Press kit projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech ČR Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích 4.12.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Press kit projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech ČR Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích 4.12."

Transkript

1 Press kit projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech ČR Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích

2 Obsah Motto... 3 O projektu... 3 Struktura projektu... 5 Lidé... 6 prof. RNDr. František Sehnal, CSc RNDr. Petr Kopáček, CSc RNDr. Ivan Dvořák, CSc... 7 MUDr. Kateřina Čihařová... 7 Fáze projektu... 8 Školení pracovníků... 8 Případové studie (konkrétní výsledky projektu)... 9 Portál Inosfera.cz... 9

3 Motto Nutnost posílit orientaci v oblasti transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a v možnostech komercializace výsledků výzkumu je v českém akademickém prostředí dlouhodobá. O projektu Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager s registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/ byl realizován jako součást nové koncepce Biologického centra AV v Českých Budějovicích (BC AV ČR), která je zaměřena kromě základního výzkumu i na oblast výzkumu aplikovaného. Projekt se zaměřoval na vzdělávání akademických pracovníků v problematice přenosu poznatků a technologií do praxe s důrazem na ochranu duševního vlastnictví. Cílem projektu bylo zlepšit uplatnění výsledků vědecké práce na trhu. Aby byla současná věda opravdu moderní a konkurenceschopná na evropském fóru, musejí její výsledky vykazovat i komerční potenciál. Tento výukový projekt nabízel pomoc při složitém procesu rozhodování, kterou cestu pro možnou komercializaci objevu nebo vynálezu zvolit, jak ochránit duševní vlastnictví vzniklé v akademické sféře a jak využít možností, které nabízí spolupráce s komerční sférou. 1 Projekt byl založen na aktivní spolupráci mezi lektory a posluchači prostřednictvím on-line studia a diskusí nad konkrétními problémy jednotlivých účastníků kurzů. Ty byly koncipovány 1 Pozn.: BC AV ČR má velmi dobrou úroveň ve výzkumu a jeho výsledky úspěšně uplatňuje v předních světových časopisech. Některé z nich byly před publikací podány jako patenty nebo průmyslové či užitné vzory, mohlo by jich však být podstatně více. Nyní přihlašuje 2 3 patenty ročně, cílem je tento počet zdvojnásobit.

4 jako třístupňové základní, intermediární či pokročilé. Projekt nabízel i možnost zahraničních stáží na renomovaných pracovištích zemí EU. V rámci projektu vznikla také informační platforma Inosfera.cz, která průběžně informovala o dosažených výsledcích. Postupně si vybudovala status nezávislého média, které shromažďuje zábavnou formou a na jediném místě novinky ze světa inovací, jež jsou jinak značně roztříštěné po celém internetu. Přejímaný obsah ovšem ze stále větší části nahrazují původní příspěvky a v tomto trendu chce redakce portálu pokračovat.

5 Struktura projektu Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích = HLAVNÍ ŽADATEL A REALIZÁTOR PROJEKTU LA partner projektu = HLAVNÍ ŠKOLITEL PROJEKTU Další partneři projektu (dodávali školené osoby), např.: ASOCIACE BIOTECHNOLOGICKCÝH SPOLEČNOSTÍ CzechBio European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) INOSFERA.CZ portál, který se postupně vyvinul v rámci projektu a nyní se stal již autonomní informační platformou o inovacích

6 Lidé prof. RNDr. František Sehnal, CSc. koordinátor projektu, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice výsledkům. Prof. RNDr. František Sehnal, CSc. je celosvětově uznávaný vědec, který od roku 1985 pracuje v Entomologickém ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Je autorem či spoluautorem více než 250 publikací a získal 22 patentových osvědčení. V roce 1990 byl navíc jedním ze zakladatelů Výboru pro založení Jihočeské univerzity. V letech vedl Biologické centrum AV ČR, v. v. i., jako jeho ředitel. Prosazuje špičkový výzkum vedoucí k rozvoji poznání i k prakticky uplatnitelným Vice o profesoru Sehnalovi včetně jeho publikační činnosti a ocenění naleznete zde: RNDr. Petr Kopáček, CSc. Parazitologický ústav BC AV ČR, vedoucí laboratoře imunologie vektorů Vědecký pracovník, absolvent kurzů projektu a jeden z původců patentu RNDr. Petr Kopáček, CSc. je jeden z vynálezců a autorů případové studie On the Road od objevu feritinu 2 ke komerční proti-klíštěcí vakcíně. Více o doktoru Kopáčkovi včetně jeho publikační činnosti naleznete zde:

7 RNDr. Ivan Dvořák, CSc. hlavní školitel projektu, ILA Vystudoval biofyziku na MFF UK (1973) a teorii informace na FEL ČVUT titul RNDr. získal v roce 1976 a CSc. v roce V roce 2006 absolvoval postgraduální studium managementu znalostí na Open University. Do roku 1985 působil ve středisku biomatematiky ČSAV a od roku 1986 ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (pozdějším Psychiatrickém centru Praha), kde od roku 1989 působil jako vědecký tajemník. V letech byl zástupcem WHO na MZ ČR a v letech výkonným ředitelem společnosti Software602. Od roku 1995 do 2000 působil v ČSOB jako vedoucí oddělení investičních projektů a restrukturalizací a později i oddělení rizikového a rozvojového financování. V letech působil v divizi speciálních obchodů KB, nakonec jako ředitel odboru restrukturalizací. V letech byl členem poradní komise Rady České televize. V roce 2005 se stal spoluzakladatelem občanského sdružení Societas Rudolphina, jehož byl do roku 2011 předsedou. Dlouhou dobu působil jako předseda správní rady Nadace VIA. V roce 2008 se podílel na založení sdružení Association of Knowledge Transfer Organizations and Professionals (AKTOP) a od roku 2009 stojí v jeho čele. Je spolumajitelem a jednatelem ILA, s.r.o., kde se zabývá zejména managementem znalostí, transferem znalostí a technologií a vzděláváním v inovačním managementu. Je autorem více než 100 vědeckých publikací, spoluautorem čtyř odborných knih a množství přednášek a textů z oblasti transferu znalostí a technologií. Je ženatý a má dvě dospělé dcery. MUDr. Kateřina Čihařová školitelka projektu, ILA Původně pracovala jako lékařka-pediatrička v okresní nemocnici a poté na 1. dětské klinice Fakultní nemocnice v Motole. Po roce 1989 přešla na ministerstvo zdravotnictví, kde působila do nástupu na mateřskou dovolenou v roce 1996 jako ředitelka odboru mezinárodní spolupráce. Mezinárodní vztahy řešila i pro Českou lékařskou komoru.

8 V roce 2000 založila a do roku 2004 úspěšně vedla soukromé ambulantní zdravotnické zařízení Mediscan s více než 40 zaměstnanci. V roce 2005 se stala členkou občanského sdružení Societas Rudolphina, kde dosud působí jako konzultantka. Je jednatelkou a spolumajitelkou společnosti ILA, s.r.o., v níž se zabývá problematikou čerpání dotací, výuky přenosu poznatků a technologií, sociální a zdravotnickou problematikou. V letech byla předsedkyní správní rady obecně prospěšné společnosti Sue Ryder International CZ. Od podzimu 2012 je ředitelkou nestátního zdravotnického zařízení MC Anděl, jehož spoluvlastníkem je společnost ILA. Přednáší a píše články do tisku. Je vdaná, má 3 dcery. Fáze projektu Vypracování strategie a realizace spolupráce stanovení monitorovacího výboru projektu, nastavení budoucí spolupráce Tvorba informační webové platformy Inosfera.cz je průběžným produktem projektu, který bude zajišťovat informační servis pro odbornou veřejnost i po skončení jeho realizace Modifikace učebních modulů Realizace kurzu Technology Transfer Manager Junior základní kurz obsahující základní informace k přenosu znalostí a technologií Realizace kurzu Technology Transfer Manager Senior navazující kurz doplněný praktickými případovými studiemi Realizace zahraniční stáže pro úspěšné absolventy Technology Transfer Manager Senior konkrétní případové studie z praxe v zahraničí (Skotsko) Realizace kurzu Technology Transfer Manager Expert nejvyšší úroveň vzdělání v oblasti přenosu znalostí a technologií Mezinárodní síťování po celou dobu projektu účast na zahraničních konferencích či návštěvy pracovišť zabývajících se transferem technologií Školení pracovníků Kurzy v rámci projektu prošlo více než 200 osob z celé ČR (s výjimkou hlavního města Prahy, které nepatří mezi regiony způsobilé pro financování z prostředků operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost). Téměř 150 účastníků absolvovalo kurz úspěšně a získalo závěrečný certifikát. 16 ze 150 úspěšných absolventů se zúčastnilo

9 zahraniční stáže na Heriot-Watt University v Edinburghu, 5 odborníků dokončilo celou sérii kurzů v transferu technologií až po nejvyšší úroveň Technology Transfer Manager Expert, která spočívá v praktickém procesu komercializace. Zkušenosti 4 z nich jsou zpracovány formou případových studií (jedním z nich je RNDr. Petr Kopáček se svou protiklíštěcí vakcínou viz kapitola Lidé), které poslouží nadále jako výukový materiál a budou mj. k dispozici pro inspiraci i širokému publiku na webové platformě V rámci projektu bylo také průběžně poskytováno poradenství konkrétním vědeckým pracovníkům. Případové studie (konkrétní výsledky projektu) V rámci projektu bylo také průběžně poskytováno poradenství konkrétním vědeckým pracovníkům a ke byly zpracovány například následující studie: a) Od objevu feritinu 2 ke komerční protiklíštěcí vakcíně (dr. Kopáček) b) Cesta ke komercializaci interferometrického zařízení pro záznam submilimetrových dynamických objemových změn u neživých i živých objektů v reálném čase: laboratorní prototyp a vývoj a konstrukce přenosné verze (dr. Roháček) c) Komercializace patentu č Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.001.PFR) a způsob likvidace hmyzích škůdců a roztočů (dr. Zemek) d) Technologie Metabolite Mapper metabolomický kit. Technologie ve flexibilním modelu integruje vysoce sofistikovanou přípravu vzorku s měřícím zařízením, originálním SW pro zpracování a vytěžování dat.(dr. Šimek) Portál Inosfera.cz Portál Inosfera.cz se vyvinul postupně v rámci projektu. Jeho prvotním záměrem bylo informovat o postupu a výsledcích projektu, popularizovat evropský model vzdělávání a přispívat k vytvoření české komunity transferu technologií. V průběhu projektu si však jeho autoři uvědomili, že přes řadu webových stránek, které se touto oblastí zabývají

10 česká inovační sféra dosud postrádá nezávislé médium, které by zábavným způsobem přinášelo informace, jež jsou pro tuto komunitu významné. Cílem portálu je zaplnit tuto mezeru. Velká pozornost byla věnována jak designu, tak i grafickému stylu webu s čistým barevným laděním a využitím komiksových prvků. Inosfera.cz nechce konkurovat zavedeným informačním portálům typu Inovace.cz. Chce však být diskusní a trochu i provokující platformou s neotřelým pohledem na věc, ve které budou přejímaný obsah postupně stále více nahrazovat původní příspěvky. Počet návštěv portálu neustále roste a postupně si buduje své pevné místo mezi internetovými médii aktivními v oblasti inovací a transferu znalostí a technologií. Všichni návštěvníci webu jsou zváni k prezentaci svých příspěvků i zapojení do diskusí. Inosféra na Facebooku s 1228 fanoušky: Home page

11

12 Pozor, přilétají kachny

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů: Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR 2012, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 2020 (Služby pro inovační podnikání)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ráva výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NÚV 2013 výroční zpráva národního ústavu pro vzdělávání, školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík

Moravská vysoká škola Olomouc. (souhrnná informace) Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc (souhrnná informace) srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Ředitel: RNDr. Josef Tesařík 1 Naší základní vizí je podpora hospodářského rozvoje regionu Moravská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Dosavadní zkušenosti Univerzity Karlovy v Praze s komercializací výsledků výzkumu a vývoje

Dosavadní zkušenosti Univerzity Karlovy v Praze s komercializací výsledků výzkumu a vývoje Příloha č. 8 k projektu Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze Dosavadní zkušenosti Univerzity Karlovy v Praze s komercializací výsledků výzkumu a vývoje

Více

Akademie věd ČR pro mladou generaci

Akademie věd ČR pro mladou generaci Akademie věd ČR pro mladou generaci věda 15 kolem nás výzvy a otázky Akademie věd ČR považuje podporu vzdělávacích aktivit a mladých lidí zvlášť za nedílnou součást svého poslání. Budování vztahů s mladou

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Základní kámen. Fakultní nemocnice Hradec Králové a perspektivy roku 2013. Lékařská fakulta v roce 2012. Gastroenterologické centrum

Z OBSAHU ČÍSLA. Základní kámen. Fakultní nemocnice Hradec Králové a perspektivy roku 2013. Lékařská fakulta v roce 2012. Gastroenterologické centrum 4 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Základní kámen Fakultní nemocnice Hradec Králové a perspektivy roku 2013 Lékařská fakulta v roce 2012 Gastroenterologické centrum Ústav lékařské biofyziky Rekonstrukce Fingerlandova

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

březen - duben 2014 COSME nový evropský rámcový program COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium sized Enterprises) je evropský komunitární program, zaměřený na podporu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

Japonci začínají posílat své lidi k nám, aby se něco přiučili. Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze III 2007

Japonci začínají posílat své lidi k nám, aby se něco přiučili. Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze III 2007 tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze III 2007 Mikrovlnná hypertemie léčí nádorová onemocnění STRANA 14 Japonci začínají posílat své lidi k nám, aby se něco přiučili rozhovor

Více