. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky"

Transkript

1 XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky října 2010 Praha, hotel Pyramida II. oznámení

2 2 Vážené kolegyně a kolegové, velmi si vážíme cti pořádat jubilejní XX. konferenci českých a slovenských dětských hematologů a onkologů v Praze a současně oslavit 25 let od vzniku Pracovní skupiny pro dětskou hematologii České republiky a sjednocení léčby dětské leukémie podle BFM protokolů. Na oslavu výročí zveme významné zahraniční hosty zakladatele moderní léčby dětské leukémie profesora Riehma, představitele M v původní BFM skupině a jednoho ze zakladatelů moderní léčby dětí s Hodgkinovým lymfomem, profesora Schellonga a člena výboru evropské pediatrické onkologické společnosti SIOPE a vedoucího představitele polské dětské onkologie profesora Kowalczyka. Odborný program sjezdu se bude skládat ze sekce lékařů a sekce sester a zachová tradiční schéma zahájení sjezdu v pátečním odpoledni a ukončení nedělním obědem. Hlavními odbornými tématy budou dětská hematologie a dětská onkologie. Součástí konference bude výstava farmaceutických firem a satelitní sympozia. Poloha kongresového centra Pyramida předurčuje kulturní program sjezdu návštěvu Pražského hradu s prohlídkou i běžně nepřístupných míst. K sobotnímu společenskému večeru zahraje hudební skupina Varta band Františka Komínka, která sklidila takový úspěch v Karlíku 1996 a Průhonicích Přijměte naše pozvání do Prahy na sklonku babího léta! Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Předseda organizačního výboru konference

3 Organizační a vědecký výbor konference 3 Organizační výbor konference: Předseda organizačního výboru: Jan Starý Členové: Vladimír Komrska Věra Reichlová Vratislav Šmelhaus Jan Trka Jitka Wintnerová Jan Zuna Vědecký výbor konference: Předseda vědeckého výboru: Členové: Jan Trka Jan Blatný Ondřej Hrušák Tomáš Eckschlager Edita Kabíčková Vladimír Mihál Dagmar Pospíšilová Jan Starý Petr Sedláček Jaroslav Štěrba Jan Zuna

4 Předběžný program konference 4 Pátek Registrace Uvítací coffee break Zahájení konference Satelitní symposium Odborný program Coffee break Odborný program Večeře Sobota Registrace Odborný program ve dvou paralelních sekcích Coffee break Odborný program ve dvou paralelních sekcích Satelitní symposium generálního sponzora Astellas Pharma Oběd Odpolední doprovodný program (návštěva Pražského hradu) Kulatý stůl na téma Minimální residuální nemoc u ALL Postery Společenský večer s rautem Neděle Registrace (vydávání certifikátů) Odborný program Coffee break Odborný program Zakončení konference a oběd

5 Informace k odbornému programu 5 Hlavní témata sjezdu Leukémie a lymfomy Neonkologická hematologie Solidní nádory Sesterská sekce: Handicap a ošetřovatelství Jak zlepšit kvalitu života pacientů s krvácivými chorobami Pozdní následky transplantace kostní dřeně Kolonizovaný pacient Komunikace a edukace v ošetřovatelské péči Faktory ovlivňující výsledek laboratorního vyšetření Kazuistiky na téma Pokrok v léčbě hematoonkologických pacientů Jednací jazyk Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu). Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt: Abstrakta se zadávají výhradně v elektronické formě na webových stránkách konference v odkaze Abstrakt a musejí být podána do O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn em nejpozději do Věnujte správnému vyplnění ové adresy náležitou pozornost. Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury. Příjímáme příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině ovšem POZOR! jazyk abstrakta musí být stejný jako jazyk prezentace! Anglická abstrakta tedy přijímáme k příspěvkům, které budou na konferenci prezentovány v angličtině.

6 Postery: Během konference bude probíhat posterová sekce. Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška). 6 Přednášky: K promítání podkladů k ústním prezentacím bude připraven dataprojektor a počítač PC s programem Microsoft PowerPoint. Použití jakékoliv jiné techniky či software je nutno předem konzultovat s organizátory konference. Důležité informace k odborné prezentaci Abstrakta musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu bude diskutováno nebo budeme demonstrovat a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem. Nejlepší prezentace budou odměněny hodnotnými cenami! Organizační výbor konference udělí ceny za: Nejlepší poster v sekci lékař/vš Nejlepší poster v sekci sester Nejlepší přednášku v sekci sester Nejlepší přednášku účastníka do 35 let

7 Všeobecné informace 7 Místo konání konference Kongres se koná v OREA hotelu Pyramida (Bělohorská 24, , Praha 6). Registrace: Registrační formulář je přiložen k tomuto II. oznámení nebo je k dispozici na internetových stránkách konference Prosíme o jeho vyplnění a zaslání zpět společně s platbou registračního poplatku, popř. ubytování na adresu organizační agentury Meritis s.r.o., Obrovského 644, Praha 4 nebo faxem nejpozději do Preferujeme on-line registraci. Tato registrace bude zvýhodněna malým dárkem, který obdržíte při registraci na místě! Registrační poplatky do po lékaři 1500 Kč 2000 Kč sestry (SZP) 700 Kč 1000 Kč studenti 1000 Kč 1200 Kč čestní hosté, výbor zdarma zdarma Registrační poplatek zahrnuje: vstup na odborný program během celé konference konferenční materiály volný vstup na výstavu firem účast na společenském večeru s rautem netradiční prohlídku Pražského hradu občerstvení během přestávek a obědy Doklad o zaplacení je nutno předložit při registraci.

8 Stravování Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Obědy a coffee breaky během přednášek budou zajištěny v místě konání konference. Informace o dopravě 8 Doprava do OREA hotelu Pyramida (místo konání konference): MHD 1. nádraží Holešovice Z nádraží tramvají č. 15 až na zastávku Malovanka, kde se nachází OREA hotel Pyramida. 2. Hlavní nádraží Metrem trasa C na zastávku I. P. Pavlova dále tramvají č. 22 až na zastávku Malovanka. 3. Letiště Z letiště autobusem č. 119 na konečnou zastávku Dejvická, kde je nutné přestoupit na autobus č. 217 na zastávku Malovanka (4 zastávky). Do centra města mohou účastníci konference nejlépe využít tramvaj č. 22. AUTEM D1 ze směru Brno, Vídeň, České Budějovice Jeďte po dálnici ve směru do centra města. Z centra se orientujte podle ukazatelů na Karlovy Vary. Projeďte Veletržní ulicí, ulicí Milady Horákové a Patočkovou ulicí. Odbočte do leva, do ulice Pod Královkou, a OREA HOTEL PYRAMIDA se nachází po Vaší levé straně. D5 ze směru Plzeň Na sjezdu z dálnice pokračujte podle ukazatelů ve směru do centra a do městské části Motol. Přibližně po 1 km za nemocnicí Motol (velká modrá budova po pravé straně) dorazíte na vrcholu kopce na velkou křižovatku (Vypich), kde odbočíte doprava do Patočkovy ulice. Po přibližně 3 km zahnete doprava do ulice Pod Královkou a OREA HOTEL PYRAMIDA se nachází po Vaší levé straně. D8 ze směru Teplice, Berlín, Drážďany Ulicí V Holešovičkách směřujte stále do centra, až dosáhnete nábřeží řeky Vltavy. Přejeďte most Barikádníků a na druhém břehu zahněte doprava směrem Nádraží Holešovice. U benzinové pumpy odbočte do leva. Po té co minete sportovní areál a výstaviště (po pravé straně) zahněte do Veletržní ulice. Projeďte Veletržní ulicí, ulicí Milady Horákové a Patočkovou ulicí. Odbočte do ulice Pod Královkou a OREA HOTEL PYRAMIDA se nachází po Vaší levé straně.

9 D10/ E65/ E67 ze směru Hradec Králové, Poděbrady Na Černém Mostě sjeďte z dálnice a pokračujte směrem do centra přes Vysočany a Karlín. Orientujte se podle ukazatelů na Dejvice. Projeďte Veletržní ulicí, ulicí Milady Horákové a Patočkovou ulicí. Odbočte do ulice Pod Královkou a OREA HOTEL PYRAMIDA se nachází po Vaší levé straně. 9 D4 ze směru Strakonice Jeďte směrem do centra Strakonickou ulicí kopírující břeh řeky Vltavy. Na Smíchově se orientujte podle ukazatelů na Strahovský tunel/dejvice. Projeďte tunelem a na jeho konci odbočte do leva směr Karlovy Vary. Přibližně po 300 metrech zahněte do leva do ulice Pod Královkou a OREA HOTEL PYRAMIDA se nachází po Vaší levé straně. Aktuální dopravní informace budou k dispozici na webových stránkách konference. Platby Česká republika platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem na účet číslo: /0100 u Komerční banky. Slovenská republika platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem na účet číslo: /1100 u Tatra banky. Pro platby ze zahraničí IBAN účet: CZ , SWIFT kód KOMBCZPPXXX. Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové doklady budou vystaveny na místě. V případě platby předem se dokladem o zaplacení prokažte u registrace. V případě platby fakturou kontaktujte, prosím, organizační agenturu. Dodatečné faktury budou vystaveny pouze na základě písemné žádosti a to do 1 měsíce po skončení kongresu. Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK. Storno účasti: Storno účasti je nutno nahlásit organizační agentuře písemně. Při zrušení účasti do bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovi bude zaslán sjezdový materiál.

10 Ubytování Ubytování je zajištěno v OREA hotelu Pyramida ****. Ubytování je možné objednat do Po tomto datu bude objednávka též akceptována, avšak do výše volných kapacit hotelu. 10 OREA HOTEL PYRAMIDA **** Bělohorská 24, Praha 6 1/ Kč 1/ Kč Ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj (tzn. 1/1 1 osoba; 1/2 2 osoby) včetně snídaně a DPH. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje dvěma osobami bude cena pokoje rozdělena na dvě částky. Storno podmínky: poplatek za ubytování bude vrácen po snížení 20 % na pokrytí administrativních nákladů, pokud pořádající kongresová agentura obdrží informaci o zrušení ubytování písemně nejpozději do Po tomto datu nebude poplatek za ubytování vrácen. Pokud neobdržíme platbu do bude ubytování zrušeno z důvodu storno podmínek daného ubytovacího zařízení.

11 Společenský a doprovodný program 11 Sobota 9. října Netradiční prohlídka Pražský hrad Vstupné je zahrnuto v registračním poplatku Společenský večer s rautem (OREA hotel Pyramida) Vstupné je zahrnuto v registračním poplatku.

12 MYCAMINE je vysoce účinný u kandidových infekcí způsobených druhy non-albicans. 1,2 MYCAMINE má vysokou účinnost u dospělých pacientů s neutropenií i bez ní. 3 MYCAMINE má ze všech echinokandinů největší populaci v klinických studiích 3000 pacientů, včetně 300 dětí a novorozenců. MYCAMINE je echinokandin schválený pro použití u dětí vč. novorozenců. 4 MYCAMINE byl od své registrace bezpečně použit v běžné praxi zatím v 9 zemích světa (včetně USA a Japonska) na pacientů. MYCAMINE je indikován k profylaxi kandidových infekcí u neutropenických pacientů. 4 MYCAMINE: ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Název přípravku: Mycamine 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku; Mycamine 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku. Složení: Mycamine 50 mg: jedna injekční lahvička obsahuje 50 mg micafunginum (ve formě sodné soli); Mycamine 100 mg: jedna injekční lahvička obsahuje 100 mg micafunginum (ve formě sodné soli). Pomocné látky: Jedna 50mg injekční lahvička obsahuje 200 mg laktózy; jedna 100 mg injekční lahvička obsahuje 200 mg laktózy. Léková forma: Bílý kompaktní prášek pro přípravu infuzního roztoku. Terapeutické indikace: Dospělí, adolescenti 16 let a starší pacienti: léčba invazivní kandidózy; léčba ezofageální kandidózy u pacientů, u nichž je vhodná intravenózní terapie; profylaxe kandidových infekcí u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo u pacientů, u nichž se předpokládá neutropénie (absolutní počet neutrofi lů < 500 buněk/µl) po dobu 10 nebo více dní. Děti (včetně novorozenců) a adolescenti < 16 let věku: léčba invazivní kandidózy; profylaxe kandidových infekcí u pacientů podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo u pacientů, u nichž se předpokládá neutropénie (absolutní počet neutrofi lů < 500 buněk/µl) po dobu 10 nebo více dní. Dávkování a způsob podání: Použití u dospělých, adolescentů 16 let věku a starších pacientů Indikace Léčba invazivní kandidózy Léčba ezofageální kandidózy Profylaxe kandidových infekcí Tělesná hmotnost > 40 kg Tělesná hmotnost 40 kg 100 mg/den* 2 mg/kg/den* 150 mg/den 3 mg/kg/den 50 mg/den 1 mg/kg/den Použití u dětí (včetně novorozenců) a adolescentů < 16 let věku Indikace Tělesná hmotnost > 40 kg Tělesná hmotnost 40 kg Léčba 100 mg/den* 2 mg/kg/den* invazivní kandidózy Profylaxe 50 mg/den 1 mg/kg/den kandidových infekcí * Jestliže není odpověď pacienta dostatečná, např. přetrvávají-li pozitivní kultivace nebo nelepší-li se klinický stav, lze dávku zvýšit na 200 mg/den u pacientů s tělesnou hmotností > 40 kg resp. na 4 mg/kg/den u pacientů s tělesnou hmotností 40 kg. Po rekonstituci a naředění má být roztok podán formou intravenózní infuze trvající přibližně 1 hodinu. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Účinky na játra: U potkanů byl po léčebném období 3 měsíců nebo delším pozorován vznik ložisek alterovaných hepatocytů (FAH) a hepatocelulárních nádorů. Význam tohoto nálezu pro terapeutické použití u pacientů není možné vyloučit. Funkce jater by měla být během léčby mikafunginem pozorně monitorována. Pro minimalizaci rizika adaptivní regenerace a možného následného vzniku nádoru jater se doporučuje časné přerušení léčby, pokud se objeví významné a přetrvávající zvýšení hladin ALT/AST. Během podávání mikafunginu se mohou vyskytnout anafylaktoidní reakce včetně šoku. Pokud tyto reakce nastanou, musí být infuze mikafunginu přerušena a podána vhodná léčba. U pacientů léčených mikafunginem byly hlášeny vzácné případy hemolýzy včetně akutní intravaskulární hemolýzy a hemolytické anémie. Mikafungin může způsobovat poruchy ledvin, selhání ledvin a abnormality ve funkčních testech ledvin. Pacienti by měli být důkladně monitorováni s ohledem na zhoršení funkce ledvin. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: U mikafunginu existuje nízká pravděpodobnost interakcí s léky metabolizovanými izoenzymem CYP3A. Speciální skupiny pacientů: Těhotenství a kojení: Mycamine se nemá podávat v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Rozhodnutí o tom, zda pokračovat či přerušit kojení nebo pokračovat či přerušit terapii přípravkem Mycamine, by mělo být provedeno s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos léčby přípravkem Mycamine pro matku. Starší osoby: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Pacienti s mírným až středně těžkým poškozením jater: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Pacienti s poškozením ledvin: není zapotřebí provádět úpravu dávkování. Nežádoucí účinky: Celkově zaznamenalo 32,2 % pacientů nežádoucí účinky. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nevolnost (2,8%), zvýšené hladiny alkalické fosfatázy v krvi (2,7%), fl ebitida (2,5%) zvracení (2,5%) a zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy (2,3%). Dalšími nežádoucími účinky byly leukopenie, neutropenie, anemie, pokles hladin kalia, magnezia a kalcia, bolest hlavy, průjem, bolest břicha, zvýšené hodnoty dalších jaterních enzymů, vyrážka, pyrexie a zimnice. Incidence některých nežádoucích účinků byla vyšší u pediatrických pacientů než u dospělých. Dále pak se u pediatrických pacientů ve věku < 1 rok objevovalo asi dvakrát častěji zvýšení hladin ALT, AST a AP, než u starších pediatrických pacientů. Doba použitelnosti: Neporušená injekční lahvička: 3 roky. Rekonstituované a zředěné roztoky by měly být použity okamžitě. Zvláštní opatření pro uchovávání: Při neotevřených injekčních lahvičkách přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Držitel rozhodnutí o registraci: Astellas Pharma Europe B.V.; Elisabethhof 19; 2353 EW Leiderdorp; Nizozemsko Registrační čísla: Mycamine 50 mg EU/1/08/448/001; Mycamine 100 mg EU/1/08/448/002 Datum registrace: Datum poslední revize SPC: listopad 2009 Způsob hrazení: Přípravek Mycamine 100 mg je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, přípravek Mycamine 50 mg zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Způsob výdeje: Výdej vázán na lékařský předpis. Před použitím přípravku Mycamine se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Reference: 1. Pappas PG, et al. Clin Infect Dis (Klinická infekční onemocnění) 2007; 45: Cornely OA, et al. Poster č. 973, 17. mezinárodní konference ECCMID / ICC, Mnichov, 31. března 3. dubna Kuse ER, et al. Lancet 2007; 369; MYCAMINE EU SPC April Astellas Pharma, s. r. o. Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín tel: /309 fax: /332

13 Organizační zajištění konference Meritis, s.r.o. Obrovského Praha 4 tel.: fax: Alžběta Mráčková, organizace konference tel.: Kateřina Nogová, registrace, ubytování tel.: Důležitá data: Přihláška k aktivní účasti Odeslání abstrakt Přihláška k ubytování Úhrada registračního poplatku Vše do

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 1. června 2013 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Beskydský pediatrický den

Beskydský pediatrický den www.bos-congress.cz/bpd2012 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 23. března 2012 Hotel Hukvaldy Hukvaldy Sympozium lékařů a sester Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si

Více

XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den. pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den. pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady 50. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR a Sekce ambulantních

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha pořádají Sympozium lékařů Sympozium sester XII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY 14. 15. března

Více

16. PEDIATRICKÝ DEN. 30. května 2009. pořádá. Sympozium lékařů. Sympozium sester. Česká pediatrická společnost ČLS JEP

16. PEDIATRICKÝ DEN. 30. května 2009. pořádá. Sympozium lékařů. Sympozium sester. Česká pediatrická společnost ČLS JEP Česká pediatrická společnost ČLS JEP Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pod záštitou senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického hejtmanky Ústeckého

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ECALTA 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje anidulafunginum

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM při příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR. 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR. 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM ODBORNÝ PROGRAM GENERÁLNÍ PARTNER 5. 12. 2014 PÁTEK XXXIV. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ

Více

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012 Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012 Bulletin dětské endokrinologie redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Ivana Čermáková

Více

XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK ÚSTÍ NAD LABEM KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. OČNÍ ODDĚLENÍ za organizační spolupráce BOS. ORG s. r. o., ÚSTÍ NAD LABEM pořádá XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13.

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tracleer 125 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (jako monohydricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE PROGRAM a ABSTRAKTA 7. 8. října 2011 Wellness Hotel STEP, Praha www.coskf.cz ODBORNÝ PROGRAM pátek 7. 10. 2011 12.00 18.00

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více