FINÁLNÍ INFORMACE. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINÁLNÍ INFORMACE. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie"

Transkript

1 FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII, NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s., FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ A FN MOTOL POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S ČLK s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

2 Zimmer NexGen Knee 3 Zimmer fiezací ablony na míru Zimmer pfiedstavuje moïnost implantace totální náhrady kolenního kloubu pomocí individuálních fiezacích ablon PSI (Patient Specific Instruments) Other primary knee implants V centimetrech V letech The Swedish Knee Arthroplasty Register Annual Reports 2 Relative risk of revision for knee implants. V hody PSI operace pro pacienta Ménû invazivní metoda etrnûj í pro pacienta Men í krevní ztráty Pfiesné umístûní TEP kolenního kloubu díky správné funkci se zvy uje její Ïivotnost PouÏití men ího mnoïství nástrojû zkracuje dobu operace i anestezie MoÏná volba mezi MRI a CT podle zdravotního stavu pacienta implantace nejúspû nûj í kolenní endoprotézy na svûtû NexGen s nejlep ími v sledky ve svûtov ch registrech 2 moïnost volby zhotovení ablon pomocí MRI nebo CT Zimmer nabízí registraci radiologického zafiízení ve v ech nemocnicích 1 The results presented show the relative risk of revision for Knee Implants used in primary knee arthroplasty as stated in the last consecutive live Swedish Knee Arthroplasty Register Annual Reports. The relative risk of revision of the other knee implants represents the average of all relative risks of revision weighted by the respective patient number of each implant (excluding NexGen Primary Knees and the reference implant 4 with a relative risk of 1.00). 2 The Swedish Knee Arthroplasty Register - Annual Report - Dept. of Orthopedics, Lund University Hospital: ISBN Page 30, ISBN Page 26, ISBN Page 24, ISBN X (Swedish version) - Page 20, Page 17 3 The Swedish Registry does not differentiate between NexGen Cruciate Retaining Knee and NexGen LPS knee. The majority of NexGen Primary Knees used in Sweden, is the NexGen Cruciate Retaining Knee (data on file at Zimmer). Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, Praha 4, Tel.: , Fax: ,

3 POŘÁDÁ Výbor ČSOT XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie , TOP HOTEL, PRAHA PREZIDENT KONGRESU Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. - primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. VICEPREZIDENTI KONGRESU Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. - přednosta Ortopedické kliniky FN Hradec Králové Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Spondylochirurgického oddělení 2.LF a FN Motol PREZIDENT ČSOT Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc, - přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha TÉMATA LÉKAŘSKÁ SEKCE Aloplastika - TEP u postdysplastické koxartrózy - komplikace primárních a revizních TEP - pomocné systémy u revizích TEP Spondylochirurgie - degenerativní postižení C, Th a L páteře Dětská ortopedie - záchovné operace kyčelního kloubu / femoroacetabulární impingement - neuroortopedie -komplexní péče - zánětlivá postižení kostí a kloubů Fyzioterapie po ortopedických a spondylochirurgických výkonech Artroskopie - řešení nitrokloubních zlomenin - méně obvyklé výkony, méně obvyklé lokality - problémy a komplikace u ASK (stabilizace ramene, replastika zkřížených vazů, komplikace - kazuistiky) Post-traumatické a degenerativní posižení ramenního kloubu - operační léčba Traumatologie - chyby a komplikace osteosyntéz - poruchy hojení a paklouby - taktika léčby Septická ortopedie - purulentní artritidy - infekty aloplastik - infekty osteosyntéz - infikované paklouby (diagnostika, mikrobiologické vyšetření, ATB léčba, imunologie, výživa, taktika léčby podle typu infektu, zevní osteosyntéza) Plastická chirurgie - řešení defektů měkkých tkání končetin u infekčních komplikací - replantace končetin Chirurgie ruky - traumatologie zápěstí a ruky - operace na HK /mimo ramene/ - artroplastiky, artrodézy, aloplastiky (limity, komplikace, revizní výkony) Chirurgie nohy - luxace a zlomeniny talu a kalkanea - deformity přední nohy - artrodézy nohy a hlezna - řešení ruptur a defektů Achilovy šlachy - řešení komplikací po operacích nohy Ortopedická onkologie - metastázy Amputační chirurgie a současné možnosti protézování Problematika lázeňské péče Medikamentózní léčba v ortopedii TÉMATA SESTERSKÁ SEKCE Ošetřovatelské možnosti prevence TEN Operační sály - režim aseptických a septických sálů - odběr biologického materiálu k vyšetřením Práce s cementem + příprava cementovaných spacerů Komplexní péče o septické pacienty Ošetřování kožních defektů a možnosti jejich krytí Varia VĚDECKÝ SEKRETÁŘ MUDr. Pavel Sadovský ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ MUDr. Libor Filip PROGRAMOVÝ VÝBOR Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., prim. MUDr. Zdeněk Krátký Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Prof. MUDr. David Jahoda, CSc., MUDr. Martin Stárek Prim. MUDr. Vladimír Mařík MUDr. Pavel Sadovský, MUDr. David Musil, PhD. MUDr. Libor Filip MUDr. Radek Kebrle, MUDr. Zdeněk Vodička Mgr. Marcela Stýblová, Bc. Soňa Brejšková ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Mgr. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice České Budějovice a.s. Ing. Martin Bláha MBA předseda představenstva Jihočeských nemocnic a ekonomický ředitel Nemocnice České Budějovice a.s. Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. prezident ČSOT MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, sekretář ČSOT Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ing. Bronislava Hlachová ředitelka Regionální pobočky VZP pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D. předseda dozorčí rady KOH-I-NOOR HOLDING a.s. Ing. Jiří Boček ředitel Budějovický Budvar, n.p. Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. prezident kongresu, primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. viceprezident kongresu, přednosta Ortopedické klinik FN Hradec Králové Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. viceprezident kongresu, přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha, předseda české spondylochirurgické společnosti 4 5

4 Harmonogram Středa SÁL PRAHA CONGRESS HALL II BOHEMIA TOP RESTAURANT TRAUMATOLOGIE ASK KOLENNÍHO KLOUBU Schůze výboru ČSOT TRAUMATOLOGIE Členská schůze ČSOT s volbami ASK RAMENNÍHO A KYČELNÍHO KLOUBU Téma 1: Nové právní předpisy a vyhlášky v ambulantní ortopedii Téma 2: Změny v regulacích a ekonomika zdravotnických zařízení Schůze primářů a výboru ČSOT Welcome party Čtvrtek SÁL PRAHA CONGRESS HALL I CONGRESS HALL II CONGRESS HALL III REVIZE TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU SYMPOZIUM ZIMMER/BAYER PRIMÁRNÍ A REVIZNÍ NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU Invited speaker - Prof. Gehrke ČÁST I ČÁST II. - SYMPOZIUM B. BRAUN ČÁST III ČÁST IV DĚTSKÁ ORTOPEDIE NEUROORTOPEDIE NEUROORTOPEDIE KYČEL - FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT PERIPROTETICKÝ INFEKT SPONDYLOCHIRURGIE I. DEGENERATIVNÍ POSTIŽENÍ SPONDYLOCHIRURGIE II CHIRURGIE NOHY ZADNÍ NOHA PŘEDNÍ NOHA PROBLEMATIKA NÁHRAD LOKETNÍHO KLOUBU DEGENERATIVNÍ A ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY ZÁPĚSTÍ - ENDOPROTETIKA / ZÁCHRANNÉ OPERACE RHIZARTRÓZA Pátek SÁL PRAHA CONGRESS HALL II CONGRESS HALL III PAKLOUBY / INFEKTY / KOSTNÍ DEFEKTY ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A SKELETU SYMPOZIUM TAKEDA REVIZE TEP KOLENE TEP KYČLE / DYSPLASIE SYMPOZIUM LIMA NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU TUMORY REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII INFEKCE V ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII Soupis sálů: TOP CONGRESS HALL + PŘEDSÁLÍ Hlavní výstavní plocha firem CHIRURGIE RUKY CONGRESS HALL II Lékařská sekce PŘEDSÁLÍ CONGRESS HALL II Vedlejší výstavní plocha firem CONGRESS HALL III Lékařská sekce SÁL PRAHA Lékařská sekce CONGRESS HALL I Sesterská sekce 6 7

5 PROGRAM XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Traumatologie Předsednictvo: Pavelka T., Litner R. Středa , Sekce LÉKAŘŮ Středa, SÁL PRAHA Traumatologie Předsednictvo: Bartoníček J., Džupa V. 1. Současné problémy dlahových osteosyntéz 15 Bartoníček J. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha 2. Epidemiologie zlomenin krčku femoru v ČR 10 Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole 3. Únavové zlomeniny krčku femoru 10 Havlas V., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole 4. Peroperační cévní komplikace při osteosyntéze poranění pánve 10 Džupa V., Marvan J., Skála-Rosenbaum J., Douša P., Fridrich F., Báča V. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 5. NEUROVASKULÁRNÍ KOMPLIKACE FIXACE PÁNEVNÍHO KRUHU ILIOSAKRÁLNÍMI ŠROUBY 10 Salášek M. (1,2), Pavelka T. (1,2), Křen J. (2), Weisová D. (1,2), Jansová M. (2) KOTPÚ LF UK a FN Plzeň (1) NTIS ZČU v Plzni a KME FAV ZČU v Plzni (2) 6. Poranění tibiofibulární syndesmózy 10 Holub K., Rypl A., Kopačka P. Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice a.s. 7. Zlomeniny talu 15 Bartoníček J. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha 8. Přínos osteosyntézy hřebem u zlomenin patní kosti 10 Litner R., Pleva L., Ječmínek V. Traumatologické oddělení FN Ostrava 9. Otevřená repozice a vnitřní fixace zlomenin patní kosti 10 Zahradníček L., Šámal J., Boleslav J. Ortopedicko-úrazové oddělení Oblastní nemocnice Kladno 10. PORANĚNÍ DISTÁLNÍ RŮSTOVÉ CHRUPAVKY HUMERU 8 Havránek P., Pešl T., Bouchalová A. Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Závěr 17:15 hod hod. ČLENSKÁ SCHŮZE ČSOT S VOLBAMI V průběhu členské schůze a v době sčítání volebních hlasů zazní následující přednášky: Středa , Sekce LÉKAŘŮ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD Vavřík P. I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha DRG PRO OBOR ORTOPEDIE NOVÉ VERZE MARKERŮ Šimeček K. ortopedické oddělení Nemocnice Písek NOVINKY SAZEBNÍKU VYKONŮ Dupal P. I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha 8 9

6 Středa , Sekce LÉKAŘŮ Středa, CONGRESS HALL II Artroskopie Téma: ASK KOLENNÍHO KLOUBU Předsednictvo: Sadovský P., Váchal J., Podškubka A. 11. ARTHROSCOPIC TREATMENT OF INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE KNEE 7 Sadovský P., Musil D. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 12. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ OSTEOCHONDRÁLNÍCH DEFEKTŮ KOLENNÍHO KLOUBU U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH 7 Váchal J., Zídka M., Kmošťák P. Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o., Praha 13. SROVNÁNÍ TECHNIKY IMPLANTACE SOLIDNÍHO CHONDROGRAFTU A METODY PROSTÝCH NÁVRTŮ PŘI ŘEŠENÍ DEFEKTU CHRUPAVKY NOSNÝCH KLOUBŮ 7 Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T. Ortopedická klinika FN Brno 14. ANATOMICKÁ REKONTRUKCE LCA- INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP VE VÝBĚRU SINGLE VERSUS DOUBLE BUNDLE TECHNIKy 7 Zeman P., Nepraš P., Kasl J., Božovská A. KOTPÚ LF UK a FN v Plzni 15. REPLASTIKA LCA POMOCÍ KADAVEROZNÍHO ŠTĚPU Z LIG. PATELLAE 7 Otaševič T., Vališ P., Rouchal M. Ortopedická klinika FN Brno 16. ACL RECONSTRUCTION THE REVISION PROCEDURE 7 Sadovský P., Musil D. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. (Diskuze 8 ) Téma: ASK RAMENNÍHO A KYČELNÍHO KLOUBU Předsednictvo: Musil D., Rouchal M., Zeman P. 17. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VLASTNÍ TECHNIKY REKONSTRUKCE SLAP LÉZE 7 Filipovič M., Vališ P., Rouchal M. Ortopedická klinika FN Brno 18. ARTROSKOPICKÁ DELIBERACE RAMENNÍHO KLOUBU 7 Rouchal M., Vališ P., Maršálek M., Novák J. Ortopedická klinika FN Brno 19. NÁŠ ALGORITMUS LÉČBY PŘI SELHANÉ ASK STABILIZACI RAMENNÍHO KLOUBU - OUR CONCEPT IN TREATMENT AFTER ASC STABILISATION FAILURE 7 Říman P., Hruška L., Sinkule M. Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Nemocnice Na Františku Praha 20. OPERACE DLE LATARJETA ŘEŠENÍ KOSTNÍCH DEFEKTŮ GLENOIDU U NESTABILIT RAMENE 7 Cinegr P., Podškubka A., Dolejš R., Vaculík J. Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ Na Bulovce, Praha 21. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZADNÍ NESTABILITY RAMENNÍHO KLOUBU 7 Rouchal M., Vališ P., Otaševič T., Novák J. Ortopedická klinika FN Brno 22. LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU ZADNÍ, OBOUSTRANNÁ, PŘEHLÉDNUTÁ kasuistika 7 Lubojacký J. Ortopedické oddělení Slezská nemocnice Opava 23. ARTROSKOPIE ARTROTICKÉHO KYČELNÍHO KLOUBU 7 Mohyla M., Walder P. Ortopedické oddělení FN Ostrava 24. ARTROSKOPICKÁ TERAPIE SYNDROMU LUPAVÉ KYČLE 7 Zeman P., Nepraš P. KOTPÚ LF UK a FN v Plzni Středa , Sekce LÉKAŘŮ 25. KOMPLIKACE ARTROSKOPIE KYČLE 7 Vaněček V., Krejčí P. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha (Diskuze 12 ) Přestávka

7 Téma 1: Nové právní předpisy a vyhlášky v ambulantní ortopedii Téma 2: Změny v regulacích a ekonomika zdravotnických zařízení Předsednictvo: Medek V., Jojko Z., Strejc P. Registrace: od 7.00 hod. Čtvrtek, SÁL PRAHA Středa , Sekce LÉKAŘŮ 26. AMBULANTNÍ ORTOPED V ROCE MUDr. Zorjan Jojko Česká lékařská komora (Úhradová vyhláška, vyhláška o technickém vybavení zdravotnických zařízení, nový sazebník výkonů, regulace za rok 2012, předpoklad regulací 2013, kultivace seznamu výkonů, pozitivní seznamy léků, externí hodnocení kvality, předpoklad smluv po roce 2015.) (Diskuze 15 ) 27. PRÁVNÍ ASPEKTY VEDENÍ AMBULANCE ORTOPEDA 30 MUDr. Pavel Strejc (Právní minimum vedení ambulance, vedení zdravotnické dokumentace dle současných předpisů, informovaný souhlas, novela zákona o zdravotních službách, návrh změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, vybrané části zákona o speciálních zdravotních službách, převod praxe z fyzické osoby na právnickou.) (Diskuze 15 ) Diskuze k těmto tématům mohou pokračovat i v rámci členské schůze ČSOT. Závěr hod hod. WELCOME PARTY REVIZE TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ Předsednictvo: Gallo J., Dufek P., Tomáš T. 28. Aseptické uvolnění a periprotetická osteolýza: kde jsme a kam směřujeme 10 Gallo J. (1), Kriegová E., Tománková T. (2), Lužná P., Ehrmann J. (3) LF UP a FN Olomouc, Ortopedická klinika (1) Ústav imunologie LF UP v Olomouci (2) Ústav histologie LF UP v Olomouci (3) 29. Keramika Biolox Delta u primární a revizní TEP kyčle 10 Dufek P. Orthopädie, Schön Klinik Neustadt, Germany 30. Časné mechanické komplikace při revizích TEP kyčle 10 Dufek P. Orthopädie, Schön Klinik Neustadt, Germany 31. Dlouhodobé výsledky implantací Burch-Schneiderovy dlahy 10 Burda J., Chrást B. (1), Krbec M., Ženčica P. (2) Ortopedická klinika FN Brno (1) Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha (2) 32. Acetabulární augmentace v revizní endoprotetice 10 Kozák P. (1), Gallo J. (2) Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1) LF UP a FN Olomouc, Ortopedická klinika (2) Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 33. První zkušenosti s TRABECULAR METAL (TANTAL) 10 Musil D., Stehlík J., Stárek M., Held M. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 34. Naše zkušenosti s užitím necementovaného revizního dříku Wagnerova typu u revizních operací totálních náhrad kyčelního kloubu 10 Šváb P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo 35. REMOVAL OF FEMORAL KOMPONENT WITH THE ASSISTANCE OF BALLISTICAL system 7-year experiences 10 Stárek M. (1), Stehlík J., Held M. (2) Ortopedické oddělení Nemocnice Prachatice (1) Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. (2) 12 13

8 36. PREVENCE VTE U TOTÁLNÍCH NÁHRAD USA guideline Lubojacký J. Slezská nemocnice Opava (Diskuze 15 ) SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU hod. Čtvrtek, SÁL PRAHA SYMPOZIUM ZIMMER/BAYER Předsednictvo: Gerber Ch., Sosna A. Téma: PRIMÁRNÍ A REVIZNÍ NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU Invited speakers 37. PRIMARY AND REVISION SHOULDER REPLACEMENT SURGERy 30 Prof. Christian Gerber Head of Balgrist Cliníc, Zurrich, Swiss Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 38. Anatomické skutečnosti ovlivňující operační techniku reverzní náhrady ramenního kloubu 20 Sosna A., Pokorný D., Fulín P. Ortopedická klinika1. LF UK a FN Motol Praha 39. Výsledky reverzní totální náhrady ramenního kloubu souhrn 160 případů 20 Pokorný D., Sosna A., Fulín P. I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha 40. Xarelto v klinické praxi výsledky studie Xamos 10 Kubeš R. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha Ukončení sympozia hod. OBĚD hod. (Diskuze 20 ) Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ Invited speaker Předsednictvo: Krbec M., Stárek M. 41. Prof. Dr. Thorsten Gehrke: DIAGNOSTICS AND THERAPY OF THE PERIPROTHETIC INFECTIONS NEW TRENDS? HELIOS ENDO-Klinik Hamburg, Germany 14 15

9 Čtvrtek, SÁL PRAHA CHIRURGIE RUKY Předsednictvo: Cresswell T., Landor I. Téma: PROBLEMATIKA NÁHRAD LOKETNÍHO KLOUBU Téma: ZÁPĚSTÍ ENDOPROTETIKA / ZÁCHRANNÉ OPERACE Předsednictvo: Vodička Z., Pilný J. 46. ARTODÉZA ZÁPĚSTÍ S POUŽITÍM MASIVNÍHO KORTIKO-SPONGIOSNÍHO ŠTĚPU ŘEŠENÍ KOMPLIKACE PO TP ZÁPĚSTÍ 7 Vodička Z., Krejčí F., Stehlík J. Ortopedické oddělení Nemocnice české Budějovice a.s. Invited speakers 42. ELBOW REPLACEMENT SURGERy 30 Prof. T. Cresswell, England 47. ULNÁRNÍ TRANSLACE KARPU 7 Pilný J. PKN a.s. Pardubice Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 43. Totální náhrada loketního kloubu - hlavní problémy a dlouhodobé výsledky 20 Prof. I. Landor, I. Ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol Praha Téma: DEGENERATIVNÍ A ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY Předsednictvo: Kebrle R., Schoonhoven J. Invited speaker 44. INDICATIONS, COMPLICATIONS AND LIMITATIONS OF THE ULNAR HEAD PROSTHESIS 20 Prof. Dr. med. Jörg van Schoonhoven MD PhD Hand Center Bad Neustadt,Germany 48. EXTIRPACE PROXIMÁLNÍ KARPÁLNÍ ŘADY 7 Chochola A., Indráková P. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha 49. KLOUBNÍ SILIKONOVÉ NÁHRADY PIP A JEJICH KOMPLIKACE 7 Kašpárek R. Ortopedické oddělení FN Ostrava Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 45. KOMPLIKACE NÁHRAD DISTÁLNÍ ULNy 10 Kebrle R. (1), Vodička Z. (2) Ústav chirurgie ruky a Plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou (1) Ortopedické oddělení nemocnice České Budějovice(2) 16 17

10 Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ Téma: RHIZARTRÓZA Předsednictvo: Pech J., Novák J. 50. ÚSKALÍ LÉČBY RHIZARTRÓZY 7 Dobiáš J., Pech J. I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha 51. RHIZARTRÓZA - naše zkušenosti 7 Novák J. (1), Maršálek M, Bayer M., Pramek M. (2) Fakultní nemocnice Brno (1) Ortopedická klinika FN Brno (2) 52. ARTOPLASTIKA I. CMC S POUŽITÍM ŠLACHOVÉHO ZÁVĚSU A INTERPOSICE -KOMPLIKACE A LIMITY V INDIKACI - naše zkušenosti 7 Krejčí F, Vodička Z, Stehlík J. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. 53. SWAN NECK DEFORMITA PALCE RUKY PO NÁHRADĚ BASE METAKARPU 7 Pech J., Veigl D., Zatrapa T., Dobiáš J. I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha 54. KOMPLIKACE PLA-AREX NÁHRADY TRAPEZIA POUŽITÉ PŘI LÉČBĚ RHIZARTRÓZy 7 Hellmut T., Kebrle R. Ústav Chirurgie Ruky a Plastické Chirurgie Vysoké nad Jizerou 55. KOMPLIKACE TEP CMC A JEJICH ŘEŠENÍ 7 Trtík L. ON Havlíčkův Brod (Diskuze 8 ) 56. COMPARISON OF TREATMENT OF SEVERE GRADE OF SCFE USING DUNN PROCEDURE AND INTERTROCHANTERIC OSTEOTOMY 10 Chomiak J., Dungl P., Ošťádal M., Frydrychová M., Burian M. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha 57. NÁVRTY (CORE DECOMPRESSION) V LÉČBĚ OSTEONEKRÓZY HLAVICE FEMORU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ 10 Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol 58. PŘESNOST KOREKCE PROXIMÁLNÍHO FEMORU S LCP DĚTSKÝMI DLAHAMI 10 Poul J. (1), Ročák K. (2) FN Brno (1) Středomoravská nemocniční a.s., o.z. Nemocnice Přerov (2) Invited speaker Čtvrtek, CONGRESS HALL II. DĚTSKÁ ORTOPEDIE Předsednictvo: Trč T., Graf R., Chomiak J. 59. Prof. R. Graf : HIP SONOGRAPHY update 20 Wien, Austria SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU hod. Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 18 19

11 Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ Invited speaker DĚTSKÁ ORTOPEDIE Předsednictvo: Šponer P., Dias L. Téma: NEUROORTOPEDIE 60. THE MANAGEMENT OF CEREBRAL PALSY 20 Dias Luciano Feinberg School of Medicine, Northwestern University Chicago, USA 61. THE CARE OF CHILDREN WITH SPINA BIFIDA 20 Dias Luciano Feinberg School of Medicine, Northwestern University Chicago, USA DĚTSKÁ ORTOPEDIE Předsednictvo: Kokavec M., Schejbalová A., Krátký Z. Téma: NEUROORTOPEDIE 62. METÓDA VIACETÁŽOVÝCH FIBROTÓMIÍ V LIEČBĚ KONTRAKTUR DOLNÝCH KONČATÍN U DĚTÍ S DMO 10 Kokavec M., Švec A., Fristáková M. Dětská ortopedická klinika LFUK a DFNsP Bratislava 63. REKONSTRUKCE FUNKCE HK U CENTRÁLNÍ SPASTICITY 15 Fialová L. ÚCHRAPCH Vysoké nad Jizerou/Klinika plastické chirurgie FNKV Praha 64. PATELLA ALTA U DMO - KDY A JAK ŘEŠIT? 10 Schejbalová A., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol 65. COMPREHENSIVE CARE IN CEREBRAL PALSY 10 Krátký Z. (1), Nevšímal L. (2) Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Prachatice (1) Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice (2) 66. NAŠE ZKUŠENOSTI S OPERACÍ DLE GRICE U DMO 10 Studnická E., Schejbalová A. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol OBĚD hod. Invited speaker Čtvrtek, CONGRESS HALL II. DĚTSKÁ ORTOPEDIE Předsednictvo: Chládek P., Naal F. Téma: KYČEL FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT 67. FAI - CURRENT TREATMENT STRATEGIES AND OUTCOMES 20 Naal Florian Schulthess Clinic, Zürich, Swiss 68. FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT SYNDROM KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY STANDARDNÍCH A MINIINVASIVNÍCH VÝKONŮ 15 Chládek P., Kautzner J., Řeháček V., Havlas V., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol 69. VÝSLEDKY ARTROSKOPICKÉHO OŠETŘENÍ FAI KYČELNÍHO KLOUBU 10 Kautzner J., Řeháček V., Chládek P., Havlas V., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol 70. OPERACE STŘÍŠKY A FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT 10 Zídka M., Kmošťák P., Váchal J. Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o. Praha PŘESTÁVKA hod. Čtvrtek, CONGRESS HALL II. Téma: PERIPROTETICKÝ INFEKT Předsednictvo: Jahoda D., Koudela K. jun., Stárek M. 71. Změny charakteru infekčních onemocnění dnešní populace 12 Chmelík V. Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. 72. Prevence infekčních komplikací 12 Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Síbek M., Jahodová I., Tomaides J., Sosna A. 1. Ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha Vysoká škola zdravotnická Praha o.p.s. Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 20 21

12 73. PŘEDOPERAČNÍ DIAGNOSTIKA INFEKCÍ KLOUBNÍCH NÁHRAD 10 Gallo J., Jemelík P. (1), Kamínek M. (2), Kolář M. (3) Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc (1) Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc (2) Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc (3) 74. Diagnosis of periprosthetic joint infection 10 Stárek M., Stehlík J., Held M., Pertlíček J. Ortopedické oddělení, Nemocnice Prachatice Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s. Čtvrtek, CONGRESS HALL III. SPONDYLOCHIRURGIE I Předsednictvo: Štulík J., Krbec M. Téma: DEGENERATIVNÍ POSTIŽENÍ Krční páteř 75. Immune respons to the orthopaedic implants 7 Kubeš R., Waciakowski D., Magerský Š., Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 81. MOŽNOSTI OPERAČNÍHO LÉČENÍ CERVIKÁLNÍ SPONDYLOGENNÍ STENÓZY 15 Chaloupka R. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 76. Je otevřená revize a debridement aloplastiky kolenního kloubu vždy nejlepším řešením při podezření na časný infekt? - kazustika 10 Koudela K. jun., Koudela K. KOTPÚ FN a LF UK v Plzni 77. Debridement with implant retention-has it higt cure rate? 10 Stárek M., Stehlík J., Held M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Prachatice Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s. 78. ARTIKULAČNÍ SPACER KOLENNÍHO KLOUBU JAKO METODA VOLBY PŘI SANACI INFEKCE TKA 10 Rapi J., Tomáš T., Nachtnebl L. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 79. Využití zevního fixátoru v léčbě infekce TEP kyčelního kloubu 7 Kunovský R., Procházka V. Klinické oddělení ortopedie, ÚN v Brně 80. Léčba infikované aloplastiky v nejčastějších lokalizacích 7 Kozák P. (1), Gallo J. (2) Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1) Ortopedická klinika, FN Olomouc (2) (Diskuze 15 ) Konec hod 82. CHIRURGIE KRČNÍHO DEGENEROVANÉHO DISKU, EVIDENCE NEBO ZKUŠENOST? 15 Suchomel P. Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec 83. MOBILNÍ NÁHRADY DIKŮ VERSUS PŘEDNÍ FÚZE U DISKOPATIÍ KRČNÍ PÁTEŘE 15 Chrobok J. Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 84. OPEN-DOOR LAMINOPLASTIKA V LÉČBĚ VÍCEETÁŽOVÁ DEGENERACE KRČNÍ PÁTEŘE 15 Tóth L. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha 85. SURGICAL TREATMENT OF CERVICAL SPINE IN PATIENTS WITH RA 15 Klézl Z. Royal Derby Hospital, UK 86. CHIRURGICKÁ LÉČBA ATLANTOAXIÁLNÍ ATRÓZY 15 Štulík J. Spondylochirurgické oddělení 1. LF UK a FN Praha Motol Bederní páteř 87. KLINICKÉ A MORFOLOGICKÉ 3-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY PO APLIKACI DYNAMICKÉHO INTERSPINOSNÍHO IMPLANTÁTU U DEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍCH PLOTÉNEK 10 Wendsche P. (1), Chmelová J. (2) Úrazová Nemocnice Brno (1) Radiodiagnostické oddělení Městské nemocnice Ostrava (2) (Bez diskuze) Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU hod

13 Čtvrtek, CONGRESS HALL III. Čtvrtek, CONGRESS HALL III. SPONDYLOCHIRURGIE II Předsednictvo: Klézl Z., Chaloupka R. chirurgie nohy Předsednictvo: Filip L, Louwerens J., Thomas M. Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 88. MIKRODISKEKTOMIE V LÉČBĚ DEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Sameš M. Neurochirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 89. INDICATIONS, OUTCOMES AND COMPLICATIONS OF SURGICAL TREATMENT OF LBP WITH INSTRUMENTED ALIF 15 Klézl Z. Royal Derby Hospital, UK 90. MOŽNOSTI OPERAČNÍHO LÉČENÍ LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZY 15 Chaloupka R. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice 91. CHIRURGICKÁ LÉČBA DEGENERATIVNÍ STENÓZY BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Paleček T. Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 92. ZADNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Repko M. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice 93. SROVNÁNÍ TOTÁLNÍ NÁHRADY DISKU A PŘEDNÍ FÚZE U DEGENERATIVNÍHO DISKOGENNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Cienciala J. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice 94. ADULT SCOLIOSIS : IDIOPATHIC OR DEGENERATIVE? 15 Krbec M. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV 95. VÍCEETÁŽOVÁ DEGNERATIVNÍ STENÓZA BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Tóth L. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha (Bez diskuze) Invited speakers 96. Adult Flatfoot 20 Louwerens, Jan Willem Prezident EFAS St. Maartenskliniek, The Netherlands 97. Correction of Finger Deformities 20 Thomas, Manfred Viceprezident D.A.F. (německá společnost pro chirurgii nohy) Hessingpark- Clinic, Augsburg Germany Téma: ZADNÍ NOHA Předsednictvo: Dungl P., Popelka S. 98. TEP hlezenního kloubu 10 Dungl P., Kubeš R. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 99. Techniky artrodézy hlezenního kloubu výsledky 10 Filip L., Stehlík J. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s Artrodéza hlezna retrográdním hřebem medin 7 Popelka S., Vavřík P., Landor I., Bek J. 1. Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha 101. Our experience with Hindfoot arthrodesis nail expert 7 Vícha J., Šrot J. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ OBĚD hod Talus Verticalis operační léčba, kasuistika 7 Hořák P. KOTPÚ LF UK a FN Plzeň 24 25

14 103. Osteotomie Valgozní paty 7 Teyssler P. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole 104. Prolongační osteotomie patní kosti u dětí 7 Ošťádal M., Dungl P., Chomiak J., Frydrychová M., Burian M. Ortopedická klinika1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha (Diskuze 7 ) 113. OSTEOMYELITIDA I. METATARZU JAKO KOMPLIKACE SCARF OSTEOTOMIE kazuistika 5 Hrubina M. (1,2), Skoták M. (1), Jahoda D. (3) Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov (1) Fakulta biomedicínského inženýrství - katedra lékařských a humanitních oborů Kladno, ČVUT (2) I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha (3) Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ Téma: PŘEDNÍ NOHA Předsednictvo: Pravda Ľ., Filip L NAŠE RIEŠENIE REUMATOIDNEJ PREDNEJ NOHY 10 Pravda Ľ. Nemocnica A. Wintera Piešťany, Slovensko 106. HALLUX RIGIDUS OSTETOMIE NEBO ARTRODÉZA MTP 7 Filip L. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s UŽITÍ SILASTIKOVÉ PROTÉZY PŘI NÁHRADĚ MTP KLOUBU 7 Bayer M. Ortopedická klinika FN Brno 108. KOMPLIKACE ALOPLASTIKY I. MTP KLOUBU 7 Kuběnová D., Chochola A. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha 109. KOREKCE VAROZITY I. METATARZU, NAŠE ZKUŠENOSTI S TECHNIKOU SCARF A ZAVÍRACÍ OSTETOMIÍ DLE JUVARY 7 Prymek M. Ortopedická klinika FN Brno Ukončení hod. Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 110. VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ HALLUX VALGUS DLE McBRIDE naše zkušenosti 7 Pink M., Skládal M., Lisý M., Mikláš M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč 111. SCARF OSTEOTÓMIA 7 Totkovič R., Ševčík T. Nemocnica Košice-Šaca a.s MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NESTABILITY I. KUNEOMETATARZÁLNÍHO SKLOUBENÍ NOHY 7 Zagroba J., Káňa J. Ortopedické oddělení FN Ostrava 26 27

15 Pátek, SÁL PRAHA Pátek, SÁL PRAHA Pátek , Sekce LÉKAŘŮ Invited speakers PAKLOUBY/ INFEKTY/ KOSTNÍ DEFEKTY Předsednictvo: Jahoda D., Ochsner P., Romano C NON-UNIONS OF THE LONG BONES 25 Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc. Emeritní přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV (Diskuze 5 ) 115. CURRENT CONCEPT IN THE TREATMENT OF INFECTED NON-UNIONS 25 Prof. Dr. Peter E. Ochsner Emerited professor of Orthopaedic Surgery, University of Basle (Diskuze 5 ) 116. SPACER MATTERS! SPACER CHOICE, TIPS AND TRICKS IN TWO-STAGE REVISION OF PROSTHESIS 25 Prof. Carlo Romano CR.I.O. Instituto Ortopedico Galeazzi Italy (Diskuze 5 ) 117. BONE SUBSTITUTION AND REGENERATION MATERIALS IN THE RECONSTRUCTION AFTER BONE DEFECTS an actual overview with limitations and options of various materials 25 Dr. Hans Bosebeck Heraeus Medical, Werhrheim, Germany (Diskuze 5 ) Přestávka PLASTICKÁ CHIRURGIE Předsednictvo: Nejedlý A., Mařík V., Kempný T. Téma: ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A SKELETU 118. HISTORIE A SOUČASNOST INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBORY ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE 12 Nejedlý A. Klinika plastické chirurgie, FNKV Praha 119. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ BÉRCE A NOHY 12 Tvrdek M., Nejedlý A. Klinika plastické chirurgie, FNKV Praha 120. SVALOVÉ LALOKY V ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII 12 Pilnáček J. Ortopedicko-úrazové oddělení, Oblastní nemocnice Kladno 121. OSTEOMYELITIDA BÉRCE - jak jí předcházet 10 Kempny T., Pogl D., Lang T., Schmiedhuber G. Ambulance plastické chirurgie Oddělení plastické chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko Oddělení úrazové chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko 122. VOLNÉ KOSTNÍ LALOKY A JEJICH POUŽITÍ U REKONSTRUKCÍ NA KONČETINÁCH 10 Kempny T., Geroldinger E., Schauer J., Lang T., Schmiedhuber G. Ambulance plastické chirurgie Oddělení plastické chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko Oddělení úrazové chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 123. ŘEŠENÍ PAKLOUBU TIBIE PŘENOSEM FIBULY NA CÉVNÍ STOPCE 7 Tomáš T. (1), Veselý J. (2), Janíček P. (1), Pazourek L. (2) I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně (1) Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU, FN u sv. Anny v Brně (2) 124. VYUŽITÍ MUSKULOKUTÁNNÍCH LALOKŮ V LÉČBĚ DEFEKTŮ V OBLASTI BÉRCE 7 Skála-Rosenbaum J. (1), Nejedlý A. (2), Bartoška R. (1), Džupa V. (1), Krbec M. (1) Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha (1) Klinika plastické chirurgie FNKV Praha (2) 125. M. GASTROCNEMIUS MEDIALIS - DEFEKTY PROX.BÉRCE A KOLENE 7 Kurial P., Mařík V., Kasper J. Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s

16 126. VYUŽITÍ MÍSTNÍCH LALOKŮ PŘI ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ PO OSTEOSYNTÉZÁCH 7 Mišičko R. Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. OBĚD hod. SYMPOZIUM Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o (Diskuze 20 ) 133. ŽIVOT ohrožující streptokoková myonekrosa dolní končetiny 7 Debre J. Ortopedické oddělení, Šumperská nemocnice a.s ATB potahovaný hřeb v prevenci infekčních komplikací v traumatologii 7 Mišičko R. Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z Infikované paklouby a jejich řešení pomocí potahovaných hřebů 7 Judl T., Jahoda D., Landor I., Síbek M., Melicherčík P., Tomaides J., Sosna A. 1. Ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 127. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA NSA 15 Slíva J. Ústavy farmakologie 2. a 3. lékařská fakulta UK, Praha Pátek, SÁL PRAHA INFEKCE V ORTOTOPEDII A TRAUMATOLOGII Předsednictvo: Šponer P., Pilnáček J., Džupa V Léčení následků novorozenecké purulentní koxitidy 10 Šponer P., Pellar D., Korbel M. Ortopedická klinika LF UK, FN Hradec Králové 129. Septic Complication in Neonates 8 Krátký Z. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Prachatice (Diskuze 5 ) 136. Management akutní i chronické osteomyelitidy dlouhých kostí po osteosyntéze - kazuistika 7 Čurlejová E., Homza M., Čižmář I. (1), Kamínek M. (2) Traumatologické oddělení, FN Olomouc (1) Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc (2) SÁL PRAHA ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU hod. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 130. Infekční zánět v oblasti symfýzy 10 Džupa V., Bartoška R., Skála-Rosenbaum J., Záhorka J., Krbec M. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 131. Purulentní artritoidy - principy a možnosti léčby 10 Pilnáček J. Ortopedicko-úrazové oddělení, Oblastní nemocnice Kladno 132. VÝSKYT RANNÝCH INFEKCÍ NA TRAUMATOLOGICKÉM CENTRU FN OSTRAVA 7 Pometlová J., Šír M., Pleva L., Litner R. Traumatologické centrum, FN Ostrava 30 31

17 Pátek, CONGRESS HALL II. Pátek, CONGRESS HALL II. REVIZE TEP KOLENE Předsednictvo: Vavřík P., Ascherl H., Koudela K. TEP KYČLE / DYSPLASIE Předsednictvo: Pink M., Stehlík J., Hart R Vícenásobné revizní operace náhrad kolenního kloubu 15 Vavřík P., Popelka S. I. Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha 146. Segmental And Total Lemur Replacement in Severe Bone Loss Following Multiple Revision of THA 15 Prof. Ascherl, Chemnitz, Germany 138. Multiple Knee revisios are cemented hinged Implants the solution? The Link Rotation Knee 15 Prof. Ascherl, Chemnitz, Germany 147. Squeaking in THA - really a problem? 10 Kubeš R., Dungl P., Kofránek I. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice na Bulovce Praha Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 139. Revision total knee arthroplasty 10 Waciakowski D., Kubeš R., Dungl P., Magerský Š. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 140. Total knee arthroplasty after postraumatic arthritis 15 Koudela K., Koudela K.jr., Koudelová J., Weisová D. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň 141. Revizní implantáty u primárních implantací 10 Musil D., Stehlík J., Krejčí F. Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s Závěsné revizní náhrady kolene naše zkušenosti 10 Luňáček L., Krbec M., Frič V., Džupa V. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 143. Užití náhrady typu total hinge knee u komplikovaných stavů 10 Šváb P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo 144. INFEKČNÍ KOMPLIKACE PO TEP KOLENNÍHO KLOUBU - ZHODNOCENÍ SOUBORU PACIENTŮ 10 Motyčka J., Ryba L., Ženčica P., Chaloupka R. Ortopedická klinika, FN Brno 145. KOMPLIKACE PŘI TEP KOLENA A NÁSLEDNÝCH REOPERACÍCH kasuistika 7 Ryba L., Ženčica P., Motyčka J., Chaloupka R. Ortopedická klinika, FN Brno (Diskuze 20 ) Přestávka OSTEOTOMIE DNA ACETABULA U TEP PŘI POSTDYSPLASICKÉ KOXARTRÓZE 10 Stehlík J., Held M., Musil D., Sadovský P., Krejčí F. Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s Cotyloplastika u náhrady postdysplastické kyčle 10 Foldyna K. Ortopedické oddělení, Slezská nemocnice Opava 150. TEP U POSTDYSPLASTICKÉ KOXARTRÓZY 10 Cichý Z. Ortopedické oddělení, Fakutní nemocnice Ostrava 151. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY JAMKY BICON-PLUS PŘI LÉČENÍ POSDYSPLASTICKÉ ARTRÓZY KYČELNÍHO KLOUBU 10 Pink M., Lisý M., Valoušek T. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč 152. Naše zkušenosti s užitím malé závitořezné jamky a hlavice 22 mm u postdysplastické koxartrózy 10 Hart R., Šváb P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo 153. TEP u dysplastické koxartrózy MIS TECHNIKOU 10 Deniger J., Žofka P. Ortopedicko-úrazové oddělení, Nemocnice Kladno 154. Our experience with use of primary wagner stem 10 Sadovský P., Stehlík J., Musil D., Held M. Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 32 33

18 SYMPOZIUM LIMA Pátek, CONGRESS HALL II. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ Téma: Moderní přístup k revizi náhrady kyčelního kloubu Předsednictvo: Jahoda D., Tomáš T., Kozák P TRABECULAR TITAN V REVIZNÍ NÁHRADĚ KYČELNÍHO KLOUBU Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L., Rapi J. I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 156. NAŠE ZKUŠENOSTI S MODULÁRNÍM DŘÍKEM U REVIZNÍCH OPERACÍ KYČLE Kozák P. (1), Gallo J. (2) Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1) Ortopedická klinika FN Olomouc (2) 157. ŘEŠENÍ INFEKCE OPAKOVANĚ OPEROVANÉ NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU Jahoda D. I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha Ukončení sympozia hod. NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU Předsednictvo: Pokorný D., Frič V., Pink T. Téma: NÁHRADY V TRAUMATOLOGICKÝCH INDIKACÍCH 158. Endoprotetika ramenního kloubu v traumatologických indikacích 12 Fulín P., Pokorný D., Sosna A. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 159. Možnosti využití modulárního systému endoprotézy při řešení traumatických i degenerativních postižení ramenního kloubu 12 Vališ P., Sklenský J., Rouchal M., Prýmek M. Ortopedická klinika, FN Brno Téma: REVERZNÍ NÁHRADY 160. Reverzní náhrada ramena u potraumatických stavů 12 Frič V., Lena T., Luňáček L. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 161. Zlomeniny proximálního humeru: CKP či reverzní TEP 12 Pink T., Stoklas J., Kunovský R. Klinické oddělení ortopedie, Úrazová nemocnice v Brně 162. Reverzní náhrada ramenního kloubu osmileté zkušenosti 10 Beznoska J., Pituch M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 163. KOMPLIKACE OSTEOSYNTÉZY, CKP A REVERZNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY U PACIENTA SE ZLOMENINOU CHIRURGICKÉHO KRČKU HUMERU kazuistika 10 Sklenský J., Vališ P., Prýmek M., Rouchal M. Ortopedická klinika, FN Brno 164. Periprotetická zlomenina humeru a implantace reverzní náhrady kazuistika 10 Pellar D., Procházka E. Ortopedická klinika, FN Hradec Králové SÁL PRAHA ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU hod

19 Pátek, CONGRESS HALL III. Pátek, CONGRESS HALL III. TUMORY Předsednictvo: Janíček P., Kofránek I., Dupal P., Matějovský Z. REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII Předsednictvo: Kolář P., Krobot A., Tomanová M. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 165. KONZERVATIVNÍ HEMIPELVECTOMIE 12 Dungl P., Matějovský Z. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 166. DĚLENÝ INTERKALÁRNÍ KOVOVÝ SPACER PRO ŘEŠENÍ METASTÁZ DIAFÝZY STEHENNÍ KOSTI 12 Janíček P., Nový P., Tomáš T. I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 167. Exartikulace v kyčli u primárních a sekundárních nádorů 12 Kofránek I., Matějovský Z., Lesenský J. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 168. Scintigrafická navigace v detekci kostních metastáz 10 Dupal P., Hromádka R. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 169. Ošetření patologických zlomenin u metastáz 10 Lesenský J., Matějovský Z., Kofránek I. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 170. Změny ve strategii a prognóze ošetření metastáz světlobuněčného karcinomu ledvin 8 Matějovský Z., Lesenský J., Kofránek I. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 171. Brachyterapie v léčbě měkkotkáňových sarkomů 8 Hromádka R., Dupal P. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 172. ČTENO TITULEM ŘEŠENÍ INFEKTŮ PO ROZSÁHLÝCH KOSTNÍCH RESEKCÍCH MALIGNÍCH TUMORŮ Včelák J., Šuman R., Matějovský Z., Šlégl M. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha Invited speaker 173. IDEOMOTORICKÉ FUNKCE A JEJICH VÝZNAM V INDIKACI A REHABILITACI ORTOPEDICKÝCH A SPONDYLOCHIRURGICKÝCH VÝKONŮ 20 prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD. Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol 174. MODERNÍ LÉČBA SPASTICITY 20 prim. MUDr. Martina Kövári Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol 175. DECHOVÁ REHABILITACE U PACIENTŮ PO PORANĚNÍ MÍCHY 15 MUDr. Renata Háková Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol (Diskuze 20 ) Přestávka REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII Předsednictvo: Kövari M., Kosztyo A MOŽNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY ORTOPEDICKÝCH PACIENTŮ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ INDIKAČNÍ SEZNAM V LÁZNÍCH BĚLOHRAD 10 Kosztyo A. Lázně Bělohrad, a.s MŮŽE KINESIO TAPING ELIMINOVAT HALLUX VALGUS? 10 Klugarová J., Odvárková E. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc 178. SVALOVÁ SLABOST A POHYBOVÉ STEREOTYPY U NEMOCNÝCH S OA KYČELNÍHO KLOUBU V SEMG A ZEBRIS ANALÝZE 10 Krobot A. Rehabilitace FN Olomouc Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 179. MODERNÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO SPONDYLOCHIRURGICKÝCH OPERACÍCH 10 Tomanová M. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 36 37

20 180. TYPIZACE PACIENTŮ S VYSOKÝM RIZIKEM FBSS PO STABILIZACI PÁTEŘE 10 Smíšková K., Hladíková J. Fakultní nemocnice Brno (Diskuze 15 ) OBĚD hod. Pátek, CONGRESS HALL III. CHIRURGIE RUKY Předsednictvo: Čižmář I., Lutonský M REKONSTRUKCE PAKLOUBU ČLUNKOVÉ KOSTI - limity a komplikace 7 Veigl D., Zatrapa T., Pech J. Ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol Praha 189. POÚRAZOVÁ ULNÁRNÍ NESTABILITA MCP KLOUBU PALCE RUKY 7 Lutonský M., Shaikh H. Ortopedická klinika LF a FN Hradec Králové SÁL PRAHA ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU hod. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ Téma: TRAUMATOLOGIE 181. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RÁDIA - racionální léčebný postup 10 Schwarz O., Majerníček M. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 182. MOŽNOSTI OPERAČNÍ LÉČBY DISTÁLNÍHO RÁDIA 7 Prokeš L., Pellar D., Pavlas J. Ortopedická klinika FN Hradec Králové 183. SEKUNDÁRNÍ DISLOKACE KOSTNÍCH FRAGMENTŮ PO DLAHOVÉ OSTEOSYNTÉZE ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RÁDIA 7 Vlček M., Niedoba M. FN v Motole, I. Ortopedická klinika - traumatologie Téma: REKONSTRUKČNÍ VÝKONY 184. KOSTNÍ DEFEKTY PŘEDLOKTÍ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ / KOMPLIKACE 10 Čižmář I., Vinter R. Fakultní nemocnice Olomouc Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 185. RESORPCE KOSTNÍCH ŠTĚPŮ A PAKLOUBY PO KOREKČNÍCH OSTEOTOMIÍCH DISTÁLNÍHO RÁDIA 10 Čižmář I., Vinter R. Fakultní nemocnice Olomouc 186. VNITŘNÍ DISTRAKČNÍ APARÁT GENOS MC, VÝSLEDKY POUŽITÍ NA HK 15 Schmoranzová A. Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké n/jizerou 187. KOREKČNÍ OSTEOTOMIE DISTÁLNÍHO RÁDIA BEZ POUŽITÍ KOSTNÍHO ŠTĚPU 7 Zlatohlavý J. Ortopedicko-úrazové oddělení Oblastní nemocnice Kladno 38 39

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Středa, 15. 5. 2013 SÁL PRAHA TRAUMATOLOGIE 15.00-15.55 Předsednictvo: Bartoníček J., Havlas V. SOUČASNÉ PROBLÉMY DLAHOVÉ OSTEOSYNTÉZY 15 Bartoníček J., Klinika

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

9. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ V LÁZNÍCH BĚLOHRAD

9. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ V LÁZNÍCH BĚLOHRAD FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedické oddělení, KNL - Panochovy nemocnice v Turnově se souhlasem výboru ČSOT za odborné garance I. Ortopedické kliniky UK - 1. LF a FN Motol, Praha a ve spolupráci s ČLK pořádá

Více

XVII. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

XVII. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE XVII. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM Sympozium se koná pod záštitou generálního ředitele a předsedy představenstva Lázně Teplice v Čechách a.s. Radka Popoviče a přednosty Ortopedické kliniky

Více

FINÁLNÍ INFORMACE. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol. Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie

FINÁLNÍ INFORMACE. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol. Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol a Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie u příležitosti 50. narozenin Doc. MUDr. Tomáše Trče, CSc. pořádá 2. MOTOLSKÉ DNY 22. 25. září 2005

Více

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM II. INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA UK 2. LF A FN MOTOL A ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDAJÍ JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ DNE: 22. 3. 2013 v kongresovém centru Nové Adalbertinum,

Více

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně XX. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 21. - 22. června 2012 Hotel SANTON, Brno Program Odborný

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

14. Pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT

14. Pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF a FN v Plzni ve spolupráci s LF UK v Plzni pořádají: 14. Pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT Místo konání: Hotel Jitřenka, Konstantinovy

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

8. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ TENTOKRÁT V LÁZNÍCH BĚLOHRAD

8. HARRACHOVSKÉ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM POŘÁDANÉ TENTOKRÁT V LÁZNÍCH BĚLOHRAD FINÁLNÍ INFORMACE Ortopedické oddělení Panochovy nemocnice v Turnově se souhlasem výboru ČSOT za odborné garance I. ortopedické kliniky UK - 1. LF a FN Motol, Praha a Rehabilitační kliniky FN Hradec Králové

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof.

Více

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí FINÁLNÍ INFORMACE Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pořádá V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. 9. 2011 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Organizační

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium XXII. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 19. - 0. června 014 Maximus Resort Hotel

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie

VI. Liberecké dny úrazové chirurgie Pozvánka a program VI. Liberecké dny úrazové chirurgie (páteř, pánev, proximální femur) Pořádá Traumacentrum Krajské nemocnice Liberec a.s. ve spolupráci s B. Braun Medical, divizí Aesculap - Ortopedie

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

35. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA

35. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA - FINÁLNÍ INFORMACE AND JOINT DECADE 1 BONE THE J OINT 2 0 0 0 MOTION 35. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA Sympozium s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické

Více

ORTOPEDICKÁ KLINIKA. Ročenka 2009. Úvodem. Fakultní nemocnice Brno. Lékařská fakulta Masarykovy university

ORTOPEDICKÁ KLINIKA. Ročenka 2009. Úvodem. Fakultní nemocnice Brno. Lékařská fakulta Masarykovy university ORTOPEDICKÁ KLINIKA Ročenka 2009 Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy university Úvodem Ročenka je důležitá informace o činnosti pracoviště. Papírové ročenky jsou sice trvalým dokumentem,

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč GRADA Publishing Upozornění

Více

Změny v systému DRG Kultivace MDC 08

Změny v systému DRG Kultivace MDC 08 Změny v systému DRG Kultivace MDC 08 Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: Helena Rathousová Datum: 7. 8. 2013 Ortopedie řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

17th NATIONAL CONGRESS OF THE CZECH SOCIETY FOR ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY

17th NATIONAL CONGRESS OF THE CZECH SOCIETY FOR ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY SECOND INFORMATION THE COMMITTEE OF THE CZECH SOCIETY FOR ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY 17th NATIONAL CONGRESS OF THE CZECH SOCIETY FOR ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY with international delegation and accompanying

Více

Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz FINÁLNÍ INFORMACE Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí pořádá VI. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 13. 14. září 2012 Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Více

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE

PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE STŘEDA, 16.5. 2012 Registrace (NH hotel) 16:00-20:00 Schůze výboru ČSOT (NH hotel) 17:00-18:30 Schůze primářů (NH hotel) 19:00-20:00 Uvítací večer 20:15-23:00 Čtvrtek, 17. 5. 2012

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů

Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů Národní Tkáňové Centrum nabízí v rámci specifického léčebného programu možnost léčby poškození kloubní chrupavky především u poúrazových

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 4 2 4 6 IČZ smluvního ZZ 4 8 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 8 N 0 0 Název IČO NEMOS SOKOLOV s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů

Revizní systémy. Katalog revizních implantátů evizní systémy Katalog revizních implantátů AOPASTIKA Materiály pro výrobu implantátů Přehled materiálů MATEIÁ ISO ČSN DIN ASTM Korozivzdorná ocel 321 1730 výběr 17 3 W.Nr. 1.1 F 13 Grade 2 Korozivzdorná

Více

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 VÝVOJ MEDIN Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN, a.s. Český výrobce zdravotnických prostředků s tradicí výroby v Novém Městě na Moravě od roku 1949 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN GROUP: MEDIN,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.08 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.08 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 7 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 H 6 N 0 0 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.08 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM

VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM FINÁLNÍ INFORMACE pořádá VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 26. 27. září 2013 Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 31. 5. 2013. Program konference. Neurorehabilitace. Ústí nad Labem. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s.

13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 31. 5. 2013. Program konference. Neurorehabilitace. Ústí nad Labem. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií a Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad

Více

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA KLINIKA TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ A REHABILITACE LF MU KATEDRA FYZIOTERAPIE LF MU A FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ POŘÁDAJÍ VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 2. 3. října 2015 Mikulov,

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii.

Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii. Řešení Synthes. Inovativní řešení pro traumatologii, ortopedii a pediatrii. Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Ramenní kloub a humerus AO klasifikace Proximální humerus 11 Diafýza humeru

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

VI. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY

VI. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE VE FRÝDKU MÍSTKU, p. o. ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc a Okresním sdružením ČLK ve Frýdku - Místku pořádá VI. BESKYDSKÉ ORTOPEDICKÉ DNY

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

ortopedická klinika Ročenka 2010 Obsah

ortopedická klinika Ročenka 2010 Obsah Obsah Úvod 1 Kolektiv ORTK 2 Seznam lékařů ORTK 2 Činnost kliniky 3 Léčebná preventivní péče 3 Spinální jednotka 4 Přehled aktivit NLZP 4 Centra pro léčení skolióz 5 Statistika jednotlivých operacích 6

Více

37. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA

37. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA - PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AND JOINT DECADE 1 BONE THE J OINT 2 0 0 0 MOTION 37. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA sympozium s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické

Více

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

3. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

IX. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM

IX. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM FINÁLNÍ INFORMACE pořádá IX. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. 1. 2. října

Více

PROGRAM KONFERENCE. Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov. Instalace doprovodné výstavy konference II Kulturní dům Jáchymov

PROGRAM KONFERENCE. Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov. Instalace doprovodné výstavy konference II Kulturní dům Jáchymov Čtvrtek 4. prosince PROGRAM KONFERENCE 16.00 20.00 17.00 20.00 Registrace Kulturní dům Jáchymov foyer přízemí Instalace doprovodné výstavy konference I Kulturní dům Jáchymov Pátek 5. prosince 07.30 19.00

Více

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA UK 2. LF A FN MOTOL A ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ POŘÁDAJÍ JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ DNE: 22. 3. 2013 v kongresovém centru Nové Adalbertinum,

Více

Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne?

Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? TOC KN Liberec a.s., Mikulov 4.-5.9.2014 Zlomeniny acetabula u starších pacientů operovat či ne? Léčba zlomenin pánve a acetabula.džupa V.,Pavelka

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Dětské zlomeniny ZBIROH 2015. zámek Zbiroh, 13. a 14. 5. 2015. program sympozia

Dětské zlomeniny ZBIROH 2015. zámek Zbiroh, 13. a 14. 5. 2015. program sympozia Dětské zlomeniny ZBIROH 2015 zámek Zbiroh, 13. a 14. 5. 2015 program sympozia Traumatologická sekce České pediatricko-chirurgické společnosti, Česká společnost pro úrazovou chirurgii a Nadační fond Kolečko

Více

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P.

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. 1. Corrections of postraumatic deformity using TSF 15 Ganger R.. Orthopädisches Spital Speising GmbH Vídeň,

Více

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE REHABILITACE

Více

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. 22. září 2012 v Plzni.

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více