Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)"

Transkript

1 ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ člen skupiny DEKRA Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon č.226/2006b. Metodického pokynu 1/2006 MD ČR tředisko lužby pro TK vedoucí středisk : ing.grosser Norbert (Dle konzultcí uskutečněných k ) trn 1 (celkem 5) Pro zákldní orientci v existujících vrintách vyhledejme odpověď n následující tři otázky: Je vozidlo země EU VZIDL JE DVEZEN Z ČLENKÉ ZEMĚ EU Je vozidlo NVÉ 1) PRVZVANÉ již PRVZVANÉ Jkým způsobem byl schválen zemi Resp. Má vozidlo Homologci E nebo Národní schválení země EU 2) PRTKL KNTRLE Ke schválení způsobilosti vozidl je nutné : PRTKL TECHNICKÉ KNTRLE Homologcí E AN NE 10) Národním schválením individuálním schválením země EU (nemá Homologci typypu E ni Národní schválení EU ) AN Pokud se při schvlování bude postupovt dle 35 odstvce (1) - vozidlo plní vše - NE 4) 10) 11) Pokud se při schvlování bude postupovt dle 35 odstvce 2) vozidlo něco neplní - AN 4) Technická kontrol se provádí n předpisy pltné pro dnou ktegorii vozidl v ČR v době výroby vozidl. Pro schvlování TZ není směrodtné stáří nebo délk registrce vozidl. předepsné poždvky viz. 35 odstvec (2) (9). AN AN 7) (dle MP 1/2006 9) str. 8. bod 4 s upltněním následujících podmínek M1,M2,N1- R 8let + EUR2 L,1,2,T, R 8 let sttní ktegorie R 5 let) vše vztženo k dtu podání žádosti o schválení způsobilosti) Jsou-li překročeny uvedené délky registrcí, nelze schválit technickou způsobilost vozidel pro provoz n pozemních komunikcích v ČR!!! předepsné poždvky. Jké dokldy vozidlu ho průkzu osvědčení o registrci vozidl pokud bylo vydáno registrci vozidl nutné dokld o prohlídce AN (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) NET02/2006/07/19/ÚMD2210

2 ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ člen skupiny DEKRA Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon č.226/2006b. Metodického pokynu 1/2006 MD ČR tředisko lužby pro TK vedoucí středisk : ing.grosser Norbert (Dle konzultcí uskutečněných k ) trn 2 (celkem 5) Pro zákldní orientci v existujících vrintách vyhledejme odpověď n následující tři otázky: Je vozidlo země EU Je vozidlo NVÉ 1) PRVZVANÉ Jkým způsobem byl schválen zemi Resp. Má vozidlo Homologci E nebo Národní schválení země EU 2) PRTKL KNTRLE Ke schválení způsobilosti vozidl je nutné : PRTKL TECHNICKÉ KNTRLE Jké dokldy vozidlu registrci vozidl nutné dokld o prohlídce Homologcí E NE 6) NE 10) pltný C..C list VZIDL JE DVEZEN Z ČLENKÉ ZEMĚ EU NVÉ 1) Národním schválením individuálním schválením země EU 7) (nemá Homologci typypu E ni Národní schválení EU ) NE 6) Pokud se při schvlování bude postupovt dle 35 odstvce (1) - vozidlo plní vše - NE 4) 6) 10) 11) Pokud se při schvlování bude postupovt dle 35 odstvce 2) vozidlo něco neplní - AN 4) 6) Technická kontrol se provádí n předpisy pltné pro dnou ktegorii vozidl v ČR v době výroby vozidl. Pro schvlování TZ není směrodtné stáří nebo délk registrce vozidl, jelikož se v tomto přípdě jedná o nové vozidlo. předepsné poždvky viz. 35 odstvec (2) (9). NE 6) AN 6) 7) (dle MP 1/2006 9) str. 8. bod 4) s upltněním následujících podmínek M1,M2,N1- R 8let + EUR2 L,1,2,T, R 8 let osttní ktegorie R 5 let) vše vztženo k dtu podání žádosti o schválení způsobilosti ho průkzu nebo dokld n zákldě kterého je technický průkz jiným členským státem EU vydán NE Jsou-li překročeny uvedené délky registrcí, nelze schválit technickou způsobilost vozidel pro provoz n pozemních komunikcích v ČR!!! Vozidlu nelze rovněž schválit technickou způsobilost pokud vozidlo nesplňuje předepsné poždvky. NET02/2006/07/19/ÚMD2210

3 ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ člen skupiny DEKRA Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon č.226/2006b. Metodického pokynu 1/2006 MD ČR tředisko lužby pro TK vedoucí středisk : ing.grosser Norbert (Dle konzultcí uskutečněných k ) trn 3 (celkem 5) Pro zákldní orientci v existujících vrintách vyhledejme odpověď n následující tři otázky: Je vozidlo země EU Je vozidlo NVÉ 1) PRVZVANÉ Jkým způsobem byl schválen zemi Resp. Má vozidlo Homologci E nebo Národní schválení země EU 2) PRTKL KNTRLE Ke schválení způsobilosti vozidl je nutné : PRTKL TECHNICKÉ KNTRLE Jké dokldy vozidlu registrci vozidl nutné dokld o prohlídce Z NEČLENKÉ ZEMĚ již PRVZVANÉ homologce E národního schválení homologcí E národním schválením AN AN AN AN 7) (dle 34 odstvce (4) resp. 35 odstvce ( s upltněním následujících podmínek: M1,M2,N1- R 8let + EUR2 L,1,2,T, R 8 let osttní ktegorie R 5 let vše vztženo k vydání JCD Jsou-li překročeny uvedené délky registrcí,nelze schválit technickou způsobilost vozidel pro provoz n pozemních komunikcích v ČR!!! Vozidlu nelze rovněž schválit technickou způsobilost pokud vozidlo nesplňuje předepsné poždvky. NE 10) dle MP 1/2006 str. 9 článku 4 všk AN, le pouze pro potřeby prokázání typové homologce E pokud je typová homologce E uveden pouze n výrobním štítku není uveden v dokldech k vozidlu. Pro schvlování TZ není směrodtné stáří nebo délk registrce vozidl. Pokud se při schvlování bude postupovt dle 35 odstvce (1) - vozidlo plní vše - NE 4) 10) 11) Pro schvlování TZ není směrodtné stáří nebo délk registrce vozidl. Pokud se při schvlování bude postupovt dle 35 odstvce 2) vozidlo něco neplní - AN 4) Technická kontrol se provádí n předpisy pltné pro dnou ktegorii vozidl v ČR v době výroby vozidl.. Pro schvlování TZ není směrodtné stáří nebo délk registrce vozidl.) ho průkzu osvědčení o registrci vozidl pokud bylo vydáno dokld o celním odbvení vozidl AN (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) NET02/2006/07/19/ÚMD2210

4 ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ člen skupiny DEKRA Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon č.226/2006b. Metodického pokynu 1/2006 MD ČR tředisko lužby pro TK vedoucí středisk : ing.grosser Norbert (Dle konzultcí uskutečněných k ) trn 4 (celkem 5) Pro zákldní orientci v existujících vrintách vyhledejme odpověď n následující tři otázky: Je vozidlo země EU Z NEČLENKÉ ZEMĚ Je vozidlo NVÉ 1) PRVZVANÉ NVÉ 1) Jkým způsobem byl schválen zemi Resp. Má vozidlo Homologci E 2) nebo Národní schválení země EU homologce E národního schválení homologcí E národním schválením PRTKL KNTRLE Ke schválení způsobilosti vozidl je nutné : PRTKL TECHNICKÉ KNTRLE NE 6) AN 6) 7) dle 34 odstvce (4) resp. 35 odstvce ( Technická kontrol se provádí n předpisy pltné pro dnou ktegorii vozidl v ČR v době výroby vozidl. Pro schvlování TZ není směrodtné stáří nebo délk registrce vozidl, jelikož se v tomto přípdě jedná o nové vozidlo. předepsné poždvky. NE 6) NE 10) (předložen pltný C..C. list) NE 6) Pokud se při schvlování bude postupovt dle 35 odstvce (1) - vozidlo plní vše - NE 4) 6) 10) 11) Pro schvlování TZ není směrodtné stáří nebo délk registrce vozidl, jelikož se v tomto přípdě jedná o nové vozidlo. NE 6) Pokud se při schvlování bude postupovt dle 35 odstvce 2) vozidlo něco neplní - 4) 6) AN Technická kontrol se provádí n předpisy pltné pro dnou ktegorii vozidl v ČR v době výroby vozidl.. Pro schvlování TZ není směrodtné stáří nebo délk registrce vozidl, jelikož se v tomto přípdě jedná o nové vozidlo. předepsné poždvky viz. 35 odstvec (2) (9). Jké dokldy se musí dále vozidlu ho průkzu nebo dokld n zákldě kterého je technický průkz v nečlenské zemi EU vydáván dokld o celním odbvení vozidl pltný C..C list dokld o celním odbvení vozidl ho průkzu nebo dokld n zákldě kterého je technický průkz v nečlenské zemi EU vydáván dokld o celním odbvení vozidl registrci vozidl nutné dokld o prohlídce NE NET02/2006/07/19/ÚMD2210

5 ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ člen skupiny DEKRA Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon č.226/2006b. Metodického pokynu 1/2006 MD ČR tředisko lužby pro TK vedoucí středisk : ing.grosser Norbert (Dle konzultcí uskutečněných k ) trn 5 (celkem 5) Poznámky: 1) Nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo žádným způsobem provozováno v České republice ni v jiném státě, ni nebylo používáno ke zkušebním či předváděcím účelům.( 2odstvec (11) zákon č.56/2001b. v pltném znění) 2) Z vozidlo s prokáznou typovou homologcí E se povžuje vozidlo, které má tuto homologci uvedenu nejméně n výrobním štítku (nutno Technickým protokolem) nebo v registrčních dokldech (Technickém průkzu nebo obdobném dokldu) n výrobním štítku (k í postčí ní zápis v registrčních dokldech). N vozidle všk nesmějí být provedeny žádné konstrukční změny, úprvy nebo přestvby s výjimkou změn schválených zpsných v dokldech ze země původu. Metodický pokyn 1/2006 MD ČR) Ve všech přípdech musí být pro úspěšné dokončení správního řízení o schválení způsobilosti k dispozici všechny zákldní údje pro vypsání TP. 4) Postup při schvlování způsobilosti vozidl je v v těchto přípdech závislý n skutečnosti, zd vozidlo s národním schválením získným v členské zemi EU bude dle prováděcího právního předpisu (viz. 35 odstvec (9) 35 odstvec(1) (2) zákon č.56/2001b.v pltném znění) splňovt z předpisů pltných v době jeho výroby v ČR vše nebo zd něco splňovt nebude. K plikci druhé části znění 35 odstvce (1) 35 odstvce (2) zákon č.56/2001b.v pltném znění má být vydán prováděcí předpis viz. 35odstvec (9) zákon č.56/2001b.v pltném znění. V době sestvování této tbulky nebyl prováděcí předpis vydán. 5) Z podmínek uvedených v MP 1/2006 MD ČR lze uskutečnit schválení způsobilosti vozidl jeho registrci tzv. v jednom kroku. V MP 1/2006 MD ČR jsou uvedeny možnosti využití protokolů o prohlídce před schválením způsobilosti nebo po schválení způsobilost vozidl v ČR i využití prohlídky před registrcí vozidl) 6) Při dokldování žádosti o schválení způsobilosti nového vozidl vlstním rozhodování o schválení způsobilosti využívá schvlovcí orgán princip přiměřenosti uvedený v 34 odstvci (5) 35 odstvci (4) zákon č.56/2001b. v pltném znění. 7) Jedná-li se o člen diplomtické mise je nutné rovněž předložit technický protokol vydný zkušební stnicí. Zkušební stnice vydá technický protokol, splňuje-li vozidlo poždvky stnovené právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republik vázán které byly pltné pro dnou ktegorii vozidl v České republice v době výroby vozidl. (plikce 35 odstvce ( písmene b) zákon č.56/2001b. v pltném znění) 8) Pokud se v mteriálu používjí odkzy n, odstvce td. není uvedeno o jký právní předpis se jedná, vzthuje se příslušný text vždy k zákonu č.56/2001b. v pltném znění. 9) Zkrtk MP 1/2006 MD ČR znmená Metodický pokyn č.1/2006 vydný Ministerstvem doprvy ČR dne )Předložení ho protokolu je možnost, jk může ždtel npříkld: - doplnit údje o vozidle potřebné pro následné vydání techncikého průkzu ( npř. když zhrniční dokldy k vozidlu neobshují všechny potřebné údje o vozidle) nebo poskytnout schvlovcímu orgánu technický protokol jko podkld pro prokzování homologce E pokud je tto homologce E vyznčen npř. pouze n štítku vozidl není uveden v zhrničních dokldech k vozidlu. V přípdech, kdy předložení ho protokolu nevýplývá ze zákon, lze technický protokol pro výše uvedený účel vystvit n přání (zákzník). 11) Doporučení MD ČR: V přípdech, kdy je národní schválení země EU uvedeno pouze n štítku (npř. výrobním štítku) umístěném n vozidle, le národní schválení není uvedeno v dokldech k vozidlu, lze k prokzování národního schválení použít technický protokol. V přípdech, kdy předložení ho protokolu nevyplývá ze zákon, lze technický protokol pro výše uvedený účel vystvit n přání (zákzník).( Poznámk UMD.s.: dle konzultce uskutečněné n MD ČR dne ) dpovědi n nejčstější otázky související se schvlováním způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel dle výše uvedených vrint: 1) Lze, stejně jko v minulosti, využít služeb TK ( zkušebních stnic ) v přípdě, že zhrniční dokldy k vozidlu neobshují všechny údje potřebné k vyplnění ho průkzu vydávného v ČR požádt tto prcoviště o doplnění příslušných údjů Ano. Zkušební stnice v tomto přípdě n žádost zákzník provede technickou kontrolu vozidl pokud je to možné (dle podmínek uvedených v MP 1/2006 MD ČR pro ztotožnění vozidl) vydá o kontrole technický protokol, do kterého zpíše i doplněné údje o vozidle. 2) Pokud je homologce E vyznčen pouze n výrobním štítku vozidl umístěném n vozidle, le v předložených zhrničních dokldech homologce E není je existence tohoto štítku dosttečná k prokázání osvědčení o homologci E pro schválení způsobilosti vozidl Ano, existence výrobního štítku postčuje, le dle MP 1/2006 MD ČR se k tomuto prokázání požduje předložit i technický protokol. Technický protokol pro tyto přípdy může n zákldě žádosti zákzník vydt zkušební stnice to po provedení kontroly vozidl. NET02/2006/07/19/ÚMD2210

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA

Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Schvalování jednotlivě dovezených vozidel z mimoevropských států zejména z USA Pro vozidla v provedení dle legislativních předpisů z mimoevropských teritorií platí dle zákona č. 56/2001 Sb. v aktuálním

Více

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru)

Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) Vyjádření k problematice identifikátorů vozidla (VIN, typ motoru, číslo motoru) 1) 2) Hodnotíme typ motoru jako závadu? Ne. Výrobní číslo motoru na vozidle - 817653 3) Hodnotíme typ motoru jako závadu?

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více