FINÁLNÍ INFORMACE. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINÁLNÍ INFORMACE. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie"

Transkript

1 FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII, NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s., FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ A FN MOTOL POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S ČLK s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

2 Zimmer NexGen Knee 3 Zimmer fiezací ablony na míru Zimmer pfiedstavuje moïnost implantace totální náhrady kolenního kloubu pomocí individuálních fiezacích ablon PSI (Patient Specific Instruments) Other primary knee implants V centimetrech V letech The Swedish Knee Arthroplasty Register Annual Reports 2 Relative risk of revision for knee implants. V hody PSI operace pro pacienta Ménû invazivní metoda etrnûj í pro pacienta Men í krevní ztráty Pfiesné umístûní TEP kolenního kloubu díky správné funkci se zvy uje její Ïivotnost PouÏití men ího mnoïství nástrojû zkracuje dobu operace i anestezie MoÏná volba mezi MRI a CT podle zdravotního stavu pacienta implantace nejúspû nûj í kolenní endoprotézy na svûtû NexGen s nejlep ími v sledky ve svûtov ch registrech 2 moïnost volby zhotovení ablon pomocí MRI nebo CT Zimmer nabízí registraci radiologického zafiízení ve v ech nemocnicích 1 The results presented show the relative risk of revision for Knee Implants used in primary knee arthroplasty as stated in the last consecutive live Swedish Knee Arthroplasty Register Annual Reports. The relative risk of revision of the other knee implants represents the average of all relative risks of revision weighted by the respective patient number of each implant (excluding NexGen Primary Knees and the reference implant 4 with a relative risk of 1.00). 2 The Swedish Knee Arthroplasty Register - Annual Report - Dept. of Orthopedics, Lund University Hospital: ISBN Page 30, ISBN Page 26, ISBN Page 24, ISBN X (Swedish version) - Page 20, Page 17 3 The Swedish Registry does not differentiate between NexGen Cruciate Retaining Knee and NexGen LPS knee. The majority of NexGen Primary Knees used in Sweden, is the NexGen Cruciate Retaining Knee (data on file at Zimmer). Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, Praha 4, Tel.: , Fax: ,

3 POŘÁDÁ Výbor ČSOT XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie , TOP HOTEL, PRAHA PREZIDENT KONGRESU Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. - primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. VICEPREZIDENTI KONGRESU Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. - přednosta Ortopedické kliniky FN Hradec Králové Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Spondylochirurgického oddělení 2.LF a FN Motol PREZIDENT ČSOT Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc, - přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha TÉMATA LÉKAŘSKÁ SEKCE Aloplastika - TEP u postdysplastické koxartrózy - komplikace primárních a revizních TEP - pomocné systémy u revizích TEP Spondylochirurgie - degenerativní postižení C, Th a L páteře Dětská ortopedie - záchovné operace kyčelního kloubu / femoroacetabulární impingement - neuroortopedie -komplexní péče - zánětlivá postižení kostí a kloubů Fyzioterapie po ortopedických a spondylochirurgických výkonech Artroskopie - řešení nitrokloubních zlomenin - méně obvyklé výkony, méně obvyklé lokality - problémy a komplikace u ASK (stabilizace ramene, replastika zkřížených vazů, komplikace - kazuistiky) Post-traumatické a degenerativní posižení ramenního kloubu - operační léčba Traumatologie - chyby a komplikace osteosyntéz - poruchy hojení a paklouby - taktika léčby Septická ortopedie - purulentní artritidy - infekty aloplastik - infekty osteosyntéz - infikované paklouby (diagnostika, mikrobiologické vyšetření, ATB léčba, imunologie, výživa, taktika léčby podle typu infektu, zevní osteosyntéza) Plastická chirurgie - řešení defektů měkkých tkání končetin u infekčních komplikací - replantace končetin Chirurgie ruky - traumatologie zápěstí a ruky - operace na HK /mimo ramene/ - artroplastiky, artrodézy, aloplastiky (limity, komplikace, revizní výkony) Chirurgie nohy - luxace a zlomeniny talu a kalkanea - deformity přední nohy - artrodézy nohy a hlezna - řešení ruptur a defektů Achilovy šlachy - řešení komplikací po operacích nohy Ortopedická onkologie - metastázy Amputační chirurgie a současné možnosti protézování Problematika lázeňské péče Medikamentózní léčba v ortopedii TÉMATA SESTERSKÁ SEKCE Ošetřovatelské možnosti prevence TEN Operační sály - režim aseptických a septických sálů - odběr biologického materiálu k vyšetřením Práce s cementem + příprava cementovaných spacerů Komplexní péče o septické pacienty Ošetřování kožních defektů a možnosti jejich krytí Varia VĚDECKÝ SEKRETÁŘ MUDr. Pavel Sadovský ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ MUDr. Libor Filip PROGRAMOVÝ VÝBOR Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., prim. MUDr. Zdeněk Krátký Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Prof. MUDr. David Jahoda, CSc., MUDr. Martin Stárek Prim. MUDr. Vladimír Mařík MUDr. Pavel Sadovský, MUDr. David Musil, PhD. MUDr. Libor Filip MUDr. Radek Kebrle, MUDr. Zdeněk Vodička Mgr. Marcela Stýblová, Bc. Soňa Brejšková ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Mgr. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje MUDr. Břetislav Shon předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice České Budějovice a.s. Ing. Martin Bláha MBA předseda představenstva Jihočeských nemocnic a ekonomický ředitel Nemocnice České Budějovice a.s. Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. prezident ČSOT MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, sekretář ČSOT Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ing. Bronislava Hlachová ředitelka Regionální pobočky VZP pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D. předseda dozorčí rady KOH-I-NOOR HOLDING a.s. Ing. Jiří Boček ředitel Budějovický Budvar, n.p. Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc. prezident kongresu, primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. viceprezident kongresu, přednosta Ortopedické klinik FN Hradec Králové Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. viceprezident kongresu, přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha, předseda české spondylochirurgické společnosti 4 5

4 Harmonogram Středa SÁL PRAHA CONGRESS HALL II BOHEMIA TOP RESTAURANT TRAUMATOLOGIE ASK KOLENNÍHO KLOUBU Schůze výboru ČSOT TRAUMATOLOGIE Členská schůze ČSOT s volbami ASK RAMENNÍHO A KYČELNÍHO KLOUBU Téma 1: Nové právní předpisy a vyhlášky v ambulantní ortopedii Téma 2: Změny v regulacích a ekonomika zdravotnických zařízení Schůze primářů a výboru ČSOT Welcome party Čtvrtek SÁL PRAHA CONGRESS HALL I CONGRESS HALL II CONGRESS HALL III REVIZE TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU SYMPOZIUM ZIMMER/BAYER PRIMÁRNÍ A REVIZNÍ NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU Invited speaker - Prof. Gehrke ČÁST I ČÁST II. - SYMPOZIUM B. BRAUN ČÁST III ČÁST IV DĚTSKÁ ORTOPEDIE NEUROORTOPEDIE NEUROORTOPEDIE KYČEL - FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT PERIPROTETICKÝ INFEKT SPONDYLOCHIRURGIE I. DEGENERATIVNÍ POSTIŽENÍ SPONDYLOCHIRURGIE II CHIRURGIE NOHY ZADNÍ NOHA PŘEDNÍ NOHA PROBLEMATIKA NÁHRAD LOKETNÍHO KLOUBU DEGENERATIVNÍ A ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY ZÁPĚSTÍ - ENDOPROTETIKA / ZÁCHRANNÉ OPERACE RHIZARTRÓZA Pátek SÁL PRAHA CONGRESS HALL II CONGRESS HALL III PAKLOUBY / INFEKTY / KOSTNÍ DEFEKTY ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A SKELETU SYMPOZIUM TAKEDA REVIZE TEP KOLENE TEP KYČLE / DYSPLASIE SYMPOZIUM LIMA NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU TUMORY REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII INFEKCE V ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII Soupis sálů: TOP CONGRESS HALL + PŘEDSÁLÍ Hlavní výstavní plocha firem CHIRURGIE RUKY CONGRESS HALL II Lékařská sekce PŘEDSÁLÍ CONGRESS HALL II Vedlejší výstavní plocha firem CONGRESS HALL III Lékařská sekce SÁL PRAHA Lékařská sekce CONGRESS HALL I Sesterská sekce 6 7

5 PROGRAM XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT Traumatologie Předsednictvo: Pavelka T., Litner R. Středa , Sekce LÉKAŘŮ Středa, SÁL PRAHA Traumatologie Předsednictvo: Bartoníček J., Džupa V. 1. Současné problémy dlahových osteosyntéz 15 Bartoníček J. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha 2. Epidemiologie zlomenin krčku femoru v ČR 10 Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole 3. Únavové zlomeniny krčku femoru 10 Havlas V., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole 4. Peroperační cévní komplikace při osteosyntéze poranění pánve 10 Džupa V., Marvan J., Skála-Rosenbaum J., Douša P., Fridrich F., Báča V. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 5. NEUROVASKULÁRNÍ KOMPLIKACE FIXACE PÁNEVNÍHO KRUHU ILIOSAKRÁLNÍMI ŠROUBY 10 Salášek M. (1,2), Pavelka T. (1,2), Křen J. (2), Weisová D. (1,2), Jansová M. (2) KOTPÚ LF UK a FN Plzeň (1) NTIS ZČU v Plzni a KME FAV ZČU v Plzni (2) 6. Poranění tibiofibulární syndesmózy 10 Holub K., Rypl A., Kopačka P. Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice a.s. 7. Zlomeniny talu 15 Bartoníček J. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha 8. Přínos osteosyntézy hřebem u zlomenin patní kosti 10 Litner R., Pleva L., Ječmínek V. Traumatologické oddělení FN Ostrava 9. Otevřená repozice a vnitřní fixace zlomenin patní kosti 10 Zahradníček L., Šámal J., Boleslav J. Ortopedicko-úrazové oddělení Oblastní nemocnice Kladno 10. PORANĚNÍ DISTÁLNÍ RŮSTOVÉ CHRUPAVKY HUMERU 8 Havránek P., Pešl T., Bouchalová A. Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice Závěr 17:15 hod hod. ČLENSKÁ SCHŮZE ČSOT S VOLBAMI V průběhu členské schůze a v době sčítání volebních hlasů zazní následující přednášky: Středa , Sekce LÉKAŘŮ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD Vavřík P. I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha DRG PRO OBOR ORTOPEDIE NOVÉ VERZE MARKERŮ Šimeček K. ortopedické oddělení Nemocnice Písek NOVINKY SAZEBNÍKU VYKONŮ Dupal P. I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha 8 9

6 Středa , Sekce LÉKAŘŮ Středa, CONGRESS HALL II Artroskopie Téma: ASK KOLENNÍHO KLOUBU Předsednictvo: Sadovský P., Váchal J., Podškubka A. 11. ARTHROSCOPIC TREATMENT OF INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE KNEE 7 Sadovský P., Musil D. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 12. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ OSTEOCHONDRÁLNÍCH DEFEKTŮ KOLENNÍHO KLOUBU U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH 7 Váchal J., Zídka M., Kmošťák P. Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o., Praha 13. SROVNÁNÍ TECHNIKY IMPLANTACE SOLIDNÍHO CHONDROGRAFTU A METODY PROSTÝCH NÁVRTŮ PŘI ŘEŠENÍ DEFEKTU CHRUPAVKY NOSNÝCH KLOUBŮ 7 Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T. Ortopedická klinika FN Brno 14. ANATOMICKÁ REKONTRUKCE LCA- INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP VE VÝBĚRU SINGLE VERSUS DOUBLE BUNDLE TECHNIKy 7 Zeman P., Nepraš P., Kasl J., Božovská A. KOTPÚ LF UK a FN v Plzni 15. REPLASTIKA LCA POMOCÍ KADAVEROZNÍHO ŠTĚPU Z LIG. PATELLAE 7 Otaševič T., Vališ P., Rouchal M. Ortopedická klinika FN Brno 16. ACL RECONSTRUCTION THE REVISION PROCEDURE 7 Sadovský P., Musil D. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. (Diskuze 8 ) Téma: ASK RAMENNÍHO A KYČELNÍHO KLOUBU Předsednictvo: Musil D., Rouchal M., Zeman P. 17. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VLASTNÍ TECHNIKY REKONSTRUKCE SLAP LÉZE 7 Filipovič M., Vališ P., Rouchal M. Ortopedická klinika FN Brno 18. ARTROSKOPICKÁ DELIBERACE RAMENNÍHO KLOUBU 7 Rouchal M., Vališ P., Maršálek M., Novák J. Ortopedická klinika FN Brno 19. NÁŠ ALGORITMUS LÉČBY PŘI SELHANÉ ASK STABILIZACI RAMENNÍHO KLOUBU - OUR CONCEPT IN TREATMENT AFTER ASC STABILISATION FAILURE 7 Říman P., Hruška L., Sinkule M. Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Nemocnice Na Františku Praha 20. OPERACE DLE LATARJETA ŘEŠENÍ KOSTNÍCH DEFEKTŮ GLENOIDU U NESTABILIT RAMENE 7 Cinegr P., Podškubka A., Dolejš R., Vaculík J. Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ Na Bulovce, Praha 21. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZADNÍ NESTABILITY RAMENNÍHO KLOUBU 7 Rouchal M., Vališ P., Otaševič T., Novák J. Ortopedická klinika FN Brno 22. LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU ZADNÍ, OBOUSTRANNÁ, PŘEHLÉDNUTÁ kasuistika 7 Lubojacký J. Ortopedické oddělení Slezská nemocnice Opava 23. ARTROSKOPIE ARTROTICKÉHO KYČELNÍHO KLOUBU 7 Mohyla M., Walder P. Ortopedické oddělení FN Ostrava 24. ARTROSKOPICKÁ TERAPIE SYNDROMU LUPAVÉ KYČLE 7 Zeman P., Nepraš P. KOTPÚ LF UK a FN v Plzni Středa , Sekce LÉKAŘŮ 25. KOMPLIKACE ARTROSKOPIE KYČLE 7 Vaněček V., Krejčí P. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha (Diskuze 12 ) Přestávka

7 Téma 1: Nové právní předpisy a vyhlášky v ambulantní ortopedii Téma 2: Změny v regulacích a ekonomika zdravotnických zařízení Předsednictvo: Medek V., Jojko Z., Strejc P. Registrace: od 7.00 hod. Čtvrtek, SÁL PRAHA Středa , Sekce LÉKAŘŮ 26. AMBULANTNÍ ORTOPED V ROCE MUDr. Zorjan Jojko Česká lékařská komora (Úhradová vyhláška, vyhláška o technickém vybavení zdravotnických zařízení, nový sazebník výkonů, regulace za rok 2012, předpoklad regulací 2013, kultivace seznamu výkonů, pozitivní seznamy léků, externí hodnocení kvality, předpoklad smluv po roce 2015.) (Diskuze 15 ) 27. PRÁVNÍ ASPEKTY VEDENÍ AMBULANCE ORTOPEDA 30 MUDr. Pavel Strejc (Právní minimum vedení ambulance, vedení zdravotnické dokumentace dle současných předpisů, informovaný souhlas, novela zákona o zdravotních službách, návrh změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, vybrané části zákona o speciálních zdravotních službách, převod praxe z fyzické osoby na právnickou.) (Diskuze 15 ) Diskuze k těmto tématům mohou pokračovat i v rámci členské schůze ČSOT. Závěr hod hod. WELCOME PARTY REVIZE TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ Předsednictvo: Gallo J., Dufek P., Tomáš T. 28. Aseptické uvolnění a periprotetická osteolýza: kde jsme a kam směřujeme 10 Gallo J. (1), Kriegová E., Tománková T. (2), Lužná P., Ehrmann J. (3) LF UP a FN Olomouc, Ortopedická klinika (1) Ústav imunologie LF UP v Olomouci (2) Ústav histologie LF UP v Olomouci (3) 29. Keramika Biolox Delta u primární a revizní TEP kyčle 10 Dufek P. Orthopädie, Schön Klinik Neustadt, Germany 30. Časné mechanické komplikace při revizích TEP kyčle 10 Dufek P. Orthopädie, Schön Klinik Neustadt, Germany 31. Dlouhodobé výsledky implantací Burch-Schneiderovy dlahy 10 Burda J., Chrást B. (1), Krbec M., Ženčica P. (2) Ortopedická klinika FN Brno (1) Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha (2) 32. Acetabulární augmentace v revizní endoprotetice 10 Kozák P. (1), Gallo J. (2) Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1) LF UP a FN Olomouc, Ortopedická klinika (2) Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 33. První zkušenosti s TRABECULAR METAL (TANTAL) 10 Musil D., Stehlík J., Stárek M., Held M. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 34. Naše zkušenosti s užitím necementovaného revizního dříku Wagnerova typu u revizních operací totálních náhrad kyčelního kloubu 10 Šváb P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo 35. REMOVAL OF FEMORAL KOMPONENT WITH THE ASSISTANCE OF BALLISTICAL system 7-year experiences 10 Stárek M. (1), Stehlík J., Held M. (2) Ortopedické oddělení Nemocnice Prachatice (1) Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. (2) 12 13

8 36. PREVENCE VTE U TOTÁLNÍCH NÁHRAD USA guideline Lubojacký J. Slezská nemocnice Opava (Diskuze 15 ) SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU hod. Čtvrtek, SÁL PRAHA SYMPOZIUM ZIMMER/BAYER Předsednictvo: Gerber Ch., Sosna A. Téma: PRIMÁRNÍ A REVIZNÍ NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU Invited speakers 37. PRIMARY AND REVISION SHOULDER REPLACEMENT SURGERy 30 Prof. Christian Gerber Head of Balgrist Cliníc, Zurrich, Swiss Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 38. Anatomické skutečnosti ovlivňující operační techniku reverzní náhrady ramenního kloubu 20 Sosna A., Pokorný D., Fulín P. Ortopedická klinika1. LF UK a FN Motol Praha 39. Výsledky reverzní totální náhrady ramenního kloubu souhrn 160 případů 20 Pokorný D., Sosna A., Fulín P. I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha 40. Xarelto v klinické praxi výsledky studie Xamos 10 Kubeš R. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha Ukončení sympozia hod. OBĚD hod. (Diskuze 20 ) Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ Invited speaker Předsednictvo: Krbec M., Stárek M. 41. Prof. Dr. Thorsten Gehrke: DIAGNOSTICS AND THERAPY OF THE PERIPROTHETIC INFECTIONS NEW TRENDS? HELIOS ENDO-Klinik Hamburg, Germany 14 15

9 Čtvrtek, SÁL PRAHA CHIRURGIE RUKY Předsednictvo: Cresswell T., Landor I. Téma: PROBLEMATIKA NÁHRAD LOKETNÍHO KLOUBU Téma: ZÁPĚSTÍ ENDOPROTETIKA / ZÁCHRANNÉ OPERACE Předsednictvo: Vodička Z., Pilný J. 46. ARTODÉZA ZÁPĚSTÍ S POUŽITÍM MASIVNÍHO KORTIKO-SPONGIOSNÍHO ŠTĚPU ŘEŠENÍ KOMPLIKACE PO TP ZÁPĚSTÍ 7 Vodička Z., Krejčí F., Stehlík J. Ortopedické oddělení Nemocnice české Budějovice a.s. Invited speakers 42. ELBOW REPLACEMENT SURGERy 30 Prof. T. Cresswell, England 47. ULNÁRNÍ TRANSLACE KARPU 7 Pilný J. PKN a.s. Pardubice Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 43. Totální náhrada loketního kloubu - hlavní problémy a dlouhodobé výsledky 20 Prof. I. Landor, I. Ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol Praha Téma: DEGENERATIVNÍ A ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY Předsednictvo: Kebrle R., Schoonhoven J. Invited speaker 44. INDICATIONS, COMPLICATIONS AND LIMITATIONS OF THE ULNAR HEAD PROSTHESIS 20 Prof. Dr. med. Jörg van Schoonhoven MD PhD Hand Center Bad Neustadt,Germany 48. EXTIRPACE PROXIMÁLNÍ KARPÁLNÍ ŘADY 7 Chochola A., Indráková P. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha 49. KLOUBNÍ SILIKONOVÉ NÁHRADY PIP A JEJICH KOMPLIKACE 7 Kašpárek R. Ortopedické oddělení FN Ostrava Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 45. KOMPLIKACE NÁHRAD DISTÁLNÍ ULNy 10 Kebrle R. (1), Vodička Z. (2) Ústav chirurgie ruky a Plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou (1) Ortopedické oddělení nemocnice České Budějovice(2) 16 17

10 Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ Téma: RHIZARTRÓZA Předsednictvo: Pech J., Novák J. 50. ÚSKALÍ LÉČBY RHIZARTRÓZY 7 Dobiáš J., Pech J. I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha 51. RHIZARTRÓZA - naše zkušenosti 7 Novák J. (1), Maršálek M, Bayer M., Pramek M. (2) Fakultní nemocnice Brno (1) Ortopedická klinika FN Brno (2) 52. ARTOPLASTIKA I. CMC S POUŽITÍM ŠLACHOVÉHO ZÁVĚSU A INTERPOSICE -KOMPLIKACE A LIMITY V INDIKACI - naše zkušenosti 7 Krejčí F, Vodička Z, Stehlík J. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. 53. SWAN NECK DEFORMITA PALCE RUKY PO NÁHRADĚ BASE METAKARPU 7 Pech J., Veigl D., Zatrapa T., Dobiáš J. I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha 54. KOMPLIKACE PLA-AREX NÁHRADY TRAPEZIA POUŽITÉ PŘI LÉČBĚ RHIZARTRÓZy 7 Hellmut T., Kebrle R. Ústav Chirurgie Ruky a Plastické Chirurgie Vysoké nad Jizerou 55. KOMPLIKACE TEP CMC A JEJICH ŘEŠENÍ 7 Trtík L. ON Havlíčkův Brod (Diskuze 8 ) 56. COMPARISON OF TREATMENT OF SEVERE GRADE OF SCFE USING DUNN PROCEDURE AND INTERTROCHANTERIC OSTEOTOMY 10 Chomiak J., Dungl P., Ošťádal M., Frydrychová M., Burian M. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha 57. NÁVRTY (CORE DECOMPRESSION) V LÉČBĚ OSTEONEKRÓZY HLAVICE FEMORU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ 10 Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol 58. PŘESNOST KOREKCE PROXIMÁLNÍHO FEMORU S LCP DĚTSKÝMI DLAHAMI 10 Poul J. (1), Ročák K. (2) FN Brno (1) Středomoravská nemocniční a.s., o.z. Nemocnice Přerov (2) Invited speaker Čtvrtek, CONGRESS HALL II. DĚTSKÁ ORTOPEDIE Předsednictvo: Trč T., Graf R., Chomiak J. 59. Prof. R. Graf : HIP SONOGRAPHY update 20 Wien, Austria SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU hod. Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 18 19

11 Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ Invited speaker DĚTSKÁ ORTOPEDIE Předsednictvo: Šponer P., Dias L. Téma: NEUROORTOPEDIE 60. THE MANAGEMENT OF CEREBRAL PALSY 20 Dias Luciano Feinberg School of Medicine, Northwestern University Chicago, USA 61. THE CARE OF CHILDREN WITH SPINA BIFIDA 20 Dias Luciano Feinberg School of Medicine, Northwestern University Chicago, USA DĚTSKÁ ORTOPEDIE Předsednictvo: Kokavec M., Schejbalová A., Krátký Z. Téma: NEUROORTOPEDIE 62. METÓDA VIACETÁŽOVÝCH FIBROTÓMIÍ V LIEČBĚ KONTRAKTUR DOLNÝCH KONČATÍN U DĚTÍ S DMO 10 Kokavec M., Švec A., Fristáková M. Dětská ortopedická klinika LFUK a DFNsP Bratislava 63. REKONSTRUKCE FUNKCE HK U CENTRÁLNÍ SPASTICITY 15 Fialová L. ÚCHRAPCH Vysoké nad Jizerou/Klinika plastické chirurgie FNKV Praha 64. PATELLA ALTA U DMO - KDY A JAK ŘEŠIT? 10 Schejbalová A., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol 65. COMPREHENSIVE CARE IN CEREBRAL PALSY 10 Krátký Z. (1), Nevšímal L. (2) Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Prachatice (1) Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice (2) 66. NAŠE ZKUŠENOSTI S OPERACÍ DLE GRICE U DMO 10 Studnická E., Schejbalová A. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol OBĚD hod. Invited speaker Čtvrtek, CONGRESS HALL II. DĚTSKÁ ORTOPEDIE Předsednictvo: Chládek P., Naal F. Téma: KYČEL FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT 67. FAI - CURRENT TREATMENT STRATEGIES AND OUTCOMES 20 Naal Florian Schulthess Clinic, Zürich, Swiss 68. FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT SYNDROM KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY STANDARDNÍCH A MINIINVASIVNÍCH VÝKONŮ 15 Chládek P., Kautzner J., Řeháček V., Havlas V., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol 69. VÝSLEDKY ARTROSKOPICKÉHO OŠETŘENÍ FAI KYČELNÍHO KLOUBU 10 Kautzner J., Řeháček V., Chládek P., Havlas V., Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol 70. OPERACE STŘÍŠKY A FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT 10 Zídka M., Kmošťák P., Váchal J. Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o. Praha PŘESTÁVKA hod. Čtvrtek, CONGRESS HALL II. Téma: PERIPROTETICKÝ INFEKT Předsednictvo: Jahoda D., Koudela K. jun., Stárek M. 71. Změny charakteru infekčních onemocnění dnešní populace 12 Chmelík V. Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. 72. Prevence infekčních komplikací 12 Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Síbek M., Jahodová I., Tomaides J., Sosna A. 1. Ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha Vysoká škola zdravotnická Praha o.p.s. Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 20 21

12 73. PŘEDOPERAČNÍ DIAGNOSTIKA INFEKCÍ KLOUBNÍCH NÁHRAD 10 Gallo J., Jemelík P. (1), Kamínek M. (2), Kolář M. (3) Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc (1) Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc (2) Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc (3) 74. Diagnosis of periprosthetic joint infection 10 Stárek M., Stehlík J., Held M., Pertlíček J. Ortopedické oddělení, Nemocnice Prachatice Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s. Čtvrtek, CONGRESS HALL III. SPONDYLOCHIRURGIE I Předsednictvo: Štulík J., Krbec M. Téma: DEGENERATIVNÍ POSTIŽENÍ Krční páteř 75. Immune respons to the orthopaedic implants 7 Kubeš R., Waciakowski D., Magerský Š., Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 81. MOŽNOSTI OPERAČNÍHO LÉČENÍ CERVIKÁLNÍ SPONDYLOGENNÍ STENÓZY 15 Chaloupka R. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 76. Je otevřená revize a debridement aloplastiky kolenního kloubu vždy nejlepším řešením při podezření na časný infekt? - kazustika 10 Koudela K. jun., Koudela K. KOTPÚ FN a LF UK v Plzni 77. Debridement with implant retention-has it higt cure rate? 10 Stárek M., Stehlík J., Held M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Prachatice Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s. 78. ARTIKULAČNÍ SPACER KOLENNÍHO KLOUBU JAKO METODA VOLBY PŘI SANACI INFEKCE TKA 10 Rapi J., Tomáš T., Nachtnebl L. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 79. Využití zevního fixátoru v léčbě infekce TEP kyčelního kloubu 7 Kunovský R., Procházka V. Klinické oddělení ortopedie, ÚN v Brně 80. Léčba infikované aloplastiky v nejčastějších lokalizacích 7 Kozák P. (1), Gallo J. (2) Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1) Ortopedická klinika, FN Olomouc (2) (Diskuze 15 ) Konec hod 82. CHIRURGIE KRČNÍHO DEGENEROVANÉHO DISKU, EVIDENCE NEBO ZKUŠENOST? 15 Suchomel P. Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec 83. MOBILNÍ NÁHRADY DIKŮ VERSUS PŘEDNÍ FÚZE U DISKOPATIÍ KRČNÍ PÁTEŘE 15 Chrobok J. Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 84. OPEN-DOOR LAMINOPLASTIKA V LÉČBĚ VÍCEETÁŽOVÁ DEGENERACE KRČNÍ PÁTEŘE 15 Tóth L. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha 85. SURGICAL TREATMENT OF CERVICAL SPINE IN PATIENTS WITH RA 15 Klézl Z. Royal Derby Hospital, UK 86. CHIRURGICKÁ LÉČBA ATLANTOAXIÁLNÍ ATRÓZY 15 Štulík J. Spondylochirurgické oddělení 1. LF UK a FN Praha Motol Bederní páteř 87. KLINICKÉ A MORFOLOGICKÉ 3-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY PO APLIKACI DYNAMICKÉHO INTERSPINOSNÍHO IMPLANTÁTU U DEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍCH PLOTÉNEK 10 Wendsche P. (1), Chmelová J. (2) Úrazová Nemocnice Brno (1) Radiodiagnostické oddělení Městské nemocnice Ostrava (2) (Bez diskuze) Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU hod

13 Čtvrtek, CONGRESS HALL III. Čtvrtek, CONGRESS HALL III. SPONDYLOCHIRURGIE II Předsednictvo: Klézl Z., Chaloupka R. chirurgie nohy Předsednictvo: Filip L, Louwerens J., Thomas M. Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 88. MIKRODISKEKTOMIE V LÉČBĚ DEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Sameš M. Neurochirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 89. INDICATIONS, OUTCOMES AND COMPLICATIONS OF SURGICAL TREATMENT OF LBP WITH INSTRUMENTED ALIF 15 Klézl Z. Royal Derby Hospital, UK 90. MOŽNOSTI OPERAČNÍHO LÉČENÍ LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZY 15 Chaloupka R. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice 91. CHIRURGICKÁ LÉČBA DEGENERATIVNÍ STENÓZY BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Paleček T. Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 92. ZADNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Repko M. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice 93. SROVNÁNÍ TOTÁLNÍ NÁHRADY DISKU A PŘEDNÍ FÚZE U DEGENERATIVNÍHO DISKOGENNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Cienciala J. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice 94. ADULT SCOLIOSIS : IDIOPATHIC OR DEGENERATIVE? 15 Krbec M. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV 95. VÍCEETÁŽOVÁ DEGNERATIVNÍ STENÓZA BEDERNÍ PÁTEŘE 15 Tóth L. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha (Bez diskuze) Invited speakers 96. Adult Flatfoot 20 Louwerens, Jan Willem Prezident EFAS St. Maartenskliniek, The Netherlands 97. Correction of Finger Deformities 20 Thomas, Manfred Viceprezident D.A.F. (německá společnost pro chirurgii nohy) Hessingpark- Clinic, Augsburg Germany Téma: ZADNÍ NOHA Předsednictvo: Dungl P., Popelka S. 98. TEP hlezenního kloubu 10 Dungl P., Kubeš R. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 99. Techniky artrodézy hlezenního kloubu výsledky 10 Filip L., Stehlík J. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s Artrodéza hlezna retrográdním hřebem medin 7 Popelka S., Vavřík P., Landor I., Bek J. 1. Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha 101. Our experience with Hindfoot arthrodesis nail expert 7 Vícha J., Šrot J. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ OBĚD hod Talus Verticalis operační léčba, kasuistika 7 Hořák P. KOTPÚ LF UK a FN Plzeň 24 25

14 103. Osteotomie Valgozní paty 7 Teyssler P. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole 104. Prolongační osteotomie patní kosti u dětí 7 Ošťádal M., Dungl P., Chomiak J., Frydrychová M., Burian M. Ortopedická klinika1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha (Diskuze 7 ) 113. OSTEOMYELITIDA I. METATARZU JAKO KOMPLIKACE SCARF OSTEOTOMIE kazuistika 5 Hrubina M. (1,2), Skoták M. (1), Jahoda D. (3) Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov (1) Fakulta biomedicínského inženýrství - katedra lékařských a humanitních oborů Kladno, ČVUT (2) I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha (3) Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ Téma: PŘEDNÍ NOHA Předsednictvo: Pravda Ľ., Filip L NAŠE RIEŠENIE REUMATOIDNEJ PREDNEJ NOHY 10 Pravda Ľ. Nemocnica A. Wintera Piešťany, Slovensko 106. HALLUX RIGIDUS OSTETOMIE NEBO ARTRODÉZA MTP 7 Filip L. Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s UŽITÍ SILASTIKOVÉ PROTÉZY PŘI NÁHRADĚ MTP KLOUBU 7 Bayer M. Ortopedická klinika FN Brno 108. KOMPLIKACE ALOPLASTIKY I. MTP KLOUBU 7 Kuběnová D., Chochola A. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha 109. KOREKCE VAROZITY I. METATARZU, NAŠE ZKUŠENOSTI S TECHNIKOU SCARF A ZAVÍRACÍ OSTETOMIÍ DLE JUVARY 7 Prymek M. Ortopedická klinika FN Brno Ukončení hod. Čtvrtek , Sekce LÉKAŘŮ 110. VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ HALLUX VALGUS DLE McBRIDE naše zkušenosti 7 Pink M., Skládal M., Lisý M., Mikláš M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč 111. SCARF OSTEOTÓMIA 7 Totkovič R., Ševčík T. Nemocnica Košice-Šaca a.s MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NESTABILITY I. KUNEOMETATARZÁLNÍHO SKLOUBENÍ NOHY 7 Zagroba J., Káňa J. Ortopedické oddělení FN Ostrava 26 27

15 Pátek, SÁL PRAHA Pátek, SÁL PRAHA Pátek , Sekce LÉKAŘŮ Invited speakers PAKLOUBY/ INFEKTY/ KOSTNÍ DEFEKTY Předsednictvo: Jahoda D., Ochsner P., Romano C NON-UNIONS OF THE LONG BONES 25 Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc. Emeritní přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV (Diskuze 5 ) 115. CURRENT CONCEPT IN THE TREATMENT OF INFECTED NON-UNIONS 25 Prof. Dr. Peter E. Ochsner Emerited professor of Orthopaedic Surgery, University of Basle (Diskuze 5 ) 116. SPACER MATTERS! SPACER CHOICE, TIPS AND TRICKS IN TWO-STAGE REVISION OF PROSTHESIS 25 Prof. Carlo Romano CR.I.O. Instituto Ortopedico Galeazzi Italy (Diskuze 5 ) 117. BONE SUBSTITUTION AND REGENERATION MATERIALS IN THE RECONSTRUCTION AFTER BONE DEFECTS an actual overview with limitations and options of various materials 25 Dr. Hans Bosebeck Heraeus Medical, Werhrheim, Germany (Diskuze 5 ) Přestávka PLASTICKÁ CHIRURGIE Předsednictvo: Nejedlý A., Mařík V., Kempný T. Téma: ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A SKELETU 118. HISTORIE A SOUČASNOST INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBORY ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE 12 Nejedlý A. Klinika plastické chirurgie, FNKV Praha 119. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ BÉRCE A NOHY 12 Tvrdek M., Nejedlý A. Klinika plastické chirurgie, FNKV Praha 120. SVALOVÉ LALOKY V ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII 12 Pilnáček J. Ortopedicko-úrazové oddělení, Oblastní nemocnice Kladno 121. OSTEOMYELITIDA BÉRCE - jak jí předcházet 10 Kempny T., Pogl D., Lang T., Schmiedhuber G. Ambulance plastické chirurgie Oddělení plastické chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko Oddělení úrazové chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko 122. VOLNÉ KOSTNÍ LALOKY A JEJICH POUŽITÍ U REKONSTRUKCÍ NA KONČETINÁCH 10 Kempny T., Geroldinger E., Schauer J., Lang T., Schmiedhuber G. Ambulance plastické chirurgie Oddělení plastické chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko Oddělení úrazové chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 123. ŘEŠENÍ PAKLOUBU TIBIE PŘENOSEM FIBULY NA CÉVNÍ STOPCE 7 Tomáš T. (1), Veselý J. (2), Janíček P. (1), Pazourek L. (2) I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně (1) Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU, FN u sv. Anny v Brně (2) 124. VYUŽITÍ MUSKULOKUTÁNNÍCH LALOKŮ V LÉČBĚ DEFEKTŮ V OBLASTI BÉRCE 7 Skála-Rosenbaum J. (1), Nejedlý A. (2), Bartoška R. (1), Džupa V. (1), Krbec M. (1) Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha (1) Klinika plastické chirurgie FNKV Praha (2) 125. M. GASTROCNEMIUS MEDIALIS - DEFEKTY PROX.BÉRCE A KOLENE 7 Kurial P., Mařík V., Kasper J. Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s

16 126. VYUŽITÍ MÍSTNÍCH LALOKŮ PŘI ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ PO OSTEOSYNTÉZÁCH 7 Mišičko R. Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. OBĚD hod. SYMPOZIUM Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o (Diskuze 20 ) 133. ŽIVOT ohrožující streptokoková myonekrosa dolní končetiny 7 Debre J. Ortopedické oddělení, Šumperská nemocnice a.s ATB potahovaný hřeb v prevenci infekčních komplikací v traumatologii 7 Mišičko R. Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z Infikované paklouby a jejich řešení pomocí potahovaných hřebů 7 Judl T., Jahoda D., Landor I., Síbek M., Melicherčík P., Tomaides J., Sosna A. 1. Ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 127. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA NSA 15 Slíva J. Ústavy farmakologie 2. a 3. lékařská fakulta UK, Praha Pátek, SÁL PRAHA INFEKCE V ORTOTOPEDII A TRAUMATOLOGII Předsednictvo: Šponer P., Pilnáček J., Džupa V Léčení následků novorozenecké purulentní koxitidy 10 Šponer P., Pellar D., Korbel M. Ortopedická klinika LF UK, FN Hradec Králové 129. Septic Complication in Neonates 8 Krátký Z. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Prachatice (Diskuze 5 ) 136. Management akutní i chronické osteomyelitidy dlouhých kostí po osteosyntéze - kazuistika 7 Čurlejová E., Homza M., Čižmář I. (1), Kamínek M. (2) Traumatologické oddělení, FN Olomouc (1) Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc (2) SÁL PRAHA ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU hod. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 130. Infekční zánět v oblasti symfýzy 10 Džupa V., Bartoška R., Skála-Rosenbaum J., Záhorka J., Krbec M. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 131. Purulentní artritoidy - principy a možnosti léčby 10 Pilnáček J. Ortopedicko-úrazové oddělení, Oblastní nemocnice Kladno 132. VÝSKYT RANNÝCH INFEKCÍ NA TRAUMATOLOGICKÉM CENTRU FN OSTRAVA 7 Pometlová J., Šír M., Pleva L., Litner R. Traumatologické centrum, FN Ostrava 30 31

17 Pátek, CONGRESS HALL II. Pátek, CONGRESS HALL II. REVIZE TEP KOLENE Předsednictvo: Vavřík P., Ascherl H., Koudela K. TEP KYČLE / DYSPLASIE Předsednictvo: Pink M., Stehlík J., Hart R Vícenásobné revizní operace náhrad kolenního kloubu 15 Vavřík P., Popelka S. I. Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha 146. Segmental And Total Lemur Replacement in Severe Bone Loss Following Multiple Revision of THA 15 Prof. Ascherl, Chemnitz, Germany 138. Multiple Knee revisios are cemented hinged Implants the solution? The Link Rotation Knee 15 Prof. Ascherl, Chemnitz, Germany 147. Squeaking in THA - really a problem? 10 Kubeš R., Dungl P., Kofránek I. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice na Bulovce Praha Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 139. Revision total knee arthroplasty 10 Waciakowski D., Kubeš R., Dungl P., Magerský Š. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 140. Total knee arthroplasty after postraumatic arthritis 15 Koudela K., Koudela K.jr., Koudelová J., Weisová D. KOTPÚ FN a LF UK Plzeň 141. Revizní implantáty u primárních implantací 10 Musil D., Stehlík J., Krejčí F. Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s Závěsné revizní náhrady kolene naše zkušenosti 10 Luňáček L., Krbec M., Frič V., Džupa V. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 143. Užití náhrady typu total hinge knee u komplikovaných stavů 10 Šváb P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo 144. INFEKČNÍ KOMPLIKACE PO TEP KOLENNÍHO KLOUBU - ZHODNOCENÍ SOUBORU PACIENTŮ 10 Motyčka J., Ryba L., Ženčica P., Chaloupka R. Ortopedická klinika, FN Brno 145. KOMPLIKACE PŘI TEP KOLENA A NÁSLEDNÝCH REOPERACÍCH kasuistika 7 Ryba L., Ženčica P., Motyčka J., Chaloupka R. Ortopedická klinika, FN Brno (Diskuze 20 ) Přestávka OSTEOTOMIE DNA ACETABULA U TEP PŘI POSTDYSPLASICKÉ KOXARTRÓZE 10 Stehlík J., Held M., Musil D., Sadovský P., Krejčí F. Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s Cotyloplastika u náhrady postdysplastické kyčle 10 Foldyna K. Ortopedické oddělení, Slezská nemocnice Opava 150. TEP U POSTDYSPLASTICKÉ KOXARTRÓZY 10 Cichý Z. Ortopedické oddělení, Fakutní nemocnice Ostrava 151. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY JAMKY BICON-PLUS PŘI LÉČENÍ POSDYSPLASTICKÉ ARTRÓZY KYČELNÍHO KLOUBU 10 Pink M., Lisý M., Valoušek T. Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč 152. Naše zkušenosti s užitím malé závitořezné jamky a hlavice 22 mm u postdysplastické koxartrózy 10 Hart R., Šváb P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo 153. TEP u dysplastické koxartrózy MIS TECHNIKOU 10 Deniger J., Žofka P. Ortopedicko-úrazové oddělení, Nemocnice Kladno 154. Our experience with use of primary wagner stem 10 Sadovský P., Stehlík J., Musil D., Held M. Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 32 33

18 SYMPOZIUM LIMA Pátek, CONGRESS HALL II. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ Téma: Moderní přístup k revizi náhrady kyčelního kloubu Předsednictvo: Jahoda D., Tomáš T., Kozák P TRABECULAR TITAN V REVIZNÍ NÁHRADĚ KYČELNÍHO KLOUBU Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L., Rapi J. I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 156. NAŠE ZKUŠENOSTI S MODULÁRNÍM DŘÍKEM U REVIZNÍCH OPERACÍ KYČLE Kozák P. (1), Gallo J. (2) Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1) Ortopedická klinika FN Olomouc (2) 157. ŘEŠENÍ INFEKCE OPAKOVANĚ OPEROVANÉ NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU Jahoda D. I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha Ukončení sympozia hod. NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU Předsednictvo: Pokorný D., Frič V., Pink T. Téma: NÁHRADY V TRAUMATOLOGICKÝCH INDIKACÍCH 158. Endoprotetika ramenního kloubu v traumatologických indikacích 12 Fulín P., Pokorný D., Sosna A. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 159. Možnosti využití modulárního systému endoprotézy při řešení traumatických i degenerativních postižení ramenního kloubu 12 Vališ P., Sklenský J., Rouchal M., Prýmek M. Ortopedická klinika, FN Brno Téma: REVERZNÍ NÁHRADY 160. Reverzní náhrada ramena u potraumatických stavů 12 Frič V., Lena T., Luňáček L. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 161. Zlomeniny proximálního humeru: CKP či reverzní TEP 12 Pink T., Stoklas J., Kunovský R. Klinické oddělení ortopedie, Úrazová nemocnice v Brně 162. Reverzní náhrada ramenního kloubu osmileté zkušenosti 10 Beznoska J., Pituch M. Ortopedické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 163. KOMPLIKACE OSTEOSYNTÉZY, CKP A REVERZNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY U PACIENTA SE ZLOMENINOU CHIRURGICKÉHO KRČKU HUMERU kazuistika 10 Sklenský J., Vališ P., Prýmek M., Rouchal M. Ortopedická klinika, FN Brno 164. Periprotetická zlomenina humeru a implantace reverzní náhrady kazuistika 10 Pellar D., Procházka E. Ortopedická klinika, FN Hradec Králové SÁL PRAHA ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU hod

19 Pátek, CONGRESS HALL III. Pátek, CONGRESS HALL III. TUMORY Předsednictvo: Janíček P., Kofránek I., Dupal P., Matějovský Z. REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII Předsednictvo: Kolář P., Krobot A., Tomanová M. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 165. KONZERVATIVNÍ HEMIPELVECTOMIE 12 Dungl P., Matějovský Z. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 166. DĚLENÝ INTERKALÁRNÍ KOVOVÝ SPACER PRO ŘEŠENÍ METASTÁZ DIAFÝZY STEHENNÍ KOSTI 12 Janíček P., Nový P., Tomáš T. I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 167. Exartikulace v kyčli u primárních a sekundárních nádorů 12 Kofránek I., Matějovský Z., Lesenský J. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 168. Scintigrafická navigace v detekci kostních metastáz 10 Dupal P., Hromádka R. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 169. Ošetření patologických zlomenin u metastáz 10 Lesenský J., Matějovský Z., Kofránek I. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 170. Změny ve strategii a prognóze ošetření metastáz světlobuněčného karcinomu ledvin 8 Matějovský Z., Lesenský J., Kofránek I. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 171. Brachyterapie v léčbě měkkotkáňových sarkomů 8 Hromádka R., Dupal P. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol 172. ČTENO TITULEM ŘEŠENÍ INFEKTŮ PO ROZSÁHLÝCH KOSTNÍCH RESEKCÍCH MALIGNÍCH TUMORŮ Včelák J., Šuman R., Matějovský Z., Šlégl M. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha Invited speaker 173. IDEOMOTORICKÉ FUNKCE A JEJICH VÝZNAM V INDIKACI A REHABILITACI ORTOPEDICKÝCH A SPONDYLOCHIRURGICKÝCH VÝKONŮ 20 prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD. Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol 174. MODERNÍ LÉČBA SPASTICITY 20 prim. MUDr. Martina Kövári Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol 175. DECHOVÁ REHABILITACE U PACIENTŮ PO PORANĚNÍ MÍCHY 15 MUDr. Renata Háková Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol (Diskuze 20 ) Přestávka REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII Předsednictvo: Kövari M., Kosztyo A MOŽNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY ORTOPEDICKÝCH PACIENTŮ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ INDIKAČNÍ SEZNAM V LÁZNÍCH BĚLOHRAD 10 Kosztyo A. Lázně Bělohrad, a.s MŮŽE KINESIO TAPING ELIMINOVAT HALLUX VALGUS? 10 Klugarová J., Odvárková E. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc 178. SVALOVÁ SLABOST A POHYBOVÉ STEREOTYPY U NEMOCNÝCH S OA KYČELNÍHO KLOUBU V SEMG A ZEBRIS ANALÝZE 10 Krobot A. Rehabilitace FN Olomouc Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 179. MODERNÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO SPONDYLOCHIRURGICKÝCH OPERACÍCH 10 Tomanová M. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 36 37

20 180. TYPIZACE PACIENTŮ S VYSOKÝM RIZIKEM FBSS PO STABILIZACI PÁTEŘE 10 Smíšková K., Hladíková J. Fakultní nemocnice Brno (Diskuze 15 ) OBĚD hod. Pátek, CONGRESS HALL III. CHIRURGIE RUKY Předsednictvo: Čižmář I., Lutonský M REKONSTRUKCE PAKLOUBU ČLUNKOVÉ KOSTI - limity a komplikace 7 Veigl D., Zatrapa T., Pech J. Ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol Praha 189. POÚRAZOVÁ ULNÁRNÍ NESTABILITA MCP KLOUBU PALCE RUKY 7 Lutonský M., Shaikh H. Ortopedická klinika LF a FN Hradec Králové SÁL PRAHA ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU hod. Pátek , Sekce LÉKAŘŮ Téma: TRAUMATOLOGIE 181. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RÁDIA - racionální léčebný postup 10 Schwarz O., Majerníček M. Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha 182. MOŽNOSTI OPERAČNÍ LÉČBY DISTÁLNÍHO RÁDIA 7 Prokeš L., Pellar D., Pavlas J. Ortopedická klinika FN Hradec Králové 183. SEKUNDÁRNÍ DISLOKACE KOSTNÍCH FRAGMENTŮ PO DLAHOVÉ OSTEOSYNTÉZE ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RÁDIA 7 Vlček M., Niedoba M. FN v Motole, I. Ortopedická klinika - traumatologie Téma: REKONSTRUKČNÍ VÝKONY 184. KOSTNÍ DEFEKTY PŘEDLOKTÍ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ / KOMPLIKACE 10 Čižmář I., Vinter R. Fakultní nemocnice Olomouc Pátek , Sekce LÉKAŘŮ 185. RESORPCE KOSTNÍCH ŠTĚPŮ A PAKLOUBY PO KOREKČNÍCH OSTEOTOMIÍCH DISTÁLNÍHO RÁDIA 10 Čižmář I., Vinter R. Fakultní nemocnice Olomouc 186. VNITŘNÍ DISTRAKČNÍ APARÁT GENOS MC, VÝSLEDKY POUŽITÍ NA HK 15 Schmoranzová A. Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké n/jizerou 187. KOREKČNÍ OSTEOTOMIE DISTÁLNÍHO RÁDIA BEZ POUŽITÍ KOSTNÍHO ŠTĚPU 7 Zlatohlavý J. Ortopedicko-úrazové oddělení Oblastní nemocnice Kladno 38 39

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof.

Více

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Záštitu nad kongresem

Více

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P.

Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA. Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. Čtvrtek, 15. 5. 2014 SÁL PRAHA Dětská ortopedie I 15.00 16.40 Předsednictvo: Grill F., Dungl P. 1. Corrections of postraumatic deformity using TSF 15 Ganger R.. Orthopädisches Spital Speising GmbH Vídeň,

Více

Souhrnná zpráva o činnosti UCVSDP 28. Publikace a přednášky 32

Souhrnná zpráva o činnosti UCVSDP 28. Publikace a přednášky 32 Ortopedická klinika 5 5 Úvodní slovo 5 Vedení kliniky 8 Odborné skupiny 9 Oddělení kliniky 10 Ambulance Ortopedické kliniky 10 Jednotka intenzivní péče I. 12 Jednotka intenzivní péče II. 14 Oddělení 8A

Více

FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International

FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International FINÁLNÍ informace Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity POŘÁDÁ xiv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2009 s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně XX. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 21. - 22. června 2012 Hotel SANTON, Brno Program Odborný

Více

Program Programme. XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22.

Program Programme. XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22. Program Programme XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22. říjen 2011 11 th Congress of the Czech Society for Surgery of the Hand October,

Více

Výroční zpráva. Ortopedická klinika LF UP a FN v Olomouci. Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Výroční zpráva. Ortopedická klinika LF UP a FN v Olomouci. Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. ; 2014 Výroční zpráva Ortopedická klinika LF UP a FN v Olomouci Přednosta: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE základní údaje... 2 2 ÚVODNÍ SLOVO úvodní slovo přednosty... 3 3 ZAMĚSTNANCI

Více

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí

XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium XXII. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 19. - 0. června 014 Maximus Resort Hotel

Více

Sborník abstrakt Book of Abstracts

Sborník abstrakt Book of Abstracts Sborník abstrakt Book of Abstracts XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky. -. říjen 0 th Congress of the Czech Society for Surgery of the Hand October,.

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 www.unbr.cz /Spinální jednotka Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové Vážení

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014

VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 VII. PARDUBICKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY 5. 6. června 2014 www.traumadny.cz, www.grkh.cz Poranění horní končetiny Workshop: Artroskopie ramenního kloubu Počet kreditů podle stavovského předpisu č. 16 ČLK Sesterská

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec Klinika

Více

Sborník abstraktů. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 22.-23. 6.2012 v Olomouci Olomouc 2012 Za jazykovou správnost

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii 18. Kubátův podologický den Novinky v diagnostice a léčení chorob pohybového aparátu mezioborové aspekty Lékařský dům v Praze 8. 3. 9. 3. 2013 Vydává Společnost

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 2. - 4. 4. 2008 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec 3. 6. 10. 2012 Finální informace www.bos-congress.cz/cpk2012 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2007 www.unbr.cz /Spinální jednotka Quo vadis Spinální program České republiky?

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2008 www.unbr.cz /Spinální jednotka Autorka grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová

Více

IV. celostátní konference

IV. celostátní konference IV. celostátní konference 12. 13. dubna 2012, Brno, hotel Holiday Inn PROGRAM KONFERENCE / SBORNÍK ABSTRAKT INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012 Nestátní zdravotnické zařízení zdravotnická záchranná

Více