky studie komplexních dopravních opatření navrhovaných pro tuto oblast města. Projednány byly za účasti místostarosty Ing. arch. Jirovského, Ph. D., vedoucího odboru dopravy Ing. Trocha, vedoucího odboru investic pana Krejčího a projektanta Ing. Otepky zejména návrhy na zklidnění jednotlivých ulic (zóny 30, obytné zóny), nové rozdělení uličních profilů mezi dopravu automobilovou, cyklistickou a pěší s plochami zeleně, otázky vedení autobusové dopravy a parkování. Již předem organizátoři jednání vyzvali účastníky diskuse, aby vznesli doplňující požadavky k předloženému řešení. Požadavky se nakonec týkaly i dopadů realizace mostu přes nádraží a IV. železničního koridoru. Požadavky ohledně realizace komplexních dopravních opatření a obnovy veřejných profilů Ve fázi projektování jednotlivých tobusových linek provozovaných firmou COMETT PLUS v oblasti MHD v rozsahu uvedeném v jízdních řádech jednotlivých linek. Aglomerace Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí je tak první v Jihočeském kraji, kde cestujícím slouží takto ucelený systém IDS. Fungování je zajištěno díky spolupráci divizí MHD a pravidelné autobusové dopravy (PAD) firmy COMETT PLUS, spol. s r. o., společně s Obchodně provozním ředitelstvím Českých drah, a. s., v Plzni. V roce 2004 využilo možnost použít jiný dopravní prostředek než autobus Na straně druhé je však nezpochybnitelným faktem, že omezující mechanismy jsou nanejvýš potřebné a vyžadují výrazně vyšší míru profesionalizace a respektovaných standardů. Velká síla měst, kterou sdružení reprezentuje, může tak účinně ovlivňovat pozice NPÚ a vyvíjet odborné tlaky na ministerstvo kultury, kde se taková participace přímo očekává. Vedení města Tábora připraví rámec pro konání konference na téma Architekti, developeři a památková veřejnost ve vzájemném dialogu. Město Tábor se tak bude ucházet o vítězství ve výběrovém řízení a v případě úspěchu zajistí svému regionu možné zvýšení prestiže. Dosah konference může mít přímý dopad na vylepšení památkového zákona, zavedení standardů komunikace mezi dotčenými institucemi, zvýšení investorského zájmu o památky, posílení vlivu cestovního ruchu v našem regionu. Za člena předsednictva Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. uličních profilů bude s občany provedeno místní šetření. Zde se vypilují požadavky na přesný počet zálivů pro parkování a zeleň. Pro umístění cyklostezky ve Vožické ulici budou brány v potaz vzrostlé stromy, jejich odstranění je nepřípustné. Dopravní opatření ve vybraných ulicích budou realizována, pokud možno, souběžně, případně v těsném sledu po realizaci mostu. MHD zde bude vedena v rozsahu, který bude vyhodnocen dopravními odborníky jako optimální. Linková doprava autobusů bude vedena pouze v rozsahu, který je směrově zdůvodnitelný (směr Mladá Vožice). Požadavky, týkající se realizace mostu přes nádraží Po osmi měsících od kolaudace mostu přes nádraží bude provedeno hlukové měření a prověří se dodržení hlukových limitů. Toto šetření bude provedeno bez zatížení vlivů stavby IV. železničního koridoru a obnovy veřejných profilů. Po dvaceti měsících od kolaudace mostu přes nádraží bude provedeno MHD v rámci IDS přes 58 tis. přepravených osob. V roce 2005 to bylo 62 tis. přepravených osob a v roce 2006 téměř 66 tis. přepravených osob. Z toho 38 tis. použilo vlak a 28 tis. přepravených osob linkové autobusy. Pro zvýšení počtu cestujících je důležitá i jejich informovanost. V budovách nádraží ČD v Táboře, Sezimově Ústí a Plané n. Luž. a na táborském autobusovém nádraží jsou nainstalovány informační panely s informacemi o IDS. Během roku bylo také zdarma distribuováno tisíc kusů informačních letáků IDS na nádražích ČD i autobusovém nádraží. druhé hlukové měření a prověří se dodržení hlukových limitů. Toto šetření bude opět provedeno bez zatížení vlivů IV. železničního koridoru a obnovy veřejných profilů. V případě překročení hlukových limitů přijme rada města neprodleně taková dopravní opatření, která zajistí adekvátní nápravu. Objekty rodinných domů, které budou výstavbou mostu bezprostředně dotčeny (nájezdová rampa), budou na náklady města zmonitorovány z hlediska stavebního stavu, provedeny budou statické posudky s fotodokumentací. Jejich stavebně technický stav bude sledován po dobu realizace a čtyřiadvaceti měsíců od kolaudace mostu. Jejich případné poškození bude hradit investor stavby. Občané budou v předstihu a poté průběžně informováni o trasách staveništní dopravy. Provizorní staveništní lávka umožní průjezd dětských kočárků. Požadavky, vztahující se k realizaci IV. železničního koridoru Občané budou v předstihu a poté průběžně informováni o trasách staveništní dopravy. Město Tábor prověří květen 2007 strana 05 podněty obyvatel Integrovaný dopravní systém Tábor Sezimovo Ústí Planá n. L. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Právě nyní, kdy čtete tento článek v NTR, je již k dispozici nová tvář oficiálních internetových stránek města Tábora na adrese, která se nezměnila: Město Tábor přišlo s těmito novými stránkami v době, kdy již bylo nutné změnit jejich zastaralý design a celkovou přehlednost. Při tvorbě nových stránek byla využita barevnost vztahující se k barvám, které má naše vlajka města Tábora, tj. barvu černou a červenou. Stránky obsahují i větší množství fotografií z našeho města. Jsou jednodušší a lépe čitelné. Stránky rovněž splňují legislativní rámec sestavování webových stránek tak, aby byly přístupné i občanům, kteří mají určitý zdravotní handicap. Město Tábor bude i s těmito novými webovými stránkami soutěžit v celostátní soutěži Zlatý erb. Struktura nových stránek rozděluje vstup na tyto Z celkového ročního počtu téměř 8,8 mil. přepravených osob v rámci IDS je těch, kteří využili možnost alternativní volby, pouze malý zlomek. Lze ale konstatovat, že postupně se jejich počet zvyšuje a IDS je pro zhruba 65 % přepravených osob cestujících na dlouhodobé předplatní jízdenky MHD zajímavou možností volby dopravního prostředku v rámci IDS Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí. Ing. Petr Pistulka ředitel divize MHD, COMETT PLUS, spol. s r. o. Ing. Erazim Troch vedoucí odboru dopravy Nová tvář oficiálních webových stránek města Tábora stránky zvlášť na informace pro občany města Tábora a odděleně informace pro turisty. V první fázi bude naplněno především menu informací pro občany, informace pro turisty budou doplňovány postupně. Každá z těchto přistupujících kategorií uživatelů internetu hledá jiné informace, proto i nabídka informací pro tyto uživatele je rozdílná. Nové webové stránky města Tábora budou obsahovat i další řadu různých odkazů, aby každý uživatel těchto stránek našel informace, které požaduje. Budou zde například internetové adresy na naše partnerská města, přístup na mapový server, různé ankety pro občany, Noviny táborské radnice. Doufáme, že i nové oficiální internetové stránky města Tábora uvítáte a budete spokojeni s jejich přehledností, aktuálností a jednoduchostí užívání. Mgr. Vladimír Helma vedoucí odboru vnitřních věcí Podněty obyvatel Blanického předměstí byly vyslyšeny možnost vyjednat s investorem IV. železničního koridoru, aby stavby rodinných domů, které budou výstavbou koridoru (případně staveništní dopravou) bezprostředně dotčeny, byly zmonitorovány z hlediska stavebního stavu a aby byly provedeny statické posudky s fotodokumentací. Jejich stavebně technický stav bude sledován po dobu realizace a čtyřiadvaceti měsíců od kolaudace. Všechny uvedené požadavky projednala rada města 2. dubna a uložila vedoucím odborů investic a strukturálních fondů a dopravy přijmout k předloženým požadavkům občanů opatření. Případné dotazy a připomínky rádi zodpovíme. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. místostarosta Ing. Erazim Troch vedoucí odboru dopravy Ing. Karel Hotový vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

6 strana 06 květen 2007 program kina a divadla Kino Svět Tábor květen Exkurze z cyklu PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM sobota 5. května, 9.00 hodin ZA OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY DO OKOLÍ TÁBORA exkurze do vojenského prostoru Tábor-Zahrádka sraz: Klokoty vstup do areálu kláštera sobota 19. května, 9.00 hodin KVĚTENA ÚDOLÍ LUŽNICE U PŘÍBĚNIC vycházka od Stádleckého mostu k hradu Příběnice sraz: Stádlecký most přes Lužnici FOKUS TÁBOR května Café Fokus Bohuslav PECHA: OBRÁZKY Z JIŽNÍCH ČECH výstava 16. května, hodin Café Fokus Lumír SLABÝ: VENEZUELA cestovatelská přednáška HOUSŮV MLÝN sobota 12. května, hodin HUDEBNÍ VEČER U KRBU hrají: Paleček & Janík v komorním prostředí starobylé krčmy v rámci Hudebních sklepů V. Koubka Info na u: tel.: , či na: MOJESENIO NADACE SENIO prostřednictvím svého klubu MOJESENIO pokračuje v pravidelných schůzkách zájemců o internetový projekt Konají se vždy ve středu od hodin v Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Sraz před hlavním vchodem do budovy. Informace na tel.: pátek 25. května, hod. veletržní areál Praha-Letňany (konferenční sál č. 2) ODPOLEDNE S NADACÍ SENIO v rámci 1. mezinárodního veletrhu FOR SENIOR Se svými příspěvky vystoupí dvanáct spolupracovníků NADACE SENIO. Jsou mezi nimi i Ing. arch. O. Jankovec, M. Janatková, M. Urbanová, A. Soubustová, P. Musílek, prof. Königová, V. Ira a Z. Voborská. Návštěvníky seznámí se svými mimořádnými aktivitami a přesvědčí je o kvalitě svých prožívaných dnů. SENIOR KLUB 3., 17. a 31. května, vždy hodin kongresový sál JčU večery v lidovém tónu s tancem a živou hudbou hraje: kapela J. Hýny Akce se koná za podpory města Tábora. ZRCÁTKO DO DUŠE 3. května 30. června kavárna No. 18 (Žižkovo nám.) originály vykládacích karet jsou dílem klienta DČCE střediska Rolnička v Soběslavi úterý a hod., středa a hod.: RANDE MĚSÍCE (USA 2007) úterý a hod., středa hod., čtvrtek hod.: GHOST RIDER (USA 2007) čtvrtek a hod., pátek a hod., sobota a hod., neděle a hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: SPIDER-MAN 3 (USA 2007) pátek hod., sobota hod., neděle hod.: HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL (USA 2007) pondělí hod., úterý a hod., středa hod.: VRATNÉ LAHVE (ČR 2007) pondělí hod., úterý hod., středa hod., čtvrtek a hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: BESTIÁŘ (ČR 2007) čtvrtek hod., pátek hod.: RED ROAD (VB/Dánsko 2006) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: CARMEN (Španělsko 1983) sobota hod., neděle hod.: NOC V MUZEU (USA 2005) sobota hod., neděle hod.: HORŠÍ UŽ TO NEBUDE (USA 2006) čtvrtek 3. května, hodin OTTAWA CARLETON MALE CHOIR a DOMINO PRÉMIE pro předplatitele všech skupin! mimo předplatné středa 9. května, hodin N. Simon: POZVÁNÍ NA VEČÍREK mimo předplatné čtvrtek 10. května, hodin Duo Trubadours R. ZENKL (USA) a JAROSLAV SAMSON LENK koncert mimo předplatné pátek 11. května, hodin M. Simon: NÁVOD NA PŘEŽITÍ Přeložené představení z března! předplatné sk. D pondělí hod., úterý hod., středa hod.: MAHARAL TAJEMSTVÍ TALISMANU (ČR 2007) pondělí hod., úterý hod., středa hod.: GOYOVY PŘÍZRAKY (USA/Španělsko/ČR 2006) čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod.: TAXI 4 (Francie 2007) čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle a hod., pondělí a hod., úterý a hod., středa a hod.: 300: BITVA U THERMOPYL (USA 2006) čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: ANDALUSKÝ PES + NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE (Francie 1928 a 1972) pátek hod.: OBČAN PES (Thajsko 2004) sobota hod., neděle hod., pondělí hod.: VLAJKY NAŠICH OTCŮ (USA 2006) úterý hod., středa hod.: OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (ČR 2007) čtvrtek a hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: ARTHUR A MINIMOJOVÉ (USA/Francie 2006) středa 16. května, hodin EXOTIKA V ŘÍŠI TÓNŮ BENA HAVLŮ pětiřadý xylofon předplatné sk. H čtvrtek 17. května, hodin TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA koncert mimo předplatné pátek 18. května, hodin B. Hrabal: JARMILKA předplatné sk. A neděle 20. května, hodin R. Nechutová: STRAŠIDLA V ČECHÁCH předplatné sk. E úterý 22. května, hodin POJĎ DO MÉHO SVĚTA čtvrtek hod., pátek hod.: ČERNÉ VÁNOCE (USA 2006) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: KDO JE TADY ŘEDITEL? (Dánsko 2006) sobota a hod., neděle a hod., pondělí a hod., úterý hod., středa hod.: VRATNÉ LAHVE (ČR 2007) sobota hod., neděle hod.: FONTÁNA (USA 2006) úterý hod., středa hod.: HORY MAJÍ OČI 2 (USA 2007) čtvrtek a hod., pátek hod.: KVASKA (ČR 2007) čtvrtek hod.: BABEL (USA/Mexiko 2006) Připravujeme na červen: pátek hod., sobota hod., neděle hod.: ALPHA DOG (USA 2005) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ (Nizozemsko/Dánsko/ Švédsko 2007) sobota a hod., neděle hod.: ŽELVY NINJA (USA 2007) neděle hod.: NORBIT (USA 2007) Divadlo Oskara Nedbala květen pozvání do zvláštního světa neslyšících předplatné sk. Fúze středa 23. května, hodin D. Churchill & P. Yeldham: MÁ PŘÍTELKYNĚ SLEČNA FLINTOVÁ mimo předplatné čtvrtek 24. května, hodin 254. barevný čtvrtek: VENEZUELOU KŘÍŽEM KRÁŽEM mimo předplatné úterý 29. května, hodin G. Montero: FRIDA K. předplatné sk. D středa 30. května, hodin M. Pagnol: MARIUS A FANNY předplatné sk. A

7 květen 2007 strana 07 akce odboru kultury Akce odboru kultury a cestovního ruchu květen Otevření turistické sezony 2007 v Táboře Letos již počtvrté zve odbor kultury a cestovního ruchu táborské radnice všechny příznivce pohybu v přírodě na otevření turistické sezony v Táboře. Akce proběhne ve dnech května. Pro děti je opět připraveno Putování za stříbrným pokladem z Pintovky na rozhlednu Hýlačka, kde účastníky výletu čeká zábavný program a pohádka. Pro zdatnější turisty je určen pochod po Příběnické stezce údolím řeky Lužnice na Příběnice s možností pokračovat na hrad Dobronice u Bechyně, kde budou probíhat historické hry a šerm. Tento program bude zároveň určen i účastníkům cyklistického výletu, kteří vyjedou na trasu z Tábora přes Náchod, Padařov a Opařany do Dobronic. Pro trénované jedince je určen 50km okruh s návratem do Tábora, méně zdatní mohou využít kratší varianty s návratem vlakem do Tábora. Všichni účastníci se ráno zaregistrují v táborském infocentru a odpoledne proběhne na Žižkově náměstí slosování o hodnotné ceny. Zde také akce vyvrcholí kulturním programem, ve kterém se kromě táborských kapel a spolků představí bluegrassová skupina COP. Pro děti budou v průběhu odpoledne připraveny atrakce v podobě jízdy na minibiku, segwayi a soutěže. V neděli 13. května se představí divadelní soubor Tábor pohádkou Polní žínka Evelínka v prostředí parku na Velkém šanci. Tento projekt je podpořen z grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu pondělí 7. května, hodin táborské popraviště PIETNÍ AKT k 62. výročí ukončení druhé světové války Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Posádkou Tábor. OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZONY V TÁBOŘE 2007 sobota 12. května Žižkovo náměstí hodin PREZENTACE účastníků a zahájení turistických a cyklistických akcí (před infocentrem) PUTOVÁNÍ ZA STŘÍBRNÝM POKLADEM hodin u rozhledny Hýlačka zábavný program pro děti Pohádková školka účinkuje: Soubor Kamarádi start i z Pintovky hodin POCHOD S KAPREM JAKUBEM pochod po Příběnické stezce údolím řeky Lužnice (12 km), možnost pokračovat na hrad Dobronice u Bechyně (10 km) CYKLISTICKÉ VÝLETY na hrad Dobronice u Bechyně hod. hrad Dobronice historické hry, šerm 50 km: Tábor (Žižkovo nám., infocentrum) Náchod Svrabov Makov Padařov Opařany Dobronice u Bechyně Třebelice Malšice Lom Větrovy Tábor 39 km: kratší varianta s možností dopravy vlakem z Třebelic do Tábora hodin slosování účastníků akce o věcné ceny hodin KULTURNÍ PROGRAM hlavní pódium Keramička (jihočeská kapela), Swingband Tábor, Mažoretky Sezimovo Ústí, Taneční studio Martiny Cheníčkové, Taneční skupina Čtverylka Tábor, Taneční soubor Bolzano Tábor, Cloggingová skupina Čtverylka Tábor, CHEER! Taneční klub roztleskávaček Tábor, ICE GIRLS HC Tábor cheerleaders, Valentines junior cheerleaders, Karate-P-Klub Tábor ATRAKCE PRO DĚTI minibike, segway a soutěže! hodin KONCERT bluegrassové skupiny COP neděle 13. května, hodin Tržní náměstí Velký šanc POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA pohádka Františka Nepila účinkuje Divadelní soubor Tábor Sledujte samostatné plakáty! čtvrtek 24. května, hodin Divadlo O. Nedbala 254. barevný čtvrtek: VENEZUELOU KŘÍŽEM KRÁŽEM o nádherné flóře, fauně i lidech, od Caracasu po Stolovou horu Roraimu vypráví zoolog Prácheňského muzea v Písku RNDr. Karel Pecl vstupné: 20 Kč Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala a RNDr. Jiřím Bumerlem května (úterý čtvrtek) Housův mlýn (Holečkovy sady) HUSITSKÉ DNY V TÁBOŘE spojené s návštěvou expozice Táborský poklad divadelní představení o životě mistra Jana Husa, středověké hry a soutěže vstupné: 50 Kč určeno pro ZŠ OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ neděle 27. května, hodin lesopark Pintovka DEN DĚTÍ zábavné odpoledne plné soutěží, pohádek a dalších překvapení čtvrtek 31. května, 8.30 a hodin kino Svět MRAVENČÍ POLEPŠOVNA (USA) animovaná dobrodružná komedie, příběh o mravenci zadáno pro MŠ a ZŠ vstupné: 10 Kč Galerie Tábor Infocentrum (Žižkovo nám. 2, Tábor) otevřeno: po pá hodin ne, so a svátky hodin 26. dubna 13. června TÁBORSKÝ PŘÍRODOVĚDEC ANTONÍN Z. HNÍZDO 100 let od jeho narození minerály a další přírodniny, fotografie a dokumenty Galerie Vodárenská věž otevřeno: st ne hodin 2. května 3. června Radim KOŘÍNEK: PORTRÉTY Husitské muzeum gotický sál (Žižkovo nám. 1, Tábor) otevřeno: denně včetně so a ne hodin 13. dubna 18. května Vincent Joos: SVĚTLA A STÍNY fotografie Pořádáno v rámci Česko francouzských dnů v Táboře. Bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní hotel Dvořák) otevřeno: denně včetně so a ne hodin TÁBORSKÝ POKLAD stálá expozice Foto: archiv redakce 2. května 14. června Bechyňská brána (Kotnov) PŘÍRODA BOLETIC výstava fotografií otevřeno: denně hodin (poslední prohlídka v hod.) Klub českých turistů sobota 19. května POCHOD PRAHA PRČICE táborská trasa 30 km startuje od 7.30 do hodin od zadní strany táborského autobusového nádraží cyklotrasa 58 km startuje na tomtéž místě od 9.00 do hodin sobota 2. června POCHOD HUSITSKÝM KRAJEM 33. ročník dálkového pochodu a 27. ročník cykloputování pěší trasy 10, 15, 23, 38 a 50 km i cyklotrasy 24, 56 a 74 km startují od 6.00 do hodin z Tábora od nádraží ČD neděle 3. června POCHOD BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU pěší trasy 10, 20 a 30 km se startem od 7.00 do hodin v Plané nad Lužnicí od nádraží ČD Informace o všech pochodech a výletech KČT Tábor naleznete na internetové adrese: Jarní setkání sběratelů Jihočeský klub sběratelů v Táboře pořádá v sobotu 12. května v Domě armády v Kyjevské ulici od 7.30 do hodin setkání sběratelů. Informace na tel.: Každou neděli od 9.00 do hodin se sběratelé scházejí v restauraci Na Svépomoci (Maredův vrch). Možnost pro občany přinést vše, co doma zahálí a může obohatit sběratelské sbírky. Týdny Evropy v ICM Tábor, o. s. výstavy, besedy, evropské programy a projekty, pracovní pobyty v zahraničí, evropská informační služba aj. Informace: ICM Tábor, o. s., Farského 887, Tábor, telefon/fax: , web: ÚO Svazu diabetiků pravidelná poradenská činnost každou středu od do hodin v kanceláři DIA v ONT (budova č. 2, 1. patro, č. dveří 102) kondiční plavání čtvrtek hodin výlet Písek/Vráž sraz: 26. května před nádražím ČD (odjezd v 7.30 hodin) přihlášky paní Plíšková vycházka Táborský poklad 21. května od lípy u Billy ve hod. Bambiriáda 2007 Ve dnech května proběhne v Táboře a Sezimově Ústí už počtvrté neregionální táborská Bambiriáda 2007, která je prezentací dětských a mládežnických sdružení, organizací, spolků a klubů z celého regionu. Více najdete na:

8 strana 08 květen 2007 prázdniny ve školkách G-centrum Tábor Středisko sociálních služeb (tel.: nebo ) Akce pro seniory 3. května LIMONÁDOVÝ JOE zájezd do Hudebního divadla Karlín cena vstupenky: 490 Kč odjezd v hodin od vlakového nádraží 14. května, hodin Městská knihovna INTERNET PRO SENIORY ukončení kurzu 14. května, hodin v prostorách táborské matriky UKONČENÍ JAZYKOVÝCH KURZŮ (německý jazyk pro začátečníky, anglický jazyk pro začátečníky a anglický jazyk pro pokročilé) 15. května, hodin v prostorách táborské matriky DISKUSNÍ POŘAD pro seniory (a nejen pro ně): Gender ve společnosti co si pod tím představit? téma vám přiblíží Bc. Věra Novotná, studentka FHS UK 21. května, hodin v atriu G-centra Tábor ZÁKLADY SEBEOBRANY A BEZPEČNOSTI SENIORŮ pokračování cyklu připraveného ve spolupráci s agenturou A. R. G. O. a Policií ČR 31. května, hodin v prostorách táborské matriky AKADEMIE III. VĚKU: Historie Sezimova Ústí přednáší Ing. arch. Otakar Jankovec RC Radost, o. s. neděle 13. května, hod. OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK sraz za mostem u MŠ v Čelkovicích pondělí 21. května, hodin PARTNER U PORODU beseda doprovod u porodu středa 23. května, a hodin Děkanská 302, 1. patro DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ seznámení s RC Radost čtvrtek 24. května, hodin JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC NAŠIM DĚTEM přednášky lékaře (4. díl) sobota 26. května, hod. dopravní hřiště u Jordánu ZÁVODY ODSTRKOVADEL, TŘÍKOLEK A KOLOBĚŽEK PRO NEJMENŠÍ vlastní stroje s sebou středa 30. května, hod. Café Fokus (Mostecká 2087) DEN JAKO V POHÁDCE oslava MDD a 10. výročí vzniku MC s sebou dobroty na opékání Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy. Podrobnější informace na tel.: (Olga Šebková), u: či webových stránkách: Návštěva sociálních pracovníků z Welsu Reciproční týdenní návštěvou pracovníků v sociální oblasti rakouského města Welsu pokračoval projekt výměnného pobytu pracovníků sociálních služeb obou měst, který byl finančně podpořen z Dispozičního fondu programu Interreg III (strukturální fondy EU). Sedm rakouských pracovníků se v dubnu seznámilo s téměř všemi zařízeními sociálních služeb města Tábora. Na konci jejich pobytu byla zorganizována konference, během níž účastníci projektu porovnávali rozdílné přístupy a metody práce, včetně úrovně kvality a rozsahu poskytovaných služeb v obou městech. Spolupráce mezi oběma městy funguje i na seniorské úrovni, kdy v loňském roce navštívili táborští senioři město Wels ve dvoudenním zájezdu a senioři z Welsu přijeli na jednodenní návštěvu Tábora. Jiří Horecký, B. A. ředitel G-centra Tábor Prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Táborem Vzhledem k blížícím se letním prázdninám oznamujeme rodičovské veřejnosti následující provoz mateřských škol v červenci a srpnu. červenec MŠ Petrohradská + Komenského + Měšice Petrohradská + Komenského + Měšice Sokolovská + A. Kančeva Sokolovská + A. Kančeva 30. a 31. Světlogorská + Kollárova srpen MŠ Světlogorská + Kollárova Světlogorská + Kollárova Světlogorská + Dlouhá + Blanická Světlogorská + Dlouhá + Blanická budou v provozu všechny MŠ adresa pracoviště MŠ telefon Angela Kančeva 2628, Tábor , , Blanická 2705, Tábor Dlouhá 340, Tábor Chýnovská 416, Tábor-Měšice Kollárova 2497, Tábor Komenského 2254, Tábor Petrohradská 2393, Tábor Sokolovská 2417, Tábor Světlogorská 2770, Tábor Upozorňujeme rodiče, že v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání se o letních prázdninách bude lišit výše školného v jednotlivých zařízeních, a to podle přerušení provozu mateřské školy. Bližší informace o výši školného a provozu v době letních prázdnin mohou rodiče získat přímo v daných mateřských školách. Ing. Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT, Školní družiny o letních prázdninách Po zkušenostech z minulých let, kdy provoz školních družin (zřizovaných městem) v době letních prázdnin nebyl využíván, ředitelé základních škol, po projednání se zřizovatelem, oznamují, že činnost školních družin bude od 2. července do 24. srpna 2007 přerušena. Provoz na všech pracovištích školních družin bude opět zahájen 27. srpna. Bližší informace rodiče získají v jednotlivých základních školách. adresa pracoviště ŠD telefon ZŠ a MŠ, Helsinská ZŠ a MŠ, Husova ZŠ a MŠ, nám. Mikuláše z Husi ZŠ a MŠ Čekanice, Průběžná ZŠ a MŠ Měšice, Míkova ZŠ, Zborovská Ing. Radomír Kouba vedoucí odboru ŠMaT Komunitní plánování sociálních služeb v Táboře Foto: archiv redakce Foto: Roman Růžička Březnové zastupitelstvo schválilo velmi důležitý strategický dokument pro budoucí rozvoj sociálních služeb v našem městě. Téměř dva roky pracoval poměrně početný tým zainteresovaných lidí na přípravě základních tezí pro rozvoj, zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb. Výsledkem je nejen samotný dokument, ale i adresář poskytovatelů sociálních služeb v našem městě a jeho nejbližším okolí. Celý text i adresář můžete v tento okamžik najít na webových stránkách města Velmi brzy dostanete do rukou i tištěnou podobu obou dokumentů. Chtěla bych nyní velmi poděkovat všem, kteří se na vytváření podíleli a všem uživatelům sociálních služeb popřát, aby nový materiál přinesl to, co očekávají. Mgr. Zuzana Pečmanová místostarostka

9 Bakalářské studium Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze otevírá v akademickém roce 2007/2008 ve svém konzultačním středisku Sezimovo Ústí Tábor bakalářské studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Studium probíhá v COP Sezimovo Ústí kombinovanou formou (o víkendech). Info na: tel.: Vzdělávání pro ženy na mateřské dovolené Projekt EVYNA je zaměřen na odstranění znevýhodnění u žen, které se vrací na trh práce po mateřské nebo rodičovské dovolené. Ženy (ale i muži v podobné situaci) si mohou aktualizovat či rozšířit své znalosti v osmi atraktivních kurzech (daně a účetnictví, pracovní právo, informatika, angličtina atd.). Kurzy jsou bezplatné, na CD nebo formou e-learningu (prostřednictvím internetu). Je možné získat certifikát pro zaměstnavatele. Více informací získáte na internetové adrese: nebo u Mgr. Petry Frkové na telefonu: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. města Prahy. Poradna podpory zdraví Zdravotní ústav České Budějovice otevírá v květnu v Táboře Poradnu podpory zdraví. Zde vám můžeme pomoci při úpravě nezdravého životního stylu, který vás přivedl k nadváze, nebo při odvykání kouření. Dále nabízíme školám vzdělávací programy a přednášky zaměřené na zdravotní výchovu dětí a mládeže. Najdete nás v ul. ČSA 1191, Tábor (bývalá hygienická stanice). Více informací na webu: tel.: Dnem 1. ledna 2007 došlo k podstatné změně při poskytování dávek sociální péče. Průlom v dosavadním systému znamená přijetí zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který nahrazuje zákon o sociální potřebnosti, ale transformovaly se do něj též dávky sociální péče z vyhlášky P ehled sociálních dávek za I.Q 2007 P ehled sociálních dávek za III.Q 2006 P ehled za I.Q 2007 Přehled sociálních P ehled dávek za III.Q za 2006 III.Q 2006 Přehled sociálních dávek za I.Q ,82 % 1,10 % 0,12 % 1,82 % 1,10 % 0,12 % 6,92 % 0,93 % 6,29 % 32,24 % 6,92 % 0,07 % Účelem náhradní rodinné péče je poskytnout dětem, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní biologické rodině, chybějící péči rodičů. Formy náhradní rodinné péče se od sebe navzájem liší právními důsledky. Do pěstounské péče jsou umisťovány děti, které nemohou být z rozličných důvodů osvojeny. Zprostředkování náhradní rodinné péče vykonává prostřednictvím zákonem stanovených orgánů stát. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje výhradně soud. Dlouhodobým problémem je malý počet žadatelů přijmout do náhradní rodinné péče děti etnicky odlišné, děti se zdravotním postižením, děti drogově závislých rodičů, děti vyšších věkových kategorií a velké sourozenecké 50,51 % č. 182/1991 Sb. Zároveň vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který mimo jiné zavedl nově státní sociální dávku, tzv. příspěvek na péči, který nahrazuje zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou. Z uvedených grafů je patrné, že realizací zmiňovaných zákonů a uvedením do praxe došlo k snížení poskytovaných finančních prostředků osobám, které mají minimální příjmy a jsou závislé na státních dávkách. Od ledna došlo k značnému zvýšení finančních prostředků pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na péči, příspěvek na provoz motorového vozidla). Ing. Alice Švehlová vedoucí odboru sociálních věcí 0,02 % 5,19 %0,44 % 0,15 % 0,02 % 5,19 %0,44 % 0,15 % 4,02 % 0,43 % 4,02 % 0,43 % 2,86 % 2,86 % 0,10 % 0,10 % 0,41 % 0,41 % květen 2007 strana 09 pěstounská péče CHEIRON T, o. p. s. komunitní centrum pro děti a mládež v Táboře Děkanská 302, Tábor tel./fax: , mob.: web: 2. a 10. května (středa a čtvrtek), hodin TIFFANY výroba skleněných dekoračních předmětů Tiffany technikou 9. a 23. května (středa), hodin VÝROBA MISTIČEK výroba keramických misek 13. května (neděle), hodin v prostorách Cheiron T LPĚNÍ A OPOUŠTĚNÍ prožitkový seminář vstupné: 100 Kč Předem přihlásit na tel.: května (středa), hodin CESTA, Novákova 387, Tábor (Ctiborův mlýn pod Kotnovem) POHÁDKY JAKO LÉČIVÁ MOC PRO DUŠI přednáška května (středa pátek) PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY S DĚTMI A MLÁDEŽÍ Nutno se přihlásit do 7. května na telefonu: nebo května (čtvrtek), hodin VÝROBA ŠPERKŮ přijďte si navléknout svůj korálkový šperk května ROZMANITOST DOKUMENTÁRNÍM FILMEM PROTI DISKRIMINACI speciální projekce určené studentům vyšších ročníků ZŠ a SŠ května (pátek sobota) Café bar SEDM FREE DIM FEST 07 alternativní hudební festival Kromě uvedených akcí probíhají pravidelné programy. Podrobnější informace em nebo na telefonu: , (Aneta Vomlelová). Činnost Cheironu T můžete podpořit přispěním na účet číslo: /0300. Hudební kurzy Město Tábor odbor kultury a cestovního ruchu nabízí ve školním roce 2007/2008 možnost výuky na hudební nástroje klavír, zobcovou flétnu, žesťové nástroje, kytaru, klávesové nástroje, příčnou flétnu, elektrickou kytaru a bicí. Přihlášky a veškeré informace vám budou poskytnuty Janou Novákovou (tel.: , Termín přihlášek je do 31. srpna. Příspěvek na úhradu nákladů (školné) činí 200 Kč měsíčně, ročně 2000 Kč. Přihláška je závazná a platí na celý školní rok (září červen). 0,07 % K P ísp vek na živobytí K Doplatek na bydlení K Mim. okamžitá pomoc K Dávky soc. pé e pro staré ob any K Dávky soc. pé e pro rodinu a dít K Dávky soc. pé e pro social. vylou ené K Mim. okamžitá pomoc soc. vylou ení K Ostatní dávky sociální výpomoci K P ísp vek p i pé i o osobu blízkou K P ísp vek na pé i o osobu blízkou K P ísp vek na zvl. pom cky K P ísp vek na upr. a provoz bezb. bytu K P ísp vek na zvl. pom cky K P ísp vek na úpravu a provoz bezbar. bytu K P ísp vek na po ízení a úpravu mot. vozidla K P ísp vek na zakoupení, opravu a upr. vozidla K P ísp vky na provoz mot. vozidla K P ísp vek na ind. dopravu K P ísp vek na provoz motorového vozidla K P ísp vek na individuální dopravu K P ísp vek na pé i pé e pro social. vylou ené ré ob any K Dávky soc. pé e pro rodinu a dít K Dávky soc K P ísp vek K Doplatek na živobytí na bydlení K Mim. okamžitá pomoc P ísp vek na zvl. pom cky provoz bezb. bytu sobu blízkou K K P ísp vek na upr. a K Mim. vylou ení K okamžitá pomoc soc. Ostatní dávky sociální výpomoci K P ísp vek p i pé i o osobu blízkou P ísp vky na provoz mot. vozidla K P ísp vek dopravu ení, opravu a upr. vozidla K na ind K P ísp vek pom cky na zvl. K P ísp vek na úpravu a provoz bezbar. bytu K P ísp vek na po ízení a úpravu mot. vozidla K P ísp vek na provoz motorového vozidla K P ísp vek na individuální dopravu K P ísp vek na pé i 58,43 % skupiny. Mnohdy děti prožily nepříjemné zážitky ve své biologické rodině a vyžadují nejen lásku a stálou pozornost ze strany pěstounů, ale především citlivý a individuální přístup k dítěti. MěÚ Tábor jako obec s rozšířenou působností má ve svém právním obvodu jedenáct pěstounských rodin, které vychovávají devatenáct dětí. Jsme velmi rádi, že děti, které jsou pěstouny vychovávány, se k nim navrací i jako dospělí a vazba mezi nimi vytvořená pokračuje i v jejich dospělosti. Podrobné odpovědi na vaše dotazy ohledně pěstounské péče vám podají pracovníci sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Táboře na telefonu: Ing. Alice Švehlová vedoucí odboru sociálních věcí Jak se změnilo vyplácení sociálních dávek 0,93 % 6,29 % 32,24 % Cena Křesadlo 2007 pro Marii Dřevovou Ocenění za dobrovolníka Jihočeského kraje putovalo i do Tábora. Cenu za obětavou práci se seniory v G-centru Tábor převzala 28. března v Písku z rukou hejtmana Jana Zahradníka táborská občanka Marie Dřevová (74). Za obětavou dobrovolnickou práci v Domově pro seniory, kterou vykonává již více než deset let, byla navržena G-centrem Tábor na uvedené ocenění. Diplom za vynikající služby poskytované seniorům si z Písku odvezla také Jindřiška Marunová, kterou na ocenění navrhlo dobrovolnické centrum Farní charity Tábor. Jiří Horecký, B. A., ředitel G-centra Tábor Náhradní rodinná péče pěstounská péče 50,51 % 58,43 % 1,28 % 26,68 % 1,28 % 26,68 % Foto: archiv redakce

10 strana 10 květen 2007 firemní inzerce Cena: K kk, Prodej družstevního bytu 3+kk na T íd 9.kv tna v centru Tábora. Byt se nachází ve 4. NP domu jako jediný na pat e, situovaný na JZ. Byt je po celkové rekonstrukci. Cena: K Nasavrky, Novostavba RD 5+1 na okraji obce Nasavrky u Tábora. Obytná plocha 170 m 2, vytáp ní elekt inou, na pozemku vrt a isti ka OV. Garážová vrata na el. pohon. EKO likvidace vozů: Prodej starších náhradních dílů Soběslav RENAULT PEUGEOT FIAT ŠKODA FORD Výkup havarovaných a jinak poškozených vozů. Prodej starších pneu a disků. Otevřeno: po pá 9 17 so 9 12 Najdete nás na konci Soběslavi u E 55 směr ČB, naproti modré STK. Nejlevnější v jižních Čechách, stačí si jen zavolat. Cena: K , Prodej družstevního bytu 3+1 v Tábo e na Sídlišti nad Lužnicí o celkové vým e 76 m 2. Byt se nachází v 5. pat e 12-ti patrového panelového domu. Cena: K Myslkovice, Nov postavená chata stojící na neoploceném pozemku o rozloze 2548m 2, zastav ná plocha 35m 2, obytná plocha 45m 2. Cena: K V trovy, adové rodinné domy 5+1, 2 x komora a garáž v lokalit Tábor - V trovy. Dokon ení výstavby a k nast hování 12/2007. Cena: K /m s Malšice, Nabízíme k dlouhodobému pronájmu áste n za ízený družstevní cihlový byt 2+1 v Malšicích u Tábora. K bytu pat í 2 sklepy. Byt 2+0 na Sídlišti nad Lužnicí, pozemek v elkovicích m 2, rodinný d m v Tábo e a chatu do 15 km od Tábora. Aktuální poptávka Byt 2+1 do K a 3+1 do K (ne S. n. Lužnicí), rodinný d m v Tábo e nebo do 10 km do K a rodinný d m v Tábo e do K. Aktuální poptávka Rodinný d m Sob slavsko nebo Veselsko do K a pronájem kancelá e v Tábo e v p ízemí do 20 m 2 Aktuální poptávka Tel./Fax: Mobil:

11 květen 2007 strana 11 firemní inzerce TAREKA Nejlevnější nové bydlení v Táboře na Sv. Anně Prohlídka bytů možná kdykoliv Kč/m obytné plochy 2 POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY V TÁBOŘE - SV. ANNA volejte: ; TA N E Č N Í K U R Z

12 strana 12 květen 2007 prodat; pronajmout; vypůjčit 30. května, hodin zimní stadion SVÁTEK COUNTRY A FOLKOVÉ HUDBY V TÁBOŘE TOUR 2007 NEDVĚDI 60 FEŠÁCI 40 cena: duben 250 Kč, květen 260 Kč, v den akce 290 Kč Předprodej vstupenek: v knihkupectví ORION (tř. 9. května 517), v obchodním domě Dvořák (v přízemí) a v recepci zimního stadionu. OS Verdan Občanské sdružení pro Romy a další etnické minority Zavadilská 2842, Tábor tel.: , otevírací doba: po/st/pá hodin sobota 5. května, hodin KC Verdan VAŘEČKA vaření s paní Ferencovou vstup: 5 Kč čtvrtek 24. května, hodin náměstí T. G. M. BAMBIRIÁDA vystoupení skupin 5 PANDŽ a AMIKO s prezentací organizace 28. května 2. června KHAMORO mezinárodní romský festival v Praze O. s. Verdan nabízí omezený počet lístků zdarma. Zájemci o účast na galakoncertu se mohou hlásit do 25. května v o. s. Verdan nebo na tel.: Naši činnost můžete podpořit přispěním na účet č.: / DŮM U LÍPY (roh nám. Mikuláše z Husi a Filipovské ulice) středa 16. května, hodin VÝVOJ A DĚJINY HUSITSKÉHO ZPĚVU přednáška Mgr. Jana Šipky čtvrtek 31. května, hodin KYRGYZSTÁN A VÝSTUP NA HORU CHAN TENGRI vyprávění J. Rašky a promítání diapozitivů MUZEUM FOTOGRAFIE ŠECHTL A VOSEČEK do 15. června František KRÁTKÝ: SVĚTELNÉ OBRAZY ITÁLIE Z ROKU 1897 výstava otevřeno: po pá hodin Info na webu: Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/2008 Město Tábor, odbor školství mládeže a tělovýchovy po dohodě s ředitelkami samostatných mateřských škol a ředitelkami/řediteli základních škol, jejichž součástí je mateřská škola, zřizovaných městem Táborem, oznamuje rodičovské veřejnosti, že v týdnu od 14. do 18. května budou přijímány žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/2008, a to přímo v jednotlivých pracovištích mateřských škol. Prosíme rodiče, aby nezapomněli s sebou přinést rodný list dítěte. Bližší informace mohou rodiče získat přímo v daných pracovištích mateřských škol, na odboru školství, mládeže a tělovýchovy u paní Čížkové (tel.: ), nebo na internetových stránkách města: MŠ v Táboře telefon Angela Kančeva , , Blanická Čelkovice, Nábřeží Čekanice, Zahradní Dlouhá Kollárova Komenského Měšice, Chýnovská Petrohradská Sokolovská Světlogorská Vančurova (rk) ZUŠ O. Nedbala Tábor pro rok 2007/8 nabízí Hudební obor Termíny přijímacích pohovorů jsou vždy v pátek od do hodin, a to ve dnech 18. května, 25. května a 1. června v přízemí školy v ulici Martínka Húsky 62. Bližší informace na tel.: , ; fax: ; Výtvarný obor Termín talentového průzkumu je v úterý 15. května od do hodin a ve středu 30. května od do Pro žáky ZŠ Ředitelství ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 sděluje rodičům žáků 5. tříd, že bude od 1. září 2007 otevírat třídu s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů. Přijímací zkoušky se uskuteční v pondělí 14. května od 8.30 hodin v budově školy. Zájemci se mohou hlásit osobně či telefonicky ( , ) v ředitelství základní školy hodin v Koželužské ulici 140. Zájemci si s sebou vezmou přezůvky, pastelky, tužku a vlastní výtvarné práce na ukázku. Bližší informace na tel.: , mobil: (ak. mal. Teodor Buzu). Zároveň si vás dovolujeme pozvat na závěrečný koncert žáků ZUŠ Tábor, který se koná v pondělí 28. května od hodin v divadle Oskara Nedbala v Táboře. Výtvarné práce žáků ZUŠ si můžete prohlédnout v dubnu a květnu na výstavě v Městské knihovně Tábor. Vítězství průmyslovky Družstvo Regionální střediska pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie při SPŠ strojní a stavební v Táboře ve složení Z. Průšová a O. Fuka se stalo absolutním vítězem v národním kole soutěže Enersol 2007, jejíž finále se uskutečnilo 22. března v Letovicích u Brna. Enersol je projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR (www.spss-tabor.cz). Město Tábor odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT 5 ks stranových hydraulických zvedáků Motex, typu 7503 a 7515 o nosnosti do 2000 kg za minimální cenu 2000 Kč za 1 kus. Zájemci si musí zvedák demontovat a odvézt na vlastní náklady. Zařízení je bez technické dokumentace, bez revizních zpráv a v posledních 3 letech nepoužívané. Bližší informace podává a prohlídku zařízení je možné dohodnout s Ing. Josefem Markvartem na tel.: , nebo na tel.: PRONAJMOUT pozemek parc. č v katastrálním území Tábor o výměře 35 m 2 na dobu určitou 2 roky za cenu min. 50 Kč/m 2 ročně společnosti Teplárna Tábor, a. s., se sídlem U Cihelny 2128, Tábor, IČ: Bližší informace podává: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Ing. Marek Rozmuš, tel.: , VYPŮJČIT 1. pozemek parc. č. 577/1 o výměře m 2 v k. ú. Klokoty občanskému sdružení Asociaci křesťanských sdružení mládeže na dobu určitou od 1. srpna 2007 do 31. srpna 2007 za účelem celostátního setkání mládeže. Bližší informace podává: JUDr. Dana Švecová, tel.: , Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor ZIMNÍ STADION tel.: , web: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ v květnu Kluziště s umělým povrchem Provozní doba pá hodin so ne hodin vstupné: 15 Kč Změna provozních hodin o státních svátcích 1. května hodin 8. května hodin Bruslení organizovaných skupin po telefonické dohodě. PLAVECKÝ STADION Kvapilova 2500, Tábor web: Změna provozních hodin o státních svátcích 1. května hodin 8. května hodin jinak platí následující provozní doby pondělí úterý středa * čtvrtek pátek ** sobota neděle * do hodin pouze 25m plavecký bazén ** do hodin pouze 25m plavecký bazén Dětský bazén pondělí hodin úterý hodin středa hodin Osoby nad 50 let, invalidé úterý hodin čtvrtek hodin sobota hodin Platnost vstupenek je do 30. června. Informace o provozu a pronájmu plaveckého stadionu obdržíte na tel.: , nebo DĚTSKÉ CENTRUM Hanojská 3043, Tábor web: Dětské centrum vám nabízí příjemný pobyt ve vyhřívaném bazénu s protiproudem, cvičebnu se zrcadlovou stěnou a rovněž prostornou hernu. Možnost pronájmu bazénu nebo všech prostor k soukromým účelům. Otevřeno pro veřejnost úterý středa čtvrtek pátek sobota Státní svátek úterý 1. května úterý 8. května Kontakt na telefonech: , Plavecká škola Výuka dětí do tří let mimo provoz pro veřejnost. Info: , Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Prezentace společnosti Výhled fungování střediska Polárka 2.4.2013 Ing. Petr Slunský Motto společnosti Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se rád vrací. Motem

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13.4.2011 7769/DS/2011/MT

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Tipy na výlety Mittersill, Fusch

Tipy na výlety Mittersill, Fusch Tipy na výlety Mittersill, Fusch Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový volejbal,

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o.

LETNÍ PREZENTACE SPORTOVIŠŤ SPORT KRALUPY. Kralupská sportovní, spol. s r.o. PREZENTACE SPORTOVIŠŤ LETNÍ PROVOZOVNY: ZIMNÍ STADION, VÍCEÚČELOVÁ HALA, VENKOVNÍ HŘIŠTĚ Mostní 812 KRYTÝ BAZÉN, MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V Luhu 1089 LETNÍ KOUPALIŠTĚ Ke koupališti 600 HŘIŠTĚ SLAVOJ MIKOVICE

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. mimořádná

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. mimořádná MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. mimořádná DNE: 13.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 442/2015/STAR NÁZEV: ANOTACE: Dohoda o použití stavby I/19 Žďár nad Sázavou Mělkovice přeložka dne 15. 11.

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí

Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Tipy na výlety Zell am See, Kaprun a okolí Přírodní koupaliště v Hollersbachu www.hollersbach.at otevírací doba: dle počasí vstupné: 3,70 atrakce: přírodní koupaliště, dětské hřiště s pirátskou lodí, plážový

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty

ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty Číslo 3 březen 2008 w w w. mestocernosice. cz ozpočet města Černošice na ro 2008 O olí mo ropes é zastáv y se změní Startují nové o ružní spoje lin y 415 Přistižené sprejery če ají tvrdé tresty z radnice

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více