Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL"

Transkript

1 Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

2

3

4 Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega vní 4 Ochranná zóna logotypu 5 Minimální velikost logotypu 6 Logo na podkladové ploše / plnobarevná verze 7 Logo na podkladové ploše / jednobarevná verze 8 Logo na podkladové ploše / ukázka 9 Zakázané varianty 10 Základní a doplňkové barvy 11 Doplňkový grafický prvek / přechod 12 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů 13 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů pozi v 14 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů nega v 15 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů nega v 16 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů nega v 17 Základní a doplňková písma vizuálního stylu

5 Logo NADACE AGEL

6 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze Logo NADACE AGEL je vytvořeno z velkých písmen fontu Handel Gothic Bold a je doplněno o grafickou stylizaci postavy člověka ve dvou barevných bodech. Logo lze používat v horizontálním nebo ver kálním provedení, viz ukázka na protější straně. Pravidla uži jsou definována dále, ale vždy se odvíjí od konkrétní aplikace. Základními barvami jsou převažující červená a následuje modrá barva. Logo je ještě doplněno o bílou barvu, která je použita v grafickém symbolu stylizaci postavy. Zobrazené provedení logotypu je považováno za základní a preferovanou variantu. Jiné barevné variace loga NADACE AGEL nejsou přípustné. Logo lze používat už pouze v jednobarevném pozi vním anebo nega vním provedení. Pro veškeré aplikace loga NADACE AGEL se využívají zdrojová data, která jsou součás manuálu a je nepřípustné je jakkoliv rekonstruovat. Poznámka k ver kálnímu logu. Ver kální logo používáme v případech, kdy není možné použít logo horizontální (např. jsmeli limitováni šířkou prostoru nebo pravidlem o minimální velikos použitelnos loga). Dále pak můžeme ver kální logo použít, pokud z este ckého hlediska vyzní na aplikaci (např. ver kální banner, transparent nebo vlajka atd.) lépe než logo horizontální.

7 7

8 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní Logo NADACE AGEL v jednobarevném pozi vním provedení se používá pouze tam, kde z technologických důvodů nelze pracovat s barevným provedením. Jedná se především o aplikaci v černé barvě např. na razítku nebo v černobílé inzerci. Černobílá podoba značky slouží také jako podklad pro aplikace, jako je ražba, parciální lak, vodo sk, gravírování, laserování nebo pískování. Poznámka k ver kálnímu logu. Ver kální logo používáme v případech, kdy není možné použít logo horizontální (např. jsmeli limitováni šířkou prostoru nebo pravidlem o minimální velikos použitelnos loga). Dále pak můžeme ver kální logo použít, pokud z este ckého hlediska vyzní na aplikaci (např. ver kální banner, transparent nebo vlajka atd.) lépe než logo horizontální.

9 9

10 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega vní Jednobarevné nega vní provedení značky NADACE AGEL se aplikuje všude tam, kde není možné využít plnobarevnou variantu loga, tzn. logo by na podkladu bylo nečitelné nebo splývalo. Toto provedení se aplikuje dle pravidel používání loga na podkladové ploše. Pravidlo je vysvětleno v následujících kapitolách. Jednobarevné nega vní logo se aplikuje např. na zadních stranách informačních letáků, kde je použita větší barevná plocha. V těchto případech, vzhledem k barevnos, není možné používat plnobarevnou variantu loga.

11 11

12 4 Ochranná zóna logotypu Ochrannou zónou rozumíme dostatečně velký volný prostor v okolí logotypu, který napomáhá dobré čitelnos loga. Do prostoru ochranné zóny nesmí zasahovat jiné elementy, jako je např. jiné logo, další grafický prvek anebo text. Ochrannou zónou značky NADACE AGEL v horizontálním provedení rozumíme násobek šířky měrné jednotky (polovina grafického symbolu stylizace postavy z loga NADACE AGEL), viz rozkres na protější straně. Ve ver kálním provedení loga je ochranná zóna tvořena pouze polovinou měrné jednotky. Dodržování minimální velikos ochranné zóny zaručuje i dostatečnou působivost značky NADACE AGEL. Na dodržování je třeba dbát především v případě sponzorovaných akcí, kde se bude logo umísťovat do řady jiných log (např. na plakátech, letácích), na webových stránkách anebo v štěné inzerci.

13 100% 50% 13

14 5 Minimální velikost logotypu Minimální velikos loga NADACE AGEL je velikost 7 mm na výšku (grafického symbolu stylizace postavy). Vzhledem k dostatečné čitelnos doporučujeme v minimální velikos používat logo v horizontálním provedení. Minimální velikost je mezní velikos značky, která ještě zaručuje dostatečnou čitelnost a také bezchybnou reprodukci. Používat značku NADACE AGEL v menší velikos je nepřípustné.

15 7 mm Minimální velikost 1:1 15

16 6 Logo na podkladové ploše / plnobarevná verze Správná aplikace loga na různobarevné podkladové plochy je dalším základním pravidlem jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL. U logotypu na bílé podkladové ploše se vždy používá základní barevnos červená a světle modrá barva. V tomto základním provedení lze umís t logo ještě na světle šedou plochu do 30 % K a nebo na materiály jako je leštěná ocel a hliník. Příklady ukazují správné použi loga.

17 17

18 7 Logo na podkladové ploše / jednobarevná verze Správná aplikace loga na různobarevné podkladové plochy je dalším základním pravidlem jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Na sytých a středně barevných podkladech se používá jednobarevné pozi vní provedení značky. Jedná se především o tmavší ods ny šedé (50 90 % K). Ukázky na protější straně ilustrují používání jednobarevného pozi vního provedení loga, které je v těchto případech bílé.

19 19

20 8 Logo na podkladové ploše / ukázka Ukázky na protější straně objasňují předchozí pravidlo používání loga na různých podkladových plochách. Tomuto pravidlu, prosíme, věnujte zvýšenou pozornost, neboť jeho správná aplikace zaručuje dobrou čitelnost a este ckou čistotu grafického celku.

21 21

22 9 Zakázané varianty V předchozích kapitolách manuálu je popsáno správné aplikování logotypu NADACE AGEL. Veškeré další varianty jsou nepřípustné. Značku není dovoleno tvarově či barevně upravovat, deformovat, rekonstruovat. Pro zachování pravidel správného používání značky je nutné dbát na čistotu a správné používání zdrojových dat. Pozornost věnujte především technické správnos dat rozlišení v dpi, zachování odpovídajícího režimu barev, apod.

23 23

24 10 Základní a doplňkové barvy Základními barvami logotypu NADACE AGEL v plnobarevném provedení jsou červená, modrá a bílá. Specifikace modré a červené barvy dle vzorníku Pantone, CMYK, RGB, HTML a RAL jsou uvedeny na protější straně. Doplňkovou barvou jednotného vizuálního stylu skupiny AGEL je šedá. V případě sku v Pantone barvách lze využít u šedé barvy metalických ods nů stříbrné (Pantone 877). Základní barvy a doplňková barva vizuálního stylu jsou užívány ve dvou ods nech základním a temném. Barvy jsou i podle toho pojmenovány jako AGEL modrá, AGEL červená, AGEL šedá a AGEL temně modrá, AGEL temně červená, AGEL temně šedá. Pojmenování barev pomůže usnadnit komunikaci mezi grafikem a klientem.

25 Základní barvy AGEL temně modrá Pantone 286 CV CMYK 100 / 75 / 0 / 0 RGB 0 / 57 / 166 HTML 0039A6 AGEL červená Pantone 200 CV CMYK 3 / 100 / 66 / 12 RGB 183 / 18 / 52 HTML B71234 AGEL šedá Pantone Cool Gray 6 CV CMYK 16 / 11 / 10 / 26 RGB 173 / 175 / 175 HTML ADAFAF Doplňkové barvy AGEL modrá Pantone 298 CV CMYK 62 / 2 / 0 / 0 RGB 61 / 183 / 228 HTML 3DB7E4 AGEL temně červená Pantone 202 CV CMYK 10 / 100 / 61 / 51 RGB 136 / 36 / 65 HTML AGEL temně šedá Pantone Cool Gray 9 CV CMYK 30 / 23 / 17 / 58 RGB 116 / 118 / 120 HTML AGEL fialová Pantone 2425 CV CMYK 41 / 100 / 6 / 27 RGB 125 / 0 / 99 HTML 7D0063 AGEL zelená Pantone 355 CV CMYK 10 / 100 / 61 / 51 RGB 0 / 125 / 87 HTML 009B3A AGEL oranžová Pantone 158 CV CMYK 0 / 65 / 95 / 0 RGB 227 / 114 / 34 HTML E37222 AGEL žlutá Pantone 124 CV CMYK 0 / 32 / 100 / 0 RGB 234 / 171 / 0 HTML EAAB00 AGEL petrolejová Pantone 314 CV CMYK 10 / 100 / 61 / 51 RGB 0 / 131 / 169 HTML 0083A9 25

26 11 Doplňkový grafický prvek / přechod Barevný přechod, který vychází ze základních barev vizuálního stylu NADACE AGEL, je doplňkovým grafickým prvkem, který následně napomáhá ozvláštnit např. prezentační skoviny. Barevný přechod lze uplatnit i v prak ckých aplikacích jako jsou jmenovky, návštěvnické karty nebo parkovací karty, kde je barevný přechod ještě navíc doplněn o rastr (viz kapitola 1.17 až 1.21). Přechod vychází z temné barvy vizuálního stylu do základní barvy vizuálního stylu tak, jak je popsáno na protější straně.

27 60 % CMYK 100 / 75 / 0 / 0 RGB 0 / 57 / 166 CMYK 67 / 2 / 0 / 0 RGB 61 / 183 / % CMYK 10 / 100 / 61 / 51 RGB 136 / 36 / 65 CMYK 3 / 100 / 66 / 12 RGB 183 / 18 / % Pantone Cool Gray 9 CV CMYK 30 / 23 / 17 / 58 RGB 116 / 118 / 120 Pantone Cool Gray 6 CV CMYK 16 / 11 / 10 / 26 RGB 173 / 175 /

28 12 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů Dalším doplňkovým prvkem vizuálního stylu NADACE AGEL je rastr vytvořený z grafického symbolu loga ze stylizované postavy. Základním principem pro tvorbu rastru je pravidlo, že prostor mezi jednotlivými symboly je tvořen průměrem kruhu ze symbolu. Rozkres principu tvorby rastru je uveden na protější straně. Řazením jednotlivých čtverců rastru vedle sebe může vzniknout nekonečně velká plocha. Barevnost rastru se řídí základní barevnou škálou vizuálního stylu, lze pracovat i s barevnými přechody (viz kapitola 1.20 a 1.21).

29 Základní princip při tvorbě rastru 29

30 13 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů pozi v Rastr NADACE AGEL v pozi vním i nega vním provedení je určen k aplikaci v reprezenta vních případech, na reklamní předměty (např. na tex lie kravaty, dámské šátky, při použi technologie tamponového po sku apod.). Rastr lze použít i jako pod sk v printech nebo při velkoplošných aplikacích. Při sku lze využívat UV laky apod. Využi rastru může mít mnoho podob, v manuálu nelze všechny možnos pos hnout. Příkladem může být použi šedého rastru na tapetách v interiéru, na skleněných plochách (aplikace pomocí vypískování) anebo veselý barevný po sk na dětském povlečení v nemocnicích.

31 31

32 14 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů nega v Rastr NADACE AGEL v nega vním provedení lze aplikovat např. na velké po skované plochy (prezentační slohy). Při sku lze využívat UV laky a další podobné technologie. V podkladové barvě se doporučuje pracovat se základními barvami (AGEL modrá, AGEL červená, AGEL šedá), dále s temnými manuálními barvami (AGEL temně modrá, AGEL temně červená, AGEL temně šedá) a v neposlední řadě s barevnými přechody.

33 33

34 15 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů nega v Rastr NADACE AGEL v nega vním provedení lze aplikovat např. na velké po skované plochy (prezentační slohy). Při sku lze využívat UV laky a další podobné technologie. V podkladové barvě se doporučuje pracovat se základními barvami (AGEL modrá, AGEL červená, AGEL šedá), dále s temnými manuálními barvami (AGEL temně modrá, AGEL temně červená, AGEL temně šedá) a v neposlední řadě s barevnými přechody.

35 35

36 16 Doplňkový grafický prvek / rastr symbolů nega v Rastr NADACE AGEL v nega vním provedení lze aplikovat např. na velké po skované plochy (prezentační slohy). Při sku lze využívat UV laky a další podobné technologie. V podkladové barvě se doporučuje pracovat se základními barvami (AGEL modrá, AGEL červená, AGEL šedá), dále s temnými manuálními barvami (AGEL temně modrá, AGEL temně červená, AGEL temně šedá) a v neposlední řadě s barevnými přechody.

37 37

38 17 Základní a doplňková písma vizuálního stylu Soupis všech využívaných fontů ve vizuálním stylu: Etelka (Text Regular, Text Bold) Handel Gothic (Bold) Calibri (Regular, Regular Italic, Bold, Bold Italic) Základním písmem vizuálního stylu NADACE AGEL je font Etelka. Vizuální styl využívá dva řezy.základní řez Text Regular je určen pro sazbu delších textů. Tučný řez Text Bold je určen pro vyznačování, pro mezi tulky a tulky. Doplňkovými písmy vizuálního stylu NADACE AGEL jsou Handel Gothic a Calibri. Písmo Handel Gothic se používá pouze při tvorbě nového logotypu člena skupiny AGEL (pouze v řezu Bold). Písmo Calibri se používá v aplikacích, kde není dostupné písmo Etelka. Jedná se např. o office dokumenty, ové zprávy, internet apod. Font Etelka je licencovaným písmem, lze jej zakoupit např. na následujících webových stránkách: h p://new.myfonts.com

39 Etelka Text Regular AÁBCDEÉFGHCHIÍJKLMN OPQRSŠTUÚVWXYÝZŽ abcdefghchijklmn opqrstuvwxyzáéíšúýž ! $%&* Etelka Text Bold AÁBCDEÉFGHCHIÍJKLMN OPQRSŠTUÚVWXYÝZŽ abcdefghchijklmn opqrstuvwxyzáéíšúýž ! $%&* Handel Gothic Bold AÁBCDEÉFGHCHIÍJKLMN OPQRSŠTUÚVWXYÝZŽ abcdefghchijklmn opqrstuvwxyzáéíšúýž ! $%&* Calibri Regular AÁBCDEÉFGHCHIÍJKLMN OPQRSŠTUÚVWXYÝZŽ abcdefghchijklmn opqrstuvwxyzáéíšúýž ! $%&* Calibri Regular Italic AÁBCDEÉFGHCHIÍJKLMN OPQRSŠTUÚVWXYÝZŽ abcdefghchijklmn opqrstuvwxyzáéíšúýž ! $%&* Calibri Bold AÁBCDEÉFGHCHIÍJKLMN OPQRSŠTUÚVWXYÝZŽ abcdefghchijklmn opqrstuvwxyzáéíšúýž ! $%&* Calibri Bold Italic AÁBCDEÉFGHCHIÍJKLMN OPQRSŠTUÚVWXYÝZŽ abcdefghchijklmn opqrstuvwxyzáéíšúýž ! $%&* 39

40 Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL NADACE AGEL Mathonova 291/1 Prostějov Tel: nadace.agel.cz

41

42

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

FF Daxline Black: ušetřeno.cz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*()

FF Daxline Black: ušetřeno.cz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*() MANUÁL ZNAČKY v Základní varianta 1 Základní variantu loga představuje vertikální uspořádání tj. sovička na levé straně, nápis ušetřeno.cz na straně pravé. Horizontální varianta loga se sovičkou nad nebo

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Manuál jednotného vizuálního stylu Návod k použití grafických prvků firemního logotypu 2012 Úvodem Základem firemního logotypu jsou logo, barvy a písmo. Pomocí

Více

Corporate design manual

Corporate design manual M a n u á l j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u Corporate design manual 1 Úvod 1. Úvod Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. ze dne 3. 12. 1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR 21.1.2014 29. 2010 Obsah 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti

Více