UNIVER ZIT Y K ARLOV Y V PR A ZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVER ZIT Y K ARLOV Y V PR A ZE"

Transkript

1 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ ST YL FILOZOFICK É FAKULT Y UNIVER ZIT Y K ARLOV Y V PR A ZE

2 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y... 1 K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y K A P I T O L A 3. P U B L I K A C E A P R E Z E N T A Č N Í M A T E R I Á L Y K A P I T O L A 4. O Z N A Č E N Í E X T E R I É R Ů A I N T E R I É R Ů J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E

3 K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y ZÁKLADNÍ LOGO... 2 BAREVNÁ VERZE DLOUHÁ A KRÁTKÁ POZITIVNÍ... 3 ČERNOBÍLÁ VERZE DLOUHÁ A KRÁTKÁ POZITIVNÍ... 3 BAREVNÝ POLOVIČNÍ NEGATIV... 4 ČERNOBÍLÝ NEGATIV... 4 KATEDRY A ÚSTAVY... 5 GRAFICKÁ ZNAČKA BEZ PÍSMA POZITIVNÍ... 6 GRAFICKÁ ZNAČKA BEZ PÍSMA NEGATIVNÍ... 7 OCHRANNÁ ZÓNA LOGA (PROPORČNÍ VZTAHY)... 8 OCHRANNÁ ZÓNA GRAFICKÉ ZNAČKY BEZ PÍSMA... 8 OCHRANNÁ ZÓNA LOGA V KOMBINACI SE ZNAKEM UNIVERZITY... 9 OCHRANNÁ ZÓNA LOGA VE SPOJENÍ S NÁZVEM KATEDRY A ÚSTAVU...10 LOGO NA PLOCHÁCH S RŮZNOU TONALITOU...11 LOGO NA CELOBAREVNÉM PODKLADU...12 LOGO NA ČERNOBÍLÉM OBRAZOVÉM PODKLADU...13 LOGO NA BAREVNÉM OBRAZOVÉM PODKLADU...14 ROZMĚROVÁ ŘADA LOGA...15 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA...16 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu FF UK vymezuje zásady, kterými se řídí používání nového loga a předkládá základní pravidla, která je třeba při práci s ním dodržovat. Tato kapitola seznamuje se základními variantami loga, jeho ochrannou zónou a velikostmi.

4 KAPITOLA KAPITOLA 1. LOGO 1. A LOGO JEHO ZÁKLADNÍ A JEHO ZÁKLADNÍ VARIANTY VARIANTY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KAPITOLA 1. LOGO A JEHO ZÁKLADNÍ VARIANTY Základní logo Celý název instituce je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Tento název je součástí základního loga v kombinaci s grafickou značkou vycházející z insignií fakulty slunce a sovy. Název je sázen z kapitálek písma Amor Serif. Použité barvy jsou Pantone 1245 a Pantone 296. Tuto základní podobu loga není možné měnit. Vedle českého názvu se používá také anglická mutace. Oficiální název je Faculty of Arts Charles University in Prague. Tato verze se řídí stejnými pravidly pro použití jako verze česká. PANTONE 1245 CMYK 0/28/100/18 RGB 213/159/15 WEB # PANTONE 296 CMYK 100/46/0/70 RGB 0/45/86 WEB #

5 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KAPITOLA 1. LOGO A JEHO ZÁKLADNÍ VARIANTY Barevná verze dlouhá a krátká pozitivní Základní podoba loga má dvě varianty. Dlouhou, s úplným názvem instituce, a krátkou, s iniciálami FF UK, které jsou opět sázeny z kapitálek písma Amor Serif. Krátká verze je určena především pro použití v malých velikostech, kdy by byl úplný název hůře čitelný. KAPITOLA KAPITOLA 1. LOGO 1. A LOGO JEHO ZÁKLADNÍ A JEHO ZÁKLADNÍ VARIANTY VARIANTY Černobílá verze dlouhá a krátká pozitivní Základní podoba loga má také černobílou variantu. Barva písma i značky je 100% černá. 3

6 K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Barevný poloviční negativ Logo je možné užít i jako barevný poloviční negativ pro použití na tmavém podkladu. Barva značky v tomto případě zůstává Pantone 1245, písmo je bílé. Pro další specifikace viz Logo na celobarevném podkladu (str.12), Logo na černobílém obrazovém podkladu, (str.13) a Logo na barevném obrazovém podkladu (str.14). Černobílý negativ Základní podoba loga má také černobílou negativní variantu pro použití na jednobarevné nebo černobílé tiskoviny. Při použití na plochách s jinou barvou musí být zachován dostatečný kontrast mezi logem a podkladovou barvou.

7 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KAPITOLA 1. LOGO A JEHO ZÁKLADNÍ VARIANTY Katedry a ústavy Pro potřeby kateder a ústavů byla vytvořena speciální verze loga, kdy je název katedry či ústavu umístěn pod název fakulty. Je sázen z písma Amor Sans Bold, ve 100% velikosti loga má písmo velikost 10/11 bodů s prostrkáním 75 jednotek. Tato verze má jak barevnou pozitivní variantu, tak variantu jako poloviční negativ pro umístění na podklad od 85% šedé výše. KAPITOLA KAPITOLA 1. LOGO 1. A LOGO JEHO ZÁKLADNÍ A JEHO ZÁKLADNÍ VARIANTY VARIANTY 5

8 K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Grafická značka bez písma pozitivní Je povoleno použít i samotnou grafickou značku bez písma. Pozitivní barevná verze smí být umístěna na bílý podklad, modrý podklad Pantone 296 a černý podklad od 85% šedé výše. Černobílá verze může být použita na jakémkoli podkladu, musí být však zachován dostatečný kontrast mezi logem a podkladovou barvou.

9 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Grafická značka bez písma negativní Negativní (pouze bílou) značku je možno umístit na tmavý podklad (odstíny šedé od 50% výše), modrý podklad Pantone 296 a zlatý podklad Pantone Při použití na plochách s jinou barvou musí být zachován dostatečný kontrast mezi logem a podkladovou barvou. K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y

10 K A P I T O L KA A 1P.I TLOOLGAO 1A. LJ EOHG O O ZAÁJKELHAOD N ZÁ Í KV LAARDI ANNÍ TVYA R I A N T Y JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE K API TOL A 1. LOGO A JEHO Z ÁKL ADNÍ VARIANT Y Ochranná zóna loga Ochranná zóna loga je minimální prostor kolem loga, do kterého není možné nic umístit. Výjimku tvoří kombinace loga s univerzitní pečetí (str. 9) a logo v kombinaci s názvem katedry nebo ústavu (str. 10). 4x 10x Logo ve čtvercové síti ukazuje jak správně spočítat minimální ochrannou zónu loga. 3x 3x 10x x 19x 3x Ochranná zóna loga bez písma V některých případech je možné použít jen grafickou značku bez písma. I zde je však dána minimální ochranná zóna, do které nelze nic dalšího umisťovat. 4x 10x 3x 3x 10x 3x Značka ve čtvercové síti ukazuje jak správně spočítat minimální ochrannou zónu loga. Tato ochranná zóna se liší od ochranné zóny kompletního loga.

11 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Ochranná zóna loga v kombinaci se znakem univerzity V některých případech je logo používáno v kombinaci se znakem univerzity. Při tomto spojení je pod logo umístěna jednobodová tečkovaná linka ve vzdálenosti 1x od loga. Horizontální vzdálenost loga a znaku se mění podle šířky dokumentu. Při použití znaku univerzity v kombinaci s logem je nutno vždy respektovat, že znak univerzity je registrovanou ochrannou známkou a jeho použití je dáno Statutem Univerzity Karlovy v Praze, případně jejími dalšími vnitřními předpisy. K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y 4x 4x 10x 10x 3x x tato vzdálenost je pohyblivá, mění se podle šířky dokumentu x 3x x x

12 K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Ochranná zóna loga ve spojení s názvem katedry a ústavu Název katedry či ústavu je umístěn ve zdálenosti 2x pod názvem fakulty. Ochranná zóna loga ve spojení s názvem kateder a ústavů je podobná jako ochranná zóna základního loga, liší se jen spodní vzdáleností, která je v tomto případě 2x. Výjimku v tomto případě tvoří vizitky kateder a ústavů, kde je vzdálenost pod logem pouze 1x. 4x 4x 10x 10x 2x 2x 2x 3x 10x x 19x 3x 3x 10x x 19x 3x 2x 10

13 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Logo na plochách s různou tonalitou Umístění loga na plochách s různou tonalitou pro černobílé materiály se řídí podle následujících pravidel. Do 50% černé se používá pozitivní černobílá varianta, od 50% černé se používá negativní varianta. 20% 60% K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y 30% 70% 40% 80% 50% 90% 11

14 K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Barevnou negativní verzi lze použít jak na černém podkladu od 85% výše, tak na podkladu Pantone 296 od 85% výše. 85% K Logo na celobarevném podkladu Kromě odstínů šedé smí být logo umístěno i na celobarevných podkladech odpovídajících korporátním barvám fakulty, tj. Pantone 296 a Pantone Při použití na plochách s jinou barvou se smí použít pouze černobílá negativní verze a musí být zachován dostatečný kontrast mezi logem a podkladovou barvou. Jednobarevnou černobílou negativní verzi lze použít jak na 100% černém podkladu, tak na 100% Pantone % K 100% K 100% PMS % PMS % PMS

15 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Logo na černobílém obrazovém podkladu Na černobílý obrazový podklad lze použít logo ve dvou variantách. Tam, kde to podklad umožňuje a plocha pod logem je rovnoměrně klidná, je možné použít černobílou negativní variantu loga (viz c). U podkladů s rušivým pozadím se logo umisťuje ve zlatém obdélníku ochranné zóny v černobílé variantě (viz d). Chceme-li použít barevnou negativní variantu, musíme černobílý podklad upravit tak, aby hodnota pozadí dosahovala nejméně 85% černé (viz a,b). U všech použití je nutné dbát na zachování dostatečného kontrastu mezi logem a podkladem. K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y a b c d 13

16 K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Logo na barevném obrazovém podkladu Na barevný obrazový podklad lze použít logo ve dvou variantách. Tam, kde to podklad umožňuje a plocha pod logem je rovnoměně klidná, je možné použít černobílou negativní variantu loga (viz a). U použití je nutné dbát na zachování dostatečného kontrastu mezi logem a podkladem. U podkladů s rušivým pozadím se logo umisťuje v obdélníku ochranné zóny v barevné variantě (viz b,c,d). a b c d 14

17 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Rozměrová řada loga Základní velikostí loga je jeho použití na hlavičkovém papíře ve 100% velikosti. Na vizitky je logo používáno v 65% velikosti. Nedoporučuje se používat logo s celým názvem fakulty menší než 50 %, neboť písmo přestává být čitelné. Je ale možné použít variantu s iniciálami FF UK, a to až do 30% velikosti, ale pouze při tisku v přímých barvách. 100% K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y 75% 65% 50% 30% 15

18 K A P I T O L K A A 1 P. I T L O L G A O 1 A. L J E O H G O Z A Á J K E L H A O D N Z Á Í K V L A A R D I A N N Í T V Y A R I A N T Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 1. L O G O A J E H O Z Á K L A D N Í V A R I A N T Y Zakázané varianty loga Pro zachování konzistentní prezentace fakulty je nutné dodržovat správné užívání loga. Není možné jakkoliv měnit či upravovat jak písmo (včetně změny patkového písma za bezpatkové), tak barvu nebo vzájemný proporční vztah. 16

19 K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y ZÁKLADNÍ PÍSMO...18 SAZBA ZÁKLADNÍM PÍSMEM...19 DOPLŇKOVÉ PÍSMO...20 SAZBA DOPLŇKOVÝM PÍSMEM...21 VIZITKY...22 HLAVIČKOVÝ PAPÍR PŘÍLEŽITOSTNÝ A SLAVNOSTNÍ...23 OBÁLKA DL PŘÍLEŽITOSTNÁ A SLAVNOSTNÍ...24 OBÁLKA C5 PŘÍLEŽITOSTNÁ A SLAVNOSTNÍ...25 PRŮKAZ STUDENTA A ZAMĚSTNANCE...26 JMENOVKY...27 RAZÍTKO...27 Filozofická fakulta používá jako základní písmo Amor Serif z dílny českého typografa Františka Štorma. Doplňkovým písmem je Amor Sans. Tato kapitola znázorňuje ukázky těchto písem a jejich použití v sazbě a u základních tiskovin. 17

20 K A P I T O L A 1. K L A O P G I T O A L A J E 2 H. O P Í Z S Á M K O L A D Z N Á Í K V L A R D I N A Í N T I Y S K O V I N Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y Amor Serif Regular Základní písmo ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ,.; Základním korporátním písmem FF UK je Amor Serif. Písmo je použito nejen v textové části loga, ale mělo by být používáno i ve všech textových a publikačních materiálech fakulty. abcdefghijklmnopq rstuvw xyz Amor Serif Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ,.; abcdefghijklmnopq rstuvw xyz Amor Serif Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ,.; abcdefghijklmnopq rstuvw xyz Amor Serif Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ,.; abcdefghijklmnopq rstuvw xyz

21 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y Sazba základním písmem Ukázka sazby základním písmem v doporučených velikostech a vhodným řádkovým prokladem. Pro zvýraznění v textu je použito písmo Amor Serif Italic a kapitálky písma Amor Serif Regular. Verze 9/12 je používána pro text na hlavičkovém papíře. 6/9 Amor Sans Regular Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Periam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. K A P I T O L A 1. K L A O P G I T O A L A J E 2 H. O P Í Z S Á M K O L A D Z N Á Í K V L A R D I N A Í N T I Y S K O V I N Y 7/10 Amor Serif Regular Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Periam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit. 8/11 Amor Serif Regular Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. dolor velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 9/12 Amor Serif Regular Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Periam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam. 19

22 K A P I T O L A 1. K L A O P G I T O A L A J E 2 H. O P Í Z S Á M K O L A D Z N Á Í K V L A R D I N A Í N T I Y S K O V I N Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y Amor Sans Regular Doplňkové písmo Doplňkovým korporátním písmem FF UK je Amor Sans, které má stejnou vizuální atmosféru jako Amor Serif. Písmo je vhodé pro sazbu v malých velikostech. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ,.; abcdefghijklmnopq rstuvw xyz Amor Sans Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ,.; abcdefghijklmnopq rstuvw xyz Amor Sans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ,.; abcdefghijklmnopq rstuvw xyz Amor Sans Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ,.; abcdefghijklmnopq rstuvw xyz

23 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y Sazba doplňkovým písmem Ukázka sazby doplňkovým písmem v doporučených velikostech a vhodným řádkovým prokladem. Pro zvýraznění v textu je použito písmo Amor Sans Italic nebo kapitálky písma Amor Sans. 6/9 Amor Sans Regular Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Periam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. K A P I T O L A 1. K L A O P G I T O A L A J E 2 H. O P Í Z S Á M K O L A D Z N Á Í K V L A R D I N A Í N T I Y S K O V I N Y 7/10 Amor Sans Regular Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Periam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 8/11 Amor Sans Regular Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. dolor velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 9/12 Amor Sans Regular Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Periam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam. 21

24 K A P I T O L A 1. K L A O P G I T O A L A J E 2 H. O P Í Z S Á M K O L A D Z N Á Í K V L A R D I N A Í N T I Y S K O V I N Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y Zobrazeno ve 100% velikosti. Vizitka Základní tiskovinou je vizitka. Vizitka je potištěna z obou stran. Má dvě varianty jednu pro děkanát a druhou pro katedry a ústavy. Jméno je sázeno z Amor Sans Bold ve velikosti 9 bodů. Adresa z písma Amor Sans ve velikosti 7/8. Doporučený karton je Conqueror Texture LAID, briliantově bílá, min. 300 g/m 2. Logo je ve velikosti 65 %. Je povolena i dvojjazyčná verze, kde je cizojazyčná mutace umístěna na rubu místo symbolu slunce na modrém pozadí. Webová adresa fakulty nebo ústavu je v tomto případě umístěna pod fyzickou adresu. Katedra kulturologie PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan Nám. Jana Palacha Praha 1 Česká Republika Tel.: (+4 0) Mobil: (+4 0) Fax: (+4 0) ,5 22,5 6 Zobrazeno ve 88% velikosti.. Míry jsou uvedeny v milimetrech. 6,5 21,5 0,5 bodu 5 Katedra kulturologie PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan Nám. Jana Palacha Praha 1 Česká Republika Tel.: (+4 0) Mobil: (+4 0) Fax: (+4 0) doc. PhDr. Martin Novák, CSc. odborný asistent Celetná Praha 1 Česká Republika Tel.: (+4 0) Mobil: (+4 0) Fax: (+4 0)

25 J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y Hlavičkový papír příležitostný a slavnostní Hlavičkový papír fakulty má dvě varianty příležitostnou a slavostní. Přední strana je pro obě varianty stejná. Na lícní straně je jako prvek v pozadí použit výřez slunce v transparenci 5 %. U slavnostní verze je potištěna ještě rubová strana. Šířka sazebního obrazce je 160 mm a používaný typ písma by měl být Amor Serif ve velikosti 9/12. Adresa je sázena písmem Amor Sans ve velikosti 9/11. Doporučený papír je Conqueror Texture LAID, briliantově bílá, 100 g/m 2. Náměstí Jana Palacha Praha 1 Zobrazeno ve 30% velikosti. K A P I T O L A 1. K L A O P G I T O A L A J E 2 H. O P Í Z S Á M K O L A D Z N Á Í K V L A R D I N A Í N T I Y S K O V I N Y Vážený pane, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Periam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Lendiamet er sum vulputpat, vero et alisi. Tisisl utat, consequi blam, commod dunt alit atiscil ut auguercilit iriuscilit augiam venibh euisit iure del ilit ea feugait num veliquis do odolummy nos nisi et in vel ut adignim iril utat ulluptat. Pat. Equat iureet, quisi.giat. Ut lut dolobor perostie modit laorem et nos dolessent lobor sim velessit dolum erostrud ting et, consed dolumsan hendre facidui tem quate con hendipis nis alisciduis nulluptat, quisci bla faciliqui eraese ming esecte dolessi exerilisit augue consequatum zzriliq uissi. Nulput amconulpute verit, con hendio do do dolenit doloreet adio eu faciliq uisisl ulpute cor sum volore volor aute commodolore tis num qui tet in ut venit ver si blamet praessim ad dunt dipis adio commy nos et doloboreet prat. Pero doloreet alis dit, veratem zzrit nibh ex eugait ut wis nonulla accum quatet, sit, sisi blan ver susto consequipis nullaorem vulla facilit ad modigna commole sequis estin utpatin iamconu lputat prat, vel dignibh ea facipsu mmolutat. S pozdravem, Výřez ve 100% velikosti. Míry jsou uvedeny v milimetrech Náměstí Jana Palacha Praha 1 33 Vážený pane, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Periam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius mod tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iur reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo 23 voluptas nulla pariatur?

26 K A P I T O L A 1. K L A O P G I T O A L A J E 2 H. O P Í Z S Á M K O L A D Z N Á Í K V L A R D I N A Í N T I Y S K O V I N Y J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L F I L O Z O F I C K É F A K U L T Y U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E K A P I T O L A 2. P Í S M O A Z Á K L A D N Í T I S K O V I N Y Obálka DL příležitostná a slavnostní Fakultní obálka DL má dvě varianty, příležitostnou a slavostní. Příležitostná verze má na lícní straně jako prvek v pozadí použit výřez slunce v 5% transparenci. Adresa je sázena písmem Amor Sans ve velikosti 9/11. Slavnostní verze je celobarevná, zlatá. Doporučený papír je Conqueror Texture LAID, briliantově bílá. Placeno převodem Zobrazeno ve 45% velikosti. Náměstí Jana Palacha Praha 1 Placeno převodem Náměstí Jana Palacha Praha 1 Výřez ve 100% velikosti. Míry jsou uvedeny v milimetrech , ,5 Náměstí Jana Palacha Praha 1 24

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext.

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. HTML aneb jak psát webové stránky 1. Historie HTML a souvislost s Internetem Historie HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. V roce 1980, fyzik CERNu Tim

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio grafický manuál grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio Jeden z mých kolegů hejtmanů představuje svůj region jako největší samostatný územně správní celek.

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚVOD JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek. Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit pohled na firmu a její image. Kvalitně

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. VIZUÁLNÍ STYL. www.pmdp.cz

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. VIZUÁLNÍ STYL. www.pmdp.cz Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. VIZUÁLNÍ STYL www.pmdp.cz OBSAH úvod... 3 logotyp... 4 grafický symbol... 4 varianty logotypu... 5 síťový rozkres... 6 velikost logotypu... 7 barevné varianty...

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

mezi námi faccum vullumsan vulla aliquat autat lorem el ute dolesto commy nos aciliqu ipismod exeraessim ipsusto diam, core dolortio

mezi námi faccum vullumsan vulla aliquat autat lorem el ute dolesto commy nos aciliqu ipismod exeraessim ipsusto diam, core dolortio To eugait er ilis eum veliqui tatum dunt velesectem velisisissi bla aci enit dolobore dolorpero con vercil essectem dignim delit nos pohled ea cor iusto očima el ut praessed mladých magna lidí faccum na

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více